Meppi-Express Syyskuu 2017

Page 1

meppi express Kokoomuksen europarlamenttiryhmän tiedote Euroopan parlamentin täysistunto, Strasbourg 11. - 14.9.2017

Junckerin puhe Euroopan unionin tilasta: Pietikäinen haluaa EMU:n tulevaisuuden pöydälle Komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin puhe unionin tilasta esitteli 14 kohtaa EU:n kehittämiseksi. Muutosten ytimessä on EMU:n vahvistaminen. Juncker esitti uutta Euroopan talous- ja finanssiministerin virkaa, eurooppalaista valuuttarahastoa ja verotuksen yhtenäistämistä. Sosiaalinen ulottuvuus liitettäisiin tiiviisti osaksi EMU:n tulevaisuutta takaamalla perustason turva. Juncker myös toivoi unionista tehtävän demokraattisemman yhdistämällä komission ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajien tehtävät yhdeksi EU:n johtohahmoksi, joka valittaisiin

eurooppalaisilla vaaleilla. Lisäksi rajavalvonnan ja tiedustelun vahvistaminen ja yhteinen maahanmuutto- ja puolustuspolitiikka olivat odotetusti esillä puheessa. Sirpa Pietikäisen mielestä ehdotukset muodostavat hyvän kokonaisuuden Euroopan tuleviin haasteisiin vastaamiseksi. ”Nyt on aika toimia. EU:n ytimeen muodostunut Macron-Merkel akseli antaa hyvät edellytykset EMU-alueen kehittämiselle. Vahvistuva taloustilanne ja otollinen poliittinen ilmapiiri luovat mahdollisuuden rohkeampiin ja kauaskantoisempiin päätöksiin. Tässä keskus-

Virkkunen: LULUCF-päätös tärkeä metsätaloudelle Henna Virkkunen on tyytyväinen, että metsienkäytön ilmastovaikutuksia linjaavasta ns. LULUCF-asetuksesta saatiin EU-parlamentissa neuvoteltua metsätalouden kehittämiselle suotuisa muutosesitys, joka hyväksyttiin keskiviikon äänestyksissä. ”Sitkeän neuvottelun tuloksena pääsimme keskustaoikeistolaisten ryhmien kesken kompromissiesitykseen, joka huomioi aktiivisen ja

kestävän metsänhoidon näkökulman”, Virkkunen kiittää. ”Esitys parantaa metsäisten maiden asemaa, sillä maiden metsien käyttö ei ole sidottu menneisiin hakkuisiin, vaan mailla on mahdollisuus metsän käytön lisäämiseen kestävän metsänhoidon perusteella ilman että siitä syntyy rasite”, Virkkunen summaa. EU-parlamentin kanta ei kuitenkaan vielä

telussa myös Suomen on syytä olla aktiivinen. Toivonkin, että Suomi on mukana EU:n kehittämisprosessin ytimessä,” Pietikäinen korostaa. EPP-ryhmän puheenjohtaja Manfred Weber nosti omassa puheessaan esiin erityisesti turvallisuuspolitiikan ja kiirehti puolustusunionin toteuttamista. Hän mainitsi myös Barcelonan ja Turun kesäiset terrori-iskut ja muistutti, että Euroopassa ei ole meneillään taistelu islamin ja kristinuskon välillä, vaan taistelu barbarian ja humanismin välillä.

asetusta lopullisesti ratkaise, sillä myös jäsenmaiden ministerineuvoston on päätettävä omasta linjastaan. Viron odotetaan tuovan asian ministerikokoukseen lokakuussa. Sen jälkeen EU-parlamentin ja ministerineuvoston kanta on neuvoteltava yhteen. ”Monta vaihetta on vielä tämänkin viikon jälkeen edessä”, Virkkunen muistuttaa.

