ARTIEM Epic Camí de Cavalls 360º Race Book

Page 1

RACE BOOK 2023

1


No eres lo que logras, eres lo que superas PATROCINADOR OFICIAL ARTIEM EPIC CAMI DE CAVALLS 360º

artiemhotels.com MENORCA | MADRID |ASTURIAS 2


3


· 2023

CONTINGUTS

CONTENIDOS

CONTENTS

Presentació: benviguts a la festa........... 5 La Menorca més autèntica..................... 9 El Camí de Cavalls i el recorregut de 360º.......................... 12 Una petita illa enmig del Mediterrani.......................... 14 Menorca Talaiòtica ............................... 17 Posidònia la perla del Mediterràni....................... 19 Els nostres participants........................ 20 Menorca 360º, camina, pedala, explora, viu Menorca.................26 La cursa.....................................................28 Programa................................................ 29 Mapa de la cursa ................................. 33 Reglament.............................................. 36 Decàleg del participant......................... 42 Senyalització.......................................... 45 Respecte per les zones naturals fràgils........................... 49 TrailRun................................................. 51 Experience............................................. 58 MountainBike........................................ 65

Presentació: bienvenidos a la fiesta......... 5 La Menorca más auténtica......................... 9 El Camí de Cavalls y el recorrido de 360º...............................12 Una pequeña isla en medio del Mediterráneo......................14 Menorca Talayótica ..................................17 Posidonia la perla del Mediterráneo.........................19 Nuestros participantes..............................20 Menorca 360º, camina, pedalea, explora, vive Menorca................ 26 La carrera....................................................... 28 Programa .................................................. 29 Mapa de la carrera ................................. 33 Reglamento......... ...................................... 38 Decálogo del participante.........................42 Señalización ............................................. 45 Respeto por las zonas naturales frágiles............................49 TrailRun.......................................................51 Experience..................................................58 MountainBike.............................................65

Presentació: welcome to the party............. 5 The most authentic Menorca..................... 9 The Camí de Cavalls and the 360º tour................................... 12 A small island in the middle of the Mediterranean.............................. 14 Talayotic Menorca ................................. 17 Posidonia the pearl of the Mediterranean............... 19 Our participants..................................... 20 Menorca 360º, hike bike, explire, live Menorca........................26 The race...................................................28 Program ................................................. 29 Race map .............................................. 33 Regulations............................................. 40 Participant decalogue............................. 42 Signalling .............................................. 45 Respect for fragile natural areas......................................... 49 TrailRun...................................................51 Experience................................................58 MountainBike...........................................65

4


· 2023

PRESENTACIÓ:

PRESENTACIÓN:

PRESENTATION:

BENVINGUTS A LA FESTA

BIENVENIDOS A LA FIESTA

WELCOME TO THE PARTY

L’ARTIEM Epic Camí de Cavalls 360º és una estrella que brilla en l’univers molt més extens de la ruta autoguiada per etapes de Camí de Cavalls 360º. L’origen i la inspiració de la cursa, l’equip que hi ha al darrere, és el de Camí de Cavalls 360º.

La ARTIEM Epic Camí de Cavalls 360º es una estrella que brilla en el universo mucho más extenso de la ruta autoguiada por etapas de Camí de Cavalls 360º. El origen y la inspiración de la carrera, el equipo que hay detrás, es el de Camí de Cavalls 360º.

The ARTIEM Epic Camí de Cavalls 360º race is a star that shines in the much larger universe of the Camí de Cavalls 360º self-guided stage tour. The origin and inspiration of the race, the team behind it, it’s the same as Camí de Cavalls 360º.

Camí de Cavalls 360º va néixer el febrer de 2012 i ha rebut de manera ininterrompuda, durant 12 temporades, milers de participants d’arreu del món, tant a peu com amb bici. Des d’un bon inici, la ruta s’ha centrat en atendre participants individuals i petits grups d’entre 2 i 4 persones de mitjana, oferint-los allotjament a final d’etapa, assessorament, suport logístic i el nostre amor per l’illa.

Camí de Cavalls 360º nació en febrero de 2012 y ha recibido de forma ininterrumpida, durante 12 temporadas, a miles de participantes de todo el mundo, tanto a pie como en bici. Desde el inicio, la ruta se ha centrado en atender a participantes individuales y pequeños grupos de entre 2 y 4 personas de media, ofreciéndoles alojamiento a final de etapa, asesoramiento, soporte logístico y nuestro amor por la isla.

Camí de Cavalls 360º was born in February 2012 and has welcomed uninterruptedly, for 12 seasons, thousands of participants from all over the world, both on foot and by bike. From the beginning, the route has focused on serving individual participants and small groups of between 2 and 4 people on average, offering them accommodation at the end of the stage, advice, logistical support and our love for the island.

I quin paper té l’ARTIEM Epic Camí de Cavalls 360º dins aquest projecte? L’Epic és, des del 2015, la nostra festa, i la festa de tots aquells que comparteixen els nostres valors: passió per l’esport en la natura, convivència, competició sana, respecte pel medi, pel paisatge menorquí i per la cultura de l’illa.

¿Y qué papel tiene la ARTIEM Epic Camí de Cavalls 360º dentro de este proyecto? La Epic es, desde 2015, nuestra fiesta, y la fiesta de todos aquellos que comparten nuestros valores: pasión por el deporte en la naturaleza, convivencia, competición sana, respeto por el medio, por el paisaje menorquín y por la cultura de la isla.

And what role does the ARTIEM Epic Camí de Cavalls 360º have in this project? Since 2015, the Epic has been our party, and the party of all those who share our values: passion for sports in nature, coexistence, healthy competition, respect for the environment, for the Menorcan landscape and for the culture of the island.

5


· 2023 L’edició 2023, la novena, suposa la consolidació de l’ARTIEM Audax com a base d’operacions i lloc de reunió i descans dels participants. I també, la reedició del format de volta sencera a l’illa per a les modalitats TrailRun i MountainBike. Amb la novetat de la versió 1Day, una idea que rodava pels nostres caps des de feia estona i que obre la possibilitat de compartir l’esperit de la cursa a nous participants.

La edición 2023, la novena, supone la consolidación del ARTIEM Audax como base de operaciones y lugar de reunión y descanso de los participantes. Y también, la reedición del formato de vuelta entera a la isla para las modalidades TrailRun y MountainBike. Con la novedad de la versión 1Day, una idea que rondaba por nuestras cabezas desde hacía tiempo y que abre la posibilidad de compartir el espíritu de la carrera a nuevos participantes.

The 2023 edition, the ninth, means the consolidation of ARTIEM Audax as a base of operations and a meeting and rest place for participants. And also, the reissue of the entire tour of the island in the TrailRun and MountainBike modalities. And also the novelty of the 1Day version, an idea that has been in our minds for a long time and that opens the possibility of sharing the spirit of the race to new participants.

A l’Epic Camí de Cavalls 360º, un dels nostres verbs preferits és el de jugar. Quan comença el joc, s’atura el temps i tots esdevenim iguals. D’una manera o altra, tots tornam infants. Creuam la línia de meta i deixam aflorar aquells sentiments i emocions que tendim a amagar en la nostra vida quotidiana. Els desconeguts del primer dia acaben abraçats com a germans. I allò que havia començat com una competició, com un repte, acaba esdevenint un moment màgic.

En la Epic Camí de Cavalls 360º, uno de nuestros verbos preferidos es el de jugar. Cuando empieza el juego, se detiene el tiempo y todos nos volvemos iguales. De una forma u otra, todos volvemos a ser niños. Cruzamos la línea de meta y dejamos aflorar esos sentimientos y emociones que tendemos a esconder en nuestra vida cotidiana. Los desconocidos del primer día terminan abrazados como hermanos. Y lo que había empezado como una competición, como un reto, acaba convirtiéndose en un momento mágico.

In the Epic Camí de Cavalls 360º, one of our favorite verbs is to play. When we start playing, time stops and we all become equal. In one way or another, we all become children again. When we cross the finish line, those feelings and emotions that we tend to hide in our daily lives suddenly emerge. The strangers from the first day end up hugging like brothers. And what had started as a competition, as a challenge, finally becomes a magical moment.

Us agraïm que hagueu vingut a la nostra festa, la vostra festa, i us garantim que farem el possible perquè torni a convertir-se en màgica. Màgica i èpica.

Os agradecemos que hayáis venido a nuestra fiesta, vuestra fiesta, y os garantizamos que haremos lo posible para que vuelva a convertirse en mágica. Mágica y épica.

L’equip de Camí de Cavalls 360º

El equipo de Camí de Cavalls 360º

We thank you for coming to our party, your party, and we guarantee that we will do our best to make it magical again. Magical and epic.

The Camí de Cavalls 360º team


Singular por naturaleza

T

e animamos a explorar nuestra diversidad de paisajes, a sumergirte en nuestras aguas, a participar de nuestras costumbres y tradiciones, a saborear nuestra gastronomía… ¡atrévete a experimentar un sinfín de nuevas sensaciones en este enclave privilegiado en medio del Mediterráneo y comparte tu experiencia con todos! ¿Realmente quieres conocer Menorca? ¡Recorre nuestra isla a lomos de un caballo! La sensación de libertad que proporciona es una experiencia especialmente recomendable para los amantes de la naturaleza. Es algo más que turismo de aventura. Menorca es un destino especializado en actividades náuticas que te ofrece multitud de posibilidades de probar o perfeccionar deportes como kayak, vela, submarinismo, chárter, stand-up paddle, windsurf, excursiones marítimas y motos acuáticas. Elige uno o elígelos todos, y siente el mar de Menorca intensamente.

Naturally unique

E

xplore the widely varying landscape. Plunge into the water. Share our customs and traditions. Taste our cuisine. Discover a whole new range of experiences in this very special spot in the heart of the Mediterranean, and share your impressions. Do you want to get to know the real Menorca? Range the island on horseback! The feeling of freedom you get is an unforgettable experience for outdoor enthusiasts. It is much more than an adventure activity. Menorca is a Nautical Destination, specialising in nautical activities. On offer are a multitude of sports to try out or improve your skills, such as kayaking, sailing, scuba diving, boat charter, stand up paddle, windsurf, maritime excursions and water scootering. Choose one or choose them all. Make the most of the sea of Menorca.

www.menorca.es


Fundació Foment del Turisme de Menorca

Menorca Naturaleza en estado puro M

Autor: David Arquimbau Fundació Foment del Turisme de Menorca Fundació Foment del Turisme de Menorca

Fundació Foment del Turisme de Menorca

M DESTI RIS NA OU

N TIO

ECO T

enorca reúne todas las condiciones para disfrutar de unas vacaciones ideales en un entorno que lleva décadas protegiendo el bien más preciado actualmente: una naturaleza bien conservada. La isla, que es Reserva de la Biosfera desde 1993, tiene hábitats diversos (pinares, zonas agrícolas, islotes y grandes acantilados) que acogen variedad de pájaros. Es un entorno perfecto para practicar el avistamiento de aves, el birdwatching: el milano real y el águila pescadora se mezclan con garzas y gaviotas en paisajes incomparables. Los amantes del senderismo, pueden recorrer a pie, en bicicleta o a caballo el famoso Camí de Cavalls (Camino de Caballos). Esta ruta de origen defensivo es una de las muchas que ofrece la isla y brinda la mejor panorámica de la costa en sus 20 etapas señalizadas.

Menorca es también el lugar ideal para practicar kayak y hay excursiones para todos: desde principiantes a expertos, ya sea alquilando el kayak o contratando rutas con monitor. Y bajo la superficie del agua, nos espera otro paraíso, el de los submarinistas: aguas limpias y cálidas, un fondo marino con praderas de posidonia y grutas espectaculares por descubrir. EXPERIENCIAS GASTRONÓMICAS Tras una buena excursión nada mejor que disfrutar de una experiencia gastronómica. Hay propuestas que combinan la visita a explotaciones agrarias donde se elaboran productos tan preciados como el queso de Menorca con catas y demostraciones, talleres culinarios en restaurantes y pastelerías, visita al mercado con un chef... TURISMO DE ESTRELLAS Y para acabar el día, Menorca te propone que mires al cielo y... ¡disfrutes de las estrellas! La isla cuenta con los certificados de Destino turístico y Reserva Starlight, que asegura la calidad del cielo oscuro. Contemplar la Vía Láctea desde un barco o disfrutar de cielo estrellado en un yacimiento arqueológico de “talaiots” son algunas de las propuestas de astroturismo en la isla. Con todas estas ofertas, Menorca se ha convertido en un referente del turismo responsable y el próximo mes de octubre será la sede del Congreso Nacional de Ecoturismo.

www.menorca.es www.illessostenibles.travel


· 2023

LA MENORCA MÉS AUTÈNTICA

LA MENORCA MÁS AUTÉNTICA

THE MOST AUTHENTIC MENORCA

El Camí de Cavalls és el recorregut més especial i singular de Menorca. La biodiversitat que el caracteritza i la seva bona conservació el fan un sender ideal per a la pràctica de l’esport, com és la cursa Epic Camí de Cavalls 360º.

El Camí de Cavalls es el recorrido más especial y singular de Menorca. La biodiversidad que le caracteriza y su buena conservación lo hacen un sendero ideal para la práctica del deporte, como es la carrera Epic Camí de Cavalls 360º.

The Camí de Cavalls is the most special and unique route in Menorca. Its biodiversity and good conservation make it an ideal trail for practising sports, such as the Epic Camí de Cavalls 360º race.

La natura, la fauna i els paisatges que el formen són el mirador perfecte per a endinsar-se en l’autenticitat d’una illa que acaba de complir 30 anys com a Reserva de Biosfera. La distinció de la UNESCO ens enorgulleix, i el Camí de Cavalls com a àrea per a la pràctica del turisme actiu és un exemple de l’equilibri entre activitat humana i sostenibilitat que caracteritza Menorca.

La naturaleza, la fauna y los paisajes que lo forman son el mirador perfecto para adentrarse en la autenticidad de una isla que acaba de cumplir 30 años como Reserva de Biosfera. La distinción de la UNESCO nos enorgullece, y el Camí de Cavalls como área para la práctica del turismo activo es un ejemplo del equilibrio entre actividad humana y sostenibilidad que caracteriza a Menorca.

La cursa Epic Camí de Cavalls 360º demostra que Menorca és un territori atractiu per a ser visitat durant tot l’any, amb activitats diverses per a gaudir de l’illa i dels seus principals emblemes fora dels mesos d’estiu. Esperam que visqueu Menorca i el Camí de Cavalls amb tota la intensitat i emoció que es mereix. Molta sort a tots els participants en la prova!

La carrera Epic Camí de Cavalls 360º demuestra que Menorca es un territorio atractivo para ser visitado durante todo el año, con actividades diversas para disfrutar de la isla y sus principales emblemas fuera de los meses de verano. Esperamos que viváis Menorca y el Camí de Cavalls con toda la intensidad y emoción que se merece. ¡Mucha suerte a todos los participantes en la prueba!

The Epic Camí de Cavalls 360º race demonstrates that Menorca is an attractive territory to be visited all year round, with various activities to enjoy the island and its main highlights outside of the summer months. We hope you experience Menorca and the Camí de Cavalls with all the intensity and emotion it deserves. Good luck to all participants in the race!

Adolfo Vilafranca Florit, President del Consell Insular de Menorca

Adolfo Vilafranca Florit, Presidente del Consell Insular de Menorca

Adolfo Vilafranca Florit, President of the Consell Insular de Menorca

9

The nature, fauna and landscapes that form it are the perfect viewpoint to delve into the authenticity of an island that has just celebrated its 30th anniversary as a Biosphere Reserve. We are proud of the UNESCO distinction, and the Camí de Cavalls as an area for the practice of active tourism is an example of the balance between human activity and sustainability that characterises Menorca.


10


· 2023

Camí de Cavalls 360º és la volta a Menorca per etapes a través del GR-223, un sender ancestral de 185 km que dóna la volta a l’illa, recorrent el seu litoral verge i els barrancs i camps de l’interior.

