Page 1


金仕發 易拍好2018台北春季拍賣會 KINGSLEY EPAIRICH 2018 TAIPEI SPRING AUCTION

現當代藝術 MODERN AND CONTEMPORARY ART

匯聚名珍-名家翰墨專場 FINE MODERN AND CONTEMPORARY CHINESE PAINTING AND CALLIGRAPHY

拍賣 2018 年 05 月 20 日(日) 富邦國際會議中心 台北市敦化南路一段 108 號 B2 現當代藝術 2:00 pm 精美醇釀專場 3:00 pm 匯聚名珍-名家翰墨專場 3:30 pm

預展 2018 年 05 月 18 日(五)3:00 pm - 6:00 pm 2018 年 05 月 19 日(六)10:00 am - 6:30 pm 2018 年 05 月 20 日(日)10:00 am - 1:30 pm 富邦國際會議中心 台北市敦化南路一段 108 號 B2

AUCTION Sunday, 20 May, 2018 Fubon International Conference Center B2, No. 108, Dunhua S. Rd., Songshan., Taipei City, Taiwan 2:00 pm, Modern and Contemporary Art 3:00 pm, Treasurable Liquor Auction 3:30 pm, Fine Modern and Contemporary Chinese Painting and Calligraphy

PREVIEW 3:00pm - 6:00pm, Friday, 18 May, 2018 10:00am - 6:30pm, Saturday, 19 May, 2018 10:00am - 1:30pm, Sunday, 20 May , 2018 Fubon International Conference Center B2, No. 108, Dunhua S. Rd., Songshan., Taipei City, Taiwan


服務與諮詢 客戶服務

服務據點

業務諮詢

台北

執行總經理 鄭亘翔 電話:+886 2 2719-6555

電話:+886 2 2719-6555 傳真:+886 2 2546-8495

副理 雷芝凡 電話:+886 2 2719-6555

台中

售後服務 張碧真 電話:+886 2 2719-6555

40342 台中市西區五權西路一段221號1樓

10545 台北市松山區復興北路233號1樓 

電話:+886 4 2372-1186 傳真:+886 4 2372-3278

本 公司所有拍品均以拍賣時「現狀」出售,鄭 重建議準買家於競標前親自鑑定有興趣競投之 拍品,本公司不對買家作任何保證。

傳真:+886 2 2546-8495 epairich@gmail.com www.epairich.com

凡 欲親自參與拍賣者,須於拍賣前一天完成登 記手續,並繳納NT$ 200,000之保證金。 本畫冊售價NT$ 1,000 / US$ 35(海外郵寄費 用另計)。

客戶諮詢 代理拍賣

電話投標

易拍好可為客戶提供歐美及大陸等地其他拍賣公司之相關建

由於拍賣現場電話線路的限制,如您需要電話投標服務,請於

議.代為拍賣.運輸.包裝等業務。

拍賣前48小時前通知我們,同時請於本目錄所附之委託競投 表格內填妥欲競投之拍賣品,並傳真【+886-2-2546-8495】 至本公司。

藝術品仲介 易拍好可提供專業藝術品諮詢及藝術品保值建議,並提供拍賣

書面投標

品外的仲介服務。

除電話競投外,您亦可利用本目錄所附之書面委託競投表格進

保險及稅務建議

行競投。委託競投表格表格須於拍賣前24小時傳真【+886-

易拍好可代為處理進出口藝術品的必要保險以及稅務手續,並

2-2546-8495】至本公司,我們將以電話方式進行確認,若

且安排國內外運輸.包裝等事宜。

於一個工作天內還未收到確實回覆,敬請重新傳真表格或致電 【+886-2-2719-6555】至本公司。

買方應繳之營業稅 依據中華民國法律規定,凡進口藝術品由買方在台取貨者,買

付款

方須繳交【落槌價】百分之五的(加值)營業稅。此等進口藝

有關付款相關事宜,請詳閱本目錄所載之拍賣交易規則或請欲

術品【目錄內有*符號之編號者】,若係於中華民國境外交付

我們客服人員聯繫。我們接受現金與支票付款,支票付款須在

買方,並由易拍好處理相關之運貨事宜,則買方無須支付營業

兌現後始能提貨。恕不接受信用卡和旅行支票付款。

稅。買方若欲於中華民國境外取貨,應於拍賣日後七個工作天

取貨

內以書面通知本公司。

拍品在所有款項結清後即可提貨。如您需要貨品運輸服務,我 們可為您建議適當的運輸方式並提供運輸服務廠商資料。

匯率計算 本拍賣會以新台幣計算,若以其他幣值繳款,拍賣日起七日內

預約取貨時間:星期一至星期五

是以匯款當日匯率計算,若超過七日且匯率不足拍賣當日匯

率,則以拍賣當日匯率計算。

上午10:00至下午6:00


A C

D

Index of Artists 藝術家索引 ANONYMOUS

佚名

401

CHAO CHENG

周澄

CHEN DAN-CHENG CHEN FANG CHEN BAN-DING CHEN FANG CHEN HAN-GUANG CHEN JUAN-FU CHEN LI-FU CHEN LI-HUI CHEN TING-SHAN

陳丹誠 陳方 陳半丁 陳方 陳含光 陳雋甫 陳立夫 陳麗惠 陳定山

CHEN XIAO-LAN CHEN YONG-MO CHEN YUN-CHENG CHEN ZI-HE CHENG JIA-SUI CHENG JIE-ZIH

陳筱瀾 陳永模 陳雲程 陳子和 程嘉燧 程芥子

280, 281, 282, 293 348 213 257, 346 328 216, 228 296 287 395 226 229, 243, 258, 295, 345 226 205 366 203, 246 316 206

DAI ZI-CHAO DENG SAN-MU DENG SYUE-FONG DI YING DING ZHI-PAN DONG KAI-ZHANG DONG YU-JING DONG ZUO-BIN DU ZHONG-GAO

戴子超 鄧散木 鄧雪峰 狄膺 丁治磐 董開章 董玉京 董作賓 杜忠誥

217 390 217, 348, 399, 400 329 203, 339, 363 324, 365 212 263, 266 368, 369, 370

F

FAN BO-HONG FU JIUAN-FU

范伯洪 傅狷夫

272 245, 317, 318

G

GAO BAI-SHI GAO YI-FENG GAO YI-HONG

高拜石 高一峰 高逸鴻

GONG ER-DUO GONG SHU-MIAN GUO YAN-JIAO

宮爾鐸 龔書綿 郭燕嶠

330 371 239, 248, 249, 250, 251, 252 316 351 400

H

HAN MIN HE HAO-TIAN HONG XIANG-HUA HU KE-MIN HU NIAN-ZU HU PEI-HENG HUANG GUANG-NAN HUANG JUN-BI HUANG LEI-SHENG

韓敏 何浩天 洪祥華 胡克敏 胡念祖 胡佩衡 黃光男 黃君璧 黃磊生

391 246 218 399 347 314 216 246, 292, 293, 294 231, 372

J

JI KANG JIANG MING-XIAN JIANG ZHAO-SHEN JIN QIN-BO JIN XI-YAI

季康 江明賢 江兆申 金勤伯 金西厓

245, 360 374 283 241, 319 403, 404

K

KONG YI-PING KUANG ZHONG-YING KWAN PAO-MING

孔依平 匡仲英 關保民

218 273 227

L

LAI JING-CHENG LEE CHAO-ZAI LEE GU-MO LEE YI-HONG LI CHI-MAO LI DA-MU LI FENG-KUI LI LING-QIE LI LI-WAN LI MAN-SHI LI SHI-ZENG LI YOU LI YUAN-HAI LIANG HAN-CAO LIANG YU-MING LIANG ZHONG-MING LIN GUI-YIN LIN XI-TIAN LIN XUE-YAN LIN YU-SHAN LIU CHUN-LIN LIU MING LIU TAI-XI LIU YAN-TAO

賴敬程 李超哉 李轂摩 李義弘 李奇茂 李大木 李奉魁 李靈伽 李戾萬 李曼石 李石曾 李猷 李源海 梁寒操 梁又銘 梁中銘 林徽因 林西田 林雪嚴 林玉山 劉春霖 劉銘 劉太希 劉延濤

LO CHENG-HSIEN LOU FU

羅振賢 洛夫

LU CHAO LU DANG-PING LU HUI LUO JIA-LUN

呂超 魯蕩平 陸恢 羅家倫

218 398, 400 367 282 320, 321 234, 342, 348, 356 217 223 337 220 266 211 227 395, 397 357 357 334 224 296 270, 271, 286, 293 314 224 259, 343 237, 247, 255, 256, 286 382 406, 407, 408, 409, 410 326 394 337 266

MA SHAO-WEN MA SHOU-HUA

馬紹文 馬壽華

MA ZI-JIN MAO SONG-NIAN

馬子晉 毛松年

M

229, 232, 340 238, 261, 262, 293, 344, 347, 355, 397 282 384

O P

OU HAO-NIEN

歐豪年

293, 323

PENG CHUN-SHI PU RU

彭醇士 溥儒

260, 338 240, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 402, 405

Q

QIAN DA-JUN QIANG SHU-PING QIN XIAO-YI

錢大鈞 強叔平 秦孝儀

266 353 302

R

RAO CHANG-MIN REN ZHENG RONG TIAN-QI

饒昌慜 任政 容天圻

202 393 224

SHAO YOU-XUAN SHEN YI-MO SHI CHUN-MAO SHI MENG-HONG SHI SHU-MING SHIUNG YI-CHUNG SONG JIN-YIN SU FENG-NAN SU HUA SU NAN-CHENG SUN YUN-SHENG

邵幼軒 沈尹默 施春茂 施孟宏 石淑明 熊宜中 宋金印 蘇峯男 蘇華 蘇南成 孫雲生

352 298 364 341 325 358, 359 229 215 392 351 274

TAI JING-NONG

臺靜農

292, 299, 300, 319

TANG SHI-SHENG

唐時升

316

TAO SHOU-PO

陶壽伯

236, 335, 353, 354

S T

UCHIYAMA YUKAI

內山雨海

293

W

WANG WANG-SUN WANG BEI-YU WANG GUANG-QING WANG HUI WANG JHEN-HUA WANG TAI-TIAN WANG YI-TING WANG YOU-LAN WANG YUN-JHANG WANG ZHONG WANG ZHUANG-WEI WEI DAO-MI WEI YONG-CHENG WU CHANG-SHUO WU DAI-QIU WU HAO WU PING WU TAI WU WEN-BIN WU YONG-XIANG

王王孫 王北岳 王廣慶 王翬 王枕華 王太田 王震 王有蘭 王蘊章 汪中 王壯為 魏道密 韋永成 吳昌碩 吳待秋 吳灝 吳平 吳泰 吳文彬 吳詠香

398 204 222 315 396 379 394 327 295 349 264, 265 225 222 403, 404 310 348 361, 362, 363 348 210 279, 286, 287

X

XIA LING-GUAN XIAO YI-WEI XIE GUAN-SHENG XIE YI-YONG XU TONG-LAI XU ZHEN XUE HUI-SHAN XUE PING-NAN

夏敬觀 蕭一葦 謝冠生 謝義勇 許同萊 徐楨 薛慧山 薛平南

313 278 350 229 332 336 214 398

Y

YAN XI-SHAN YANG DA-ZHANG YANG E-XI YANG SHI-YOU YAO MENG-GU YAO XUE-YIN YE GONG-CHAO YI LI-XUN YIN GUANG YU HONG-QI YU TA-FU YU WEI YU YOU-REN YU ZHAN YU ZHING-LIN

閻錫山 楊大章 楊鄂西 楊士猷 姚夢谷 姚雪垠 葉公超 伊立勳 印光法師 于洪起 郁達夫 余偉 于右任 愛新覺羅毓 喻仲林

301 311 221 243 207, 208, 233, 293 353 246, 305, 306, 386, 387, 388 312 389 333 297 209 307, 308, 309, 383 401 242, 267, 268, 269, 293

ZENG HOU-XI ZHAN MING-LIANG ZHANG DA-QIAN ZHANG DU-XIAO ZHANG GUANG-BIN ZHANG GU-NIAN ZHANG SHI-ZHAO ZHANG WEI-HAN ZHAO HENG-TI ZHAO PU-CHU ZHAO SHAO-ANG ZHAO SONG-QUAN ZHENG KE-QI ZHENG MAN-QING ZHENG SHAN-XI ZHENG SHOU-FEN ZHONE SHOU-REN ZHOU LIAN-XIA ZHOU YI-HONG ZHU JIU-YING ZHU MU-LAN ZHU YUN ZHUO YUN-XIANG

曾后希 詹明涼 張大千 張篤孝 張光賓 張穀年 章士釗 張維翰 趙恆惕 趙樸初 趙少昂 趙松泉 張克齊 鄭曼青 鄭善禧 鄭綬芬 鍾壽仁 周煉霞 周以鴻 朱玖瑩 朱慕蘭 朱雲 卓韻湘

399 380 275, 276, 277 225 322 253, 254, 335 304 331 201 303 246 230, 381 373 286 375, 376, 377, 378 219 235, 348 334 244 385, 396, 398 293 328 228

Z


201

202

趙恆惕 隸書七言聯

饒昌慜 墨竹

書法撒金紙本 鏡框

水墨紙本 鏡片

102.5x22.5 cm (x2)

69.4x34.3cm

 

 

釋文:愛敬常懷徵永好,治平有道始齊家。

款識:雙竿玉、立標清影,一派光風紙上來。

款識:明哲先生、樂徹小姐嘉禮,趙恆惕敬賀。

超哉先生雅命乞正,長沙饒昌慜。 鈐印:昌慜(朱文)、萬竿煙雨(朱文)

ZHAO HENG-TI(1880-1971) Calligraphy Couplet

說明:上款人為著名書畫家李超哉。

ink on gold paper, framed

NTD 5,000 USD 169 RMB 1,082

4

RAO CHANG-MIN(b.1923) Ink Bamboo ink on paper, mounted

NTD 5,000 USD 169 RMB 1,082


203 陳子和畫,丁治磐題 古柏歲寒 設色紙本 鏡片 丙辰年 1976、辛酉年 1981 51.9x45.7 cm  款識:1. 丙辰冬,陳子和寫。 2. 寫古柏意耐歲寒,無冬無春伴幽蘭。

CHEN ZI-HE, DING ZHI-PAN (1910-1984),(1894-1988) Cypress ink and color on paper, mounted

NTD 20,000 USD 678 RMB 4,329

也題昌黎木居世,求福人來向壁看。 鳳城陳子和兄嘗為張木蘭寫古柏而闕題, 木蘭女士索捕題為賦一絕句。 辛酉季秋,東海丁治磐。 鈐印:子和私印(白文)、復齋(朱文)、丁治磐印(朱文) 、風雨蒼崖守故明(朱文)

5


204 王北岳 篆書壽無疆 書法紙本 鏡框 癸亥年 1983 36.2x26.4 cm  款識:再傳先生七秩華誕。癸亥三月王北岳篆賀。 鈐印:王北岳(白文)

WANG BEI-YU(1926-2006) Calligraphy ink on paper, framed

NTD 10,000 USD 339 RMB 2,165

205 陳永模 擬倪瓚山水 水墨紙本 立軸 26.6x24.2 cm  款識:學倪高士而似南田翁。丙子夏日午後。 永模作於倚石居西窗 鈐印:陳氏(朱文)、永模(朱文)

CHEN YONG-MO(b.1961) Riverside ink on paper, hanging scroll

NTD 8,000 USD 271 RMB 1,732

6


206 程芥子 八仙圖 設色紙本 鏡片 戊午年 1978 87.5x188.6 cm  款識:戊午仲春下澣,程芥子畫並錄

CHENG JIE-ZIH(1910-1987) Eight Immortals of Chinese Mythology ink and color on paper, mounted

NTD 60,000 USD 2,034 RMB 12,987

杜工部長句於春永樓。 鈐印:芥子書畫(白文)、何必嵩華 (朱文)、春永樓(朱文)

7


207 姚夢谷 草書蘇軾詞 書法紙本 托片 癸亥年 1983 50.2x136.5 cm  釋文:莫聽穿林打葉聲,何妨吟嘯且徐行。竹杖芒 鞋輕勝馬,誰怕?一簑湮雨任平生。料峭春風吹酒 醒,微冷,山頭斜照卻相迎。回首向來蕭瑟處,歸 去,也無風雨也無晴。 款識:蘇東坡,定風波。亞平賢世講雅賞。癸亥早 秋,夢谷虛翁台員。 鈐印:虛翁筆墨(白文)

YAO MENG-GU(1912-1993) Calligraphy ink on paper, based mounted

NTD 5,000 USD 169 RMB 1,082

208 姚夢谷 草書王陽明詩 書法紙本 立軸 甲子年 1984 136x69 cm  釋文:險夷原不滯胸中,何異浮雲過太空 ? 夜靜海 濤三萬里,月明飛錫下天風。 款識:錄王陽明詩。甲子,姚夢谷。 鈐印:夢谷長年(白文)

YAO MENG-GU(1912-1993) Calligraphy ink on paper, hanging scroll

NTD 8,000 USD 271 RMB 1,732 8


209

210

余偉 松巖圖

吳文彬 松下仕女

設色紙本 立軸

設色紙本 立軸

甲寅年 1974

110x49.8 cm

90.6x46.1 cm

 

 

款識:吳文彬於松山。

款識:松風石畔問幽棲,竹徑柴門路卻迷。

鈐印:吳質伯印(朱文)、意在筆先妙在

嶺色千重江雨歇,舟聲遙帶莫雲低。

畫外(朱文)

甲寅立冬,桐城余偉寫於拾研堂。 鈐印:桐城余偉(白文)、拾研堂書畫記(朱文)

WU WEN-BIN(1923-2013) Ladys

YU WEI(1910-2011) Mountain Pine

ink and color on paper, hanging scroll

ink and color on paper, hanging scroll

NTD 5,000 USD 169 RMB 1,082

NTD 5,000 USD 169 RMB 1,082

9


211 李猷 行書石懋詩 書法紙本 立軸 辛酉年 1981 35.3x46.9 cm  釋文:革带頻移紗帽寬,茶鐺欲熟篆香殘。疏梅已報 先春信,小雨初成十月寒。 身似野僧猶有髮,門如村 舍強名官。鼠肝蟲臂元無擇,遇酒還能罄一歡。 款識:宋石敏若成都歲暮。辛酉元旦,龍澗居士李猷。 鈐印:虞山(朱文)、李猷(白文)、龍澗老人(朱文)

LI YOU(1915-1997) Calligraphy ink on paper, hanging scroll

NTD 10,000 USD 339 RMB 2,165

212 董玉京 朱筆甲骨文 書法紙本 鏡框 辛巳年 2001 86x40.2 cm  款識:予安教授夫人存念。新雨後桑野望水山高萬戶 和風人自樂一村喜氣鳥爭言又是薯春天。香傳 寶鼎,介壽齊眉,福自無疆,祝君歲歲年年喜樂, 不盡風光。辛巳初夏,董作賓之子心臟專科指導 醫師董玉京於台北芝微居。 鈐印:董玉京(朱文)、宛仁(白文)

DONG YU-JING(b.1933) Calligraphy ink on paper, framed

NTD 6,000 USD 203 RMB 1,299 10


213 陳丹誠 野雁 設色紙本 鏡框 戊申年 1968 67x134.5 cm  款識:戊申仲春,即墨陳丹誠。 鈐印:丹誠(白文)、正風堂(朱文)

CHEN DAN-CHENG(1919-2009) Reeds and Geese ink and color on paper, framed

NTD 20,000 USD 678 RMB 4,329

214 薛慧山 白猿攀枝 設色紙本 鏡框 67.8x44.6 cm  款識:欲攀清嶂月,故上碧蘿枝。慧山逸士。 鈐印:薛慧山(白文)

