Revista El Pi Gros-Juny22

Page 1

EL PI GROS

Revista

Escolar

Escola Sant Cristòfor BEGUES, JUNY 2022 - N.º 63 1


Revista Escolar EL PI GROS

EDITORIAL Estimades famílies de l’escola Sant Cristòfor:

Els i les vostres mestres de 6è.

ÍNDEX EDUCACIÓ INFANTIL Activitats de P3 Activitats de P4

3-4 5-6

Activitats de P5

7-8 EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Activitats de Cicle Inicial: 1r i 2n curs

9-10 / 11-12

Activitats de Cicle Mitjà: 3r i 4t curs

13-14 / 15-16

Activitats de Cicle Superior: 5è i 6è curs

17-18-19 / 20

ENGLISH RECEPTA ENTRETENIMENTS EQUIP DIRECTIU AFA GUANYADORS DELS JOCS FLORALS PORTADES GUANYADORES

21-22 23 24-25 26-27-29-29 30-31 32-33 34-38

2


Revista Escolar EL PI GROS

P3-Fem racons! Mireu com ens organitzem...fem petits grups, cadascun dels quals realitza una tasca determinada i diferent. Poden ser de treballo de joc. Segons el tipus d'activitat alguns racons necessiten ser dirigits pel mestre. En d'altres els nens/es poden funcionar amb força autonomia. Organitzats en grups reduïts, els nens i nenes aprenen a treballar en equip, a col·laborar i a compartir coneixements. Els racons també potencien la seva iniciativa i el sentit de la responsabilitat. Mireu les fotografies, podreu tenir una idea de com aprenem i sobretot que bé ens ho passem!

3


Revista Escolar EL PI GROS

4


Revista Escolar EL PI GROS

P4-

5


Revista Escolar EL PI GROS

6


Revista Escolar EL PI GROS

P5-LES PRIMERES COLÒNIES DE P5

7


Revista Escolar EL PI GROS

8


Revista Escolar EL PI GROS

Pintem roselles Els nens i les nenes de primer vam anar al camp de roselles que tenim al costat de l’escola. Vam fer un dibuix del paisatge primaveral. Quina sort tenim de gaudir d’aquestes vistes tan boniques a prop de l’escola!!!

9


Revista Escolar EL PI GROS

10


Revista Escolar EL PI GROS

11


Revista Escolar EL PI GROS

12


Revista Escolar EL PI GROS

3r. SORTIDA AL POBLE ESPANYOL

13


Revista Escolar EL PI GROS

14


Revista Escolar EL PI GROS

15


Revista Escolar EL PI GROS

16


Revista Escolar EL PI GROS

5è. PROJECTE CUEME

17


Revista Escolar EL PI GROS

18


Revista Escolar EL PI GROS

19


Revista Escolar EL PI GROS

6è- Anem de colònies!

20


Revista Escolar EL PI GROS

21


Revista Escolar EL PI GROS

22


Revista Escolar EL PI GROS

23


Revista Escolar EL PI GROS

ENTRETENIMENTS

24


Revista Escolar EL PI GROS

:

25


Revista Escolar EL PI GROS

EQUIP DIRECTIU NOVA LLEI D’EDUCACIÓ: LOMLOE La Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOMLOE), va derogar la LOMCE i va introduir importants modificacions en la LOE, llei vigent des de 2006. També va modificar preceptes de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional. La LOMLOE també és coneguda com a Llei Celaá, per la ministra d'educació del PSOE que la va impulsar. Malgrat trobar-se amb un ampli desacord per part dels partits polítics de l'oposició i de diversos agents socials i educatius, la nova llei va entrar en vigor el 19 de gener de 2021. Es basa en principis com el respecte als drets de la infància, l'educació inclusiva, l'equitat, la igualtat de gènere i l'orientació educativa i professional. A partir de la publicació d’aquesta llei totes les comunitats autònomes disposen d'un calendari d'aplicació amb un termini de dos anys per aprovar els decrets que la desenvolupen. El canvis introduïts per la nova normativa afecten, entre d'altres, als àmbits següents en relació a les escoles: Composició de les comissions de selecció de les direccions La LOMLOE torna a donar majoria de la comissió al centre (claustre i consell escolar), que amb la LOMCE havia passat a l'Administració. Organització i funcionament de l'etapa obligatòria •

Eliminació de la jerarquia de matèries a primària i secundària, que passen a ser obligatòries i optatives. La concreció de les matèries passa a ser conjunta de l'Estat i les comunitats autònomes.

