Prospectus Erven J. Bijleveld najaar 2023

Page 1

uitgeverij erven j.bijleveld janskerkhof 7 | 3512 bk utrecht | tel 030-2317008 www.bijleveldbooks.nl najaar 2023 bijleveld UITGEVERIJ E R VEN J.BIJLEVELD [ sinds 1865 ]

simone de beauvoir

william blake | martin buber

peter burke

marc chagall | moses i.finley | saul friedländer

erich fromm | paul gauguin | erving goffman

abraham joshua heschel | karen horney

karl jaspers

s¯ren kierkegaard | janusz korczak

bryan magee | thomas nagel | nuccio ordine

erich maria remarque

fritz redl | carl r.rogers

jean-paal sartre | gertrude stein

fernando savater | roger scruton

robert louis stevenson

lev tolstoj | simone weil

virginia woolf

janskerkhof 7 | 3512 bk utrecht

tel 030-2317008

bijleveld.publishers @wxs.nl | www.bijleveldbooks.nl

Vertegenwoordiging in Nederland

fred teunissen | Aronskelkweg 63 | 2555 gc ’s Gravenhage

tel. 070-3237702 | mobiel 06-53643848

w.f.teunissen @planet.nl

Vertegenwoordiging in België

publiservice

Aronskelkweg 63 | 2555 gc ’s Gravenhage

tel. 070-3237702 | mobiel 06-53643848 | w.f.teunissen @planet.nl

uitgeverij erven j.bijleveld, utrecht
najaar 2023 bijleveld
bk utrecht
FILOSOFIE de zeer korte inleiding door edward craig Wereldwijd geprezen glasheldere introductie DE TWEEDE SEKSE feiten, mythen en geleefde werkelijkheid simone de beauvoir 75 jaar bijbel van het feminisme! IK EN JIJ leven in dialoog door martin buber 100 jaar meditatief meesterwerk ALS IK WEER KLEIN BEN nieuwe editie door janusz korczak Het fameuze kinderboek voor volwassenen
BIJLEVELD E DWARD CRAIG F I L O S OFIE De zeer korte inleiding S
BIJLEVELD BIJLEVELD FERNANDO SAVATER EEN KLEINE FILOSOFIE VAN HET OPVOEDEN BIJLEVELD JANUSZ
ALS IK
KLEIN BEN B I J L EVE L D MARTIN BUBER IK EN JIJ
janskerkhof 7 | 3512
| tel 030-2317008 www.bijleveldbooks.nl
ERVEN J.BIJLEVELD
I MONE DE BEAUVOIR DE TWEEDE SEKSE Feiten, mythen en geleefde werkelijkheid
KORCZAK
WEER

«briljant, glashelder, buitengewoon inspirerend.» – new statesman –

«Veruit een van de beste korte inleidingen in de filosofie die ik ooit heb gelezen.» – the philosophers’ magazine –

«Craig slaagt erin gewoon prachtig over filosofie te schrijven. Zijn proza is kernachtig, pretentieloos en zeer toegankelijk. In kort bestek weet hij een solide filosofische basis te leggen.» – the philosophical quarterly –

uit de inhoud

Eerste filosofische vraag: hoe moet ik leven? – Tweede filosofische vraag: hoe weet ik iets? – Derde filosofische vraag: wie ben ik? – Enkele belangrijke filosofische onderwerpen – Enkele interessante filosofische stromingen – Het probleem van de vrije wil – Voor wie is filosofie eigenlijk van belang?

edward craig is emeritus hoogleraar filosofie aan de universiteit van Cambridge en Fellow van Churchill College. Sinds 1993 is hij Fellow van The British Academy. Tot zijn bekendste boeken behoren The Mind of God and the Works of Man (1987 ), Knowledge and the State of Nature (1990 ) alsook Philosophy; A Brief Insight (2009 ). Tevens was hij een vermaard cricketspeler voor Cambridge University en het team van Lancashire.

«Opvallend boeiend aan dit boek is de bereidheid van Craig om te erkennen dat filosofie even vaak absurd als diepzinnig is. Je verwacht niet te lachen bij het lezen over filosofie, maar in dit geval is het soms moeilijk om dat niet te doen.»

