Meppi-Express Lokakuu-1_2015

Page 1

meppi express Kokoomuksen europarlamenttiryhmän tiedote Euroopan parlamentin täysistunto, Strasbourg 5. - 8.10.2015

Merkel: Pakolaistulva on historiallinen koetus Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Ranskan presidentti Francois Hollande puhuivat parlamentille historiallisessa yhteiskeskustelussa. Vastaava tilaisuus koettiin edellisen kerran neljännesvuosisata sitten. Tuolloin heidän edeltäjänsä Helmut Kohl ja Francois Mitterrand puhuivat parlamentille Saksojen yhdistyessä, nyt haasteena on pakolaistulva. ”Valtava pakolaismäärä on historiallisiin mittasuhteisiin kasvava koetus. Se, että näille ihmisille sallitaan ihmisarvoinen elämä heidän kotimaissaan, on eurooppalainen ja maailmanlaajuinen haaste”, sanoi Merkel parlamentille. ”Vain yhdessä voimme me Euroopassa menestyä maailmanlaajuisten pakolaisuuden syiden vähentämisessä. Me voimme suojella ulkorajojamme menestyksellisesti vain, jos teemme jotain hoitaaksemme monet lähialueiden kriisit. Turkilla on tässä avainrooli”, Merkel muistutti. EPP-ryhmän puheenjohtaja Manfred Weber huomautti omassa puheenvuorossaan, että ”jos Turkki, Libanon, Jordania ja eräät muut köyhät valtiot pystyvät tarjoamaan suojaa miljoonille ihmisille, jotka pakenevat sisällissotaa, niin meidän varakkaiden eurooppalaisten pitäisi pystyä tekemään tämä sama ponnistus.”

Saksan liittokansleri Angela Merkel kävi parlamenttivierailunsa yhteydessä myös EPP-ryhmän kokouksessa keskustelemassa ryhmän jäsenten kanssa ja vastaamassa heidän kysymyksiinsä. Kuvassa Merkel saapuu parlamenttiin, vasemmalla puolellaan EPP-ryhmän saksalainen puheenjohtaja Manfred Weber. Kokoomusmepit kokoustivat Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen kanssa keskiviikkona.

Sarvamaa: Pakolaiskriisi on myös mahdollisuus ”Eurooppaan kohdistuva pakolaistulva on nähtävä myös mahdollisuutena”, korostaa Petri Sarvamaa. ”Turvapaikkaa odottavat ihmiset on saatava töihin, jolloin he voivat auttaa sekä itseään että uusia kotimaitaan. Akuutissa kriisissä pitää hoitaa neljä asiaa nopeasti ja

samanaikaisesti. Ensimmäisenä on hädässä olevien ihmisten auttaminen. Meidän on myös tehostettava rajavalvontaa, ja kolmantena vaikutettava kriisin lähialueilla eli pakolaisvirtojen lähtöpaikoissa. Näiden lisäksi on tehostettava ja nopeutettava myös palautuspäätösten toimeenpanoa.”

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk totesi puhuessaan parlamentille, että neuvoston linjausten mukaan komissio nopeuttaa keskusteluja lähtömaiden kanssa palautusehdoista ja kehitysavun kohdentamisesta. ”On tärkeää, että EU ottaa tässä vahvan roolin. On vaikea kuvitella kuinka asiaa voitaisiin hoitaa eri maiden kahdenvälisissä neuvotteluissa. Eurooppaan saapuville turvapaikanhakijoille on annettava mahdollisuus työntekoon niin nopeasti kuin mahdollista. Vanhenevassa Euroopassa, jossa huoltosuhde heikkenee, on yhä enemmän tekemätöntä työtä, joten pakolaistulva on tässä suhteessa myös mahdollisuus. Sitä paitsi työnteko ja verojen maksu on kaikkein parasta kotouttamispolitiikkaa”, Sarvamaa toteaa.


Pietikäinen: Ympäristöstandardit arvopapereille Komissio julkaisi viime viikolla toimintasuunnitelman pääomamarkkinaunionin toteuttamisesta. Tarkoituksena on uudistaa lainsäädäntä niin, että sijoittaminen ja rahoituksen saanti EU-alueella helpottuu. ”Arvopaperiuudistuksessa tärkeää on ottaa huomioon myös ympäristön kannalta kestävien standardien sisällyttäminen korkean luokan sijoituskohteen määrittelyyn”, sanoo Sirpa Pietikäinen. ”Tarvitsemme

selkeät ja kattavat standardit sille, millainen arvopaperi voidaan luokitella kestäväksi ja ympäristöystävälliseksi.” Komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen parlamentille keskiviikkona esittelemän pääomamarkkinaunionin teemoina ovat mm. pk-yritysten rahoituksensaanti, rajat ylittävien sijoitusten ja pitkäaikaissijoitusten lisääminen sekä läpinäkyvät, korkean standardin arvopaperit.

Yksi ajankohtaisista tulevista uudistuksista on esitedirektiivin tarkistus, mikä helpottaa pk-yritysten listautumista. Tällä hetkellä listautumisen kustannukset ovat korkeat, vaikka se on tärkeää yrityksen kasvun vauhdittamiseksi. Esimerkiksi Lontoon pörssin pk-yrityksien tulot kasvoivat keskimäärin 37 prosenttia ja ne kasvattivat henkilökuntaansa viidenneksellä listautumista seuraavan vuoden aikana.

teillä tapahtuvaan, aitoja päästöjä mittaaviin testeihin. Muutoksissa on kuitenkin oltava pitkäjänteisyyttä - autoteollisuuden on voitava ennakoida lainsäädännön suuntaa, jotta ne voivat panostaa tuotekehitykseen. Lainsäädännön äkkikäännökset eivät edistä asiaa.”

