Духът на "ЕСПА"

Page 1

ЕСПА

ЧАСТНО СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ


В „ЕСПА“ знаем, че всяко дете е уникално чудо на природата и се нуждае от нашето специално внимание и грижи, за да му създадем възможно найдобрите условия за неговото израстване и напредък. Духът на „ЕСПА“ се описва с думите: хармония, разбирателство, любов и отдаденост, и всички в голямото семейство „ЕСПА“- учители, родители и деца, работим в екип за постигането на общата ни цел ‑ най-доброто бъдеще на нашите деца. Ние вярваме, че образованието е мисия, която изисква любов, вдъхновение, воля и търпение, с които да реализираме всеки един проект от образователната стратегия на „ЕСПА“. Обичта, която получават децата тук и динамиката на живот, която осигурява уникалната ни Авторска образователна концепция, превръщат „ЕСПА“ в любимо място за децата, където те идват с любов всеки ден и си тръгват с малко тъга. Радостта от „ЕСПА“ ги вдъхновява и стимулира в тяхната ежедневна учебна работа и те постигат много заради вътрешната мотивация, с която са заредени да успяват. г-жа Елена Немцова, директор на „ЕСПА”

2


3


КОИ СМЕ НИЕ Училище „ЕСПА” е създадено през 1992 година и вече повече от четвърт век успешно дава своя принос за изграждането и възпитанието на високообразовани, толерантни и хуманни личности. Репутацията на училището почива не само върху неговите солидни традиции и славата на завършили образованието си в него, а и на новаторския му дух. Тук всяко дете получава индивидуално внимание и подкрепа, за да открие своя талант и да разгърне целия си потенциал, като по този начин нашите възпитаници се подготвят да заемат уверено своето място в избраната от тях област. Училище „ЕСПА” работи по уникална Aвторска образователна концепция, чиято задача е да стимулира вътрешната мотивация на децата да постигат целите си и откриват нови светове. Основател и директор на училището е г-жа Елена Немцова с над 30 годишен опит в сферата на образованието. Тя е автор и на уникалната образователна концепция, която е залегнала в основата на преподавателската практика в „ЕСПА“.

„ЕСПА“ е образователен комплекс, състоящ се от: • детска ясла (1-3 години) • детска градина (3-5 години) • подготвителен клас (5-6 години) • начално училище (7-11 години) • основно училище (11-14 години)

4


ФИЛОСОФИЯ В „ЕСПА“ изповядваме идеята за децата като най-голяма ценност на света, на нацията и на всяко отделно семейство, единственото бъдеще за оцеляване и по-добър живот. Стремим се да направим най-доброто от възможното, за да подпомогнем максималното разгръщане на потенциала на всяко дете, без да отнемем щастието от детството. Децата на „ЕСПА“ растат в интелектуално стимулираща среда сред приятелска атмосфера, в която се чувстват обичани и щастливи. Те сами нарекоха училището си „Училище на радостта” и „Осмото чудо на света”.

Мисията на „ЕСПА“ е да изгражда децата като пълноценни и хармонични личности: Да ги възпитава в ЕСТЕТИКА Да им осигурява СВЯТ ОТ ВЪЗМОЖНОСТИ Да развива техния ПОТЕНЦИАЛ Да стимулира тяхната АМБИЦИЯ

5


ОБРАЗОВАТЕЛНА СТРАТЕГИЯ Образователната стратегия на „ЕСПА“ е изградена върху три основни стълба: Академични стандарти, които осигуряват реализация на нашите седмокласници по първо желание в най-елитните колежи в България и по света; Авторска образователна концепция с множество образователни и културни инициативи, която изгражда нашите възпитаници като енциклопедични личности и възпитава у тях такава палитра от умения и качества, която ги подпомага в тяхната блестяща реализация в бъдеще; Уникална организация на живот с хармоничен баланс между учебна дейност и разтоварващ блок с изкуства и спорт, която не позволява на децата да се претоварват умствено. Основна наша задача е да създадем условия за максимално развитие на интелектуалния потенциал и таланти на всеки наш възпитаник. В „ЕСПА“ изповядваме идеята за възпитание в най-ценните човешки добродетели: честност, толерантност, хуманизъм, доброта и милосърдие.

