__MAIN_TEXT__

Page 1

meppi express Kokoomuksen europarlamenttiryhmän tiedote Euroopan parlamentin täysistunto, Strasbourg 2. - 5.10.2016

Pariisin sopimus: EU:n tiukennettava ilmastotavoitteita Parlamentti antoi tällä viikolla tukensa Parisiin ilmastosopimuksen ratifioinnille Sirpa Pietikäisen mukaan tämä on tärkeä ele unionille, joka on profiloitunut ilmastopolitiikan suunnannäyttäjänä. Seuraavaksi on varmistettava, että ylevät sanat ja tavoitteet toteutuvat myös käytännön tasolla. Pietikäinen muistuttaa, että vuodelle 2020 asetetut ilmastotavoitteet kyllä toteutuvat, mutta ne ovat vain minimi. Vuosien 2020−2030 tavoitteiden tasoa on jo nyt nostettava. ”Se tulee myös halvemmaksi, sillä ilmastonmuutoksen vastaisten toimien kustannukset kasvavat koko ajan.” ”Neuvottelemme parhaillaan siitä, miten päästövähennyksiin päästään sekä pääs-

tökauppasektorilla että sen ulkopuolella − maataloudessa, liikenteessä ja lämmityksessä. Pariisin ilmastosopimuksen tavoite on ilmakehän lämpeneminen korkeintaan 1,5 asteella tämän vuosisadan loppuun mennessä. Tämä edellyttää vähintään 95 prosentin päästövähennystä EU:ssa vuoteen 2050 mennessä. Kaiken tämän päivän politiikan on oltava linjassa tuon tavoitteen kanssa. Nykyisellään se ei sitä ole.” Pietikäinen muistuttaa, että jos EU todella haluaa pitää asemansa ilmastopolitiikan edelläkävijänä, sen tulee päästä sisäisesti yhteisymmärrykseen fossiilisten polttoai-

neiden tukien leikkaamisesta. ”Jo pelkästään suoria tukia tälle teollisuudelle annetaan 100 miljardin euron verran vuodessa. Sen päälle tulevat vielä muun muassa päästökauppajärjestelmän kautta jaettavat ilmaiset päästöoikeudet, joita jaetaan 160 miljardin euron edestä vuosittain hiili-intensiiviselle teollisuudelle.” Kuvassa: YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon puhui Euroopan parlamentissa Pariisin sopimuksen ratifioinnin johdosta.

Sarvamaa: Suomelle 5,3 miljoonaa euroa EU-työllistämistukea Euroopan parlamentti hyväksyi tiistaina Petri Sarvamaan mietinnön 5,3 miljoonan euron työllistämistuesta Suomelle Euroopan globalisaatiorahastosta. Työ- ja elinkeinoministeriö jätti maaliskuussa Microsoftia ja sen kahdeksaa alihankkijaa (yli 2000 irtisanottua) koskevan hakemuksen. Sarvamaan mukaan tuki on Suomelle erittäin tärkeä vaikeassa talous- ja työllisyystilanteessa. ”Suomessa työttömyys on korkealla ja uuden työn löytäminen on kiven alla, myös korkeakoulutetuille. Nokian ja Microsoftin alasajot, ja niiden perässä koko IT-alan irtisanomiset, ovat koskettaneet suo-

malaisia ja suomalaista yhteiskuntaa syvältä. Kaikki apu on nyt tarpeen. IT-alalla kilpailu asiakkaista on globaalia, eikä työntekijöiden taustalla tai asuinpaikalla ole yrityksille juurikaan väliä. Kaikki keinot on otettava käyttöön, jotta Microsoftilta irtisanotut pääsevät mahdollisimman nopeasti takaisin kiinni työelämään. Henkilökohtaisella tuella ja avulla on onneksi aikaisemminkin saatu Suomessa hyviä tuloksia aikaan.” Jäsenvaltio voi hakea EU:n globalisaatiora-

hastosta tukea, kun vähintään 500 ihmistä irtisanotaan globalisaation tai talouskriisin seurauksena. Tuen avulla on tarkoitus tarjota syyskuun ja tammikuun välillä irtisanotuille työntekijöille erityisesti henkilökohtaista neuvontaa yrittäjyyteen, työnhakuun ja koulutukseen liittyvissä asioissa.


Interrail-lippu 18-vuotislahjaksi? EPP-ryhmän puheenjohtajan Manfred Weberin mukaan kaikille nuorille eurooppalaisille tulisi antaa ilmainen Interrail-lippu heidän täyttäessään 18-vuotta. ”Ehdotuksen takana oleva ajatus on yksinkertainen: matkailu avartaa. Kun tapaamme eri taustaisia ihmisiä, se auttaa meitä pääsemään yli stereotypioistamme, itsekkyydestämme ja ennakkoluuloistamme. Yhteisiä tapaamisia ja kokemuksia jakaneet, voivat tuntea yhteenkuuluvuutta toistensa kanssa”, kuvailee Weber. Useammalla kuin joka kolmannella nuorella eurooppalaisella ei ole yhtäkään tuttavaa toisessa EU-maassa ja joka neljäs eurooppalainen ei puhu ainoatakaan vierasta kieltä. 18-vuotislahjaksi annettava Interrail-lippu auttaisi satoja tuhansia eurooppalaisia löytämään ystäviä ulkomailta ja motivoisi heitä opiskelemaan uusia kieliä. Ehdotus on otettu innolla vastaan ja on jo poikinut useita jatkoaloitteita edullisesta majoituksesta tilapäistöihin.

