Meppi-Express Lokakuu-2/2015

Page 1

meppi express Kokoomuksen europarlamenttiryhmän tiedote Euroopan parlamentin täysistunto, Strasbourg 26. - 29.10.2015

Virkkunen: Roaming-maksut siirtyvät historiaan Henna Virkkunen on tyytyväinen Euroopan parlamentin ja jäsenmaiden saavuttamaan sopuun ulkomailla perittävien matkapuhelinten verkkovierailumaksujen lopettamisesta. ”Roaming-maksut poistuvat kokonaan kesäkuussa 2017, mutta jo huhtikuun lopulla 2016 maksut pienenevät merkittävästi. Tulevaisuudessa puhelimen käyttö on EU-alueella samanhintaista ulkomailla ja kotimaassa”, Virkkunen sanoo. Roamingmaksut koskevat soittamista, tekstiviestien lähettämistä ja tiedonsiirtoa. ”Myös netin käyttäjien kannalta päätös on merkittävä. Asetus velvoittaa kohtelemaan kaikkea verkkoliikennettä tasapuolisesti. Esimerkiksi Skypen käytön estäminen ei enää jatkossa ole mahdollista, kuten eräät eurooppalaiset operaattorit ovat tähän asti tehneet”, Virkkunen sanoo.

Nettineutraliteetin osalta päätös varmistaa ensimmäistä kertaa koko EU:n laajuiset yhtenäiset säännöt, jotka kieltävät internetyhteyksien tarjoajia estämästä tai hidastamasta palveluja kaupallisista syistä. Operaattoreilla on jatkossa oikeus tarjota tehokkaampaa yhteyttä tietyille palveluille, mutta vain tilanteissa joissa se ei hidasta yleistä internetyhteyttä. Virkkunen pitää päätöstä tasapuolisena ja järkevänä. ”Esimerkiksi sydänleikkauksen vaatimalle yhteydelle saa jatkossa tarjota nopeampaa kaistaa, mikä on tarpeen ja perusteltua”, Virkkunen jatkaa. Virkkunen on seurannut asiaa tarkkaan teollisuus- ja tutkimusvaliokunnan puolella, jossa hän toimii myös yhtenä mietinnön valmistelijana digitaalisten sisämarkkinoiden osalta.

Sarvamaa: EU tarvitsee vahvan budjetin ”EU tarvitsee vahvan budjetin, jolla osoitetaan riittävästi varoja muun muassa pakolaiskriisin hoitamiseen”, toteaa parlamentin budjettivaliokunnan varapuheenjohtaja Petri Sarvamaa. Parlamentti hyväksyi tällä viikolla budjettikannan, joka on noin neljä miljardia suurempi kuin jäsenmaiden neuvostossa hyväksymä näkemys. Parlamentin hyväksymä 157,4 miljardin euron loppusumma myötäilee komission esitystä. Neuvoston esittämät leikkaukset koskevat pakolaiskriisin hoidon lisäksi opiskelijavaihtoon, tutkimukseen sekä infrastruktuurin rakentamiseen ja pk-yritysten tukemiseen liittyviä ohjelmia.

”Muuttoliikkeen hillitsemisessä ja pakolaiskriisin hoidossa on erittäin tärkeää kohdistaa rahaa myös pakolaisten auttamiseen heidän lähtömaissaan ja siten ehkäistä ihmisten lähteminen Eurooppaan. Tämä on luontevinta hoitaa yhteisen EUbudjetin kautta”, muistuttaa Sarvamaa. ”Tänä syksynä näyttää jälleen toistuvan aiemmilta vuosilta tuttu tilanne, jossa jäsenmaat ovat puheissa valmiita moniin yhteisiin toimiin, mutta eivät suostu rahoittamaan näitä lupauksiaan.”

Pietikäinen: komission työohjelma tukee terveysinnovaatioita

”Komission uusi työohjelma tukee hyvinvointia parantavia innovaatioita. Olen erityisen tyytyväinen komission digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämistä sekä kiertotaloutta koskeviin linjauksiin”, toteaa Sirpa Pietikäinen. ”Digitaalisten palvelujen kehittyminen luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja sitä kautta uusia työpaikkoja. Komission laskelman mukaan digitaaliset sisämarkki-

nat voivat tuoda jopa 250 miljardin euron lisäkasvun.” Entistä nopeammat ja kattavammat tietoverkot yhdessä uusien innovaatioiden kanssa parantavat myös hyvinvointiamme ja elämänlaatuamme merkittävästi ”, painottaa Pietikäinen. ”Esimerkiksi e-terveyteen liittyvät sovellukset antavat mahdollisuuden seurata terveydentilaa kotona tarvitsematta aina matkustaa terveyskeskukseen saakka.

