Meppi-Express tammikuu 2016

Page 1

meppi express Kokoomuksen europarlamenttiryhmän tiedote Euroopan parlamentin täysistunto, Strasbourg 18. - 21.1.2016

Puolan tilanne puhutti parlamenttia Sarvamaa: Jäitä hattuun Petri Sarvamaan mukaan Puolan suhteen tulisi laittaa jäitä hattuun ja luottaa prosessiin, jossa Puolan viimeaikaiset toimet tutkitaan. ”Puolan hallitus sai paljon valtaa ja käytti sitä heti poikkeuksellisen laajasti. Se on toimillaan antanut syytä huoleen, ja komissio on oikeutettu tutkimaan päätökset. Tätä varten meillä on olemassa yhteiset säännöt”, Sarvamaa toteaa. Sarvamaa varoittaa asian liiallisesta politisoimisesta ennen kuin tutkimus on valmis. ”Komissiolle kuuluu työrauha tapauksen selvittämiseen. Jos rikkomuksia löytyy, ovat sanktiot paikallaan. Ennen päätöstä ei kuitenkaan voida jakaa tuomioita.” Oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen kuuluu Sarvamaan mukaan myös tapausta sivusta seuraaville.

Sarvamaa muistuttaa, että jatkuvaa demokratiakehitystä ei pidä ottaa itsestäänselvyytenä muuallakaan Euroopassa. Vaikka vastuu päätöksenteosta kuuluu jäsenmaan hallitukselle, nykytilanteessa valvontavastuu kuuluu yhtä lailla komissiolle. ”Enemmistö puolalaisista ei äänestänyt Laki ja oikeus -puoluetta, vaikka he vaalit voittivatkin. Asian tutkiminen prosessin mukaisesti on yhteinen velvollisuutemme myös heille”, päättää Sarvamaa.

Maahanmuuttajat ja rajavalvonta hallitsevat Hollannin puheenjohtajakautta Hollannin puheenjohtajakauden tavoitteista keskusteltiin parlamentin täysistunnossa keskiviikkona. Pääministeri Mark Rutte asetti maansa päämääräksi asettua vastustamaan kasvavaa euroskeptisyyttä. Hänen mukaansa Euroopan on pidettävä kiinni sopimuksista ja lupauksista. EPP-ryhmän puheenjohtaja Manfred Weber korosti omassa puheenvuorossaan, että

EPP-ryhmä: Ei sijaa autoritaarisuudelle EPP- ryhmän varapuheenjohtaja Esteban González Pons painotti täysistunnossa tiistaina, että autoritaarisuudelle ei ole sijaa EU:ssa. Hän kehotti Puolan hallitusta selvittämään, kunnioittavatko he EU:n demokraattisia arvoja parhaillaan käynnissä olevissa uudistuksissa oikeuslaitoksessa sekä julkisissa tiedotusvälineissä. Gonzáles Pons totesi, että ”meidän pitää selvittää, onko mahdollista, että Puolassa jotkin eurooppalaiset arvot olisivat vaarassa”. Hänen mukaansa ongelma ei ole Puolassa, vaan autoritaarisuudessa. EPP-ryhmä antaa tukensa Euroopan komission aloittamiin menettelyihin arvioidakseen, kunnioittaako Puola oikeusvaltioperiaatetta - muttei tuomitse Puolaa ennakolta. ”Tulemme selvittämään tosiasiat. Puolan hallituksella on oikeus muuttaa lakeja, mutta ei demokraattisia arvoja”, Gonzáles Pons tiivisti.

parlamentti on valmiina viemään nopeasti läpi Euroopan rajavalvontaa koskevan komission ehdotuksen. Weber ja useimmat muut ryhmäpuheenjohtajat kiirehtivät myös neuvostoa suorittamaan jäsenmaiden lupaamat kolme miljardia euroa sitoumuksin Turkin pakolaisrahastoon, jolla ehkäistään Eurooppaan suuntautuvaa muuttovirtaa.

Virkkunen: Kohti rajattomia digimarkkinoita ”Nyt on korkea aika ottaa uusi ote Euroopan digimarkkinoista ja panna tuulemaan, jotta emme jää enempää jälkeen Yhdysvalloista ja Aasiasta. Digitaaliset sisämarkkinat voivat tarjota Euroopalle kasvua, työpaikkoja ja positiivista värinää.”