Sarvamaa: Oleskelulupien yhdenmukaistaminen lisää turvallisuutta Parlamentti hyväksyi kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisen kaavan uudistamisen, jossa Petri Sarvamaa toimi EPPryhmän neuvottelijana. Sarvamaan mukaan oleskelulupaan tehtävät tekniset muutokset parantavat sen turvallisuutta ja vaikeuttavat väärentämistä. ”Nykyinen korttimalli on ollut voimassa 20 vuotta. Sen turvaominaisuudet pitää päivittää vastaamaan nykypäivää.”

”Yhdenmukaisemmat oleskeluluvat helpottavat rajavartioiden ja muiden viranomaisten työtä hallita EU:n alueelle tulevia ihmisiä. Se tehostaa ulkorajojen valvontaa ja lisää turvallisuutta. Jäsenmaille annetaan muun muassa mahdollisuus lisätä korttiin siru sähköistä asiointia varten yhteisten vakio-ominaisuuksien lisäksi. Vielä ei menty täysin yhdenmukaistettuun oleskelulupaan, Sarvamaa kertoo.

Parlamentti hyväksyi myös Suomen Euroopan globalisaatiorahastolle (EGR) osoittaman 3,5 miljoonan euron tukihakemuksen Microsoftilta irtisanottujen työllistämiseksi, jossa Sarvamaa oli esittelijänä. Suomi on jo ennestään saanut EU-maista suhteellisesti eniten EGR-tukea.


EPP-ryhmän puheenjohtaja Manfred Weber vieraili viime viikon perjantaina Helsingissä, missä hän muun muassa vastasi kokoomuslaisten kysymyksiin yhdessä Petteri Orpon kanssa Anne-Mari Virolaisen juontamassa tilaisuudessa. Helsinkiin Weber saapui yhdessä Henna Virkkusen kanssa laivalla Tallinnasta, jossa ryhmän johto oli keskustelemassa turvallisuuspolitiikasta ja EU-Venäjä -suhteista.

Euroopan parlamentin päätöksiä EU-budjetti 2018: Neuvosto leikkaa kasvusta ja työpaikoista

”Se EU-budjetti, jota EPP-ryhmä ehdottaa, on todellinen kasvun, työllisyyden ja turvallisuuden budjetti. Se vahvistaa talouttamme ja lisää Euroopan kansalaisten turvallisuutta. Voimme saavuttaa tämän vain lisäämällä tutkimusta, innovaatioita, infrastruktuuria, tukemalla pkyrityksiä sekä vahvistamalla rajavalvontaa ja naapurimaiden turvallisuutta. Neuvosto kyllä tukee näitä tavoitteita, mutta leikkaa rahoitusta juuri näiltä budjetin osa-alueilta, ja tekee samalla niiden saavuttamisen mahdottomaksi. Tällä tuotamme pettymyksen monille eurooppalaisille”, kritisoi EU:n vuoden 2018 budjetin esittelijä Siegfried Mureşan. Myös EPP-ryhmän budjettineuvottelija José Manuel Fernandes moitti neuvoston kantaa, joka hänen mukaansa on neuvoston omien prioriteettien vastainen. EPP-ryhmä on tehnyt sata muutosehdotusta neuvoston budjettiesitykseen. Neuvottelut instituutioiden välillä jatkuvat.

Nollatoleranssi naisiin kohdistuvalle väkivallalle

Liian monet naiset ja tytöt joutuvat edelleen häirinnän, hyväksikäytön ja väkivallan kohteeksi Euroopassa. On aika rikkoa noidankehä, ja alkaa syyttää rikoksista uhrien sijasta tekijöitä. EPP-

ryhmän mukaan EU:n liittyminen Istanbulin yleissopimukseen vahvistaa laillista kehystä väkivallan torjumiseksi. Sopimus velvoittaa maat parantamaan väkivallan uhrien suojelua ja tuomitsemaan syylliset. Se myös avaa mahdollisuuksia naisiin kohdistuvan väkivallan (fyysisen tai psyykkisen) kriminalisointiin, vahvistaa poliisin valtuuksia pitää hyökkääjät poissa uhrien luota ja varata turvapaikkoja uhrien käyttöön.

