Page 1


Bilag 1

Status på nye medlemmer Ansvarlig Per Bang

Virksomhed Pbang++ People Search and Selection

Mail per@pbang.dk

Telefonnummer 22238000

Status på medlemshvervning I 2017 var der en positiv tilgang på 18 medlemmer. I alt tegnede der sig 40 nye medlemmer, mens der var 22, der meldte sig ud eller ophørte med at eksistere. De 40 nye medlemsvirksomheder repræsentere forskellige størrelser og en inddeling heraf kan ses nedenfor: 1-5 medarbejdere 6-10 medarbejdere 11-50 medarbejdere 51-100 medarbejdere +100 medarbejdere

29 nye medlemmer 5 nye medlemmer 2 nye medlemmer 3 nye medlemmer 1 nyt medlem

De udmeldte virksomheder befinder sig primært i de to laveste medlemskategorier.


Nye medlemmer i 2017 Januar

Advokat Ulrik Andersen Henriksen Fotograf Kjetil Løite Neogrid Technologies ApS Center Arbejdsmarked, Rebild Kommune Culture lead

Februar

Kaeser Kompressor A/S

Marts

Nybolig Erhverv Aalborg AC IntelliiCom Redmark Mindstore Media Lokal Markedsføring

April

Hotel Aalborg Begravelsesforretningen Per Ryevad Memira

Maj

Helle Borup Jensen Askehave & Askehave Siga Koncept – Trivselsplaneten (Dare2Develop) Grøns Transport Uddannelser A/S

Juni

AB-coaching Audio Visuelt Centrum

Juli

Utzon centeret Thrane Erhverv A/S COWI Mysession.dk

August

LOXAM Acces


First Brokers P/S & FB Agentur / Administration A/S B8 Musskema.dk Per Sørig Renovation – Skraldemanden.dk

Byg i Nord High Five Kristian Andersen - Aalborgkanmere September

AVN Hydraulik

Oktober

Petkomotiv DANA

November

Dronefoto Nord Hammelsvang Consult Autismecenter Nordbo YouDesign Knowit Arkil

Januar 2018

MOE A/S


Bilag 2

Status på temagrupperne BusinessNetwork 9220 Tovholder Per Bang

Virksomhed Pbang++ People Search and Selection

Mail per@pbang.dk

Telefonnummer 22238000

Formål Meningen med deltagelsen er at skabe mere forretning i deltagernes virksomheder. Det kan ske ved at handle mere med de øvrige virksomheder i gruppen, ved at handle med netværkets netværk og videre ud i netværkets forgreninger. Mere forretning kan også komme i kraft af den inspiration, ny viden og ideer man får via samtalerne i netværket. Medlemmer, tovholder og andre giver oplæg om emner af interesse i forhold til at skabe mere forretning, og der opbygges en tillid, der betyder, at man i gruppen kan finde fortrolig og erfaringsbaseret sparring på mange områder. ÅRSHJUL FOR BN9220 for 2018 Dato 16. januar 17. januar 13. februar (fællesmøde) 13. marts 14. marts 17. april 18. april 15. maj 16. maj 12. juni (fællesmøde) 14. august 15. august 11. september 12. september 10. oktober (fællesmøde) 13. november 14. november

Vært Memira Øjenklinik Hotel Aalborg og Dansk Køle og Klimateknik Spar Nord Handelsbanken BN9220 BN9220 BN9220 BN9220 BN9220 Følger Krifa Krifa Følger Følger Følger MOE A/S Følger

Sted Hos Memira Hos Hotel Aalborg Hos Spar Nord Hos Handelsbanken Sundheds- og kvartershuset Sundheds- og kvartershuset Sundheds- og kvartershuset Sundheds- og kvartershuset Sundheds- og kvartershuset Følger Hos Krifa Hos Krifa Følger Følger Følger Hos MOE A/S Følger


CSR 9220 Tovholder Peter Wilgård Larsen

Virksomhed PartnershipConsulting

Mail pwl@partnershipconsulting.dk

Telefonnummer 28760099

Formål: At samle virksomheder med særlig interesse for CSR. Ingen afholdte arrangementer eller møder.

Energi og Miljø 9220 Tovholder Brian Dalby Rasmussen

Virksomhed Aalborg Havn

Mail bdr@aalborghavn.dk

Telefonnummer 99301552

Formål: Temagruppen ønsker at præge udviklingen i lokalområdet i mere bæredygtig retning, til gavn for erhvervsliv, miljø og mennesker. Vi har fokus på miljøsamarbejde og bæredygtig forretningsudvikling Gruppen mødes hver 4. 6. uge. Seneste afholdte møde var 11. januar. Næste møde 28. februar.