XUE HUI-SHAN(1914-Unknown) Gibbon on Tree ink and color on paper, framed

NTD 15,000 USD 508 RMB 3,247

11


百花齊放 騁 - 懷堂 珍藏名家花鳥畫作專拍

百花齊放 — 騁懷堂珍藏花鳥名家畫作專拍 中國畫人物、山水、花鳥一直是畫壇的三大主流。 渡海來臺的書畫家中,花鳥畫作亦是名家輩出。 茲將此次拍品大至條分如下: 一 . 當時臺灣畫院的三座山頭,也就是三大藝術學院: 1. 臺灣師範大學:溥心畬、黃君璧、金勤伯、喻仲林、李奉魁、 魏道密。 2 . 文化大學:季康、李大木、黃磊生、陳麗惠、楊鄂西。 3. 國立藝專 ( 今國立臺灣藝術大學 ):傅狷夫、賴進程、蘇峰男、黃光男、孔依平。 二 . 以當時渡海來臺前輩書畫家的四大書畫會細分: 1. 七友畫會:包括馬壽華、高逸鴻、劉延濤, 還有陳方大荒齋唯一傳人鍾壽仁的雪竹。 2. 六儷畫會:季康、傅狷夫、陶壽伯。 3. 八朋畫會 : 馬紹文、季康、傅狷夫。 4. 壬寅畫會 : 包含黃君璧、葉公超、陳子和、姚夢谷、高逸鴻。 三 . 就畫派來分: 除了溥心畬的寒玉堂、黃君璧的白雲堂之外,也有: 1. 嶺南畫派:趙少昂、李曼石、黃磊生、趙松泉、楊鄂西、關保民、 陳筱瀾 、戴子超、李源海。 2. 福建閩派 : 講求肖形寫意的魏道密、卓韻湘、李靈伽等。 3. 海上吳門畫派:包括【工筆聖手】的周以鴻、【海上名士】陳定山。 除此之外還有享譽南臺灣的【指畫大師】劉銘 、【古琴大師】容天圻、【將軍畫家】韋永成﹙河 南大學校長王廣慶題﹚。 其中特別要推薦介紹的是溥心畬的【虯松圖】:此作原由其夫人李墨雲收藏,有她與張默君的乾 兒子任博悟 ( 入迂上人 ) 親題,來源出處可靠。另外馬壽華的【歲寒三友圖】,其畫工之細、設 色之精、尺幅之大,市場難得一見。陳定山與其妹陳小翠之家師楊士猷的【花卉草蟲成扇】,也 是陳定山早期作品中難得一見的精品。麗水精舍金勤伯、喻仲林兩位師徒,工筆畫作流光溢彩, 見識了師生之間傳承有序的脈絡。【工筆聖手】周以鴻的【富貴到白頭】,也是匠心之作。更難 得一見的是有嶺南兩大巨擘—黃君璧與趙少昂聯手合作的【竹石小鳥】,由前歷史博物館館長何 浩天親題詩堂,更是市場難得一見的精品。 此次概括了三大藝術學院及四大畫會的名家花鳥畫作,除了上述之外,或許還有遺珠之憾。但不 在貪多務得,只求能去蕪存菁,留下時代前輩的美好作品。此次將其近 30 年之收藏提供拍賣, 以饗諸位大家同好。

12


百花齊放 騁 - 懷堂 珍藏名家花鳥畫作專拍

215 蘇峯男 紫藤 設色紙本 鏡框 乙丑年 1985 44.2x52.8 cm  款識:乙丑仲春,蘇峯南畫於五榕堂。

SU FENG-NAN(b.1943) Wisteria ink and color on paper, framed

NTD 25,000 USD 847 RMB 5,411

鈐印:蘇(朱文)、峯男(白文)

13


百花齊放 騁 - 懷堂 珍藏名家花鳥畫作專拍

216 黃光男 澄清湖小景 設色紙本 鏡框 乙丑年 1985 80.7x43 cm  款識:乙丑夏月憶寫澄清湖小景,黃光男寫 於竹泉堂。 鈐印:黃氏(白文)、光男(朱文)、竹泉 堂(白文)

HUANG GUANG-NAN(b.1944) Cheng-Ching Lake Scene ink and color on paper, framed

NTD 25,000 USD 847 RMB 5,411

14


百花齊放 騁 - 懷堂 珍藏名家花鳥畫作專拍

(1)

(2)

(3)

217 鄧雪峰,李奉魁,戴子超 紫藤金魚,石榴雀鳥,種瓜得瓜

DENG SYUE-FONG, LI FENG-KUI, DAI ZI-CHAO (b.1929), (Unknown), (b.1936) Gold Fish, Sparrows, Melon Tree, Set of Three

設色紙本 立軸,設色紙本 立軸,設色紙本 立軸

ink and color on paper, hanging scroll

(1) 庚戌年 1970,(2) 乙丑年 1985,(3) 丁巳年 1977 (1) 99x33.9 cm, (2) 96.7x32.3 cm, (3) 114.8x54 cm  (1) 款識:彭年先生雅正。庚戌年應安生先生作此。蜀人雪峰。 鈐印:鄧(朱文)、超以象外得其環中(朱文)

NTD 10,000 USD 339 RMB 2,165

(2) 款識:乙丑桃月,李奉魁寫於台灣。 鈐印:李奉魁印(白文)、自稱臣是酒中仙(朱文) (3) 款識:慶城先生教正。種瓜得瓜由善來,丁巳年初冬, 子超寫意敬繪。 鈐印:戴氏(朱文)、子超(白文)、印(白文)、畫成森 龍鳳和鳴(朱文)、肖形印

15


百花齊放 騁 - 懷堂 珍藏名家花鳥畫作專拍 (1)

(2)

(3)

218 孔依平書,洪祥華畫,賴敬程 康寧富貴 ,牡丹 書畫雙挖紙本 立軸,設色紙本 鏡框 (1) 丙寅年 1986,(3) 丙午年 1966 (1)33.8x44.5 cm, (2)34.3x44.5 cm (3)93.6x54.3 cm  款識:1. 康寧。腴老教正。丙寅新正,西楚聖裔依平。 集毛公鼎字賀歲。 2. 大富貴。丙寅年寫似道腴先生雅正。洪祥華畫。 3. 鈐印:1. 孔依平(白文) 2. 祥華(朱文) 3. 16

KONG YI-PING, HONG XIANG-HUA , LAI JING-CHENG (b.1979),(Unknown),(1903-1989) Calligraphy and Peony, Peony Painting, Set of Two ink on gold paper, ink and color on paper, hanging scroll; ink and color on paper, framed

NTD 10,000 USD 339 RMB 2,165


百花齊放 騁 - 懷堂 珍藏名家花鳥畫作專拍

219 鄭綬芬 秋江冷艷 設色絹本 立軸 甲辰年 1964 60.1x22.2 cm  款識:甲辰春,綬芬。 鈐印:綬芬女史(朱文)

ZHENG SHOU-FEN(Unknown) Flowers ink and color on silk, hanging scroll

NTD 5,000 USD 169 RMB 1,082

220 李曼石 美人蕉花 設色紙本 鏡框 民國六十七年 1978 44.7x62.1 cm  款識:六十七年夏偕諸生到郊外見美人蕉花寫生, 歸而成之。曼石時客香島。 鈐印:李氏(朱文)、曼石(白文)、默契自 然(白文)

LI MAN-SHI(b.1911) Canna ink and color on paper, framed

NTD 10,000 USD 339 RMB 2,165 17


百花齊放 騁 - 懷堂 珍藏名家花鳥畫作專拍

221 楊鄂西 多壽圖 設色紙本 鏡框 81.5x54.8 cm  款識:楊鄂西。 鈐印:楊鄂西(白文)

YANG E-XI(b.1943) Flowers ink and color on paper, framed

NTD 10,000 USD 339 RMB 2,165

222 王廣慶題、韋永成畫 四君子 設色紙本 托片 民國五十七年 1968 69.5x36 cm (x4)  款識:(1) 梅開(先)皆五福,先到吉人家。 (2) 幽蘭生空谷,無人自含芳。 (3) 高節臨風,虛心處世。 (4) 不羞老圃秋容淡,猶有黃花晚節香。 (1)

(2)

民國五十七年七月,韋永成畫王廣慶題。 鈐印:知足常樂(白文)四方、永福韋氏(白文)、 永成所作(朱文)、王廣慶印(白文) 說明:此品水墨四屏,設色於紙本,繪梅蘭竹菊為題,整作墨色濃 淡交錯,構圖清麗簡明,予人典雅秀逸之感。

WANG GUANG-QING, WEI YONG-CHENG (1889-1974), (1907-Unknown) Four Gentlemen among Flowers ink on paper, based mounted

(3) 18

(4)

NTD 10,000 USD 339 RMB 2,165


百花齊放 騁 - 懷堂 珍藏名家花鳥畫作專拍

223 李靈伽 滴盡枇杷一樹金 設色紙本 鏡框

NTD 20,000 USD 678 RMB 4,329

甲辰年 1964 56.6x41.7 cm  款識:普同先生法正。甲辰冬十月,古閩李靈伽作。 鈐印:李靈伽印(白文) 說明:李普同舊藏。

LI LING-QIE(1920-1979) Loquat Fruits ink and color on paper, framed

224 劉銘,容天圻,林西田 梅雀爭春,紫藤金魚,梅花 設色紙本 未托,設色紙本 鏡框, 水墨紙本 鏡框 (1) 癸亥年 1983,(2) 甲寅年 1974, (3) 甲寅年 1974 (1)127.5x64 cm, (2)67.7x34 cm, (3)69.2x33.7 cm

 

(1)

(2)

(1) 款識:大陸居不易,振翼飛金門。兩岸一水隔,天堂地獄分。麻雀五臟小, 卻有愛國心。反觀狐鼠輩,其心不如禽。聞大陸麻雀為求生存,成群 飛向自由,有感賦此並題。癸亥春月,洗凡劉銘指墨。 鈐印:劉銘(白文)、洗凡書畫(朱文)、枕戈待旦(朱文) (2) 款識:西田先生雅正。甲寅冬,容天圻。 鈐印:天圻居士(朱文)、中山容三明之鉩(白文) (3) 款識:疏影橫斜。甲寅冬,林西田。

(3)

LIU MING, RONG TIAN-QI, LIN XI-TIAN (Unknown), (1936-1994), (Unknown) Spring Scene, Glod Fish, Plum Blossom, Set of Three ink and color on paper; ink on paper, framed; ink on paper, framed

NTD 10,000 USD 339 RMB 2,165

鈐印:林西田(朱文)

19


百花齊放 騁 - 懷堂 珍藏名家花鳥畫作專拍

225 魏道密,張篤孝 富貴並壽,富貴長春 設色紙本 鏡框,設色紙本 鏡片

NTD 10,000 USD 339 RMB 2,165

(1) 丁丑年 1997,(2) 辛酉年 1981 (1) 69x134 cm, (2) 67.6x133.8 cm  (1) 款識:富貴並壽。孝忱世侄清賞,丁丑新春,古閩魏道密。 鈐印:魏道密印(白文) 、藏盫(朱文)

(1)

說明:上款為宗孝忱先生。 (2) 款識:富貴長春。正明先生雅正。辛酉新春,張篤孝 畫於臺北采芹軒。 鈐印:張篤孝印(白文)、采芹軒主(朱文)

WEI DAO-MI, ZHANG DU-XIAO (b.1923), (b.1929) Peony Blossom, Peony And Pine Tree, Set of Two ink and color on paper, framed,ink and color (2)

on paper, mounted

226 陳麗惠,陳筱瀾 月光,年年有餘 設色紙本 鏡片,設色紙本 鏡框 (1) 丙子年 1996,(2) 甲子年 1984 (1)127.6x68.9 cm, (2)58.9x83.4 cm  (1) 款識:歲次丙子春之月,陳麗惠作。 鈐印:陳麗惠印(朱文) (2)

(2) 款識:炎生先生暨鍾英學姊大雅之屬。 甲子春陳筱瀾作於天母。 鈐印:筱瀾(白文)、陳氏(朱文) 附註:贈陳筱瀾親簽圖冊一本。

CHEN LI-HUI, CHEN XIAO-LAN (Unknown), (b.1930) Flowers and Birds, Fish, Set of Two ink and color on paper, mounted,ink and color on paper, framed

(1) 20

NTD 10,000 USD 339 RMB 2,165


百花齊放 騁 - 懷堂 珍藏名家花鳥畫作專拍

227 關保民,李源海 牡丹圖,豔紅醉濃露 設色紙本 托片,設色紙本 鏡框

NTD 10,000 USD 339 RMB 2,165

(1) 庚申年 1980,(2) 丙寅年 1986 (1)49x90 cm, (2)62.8x125 cm  (1) 款識:托土移根帶雨栽,舒金散紫上春臺。問渠那得嬌 如許,曾是東風省識來。庚申春,關保民。

(1)

鈐印:保民之鉩(白文)、東南畫館(朱文)、 漠陽(白文)、東南之美(朱白文) (2) 款識:艷紅醉濃露,粉白留餘香。丙寅春月,李源海。 鈐印:李源海印(朱文)、花好人壽(朱文)

KWAN PAO-MING, LI YUAN-HAI (1913-1998),(b.1948) Flowers Paintings, Set of Two (2) ink and color on paper, based mounted, ink and color on paper, framed

228 卓韻湘 風竹,雨竹 水墨紙本 立軸,水墨紙本 立軸 (1) 己未年 1979,(2) 民國六十九年 1980 (1)132.5x33.3 cm, (2)134.5x33.8 cm  (1) 款識:己未秋月,卓韻湘寫。 鈐印:韻湘寫竹之印(朱文)、韻湘翰墨(朱文)、 望八老人(白文)、同學少年都不賤(朱文) (2) 款識:長才偏短用,清節見高標。壯此真君子,于余復何求。 中華民國六十九年,歲次庚申荔月,古閔卓韻湘寫,時 年七十有八。 鈐印:韻湘翰墨(朱文)、望八老人(白文)、韻湘寫竹之印(朱 文)、清白事子孫(白文)

ZHUO YUN-XIANG(1902-Unknown) Bamboo in Wind, Bamboo in Rain, Set of Two ink on paper, hanging scroll,ink on paper, hanging scroll

(1)

(2)

NTD 10,000 USD 339 RMB 2,165 21


百花齊放 騁 - 懷堂 珍藏名家花鳥畫作專拍

229 馬紹文畫、陳定山題, 謝義勇,宋金印 墨竹,孤禽,竹 水墨紙本 鏡框,水墨紙本 立軸, 水墨紙本 立軸 (2) 丙寅年 1986,(3) 甲辰年 1964 (1) 56.5x29 cm, (2) 96x33.9 cm, (3) 117.3x57.5 cm 

(1)

(2)

(3)

MA SHAO-WEN, CHEN TING-SHAN, XIE YI-YONG, SONG JIN-YIN (1894-1968), (1897-1987), (Unknown) Ink Bamboo, Bird, Bamboo and Rock, Set of Three ink on paper, framed; ink on paper, hanging

(1) 款識:瀞翁此竹有清湘遺意。定山題。

scroll,ink on paper, hanging scroll

鈐印:山居、瀞叟七十以後作、六九童心(朱文) (2) 款識:歲丙寅,義勇戲畫。

NTD 10,000 USD 339 RMB 2,165

鈐印:雲林謝氏(朱文)、義勇長壽(白文) (3) 款識:德禮我兄方家大雅教正。甲辰春月,金印作於碧潭。 鈐印:浭陽宋氏(白文)、綬章書畫(朱文)、宋氏金印所作(朱文)

230 趙松泉 杜鵑、富貴滿庭 設色紙本 鏡片,設色紙本 鏡片

NTD 15,000 USD 508 RMB 3,247

(2) 辛亥年 1971 (1)68.4x30.7 cm, (2)98.8x46.5 cm (1) 款識:莫羨春光好,秋色更宜人。趙松泉寫於山居。 鈐印:松泉(白文) (2) 款識:富貴滿庭,白頭雙健。 仲強先生正之。辛亥春末,江南趙松泉寫於 環翠山齋。 鈐印:松泉(白文)

ZHAO SONG-QUAN(1914-2012) Peony, Azalea Flowers, Set of Two ink and color on paper, mounted,ink and color on paper, mounted (1) 22

(2)


百花齊放 騁 - 懷堂 珍藏名家花鳥畫作專拍

231 黃磊生 雛戲圖 設色紙本 鏡框 己未年 1979 32.7x100 cm  款識:殼分混沌見精神。鳳侶鸞儔暫化身。

HUANG LEI-SHENG(1928-2011) Chicks ink and color on paper, framed

NTD 70,000 USD 2,373 RMB 15,152

傍母浴花沈徑中。隨群啄粟草堂春。 饞貓屋後垂涎久。飢鷂天邊側目頻。 羽翼漸成文彩備。不陪談論亦司晨。 己未之夏,磊生。 鈐印:黃磊生(朱文)

23


百花齊放 騁 - 懷堂 珍藏名家花鳥畫作專拍

232

233

馬紹文 菊花

姚夢谷 春到人間圖

設色紙本 鏡框

設色紙本 鏡片

66.4x32.2 cm

乙卯年 1975

 

94.4x44.1 cm

款識:夷陵馬紹文寫。

 

鈐印:綠羅館主(白文)、臺灣詩壇贈品(朱文)

款識:春到人間。虞夫道兄暨夫人儷賞。 乙卯歲莫夢谷姚虛寫於台員。

著錄於《中國當代名家書畫集》,民國 60 年

鈐印:姚虛(白文)、千蘭萬竹居(朱文)

高雄市壽山國際獅子會出版,第 125 頁。

MA SHAO-WEN(1894-1968) Chrysanthemum

YAO MENG-GU(1912-1993) Flowers Blossom in Spring ink and color on paper, mounted

ink and color on paper, framed

NTD 15,000 USD 508 RMB 3,247 24

NTD 10,000 USD 339 RMB 2,165


百花齊放 騁 - 懷堂 珍藏名家花鳥畫作專拍

234 李大木 紅葉鳴蟬 設色紙本 立軸 丙午年 1966 101.7x34.3 cm  款識:丙午六月中浣,老獨李大木畫。 鈐印:李大木書畫(白文)

LI DA-MU(1926-2002) Flower and Cicada ink and color on paper, hanging scroll

NTD 15,000 USD 508 RMB 3,247

235 鍾壽仁 節凌霜雪 水墨紙本 鏡框 庚申年 1980 44.4x59 cm  款識:凌霜雪節獨完,我與君共歲寒。 庚申歲暮,鍾壽仁寫。 鈐印:東陽鍾氏(白文)、壽仁寫竹(朱文) 、竹報平安(朱文)

ZHONE SHOU-REN(1927-1999) Bamboo in Snow ink on paper, framed

NTD 20,000 USD 678 RMB 4,329 25


百花齊放 騁 - 懷堂 珍藏名家花鳥畫作專拍

236

237

陶壽伯 贈楊定濤 梅

劉延濤 滋蘭九畹

水墨紙本 鏡片

水墨紙本 鏡片

壬申年 1992

民國七十年 1981

68.4x34.5 cm

78.2x58.5 cm

 

 

款識:萬石樓中第一花。壬申十二月十二日萬石樓舉 行聯歡酒會後寫此,即贈定濤雅賞。九十一叟陶 壽伯作並記。 鈐印:楊(白)、定濤(朱文)、陶壽伯(白文)、萬 石山人(朱文)、一生知己是梅花(朱文)、萬 石樓(朱文)

TAO SHOU-PO(1901-1997) Ink Plum Blossom ink on paper, mounted

NTD 10,000 USD 339 RMB 2,165 26

款識:一卷離騷血寫成,學人自古國之楨。滋蘭九畹殷勤開, 看取元香撲鼻清。民國七十年元月,劉延濤。 鈐印:延濤翰墨(白文)、為天墜心(白文)

LIU YAN-TAO(1908-1998) Ink Orchid ink on paper, mounted

NTD 40,000 USD 1,356 RMB 8,658


百花齊放 騁 - 懷堂 珍藏名家花鳥畫作專拍

238 馬壽華 歲寒三友 設色紙本 鏡框 民國五十八年 1969 133.7x68 cm  款識:中光吾兄鑑家雅屬即正。民國五十八 年新春,七十七叟馬壽華寫。 鈐印:馬壽華印(白文)、木軒書畫(朱文)、 木軒七十歲後作(朱文)、家在龍山雉 水間(白文)

MA SHOU-HUA(1893-1977) Three Durable Plants of Winter ink and color on paper, framed

NTD 80,000 USD 2,712 RMB 17,316

27


百花齊放 騁 - 懷堂 珍藏名家花鳥畫作專拍

239 高逸鴻 富貴白頭

GAO YI-HONG(1908-1982) Peony and Pulsatillas

設色紙本 鏡框

ink and color on paper, framed

庚戌年 1970 53.2x91.5 cm  款識:祝爾雙雙成眷屬,相棲偕老到白頭。蓓蒂小 姐、紹祖仁仲結婚紀念。庚戌長夏蘭香館主 高逸鴻時客臺北。 鈐印:臨安高氏(白文) 、逸鴻書畫(朱文)、 谿鳥山華共我閒(朱文)、花好月圓人長壽 (朱文)

28

NTD 35,000 USD 1,186 RMB 7,576


百花齊放 騁 - 懷堂 珍藏名家花鳥畫作專拍

240 溥儒畫,任博悟題 虯松圖 設色紙本 立軸 乙卯年 1975 86.2x28.5 cm  款識:舊王孫筆致清奇,抗衡前賢,今對遺 作頗有末世絕續之歎。乙卯夏月鄉後學 入迂謹記。 鈐印:溥儒(白文)、入迂(白文)

PU RU, REN BO-WU (1896-1963),(1914-1999) Great Pine Tree ink and color on paper, hanging scroll

NTD 350,000 USD 11,864 RMB 75,758

29


百花齊放 騁 - 懷堂 珍藏名家花鳥畫作專拍

241 金勤伯 比翼雙飛圖 設色紙本 立軸 辛丑年 1961 80x28.5 cm  款識:本捷吾兄雅屬。辛丑端午後,金勤伯畫。 鈐印:金業(白文)、勤伯(朱文)

JIN QIN-BO(1910-1998) Sparrows and Flowers ink and color on paper, hanging scroll

NTD 40,000 USD 1,356 RMB 8,658

30


百花齊放 騁 - 懷堂 珍藏名家花鳥畫作專拍

242 喻仲林 幽蘭珍禽 設色紙本 鏡框 辛丑年 1961 82x31.6 cm  款識:辛丑春正月,寫於臺灣麗水精舍, 性根喻仲林。 鈐印:喻(朱文)、仲林所作(白文)

YU ZHING-LIN(1925-1985) Bird and Flower ink and color on paper, framed

NTD 60,000 USD 2,034 RMB 12,987

31


百花齊放 騁 - 懷堂 珍藏名家花鳥畫作專拍 (1)

243 楊士猷,陳定山 花卉草蟲,草書臨書譜

款識:1. 輔芸先生賞。乙丑夏西泠楊士猷作於滬上。 2. 謝安素善尺牘,而輕子敬之書。子敬嘗作佳書,謂必存錄,安輒題 後答之,甚以為恨。安嘗問:「卿書何如右軍?」答云:「故當勝。」

設色紙本,書法紙本 成扇

安云:「物論殊不爾。」於敬又答:「時人那得知!」雖以此折安所

乙丑年 1985

鑒,不亦過乎。小蜨應輔芸先生屬。

18x50 cm 

YANG SHI-YOU, CHEN TING-SHAN (Unknown), (1897-1987) Insect and Flowers, Calligraphy

鈐印:1. 士猷(朱文) 2. 陳(朱文)、小蝶(朱文)

ink and color on paper, ink on paper, folding fan

NTD 35,000 USD 1,186 RMB 7,576

(2) 32 32


百花齊放 騁 - 懷堂 珍藏名家花鳥畫作專拍

244

(1)

傅狷夫,季康 行草,水仙山茶 書法紙本,設色紙本 成扇 甲子年 1984 18x52 cm 

FU JIUAN-FU, JI KANG (1910-2007), (1911-2007) Calligraphy, Narcissus and Camellia

釋文:江雨霏霏江草齊,六朝如夢鳥空啼。 無情最是台城柳,依舊煙籠十里堤。 款識:1. 甲子仲夏,覺翁傅狷夫。 2. 甲子夏日,慈谿季康寫於福壽康寧之齋。 鈐印:1. 傅(白文)、狷夫(朱文) 2. 季康長壽(朱文)、觀心樓藏(朱文)

ink on paper, ink and color on paper, folding fan

NTD 35,000 USD 1,186 RMB 7,576

(2) 33


百花齊放 騁 - 懷堂 珍藏名家花鳥畫作專拍

245 周以鴻 富貴到白頭

ZHOU YI-HONG(B.1921) Peony and Pulsatillas ink and color on paper, framed

設色紙本 鏡框 丙寅年 1986 49.2x64.8 cm  款識:寶奎先生金鶯夫人伉儷雅賞。 丙寅中秋,周以鴻畫於昨非軒。 鈐印:周以鴻印(白文)、雁初(朱文) 、美意延年(白文)

34 34

NTD 100,000 USD 3,390 RMB 21,645


百花齊放 騁 - 懷堂 珍藏名家花鳥畫作專拍

246 (1)

黃君璧、趙少昂、陳子和、葉公超、何浩天 竹石小鳥 書法紙本,設色紙本 立軸 辛亥年 1971 (1)23.8x44.6 cm, (2)97.7x44.6 cm  款識:1. 本件由知名藝林泰斗葉公超、黃君璧等諸氏合寫 而成,皆有高度情操,對用筆用墨、渲染潤澤揮 灑自如,物我兩忘,混然一體,乃經典天作,百 世仰止也。二零零八年正月之望,何浩天敬署於 台北。 2. 公超、君璧兩兄先後寫竹石,子和仁兄添以芭蕉, 予昂繪小鳥成之並題。辛亥春二月,少昂。 鈐印:1. 何氏(白文)、浩天(朱文)、浩然堂(朱文) 2. 趙(朱文)、少昂(白文)、葉公超(白文)、 子和書畫(白文)、黃君璧印(白文)

HUANG JUN-BI,(1898-1991) ZHAO SHAO-ANG,(1905-1998) CHEN ZI-HE,(1910-1984) YE GONG-CHAO,(1904-1981) HE HAO-TIAN,(1919-2009) Calligraphy, Birds and Rock ink on paper,ink and color on paper, hanging scroll

NTD 100,000 USD 3,390 RMB 21,645

(2) 35


247

248

劉延濤 草書陸游句

高逸鴻 蔬果圖

書法紙本 立軸

設色紙本 鏡片

民國六十三年 1974

甲寅年 1974

136x34.2 cm

78x45.4 cm

 

 

釋文:氣鐘太華中條秀,文在先秦兩漢間。放翁。

款識:雨過畦蔬綠漸勻,呼童小摘慰情親。箇中滋味如諳得,

款識:六十三年十月,劉延濤。

不是尋常肉食人。甲寅長夏,寫似南丁先生教之。甲寅

鈐印:劉延濤印(白文)

長夏,高逸鴻。 鈐印:臨安高氏(白文)、逸鴻(朱文)、蘭香館書畫記

LIU YAN-TAO(1908-1998) Calligraphy

36

(朱文) 

ink on paper, hanging scroll

GAO YI-HONG(1908-1982) Fruits and Vegetables

NTD 5,000 USD 169 RMB 1,082

ink and color on paper, mounted

NTD 5,000 USD 169 RMB 1,082


249

250

高逸鴻 雙魚圖

高逸鴻 蕉下雀戲

設色紙本 鏡片

設色紙本 立軸

戊申年 1968

乙巳年 196 5

68.3x32 cm

99.3x34.7 cm

 

 

款識:戊申九秋,高逸鴻。

款識:江森盛久先生雅賞,董漢槎敬贈。

鈐印:臨安高氏(白文)、逸鴻書畫 (朱文)、蘭香館(白文)

乙巳春仲,高逸鴻。 鈐印:臨安高氏(白文)、逸鴻(朱文)、 蘭香館(白文)

GAO YI-HONG(1908-1982) Fish ink and color on paper, mounted

GAO YI-HONG(1908-1982) Sparrows ink and color on paper, hanging scroll

NTD 10,000 USD 339 RMB 2,165

NTD 30,000 USD 1,017 RMB 6,494 37


251

252

高逸鴻 草書八言聯

高逸鴻 草書宋詩

書法紙本 托片

書法紙本 托片

122x34 cm (x2)

辛酉年 1981

 

91.3x45.3 cm

釋文:飲酒樂甚俛而不答,開戶視之逝者如斯。

 

款識:臨安高逸鴻集東坡句。

釋文:花開紅樹亂鶯啼,草長平湖白鷺飛。

鈐印:吉羊多寶(朱文)、逸鴻之書(白文)、 臨安高氏(朱文)

風日晴和人意好,夕陽簫鼓幾船歸。 款識:辛酉高逸鴻。 鈐印:放吾所好(朱文)、逸鴻之書(白文)、

GAO YI-HONG(1908-1982) Calligraphy Couplet

38

臨安高氏(朱文)  

ink on paper, based mounted

GAO YI-HONG(1908-1982) Calligraphy

NTD 20,000 USD 678 RMB 4,329

ink on paper, based mounted

NTD 20,000 USD 678 RMB 4,329


253

254

張穀年 湖光春色

張穀年 瑞雪雙清

設色紙本 立軸

設色紙本 鏡片

丙申年 1956

68.2x33.2 cm

77.3x44.3 cm

 

 

款識:瑞雪雙清。張穀年。

款識:湖光春色。丙申四月,張穀年。

鈐印:張穀年(白文)、穀年長樂(白文)

鈐印:張穀年(白文)、存於世(朱文)

 

ZHANG GU-NIAN(1905-1987) Landscape in Spring ink and color on paper, hanging scroll

NTD 20,000 USD 678 RMB 4,329

ZHANG GU-NIAN(1905-1987) Plum Blossom in Snow ink and color on paper, mounted

NTD 30,000 USD 1,017 RMB 6,494

39


255 劉延濤 山居圖 設色紙本 鏡框 31.4x66.8 cm  款識:日比長年應更長, 黃花滿地一思量, 神州舊有黃花約, 廿載黃花未放香。 劉延濤。 鈐印:劉延(朱文)

40

LIU YAN-TAO(1908-1998) Landscape ink and color on paper, framed

NTD 100,000 USD 3,390 RMB 21,645


256 劉延濤 春山斜翠 水墨紙本 鏡框 民國五十三年 1964 60.5x30.9 cm  款識:山徑橫斜入翠微,江邊亭子 正晴暉。好風處處吹襟袖,又 是春歸人不歸。五十三年三月 ,劉延濤並題。 鈐印:延濤(朱文)、再造河山(白文) 著錄於《德門畫廊書畫選集》,第一 集,第 162 頁。

LIU YAN-TAO(1908-1998) Landscape ink on paper, framed

NTD 100,000 USD 3,390 RMB 21,645

41


257

258

陳方 風竹圖

陳定山 夏日清陰

水墨紙本 立軸

設色紙本 鏡框

壬辰年 1952

68.8x34.2 cm

96.4x32.5 cm

 

 

款識:夏日清陰,倣仲穆為挹方先生雅屬。定山。

款識:風竹端雅顧定之,稱奇筆法見新姿。

鈐印:定山(白文)、陳蘧(白文)、平安(朱文)

昨宵天末狂颷起,夢入瀟湘別有師。

 

壬辰秋月,陳方。

CHEN TING-SHAN(1897-1987) Bamboo

鈐印:陳方之印(白文)

ink and color on paper, framed

CHEN FANG(1897-1962) Bamboo in Wind ink on paper, hanging scroll

NTD 30,000 USD 1,017 RMB 6,494

42

NTD 50,000 USD 1,695 RMB 10,823


259 劉太希 仕女 水墨紙本 鏡框 辛亥年 1971 67.9x33.2 cm  款識:洞庭波兮湘水流,思公子兮夷猶。 辛亥二月,太希。 鈐印:劉太希印(白文)、詩學研究所 (朱文)  

LIU TAI-XI(1899-1989) Lady ink on paper, framed

NTD 30,000 USD 1,017 RMB 6,494

43


260

261

彭醇士 行書九言聯

馬壽華 指畫 蔬果圖

書法紙本 鏡框

設色紙本 立軸

51.6x8.9 cm (x2)

癸未年 1943 85x25.1 cm

釋文:平津談笑多聞稱儒者,內史溫良有廉知自將。

 

款識:搏九吾兄屬正。彭醇士。

款識:家園蔬果味愈珍羞。癸未秋仲兩牕遣興之作。

鈐印:素翁(朱文)、彭醇士(白文)

木軒馬壽華指畫。

 

鈐印:壽華(朱文)、木軒指畫(白文)

PENG CHUN-SHI(1896-1976) Calligraphy Couplet

 

ink on paper, framed

MA SHOU-HUA(1893-1977) Fruits and Vegetables ink and color on paper, hanging scroll

NTD 30,000 USD 1,017 RMB 6,494

44

NTD 20,000 USD 678 RMB 4,329


262 馬壽華 指畫 煙波漁艇 致于右任 水墨紙本 鏡片 丙申年 1956 56.9x119.9 cm  款識:一葉魚艇衝煙破。右老七秩晉八壽,

MA SHOU-HUA(1893-1977) Landscape ink on paper, mounted

NTD 150,000 USD 5,085 RMB 32,468

丙申夏馬壽華。 鈐印:馬壽華印(白文)、木軒指畫(朱文) 、指揮如意(朱文)

45


263

264

董作賓 甲骨文春光明媚

王壯為 行書蘇轍詩

書法虎皮宣紙本 鏡片

書法紙本 鏡片

癸卯年 1963

庚戌年 1970

32.2x18.9 cm

102.5x33.2 cm

 

 

款識:敬以契文「春光明媚」四字,為恭賀

釋文:泉流逢石缺,脉散成寶網。水如瓔珞看,山是

「癸卯」新年。此致鍾吾先生正字。董

如來想。蒼壁立積鐵,懸泉瀉天紳。行山見已久

作賓。 鈐印:董作賓(白文)、彥堂(朱文)

,指與未來人。 款識:蘇子由詩。臥北先生雅屬。庚戌秋月,王壯為。 鈐印:易水王氏(朱文)、壯為長年(白文)

DONG ZUO-BIN(1895-1963) Calligraphy ink on paper, mounted

 

WANG ZHUANG-WEI(1909-1998) Calligraphy ink on paper, mounted

NTD 20,000 USD 678 RMB 4,329 46

NTD 30,000 USD 1,017 RMB 6,494


265 王壯為 行書唐人詩 書法紙本 鏡框 戊申年 1968

WANG ZHUANG-WEI (1909-1998) Calligraphy ink on paper, framed

NTD 30,000 USD 1,017 RMB 6,494

67.2x135.4 cm  釋文:曉見蒼龍駕,東郊春日迎。練雲天仗合,元象泰階平。 佳氣山川秀,和風政令行。鈎陳雙騎肅,御道雨師清。 律向韶陽變,人隨草木榮。遙瞻上林苑,今日遇遷鶯。 款識:右唐人迎春詩。戊申春月,王壯為。 鈐印:王壯為印(白文)、玉照山房(朱文)

47


48

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

(4)

(8)


266 羅家倫、李石曾、董作賓、錢大鈞等 書畫冊集 十開 水墨設色紙本 冊頁 民國三十七年 1948、癸巳年 1953、甲午年 1954、戊子年 1948、 民國三十二年 1943、乙未年 1955、壬辰年 1952 27.8x18.3 cm (x10)  款識:1. 舊歲推移盡,新年肇始來。乾坤方運轉,日月又輪回。處處兵戈急,家家士庶哀。 天心應厭亂,群傑莫相猜。三十七年 (1948 年 ) 元旦錄奉,竹銘仁兄教正, 雙溪弟許世英。 2. 勁節淩霜。戊子九秋,藻亭戲寫。 3. 春風和煦豔陽天,紅紫芬芳競鬥妍。何似峰頭晴翠好,照人白髮亦蒼然。金風肅爽夜凝霜,孤枕 寒燈旅思長。友得此君如解語,好從寂寞待春光。題畫開舊作兩首書奉,竹銘仁兄世大人兩教, 商衍鎏。 4. 蘭薰生幽谷,無人亦自香。壬辰 (1952 年 ) 歲暮,為竹銘尊兄戲作,葉公超。 5. 好花易謝東風疾,爭春光今異昔,夕陽立盡不逢人,燕子歸來如舊識。寫集契集春曉曲一首, 應竹銘尊兄雅命,癸巳 (1953 年 ) 仲春,董作賓。 6. 身休家齊國治天下平。竹銘先生正篆,甲午孟冬,弟錢大鈞。 7. 大道之行也,天下為公。竹銘先生囑正,李煜瀛。 8. 斗柄橫斜掛小窗,駝鈴人靜轉鏗鏘。雞聲喚下如鉤月,坑火無溫夜未央。此三十二年冬與竹銘同 宿寧夏中甯坑上,口占一絕也,書此存念,家倫。 9. 竹銘仁丈教正,乙未 (1955 年 ) 三月,吳興勤伯金業。 10. 茫茫庶事遣人猜,欲向平安無使來。永夜角聲悲自語,干戈衰謝兩相催。集杜句以應,竹銘世兄 雅囑,乙未 (1955 年 ) 四月弟邱昌渭。 鈐印:許世英印、商、藻亭、舊史氏、葉公超、作賓、錢大鈞印、慕尹翰墨、如願、石曾李印煜瀛、志希所 作、金業、勤伯、吳興、邱昌渭印。 出版:羅家倫一開出版于《傳記文學》第 30 卷第 1 期,第 101 頁,臺北傳記文學出版社,1997 年 1 月。 說明:是冊十開,由許世英、商衍鎏、葉公超、董作賓、錢大鈞、李煜瀛、羅家倫、金勤伯、邱昌渭分別 於上世紀四十年代末至五十年代間寫贈淩鴻勳,冊有書法七幀,繪 畫三幀。羅家倫一開錄 1943 年 與淩氏考察西北建設,夜宿寧夏中寧所作詩,卅餘年後淩鴻勳亦有文章回憶這段 共宿寒夜的同志往 事,先輩篳路藍縷之艱辛令人感懷。  

LUO JIA-LUN, LI SHI-ZENG, DONG ZUO-BIN, QIAN DA-JUN (1895-1963), (1897-1969), (-), (-) Calligraphy and Paintings Album ink and color on paper, album of ten leaves

49


267 喻仲林 鴛鴦 設色紙本 鏡片 癸丑年 1973 24.6x54.6 cm  款識:癸丑長夏,山左喻仲林 寫於臺灣。 鈐印:喻(朱文)、仲林所作(白 文)、清泉郡(白文)

YU ZHING-LIN(1925-1985) Mandarin Ducks ink and color on paper, mounted

NTD 40,000 USD 1,356 RMB 8,658

268 喻仲林 雙雀 設色紙本 鏡片 52.5x27.2 cm  款識:仲林。 鈐印:喻仲林(朱文)

YU ZHING-LIN(1925-1985) Sparrows ink and color on paper, mounted

NTD 60,000 USD 2,034 RMB 12,987

50


269 喻仲林 枯柳雙枝 設色紙本 立軸 癸丑年 1973 106.9x68.7 cm  款識:癸丑夏日,仲林寫。 鈐印:喻鉩(白文)、魯男 子(朱文)

YU ZHING-LIN (1925-1985) Sparrows on Branch ink and color on paper, hanging scroll

NTD 180,000 USD 6,102 RMB 38,961

51


270 林玉山 柳蔭堤畔 水墨紙本 立軸 戊子年 1948 67.5x33.7 cm  款識:柳陰堤畔閒行,筆意在湘碧草衣之間。 蘭陵先生教正。戊子歲首,林玉山。 鈐印:林玉山(白文)、立軒(朱文)

LIN YU-SHAN(1907-2005) Scholar Under a Willow ink on paper, hanging scroll

NTD 250,000 USD 8,475 RMB 54,113

52


271 林玉山 雀飛 設色紙本 鏡框 86.1x45.2 cm  款識:桃城人,玉山作。 鈐印:玉山(白文)

LIN YU-SHAN(1907-2005) Playful Sparrows ink and color on paper, framed

NTD 380,000 USD 12,881 RMB 82,251

53


大風遺韻

272 范伯洪 松鶴圖 設色紙本 鏡片 83x150.2 cm  款識:范伯洪寫於牧山。 鈐印:范伯洪(白文)

54

FAN BO-HONG(1937-1998) Pine and Cranes ink and color on paper, mounted

NTD 20,000 USD 678 RMB 4,329


大風遺韻

273 匡仲英 水竹幽居 書畫雙挖紙本 鏡片 39.6x51.3 cm,44.5x51.3 cm  款識:1. 細草生徑綠,叢筠覆石 幽。江鄉自蕭瑟,岸樹當 輕柔。子師題水竹幽居圖 ,湘鄉仲英匡時書。 (1)

2. 水竹幽居。湘鄉仲英匡時 寫。 鈐印:1. 匡時(白文)、仲英大利 (朱文) 2. 匡時(白文)、仲英(朱文)

KUANG ZHONG-YING (b.1964) Bamboo Forest ink and color on paper, mounted

NTD 50,000 USD 1,695 RMB 10,823

(2)

55


大風遺韻

274 孫雲生 曉翠山嵐 設色金箋紙本 畫仙板 民國七十四年 1985 74.3x34.3 cm  款識:中華民國七十四年元月初吉, 孫雲生家瑞。 鈐印:雲生(朱文)

SUN YUN-SHENG(1918-2000) Golden Landscape ink and color on gold paper, mounted

NTD 20,000 USD 678 RMB 4,329

56


大風遺韻

275 張大千 桃花 設色紙本 立軸 辛未年 1931 66.2x27.8 cm  款識:(1) 元張子正桃花曾見崔青蚓, 極古澹之致,原本之妙可想 見也,此以崔法為之。辛未 八月坐雨寫此破悶。蜀人張 爰。 (2) 正書時大雨如注,惱人意緒, 遂落二字,越日再記。蚓下 奪臨本二字。 鈐印:張大千(白文)、張爰印(白文)