– london review of books –

«wijs, begrijpelijk en zelfs humoristisch.» – tls

najaar 2023 bijleveld

E D WARD CRAIG

F I L O S O FIE

De zeer korte inleiding

EDWARD CRAIG FILOSOFIE

de zeer korte inleiding

nur 730 / 144 blz. / pbk. € 22,50 isbn 978.90.6131.831.6 / oktober 2023

– verkocht aan 16 landen; bestseller van oxford u.p. –

Edward Craig biedt met zijn Filosofie – de zeer korte inleiding een even beknopt en toegankelijk als ontspannen en verhelderend antwoord op vragen die al sinds mensenheugenis klinken. Wat is filosofie? Welke vragen zijn nou filosofische vragen? Kan filosofie zeggen hoe we moeten leven? Is filosofie in staat vast te stellen wat echt bestaat, en hoe weten we dat dan? Biedt filosofie inzicht in wie we zijn? Waarom zijn er tegenstrijdige filosofische overtuigingen?

In Filosofie – de zeer korte inleiding laat Edward Craig zonder wijsgerige poeha en blufwoorden zien dat filosoferen geen academische of buitenaardse bezigheid is, maar iets wat de meesten van ons al doen zodra we een vraag stellen. Op een glasheldere en niet zelden humoristische wijze introduceert hij in dit boek belangrijke filosofische onderwerpen zoals ethiek, kennis, het zelf. Bovendien belicht hij hoe denkers als Plato, Epicurus, de boeddhistische wijsgeren, Descartes, Hume, Hegel, Mill, Wittgenstein en Beauvoir nog altijd vorm geven aan ons leven en aan ons denken van vandaag de dag.

«dit boek is een triomf!» – the journal of philosophy

najaar 2023 bijleveld
BIJLEVELD

«deze bijbel van het feminisme blijft glorieus overeind.» – nrc handelsblad –

DE OUDERDOM

JEAN-PAUL SARTRE D E WO O R D EN

Memoires van een mislukt wonderkind

AFSCHEID

najaar 2023 bijleveld
B I J L EV E L D
BIJLEVELD
S I MONE DE BEAUVOIR
BIJLEVELD
Situatie en zingeving in de laatste levensfase S I MONE DE BEAUVOIR HET Een kroniek van Sartre’s laatste jaren

S I MONE DE BEAUVOIR DE TWEEDE SEKSE

Feiten, mythen en geleefde werkelijkheid

BIJLEVELD

SIMONE DE BEAUVOIR DE TWEEDE SEKSE

– feiten, mythen en geleefde werkelijkheid –

nur 740 , 745 / 888 blz. / nu 17 de druk / luxe pbk. met flappen / € 39,90 isbn 978.90.6131.845.3 / oktober 2023

– 1949-2024 – 75 jaar jong en nog uiterst actueel –

Toen Simone de Beauvoir (1908-1986 ) in 1949 Le Deuxième Sexe publiceerde, sloeg het boek in als een bom. Deze even radicale als inzichtelijke studie ontrafelde met schrijnende helderheid hoezeer het «zwakke geslacht» een maatschappelijk maaksel was. Niet alleen in behoudende kring was men geschokt door de vrijmoedige en onverschrokken toon, maar ook de progressieve gelederen werden genoodzaakt tot een pijnlijk zelfonderzoek door dit vertoog over feiten, mythen en geleefde werkelijkheid van de «andere» sekse.

De Tweede Sekse is een werk dat het aanzien van onze tijd heeft veranderd en dient tot de geestelijke bagage van een ieder – man en vrouw – te behoren.

«Een onmetelijk rijk boek dat altijd klassiek blijft.» – nouvelles litéraires

«Formidabel, uiterst leesbaar, een onmisbaar fundament om de wereld te begrijpen.»

– times literary supplement –

«een monument van een boek!» – opzij

najaar 2023 bijleveld

SIMONE DE BEAUVOIR * PLEIDOOI VOOR

EEN MORAAL DER DUBBELZINNIGHEID

BIJLEVELD

SIMONE DE BEAUVOIR PLEIDOOI VOOR EEN MORAAL

DER DUBBELZINNIGHEID

nur 730 / 176 blz. / pbk. met flappen / € 22,50 isbn 978.90.6131.846.0 / oktober 2023

– nu alweer 6de druk van haar visie op mens en wereld –

simone de beauvoir (1908 -1986 ) geldt als een der belangrijkste denkers en schrijvers van de moderne tijd. De belangstelling voor haar literaire en wijsgerige werk is wereldwijd onverminderd, en heeft nu met de #MeToo-beweging zelfs een nieuwe en urgente actualiteit gekregen. Pleidooi voor een moraal der dubbelzinnigheid is ongetwijfeld haar toegankelijkste filosofische boek.

Op heldere wijze bepaalt Beauvoir haar positie ten opzichte van de existentiefilosofie en het leven zelf. Zij betoogt dat het onmogelijk is een menselijke ethiek te funderen op de opvatting van Jean-Paul Sartre dat «het niets» de enige basis van het bestaan is. Beauvoir meent daarentegen dat de vrijheid waarin de mens bij zijn geboorte wordt geworpen, hem verplicht verantwoording af te leggen en zelf de grenzen van goed en kwaad te bepalen. Het is zijn plicht om tijdens zijn leven zelf een ethiek te maken met zijn daden.

«Dit is een filosofisch boek dat wél actueel en belangrijk blijft.» – libération

«het beste boek over beauvoirs filosofie.» – le monde

najaar 2023 bijleveld

FERNANDO SAVATER

Het goede leven

Ethiek voor mensen van morgen

BIJLEVELD

FERNANDO SAVATER

HET GOEDE LEVEN

– ethiek voor mensen van morgen –

nur 730 / 160 blz. / luxe pbk. / € 19 ,90 isbn 978 .90 .6131 .736 .4 / oktober 2023

– nu al 12de druk van de grote filosofische bestseller –

Het goede leven is een van de meest succesvolle filosofische bestsellers van onze tijd. Dit boek is niet alleen eigentijds, fris en sprankelend, maar ook waardevol en stimulerend. De Spaanse filosoof Fernando Savater richt zich in dit werk tot zijn zoon – en daarmee tot iedereen met een jeugdige geest –om op heldere en ongedwongen wijze de grote levensvragen te bespreken.

Wat is goed en kwaad? Waar botsen individuele vrijheid en groepsmoraal? Wat is ethiek? Hoe verhouden zich goed gedrag en een goed leven tot elkaar? Het goede leven is een boek dat meer biedt dan filosofie alleen: het heeft zich bewezen als een waarachtig ethisch kompas voor mensen van morgen.

«Leesbaar, helder, vrolijk, overtuigend. Zeldzaam goede filosofie.»

– frankfurter allgemeine zeitung –

« Aanbevolen voor iedereen die niet bang is zelf na te denken!» – el país

«dit is levende filosofie voor mensen van nu.» – trouw

najaar 2023 bijleveld

STIGMA

STIGMA

Notities over de omgang met een geschonden identiteit

Notities over de omgang met een geschonden identiteit

ERVING GOFFMAN

STIGMA

notities over de omgang met een geschonden identiteit

nur 740 / 224 blz. / pbk. / € 22 ,50 isbn 978.90.6131.462.2 / oktober 2023

«een werkelijk uniek meesterwerk.» – the new york times

Erving Goffmans Stigma is zonder twijfel een der belangrijkste en invloedrijkste boeken over mens en maatschappij van onze tijd. Deze studie over de sociale uitsluiting van mensen die «anders» zijn (wat betreft huidskleur, gender, fysieke gesteldheid, psychische constitutie, sociale marginaliteit of andere «afwijkingen») geldt nog altijd als een onovertroffen standaardwerk.

Aan de hand van talrijke praktijkvoorbeelden en autobiografische observaties verheldert Goffman hoe de sociale en persoonlijke mechanismen werken als op iemand een «stigma» van afwijking wordt geplakt. Het gaat dan om bewuste en onbewuste discriminatie, maar ook om aanpassing en conformisme door de uitgeslotenen. Dit boek opent een ieder de ogen voor de dramaturgie van het dagelijks leven – ook ons eigen dagelijks leven.

«Een fijnzinnig en werkelijk magistraal boek over de maatschappelijke werkelijkheid .»

– the new york review of books –

– «simpelweg onovertroffen.» – times literary supplement –

najaar 2023 bijleveld
B I J L E V E L D ERVING GOFFMAN B I J L E V E L D ERVING GOFFMAN

MARTIN BUBER IK EN JIJ

ERICH FROMM LIEFHE BB EN een kunst, een kunde

MARTIN BUBER

IK EN JIJ

– nu 14de druk van klassiek meesterwerk –

nur 700 / 176 blz. / luxe pbk. met flappen / € 19,90 isbn 978.90.6131 . 523.0 / oktober 2023

– het belangrijkste mystieke geschrift uit onze tijd –

Ik en Jij van Martin Buber geldt als een van de zeer weinige authentieke mystieke teksten van de moderne tijd. Buber zoekt in dit klassieke en bijzonder invloedrijke werk, dat de vrucht is van zijn kennismaking met het chassidisme, op poëtisch wijsgerige wijze naar een nieuwe spirituele verhouding tussen mens en mens, tussen mens en wereld, en tussen mens en God.

Martin Buber schreef een wijdvertakt œuvre waarin naast zijn chassidische vertellingen en de verduitsing van de joodse bijbel – die hij deels tezamen met Franz Rosenzweig vervaardigde – Ik en Jij tot het hoogtepunt behoort. In deze nieuwe editie van de geroemde vertaling van Marianne Storm wordt de lezer een zo zuiver en zo direct mogelijk contact geboden met Bubers oorspronkelijke gedachtewereld en met zijn rijke, evocatieve taal.

«Deze nieuwe vertaling bewijst hoe springlevend Bubers denken ook nu nog is.»

– trouw –

«dit is een boek om altijd te blijven lezen.» – tls

najaar 2023 bijleveld
BBIJLEVELD I J L E V E L D

SIMONE WEIL

WACHTEN OP GOD

– een intense zoektocht naar spiritualiteit –

nur 700 , 730 / 192 pag. / pbk. / € 22 ,50 isbn 978.90.6131.728.9 / nu al 7 de druk / oktober 2023

– een boek dat talloze lezers zal blijven inspireren –Simone Weil werd in 1909 te Parijs geboren uit welgestelde, liberaal-joodse ouders. Tussen de studenten van de filosoof Alain in Parijs trok zij de aandacht door haar uitzonderlijke intelligentie, strijdbaarheid en geestkracht. Na haar doctoraal wijsbegeerte volgde een periode van links activisme die haar in 1936 voerde naar Spanje om te strijden tegen de Franco-fascisten. Dan, tijdens een ziekteverlof in Assisi, krijgt haar leven een nieuwe dimensie: de religie. Lichamelijk verzwakt verdiept zij zich in Plato en Spinoza, alsook in de Bhagavad-Gita en in de christelijke mystici. Ternauwernood ontkomen aan de nazi’s in bezet Frankrijk, sterft zij in 1943 , volledig uitgeput, in Engeland.

Wachten op God werd in de jaren 1941 -1942 geschreven als een poging de «dodelijke tegenspraak van onze tijd te overwinnen». Het boek is van belang voor het verstaan van deze unieke vrouw, en ook voor het begrijpen van de paradoxale positie van de mens in een wereld waarin destructiedrang en zelfzucht alle humaniteit en geestelijke verdieping dreigen te verdringen.

«een der belangrijkste denkers die ik ken» – albert camus

najaar 2023 bijleveld
B I J L E V E L D SIMONE WEIL WACHTEN OP GOD

JANUSZ KORCZAK

ALS IK WEER KLEIN BEN

BIJLEVELD

JANUSZ KORCZAK

ALS IK WEER KLEIN BEN

– onalledaagse avonturen in de wereld van kinderen –

nur 740 / 240 blz. / pbk. / € 22 ,50 isbn 978.90.6131.109.6 / oktober 2023

– nieuwe editie van het kinderboek voor volwassenen –

Janusz Korczak (Warschau 1878 -Treblinka 1942 ), de Pools-Joodse kinderarts, pedagoog en weeshuis-directeur, geldt wereldwijd als een van de belangrijkste en invloedrijkste denkers over de positie van kinderen en de opvoedkundige situatie van de moderne tijd. Zijn eigenlijke naam was Henryk Goldszmit, maar onder zijn pseudoniem «Janusz Korczak» schreef hij talrijke essays, succesvolle kinderboeken alsook in zijn tijd opzienbarende en nog steeds bijzonder indringende pleidooien voor de rechten van kinderen.