Infrastruktur 9220 Tovholder Jens Peder Bjerg

Virksomhed Danske Fragtmænd

Mail aljpb@fragt.dk

Telefonnummer 70521030

Formål: Vores område er i en rivende udvikling, så vi har fokus på, at der samarbejdes med alle interessenter på kort og langt sigt, så infrastrukturen planlægges og udføres til gavn for både bløde trafikanter, bilister og den tunge transport i postnummer 9220. Ingen afholdte arrangementer og møder.


Iværksætteri 9220 Tovholder Flemming Andersen

Virksomhed 2Optimize

Mail fa@2optimize.dk

Telefonnummer 30262440

Formål: Iværksætteri i vores område er i en rivende udvikling, så vi har fokus på, at netværket understøtter udviklingen af nye virksomheder og på at sikre at der etableres et netværk mellem dels de nye virksomheder og dels mellem nye og etablerede virksomheder. Der samarbejdes med alle interessenter med henblik på at sikre at der etableres et iværksættermiljø i 9220 hvor iværksættere kan etablere sig og modtage sparring. Seneste afholdte møder d. 21. august og d. 3. november. Har fået bevilget 50.000 kr. af Aalborg Kommune til udviklingen af en iværksætterportal.

Samarbejde med uddannelsesinstitutioner 9220 Tovholder Jørgen Walther

Virksomhed AAU Matchmaking

Mail jw@adm.aau.dk

Telefonnummer 29373769

Formål: Temagruppens formål er formidling af mulighederne for et frugtbart samarbejde med studerende og forskere på de forskellige Vidensinstitutioner. Senest afholdte arrangement: ”Hvad kan du få ud af et samarbejde med AAU og UCN?” Onsdag d. 19. april 7:30 – 9:30 på NOVI.


Sundhed 9220 Tovholder Mette Christiansen

Virksomhed Krifa

Mail mch@krifa.dk

Telefonnummer 27535348

Formål: At styrke mental og fysisk sundhed blandt virksomhederne i netværket for at skabe resultater blandt medarbejder og på bundlinjen. Seneste afholdt møde d 23. november. Senest afholdte arrangement: ”Hvordan skaber vi gode arbejdspladser?” mandag d. 13. februar kl. 14.45. ÅRSHJUL FOR Sundhed 9220 i 2018 Dato

Emne

Sted

12. april

Hvordan ledelse skaber god arbejdslyst Virksomhedsbesøg hos Memira Forebyggelse af Stress

Hos Krifa

Ca. d 14. juni September

Hos Memira Hos Krifa

Uddannelse og Rekruttering 9220 Tovholder Morten Christensen

Virksomhed Regionsvaskeriet

Mail mch@dfd.dk

Telefonnummer 22103535

Formål: At sørge for at virksomheder i 9220 får information og viden omkring uddannelse og rekruttering. Derudover vil vi også gerne hjælpe de unge i 9220 til en fremtid med uddannelse og job gennem de virksomheder, der er en del af ErhvervsNetværk 9220. Udvikling af det lokale arbejdsmarked prioriteres ligeledes højt. Senest afholdte arrangementer: Den 31. oktober og den 30 november. Her blev der taget initiativ til nedsættelse af Task Force der er fremkommet med anbefalinger til, hvordan der kan etableres flere lærerpladser indenfor de håndværksmæssige uddannelser samt til, hvilke indsatser der kan igangsættes for, at håndværksvirksomheder kan rekruttere det nødvendige antal håndværkere med de efterspurgte kompetencer


Bilag 3

Planlagte aktiviteter i 2018 Eventgruppen Tovholder Per Bang

Virksomhed Pbang++ People Search and Selection

Mail per@pbang.dk

Telefonnummer 22238000

Formål: Eventgruppen har til formål, at finde, arrangere og planlægge arrangementer for medlemmerne i ErhvervsNetværk 9220. Eventgruppen arbejder med forskellige og spændende arrangementer, der vil tilgodese alle medlemmerne i netværket. ÅRSHJUL FOR Events for 2018 Dato 14. februar 8. marts 24. april 24. maj

Arrangement Generalforsamling/Nytårskur Rundvisning hos Gigantium Små-jobs med Mening NV9220’s 7 års fødselsdag

23. august 20. september

Budgetdebat med politikerne Rundvisning i Arresten

Sted Trekanten i Aalborg Øst Gigantium Muligvis Regionsvaskeriet Nordjyske Bank, Thulebakken Muligvis hos COWI Aalborg Arrest

25. oktober

Virksomhedsbesøg hos Siemens

Siemens Windpower

22. november

Juleafslutning

Muligvis AKKC

Profile for ErhvervsNetværk

Referat gf 2018 underskrevet  

Referat gf 2018 underskrevet  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded