Medlemsanalyse nv9220

Page 1

Hvor mange ansatte er der i din virksomhed? 1-5 ansatte 6-10 ansatte

32%

28

7%

6

11-50 ansatte

28%

51-100 ansatte

24

15%

100+ ansatte

13

18% 0%

16 25%

50%

75%

100%

Hvor længe har din virksomhed været medlem af ErhvervsNetværk 9220? 1-6 måneder 7-12 måneder

14%

12

10%

9

1-3 år

38%

33

3+ år

38%

33

0%

25%

50%

75%

100%

Hvad er din primære årsag til at være medlem i ErhvervsNetværk 9220? Ønsket om øget salg

45%

Ønsket om at udvikle det østlige Aalborg

38

39%

33

Opbygge relationer

91%

Sparring & vidensdeling

77

62%

Stå kollektivt stærkere

53

16%

14

Ønsket om fælles indkøb og samhandel

8%

7

Andet

2%

2

Ved ikke

0%

0%

0

25%

50%

75%

100%

Hvad er din(e) sekundære årsag(er) til at være medlem i ErhvervsNetværk 9220? (Sæt gerne flere krydser)


Ønsket om øget salg

29%

24

Ønsket om at udvikle det østlige Aalborg

28%

23

Opbygge relationer

28%

23

Sparring & vidensdeling

37%

Stå kollektivt stærkere

Ønsket om fælles indkøb og samhandel

Andet

31

27%

22

6%

5

7%

Ved ikke

6

11%

9

0%

25%

50%

75%

100%

Hvilken/hvilke temagrupper er du eller din virksomhed en del af? BusinessNetwork 9220 (Morgenkrydderen)

Infrastruktur 9220

57%

47

5%

4

Samarbejde med uddannelsesinstitutioner 9220

13%

11

Uddannelse og rekruttering 9220

11%

9

Iværksætteri 9220

9%

7

Sundhed 9220

11%

9

Ingen

23% 0%

25%

19 50%

75%

100%

Hvor tilfreds/utilfreds er du med temagruppen BusinessNetwork 9220? Meget tilfreds

20%

9

Tilfreds

51%

Hverken eller Utilfreds

23

16%

7

0%

0

Meget utilfreds

4%

2

Ved ikke

9%

4

0%

25%

50%

75%

100%


Hvad er det vigtigste for dig på møderne? (Rangér på en skala fra 1-5, hvor 1 er mindst vigtigt, og 5 er mest vigtigt) - Præsentation af egen virksomhed 1 2

11%

5

7%

3

3

31%

4

14

33%

5

15

18% 0%

8 25%

50%

75%

100%

Hvad er det vigtigste for dig på møderne? (Rangér på en skala fra 1-5, hvor 1 er mindst vigtigt, og 5 er mest vigtigt) - Præsentation af andres virksomhed 1

7%

2

3 13%

6

3

36%

4

16

33%

5

15

11%

5

0%

25%

50%

75%

100%

Hvad er det vigtigste for dig på møderne? (Rangér på en skala fra 1-5, hvor 1 er mindst vigtigt, og 5 er mest vigtigt) - Networking 1 2 3

4%

2

0%

0

9%

4

4 20%

9

5

67% 0%

25%

50%

30 75%

100%

Hvad er det vigtigste for dig på møderne? (Rangér på en skala fra 1-5, hvor 1 er mindst vigtigt, og 5 er mest vigtigt) - Ny viden (vidensdeling)


1

7%

2

3 13%

6

3

27%

4

12

31%

5

14

22% 0%

10 25%

50%

75%

100%

Hvor tilfreds/utilfreds er du med facilitering af møderne? Meget tilfreds

27%

12

Tilfreds

38%

Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds

17

18%

8

7%

3

0%

Ved ikke

0

11% 0%

5 25%

50%

75%

100%

Hvor tilfreds/utilfreds er du med temagruppen Infrastruktur 9220? Meget tilfreds

33%

1

Tilfreds

33%

1

Hverken eller

33%

1

Utilfreds

0%

0

Meget utilfreds

0%

0

Ved ikke

0%

0

0%

25%

50%

75%

100%

Hvor tilfreds/utilfreds er du med temagruppen Uddannelse og Rekruttering 9220?