6


7


АКАДЕМИЧНИ СТАНДАРТИ За да бъде приет в „ЕСПА“ един ученик, той трябва да е в състояние да следва академичните изисквания на „ЕСПА“ и да е мотивиран да успее. Добрият ученик има известни привилегии, а онзи, който има затруднения в работата си, е подпомаган и насърчаван. Напредъкът на всяко дете се следи ежедневно от преподавателите. Той зависи както от учебната среда, така и в най-голяма степен от природните заложби, трудолюбие и мотивация на всеки ученик, а също и от амбицията и подкрепата на семейството. Образователните стандарти на училище „ЕСПА“ осигуряват на нашите възпитаници след 7 клас прием по първо желание в елитните гимназии и колежи в България и по света.

8


СТИПЕНДИИ „EСПА“ е единственото частно училище, което предоставя стипендии на своите възпитаници. Те са стимул за децата да дадат най-доброто от себе си. Като влагат труд и постоянство, в благородна конкуренция помежду си, децата се състезават за престижното отличие „Стипендиант на „ЕСПА”.

Годишна стипендия на „ЕСПА“ за отличен успех

Ежегодно тя се връчва на детето с най-високи постижения в учебната работа и активно участие във всички уникални образователни и културни инициативи по Авторската образователна концепция на училището.

Стипендия за английски език „Нели Радева”

Връчва се ежегодно на детето с най-високи постижения в учебната работа по английски език. Стипендиантът по английски език се излъчва след оспорвани състезания през Месеца на английския език, в който децата демонстрират своята любознателност, активност и комуникативни умения.

Носител на „ЕСПАР“ за отличен успех

Еспарът за отличен успех е един за всеки клас. Той се присъжда на детето с най-високи постижения през годината по всички учебни дисциплини.

Диплом за принос в израстването на „ЕСПА“ като културна институция

Присъжда се ежегодно на деца, родители и учители с ярки изяви в богатия на културни събития живот на училището и принос в утвърждаването на „ЕСПА“ като културна институция.

9


АВТОРСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА КОНЦЕПЦИЯ Училище „ЕСПА“ е единственото частно училище, което работи по Авторска образователна концепция, организирана в три равнища, чиято задача е да изгради нашите възпитаници като енциклопедични и многостранно развити личности, конкурентни на връстниците си по света. Всички уникални образователни и културни инициативи изграждат у нашите възпитаници множество умения, които ги подготвят за предизвикателствата на 21 век.

Първо образователно равнище – задължителни учебни дисциплини по изискванията на МОН По всеки един основен предмет учениците в „ЕСПА“ имат допълнителен брой часове за затвърждаване на знанията, определени от МОН за съответния клас. Задълбочената подготовка на преподавателите и прецизното провеждане на всеки един учебен час с редуването на дейности и интерактивни методи на преподаване, позволяват усвояването на учебния материал още в клас. „ЕСПА“ гарантира отлични резултати на тестовете след четвърти и седми клас. 10


Второ образователно равнище - обогатява знанията на децата във всички сфери на човешкото познание Работата по второ равнище на Авторската концепция има за цел да изгради нашитe възпитаници като енциклопедични личности с широки хоризонти и любопитство към света. Тя включва уникални учебни дисциплини и образователни инициативи и ежеседмични конкурси, където в позитивна конкуренция децата доказват своето трудолюбие и възможности.

Трето образователно равнище - работа по развитие дарованията на децата Третото образователно равнище включва: работа в ателиета и студиа, работа във формациите и отборите на училището, уникални културни инициативи и реализиране на авторски и международни проекти. Децата в „ЕСПА“ избират между 15 ателиета по танци, изобразително изкуство, приложни изкуства, скулптура, драма, фотография, обучение по пиано, китара, ударни инструменти и други. 11


УНИКАЛНИ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ПО АВТОРСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА КОНЦЕПЦИЯ Още в детската градина - ранно ограмотяване по авторска методика. Още в подготвителен клас – часове по литературно четене, в които децата се отправят на приказно пътешествие с любимите си герои от класическите детски приказки. Още в първи клас – отбори по математика за децата с изявен математически талант. Още от трети клас всяка учебна дисциплина се води от преподавател - специалист в конкретната област с цел децата да получат по-задълбочени познания във всички научни области. Още от четвърти клас – математически паралелки. Още от пети клас децата се насочват според показаните интереси към придобиване на по-задълбочени знания в конкретните научни направления, което им помага да формират собствен научен мироглед и критерии, а също така в избора на професия. В седми клас ние организираме специализирана подготовка за кандидатстване, която има за цел да подготви децата за формата на изпитите в различните средни училища. За провеждане на тези часове „ЕСПА” е привлякла най-ярките имена в съответната учебна дисциплина. Провеждана на територията на училището, специализираната подготовка спестява на децата време и гарантира на родителите найдобро качество.