”Yrityksille 500 miljoonan asukkaan sisämarkkinat ovat valtava mahdollisuus, jota myös suomalaisyritysten kannattaisi paljon rohkeammin hyödyntää”, kannustaa Henna Virkkunen. Euroopan parlamentti hyväksyi tiistaina digitaalisten sisämarkkinoiden mietinnön, jossa Virkkunen vastasi EPP-ryhmän kannasta. Mietintö on Euroopan parlamentin vastaus komission digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaan, joka sisältää ehdotuksia

mm. sähköisen kaupankäynnin helpottamiseen, geoblokkauksen eli digitaalisten sisältöjen maarajoitusten karsimiseen sekä tekijänoikeus- ja kuluttajasuojasäännösten yhtenäistämiseen. ”Eurooppa tarvitsee lisää investointeja infraan, kuten nopeisiin verkkoihin. Samoin meidän on kannustettava yrityksiä uusiin innovaatioihin, eikä estettävä niitä”, Virkkunen vaatii mainiten esimerkkeinä Airbnb:n ja Uberin. ”Onkin erinomaista, että komissio

on tuomassa yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen jakamistalouden palveluihin.” Virkkusen mukaan sääntelytaakan keventäminen on välttämätöntä pk-yritysten kasvun mahdollistamiseksi. Tällä hetkellä vain 14 % käyttää internetiä myyntikanavana. ”Digitaaliset tuotteet ja palvelut on asetettava vähintään samalle viivalle, mutta mielellään etusijalle perinteisten tuotteiden ja palveluiden kanssa. Myös hinnoittelun pitäisi olla teknologianeutraalia.” EU-parlamentti tukee perusteettoman geoblokkauksen kieltämistä. Virkkusen mukaan se parantaisi merkittävästi tuotteiden ja palvelujen saatavuutta ja tekisi tuotteiden ja palveluiden verkko-ostamisesta kuluttajille helpompaa ja reilumpaa.


EPP-ryhmän maltalainen meppi Roberta Metsola esitteli tällä viikolla mietinnön kokonaisvaltaisesta lähetysmistavasta pakolaiskriisiin ja pääsi usean median tentattavaksi aiheesta.

EPP-ryhmän puheenjohtaja Manfred Weber (Saksa) sai vastata erityisesti Puolaa koskeviin kysymyksiin vakituisessa lehdistötilaisuudessaan Strasbourgissa.

Euroopan parlamentin päätöksiä TiSA-neuvottelut: uusia markkinoita EU-yrityksille EU käy TiSA-neuvotteluita (Trade in Services Agreement) maiden kanssa, jotka edustavat 70 % maailman kaupasta palvelujen alalla. Niiden pitäisi luoda kansainväliset säännöt sekä lisää mahdollisuuksia EU-yrityksille viedä mm. kuljetus- ja telemarkkinapalveluja kolmansiin maihin, samalla säilyttäen EU-lainsäädännön tuomat oikeudet, kuten kuluttajien ja työntekijöiden oikeudet ja tietosuoja. Parlamentin mukaan komission olisi pyrittävä TiSA-neuvotteluissa: • saavuttamaan ”vastavuoroisuuden kaikilla tasoilla kaikkien osapuolten kanssa”, jotta se vahvistaisi asemaansa maailman suurimpana viejänä, • avaamaan kumppaneiden julkiset hankinnat kilpailulle televiestinnän, liikenteen sekä rahoitus- ja asiantuntijapalvelujen markkinoilla, • antamaan lisää mahdollisuuksia korkeasti koulutetuille EU-ammattilaisille työskennellä EU: n ulkopuolella, • hillitsemään kolmansien maiden rajoittavia käytäntöjä, kuten pakollinen tietojen paikallistaminen, ja ulkomaisen pääoman esteitä, • vähentämään byrokratiaa ja lisäämään tietoa pk-yrityksille, joilla ei useinkaan ole resursseja navigoida kansainvälisen kaupan sääntöjen parissa.