Camí de Cavalls 360º es la vuelta a Menorca por etapas a través del GR-223, un sendero ancestral de 185 km que da la vuelta a la isla, recorriendo su litoral virgen y los barrancos y campos del interior.

Camí de Cavalls 360º is the tour around Menorca in stages through the GR-223 footpath, an ancient trail that circumnavigates the island, traces its coastline and runs by many inland ravines and fields.

Ruta autoguiada amb allotjament a final d’etapa, transfers d’equipatge, assessorament, mapa, llibre de ruta i molt més. Tres modalitats: Senderisme, Trail Running i BTT. Es pot realitzar durant qualsevol època de l’any. Ruta organitzada per l’agència local 40º Nord.

Ruta autoguiada con alojamiento a final de etapa, transfers de equipaje, asesoramiento, mapa, libro de ruta y mucho más. Tres modalidades: Senderismo, Trail Running y BTT. Se puede realizar durante cualquier época del año. Ruta organizada por la agencia local 40º Nord.

Self-guided tour with accommodation at the end of the stage, luggage transfers, advice on the route, map, trail book and much more. Three modalities: Hiking, Trail Running and MTB. It can be done at any time of the year. Route organized by the local agency 40º Nord.

Visita el nostre web i prepara’t per l’aventura!

¡Visita nuestro web y prepárate para la aventura! 11

Visit our website and get ready for the adventure!


12


· 2023

13


· 2023

14


· 2023

15


· 2023

16


· 2023

MENORCA TALAIÒTICA MENORCA TALAYÓTICA

TALAYOTIC MENORCA

PATRIMONI DE LA HUMANITAT

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

WORLD HERITAGE SITE

El passat mes de setembre, el llegat talaiòtic de Menorca va ser designat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Aquest reconeixement se suma a la condició de Reserva de Biosfera terrestre i marítima que l’illa ja tenia.

El pasado mes de septiembre, el legado talayótico de Menorca fue designado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este reconocimiento se suma a la condición de Reserva de Biosfera terrestre y marítima que ya tenía la isla.

Last September, the Talayotic legacy of Menorca was designated a World Heritage Site by UNESCO. This recognition adds to the status of a terrestrial and maritime Biosphere Reserve that the island already had.

Les construccions d’època talaiòtica que es conserven a Menorca destaquen per ser exemples únics a nivell mundial. Almon com a l’illa es poden veure edificis com les navetes d’enterrament, els recintes de taula o els cercles d’habitació, més enllà dels emblemàtics talaiots, les grans torres de forma troncocònica que donen nom a la civilització.

Las construcciones de época talayótica que se conservan en Menorca destacan por ser ejemplos únicos a nivel mundial. En ningún lugar como en la isla se pueden ver edificios como las navetas de enterramiento, los recintos de taula o los círculos de habitación, más allá de los emblemáticos talayots, las grandes torres de forma troncocónica que dan nombre a la civilización.

The constructions of the Talayotic period preserved in Menorca are unique examples worldwide. Nowhere like on the island can you see buildings such as burial navetas, taula enclosures or dwelling circles, in addition to the talayots, the large cone-shaped towers that give the civilization its name.

La candidatura aprovada per la UNESCO aplega un conjunt de 280 jaciments, que inclou la selecció més representativa de la cultura talaiòtica. Estan distribuïts en nou àrees territorials i engloben els paisatges associats a les mostres d’arquitectura ciclòpia més ben conservats.

La candidatura aprobada por la UNESCO reúne un conjunto de 280 yacimientos, que incluye la selección más representativa de la cultura talayótica. Están distribuidos en nueve áreas territoriales y engloban los paisajes asociados a las muestras de arquitectura ciclópea mejor conservados.

17

The candidacy approved by UNESCO brings together a group of 280 sites, including the most representative selection of Talayotic culture. They are distributed in nine areas and include the best preserved landscapes associated with the best-preserved examples of cyclopean architecture.


· 2023

CAMÍ DE CAVALLS 360º I ELS PROGRAMES DE MENORCA 360º

CAMÍ DE CAVALLS 360º Y LOS PROGRAMAS DE MENORCA 360º

CAMÍ DE CAVALLS 360º AND MENORCA 360º PROGRAMS

La major part d’aquestes nou àrees territorials es troben localitzades a la part central-sud de Menorca. Tot i que el Camí de Cavalls travessa algunes d’aquestes zones, els jaciments talaiòtics no es solen trobar a la vora de la ruta. Açò sí, els llibres de ruta i mapes de Camí de Cavalls 360º contemplen variants que permet acostar-se a alguns d’ells i admirar-los de passada.

La mayor parte de estas nueve áreas territoriales se encuentran localizadas en la parte central-sur de Menorca. Aunque el Camí de Cavalls cruza algunas de estas zonas, los yacimientos talayóticos no se suelen hallar cerca de la ruta. Eso sí, los libros de ruta y mapas de Camí de Cavalls 360º contemplan variantes que permiten acercarse a algunos de ellos y admirarlos de paso.

Most of these nine areas are located in the central-southern part of Menorca. Although the Camí de Cavalls crosses some of these areas, Talayotic sites are not usually close to the route. However, the route books and maps of Camí de Cavalls 360º show options that allow you to approach some of them.

D’altra banda, el projecte Menorca 360º ofereix als participants la possibilitat de contemplar, a través dels seus programes, alguns dels jaciments més destacats de l’illa.

Por otro lado, el proyecto Menorca 360º ofrece a los participantes la posibilidad de contemplar, a través de sus programas, algunos de los yacimientos más destacados de la isla.

18

On the other hand, the Menorca 360º project offers participants the chance of seeing, through its programs, some of the most outstanding sites on the island.


· 2023

19


· 2023

ELS NOSTRES PARTICIPANTS

NUESTROS PARTICIPANTES

OUR PARTICIPANTS

HOCKEY TEAM I GÖTLIKS

HOCKEY TEAM Y GÖTLIKS

HOCKEY TEAM & GÖTLIKS

Quantes vegades heu fet l’Epic Camí de Cavalls 360º? Hem tingut la sort de participar en totes les edicions des del 2015, en diferents modalitats.

¿Cuántas veces habéis hecho la Epic Camí de Cavalls 360º? Hemos tenido la suerte de participar en todas las ediciones desde 2015, en distintas modalidades.

How many times have you done the Epic Camí de Cavalls 360º? We have been lucky enough to participate in all editions since 2015, in different modalities.

Amb quina modalitat o distància us quedaríeu? Hem fet tant l’Experience com la TrailRun, i també vam fer la Dualtrail el primer any, que consistia en dues etapes a peu i una amb bici. Ens quedem amb la TrailRun, que és la més llarga i que és un veritable repte, i permetre veure molta més illa que si fas la cursa curta.

¿Con qué modalidad o distancia os quedáis? Hemos hecho tanto la Experience como la TrailRun, y también hicimos la Dualtrail el primer año, que consistía en dos etapas a pie y una en bici. Nos quedamos con la TrailRun, que es la más larga y que es un verdadero reto, y permite ver mucha más isla que si haces la carrera corta.

What modality or distance is your favourite? We have done both the Experience and the TrailRun, and we also did the Dualtrail in the first year, which consisted of two stages on foot and one by bike. We stick with the TrailRun, which is the longest and is a real challenge, and allows you to see much more of the island than if you do the short race.

¿Cuál ha sido el momento más especial que habéis vivido? Momentos emotivos ha habido muchísimos… Uno muy especial fue la llegada que hicimos con las tres parejas en Es Mercadal en la edición 2017, después de hacer

What has been the most special moment you have experienced? There have been many emotional moments... A very special one was the arrival we made with the three teams in Es Mercadal in the 2017 edition, after doing a

Quin ha estat el moment més especial que heu viscut? Moments emotius n’hi ha hagut moltíssims… Un de molt especial va ser l’arribada que vam fer amb les tres parelles

20


· 2023

as Mercadal a l’edició 2017, després de fer gran part de la darrera etapa plegats. Allò va ser molt especial, va ser realment emotiu. Però en general, el fet de competir en parella et dóna la possibilitat de viure moments únics, ajudar-se i animar-se mútuament… Què fa que torneu any rere any des d’aquell 2015? És perquè ens trobem molt bé a l’illa. Som uns privilegiats de poder gaudir durant tres dies d’una illa especial, la seva gent, veure la pau i tranquil·litat que es respira fora de l’estiu… Realment és el conjunt de tot el que ofereix la cursa. I per suposat la caldereta, que no falti mai! Quina recomanació feu als participants que la facin per primera vegada? Els diríem que vagin amb ganes de passar-s’ho bé, amb ganes de gaudir tot el que ofereix la cursa i l’illa. Que siguin conscients que és una oportunitat única i que és una cursa especial i diferent que no trobaran gaire fàcilment arreu.

gran parte de la última etapa juntos. Aquello fue muy especial, fue realmente emotivo. Pero en general, competir en pareja te da la posibilidad de vivir momentos únicos, ayudarse y animarse mutuamente…

large part of the last stage together. That was very special, it was really emotional. But in general, competing as a team gives you the possibility of experiencing unique moments, helping and encouraging each other...

¿Qué hace que volváis año tras año desde aquel 2015? Es porque nos encontramos muy bien en la isla. Somos unos privilegiados de poder disfrutar durante tres días de una isla especial, sus gentes, ver la paz y tranquilidad que se respira fuera del verano… Realmente es el conjunto de todo lo que ofrece la carrera. ¡Y por supuesto la caldereta, que no falte nunca!

What keeps you coming back year after year since 2015? It’s because we feel great on the island. We are privileged to be able to enjoy for three days a special island, its people, see the peace and tranquility that is breathed outside of summer... It really is the combination of everything that the race offers. And of course the lobster, can’t be missed!

¿Qué recomendación hacéis a los participantes que la hagan por primera vez? Les diríamos que vayan con ganas de pasárselo bien, con ganas de disfrutar todo lo que ofrece la carrera y la isla. Que sean conscientes de que es una oportunidad única y que es una carrera especial y diferente que no encontrarán fácilmente en todas partes.

What recommendation do you have for participants doing it for the first time? We would recommend them to desire to have a good time, to enjoy everything that the race and the island offer. And also make them aware that it is a unique opportunity and that it is a special and different race that they will not easily find everywhere.

21


· 2023

ELS NOSTRES PARTICIPANTS

NUESTROS PARTICIPANTES

OUR PARTICIPANTS

ESTEVE PORTAS MAYANS

ESTEVE PORTAS MAYANS

ESTEVE PORTAS MAYANS

Quantes vegades has fet l’Epic Camí de Cavalls 360º? He participat en totes les edicions on s’ha pogut fer íntegra en BTT. De 2017 a 2023, saltant el 2020 per la Covid. Sis edicions espectaculars!

¿Cuántas veces has hecho la Epic Camí de Cavalls 360º? He participado en todas las ediciones en las que se ha podido hacer íntegra en BTT. De 2017 a 2023, saltando en 2020 por la Covid. ¡Seis ediciones espectaculares!

How many times have you done the Epic Camí de Cavalls 360º? I have participated in all the editions in which it has been possible to do it entirely in MTB. From 2017 to 2023, skipping 2020 due to Covid. Six spectacular editions!

No és fàcil arribar a Menorca des de Formentera, i menys el novembre. Quin és el motiu perquè hagis tornat tantes vegades? El motiu principal és l’atractiu tècnic de la pròpia cursa, poder resseguir la costa menorquina en BTT en format cursa és meravellós. Nosaltres estem acostumats als desplaçaments en vaixell, així que a part del temps que es requereix, no suposa inconvenient.

No es fácil llegar a Menorca desde Formentera, y menos en noviembre. ¿Cuál es el motivo para que hayas vuelto tantas veces? El motivo principal es el atractivo técnico de la propia carrera, poder seguir la costa menorquina en BTT en formato carrera es maravilloso. Nosotros estamos acostumbrados a los desplazamientos en barco, así que aparte del tiempo requerido, no supone ningún inconveniente.

It is not easy to get to Menorca from Formentera, especially in November. What is the reason you have returned so many times? The main reason is the technical appeal of the race itself, being able to follow the Menorcan coast by mountain bike in a race format is wonderful. We are used to traveling by ferry, so apart from the time required, it is not an inconvenience.

Com definiries el terreny de Menorca? És un terreny molt variat, trobes sorra, camins de terra i algun que altre tram

¿Cómo definirías el terreno de Menorca? Es un terreno muy variado, encuentras arena, caminos de tierra y algún que otro tramo

22

How would you define the terrain of Menorca? It is a very varied terrain, you find sand, dirt roads and some sections with a


· 2023

amb certa pendent, però el que realment trobes és un terreny molt pedregós, amb cantells vius, arrels i pedra, molta pedra. Això fa de la cursa una marató de tècnica avançada pels ciclistes.

con cierta pendiente, pero lo que realmente encuentras es un terreno muy pedregoso, con cantos vivos, raíces y piedra, mucha piedra. Esto hace de la carrera un maratón de técnica avanzada por los ciclistas.

certain slope, but what you really find is a very stony terrain, with sharp edges, roots and rock, a lot of rock. This makes the race a marathon of advanced technique for the cyclists.

A part de tu, molts altres formenterers han fet l’Epic. Quants calcules que l’han feta almenys una vegada? No ho sé exactament, però diria que més de 25 o 30 formenterers han participat en la cursa almenys una vegada. I som dos els que hem fet totes les edicions en modalitat BTT.

Aparte de ti, muchos otros formenterenses han hecho la Epic. ¿Cuántos calculas que la han hecho al menos una vez? No lo sé exactamente, pero diría que más de 25 o 30 formenterenses han participado en la carrera al menos una vez. Y somos dos los que hemos realizado todas las ediciones en modalidad BTT.

Apart from you, many other Formentera residents have done the Epic. How many do you estimate have done it at least once? I don’t know exactly, but I would say that more than 25 or 30 Formentera residents have participated in the race at least once. And there are two of us who have completed all the editions in MTB modality.

Quina recomanació fas als participants que la facin per primera vegada? És una recomanació que faria a tothom per a qualsevol cursa. No vagis al ritme dels altres, ves al teu! Menorca no té grans pendents, però anar passat de punt et pot jugar una mala passada a final d’etapa degut a l’estrès tècnic al qual et sotmet el terreny. I sobretot, gaudir dels meravellosos paisatges menorquins.

¿Qué recomendación haces a los participantes que la realicen por primera vez? Es una recomendación que haría a todo el mundo para cualquier carrera. No vayas al ritmo de los demás, ¡ve al tuyo! Menorca no tiene grandes pendientes, pero ir pasado de punto puede jugarte una mala pasada a final de etapa debido al estrés técnico al que te somete el terreno. Y sobre todo, gozar de los maravillosos paisajes menorquines.

What advice would you give to participants doing it for the first time? It is a recommendation I would make to everyone for any race. Don’t go at the pace of others, go at yours! Menorca does not have big slopes, but crossing the red line can play a trick on you at the end of the stage due to the technical stress that the terrain implies. And above all, enjoy the wonderful Menorcan landscapes.