Kaasuhuollosta ei enää koskaan poliittista asetta

”Oikeudellisesti sitova solidaarisuusmekanismi ja yhdenmukaistettu EU:n laajuinen luettelo suojatuista asiakkaista merkitsevät sitä, että kaasuntoimituksia ei enää käytetä poliittisena aseena tai kiristyksen välineenä”, kommentoi teollisuusvaliokunnan (ITRE) puheenjohtaja Jerzy Buzek. EP hyväksyi asetuksen kaasualan toimitusvarmuuden turvaamiseksi, joka on tärkeä osa energiaunionin perustamista koskevaa lainsäädäntöä. Se luo solidaarisuuslausekkeen, joka aktivoituu automaattisesti aina kun yksi EU-maista joutuu vakavaan kaasuntoimituskriisiin. Tällöin naapurimailla on velvollisuus toimittaa kaasua maan ns. suojatuille asiakkaille. Raportissa edellytetään myös alueellisen yhteistyön tehostamista.

EU:n investointirahastolle jatkoa

Seitsemännen ja viimeisen neuvottelukierroksen jälkeen EP, neuvosto ja komissio pääsivät yhteisymmärrykseen EU:n strategisen investointirahaston (EFSI) voimassaolon jatkamisesta vuoden 2020 loppuun saakka sekä teknisten parannusten ja Euroopan investointineuvontakeskuksen käyttöönotosta. EPP-ryhmän mukaan sopimus parantaa kilpailukykyä, kasvua, työllisyyttä ja EU-kansalaisten elämänlaatua kestävien investointien avulla. Tulevaisuudessa EFSI on vieläkin tehokkaampi, objektiivisempi ja avoimempi.

WiFi4EU-hanke tukee maksuttomia internetyhteyksiä

Mepit hyväksyivät EU-hankkeen, jolla tuetaan maksuttomia WiFi-yhteyksiä julkisilla paikoilla ja edistetään ilmaisten ja kaikille avointen langattomien internetyhteyksien rahoitusta. EU-rahoitusta WiFi-yhteyksille jaetaan maantieteellisesti tasapuolisesti jäsenmaiden kesken yli 6000 paikallisyhteisölle hakujärjestyksessä. Näin mahdollistetaan langattomien internetyhteyksien käyttöönotto julkisissa tiloissa kuten sairaaloissa, kirjastoissa sekä julkisissa ulkoilmatiloissa. Huomiota on kiinnitetty erityisesti henkilötietojen suojaan.

Euroopan parlamentti hyväksyi myös: • • • • •

Historian suurimman EU-solidaarisuusrahaston tuen (1,2 miljardia euroa) Italialle viimeaikaisten valtaisien maanjäristystuhojen vuoksi Päätöslauselman, jossa se kehottaa komissiota peruuttamaan ehdotuksen, joka vähentäisi Japanin Fukushiman alueelta tulevien elintarvikkeiden tarkastusmenettelyä radioaktiivisen saastumisen varalta Esityksen, jolla kehotetaan Norjaa lopettamaan valaanpyynti Uuden, terrorismin torjuntaan keskittyvän erityisvaliokunnan kokoonpanon (30 meppiä) Mepit keskustelivat Pohjois-Korean ja Venezuelan huolestuttavista tapahtumista sekä EU:n ja Turkin suhteiden tulevaisuudesta EU:n ulkosuhdejohtajan Federica Mogherinin kanssa.

Lisää uutisia Euroopan parlamentista: www.europarl.europa.eu/news/fi/news-room Julkaisija: EPP-ryhmän lehdistöosasto Euroopan parlamentissa Pete Pakarinen ja Taina Mertalo Bureau ASP 4 H 247, Rue Wiertz 60, BE-1047 Bruxelles email: taina.mertalo@ep.europa.eu / pete.pakarinen@ep.europa.eu Kuvat: EPP-ryhmä, Facebook: EPP-ryhmä (FI), Twitter: Kokoomusmepit