Heinakuu 2015

Page 1

meppi express Kokoomuksen europarlamenttiryhmän tiedote Euroopan parlamentin täysistunto, Strasbourg 6. - 9.7.2015

Virkkunen: Kreikan aika on loppumassa Henna Virkkunen arvioi, että euromaiden kärsivällisyys alkaa loppua Kreikan osalta. ”Tsipras ei ole edelleenkään esitellyt mitään konkreettisia ehdotuksia umpisolmun purkamiseksi. Kreikan tilanteesta kärsivät myös muut euromaat.” Virkkusen mielestä Kreikan suhteen ei voida tehdä enää suuria myönnytyksiä. ”Kreikan vasemmistohallitus ei ole osoittanut todellista halua uudistaa maan rakenteita. Muut tukipaketteja saaneet maat toimivat toisin: ne olivat valmiit vaikeisiin uudistuksiin ja näyttävät nyt vahvaa talouskasvua, esimerkkinä Irlanti ja Espanja.” Virkkunen ymmärtää tavallisia kreikkalaisia, joista osa on jo nyt suuressa ahdingossa. ”On inhimillistä toivoa ihmettä. On silti vaikea ymmärtää, miksi Tsipraksen hallitus ei ole kyennyt tehostamaan veronkantoa, nostamaan arvonlisäveroa, uudistamaan eläkejärjestelmää tai leikkaamaan maan suurista sotilasmenoista. Kyse on Kreikan tekemistä arvovalinnoista.” Virkkusen mielestä on välttämätöntä, että ratkaisu löydetään mahdollisimman pian. ”Pelien ja temppujen sijaan tarvitaan halua ratkoa ongelmia, myös Tsiprakselta. Euroopan parlamentissa Kreikan pääministerin kanssa tällä viikolla käyty keskustelu osoittaa, että muiden kärsivällisyys alkaa olla loppumassa”, Virkkunen varoittaa.

Kreikan pääministeri Alexis Tsipras sai osakseen kovaa kritiikkiä mepeiltä täysistunnossa keskiviikkona. Aplodeita tuli kuitenkin salin äärivasemmalta ja äärioikealta laidalta.

Parlamentti hyväksyi Pietikäisen kiertotalousmietinnön ”Euroopan parlamentti otti tänään tärkeän askeleen kohti luonnonvaroja säästävää taloutta”, totesi Sirpa Pietikäinen. Hänen mietintönsä kiertotaloudesta hyväksyttiin selkeällä enemmistöllä. ”Me kulutamme tällä hetkellä noin puolentoista maapallon verran resursseja ja määrä uhkaa kasvaa viidessätoista vuodessa kahteen maapallolliseen. Tällä kulutustahdilla luonnonvarojen rajat tulevat pian vastaan”, varoittaa Pietikäinen. ”Siirtyminen kiertotalouteen tarkoittaa

suurta ajattelun muutosta, jossa ’valmista, käytä ja heitä pois’ -ajattelusta siirrytään ajatteluun, jossa resursseja käytetään tehokkaammin, tuottavammin ja säästeliäämmin, ja jossa käytetyt tuotteet eivät enää ole jätettä vaan uusien tuotteitten raaka-ainetta.” Pietikäinen on iloinen siitä, että komissio suhtautuu asiaan vakavasti ja tukee vahvasti kiertotaloutta, kuten komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen parlamentin keskustelussa totesi. ”Olen samaa mieltä hänen kanssaan siitä, että kiertotaloudesta on tulossa talouden megatrendi.”

”Kiertotalouteen siirtyminen on erityisen tärkeää Euroopalle, jonka resursseista noin 40 prosenttia on tuontitavaraa. Kiertotalous parantaa omavaraisuutta ja vahvistaa siten myös turvallisuutta. Sillä on myös valtaisat työllisyysvaikutukset. Komission laskelmien mukaan kahden prosentin vuotuinen tuottavuusparannus resursseissa voisi luoda jopa kaksi miljoonaa uutta työpaikkaa Euroopan Unioniin.” Komissio aikoo antaa vielä tämän vuoden aikana esitykset kiertotaloudesta sekä jätelainsäädännöstä.