23


24


NAVEGAR HACIA UN MUNDO MÁS SOSTENIBLE Es nuestro #RumboVerde

Navegación ecoeficiente Apostamos por energías más respetuosas con el planeta con vistas al horizonte de emisiones O en 2050. Una flota más sostenible Monitorizamos nuestros buques en tiempo real para optimizar consumos y aumentar eficiencia. A bordo Reducimos el impacto ambiental a través de proyectos de reciclaje y de economía circular. Compartimos el Rumbo Desde la Fundación Baleària colaboramos en acciones que preservan el medio ambiente. rumboverde.es


26


27


28


PROGRAMA · PROGRAMA · PROGRAMME DIJOUS · JUEVES · THURSDAY · 02/11 11:30 
 Cala Galdana · ARTIEM Audax Presentació davant la premsa Presentación ante la prensa Press conference 14:00 - 19:00
 Cala Galdana · ARTIEM Audax Recollida de dorsals Entrega de dorsales Bib pick-up 19:00
 Cala Galdana · ARTIEM Audax Briefing Briefing Briefing

DIVENDRES · VIERNES · FRIDAY · 03/11 08:00 
 Camí del Pilar* Inici MountainBike | Etapa 1 Inicio MountainBike | Etapa 1 Start MountainBike | Stage 1 08:30 
 Camí del Pilar* Inici TrailRun | Etapa 1 Inicio TrailRun | Etapa 1 Inicio TrailRun | Stage 1 11:30
 Addaia · Punta de sa Torre Inici Experience | Etapa 1 Inici Experience | Etapa 1 Start Experience | Stage 1 11:00
 Maó · Plaça de la Conquesta Arribada dels primers participants MountainBike Llegada de los primeros participantes MountainBike First MountainBike racers to the finish line 13:45
 Maó · Plaça de la Conquesta Arribada dels primers participants TrailRun i Experience Arribada dels primers participants TrailRun i Experience First TrailRun and Experience racers to the finish line 18:40
 Maó · Plaça de la Conquesta Arribada dels darrers participants TrailRun Arribada dels darrers participants TrailRun Last TrailRun racers to the finish line 18:00 - 21:00
 Cala Galdana · ARTIEM Audax Recollida de dorsals 1Day Entrega de dorsales 1Day Bib pick-up 1Day 21:00
 Cala Galdana · ARTIEM Audax Lliurament de dorsals de líder i trofeus de guanyadors de l’etapa 1 Lliurament de dorsals de líder i trofeus de guanyadors de l’etapa 1 Leader bibs and stage winner trophies ceremony

DISSABTE · SÁBADO · SATURDAY · 04/11 08:00 
 Es Castell · Camp de futbol Inici MountainBike | Etapa 2 i 1Day Inicio MountainBike | Etapa 2 y 1Day Start MountainBike | Stage 2 & 1Day 08:15 
 Es Castell · Camp de futbol Inici TrailRun | Etapa 2 i 1Day Inicio TrailRun | Etapa 2 y 1Day Inicio TrailRun | Stage 2 & 1Day 10:30 
 Es Canutells Inici Experience | Etapa 2 i 1Day Inici Experience | Etapa 2 y 1Day Start Experience | Stage 2 & 1Day 10:30 
 Cala Galdana · ARTIEM Audax Arribada dels primers participants MountainBike Llegada de los primeros participantes MountainBike First MountainBike racers to the finish line 12:20 
 Cala Galdana · ARTIEM Audax Arribada dels primers participants TrailRun Llegada de los primeros participantes TrailRun First TrailRun racers to the finish line

29


12:50 
 Cala Galdana · ARTIEM Audax Arribada dels primers participants Experience Llegada de los primeros participantes Experience First Experience racers to the finish line 17:15 
 Cala Galdana · ARTIEM Audax Arribada dels darrers participants TrailRun i Experience Llegada de los últimos participantes TrailRun y Experience Last TrailRun and Experience racers to the finish line 18:00 
 Cala Galdana · ARTIEM Audax Lliurament de dorsals de líder, trofeus de l’etapa 2 i 1Day Entrega de dorsales de líder, trofeos de la etapa 2 y 1Day Leader bibs, stage 2 and 1Day winner trophies ceremony DIUMENGE · DOMINGO · SUNDAY · 05/11 08:00 
 Camí del Pilar* Inici MountainBike | Etapa 3 Inicio MountainBike | Etapa 3 Start MountainBike | Stage 3 08:30 
 Camí del Pilar* Inici TrailRun | Etapa 3 Inicio TrailRun | Etapa 3 Inicio TrailRun | Stage 3 11:00 
 Ciutadella · Castell de St Nicolau Inici Experience | Etapa 3 Inici Experience | Etapa 3 Start Experience | Stage 3 10:45 
 Cala Galdana · ARTIEM Audax Arribada dels primers participants MountainBike Llegada de los primeros participantes MountainBike First MountainBike racers to the finish line 12:30 
 Cala Galdana · ARTIEM Audax Arribada dels primers participants TrailRun Llegada de los primeros participantes TrailRun First TrailRun racers to the finish line 13:10 
 Cala Galdana · ARTIEM Audax Arribada dels primers participants Experience Llegada de los primeros participantes Experience First Experience racers to the finish line 18:00 
 Cala Galdana · ARTIEM Audax Arribada dels darrers participants TrailRun i Experience Llegada de los últimos participantes TrailRun y Experience Last TrailRun and Experience racers to the finish line 17:15 
 Cala Galdana · ARTIEM Audax Lliurament de premis i cloenda Entrega de premios y clausura Trophies and closing ceremony

* No es podrà accedir amb vehicle privat fins a la zona de la sortida al Camí del Pilar, ni hi haurà cap pàrquing públic habilitat. * No se podrá acceder con vehículo privado hasta la zona de la salida en el Camí del Pilar, ni habrá parking público habilitado. * It will not be possible to access by private vehicle to the start area in the Camí del Pilar, nor will there be any public parking enabled.

30


DESCARREGA LA NOSTRA APP DESCÁRGATE NUESTRA APP DOWNLOAD OUR APP

GUIA RÀPIDA INFORMACIÓ DE LA CURSA SERVEIS CLASSIFICACIÓ RECORREGUTS I MOLT MÉS... GUÍA RÁPIDA INFORMACIÓN DE LA CARRERA SERVICIOS CLASIFICACIÓN RECORRIDOS Y MUCHO MÁS... FAST GUIDE RACE INFORMATION SERVICES CLASSIFICATION COURSES AND MUCH MORE...


ESCANEJA EL QR I DESCARREGA L’APP ESCANEA EL QR Y DESCARGA LA APP SCAN THE QR AND DOWNLOAD THE APP

LINK APP: app.epiccdc360.com


Cap de Bajolí Caleta de sa Cigonya Pont d'en Gil es Llebetjats Punta de sa Pedra Alta Punta des Canaló Calespiques Cap de Banyos

Punta de sa Falconera

Cap de Mal Passar Cap d'Artrutx

Punta des Sac des Blat

Cala des Sac des Blat

Cap Negre

Cala en Bastó

s'Aigua Dolça

Cala Blanca

Punta d'en Quintana

Sa Caleta Cala de Santandria

Cala en Blanes

Punta de na Guinavet Cova des Moro

Punta de Perpinyà de Fora Punta de Perpinyà de Dins

ses Capelles

Punta de na Porradell Cova de Son Salomó Punta Espardina

Cala e Cala n Forc en at Bru t

Punta Nati Racó de ses Selles

Cap d’Artrutx

Cala en Bosc Punta de sa Guarda Platja de Son Xoriguer

Calespous Calesmorts Punta des Cingle Codolar de Torrenova Llosar de Son Escuder

Santandria

Ciutadella

Punta de s'Alzina Dolça Cala Paretjals

Punta de s'Esquitxador Racó de s'Amarador els Agullons es Pop Mosquer

33 Cala de Son Vell

Codolar d'en Bou

Punta de sa Gallamina

Punta de s'Escullar Cala Morell

Penyals de Corniola

Pesquera des Comte

Punteta de Llevant de Cala Morell

es Calons Son Saura

Pont des Colomar

Punta des Governador

Punta de Fra Bernat

Cala des Talaier

Cova d'en Guàrdia

Punta de na Bruna

Codolar de Biniatram

Ses Fontanelles Cala d’Algaiarens Punta Roja

Cala en Turqueta Punta de na Foradada Penyes d'Alparico

Cala en Carbó

Punta de na Gall Cap Gros

Cala Macarelleta Cala Macarella

Racó des Llenyam

Caló d'Alfurinet

Cala Galdana Punta de l'Anticrist

Penyals de sa Muntanya Mala s'Enfonsat de Binissaid Cala Mitjaneta Cala Mitjana Pont de n'Ali

Macar d'Alfurinet Cala del Pilar

El Pilar

Cova Foradada

Trebalúger Pas de s'Arrel s'Esquena d'Ase

Punta des Carregador

Es Alocs

Roca de sa Sal

Cala Fustam Cala Escorxada

Cala Moragues

Canal Gran

Cala en Calderer

Punta Rabiosa

Ferreries

Platges de Binigaus

Cala Barril

Punta de Cala Pregonda Cala Pregonda Platja de Binimel·là

Es Mercadal

Cala Viola de Ponent

Punta de Ferragut Platja de Cavalleria Cala Torta

Illa des Porros

Es Migjorn Gran

Illes Bledes

Escull de Binicodrell

Platja de Sant Adeodat Punta Negra Platja de Sant Tomàs Punta de Talis Punta Redona

Platges de Son Bou

Cala Mica

Cap de ses Penyes Cala de Llucalari Cova de sa Calç

Port de Sanitja

Fornells

Macar Gran Coll de sa Cabra Punta Negra Clot des Guix es Xiprer Cala Tirant

Punta d'en Batista

es Marès sa Trona Punta de sa Cova de ses Ovelles

Cala Viola de Llevant

Cap Roig

Na Blanca

Cap de Cavalleria

Punta de Sant Llorenç

Cala de Sant Llorenç

Roca de s'Aigua

Racó de sa Talaia Llenegall de s'Aigua

Punta Mala

es Morro Esclafat

Cap de Fornells

Cala en Porter Na Ponça

Cova d'en Xoroi Cova de Sant Josep Morro de Ponent Calescoves Morro de Llevant

es Morter

Alaior

Na Blanca es Maresos

es Jugador de Ple

Punta de na Guillemassa

Arenal de Son Saura

Cala Pudent

es Macaret

Macar de sa Llosa

ses Olles Cap des Redoble

Arenal d’en Castell

Port d'Addaia

Savinar de Mongofra Punta de s'Enclusa

Cala de s’Enclusa

Illes d'Addaia

Sant Climent

Cala Molí

Punta Grossa Punta des Codolar Pesquera d'Enmig Punta de na Ferradura Racó de na Ferradura Punta d'en Siulet

Punta de Mongofra Na Joana

Illa Petita d'Addaia Illa Gran d'Addaia

Caló Blanc

Cova des Orgues Cova de ses Bruixes Na Pentinell Punta Redona Illa d'en Tosqueta Macar d’en Tosqueta

Na Mala Na Calenta

Cala des Canutells Caparrot de Forma Cova des Degotadís Na Foranita

es Fornàs l'Amo i Madona ses Capelles Cala de Binidalí Cala de Biniparratx Racó Fondo Cap d'en Font

Cala de Binissafúller Illot de Binissafúller Caló Fondo Cap d'en Botifarra Caló d'en Fust

Pou d’en Caldes Macar de Davall

Sant Lluís

Caló d'en Morlà

Punta de sa Font Macar de sa Roba Punta des Timons es Portitxol

Illa de l'Aire

Costa d'en Sivineta

Es Castell

s’Escala

Cap de Llevant

Illot des Cagaire

Far de l'illa de l'Aire

Punta des Milans es Molí

Na Foradada

Punta des Mabres

Cala Alcalfar Morro d'Alcalfar

Racó des Lleixiu

Costa des Còdol

Punta Rafalet s’Algar

es Sòtil es Niu de Falcons

Baix d'en Jaume Caló des Vi Blanc ses Àligues sa Cigonya

s'Esbrufador

Castell de Sant Felip Cala de Sant Esteve

es Clot Punta des Clot

Punta de ses Bancades

es Freus

ses Àligues

Cap Negre

els Escullots

Caló de Rafalet

Illa de Llatzeret

Cala Llonga Illa del Rei Illa Quarantena

Platja de Punta Prima Punta Prima

Cala Figuera Punta Negra es Murtar

Regal de s’Aigua

sa Raconada Vella es Pa Gros Illots de sa Mesquida Cala Mesquida

ses Piquetes Macar de Binillautí Punta de na Sansa s'Esquena d'Ase

es Violar Caló de ses Màndries

s’Algar ses Salvatges Fondes Caleta de Binillautí

Punta de s'Alqueria Punta de sa Galera

Illa d'en Colom Cap de Llevant Punta Negra

Cap de Mestral

Punta de Fra Bernat Platja des Grau Illots de s'Alqueria

Cala de sa Torreta ses Mamaes Fondes Cala des Tamarells

Cala Morella Cap de Mossèn Vives

Cap de Favàritx Racó de s’Alga Morta Platja de Capifort (cala Presili) Arenal de Morella (platja d’en Tortuga)

Maó

Es Grau

Racó d'en Bruixa

Cala de Binibèquer

Caló de s'Oli

Cala de Biniancolla

Punta de s'Esperó


34


35


REGLAMENT DE L’ARTIEM EPIC CAMÍ DE CAVALLS 360º

MATERIAL RECOMANAT •

A continuació s’exposen alguns apartats del reglament de l’ARTIEM Epic Camí de Cavalls 360º. Al web epiccdc360.com hi trobareu la versió completa.

• • • • • •

MATERIAL OBLIGATORI • •

• •

• •

INFRACCIONS I PENALITZACIONS

• •

Telèfon mòbil (amb la bateria totalment carregada, encès durant tota la prova i amb el roaming activat). Got o bidó per avituallament líquid amb capacitat mín ma total d’1 litre (per raons d’eco-responsabilitat en els avituallaments no es facilitaran gots per a la reposició de líquids). Dispositiu GPS amb els tracks oficials de la cursa. A partir de les 15:30 al punt de control des Grau (1ª etapa) i les 15:45 al des Banyul (3ª etapa): llum frontal en perfecte estat de funcionament -amb les piles o la bateria completament carregats- i llum vermella posterior (TrailRun). Recanvis i eines per a la bicicleta necessaris per solventar en ruta les avaries més comunes (MountainBike). Bicicleta en correcte estat de manteniment i de funcionament. No es permetrà la sortida amb una bicicleta que tengui un problema de funcionament que pugui afectar la seguretat dels participants (MountainBike). Casc (MountainBike). Qualsevol altre element que l’organització estableixi.

Sortida del recorregut marcat Dorsal tapat, doblegat o no visible clarament Acompanyament per part d’una persona no inscrita en la carrera Distància major de 30 segons entre els membres d’un equip Assistència o avituallament per part de terceres persones (inclosos bars, restaurants i supermercats) Emprar transport no autoritzat durant el transcurs de l’etapa No marcar amb el núm. de dorsal els embolcalls de barretes, gels i similars Abandonament voluntari o involuntari de brossa Qualsevol comportament o actitud que perjudiqui l’entorn (inclòs fer renou o incomplir qualsevol norma ambiental) Dur o emprar auriculars Mostrar una actitud antiesportiva No disposar de qualque element del material obligatori No assistència a una persona en dificultat No passar per un punt de control Altra falta al reglament o a l’ètica de la carrera

Reserva d’aliment, tenint en compte que es realitza en condicions de semi-autosuficiència. Xiulet (el de la motxilla és vàlid si funciona correctament). Manta tèrmica. Petita farmaciola amb material per curar petites ferides. Crema solar. Crema anti-fregament. Equipament adequat a les condicions meteorològiques.

RESPECTE PEL MEDI AMBIENT I ECO-RESPONSABILITAT Un aspecte clau de la cursa de l’ARTIEM Epic Camí de Cavalls 360º és el respecte pel medi ambient. Els corredors hauran de tenir especial cura de no deixar brossa en el recorregut, utilitzar els contenidors a disposició, respectar la flora i fauna i seguir estrictament el recorregut marcat sense utilitzar dreceres. Els participants estan obligats a portar un got o bidó reutilitzables, ja que en els avituallaments no es facilitaran gots reutilitzables. La cursa creua multitud d’espais naturals, sovint fràgils i molts d’ells protegits, entre els quals destaquen el Parc Natural de s’Albufera des Grau i les zones de la Xarxa Natura 2000. Els participants se sotmeten, igual que qualsevol altre visitant, a les normes que regeixen aquestes àrees protegides, així com les normes ambientals que es comunicaran dies abans de la prova.