Weber: Putin osasyyllinen Aleppon massamurhaan

Eurooppa-neuvoston kokouksessa Brysselissä 20. - 21. lokakuuta käsitellään kolme asiakokonaisuutta: siirtolaisuus, kauppapolitiikka ja ulkoiset suhteet.

Täysistunnossa mepit saivat tilaisuuden keskustella aiheista komission ja neuvoston edustajien kanssa. EPP-ryhmän puheenjohtaja Manfred Weber painotti puheenvuorossaan vapaakauppasopimusten merkitystä uusien työpaikkojen luomisessa, minkä lisäksi hän ilmaisi suuren huolensa koskien Venäjän toimintaa Syyriassa. Hänen mukaansa Eurooppa-neuvoston tulisi nyt vakavasti harkita suhtautumista Venäjään ja keskinäiseen kaupankäyntiin. ”Emme voi käydä kauppaa Venäjän kanssa samalla kun heidän koneensa pommittavat siviilejä Aleppossa”, Weber korosti. ”Bashar al-Assad, joka joukkomurhaa omia kansalaisiaan, ja on vastuussa miljoonien siviilien kuolemista, ei ole yksin. Putin on hänen liittolaisensa”, ruoski Manfred Weber Syyria-keskustelussa. ”Meille on selvää, ettei

Kreikka hidastelee talouspäätöksiään Kreikan taloustilanne, rakenneuudistukset ja niiden vaikutukset sekä odotukset tukiohjelman tulevia neuvotteluja kohtaan olivat täysistunnon puheenaiheena tiistaina. Ranskalainen talouskomissaari Pierre Moscovici totesi, että edistystä oikeaan suuntaan on tapahtunut, mutta liian hitaasti. EPP-ryhmän puheenvuoroissa jaettiin näkemys liian hitaasta etenemisestä. Ongelmana ei ole ollut päätöksenteko, vaan päätösten toimeenpano. Solidaarisuus ja avunanto edellyttävät keskinäistä luottamusta, joka ei lisäänny jättämällä toteuttamatta yhteisiä päätöksiä. ”Kreikan hallitus leikkii tulella”, totesi EPP-ryhmän ryhmäpuheenvuoron käyttänyt saksalainen Burkhard Balz.

Putin voi olla kumppanimme. En esimerkiksi voi nähdä Nord Stream 2 -projektin etenevän niin kauan kuin Putin osallistuu siviilien tappamiseen. Weber kritisoi myös ankarasti populisteja, erityisesti Marine Le Peniä heidän tuestaan Venäjälle ja Putinille. ”Ymmärrän, että ette voi puraista kättä, joka teitä ruokkii, mutta miten voitte kutsua itseänne isänmaalliseksi kun olet Putinin kätyri?”, hän ihmetteli. Brexitistä Weber kommentoi: Harvoin olemme nähneet hallitusta, johon yhdistyy niin paljon ylimielisyyttä, joka perustuu niin heikoille suunnitelmille. Hän arvosteli Britannian hallitusta, joka tuntuu haluavan tukahduttaa EU:n kaikki yritykset läheisempään yhteistyöhön esimerkiksi turvallisuuden ja puolustuksen alalla. ”Theresa May tulee Eurooppa-neuvostoon ensimmäisen kerran lokakuussa. Tarvitsemme nyt selkeyttä. EU:n neljä vapautta eivät ole neuvoteltavissa”, Weber painotti.

Krimin tataarien johtaja Saharovehdokkaana

EPP-ryhmä ehdottaa parlamentin Saharov-palkinnon saajaksi Krimin tataarien johtajaa Mustafa Dzhemileviä (73). Perustelujen mukaan hän on taistellut koko ikänsä sananvapauden ja ihmisoikeuksien puolesta. Hän vastusti Neuvostoliiton miehitystä Tsekkoslovakiassa ja tuki Neuvostoliiton vangitsemia toisinajattelijoita. Kannanottojen hintana hän vietti 15 vuotta elämästään Neuvostoliiton vankileireillä. Nyt hän vaatii kunnioittamaan ihmisoikeuksia Venäjään liitetyllä Krimillä. Palkinnon voittaja julkistetaan 27. lokakuuta.

EPP-ryhmä otti vahvasti kantaa naisten oikeuksia syrjivää Puolan aborttilakiesitystä vastaan

Julkaisija: EPP-ryhmän lehdistöosasto Euroopan parlamentissa Pete Pakarinen, Taina Mertalo ja harjoittelija Tommi Pyykkö Bureau ASP 4 H 247, Rue Wiertz 60, BE-1047 Bruxelles email: taina.mertalo@ep.europa.eu tai pete.pakarinen@ep.europa.eu Kuvat: EPP-ryhmä, Facebook: EPP-ryhmä (FI), Twitter: Kokoomusmepit

Profile for EPP Group in the European Parliament

Lokakuu 1/2016  

Kokoomuksen europarlamenttiryhmän tiedote

Lokakuu 1/2016  

Kokoomuksen europarlamenttiryhmän tiedote

Profile for eppgroup