ZHANG DA-QIAN(1899-1983) Peach Blossom ink and color on paper, hanging scroll

NTD 120,000 USD 4,068 RMB 25,974

57


大風遺韻

276 張大千 行書詩 書法紙本 未托 29.5x84 cm  釋文:霽翠群峯滴,風湍眾壑號。幽禽鳴不亂, 老樹曲仍高。扶杖攀危石,尋邨問濁醪。 十年嗟已晚,卜宅首頻搔。 有易挈字。 款識:子章親家招同寧、大千及門生子斌同游益 都石瀨道中得此,並拈小詩,即乞吟教。 弟爰。 鈐印:八德園(朱文)、張爰之印信(白文)

58

ZHANG DA-QIAN(1899-1983) Calligraphy ink on paper

NTD 80,000 USD 2,712 RMB 17,316


大風遺韻

277 張大千 魚戲 水墨紙本 立軸 79x43.8 cm  款識:戲傚八石合作寫魚樂圖似,介 初仁兄法家正之,大千張爰時 在橫濱偕樂園。 鈐印:張爰之印信(白文)

ZHANG DA-QIAN(1899-1983) Bamboo and Fish ink on paper, hanging scroll

NTD 320,000 USD 10,847 RMB 69,264

59


寒玉門風

278 蕭一葦 楷書心經 書法灑金箋紙本 立軸 103.2x38.1 cm  款識:蕭一葦敬書。 鈐印:蕭一葦(白文)、不窺齋(朱文)

XIAO YI-WEI(1908-2003) Calligraphy ink on gold paper, hanging scroll

NTD 10,000 USD 339 RMB 2,165

60


寒玉門風

279 吳詠香 花蝶圖 設色紙本 鏡片

WU YONG-XIANG(1913-1970) Peony and Butterfly

戊申年 1968

ink and color on paper, mounted

28.3x109.4 cm  款識:戊申三月,吳詠香寫。 鈐印:吳詠香印(白文)

NTD 20,000 USD 678 RMB 4,329

61


寒玉門風

280 周澄 柳暗花明又一村

CHAO CHENG(b.1941) Countryside

設色紙本 鏡框

ink and color on paper, framed

49.6x33.2 cm  款識:柳暗花明又一村。周澄題舊畫稿。 鈐印:周澄(朱文)

62

NTD 35,000 USD 1,186 RMB 7,576


寒玉門風

281 周澄 瀟湘煙雨 設色紙本 鏡框 辛未年 1991 48.5x90 cm  釋文:曾記瀟湘繫短篷,隔江煙雨翠重重。

CHAO CHENG(b.1941) Bamboo Forest in Rain ink and color on paper, framed

NTD 250,000 USD 8,475 RMB 54,113

驚雷忽報春消息,一夜靈根長籜龍。 辛未初秋,蓴波周澄。 鈐印:周澄(白文)、蓴波(朱文)、 大方無隅(白文)

63


寒玉門風

282

設色紙本 立軸

LEE YI-HONG, CHAO CHENG, MA ZI-JIN (b.1941), (b.1941),(1919-1999) Pine in Mountains

96.4x185 cm

ink and color on paper, hanging scroll

李義弘、周澄、馬子晉 松濤泉韻

 款識:松濤泉韻。子晉先生植松,義弘遠嶺, 蓴波周澄前景並題,以奉富逢先生賢 伉儷雅命。 鈐印:周澄之印(白文)、蓴波長年(朱文)

64

NTD 450,000 USD 15,254 RMB 97,403


寒玉門風

283 江兆申 秋崖蒼山 設色紙本 鏡框 庚申年 1980 62.2X97.5 cm  款識:秋崖蒼茫澗路深,茅亭石瀨泉聲過。

JIANG ZHAO-SHEN(1925-1996) Landscape in Autumn ink and color on paper, framed

NTD 750,000 USD 25,424 RMB 162,338

風源百頃青琅玕,碧雨泠然展書讀。 庚申春日寫茮原江兆申於雙溪。 鈐印:江兆申印(白文)、茮原鉩(朱文)

65


寒玉門風

寒玉門風 溥儒,字心畬,號西山逸士,又號羲皇上人,出身滿族皇室,是清 朝道光皇帝的曾孫,恭親王訢的孫子,載瀅貝勒的次子,因此在他 的書畫作品上,時常可以看到「舊王孫」印章或署名。 溥儒出生皇室並精通經史,自幼隨宮廷畫家學習書法,對大內珍藏 多有機會臨摹觀賞,雖無師承,但其書畫俱是宗法宋元,其畫作以 淡雅見長,較少烘染,不避雅俗不分文野,博採眾長,用筆挺健勁秀, 筆墨間有雅秀俊逸之境,充滿傳統文化和文人之心的一種和諧的靜 謐之氣,顯得高雅清靜。其詩、書、畫與張大千齊名,故後人將兩 人並稱為「南張北溥」。與黃君璧、張大千以「渡海三家」齊名。 西元 1949 年溥儒來臺後,擔任臺灣師範大學及東海大學教授,亦自 於宅開班授徒,其門生有江兆申、吳詠香、蕭一葦等數百人,其中 有趣的是江兆申成為寒玉堂弟子卻只與溥儒談論詩文,並未在繪畫 上有過指導,據傳溥儒曾對江兆申說過一句廣傳藝林的話:「我沒 有從師學過畫,但如果把字寫好、詩作好,作畫其實並不難。」因 此江兆申之筆墨師承古人,但卻開創出中國山水新風貌,其作畫構 圖取勢恬然合度,表現層嶂深壑,更顯獨到功力。用筆流暢自信, 縱橫自如,墨色淋漓盡致而層次豐潤,在在顯現沉著清雅的個人特 色,自成一格「江派」畫風。 寒玉堂一門脈絡之下,江兆申靈漚館門生更有後起之輩李義弘、周 澄,兩人皆承襲了傳統水墨之精隨,卻也各自走出具有其個人風格 之藝術之路。 李義弘,筆力雄渾功力精深,擅長山水、人物,作品清雅脫俗且充 滿靈氣,以攝影入畫,加入層次精準的意象,在水墨畫中開創出李 義弘個人特有的風格,至今仍不斷挑戰自我、嘗試新思維,使作品 顯得奇特且創新。 周澄,字蓴波,承襲了江兆申筆墨金石根基的勤力鍛練及博覽群書 的治學態度,其傳統筆墨技法的兼收並蓄,結合了詩、書、畫、印 之文人畫精髓,並親身走遍大江南北,將中國山水畫的寫生精神發 揮得淋漓盡致,使得他的作品既能繼承傳統,又富有當代氣息,在 臺灣畫壇有著舉足輕重的地位。 66


寒玉門風

284 溥儒 水禽 水墨紙本 立軸 77.5x21.2 cm  款識:水禽啄粟白沙阡,秋野西風落穀田。 應是農家置場圃,空倉來向夕陽邊。心畬。 鈐印:溥儒(白文) 來源:2014 年佳士得

參考:《溥心畲書畫全集》,乾隆圖書公司,第 134 頁,筆法、構圖相似。

PU RU(1896-1963) Bird ink on paper, hanging scroll

NTD 300,000 USD 10,169 RMB 64,935

67


寒玉門風 (1)

(2) 68


寒玉門風

285 溥儒,吳詠香,鄭曼青, 劉延濤,林玉山 雙松,山水,松,墨石圖,水仙 設色水墨紙本 鏡框 民國四十九年 1960 26.2x34.8 cm (x5) (3)

款識:1. 雙松之茂,華嶽同春。蔭棠先生九十壽。 溥儒敬祝。 2. 壽無量。蔭棠先生九十大壽。桃城玉山寫 祝。 3. 蔭棠先生九十壽。永嘉鄭曼青寫祝。 4. 蔭堂先生九十榮壽。四十九年夏月,劉延 濤寫於台北並祝。 5. 蔭棠先生九十壽。庚子,吳詠香寫祝。 鈐印:1. 溥儒(白文) 2. 桃城散人(朱文)、玉山(白文) 3. 曼髯(白文)、玉井山人(朱文) 4. 劉延濤(白文) 5. 吳(朱文)、詠香(白文) 著錄:《渡海三家彩墨晶華特展》,長流美術館。

(4)

PU RU, (1896-1963), WU YONG-XIANG,(1913-1970), ZHENG MAN-QING, (1902-1975) , LIU YAN-TAO, (1908-1998), LIN YU-SHAN(1907-2005) Paintings Album ink and color on paper, framed

NTD 780,000 USD 26,441 RMB 168,831

(5) 69


寒玉門風

286 陳雋甫、吳詠香合作畫,溥儒題 松鶴圖 設色紙本 鏡框

CHEN JUAN-FU, WU YONG-XIANG, PU RU (b.1916), (1913-1970), (1896-1963) Pine and Cranes

44.3x36.9 cm

ink and color on paper, framed

 題識:蓬山咫尺畫圖中,天際明霞映日紅。 仙鶴亦如青鳥使,飛翔碧落禦長風。心畬題。 款識:雋甫詠香合作。 鈐印:溥儒(白文)、心畬(朱文)、詠香(朱文)、 雋甫(朱文)

70

NTD 180,000 USD 6,102 RMB 38,961


寒玉門風

287 溥儒 山水小舟 網石圖 設色紙本 鏡框 26.2x17 cm  款識:網石。于季有為和州 刺史,時臨江有一寺,寺前 漁釣所聚。有漁子下網,舉 之重,壞網,視之,乃一石 如拳。因乞寺僧置於佛殿 中,石遂長不已,經年重 四十斤。張司封員外入蜀, 親覩其事。心畬。 鈐印:心畬(朱文) 來源:高逸鴻舊藏,現藏家 直接得自高逸鴻前媳何廷芳 著錄:《溥心畲畫集》,第 100 頁,乾隆圖書公司。

PU RU(1896-1963) Landscape ink and color on paper, framed

NTD 280,000 USD 9,492 RMB 60,606

71


寒玉門風

288 溥儒 行書七言聯 書法紙本 鏡片 134x34 cm (x2)  釋文:荷蓋半圓巢翡翠,蘆花千點覆鴛鴦。 款識:屏南先生之屬。心畬。 鈐印:溥儒之印(白文)、心畬翰墨(朱文) 註 : 下聯左下側有「寒玉堂製」紙。 說明:上款人,趙錦龍 (1915-1980),字屏南, 浙江杭州人,海軍軍官學校二十八期, 戰功顯著;歷任國民政府海軍軍區第二 司令,海軍總部中將副參謀長等職。其 長子為已故臺灣名作家及主持人趙寧。 現藏家直接得自上款人家屬。

PU RU(1896-1963) Calligraphy Couplet ink on paper, mounted

NTD 320,000 USD 10,847 RMB 69,264

72


寒玉門風

289 溥儒 秋巖映霞丹 設色紙本 鏡框 60x28.2 cm  釋文:秋客帶雨生巖碧,夕陽臨水映霞丹。 孝章先生正,心畬。 鈴印 : 明夷 ( 朱 )、溥儒 ( 朱 ) 三靈印。 說明:上款人為嚴孝章先生,嚴復之孫。

PU RU(1896-1963) Pine Tree by Cliff ink and color on paper, framed

NTD 600,000 USD 20,339 RMB 129,870 嚴孝章(1921 年 6 月 27 日- 1986 年 8 月 2 日),福建省侯官縣陽岐鄉人,清末民初 著名學者嚴復之孫。抗日戰爭期間加入駐印 遠征軍並隨孫立人將軍遠征印度及緬甸。抗 日戰爭勝利後,任國民革命軍新編第一軍第 三十師編譯室主任。民國 38 年 2 月,赴臺 澎籌畫臺澎防禦工事。民國 41 年年任陸軍 總部工程處處長。民國 48 年退役後,調任 退輔會榮工處並參與東西橫貫公路之工程。 民國 48 年 6 月,嚴孝章出任行政院退輔會 榮工處處長。榮工處為當時臺灣最大的土木 工程單位,獨攬國家所有重大建設及海外友 邦之公共工程援助計畫。

73


寒玉門風 (1)

290 溥儒 秋林夕照,行書詩 書法紙本,設色紙本 成扇 49.4x31.7 cm  釋文:樓閣參差煙水村,涼風槲葉下紛紛。何人理釣秋江上,驚起新來白雁群。 江樹青紅江草黃,好山不斷楚天長。雲中樓觀無人住,只有秋聲送夕陽。 山居幽賞入秋多,滿目繁英掩薜蘿。不羨小山賦枱隱,還憐彭澤眄庭柯。 半山殘照明秋水,一徑清風吹落花。林杪鶏聲煙外艇,不成村落兩三家。 千山迭翠斜陽外,萬壑爭流秋雨餘。萬物撩人眠不得,高情原不在溪魚。 虛亭蕭寂帶滄洲,雨過陂塘水亂流。詩思不禁斜日好,碧山飛影落扁舟。 款識:1. 茂樹生秋色,空岩帶夕陽。瑤君十一妹屬題。溥儒。 2. 瑤君十一妹清教。小兄溥儒書。 鈐印:1. 垂虹(朱文)、心畬(朱文) 2. 心畬(朱文)

74


寒玉門風

(1)

(2)

PU RU(1896-1963) Autumn Forest, Calligraphy ink on paper,ink and color on paper, folding fan

NTD 880,000 USD 29,831 RMB 190,476

溥心畬,名儒,又號羲皇上人、西山逸士。出身滿族皇室,是清朝道光皇帝第六子親王的次孫。溥心畬 自幼飽學,精通經史和書畫,宗法宋元,無師自通,直接取諸古人作品,不避雅俗,不分文野,博採眾長, 其擅人物、花鳥、走獸,山水,但溥心畬的畫,始終不離開傳統文化和文人之心,山水畫以淡雅見長, 著重線條勾勒,用筆挺健勁秀,筆墨間有雅秀俊逸之境。此畫設色典雅,松樹筆墨變化多,自然流動, 層層皺染,筆簡而意暢,整張畫顯得沈厚中有一份古雅。曾以畫名與張大千並稱「南張北溥」,又與吳 湖帆並稱「南吳北溥」。

75


白雲薪傳

291 溥儒 行書自作詩 書法紙本 鏡片 76.4x33.1cm  釋文:平沙霜草臥枯楊,雲盡莽原夕照黃。 背亢因何稱沃美,荊軻圖去獻秦王。 款識:寶康先生屬。心畬。 鈐印:玉壺(朱文)、溥儒之印(白文)、 心畬翰墨(朱文)

PU RU(1896-1963) Calligraphy ink on paper, mounted

NTD 120,000 USD 4,068 RMB 25,974

76


白雲薪傳

292 黃君璧,臺靜農 清溪一曲,行書 書畫雙挖紙本 鏡框 戊午年 1978 (1) 34x34.2 cm, (2) 34.4x34.2 cm  款識:1. 白鷺湖邉暑氣收,月明涼思 滿書樓。酒醒夜半開窗坐, 一鶴橫江萬里秋。臺靜農。 2. 清溪一曲。戊午春畫於白雲 堂,黃君璧。 (1)

鈐印:1. 靜農無恙(白文)、 龍坡 (朱文) 2. 黃君璧印(白文)、 君翁(朱文)

HUANG JUN-BI(1898-1991), TAI JING-NONG(1902-1990) Calligraphy, Landscape ink and color on paper, framed

NTD 200,000 USD 6,780 RMB 43,290

(2)

77


白雲薪傳

293 黃君璧、歐豪年、林玉山、 周澄、喻仲林、 朱慕蘭、姚夢谷、內山雨海、馬壽華合畫 柳煙江畔 民國六十三年 1974

HUANG JUN-BI, OU HAO-NIEN, LIN YUSHAN, CHAO CHENG, YU ZHING-LIN, ZHU MU-LAN, YAO MENG-GU, UCHIYAMA YUKAI, MA SHOU-HUA Landscape

59.5x94.3 cm

ink and color on paper, mounted

設色紙本 鏡片

 款識:雨海柳岸,君璧遠峰,豪年松林,玉山蘆荻,慕蘭沙竹, 夢谷近坡,仲林浪旂,八十三叟馬壽華竹石並題,時中華 民國六十三年春日。 鈐印:馬壽華印(白文)、木軒八十歲後作(朱文)、雨海(白文)

78

NTD 140,000 USD 4,746 RMB 30,303


白雲薪傳

294 黃君璧 雨後溪聲 設色紙本 鏡框 甲午年 1954 64x27 cm  款識:雨後溪聲。甲午初夏畫於白雲堂, 黃君璧。 鈐印:黃君璧(白文)、君翁(朱文)

HUANG JUN-BI(1898-1991) The Rhythm of Flowing After the Rain ink and color on paper, framed

NTD 280,000 USD 9,492 RMB 60,606

79


295 陳定山畫,王蘊章書 山水,楷書

(1)

書法紙本,設色金箋紙本 成扇 己巳年 1929、辛未年 1931 46.2x30.3 cm  釋文:漢稱右輔舜宗北嶽從官遷改,運籌帷幄食菜攸終,威行邊朔,其惟 君之生早歲飛聲,忠以報主,孝以揚名,立身垂範為代之英,其彼 人作美夫嬪,君子始穆家室顏容德。 款識:(1) 己巳,小蝶為一龍先生寫此。 (2) 一龍先生灋屬即正。辛未六月,西神王蘊章錄唐王脩福翠墓。 鈐印:(1) 夕佳亭(白文) (2) 蓴農(朱文)

CHEN TING-SHAN(1897-1987) WANG TUN-JHANG(1884-1942) Landscape, Calligraphy ink on paper,ink and color on gold paper, folding fan

NTD 80,000 USD 2,712 RMB 17,316

(2) 80


296 林雪嚴畫,陳含光書 湘水柳畔,篆書

(1)

書法紙本,設色金箋紙本 成扇 丙戌年 1946 45.5x30.7 cm  款識:(1) 楊柳岸,曉風殘月,筆意在清湘新羅之間。 幼盦仁兄雅正。丙戌中秋節,弟林雪嚴。 (2) 非名拓不見石鼓行筆之勁,阮摹在形神俱失矣。 幼盦先生雅正。丙戌仲秋,陳含光臨。 鈐印:(1) 林玉之印(白文) (2) 含光(朱文)

LIN XUE-YAN, CHEN HAN-GUANG (1912-Unknown), (1879-1957) Willow, Calligraphy ink and color on gold paper, folding fan

NTD 80,000 USD 2,712 RMB 17,316

(2) 81


297 郁達夫 行書自作詩 書法紙本 立軸 丁丑年 1937 67.3x17.3 cm  釋文:玉兒春病胭脂淡,瘦損東風一夜花。 鐘定月沉人不語,兩行清淚落琵琶。 款識:丁丑春日錄舊作。在橋先生改正。郁達夫。 鈐印:郁達夫印(朱文)

YU TA-FU(1896-1945) Calligraphy ink on paper, hanging scroll

NTD 50,000 USD 1,695 RMB 10,823

82


298 沈尹默 行書詩 書法紙本 立軸 民國三十八年 1949 66.9x35.7 cm  釋文:歲月無多莫漫嗟,詩書堪作老生 涯。後山慣喜蒙頭臥,一字吟成 日已斜。老去常愁酒琖空,一樽且 喜故人同。避人避世都非計,兵氣 銷除笑語中。每過臨平動遠思,平 岡塔載昔人詩。蜻蜓來往渾無空, 只有荷風似舊時。 款識:苗子定子兩君遇訪,索拙書為錄去 歲遊杭州湛翁席上口占絕句奉教。 三十八年四月二十七日,尹默。 鈐印:沈(朱文)、尹默(白文)

SHEN YI-MO(1883-1971) Calligraphy ink on paper, hanging scroll

NTD 60,000 USD 2,034 RMB 12,987

83


299 臺靜農 行書晏幾道詩 書法紙本 立軸 辛酉年 1981 83.6x47.4 cm  釋文:醉別西樓醒不記。春夢秋雲,聚散真 容易。斜月半窗還少睡。畫屏閒展吳 山翠。衣上酒痕詩裏字。點點行行, 總是淒涼意。紅燭自憐無好計。夜寒 空替人垂淚。 款識:辛酉年九前一日悶熱如夏,鐙下書小 山詞。鴻雁先生雅教。靜農於龍坡杖 室。 鈐印:酉年(朱文)、臺(朱文)、靜農無 恙(白文)

TAI JING-NONG(1902-1990) Calligraphy ink on paper, hanging scroll

NTD 60,000 USD 2,034

84


300 臺靜農 行書自作詩 書法紙本 立軸 辛酉年 1981 89.4x39.4 cm  釋文:龍翔鳳舞萃雞鳴,老剎精靈舍利明, 傳檄與魚供鶴俸,開經有字記花庚, 山如得道同僧定,石復何辜耐客黥, 可是梁皇成佛處,鐘聲日日打臺城。 款識:西湖先生雅教。辛酉正月靜農書於台 北龍坡。 鈐印:臺(朱文)、靜農無恙(白文)