15 min 15 min Desqual. de la prova Advertència 15 min 1 hora Advertència 1 hora

1 hora Desqual. de l’etapa

Desqual. de la prova Desqual. de la prova

1 hora

Desqual. de l’etapa

Desqual. de la prova

15 min

1 hora

Desqual. de l’etapa

1 hora

Desqual. de l’etapa

Desqual. de la prova

Desqual. de la prova

1 hora Desqual. de l’etapa Desqual. de la prova Advertència 1 hora 1 hora Desqual. de la prova Desqual. de l’etapa Desqual. de la prova Desqual. de l’etapa Segons la gravetat de la infracció

36

Desqual. de la prova

Desqual. = Desqualificació


BICICLETES I AUTOSUFICIÈNCIA MECÀNICA

CATEGORIES

• •

Les classificacions es divideixen en les següents categories dins de cada modalitat:

No s’admeten bicicletes elèctriques. Els participants són els únics responsables del manteniment mecànic i reparació de les bicicletes. L’organització facilitarà suport mecànic en un punt intermedi de l’etapa, però no es fa responsable de cap avaria que pugui succeir en el transcurs de la prova.

METEOROLOGIA ADVERSA A causa de les dates, la possibilitat de meteorologia adversa o molt adversa forma part de les condicions normals de realització de la prova, i els participants hauran d’anar preparats per a realitzar la prova en aquestes condicions, tant a nivell d’equipament com també físicament i mentalment. ABANDONAMENT Els participants podran abandonar la prova voluntàriament en qualsevol punt, però amb l’obligació d’informar i dirigir-se al punt de control més proper per lliurar el dorsal i el xip. A banda, l’organització pot obligar a abandonar un participant, o obligar-lo a fer una parada, si considera que es troba en una situació física de risc. L’abandonament en una etapa no impedirà prendre part en la sortida de l’etapa següent, i no suposarà cap tipus de devolució total ni parcial de la inscripció, encara que sí implicarà la desqualificació a efectes de la classificació general.

• • •

TrailRun Epic 360º: Equip mixt, Equip femení, Equip masculí, Solo femení, Solo masculí. Experience 360º: Equip mixt, Equip femení, Equip masculí, Solo femení, Solo masculí. MountainBike Epic 360º: Equip mixt, Equip femení, Equip masculí, Solo femení, Solo masculí.


REGLAMENTO DE LA ARTIEM EPIC CAMÍ DE CAVALLS 360º

MATERIAL RECOMENDADO •

A continuación se exponen algunos apartados del reglamento de la ARTIEM Epic Camí de Cavalls 360º. En la web epiccdc360.com vais a encontrar la versión completa.

• • • • • •

MATERIAL OBLIGATORIO • •

• •

• •

INFRACCIONES Y PENALIZACIONES

• •

Teléfono móvil (con la batería totalmente cargada, encendido durante toda la prueba y con el roaming activado). Vaso o bidón para avituallamiento líquido con capacidad mínima total de 1 litro (por razones de eco-responsabilidad en los avituallamientos no se facilitarán vasos para la reposición de líquidos). Dispositivo GPS con los tracks oficiales de la carrera. A partir de las 15:30 en el punto de control de Es Grau (1ª etapa) y las 15:45 en Es Banyul (3ª etapa): luz frontal en perfecto estado de funcionamiento -con las pilas o la batería completamente cargadas- y luz roja trasera (TrailRun). Repuestos y herramientas para la bicicleta necesarios para solucionar en ruta las averías más comunes (MountainBike). Bicicleta en óptimo estado de mantenimiento y funcionamiento. No se permitirá la salida con una bicicleta que tenga un problema de funcionamiento que pueda afectar a la seguridad de los participantes (MountainBike). Casco (MountainBike). Cualquier otro elemento que la organización establezca.

Salida del recorrido marcado Dorsal tapado, doblado o no visible claramente Acompañamiento por parte de una persona no inscrita en la carrera Distancia mayor de 30 segundos entre los miembros de un equipo Asistencia o avituallamiento por parte de terceras personas (incluidos bares, restaurantes y supermercados) Usar transporte no autorizado durante el transcurso de la etapa No marcar con el nº de dorsal los envoltorios de barritas, geles y similares Abandono voluntario o involuntario de basura Cualquier comportamiento o actitud que perjudique el entorno (incluido hacer ruido o incumplir cualquier norma ambiental) Llevar o usar auriculares Mostrar una actitud antideportiva No disponer de algún elemento del equipo obligatorio No asistencia a una persona en dificultad No pasar por un punto de control Otra falta al reglamento o a la ética de la carrera

Reserva de alimento, teniendo en cuenta que se realiza en condiciones de semi-autosuficiencia. Silbato (el de la mochila es válido si funciona correctamente). Manta térmica. Pequeño botiquín con material para curar pequeñas heridas. Crema solar. Crema anti-roces. Equipamiento adecuado a las condiciones meteorológicas.

RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE Y ECO-RESPONSABILIDAD Un aspecto clave de la carrera de la ARTIEM Epic Camí de Cavalls 360º es el respeto por el medio ambiente. Los corredores deberán tener especial cuidado de no dejar desechos en el recorrido, utilizar los contenedores a disposición, respetar la flora y fauna y seguir estrictamente el recorrido marcado sin utilizar atajos. Los participantes están obligados a llevar un vaso o bidón reutilizables, ya que en los avituallamientos no se facilitarán vasos reutilizables. La carrera cruza multitud de espacios naturales, a menudo frágiles y muchos de ellos protegidos, entre los que destacan el Parque Natural de S’Albufera des Grau y las zonas de Xarxa Natura 2000. Los participantes se someten, igual que cualquier otro visitante, a las normas que rigen estas áreas protegidas, así como las normas ambientales que se comunicarán días antes de la prueba.

15 min 15 min Descal. de la prueba Advertencia 15 min 1 hora Advertencia 1 hora

1 hora Descal. de la etapa

Descal. de la prueba Descal. de la prueba

1 hora

Descal. de la etapa

Descal. de la prueba

15 min

1 hora

Descal. de la etapa

1 hora

Descal. de la etapa

Descal. de la prueba

Descal. de la prueba

1 hora Descal. de la etapa Descal. de la prueba Advertencia 1 hora 1 hora Descal. de la prueba Descal. de la etapa Descal. de la prueba Descal. de la etapa Descal. de la prueba Según la gravedad de la infracción

38

Descal. = Descalificación


BICICLETAS Y AUTOSUFICIENCIA MECÁNICA

CATEGORÍAS

• •

Las clasificaciones se dividen en las siguientes categorías dentro de cada modalidad:

No se admiten bicis eléctricas. Los participantes son los únicos responsables del mantenimiento mecánico y reparación de las bicicletas. La organización facilitará soporte mecánico en un punto intermedio de la etapa, pero no se hace responsable de ninguna avería que pueda suceder en el transcurso de la prueba.

METEOROLOGÍA ADVERSA Debido a las fechas, la posibilidad de meteorología adversa o muy adversa forma parte de las condiciones normales de realización de la prueba, y los participantes deberán ir preparados para realizar la prueba en estas condiciones, tanto a nivel de equipamiento como física y mentalmente. ABANDONO Los participantes podrán abandonar la prueba voluntariamente en cualquier punto, pero con la obligación de informar y dirigirse al punto de control más cercano para entregar el dorsal y el chip. A parte, la organización puede obligar a abandonar un participante, u obligarlo a hacer una parada, si considera que se encuentra en una situación física de riesgo. El abandono en una etapa no impedirá tomar parte en la salida de la etapa siguiente, y no supondrá ningún tipo de devolución, aunque sí implicará la descualificación a efectos de la clasificación general.

• • • • •

TrailRun Epic 360º: Equipo mixto, Equipo femenino, Equipo masculino, Solo femenino, Solo masculino. Experience 360º: Equipo mixto, Equipo femenino, Equipo masculino, Solo femenino, Solo masculino. MountainBike Epic 360º: Equipo mixto, Equipo femenino, Equipo masculino, Solo femenino, Solo masculino.


REGULATIONS OF THE ARTIEM EPIC CAMÍ DE CAVALLS 360º

RECOMMENDED GEAR •

Here you will find some aspects of the regulations of the ARTIEM Epic Camí de Cavalls 360º. You will find the full version at epiccdc360.com.

• • • • • •

MANDATORY GEAR • •

• •

• •

INFRINGEMENTS AND SANCTIONS

• •

Mobile phone (fully charged, switched on during all the race and with roaming enabled). Glass or bottle for the liquid with a total capacity of 1 L (due to eco-responsibility at the provisioning points no glasses nor bottles will be provided for liquids). GPS device with the latest version of the official race tracks. From 3:30 p.m. at Es Grau checkpoint (1st stage) and from 3:45 p.m. at Es Banyul (3rd stage): headlight in perfect working order -with the batteries fully charged- and rear red light (TrailRun). Bicycle spare parts and tools needed to solve the most common breakdowns en route (MountainBike). Bicycle in optimal condition of maintenance and operation. Riding with a bicycle that has a performance problem that could affect the safety of participants will not be allowed (MountainBike). Helmet (MountainBike). Any other item established by the organization in accordance with the weather forecast or any other circumstance.

Leaving the marked path Number hidden, bent or not clearly visible Being accompanied by someone not registered to the race Distance longer than 30 seconds between the members of the team Getting help or provisioning from third parties (including bars, restaurants and supermarkets) Using non-authorised transportation during the course of the stage Not marking with the bib number the wrappers of bars, gels and the like Leaving garbage both knowingly or unintentionally on the path Any behaviour or attitude that damages the environment (including making noise or breaking any environmental rule) Carring or using headphones Showing unsportsmanlike practice Missing any of the compulsory elements of the equipment Not aiding a person experiencing difficulties Skipping a control point or not signing Any other offence to the rules or ethics of the race

Some food, taking into account that it is done in terms of semi-self-sufficiency. Whistle (the bag’s whistle is valid if it works correctly). Emergency blanket. First-aid kit to cure small injuries. Sun cream. Anti-friction cream. Proper equipment in accordance with the weather conditions.

RESPECT FOR THE ENVIRONMENT AND ECO-RESPONSIBILITY A key aspect of the ARTIEM Epic Trial Camí de Cavalls 360º is the respect for the environment. Runners have to avoid leaving trash along the route, using the trash bins available, respecting the flora and fauna and strictly following the path marked without using short-cuts. Participants are required to use a reusable glass or bottle, as these won’t be provided by on the provisioning spots. The race crosses a multitude of natural areas, often fragile and many of them protected, among which the Natural Park of S’Albufera des Grau and the Xarxa Natura 2000 stand out. Participants are subject, just like any other visitor, to the rules of this protected areas, as well as environmental rules that will be communicated days before the race.

15 min 15 min Disqual. from the stage Warning 15 min 1 hour Warning 1 hour Disqual. from the stage 1 hour Disqual. from the stage Disqual. from the race

1 hour

Disqual. from the stage

Disqual. from the race

15 min

1 hour

Disqual. from the race

1 hour

Disqual. from the stage

Disqual. from the race

Disqual. from the race

1 hour Disqual. from the stage Disqual. from the race Warning 1 hour 1 hour Disqual. from the race Disqual. from the stage Disqual. from the race Disqual. from the stage Disqual. from the race Depending on the gravity of the infringement

40

Disqual. = Disqualification


BICYCLES AND MECHANICAL SELF-SUFFICIENCY

CATEGORIES AND PRIZES

• •

Classifications will be divided in the following categories for each modality:

No e-bikes will be allowed. Participants are solely responsible for the mechanical maintenance and repair of bicycles. The organization will offer mechanical assistance in an intermediate point of each stage. However, the organization is not responsible for any breakdown or malfunction that may occur.

ADVERSE WEATHER Due to the dates, the possibility of bad or very bad weather is part of the normal conditions of the race, and the participants must be prepared to take part in the race in these conditions, both at equipment level and physically and mentally. WITHDRAWAL Participants can withdraw from the race voluntarily whenever they want, but they are required to inform the organization and to show up at the closest timekeeping control point to return their number and chip. Besides, the organization can require a participant to abandon, or make him/her stop, if they consider that he/she is in a physical condition of risk. Withdrawal from a stage won’t prevent the teams to participate in the following stage, although it does imply disqualification for the purposes of the general classification. It won’t mean the reimbursement neither total nor partial of the registration fee.

• • • • • •

TrailRun Epic 360º: Mixed team, Women team, Men team, Solo women, Solo men. Experience 360º: Mixed team, Women team, Men team, Solo women, Solo men. MountainBike Epic 360º: Mixed team, Women team, Men team, Solo women, Solo men.


DECÀLEG DEL PARTICIPANT

DECÁLOGO DEL PARTICIPANTE

PARTICIPANT DECALOGUE

Participants i organització compartim un mateix objectiu: que l’esdeveniment sigui un èxit i puguem fer realitat aquest somni compartit que és l’ARTIEM Epic Camí de Cavalls 360º. Perquè sigui així, és imprescindible que els participants assumeixin els següents compromisos:

Participantes y organización compartimos un mismo objetivo: que el evento sea un éxito y podamos hacer realidad este sueño compartido que es la ARTIEM Epic Camí de Cavalls 360º. Para que así sea, es imprescindible que los participantes asuman los siguientes compromisos:

Participants and organizers share the same goal: we want the event to be a success so we can make this shared dream, the ARTIEM Epic Camí de Cavalls 360º, come true. For this to happen, it is essential that the participants assume the following commitments:

Descarrega l’App de l’ARTIEM Epic Camí de Cavalls 360º. 2. Respecta els altres. El recorregut de la cursa és compartit amb altres modalitats i altres usuaris dels camins (senderistes, corredors, ciclistes i genets), i per tant és imprescindible que hi hagi respecte i cordialitat entre uns i altres. 3. Estigues atent! Llegeix tota la comunicació i la senyalització de l’esdeveniment. Segueix les instruccions dels organitzadors. 4. Sigues puntual. Presenta’t a l’hora per a activitats com la recollida de dorsals, els trasllats, etc. 5. Ajudau-vos mútuament quan ho necessiteu. 6. Avisa els altres quan els avancis. Expressa verbalment la teva intenció de passar si és segur fer-ho. No s’ha de forçar una maniobra d’avançament. Sigues educat i considerat. 7. Deixa passar els participants més ràpids. No impedeixis que un altre t’avanci. 8. Dona les gràcies als voluntaris. Hi són per ajudar-te a assolir els teus somnis. 9. Respecta el medi. Compleix totes les normes mediambientals. No llencis escombraries, o llença-les on correspon. 10. Celebra amb els altres.

1.

Descarga la App de ARTIEM Epic Camí de Cavalls 360º. 2. Respeta a los demás. El recorrido de la carrera es compartido con otras modalidades y otros usuarios de los caminos (senderistas, corredores, ciclistas y jinetes), y por tanto es imprescindible que haya respeto y cordialidad entre unos y otros. 3. ¡Estate atento! Lee toda la comunicación y la señalización del evento. Sigue las instrucciones de los organizadores. 4. Sé puntual. Preséntate a la hora para actividades como la recogida de dorsales, los traslados, etc. 5. Ayudaros mutuamente cuando lo necesitéis. 6. Avisa a los demás cuando los adelantes. Expresa verbalmente tu intención de adelantar si es seguro hacerlo. No debe forzarse una maniobra de adelantamiento. Sé educado y considerado. 7. Deja pasar a los participantes más rápidos. No impidas que otro te adelante. 8. Da las gracias a los voluntarios. Están ahí para ayudarte a alcanzar tus sueños. 9. Respeta el medio. Cumple todas las normas medioambientales. No tires basura, o tírala donde corresponde. 10. Celebra con los demás.

1.

1.

42

Download the ARTIEM Camí de Cavalls 360º App. 2. Treat others with respect. The race course is shared with other modalities and other users of the path (hikers, runners, cyclists and horse­ back riders), and therefore it is imperative that there is respect and cordiality between them. 3. Be Alert! Read all event communication and signage. Follow instructions of organizers. 4. Show-up on time for activities such as bib collection, transfers, etc. 5. Help each other out when in need. 6. Let others know when passing. Verbalize your intention to pass if it is safe to do so. An overtaking manoeuvre should not be forced. Please be polite and considerate. 7. Let faster participants pass. Don’t hinder another from overtaking. 8. Thank the volunteers. They are out here to help you achieve your dreams. 9. Respect the environment. Comply with all environmental regulations. No littering! Properly dispose all rubbish. 10. Celebrate with others.


