Page 1


金仕發 易拍好2018台北迎春拍賣會 KINGSLEY EPAIRICH 2018 TAIPEI NEW YEAR ART AUCTION

現當代藝術 MODERN AND CONTEMPORARY ART

匯聚名珍-名家翰墨專場 FINE MODERN AND CONTEMPORARY CHINESE PAINTING AND CALLIGRAPHY

拍賣 2018 年 01 月 28 日(日) 富邦國際會議中心 台北市敦化南路一段 108 號 B2 現當代藝術 2:00 pm 精美醇釀專場 3:00 pm 匯聚名珍-名家翰墨專場 3:30 pm

預展 2018 年 01 月 26 日(五)3:00 pm - 6:00 pm 2018 年 01 月 27 日(六)10:00 am - 6:30 pm 2018 年 01 月 28 日(日)10:00 am - 1:30 pm 富邦國際會議中心 台北市敦化南路一段 108 號 B2

AUCTION Sunday, 28 January, 2018 Fubon International Conference Center B2, No. 108, Dunhua S. Rd., Songshan., Taipei City, Taiwan 2:00 pm, Modern and Contemporary Art 3:00 pm, Treasurable Liquor Auction 3:30 pm, Fine Modern and Contemporary Chinese Painting and Calligraphy

PREVIEW 3:00pm - 6:00pm, Friday, 26 January, 2018 10:00am - 6:30pm, Saturday, 27 January, 2018 10:00am - 1:30pm, Sunday, 28 January, 2018 Fubon International Conference Center B2, No. 108, Dunhua S. Rd., Songshan., Taipei City, Taiwan


服務與諮詢 客戶服務

服務據點

業務諮詢

台北

執行總經理 鄭亘翔 電話:+886 2 2719-6555

電話:+886 2 2719-6555 傳真:+886 2 2546-8495

副理 雷芝凡 電話:+886 2 2719-6555

台中

售後服務 張碧真 電話:+886 2 2719-6555

40342 台中市西區五權西路一段221號1樓

10545 台北市松山區復興北路233號1樓 

電話:+886 4 2372-1186 傳真:+886 4 2372-3278

本 公司所有拍品均以拍賣時「現狀」出售,鄭 重建議準買家於競標前親自鑑定有興趣競投之 拍品,本公司不對買家作任何保證。

傳真:+886 2 2546-8495 epairich@gmail.com www.epairich.com

凡 欲親自參與拍賣者,須於拍賣前一天完成登 記手續,並繳納NT$ 200,000之保證金。 本畫冊售價NT$ 1,000 / US$ 35(海外郵寄費 用另計)。

客戶諮詢 代理拍賣

電話投標

易拍好可為客戶提供歐美及大陸等地其他拍賣公司之相關建

由於拍賣現場電話線路的限制,如您需要電話投標服務,請於

議.代為拍賣.運輸.包裝等業務。

拍賣前48小時前通知我們,同時請於本目錄所附之委託競投 表格內填妥欲競投之拍賣品,並傳真【+886-2-2546-8495】 至本公司。

藝術品仲介 易拍好可提供專業藝術品諮詢及藝術品保值建議,並提供拍賣

書面投標

品外的仲介服務。

除電話競投外,您亦可利用本目錄所附之書面委託競投表格進

保險及稅務建議

行競投。委託競投表格表格須於拍賣前24小時傳真【+886-

易拍好可代為處理進出口藝術品的必要保險以及稅務手續,並

2-2546-8495】至本公司,我們將以電話方式進行確認,若

且安排國內外運輸.包裝等事宜。

於一個工作天內還未收到確實回覆,敬請重新傳真表格或致電 【+886-2-2719-6555】至本公司。

買方應繳之營業稅 依據中華民國法律規定,凡進口藝術品由買方在台取貨者,買

付款

方須繳交【落槌價】百分之五的(加值)營業稅。此等進口藝

有關付款相關事宜,請詳閱本目錄所載之拍賣交易規則或請欲

術品【目錄內有*符號之編號者】,若係於中華民國境外交付

我們客服人員聯繫。我們接受現金與支票付款,支票付款須在

買方,並由易拍好處理相關之運貨事宜,則買方無須支付營業

兌現後始能提貨。恕不接受信用卡和旅行支票付款。

稅。買方若欲於中華民國境外取貨,應於拍賣日後七個工作天

取貨

內以書面通知本公司。

拍品在所有款項結清後即可提貨。如您需要貨品運輸服務,我 們可為您建議適當的運輸方式並提供運輸服務廠商資料。

匯率計算 本拍賣會以新台幣計算,若以其他幣值繳款,拍賣日起七日內

預約取貨時間:星期一至星期五

是以匯款當日匯率計算,若超過七日且匯率不足拍賣當日匯

率,則以拍賣當日匯率計算。

上午10:00至下午6:00


A

Index of Artists

藝術家索引

ANONYMOUS

佚名

339

CAI TING-GAN CAI XIAN CHAO CHENG CHEN BAN-DING CHEN FANG CHEN HAN-GUANG CHEN JUAN-FU CHEN KE-YAN CHEN LI-FU CHEN MO CHEN SHU-ZHEN CHEN TING-SHAN CHEN ZI-HE CHENG CANG-PO CHENG JIE-ZIH CUI ZHI-WEN

蔡廷幹 蔡銑 周澄 陳半丁 陳方 陳含光 陳雋甫 陳克言 陳立夫 陳摩 陳書蓁 陳定山 陳子和 程滄波 程芥子 崔之雯

209 316 265, 266, 267,268 328 216, 228 237, 314 213 356 211 316 214 313, 347 262 203, 230 205, 227 233

DENG CHUN-SHU DENG LONG-GUANG DING NIAN-XIAN DING YU DONG MENG-MEI DONG ZUO-BIN

鄧春樹 鄧龍光 丁念先 丁瑜 董夢梅 董作賓

337 233 236 317 201 249

F

FAN BO-HONG FU JIUAN-FU

范伯洪 傅狷夫

261 340

G

GAO HUA-SHAN GAO JIAN-FU GAO YI-FENG GAO YI-HONG GU RU-HUA

高華山 高劍父 高一峰 高逸鴻 顧瑞華

346 295 318 224, 225 226

HONG CHUAN-WANG HU QI-FAN HU SHAO-JU HU SHIH HUANG BO HUANG BOPING HUANG JUN-BI HUANG YI

洪傳旺 胡豈凡 胡景瑗 胡適 黃檗 黃伯平 黃君璧 黃裔

326 345 234 206 332, 333 341 262, 263, 264 232

JI KANG JIANG MING-XIAN JIANG ZHAO-SHEN JU FU JU LONG-AN

季康 江明賢 江兆申 吉符 朱龍盦

239, 311 298 269 232 310

LEE CHAO-ZAI LEE GU-MO LI BAO-YI LI CHI-MAO LI DA-MU LI WOU-YUAN LIN LONG-DO LIN YAO LIN YU-SHAN LIU JI-YOU LIU TAI-XI LIU YAN-TAO LOU FU LU DANG-PING LU XIAN LUO YIN

李超哉 李轂摩 李抱一 李奇茂 李大木 李沃源 林隆達 林耀 林玉山 劉繼卣 劉太希 劉延濤 洛夫 魯蕩平 呂咸 羅茵

202 354, 355 232 299 302, 306 320 326 344 282, 283, 284,285 329 324 217, 221, 222 350, 351,352, 353 210 233 240

MA SHOU-HUA

馬壽華

220

OU HAO-NIEN

歐豪年

292, 293, 294

C

D

H

J

L

M O P

PAN TIAN-SHOU

潘天壽

331

PENG CHUN-SHI

彭醇士

240, 315

PENG HONG

彭鴻

342

PU RU

溥儒

270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277

Q

QI GONG QIN XIAO-YI

啟功 秦孝儀

250 207, 281

R

REN BO-WU REN HAN-PING RU WEN-SHU

任博悟 任漢平 汝文淑

307 327 234

S

SHEN CONG-WEN SHEN YAO SHEN YAU-CHU SHIE TZUNG-AN SHIUNG YI-CHUNG SHOU SHI-GONG SONG RUI-HE SUN YUN-SHENG

沈從文 沈鑰 沈耀初 謝宗安 熊宜中 壽石工 宋瑞和 孫雲生

251 238 289 204 296, 297 335 319 241, 280

T

TAI JING-NONG

臺靜農

TANG DI TAO SHOU-PO TAO YUN-LOU TU CAN-LIN

湯滌 陶壽伯 陶芸樓 涂璨琳

244, 245, 246, 247, 248, 312 336 219 218 290, 291

W

WANG KAI WANG NONG WANG YI-MENG WANG ZHUANG-WEI WEN YUN-JIN WU CHANG-SHUO WU LIN-YUAN WU PING WU XI-Z WU YONG-XIANG

王愷 王農 王軼猛 王壯為 溫易鷗 吳昌碩 吳錦源 吳平 吳錫澤 吳詠香

357 304 348, 349 343 235 330 232 246, 303 230 213

X

XI NAN-XUN XIAO HAN XIAO JIN-XING XIAO SHI-QIONG XU YING

奚南薰 蕭瀚 蕭進興 蕭世瓊 徐瑩

309 321 358 322 305

Y

YANG SEN YI JUN-ZUO YIN GUANG YOU GUANG-XIAN YU YOU-REN

楊森 易君左 印光 尤光先 于右任

YU ZHING-LIN

喻仲林

233 235 334 212 208, 242, 256, 257, 258, 259, 260 252, 253, 254, 255

ZENG SHAO-JIE ZHANG DA-QIAN ZHANG GUANG-BIN ZHANG GU-NIAN ZHANG SHOUXIAN ZHAO HAO ZHAO HENG TI ZHAO SONG-QUAN ZHENG SHAN-XI ZHENG YUE-PO ZHONE SHOU-REN ZHOU XUE-JUN ZHU JIU-YING ZHUANG YAN

曾紹杰 張大千 張光賓 張穀年 張壽賢 趙浩 趙恆惕 趙松泉 鄭善禧 鄭月波 鍾壽仁 周學濬 朱玖瑩 莊嚴

233, 308 278, 279 286, 287, 288 215, 223 231 338 231 325 359 323 229 234 230 243

Z


201

202

董夢梅 仕女圖

李超哉 行書五言句

設色紙本 未托

設色紙本 鏡片

甲辰年 1964

甲子年 1984

69.2x27.5 cm

130.7x32.3 cm (x2) 釋文:大文開日月,盛德紀山河。

4

款識:天毅先生雅正。甲辰春日董夢梅畫。

款識:時會博士總長大雅督正。廬陵李超哉時客清州。

鈐印:山濤(白文)、夢梅(朱文)

鈐印:李(白文)、超哉(朱文)

DONG MENG-MEI(b.1927) Ladys

LEE CHAO-ZAI(1907-2004) Calligraphy Couplet

ink and color on paper

ink on paper, mounted

NTD 5,000 USD 169 RMB 1,116

NTD 5,000 USD 169 RMB 1,116


203

204

程滄波 行書杜甫詩

謝宗安 楷書丁芝仙詩

書法紙本 鏡片

書法紙本 鏡片

65.5x35.8 cm

133.5x68 cm

 釋文:何恨倚山木,吟詩秋葉黃。蟬聲集古寺,

釋文:桂楫中流望,京江兩畔明。林開揚子驛,山出潤州城。

鳥影度寒塘。風物悲遊子,登臨憶侍郎。

海盡邊陰靜,江寒朔吹生。更聞楓葉下,淅瀝度秋聲。

老夫貪佛日,隨意宿僧房。 款識:滄波程中行。 鈐印:程中行(白文)、滄波(朱文)

CHENG CANG-PO(1903-1990) Calligraphy

款識:丁芝仙渡揚子江之作。三石老人,宗安,時年七十又八。 鈐印:謝宗安印(白文)、鍾盦(朱文)、橄欖齋(朱文)、 閒情逸致(朱文)

SHIE TZUNG-AN(1908-1997) Calligraphy

ink on paper, mounted

ink on paper, mounted

NTD 5,000 USD 169 RMB 1,116

NTD 5,000 USD 169 RMB 1,116 5


205 程芥子 仕女 設色紙本 托片 甲寅年 1974 69.4x31.8 cm  款識:澹月照中庭,海棠花自落。 獨立俯閒階, 風動鞦韆索。甲寅三月,春寒不勝燈下下 猶拈毫,猶感瑟瑟。程芥子畫並識。 鈐印:芥子(白文)、程(朱文)

CHENG JIE-ZIH(1910-1987) Lady ink and color on paper, based mounted 程芥子,名柳燊,以字行。浙江餘姚人。早年私 塾海上名家馮超然繪畫風格,人物由明人法入手, 上承北宋李公麟法,面貌勾描、工皴而能傳神。為 臺灣當代著名畫家和教育家。

NTD 15,000 USD 508 RMB 3,348

6


206 胡適 行書 書法紙本 鏡框 26.7x27.8 cm  釋文:容忍比自由還更重要。 款識:青來女士。適之,新年試筆。

HU SHIH(1891-1962) Calligraphy ink on paper, framed

NTD 60,000 USD 2,034 RMB 13,393

鈐印:胡適之鉩(白文)

7


207 秦孝儀 篆書五言聯 書法紙本 立軸 庚辰年 2000 40x7.7 cm (x2)  釋文:英辭潤金石,高義薄雲天。 款識:英辭潤金石,高義薄雲天。天篆奉凌靈道 兄正腕。千禧庚辰冬日,秦孝儀心波, 十二行玉版山房。 鈐印:秦孝儀(白文)、心波(朱文)

QIN XIAO-YI(1921-2007) Calligraphy Couplet ink on paper, hanging scroll 秦孝儀,字心波,湖南省衡東縣吳集鎮桃嶺村 人,自幼繼承家學,精通儒學、經史,博覽群書, 曾獨創「秦體字」,他自成一格的書法早成一絕, 寫詩如同寫日記,記行記憶,而文房與器物的收 藏,呼應而為文人雅趣。上海法商學院法律系畢 業後,曾赴美國奧克拉荷馬大學深造,榮獲人文 科學博士學位。自 24 歲起受蔣中正重用,赴臺 後曾任中華民國總統府待從秘書,並先後擔任了 中國國民黨副秘書長、中國國民黨中央委員會文 宣組副組長、中國國民黨中央設計考核委員會委 員等職務。蔣中正臨終時負責起草遺囑,並為 《蔣公紀念歌》作詞。此後為蔣經國所敬重,於 1976 年起擔任中國國民黨黨史會主委至 1991 年卸職。黨史會主委任職期間,編有《國父全 集》、總統蔣公思想言論總集等書籍。亦曾任國 立臺灣大學教授。1983 年起任故宮博物院院長, 2000 年以 80 歲高齡退休。

NTD 40,000 USD 1,356 RMB 8,929

8


愛梅小築 | 渡臺書畫專輯.上

208

209

于右任 草書自作詩

蔡廷幹 楷書嘉言

書法紙本 鏡片

書法紙本 托片

89x47.8 cm

中華民國十五年 1926

 

29.8x18.3 cm

釋文:不信青春喚不回,不容青史盡成灰。 低徊海上成功宴,萬里江山酒一杯。 款識:曉華先生。于右任。

釋文:大地周流十二萬里,健步孰侔毅力可紀。中華民 國十五年七月,蔡廷幹。Tsai Tingkan, July 1926.