TAI JING-NONG(1902-1990) Calligraphy ink on paper, hanging scroll

NTD 60,000 USD 2,034 RMB 12,987

85


301 閻錫山 行書格言 書法紙本 未托 131.7x31.4 cm  釋文:原諒人的人是高人一頭,被原諒的人 是低人一頭,愛人當如此,處國亦當 如此。 款識:明貴先生。閰錫山。 鈐印:閻錫山印(白文)

YAN XI-SHAN(1883-1960) Calligraphy ink on paper

NTD 50,000 USD 1,695 RMB 10,823

86


302 秦孝儀 篆書忠臣孝子

QIN XIAO-YI(1921-2007) Calligraphy

書法灑金箋紙本 鏡框

ink on gold paper, framed

丁巳年 1977 37.9x45.2 cm  款識:亦曾社長少貧力學,長而任俠,平居入則孝弟,出則忠

NTD 55,000 USD 1,864 RMB 11,905

信,護旗愛國夙所忻慕,一日酒酣淚墮述其生平,化行 上將軍,許為忠臣孝子一座以為信然,愛為瑑此四字以 貽賢者。丁巳黃花節後十日,衡山秦孝儀心波,士林亦 囂囂廬。 鈐印:秦孝儀印(白文)、心波(朱文)、亦囂囂廬(朱文)、 以文學侍從老總統蔣公者二十有五年(朱文)

87


303 趙樸初 行書自作詩

ZHAO PU-CHU(1907-2000) Calligraphy

書法紙本 未托

ink on paper

NTD 50,000 USD 1,695 RMB 10,823

55.5x44.4 cm 1942 年  釋文:風雪漫天天益迷,埋頭縮手屋簷坁。已拋書本供薪□,更去花根理菜畦。 肝膽可能求大鼠,羽毛猶自惜籠雞。遠書未拆心先折,應有飛鴻載夢西。 款識:得聖華書即寄,一九四二年作。一九九三年三月書為以芬甥留念。樸初。 鈐印:趙樸初印(白文)、無盡意(朱文)

88


304 章士釗 致杜月笙 行書 書法紙本 立軸 90x47 cm 壬午年 1942 釋文:也莫當年肉食人,十分情鄙欲逡巡。 吾戀殘羹和冷炙,多識高門豪貴度餘 春。獨是故人情意切,小別相逢德曜 出。延賓咲問幾時曾,耳熟昨夜,彘 肩爛熟頗思君。吾近喜食肉。 款識:月笙先生暨谷香大嫂,每留蒸豚見餉, 為戲賦定風波一闕,偶得佳紙,興到 錄寫,用博一氣,詞末二語蓋紀實云。 壬午春,同寄渝州,士釗。 鈐印:章士釗印(白文)

ZHANG SHI-ZHAO(1881-1973) Calligraphy ink on paper, hanging scroll

NTD 50,000 USD 1,695 RMB 10,823

89


305 葉公超 行書七言聯 書法紙本 立軸 丙辰年 1976 135.8x33.8 cm (x2)  釋文:胸次不難吞夢澤,眼光直欲蓋神州。 款識:丙辰夏,葉公超。 鈐印:番禺葉氏(白文)、公超長年(白文)

YE GONG-CHAO(1904-1981) Calligraphy Couplet ink on paper, hanging scroll

NTD 30,000 USD 1,017 RMB 6,494

90


306 葉公超 竹石圖 水墨紙本 立軸 甲辰年 1964 134x68.2 cm  款識:國臻仁弟之屬。甲辰五月 葉公超寫。 鈐印:葉(朱文)、公超(白文)、 景婆娑室(朱文)

YE GONG-CHAO(1904-1981) Ink Bamboo ink on paper, hanging scroll

NTD 150,000 USD 5,085 RMB 32,468

91


307 于右任 行書三陽開泰

YU YOU-REN(1879-1964) Calligraphy

書法紙本 鏡片

ink on paper, mounted

32.9x82.7 cm  款識:介初先生。于右任。 鈐印:右任(朱文)

92

NTD 80,000 USD 2,712 RMB 17,316


308 于右任 草書五言聯 書法紙本 立軸 136x33.5 cm (x2)  釋文:日月千齡旦, 河山萬壽春。 款識:道生仁弟。右任。 鈐印:右任(朱文) 來源:香港佳士得 2017 春拍 Lot1397

YU YOU-REN(1879-1964) Calligraphy Couplet ink on paper, hanging scroll

NTD 240,000 USD 8,136 RMB 51,948

93


309 于右任 致魯蕩平 草書 書法紙本 立軸 135x32.7 cm  釋文:半壁東南三楚雄,劉郎死去霸圖空。 尚 餘遺孽艱難甚,誰與斯人慷慨同? 塞上 秋風嘶戰馬,神州落日泣哀鴻。 幾時痛 飲黃龍酒,橫攬江流一奠公! 款識:若衡老弟囑錄,國父其伯伯父道一烈士 詩以為紀念。于右任。 鈐印:右任(朱文)

YU YOU-REN(1879-1964) Calligraphy ink on paper, hanging scroll

NTD 80,000 USD 2,712 RMB 17,316

94


310 吳待秋 羅漢 設色紙本 立軸 壬戌年 1922 138.4x37.1 cm  款識:泥佛不度水,神光照天地。立雪如未休, 何人不雕偽。金佛不度爐,人來訪子湖。牌中數 個字,清風何處無。木佛不度火,常忍破竈墮。 杖子忽擊君,方知辜負夢。摘錄雪竇頌。壬戌 十二月,晨起熏沐畫佛一區,為子穀道兄永光供 養。褒鋗居士敬記。 鈐印:褒鋗居士(白文)、吳待秋(白文)

WU DAI-QIU(1878-1949) Bodhidharma ink and color on paper, hanging scroll

NTD 60,000 USD 2,034 RMB 12,987

95


311 楊大章 花鳥冊頁 八開 設色絹本 冊頁 20.5x18.2 cm (x8)  款識:臣楊大章恭繪。 鈐印:臣大章(朱白文)、恭繪(朱文)

YANG DA-ZHANG(Unknown) Flowers Paintings Album ink and color on silk, album of eight leaves

NTD 220,000 USD 7,458 RMB 47,619 96


312 伊立勳 篆書八言聯 書法紙本 立軸 乙卯年 1915 147x37.2 cm (x2) 釋文:功盛不爭邦家自泰,德高能久康樂有 年。 款識:大小篆之存於今者,除獵碣外,以繹 山碣石諸碑為正格, 徑係宋人所筆, 而筆意渾穆,不生典型,今雖習篆作, 非從此入手不可。茲集臨繹山碑十六 字,世有後者當能鑒定得生也。乙卯 仲春,峻齋伊立勳時客申浦。 鈐印:汀州伊立勳長壽印信(白文)、峻齋 金石文字(朱文)、石琴吟館(朱文)

YI LI-XUN(1856-1942) Calligraphy Couplet ink on paper, hanging scroll

NTD 150,000 USD 5,085 RMB 32,468

97


313 夏敬觀 山水 設色紙本 立軸 72x40.3 cm  款識:山中懸瀑,得天之助,一夕 驟雨,遂奔騰澎湃,穿雲而 下,小亭累石,其流涓涓, 安得移此瀑來,一快吾意。 行嚴先生法家正。映庵夏敬 觀。 鈐印:映庵書畫(朱文)、映庵無 聲之詩(朱文)

XIA LING-GUAN (1875-1953) Landscape ink and color paper, hanging scroll

NTD 120,000 USD 4,068 RMB 25,974

98


314 胡佩衡畫,劉春霖書 山水,楷書

(1)

水墨紙本,書法紙本 成扇 癸亥年 1923、壬戌年 1922 50x18.7 cm  釋文:不見故人十年餘,不道故人無素書。願逢顏色關山遠,豈思出守江城居? 外江三峽 此相接,斗酒新詩終自疏。謝朓每篇堪諷誦,馮唐已老聽吹噓。泊船秋夜經春草, 伏枕青楓限玉除。眼前所寄選何物,贈子雲安雙鯉魚。 款識:1. 濕雲散靈雨,一洗華陰碧。 山心悅鬼斧,彩翠閃空壁。 蛇盤上嶺半,鳥道去天尺。 其下有滄浪,悠哉吟風客。耕煙擬古是所專長,其師梅花道人之作,用筆磅礡, 有巨靈斧劈華嶽之勢,茲橅其意。效鵬仁兄指正。癸亥夏日,佩衡。 2. 杜公寄岑嘉州句。壬戌之秋,效鵬仁兄正,劉春霖。 鈐印:1. 佩衡(朱文) 2. 潤琴(朱文)

HU PEI-HENG, LIU CHUN-LIN (1872-1942), (1892-1962) Landscape and Calligraphy ink on paper,ink on paper, folding fan

NTD 180,000 USD 6,102 RMB 38,961

(2) 99


315 王翬 山水冊頁 八開 設色紙本 冊頁 25.2x27.5 cm (x8)  鈐印:石谷(朱文)兩方、王翬之印(白文)三方

100

NTD 280,000 USD 9,492 RMB 60,606


WANG HUI(1632-1717) Landscape Album ink and color on paper, album of eight leaves

101


102


316 唐時升,程嘉燧,宮爾鐸等人跋文 行書 高三谷兄六十壽詩序 手卷 書法紙本,書法絹本 手卷

NTD 900,000 USD 30,508 RMB 194,805

明萬曆庚戌 1610 (1)33x315.7 cm, (2)27.1x292.5 cm 詩序題識:六人吟成七字時萬曆庚戌長在後十二日辛酉友人婁堅拜手引。 款識:1. 幽人精舍接東西,柳色花蔭咫尺迷。釀酒欲成聞鵲噪,圍棊初罷及鷄栖。 休疑眼底多波浪,自覺胷中少町畦。六十年來閒日月,心期不媿老菜妻。徐允懷。 2. 既與諸君約賦七言,念欲極衰,晚相娛樂之意,非四韻所悉,固獨為長篇焉。唐時升。 3. 鑪紅酒淥正傳巵,寒月中庭欲上時。笑口共開真復樂,愁腸自結的應癡。鷗群何必無鴉噪, 蘭畹從教有棘枝。好醜成虧都莫問,祝君常對案齊眉。婁堅。 4. 姑姊相連五十年,得同閭里更歡然。過從欲望誰賓主,酣適何妨有聖賢。東閣茶煙香霧裡,小園梅萼夕陽邊。 君不至吾往生歲,晚親多多絕可憐。金兆登。 5. 君家數去酒杯寬,自醱春醅綠蟻寒。養氣正須傾玉液,駐顏那更借金丹。筇邊未用鳩相拄,掌上曾呼鳥供餐。 預想高朋湯餅會,應憐行客任波瀾。程嘉燧。 6. 城隅跬步得鄰翁,長媿飄飄似燕鴻。泥酒眾推傾杜釀,虛棊終擬怯輸攻。竹深每共窺新綠,花好相樵數落紅。 別後頗思譁笑否,行看扶杖到墙東。吳應試 鈐印:1. 子鍒(白文) 2. 滋蘭老人(白文) 3. 達(白文) 4. 婁子柔(白文) 5. 金子魚(白文) 鑒藏印:宮氏農山鑑定(朱文)、太守文章繼醉翁(朱文)、名臣之孫(白文)、農山(朱文)、宮爾鐸印(白文)、 瘦硬通神(朱文)、南宮苗裔(白文)、知音世所希(白文)、三十專城居(朱文)、農山(朱文)、宮爾 鐸印(白文)、師呂道人(白文)、宮爾鐸印(朱文)

TANG SHI-SHENG, CHENG JIA-SUI, GONG ER-DUO (1551-1636), (1565-1643), (Unknown) Calligraphy ink on paper, ink on silk , handscroll

103


104

317

318

傅狷夫 老松

傅狷夫 梅竹石圖

水墨紙本 鏡片

設色紙本 鏡片

93.4x28.6 cm

67.6x34.2 cm

 

 

款識:傅狷夫寫於心香室。

款識:傅狷夫寫於有所不為齋。

鈐印:傅狷夫印(白文)

鈐印:傅狷夫印(白文)、雪華村人(朱文)

FU JIUAN-FU(1910-2007) Ink Pine

FU JIUAN-FU(1910-2007) Plum Blossom

ink on paper, mounted

ink and color on paper, mounted

NTD 10,000 USD 339 RMB 2,165

NTD 50,000 USD 1,695 RMB 10,823


319 金勤伯畫,臺靜農題 秋菊 設色紙本 立軸 68.6x34.9 cm  款識:黃鴛紫鳳舞霓裳,耐得秋寒 鬥曉妝。金勤伯畫,靜農題。 鈐印:臺靜農(白文)、靜者(朱文) 、定慧(朱文)

JIN QIN-BO, TAI JING-NONG (1910-1998), (1902-1990) Autumn Chrysanthemum ink and color on paper, hanging scroll

NTD 50,000 USD 1,695 RMB 10,823

105


320 李奇茂 行書六言聯 書法紙本 鏡框 乙未年 2015 69.3x20.2 cm (x2)  釋文:花好月圓人壽,時和世泰年豐。 款識:乙未吉旦。奇茂。 鈐印:法自然(朱文)、李奇茂(朱 文)

LI CHI-MAO(b.1923) Calligraphy Couplet ink on paper, framed

NTD 25,000 USD 847 RMB 5,411

106


321 李奇茂 奔馬

LI CHI-MAO(b.1923) Horse

設色紙本 鏡片

ink and color on paper, mounted

94.6x177.5 cm  款識:入雲天馬展風聲,掀動浮雲步重輕。 星上孫陽人伯樂,自分骨相不虛名。

NTD 200,000 USD 6,780 RMB 43,290

采風堂主人李奇茂於台北。 鈐印:李奇茂(朱文)、采風堂(朱文)

107


322 張光賓 雲山無盡 設色紙本 立軸 乙未年 2015 136x34.2 cm  款識:雲山無盡。乙未,光賓。 鈐印:光賓長信(白文) 著錄於《筆華墨雨,張光賓教授九十 回顧展》,第 83 頁。

ZHANG GUANG-BIN (1915-2016) Mountains ink and color on paper, hanging scroll

NTD 240,000 USD 8,136 RMB 51,948

108


323 歐豪年 觀瀑圖

OU HAO-NIEN(b.1935) Waterfall

設色紙本 鏡片

ink and color on paper, mounted

己卯年 1999

NTD 800,000 USD 27,119 RMB 173,160

73.4x137.6 cm  款識:水流心不競,雲在意俱遲。憶錄杜工部句。 己卯九月,豪年畫。 鈐印:歐(朱文)、豪年(白文)、挹翠山堂(朱文) 著錄於《馬藝博會歐豪年創作畫集》馬來西亞嶺南畫會、香 港沐風畫會、香港草木畫會聯合編印,第 40 頁。

109


愛梅小築 | 渡臺書畫專輯

324

325

董開章 行書七言聯

石淑明 甲骨文集字七言詩

書法紙本 立軸

書法紙本 鏡框

133x33 cm (x2)

69.5x25.3 cm

 

 

釋文:臥聽風鸞鳴鐵鳳,欲將燒燕出潛虬

款識:虞廷十二牧為左,虎族三千以武襄。

款識:董開章 鈐印:董開章印(白文)、雲起草堂(白文)

境內民人都率教,同心同德復王疆。 世坤吾兄方家正之,戊午端陽,石叔明散樂擬句。 鈐印:紫雲石氏(白文)、見山書畫(朱文)、墨緣

DONG KAI-ZHANG(1908-1998) Calligraphy Couplet ink on paper, hanging scroll

NTD 8,000 USD 271 RMB 1,732

110

(白文)

SHI SHU-MING(1917- 卒年不詳) Calligraphy ink on paper, framed

NTD 8,000 USD 271 RMB 1,732


愛梅小築 | 渡臺書畫專輯

326 呂超 草書名言 書法紙本 立軸 135x34 cm  釋文:體聖心以容天下之理,守聖氣以 啓

治天下之事,聖學以應天下之變。

款識:祥衛學長正,呂超 鈐印:呂超(朱白文)

LU CHAO(1890-1951) Calligraphy ink on paper, hanging scroll

NTD 8,000 USD 271 RMB 1,732

327 王有蘭 行書四屏 書法紙本 立軸 79.6x24.1 cm (x4) 

WANG YOU-LAN (1887-1967) Calligraphy, Set of Four ink on paper, hanging scroll

NTD 15,000 USD 508 RMB 3,247

款識:養浩將軍雅正,王有蘭時年七十九 鈐印:王有蘭印(白文)、孟迪(朱文) 說明:上款「養浩」,即陸軍一級上將陳大慶(1904-1973),字養浩,江西贛州人,北伐、 抗日名將,渡臺後歷任國家安全局局長、陸軍總司令、臺灣省主席、國防部長等。 111


愛梅小築 | 渡臺書畫專輯

328 NTD 15,000 USD 508 RMB 3,247

朱雲 天目山松 水墨紙本 鏡片 28.9x40.8 cm

ZHU YUN(1907-1975) Great Pine Tree ink on paper, mounted

 款識:日午晴窗畫興濃,拈毫濡墨景重重。旁人問我宗何法,天目山頭第一松。丁酉三月為綠茵夫人作。龍厂 鈐印:紹興朱雲龍庵之印(朱文)、綠茵之印(白文) 說明:上款「綠茵夫人」,即新聞界耆宿林光灝(1908-2003)夫人關綠茵,留學日本東京女子大學文科,詩文俱佳。

329 狄膺 詩畫小品 水墨紙本 托片 (1)32.2x34.4 cm, (2)13.5x22 cm, (3)13.9x22.5 cm

LU CHAO(1890-1951) Calligraphy ink on paper, hanging scroll 款識:(1) 雲空窗綠,八月九日。

(1)

(2)

(2) 雲和街七號雨中,畫爬牆草及水草。 鈐印:狄膺(朱文)二方。 釋文:壽三原于先生八十。詩遇平民攀髯,句出千軍壯。監得仁壽牧跛,心知百姓疲。

NTD 15,000 USD 508 RMB 3,247

款識:見宗敬之發表一聯,乃效為之。狄膺 俊跋:沈映冬、陳丹誠、王兆岳、傅中、吳平、江兆申、李大木拜觀。 鈐印:狄膺(白文)、集文選珍(朱文)、中國集文會集藏之印(朱文)二方。 說明:(1) 書法識款中「宗敬之」,及詩文書法家宗孝忱。(2) 鈐印中「集文選珍」及「中國集文會集藏之印」。「中國集文會」 及台北粥會的另一名稱,主要是歷年粥會捐贈會員文件、著作及書畫作品與「國史館」所用。1957 年 10 月 12 日至 15 日 舉辦「中國集文會首展展覽」,並印製郵展記念封,並曾出版過錢濟鄂〈西疇鎮言〉(1975、3 月、成惕軒題書名)、劉 太希〈無象庵詩〉(1986)等。4. 拜觀者包括歷史學家沈映冬(1916-2006)及「七修畫會」成員王北岳、江兆申、陳丹誠、 李大木、吳平、傅申。  112


愛梅小築 | 渡臺書畫專輯

330

331

高拜石 集字鐘鼎銘文

張維翰 行書中庸至誠無息

書法紙本 鏡框

書法紙本 鏡框

65.8x32.1 cm

68.3x32.4 cm

 

 

款識:總通先生正之,周仲叔壺銘 _ 字。

釋文:故至誠無息,不息則久,久則徵,徵則悠遠,悠遠則博厚,博

懶雲高拜石辛丑春客台作 鈐印:拜石大利(白文)、懶云盫(朱文)

NTD 10,000 USD 339 RMB 2,165

厚則高明。博厚,所以載物也;高明,所以覆物也;悠久,所 以成物也。博厚配地,高明配天。悠久無疆。如此者,不見而章, 不動而變,無為而成。

GAO BAI-SHI(1901-1969) Calligraphy ink on paper, framed

NTD 20,000 USD 678 RMB 4,329

款識:秋泉先生雅屬,張維翰 鈐印:張維翰印(白文)、蒓漚(朱文) 說明:上款「秋泉」先生,即孔秋泉(1909-2003),又名祥銘,浙江人, 日本明治大學政治學博士,歷任江西中國青年報總編輯、臺灣新 生報主筆、國防部軍閥社社長、文建會副主委,與政界、學界、 藝文界往來密切。

ZHANG WEI-HAN(1886-1979) Calligraphy ink on paper, framed 113


愛梅小築 | 渡臺書畫專輯

332

333

許同萊 楷書諸葛亮隆中對

于洪起 行書自作文

書法紙本 立軸

書法紙本 立軸

129.5x30.8 cm

66.8x33.2 cm

 

 