Sarvamaan valmistelema Broadcom-tukipaketti hyväksyttiin Euroopan parlamentti hyväksyi Petri Sarvamaan mietinnön Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) 1,36 miljoonan euron tuen myöntämisestä Suomelle. Rahoituksen avulla on tarkoitus edistää Broadcom Communications Finlandin ja sen kahden alihankkijan irtisanoman 586 työntekijän työllistymistä. ”Tämä on tärkeä päätös erityisesti Oulun seudulle ja alueen työttömäksi jääneille,

joille nyt luodaan uusia mahdollisuuksia”, toteaa parlamentin budjettivaliokunnan varapuheenjohtaja Sarvamaa. ”Olen erittäin iloinen, että tukihakemus on käsitelty näin nopeasti. Aiemmat kokemukset osoittavat, että mitä nopeammin tilanteeseen tartutaan, sitä paremmat mahdollisuudet työntekijöillä on työllistyä oman yritystoiminnan, koulutuksen ja muiden tukitoimenpiteiden avulla.” Sarvamaa korostaa, että tukeakin tärkeämpää on kuitenkin

yritystoiminnan edellytysten parantaminen sekä Euroopassa että Suomessa. ”Junckerin komissio on ottanut vahvan linjan vähäisemmän sääntelyn puolesta. Se tarkoittaa samalla myös vähemmän esteitä työllistämiselle. Luotan vahvasti siihen, että myös Suomen uusi hallitus kulkee samalla linjalla ja karsii yrittäjyyden ja työllistämisen esteitä.”


TTIP: Kauppaa ja kasvua pelkojen sijaan Parlamentti hyväksyi keskiviikkona evästyksensä EU:n ja USA:n välisestä vapaakauppasopimuksesta (TTIP) käytäviin neuvotteluihin äänin 436 puolesta, 241 vastaan. EPP-ryhmän tavoitteena on, että eurooppalaiset yritykset pääsevät helpommin USA:n markkinoille sekä poistaa tullimaksut niin pitkälle kuin mahdollista. Investointien

aikaansaaminen tarkoittaa myös, että niitä suojataan. Yksityisen välimiesmenettelyn korvaavan uuden riidanratkaisujärjestelmän odotetaan antavan tähän reilut mahdollisuudet. Neuvottelujen ympärillä on lietsottu paljon pelkoa ja levitetty väärää tietoa. TTIP-sopimus lisää kuitenkin kasvua ja työpaikkoja ja on siten mahdollisuus eri-

toten nuorille, EPP-ryhmä muistuttaa. TTIP:n myötä Euroopalla ja USA:lla on mahdollisuus ottaa johtava asema globalisaatiossa, mikä tarkoittaa, että me voimme vahvemmin määrittää esimerkiksi tuoteturvallisuuden ja muiden standardien tasoa maailmassa.

Yhdellä matkalipulla Euroopan halki EPP-ryhmän tavoitteena on yksi lippu tai matkakortti, jolla voi matkustaa kaikilla liikennevälineillä EU:n sisällä. “Matkustajat haluavat helpompia ja yksinkertaisempia tapoja suunnitella ja toteuttaa matkojaan Euroopassa”, sanoi Dieter-Lebrecht Koch, ‘Yhtenäinen multimodaalinen lipunkirjoitus Euroopassa’ -mietinnön esittelijä. Nykyisin matkustusinfoa saa vain kansallisella tai alueellisella tasolla, mikä tekee EU:ssa matkustamisen kalliiksi ja hankalaksi.

Tavoitteena osakkeenomistajien pitkän aikavälin sitoutuminen EPP-ryhmä kannattaa yritysten toimintaympäristön parantamista Euroopassa. Tämä tarkoittaa vähemmän byrokratiaa ja kustannuksia yrityksille sekä sellaisten ratkaisujen löytämistä, jotka eivät johda yritysten kilpailukyvyn alentumiseen. Ryhmämme kannattaa avoimuutta, mutta tämä ei saa tukahduttaa Euroopan yrityksiä ylimääräisillä rasitteilla. EP hyväksyi keskiviikkona hallinnon ja pitkän aikavälin osakkeenomistajien sitoutumispakettia koskevat neuvotteluvaltuudet.