Meget tilfreds

0%

0

Tilfreds Hverken eller

67%

6

0%

0

Utilfreds

11%

1

Meget utilfreds

11%

1

Ved ikke

11%

1

0%

25%

50%

75%

100%

Hvor tilfreds/utilfreds er du med temagruppen IvĂŚrksĂŚtteri 9220? Meget tilfreds

0%

0

Tilfreds

80%

4

Hverken eller

0%

0

Utilfreds

0%

0

Meget utilfreds

0%

0

Ved ikke

20% 0%

1 25%

50%

75%

100%

Hvor tilfreds/utilfreds er du med temagruppen Samarbejde med uddannelsesinstitutioner 9220? Meget tilfreds

10%

1

Tilfreds

50%

Hverken eller

5

20%

2

Utilfreds

0%

0

Meget utilfreds

0%

0

Ved ikke

20% 0%

2 25%

50%

Hvor tilfreds/utilfreds er du med temagruppen Sundhed 9220?

75%

100%


Meget tilfreds

22%

2

Tilfreds

33%

3

Hverken eller

33%

3

Utilfreds

0%

0

Meget utilfreds

0%

0

Ved ikke

11%

1

0%

25%

50%

75%

100%

Hvorfor er du ikke medlem af en temagruppe? Manglende tid

Der er ikke en temagruppe, jeg har interesse for

47%

0%

Jeg vil gerne vĂŚre medlem i en temagruppe

Andet

9

0

26%

5

5%

1

Ved ikke

21% 0%

4 25%

50%

75%

100%

Er du medlem af Udviklingsgruppen Udvikling af det østlige Aalborg Ja

4%

3

Nej

96% 0%

25%

50%

75%

73

100%

Hvor tilfreds/utilfreds er du med udviklingsgruppen Udvikling af det østlige Aalborg? Meget tilfreds

50%

1

Tilfreds

50%

1

Hverken eller

0%

0

Utilfreds

0%

0

Meget utilfreds

0%

0

Ved ikke

0%

0

0%

25%

50%

75%

100%


Hvad har jeres medlemskab af ErhvervsNetværk 9220 hidtil medført? (Sæt gerne flere krydser) Opbygge relationer til potentielle kunder

65%

Påbegynde samarbejde med nye virksomheder

48

53%

39

Udvikling af området

11%

8

Styrket salg i Danmark

11%

8

Styrket salg internationalt

0%

0

Vidensdeling

50%

Adgang til potentielle nye medarbejdere

4%

Konkrete ideer til nye projekter

3

20%

Styrket kontakt til uddannelsesinstitutioner

15

15%

Andet

Ved ikke

37

11

14%

10

7% 0%

5 25%

50%

75%

100%

Hvad forventer du fremadrettet at jeres medlemskab af ErhvervsNetværk 9220 vil medføre? (Sæt gerne flere krydser)


Opbygge relationer til potentielle kunder

75%

Påbegynde samarbejde med nye virksomheder

68%

Udvikling af området

22

40%

29

3%

2

Vidensdeling

59%

Adgang til potentielle nye medarbejdere

9

45%

Styrket kontakt til uddannelsesinstitutioner

Ved ikke

43

12%

Konkrete ideer til nye projekter

Andet

50

30%

Styrket salg i Danmark

Styrket salg internationalt

55

33

33%

24

5%

4

1% 0%

1 25%

50%

75%

100%

Hvor mange netværksaktiviteter har du deltaget i de seneste to år? (morgenmøder, gå-hjem-møder, generalforsamling osv) 0 aktiviteter

4%

3

1-5 aktiviteter

45%

6+ aktiviteter Ved ikke

33 51%

37

0% 0%

0 25%

50%

75%

100%

Hvorfor har du ikke deltaget i nogle arrangementer? Manglende tid

33%

1

Manglende interesse

0%

0

Bruger ikke netværket aktivt

0%

0

Andet

33%

1

Ved ikke

33%

1

0%

25%

50%

75%

100%


Hvilke temaoplæg/arrangementer vil være interessante for dig at deltage i? (Sæt gerne flere krydser) Sundhed & Trivsel

32%

Eksport & import

23

12%

9

Innovation

47%

HR, kommunikation & Ledelse

34

49%

Transport & logistik

36

21%

15

Kundefokus

42%

31

Markedsføring, branding & brug af sociale medier

62%

Kulturelle tilbud

41%

30

Virksomhedsbesøg (Tour de 9220)

75%

Foredrag (Både med kendte- og erhvervspersoner)

Andet

45

55

71%

52

3% 0%

2 25%

50%

75%

100%

Hvor tilfreds/utilfreds er du med følgende? - ErhvervsNetværk 9220 generelt Meget tilfreds

