Page 1


金仕發 易拍好2017台北春季拍賣會 KINGSLEY EPAIRICH SPRING AUCTION 2017 TAIPEI

現代與當代藝術 MODERN AND CONTEMPORARY ART

匯聚名珍-名家翰墨專場 FINE MODERN AND CONTEMPORARY CHINESE PAINTING AND CALLIGRAPHY

拍賣 2017 年 05 月 14 日(日) 華南銀行總行大樓 2 樓國際會議中心 台北市信義區松仁路 123 號 2 樓 現代與當代藝術 2:00 pm 工匠品味收藏與精美醇釀專場 3:00 pm 匯聚名珍-名家翰墨專場 3:30 pm

預展 2017 年 05 月 12 日(五)02:00 pm - 6:30 pm 2017 年 05 月 13 日(六)10:00 am - 6:30 pm 2017 年 05 月 14 日(日)10:00 am - 1:30 pm 華南銀行總行大樓 2 樓國際會議中心 台北市信義區松仁路 123 號 2 樓

AUCTION Sunday, 14 May, 2017 Hua Nan Bank International Convention Center 2F, No.123, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan 2:00 pm, Modern and Contemporary Art 3:00 pm, Design Collections & Treasurable Liquor Auction 3:30 pm, Fine Modern and Contemporary Chinese Painting and Calligraphy

PREVIEW 02:00pm - 6:30pm, Friday, 12 May, 2017 10:00am - 6:30pm, Saturday, 13 May, 2017 10:00am - 1:30pm, Sunday, 14 May, 2017 Hua Nan Bank International Convention Center 2F, No.123, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan


服務與諮詢 客戶服務

服務據點

業務諮詢

台北

執行總經理 鄭亘翔 電話:+886 2 2719-6555

電話:+886 2 2719-6555 傳真:+886 2 2546-8495

副理 雷芝凡 電話:+886 2 22719-6555

台中

售後服務 張碧真 電話:+886 2 2719-6555

40342 台中市西區五權西路一段221號1樓

10545 台北市松山區復興北路233號1樓 

電話:+886 4 2372-1186 傳真:+886 4 2372-3278

本 公司所有拍品均以拍賣時「現狀」出售,鄭 重建議準買家於競標前親自鑑定有興趣競投之 拍品,本公司不對買家作任何保證。

傳真:+886 2 2546-8495 epairich@gmail.com www.epairich.com

凡 欲親自參與拍賣者,須於拍賣前一天完成登 記手續,並繳納NT$ 200,000之保證金。 本畫冊售價NT$ 1,000 / US$ 35(海外郵寄費 用另計)。