43


44


SENYALITZACIÓ · SEÑALIZACIÓN · SIGNALLING

INTRODUCCIÓ ÚS DE GPS, MOLT IMPORTANT: Tot i que el recorregut estarà senyalitzat, recomanem que seguiu els tracks GPS que facilitarem els dies abans de la cursa. Us seran molt útils per evitar sortir del recorregut, sobretot en algun punt del Camí de Cavalls. Teniu en compte que a la 1ª etapa hi ha un tram per una finca privada i dos trams per zones d’accés restringit, i només s’hi podrà passar el dia de la cursa.

L’ARTIEM Epic Camí de Cavalls 360º transcorre principalment pel GR-223 Camí de Cavalls, però també té trams que transcorren fora d’aquest. El recorregut estarà senyalitzat de la següent manera: 1. 2. 3.

Trams naturals del Camí de Cavalls: senyalització original del Camí de Cavalls. Trams urbans i trams naturals fora del Camí de Cavalls: senyalització específica de la cursa. Senyalització especial: relativa a trànsit, medi ambient o altres aspectes de la cursa.

INTRODUCCIÓN La ARTIEM Epic Camí de Cavalls 360º trancurre principalmente por el GR-223 Camí de Cavalls, però también tiene tramos que transcurren fuera del mismo. El recorrido estará señalizado de la siguiente manera: 1. 2. 3.

USO DE GPS, MUY IMPORTANTE: Aunque el recorrido estará señalizado, recomendamos que sigáis los tracks GPS que facilitaremos los días antes de la carrera. Os serán muy útiles para evitar salir del recorrido, sobre todo en algún punto del Camí de Cavalls. Tened en cuenta que en la 1ª etapa hay un tramo por una finca privada y dos tramos por zonas de acceso restringido, y sólo se podrá pasar el día de la carrera.

Tramos naturales del Camí de Cavalls: señalización original del Camí de Cavalls. Tramos urbanos y tramos naturales fuera del Camí de Cavalls: señalización específica de la carrera Señalización especial: relativa a tráfico, medio ambiente u otros aspectos de la carrera.

INTRODUCTION The ARTIEM Epic Camí de Cavalls 360º runs mainly along the GR-223 Camí de Cavalls, but it also has sections that run outside of it. The route will be marked as follows: 1. 2. 3.

USING A GPS, VERY IMPORTANT: Although the route will be signalled, we recommend you to follow the GPS tracks that we will provide a few days prior to the race. They will be very useful to avoid leaving the route, especially at some point on the Camí de Cavalls. Keep in mind that the 1st stage runs through a private path and also two restricted access areas that can only be passed on the day of the race.

Natural sections of the Camí de Cavalls: original signposting of the Camí de Cavalls. Urban sections and natural sections outside the Camí de Cavalls: specific signalling of the race. Special signalling: related to traffic, environment or other aspects of the race.

45


SENYALITZACIÓ · SEÑALIZACIÓN · SIGNALLING

1. TRAMS NATURALS DEL GR-223 CAMÍ DE CAVALLS TRAMOS NATURALES DEL GR-223 CAMÍ DECAVALLS NATURAL SECTIONS OF THE GR-223 CAMÍ DE CAVALLS

SENYALS AMB FLETXES DIRECCIONALS · SEÑALES CON FLECHAS DIRECCIONALES · ARROW SIGNS Aquestes senyals es poden trobar tant en trams naturals com en trams urbans del Camí de Cavalls. Les hem de seguir en trams naturals, però en trams urbans només les seguirem quan coincideixin amb la senyalització específica de la cursa.

QUAN? · ¿CUÁNDO? · WHEN?

Estas señales se pueden encontrar tanto en tramos naturales como en tramos urbanos del Camí de Cavalls. Debemos seguirlas en tramos naturales, pero en tramos urbanos sólo las seguiremos cuando coincidan con la señalización específica de la carrera.

Quan el recorregut de la cursa transcorri per trams naturals del GR-223. / Cuando el recorrido de la carrera transcurra por tramos naturales del GR-223. / When the race course goes through natural sections of the GR-223.

These signs can be found in both natural and urban sections of the Camí de Cavalls. We must follow them in natural sections, but in urban sections we will only follow them when they match the specific signalling of the race.

FITES · HITOS · TRAIL MAKERS Trobareu aquestes fites només en trams de camí natural del Camí de Cavalls. N’hi ha una cada 80 m de mitjana, per tant si deixeu de veure-les torneu enrere fins a la darrera que heu vist i cerqueu la fita que us havíeu saltat.

PORTELLS · PORTILLOS · GATES Aquestes barreres de llenya són un altre tret del Camí de Cavalls. També ens serveixen de pista per seguir el recorregut quan el traçat de la cursa coincideix amb el Camí de Cavalls. Assegureu-vos de deixar-les tancades després de passar-hi.

Encontraréis estos hitos sólo en tramos de camino natural del Camí de Cavalls. Hay una cada 80 m de media, por tanto si dejáis de verlas volved atrás hasta la última que visteis y buscad el hito que os habíais saltado. You will find these only in the natural sections of the Camí de Cavalls. There is one every 80 m on average, so if you stop seeing them when the race follows the Camí de Cavalls, just turn back to the last one you saw, and look for the trail marker that you missed.

Estas barreras de madera son otro rasgo del Camí de Cavalls. También nos sirven de pista para seguir el recorrido cuando el trazado de la carrera coincide con el Camí de Cavalls. Asegúrate de dejarlas cerradas después de pasar por ellas. These wooden gates are another trait of the Camí de Cavalls. Keeping an eye out for them is also a good tip to stay on track when the race follows the Camí de Cavalls. Make sure you leave them closed after you’ve passed through them.

46


SENYALITZACIÓ · SEÑALIZACIÓN · SIGNALLING

2. SENYALITZACIÓ ESPECÍFICA DE LA CURSA SEÑALIZACIÓN ESPECÍFICA DE LA CARRERA SPECIFIC SIGNALING OF THE RACE QUAN? · ¿CUÁNDO? · WHEN? Quan el recorregut de la cursa transcorri per trams urbans i en trams naturals fora del GR-223 Camí de Cavalls. Cuando el recorrido de la carrera transcurra por tramos urbanos y por tramos naturales fuera del Camí de Cavalls.

Signals of the race course for all modalities.

Senyals del traçat específiques per a les modalitats TrailRun i Experience (“Runners”) o MountainBike (“Bikes”). Señales del trazado específicas para las modalidades TrailRun y Experience (“Runners”) o MountainBike (“Bikes”). Specific signals of the race course for TrailRun & Experience modalities (“Runners”) or MountainBike (“Bikes”).

Cinta taronja Cinta naranja Orange ribbon

47

er favor no la to ueu A uesta sen Aquesta senyal al serà retirada després des rés de la cursa, per toqueu! tocar! Esta señal será retirada después de la carrera. ¡por favor no tocar This his sign will be removed after the race. Please don’t touch itit!

Señales del trazado para todas las modalidades.

q

Senyals del traçat per a totes les modalitats.

T

Aquesta senyal serà retirada després de la cursa, per favor no la toqueu! Esta señal será retirada después de la carrera. ¡por favor no tocar! This sign will be removed after the race. Please don’t touch it!

y

p

p

!

!

q

!

When the race course goes through urban sections and in natural sections outside the Camí de Cavalls.


SENYALITZACIÓ · SEÑALIZACIÓN · SIGNALLING

3. SENYALITZACIÓ ESPECIAL SEÑALIZACIÓN ESPECIAL SPECIAL SIGNALLING

RECORREGUT OBERT AL TRÀNSIT El recorregut de la cursa a vegades és compartit amb el trànsit, i s’han de respectar escrupolosament les senyals i normes de circulació, excepte quan una persona de l’organització us doni preferència de pas.

TRAMS NEUTRALITZATS En la modalitat MountainBike Epic 360º hi ha un tram neutralitzat a cada etapa, que estarà marcat amb les següents senyals.

RECORRIDO ABIERTO AL TRÁFICO

TRAMOS NEUTRALIZADOS

El recorrido de la carrera a veces es compartido con el trafico, y se deben respetar escrupulosamente las señales y normas de circulación, excepto cuando una persona de la organización os de preferencia de paso.

En la modalidad MountainBike Epic 360º hay un tramo neutralizado en cada etapa, que estará indicado con las siguientes señales.

NEUTRALIZED SECTIONS

SHARED WITH TRAFFIC COURSE

There is a neutralized section in each stage of the MountainBike Epic 360º modality, which will be marked with the following signs.

The course of the race sometimes is shared with the trafflc, and the signs and traffic rules must be scrupulously respected, except when a person from the organization gives you right of way.

Inici de tram de cursa. Inicio de tramo de carrera. Start of racing section.

Sigueu prudents i respecteu les normes de circulació. / Sed prudentes y respetad las normas de circulación. / Be careful and respect traffic rules.

Inici de tram fora de cursa. Inicio de tramo fuera de carrera. Start of non racing section.

MEDI AMBIENT · MEDIOAMBIENTE · ENVIRONMENT Transiteu en silenci. Transitar en silencio. Go through it in silence.

Baixeu de la bicicleta i camineu. Bajar de la bicicleta y caminar. Get off the bike and walk.

No sortiu del traçat. No salir del trazado. Don’t leave the path.

Es permet pujar a la bici. Está permitido subir a la bici. You can get on the bike.

No derrapeu. No derrapar. Don’t skid.

48


RESPECTE PER LES ZONES NATURALS FRÀGILS

RESPETO POR LAS ZONAS NATURALES FRÁGILES

RESPECT FOR FRAGILE NATURAL AREAS

La cursa transcorre per molts d’espais protegits, tant de la Xarxa Natura 2000 com del Parc Natural de s’Albufera des Grau. El respecte pel medi ambient i pels camins és un dels aspectes essencials de la cursa.

La carrera transcurre por muchos espacios protegidos, tanto de la Red Natura 2000 como del Parque Natural de s’Albufera des Grau. El respeto por el medio ambiente y los caminos es uno de los aspectos esenciales de la carrera.

The race runs through many protected areas, both in the Natura 2000 Network and the Natural Park of s’Albufera des Grau. Respect for the environment and the trails is one of the essential aims of the race.

Pautes comunes a totes les modalitats: • Transiteu en silenci pels espais naturals. • No sortiu de l’estricte traçat del camí i eviteu trepitjar la vegetació circumdant. • No abandoneu brossa ni agafeu res de l’entorn.

Pautas comunes a todas las modalidades: • Transitar en silencio por los espacios naturales. • No salir del estricto trazado del camino y evitar pisar la vegetación circundante. • No abandonar basura ni coger nada del entorno.

Common guidelines to all modalities: • Run silently through the natural areas. • Do not leave the strict path and avoid stepping on the surrounding vegetation. • Do not leave trash or take anything from the environment.

Pautes específiques per MountainBike: • Eviteu derrapar en les baixades. • Quan així s’indiqui, baixeu de la bici i camineu en trams de camí especialment fràgil.

Pautas específicas para MountainBike: • Evitar derrapar en las bajadas. • Cuando así se indique, bajar de la bici y caminar en tramos de camino especialmente frágil.

Pautes específiques per TrailRun i Experience: • No empreu bastons, excepte en el cas que siguin utilitzats amb punteres de goma o amb taps per protegir les puntes i es dugui un joc de puntes o taps de recanvi.

Pautas específicas para TrailRun y Experience: • No utilizar bastones, excepto en el caso de que sean utilizados con punteras de goma o con tapones para proteger las puntas y se lleve un juego de puntas o tapones de repuesto.

49

Specific guidelines for MountainBike: • Avoid skidding when going downhill. • When indicated, get off the bike and walk on especially fragile trail sections.

Specific guidelines for TrailRun and Experience: • Do not use poles, except in the case that they are used with rubber tips or with caps to protect the tips and a set of spare tips or caps is taken.


50


TrailRun

Favàritx

47,3 km / 1.16 1 m

31,1 km / 826 m

Arenal de Son Saura

Cala Morell

13,4 km / 303 m

Cavalleria

16,5 km / 632 m

190 KM / 3.230 M

Camí del Pilar

Cala en Blanes 29,9 km / 536 m

Es Grau

Es Grau

59,9 km / 1.340 m

Base naval de Maó 43,3 km / 576 m

68 km / 1578 m

15,7 km / 174 m

Binibèquer Vell

27,7 km / 374 m

Cala en Porter

Sant Tomàs

64 km / 722 m 54 km / 826 m

ARTIEM Audax

54,3 km / 617 m

Es Banyul

45,2 km / 602 m

Cap d’Artrutx

Cap d’Artrutx

Tres etapes corrents pel litoral verge, escarpat i ple de sorpreses de Menorca. La gran diversitat de terrenys i paisatges naturals fan que cada etapa sigui única i diferent de les altres. Una aventura èpica i inoblidable.

Tres etapas corriendo por el litoral virgen, escarpado y lleno de sorpresas de Menorca. La gran diversidad de terrenos y paisajes naturales hacen que cada etapa sea única y diferente de las otras. Una aventura épica e inolvidable.

Three stages running by the unspoilt coast, steep and full of surprises of Menorca. The wide diversity of lands and natural landsca­ pes of each stage make each of them a uni­ que experience, totally different to the others. An epic and unforgettable adventure.

El recorregut coincideix gairebé íntegrament amb el del Camí de Cavalls, a més d’altres camins que transcorren més a prop del litoral. En conjunt, completa la volta a l’illa, amb una mitjana de 61,7 km i 1.060 m de desnivell per etapa.

El recorrido coincide casi íntegramente con el del Camí de Cavalls, además de otros caminos que transcurren más cerca del litoral. En conjunto, completa la vuelta a la isla, con una media de 61,7 km y 1.060 m de desnivel por etapa.

The race route consists of the best sections of the Camí de Cavalls, as well as other paths that run closer to the sea. All in all, it completes the island circumnavi­gation, with an average of 61.7 km and 1,060 m of elevation gain per stage.

51


03/11 CAMÍ DEL PILAR MAÓ 69 KM / 1.578 M

LIMIT 18:40 69 km +1.580 m

MAÓ

FAVÀRITX

ARENAL DE SON SAURA

16,8 km +335 m

LIMIT 15:50 LIMIT 17:15* 47,9 km 57,5 km +1.161 m +1.340 m 9,6 km 11 km +179 m +240 m

ES GRAU

LIMIT 13:35 31,1 km +826 m 14,6 km +194 m

CAVALLERIA

Etapa 1

16,5 km +632 m

LIMIT 11:30 16,5 km +632 m

CAMÍ DEL PILAR

START 8:30 0 km +0 m

* Llum frontal obligatori a partir de les 15:30 h / Luz frontal obligatoria a partir de las 15:30 h / Mandatory headlamp from 3:30 h

TRAILRUN EPIC 360º · ETAPA 1

L’etapa s’inicia al Camí del Pilar i afronta la secció més dura que es pot trobar en tot el litoral menorquí. El terreny i l’orografia fan que els primers quilòmetres, i especialment el tram entre es Alocs i Cala Barril, puguin convertir-se en tot un desafiament per als corredors. A partir de Cala Barril, tot i que el terreny es manté similar al seu pas per la zona de les platges Binimel·là i de Cavalleria, l’orografia se suavitza.

La etapa se inicia en el Camí del Pilar y afronta la sección más dura que se puede hallar en todo el litoral menorquín. Su terreno y orografía hacen que los primeros kilómetros, y especialmente el tramo entre Es Alocs y Cala Barril, puedan convertirse en todo un desafío para los corredores. A partir de Cala Barril, a pesar de que el terreno se mantiene similar a su paso por la zona de las playas de Binimel·là y de Cavalleria, la orografía se suaviza.

The stage starts on the Camí del Pilar and faces the toughest section that can be found on the entire Menorcan coast. The terrain and slopes in the first few kilometers, and especially in the section between Es Alocs and Cala Barril, can become quite a challenge for the runners. From Cala Barril the orography softens, although the kind of terrain remains similar when passing through the area of the Binimel·là and Cavalleria beaches.