Als ik weer klein ben behoort tot de hoogtepunten van Korczaks œuvre en biedt in verhaalvorm een even zinsbegoochelende als herkenbare reis door de kinderwereld. Door een wonder krijg de hoofdpersoon de kans om weer «klein» te zijn, en in zijn kielzog gaat ook de lezer weer terug naar de kindertijd en wordt het nostalgisch verlangen naar toen voor de duur van het boek vervuld. Niet voor niets is dit boek met zijn grote innerlijke warmte en onverwoestbare menselijkheid even geliefd bij kinderen als bij volwassenen.

najaar 2023 bijleveld
«een waar literair meesterwerk.» – czes£aw mi£osz

PI C A S S O

TIM O THY WILLIAM SO N DE FI LO SOFISCHE MET HO DE

Korte inleiding in de praktijk van de filosofie

BIJLEVELD

Reeds verschenen!

gertrude stein picasso

978.90.6131.777.7

FERNANDO SAVATER

EEN KLEINE FILOSOFIE VAN HET ONDERWIJS

BIJLEVELD

Reeds verschenen!

timothy williamson de filosofische methode

978.90.6131.830.9

ERICH FROMM DE ANGST VOO R

V R I J HEID

BIJLEVELD

Reeds verschenen!

fernando savater

filosofie van het onderwijs

978.90.6131.735.7

BIJLEVELD

Reeds verschenen!

erich fromm de angst voor vrijheid

978.90.6131.548.3

recent verschenen
GE R TRU D E STEIN

BIJLEVELD TOPTITELS

extra beurskorting op deze altijd actuele eversellers

MARTIN BUBER IK EN JIJ

ERICH FROMM LIEFHE BB EN een kunst, een kunde BIJLEVELD

B I J L E V E L D

978.90.6131.521.6

ERICH FROMM LIEFHE BB EN een kunst, een kunde

978.90.6131.547.6

S I MONE DE BEAUVOIR DE TWEEDE SEKSE Feiten, mythen en geleefde werkelijkheid

B I J L EV E L D

978.90.6131.411.0

978.90.6131.845.3

was de medicijnman authentieke opgetekend in Zwarmagische visioen jeugdige en het hedonderwezens en met paard en adeEland stond wanhopige vocht mee Horn, een van indianen expansieve westerbloedbad   

van Wounded Knee overleefde hij ternauwernood. Inmiddels was de reputatie van Zwarte Eland als medicijnman gegroeid, en steeds vaker moest hij rituelen leiden om bij zijn volk nieuwe levenskracht op te wekken. Ook heeft hij zich nog aangesloten bij de beweging onder de indianen die verkondigde dat het uitvoeren van de «geestesdans» zou leiden tot een betere toekomst. Zwarte Eland zag vele overeenkomsten tussen deze verlossingsleer en zijn eigen grote visioen. –De dichter en indianen-kenner john tekende het relaas van de heilige man op in diens onopgesmukte, beeldrijke taal, zodat Zwarte Eland rechtstreeks tot de lezer lijkt te spreken: «De ware en prachtige kennis die aan mij werd geschonken, is bedoeld voor alle mensen, maar zij zal verloren gaan […]. Jij bent gezonden om die kennis te redden.»

ZWARTE ELAND NEIHARDT ZWARTE ELAND SPREEKT

JOHN G.NEIHARDT ZWARTE ELAND SPREEKT

Verhalen en visioenen van de laatste ziener der Oglala-Sioux werk waarin de geestelijke nalatenschap beschaving is vastgelegd. Het behoort zonder enige twijfel tot belangrijkste spirituele boeken van de twintigste eeuw. san francisco chronicle als de bijbel voor alle Native Americans. – –voorplat en achterplat: Zwarte Eland © Joseph Epes Brown

kar L J asp E rs s ocrat E s Bo EDD ha c onfuc I us J E zus De maatgevende mensen

9 789061 316794

BIJLEVELD

978.90.6131.679.4

978.90.6131.727.2

✶ ✶

ErIch marIa rEmarquE Van hEt wEstELIJk front gEEn nIEuws

978.90.6131.755.5

THOMAS NAGEL WAT BETEKENT HET ALLEMAAL?