鈐印:右任(朱文)

鈐印:蔡廷幹印(朱文)

YU YOU-REN(1879-1964) Calligraphy

CAI TING-GAN(1861-1935) Calligraphy

ink on paper, mounted

ink on paper, based mounted

NTD 30,000 USD 1,017 RMB 6,696

NTD 10,000 USD 339 RMB 2,232 9


愛梅小築 | 渡臺書畫專輯.上

210 魯蕩平 草書七言聯

10

211 陳立夫 行書五言聯 書法紙本 立軸

書法紙本 鏡片

中華民國七十年 1981

146.6x23.5 cm (x2)

97.4x25.5 cm (x2)

 

 

釋文:天然深秀簷前樹,自在流行檻外雲。

釋文:讀書真福樂,賞畫陶心神。

款識:光祥先生正之,若衡魯蕩平。

款識:文彥兄嫂雅正,陳立夫,中華民國七十年八月十四日

鈐印:魯蕩平(白文)、若衡(朱文)

鈐印:陳立夫印(白文)、弘毅齋(朱文)

LU DANG-PING(1895-1975) Calligraphy Couplet

CHEN LI-FU(1900-2001) Calligraphy Couplet

ink on paper, mounted

ink on paper, hanging scroll

NTD 10,000 USD 339 RMB 2,232

NTD 20,000 USD 678 RMB 4,464


愛梅小築 | 渡臺書畫專輯.上

213 212 尤光先 楷書八言聯

吳詠香,陳雋甫 虎嘯松巖 設色絹本 鏡框 83x37.5 cm 

書法紙本 鏡片

款識:家驊先生,洪嬋學妹雅屬。陳雋甫畫虎,吳詠香補松巖。

133.5x32.9 cm (x2)

鈐印:陳雋甫(朱文)、詠香(白文)、鷗波館(白文) 說明:上款「洪嬋學妹」,為國民政府黨政要人洪蘭友(1900-1958)

釋文:金石其心芝蘭其室,仁義為友道德為師。

長女,與兩個妹妹洪娟、洪娉皆為溥心畬寒玉堂女弟,所以吳詠香

款識:鴻永先生方家疋正,觀千尤光先於晚晴樓

稱其為「學妹」。此畫原為朱家驊、洪蘭夫婦收藏,後於 2003 年由

鈐印:尤光先印(白文)、觀千(朱文)

美國加州奧克蘭「中國畫廊」收藏,畫框背指上蓋有畫廊圓印。

YOU GUANG-XIAN(1900- 卒年不詳 ) Calligraphy Couplet

WU YONG-XIANG, CHEN JUAN-FU (1913-1970), (1916- 卒年不詳 ) Tiger And Pine Tree

ink on paper, mounted

ink and color on silk, framed

NTD 8,000 USD 271 RMB 1,786

NTD 50,000 USD 1,695 RMB 11,161 11


愛梅小築 | 渡臺書畫專輯.上

214 陳書蓁 行書七言聯 書法紙本 鏡片 102.3x18.8 cm (x2)  釋文:世事洞明皆學問,人情練達即文章。 款識:伯元老伯大人教正,書蓁於福林。 鈐印:陳書蓁(白文)、舒真女史(朱文) 說明:上款「伯元」,即為王伯元(1893-1977),浙江 慈谿人,1921 年在上海創立「裕發永金號」,被 稱為「金子大王」,1931 年成立「伯元獎學金」 獎掖後進,與藝文界往來密切,晚年定居美國。

CHEN SHU-ZHEN( 生卒年不詳 ) Calligraphy Couplet ink on paper, mounted 陳書蓁,上海松江人,畢業於蘇州女子師範音樂系,詩、 書、琴、畫俱佳。1932 年於上海與張榖年結為夫妻,夫 婦二人皆耽藝事,1957 年合同六對藝壇夫婦組成六儷畫 會,成員有程芥子、顧瑞華、張榖年、陳書蓁、陳雋甫、 吳詠香、林中行、邵幼軒、高逸鴻、龔書綿、吳萬榖、饒 昌愍,以此會互相切磋砥礪,皆為臺灣藝壇佳偶。

NTD 8,000 USD 271 RMB 1,786

12


愛梅小築 | 渡臺書畫專輯.上

215 張穀年 快雪時晴 設色紙本 立軸

ZHANG GU-NIAN(1906-1987) Snowscape ink and color on paper, hanging scroll

NTD 120,000 USD 4,068 RMB 26,786

1974 年 57.5x39 cm  款識:一夜飛花塵垢盡,瓊樓玉宇偏人間。三十年不見雪矣,歲甲寅之冬旅遊西陸,宿安堡,一夜霜雪,萬象入定。 翌宸朝陽輝映,晶瑩靜穆,不禁興故國山河之思,對景寫此,已留鴻爪,晉陵張穀年並識。 鈐印:張穀年(白文)、穀年寫生(朱文) 說明:軸上題簽「快雪時晴」,鈐有張穀年次子「張正旼」白文印。另有硬筆「安堡夜雪」。1974 年 12 月,張穀年 應美國聖若望大學之邀赴美展畫,而後至密西根州福林市(Flint)與長子張正暘、侯秀玲夫婦同住,此畫即為 在密西根州安娜堡旅遊途中所作。 13


愛梅小築 | 渡臺書畫專輯.上

216

217

陳方 竹石圖

劉延濤 草書杜甫詩

水墨紙本 立軸

書法紙本 鏡框

己丑年 1949

136.7x33 cm

129x68.9 cm

 

 

釋文:蒼苔濁酒林中靜,碧水春風野外昏。

款識:明人寫竹,歸文休獨得清韵,每讀其畫, 輒為神往。己丑仲春,陳方醉筆。

劉延濤,杜甫。 鈐印:劉延濤印(白文)

鈐印:陳方之印(白文)

CHEN FANG(1897-1962) Bamboo And Rock

LIU YAN-TAO(1908-1998) Calligraphy ink on paper, framed

ink on paper, hanging scroll

NTD 40,000 USD 1,356 RMB 8,929 14

NTD 25,000 USD 847 RMB 5,580


愛梅小築 | 渡臺書畫專輯.上

218 陶芸樓 山居圖 設色紙本 鏡框

TAO YUN-LOU(1898-1964) Landscape ink and color on paper, framed

NTD 35,000 USD 1,186 RMB 7,813

甲午年 1954 53x39.3 cm  款識:蒼茫雲影夕陽明,秋入松杉氣更清。屋山中無客至,夜深靜聽雨風聲。建寅詞兄雅,甲午春日,芸樓幷句。 鈐印:摩尼珠(白文) 說明:上款「建寅詞兄」,即葉建寅,字逸園,臺灣三峽人,通曉漢學,擅詩文書法,為當時名流組織「壽星會」 成員及「板橋吟社」社員。 陶文輝,單名為「暉」,別號芸樓,又號冰翁、竹齋、般若波羅密多龕主。清光緒 24 年出生,祖籍浙江省紹興會 稽陶家堰,畢業於福建師範專科學校。民國元年父親去逝,暫住於表親家,被安排與當時福建省財政廳長之子同 師共學,研讀古文經史,兼習書畫篆刻。惟因家道中落,故刻苦自勵,半工半讀,刻印賣字貼補生活。早年因於 南京、上海、浙江、福建等地舉辦畫展,而名聞藝壇,並獲得吳昌碩等名家推崇。民國 44 年,與馬壽華、陳方、 鄭曼青等人以興趣相投,組成「七友畫會」。 15


219

220

陶壽伯 雙壽圖

馬壽華 龍孫千尺

設色紙本 立軸

水墨紙本 鏡框

甲寅年 1974

丁巳年 1977

43.5x50.2 cm

80x 37.5 cm

 

 

款識:雙壽。甲寅四月寫為左齋吾兄雅賞。七十三叟陶壽 伯於臺北萬石樓。 鈐印:陶士芬印(白文)、陶壽伯(朱文)、萬石樓(白文)

款識:更喜龍孫得春雨,自抽千尺拂青雲。鵬希先 生雅屬即正,丁巳秋仲,八十五叟馬壽華, 寫於小靜齋。 鈐印:馬壽華印(白文)、木軒書畫(朱文)、

TAO SHOU-PO(1901-1997) Plum Blossom And Rock

16

木軒八十後之作(朱文)、小靜齋(朱文)

ink and color on paper, hanging scroll

MA SHOU-HUA(1893-1977) Ink Bamboo

NTD 15,000 USD 508 RMB 3,348

ink on paper, framed

NTD 5,000 USD 169 RMB 1,116


221

222

劉延濤 墨蘭

劉延濤 蕭山野林

水墨紙本 托片

設色紙本 托片

民國六十三年 1974

民國六十年 1971

76.6x41.2 cm

52.5x39.2 cm

 

 

款識:中華民國六十三年春月,劉延濤。

款識:心安無不樂,山遠自然青。如醉登臨道,天風吹未醒。

鈐印:劉延濤(白文)、為天墜心(白文)

六十年初夏,劉延濤。 鈐印:劉延(朱文)

LIU YAN-TAO(1908-1998) Ink Orchid ink on paper, based mounted

LIU YAN-TAO(1908-1998) Forest ink and color on paper, based mounted

NTD 15,000 USD 508 RMB 3,348

NTD 30,000 USD 1,017 RMB 6,696 17


223 張穀年 寒江釣雪 設色紙本 立軸 乙卯年 1975 81.2x44.7 cm  款識:寒江釣雪。寫王維詩意。 乙卯,張穀年。 鈐印:張穀年(白文)

ZHANG GU-NIAN(1905-1987) Snowscape ink and color on paper, hanging scroll

NTD 20,000 USD 678 RMB 4,464

18


224 高逸鴻 雄風 設色紙本 托片 癸丑年 1973 135.5x69.2 cm  款識:逸鴻畫雞於電視臺前,獷承之作,不足觀也。癸丑九秋,時客臺北。 鈐印:臨安高氏(白文)、逸鴻書畫(朱文)。

GAO YI-HONG(1908-1982) Fowl ink and color on paper, based mounted

NTD 20,000 USD 678 RMB 4,464

225 高逸鴻 富貴長春 設色紙本 鏡片 辛亥年 1971 66.8x118.8 cm

GAO YI-HONG(1908-1982) Peony And Pine Tree ink and color on paper, mounted

 款識:松柏長春真富貴,新篁壽石樂延年。範馳先生七秩雙慶。辛亥長夏,

NTD 30,000 USD 1,017 RMB 6,696

臨安高逸鴻繪祝。 鈐印:臨安高氏(白文)、逸鴻書畫(朱文)、花好月圓人長壽(朱文)、 放吾所好(朱文)

19


王唯石珍藏

王唯石先生(1907-2000) 西元 1949 年 12 月 7 日,國民政府決定遷都臺灣臺北市,但原發表任命之總統府第 一局局長兼典璽官的彭襄仍滯留英屬香港不肯就職,蔣中正遂指派王唯石與朱大昌兩 人,秘密攜帶中華民國國璽與總統印信等物品先行抵達臺灣,並負責籌備遷都事宜。 途中王唯石與朱大昌深恐璽印落入中國人民解放軍之手,於是洽談搭乘軍用飛機,於 受命當日黃昏即飛抵海南島等候換機,但因盜匪群起安全堪虞,兩人困居旅店二日 夜,璽印包裹置於枕頭下並輪流看守,甚是恐懼。1949 年 12 月 11 日,王唯石與朱 大昌始獲海南島中華民國空軍派軍用飛機飛抵臺灣嘉義機場,兩人隨即搭火車連夜趕 往臺北市,攜璽印至國民政府臨時辦公地點圓山大飯店,後遷臺北賓館。1950 年 3 月 1 日,蔣中正復職,王唯石與朱大昌將璽印點交總統府第一局副局長曹聖芬,中華 民國之璽終在臺灣得以重新啟用。

226 顧瑞華 草書李白詩,草書唐寅詩 書法紙本 托片 76.8x23.8 cm, 102x22.6 cm

釋文:(1)秀色發江左,風流奈若何。仲文了不還, 獨立揚清波。載酒五松山,頹然白雲歌。 中天度落月,萬里遙相過。撫酒惜此月, 流畏蹉跎。明日別離去,連峰鬱嵯峨。 (2)蓬萊弱水三千里,金母蟠桃一萬年。 鳳鳥自歌鸞自舞,直教銜到壽杯前。 款識:(1)唯石先生雅正。顧瑞華。 (2)唯石先生八旬華誕。顧瑞華。 鈐印:(1)顧瑞華印(白文) (2)顧瑞華印(白文)、瑞華七十歲後所作(朱文) 說明:顧瑞華,程芥子之妻,1957 年合同六對藝壇夫婦 組成六儷畫會。

GU RU-HUA(1915-1995) Calligraphies, Set of Two ink on paper, based mounted

(1) 20

(2)

NTD 12,000 USD 407 RMB 2,679


王唯石珍藏

227 程芥子 山水 水墨紙本 托片 己未年 1979 79.3x40 cm  款識:杜子美說高簡詩人意高簡之者,余寤寐 半生,至今髮種種,猶未能夢見萬一也。 唯石吾兄方家正之,己未嘉平月上澣, 程芥子並識於春永樓。 鈐印:程氏(白文)、芥子(朱文)、 心遠地自偏(白文)

CHENG JIE-ZIH(1910-1987) Riverside ink on paper, based mounted

NTD 15,000 USD 508 RMB 3,348

21


王唯石珍藏

228

229

陳方 行書七言聯

鍾壽仁 清風

書法紙本 立軸

水墨紙本 立軸

68.9x16.2 cm (x2)

庚戌年 1970

 

154.8x46 cm

釋文:不矜富貴知餘事,聊向漁樵寄此身。

 

款識:陳方。

款識:唯石先生教正。庚戌冬至後一日,東陽鍾壽仁寫於臺北。

鈐印:陳方私印(白文)、荒齋六十以後所

鈐印:鍾壽仁印(白文)、寫其意趣(朱文)、松柏冰霜到所其

做(朱文)

CHEN FANG(1897-1962) Calligraphy Couplet

22

月(朱文)

ZHONE SHOU-REN(1927-1999) Bamboo

ink on paper, hanging scroll

ink on paper, hanging scroll

NTD 20,000 USD 678 RMB 4,464

NTD 10,000 USD 339 RMB 2,232


王唯石珍藏

(1)

230 程滄波,吳錫澤,朱玖瑩 行書蘇軾詩,草書,行書詩戊戌生日口號 書法紙本 立軸,書法紙本 立軸,書法紙本 立軸 (1)戊戌年 1958(2)丁巳年 1977 32.7x93.2 cm, 66.6x35 cm, 134.8x32.9 cm (2)

 釋文:(1)我醉欲眠君罷休,已教從事到青州。鬢霜饒我三千丈,詩律輸君 一百籌。聞道郎君閉東閣,且容老子上南樓。相逢不用忙歸去,明 日黃花蝶也愁。 (2)夫潛神對奕,猶標坐隱之名;樂志垂綸,尚體行藏之趣。詎若功定 禮樂,妙擬神僊,猶埏埴之罔窮,與工爐而並運。好異尚奇之士, 翫體勢之多方。 (3)我生戊戌政變於,天下洶洶六十年。當世大觀仍戰伐,危途安步亦 顛連。發揮忠愛區區筆,領略風光點點煙。策蹇優遊何日遂,家山 長是夢中還。 款識:(1)東坡詩九日次韻王鞏。唯石先生清正。戊戌初夏之吉,滄波同客台灣。 (2)唯石吾兄教正。丁巳夏,吳錫澤。 (3)戊戌生日口號。唯石兄之屬希兩正之。朱玖瑩書於臺南。 鈐印:(1)程中行(白文)、滄波(朱文) (2)吳錫澤印(白文)、西垞(朱文) (3)長沙朱氏(白文)、玖瑩(朱文)

CHENG CANG-PO, WU XI-Z, ZHU JIU-YING (1903-1990), (b.1915), (1898-1996) Calligraphies, Set of Three ink on paper, hanging scroll

NTD 12,000 USD 407 RMB 2,679

(3) 23


王唯石珍藏 (3)

(2)

(1)

231 趙恆惕,張壽賢 隸書五言聯,隸書陳希夷先生搏墨蹟,篆書錄文心雕龍 書法紙本 立軸,書法紙本 未托,書法紙本 托片 (2)民國五十九年 1970(3)戊申年 1968 131.5x31.6 cm (x2),44.9x78.8 cm, 69x30.4 cm  釋文:(1)清風表介節,奧義發雄文。 (2)「開張天岸馬,奇逸人中龍」墨蹟為宋陳希夷先生搏所書, 按,是聯略有三奇:相傳宋太祖趙匡胤微時,在華山與希夷對弈。

ZHAO HENG-TI, ZHANG SHOU-XIAN (1880-1971), (1905-1988) Calligraphies, Set of Three ink and color on paper, hanging scroll; ink on paper, based mounted

NTD 13,000 USD 441 RMB 2,902

希夷詢:以何為注?太祖戲曰:即以華山為注,何如?太祖棋敗。 後即帝位,為希夷令免華山征捐。是所謂「贏得華山一棋局」是也。 是人奇。宋詩家石曼卿(延年)謂是聯書法「俯視羲獻皆傭工」。 清書家曾農髯世伯(熙)更謂是聯「直使古今書家一齊俯首」。 是書奇。是聯造語豪邁、破石驚天。是語奇。 抑有進者,凡盛朝開國恆有高人奇士點綴其間,為江山生色。如嚴子陵之於漢光武、虬髯客之於唐太宗,皆是。 是聯存吾篋數十年,無人言及。近張岳軍先生屢促影印,小兒佛重,遵即印就。吾國當茲反共前夕,而此聯適 出英光逸氣,儼如嚴子陵、虬髯客之重履人間。由此以恢復人間、由此以恢復國而開太平,不其懿歟! (3)是以綜學在博,取事貴約,校練務精,據理須覈。 款識:(1)唯石先生法教。趙恆惖。 (2)1. 陳希夷先生搏墨蹟。趙恆惖敬題。 2. 中華民國五十九年,趙恆惖跋,時年九十有一於台北。再此聯有明成祖國師沙門道衍題為「希夷仙跡」。 (3)唯石吾兄雅正。戊申初夏,武進張壽賢。 鈐印:(1)趙恆惖印(白文)、夷午(朱文) (2)趙恆惖印(白文)兩方 (3)武進張壽賢印(白文) 24


王唯石珍藏

232 吳錦源,李抱一,吉符,黃裔 虎虎生風,浣紗圖,行書詩,行書萬虞愷詩 設色紙本 鏡片,設色紙本 立軸,書法紙本 未托,書法紙本 未托 (1)己未年 1979(2)丁卯年 1987(4)辛未年 1991 57.3x89 cm, 96.4x43.6 cm, 76.5x55.5 cm, 130.2x31.8 cm  釋文:(1)齊聲猛嘯震山河。唯石先生雅屬。 己未冬月,觀梅山房吳錦源畫。 (3)

(3)木葉驚寒水自清,茅堂只有片雲行。 晚來巖際抬歸鶴,秋滿滄浪初月照。 (4)散步湖天晚 , 悠然生遠心。望隨江樹盡 , 懷逐海雲深。游魚漾春水 , 歸鳥喧暮林。 芒景依依人,徘徊正可吟。 款識:(2)浣紗圖。丁卯之秋,抱一。寫於開封西苑。 (3)唯石先生教正。吉符。 (4)清萬虞愷詩。辛未孟春於武昌。唯石先生惠存。 鈐印:(1)吳錦源印(白文)、美意延年(白文)、左泉(朱文)、 靜觀能妙悟(朱文) (1)

(2)李(白文)、抱一之鉩(白文) (3)吉符翰墨(白文) (4)黃裔(朱文)

WU LIN-YUAN, LI BAO-YI, JU FU, HUANG YI(1903-1991), (b.1941), ( 生卒年不詳 ), ( 生卒年不詳 ) Paintings, Calligraphies, Set of Four ink and color on paper, mounted; ink on paper, hanging scroll

NTD 10,000 USD 339 RMB 2,232

(2)

