__MAIN_TEXT__

Page 1

2016


MISSIOON Pärnu Haigla missioon on toetada inimeste tervist ja elukvaliteeti.

VISIOON Pärnu Haigla visioon on olla usaldusväärne, uuendusmeelne ja hooliv arsti- ning õendusabi keskus Eesti tervishoiuvõrgus.

PÕHIVÄÄRTUSED Eneseareng ja eneseteostus. Hindame professionaalset ja isiklikku arengut. Tunnustatus. Meie tehtav töö on inimestele ja ühiskonnale vajalik. Partnerlus. Teeme kollegiaalset tööd inimestega ja inimeste heaks. Vastutustunne ja eetilisus. Oleme sotsiaalselt vastutavad, pühendunud ja hoolivad.


Hea lugeja Pärnu Haigla missioon on toetada inimeste tervist

Pärnu Haigla erilisus väljendub läbi meie inimeste. Püsiv

ja elukvaliteeti. Selle eesmärgi täitmisel on meie

tahe individuaalselt areneda ja oskus üksteist respekteerides

organisatsiooni peamine ülesanne teenindada Pärnumaa

koostööd teha aitavad keeruliste ülesannetega hakkama

ja naabermaakondade lähivaldade elanikke piirkondlikult

saada. Kollektiivse pingutuse tulemused väljenduvad 2015.

vastutava keskhaiglana. Olles oluline nurgakivi Eesti

aasta numbrites, mis on koondatud käesolevasse teatmikku.

tervishoiuvõrgustikus vastutab Pärnu Haigla kõigile abivajajatele kvaliteetse ja ööpäevaringselt kättesaadava

Terast lugemist ja kaasamõtlemist

arstiabi kindlustamise eest oma teeninduspiirkonnas. Oma põhiülesannetega hakkama saamine piiratud

URMAS SULE

ressursside ja kasvavate ootuste tingimustes on kõigi Eesti

juhatuse esimees

haiglate jaoks tõsine väljakutse, mille täitmiseks peab suutma edukalt võidu joosta pideva arenguvajadusega ja olema töökorralduses innovatiivne ning integreeritud. Seda nii patsiendikeskselt ravitööd organiseerides kui ka targalt protsesse juhtides.


Oja

Pärnu Haigla teeninduspiirkond

Rist ik linna u k

ia

m

Haapsalu

Mujalt: 3 355 (1 928) Kuressaare

nt

Jõhvi

Rakvere

Rapla Paide

Pärnu

Jõgeva

Tartu

Viljandi

Tallinn-Pärn

u-Ikla mnt.

Kärdla

Ri

Narva

Tallinn

Piirkondlik haigla Keskhaigla Üldhaigla

Põlva

.

M

Valga

ai

Pärnu Haigla struktuur HAIGLA NÕUKOGU

HAIGLA JUHATUS

MEDITSIINILISED TEENISTUSED

idu Pa pin i

R lin av na i k

KLIINIKUD TUGITEENUSED

Võru


Statsionaaris ravitud haiged

Päevaravis ravitud haiged

Vältimatu arstiabi EMO-s

Keskmine ravikestus kokku sh. aktiivravi 7,8

15 815

14 322

14 520

14 458

13 942

3 791

4 285

4 926

5 749

6 671

28 935

29 041

29 416

30 648

31 681

7,5

5,5

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

2011

Ambulatoorne abi

Kiirabi väljakutsed

8,1

5,8

5,7

5,8

2012

2013

2014

8,1

5,8

2015

Ennetustegevus

Voodihõive

238

156

570

6

8,4

2 127

213 984

212 952

227 509

238 456

245 446

21 667

20 903

20 632

18 590

19 372

76,4

75,3

74,2

73,5

71,7

885

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

1 341

Rinnavähi varajane avastamine Emakakaelavähi varajane avastamine Vastsündinute kuulmisskriining Noorsportlaste tervisekontroll Suitsetamisest loobumise nõustamine HIV testimine ja nõustamine