Rahoitusmarkkinoiden sääntely tarkasteluun

EPP-ryhmä haluaa koko EU:n rahoitusmarkkinoiden sääntelyn perustan yleisen tarkastuksen viimeisen viiden vuoden ajalta. ”Kriisin aikana, tuotimme valtavalla kiireellä enemmän uusia rahoitusmarkkinoiden sääntöjä kuin aikaisemmin monien vuosikymmenten aikana. Tämä on toiminut toistaiseksi hyvin. Mutta nyt tarvitsemme täyden yleiskuvan siitä, mikä on todella toiminut, mitä puuttuu, mikä on tehotonta ja mitä tehtiin liian nopeasti”, sanoi Burkhard Balz, joka vastaa EPP-ryhmän kannasta rahoitusmarkkinoiden sääntelyyn ja on parlamentin EU:n rahoituspalveluasetuksen kartoittamista ja haasteita koskevan mietinnön esittelijä. Balz kehottaa komissiota laatimaan kattavan vaikutustenarvioinnin rahoitusmarkkinoiden uusista säännöistä kaikilla aloilla vuoden 2016 loppuun mennessä.

Ajopäästöjen mittauksesta kiistaa

EPP-ryhmä kannattaa komission suunnittelemaa esitystä, joka tekisi kansallisen uusien autojen tyyppihyväksynnän itsenäisemmäksi. Sen mielestä oli nöyryyttävää, että eurooppalaisten autonvalmistajien todellisten ajopäästöjen vääristely kävi ilmi vasta USA:n viranomaisten testeissä. Tarvitaan uusi järjestelmä, joka korjaa nykyisen EUjärjestelmän puutteet. Komission aloite on reaktio parlamentin ympäristövaliokunnan (ENVI) äänestykseen, jossa se hylkäsi komission esityksen uusista ajopäästörajoista riittämättömänä. Uusi esitys komissiolta voisi olla mahdollisuus hyvään kompromissiin. Täysistunnossa keskusteltiin ehdotuksesta vastustaa komission päätösluonnosta, jolla nostetaan dieselauton päästörajat typen oksidien (NOx) osalta 110 prosenttiin todellisten ajopäästöjen (RDE) testausmenettelyssä. Äänesys on seuraavassa täysistunnossa.

Virkkunen ajopäästöjä tutkivaan valiokuntaan Euroopan parlamentti nimitti torstaina 45 jäsentä uuteen tutkintavaliokuntaan (EMIS), jonka tehtävänä on tarkastella väitteitä autojen päästömittauksia koskevien EU-sääntöjen rikkomuksista. Valiokunta tarkastelee myös väitteitä, joiden mukaan komissio ja jäsenvaltiot ovat laiminlyöneet velvoitteitaan panna EU-säännöt täytäntöön. Tutkintavaliokunta antaa välikertomuksen kuuden kuukauden kuluessa ja lopullisen kertomuksen 12 kuukauden kuluessa työnsä aloittamisesta.Henna Virkkunen nimitettiin tutkintavaliokunnan varajäseneksi. Tanska ja turvapaikanhakijat Euroopan parlamentti vaatii Tanskan hallitusta selittämään suunnitelmiaan takavarikoida turvapaikanhakijoiden arvoesineitä kulujen kattamiseksi. Keskiviikkona enemmistö parlamentin jäsenistä äänesti sen puolesta, että Tanska kutsutaan Brysseliin selvittämään suunnitelmiaan. Tanska on jo luvannut lähettää edustajansa Brysseliin jo ensi viikolla.

Joulukuun Eurooppa-neuvoston tulokset Useat parlamentin jäsenet kritisoivat täysistuntokeskustelussa tiistaina EU-johtajia kyvyttömyydestä toimia maahanmuutto- ja pakolaiskriisissä. Parlamentin jäsenet keskustelivat joulukuussa pidetyn huippukokouksen tuloksista komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin ja Eurooppaneuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin kanssa. Keskustelussa esille nousi myös tuleva Britannian EU-kansanäänestys.

Julkaisija: EPP-ryhmän lehdistöosasto Euroopan parlamentissa Pete Pakarinen, Taina Mertalo ja Pauliina Ihalainen (harjoittelija) Bureau ASP 4 H 247, Rue Wiertz 60, BE-1047 Bruxelles email: taina.mertalo@ep.europa.eu tai pete.pakarinen@ep.europa.eu Kuvat: EPP-ryhmä, Facebook: EPP-ryhmä (FI), Twitter: Kokoomusmepit