Erhvervsnetværk 9220 medlemsundersøgelse

Page 1

ErhvervsNetværk 9220 Medlemsundersøgelse November 2015


Information om medlemsvirksomhederne Antal ansatte (Aalborg afdeling)

Branche

41%

Undervisning og forskning 25%

Transport og logistik 13%

11%

8% 5%

11%

Kultur og sport 100+ ansatte 11-50 ansatte 1-5 ansatte

51-100 ansatte

6-10 ansatte

8%

Kommunikation og rådgivning

17%

IT og medier

6%

Hvor længe har din virksomhed været medlem af ErhvervsNetværk 9220?

Fødevarer

5%

42%

Finansiel sektor

5%

22%

Bygge og anlæg 19%

17% Butik og en gros Andet

1-2 år

1-6 måneder

14%

7-12 måneder

Mere end 2 år

6% 27%


ErhvervsNetværk 9220 – Geografisk fordeling 9200 Aalborg 9240 Nibe SV 1% 9280 Storvorde 2% 1% 9260 9100 Aalborg 8000 Gistrup 9270 Klarup 3% Århus 3% 3% 1% 9530 Støvring 1% 9210 Aalbrog SØ 3% 9230 Svenstrup J 1% 9400 Nørresundby 4% 9220 Aalborg Øst 48%

9000 Aalborg 29%


De primære årsager til indmeldelse 86%

Ønsket om øget salg Medvirke til udvikling af det østlige Aalborg Opbygge relationer

58% 52%

Sparring og vidensdeling

44%

Stå stærkere som kollektiv aktør Ønsket om fælles indkøb og samhandel Andet

16% 8%


Medlemmer fordelt på grupper - - Business Network 9220

53%

- - Infrastruktur - - Uddannelse og Rekruttering 38%

- - Energi og Miljø - - CSR - - Samarbejde med AAU - - Udvikling af det østlige Aalborg 6% 3%

5% 2%

2%

6%

- - Jeg er ikke i en fokusgruppe


Temagruppen BusinessNetværk 9220 56%

Tilfreds Meget tilfreds

29%

Jeg har endnu ikke deltaget i et møde

3% 12%

Hverken eller 0

Forslag til forbedringer af temagruppen • Det ville være fint med workshops hvor man agerer i et fællesskab på en anden måde og lærer hinanden at kende på en anden måde. • Flere der lever af produktion ville være godt! • Flere møder, mere info på møderne fra de enkelte medlemmer til de andre. • Mere networking - mindre temadag • Mere præsentation til medlemmerne • Når man er sammen kan man godt gøre lidt mere for at få videregivet deltagernes kontaktdetaljer og opfordre til at snakke uforpligtende netværkssnak


Geografisk fordeling – BusinessNetværk9220 9400 Nørresundby 9230 Svenstrup 10% 2% 9200 Aalborg SV 5% 9270 Klarup 2% 9100 Aalborg 5% 9280 Storvorde 2%

9000 Aalborg 42%

Tirsdagsgruppen 9220 Aalborg Øst 32% 9230 9210 Aalborg Svenstrup SØ 5% 9260 Gistrup 5% 9400 3% Nørresundby 3% 9200 Aalborg SV 3% 9270 Klarup 8% 9100 Aalborg 3% 9530 Støvring 3% 9000 Aalborg 30%

Onsdagsgruppen

9220 Aalborg Øst 38%


Temagruppen Infrastruktur Meget tilfreds

50%

Hverken eller

50%

Temagruppen Energi og miljø Jeg har endnu ikke deltaget i et møde

100%

Forslag til temagruppen Infrastruktur • Der må gerne være nogle møder


Temagruppen Uddannelse og Rekruttering Utilfreds

25%

Tilfreds

25%

Meget tilfreds

25%

Hverken eller

25%

Forslag til temagruppen Uddannelse og Rekruttering • En stærkere styring af gruppen • Vi skal være bedre til at mødes

Temagruppen Samarbejde med AAU Tilfreds

Meget tilfreds

67%

33%

Forslag til temagruppen Samarbejde med AAU • Det er ikke så synligt


Temagruppen CSR 100%

Hverken eller

Udvikling af det østlige Aalborg Tilfreds

50%

Meget tilfreds

25%

Jeg har endnu ikke deltaget i et møde

25%

Forslag til Udvikling af det østlige Aalborg • Der sker ikke så meget lige nu


Årsager til medlemmer ikke er i en gruppe Ved ikke

33%

Manglende tid

Jeg vil faktisk gerne i en temagruppe

46%

4%

Der er ikke en temagruppe der har interesse for mig

8%

Andet

8%

Andet: • Jeg er åben for deltagelse i temagrupper, dog afhænger deltagelse af relevans • Jeg skal være aktiv i 5 forskellige netværk - hvis også deltage i fokusgrupper så bliver det for meget