款識:諸葛亮隆中對。孔明未出茅廬,預策三分天下,

款識:右格物淺釋廾七年作於重慶,非好辯也,將以喚醒國人

NTD 20,000 USD 678 RMB 4,329

十年後如響斯應,知幾其神,是豈管樂之所及哉。

之愛錢惜死之迷夢也。乞仲裕吾兄有道指正之。廾八年

以奉夷老先生法家正之。窃謂鑑往可以知來,今

二月八日樓霞于洪起書二百十三通。

日中共殘民以逞,我炎黃之族久苦倒懸,投袂奮

鈐印:洪起(朱文)、于子範亭(白文)

起,此其時矣,并記。甲辰春日,弟許同萊書于

說明:于洪起,字範亭,山東樓霞人,1905 年留學日本加入同

臺北寓盧自疆不息斎,時年八十有三。

盟會,回鄉後創辦東牟公學,1911 年武昌起義,參與煙

鈐印:自疆不息齋主人(白文),許同萊印(朱文)

台獨立,先後擔任南京臨時參議院議員、民元國會眾議 院議員、護法國會黨議院議員,1924 年創辦煙台先志中

XU TONG-LAI(1881-Unknown) Calligraphy

學並任校長,1931 年任南京國民政府監察院監察委員, 為中國革命家、教育家、書法家。

ink on paper, hanging scroll

NTD 10,000 USD 339 RMB 2,165 114

YU HONG-QI(1877-1940) Calligraphy ink on paper, hanging scroll


愛梅小築 | 渡臺書畫專輯

(1)

(2)

334

(1) 29.5x39.5 cm, (2) 19.7x29.7 cm

LIN GUI-YIN, ZHOU LIAN-XIA (1904-1955), (1908-2000) Plum Blossom and Chrysanthemum, Calligraphy

 

ink and color on paper, album of one leave

林徽因,周煉霞 梅菊雙清,楷書五言詩 書法水墨紙本 冊頁

NTD 80,000 USD 2,712 RMB 17,316

款識:林徽因寫 鈐印:林(朱文)、徽因(白文)

說明:此作為林徽音寫梅菊,周煉霞特選錄唐代詩人崔道融〈梅花〉

款識:螺川煉霞題

及詩僧無可〈菊〉二首五言律詩唱和,二位民國才女「書畫和璧」

鈴印:周煉霞(朱白文)

,十分難得。

115


愛梅小築 | 渡臺書畫專輯

335 陶壽伯,張穀年 白荷,行書詩 設色紙本,書法紙本 成扇

NTD 15,000 USD 508 RMB 3,247

45.3x17.6 cm  TAO SHOU-PO, ZHANG GU-NIAN (1901-1997),(1905-1987) Lotus Painting and Calligraphy ink and color on paper,ink on paper, folding fan

畫:

(1)

款識:昨日知有雨,秋在白荷花。陶壽伯。 鈐印:陶壽伯(朱文白)、陶(朱文) 書: 款識:子聲先生雅正,穀年 鈴印:張穀年(朱白文)

(2)

336 徐楨 石上菖蒲 二幀 設色紙本 托片 22x33.5 cm (x2) (1)

 款識:1. 細葉蒙茸九節靈,清泉拳石鬱青青。 精英漫說神仙藥,一卷猶傳道藏經。 2. 茶煙繞榻味雲腴,書架紛披得故吾。 欲向秋山種苓木,更需昌歜入齋廚。 鈐印:徐楨印(白文)、克生_印(朱文)

XU ZHEN(1841-1915) Rock Painting, Set of Two ink and color on paper, based mounted

(2) 116

NTD 10,000 USD 339 RMB 2,165


愛梅小築 | 渡臺書畫專輯

337 陸恢,李戾萬 馬,臨蘇軾書 設色紙本 書法紙本 成扇

NTD 30,000 USD 1,017 RMB 6,494

48.5x17.9 cm

LU HUI, LI LI-WAN (1851-1920), (Unknown) Horse Painting and Calligraphy ink and color on paper,ink on paper, folding fan

(1) 畫: 款識:撲面風沙行路難,昔年曾躡五雲端。紅韀今敝雕鞍盡,不 與人騎更好看。冬心向有是詩,頗見風骨,適以新羅寫生 法畫馬,回錄一過。甲午七月廉夫恢。 鈐印:陸恢之印(白文) 書: 款識:甲午秋,李上_揮汗臨東坡書 鈴印:慶萬(白文)

(2)

338 彭醇士 行書佳句 書法紙本 鏡片

NTD 15,000 USD 508 RMB 3,247

23.5x19.1 cm  釋文:翩若驚鴻,宛如游龍。增之一分則太長, 減之一分則太短。 款識:辛丑十一月,彭醇士 鈐印:彭醇士印(白文)、素菴(朱文)

PENG CHUN-SHI(1896-1976) Calligraphy ink on paper, mounted

117


愛梅小築 | 渡臺書畫專輯

339

340

丁治磐 行書杜甫詩

馬紹文 楷書陸游詩

書法紙本 鏡片

書法紙本 立軸

134.8x42 cm

45.6x37.7 cm

 

 

釋文:背郭堂成蔭白節,緣江路熟俯青郊。

釋文:繡川池閣記曾游,落日欄邊特地愁。白首即今行萬里,淡

榿林礙日吟風葉,籠竹和煙滴露梢。

烟依舊送孤舟。歸心久負鱸魚鱠,春色初回杜若洲。會置

蹔下飛鳥將數子,頻來語䴏定新巢。

一蓑來釣雨,憑誰先為謝沙鷗。

旁人錯比揚雄宅,懶墯無心作解嘲。 款識:壬寅五月,榮正先生雅屬,似庵丁治磐

款識:彝陵馬紹文 鈐印:馬紹文印(白文)、瀞廬(朱文)

鈐印:丁治磐印(白文),似庵近況(朱文)

DING ZHI-PAN(1894-1988) Calligraphy

MA SHAO-WEN(1894-1968) Calligraphy ink on paper, hanging scroll

ink on paper, mounted

118

NTD 40,000 USD 1,356 RMB 8,658

NTD 10,000 USD 339 RMB 2,165


愛梅小築 | 渡臺書畫專輯

341 施孟宏 行書陸游詩 書法紙本 托片 135.3x34.3 cm  釋文:華燈從博,雕鞍馳射,誰記當年豪舉。酒徒一半 取封侯,獨去作,江邊漁父。輕舟八尺,低蓬三 扇,占斷蘋洲煙雨。鏡湖元自屬閒人,又何必, 宦家賜與。 款識:癸酉閏三,福清施孟宏書陸放翁鵲橋仙。 鈐印:施孟宏印(白文)、簡文日利常吉(朱文) 著錄於《施春茂書法作品集》,吉像文化事業有限公司 編印,第 10 頁。

SHI MENG-HONG(1922-1994) Calligraphy ink on paper, based mounted

NTD 6,000 USD 203 RMB 1,299

342 李大木 翰音 設色紙本 托片 辛酉年 1981 42.1x67.6 cm  款識:翰音。辛酉春正月,李大木寫。 鈐印:獨翁(白文)、戩穀(朱文)

LI DA-MU(1926-2002) Chicks ink and color on paper, based mounted

NTD 8,000 USD 271 RMB 1,732 119


愛梅小築 | 渡臺書畫專輯

343

344

劉太希 太白行吟圖

馬壽華 行書李白詩

水墨紙本 鏡片

書法紙本 托片

辛亥年 1971

130.6x32.3 cm

76.8x38.1 cm

 

 

釋文:西上太白峯,夕陽窮登攀。太白與我語,為我開

款識:太白行吟圖。晦明方家仁仲清鑒,辛 亥十月,太希 鈐印:劉太希(白文)、大音希聲(朱文)、 物外真游(朱文)

NTD 15,000 USD 508 RMB 3,247

天關。願乘冷風去,直出浮雲間。舉手可近月, 前行若無山。一別武功去,何時復更還? 款識:李太白詩。幸園先生雅屬即正,己酉秋仲,馬壽 華時年七十有七。 鈐印:馬壽華印(白文)、木軒七十歲後作(朱文)、

LIU TAI-XI(1899-1989) Poet Li Bai

120

小靜齋(朱文)

ink on paper, mounted

MA SHOU-HUA(1893-1977) Calligraphy

NTD 15,000 USD 508 RMB 3,247

ink on paper, based mounted


愛梅小築 | 渡臺書畫專輯

345

346

陳定山 草書詩

陳方 行書七言聯

書法紙本 鏡片

書法紙本 托片

68.4x25.2 cm

69.1x16.6 cm (x2)

 

 

釋文:掃地焚香閉閣眠,簟紋如水帳如煙。

釋文:雅懷重向丹青得,精意要與神明通

客來夢覺知何處,掛起西窗浪接天。

款識:陳方

款識:東坡南堂詩。定山書。

鈐印:陳方私印(白文)

鈐印:陳定山(白文)

CHEN TING-SHAN(1897-1987) Calligraphy ink on paper, mounted

NTD 12,000 USD 407 RMB 2,597

CHEN FANG(1897-1962) Calligraphy Couplet ink on paper, based mounted

NTD 25,000 USD 847 RMB 5,411

121


(2)

347 馬壽華,胡念祖 勁節高風,江中垂釣 水墨紙本 鏡片,設色紙本 鏡框 (1) 壬子年 1972,(2) 辛亥年 1971 (1) 58.7x38.9 cm, (2) 32.6x74.3 cm  (1) 款識:勁節高風。壬子新春,啓家先生雅屬,八十叟馬壽 華寫。 鈐印:馬壽華印(白文)、木軒指畫(朱文)、小靜齋(朱 文)、木軒八十歲後作(朱文) (2) 款識:啓家先生雅正。辛亥歲暮,益陽胡念祖。 鈐印:胡鉩(朱文)、念祖(白文)、難得糊塗(白文) 說明:上款人王啟家乃國民黨元老。

MA SHOU-HUA, HU NIAN-ZU (1893-1977), (b.1927) Ink Bamboo, Riverside, Set of Two ink on paper, mounted,ink and color on paper, framed

NTD 55,000 USD 1,864 RMB 11,905 (1)

122


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

348 周澄,李大木,吳灝,吳泰,鄧雪峰,鍾壽仁 鈐印:周澄(白文)、蓴波(朱文)、任所適(朱文)、 書畫冊頁 十開 書法紙本,設色紙本 冊頁

周澄私印(白文)、大方無畏(朱文)、李大

丁卯年 1987

木(朱文)、鄧(朱文)、雪峰(白文)、華

40.4x59.5 cm (x10)

之廬(朱文)、丁卯(朱文)、鄧、華之廬(朱

 

文)、鐘壽仁印(白文)、鐘壽仁印(白文)、

款識:

大木(白文)

(1) 菜根香。麗生女史清玩,丁卯春分,蓴波周澄寫。 (2) 茅齋城市遠,草徑接漁村。宋人燕穆之詩,麗生女史正腕。丁卯春分,蓴波周澄書。 (3) 紫雪。麗生女史清賞,丁卯春,李大木。 (4) 寫梅最堪恨,常作去年花。李義山詩,似麗生小姐雅教,吳灝。 (5) 冰雪林中著此身,不同桃李混芳塵。麗生小姐雅正,丁卯新春,吳泰書。

CHAO CHENG, LI DA-MU, WU HAO, WU TAI, ZHONE SHOU-REN Painting and Calligraphy Album ink on paper,ink and color on paper, album with eight leaves

NTD 50,000 USD 1,695 RMB 10,823

(6) 麗生女史雅正,丁卯歲孟夏月,雪峰寫于華之廬。 (7) 雨過橫塘水滿堤,亂山高下路未西 麗生女史粲正,丁卯年四月,雪峰。 (8) 麗生女史雅屬,丁卯春仲壽仁寫於環碧軒。 (9) 野竹野草絕可愛,枝葉扶疏有真態。 仲圭句,錄奉麗生女史清正,丁卯春仲,鐘壽仁。 (10) 佁美然后有辉,句出管子侈靡。麗生女史正篆。牟平李大木。 123


349 汪中 行書宋陳與義詩 水墨紙本 鏡框 34.8x77.1cm  釋文:雲起谷全暗,雨時山復明。 青春望中色,白澗晚來聲。 遠樹鳥群集,高原人獨耕。 款識:雨盦 鈐印:汪中(朱文)

WANG ZHONG(1925-2010) Calligraphy ink on paper, framed

NTD 5,000 USD 169 RMB 1,082

350 謝冠生 隸書節錄文心雕龍 書法紙本 鏡片 68.6x45.5 cm  釋文:民生而志,詠歌所含。興發皇世, 風流二南。神理共契,政序相參。 英華彌縟,萬代永耽。 款識:朝輝先生。謝冠生。 鈐印:謝冠生印(朱文)

XIE GUAN-SHENG(1897-1971) Calligraphy ink on paper, mounted

NTD 10,000 USD 339 RMB 2,165

124


(2)

351 龔書綿,蘇南成 雙清,函請高逸鴻文書 設色紙本 托片,書法紙本 未托

GONG SHU-MIAN(b.1924) Orchid and Bamboo, Calligraphy, Set of Two

(1) 23.4x72.7 cm, (2) 78.1x29.4 cm

ink and color on paper, based mounted,

 

ink on paper

(1) 款識:雙清。龔書錦。 鈐印:龔(朱文)、書錦(白文)、 蘭香館(白文) (2) 款識:蘇南成敬啟,九月廿七日。 鈐印:蘇南成(白文)

NTD 5,000 USD 169 RMB 1,082

(1)

352 邵幼軒 富貴雙白頭 設色紙本 鏡框 丁丑年 1997 59.5x42.6 cm  款識:富貴雙白頭。歲次丁丑初春,浙東邵幼軒。 鈐印:雙樨館(白文)、東陽邵氏(朱文)

SHAO YOU-XUAN(1915-2009) Peony ink and color on paper, framed

NTD 10,000 USD 339 RMB 2,165 125


353 強淑平畫、陶壽伯題,姚雪垠 空谷幽蘭,行書自作詩 設色紙本 鏡框,書法灑金箋紙本 鏡框

NTD 10,000 USD 339 RMB 2,165

(2) 1982 年 (1) 66.1x33.4 cm, (2) 65.2x32.8 cm  (1) 款識:寄身空谷自潛藏,不與繁花鬪豔妝。莫謂清高人 示識,當年賞識有君王。淑平寫此以奉雪曼吾兄方家雅賞。 壽伯題記。 鈐印:強叔平印(白文)、陶壽伯(朱文) (2) 釋文:日日觀滄海,豪情欲放歌。潮東筆力壯,月上綺 思多。 款識:一九八二年夏,偕老伴梅彩與孫女小樓,寓居大連 (1) 棒槌島寫作,寫字台面對大海,寫此五絕一首抒情。九三

(2)

年四月廿二日書,贈方荷女士紀念並祈雅正。八十三歲老

QIANG SHU-PING, TAO SHOU-PO, YAO XUE-YIN 人姚雪垠於北京。 (Unknown), (1901-1997),(1910-1999) 鈐印:姚(朱文)、雪垠(白文) Orchid, Calligraphy, Set of Two ink and color on paper, framed,ink on gold paper, framed

說明:強叔平、陶壽伯作品之上款人尹雪曼為著名作家, 與姚雪垠作品之上款仁方荷為夫妻。

354 陶壽伯 臘梅 設色紙本 鏡片 壬寅年 1962 66.8x34.7 cm  款識:壬寅端午節,壽伯守於臺北。 鈐印:陶之芬印(白文)、壽伯(朱文)

TAO SHOU-PO(1901-1997) Plum Blossom ink and color on paper, mounted

NTD 20,000 USD 678 RMB 4,329 126


355

356

馬壽華 書法

李大木 花卉

書法灑金箋紙本 立軸

設色紙本 鏡片

1975 年

辛酉年 1981

94.9x32.3 cm

68.3x43.8 cm

 

 

釋文:故人西辭黃鶴樓, 煙花三月下揚州;

款識:紹盛吾兄雅正。辛酉初秋,李大木於華岡。

孤帆遠影碧山盡, 惟見長江天際流。李太白

鈐印:好壽(朱文)、李獨(白文)

詩。 鈐印:小靜齋(朱文)、馬壽華(白文)、

LI DA-MU(1926-2002) Orchid

印木軒八十歲後作(朱文)

ink and color on paper, mounted

MA SHOU-HUA(1893-1977) Calligraphy

NTD 8,000 USD 271 RMB 1,732

款識:桂炎先生雅屬。八十二叟馬壽華。

ink on gold paper, hanging scroll

NTD 8,000 USD 271 RMB 1,732 127


(1)

(2)

357 梁中銘,梁又銘 牛,牛,吉羊 水墨紙本 托片,水墨紙本 托片,設色紙本 托片

NTD 10,000 USD 339 RMB 2,165

(1) 戊辰年 1988,(2) 丙寅年 1986 (1) 68.9x33.7 cm, (2) 54x32.7 cm, (3) 67x34.1 cm  (1) 款識:戊辰中秋,八十三叟杖翁。 鈐印:中銘翰墨八十春秋(朱文)、優哉游哉(白文)、抱望廬(朱文)、金不換(朱文) (2) 款識:丙寅九秩,中銘畫。 鈐印:中銘八十以後作(朱文)、墨牡丹(朱文) (3) 款識:吉羊。又銘。 鈐印:又銘(白文)

LIANG ZHONG-MING, LIANG YU-MING(1907-1982), (1906-1984) Oxen and Goat Paintings, Set of Three ink on paper, based mounted

128

(3)


(1)

(2)

359

358 熊宜中 巖松高士 設色紙本 立軸

NTD 32,000 USD 1,085 RMB 6,926

熊宜中 野竹,書畫雙挖 書法紙本,設色紙本 立軸

NTD 15,000 USD 508 RMB 3,247

133x32.7 cm

(1)20.8x46.1 cm, (2)36x46.4 cm

 

 

款識:巖松鑑清影,寒籟半空聞。只有羲皇侶,

釋文:野竹野竹絕可愛,枝葉抉疏有真態。生平素守遠荊榛,

相逢話水雲。歲在辛巳四月,抱一居士 熊宜中寫。 鈐印:熊氏(白文)、宜中(朱文)、師遠 (白文)

走壁懸崖穿石罅。虛心抱節山之阿,清風白月聊婆娑。 寒梢千尺將如何,渭川淇澳風煙多。 款識:元吳鎮野竹詩借題舊作。庚辰春熊宜中於梅園。 鈐印:熊氏(白文)、宜中(白文) 款識:抱一偶事

SHIUNG YI-CHUNG(1953-2013) Scholar Under a Pine Tree ink and color on paper, hanging scroll

鈐印:熊宜中(白文)、書生游戲(白文)

SHIUNG YI-CHUNG(1953-2013) Calligraphy, Bamboo ink and color on paper, hanging scroll 129


360 季康 蕉葉 設色紙本 托片 27.8x30 cm  款識:季康。 鈐印:寧復季康(白文)

JI KANG(1911-2007) Chrysanthemum ink and color on paper, based mounted

NTD 3,000 USD 102 RMB 649

361 吳平 蓮花 設色紙本 托片 民國 64 年 34.6x46.3 cm  民國六十四年 1975 款識:堪白吳平。六十四年乙卯五月。 鈐印:吳平信鉥(白文)

WU PING(b.1920) Lotus ink and color on paper, based mounted

NTD 5,000 USD 169 RMB 1,082 130


362 吳平 行書七言聯 書法紙本 鏡框 民國六十九年 1980 66.4x9.5 cm (x2)  釋文:幾時酒盞曾拋卻,何處花枝不把看。 款識:集白香山句,應宏烈吾兄之屬即乞正書。 六十九年庚申,堪弟吳平。

WU PING(b.1920) Calligraphy Couplet ink on paper, framed

NTD 10,000 USD 339 RMB 2,165

363 吳平,丁治磐 牡丹,行書與總管帖 設色紙本 立軸,書法紙本 立軸 (1) 癸卯年 1963,(2) 癸卯年 1963 (1) 68x29.6 cm, (2) 69.2x32.4 cm  (1) 款識:秉智我兄之屬。堪白弟吳平。 癸卯清明。 鈐印:堪白(朱文) (2) 釋文:頃承弭節見過,其慰積年契闊之懷, 欣口忘踴躍,殆未易言。 款識:癸卯二月。秉智先生雅屬。丁治磐。 鈐印:丁治磐印(白文)、似盦(朱文)

WU PING, DING ZHI-PAN(b.1920), (1894-1988) Peony, Calligraphy, Set of Two ink and color on paper, hanging scroll (1)

(2)

NTD 15,000 USD 508 RMB 3,247 131


364

365

施春茂 篆書五言聯

董開章 楷書十言聯

水墨灑金紅紙 鏡框

書法灑金箋紙本 鏡片

66.4x13.4 cm (x2)

甲子年 1984

 

130.4x21.4 cm (x2)

釋文:遠山兼天瀞,歸山獨鳥遲。

 