(4) 25


王唯石珍藏 (5)

(4)

(1)

(2)

(3)

233 呂咸,曾紹杰,楊森,鄧龍光,崔之雯 寒梅幽香,題字勁草館,行書五言聯,行書王士禎詩,草書 水墨紙本 立軸,書法紙本 托片,書法紙本 托片,書法紙本 托片,書法灑金箋紙本 托片

NTD 15,000 USD 508 RMB 3,348

(1)戊戌年 1958(2)癸卯年 1963(4)壬子年 1972 90.7x44.1 cm, 25.5x108.5 cm, 149.3x44.8 cm (x2), 69.1x33.5 cm, 33.4x68.4 cm  款識:(1)1. 玉是精神銕是心,百花魁占最高岑。陰陽調協,春風造化,功滋而露發。春回陽轉燦瓊英,天地心同冰雪清, 億萬瘦民思解渴,塩梅珍重濟蒼生(暖)。寫國花用彭剛直公句,為岳公秘書長七秩華誕。戊戌季春呂咸敬祝。 2. 此呂咸為總統府與秘書長張岳公繪獻之物,不悉何以流至市上,余在一拍賣會上以三千元臺幣購得,因稔表姨 丈王唯石先生曾以總統府參與佐岳公之事達廿餘年之久,今逢唯石姨丈七秩晉四華誕,特以此岳公故物相贈, 此謂楚弓楚得,乃表呂氏教筆畫梅獻佛,而余今日借佛獻佛之意爾。七十一年歲次壬戌冬陽嚴明謹題。 (2)癸卯歲除為唯石兄書。曾紹杰。 (3)泉石從所好,文章如有神。翠羽明璫尚儼然,湖雲祠樹碧如煙。 行人系纜月初墮,門外野風開白蓮。 (5)唯公方家賜正。壬子三月晚,崔之雯。 款識:(3)唯石兄台。楊森。 鈐印:(1)1. 無所得齋(白文)、呂六書畫(朱文)、吟道梅芳(朱文)、春青七十以後作(朱文) 2. 冬陽之書(朱文)、嚴明之鉩(白文)、法國巴黎大學文學博士(朱文) (2)紹傑學瑑(朱文) (3)子惠翰墨(白文)、楊森(朱文) (4)唯石先生屬正。鄧龍光書。 鈐印:(4)鄧龍光(白文) (5)紫文(朱文)、崔之雯印(白文)

LU XIAN, ZENG SHAO-JIE, YANG SEN, DENG LONG-GUANG, CUI ZHI-WEN (1889-1960), (1911-1988), (1884-1977), (1896-1979), ( 生卒年不詳 ) Paingting, Calligraphies, Set of Five ink on paper, hanging scroll, based mounted 26


王唯石珍藏

(1)

(3)

(2)

234 汝文淑,周學濬,胡景瑗 西園雅集圖,行書八言聯,水仙 設色紙本 立軸,書法紙本 立軸,設色紙本 立軸

NTD 24,000 USD 814 RMB 5,357

78.9x32.6 cm, 157.5x30.6 cm (x2), 116.9x38.4 cm 釋文:(2)德意和平事權振作,千情藏固心地光明。 款識:(1)西園雅集圖記(後略)。汝氏文淑摹寫於蕙芳居。 (2)嘯谷五十五兄、年大人屬正。弟周學濬。 (3)不肯輕身贄亂披,看花以作水雲遊。天寒悟潵空中色,花自舒苞水自浣。少遽老人畫於墨腴室。 鈐印:(1)畫爰(朱文)、汝氏文淑(白文)、放情詩酒(白文)、古墨(白文) (2)周學濬印(白文)、鼎甲翰林禦史(朱文) (3)胡景瑗印(白文)、少遽(朱文)

RU WEN-SHU( 生卒年不詳 ), ZHOU XUE-JUN(1810-1858), HU SHAO-JU( 生卒年不詳 ) Paintings, Calligraphy Couplet, Set of Three ink and color on paper, hanging scroll; ink on paper, hanging scroll 27


王唯石珍藏

235 溫易鷗畫,易君左題 湖畔高士 設色紙本 立軸 戊申年 1968 68.4x34.4 cm  款識:修竹愛依高士節,小橋最戀故人心。 唯石吾兄兩正,戊申盛暑,雲錦寫贈, 君左題識。 鈐印:易君左章(白文)、溫易鷗印(朱文) 說明:溫易鷗,字雲錦,應為服裝設計師溫慶 珠之母親。

WEN YI-OU, YI JUN-ZUO ( 生年不詳 ), (1899-1972) Stream in Mountains ink and color on paper, hanging scroll

NTD 15,000 USD 508 RMB 3,348

28


王唯石珍藏

237

236 丁念先 隸書錄韓勅碑 書法紙本 立軸

NTD 15,000 USD 508 RMB 3,348

陳含光 篆書錄洛神賦 書法紙本 鏡片

辛丑年 1961

63.7x31.6 cm

108.1x38.1 cm

 

 

釋文:轉眄流精,光潤玉顏,含詞未吐,

釋文:河間束州齊伯宣二百。任城謝伯威百。任城高伯世二百。 騶韋仲卿二百。郎中魯孔宙季將千。魯孔曜仲雎二百。 款識:韓勅碑陰字,大小整放,極盡變化。辛丑夏臨此,唯石吾

氣若幽蘭。華容婀娜,令我忘餐。 款識:唯石先生雅正。陳含光篆。 鈐印:含光(朱文)、人外廬(白文)

兄方家有以教我。上虞丁念光,時同客臺灣。 鈐印:上虞丁氏(朱文)、念先五十歲後作(白文)、始寍(白 文)、書宗兩漢(朱文)

CHEN HAN-GUANG(1879-1957) Calligraphy ink on paper, mounted

DING NIAN-XIAN(1906-1969) Calligraphy ink and color on paper, hanging scroll

NTD 20,000 USD 678 RMB 4,464 29


王唯石珍藏

238 沈鑰 隸書錄庚子銷夏記 書法紙本 鏡片

NTD 28,000 USD 949 RMB 6,250

己亥年 1959 32x129.5 cm 釋文:石田鬻雪圖。峰巒樹木全用北苑而帶荊闗之峭拔,茅屋數楹,土牆環之,後竹前林, 雲深境寂,四人圍一爐而話宛然,巖村景色,上題一詩:「人間有雪尋常事,座有嘉 賓雪亦奇。羔酒黨家何足問,一爐活火試茶時。」石田松壑圖。筆法仿黃大癡而帶董 北苑之皴法,故覺蒼勁勝黃,舊言石田學大癡,去其短而師其長,此語良不虛也。畫 時已落欵不知越幾年,重見之又題一詩:「密蔭參差漏夕陽,潺潺流水潄回塘。玄言 消盡人間事,一壑松風滿鬢涼。」石田蕉林圖。芭蕉一林,青苔滿地,一人執卷,偃 臥其下,真可令人忘世,上題詩云:「兩樹芭蕉一地苔,綠陰清晝盡徘徊。坐深慮靜 無人共,更待青天好月來。」 款識:錄庚子銷夏記。唯石先生正隸,己亥夏,次量弟沈鑰,時年七十有五。 鈐印:次量(朱文)、闔(朱文)、吳興(朱文)、天使殘年向筆研(朱文)

SHEN YAO(1885-1971) Calligraphy ink on paper, mounted

30


王唯石珍藏

240 239 季康 仕女圖

羅茵畫,彭醇士題 品茶圖 設色紙本 鏡片

NTD 60,000 USD 2,034 RMB 13,393

90x26 cm

設色紙本 立軸

 

95.3x44.1 cm

釋文:穀雨山中細似埃,春芽如雪嫩新開。可人宜有顛茶陸,石

 

鼎量銖候火來。碧山深處絕纖埃,面面軒窗對水開。 穀雨

款識:唯石先生雅正。慈谿季康寫。

乍過茶事好,鼎湯初沸有朋來。

鈐印:康寧室主(朱文)、寧復季康(白文)

款識:唯石先生雅屬即乞正之,羅茵女士臨文微 仲品茶圖。嘉靖辛卯山中茶事,乃方盛陸

JI KANG(1911-2007) Lady

子傳遇訪,遂汲泉煮而品之,真一段佳話也。澂明羅茵女 史臨,醇士錄。

ink and color on paper, hanging scroll

鈐印:彭醇士(朱文)、素菴(朱文)、羅茵(白文)

NTD 60,000 USD 2,034 RMB 13,393

LUO YIN, PENG CHUN-SHI( 生卒年不詳 ), (1896-1976) Brewing The Tea ink and color on paper, mounted 31


王唯石珍藏

241 孫雲生 蕉下逸士 設色紙本 立軸 戊申年 1968 98.5x48.6 cm  款識:唯石先生方家正之。戊申秋孟, 甯河孫雲生於五峰山園。 鈐印:孫家瑞(白文)、雲生(朱文)、 大風堂門人(朱文)

SUN YUN-SHENG(1918-2000) Scholar ink and color on paper, hanging scroll

NTD 90,000 USD 3,051 RMB 20,089

32


王唯石珍藏

242 于右任 草書陸遊詩 書法紙本 托片 43.2x71.2 cm

YU YOU-REN (1879-1964) Calligraphy ink on paper, based mounted

NTD 100,000 USD 3,390 RMB 22,321

 釋文:再到蓬萊路欲平,卻吹長笛過青城。空山霜葉無行跡,半嶺天風有嘯聲。 細棧跨雲縈峭絕,危橋飛柱插澄清。玉華更控青鸞住,要倚欄幹待月明。 放翁自上清延慶歸。早歲君王記姓名,只今憔悴客邊城。青衫猶是鵷行舊, 白髮新從劍外生。古戍旌旗秋慘淡,高城刁鬥夜分明。壯心未許全消盡,醉 聽檀槽出塞聲。放翁醉中感懷。 款識:唯石同志。于右任。 鈐印:右任(朱文)

33


243 莊嚴 行書八指頭陀詩 書法紙本 鏡片 戊戌年 1958 67x31.8 cm  釋文:薄暮古城頭,蒼茫萬里秋。大江流漢水, 落日滿汀洲。天地一迴首,關山起夕愁。 南樓今夜月,還憶庾公遊。 款識:八指頭陀詩。戊戌夏五月,莊嚴。 鈐印:六一翁(朱文)、莊嚴嚴公(白文)

ZHUANG YAN(1899-1980) Calligraphy ink on paper, mounted 莊嚴,字尚嚴,號慕陵,生於吉林省長春市。為 書法家、前故宮博物院副院長,護送故宮首批文 物來臺之人。

NTD 20,000 USD 678 RMB 4,464

34


244 臺靜農 隸書石門頌 書法紙本 立軸 辛酉年 1981 77.8x19.2 cm  釋文:自南自北,四海攸通。君子安樂,庶土悅雍。 商人咸憘,農夫永同。春秋記異,今而紀功。 垂流億載,世世嘆誦。序曰:明哉仁知,豫識 難易。原度天道,安危所歸。勤勤竭誠,榮名 休麗。 款識:瑞樵弟存之。辛酉正月三日,臨石門摩崖於龍 坡丈室,臺靜農。 鈐印:臺(押)(朱文)、 靜農無恙(白文)、酉年 (朱文)、淮南(朱文)

TAI JING-NONG(1902-1990) Calligraphy ink on paper, hanging scroll

NTD 40,000 USD 1,356 RMB 8,929

35


245 臺靜農 行書李白詩 書法紙本 鏡框 戊辰年 1988 77.7x36.9  釋文:歲落眾芳歇,時當大火流。霜威出塞 早,雲色渡河秋。夢繞邊城月,心飛 故國樓。思歸若汾水,無日不悠悠。 款識:青蓮居士太白早秋。戊辰暮春之初, 靜者於龍坡丈室。 鈐印:靜者八十歲後作(白文)、一夜清齋 (朱文)

TAI JING-NONG(1902-1990) Calligraphy ink on paper, framed 臺靜農,中國現代著名作家,安徽霍丘人, 曾用筆名青曲、聞超、孔嘉、釋耒等,和韋 素園、李霽野、李何林為好友,曾出版兩本 短篇小說集《地之子》和《建塔者及其它》。 30 年代曾在北平輻仁大學青島山東大學任 教。抗戰爆發後在四川白沙女子師範學院教 書,任中文系主任,課餘仍寫了不少小說、 散文和論文,對魯迅先生的人品和文品推崇 之至,對時局進行了嚴肅尖銳的剖析,表現 了濃烈的民族情感和奮發的人生態度。

NTD 100,000 USD 3,390 RMB 22,321

36


246 臺靜農書,吳平題識 隸書五言聯 書法紙本 立軸 126.1x29.8 cm (x2)  釋文:清標大令書,梵理右丞畫。 款識:臺靜農先生書聯無款,謹作題識,以 為日後易於識別。後學吳平堪白拜 識,丙申春。 鈐印:靜農長壽(白文)、香雲折了草鞋前 (朱文)、觀海者難為水(白文)、 吳平堪白之印(白文)、堪白長年(朱 文)

TAI JING-NONG, WU PING (1902-1990), (b.1920) Calligraphy Couplet ink on paper, hanging scroll

NTD 100,000 USD 3,390 RMB 22,321

37


247 臺靜農 行書七言聯 書法紙本 立軸 108.2x22.6 cm (x2)  釋文:天連遠塞平沙白,水映寒處晚樹江。 款識:舊王孫回文聯。臺靜農。 鈐印:靜農長壽(白文)、少年子弟江湖老 (朱文)、笑把隃麋雜酒(石靡)(白文)

TAI JING-NONG(1902-1990) Calligraphy Couplet ink on paper, hanging scroll

NTD 120,000 USD 4,068 RMB 26,786

38


248 臺靜農 行書唐人詩 書法紙本 立軸 庚申年 1980 149.5x39.7 cm  釋文:琵琶起舞換新聲,總是關山舊別情。 撩亂邊愁聽 不盡,高高秋月照長城。秦時明月漢時關,萬里 長征人未還。但使龍城飛將在,不教胡馬度陰山。 款識:唐人詩。盛隆先生雅屬。歲在庚申暮春之初,靜 農於臺北龍坡里。 鈐印:臺靜農(白文)、龍坡丈室(朱文)、淮南(朱文)

TAI JING-NONG(1902-1990) Calligraphy ink on paper, hanging scroll

NTD 100,000 USD 3,390 RMB 22,321

39


249 董作賓 朱筆甲骨文七言聯 書法紙本 立軸 民國四十九年 1960 135.7x30.5 cm (x2)  款識:喜延明月長登戶。徐堅。自有春風 奉掃門。王安石。美雲小姐正 字。簡琴齋甲骨集古詩句聯文。 中華民國四十九年庚子歲夏,正七 月廿八日,己酉寫於平廬,董作賓。 鈐印:董作賓印(白文)、彥堂(朱文)

DONG ZUO-BIN(1895-1963) Calligraphy Couplet ink on paper, hanging scroll

NTD 100,000 USD 3,390 RMB 22,321

40


250 啟功 行書自作詩 書法紙本 鏡片 67.5x43.5 cm  釋文:主賓結構不相侔,詩句難從語 法求,萬丈少陵金碧畫,何來 紅遠接飛樓。 款識:華夏同志兩教。啟功。 鈐印:啟功(白文)、元白(朱文)、 再壬子之後作(白文)

著錄於《當代中國畫壇の巨匠 啟功 林散之名品集》,第 156 頁。

QI GONG(1912-2005) Calligraphy ink on paper, mounted

NTD 200,000 USD 6,780 RMB 44,643

41


251 沈從文 草書欎林詩草 書法紙本 立軸 丙寅年 1986 89.4x13.2 cm  釋文:欎林詩草。谿邊老榕樹,濃蔭蔽萬木。橫枝十丈長,攫拏戲龍遒,歌仙 傳古渡。兩舟澄潭浮,叢竹娟娟秀。列岫晦明綠。山村布錯落,宋人畫 難續。平田千粟多,一片黃雲熟。揮槳百鐮齊,集體幹勁足。宜稱新桃 源,異境陽朔獨。嘉賓四海來,同喜樂淹留。傳劉三姐擺渡處,小村落 立,劉溪農具多立山洞中,景物極清奇。連林人不覺,獨樹眾乃奇。淵 明有佳句,合家泳此居。民家十萬戶,登臨好陴睨。山川盡雄秀,人物 舉異資。太守賢自清,樂與同休戚。岩下讀書處,千載遺人思。顏延之 立獨秀峰下讀出石寶。穆王西遊忘歸久,八駿散轡碧江濱。千峰鐵色如 奔圤,谷中青鳥同呼名。漓江半道明跡花馬岩。綠樹芋芋山鳥歌,溪谷 清潤秀色多。船上華豬睡客美,岸邊水牛齊過河。新坪道中所見。夙聞 陽朔風物美,長日放舟畫裡行。荊吳馬夏合沉默,同驚碧水繞山城。只 抵陽朔。靜如娟娟綠髮秀,志堅成石長盼郎。一江柔情流不盡,山桂月 月花自香。公園中望郎山綠蘿長數丈,披指於山石懸岩間,極奇峭,與 故事相稱。 款識:湜華同志拙教。沈從文習字,時丙寅春於新新窄而黴小齋。亂稿堆中, 年已七十進五,作書猶不及格也。 鈐印:從文印(朱文)