Hvad har medlemsskabet hidtil medført Ved ikke Andet

5% Ved ikke 3% Andet

Har endnu ikke fået noget ud af medlemskabet

6% Har endnu ikke fået noget ud af medlemskabet

Styrket kontakt til uddannelsesinstitutioner

16% Styrket kontakt til uddannelsesinstitutioner

Konkrete ideer til nye projekter

14% Konkrete ideer til nye projekter

Vidensdeling

39% Vidensdeling 5% Fået adgang til potentielle nye medarbejdere

Fået adgang til potentielle nye medarbejdere Styrket det internationale salg

3% Styrket salget i Danmark

Styrket salget i Danmark

13% Udvikling af området Udvikling af området

39% Påbegyndt samarbejde med nye virksomheder 80% Opbygget relationer til nye virksomheder

Påbegyndt samarbejde med nye virksomheder Opbygget relationer til nye virksomheder


Hvad forventes der fremadrettede Ved ikke

2%

Andet 20%

Styrke kontakten til uddannelsesinstitutioner 34%

F책 konkrete ideer til nye projekter 39% Vidensdeling

2% F책 adgang til potentielle nye medarbejdere 2% Styrke det internationale salg

34%

Styrke salget i Danmark

33%

Udvikling af omr책det

67% 84%

Samarbejde med nye virksomheder Opbygge relationer til nye virksomheder


Deltagelse i aktiviteter kontra medlemstid Deltagelse i aktiviteter

1-6 måneder

Medlemstid 7-12 1-2 år måneder

Mere end 2 år

1 til 3 aktiviteter

58%

27%

36%

41%

4 til 6 aktiviteter

0%

27%

14%

22%

7 til10 aktiviteter

8%

27%

7%

11%

Over 10 aktiviteter

17%

9%

43%

26%

Jeg har ikke deltaget i nogle netværksaktiviteter

17%

9%

0%

0%


Aktivitets interesse Sundhed og Trivsel 67%

International handel 59%

Innovation HR/Kommunikation/Ledelse

52% 48%

Transport/logistik 42%

41%

Kundefokus

38% 33%

Markedsføring/Branding/Sociale medier Kulturelle tilbud

23% Virksomhedsbesøg hos medlemmer 13%

Foredrag med kendt person

11%

Foredrag med erhvervsperson 2%

Andet


Tilfredshed

Arrangementer

NetvĂŚrket generelt

16%

2%

Hverken eller 14 %

Meget tilfreds 26%

58%

Hverken eller

Tilfreds

Meget tilfreds 25%

Tilfreds

59%

Utilfreds

Bestyrelsen

Hjemmesiden

2%

2% 20% 31%

42%

Hverken eller

Hverken eller

Meget tilfreds

Meget tilfreds Tilfreds Meget utilfreds 25%

14% 64%

Tilfreds Utilfreds


Tilfredshed

Sekrekariatsfunktionen

Nyhedsbrev

13% Hverken eller

16%

53%

Meget tilfreds 34%

Tilfreds

Hverken eller Meget tilfreds

23%

Tilfreds

61%

Medlemskontakten

Indmeldelsesprocessen 3%

22%

25% Hverken eller

Hverken eller

Meget tilfreds

Meget tilfreds

Tilfreds

48% 27%

Utilfreds

63%

12%

Tilfreds


Forslag til forbedringer • Aktiviteter: Vi skal provokeres, ikke stryges med hårene. Vi skal vågne op, agere - ikke sidde og lytte. Derfor bør vi tilstræbe at aktiviteter/møder m.m. engagerer og aktiverer os til at handle anderledes såvel indbyrdes og ift kontakter. • At morgenmøderne sætter fokus på at begå/drive netværk frem for at snakke om det. • Det skal være nemmere at se, hvem de andre medlemmer er og står for. • Et par potentielle nye medlemmer har ytret, at de mangler en indmeldelsesblanket på hjemmesiden. • Firmaet skal høre til i Aalborg eller have lokale i Aalborg • Flere møder hvor der er fokus på hvordan vi kan drage nytte af hinanden • Jeg vil gerne have flere møder hvor alle medlemmer har mulighed for at mødes. Et lille spændende oplæg og så networking. • Kunne ønske at netværks gruppen var mindre • Møde: Deltagerliste udsendes på forhånd. under mødet blandes folk, så man møder nogle forskellige. Efter mødet udsendes deltagerne kontakt detaljer. Måske kunne der etableres en slags "dating" så man på forhånd kunne udsende ønske på sms og mail om at mødes med nogle før, under eller efter mødet. På den måde vi i kunne opsamle data og dokumentere værdien af medlemsskabet