Les matèries s'agrupen en àmbits de coneixement i els centres educatius recuperen capacitat per decidir una part del currículum.

26


Revista Escolar EL PI GROS •

La religió deixa de tenir efectes acadèmics sense tenir una matèria alternativa i s'introdueix la matèria Valors Cívics i Ètics, que es cursarà en algun curs de l'educació primària.

Es limita el nombre de repeticions a un màxim de dos en el global de l'etapa obligatòria. Aquesta etapa queda configurada per l'educació primària, la secundària obligatòria i els cicles formatius de grau bàsic (que permeten assolir el graduat en ESO i el títol de tècnic/a bàsic en l'especialitat cursada).

S'eliminen les revàlides o proves finals a les etapes que havien de ser superades per poder obtenir l'acreditació corresponent. S'incorporen les avaluacions diagnòstiques (quart de primària i segon d'ESO: censals; sisè de primària i quart d'ESO: mostrals).

S'eliminen els itineraris de quart d'ESO que conduïen cap al batxillerat o la formació professional.

S'elimina l'apartat que definia el castellà com a llengua vehicular a l'ensenyament que havia introduït la LOMCE el 2013.

Es proposa l'extensió de l'educació infantil de 0 a 3 anys.

Moltes de les mesures establertes per la nova normativa resten a l'espera del desenvolupament corresponent. De fet el decret del nou currículum encara no està publicat. La publicació dels nous decrets està prevista pels mesos de juliol o agost del 2022. Tots els centres han rebut un primer esborrany per fer aportacions de millora La previsió de calendari d’implantació del nou currículum de la LOMLOE és: Curs 2022-2023: • • • •

Aplicació Aplicació Aplicació Aplicació

a a a a

tota l’etapa d’educació infantil 1r, 3r i 5è d’educació primària 1r i 3r d’ESO 1r batxillerat

Curs 2023-2024: • • •

Aplicació a tota l’etapa d’educació primària Aplicació a tots els cursos de l’ESO Aplicació a tots els cursos de batxillerat

27


Revista Escolar EL PI GROS

La següent infografia indica la nova visió del currículum d’Educació infantil:

28


Revista Escolar EL PI GROS Una de les novetats són els vectors que dissenyen o delimiten les grans línies que caldrà tenir en compte i integrar-los en totes les programacions. Aquí teniu una infografia amb els aspectes bàsics del nou currículum de l’Educació bàsica:

29


Revista Escolar EL PI GROS

AFA Escola Sant Cristòfor

30


Revista Escolar EL PI GROS

31


Revista Escolar EL PI GROS

GUANYADORS DELS JOCS FLORALS 21-22

32


Revista Escolar EL PI GROS

33


Revista Escolar EL PI GROS

34


Revista Escolar EL PI GROS

35


Revista Escolar EL PI GROS

36


Revista Escolar EL PI GROS

37


Revista Escolar EL PI GROS

A

B

P3

NORA PEREZ EUGENIO

JAN COMAJUNCOSAS ROS

P4

IRINA GRANADOS DOMINGO

JÚLIA PONS ARBOLEDA

P5

GAEL RODRIGUEZ SANCHEZ

MARTINA CANTÓN GARCÍA

1R

IVET GARCIA VALLVE

IRATI LOPEZ RODRIGO

2N

IU MAÑOSAS GUTIERREZ

LEIRE GRANADOS DOMINGO

3R

LLUC QUESADA LOPEZ

ALBA GORDON NEVADO

4T

XIANA DEGARA FERNANDEZ

JUDIT LATORRE CARRO

CLÀUDIA MARIAS GARCIA

ARAN LOPEZ RODRIGO

LAIA MUÑOZ MELEHA

KELLY RUIZ BURGOS

38

C

ARIADNA MOLERO LIÑAN


Revista Escolar EL PI GROS

39


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.