SHEN CONG-WEN(1902-1988) Calligraphy ink on paper, hanging scroll

NTD 80,000 USD 2,712 RMB 17,857

42


252 喻仲林 蘭石圖 設色紙本 托片 辛丑年 1961

YU ZHING-LIN (1925-1985) Orchid And Rock ink on paper, based mounted

NTD 20,000 USD 678 RMB 4,464

34.5x26.6 cm  款識:淑平夫人雅賞。辛丑春日,喻仲林寫。 鈐印:喻(白文)、仲林(朱文) 說明:強淑平乃陶壽伯之妻,擅於畫蘭。

43


253 喻仲林 雄雞 設色紙本 立軸 戊申年 1968 67.1x40.6 cm  款識:戊申冬至,寫於臺灣,仲林。 鈐印:仲林(朱文)、不古不今,自 出新意(白文)

來源:出自家屬。

YU ZHING-LIN(1925-1985) Fowl ink and color on paper, hanging scroll

NTD 120,000 USD 4,068 RMB 26,786

44


254 喻仲林 水仙 設色絹本 立軸 84.5x37.3 cm  款識:仲林。 鈐印:喻仲林印(白文)

來源:出自家屬。

YU ZHING-LIN(1925-1985) Narcissus ink and color on silk, hanging scroll

NTD 200,000 USD 6,780 RMB 44,643

45


255 喻仲林 清荷翠夏 設色紙本 鏡片 54.6x47 cm  款識:仲林。 鈐印:喻仲林印(白文) 來源:出自家屬。

46

YU ZHING-LIN(1925-1985) Lotus ink and color on paper, mounted

NTD 120,000 USD 4,068 RMB 26,786


256 于右任 草書五言詩 書法紙本 鏡框 65x31 cm  釋文:長劍一杯酒,高樓萬里心。 款識:孝實先生。于右任。 鈐印:右任(朱文)

YU YOU-REN(1879-1964) Calligraphy ink on paper, framed

NTD 120,000 USD 4,068 RMB 26,786

47


257 于右任 行書倪瓚詩 書法紙本 立軸 127.6x32.9 cm  釋文:銅官山下白雲亭,澗底長松長茯苓,傳得潘生 燒墨法,墨成持贈寫丹經。 款識:雲林贈墨生吳善。筱齋仁兄正之。于右任。 鈐印:于(朱文)、右任(朱文) 說明:上款筱齋先生,即為張元濟。

YU YOU-REN(1879-1964) Calligraphy ink on paper, hanging scroll

NTD 120,000 USD 4,068 RMB 26,786

48


258 于右任 草書菜根譚 書法紙本 立軸 132.3x32.9 cm (x2)  釋文:心地上無風濤,隨在皆青山綠樹; 性天中有化育,觸處都魚躍鳶飛。 款識:銘湘先生,錦珍女士儷正。 于右任。 鈐印:右任(朱文)

YU YOU-REN(1879-1964) Calligraphy Couplet ink on paper, hanging scroll

NTD 180,000 USD 6,102 RMB 40,179

49


259 于右任 草書中呂戰高歌 書法紙本 鏡框 81.5x48 cm 釋文:自由成長如何,大戰方收戰果。 中華民族爭相賀,王道干城是 我。 款識:鵠翔先生法正。于右任,中呂 戰高歌。 鈐印:右任(朱文)

YU YOU-REN(1879-1964) Calligraphy ink on paper, framed

NTD 180,000 USD 6,102 RMB 40,179

50


260 于右任 草書嚴武詩 書法紙本 立軸 民國三十八年 1949 134.8x33.7 cm  釋文:昨夜秋風入漢關,朔雲邊月滿西山。 更催飛將追驕虜,莫遣沙場匹馬還。 款識:嚴武軍城早秋。佑民先生法正。民國三十八年 九月于右任。 鈐印:右任(朱文)、太平老人(朱文)

YU YOU-REN(1879-1964) Calligraphy ink on paper, hanging scroll

NTD 100,000 USD 3,390 RMB 22,321

51


261 范伯洪 凌厲冰霜節愈堅 設色紙本 立軸 己未年 1979 126.6x67.2 cm  款識:凌厲冰霜節愈堅。己未之春, 北鴻范伯洪。 鈐印:范(朱文)、伯洪(朱文)、 久康(朱文)、雨來軒(朱文)

FAN BO-HONG(1937-1998) Plum Blossom ink and color on paper, hanging scroll

NTD 20,000 USD 678 RMB 4,464

52


(3)

(1)

262 黃君璧,陳子和 行書題字還珠樓,行書題字千文畫廊 書法紙本 鏡片 34.2x68.3 cm,68.9x31.3 cm,34x117 cm  款識:(1)黃君璧。 (2)黃君璧。 (3)陳子和題。 鈐印:(1)黃君璧印(白文)、君翁(朱文)、白雲堂(朱文) (2)黃君璧印(白文) (3)陳子和印(白文)、復齋翰墨(朱文) (2)

HUANG JUN-BI, CHEN ZI-HE(1898-1991), (1910-1984) Calligraphies, Set of Three ink on paper, mounted

NTD 60,000 USD 2,034 RMB 13,393

53


263 黃君璧 溪橋覓句 書畫雙挖紙本 鏡片 戊午年 1978 (1)29.1x33.6 cm (2)32.7x33.6 cm  款識:(1) 清暑茂林風日好,何時置我 畫圖間。白雲故故設行徑, 要絕世人來此山。潭潭虛閣 (1)

帶滄灣,閣外溪聲閣下山。 (2) 溪橋覓句。戊午春日,君 翁黃君璧。 鈐印:(1) 黃君璧印(朱文) (2) 黃君璧(白文)、 君翁(朱文)

HUANG JUN-BI(1898-1991) Calligraphy And Landscape ink and color on paper, mounted

NTD 80,000 USD 2,712 RMB 17,857

(2)

54


264 黃君璧 松泉碧落 設色紙本 鏡框 己卯年 1939 119.2x40.8 cm  款識:己卯初夏,黃君璧。 鈐印:君璧(朱文)

HUANG JUN-BI(1898-1991) Landscape ink and color on paper, framed

NTD 580,000 USD 19,661 RMB 129,464

55


寒玉門風-溥儒、江兆申、周澄 溥儒(1896-1963) 溥儒,字心畬,號西山逸士,又號羲皇上人,出身滿族皇室,是清朝道光皇帝的曾孫,恭 親王訢的孫子,載瀅貝勒的次子,因此在他的書畫作品上,常常可以看到「舊王孫」印章 或署名。溥心畬自幼跟隨宮廷畫家學習書法,臨摹宮中所藏各代名家墨蹟,精通經史和書 畫,直接取諸古人作品,其山水畫宗法宋元,以淡雅見長較少烘染,不避雅俗不分文野, 博採眾長,用筆挺健勁秀,筆墨間有雅秀俊逸之境,充滿傳統文化和文人之心的一種和諧 的靜謐之氣,顯得沈厚中有一份古雅,因其詩、書、畫與張大千齊名,故後人將兩人並稱 為「南張北溥」。與黃君璧、張大千以「渡海三家」齊名。

江兆申(1925-1996) 江兆申,生於安徽縣,家學淵源,對傳統詩文書畫接觸甚早。西元 1949 年來臺後曾正式 拜溥儒為師,成為寒玉堂弟子學習詩文,有趣的是師生兩人只談論詩文,並未對江兆申的 繪畫有過指導,溥儒曾對江兆申說過一句廣傳藝林的話:「我沒有從師學過畫,但如果把 字寫好、詩作好,作畫其實並不難。」因此江兆申之筆墨師承古人,但卻開創出中國山水 新風貌,自成一格「江派」畫風,其作畫構圖取勢恬然合度,表現層嶂深壑,更顯獨到功 力。用筆流暢自信,縱橫自如,墨色淋漓盡致而層次豐潤,在在顯現沉著清雅的個人特色, 江兆申既精通詩書畫印,亦精藝術鑑賞與藝術史,尤以繪畫著稱,其繼承傳統、開創現代 中國水墨畫的貢獻和成就,受兩岸藝壇推崇為文人畫的典範,享有「中國文人畫最後一筆」 的美譽。

周澄(b.1941) 周澄,字蓴波,生於宜蘭,出身於江兆申靈漚館門下,自高二起便師從江兆申學習篆刻, 承襲了江兆申筆墨金石根基的勤力鍛練,而江兆申博覽群書的治學態度,也深深影響周澄 涵泳於豐碩的典籍詞章之中,淡泊無爭的天性,更使周澄謙沖為懷的處事態度圓融大度。 周澄就讀於師大美術系期間,除了親炙江兆申的藝事精華外,系上教授黃君璧、林玉山、 王壯為等也都對周澄的勤耕藝田寄予厚望,於西元 1963 年榮獲師範大學美術系系展篆刻 類第一名。曾兼授書畫篆刻課於師範大學美術系所、臺灣藝術大學書畫系所、上海大學美 術學院等數十所大專院校。其作品廣為海內外各大美術館與大專院校收藏,此外篆刻作品 亦深受海內外藏家喜愛,曾在美國加州及舊金山、日、韓、溫哥華、巴黎、新加坡、泰國 及北京、南京等國家地區參展,並擔任全國美展、全省美展、南瀛美展等審查委員、國 立故宮博物院藏品徵集委員及國立歷史博物館文物評鑑委員。1981 年榮獲吳三連文藝創 作獎、中興文藝創作獎、中山文藝創作獎、1994 年獲頒國立歷史博物館金質藝術獎章, 1999 榮獲英國聖喬治大學榮譽藝術學博士學位之頭銜。

溥儒與江兆申合照 56

江兆申與周澄遊獅頭山


265 周澄 竹谿清話

CHAO CHENG(b.1941) Bamboo Forest

設色紙本 扇面

ink and color on paper, fan leaf

NTD 50,000 USD 1,695 RMB 11,161

辛未年 1991 25.5x55.6 cm  款識:新粉指可拭,舊青玉不如。翠葆何方來,奕奕迎仙姝。辛未近清明,蓴波周澄。 鈐印:周郎(白文)、興之(朱文)

57


266 周澄 江村閒居 設色紙本 鏡片 丙辰年 1976

CHAO CHENG(b.1941) Village Scenery ink and color on paper, mounted

NTD 50,000 USD 1,695 RMB 11,161

32.5x46.1 cm  款識:黛色巃嵸樹影齊,石台瑩滑淨無泥。橋横斷處猿兼渡,寺隔重雲鳥亂啼。漠漠濕衣 松下雨,潺潺到耳竹邊谿。人間六月消何處,萬壑清風葛嶺西。丙辰初夏,蓴波周 澄畫。 鈐印:周澄印信 (白文)、蓴波(朱文)

58


267 周澄 竹徑雲岩

CHAO CHENG(b.1941) Bamboo Forest

設色紙本 鏡框

ink and color on paper, framed

NTD 200,000 USD 6,780 RMB 44,643

壬辰年 2012 52.6x69 cm

款識:愛此澄潭僻,魚多水不腥。客來塵外生,舟入鏡中停。竹徑藏秋嚮,雲岩滴古青。 了無車馬跡,苔色上茅亭。壬辰初秋,寫華喦詩意,蓴波周澄謹識。 鈐印:周澄之印(白文)、蓴波永康(朱文)

59


268 周澄 梅花湖畔

CHAO CHENG(b.1941) Plum Blossom by The Lake

設色絹本 鏡框

ink and color on silk, framed

NTD 250,000 USD 8,475 RMB 55,804

己丑年 2009 41.3x137 cm

款識:湖似梅花島似心,山腳花徑繞湖行。煙水翠巖神仙境,來禮三清滌吾塵。 己丑初春,寫宜蘭梅花湖三清宮於居山堂,蓴波周澄謹題。 鈐印:周澄(白文)、蓴波(朱文)、力耕(朱文)

60


61


269 江兆申 曉村寒水

JIANG ZHAO-SHEN(1925-1996) Riverside

設色紙本 鏡框

ink and color on paper, framed

NTD 340,000 USD 11,525 RMB 75,893

辛未年 1991 47.5x61 cm  釋文:曉村寒水碧悠悠,雨歇浮雲漫不收。且緩晨炊三十里,不妨亭午到郴州。 款識:辛未,兆申。 鈐印:兆申之印(白文)、雙菩提樹盦(白文)、 靈漚館印(白文)

62


270 溥儒 信札 致雪孫

PU RU(1896-1963) Calligraphy

書法紙本 未托

ink on paper

辛未年 1931

NTD 40,000 USD 1,356 RMB 8,929

24.8x32.1 cm 釋文:聞劉腴深歸自岳麓遙寄。桂棹橫江水,知群懷采薇。長沙今夜月,應照薜蘿衣。 黃鶴何時去,青驚空復歸。歸來望衡嶽,還見彩雲飛。寄郭谷貽遺民,郭君隱居湘 陰,自比表聖之隱中條。朔風吹白雁,遠障楚江流。苦憶中條隱,空思北渚秋。岳 雲終不散,湘水尚離憂。萬木逢搖落,高寒上庚樓。懷溫毅夫侍御。不見嶺南溫御 史,袖中白簡冷如霜。思君早隱王官谷,懷舊曾尋斛律莊。玉昆圃公同官以謀袁世 凱擊岳卒。甲子,公入都訪侍御故宅,欲贍其老母,則已遷徙數年矣。驄馬朝天開 道路,紫衣趨殿有輝光。無端忽值山河改,獨向新亭泣夕陽。 款識:辛未十月寫呈雪孫先生郢正。溥儒。 鈐印:舊王孫(朱文)

63


271 溥儒 觀音

PU RU(1896-1963) Guanyin

設色紙本 立軸

ink and color on paper, hanging scroll

24.3x21.6 cm  款識:西山逸士溥儒敬造。 鈐印:溥儒(白文)、心畬(朱文)

64

NTD 30,000 USD 1,017 RMB 6,696


272 溥儒 行書詩 書法紙本 立軸 60.1x27 cm  釋文:風飄丹桂滿空庭,水佩花冠拜列星。 碧落雲飛迴鶴駕,焚香閒誦蕊珠經。 款識:文彥先生正。溥儒。 鈐印:溥儒之印(白文)、心畬(朱文)

PU RU(1896-1963) Calligraphy ink on paper, hanging scroll

NTD 50,000 USD 1,695 RMB 11,161

65


273 溥儒 蘭石 水墨紙本 鏡框 28.2x60.2 cm  款識:楚唱出蘭怕曲,翻成白雲詞。心畬。 鈐印:溥儒(白文)

PU RU(1896-1963) Orchid And Rock ink on paper, framed

NTD 220,000 USD 7,458 RMB 49,107

66


274 溥儒 高山逸士 設色紙本 鏡框 36.8x16.1 cm  款識:出岫雲為雨,低飛碧峰間,應隨驢背客, 歸去鹿門山。心畬對雨作此並題。 鈐印:心畬(朱文)、溥儒(白文)

PU RU(1896-1963) Travel in Mountains ink and color on paper, framed

NTD 380,000 USD 12,881 RMB 84,821

67


275 溥儒 書法紙本 鏡框 82.5x16.5 (x2) 釋文:清畏人知名益顯,抑然自下德斯崇。 款識:外川先生正之。心畬。 鈐印:舊王孫(朱文)、溥儒(白文)

PU RU(1896-1963) Calligraphy Couplet ink on paper, framed

NTD 120,000 USD 4,068 RMB 26,786

68


276 溥儒 松山秋霜 設色紙本 立軸 101.9x32 cm 款識:秋色離離到草堂,早看踈道點秋霜。 道人自得蕭間味,睡起攤書映夕陽。 行盡崎嶇路萬盤,滿山空翠濕衣寒。 松風澗水天然調,抱得琴來不用彈。 心畬畫並題。 鈐印:舊王孫(朱文)、溥儒(白文)、 玉壺(朱文)

PU RU(1896-1963) Landscape ink and color on paper, hanging scroll

N T D 8 0 0 , 0 0 0 U S D 2 7 , 1 1 9 RMB 178,571

69


277 溥儒 楓林秋色 水墨紙本 鏡框 53.7x21.4 cm

款識:楓林秋色。黃鶴山樵每喜作之,以紙生 澀,多用渴筆,今偶擬之。心畬。 鈐印:溥儒之印(白文)、竹谷(朱文)

PU RU(1896-1963) Forest in Autumn ink on paper, framed

N T D 3 8 0 , 0 0 0 U S D 1 2 , 8 8 1 RMB 84,821

70


278 張大千 水仙 設色紙本 立軸 58.5x29.1 cm  款識:莫信陳王賦洛神,凌波那得更生 塵;風清月白香生處,留得解 珮人。 大千居士。 鈐印:季爰之印(白文)、大千(朱文)

ZHANG DA-QIAN(1899-1983) Narcissus ink and color on paper, hanging scroll

NTD 120,000 USD 4,068 RMB 26,786

71


279 張大千 信札 書法紙本 鏡框

ZHANG DA-QIAN(1899-1983) Calligraphy ink on paper, framed

NTD 50,000 USD 1,695 RMB 11,161

1969 年 24.6x80.6 cm  釋文: 寒弟如晤: 頃來西京小住琵琶湖上五日矣,明晚將還。樂京采芝圖卷已寫就。當弟所紙筆冊頁同寄也。 此次與弟同觀。欲乞慕老檢出攝矜者如後。 冊頁。 名畫薈萃。 梅道人疏林遠山。 王蒙華溪書屋。 歷朝名人圖繪。橫方冊。日字 195。 無款龍眠山莊圖。 無款遊騎圖。 無款江山帆影圖。 立軸。 劉松年攆茶圖。 劉松年溪亭客話。 宋人折枝枇杷。 王蒙溪山高逸。 名繪集珍。 李西忠野菊秋鶉。 劉松天女獻花。 宋元集繪。 李迪秋卉草蟲。 李迪之筆。其昌連蘆題並照。 李西忠野卉秋鶉。 名畫集珍。 賈師古岩關古寺。 平沙卓歇。李嵩水殿招涼。 此就所能記憶者。前年所欲攝影者雙〇頁單在慕老處。 八月八日,爰七十。 說明:上款為張目寒 (1902-1980) 先生,安徽霍邱人。早年在魯迅任教的北京世界語專門學校學習,曾參加北京著 名文學團體 的發起工作,先後擔任南京國民政府中央執行委員等要職。赴臺後曾任後「監察院」 秘書長,為于右任的重要幕僚。張目寒作為國共雙方共同尊敬的愛國民主人士,始終雅好書畫藝術,與張大 千、溥儒、黃君璧、臺靜農等著名書畫家交往甚密,一生樂為藝事奔波。張目寒本人亦有多篇藝木研究文章 傳世。 張大千致張目寒手札五十通,是目前新發現的研究張大千生平最重要的史料之一,手札中最早的日期是 1930 年代後期,最晚是 1970 年代初期,時間跨度三十五年以上。張大千與張目寒同姓不同宗,自二十世紀三十年 代起就交深莫逆,情逾骨肉,其交誼一直持續到張目寒 1976 年中風失憶失語,之後張大千仍常常拄杖看望。 這書信手札往返的三十五年間,中國發生了翻天覆地的變化,社會動盪不安,1949 年國民黨退出大陸後轉徙 於世界各地,可說是飽經顛沛流離之苦,但這一時期也是張大千創作精品最多、藝術活動最多的時期,是一 生最重要的一段時間。 72