Forslag til forbedringer • Sekretariatet kan med fordel "stoppe op" og kvalitetssikre og dokumentere de første 5 års virke. • Bestyrelsen kan med fordel lave en større og mere intensiv ”image undersøgelse” • Selv om vi har mødtes tit og i lang tid synes jeg vi stadig ikke kender hinanden godt nok rent arbejdsmæssigt. • Ønske om bedre mulighed for at tilbyde B2B via medlemskartoteket. • Evt. gruppearbejde i små grupper ved morgenmøder. Gruppearbejde behøver ikke nødvendigvis have afsat i "hvordan markedsfører jeg mig selv og elevatortale" Det kunne være udfordringer som iværksættere ofte har eller noget andet sjovt.


Vil du anbefale ErhvervsNetværk 9220 til andre?

Er du medlem af andre netværk?

39% Nej

5% Nej

61% Ja

Differentierer ErhvervsNetværk 9220 sig fra andre netværk? 79% Ja

21% Nej

95% Ja


Hvordan differentierer ErhvervsNetværk 9220 sig fra andre netværk? •

• • • • • • • • • • • •

9220 er fokuseret på at udvikle området - og ikke de enkelte virksomheder. Så der er og bør være en hel del 'samarbejde' virksomhederne imellem ift. udvikling, kommunikation, innovation m.m., som så igen kan skabe synergieffekt for den enkelte virksomhed. Andre og større virksomheder De er opbygget meget forskelligt, men en fordel er at det ikke er brancheopdelt Ved at være mere orienteret mod politisk indflydelse på udviklingen i Aalborg Øst, hvor langt de fleste øvrige netværk udelukkende drejer sig om at lave forretninge med hinanden Ved ikke at have sport som omdrejningspunkt! Ved større vægt på mødet mellem medlemmer. Ved at være et netværk, hvor det er ok at arbejde for salg til andre i netværket. Det er ikke alle steder lige velanset. Ønsket om at udvikle 9220 indefra - det er et geografisk område der i de kommende år vil være fokuspunkt for mange investeringer. Den nordjyske lune og respekten for hinanden I er lokalt forankrede. I er jer selv. Det er godt. I og med det er meget lokalt med fokus på 9220. Nv9220 er mere folkelig og uhøjtidelig.Der er mere value for money i NV 9220, der er en god energi Ved arrangementer udenfor møder. En aktivt bestyrelse der arbejder for samarbejde i gruppen FORTSÆTTER NÆSTE SIDE!!


• • • • • • • • •

• •

Desværre negativt, nok p. g. a. for få møder. Aab´s netværk holder morgenmøde hver anden uge, og det kører bare super professionelt Det er, da jeg deltog, ikke så funderet endnu, som et netværk, der har været i gang længere tid Det forgår på nordjysk maner ErhvervsNetværk 9220, er moderne og henvender sig til alle typer virksomheder. Man føler sig altid velkommen til arrangementerne. Fx ved at tage fat i udvikling af en bydel i Aalborg Kommune samt gode arrangementer, som ikke altid er brancherettede. Meget snak fra tovholder der "tvinger" medlemmer til at deltage i dialog – positivt Mere uformelt, men stadig professionelt og med et forretningsorienteret fokus. Netværket er med udgangspunkt i geografi. vores øvrige netværkstilknytning er primært faglig. NV9220 er centreret omkring et geografisk område hvor alle virksomheder i området er medlemmer uanset branche og interesse - og heri består både styrken og faren for NV 9220 ! Faren er at det er alt for bred medlemskreds hvor alt for mange ikke har noget til fælles. Man skal passe på ikke at komme i konkurrence med alle de andre netværk som er fokuseret på en bestemt branche. Hvis man er interesseret i transport og logistik kan man gå ind i SMARTLOG, hvis man er IKT fokuseret kan man gå ind i Brains Business osv. osv. Styrken for NV9220 er et geografisk område med rigtig mange virksomheder og meget forskellige virksomheder så netværket bør holde fokus på det der binder alle disse forskellige virksomheder sammen: 9220. Ved at være geografisk funderet, om end det så ser ud til at være på vej væk fra grundlaget. spørgsmålet er så, hvad grundlaget så vil være fremover? Ved at være lokalt forankret og et fælles ønske om at udvikle området ved at være lokalt forankret og et fælles ønske om at udvikle området.