Tot canvia radicalment a partir de la zona de Cala Tirant (km 21). Els corredors passen aleshores per una combinació de pistes entre boscos i camps de cultius amb trams asfaltats. Un tram en general poc exigent i molt ràpid condueix fins a les àrees residencials de Son Parc i Arenal d’en Castell.

Todo cambia radicalmente a partir de la zona de Cala Tirant (km 21). Los corredores pasan entonces por una combinación de pistas entre bosques y campos de cultivos con tramos asfaltados. Un tramo en general poco exigente y muy rápido conduce hasta las áreas residenciales de Son Parc y Arenal d’en Castell.

Everything changes drastically from the Cala Tirant area (km 21). Runners then pass through a combination of forest tracks, fields and paved sections. A generally undemanding and very fast stretch leads to the residential areas of Son Parc and Arenal d’en Castell.

El recorregut travessa Addaia i voreja el Port d’Addaia tot acostant-se als límits del Parc Natural de s’Albufera des Grau. El paisatge de les salines de Mongofra ja en forma part i el traçat creua zones de cultiu d’interior fins que torna a accedir a la costa a l’alçada del Pou d’en Caldes.

El recorrido cruza Addaia y bordea el Port d’Addaia, a medida que se acerca a los límites del Parc Natural de s’Albufera des Grau. El paisaje de las salinas de Mongofra ya forma parte de él y el trazado cruza zonas de cultivo de interior hasta que vuelve a acceder a la costa a la altura del Pou d’en Caldes.

A continuació, un tram asfaltat acosta els corredors a Favàritx (km 47,3), des d’on s’alternen senders, camins més amples i zones arenoses, tot passant per diverses cales com l’Arenal d’en Morella o Cala Tortuga, sa Torreta o Tamarells. Es Grau marca l’últim tram dins del parc natural.

A continuación, un tramo asfaltado acerca a los corredores a Favàritx (km 47,3), desde donde se alternan senderos, caminos más anchos y zonas arenosas, mientras pasa por varias calas como L’Arenal d’en Morella o Cala Tortuga, Sa Torreta o Tamarells. Es Grau marca el último tramo dentro del parque natural.

A partir de la Caleta de Binillautí i fins a sa Mesquida, ens esperen tres pujades curtes però intenses, pràcticament sempre per sender, en una zona de vegetació

A partir de la Caleta de Binillautí y hasta Sa Mesquida, nos esperan tres subidas cortas pero intensas, casi siempre por

52

The route crosses Addaia and skirts the Port of Addaia while approaching the Natural Park of s’Albufera des Grau. The landscape of the Mongofra salt pans is already part of it. The route crosses cultivation areas until it reaches the coast again, near the Pou d’en Caldes cove. Next, a paved section brings the runners to Favàritx (km 47.3). From there on, different kinds of paths, trails and sandy areas will alternate, all the while passing through several coves such as Arenal d’en Morella or Cala Tortuga, sa Torreta or Tamarells. Es Grau marks the last stretch within the Natural Park. From the Caleta de Binillautí and up to sa Mesquida, three short but intense climbs await us, mostly on a narrow trail, in an


baixa. Per acabar l’etapa, a partir de la Raconada de sa Mesquida Vella, el traçat entra en un espai d’accés restringit a la zona de Sant Isidre, per anar fins a la Culàrsega del port de Maó. Resseguirem el moll del port i pujarem cap al centre per la Costa des General. L’etapa acaba a la Plaça de la Conquesta.

sendero, en una zona de vegetación baja. Para acabar la etapa, a partir de la Raconada de sa Mesquida Vella, el trazado entra en un espacio de acceso restringido en la zona de Sant Isidre, para ir hasta la Culàrsega del puerto de Maó. Seguiremos por el muelle del puerto y subiremos hacia el centro por la Costa des General. La etapa termina en la Plaça de la Conquesta.

53

area of low vegetation. To finish the stage, from the Raconada de sa Mesquida Vella, the route enters a restricted access area in the Sant Isidre area and takes the runners to the Culàrsega in the port of Maó. We will continue along the port pier and go up towards the center along the Costa des General. The stage ends at Plaça de la Conquesta.


TRAILRUN EPIC 360º · ETAPA 2

13 km +294 m

LIMIT 17:00 56 km +870 m

ARTIEM AUDAX

14,1 km +202 m

LIMIT 15:00 43 km +576 m

SANT TOMÀS

14 km +200 m

LIMIT 12:45 28,9 km +374 m

CALA EN PORTER

BINIBÈQUER VELL

Etapa 2 / 1Day

14,9 km +174 m

LIMIT 10:45 14,9 km +174 m

ES CASTELL

START 8:15 0 km +0 m

04/11 ES CASTELL ARTIEM AUDAX 56 KM / 870 M Etapa que recorre el sud de Menorca en tot el seu esplendor, amb els seus roquissars de pedra calcària, les platges d’arena blanca rodejades de pinars i els barrancs que imprimeixen caràcter al seu relleu. S’inicia al camp de futbol municipal des Castell, a través d’una secció de camps de cultiu i un tram més rocós de litoral abans d’arribar a Punta Prima (km 9,0). Els següents gairebé nou quilòmetres travessen urbanitzacions tan emblemàtiques com Binibèquer i Binissafúller per primera línia de mar.

Etapa que recorre el sur de Menorca en todo su esplendor, con sus roquedales de piedra caliza, sus playas de arena blanca rodeadas de pinares y sus barrancos que imprimen carácter a su relieve. Se inicia en el campo de fútbol municipal de Es Castell, a través de una sección de campos de cultivo y un tramo más rocoso de litoral antes de llegar a Punta Prima (km 9,0). Los siguientes casi nueve kilómetros cruzan urbanizaciones tan emblemáticas como Binibèquer y Binissafúller por primera línea de mar.

A l’alçada des Caló Blanc, el camí s’allunya de la costa, passa pes Canutells i a prop de Calescoves abans d’arribar a Cala en Porter i al segon avituallament (km 29,7). Els barrancs de Cala en Porter i de Llucalari són l’avantsala de Son Bou. L’itinerari travessa la urbanització, així com les desembocadures dels barrancs des Becs i de Son Boter abans de tornar a la costa a la Platja de Talis.

A la altura de Es Caló Blanc, el camino se aleja de la costa, pasa por Es Canutells y cerca de Calescoves antes de llegar a Cala en Porter y al segundo avituallamiento (km 29,7). Los barrancos de Cala en Porter y de Llucalari son la antesala de Son Bou. El itinerario cruza la urbanización, así como las desembocaduras de los barrancos de Es Becs y de Son Boter antes de regresar a la costa en la Platja de Talis.

A partir d’aquí, el traçat ressegueix la línia de la costa fins arribar a meta, amb trams del Camí de Cavalls i altres trams inèdits per un sender litoral. L’etapa passa per multitud de cales i platges com Sant Tomàs, Binigaus, Cala Escorxada, Cala Fustam, Trebalúger i Cala Mitjana. Açò sí, el terreny és molt dur, rocós i trencacames.

A partir de aquí, el trazado resigue la línea de la costa hasta llegar a meta, con tramos del Camí de Cavalls y otros tramos inéditos por un sendero litoral. La etapa pasa por multitud de calas y playas como Sant Tomàs, Binigaus, Cala Escorxada, Cala Fustam, Trebalúger y Cala Mitjana. Eso sí, el terreno es muy duro, rocoso y rompepiernas.

L’arribada, després de travessar la platja de Cala Galdana i d’encarar una pujada final, es troba al davant de l’ARTIEM Audax, l’hotel oficial de la cursa.

La llegada, después de cruzar la playa de Cala Galdana y afrontar una subida final, se encuentra frente al ARTIEM Audax, el hotel oficial de la carrera.

54

A stage that covers the south of Menorca in all its splendor, with its limestone cliffs, white sand beaches surrounded by pine forests and ravines that give character to its relief. It starts at the Es Castell football field, through a section of fields and a more rocky stretch of coastline before reaching Punta Prima (km 9.0). The next almost nine kilometers cross such emblematic urbanizations as Binibèquer and Binissafúller along the seafront. Near Caló Blanc, the path leaves the coast behind, passes through Es Canutells and near Calescoves before reaching Cala en Porter and the second refreshment point (km 29.7). The ravines of Cala en Porter and Llucalari are the forecourt of Son Bou. The route crosses the urbanization, as well as the mouths of the Becs and Son Boter ravines before returning to the coast at Platja de Talis. From here, the route follows the coastline until reaching the finish line, with sections of the Camí de Cavalls and other unprecedented sections along a coastal trail. The stage passes through many coves and beaches such as Sant Tomàs, Binigaus, Cala Escorxada, Cala Fustam, Trebalúger and Cala Mitjana. The terrain is very hard, rocky and leg-breaking. The finish line, after crossing the beach of Cala Galdana and facing one last climb, is located in front of the ARTIEM Audax, the official hotel of the race.


55


05/11 CAMÍ DEL PILAR ARTIEM AUDAX 65 KM / 780 M

ARTIEM AUDAX

ES BANYUL

15,3 km +66 m

LIMIT 15:10 LIMIT 16:30* LIMIT 18:00 45,2 km 54,3 km 65 km +602 m +617 m +780 m 9,1 km 10,7 km +15 m +163 m

CAP D’ARTRUTX

16,5 km +233 m

LIMIT 12:50 29,9 km +536 m

CALA EN BLANES

13,4 km +303 m

LIMIT 10:15 13,4 km +303 m

CALA MORELL

Etapa 3

CAMÍ DEL PILAR

START 8:15 0 km +0 m

* Llum frontal obligatori a partir de les 15:45 h / Luz frontal obligatoria a partir de las 15:45 h / Mandatory headlamp from 3:45 h

TRAILRUN EPIC 360º · ETAPA 3

Etapa que recorre el ponent de Menorca, caracteritzat pels grans contrastos entre els durs trams rocosos de litoral, zones de bosc i les característiques cales d’arena blanca del sud. La sortida torna a situar-se al mateix punt que la primera etapa, al Camí del Pilar, per resseguir des d’allà el Camí de Cavalls en la direcció oposada.

Etapa que recorre el poniente de Menorca, caracterizado por los grandes contrastes entre los duros tramos rocosos de litoral, zonas de bosque y las características calas de arena blanca del sur. La salida vuelve a situarse en el mismo punto que la primera etapa, en el Camí del Pilar, para reseguir desde allí el Camí de Cavalls en dirección opuesta.

Stage that runs through the west of Menorca, characterized by the great contrasts between the hard rocky stretches of coast, forest areas and the characteristic white sand coves of the south. The start is located at the same point as the first stage, on the Camí del Pilar, to retrace the Camí de Cavalls from there in the opposite direction.

Els primers quilòmetres poden resultar enganyosos. Fins a ses Fontanelles (km 10,5) ens trobem una de les parts més amables i ràpides de tota la cursa, que transcorre per camins còmodes d’interior, a través de zones de camps i boscos.

Los primeros kilómetros pueden resultar engañosos. Hasta Ses Fontanelles (km 10,5) nos encontramos una de las partes más amables y rápidas de toda la carrera, que transcurre por caminos cómodos de interior, a través de zonas de campos y bosques.

The first kilometers can be deceiving. Until Ses Fontanelles (km 10.5) we find one of the friendliest and fastest parts of the whole race, which runs along comfortable inland paths, through areas of fields and forests.

A partir d’allà, però, el canvi de terreny és radical i la roca s’apodera en exclusiva del paisatge. És cert que es tracta de la zona més plana de l’illa, però el terreny resulta duríssim per als peus i no admet cap moment de desconcentració. És una etapa molt més dura del que el perfil dona a entendre. La vegetació baixa predomina a mesura que es deixen enrere Cala Morell (km 13,4), Punta Nati i el famós Pont d’en Gil i el traçat s’endinsa a l’entramat urbà dels voltants de Ciutadella.

A partir de allí, no obstante, el cambio de terreno es radical y la roca se apodera en exclusiva del paisaje. Es cierto que se trata de la zona más llana de la isla, pero el terreno resulta durísimo para los pies y no admite ningún momento de desconcentración. Es una etapa mucho más dura de lo que el perfil da a entender. La vegetación baja predomina a medida que se dejan atrás Cala Morell (km 13,4), Punta Nati y el famoso Pont d’en Gil y el trazado se adentra en el entramado urbano de los alrededores de Ciutadella.

Cap al final de l’etapa, un cop girat el Cap d’Artrutx (km 45,2), el recorregut passa per algunes de les platges més reconegudes de Menorca. Son Saura (km 54,4), Cala des Talaier i Cala en Turqueta són les primeres. El traçat se separa en aquest punt del Camí de Cavalls per resseguir el sender litoral i poder passar per Macarelleta i Macarella.

Hacia el final de la etapa, una vez girado el Cap d’Artrutx (km 45,2), el recorrido pasa por algunas de las playas más reconocidas de Menorca. Son Saura (km 54,4), Cala des Talaier y Cala en Turqueta son las primeras. El trazado se separa en este punto del Camí de Cavalls para reseguir el sendero litoral y poder pasar por Macarelleta y Macarella.

56

From Ses Fontanelles, however, there is a sudden change in the terrain and the landscape becomes a never ending rocky platform. It is true that this is the flattest area of the island, but the terrain is really hard for the feet and forces you to be focused all the time on where you step. It is a much tougher stage than the elevation profile suggests. The low vegetation predominates as Cala Morell (km 13.4), Punta Nati and the iconic Pont d’en Gil are left behind and the route enters the urban area of the surroundings of Ciutadella. Towards the end of the stage, after leaving Cap d’Artrutx behind (km 45.2), the route passes by some of Menorca’s most renowned beaches. Son Saura (km 54.4), Cala des Talaier and Cala en Turqueta are the first ones. The route separates at this point from the Camí de Cavalls to follow a coastal trail and pass through Macarelleta and Macarella.


Encara cal superar una última pujada per accedir a Cala Galdana i a la línia d’arribada, situada novament davant de l’ARTIEM Audax, l’hotel oficial de la cursa.

Todavía hay que superar una última subida para acceder a Cala Galdana y a la línea de llegada, situada nuevamente frente al ARTIEM Audax, el hotel oficial de la carrera.

57

Runners will still have to overcome a final climb before approaching Cala Galdana and crossing the finish line, located again in front of the ARTIEM Audax, the official hotel of the race.


Experience

Favàritx

10,3 km / 216 m

97 KM / 1.489 M

Camí del Pilar

Es Grau

Es Grau

19,8 km / 395 m

Base naval de Maó 19,5 km / 337 m

31 km / 633 m

5,9 km / 135 m

Cala en Porter

Sant Tomàs

31 km / 215 m 31 km / 587 m

ARTIEM Audax

21,3 km / 60 m

Es Banyul

12,2 km / 45 m

Cap d’Artrutx

Cap d’Artrutx

L’experiència Camí de Cavalls 360º en tres etapes seleccionades, amb una mitjana de 31 km i 480 m de desnivell, que resumeixen la gran diversitat de paisatges d’una illa única. La modalitat Experience 360º és una versió reduida de la TrailRun Epic 360º pensada per a tots aquells que vulguin gaudir de l’ARTIEM Epic Camí de Cavalls 360º ja sigui caminant o corrents.

La experiencia Camí de Cavalls 360º en tres etapas seleccionadas, con una media de 31 km y 480 m de desnivel, que resumen la gran diversidad de paisajes de una isla única. La modalidad Experience 360º es una versión reducida de la TrailRun Epic 360º pensada para todos aquellos que quieran disfrutar de la ARTIEM Epic Camí de Cavalls 360º ya sea caminando o corriendo.

58

The experience of Camí de CavalIs 360º in 3 selected stages, with an average of 31 km and 480 m of elevation gain, that sum up the diverse landscapes of a unique island. The Experience 360º is a reduced version of TrailRun Epic 360º, created for those who want to enjoy the Epic 360º either wal­king or running.