Vihreää valoa päästökauppajärjestelmän uudistukselle EU-parlamentti hyväksyi sopimuksen neuvoston kanssa Euroopan päästökauppajärjestelmän (ETS) kauaskantoiselle uudistukselle. Automaattinen korjausmekanismi (Market Stability Reserve, MSR), joka mahdollistaa päästökauppajärjestelmän paljon tehokkaamman toiminnan, aloittaa toimintansa vuonna 2019. Esittelijä Ivo Belet (EPP, Belgia) sanoi: ”MSR on tehokas, markkinavetoinen työkalu, joka vakauttaa päästökauppajärjestelmän ja säästää siten EU:n kestävän kehityksen ja ilmastopolitiikan keskeisen pilarin. MSR on erittäin tärkeä työkalu, joka auttaa varmistamaan, että hiilidioksidin hinnat kannustavat innovointia energiatehokkuuden alalla. Tämä uudistus asettaa Euroopan oikealle tielle toteuttamaan tavoitteensa eli 40 % vähemmän CO2-päästöjä vuoteen 2030 mennessä.”

Heinäkuussa Strasbourgin kansoittavat turistit eri maailman kolkista. Tällä viikolla koettiin niin 37 asteen hellettä kuin ukkosmyrskyäkin.

Latvian puheenjohtajuuskausi: Kreikka hallitsi keskustelua Parlamentti keskusteli tiistaiaamuna Latvian pääministeri Laimdota Straujuman ja komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin kanssa puheenjohtajuuskauden tuloksista. Latvian puheenjohtajuuskausi on ollut Euroopassa dynaaminen ja vaikea ajanjakso. Latvialla oli kolme pääpainopistettä kaudellaan - kilpailukykyinen, digitaalinen ja aktiivinen Eurooppa, mutta ”puolen vuoden tapahtumat, kuten terrori-iskut ja humanitaarinen kriisi Euroopan rajoilla vaativat nopeita toimia, joten prioriteetteihin tehtiin muutoksia. Nyt kaikki katseet kohdistuvat Kreikkaan”, Straujuma totesi.

Pääomamarkkinaunioni auttamaan pkyritysten rahoitusta ”EPP-ryhmä haluaa pääomamarkkinaunionin antavan enemmän rahoitusvaihtoehtoja ensisijaisesti pk-yrityksille”, sanoi EPPryhmän saksalainen talousmeppi Burkhard Balz. ”Emme anna avointa valtakirjaa komissiolle edetä suunnitelmassa, vaan haluamme ensin varmistaa, että pk-yritykset voivat todella hyötyä siitä. Balz kehotti myös ottamaan oppia rahoitusmarkkinoiden kriiseistä, joiden syynä olivat mm. pääomamarkkinoiden rahoituksen esteet ja toimintahäiriöt. ” Balz varoitti myös yrityksistä vähentää rahoitusmalleja yksin anglosaksisiin malleihin.:”EU:n standardien on asetettava selkeät säännöt kaikille liike-toiminnan erilaisille rahoitusmalleille.”

Euroopan parlamentti jää kesätauolle 17. heinäkuuta. Viralliset kokoukset alkavat taas kesätauon jälkeen Brysselissä 31. elokuuta. Pressiosasto on paikalla 24. elokuuta alkaen.

Kokoomusdelegaatio toivottaa Meppi-Expressin lukijoille aurinkoista kesää! Julkaisija: EPP-ryhmän lehdistöosasto Euroopan parlamentissa Pete Pakarinen ja Taina Mertalo, Bureau ASP 4 H 247, Rue Wiertz 60, BE-1047 Bruxelles email: taina.mertalo@ep.europa.eu tai pete.pakarinen@ep.europa.eu Kuvat: EPP-ryhmä, Euroopan parlamentti Facebook: EPP-ryhmä (FI), Twitter: Kokoomusmepit