280 孫雲生 墨荷 水墨紙本 立軸 民國六十七年 1978 136x51.6 cm  釋文:仿佛如聞秋水香,絕無花影在蕭牆。亭亭玉立蒼 波上,並與清流作雁行。 款識:六十七年戊午八月寫似,孝坤先生法家正之,雲 生弟孫家瑞畫於五峰山中菁園小築。 鈐印:孫家瑞印(白文)、雲生長年(朱文)、大風堂 門人(朱文)、讀書養性積德延年(白文) 說明:上款孝坤先生,即為斯孝坤。

SUN YUN-SHENG(1918-2000) Ink Lotus ink on paper, hanging scroll

NTD 50,000 USD 1,695 RMB 11,161

73


281 秦孝儀 書金文眉壽景福

QIN XIAO-YI(1921-2007) Calligraphy

書法紙本 鏡框

ink on paper, framed

N T D 4 0 , 0 0 0 U S D 1 , 3 5 6 RMB 8,929

辛未年 1991 51x43.7 cm 款識:逸弘世講裔芬女史花燭嘉禮,書吉金篆文眉壽景福以頌以勉。 辛未嘉平之吉,秦孝儀心波書賀。 鈐印:秦孝儀(白文)、心波(朱文)、十二行玉版房(朱文)、 夏璋商璧周圭漢琮與此同壽(朱文)、五十年往古文物近百年文史兼監(朱文)

74


(1)

(2)

282 林玉山 詩堂,春萌畫院同仁合作畫

LIN YU-SHAN(1907-2005) Calligraphy and Painting

書法設色紙本 鏡片

ink and color on paper, mounted

1947、1986 年 17.8x49.8 cm 38.3x49.6 cm 

NTD 20,000 USD 678 RMB 4,464

釋文:(1) 吉祥如意 款識:(1) 春萌畫院同仁合作於桃城容膝草堂,時隔 40 載,於今重見,盛興補題,歲次丙寅仲夏,立軒林玉山 (2) 春窗清供,丁亥元旦,水文作。 鈐印:(1) 玉山(白文)、大吉羊(朱文)、春萌畫院之印(朱文) (2) 輕舟(朱文),即江輕舟,吳利雄(朱文),水文(朱文),即黃水文,玉山(朱文),即林玉山, 雲生(朱文),即盧雲生,林東令印(朱文),秋禾(朱文),即李秋禾 說明:春萌畫會成立於 1928 年,由林玉山、朱茅亭、潘春源等發起,為臺灣早期最重要的美術團體,活躍於嘉南地區, 影響遍及全臺,後改名為「春萌畫院」,至 1954 年結束活動。 75


283 林玉山 竹鹿圖

LIN YU-SHAN(1907-2005) Deer in Bamboo Forset

設色紙本 鏡片

ink and color on paper, mounted

42.2x66.9 cm 款識:桃城人玉山作。 鈐印:玉山(朱文)

76

NTD 60,000 USD 2,034 RMB 13,393


284 林玉山 松雀 設色紙本 鏡框 66.2x36.4 cm  款識:桃城人玉山寫於容膝草堂。 鈐印:玉山(朱文)

LIN YU-SHAN(1907-2005) Pine And Sparrow ink and color on paper, framed

NTD 150,000 USD 5,085 RMB 33,482

77


林玉山,本名英貴,號雲樵子、誅羅山人,又號桃城散人,1970 年出生於嘉義,自小便展露出繪畫的天分。 早年留學日本東京川端畫學校,作品多次入選臺展、府展等。並與陳進、郭雪湖同被譽為「臺展三少年」, 自此崛起畫壇。光復初期曾擔任省立嘉義中學美術教師,1951 年前往師大美術系執教,直至退休。林玉山 對臺灣文化的發展、藝術及美術教育上都有卓越的貢獻。林玉山作畫,一向強調寫生,重視結構。此作筆法 雖有輕重緩急,但如其為人,律己慎嚴待人以寬,表現嚴謹不苟質樸可親的個性,且流露自然之鄉情,畫面 素雅淳淨,美意十足。林氏以膠彩畫黃牛,以水墨畫水牛,各有殊勝,並可看出畫家創作發展至圓熟疏放而 自在的境界。林玉山描繪鄉土、反映生活感觸的作品,畫風細膩穩健、純樸厚實,頗為膾炙人口。曾獲教育 部文藝美術獎、中國畫學會金爵獎、行政院文化獎等榮譽。對臺灣美術和教育皆有卓越貢獻。

78


285 林玉山 花下孔雀 膠彩紙本 鏡框

LIN YU-SHAN(1907-2005) Peacocks glue color on paper, framed

N T D 5 8 0 , 0 0 0 U S D 1 9 , 6 6 1 RMB 129,464

丙子年 1936 125.7x205.7 cm  款識:翠羽花冠錦作衣,托深玄圃與瑤池。越南產出毰毸美,隴右飛來黼黻奇。豆蔻圖前頻起舞,芙蓉 花下獨棲遲。金屏一箭曾穿處,高祖成婚喜溢眉。丙子酣春上浣,陳安禧拜贈,武巒林臥雲題。 鈐印:心事青天白日(朱文)、臥雲(白文)、林玉書印(朱文) 說明:此件作品曾於民國 80 年於臺北市立美術館,「林玉山回顧展」中展出。

79


286 張光賓 隸書自強不息 書法紙本 立軸

ZHANG GUANG-BIN(1915-2016) Calligraphy ink on paper, hanging scroll

NTD 10,000 USD 339 RMB 2,232

乙亥年 1995 25.3x72.6 cm  款識:乙亥春月,九三蒙叟張光賓 鈐印:張光賓印(白文)、于寰(朱文)盡其在我(白文)

287 張光賓 草書錄蘭亭序集

ZHANG GUANG-BIN(1915-2016) Calligraphy ink on paper, based mouted

書法紙本 托片 辛卯年 2011 34.9x137.7 cm  釋文:是日也,天朗氣清,惠風和暢,仰觀宇宙之大,俯察品之盛, 所以遊目騁懷,足以極視聽之娛,信可樂也。 款識:摘蘭亭初句,兩千十一年辛卯秋月,九十歲子張光賓。 鈐印:張光賓印(白文)、于寰(朱文)、任自然(朱文)

80

NTD 10,000 USD 339 RMB 2,232


288 張光賓 草書開發 書法紙本 托片 壬辰年 2012 135.5x34.7 cm 款識:壬辰九十八歲老人張光賓。 鈐印:張光賓印(白文)、于寰(朱文) 、任自然(朱文)

ZHANG GUANG-BIN(1915-2016) Calligraphy ink on paper, based mouted

NTD 10,000 USD 339 RMB 2,232

81


289 沈耀初 豬 設色紙本 托片 54.6x39 cm  款識:士渡人。 鈐印:士渡人(白文)

SHEN YAU-CHU(1908-1990) The Pigs ink and color on paper, based mounted

NTD 20,000 USD 678 RMB 4,464

290 涂璨琳 犬戲 設色紙本 立軸 辛酉年 1981 61.3x77 cm  款識:歲在辛酉年冬至前三日,北 門邨人涂璨琳。 鈐印:璨琳(朱文)、涂畫(白文) 、平安(朱文)

TU CAN-LIN(b.1947) The Dogs ink and color on paper, hanging scroll

NTD 35,000 USD 1,186 RMB 7,813 82


291 涂璨琳 溪山春嵐

TU CAN-LIN(b.1947) Landscape

設色紙本 鏡片

ink and color on paper,

辛酉年 1981

mounted

NTD 120,000 USD 4,068 RMB 26,786

33.5x120.3 cm  釋文:溪聲入耳如聞樂,春色舊花翠欲深。 款識:歲在辛酉秋月,北門邨人涂璨琳。 鈐印:涂(白文)、留連朗月清風(朱文)、餘情付湖水湖煙(白文)

83


292 歐豪年 虎嘯 設色紙本 鏡片 乙丑年 1985 56x47 cm  款識:虎嘯朗生風。乙丑初冬,嶺南歐介豪年寫生。 鈐印:豪年(朱文)、挹翠山堂(朱文)

84

OU HAO-NIEN(b.1935) Tiger Roar ink and color on paper, mounted

NTD 280,000 USD 9,492 RMB 62,500


293 歐豪年 山水

OU HAO-NIEN(b.1935) Riverside

設色紙本 鏡片

ink and color on paper, mounted

73x139.4 cm  款識:豪年。 鈐印:歐介(白文)、用寄幽懷(白文)

NTD 780,000 USD 26,441 RMB 174,10

85


294 歐豪年 豬

OU HAO-NIEN(b.1935) The Pig

設色紙本 鏡片

ink and color on paper, mounted

丁亥年 2007 59.6x84.7 cm  款識:丁亥新歲祝,嶺南歐豪年。 鈐印:歐豪年印(白文)、得大自在(白文)

86

NTD 350,000 USD 11,864 RMB 78,125


295 高劍父 獨秀峯 設色紙本 立軸 1933 年 96x38.1 cm  款識:獨秀峰。廿二年秋,劍父作於桂林玉賓館。 鈐印:高崙之鉨(白文)、廣州番禺縣(朱文) 說明:上款人何冠五,原名何壽,字冠五,號麗甫, 又稱荔甫。 為廣東三水人,以貨殖起家,民 初到 30 年代活躍於廣州,是當時廣州十八 甫富善西街裕隆興記出口絲綢莊的東主。 1923 年參與癸亥合作社,後為國畫研究會會 員。「田溪書屋」為其齋名,其收藏書畫頗 豐。 30 年代時田溪書屋在廣州城西,後其 營商失敗,家藏亦星散。 來源:1998 年佳士得秋拍 Lot 181

GAO JIAN-FU(1879-1951) Mountain ink and color on paper, hanging scroll

N T D 3 8 0 , 0 0 0 U S D 1 2 , 8 8 1 RMB84,821

87


296

297

熊宜中 篆書七言聯

熊宜中 秋山讀書圖

書法紙本 托片

設色絹本 鏡片

甲戌年 1994

乙丑年 1985

69x16.3 cm (x2)

94.2x45 cm

 

 

釋文:吉金樂石有真好,讀書拓碑無俗情。

款識:歲次乙丑,寫秋山讀書圖,江夏熊宜中于抱一齋南牕。

款識:曾見吳大瀓有此聯,略撫其意。歲次甲戌秋,

鈐印:熊氏(白文)、宜中(朱文)、抱一齋(朱文)

抱一熊宜中篆 鈐印:抱一(朱文)、熊宜中(白文)

SHIUNG YI-CHUNG(1953-2013) Autumn Landscape

SHIUNG YI-CHUNG(1953-2013) Calligraphy Couplet

ink and color on silk, mounted

ink on paper, based mounted

88

NTD 6,000 USD 203 RMB 1,339

NTD 12,000 USD 407 RMB 2,679


298 江明賢 秋江歸棹圖

JIANG MING-XIAN(b.1942) Sailing in Autumn

設色紙本 鏡框

ink and color on paper, framed

2002 年 55x78 cm  款識:秋江歸棹圖。壬午歲暮江明賢。 鈐印:江氏(白文),明賢(朱文),

NTD 120,000 USD 4,068 RMB 26,786

眾裡尋他千百度(朱文)。

89


299 李奇茂 雙駿圖 水墨紙本 托片 戊午年 1978 53.4x47.2 cm  款識:在祿教授雅正。戌午歲□年,奇茂。 鈐印:李奇茂(白文)、吉祥如意(朱文)、 我法(朱文)

LI CHI-MAO(b.1923) Horses ink on paper, mounted

NTD 10,000 USD 339 RMB 2,232

300 李奇茂 行書居之安

LI CHI-MAO(b.1923) Calligraphy

書法紙本 鏡框

ink on paper, framed

壬辰年 2012 33.5x116.5 cm  款識:壬辰吉旦。李奇茂。 鈐印:李奇茂(朱文)、祥開吉世(朱文)

90

NTD 20,000 USD 678 RMB 4,464


301 李奇茂 牧牛圖 設色紙本 鏡片 辛酉年 1981 89.8x59.3 cm  款識:辛酉仲夏,采風堂主人奇 茂。 鈐印:采風堂(白文)、李奇茂 畫(朱文)、中國淝水主 人(白文)

LI CHI-MAO(b.1923) Grazing ink and color on paper, mounted

NTD 120,000 USD 4,068 RMB 26,786

91


302 李大木 香遠益清 設色紙本 鏡片 68.5x36 cm  款識:香遠益清。蘭亭先生法正,戊 戌歲闌,李大木畫。 鈐印:李(朱文) 說明:上款「蘭亭」先生,為山東籍 渡臺書畫家,軍旅出身,為 李大木同鄉畫友。民國 50 年 即再現「永康商圈」內開設 「東門餃子館」,至今已傳至 第三代,為臺北知名餐館。

LI DA-MU(1926-2002) Lotus ink and color on paper, mounted

NTD 8,000 USD 271 RMB 1,786

92


303 (2)

吳平 花竹圖,篆書橫額 設色紙本 托片,書法紙本 托片 庚寅年 2010 67.5x34.6 cm,34x68.3 cm  釋文:(2) 凌雲。 款識:(1) 一花一竹寫此□谷,堪白吳平庚寅之臘 (2) 堪白吳平篆 鈐印:(1) 吳平小鉥(白文)、堪白長年(朱文) (2) 吳平堪白之印(白文)

WU PING(b.1920) Flower Painting, Calligraphy, Set of Two ink and color on paper, based mounted

NTD 12,000 USD 407 RMB 2,679

(1) 93


304 王農 奔馬 水墨紙本 立軸 130x67.7 cm  款識:王農畫。 鈐印:王農之印(白文)

WANG NONG(1926-2013) Horse ink on paper, hanging scroll

NTD 20,000 USD 678 RMB 4,464

94


愛梅小築 | 渡臺書畫專輯.下

305 徐瑩 清溪秋釣 設色紙本 鏡片 癸卯年 1963 32.5x51.3 cm  款識:知宙先生雅正,癸卯初 秋,徐瑩畫。 鈐印:徐氏(白文)、大方 (朱文)、菱湖(朱文)

XU YING(1917-1981) Fishing in Autumn ink and color on paper, mounted

NTD 6,000 USD 203 RMB 1,339

306 李大木 篆書偈語 書法紙本 托片 丁丑年 1997 32.3x96.2 cm  釋文:參活句。

LI DA-MU(1926-2002) Calligraphy

款識:拋在水中活潑潑地是禪,波羅蜜第一義諦名僧輯錄載空谷隆答明夲源云:

ink on paper, based mounted

禪是活意,如水上葫盧,撩著便轉,故參祖師活句,不參死句云。歲次 丁丑仲夏月,研翁李大木篆。 鈐印:李獨(朱文)

NTD 12,000 USD 407 RMB 2,679

95


愛梅小築 | 渡臺書畫專輯.下

307

308

任博悟 楷書貞觀政要

曾紹杰 楷書太平廣記陰長生語

書法紙本 托片

書法紙本 立軸

120.5x28.5 cm

126.5x32.6 cm

 

 

款識:節錄貞觀政要規諫章之十二,任博悟

釋文:遂受要訣,思深不測,妻子延年,咸享無極,黃白已成。

鈐印:任博悟印(白文)、酒中三萬六千日(朱文)

款識:俊卿先生正,曾紹杰 鈐印:紹杰印鉥(白文)

REN BO-WU(1914-1999) Calligraphy ink on paper, based mounted

NTD 15,000 USD 508 RMB 3,348 96

ZENG SHAO-JIE(1911-1988) Calligraphy ink on paper, hanging scroll

NTD 35,000 USD 1,186 RMB 7,813


愛梅小築 | 渡臺書畫專輯.下

309 奚南薰 篆隸行楷 書法紙本 立軸 67.9x28.6 cm,66x28.5 cm, 66.9x28.3 cm,66x27.9 cm 款識:(1) 蓉湖漁長。 (2) 墨翁。 (3) 墨孫。 (4) 文彬吾兄囑正,弟奚南薰作四體書。 鈐印:(1) 奚南薰(白文)、墨孫(朱文) (2) 南薰信印(朱文) (3) 蓉湖漁長(白文) (2)

(1)

(4) 奚墨孫(朱文)、蓉湖漁長(白文) 說明:上款「文彬」,即吳文彬,畢業於北平藝 專國畫科,1949 年初來臺,任職中央研 究院,創辦中華民國工筆畫學會,尤以人 物畫見長。