EXPERIENCE 360º · ETAPA 1

MAÓ

LIMIT 17:20 32 km +635 m

ES GRAU

LIMIT 13:35 LIMIT 15:30 10,9km 20,5 km +216 m +395 m 9,6 km 11,5 km +179 m +240 m

FAVÀRITX

Etapa 1

ADDAIA

START 11:30 0 km +0 m 10,9 km +216 m

03/11 ADDAIA MAÓ 32 KM / 635 M L’etapa s’inicia a la Punta de sa Torre d’Addaia, amb unes vistes precioses d’aquest indret del nord de l’illa. De seguida entra en un senderó que voreja el Port d’Addaia fins a connectar amb el Camí de Cavalls. El recorregut s’acosta als límits del Parc Natural de s’Albufera des Grau. El paisatge de les salines de Mongofra ja en forma part i el traçat creua zones de cultiu d’interior fins que torna a accedir a la costa a l’alçada del Pou d’en Caldes.

La etapa se inicia en la Punta de sa Torre de Addaia, con unas vistas preciosas de este lugar del norte de la isla. Enseguida entra en una senda que bordea el Port d’Addaia hasta conectar con el Camí de Cavalls.

The stage starts at Punta de sa Torre d’Addaia, with beautiful views of this place in the north of the island. Immediately enter a path that skirts Port d’Addaia until it connects with the Camí de Cavalls.

El recorrido se acerca a los límites del Parc Natural de s’Albufera des Grau. El paisaje de las salinas de Mongofra ya forma parte de él y el trazado cruza zonas de cultivo de interior hasta que vuelve a acceder a la costa a la altura del Pou d’en Caldes.

The route crosses Addaia and skirts the Port of Addaia while approaching the Natural Park of s’Albufera des Grau. The landscape of the Mongofra salt pans is already part of it. The route crosses cultivation areas until it reaches the coast again, near the Pou d’en Caldes cove.

A continuació, un tram asfaltat acosta els corredors a Favàritx (km 10,3), des d’on s’alternen senders, camins més amples i zones arenoses, tot passant per diverses cales com l’Arenal d’en Morella o Cala Tortuga, sa Torreta o Tamarells. Es Grau marca l’últim tram dins del parc natural.

A continuación, un tramo asfaltado acerca a los corredores a Favàritx (km 10,3), desde donde se alternan senderos, caminos más anchos y zonas arenosas, mientras pasa por varias calas como L’Arenal d’en Morella o Cala Tortuga, Sa Torreta o Tamarells. Es Grau marca el último tramo dentro del parque natural.

A partir de la Caleta de Binillautí i fins a sa Mesquida, ens esperen tres pujades curtes però intenses, pràcticament sempre per sender, en una zona de vegetació baixa. Per acabar l’etapa, a partir de la Raconada de sa Mesquida Vella, el traçat entra en un espai d’accés restringit a la zona de Sant Isidre, per anar fins a la Culàrsega del port de Maó. Resseguirem el moll del port i pujarem cap al centre per la Costa des General. L’etapa acaba a la Plaça de la Conquesta.

A partir de la Caleta de Binillautí y hasta Sa Mesquida, nos esperan tres subidas cortas pero intensas, casi siempre por sendero, en una zona de vegetación baja. Para acabar la etapa, a partir de la Raconada de sa Mesquida Vella, el trazado entra en un espacio de acceso restringido en la zona de Sant Isidre, para ir hasta la Culàrsega del puerto de Maó. Seguiremos por el muelle del puerto y subiremos hacia el centro por la Costa des General. La etapa termina en la Plaça de la Conquesta.

59

Next, a paved section brings the runners to Favàritx (km 10.3). From there on, different kinds of paths, trails and sandy areas will alternate, all the while passing through several coves such as Arenal d’en Morella or Cala Tortuga, sa Torreta or Tamarells. Es Grau marks the last stretch within the Natural Park. From the Caleta de Binillautí and up to sa Mesquida, three short but intense climbs await us, mostly on a narrow trail, in an area of low vegetation. To finish the stage, from the Raconada de sa Mesquida Vella, the route enters a restricted access area in the Sant Isidre area and takes the runners to the Culàrsega in the port of Maó. We will continue along the port pier and go up towards the center along the Costa des General. The stage ends at Plaça de la Conquesta.


60


EXPERIENCE 360º · ETAPA 2

14,1 km +202 m

13 km +294 m

SANT TOMÀS

LIMIT 14:25 20 km +337 m

LIMIT 17:00 33 km +631 m

ARTIEM AUDAX

LIMIT 11:25 5,9 km +135 m 5,9 km +135 m

CALA EN PORTER

Etapa 2 / 1Day

ES CANUTELLS

START 10:30 0 km +0 m

04/11 ES CANUTELLS ARTIEM AUDAX 33 KM / 631 M Etapa que recorre el sud de Menorca en tot el seu esplendor, amb els seus roquissars de pedra calcària, les platges d’arena blanca rodejades de pinars i els barrancs que imprimeixen caràcter al seu relleu.

Etapa que recorre el sur de Menorca en todo su esplendor, con sus roquedales de piedra caliza, sus playas de arena blanca rodeadas de pinares y sus barrancos que imprimen carácter a su relieve.

A stage that covers the south of Menorca in all its splendor, with its limestone cliffs, white sand beaches surrounded by pine forests and ravines that give character to its relief.

S’inicia as Canutells i la primera secció passa pel barranc de Calescoves abans d’arribar a Cala en Porter i al primer avituallament (km 5,9). Els barrancs de Cala en Porter i de Llucalari són l’avantsala de Son Bou. L’itinerari travessa la urbanització, així com les desembocadures dels barrancs des Becs i de Son Boter abans de tornar a la costa a la Platja de Talis.

Se inicia en Es Canutells y la primera sección pasa por el barranco de Calescoves antes de llegar a Cala en Porter y al primer avituallamiento (km 5,9). Los barrancos de Cala en Porter y de Llucalari son la antesala de Son Bou. El itinerario cruza la urbanización, así como las desembocaduras de los barrancos de Es Becs y de Son Boter antes de regresar a la costa en la Platja de Talis.

It starts at Es Canutells and the first section crosses the Calescoves ravine before reaching Cala en Porter and the second refreshment point (km 5.9). The ravines of Cala en Porter and Llucalari are the forecourt of Son Bou. The route crosses the urbanization, as well as the mouths of the Becs and Son Boter ravines before returning to the coast at Platja de Talis.

A partir d’aquí, el traçat ressegueix la línia de la costa fins arribar a meta, amb trams del Camí de Cavalls i altres trams inèdits per un sender litoral. L’etapa passa per multitud de cales i platges com Sant Tomàs, Binigaus, Cala Escorxada, Cala Fustam, Trebalúger i Cala Mitjana. Açò sí, el terreny és molt dur, rocós i trencacames.

A partir de aquí, el trazado resigue la línea de la costa hasta llegar a meta, con tramos del Camí de Cavalls y otros tramos inéditos por un sendero litoral. La etapa pasa por multitud de calas y playas como Sant Tomàs, Binigaus, Cala Escorxada, Cala Fustam, Trebalúger y Cala Mitjana. Eso sí, el terreno es muy duro, rocoso y rompepiernas.

L’arribada, després de travessar la platja de Cala Galdana i d’encarar una pujada final, es troba al davant de l’ARTIEM Audax, l’hotel oficial de la cursa.

La llegada, después de cruzar la playa de Cala Galdana y afrontar una subida final, se encuentra frente al ARTIEM Audax, el hotel oficial de la carrera.

61

From here, the route follows the coastline until reaching the finish line, with sections of the Camí de Cavalls and other unprecedented sections along a coastal trail. The stage passes through many coves and beaches such as Sant Tomàs, Binigaus, Cala Escorxada, Cala Fustam, Trebalúger and Cala Mitjana. The terrain is very hard, rocky and leg-breaking. The finish line, after crossing the beach of Cala Galdana and facing one last climb, is located in front of the ARTIEM Audax, the official hotel of the race.


62


EXPERIENCE 360º · ETAPA 3

ARTIEM AUDAX

ES BANYUL

12,2 km +45 m

LIMIT 13:20 LIMIT 15:10 LIMIT 17:10 12,2 km 21,3 km 32 km +45 m +60 m +223 m 9,1 km 10,7 km +15 m +163 m

CAP D’ARTRUTX

Etapa 3

CIUTADELLA

START 11:00 0 km +0 m

05/11 CIUTADELLA ARTIEM AUDAX 32 KM / 223 M Etapa que recorre el ponent de Menorca, caracteritzat pels grans contrastos entre els durs trams rocosos de litoral, zones de bosc i les característiques cales d’arena blanca del sud. La sortida es troba situada al castell de Sant Nicolau de Ciutadella, des d’on connecta tot d’una amb el Camí de Cavalls.

Etapa que recorre el poniente de Menorca, caracterizado por los grandes contrastes entre los duros tramos rocosos de litoral, zonas de bosque y las características calas de arena blanca del sur. La salida se encuentra situada en el castillo de Sant Nicolau de Ciutadella, desde donde conecta enseguida con el Camí de Cavalls.

Una vegada girat el Cap d’Artutx (km 11,4), el recorregut passa per algunes de les platges més reconegudes de Menorca. Son Saura (km 20,6), Cala des Talaier i Cala en Turqueta són les primeres. El traçat se separa en aquest punt del Camí de Cavalls per resseguir un sender litoral i poder passar per Macarelleta i Macarella.

Una vez girado el Cap d’Artrutx (km 11,4), el recorrido pasa por algunas de las playas más reconocidas de Menorca. Son Saura (km 20,6), Cala des Talaier y Cala en Turqueta son las primeras. El trazado se separa en este punto del Camí de Cavalls para reseguir un sendero litoral y poder pasar por Macarelleta y Macarella.

Encara cal superar una última pujada per accedir a Cala Galdana i a la línia d’arribada, situada novament davant de l’ARTIEM Audax, l’hotel oficial de la cursa.

Todavía hay que superar una última subida para acceder a Cala Galdana y a la línea de llegada, situada nuevamente frente al ARTIEM Audax, el hotel oficial de la carrera.

63

Stage that runs through the west of Menorca, characterized by the great contrasts between the hard rocky stretches of coast, forest areas and the characteristic white sand coves of the south. The start is located in front of Sant Nicolau castle in Ciutadella, and it soon connects with the Camí de Cavalls. After leaving Cap d’Artrutx behind (km 45.2), the route passes by some of Menorca’s most renowned beaches. Son Saura (km 54.4), Cala des Talaier and Cala en Turqueta are the first ones. The route separates at this point from the Camí de Cavalls to follow a coastal trail and pass through Macarelleta and Macarella. Runners will still have to overcome a final climb before approaching Cala Galdana and crossing the finish line, located again in front of the ARTIEM Audax, the official hotel of the race.


64


MountainBike

Favàritx

47,3 km / 1.16 1 m

31,1 km / 826 m

Arenal de Son Saura

Cala Morell

13,4 km / 303 m

Cavalleria

16,5 km / 632 m

190 KM / 3.280 M

Camí del Pilar

Cala en Blanes 29,9 km / 536 m

Es Grau

Es Grau

59,9 km / 1.340 m

Base naval de Maó 43,3 km / 576 m

68 km / 1578 m

15,7 km / 174 m

Binibèquer Vell

27,7 km / 374 m

Cala en Porter

Sant Tomàs

63km / 795m 56 km /855 m

ARTIEM Audax

53,9 km / 622 m

Es Banyul

45,2 km / 602 m

Cap d’Artrutx

Cap d’Artrutx

La volta a Menorca de Camí de Cavalls 360º en tres etapes d’autèntic mountain bike per un recorregut trepidant i amb una exigència tècnica molt elevada, només apte per a ciclistes entrenats i amb bones habilitats tècniques.

La vuelta a Menorca de Camí de Cavalls 360º en tres etapas de auténtico mountain bike por un recorrido trepidante y con una exigencia técnica muy elevada, solamente apto para ciclistas entrenados y con buenas habilidades técnicas.

Camí de Cavalls 360º’s tour around Menorca in three stages of pure mountain biking in a frenetic track, really demanding both at physical and technical levels, only suitable for trained cyclists with good technical skills.

El recorregut està basat en el Camí de Cavalls, a més d’altres camins que hi transcorren paral·lels. Les etapes tenen una mijtana de 63 km i 1.080 m de desnivell.

El recorrido está basado en el Camí de Cavalls, además de otros caminos que transcurren paralelos a él. Las etapas tienen una media de 63 km y 1.080 m de desnivel.

The route is based on the Camí de Cavalls, in addition to other paths that run parallel to it. The stages have an average length of 63 km and 1,080 m of elevation gain.

65


MOUNTAINBIKE EPIC 360º · ETAPA 1 LIMIT 15:35 69 km +1.578 m

MAÓ

FAVÀRITX

ARENAL DE SON SAURA

16,8 km +335 m

LIMIT 13:25 LIMIT 14:25 47,9 km 58 km +1.161 m +1.340 m 10,1 km 11,1 km +179 m +238 m

ES GRAU

LIMIT 11:50 31,1 km +826 m 14,6 km +194 m

CAVALLERIA

Etapa 1

16,5 km +632 m

LIMIT 10:50 16,5 km +632 m

CAMÍ DEL PILAR

START 8:00 0 km +0 m

03/11 CAMÍ DEL PILAR MAÓ 69 KM / 1.578 M L’etapa s’inicia al Camí del Pilar i afronta la secció més dura que es pot trobar en tot el litoral menorquí. El terreny i l’orografia fan que els primers quilòmetres, i especialment el tram entre es Alocs i Cala Barril, puguin convertir-se en tot un desafiament per als ciclistes, que hauran d’empènyer la bici molta estona només començar. A partir de Cala Barril, tot i que el terreny es manté similar al seu pas per la zona de les platges Binimel·là i de Cavalleria, l’orografia se suavitza. Tot canvia radicalment a partir de la zona de Cala Tirant (km 21). Els ciclistes passen aleshores per una combinació de pistes entre boscos i camps de cultius amb trams asfaltats. Un tram en general poc exigent i molt ràpid condueix fins a les àrees residencials de Son Parc i Arenal d’en Castell. El recorregut travessa Addaia i voreja el Port d’Addaia tot acostant-se als límits del Parc Natural de s’Albufera des Grau, on comença el tram neutralitzat de l’etapa (km 40,2). El paisatge de les salines de Mongofra ja en forma part i el traçat creua zones de cultiu d’interior fins que torna a accedir a la costa a l’alçada del Pou d’en Caldes. A continuació, un tram asfaltat acosta els ciclistes a Favàritx (km 47,3), des d’on s’alternen senders, camins més amples i zones arenoses, tot passant per diverses cales com l’Arenal d’en Morella o Cala Tortuga, sa Torreta o Tamarells. Es Grau marca l’últim tram dins del parc natural, del qual se surt a la Caleta de Binillautí, on acaba el tram neutralitzat (km 59,7).

La etapa se inicia en el Camí del Pilar y afronta la sección más dura que se puede hallar en todo el litoral menorquín. Su terreno y orografía hacen que los primeros kilómetros, y especialmente el tramo entre Es Alocs y Cala Barril, puedan convertirse en todo un desafío para los ciclistas, que tendrán que empujar la bici mucho rato nada más empezar. A partir de Cala Barril, a pesar de que el terreno se mantiene similar a su paso por la zona de las playas de Binimel·là y de Cavalleria, la orografía se suaviza. Todo cambia radicalmente a partir de la zona de Cala Tirant (km 21). Los ciclistas pasan entonces por una combinación de pistas entre bosques y campos de cultivos con tramos asfaltados. Un tramo en general poco exigente y muy rápido conduce hasta las áreas residenciales de Son Parc y Arenal d’en Castell. El recorrido cruza Addaia y bordea el Port d’Addaia, a medida que se acerca a los límites del Parc Natural de s’Albufera des Grau, donde comienza el tramo neutralizado de la etapa (km 40,2). El paisaje de las salinas de Mongofra ya forma parte de él y el trazado cruza zonas de cultivo de interior hasta que vuelve a acceder a la costa a la altura del Pou d’en Caldes. A continuación, un tramo asfaltado acerca a los corredores a Favàritx (km 47,3), desde donde se alternan senderos, caminos más anchos y zonas arenosas, mientras pasa por varias calas como L’Arenal d’en Morella o Cala Tortuga, Sa Torreta o Tamarells. Es Grau marca el último tramo dentro del parque natural, del que se sale

66

The stage starts on the Camí del Pilar and faces the toughest section that can be found on the entire Menorcan coast. The terrain and slopes in the first few kilometers, and especially in the section between Es Alocs and Cala Barril, will become a real challenge for the bikers. They will have to push the bikes in many sections. From Cala Barril the orography softens, although the kind of terrain remains similar when passing through the area of the Binimel·là and Cavalleria beaches. Everything changes drastically from the Cala Tirant area (km 21). The bikers then pass through a combination of forest tracks, fields and paved sections. A generally undemanding and very fast stretch leads to the residential areas of Son Parc and Arenal d’en Castell. The route crosses Addaia and skirts the Port of Addaia while approaching the Natural Park of s’Albufera des Grau, where the non-racing section of this stage begins (km 40.2) The landscape of the Mongofra salt pans is already part of it. The route crosses cultivation areas until it reaches the coast again, near the Pou d’en Caldes cove. Next, a paved section brings the bikers to Favàritx (km 47.3). From there on, different kinds of paths, trails and sandy areas will alternate, all the while passing through several coves such as Arenal d’en Morella or Cala Tortuga, sa Torreta or Tamarells. Es Grau marks the last stretch within the Natural Park, which is left behind at Caleta de Binillautí (km 59.7) where the non-racing section ends.