客戶諮詢 代理拍賣

電話投標

易拍好可為客戶提供歐美及大陸等地其他拍賣公司之相關建

由於拍賣現場電話線路的限制,如您需要電話投標服務,請於

議.代為拍賣.運輸.包裝等業務。

拍賣前48小時前通知我們,同時請於本目錄所附之委託競投 表格內填妥欲競投之拍賣品,並傳真【+886-2-2546-8495】 至本公司。

藝術品仲介 易拍好可提供專業藝術品諮詢及藝術品保值建議,並提供拍賣

書面投標

品外的仲介服務。

除電話競投外,您亦可利用本目錄所附之書面委託競投表格進

保險及稅務建議

行競投。委託競投表格表格須於拍賣前24小時傳真【+886-

易拍好可代為處理進出口藝術品的必要保險以及稅務手續,並

2-2546-8495】至本公司,我們將以電話方式進行確認,若

且安排國內外運輸.包裝等事宜。

於一個工作天內還未收到確實回覆,敬請重新傳真表格或致電 【+886-2-2719-6555】至本公司。

買方應繳之營業稅 依據中華民國法律規定,凡進口藝術品由買方在台取貨者,買

付款

方須繳交【落槌價】百分之五的(加值)營業稅。此等進口藝

有關付款相關事宜,請詳閱本目錄所載之拍賣交易規則或請欲

術品【目錄內有*符號之編號者】,若係於中華民國境外交付

我們客服人員聯繫。我們接受現金與支票付款,支票付款須在

買方,並由易拍好處理相關之運貨事宜,則買方無須支付營業

兌現後始能提貨。恕不接受信用卡和旅行支票付款。

稅。買方若欲於中華民國境外取貨,應於拍賣日後七個工作天

取貨

內以書面通知本公司。

拍品在所有款項結清後即可提貨。如您需要貨品運輸服務,我 們可為您建議適當的運輸方式並提供運輸服務廠商資料。

匯率計算 本拍賣會以新台幣計算,若以其他幣值繳款,拍賣日起七日內

預約取貨時間:星期一至星期五

是以匯款當日匯率計算,若超過七日且匯率不足拍賣當日匯

率,則以拍賣當日匯率計算。

上午10:00至下午6:00


Index of Artists C

D

F

G H

J

K L

M

CHAO CHENG CHEN DAN-CHENG CHEN HAN-GUANG CHEN HONG-MIAN CHEN JUAN-FU CHEN LI-FU CHEN QI-QUAN CHEN SHI-HOU CHEN SHI-HU CHEN TING-SHAN CHEN XUE-BING CHEN YOU-MEI CHEN ZI-HE CHENG CANG-PO CHENG JIE-ZIH

周澄 陳丹誠 陳含光 陳宏勉 陳雋甫 陳立夫 陳其銓 陳士侯 陳石壺 陳定山 陳雪屏 陳友梅 陳子和 程滄波 程芥子

351, 355, 356, 358 442 395, 409 439 409 394 312, 331, 396 424, 425 447 327, 397 398 463 348, 441 313, 402 306, 401

DAI TIAN-CHOU DAI XI DING YI DONG MENG-MEI DONG ZUO-BIN

戴天仇 戴熙 丁翼 董夢梅 董作賓

320 459 370, 409 403 321

FAN BO-HONG FENG HAN-SHU FU JIUAN-FU FU SHEN

范伯洪 馮漢樹 傅狷夫 傅申

387 320 317 400

GU CHUN-XUE GU YUN GUO YAN-JIAO

顧純學 顧澐 郭燕嶠

445 458 302

HONG YI HU NIAN-ZU HU SHIH HUANG BIN-HONG HUANG JUN-BI HUANG LEI-SHENG HUANG OU-BO

弘一 胡念祖 胡適 黃賓虹 黃君璧 黃磊生 黃鷗波

460 386, 409, 421, 427 330 462 347, 348, 349, 350 415 463

JIANG ZHAO-SHEN JIANG ZHONG-ZHENG JIN QIN-BO JU LONG-AN JU MING

江兆申 蔣中正 金勤伯 朱龍盦 朱銘

352, 353 461 385, 409 376 437

KONG DE-CHENG

孔德成

316, 371

LANG JING-SHAN LEE GU-MO LEE YI-HONG LI CHI-MAO LI DA-MU LI SHUO-QING LI YOU LI YU-SHU LIANG HAN-CAO LIANG ZHONG-MING LIN LONG-DO LIN YU-SHAN LIN YU-TANG LING HONG-XUN LIU YAN-TAO LOU SHI-BIO LU DANG-PING LU FO-TING LUO JIA-LUN

郎靜山 李轂摩 李義弘 李奇茂 李大木 李碩卿 李猷 李漁叔 梁寒操 梁中銘 林隆達 林玉山 林語堂 凌鴻勛 劉延濤 婁師白 魯蕩平 呂佛庭 羅家倫

388 418, 419, 420 354 426 381, 382 433 311, 383, 463 308, 384 320 393 432 463 329 389 325, 326 448 405 304, 305 334

MA SHANG-RONG

MA SHOU-HUA

馬尚融 馬紹文 馬壽華

320 391 307, 310, 392

OU HAO-NIEN

歐豪年

414

M MA SHAO-WEN

O

藝術家索引 P Q R S

T

W

X

Y

Z

PENG CHUN-SHI PU RU

彭醇士 溥儒

368, 369 357, 358, 360, 361, 362

QI GONG QIN XIAO-YI QUE HAN-QIAN

啟功 秦孝儀 闕漢騫

453 332 408

RAO ZONG-YI REN HAN-PING REN YI

饒宗頤 任漢平 任頤

454 422, 423 457

SHEN YAU-CHU SHI QUANG-YUAN SHI SHU-MING SHI WEN-BING SHIE TZUNG-AN SHIUNG YI-CHUNG SONG WEN-ZHI SU FENG-NAN SU MAN-SHU SUN JIA-QIN SUN YUN-SHENG