款識:戊寅閏五月上澣,稚公曾書此聯文,

釋文:八千春八千秋椿齡鼎盛,十二月十二

春茂於見素齋。 鈐印:施春茂印(白文)、大岡(朱文)、 欣欣向榮(朱文) 展覽:臺北鴻展藝術中心「施春茂書法首展」

日鳩杖逍遙。 款識:起濤老兄八秩大慶。甲子十二月十二 日天南居士弟董開章敬祝。 鈐印:開章(朱文)、董鉩(白文)

著錄於《施春茂書法作品集》,第 10 頁。

SHI CHUN-MAO(b.1942) Calligraphy Couplet

DONG KAI-ZHANG(1908-1998) Calligraphy Couplet ink on gold paper, mounted

ink on gold paper, framed

NTD 20,000 USD 678 RMB 4,329 132

NTD 20,000 USD 678 RMB 4,329


366 陳雲程 草書風清氣正 書法紙本 鏡片 125.1x34.1 cm  款識:陳云程。 鈐印:陳雲程印(白文)、鵬甫(朱文)、 繼往開逨(朱文)

CHEN YUN-CHENG(1906-2009) Calligraphy ink on paper, mounted

NTD 5,000 USD 169 RMB 1,082

367 李轂摩 行書五言聯 書法灑金紙本 立軸 庚午年 1990 123.7x30.2 cm (x2)  釋文:心安茅屋穩,性定菜根香。 款識:庚午夏。李毂摩。 鈐印:惟適之安(白文)、毂(朱文)、摩(朱文)

LEE GU-MO(b.1941) Calligraphy Couplet ink on gold paper, hanging scroll

NTD 20,000 USD 678 RMB 4,329

133


368 杜忠誥 草書孟浩然詩 書法紙本 托片 138.4x71.4 cm  釋文:故人具雞黍,邀我至田家。綠樹村邊合,青山郭外斜。 開軒面場圃,把酒話桑麻。待到重陽日,還來就菊花。 款識:孟浩然過故人莊。丙午誥忠杜忠誥。 鈐印:研農心畫(朱文)、杜忠誥印(白文)

DU ZHONG-GAO(b.1948) Calligraphy ink on paper, based mounted

NTD 10,000 USD 339 RMB 2,165

369 杜忠誥 草書神仙起居注

DU ZHONG-GAO(b.1948) Calligraphy

書法紙本 鏡片

ink on paper, mounted

36.6x179.3 cm  釋文:行住坐臥處,手摩脅與肚。心腹通快時,兩手腸下踞。踞之徹膀腰, 背拳摩腎部。才覺力倦來,即使家人助。行之不厭煩,晝夜無窮數。 歲久積功戲,漸入神仙路。 款識:楊景度書華陽焦上人傳神仙起居注。杜忠誥書。 鈐印:杜忠誥印(白文)、守拙(朱文)

134

NTD 15,000 USD 508 RMB 3,247


370 杜忠誥 行書陶淵明詩

DU ZHONG-GAO(b.1948) Calligraphy

書法紙本 鏡片

ink on paper, mounted

癸未年 2003 34.7x117.2 cm  款識:此靖節述酒詩,前人每謂難解,蓋靖節遭逢易代之際,主弒國亡,深所 痛疾,雖不欲顯言斥之,而又難以自已,唯有委曲出之,故語多漫奧而

NTD 15,000 USD 508 RMB 3,247

其忠義激憤之氣實不可掩。癸未五月,研農杜忠誥。 鈐印:守拙(朱文)、杜忠誥印(白文)、子敷(朱文)

371 高一峰 馬

GAO YI-FENG(1915-1972) Drinking Horse ink on paper, mounted

水墨紙本 鏡片 33.4x68.5 cm  款識:一峰 鈐印:一峰(朱文)

NTD 10,000 USD 339 RMB 2,165 135


372

設色紙本 鏡片

HUANG LEI-SHENG (1928-2011) Peony

民國七十四年 1985

ink and color on paper,

33.5x99.7 cm

mounted

黃磊生 牡丹

 款識:豐肌弱骨自喜,醉暈妝光總宜。獨立風前雨裏,嫣然不要人持。 民七十四年元旦,寫奉無恙吾兄清賞。磊生。 鈐印:黃(白文)、磊生(朱文)、高蹈獨往蕭然自得(朱文)

136

NTD 60,000 USD 2,034 RMB 12,987


373 張克齊 翩翩起舞 設色紙本 鏡框

ZHENG KE-QI(b.1950) Cranes ink and color on paper, framed

NTD 100,000 USD 3,390 RMB 21,645

1997 年 66x65.8 cm  款識:翩翩起舞。一九九七年冬至,克齊畫。 鈐印:張克齊(朱文)

137


374 江明賢 春在枝頭 設色紙本 鏡片 丙寅年 1986 44.3x28.8 cm  款識:盡日尋春不見春,芒鞋踏遍隴 頭雲。歸來笑拈梅花嗅,春在 枝頭已十分。丙寅秋月,江明 賢並記玉露禪師句。 鈐印:江氏(朱文)、明賢(白文)、 袖中有東海(朱文)、空山容 我疏狂(白文)

JIANG MING-XIAN(b.1942) Nude ink and color on paper, mounted

NTD 80,000 USD 2,712 RMB 17,316

138


375 鄭善禧 隸書七言聯 書法紙本 立軸 民國八十三年 1994 119.6x24.2 cm  釋文:文章散花作靈福,議論吐為仁義辭。 款識:鄭善禧書。 鈐印:鄭(朱文)、善禧(白文)、 民國八十三年(白文)

ZHENG SHAN-XI(b.1932) Calligraphy Couplet ink on paper, hanging scroll

NTD 40,000 USD 1,356 RMB 8,658

376 鄭善禧 梅柳波江春 書法紙本 鏡框 民國一百年 2011 42.6x42.6 cm  釋文:梅柳渡江春 款識:辛卯民國一百年發,鄭善禧書。 鈐印:鄭善禧(白文)

ZHENG SHAN-XI(b.1932) Calligraphy Painting ink on paper, framed

NTD 15,000 USD 508 RMB 3,247 139


377 鄭善禧 鳥戲

ZHENG SHAN-XI(b.1932) Birds

設色紙本 鏡片

ink and color on paper, mounted

丁巳年 1977 23.7x27.2 cm  款識:善禧,丁巳之冬,畫於台北。 鈐印:鄭(白文)

140

NTD 70,000 USD 2,373 RMB 15,152


378 鄭善禧 貓頭鷹

ZHENG SHAN-XI(b.1932) Owl

設色紙本 鏡片

ink and color on paper, mounted

己未年 1979 年 24x24.3 cm  款識:己未春,善禧畫。

NTD 80,000 USD 2,712 RMB 17,316

鈐印:鄭(白文)

141


379 王太田 盛夏 設色紙本 鏡片 己卯年 1999 39.3x37.7 cm  款識:己卯,藝耕太田寫。 鈐印:王氏(白文)、太田(朱文)

WANG TAI-TIAN(b.1945) Lotus ink and color on paper, mounted

NTD 15,000 USD 508 RMB 3,247

380 詹明涼 古梅,淡荷 設色紙本 鏡框 52.3x25 cm (x2)  款識:1. 東藝。 2. 東藝。 鈐印:1. 東藝(白文) 2. 東藝(白文)

ZHAN MING-LIANG(b.1947) Lotus, Plum Blossom, Set of Two ink and color on paper, framed

NTD 20,000 USD 678 RMB 4,329 (1) 142

(2)


381 趙松泉 蘆江飛雁 設色紙本 立軸 民國四十年 1951 133.8x67.3 cm  款識:水國秋深,關山月落,孤飛杳杳冥冥。況風高木杪,煙冷蘆汀。 異地悲涼已極,故鄉消息何憑。江城砧杵,塞垣笳角,無此淒清。 棲遲何處,怊悵當年,空解脈脈惺惺。休再說天涯只影,烽火曾 經。別緒拋原不得,吟魂喚也難醒。誰憐寒杼,較他長笛,添倍 傷情。調寄雨中花漫。四十年為高福重製,趙松泉並識。 鈐印:高本之鉥(白文)、昔年曾作滄浪客(白文)

ZHAO SONG-QUAN(1914-2012) The Goose ink and color on paper, hanging scroll

NTD 30,000 USD 1,017 RMB 6,494

382 羅振賢 漁樂圖 設色紙本 扇面 己酉年 1969 60.5x22.2 cm  款識:漁樂圖。寫在己酉之秋,振賢作。 鈐印:羅(白文)、振賢(朱文)

LO CHENG-HSIEN(b.1946) Fishing ink and color on paper, fan leaf

NTD 15,000 USD 508 RMB 3,247 143


383 YU YOU-REN(1879-1964) Calligraphy

于右任 草書

letter

信箋 29.1x21.8 cm  釋文:道承千載以上,文啟八代之衰。 款識:于右任。

NTD 5,000 USD 169 RMB 1,082

鈐印:右任(朱文)

384

書法灑金箋紙本 立軸

MAO SONG-NIAN (1911-2005) Calligraphy Couplet

112.6x23 cm (x2)

ink on gold paper, hanging scroll

毛松年 隸書七言聯

 款識:世代書香原傑士, 端妝品格喜宜家。 世傑仁兄端宜世講新嫁嘉禮。

NTD 5,000 USD 169 RMB 1,082

毛松年敬賀。 鈐印:毛松年印(白文)

385 朱玖瑩 草書

ZHU JIU-YING(1898-1996) Calligraphy

書法紙本 立軸

ink on paper, hanging scroll

辛酉年 1981 136.9x34.1 cm  釋文:牢落關河雁一聲,干戈滿眼若為情。三年浪走 空皮骨,四海相望只弟兄。黃耳定從秋後到, 白頭新自夜來生。西樓日日西州道,欲賦窮愁 竟未成。 款識:陸放翁詩。辛酉歲安平久客,長沙朱玖瑩晨課。 鈐印:玖瑩八十以後作(朱文) 144

NTD 8,000 USD 271 RMB 1,732


386 YE GONG-CHAO(1904-1981) Ink Bamboo

葉公超 蘭石圖

ink on paper, hanging scroll

水墨紙本 立軸 丙午年 1966 133.8x33.6 cm  款識:丙午正月初三寫此,葉公超。

NTD 10,000 USD 339 RMB 2,165

鈐印:葉(白文)、公超(朱文)

387 葉公超 竹石圖

YE GONG-CHAO(1904-1981) Orchid and Rock

水墨紙本 鏡片

ink on paper, mounted

乙巳年 1965 75.7x33 cm  款識:乙巳秋夜大雨甫息停筆寫此,

NTD 20,000 USD 678 RMB 4,329

頗得淋漓之氣,雖距清湘墨法尚遠。 葉公超。 鈐印:葉(白文)、公超(朱文)

388 葉公超 行書藝壇佳音

YE GONG-CHAO(1904-1981) Calligraphy

書法紙本 鏡框

ink on paper, framed

37.3x48.4 cm  釋文:藝壇佳音。 款識:吉松先生屬。葉公超。

NTD 3,000 USD 102 RMB 649

鈐印:葉公超印(白文) 145


389 印光法師 行書一心念佛

YIN GUANG(1862-1940) Calligraphy

書法紙本 鏡片

ink on paper, mounted

1941 年 45.6x103.5 cm 款識:釋印光書,年七十九。 鈐印:印光(朱文)

146

NTD 50,000 USD 1,695 RMB 10,823


390 鄧散木 行書吃虧是福

DENG SAN-MU(1898 - 1963) Calligraphy

書法紙本 鏡片

ink on paper, mounted

甲申年 1944 31.5x135.5 cm  款識:言能忍是福耳。無論處世接物,能處處不忘一

NTD 60,000 USD 2,034 RMB 12,987

忍字,自無榮辱貞悔以敵其心,熙熙皞皞如登春 臺,雖欲不長年而不可得矣。語雖平易,實具至 理。甲申歲闌,糞翁書並記於廁簡樓。 鈐印:糞公(白文)、戊戌入山(白文)

147


391 韓敏 行書碧雲軒 書法紙本 托片 117x45 cm  款識:韓敏書。 鈐印:泉唐韓敏章(白文)

HAN MIN(b.1929) Calligraphy ink on paper, based mounted

NTD 30,000 USD 1,017 RMB 6,494

392 蘇華 行書五言聯 書法紙本 立軸 庚午年 1930 135.8x33.3 cm (x2)  釋文:山高松聲遠,雪晴梅氣香。 款識:庚午三月,蘇華。 鈐印:蘇(白文)、肖形印

SU HUA(b.1943) Calligraphy Couplet ink on paper, hanging scroll

NTD 20,000 USD 678 RMB 4,329

148


393 任政 草書六言聯 書法紙本 立軸 1994 年 81.3 x14.5 cm (x2)  釋文:一室春風蘭氣,半窗明月梅花。 款識:蘭齋任政七十八歲書於上海。 鈐印:靜怡草堂(白文)、任政私印 (白文)、蘭齋(朱文)

REN ZHENG(1916-1999) Calligraphy Couplet ink on paper, hanging scroll

NTD 10,000 USD 339 RMB 2,165

394 王震(款),魯蕩平 東坡笠履圖,行書五言句 設色紙本 立軸,書法紙本 立軸

NTD 8,000 USD 271 RMB 1,732

庚午年 1930 (1) 96.2x46.8 cm, (2) 172.4x44.1 cm  (1) 款識:東坡笠履圖。庚午端午節,白龍山人寫。 鈐印:王震(朱文)、一亭(朱文) (2) 釋文:人生宇宙觀。 款識:若衡魯蕩平撰句。 鈐印:魯蕩平印(白文)、若衡(朱文)

WANG YI-TING, LU DANG-PING (1867-1938),(1895-1975) Portraits, Calligraphy ink and color on paper, hanging scroll,ink on paper, hanging scroll (1)

(2) 149


395 梁寒操,陳立夫 草書詩,行書格言 書法紙本 立軸,書法紙本 立軸

NTD 20,000 USD 678 RMB 4,329

(2) 民國八十七年 1998 (1) 67.8x33.1 cm, (2) 61.7x33.9 cm  (1) 釋文:園中草木春無盡,筆下波瀾老欲平。 款識:望灝先生屬書。寒操。 鈐印:寒操翰墨(白文) (2) 釋文:以藝弘德,其效易彰。 款識:正川畫家教正,陳立夫時年九十九。 八七、二、廿四。 鈐印:陳立夫印(白文) (1)

(2)

(2) 說明:上款人金正川原名望潮,字湧泉,書畫屬名正川,祖 籍浙江永康市人,曾任國立師範大學校長,臺北市藝德書畫協會 理事,擅長花鳥、山水及篆書,師從胡也衲及陳丹誠等人。 著錄於《金正川書畫集》,中國美術雜誌社編印,第 6、7 頁。

LIANG HAN-CAO, CHEN LI-FU (1899-1975), (1900-2001) Calligraphy, Set of Two ink on paper, hanging scroll

396 朱玖瑩,王枕華 行書七言聯,行草八言聯, 草書六言聯 書法紙本 立軸,書法紙本 立軸, 書法紙本 立軸 (1) 辛酉年 1981 (1) 135.7x22.3 cm (x2), (2) 195.2x33.8 cm (x2), (3) 139.7x34.4 cm (x2)

(1)

(2)

(3)

ZHU JIU-YING, WANG JHEN-HUA (1898-1996), Calligraphy Couplet, Set of Three ink on paper, hanging scroll

(1) 釋文:半園梧竹秋先到,一榻琴書夢亦清。 款識:達謨吾兄方家雅正。辛酉初春長沙,朱玖瑩。 鈐印:玖瑩八十以後作(朱文)、乘桴逸叟(朱文) (2) 釋文:觀化天人放懷世宙,寄情山水極目林高。 款識:增泉經理。王枕華。

說明:上款人辛達謨乃台大外文系教授。

鈐印:王枕華(朱文)

款識:增泉先生。王枕華。

(3) 釋文:行修而名聲立,理得則心自安。 150

NTD 20,000 USD 678 RMB 4,329

鈐印:王枕華(朱文)


(1)

397 馬壽華,梁寒操 幽篁秀石,草書自作詩,文獻檔案 設色紙本 鏡框,書法紙本 托片,文獻檔案 (1) 乙未年 1955,(2) 庚戌年 1970 (1) 46.3x69.5 cm, (2) 126.1x63.1 cm  (1) 款識:幽篁勁節,秀石堅貞。仲瑚道兄鑑家雅屬。 乙未夏日,馬壽華寫於小靜齋。 鈐印:壽華(朱文)、木軒長壽(白文)、小靜齋(朱文) (2) 釋文:好德關天命。茲生豈偶然?騷魂甘九死,正 氣拄千年。心悟通無極,身憂忝厥先。當仁吾自責, (3) 庶少愧前賢。 款識:庚戌春書近日事。仲瑚吾兄鑒正。均默梁寒操。 鈐印:寒操翰墨(白文)、膽大妄為(朱文)

(2) 說明:楊肇熉,生於 1893 年,字仲瑚,四川省潼南縣人,中華民國 法學家、法官、政治人物。畢業於北京大學,早年留學法國, 獲巴黎大學法學博士學拉。曾任法典編纂委員、北京法律專 門學校教授、江蘇吳縣地方法院院長、上海地方法院院長。 後來出任上海特區地方法院院長。1947 年任國民政府立法院 第四屆立法委員。1948 年任司法院院部參事。1949 年任司 法院秘書長,同年底赴臺灣,仍任司法院秘書長,任至 1950 年 5 月。

MA SHOU-HUA, LIANG HAN-CAO (1893-1977), (1899-1975) Bamboo, Calligraphy, Literature file, Set of Three ink and color on paper, framed,ink and color on paper, based mounted, documents

NTD 40,000 USD 1,356 RMB 8,658 151


398 朱玖瑩,李超哉, 王王孫,薛平南 行書詩,草書五言聯, 壽,草書七言聯 書法紙本 托片,書法紙本 立軸, 書法紙本 托片,書法紙本 鏡片 (1) 68.3x34.6 cm, (2) 60x14.5 cm (x2), (1)

(2)

(4)

(3)

(3) 138.2x70.1 cm, (4) 109x23.2 cm (x2)

(1) 釋文:君看葉裏花,能得幾時好?今日畏人攀,明朝待誰掃。 可憐嬌豔情,年多轉成老。將世比成花,紅顏豈長保。 款識:照霞法師屬。朱玖瑩。 鈐印:長沙朱玖瑩印(白文) (2) 釋文: 海天為正朔,薪膽勵同仇。

ZHU JIU-YING, LEE CHAO-ZAI, WANG WANG-SUN, XUE PING-NAN Calligraphy, Calligraphy Couplet, Set of Four ink on paper, based mounted,

款識:中華民國六十三年元旦。新淦李超哉。

ink on paper, hanging scroll

鈐印:李(白文)、超哉(朱文) (3) 款識:無量壽。王王孫。

NTD 23,000 USD 780 RMB 4,978

鈐印:淮南王孫(白文)、大吉(朱文) (4) 釋文:龍帶雨歸三峽水,鳥銜花出五峰雲。 款識:國鈞先生灋家正鑑。盤石薛平南。 鈐印:薛平南(白文)、盤石(朱文)、永受嘉福(朱文)

399 胡克敏,鄧雪峰,曾后希 篆書,篆書八言聯,楷書七言聯 書法紙本 鏡片,書法紙本 立軸,書法紙本 鏡片 壬戌年 1982 (1) 33x40.3 cm, (2) 81x14 cm (x2), (3) 115.5x28 cm (x2)

款識:欲術辭氣和平,非易為也。壬戌之冬,毘陵胡克敏於臺員。

HU KE-MIN, DENG SYUE-FONG, ZENG HOU-XI (1926-1996),(b.1929), (1916-1999) Calligraphy, Calligraphy Couplet, Set of Three

鈐印:克敏之鉩(白文)

ink on paper, mounted,ink on paper,

(1)

(2)

(3)

 (1) 釋文:凡人及語,所不平,則氣必動,色必變,辭必厲。

(2) 款識:行義立德以從先哲,樂天安命上及道人。雪峯書。

hanging scroll,ink on paper, mounted

鈐印:鄧(朱文)、雨慧長年(朱文) (3) 釋文:永使蒼生離苦海,常教赤子有慈航。 款識:曾后希題。 鈐印:曾后希(朱文) 152

NTD 26,000 USD 881


(3)

(1)

400

(2)

鄧雪峰,李超哉,郭燕嶠 紫藤花鳥,草書,煙雨歸帆 設色紙本 鏡片,書法紙本 鏡片,設色紙本 托片 (1) 甲寅年 1974 (1) 66.6x43 cm, (2) 117x39.3 cm, (3) 36.4x59.1 cm  (1) 款識:丹治方家法正。甲寅年,鄧雪峰寫。

NTD 10,000 USD 339 RMB 2,165 DENG SYUE-FONG, LEE CHAO-ZAI, GUO YAN-JIAO (b.1929)(1907-2004)(b.1919) Birds, Calligraphy, Riverside, Set of Three ink and color on paper, mounted,ink and color on paper, based mounted