XI NAN-XUN(1914-1975) Calligraphies, Set of Four ink on paper, hanging scroll

NTD 80,000 USD 2,712 RMB 17,857

(3)

(4) 97


愛梅小築 | 渡臺書畫專輯.下

310 朱龍盦 竹林幽居

JU LONG-AN(1907-1975) Bamboo Forest

設色紙本 立軸

ink and color on paper, hanging scroll

癸丑年 1973 27x44.4 cm  款識:癸丑十月,龍厂寫 鈐印:朱雲之印章(白文)

98

NTD 20,000 USD 678 RMB 4,464


愛梅小築 | 渡臺書畫專輯.下

311 季康 紫藤仕女 設色紙本 立軸 95.3x43.5 cm  款識:浮生長恨歡娛少,肯愛千金輕一 笑。為君持酒勸斜陽,且向花間 留晚照。寧復季康。 鈐印:季康長壽(朱文)、 寧復畫記(白文)

JI KANG(1911-2007) Lady Under Wisteria ink and color on paper, hanging scroll

NTD 40,000 USD 1,356 RMB 8,929

99


愛梅小築 | 渡臺書畫專輯.下

312 臺靜農 行書周邦彥詞 書法紙本 托片

TAI JING-NONG(1902-1999) Calligraphy ink on paper, based mounted

NTD 10,000 USD 339 RMB 2,232

27.9x32.1 cm  釋文:寶合分時菓,金盤弄賜冰,曉來階下按新聲,恰有一方明月,可中庭。露下天如水。 風來夜氣清,嬌羞不肯傍人行,揚下扇兒拍手,引流螢。 款識:臺靜農先生遺墨,堪白謹識。 鈐印:吳平之鉥(白文)

100


愛梅小築 | 渡臺書畫專輯.下

313 陳定山 行草自作詩 書法紙本 托片 38.5x27.2 cm (x4)  款識:(1) 夏夜偶作。 (2) 元夜聽雨。 (3) 春暖。 (4) 定山。 鈐印:(1) 陳蘧(白文)、 蜨野(朱文) (2) 定山(白文) (1)

(4)

(3) 陳蜨野(朱文) (4) 陳蘧(白文)

CHEN TING-SHAN (1897-1987) Calligraphies, Set of Four ink on paper, based mounted

NTD 50,000 USD 1,695 RMB 11,161

(2)

(3)

101


愛梅小築 | 渡臺書畫專輯.下

314 陳含光 篆書題畫詩 書法紙本 鏡片 113.3x39.6 cm  釋文:山氣化雲雲化煙,幽人蓑笠不知年。 清溪曲逐楓林轉,黃葉無楓落滿船。 款識:岳予先生雅正,陳含光篆漁洋題畫句 鈐印:含光(朱文)

CHEN HAN-GUANG(1879-1957) Calligraphy ink on paper, mounted

NTD 30,000 USD 1,017 RMB 6,696

102


愛梅小築 | 渡臺書畫專輯.下

315 彭醇士 行書東坡詩 書法紙本 鏡片 59.5x30.7 cm 釋文:姚宋亡來事事新,一官銖重萬 人輕。朔方老將風流在,不取 西蕃石堡城。東坡天寶遺事詩, 虛白先生雅正,弟彭醇士。 鈐印:彭醇士印(白文) 說明:上款「虛白先生」,即為曾虛 白,原名曾燾,字煦白,筆名 虛白,江蘇常熟人,民初小說 家曾樸長子,上海聖約翰大學 畢業。1928 年父子創辦上海真 善美書店,1932 年創辦上海 《大晚報》,1949 年渡臺,任 中央通訊社社長、政大新聞系 主任及新聞研究所所長,為臺 灣新聞界耆宿。

PENG CHUN-SHI(1896-1976) Calligraphy ink on paper, mounted

NTD 60,000 USD 2,034 RMB 13,393

103


愛梅小築 | 渡臺書畫專輯.下

316 蔡銑,陳摩 松鼠,花鳥 設色紙本 成扇 癸未年 1943 18x42.5 cm

(1)

 款識:(1) 萬壑蒼龍謖謖鳴,偓佺食實亦飛行。如何忽羨園林趣,乞得雲漿百斛盈。癸未夏日寫似紀清先生雅正,蔡銑並題。 (2) 紀清先生雅正,癸未仲夏寫於松化石室,迦盫陳摩。 鈐印:(1) 震淵(朱文) (2) 陳摩(白文)

CAI XIAN(1897-1960), CHEN MO(1886-1945) Squirrel And Flower ink and color on paper, folding fan

NTD 80,000 USD 2,712 RMB 17,857 (2) 104


愛梅小築 | 渡臺書畫專輯.下

318

317 丁瑜 富貴壽考 設色紙本 立軸

NTD 25,000 USD 847 RMB 5,580

高一峰 雙芋 設色紙本 立軸

民國五十七年 1968

72x44.3 cm

95.5x34.5 cm

 

 

款識:一峰

款識:富貴壽考。大超吾兄、孝英夫人稀齡榮慶。命瑜兒寫此

鈐印:一峰(白文)

富貴壽考圖為祝。中華民國五十七年九月十二日,上虞 弟丁念先題於兩漢石墨精舍之北窗。 鈐印:上虞丁氏(白文)、念先長年(朱文)、丁瑜(白文)、 江南好(朱文) 說明:丁瑜為丁念先長子,擅畫。此作為丁念先命丁瑜為黨政 要人李大超與其夫人王孝英七十大壽慶所作。

DING YU(b.1942) Peony

GAO YI-FENG(1915-1972) Taros ink and color on paper, hanging scroll

NTD 15,000 USD 508 RMB 3,348

ink and color on paper, hanging scroll 105


319 宋瑞和 山貓 設色紙本 鏡片 癸酉年 1993 82.2x57.6 cm  款識:癸酉秋,瑞和寫生。 鈐印:宋(朱文)、 雪鴻樓(白文)

SONG RUI-HE (b.1995) The Cat ink and color on paper, mounted

NTD 10,000 USD 339 RMB 2,232

106


320 李沃源 江之歌

LI WOU-YUAN(b.1957) The Ode of River

設色紙本 鏡框

ink and color on paper, framed

44.5x67.5 cm  釋文:江之歌,桂林寫生,台北李沃源 鈐印:李(白文)

NTD 30,000 USD 1,017 RMB 6,696

107


(3)

(1)

(4)

(2)

321 蕭瀚 四季山林 設色紙本 立軸

XIAO HAN(b.1945) Seasons Landscape, Set of Four ink and color on paper, hanging scroll

NTD 60,000 USD 2,034 RMB 13,393

丁丑年 1997 33.6x47.1 cm (x4)  款識:(1) 錦春。丁丑歲於鳩江,蕭瀚寫於德呂記。 (2) 翠夏。丁丑歲暮,蕭瀚寫於德。 (3) 艷秋。丁丑歲於鳩江,蕭瀚寫於德哈爾茲山,在迷霧裡 (4) 銀冬。丁丑歲春日,蕭瀚於德寫生。 鈐印:蕭(朱文)、瀚(白文)各四方 蕭瀚,1945 年生於安徽蕪湖市。 1968 年畢業於安徽師範大學藝術學院,德國水墨畫美術家協會主席, 國際彩墨畫聯盟顧問,中國美術家協會會員,安徽大學及師範大學藝術學院客座教授。

108


323

322 蕭世瓊 篆書陸游詞 書法灑金箋紙本 立軸

NTD 15,000 USD 508 RMB 3,348

鄭月波 觀音大士 設色絹本 立軸

丁卯年 1987

103.5x65.3 cm

129.5x68.8 cm

 

 

款識:月波。

釋文:壯歲從戎,曾是氣吞殘虜。陣雲高、狼煙夜舉。朱顏

鈐印:鄭月波(白文)

青鬢,擁雕弋西戍。笑儒冠自來多誤。功名夢斷,卻 泛扁舟吳楚。漫悲歌、傷懷弔古。煙波無際,望秦關 何處?歎流年又成虛度。 款識:南宋陸放翁謝池春詞。丁卯仲春上澣,蕭世瓊篆。

ZHENG YUE-PO(1907-1991) Guanyin ink and color on silk, hanging scroll

鈐印:蕭世瓊(白文)

XIAO SHI-QIONG(b.1959) Calligraphy ink on gold paper, hanging scroll

NTD 10,000 USD 339 RMB 2,232 109


324

325

劉太希 仕女

趙松泉 寒夜煮酒

水墨紙本 鏡片

設色紙本 立軸

乙未年 1955

己未年 1979

61.5x27.5 cm

86.4x33.8 cm

 

 

款識:飛瓊阿姊妺雙成,阿母瑤牕矣語頻,莫向麻姑乞

款識:寒夜客來茶當酒,一生知己是插花。己未春寒,集

陵谷,妝台不共海掦塵。家斌賢嫂正畫,乙未四 月,太希於無象盦中。

宋人句,趙松泉懷人之作也。 鈐印:松泉(白文)

鈐印:劉太希印(白文)、情長宜受此劫(白文) 著錄於《趙松泉畫集》,第 17 頁。

LIU TAI-XI(1899-1989) Lady ink on paper, mounted

ZHAO SONG-QUAN(1914-2012) Winter Night ink and color on paper, hanging scroll

NTD 10,000 USD 339 RMB 2,232 110

NTD 25,000 USD 847 RMB 5,580


(2)

(1)

326 林隆達,洪傳旺 篆書四言聯,隸書陸游詩 書法紙本 立軸,書法紙本 立軸

LIN LONG-DO(b.1954), HONG CHUAN-WANG(b.1953) Calligraphies, Set of Two

(2)甲午年 2014

ink on paper, hanging scroll

NTD 30,000 USD 1,017 RMB 6,696

135.5x33.5 cm (x2),135.2x68.8 cm  釋文:(1)持山作壽,與佛同龕。 (2)古人學問無遺力,少壯工夫老始成。紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行。 款識:(1)林隆達。 (2)甲午桂月錄陸遊冬夜讀書示子聿,於耕間草堂之南牕,傳旺。 鈐印:(1)林隆達印(白文) (2)洪傳旺(白文)、耕閒(朱文)、山居(白文)、眉壽(朱文)

111


全圖

局部

局部

327 任漢平 草書宋詞哨遍三首

REN HAN-PING(b.1922) Calligraphy

書法紙本 未托

ink on paper

丙申年 2016 58x785 cm  款識:任漢平習書於丙申歲暮冬中浣望日,時年九十有五。

NTD 50,000 USD 1,695 RMB 11,161

鈐印:任漢平(朱文)、墨緣(朱文) 任漢平,運城師範畢業,國寶級書法家及書法教育家,曾任于右任先生生前隨身侍役(專職書品攝影)和書法嫡傳弟子,任 職於監察院追隨于右任先生多年,深獲器識,耳濡目染,於是對草書產生興趣,幼時學有毛筆字的功底,而立之年再提毛筆, 近朱者墨,自然學的是于右任先生草字,後練成任氏風格的行草,為于右任書會創辦人及于右任墨寶發行人。其花費三十幾 年時間,創研的十組釋草符號,著有:草字基本符號研究 - 上、中、下冊,將繁體字變為草字的演變過程演繹得一清二楚, 受到日本、韓國等及海峽兩岸書法界的高度讚揚。

112


(2)

(1)

328 翟奮,陳半丁 花卉,行書

CHEN BAN-DING(1876-1970) Calligraphy And Flower Painting

灑金箋書法設色紙本 立軸

ink and color on gold paper, hanging scroll

NTD 50,000 USD 1,695 RMB 11,161

丙寅年 1926 18.8x51.6 cm (x2)  釋文:桃源一向絕風塵,柳市南頭訪隱淪。到門不敢題凡鳥,看竹何須問主人。 城上青山如屋裏,東家流水入西鄰。閉戶著書多歲月,種松皆作老龍鱗。 款識:(1) 丙寅九秋,擬王窗庵,屋人仁兄雅正之。山陰陳年,時客京師。 (2) 屋人仁兄雅正之。奮。 鈐印:(1) 半丁(朱文)、山陰(白文) (2) 翟奮(白文) 113


329 劉繼卣 豬 設色紙本 立軸 66.2x42 cm 款識:夏月,繼卣寫生。 鈐印:劉繼卣印(白文)、繼卣 (朱文)、劉繼卣書畫印(朱 文)

LIU JI-YOU(1918-1983) The Pig ink and color on paper, hanging scroll

NTD 50,000 USD 1,695 RMB 11,161

114


330 吳昌碩 篆書七言聯 書法紙本 立軸 127.4x29.5 cm (x2)  釋文:水不求深則吾馬,人之好吾鹿則鳴。 款識:安吉吳昌碩。 鈐印:昌碩(白文)、吳俊卿印(白文)

WU CHANG-SHUO(1844-1927) Calligraphy Couplet ink on paper, hanging scroll

NTD 150,000 USD 5,085 RMB 33,482

115


331 潘天壽 草書 書法紙本 立軸 1965 年 100.5x24.3 cm  釋文:俱往矣,數風流人物,還看今朝。 款識:示青同志鑒可。一九六五年秋,壽。 鈐印:潘天壽(白文)

PAN TIAN-SHOU(1897-1971) Calligraphy ink on paper, hanging scroll 潘天壽,原名天授,字大頤,號壽者。為中國美術學院第 5 任、第 8 任校 長,中國美術家協會副主席,「潘天壽」與「林風眠」、「徐悲鴻」為中 國最偉大卓越的美術教育家。也是傑出畫家、書法家、篆刻家。與吳昌碩、 齊白石、黃賓虹,被尊稱為 20 世紀傳統中國畫四大家。 1915 年考入浙江省立第一師範,受教於李叔同,與李叔同亦師亦友,李 叔同剃度出家時,潘氏欲追隨之,被李叔同勸退。五四運動爆發,他積極 的參加了學生愛國運動。1924 年任上海美專教授,著手編著「中國繪畫 史」。1930 年出任由蔡元培創辦的杭州藝專中國畫教授。1933 年編寫「中 國書法史」。1937 年抗日戰爭爆發後,隨杭州藝專西遷。1938 年杭州藝 專與北平藝專合併為「國立藝專」。1943 年編寫「中國畫院考」。1944 年任國立藝專(後更名為浙江美院,再更名為中國美院)校長。1959 年 任浙江美術學院院長。1960 年任中國美術家協會副主席、浙江美協主席。 1961 年他於浙江美院院長任內,在全國高等學校文科教材會議上,提出 了中國畫系「人物、山水、花鳥三科分科」之意見,得到採納。自 1959 年到 1967 年間,浙江美院在潘天壽領導下逐步臻於完善,成為海內外中 國畫教學的翹楚。浙江美院於 1993 年更名為「中國美術學院」,校名採 用了潘天壽的字跡,它是中國第一所綜合性的國立高等藝術學府。 1966 年文化大革命開始,1968 夏秋,浙江美院的「打潘戰役」達到了高 潮,潘天壽被誣為「文化特務」、「國民黨特別黨員」,1971 年 5 月「文 革專案組」派人向重病在床的潘天壽宣布為「反動學術權威」,他當晚大 量尿血,昏迷不醒,接著在病中被紅衛兵押回浙江寧海老家,交給當地群 眾作為「活靶子」批鬥。在他寫下絕命詩後不久,於 1971 年 9 月 5 日凌晨, 一代國畫大師潘天壽帶著「士可殺不可辱」的傲骨,溘然長逝。10 年後, 自 1981 年起,潘天壽紀念館、潘天壽雕像、潘天壽文化廣場,分別創立。 用來莊嚴的紀念著一代美術教育家的英靈和貢獻。 1994 年起,藝術市場出現搶購潘天壽書畫之風潮,由於他的作品相對較 少,且有獨特的風格,在市場上有錢難求,藏家到手後很難再度釋出。

NTD 100,000 USD 3,390 RMB 22,321 116


332

333

黃檗 草書五言句

黃檗 草書五言句

書法紙本 立軸

書法紙本 鏡框

121x27.2 cm

64.5x27.5 cm

 

 

釋文:梅花一支香。

釋文:掬水月在手。

款識:檗峰雷布納書。

款識:黃檗木庵。

鈐印:一□□峰(白文)、不是少□林□

鈐印:木菴(朱文)