7


7 388

7 398

7 572

32 149

32 431

35 351

37 169

36 761

9 041

9 325

10 851

10 131

9 407

509

604

730

875

876

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

Laboratoorsed uuringud

Koduõdede külastused

124 335

139 293

141 765

139 739

744 384

745 576

823 724

842 398

874 550

869

831

829

804

818

3 315

3 303

4 896

3 759

4 118

Vastsündinud

128 554

Radioloogilised uuringud

8

Hooldusravil viibivad patsiendid

7 158

Kirurgiline töö

7 749

Operatsioonid

Ämmaemandate ambulatoorsed vastuvõtud

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

9


Patsientide tagasiside

Meie patsiendid elukoha järgi

Ravijärjekorrad

2015. a andmed, võrdluseks 2011. a andmed Harjumaa 3 807 (2 935)

Raplamaa 4 394 (3 114)

Järvamaa 354 (282)

Kaebusi

Ettepanekuid

450

97

11

IdaVirumaa 188 (135)

Kardioloogia Endrokrionoloogia Dermatoveneroloogia Gastroenteroloogia Ortopeedia Taastusravi Neuroloogia Oftalmoloogia Sisehaigused Psühhiaatria

Töötajate arvud Jõgevamaa 156 (173)

Töötajate arvud 2006-2016

Pärnumaa 109 740 (88 844) Tartumaa 763 (774)

928

955

980

1020

1060

1094

1186

1301

1329

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Võrumaa 121 (208)

2008

Valgamaa 232 (168)

763

Pärnu Linn 144 904 (121 113)

Põlvamaa 54 (56) 870

Viljandimaa 1 325 (1 016)

2007

Saaremaa 672 (386)

Lubatud ravijärjekorra pikkuse ületamine erialade kaupa 2015. aastal Eriala

2006

Hiiumaa 49 (85)

Läänemaa 5 250 (3 928)

LääneVirumaa 262 (199)

Kiitusi aastal 2015

2015 ületatud kuude arv

Keskmine ooteaja ületamine päevades

12 12 9 8 5 2 2 1 1 1

55,6 21 44,7 9,1 10,6 5,5 6 7 6 12

Välismaalasi: 2 324 (1 027)

10

11


SISEHAIGUSTE KLIINIK

Sisehaiguste kliinik STATSIONAARSED OSAKONNAD

AMBULATOORSED VASTUVÕTUD

Sisehaiguste kliinik on Pärnu Haigla suurim kliinik, mille 5 osakonda pakuvad patsientidele professionaalset ning

I SISEHAIGUSTE OSAKOND

hoolivat arsti- ja õendusabi. Sisehaiguste kliinik abistab ning tõenduspõhise raviteenuse osutamisel. Taastusravi- ja heaolukeskus pakub kaasaegseid taastusraviteenuseid ning ravi- ja treeningprogramme. Patsientidele, kelle tervislik seisund ei võimalda oma igapäevaeluga iseseisvalt toime tulla, pakub õendus- ja hoolduskeskus ravi, õendusabi ja hoolduse jätkamise võimalust.

12

Dr Veiko Vahula. Juhatuse liige, ravijuht, sisehaiguste kliiniku juhataja

patsiente terviseprobleemide kiirel ja täpsel diagnoosimisel

(nakkushaigused, sisehaigused)

INTERVENTSIONAALKARDIOLOOGIA (koronarograafia ja PKI)

sisearst; endokrinoloog: füsiaatria- ja taastusraviarst; gastroenteroloog; hematoloog; kardioloog; naha- ja suguhaiguste arst; nakkushaiguste arst; nefroloog; neuroloog; pulmonoloog; reumatoloog; töötervishoiuarst; onkoloog

ERIARSTIDE VASTUVÕTUD TÖÖTERVISHOIUKESKUS ÕDEDE ISESEISVAD VASTUVÕTUD

II SISEHAIGUSTE OSAKOND (kardioloogia, neuroloogia, sisehaigused)

ÕENDUS- JA HOOLDUSKESKUS (iseseisev õendusabi)

EKG Holter monitooring, spirograafia, kopsude difusioonivõime hindamine, KPKT, Ehho KG, vererõhu monitooring, glükoosi pidev monitooring, ENMG, EEG, kogu öö digitaliseeritud pulssoksümeetriline uuring, polüsomnograafiline uuring

REHABILITATSIOONITEENUSED ANONÜÜMNE AIDSi NÕUSTAMISKABINET FUNKTSIONAALDIAGNOSTIKA

GERIAATRILINE HINDAMINE

PÄEVARAVI TAASTUS- JA JÄRELRAVIOSAKOND

(taastusravi, geriaatria, dermatoveneroloogia, rehabilitatsioon)