ERICH FROMM LIEFHE BB EN een kunst, een kunde

ZEER KORTE INLEIDING IN DE FILOSOFIE

BIJLEVELD

BIJLEVELD

978.90.6131.829.3

NUCCIO ORDINE HET NUT VAN HET NUTTELOZE EEN MANIFEST

978.90.6131.721.0

tijdloze sieraden voor elke boekenkast

najaar 2023 bijleveld
B I J L EV E L D
BIJLEVELD
BIJLEVELD
BIJLEVELD
978.90.6131.679.4
BIJLEVELD
CHRISTOPH WOLFF JOHANN
SEBASTIAN BACH

geschiedenis, cultuur, literatuur, filosofie, indianen

marc chagall [ isbn ] Mijn leven 9789061317524 € 24,90 moses finley De oude Grieken 9789061318279 € 22,50 moses finley De wereld van Odysseus 9789061318187 € 24,90 paul gauguin Noa Noa – Mijn reis naar Tahiti 9789061317760 € 22,50 bryan magee Ultieme vragen – Kleine filosofie van leven en dood 9789061317159 € 22,50 thomas nagel Wat betekent het allemaal?, 5 de druk 9789061318293 € 17,50 thomas nagel Het laatste woord 9789061318231 € 22,50 nuccio ordine Het nut van het nutteloze, 3 de druk 9789061317210 € 22,50 erich maria remarque Van het westelijk front geen nieuws, 31 ste druk 9789061317708 € 19,90 roger scruton Filosofisch denken. Een inleiding, 3 de druk 9789061318255 € 22,50 roger scruton Moderne filosofie – van Descartes tot Wittgenstein 9789061318286
27,50 lev tolstoj Mijn biecht, 4 de druk 9789061317616 € 22,50 lev tolstoj Mijn kleine evangelie
3 de druk 9789061317692 € 22,50 lev tolstoj De weg van het leven
3 de druk 9789061317531 € 22,50
De filosofische methode 9789061318309 € 22,50
Johann
9789061314110
9789061317975
9789061317630
9789061316770
,
,
timothy williamson
christoph wolff
Sebastian Bach, 6 de druk
€ 39,90 christoph wolff Bach – zijn meesterwerken en muzikale universum
€ 39,90 virginia woolf Hoe lees je een boek?
€ 24,90 stephen m. barrett [ isbn ] Ik, Geronimo, 2 de druk
€ 22,50
9789061316787
Zwarte
9789061316794
joseph epes brown De heilige pijp, 2 de druk
€ 22,50 john g. neihardt
Eland spreekt, 6 de druk
€ 24,50
najaar 2023 bijleveld

fromm, horney, beauvoir, sartre

erich fromm [ isbn ]

Liefhebben: een kunst, een kunde, 21 ste druk

erich fromm

De angst voor vrijheid, 18 de druk

erich fromm

Het vraagstuk vrijheid

erich fromm

Een kwestie van hebben of zijn, 6 de druk

erich fromm

De zelfstandige mens, 11 de druk

erich fromm

De gezonde samenleving, 9 de druk

erich fromm

Gij zult zijn als goden

erich fromm

Dromen, sprookjes, mythen, 8 ste druk

erich fromm Zenboeddhisme en het westen, 5 de druk

erich fromm

Het hart van de mens, 3 de druk

€ 19,90

€ 24,50

€ 22,50

€ 22,50

€ 22,50

€ 22,50

€ 22,50

€ 22,50

€ 22,50

€ 22,50

erich fromm Anatomie van de menselijke destructiviteit, 2 de druk 9789061315667 € 39,90

karen horney [ isbn ]

De neurotische persoonlijkheid van deze tijd

karen horney

Onze innerlijke conflicten, nwe. ed.

beauvoir & sartre [ isbn ]

simone de beauvoir

De tweede sekse, 17 de druk

simone de beauvoir

€ 22,50

€ 22,50

€ 39,90

De ouderdom, 4 de druk 9789061319252 € 34,90

simone de beauvoir

Het afscheid, 2 de druk 9789061319016 € 34,90

simone de beauvoir

Pleidooi voor een moraal, 6 de druk 9789061318460 € 22,50

jean-paul sartre

Het probleem van een methode 9789061319177 € 22,50

jean-paul sartre

Baudelaire, 2 de druk 9789061319184 € 22,50

jean-paul sartre

De woorden, 11 de druk 9789061319283 € 22,50

najaar 2023 bijleveld
9789061315476
9789061315483
9789061315452
9789061315469
9789061315902
9789061315834
9789061315896
9789061315445
9789061315421
9789061315865
9789061312581
9789061312604
9789061318453

levenswijsheid, religie, psychologie, savater, buber

abraham joshua heschel [ isbn ]