”EU:ssa on haluttu tietoisesti leikata nimenomaan hiilidioksidipäästöjä, missä dieselmoottori on bensiiniä tehokkaampi. Diesel tuottaa kuitenkin enemmän hengitysilmalle haitallisia lähipäästöjä. Molempiin on kiinnitettävä huomiota kun päästötavoitteita ja testejä uudistetaan”, Virkkunen vaatii.

polttolaitosta, joita käytetään mm. sähkön tuotantoon sekä lämmitykseen ja jäähdytykseen. EP hyväksyi niille rikkidioksidi- ja typenoksidipäästöjen uudet enimmäispäästörajat. Päästörajat ovat kunnianhimoiset, sillä tavoitteena on parantaa ilmanlaatua asteittain. Samalla halutaan varmistaa jo olemassa olevien, erityisesti pienten, alle 5 MW:n polttolaitosten toiminta. Jäsenmaat voivat vielä tiukentaa päästörajoja niillä alueilla, joissa päästöt rikkovat EU:n ilmanlaatuvaatimuksia.

kaisemiseksi. Nämä muutokset, jotka EU:n ministerien on vielä virallisesti hyväksyttävä, nostaisivat yksinkertaistetulla menettelyllä perittävien velkojen enimmäismäärän 2000 eurosta 5000 euroon.

Virkkunen: Autoteollisuuden päästöhuijarit kuriin Teollisuus- ja liikennevaliokuntien jäsen Henna Virkkunen haluaa lopun autoteollisuuden päästöhuijauksille. ”Euroopalla on ollut täysi mahdollisuus nousta puhtaan liikenteen edelläkävijäksi maailmassa. Nyt Yhdysvalloissa paljastunut Volkswagenin päästöhuijaus on vakava isku tälle tavoitteelle, ja vaatii koko alan maineenpalautusta. Autoteollisuus on Euroopan tärkein teollisuudenala: sen panostukset tutkimus- ja tuotekehitykseen ovat suurimmat ja ala työllistää eniten ihmisiä Euroopassa”, Henna Virkkunen muistuttaa. Virkkusen mielestä liikenteen päästöjä voidaan ja pitää leikata merkittävästi. ”Teknologia ja vaihtoehtoiset polttoaineet ovat jo olemassa: kehittyneet biopolttoaineet, biokaasu, liikenteen sähköistäminen sekä vety- ja hybridiautot. Olennaista on, että lainsäätäjä määrittää tavoitteen, mutta teknologianeutraalilla tavalla niin että autonvalmistajat hakevat tuotekehityksen kautta parhaat keinot päästä tuohon tavoitteeseen.” Virkkusen mielestä myös testit on uudistettava. ”On siirryttävä laboratoriotesteistä

Halvemmat ja turvallisemmat sähköiset maksut Parlamentti hyväksyi uudet maksupalveluita koskevat EU-säännöt sähköisten maksujen markkinoi-den avaamiseksi. Uudet säännöt vähentävät kuluja ja parantavat maksujen turvallisuutta niin kuluttajille kuin yrityksillekin, sekä helpottavat uusien toimijoiden ja innovatiivisten maksutapojen käyttöönottoa. Tavoitteena on pienentää maksukuluja kehittämällä sähköisten maksujen markkinoita ja avaamalla markkinoita uusille toimijoille ja maksutavoille, esimerkiksi erilaisille verkko- ja mobiilimaksuille.

Keskisuurille polttolaitoksille uudet päästörajat

EU:n alueella on yhteensä noin 143 000 keskisuurta kokonaislämpöteholtaan 1-50MW

Pk-yrityksille vähemmän byrokratiaa Mepit hyväksyivät toimia, jotka helpottavat pienten velkojen rajat ylittävää perintää. Nyt useammat kansalaiset ja pienyritykset voivat käyttää yksinkertaistettua EU-menettelyä vähäarvoisten rajat ylittävien kiistojen rat-

Parempaa suojaa perinnetuotteille

EU:n laajuinen suoja maantieteelliselle merkinnälle olisi ulotettava maataloustuotteista alueellisesti ja paikallisesti valmistettuihin tavaroihin ja käsityötuotteisiin, toteavat mepit päätöslauselmassaan. Tämä tukisi paikallista taloudellista kehitystä, edistäisi matkailua, vahvistaisi kuluttajien luottamusta ja auttaisin säilyttämään kulttuuriperintöä sekä perinteistä tietotaitoa.

Julkaisija: EPP-ryhmän lehdistöosasto Euroopan parlamentissa Pete Pakarinen ja Taina Mertalo, Bureau ASP 4 H 247, Rue Wiertz 60, BE-1047 Bruxelles email: taina.mertalo@ep.europa.eu tai pete.pakarinen@ep.europa.eu Kuvat: EPP-ryhmä, Euroopan parlamentti Facebook: EPP-ryhmä (FI), Twitter: Kokoomusmepit