(keemiaravi)

FÜSIOTERAPEUDID

TUBERKULOOSI KABINET LOGOPEEDID TEGEVUSTERAPEUDID SOTSIAALTÖÖTAJAD

(otseselt kontrollitav ravi)

SÜDAMESTIMULAATORI JÄRELKONTROLL JA PROGRAMMEERIMINE REISIMEDITSIINI KABINET

13


Psühhiaatriakliinik PSÜHHIAATRIAKLIINIK Psühhiaatriakliinikus ravitakse täiskasvanute akuutseid ja subakuutseid psüühika- ja käitumishäireid, alkoholist

STATSIONAARSED OSAKONNAD

ja teistest psühhoaktiivsetest ainetest tingitud

AMBULATOORNE OSAKOND

võõrutusseisundeid ja psühhootilisi häireid. Kliinikus on seitsmeteistkümne tegutsemisaasta jooksul välja

AKUUTRAVIÜKSUS

Psühhiaatrid

AMBULATOORNE VASTUVÕTT

EBASTABIILSE REMISSIOONI ÜKSUS

Psühholoogid

REHABILITATSIOONIÜKSUS

Õe iseseisvad vastuvõtud

PÄEVAKESKUS, PÄEVASTATSIONAAR

kujunenud üksmeelne ja sõbralik kollektiiv, kuhu kuuluvad multidiststiplinaarse meeskonna liikmetena psühhiaatrid, psühholoogid, psühhiaatriaõed, hooldajad, sotsiaaltöötajad ja

Dr Ants Puusild. Psühhiaatriakliiniku juhataja

tegevusjuhendajad ning ka teiste erialade spetsialistid.

14

DEPRESSIOONI- JA ÄREVUSHÄIRETE ÜKSUS ÜLDPSÜHHIAATRIAÜKSUS

TUGIISIKU TEENUS Igapäevaelu toetamise teenus

Toetatud töötamise teenus

PSÜHHIAATRILINE PÄEVARAVI ERIHOOLEKANDE TEENUSED

15


Kirurgiakliinik Kirurgiakliinik osutab nii plaanilist kui erakorralist abi. Kliiniku

KIRURGIAKLIINIK

kvaliteedi määravad nii siinsete spetsialistide oskused kui ka kaasaegne aparatuur ja lisavahendid. Kliinikus on juurutatud igapäevane ja posthospitaalne koostöö taastusravispetsialistidega. Soetatud on moodsaim

STATSIONAARSED OSAKONNAD

AMBULATOORNE OSAKOND

ORTOPEEDIAÜKSUS

ERIARSTIDE VASTUVÕTUD

ÜLD- JA LASTEKIRURGIAÜKSUS

lastekirurg; nina-, kõrva- ja kurguarst; silmaarst; traumatoloog-ortopeed; üldkirurg; uroloog; neurokirurg; vaskulaarkirurg

videoaparatuur ja optika, laserlitotriptor. Tehniliselt täiustunud on ultraheliskalpellid (koelahutajad). Lisandunud on endoskoopilised staplerid kudede ühendamiseks. spetsiaalvõrgud (soolte vastu asetatavad võrgud, positsioneerimissüsteemiga võrgud, kolmedimensionaalsed võrgud jmt) kõhuseina defektide sulgemiseks.

16

Dr Guido Ratnik. Kirurgiakliiniku juhataja

Songaplastikates on kasutusele võetud mitmesugused

KÕRVA-, NINA-, KURGUHAIGUSTE ÜKSUS UROLOOGIAÜKSUS

PÄEVAKIRURGIAÜKSUS ENDOSKOOPIAÜKSUS ÕDEDE ISESEISVAD VASTUVÕTUD

17


Naiste- ja lastekliinik Naiste- ja lastekliinik on Pärnu Haigla struktuuriüksus, kus

NAISTE- JA LASTEKLIINIK

töötavad professionaalsed ja usaldusväärsed ämmaemandad, õed ja arstid. Üksus pakub abi ja toetust nii raseduse planeerimisel, emakssaamisel kui ka naiste ja laste erinevate probleemidega toimetulekul.