In het licht van zijn aangezicht, 5 de druk

karl jaspers Socrates, Boeddha, Confucius, Jezus, 7 de druk

karl jaspers Wijsgerig geloof

karl jaspers

Kleine leerschool van het filosofisch denken

erving goffman

De dramaturgie v.h. dagelijks leven, 6 de druk

erving goffman

Stigma – de omgang met een geschonden identiteit

carl r.rogers Mens worden, 8 ste druk

paul tillich

simone

€ 22,50

€ 22,50

€ 22,50

fernando savater [ isbn ]

Het goede leven, 12 de druk

fernando

fernando savater Het avontuur filosofie, 2 de druk

fernando savater Vrijheid, gelijkheid, burgerschap, 3 de druk

buber [ isbn ] martin buber Ik en Jij, 14 de druk

€ 29,90 martin buber Dialogisch leven, 2 de druk

martin buber De legende van de Baalsjem

martin buber

De vertellingen van Rabbi Nachman, 2 de druk

€ 22,50

€ 24,90

€ 22,50

9789061317241
9789061317272
9789061317258
€ 22,50
9789061317142
€ 22,50
9789061314615
€ 24,90
9789061314622
9789061312598
€ 34,90
9789061317265
De moed om te zijn, 7 de druk
€ 22,50
9789061317289
weil Wachten op God, 7 de druk
€ 22,50
9789061317364
€ 19,90
9789061317333
savater Een kleine filosofie van de vrijheid
€ 22,50
9789061317357
9789061317340
fernando savater Een kleine filosofie van het onderwijs
€ 22,50 fernando savater Een kleine filosofie van het ongeloof
€ 24,90
9789061317081
€ 24,90
9789061317326
€ 17,50
9789061315230
9789061315964
9789061315223
€ 19,90 martin buber Extatische getuigenissen
9789061315957
9789061315940
najaar 2023 bijleveld

MARTIN BUBER IK

ERICH MARIA REMARQUE VAN HET WESTELIJK FRONT GEEN NIEUWS

S I MONE DE BEAUVOIR DE TWEEDE SEKSE Feiten, mythen en geleefde werkelijkheid BIJLEVELD

ERI CH FR OMM LIEFHEBBEN een kunst, een kunde

R.L. STEVENSON SCHATEILAND

NUCCIO ORDINE HET NUT VAN HET NUTTELOZE EEN MANIFEST

LEV TOLSTOJ MIJN BIECHT

CHRISTOPH WOLFF BACH

ZIJN MEESTERWERKEN & MUZIKALE UNIVERSUM

SIMONE DE BEAUVOIR PLEIDOOI VOOR EEN MORAAL DER DUBBELZINNIGHEID

MARC CHAGALL MIJN LEVEN

VIRGINIA WOOLF HOE LEES JE EEN BOEK?

BIJLEVELD

LEV TOLSTOJ DE WEG VAN HET LEVEN

FERNANDO SAVATER DE TIEN GEBODEN Handleiding voor de 21ste eeuw

THOMAS NAGEL WAT

BETEKENT HET ALLEMAAL?

ZEER KORTE INLEIDING IN DE FILOSOFIE

uitgeverij erven j.bijleveld, utrecht
BIJLEVELD
BIJLEVELD
✶ ✶ BI JL EV EL D
B I J L EV E L D
B I J L EVE L D
B I J L EVE L D
BI JL EVEL D MAR CC
B I J L EVE L D
HAG ALL MIJN LEVEN
B I J L EVE L D
B I J L EVE L D
En andere essays over literatuur
BI JL EVEL D
CC HAG
B I J L EV E L D
MAR
ALL MIJN LEVEN
JIJ
EN
BIJLEVELD
B I J L EV E L D
uitgeverij erven j.bijleveld, utrecht
savater scruton fromm stevenson tolstoj buber sartre beauvoir remarque goffman woolf weil