(朱文)、一印漫漶不清

HUANG BO( 生卒年不詳 ) Calligraphy

HUANG BO( 生卒年不詳 ) Calligraphy ink on paper, framed

ink on paper, hanging scroll

NTD 15,000 USD 508 RMB 3,348

NTD 20,000 USD 678 RMB 4,464 117


334 印光 行書七言聯 書法紙本 鏡框

NTD 80,000 USD 2,712 RMB 17,857

1941 年 73.7x12.3 cm (x2)  釋文:念佛方能消宿業,竭誠自可轉凡心。 款識:釋印光書,年七十九。 鈐印:印光(朱文)、阿彌陀佛肖形印

YIN GUANG(1862-1940) Calligraphy Couplet ink on paper, framed 印光,俗名趙紹伊,字印光,法號聖量,被尊稱為印光大師。是 「弘一大師」的師父,為淨土宗第 13 代祖師,相傳他是「大勢 至菩薩」的化身。也是淨土宗的中興人物,為復興中國近代佛教 作出了卓越的貢獻。印光大師與虛雲、太虛、弘一號稱「民國四 大高僧」,他在「淨土宗」中的地位至今無人能及。 幼年隨兄讀程、朱、韓愈、歐陽修等儒家書。15 歲後,病困數載, 得讀佛經,乃回心向佛。1881 年 21 歲時,於陝西終南山南麓蓮 花洞寺正式出家,拜道純和尚為師。1982 年在湖北省竹溪縣蓮 華寺曬經時,得讀殘本「龍舒淨土文」,得知念佛法之妙。其自 幼目疾,幾乎失明,因一心念佛,目疾乃癒,故終生以淨土宗為 歸,即肇端於此。印光法師一生以「校訂、刻印、流通佛經」, 作為弘揚淨土宗之主要方式。他自 1918 年起,就專門為刻印佛 書多次親赴上海、揚州、蘇州、南京等地,他一生中刻印「淨土 經論」達百餘種,印量亦達數百萬冊,普遍贈送各界。1930 年 由印光法師發起,王一亭、黃涵之等居士協助,在上海常德路「覺 苑」內創辦「弘化社」(後將弘化社遷至蘇州報國寺),大量刻 印流通淨土經論之佛書,饒益眾生。又在蘇州靈巖山寺興建「淨 土宗道場」,使十方信眾均能入內修行,迄今不衰,成為近代 中國淨土宗極為著名的道場。以上為印光大師弘揚佛教之兩大事 業,也是他復興近代佛教之兩大具體貢獻。他起先確立淨土宗的 根本經典為「三經一論」,即「無量壽經」、「觀無量壽佛經」、 「阿彌陀經」和「往生論」。於 1933 年又加入「大勢至菩薩念 佛圓通章」、「普賢菩薩行願品」,勘定為「淨土五經一論」, 作為後人持誦的範本。他統一淨土宗根本經典之作法,成為振興 近代淨土宗的有效門徑。1923 年江蘇省教育會成立,議請省府 下令徵用寺產作為學校,佛教界為之譁然,印光大師為了保護寺 產,大力奔走於政、學各界,終得扭轉危機。 他一生中毅然苦行,儉樸自奉,淡泊名利。凡善信供養香敬,均 入公產,以獻寺僧。尤致力於著述,他繼承了淨土宗歷代祖師 一千多年來教義之大成,被譽為民國以來淨土宗之尊者。 118


335 壽石工 行書十二言聯 書法紙本 立軸 戊辰年 1928 134.1x16.7 cm (x2)  釋文:細草和煙尚綠,遙山向晚更碧。 黃葉無風自落,秋雲不雨長陰。 款識:輝南仁兄屬。寫宋賢詞, 戊辰閏月,壽璽。 鈐印:壽石工金石壽(白文)、壽朩(朱文)

SHOU SHI-GONG(1885-1950) Calligraphy Couplet ink on paper, hanging scroll

NTD 30,000 USD 1,017 RMB 6,696

119


336 湯滌 空山泉聲 水墨絹本 立軸

337 NTD 80,000 USD 2,712 RMB 17,857

鄧春樹 清翫圖 設色紙本 立軸

NTD 80,000 USD 2,712 RMB 17,857

甲寅年 1914

己卯年 1999

62.5x35.5 cm

91.5x42 cm

 

 

款識:濱九先生法政。甲寅十月,湯滌。

款識:一支喜伴名山石,數卷欣傳仲景書。

鈐印:湯滌定之(白文)

己卯二月奉贈茂遠先生醫家法正。弟鄧春澍寫。 鈐印:鄧春澍印(白文)、青城(白文)、雲溪(白文)、

來源:香港佳士得 2013 秋拍 Lot1092

120

不虛生(白文)

TANG DI(1878-1948) Landscape

DENG CHUN-SHU( 生卒年不詳 ) Chinese Rock

ink on silk, hanging scroll

ink and color on paper, hanging scroll


338

339

趙浩 風雨漁村

佚名 仿鄭板橋筆意 墨蘭

設色紙本 鏡框

水墨紙本 立軸

93x33.2 cm

119x29.3 cm

 

 

款識:風雨漁村。仿夏禹玉筆,台山趙浩。

款識:1. 曉風含露不曾干,誰插晶瓶一箭蘭?

鈐印:趙浩(白文)、石佛(朱文)

NTD 5,000 USD 169 RMB 1,116

好似楊妃新浴後,薄羅裙系怯君看。仿板橋句。 2. 蘭花本是山中草,還向山中種此花;塵世紛紛植盆盎,

ZHAO HAO(1881-1949) Misty Village ink and color on paper, framed

NTD 80,000 USD 2,712 RMB 17,857

不如留與伴煙霞。絳盡。 3. 世間萬事何時足,留取栽培待後賢。 鈐印:皆漫漶不清

ANONYMOUS( 生卒年不詳 ) Ink Orchid ink and color on paper, hanging scroll 121


340 傅狷夫 柔條曳嫩綠 設色紙本 鏡片 95.7x53.8 cm  款識:柔條曳嫩綠,春水□荒谿。沙 草□野處,時來白鷺棲。杭 郡雪華邨人狷夫寫於心香室。 鈐印:狷夫(朱文)、心香室(白文)

FU JIUAN-FU(1910-2007) Landscape ink and color on paper, mounted

NTD 20,000 USD 678 RMB 4,464

122


(2)

341

書法撒金箋紙本 立軸,書法紙本 鏡片

HUANG BOPING (1919-2015) Calligraphies, Set of Two

(2)壬戌年 1982

ink on gold paper, hanging scroll;

130x66 cm, 43.8x128.9 cm

ink on paper, mounted

黃伯平 草書龍字,隸書勤能補拙

(1)款識:飛龍在天。歷陽黃伯平。 鈐印:黃(朱文)、伯平翰墨(白文)、 衛道齋(朱文) (1)

(2)釋文:勤能補拙。

NTD 10,000 USD 339 RMB 2,232

款識:壬戌黃伯平。 鈐印:黃(朱文)、伯平翰墨(白文)、 全能書道家印(朱文)

342 彭鴻 草書李白詩 書法紙本 鏡片

NTD 5,000 USD 169 RMB 1,116

133.4x45.7 cm  釋文:暮從碧山下,山月隨人歸。卻顧所來徑,蒼蒼橫翠微。相攜及田家,童 稚開荊扉。綠竹入幽徑,青蘿拂行衣。歡言得所憩,美酒聊共揮。長歌 吟松風,曲盡河星稀。我醉君複樂,陶然共忘機。 款識:基玉局長雅正。衡山彭鴻,李白詩。 鈐印:彭鴻之印(白文)、賡虞衡山(朱文)、秋空千鶴(朱文)

PENG HONG(1909-1997) Calligraphy ink on paper, mounted

123


343

344

王壯為 行書王維詩

林耀 虎嘯

書法紙本 鏡片

書法紙本 鏡片

戊午年 1978

90x58 cm

62x31.8 cm

 

 

款識:一聲嘯震千山外,凜凜餘威百獸驚。甲子正月,林耀。

釋文:春池深且廣,會待輕舟回。靡靡綠萍合,

鈐印:林耀(朱文)

垂楊掃復開。 款識:王摩詰詩,為楠昌仁兄書。戊午冬,漸翁。 鈐印:王狀為印(朱文)

WANG ZHUANG-WEI(1909-1998) Calligraphy ink on paper, mounted

NTD 20,000 USD 678 RMB 4,464 124

LIN YAO(b.1917) Tiger ink and color on paper, mounted

NTD 5,000 USD 169 RMB 1,116


345 胡豈凡 行書自作詞滿庭芳望京華 書法紙本 托片 民國七十四年 1985 69.5x135.6 cm 

HU QI-FAN(b.1919) Calligraphy ink on paper, based mounted

NTD 5,000 USD 169 RMB 1,116

釋文: 綠茵鋪遍,海山耀錦,千祥瑞靄都門。繁花吐蕊,舉世共尊。叢樹蔥蘢如繡,遠天外, 霞彩繽紛。松竹挺,梅花數點,馨香滿城村。黃魂。面臨此,高貴輝華,瑰瑋清芬。應

省得恕道,扭轉乾坤。儘管寅回斗換,宜珍攝、少念履痕。神馳處,關河修阻,故國近晨昏。 款識:滿庭芳,望京華。鍾坤大使閣下雅政。中華民國七十四年五月,河陽胡豈凡敬贈。 鈐印:胡豈凡印(白文)、濟塵詩書(朱文)、冠絕東瀛(朱文)、氣壯山河(白文) 說明:此件拍品出自韓國藏家,上款金鐘坤應為韓國外交大使官員。

346 高華山 花開富貴 設色紙本 托片 壬戌年 1982 68x134.2 cm 

GAO HUA-SHAN(b.1928) Peony ink and color on paper, based mounted

款識:花開富貴。三月洛陽花更好,春風得意冠群芳。 金鍾坤大使夫人儷賞,壬戌年龝月,高華山題。 鈐印:高華山印(白文)、醉篆客(朱文)、百壽(朱文)

NTD 5,000 USD 169 RMB 1,116

說明:此件拍品出自韓國藏家,上款金鐘坤應為韓國外交大使官員。

125


347 陳定山 行書七言聯 書法紙本 立軸 民國七十四年 1985 133.5x33.5 cm (x2)  釋文:山隨畫活雲生庋,水接 天長日滿樓。 款識:中華民國七十四年元旦, 米叟陳定山,時年 八十九。 鈐印:定山八十後作(白文)

CHEN TING-SHAN (1897-1987) CALLIGRAPHY COUPLET ink on paper, hanging scroll

NTD 20,000 USD 678 RMB 4,464

126


348 王軼猛 行書七言聯

WANG YIMENG(b.1922) Calligraphy Couplet

書法紙本 托片

ink on paper, based mounted

丙辰年 1988 135.7x34.7 cm (x2) 釋文:三春花滿香成海,八月濤來水作山。

NTD 5,000 USD 169 RMB 1,116

款識:景模先生正之。丙辰冬,王軼猛。 鈐印:三度扶桑(朱文)、王軼猛印(白文)、開張天岸馬(朱文)

349 王軼猛 行書格言 四條屏 書法紙本 立軸 民國八十年 1991 81.8x30.8 cm, 89.8x36 cm, 81.5x36.1 cm, 90.1x33.5 cm

(4)

(3)

(2)

(1)

WANG YI-MENG (b.1922) Calligraphies, Set of Four ink on paper,

釋文:(1) 意趣清高,利祿不能動也。志量遠大,富貴不能淫也。

hanging scroll

(2) 最不幸者,為勢家女作翁姑;最難處者,為富家兒作師友。 (3) 人類最普遍的弱點是健忘,所以世間的騙徒總感覺有騙不完的對象。 (4) 世上很少從無煩惱的幸運兒,但卻有從不知快樂為何物的不幸者。 款識:(1) 八十年五月十一日,荊南王軼猛。 (2) 八十年五月十二日,荊南王軼猛。

NTD 20,000 USD 678 RMB 4,464

(3) 八十年九月二十五日,荊南王軼猛。 (4) 八十年九月二十七日,荊南王軼猛。 鈐印:王軼猛印(白文)、年方七十(朱文)、二度扶桑(朱文) 127


350 洛夫 行書 漂泊的年代 書法紙本 托片 28.8x43.5 cm  釋文:漂泊的年代 河呀! 到哪裡去尋找你的兩岸? 款識:洛夫。 鈐印:洛夫(白文)、大美無言(白文)

LOU FU(b.1928) Calligraphy ink on paper, based mounted

NTD 5,000 USD 169 RMB 1,116

351 洛夫 行書五言詩 書法灑金箋紙本 畫仙板 丁酉年 1957 50x35.6 cm  釋文:雲擁千嶺雪,花吐一溪煙。 款識:丁酉仲夏,書於雪樓,洛夫。 鈐印:洛夫(白文)、大美無言(白文)

LOU FU(b.1928) Calligraphy ink on paper, based mounted

NTD 5,000 USD 169 RMB 1,116 128


352 洛夫 行書 原題邂逅 書法紙本 托片

NTD 5,000 USD 169 RMB 1,116

34.9x33.2 cm  釋文:在巷口看到的背影是頗為春意的, 星期天是煙視媚行的,麥當勞是略 帶狐騷味的,黃昏是極其女性的, 一個頗為春意的煙視媚行而略帶狐 騷味的黃昏中的女子,在巷口拐個 彎便不見了。 款識:原題《邂逅》洛夫。 鈐印:洛夫(白文)、大美無言(白文)

LOU FU(b.1928) Calligraphy ink on paper, based mounted

353 洛夫 行書 一種顏色 書法紙本 托片

NTD 5,000 USD 169 RMB 1,116

34.3x68.8 cm

LOU FU(b.1928) Calligraphy ink on paper, based mounted

 釋文:

款識:洛夫。

一種顏色。

一面春意盎然

一陣徹骨的寒意隨之上升

問誰也不知道秋是啥顏色

誰知道秋水有多深啊

至於頭顫低於屋簷惹起的不快

但我知道

眾人搖頭而我知道

又是何種顏色?

說完便從火中撈起一片葉子

於是前腳踏住河裡的石頭

你我忍住不說

一面焦黃欲碎

後腳輕輕提起

不說,就是它的顏色

鈐印:洛夫(朱文)、 獨雪樓(朱文)

129


354 李轂摩 草書 書法紙本 立軸 甲子年 1984 136.1x68 cm  釋文:讀書於雨雪之夜,使人神清; 舒嘯於丘阜之巔,使人興邁。 款識:甲子仲秋,李轂摩。 鈐印:轂(朱文)、摩(朱文)、樂在茲(朱文)

LEE GU-MO(b.1941) Calligraphy ink on paper, hanging scroll

NTD 20,000 USD 678 RMB 4,464

355 李轂摩 日日是好日 設色紙本 鏡框 2001 年 66.6x95.6 cm  款識:李轂摩,二零零一。 鈐印:李氏(白文)、轂摩(朱文)、 寄興(朱文)、諸事吉祥(白文)

LEE GU-MO(b.1941) Calligraphy ink and color on paper, framed

NTD 35,000 USD 1,186 RMB 7,813 130


356

357

陳克言 精忠報國

王愷 祝壽圖

設色紙本 鏡框

設色紙本 鏡框

37.5x25.5 cm

丁亥年 2007 69.6x44.7 cm

款識:陳克言,一九七七。

 釋文:蟠桃結實大如斗,仙人摘之以釀酒。一食可

著錄於《藝海雜誌》,創刊號封面 (1997 年 4 月 )。

得千年壽,朱顏常如十八九。 款識:丁亥夏。寄傲軒王愷。

CHEN KE-YAN(1926- 卒年不詳 ) Tattoo Story of Yue Fei

鈐印:王愷(朱文)、寄傲軒(朱文)、如意(白文)

ink and color on paper, framed

WANG KAI(b.1939) Birthday Congradulations Painting

NTD 15,000 USD 508 RMB 3,348

ink and color on paper, framed

NTD 10,000 USD 339 RMB 2,232 131


358 蕭進興 行書五言聯 設色紙本 鏡片 乙亥年 1995 69.4x16.5 cm (x2)  釋文:嚴寒諳物性,閱世見交情。 款識:繁治仁兄雅賞。乙亥春,蕭進興書。 鈐印:蕭(白文)、進興(朱文)、草山堂(白文)

XIAO JIN-XING(b.1953) Calligraphy Couplet ink and color on paper, mounted

NTD 10,000 USD 339 RMB 2,232

359 鄭善禧 隸書福字 書法紙本 鏡片 2015 年 33.7x33.1 cm  款識:二零一五乙未春日。鄭善禧書以賀年。 鈐印:鄭善禧(朱文)、吉祥(朱白文)

ZHENG SHAN-XI(b.1932) Calligraphy ink on paper, mounted

NTD 8,000 USD 271 RMB 1,786 132


拍賣規則 本規則,為本公司作為拍賣公司與賣家訂立合約,亦為賣家之代理人與買家訂立合約之條款。 買家及賣家請務必細讀,並同意下列條款規定。

Ⅰ買家 一、代理人

事之代理人,而該第三人為本公司所接受者,否

(b)買家如未向本公司支付所應付之全部款項,則

則競投者將被視為買家而須承擔個人法律責任。

不能取得拍賣品之所有權,即使本公司已將拍

4.委託競投

本規則,為本公司作為拍賣公司與賣家訂立合

競標前收到書面競標,本公司將盡適當努力代其

約,亦為賣家之代理人與買家訂立合約之條款。

競投。如本公司就某一拍賣品而收到多個委託

買家及賣家請務必細讀,並同意下列條款規定。

競投之相等競投價,而在拍賣時此等競投價乃該 拍賣品之最高競投價,則該拍賣品會歸其委託競

二、拍賣前 1.鑑定物品 本公司所有拍品均以拍賣時「現狀」出售,鄭重 建議準買家於競標前親自鑑定有興趣競投之拍 品,本公司不對買家作任何保證。

2.目錄說明

投最先送抵本公司之人,除非在競投時有其他委 託,此項書面競投的執行是本公司的免費服務。 本公司不會對因未能執行之書面競投,或在當中 出現任何錯誤或遺漏負任何責任。

5.電話競投 如準買家於拍賣前與本公司做好安排,本公司將 盡適當努力聯絡競投者,使其能以電話參與競

本公司於目錄對任何拍賣品之作者、來歷、日

投,但在任何情況下,如未能聯絡,本公司對賣

期、年代、尺寸、材質、歸屬、真實性、出處、

家或任何準買家均不負任何責任。

保存狀況或估計售價之陳述,或另行對此等方面 之口頭或書面陳述,均僅屬意見之陳述,不應依 據為確實事實之陳述。目錄圖示亦僅作為指引參 考,不應作為任何拍賣項目之依據,藉以決定其 顏色或色調,或揭示其缺陷。拍賣價格之估計, 不應為拍賣品會成功拍賣價格之依據或拍賣品作 其他用途之價值陳述。

6.貨幣兌換顯示板 拍賣會上,如有使用貨幣兌換顯示板,該貨幣兌 換顯示板在操作時難免會出現錯誤。買家因依賴 貨幣兌換顯示板(而非拍賣場的實際競投)而蒙受之 任何損失,本公司概不負責。