36%

Tilfreds Hverken eller

26 54%

39

7%

5

Utilfreds

0%

0

Meget utilfreds

0%

0

Ved ikke

3% 0%

2 25%

50%

Hvor tilfreds/utilfreds er du med følgende? - Arrangementerne

75%

100%


Meget tilfreds

22%

16

Tilfreds Hverken eller

65%

47

8%

6

Utilfreds

0%

0

Meget utilfreds

0%

0

Ved ikke

4%

3

0%

25%

50%

75%

100%

Hvor tilfreds/utilfreds er du med følgende? - Hjemmeside Meget tilfreds

19%

14

Tilfreds

46%

Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke

33

25%

18

1%

1

0%

0

8%

6

0%

25%

50%

75%

100%

Hvor tilfreds/utilfreds er du med følgende? - Nyhedsbrev Meget tilfreds

19%

14

Tilfreds

57%

Hverken eller

41

21%

15

Utilfreds

0%

0

Meget utilfreds

0%

0

Ved ikke

3% 0%

2 25%

50%

Hvor tilfreds/utilfreds er du med følgende? - Sekretariatet

75%

100%


Meget tilfreds

40%

29

Tilfreds

40%

29

Hverken eller

13%

9

Utilfreds

0%

0

Meget utilfreds

0%

0

Ved ikke

7%

5

0%

25%

50%

75%

100%

Hvor tilfreds/utilfreds er du med følgende? - MedlemssammensÌtningen Meget tilfreds

21%

15

Tilfreds

49%

Hverken eller

18%

Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke

35 13

4%

3

0%

0

8%

6

0%

25%

50%

75%

100%

Hvor tilfreds/utilfreds er du med følgende? - Kontingentsatsen Meget tilfreds

24%

Tilfreds

32%

Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds

17 23

28%

20

3%

2

0%

Ved ikke

0 14%

0%

10 25%

50%

75%

Hvor tilfreds/utilfreds er du med følgende? - Indmeldelsesprocessen

100%


Meget tilfreds

25%

Tilfreds

18 40%

Hverken eller

29

17%

12

Utilfreds

0%

0

Meget utilfreds

0%

0

Ved ikke

18%

13

0%

25%

50%

75%

100%

Hvor tilfreds/utilfreds er du med følgende? - Bestyrelsens arbejde Meget tilfreds

26%

Tilfreds

19 36%

Hverken eller

26

22%

16

Utilfreds

0%

0

Meget utilfreds

0%

0

Ved ikke

15% 0%

11 25%

50%

75%

100%

Hvor tilfreds/utilfreds er du med følgende? - Bestyrelsens synlighed Meget tilfreds

17%

12

Tilfreds

43%

Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds

31

26%

19

1%

1

0%

Ved ikke

0 13%

0%

9 25%

50%

75%

Hvor tilfreds/utilfreds er du med følgende? - Synlighed i erhvervsbilledet

100%


Meget tilfreds

25%

Tilfreds

47%

Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke

18 34

15%

11

3%

2

0%

0

10% 0%

7 25%

50%

75%

100%

Hvem tager du kontakt til i tilfælde af spørgsmål omkring ErhvervsNetværk 9220? Bestyrelsen

15%

11

Sekretariatet

74%

Andre medlemmer

53

4%

3

Ingen

1%

1

Ved ikke

6%

4

0%

25%

50%

75%

100%

Føler du, at du altid kan kontakte sekretariatet med spørgsmål, nye idéer, arrangement forslag o.lign? Ja

81%

58

Til dels

6%

4

Nej

0%

0

Ved ikke

14% 0%

10 25%

50%

75%

100%

Synes du medlemsplejen fra sekretariatet er tilfredsstillende? Ja Nej

74%

53

1%

Ved ikke

1 25%

0%

25%

Er din virksomhed medlem af andre netværk?

18 50%

75%

100%


Ja

85%

Nej Ved ikke

60

13%

9

3%

2

0%

25%

50%

75%

100%

Adskiller ErhvervsNetværk 9220 sig fra andre netværk du er/har været medlem af? Ja

59%

Nej

42

25%

Ved ikke

18

15% 0%

11 25%

50%

75%

100%

Vil du anbefale ErhvervsNetværk 9220 til andre virksomheder? Ja

94%

65

Nej

0%

0

Ved ikke

6%

4

0%

25%

50%

75%

100%

Samlet status Ny

0%

Distribueret

0 19%

Nogen svar

21

18%

19

Gennemført Frafaldet

63%

68

0% 0%

0 25%

50%

75%

100%