Järjestelmät mahdollistavat näin aiempaa paremman terveydentilan seurannan.” ”Komission työohjelmassa esiteltyihin tärkeimpiin uusiin aloitteisiin kuuluu myös kiertotalouspaketti, jonka tavoitteena on luonnonvarojen tehokkaampi käyttö ja näin syntyvän jätteen määrän vähentäminen.” Komission ensi vuoden työohjelma esiteltiin parlamentin täysistunnossa tiistaina.


Katainen EPP-puolueen varapuheenjohtajaksi Madridissa järjestetty eurooppalaisen EPP-puolueen kongressi sujui suomalaisittain loistavasti, kun kokoomuksen ja EPP:n nuorisojärjestö YEPP:n yhteinen ehdokas Jyrki Katainen valittiin puolueen varapuheenjohtajaksi. Kahdentoista ehdokkaan joukossa kisannut Katainen sai peräti kolmanneksi eniten ääniä jättäen taakseen monia suurten jäsenmaiden ehdokkaita. EPP-puolueen puheenjohtajana jatkaa ranskalainen Joseph Daul ja pääsihteerinä espanjalainen Antonio López-Istúriz. Taloudenhoitajaksi valittiin saksalainen Christian Schmidt. Jyrkin tukena Madridissa oli runsaslukuinen ja arvovaltainen joukko kokoomuslaisia, muun muassa puolueen delegaatio Alexander Stubbin ja Minna Arven johdolla, meppimme Henna Virkkunen ja Petri Sarvamaa, ETYJin parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtaja Ilkka Kanerva sekä Alueiden komitean puheenjohtaja Markku Markkula. Kokouksessa hyväksyttiin myös yhteinen logo EPP-puolueelle ja EPP-ryhmälle. Saharov-palkinto saudi Raif Badawille Saudiarabialainen vankilassa oleva bloggaaja Raif Badawi on saanut parlamentin vuosittain myöntämän Saharov-palkinnon mielipiteenvapauden puolesta. Badawi pidätettiin vuonna 2012 ja tuomittiin myöhemmin 10 vuoden vankeustuomioon, 1000 ruoskaniskuun ja suureen sakkoon ”islamilaisten arvojen loukkaamisesta” Free Saudi Liberals -verkkosivustollaan. Sivustolla pyritään edistämään sosiaalista, poliittista ja uskonnollista vuoropuhelua. EP kehottaa Saudi-Arabian kuningasta keskeyttämään Badawin tuomion täytäntöönpanon ja vapauttamaan hänet. Saharov-palkintoseremonia järjestetään 16.12.2015 Strasbourgissa. Ilman epäpuhtauksille uudet kansalliset päästörajat Huonon ilmanlaadun on arvioitu aiheuttavan vuosittain EU:ssa 400 000 ennenaikaista kuolemaa. Nyt parlamentti antoi tukensa komission suunnitelmalle tiukentaa kansallisia päästörajoja kuuden ilman epäpuhtauden osalta, mukaan lukien typen oksidit, hiukkaset ja rikkidioksidi. Tiukempien päästörajojen myötä voitaisiin myös vähentää ilman pilaantumisesta aiheutuvia kustannuksia jopa 40 miljardia euroa vuoteen 2030 mennessä. Mahdollisuus kansallisiin GMO-kieltoihin hylättiin Parlamentti hylkäsi keskiviikkona ehdotuksen, jonka myötä EU-maille annettaisiin mahdollisuus rajoittaa EU:n hyväksymien muuntogeenisten organismien (GMO) käyt-

EPP:n varapuheenjohtajat äänimäärien mukaisessa järjestyksessä: David McALLISTER, CDU, Saksa Johannes HAHN, ÖVP, Itävalta Jyrki KATAINEN, Kokoomus, Suomi, (YEPP) Antonio TAJANI, Forza Italia, Italia

töä elintarvikkeissa ja rehuissa tai kieltää se alueellaan. Ehdotuksella voisi olla kielteisiä vaikutuksia maataloussektorille, minkä lisäksi se vaikuttaisi epäsuorasti myös tuontiin. Lisäksi on epävarmaa, miten tämä ehdotus voitaisiin panna täytäntöön, sillä EU:n sisällä ei ole rajatarkastuksia.