鈐印:雪峰(白文)、鄧(朱文)

(2) 釋文:聞汝依山寺,杭州定越州。風塵淹別日,江漢失清秋。影著啼猿樹,魂飄結蜃樓。明年下春水,東盡白雲求。 款識:丹治先生法家正腕。李超哉。 鈐印:李(白文)、超哉(朱文) (3) 款識:晴空忽驟雨,山村溼成堆。谿水高三尺,雙帆風送歸。寫奉丹治先生雅教。郭燕嶠作於台北並句。 鈐印:郭燕嶠(白文)、燕崖山樵(朱文)

401 愛新覺羅毓嶦,佚名 行書黃庭堅詩,松鷹圖,花鳥 書法紙本 立軸,水墨紙本 立軸,設色紙本 立軸 (1) 丙寅年 1988 (1) 105.6x33.5 cm, (2) 64.4x37.2 cm, (3) 142.6x30.1 cm  (1) 釋文:滿川風雨獨憑欄,綰結湘娥十二鬟。 款識:丙寅年孟冬於北京。愛新覺羅毓嶦。 鈐印:愛新覺羅毓嶦(白文)、書貴瘦硬方通神(朱文) (3) 款識:秀岳作。鈐印:秀岳(朱文)

YU ZHAN, ANONYMOUS (1)

(2)

Calligraphy, Eagle, Flower (3) ink on gold paper, hanging scroll,

NTD 11,000 USD 373 RMB 2,381

ink and color on paper, hanging scroll 153


402 溥儒款 仕女畫稿 設色紙本 托片 73.7x41.6 cm

PU RU(1896-1963) Ladies ink and color on paper, based mounted

NTD 5,000 USD 169 RMB 1,082

403

竹扇骨

JIN XI-YAI, WU CHANG-SHUO(18441927) Framework of Folding Fan

31.5x2x2 cm

bamboo fan bone

金西厓刻,吳昌碩畫稿 山水扇骨

 銘文:(1) 西厓。吳昌碩。 (2) 岳。

NTD 15,000 USD 508 RMB 3,247

404 金西厓刻,吳昌碩畫稿 詩文扇骨 竹扇骨

JIN XI-YAI, WU CHANG-SHUO (1844-1927) Framework of Folding Fan

31.4x2x2 cm

bamboo fan bone

 銘文:(1) 安貧樂道隱岩阿,畫手瞿山墨共 磨。擁彗相迎誰是客,泉聲如和 大風歌。西厓老兄正之,吳昌碩。 (2) 吳昌碩。

154

NTD 15,000 USD 508 RMB 3,247


405 溥心畬書畫全集 乾隆無限圖書公司出版,四本 書籍 38.1x26.7x2.2 cm (x4)

Painting Album of Pu Ru book, Set of Four

NTD 50,000 USD 1,695 RMB 10,823

406 洛夫 行書詩 蒼蠅 書法紙本 托片

LOU FU(1928-2018) Calligraphy ink on paper, based mounted

NTD 5,000 USD 169 RMB 1,082

2017 年 61.5x60.5 cm  釋文:一只蒼蠅,繞室亂飛,偶爾停在壁鐘的某個數字上,時間在走牠 不走,它是時間以外的東西,最難抓住的東西。我躡足追去,它又飛了, 棲息在一面白色的粉牆上,搓搓手,搓搓腳,警戒的複眼近乎深藍,睥 睨我這虛幻的存在。揚起掌,我悄悄向它逼近,搓搓手,搓搓腳,牠肯 定渴望一杯下午茶。牠的呼吸深深牽引著宇宙的呼吸。搓搓手,搓搓腳, 我冷不防一掌拍了下去,嗡的一聲, 牠又從指縫間飛走了; 而牆上我那碎裂沾血的影子, 急速滑落。 款識:二0一七年初春三月書於雪樓,洛夫。 鈐印:洛夫(朱文)、獨雪樓(朱文)、因為風的緣故(朱文)

407 LOU FU(1928-2018) N T D 5 , 0 0 0 洛夫 USD 169 行書詩 原題錯愕 Calligraphy RMB 1,082 書法紙本 托片

ink on paper, based mounted

33.1x35.1 cm  釋文:井,以無聲的獨白訴說著一小片天空的曖昧,汲水的女子眼看著 一枚簪子跌落水井,那個急呀!她彎下身子去撈,這才發現自己的臉原 是世上一片破鏡。 款識:本詩原題《錯愕》。洛夫。 鈐印:洛夫(朱文) 155


408 洛夫 行書詩 譬如朝露

LOU FU(1928-2018) Calligraphy

書法紙本 托片

ink on paper, based mounted

34.9x34.1 cm

NTD 5,000 USD 169 RMB 1,082

 釋文:譬如朝露 一滴安靜地 懸在枯葉上 不聞哭聲的 淚 款識:洛夫。 鈐印:洛夫(朱文)、獨雪樓(朱文)

409 洛夫 行書詩 隨雨聲入山而不見雨 書法紙本 托片 41.2x109.4 cm  釋文: 隨雨聲入山而不見雨

三粒苦松子

撐著一把油紙傘

入山

沿著路標一直滾到我的腳前

LOU FU(1928-2018) Calligraphy

唱著“三月李子酸”

不見雨

伸手抓起

ink on gold paper, based mounted

眾山之中

傘繞著一塊青石飛

竟是一把鳥聲

我是唯一的一雙芒鞋

那裡坐著一個抱頭的男子

啄木鳥 空空

看煙蒂成灰

款識:洛夫。

回聲 洞洞

下山

鈐印:洛夫(朱文)、

一棵樹在啄痛中回旋而

仍不見雨

因為風的緣故(朱文)

NTD 5,000 USD 169 RMB 1,082

410 洛夫 行書詩無題

LOU FU(1928-2018) Calligraphy

書法灑金箋紙本 托片

ink on gold paper,

38.5x69.6 cm

based mounted

 釋文: 假如你是鐘聲 請把回響埋在落葉中

NTD 25,000 USD 847 RMB 5,411

等明年春醒 我將以融雪的速度奔回 款識:洛夫。 鈐印:因為風的緣故(朱文)、洛夫(朱文) 156


拍賣規則 本規則,為本公司作為拍賣公司與賣家訂立合約,亦為賣家之代理人與買家訂立合約之條款。 買家及賣家請務必細讀,並同意下列條款規定。

Ⅰ買家 一、代理人

事之代理人,而該第三人為本公司所接受者,否

(b)買家如未向本公司支付所應付之全部款項,則

則競投者將被視為買家而須承擔個人法律責任。

不能取得拍賣品之所有權,即使本公司已將拍

4.委託競投

本規則,為本公司作為拍賣公司與賣家訂立合

競標前收到書面競標,本公司將盡適當努力代其

約,亦為賣家之代理人與買家訂立合約之條款。

競投。如本公司就某一拍賣品而收到多個委託

買家及賣家請務必細讀,並同意下列條款規定。

競投之相等競投價,而在拍賣時此等競投價乃該 拍賣品之最高競投價,則該拍賣品會歸其委託競

二、拍賣前 1.鑑定物品 本公司所有拍品均以拍賣時「現狀」出售,鄭重 建議準買家於競標前親自鑑定有興趣競投之拍 品,本公司不對買家作任何保證。

2.目錄說明

投最先送抵本公司之人,除非在競投時有其他委 託,此項書面競投的執行是本公司的免費服務。 本公司不會對因未能執行之書面競投,或在當中 出現任何錯誤或遺漏負任何責任。

5.電話競投 如準買家於拍賣前與本公司做好安排,本公司將 盡適當努力聯絡競投者,使其能以電話參與競

本公司於目錄對任何拍賣品之作者、來歷、日

投,但在任何情況下,如未能聯絡,本公司對賣

期、年代、尺寸、材質、歸屬、真實性、出處、

家或任何準買家均不負任何責任。

保存狀況或估計售價之陳述,或另行對此等方面 之口頭或書面陳述,均僅屬意見之陳述,不應依 據為確實事實之陳述。目錄圖示亦僅作為指引參 考,不應作為任何拍賣項目之依據,藉以決定其 顏色或色調,或揭示其缺陷。拍賣價格之估計, 不應為拍賣品會成功拍賣價格之依據或拍賣品作 其他用途之價值陳述。

6.貨幣兌換顯示板 拍賣會上,如有使用貨幣兌換顯示板,該貨幣兌 換顯示板在操作時難免會出現錯誤。買家因依賴 貨幣兌換顯示板(而非拍賣場的實際競投)而蒙受之 任何損失,本公司概不負責。

7.錄映影像

許多拍賣品基於其年代或性質,使其未能有完美

拍賣中如有影像投射,有關操作上的失誤或影像

之狀況,目錄內有些說明或鑑定意見書會提述拍

素質參差不齊之情況,本公司不負任何責任。

賣品之損壞及/或修整資料。此等資料僅作為指引 參考,如未有提述此等資料,亦不表示拍賣品並 無缺陷或修整,如已提述特定缺陷,亦不表示並 無其他缺陷。

3.買家之責任 有關物品狀況及目錄說明所提述事項,買家需於 拍賣前充分詳閱,並確認自身對於該物品感到滿 意。

4.保證金注意事項 凡欲親自參與拍賣者,須於拍賣前一天完成 登記手續,並繳納NT$ 200,000之保證金。 繳交方式為現金、支票、信用卡、匯款。 若競投者購得拍品,則抵作購買價款;若未 能拍得拍品,保證金將在拍賣結束候七個工 作日內,全額無息退還;若違約或逾期不交 割者,保證金將作為違約金,不予退還。

三、拍賣時 1.拒絕入場

8.拍賣官之決定權 拍賣官具有絕對決定權,亦即有權拒絕任何競

賣品交付予買家亦然。如支付予本公司之款項 為新台幣以外之貨幣,本公司將向買家收取所 產生之匯差及規費。

4.包裝及搬運 指定承運人或自領取時,拍賣品風險全由買家承 擔,且不負任何法律責任。

5.不付款或未領取之已購拍賣品補救辦法 如買家未在七天內付款,本公司即有權行使下述 一項或多項權利或補救辦法。 (a)在拍賣日期後超過七天仍未付款,以年利率百 分之四收取整筆現款利息。 (b)在將來的任何拍賣中,有權拒絕買家或由他人 代其所作出之競投,或在接受其任何競投前 先收取買家保證金。如買家未在三十五天內付 款,本公司除上述者外,另有權採取下列措 施。 (c)代賣家針對買家進行法律程序,索回整筆款 項,另買家須負擔因而產生之法律訴訟費用。 (d)取消同一次或任何其他拍賣中買家競投得之拍 賣品或任何其他售予買家之拍賣品之交易。 (e)安排將拍賣品公開或私下重售,如重售所得價 格較低,其差額連同因買家未有付款而引致之 任何費用一併向買家索償。

6.未領取已購之拍賣品

投、以其決定之方式推動出價、將任何兩件或多

如已購得之拍賣品未能在成功拍賣七天內領取,

件拍賣推動出價、將任何拍賣品撤回或分批、將

不論是否已付款,本公司將安排貯存事宜,費用

任何兩件或多件拍賣品合併,如遇有誤差爭議, 將拍賣品重新拍賣。如在拍賣後有任何爭議,將 會以本公司的拍賣紀錄為依據。

9.成功競投 在拍賣官之決定權下,下槌即顯示對最高競投價 之接受,亦即賣家與買家之成功拍賣合約之訂 立。

由買家承擔。

7.出口許可證 (a)除本公司另有書面同意外,買家希望申請出口 許可證,並不影響買家在七天內付款之責任, 亦不影響本公司對延遲付款收取利息之權利。 (b)如買家要求本公司代為申請出口許可證,本公 司有權收取增值稅與其他相關費用。 (c)如買家無論是否需要出口許可證之事實而作出

四、拍賣後

付款,本公司並無責任退還買家因此產生之利

1.買家支付每件拍品之服務費率

息與其他已產生之費用。

(a)買家除支付落槌價外,另須支付服務費 予本公司,落槌價於新台幣壹仟陸百萬 元以下者含壹仟陸百萬元以20%計算。 (b)落槌價超過新台幣壹仟陸百萬元之部份 以12%計算。 2.稅項

五、本公司之法律責任 本公司有責任在本交易條款第六條所列之情況退 還予買家。除此之外,不論賣家或本公司,或本 公司任何僱員或代理人,對任何拍賣品之作者、 來歷、日期、年代、歸屬、真實性或出處之陳 述,或任何其他說明之誤差,任何拍賣品之任

本公司具有絕對之決定權拒絕任何人士進入拍賣

買家支付本公司之所有款項均不包括任何貨物

場地、參與拍賣,亦可拒絕接受任何競投。

何毛病或缺陷,均不負有任何責任。買家、本公

稅、服務稅或其他增值稅。如有任何相關稅項產

司、本公司之僱員或代理人,均無法就任何拍賣

生,買家須負責按有關法律所規定之稅率及時間

品作出任何保證,任何種類之擔保,均不包含在

繳付稅款。

本條款之內。

2.競投之前作出登記 準買家在作出競投前,必須填妥及簽署登記表 格,並提供身分證明。本公司通常會要求對買家 作出信用核查。

3.競投者為買家 除非登記時已書面協定,競投者將為代第三人行

3.付款 (a)買方需於拍賣日期後七天內悉數支付所有交易 款項(包含落槌價、拍價支付之酬金,以及任何 適用之增值稅)。


Ⅱ賣家 一、代理人 易拍好拍賣有限公司(以下稱本公司)作為賣家代

價之接受、專家意見的尋求,以及物品合併或分

付之一切費用後之款額﹞,私下出售拍賣品,或

開拍賣等均有完全之決定權,本公司在未徵得賣

按本公司與賣家另行同意之較低價格私下出售。

方同意下有權撤回拍賣品。

在此情況下,賣家就該拍賣品而對本公司所負有

2.賣方於圖錄完成後不得撤回拍賣品,圖錄未製作

理人,賣家拍賣品的成交合約,則為買家與賣家

前經本公司同意賣家撤回拍賣品,本公司得收取

之間的合約。

賣家委託底價百分之十之費用。

二、費用 1.賣家須支付拍賣相關費用,費用項目包括拍賣品 之包裝、運送、儲存、目錄製作、裝框裱褙、鑑 定、整修與關稅及任內市場推廣費用等。 2.拍出者,本公司自「拍定價」中扣除依「合約」 計算之佣金,因未能拍出而私下議價者亦同。

三、保險 1.本公司將向賣家收取委託底價之百分之一作為保 險費。如由本公司安排運送,本公司將向賣家收 取額外款項,作為運送保險費,費用視每宗拍賣 品之特定情況而定。在賣家的要求下,本公司可 提供承運廠商資訊予賣家,惟本公司不承擔任何 有關方面之法律責任。 2.拍賣品在拍賣後七天內保險仍然有效。如拍賣品 未能成功拍賣,逾期後風險由賣家承擔。 3.因蛀蟲、空氣或氣候轉變對拍賣品造成之損壞, 本公司概不承擔法律責任。

九、圖片與圖示 七、拍賣守則

如賣家特別指示本公司毋須為拍賣品購買保險,

本公司對拍賣品之圖示、錄影或將拍賣品複製影

本公司將會參照底價將拍賣品拍賣。底價不得高

像具有非排他性之權利。此等影像一切權利均屬

於目錄所印估價之下限。但本公司有權將拍賣品

本公司所有,且本公司有權以任何適合之方式使

以低於底價拍賣。如本公司如此將拍賣品拍賣,

用。

本公司將有責任向賣家支付成交價與底價之差 額。

八、成功拍賣後 1.結算

十、其他事項 1.稅項 賣家支付予本公司之所有款項不包括貨物稅、服 務稅或其他增值稅,如有任何相關之稅項產生,

在買家付款後,除非本公司收到通知該拍賣品為

賣家須依據有關法律規定之稅率及時間繳付稅

膺品﹝如本拍賣規則界定者﹞,本公司會於成功

款。

拍賣日期後四十五天,將成交價扣除賣家應支 付所有費用之款項支付賣家。如遇買家延遲付 款,本公司將在買家付款後七天內支付賣家。如 因任何理由而使本公司在買家付款前即已付款予 賣家,本公司即獲得拍賣品完整之擁有權與所有

Ⅲ買家與賣家通用條 款 一、版權

權。惟本公司因拍賣品為品的情況下,賣家方須

與拍賣品有關之一切影像、圖示與書面材料之版

將已收取之拍賣款項退還予本公司。

權,屬於本公司之財產。未徵得本公司事先書面

除與賣家事前書面協定外,本公司以新台幣付 款。如賣家要求以新台幣以外之貨幣付款,本公

四、賣家購買保險

之責任,與拍賣品成功拍賣時相同。

司將向賣家收取所產生之任何外匯費用。

2.買家不付款

風險全由賣家承擔,直至買家付清款項為止。賣

如買家在拍賣日期後三十五天內未支付應付之全

家須保障本公司、本公司之僱員與代理人,以及

部款項,本公司即有權代賣家就付款、貯存與保

買家索償之賠償責任,而不論索償產生之任何原

險而協定特別條款,採取本公司認為需要的法律

因。

行動向買家收取應付之款項。惟本公司並無責任 支付賣家款項,亦無責任代賣家採取任何法律行

同意,買家或任何人均不得使用。

二、通知 根據本拍賣規則發出通知,均以書面發出。如採 用郵遞發出,在付郵後第二個工作天即當作已由 收件人收妥;如收件人在海外,為付郵後第五個 工作天。

三、可分割性

五、賣家就拍賣品所作之承諾

動。本公司將與賣家討論採取適當行動以向買家

本交易條款中如有任何條款遭任何法院認定無

1.賣家為拍賣品之唯一物主,具備將所有權轉讓予

索回拍賣款額。

效,該部分即不執行,而本拍賣規則之其他部份

買家之無限制權利,並與一切第三人權利或索價 (包括版權索償)無涉。

3.未能成功拍賣之拍賣品 任何拍賣品如未能成功拍賣,或不包括在拍賣之

在法律許可之最大範圍內須繼續有效及可強制執 行。

2.賣家已遵守一切與拍賣品之進出口有關之法律或

內,或因任何理由而徹回拍賣,在本公司發出通

其他方面之規定,並已將過去任何第三人未能遵

知,要求賣家領回拍賣品之三十天內,賣家必須

守此等規定以書面通知本公司。

領回拍賣品。任何此等拍賣品如在三十天過期後

本拍賣規則依據中華民國法律規限,本拍賣規則

仍未領回,每天每件將徵收貯存費新台幣伍百元

之解釋與效力均適用台灣法律。為本公司之利益

整,並加收貯存期間產生之保險費用。任何此等

而言,買賣家須服從台灣地區法院之排他性管轄

拍賣品如在拍賣日期後或上述通知日期後九十天

權。(上述有任何詮釋上的問題,一概以中文版

內﹝以較早日期為準﹞未被領回,本公司可決定

本為準)

3.賣家將其所知之有關拍賣品任何重大修改以及第 三人就拍賣品之所有權、狀況或歸屬以書面通知 本公司。 4.如上述1-3項有任何不確實之處,賣家須應要求 保證完全償還本公司及/或買家一切因之而引起之 索償、費用之或開支,而不論是因拍賣品還是因 拍賣收益而引起。

六、拍賣安排

是否將該拍賣品進行處置。處置包括將拍賣品移 往第三人之貨倉,開支費由賣家承擔,與將該拍 賣品按本公司認為適當之條款﹝包括有關估計與 底價之條款﹞公開拍賣。本公司其後將拍賣所得 扣除所有相關費用後支付予賣家。 任何拍賣品如在拍賣中收回或未能成功拍賣,本

1.本公司對目錄內拍賣品之描述與圖示方式、鑑定

公司獲授權在拍賣後的三十天內作為賣家之獨家

意見書、拍賣地與方式、進場參與競投者與競投

代理人,按賣家可收取之淨款額﹝即扣除賣家應

四、法律及管轄權


Profile for Epairich

易拍好2018春拍圖錄  

拍賣 2018 年5 月20 日(日) 富邦國際會議中心 台北市敦化南路一段108 號B2 現代與當代藝術 2:00 pm 精美醇釀專場 3:00 pm 匯聚名珍-名家翰墨專場 3:30 pm 預展 2018 年5 月18 日(五)03:00 pm - 6:00 pm 2018...

易拍好2018春拍圖錄  

拍賣 2018 年5 月20 日(日) 富邦國際會議中心 台北市敦化南路一段108 號B2 現代與當代藝術 2:00 pm 精美醇釀專場 3:00 pm 匯聚名珍-名家翰墨專場 3:30 pm 預展 2018 年5 月18 日(五)03:00 pm - 6:00 pm 2018...

Profile for epairich
Advertisement