STATSIONAARSED OSAKONNAD

AMBULATOORSED VASTUVÕTUD

NAISTEHAIGUSTE JA SÜNNITUSOSAKOND

ERIARSTIDE VASTUVÕTUD

sünnieelne ja sünnitusüksus ning naistehaiguste üksus. Sünnitusüksuses on viis mugavat sünnitustuba, neist ühes sünnitusvann. Naistehaiguste üksuses kasutatakse erinevate naistehaiguste ravimisel tänapäevaseid ja patsienti säästvaid ravimeetodeid. Lastehaiguste osakond asub IV korruse A- ja D-tiivas. Osakonnas ravitakse erinevaid lastehaigusi, taastusravi läbiviimiseks on päevaravi. Ambulatoorses üksuses on naistearstide, lastearstide, ämmaemandate vastuvõtud, sünnitusjärgne ja imetamisnõustamine, dieedi- ja diabeedinõustamine. Perekoolis on loengud tulevastele emadele ja isadele, võimlemisrühmad, basseinitunnid, tegutseb beebikool koos loovustundidega.

18

Dr Kadri-Liina Vahula. Naiste- ja lastekliiniku juhataja

Naistehaiguste ja sünnitusosakond koosneb kahest üksusest:

naistearst; lastearst SÜNNITUSEELNE JA SÜNNITUSÜKSUS NAISTEHAIGUSTE ÜKSUS

LASTEHAIGUSTE OSAKOND

ÄMMAEMANDATE JA ÕDEDE ISESEISVAD VASTUVÕTUD PEREKOOL

PÄEVARAVI

19


Anestesioloogia-, operatiiv- ja intensiivraviteenistuse koosseisu kuuluvad intensiivraviosakond, operatsiooniosakond ja kesksterilisatsioon. Intensiivraviosakonnas toimub raskete ja üliraskete patsientide ravi. Operatsiooniosakonnas oleme kirurgilistele erialadele loonud kaasaegsed tingimused professionaalseks kirurgiliseks tegevuseks. Lisaks tegeleme valukabinetis ka krooniliste valuhaigete raviga. Hädaolukordades ja kriisisituatsioonides osaleme haigla töö koordineerimises, et tagada haigla võimalikult efektiivne töö.

20

Dr Raido Paasma. Anestesioloogia-, operatiiv- ja intensiivraviteenistuse juhataja

Anestesioloogia-, operatiivja intensiivraviteenistus

ANESTESIOLOOGIA-, OPERATIIV- JA INTENSIIVRAVITEENISTUS

OPERATSIOONIPLOKK INTENSIIVRAVIOSAKOND KESKSTERILISATSIOON ERIARSTI VASTUVÕTUD

ANESTESIOLOOG VALURAVI KABINET

21


Erakorralise meditsiiniabi teenistus Erakorralise meditsiiniabi teenistus korraldab haiglaeelse erakorralise meditsiiniabi osutamist, erakorralise meditsiiniabi

ERAKORRALISE MEDITSIINIABI TEENISTUS

osutamist haiglas, plaaniliste haigete vastuvõttu ning haigete Dr Marit Õun. Erakorralise meditsiiniabi teenistuse juhataja

transporti teistesse ravi- ja meditsiiniasutustesse.

22

KIIRABIOSAKOND

PÄRNU KIIRABI

ERAKORRALISE MEDITSIINIABI OSAKOND

KILINGI-NÕMME KIIRABI PÄRNU-JAAGUPI KIIRABI VÄNDRA KIIRABI LIHULA KIIRABI HÄÄDEMEESTE KIIRABI

23


Diagnostikateenistus Diagnostikateenistuse töö on kaasaegse laboratoorse ja patomorfoloogilise diagnostika teostamine. Teine oluline valdkond on vabatahtliku doonorluse arendamine, mis hõlmab verekogumist, verekomponentide valmistamist ning doonorlusealast selgitustööd.

Dr Ruth Pulk. Diagnostikateenistuse juhataja

DIAGNOSTIKATEENISTUS

24

VERETALITUS

PATOLOOGIAÜKSUS

LABORATOORIUM

25


Radioloogiateenistus Radioloogiateenistuse töö on radioloogiline diagnostika ja radioloogilise aparatuuri kaasabil teostatavad raviprotseduurid (interventsioonid): röntgenülesvõtted (sh nii mammograafia kui ka urograafia), ultraheli-

RADIOLOOGIATEENISTUS

uuringud, magnetresonantstomograafilised ja kompuutertomograafilised uuringud.