Matkustussäännöt päivitettiin nettiajalle Parlamentti hyväksyi uudet nettiajalle päivitetyt matkapakettisäännöt. Lennoista, majoituksesta tai esimerkiksi vuokra-autosta koostuvan matkapaketin verkosta ostava matkustaja on jatkossa oikeutettu samaan kuluttajansuojaan kuin matkatoimistosta matkapaketin ostava. Parlamentti onnistui varmistamaan, että matkustajilla on tulevaisuudessa paremmat mahdollisuudet perua matkapaketti ja saada ennen paketin ostoa selkeää tietoa siitä, kuka on vastuussa ongelmatilanteissa. EU-mailla on kaksi vuotta aikaa saattaa uudet säännöt osaksi kansallista lainsäädäntöä. Neuvosto vesitti ratkaisun verotustietojen vaihdosta Mepit ovat tyytymättömiä EU-maiden päätökseen rajoittaa veropäätöstietojen vaihtoa koskevan direktiivin laajuutta sekä komission oikeutta saada veropäätökset tietoonsa. Talous- ja raha-asiain neuvoston (ECOFIN) 6.10. aikaansaama sopu automaattisesta veropäätöksiä koskevasta tiedonvaihdosta vesitti komission alkuperäistä esitystä, jonka tavoitteena on lisätä avoimuutta ja tiedonvaihtoa. Nyt hukattiin mahdollisuus ottaa

Marianne THYSSEN, CD&V, Belgia Jacek SARYUSZ-WOLSKI, Civic Platform, Puola Kinga GÁL, FIDESZ, Unkari Dara MURPHY, Fine Gael, Irlanti Paulo RANGEL, PSD, Portugali Corien WORTMANN-KOOL, CDA, Alankomaat

merkittävä askel eteenpäin aggressiivisen verosuunnittelun ja epäreilun verokilpailun torjumisessa, parlamentti harmittelee lausunnossaan.

Autojen päästötestijärjestelmää vahvistettava Autoteollisuuden päästötestihuijaukset pitää tutkia läpikotaisin ja petoksista vastuussa olevia on rangaistava, toteaa parlamentti päätöslauselmassaan. Päästötestijärjestelmää on vahvistettava siten, että EU:n asettamia päästörajoja noudatetaan ja että päästörajoja koskevia sääntöjä rikkovat ajoneuvot tunnistetaan nopeasti. Mepit kehottavat myös harkitsemaan EU:n tason valvontaviranomaisen perustamista. Skandaali uhkaa vaarantaa autoteollisuutta, joka on yksi keskeisistä kasvun ja innovoinnin lähteistä, ja jolla on huomattava työllistävä vaikutus EU:ssa.

EU helpottaa elintarvikeinnovaatioita Elintarvikealan tutkimus ja tuotekehitys on vilkasta, joten elintarvikevalikoima uudistuu jatkuvasti, ja paljon uusia tuotteita tulee markkinoille. EU:n ulkopuolisista maista tuodaan yhä enemmän eksoottisia elintarvikekasveja ja -eläimiä, joilla ei ole ollut aiempaa kaupallista elintarvikekäyttöhistoriaa EU:ssa. Parlamentti hyväksyi nyt mietinnön uuselintarvikkeita koskevien hyväksymismenettelyiden yksinkertaistamisesta. Jäsenmaiden täytyy vielä hyväksyä ehdotus neuvostossa.

Julkaisija: EPP-ryhmän lehdistöosasto Euroopan parlamentissa Pete Pakarinen ja Taina Mertalo, Bureau ASP 4 H 247, Rue Wiertz 60, BE-1047 Bruxelles email: taina.mertalo@ep.europa.eu tai pete.pakarinen@ep.europa.eu Kuvat: EPP-ryhmä, Euroopan parlamentti Facebook: EPP-ryhmä (FI), Twitter: Kokoomusmepit