Fins a sa Mesquida, ens esperen tres pujades curtes però intenses, pràcticament sempre per sender, en una zona de vegetació baixa. Per acabar l’etapa, a partir de la Raconada de sa Mesquida Vella, el traçat entra en un espai d’accés restringit a la zona de Sant Isidre, per anar fins a la Culàrsega del port de Maó. Resseguirem el moll del port i pujarem cap al centre per la Costa des General. L’etapa acaba a la Plaça de la Conquesta.

en la Caleta de Binillautí, donde termina el tramo neutralizado (km 59,7). Hasta Sa Mesquida, nos esperan tres subidas cortas pero intensas, casi siempre por sendero, en una zona de vegetación baja. Para acabar la etapa, a partir de la Raconada de sa Mesquida Vella, el trazado entra en un espacio de acceso restringido en la zona de Sant Isidre, para ir hasta la Culàrsega del puerto de Maó. Seguiremos por el muelle del puerto y subiremos hacia el centro por la Costa des General. La etapa termina en la Plaça de la Conquesta.

67

From the Caleta de Binillautí and up to sa Mesquida, three short but intense climbs await us, mostly on a narrow trail, in an area of low vegetation. To finish the stage, from the Raconada de sa Mesquida Vella, the route enters a restricted access area in the Sant Isidre area and takes the runners to the Culàrsega in the port of Maó. We will continue along the port pier and go up towards the center along the Costa des General. The stage ends at Plaça de la Conquesta.


MOUNTAINBIKE EPIC 360º · ETAPA 2

14,1 km +324 m

LIMIT 13:50 58 km +900 m

ARTIEM AUDAX

14,2 km +202 m

LIMIT 12:20 43,9 km +576 m

SANT TOMÀS

14 km +200 m

LIMIT 10:50 29,7 km +374 m

CALA EN PORTER

BINIBÈQUER VELL

Etapa 2 / 1Day

15,7 km +174 m

LIMIT 9:30 15,7km +174 m

ES CASTELL

START 8:00 0 km +0 m

04/11 ES CASTELL ARTIEM AUDAX 58 KM / 900 M Etapa que recorre el sud de Menorca en tot el seu esplendor, amb els seus roquissars de pedra calcària, les platges d’arena blanca rodejades de pinars i els barrancs que imprimeixen caràcter al seu relleu. S’inicia al camp de futbol municipal des Castell, a través d’una secció de camps de cultiu i un tram més rocós de litoral abans d’arribar a Punta Prima (km 9,0), on hi ha el control de temps per al tram neutralitzat de l’etapa. Els següents gairebé nou quilòmetres travessen urbanitzacions tan emblemàtiques com Binibèquer i Binissafúller per primera línia de mar.

Etapa que recorre el sur de Menorca en todo su esplendor, con sus roquedales de piedra caliza, sus playas de arena blanca rodeadas de pinares y sus barrancos que imprimen carácter a su relieve. Se inicia en el campo de fútbol municipal de Es Castell, a través de una sección de campos de cultivo y un tramo más rocoso de litoral antes de llegar a Punta Prima (km 9,0), donde está el control de tiempo para el tramo neutralizado de la etapa. Los siguientes casi nueve kilómetros cruzan urbanizaciones tan emblemáticas como Binibèquer y Binissafúller por primera línea de mar.

A l’alçada des Caló Blanc (km 17,8) s’acaba el tram neutralitzat i el camí s’allunya de la costa. Passa pes Canutells i pel barranc de Calescoves abans d’arribar a Cala en Porter i al segon avituallament (km 29,7). Els barrancs de Cala en Porter i de Llucalari són l’avantsala de Son Bou. L’itinerari travessa la urbanització, així com les desembocadures dels barrancs des Becs i de Son Boter abans de tornar a la costa a la Platja de Talis.

A la altura de Es Caló Blanc (km 17,8) se acaba el tramo neutralizado y el camino se aleja de la costa. Pasa por Es Canutells y por el barranco de Calescoves antes de llegar a Cala en Porter y al segundo avituallamiento (km 29,7). Los barrancos de Cala en Porter y de Llucalari son la antesala de Son Bou. El itinerario cruza la urbanización, así como las desembocaduras de los barrancos de Es Becs y de Son Boter antes de regresar a la costa en la Platja de Talis.

A partir d’aquí, el traçat ressegueix la línia de la costa i passa per platges tan emblemàtiques com Sant Tomàs i Binigaus. En la desembocadura del barranc de Binigaus, el recorregut torna als paisatges d’interior, tot seguint el Camí de Cavalls pels trams de bosc més interessants de tota la cursa.

A partir de aquí, el trazado resigue la línea de la costa y pasa por playas tan emblemáticas como Sant Tomàs y Binigaus. En la desembocadura del barranco de Binigaus, el recorrido vuelve a los paisajes de interior, siguiendo el Camí de Cavalls por los tramos de bosque más interesantes de toda la carrera.

De nou, torna a la costa a l’alçada de Cala Mitjana, a punt d’arribar al final. L’arribada, després de travessar la platja de Cala Galdana i d’encarar una pujada final, es troba al davant de l’ARTIEM Audax, l’hotel oficial de la cursa.

De nuevo, vuelve a la costa a la altura de Cala Mitjana, a punto de llegar al final. La llegada, después de cruzar la playa de Cala Galdana y afrontar una subida final, se encuentra frente al ARTIEM Audax, el hotel oficial de la carrera.

68

A stage that covers the south of Menorca in all its splendor, with its limestone cliffs, white sand beaches surrounded by pine forests and ravines that give character to its relief. It starts at the Es Castell football field, through a section of fields and a more rocky stretch of coastline before reaching Punta Prima (km 9.0), where the non-racing section of this stage begins. The next almost nine kilometers cross such emblematic urbanizations as Binibèquer and Binissafúller along the seafront. Near Caló Blanc (km 17.8), the non-racing section ends and the path leaves the coast behind. It passes through Es Canutells and near Calescoves before reaching Cala en Porter and the second refreshment point (km 29.7). The ravines of Cala en Porter and Llucalari are the forecourt of Son Bou. The route crosses the urbanization, as well as the mouths of the Becs and Son Boter ravines before returning to the coast at Platja de Talis. From here, the route follows the coastline and crosses iconic beaches such as Sant Tomàs and Binigaus. At the mouth of the Binigaus ravine, the route returns to the inland landscapes, following the Camí de Cavalls through the most interesting forest sections of the entire race. The race route meets the coast again in Cala Mitjana, about to reach the end. The finish line, after crossing the beach of Cala Galdana and facing one last climb, is located in front of the ARTIEM Audax, the official hotel of the race.


69


MOUNTAINBIKE EPIC 360º · ETAPA 3

ARTIEM AUDAX

ES BANYUL

15,3 km +66 m

LIMIT 12:45 LIMIT 13:35 LIMIT 14:35 45,2 km 53,4 km 63km +602 m +622 m +800 m 8,2 km 9,6km +20 m +178 m

CAP D’ARTRUTX

16,5 km +233 m

LIMIT 11:15 29,9 km +536 m

CALA EN BLANES

13,4 km +303 m

LIMIT 09:10 13,4 km +303 m

CALA MORELL

Etapa 3

CAMÍ DEL PILAR

START 8:00 0 km +0 m

05/11 CAMÍ DEL PILAR ARTIEM AUDAX 63 KM / 800 M Etapa que recorre el ponent de Menorca, caracteritzat pels grans contrastos entre els durs trams rocosos de litoral, zones de bosc i les característiques cales d’arena blanca del sud. La sortida torna a situar-se al mateix punt que la primera etapa, al Camí del Pilar, per resseguir des d’allà el Camí de Cavalls en la direcció oposada.

Etapa que recorre el poniente de Menorca, caracterizado por los grandes contrastes entre los duros tramos rocosos de litoral, zonas de bosque y las características calas de arena blanca del sur. La salida vuelve a situarse en el mismo punto que la primera etapa, en el Camí del Pilar, para reseguir desde allí el Camí de Cavalls en dirección opuesta.

Els primers quilòmetres poden resultar enganyosos. Fins a ses Fontanelles (km 10,5) ens trobem una de les parts més amables i ràpides de tota la cursa, que transcorre per camins còmodes d’interior, a través de zones de camps i boscos.

Los primeros kilómetros pueden resultar engañosos. Hasta Ses Fontanelles (km 10,5) nos encontramos una de las partes más amables y rápidas de toda la carrera, que transcurre por caminos cómodos de interior, a través de zonas de campos y bosques.

A partir d’allà, però, el canvi de terreny és radical i la roca s’apodera en exclusiva del paisatge. És cert que es tracta de la zona més plana de l’illa, però el terreny resulta dur i tècnic i no admet cap moment de desconcentració. És una etapa molt més dura del que el perfil dona a entendre. La vegetació baixa predomina a mesura que es deixen enrere Cala Morell (km 13,4), Punta Nati i el famós Pont d’en Gil. A continuació, el traçat s’endinsa a l’entramat urbà dels voltants de Ciutadella, en un tram neutralitzat que comença a Calespiques (km 24,4) i acaba a la zona de s’Aigua Dolça (km 40,7). Cap al final de l’etapa, un cop girat el Cap d’Artrutx (km 45,2) i passat Son Xoriguer (km 51,1), el recorregut s’allunya a estones de la costa i del Camí de Cavalls per prendre un camí paral·lel més ràpid fins a Cala en Turqueta. El traçat torna a seguir des d’aquest punt el Camí de Cavalls, que passa per Macarella.

A partir de allí, no obstante, el cambio de terreno es radical y la roca se apodera en exclusiva del paisaje. Es cierto que se trata de la zona más llana de la isla, pero el terreno resulta duro y técnico y no admite ningún momento de desconcentración. Es una etapa mucho más dura de lo que el perfil da a entender. La vegetación baja predomina a medida que se dejan atrás Cala Morell (km 13,4), Punta Nati y el famoso Pont d’en Gil. A continuación, el trazado se adentra en el entramado urbano de los alrededores de Ciutadella, en un tramo neutralizado que empieza en Cales Piques (km 24,4) y acaba en la zona de S’Aigua Dolça (km 40,7). Hacia el final de la etapa, una vez girado el Cap d’Artrutx (km 45,2) y pasado Son Xoriguer (km 51,1), el recorrido se aleja a ratos de la costa y del Camí de Cavalls para tomar y camino paralelo más rápido hasta Cala en Turqueta. El trazado vuelve a se-

70

Stage that runs through the west of Menorca, characterized by the great contrasts between the hard rocky stretches of coast, forest areas and the characteristic white sand coves of the south. The start is located at the same point as the first stage, on the Camí del Pilar, to retrace the Camí de Cavalls from there in the opposite direction. The first kilometers can be deceiving. Until Ses Fontanelles (km 10.5) we find one of the friendliest and fastest parts of the whole race, which runs along comfortable inland paths, through areas of fields and forests. From Ses Fontanelles, however, there is a sudden change in the terrain and the landscape becomes a never ending rocky platform. It is true that this is the flattest area of the island, but the terrain is really hard and technical and forces you to be focused and to use your whole body all the time. It is a much tougher stage than the elevation profile suggests. The low vegetation predominates as Cala Morell (km 13.4), Punta Nati and the iconic Pont d’en Gil are left behind. Next, the race course enters the urban area of the surroundings of Ciutadella, in a non-racing section that begins in Calespiques (km 24.4) and ends in s’Aigua Dolça area (km 40.7). Towards the end of the stage, after leaving Cap d’Artutx behind (km 45.2) and Son Xoriguer (km 51.1), the race course leaves at times the Camí de Cavalls and follows a paral·lel and much faster path until Cala en Turqueta. From Cala en Turqueta, the course follows again the Camí de Cavalls and crosses Macarella.


Encara cal superar una última pujada i una trialera final per accedir a Cala Galdana i a la línia d’arribada, situada novament davant de l’ARTIEM Audax, l’hotel oficial de la cursa.

guir desde este punto el Camí de Cavalls, que pasa por Macarella. Todavía hay que superar una última subida y una trialera final para acceder a Cala Galdana y a la línea de llegada, situada nuevamente frente al ARTIEM Audax, el hotel oficial de la carrera.

71

Bikers will still have to overcome a final climb and a technical descent before approaching Cala Galdana and crossing the finish line, located again in front of the ARTIEM Audax, the official hotel of the race.


FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT ILLA DE MENORCA

Mes informació a la nostra web www.fundaciodiscap.org

Som la Fundació Menorca. Ens vols conèixer??

La Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca és una entitat formada pel Consell Insular de Menorca, els diferents Ajuntaments de l’illa i 13 entitats d’atenció a persones amb discapacitat. La Fundació treballa a nivell insular per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i promoure la normalització i la inclusió a totes les àrees de la vida diària, entre elles l’esportiva.

Serveis que oferim:

Altres serveis

Dispositius Assitencials 3 Centres de dia, 3 centres ocupacionals i 9 habitatges supervisats

Taller Jove, Programa d'Inserció laboral, ILSA.

Atenció a infància i joventut

SEDIAP i Servei d'infància i joventut

Atenció a les persones Treball Social, Fisioteràpia i Logopèdia

Serveis salut mental

Suport psicològic, Acompanyament i Suport a l'habitatge

A la Fundació, tenim un CEO... saps què és?

Un Centre Especial d'Ocupació és una empresa com qualsevol altre, però amb la característica que el 70% del personal laboral contractat ha de tenir discapacitat. El CEO va néixer per afavorir la integració laboral. Tenim:

CEO Social Càtering

CEO Lligall

CEO Ecoverd

Elaboració i repartiment de menús a domicili i a col·lectivitats. Hi treballen 14 persones, 11 amb discapacitat.

Taller d´impressió digital i enquadernació. La plantilla està formada per 7 persones, 5 d’elles amb 72 discapacitat.

Jardineria i neteja, recuperació, manteniment i conservació d’espais naturals. Tractaments fitosanitaris, desinfecció i control de plagues. Hi treballen 30 persones, 22 amb discapacitat.


VENDA I REPARACIÓ DE MOTOS I VELOS

info@motorandbike.es 73

C/ Sant Antoni Mª Claret, 62 Ciutadella · Tel. 971 48 78 27


+34 971 372 356 info@mascaromorera.com www.marcaromorera.com

74


CAMÍ DE CAVALLS 360º: Facebook: @camidecavalls360 Instagram: @camidecavalls360 www.youtube.com/camidecavalls360

/epiccamidecavalls360

epic.camidecavalls360.com

ARTIEM EPIC CAMÍ DE CAVALLS 360º: Facebook: @epiccamidecavalls360 Instagram: @epiccamidecavalls360

Descarrega la nostra App: Descarga nuestra App: Download our App: app.epiccdc360.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.