7.錄映影像

許多拍賣品基於其年代或性質,使其未能有完美

拍賣中如有影像投射,有關操作上的失誤或影像

之狀況,目錄內有些說明或鑑定意見書會提述拍

素質參差不齊之情況,本公司不負任何責任。

賣品之損壞及/或修整資料。此等資料僅作為指引 參考,如未有提述此等資料,亦不表示拍賣品並 無缺陷或修整,如已提述特定缺陷,亦不表示並 無其他缺陷。

3.買家之責任 有關物品狀況及目錄說明所提述事項,買家需於 拍賣前充分詳閱,並確認自身對於該物品感到滿 意。

4.保證金注意事項 凡欲親自參與拍賣者,須於拍賣前一天完成 登記手續,並繳納NT$ 200,000之保證金。 繳交方式為現金、支票、信用卡、匯款。 若競投者購得拍品,則抵作購買價款;若未 能拍得拍品,保證金將在拍賣結束候七個工 作日內,全額無息退還;若違約或逾期不交 割者,保證金將作為違約金,不予退還。

三、拍賣時 1.拒絕入場

8.拍賣官之決定權 拍賣官具有絕對決定權,亦即有權拒絕任何競

賣品交付予買家亦然。如支付予本公司之款項 為新台幣以外之貨幣,本公司將向買家收取所 產生之匯差及規費。

4.包裝及搬運 指定承運人或自領取時,拍賣品風險全由買家承 擔,且不負任何法律責任。

5.不付款或未領取之已購拍賣品補救辦法 如買家未在七天內付款,本公司即有權行使下述 一項或多項權利或補救辦法。 (a)在拍賣日期後超過七天仍未付款,以年利率百 分之四收取整筆現款利息。 (b)在將來的任何拍賣中,有權拒絕買家或由他人 代其所作出之競投,或在接受其任何競投前 先收取買家保證金。如買家未在三十五天內付 款,本公司除上述者外,另有權採取下列措 施。 (c)代賣家針對買家進行法律程序,索回整筆款 項,另買家須負擔因而產生之法律訴訟費用。 (d)取消同一次或任何其他拍賣中買家競投得之拍 賣品或任何其他售予買家之拍賣品之交易。 (e)安排將拍賣品公開或私下重售,如重售所得價 格較低,其差額連同因買家未有付款而引致之 任何費用一併向買家索償。

6.未領取已購之拍賣品

投、以其決定之方式推動出價、將任何兩件或多

如已購得之拍賣品未能在成功拍賣七天內領取,

件拍賣推動出價、將任何拍賣品撤回或分批、將

不論是否已付款,本公司將安排貯存事宜,費用

任何兩件或多件拍賣品合併,如遇有誤差爭議, 將拍賣品重新拍賣。如在拍賣後有任何爭議,將 會以本公司的拍賣紀錄為依據。

9.成功競投 在拍賣官之決定權下,下槌即顯示對最高競投價 之接受,亦即賣家與買家之成功拍賣合約之訂 立。

由買家承擔。

7.出口許可證 (a)除本公司另有書面同意外,買家希望申請出口 許可證,並不影響買家在七天內付款之責任, 亦不影響本公司對延遲付款收取利息之權利。 (b)如買家要求本公司代為申請出口許可證,本公 司有權收取增值稅與其他相關費用。 (c)如買家無論是否需要出口許可證之事實而作出

四、拍賣後

付款,本公司並無責任退還買家因此產生之利

1.買家支付每件拍品之服務費率

息與其他已產生之費用。

(a)買家除支付落槌價外,另須支付服務費 予本公司,落槌價於新台幣壹仟陸百萬 元以下者含壹仟陸百萬元以20%計算。 (b)落槌價超過新台幣壹仟陸百萬元之部份 以12%計算。 2.稅項

五、本公司之法律責任 本公司有責任在本交易條款第六條所列之情況退 還予買家。除此之外,不論賣家或本公司,或本 公司任何僱員或代理人,對任何拍賣品之作者、 來歷、日期、年代、歸屬、真實性或出處之陳 述,或任何其他說明之誤差,任何拍賣品之任

本公司具有絕對之決定權拒絕任何人士進入拍賣

買家支付本公司之所有款項均不包括任何貨物

場地、參與拍賣,亦可拒絕接受任何競投。

何毛病或缺陷,均不負有任何責任。買家、本公

稅、服務稅或其他增值稅。如有任何相關稅項產

司、本公司之僱員或代理人,均無法就任何拍賣

生,買家須負責按有關法律所規定之稅率及時間

品作出任何保證,任何種類之擔保,均不包含在

繳付稅款。

本條款之內。

2.競投之前作出登記 準買家在作出競投前,必須填妥及簽署登記表 格,並提供身分證明。本公司通常會要求對買家 作出信用核查。

3.競投者為買家 除非登記時已書面協定,競投者將為代第三人行

3.付款 (a)買方需於拍賣日期後七天內悉數支付所有交易 款項(包含落槌價、拍價支付之酬金,以及任何 適用之增值稅)。


Ⅱ賣家 一、代理人 易拍好拍賣有限公司(以下稱本公司)作為賣家代

價之接受、專家意見的尋求,以及物品合併或分

付之一切費用後之款額﹞,私下出售拍賣品,或

開拍賣等均有完全之決定權,本公司在未徵得賣

按本公司與賣家另行同意之較低價格私下出售。

方同意下有權撤回拍賣品。

在此情況下,賣家就該拍賣品而對本公司所負有

2.賣方於圖錄完成後不得撤回拍賣品,圖錄未製作

理人,賣家拍賣品的成交合約,則為買家與賣家

前經本公司同意賣家撤回拍賣品,本公司得收取

之間的合約。

賣家委託底價百分之十之費用。

二、費用 1.賣家須支付拍賣相關費用,費用項目包括拍賣品 之包裝、運送、儲存、目錄製作、裝框裱褙、鑑 定、整修與關稅及任內市場推廣費用等。 2.拍出者,本公司自「拍定價」中扣除依「合約」 計算之佣金,因未能拍出而私下議價者亦同。

三、保險 1.本公司將向賣家收取委託底價之百分之一作為保 險費。如由本公司安排運送,本公司將向賣家收 取額外款項,作為運送保險費,費用視每宗拍賣 品之特定情況而定。在賣家的要求下,本公司可 提供承運廠商資訊予賣家,惟本公司不承擔任何 有關方面之法律責任。 2.拍賣品在拍賣後七天內保險仍然有效。如拍賣品 未能成功拍賣,逾期後風險由賣家承擔。 3.因蛀蟲、空氣或氣候轉變對拍賣品造成之損壞, 本公司概不承擔法律責任。

九、圖片與圖示 七、拍賣守則

如賣家特別指示本公司毋須為拍賣品購買保險,

本公司對拍賣品之圖示、錄影或將拍賣品複製影

本公司將會參照底價將拍賣品拍賣。底價不得高

像具有非排他性之權利。此等影像一切權利均屬

於目錄所印估價之下限。但本公司有權將拍賣品

本公司所有,且本公司有權以任何適合之方式使

以低於底價拍賣。如本公司如此將拍賣品拍賣,

用。

本公司將有責任向賣家支付成交價與底價之差 額。

八、成功拍賣後 1.結算

十、其他事項 1.稅項 賣家支付予本公司之所有款項不包括貨物稅、服 務稅或其他增值稅,如有任何相關之稅項產生,

在買家付款後,除非本公司收到通知該拍賣品為

賣家須依據有關法律規定之稅率及時間繳付稅

膺品﹝如本拍賣規則界定者﹞,本公司會於成功

款。

拍賣日期後四十五天,將成交價扣除賣家應支 付所有費用之款項支付賣家。如遇買家延遲付 款,本公司將在買家付款後七天內支付賣家。如 因任何理由而使本公司在買家付款前即已付款予 賣家,本公司即獲得拍賣品完整之擁有權與所有

Ⅲ買家與賣家通用條款 一、版權

權。惟本公司因拍賣品為品的情況下,賣家方須

與拍賣品有關之一切影像、圖示與書面材料之版

將已收取之拍賣款項退還予本公司。

權,屬於本公司之財產。未徵得本公司事先書面

除與賣家事前書面協定外,本公司以新台幣付 款。如賣家要求以新台幣以外之貨幣付款,本公

四、賣家購買保險

之責任,與拍賣品成功拍賣時相同。

司將向賣家收取所產生之任何外匯費用。

2.買家不付款

風險全由賣家承擔,直至買家付清款項為止。賣

如買家在拍賣日期後三十五天內未支付應付之全

家須保障本公司、本公司之僱員與代理人,以及

部款項,本公司即有權代賣家就付款、貯存與保

買家索償之賠償責任,而不論索償產生之任何原

險而協定特別條款,採取本公司認為需要的法律

因。

行動向買家收取應付之款項。惟本公司並無責任 支付賣家款項,亦無責任代賣家採取任何法律行

同意,買家或任何人均不得使用。

二、通知 根據本拍賣規則發出通知,均以書面發出。如採 用郵遞發出,在付郵後第二個工作天即當作已由 收件人收妥;如收件人在海外,為付郵後第五個 工作天。

三、可分割性

五、賣家就拍賣品所作之承諾

動。本公司將與賣家討論採取適當行動以向買家

本交易條款中如有任何條款遭任何法院認定無

1.賣家為拍賣品之唯一物主,具備將所有權轉讓予

索回拍賣款額。

效,該部分即不執行,而本拍賣規則之其他部份

買家之無限制權利,並與一切第三人權利或索價 (包括版權索償)無涉。

3.未能成功拍賣之拍賣品 任何拍賣品如未能成功拍賣,或不包括在拍賣之

在法律許可之最大範圍內須繼續有效及可強制執 行。

2.賣家已遵守一切與拍賣品之進出口有關之法律或

內,或因任何理由而徹回拍賣,在本公司發出通

其他方面之規定,並已將過去任何第三人未能遵

知,要求賣家領回拍賣品之三十天內,賣家必須

守此等規定以書面通知本公司。

領回拍賣品。任何此等拍賣品如在三十天過期後

本拍賣規則依據中華民國法律規限,本拍賣規則

仍未領回,每天每件將徵收貯存費新台幣伍百元

之解釋與效力均適用台灣法律。為本公司之利益

整,並加收貯存期間產生之保險費用。任何此等

而言,買賣家須服從台灣地區法院之排他性管轄

拍賣品如在拍賣日期後或上述通知日期後九十天

權。(上述有任何詮釋上的問題,一概以中文版

內﹝以較早日期為準﹞未被領回,本公司可決定

本為準)

3.賣家將其所知之有關拍賣品任何重大修改以及第 三人就拍賣品之所有權、狀況或歸屬以書面通知 本公司。 4.如上述1-3項有任何不確實之處,賣家須應要求 保證完全償還本公司及/或買家一切因之而引起之 索償、費用之或開支,而不論是因拍賣品還是因 拍賣收益而引起。

六、拍賣安排

是否將該拍賣品進行處置。處置包括將拍賣品移 往第三人之貨倉,開支費由賣家承擔,與將該拍 賣品按本公司認為適當之條款﹝包括有關估計與 底價之條款﹞公開拍賣。本公司其後將拍賣所得 扣除所有相關費用後支付予賣家。 任何拍賣品如在拍賣中收回或未能成功拍賣,本

1.本公司對目錄內拍賣品之描述與圖示方式、鑑定

公司獲授權在拍賣後的三十天內作為賣家之獨家

意見書、拍賣地與方式、進場參與競投者與競投

代理人,按賣家可收取之淨款額﹝即扣除賣家應

四、法律及管轄權


ABSENTEE BID FORM 金仕發委託競標單 書面委託競標

金仕發2018台北迎春拍賣會 KINGSLEY 2018 TAIPEI NEW YEAR AUCTION 2018 / 01 / 28(日)14:00 Sunday, Jan 28, 2018 14:00

The absentee bid forms must be delivered to the Customer Service Department at least 24 hours before the auction The bid forms may be faxed to +886 2 2546-8495 or Email to kingsley.auction@gmail.com

Absentee Bid

電話委託競標 Telephone Bid

Phone Bids No.

牌號

委託競標單須於拍賣24小時前送抵客戶服務部門,請將此表格郵寄或傳真到 +886 2 2546-8495或 Email到 kingsley.auction@gmail.com

線上競標 Online Bid

BIDDER’S INFORMATION 投標者相關資料 (Circle one) Mr. / Ms

(請圈選)

Name 姓名

ID/Passport No. 身分證字號/護照號碼

男性 / 女性

E-mail 電子信箱

Address 地址

Telephone 電話

Home 住宅

Cell Phone 手機

Office 辦公室

Fax 傳真

BANK INFORMATION 銀行訊息 Name of Bank 銀行名稱

Address of Bank 銀行地址

Bank Telephone No. 銀行電話

Name of Account 銀行帳戶名

Account No. 銀行帳號

Name of Account Officer 銀行連絡人

DECLARATIONS 委託申請人必讀事項 1. I agree to be bound by the Terms and Conditions of business. 本人同意接受此圖錄內列明之拍賣規則及交易條款。 2. I hereby request that Kingsley tenders the bid on my behalf for the following auction items within the bidding range described hereunder. 本人委託金仕發拍賣就下列編號之拍賣品於下列競標價範圍內進行競標。 3. I understand that Kingsley provides such bid service for the convenience of customers and Kingsley shall not be held liable for any failure to execute a bid. 本人亦明白,金仕發拍賣乃為方便顧客而提供代為投標之服務,金仕發拍賣不因怠於投標而負任何責任。 4. If identical written bids are received for the same lot, the first bid received by Kingsley will take priority. 倘金仕發拍賣就同一項拍賣品收到相同競標委託以最先收到者優先辦理。 5. I understand that if my modern and contemporary art bid is successful; for hammer price higher then NT$16,000,000 the first NT$16,000,000 should be calculated at 20% and the rest of the amount should be 12%.

本人知悉若現代與當代藝術競標成功,本人應支付之購買價款為最後落槌價加上服務費,落槌價於新台幣壹仟陸佰萬元以下(含新台幣壹仟陸佰 萬元)以20%計算,超過新台幣壹仟陸佰萬元之部分以12%計算。

6. Interested buyers should provide Kingsley with their current bank and/or other relevant material prior to the sale to ensure all bids will be accepted and the delivery of the auction item will not be delayed. 有意競標者應向金仕發拍賣提供往來銀行或其他適當之參考資料,該資料應及時提供以便拍賣前著手處理完成。

Lot Number 拍賣品編號(按數字順序)

Lot Description 名稱

Bid Price 競標價

(excluding service fee) (未包含服務費) (Phone Bids do not need to fill in) (電話競標無須填寫)

NT$ NT$ NT$ NT$ NT$ Signature 簽名

Print Name (IN BLOCK LETTERS) 姓名(請用正楷)

Date 日期 /

(We must have your signature to execute this bid)(本公司須取得閣下之簽名後方可接受競標)

/

Month月/Date日/Year年

10545 台北市松山區復興北路233號1樓 1F, No.233, Fuxing N. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan T:+886 2 2719-6555 F:+886 2 2546-8495 E:kingsley.auction@gmail.com 現代與當代藝術 MODERN AND CONTEMPORARY ART

www.kingsleyauction.com


投標板號:

PADDLE REGISTRATION FORM 金仕發拍賣投標牌登記表格

Paddle NO.

BIDDER’S INFORMATION 投標者相關資料 Name 姓名

ID/Passport NO. 身分證字號/護照號碼

Address

(郵遞區號:

地址

Company 公司名稱

Home 住宅

Office 辦公室

Cell Phone 手機

Fax 傳真

Telephone NO. 電話

Bank Name 往來銀行名稱

Bank Account 往來銀行帳號

Telephone 往來銀行電話

Contact at the Bank 銀行連絡人

Declaration 聲明 1. I authorized Kingsley Auction to request my personal financial reference. 本人授權金仕發拍賣有限公司索取本人之財務資料。

2. I have read the Terms and Conditions of Business printed in this catalogue and agree to be bound by the conditions. 本人詳閱並同意拍賣規則之條款。

3. I understand that if my modern and contemporary art bid is successful; for hammer price higher then NT$16,000,000 the first NT$16,000,000 should be calculated at 20% and the rest of the amount should be 12%. 本人知悉若現代與當代藝術競標成功,本人應支付之購買價款為最後落槌價加上服務費,落槌價於新台幣壹仟陸佰萬元以下(含新台 幣壹仟陸佰萬元)以20%計算,超過新台幣壹仟陸佰萬元之部分以12%計算。

Signature 簽名

The Paddle Registration Form must be faxed to +886 2 2546-8495 or E-mail to kingsley.auction@gmail.com at least 24 hours before the auction begins, then the bidder is able to pick up the Paddle upon arrival. 為便利投標者,請於投標前24小時傳真至+886 2 2546-8495 或 Email到 kingsley.auction@gmail.com,到會場時即可直接領取拍賣投標牌。

Date 日期

Handled by 經手人


Profile for Epairich

易拍好2018迎春拍賣會 圖錄  

KINGSLEY EPAIRICH 2018 TAIPEI NEW YEAR ART AUCTION 2018 年01 月28 日(日) 現當代藝術 2:00 pm 精美醇釀專場 3:00 pm 匯聚名珍-名家翰墨專場 3:30 pm

易拍好2018迎春拍賣會 圖錄  

KINGSLEY EPAIRICH 2018 TAIPEI NEW YEAR ART AUCTION 2018 年01 月28 日(日) 現當代藝術 2:00 pm 精美醇釀專場 3:00 pm 匯聚名珍-名家翰墨專場 3:30 pm

Profile for epairich
Advertisement