12


13


14


ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЖИВОТА В „ЕСПА“ сме въвели уникална организация на работа, която не позволява на децата да се претоварват умствено. Учебната програма и дневният режим на всеки клас са съобразени с възрастта на децата, техните естествени нужди и възможности. Учебните часове в „ЕСПА“ започват точно в 8:30 и продължават до 17:00 часа. Сутрешните часове са предвидени за основните предмети - български език и литература, математика, английски език, втори западен език. Уникално за „ЕСПА“ е голямото междучасие с продължителност 40 минути, което е организирано като спортна тренировка с треньори по всеки спорт. Учениците са разпределени в групи според спорта, който желаят да практикуват. Следобедните часове са предвидени за интерактивни дейности и часове за затвърждаване на знанията по основните учебни дисциплини. С напредването на деня те отстъпват място на разтоварващия блок (15:3017:00) с дейности по изкуства и спорт. Тази организация в рамките на учебния ден позволява на учениците да получат необходимата доза от всичко: академични знания, спорт, игри, възможност за развитие на талантите си и осигурява на децата условия да се чувстват отпочинали в края на учебния ден. 15


16


17


ПРЕДПОСТАВКИ ЗА УСПЕХ Качеството и нивото на обучение в „ЕСПА“ почиват върху няколко основни принципа:

Малки класове - до 16 деца в клас Водещо в организацията за нас винаги е било децата да се чувстват силно мотивирани от конкурентната среда и щастливи сред връстниците си. В „ЕСПА“ знаем добре колко голямо значение оказват микроклимата и средата, в която децата растат. Затова нашите класове са балансирани - максимум до 16 деца в клас, за да може всяко от тях да получава индивидуално внимание и специална грижа през целия ден. Ние добре знаем колко важно е личното пространство на всеки един човек и затова при нас всеки ученик си има собствен чин и гардеробче за най-необходимите пособия. 18


Висококвалифициран преподавателски екип Според нас компетентен е посветеният на работата си преподавател с отворен и търсещ ум. Неговото самосъзнание е насочено към личностното израстване на децата и това стои в основата на хармоничното съжителство, като едно семейство, между учители и ученици в малката общност, наречена „ЕСПА“. Благодарение на своята репутация, „ЕСПА“ се ползва с привилегията да привлича първокласни преподаватели и специалисти от всяка научна област. Звено от методически ръководители по всяка учебна дисциплина – експерти по образованието, ежедневно работят за повишаване качеството на учебния процес чрез посещение на уроци и обсъждането им. Привлекли сме и широк консултантски екип от учени, който изготвя тестовете за измерване на резултатите на децата в учебната работа и работи за повишаване квалификацията на учителите чрез обучителни семинари.

Индивидуална учебна подготовка В „ЕСПА“ се отнасяме с голямо внимание към успеха на всеки ученик. Учениците, чиито резултати са около и под академичния минимум, получават значителна помощ под формата на индивидуална учебна подготовка. Тя има за цел да ги подпомогне в техните проблемни академични области, да им даде увереност и самочувствие да участват активно в работата на класа. Индивидуалната учебна подготовка се провежда от преподавателя по предмета. Когато нашият преподавателски екип предложи дете за индивидуална учебна подготовка, това на практика означава, че ние сигнализираме за спад в работата и се ангажираме да изготвим програма за навременното му преодоляване, така че детето да се чувства комфортно в час. 19


ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ „Един език повече - една бариера по-малко” Чуждоезиковото обучение в „ЕСПА“ е отлично организирана и динамично развиваща се образователна система, която включва изучаването на английски като първи чужд език и избор между немски и испански като втори чужд език през целия цикъл на обучение – от първа група на детската градина до 7 клас. Основен приоритет в работа на чуждоезиковия департамент е не само практическото овладяване на езика, но и придобиването на социални, енциклопедични и интеркултурни познания и умения. Чрез професионалното съчетаване на амбициозна образователна стратегия, висококвалифициран преподавателски екип, най-съвременни учебни материали и средства, интерактивни методи и оборудване, „ЕСПА“ създава естествена езикова среда, в която децата овладяват два чужди езика и се развиват като личности, достойни да бъдат наречени „граждани на света“.

20


21


НЕМСКИ ЕЗИК Като втори чужд език немският се изучава в рамките на 6 и 10 часа седмично. Със завършването на 7 клас „ЕСПА“ гарантира овладяването на езика на ниво Fit 1 и Fit 2. През периода на обучение децата посещават театрални постановки на немски език, сами организират празници на немския език, неведнъж са били домакини на посланици, дипломати и високопоставени гости, с които свободно общуват на езика. Академичното обучение по немски език, в съчетание с богатата културна програма, е стимул за учениците да опознават различни немскоговорящи страни и постепенно да се приобщават към богатството на немската култура и традиция.

22


АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Обучението по английски език включва между 10 и 14 часа седмично и е съчетано с много допълнителни образователни инициативи: месец на английския език, чуждоезиков лагер с преподаватели от Великобритания, поставяне на пиеси и постановки на английски език, работа по международни проекти и сътрудничество с училища от цял свят. Всяка учебна година нашите ученици се явяват на международния изпит Cambridge. Децата на „ЕСПА“ са единствените в България, които покриват ниво Basic - A1 още след 2-ри клас и успешно вземат ниво C1-Expert, равняващо се на завършена английска гимназия, още в шести клас.

ИСПАНСКИ ЕЗИК Испанският език също се изучава като втори западен език. Успеваемостта и постиженията на децата гарантираме със сертификата DELE Escolar. Обучението е съчетано с богата културна програма, сред която е филмовия фестивал на ибероамериканското кино, мероприятия, организирани от испанското посолство, празник на испанския език и култура в „ЕСПА“.

23


24


СПОРТ “Здрав дух в здраво тяло” „ЕСПА“ има силна традиция в спортното възпитание и развитие на децата. От основаването на училището физическото възпитание заема важно място в учебната програма. Различните спортове се преподават от квалифицирани треньори, а учениците се състезават както във вътреучилищни турнири, така и участват в национални и международни състезания. Децата в „ЕСПА“ спортуват всеки ден по време на: голямото междучасие – ежедневни спортни тренировки по футбол, катерене, волейбол, баскетбол, хокей на трева, спортни игри и лека атлетика; редовни часове по физическо възпитание и седмични тренировки по катерене – спорта с най-добра профилактика срещу гръбначни изкривявания; седмични спортни тренировки извън „ЕСПА“ по плуване, тенис, скуош; седмични тренировки по високо спортно майсторство - футбол и катерене.

25


ХРАНА В училище „ЕСПА“ сме с ясна отговорност колко важно е храненето за здравето и работоспособността на децата. „ЕСПА“ осигурява на своите възпитаници храна по всички норми, като в същото време следва най-съвременните тенденции за здравословно и рационално хранене. Ежедневно за децата сме осигурили плодове според сезона и салати от пресни зеленчуци. Редуваме минерална и изворна вода, като периодично сменяме техните източници. Политика на училище „ЕСПА“ е да взема под внимание всяка препоръка, дадена от родител. Голяма част от най-добрите идеи са идвали от родители, за което благодарим. Децата често са анкетирани и също дават своите препоръки относно менюто. Училище „ЕСПА“ се ангажира и с подготовката на меню за деца, които се налага да спазват индивидуална диета поради алергии или други здравословни причини.

На територията на училището няма училищна лавка. Това не е поради невъзможност да организираме нейното функциониране, а е част от политиката на „ЕСПА“ да осигури на децата здравословно хранене на територията на училището. На разположение на децата през целия ден сме организирали плата от пресни плодове асорти и натурални сокове.

26


УЧЕБНА БАЗА Учебната база в „ЕСПА“ включва модерно оборудвани класни стаи с всичко необходимо за учебния процес, библиотека с материали от всички области и възможност за учениците да ги ползват в ежедневната си работа. Училището разполага с пълно съвременно оборудване: компютърен кабинет със свързани в мрежа и Интернет компютри, мултимедия във всяка класна стая, интерактивна дъска Active Board, даваща възможност на децата да се обучават според найсъвременните технологии и методи по всеки един предмет. Спортната база включва игрища за футбол и баскетбол и два салона за спортни тренировки при лошо време. „ЕСПА“ е в сътрудничество с НСА, плувни басейни, тенис и скуош кортове, където нашите ученици също спортуват ежеседмично и развиват двигателните си способности. „ЕСПА“ е единственото училище в България, което разполага със собствени стени за катерене – външна и вътрешна, които учениците ползват ежедневно.

27


ПРИЕМ Приемът в „ЕСПА“ се извършва с тридневна приемна процедура, която установява училищната готовност, нивото на знания на кандидатите, както и възможността на всеки кандидат да се адаптира към образователните стандарти и темпото на работа в училище „ЕСПА“. За децата от подготвителен до седми клас по време на приемната процедура провеждаме тестове по основните учебни дисциплини. Наша основна грижа е да осигурим комфорта на всяко новоприето дете и възможността за плавен преход към Авторската образователна концепция и академичните стандарти на „ЕСПА”. Според показаните на тестовете резултати е възможно да препоръчаме адаптацията да стане още в края на настоящата учебна година и да предложим индивидуална учебна подготовка с преподаватели от „ЕСПА”, с която родителите е необходимо да се съобразят. При желание за кандидатстване в „ЕСПА” родителите е необходимо да попълнят Формуляр за кандидатстване. До три работни дни след заявеното желание ще посочим дата за провеждане на приемната процедура. Попълването на формуляра за кандидатстване за нас означава, че родителят желае детето му да бъде ученик в „ЕСПА”, запознал се е с Авторската образователна концепция и образователната стратегия на училището и е съгласен с механизмите за постигане на академичните стандарти. 28


РЕАЛИЗАЦИЯ НА НАШИТЕ ВЪЗПИТАНИЦИ Най–голямата гордост на училище „ЕСПА“ е реализацията на нашите възпитаници – всички ученици на „ЕСПА“ продължават своето образование в най-елитните учебни заведения в България и по света. Всяка година те се класират на първите места в най-престижните средни училища в София – Американския колеж, езиковите гимназии, международна гимназия “Проф. В. Златарски”, част от тях продължават образованието си в елитни европейски колежи - “Lyceum Alpinum” и „Le Rosey”, Швейцария; “St. Edmund’s” и “Stowe”, Англия. Ежегодно наши възпитаници завършват в университети като: University of Oxford, Cambridge University, Kingston University London, Imperial College London, Webster University Vienna, Aston University, Erasmus University, European University. 29


СЪТРУДНИЧЕСТВО Училище „ЕСПА“ е в тясно сътрудничество с всички висши учебни заведения в страната. Наши гости са били ректорите на Музикална академия „Панчо Владигеров“, Национална художествена академия, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, НСА и представители на българските институции: Народно събрание, Президентство, Министерство на образованието и науката, Министерство на културата, Министерство на външните работи, Столична община, Община Младост, Националния дворец на културата. Приятели на училището са и редица културни дейци, които всяка година уважават с присъствието си уникалните инициативи, организирани от училище „ЕСПА“. На официалните церемонии по откриването на изложбите, концертите и другите артистични прояви на талантливите деца на „ЕСПА“ са присъствали най-бележитите личности в българския културен живот. „ЕСПА“ е в тясно сътрудничество с всички дипломатически мисии в страната. Наши чести гости са посланици и дипломати. Дните на своите държави в „ЕСПА“ са открили посланиците на САЩ, Великобритания, Япония, Германия, Франция, Белгия, Италия, Норвегия, Дания, Швеция, Австрия, Холандия, Португалия, Гърция, Куба, Венецуела.

30


НАГРАДИ В своята 26-годишна история училището е удостоено с: Наградите „Златно перо” на Министерството на културата и Столична община Награда от Министерството на образованието в Португалия за най-добър училищен проект Грамота за международна дейност, подписана лично от председателя на ЕК - Романо Проди Почетен диплом на „ЕСПА” за принос към развитието на българското образование „Златен печат за висок престиж и обществено признание в областта на образованието”, присъден на „ЕСПА” от Съвета на Европейската научна и културна общност Почетно отличие „Неофит Рилски” на Министерство на образованието и науката за дългогодишна, цялостна висока професионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищно образование.

31


СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС Адрес: гр. София, кв. „Киноцентър“III част, ул. „Градина“ 23 Телефон: +359 899 161 734 Уебсайт: https://www.espa-bg.com/ Фейсбук страница: https://facebook.com/espa.school Публикации в мрежата: https://issuu.com/espa7