ANGIOGRAAFIA

tomograaf Somatom Definition AS 20. Selle 40realise kompuutertomograafiga saab patsiendisõbralikumalt teostada mitmeid keerulisi ja ebamugavaid protseduure, näiteks veresoonte ja südameuuringuid. Aparaat võimaldab hulgitraumadega patsiendi keha läbi skanneerida oluliselt kiiremini, kui madalama klassi seadmega ja tagab oluliselt parema pildikvaliteedi. Magnetresonantstomograafiaseade on asendamatu kesknärvisüsteemi (pea- ja seljaaju), muskuloskeletaali ehk luude ja liigeste probleemide ja sporditraumade uurimisel. MRT uuring annab hea ülevaate kogu keha anatoomiast, eriti pehmetest kudedest ja närvisüsteemist.

26

Dr Aadu Simisker. Radioloogiateenistuse juhataja

Radioloogiateenistuses on kasutusel Siemensi kompuuter-

ULTRAHELI ÜLDRADIOLOOGIAÜKSUS

MAMMOGRAAFIA

MRT

KOMPUUTERTOMOGRAAFIA RÖNTGEN

27


Õendustegevus

Sisehaiguste kliiniku õdede iseseisvad vastuvõtud

Aidsi- ja nakkushaiguste nõustamine

Õendus on õe/ämmaemanda kutsealane tegevus, mis lähtub õenduses kehtivatest põhimõtetest ja väärtushinnangutest.

Inkontinentsuse nõustamine

Õendusabi eesmärk on patsiendi väljakujunenud tervisliku ja funktsionaalse seisundi säilitamine ja võimalusel paran-

Kopsuhaigete nõustamine

damine, stabiilses seisundis haigete pikaajaline ravi ja toetamine läbi õendustegevuse. Õenduse objektiks on üksikisik, perekond või elanikkond oma füüsiliste, psüühiliste ja sotsiaalsete vajadustega.

Krüoteraapia ja termokoagulatsioon

Epitsüstostoomiga patsientide nõustamine

Peavaluga patsientide nõustamine

Glaukoomihaigete nõustamine

Reumahaigete nõustamine

Kaeoperatsioonile suunatud patsientide operatsioonieelne nõustamine

Pärnu Haigla on õendus- ja hooldustegevuse Suhkruhaigete nõustamine

kompetentsikeskus Pärnumaal.

Südamepuudulikkuse nõustamine

Margit Seppik. Õendusjuht

Õendustööd juhib Pärnu Haiglas õendusteenistus juhtivõdede tegevuse kaudu.

Kirurgiakliiniku õdede iseseisvad vastuvõtud

Kuiva (ärritatud) silma sündroomiga patsientide nõustamine

Tromboosi ennetuse nõustamine

Kuulmisuuringud ja kuuldeaparaadiga patsientide nõustamine

Vererõhuprobleemidega patsientide nõustamine

Liigese endoproteesimiseelne nõustamine

Ülekaaluliste nõustamine

Sidumisõe vastuvõtt

Nahahaiguste triaaž õe nõustamisel

Stoomiga patsientide nõustamine

Angiograafia eelne ja järgne nõustamine

28

29


Rasedate jälgimine Kontratseptsiooni nõustamine Emakakaela vähi skriining Imetamis nõustamine Sünnitusjärgne nõustamine

Sünnitusjärgne nõustamine

Günekoloogilise operatsiooni eelne ja järgne nõustamine

Narkoloogia ja sõltuvusravi nõustamine

Rasedusdiabeedi, dieedi nõustamine

Psühhotroopsete ravimite kasutajate nõustamine

Ülekaaluliste laste nõustamine

37 447

Imetamis nõustamine

Depooneuroleptikumi saavate patsientide nõustamine

34 034

Emakakaela vähi skriining

Õdede iseseisvad vastuvõtud

25 494

Kontratseptsiooni nõustamine

Naiste- ja lastekliiniku õdede vastuvõtud

19 834

Rasedate jälgimine

Psühhiaatriakliiniku õdede iseseisvad vastuvõtud

18 794

Naiste- ja lastekliiniku ämmaemandate iseseisvad vastuvõtud

Allergiaõe vastuvõtt

2011

2012

2013

2014

2015

Toitumisnõustamine

Naiste- ja lastekliiniku õdede vastuvõtud Günekoloogilise operatsiooni eelne ja järgne nõustamine

30

Rasedusdiabeedi, dieedi nõustamine

31


Kontaktid Sisehaiguste kliiniku juhataja Veiko Vahula Kliiniku ülemõde Kaie Raedov Kliiniku juhiabi Ülle Mitt tel. 447 3311 sise@ph.ee Polikliinilise osakonna juhataja Svea Reim I sisehaiguste osakonna juhataja Krista Jaago Sisehaiguste üksus (vastutav arst) Reet Rannik II sisehaiguste osakonna juhataja Katrin Antsov Kardioloogia ja sisehaiguste üksus (vastutav arst) Anne Press Taastusraviosakonna juhataja Kaja Elstein Õendus-hooldusosakonna juhataja Margit Seppik Töötervishoiukeskuse juhataja Svea Reim

Naiste- ja lastekliiniku juhataja Kadri-Liina Vahula Kliiniku ülemämmaemand Karin Kütt Kliiniku juhiabi Jana Tähemaa tel. 447 3525 nlk@ph.ee Naistehaiguste üksus (vastutav arst) Kadri Talving Sünnituseelne ja sünnitusüksus (vastutav arst) Anu Lilleste Lastehaiguste osakonna juhataja Ilona Lind Ambulatoorse üksuse juhataja Reet Tamla Perekool perekool@ph.ee

Psühhiaatriakliiniku juhataja Ants Puusild Kliiniku ülemõde Luule Evert Kliiniku juhiabi Grete Tähiste Kirurgiakliiniku juhataja Guido Ratnik tel. 447 3273 Kliiniku ülemõde Pille Käärid psuh@ph.ee Kliiniku sekretär Ede Brand Statsionaarse osakonna juhataja Raine Pilli tel. 4473401 Ambulatoorne vastuvõtt Helen Saluri kir@ph.ee Rehabilitatsiooniüksuse juhataja Ester Reinsalu Ambulatoorse osakonna juhataja Guido Ratnik Päevakeskuse juhataja Kristo Kaukver Statsionaarse osakonna juhataja Peep Kortspärn Ortopeediaüksus (vastutav arst) Aldin Talving Endoskoopiaüksuse juhataja Mart Niidu

Tellinud: Pärnu Haigla. Teostanud: Piret Hallik-Sass, Turundustugi. Kujundanud: Villem Hallik, Turundustugi. Fotod: Olev Mihkelmaa, Piret Hallik-Sass, Eda Amur, Pärnu Haigla. Trükkinud: Lakrito. ISBN: 978-9949-81-091-8

Diagnostikateenistuse juhataja Ruth Pulk Teenistuse ülemõde Anneli Pärn Teenistuse juhiabi Raili Keskoja tel. 447 3571 labor@ph.ee Patoloogiaosakonna vanemarst Järvi Tähtla Veretalituse kvaliteedijuht Rahel Reimal Radioloogiateenistuse juhataja Aadu Simisker Teenistuse ülemõde Piret Vahtramäe Teenistuse juhiabi Kadri Kollamaa tel. 447 3550 rad@ph.ee AIO juhataja Raido Paasma Teenistuse ülemõde Tiiu Sinikas Teenistuse sekretär Kaidi Paasma tel. 4473495 Teenistuse sekretär Aile Rahn tel. 447 3499 aio@ph.ee Erakorralise meditsiiniabi teenistuse juhataja Marit Õun Kiirabiosakonna juhataja Marit Õun Teenistuse sekretär Doris Tõniste tel. 4473290 emt@ph.ee Erakorralise meditsiiniabi osakonna juhataja Merike Lepp Ravijuht Veiko Vahula

Õendusjuht Kvaliteediteenistuse juhataja Apteegi juhataja

Margit Seppik Ilmi Leesman Liina Hussar

Haigla informatsioon tel. 447 3301 ph@ph.ee www.ph.ee Haigla registratuur tel. 447 3300 Taastusravi- ja heaolukeskus tel. 449 4800 heaolukeskus@ph.ee Õendus- ja hoolduskeskus (Ravi 2) tel. 447 3203


Profile for Parnu Hospital

Parnu Haigla teatmik 2016  

Parnu Haigla teatmik 2016  

Advertisement