沈耀初 釋廣元 石叔明 施文炳 謝宗安 熊宜中 宋文治 蘇峯男 蘇曼殊 孫家勤 孫雲生

450 438 375 463 318, 319, 407 436 456 416, 417 455 409 340, 341, 342, 343, 344

TAI JING-NONG

臺靜農

TAO CHING-SHAN TAO SHOU-PO TZENG SHENG-JAI

陶晴山 陶壽伯 曾省齋

322, 365, 366, 367, 404, 409 435 301, 399 320

WANG AHAN-RU WANG JING-ZHI WANG NONG WANG XIN-HENG WANG ZHUANG-WEI WEI JING-LONG WU PING WU XUE-RANG WU YONG-XIANG

王展如 王靜芝 王農 王新衡 王壯為 魏經龍 吳平 吳學讓 吳詠香

444 374 328 373 372, 409 314 379 380 359, 409

XI NAN-XUN XIAO TUI-AN XIAO YI-WEI XIONG HAI

奚南薰 蕭退厂 蕭一葦 熊海

390 449 406 446

YA NONG YANG SHAN-SHEN YE GONG-CHAO YU CHENG-YAO YU WEI YU YOU-REN YU ZHING-LIN

雅農 楊善深 葉公超 余承堯 余偉 于右任 喻仲林

307 440 348 443 377, 378 323, 363, 364 336, 337, 338, 339, 409

ZENG SHAO-JIE ZHANG DA-QIAN ZHANG GUANG-BIN ZHANG GU-NIAN ZHANG LI-SHENG ZHANG MO-JUN ZHANG QUN ZHANG SHI-CHANG ZHANG ZHI-AN ZHENG KE-QI ZHENG MAN-QING ZHENG SHAN-XI ZHOU SHI-XIN ZHOU SHU-SHENG ZHOU ZUO-REN ZHU JIU-YING ZHU QI-ZHAN ZHUANG YAN

曾紹杰 張大千 張光賓 張穀年 張麗生 張默君 張群 張世昌 張直厂 張克齊 鄭曼青 鄭善禧 周士心 周樹聲 周作人 朱玖瑩 朱屺瞻 莊嚴

409 345, 346 410, 411, 412, 413 324 434 315 409 463 398 431 335 428, 429, 430 303 463 452 309 451 333, 409


301 陶壽伯 春梅開妍 設色紙本 立軸 庚戌年 1970 66.6x33.2 cm 款識:庚戌四月,江南陶壽伯寫,時年六十九。 鈐印:陶壽伯(白文)、萬石山人(朱文) 著錄於《當代中國畫壇》,第 13 頁。

TAO SHOU-PO (1901-1997) Plum Blossom ink and color on paper, hanging scroll

NTD 5,000 USD 167 RMB 1,111

302 郭燕嶠 秋嶂瀑寒,富士山下 設色紙本 托片,設色紙本 托片 2002 年,甲子年 1984 69.4x45.7 cm, 69.3x45.2 cm

GUO YAN-JIAO (b.1919) Autumn Scenery, Spring Scenery, Set of 2 ink and color on paper, based mounted

1.

2.

NTD 5,000 USD 167 RMB 1,111

款識: 1. 孤情只愛寫寒秋,便有秋聲紙上流。更寫白雪三五筆,此中曾與故人遊。二零零二年春,寫於中和,八四翁郭燕嶠。 2. 富士山頭春積雪,東京遍地盛櫻花。甲子春三月十七日,歲逢公元一九八四年四月十七日於日本千葉市千葉綜合百貨公司 畫廊,舉行中日美術作家聯誼展,會場揮毫並題。湘東郭燕嶠。 鈐印: 1. 郭燕嶠印(朱文)、天人文苑(白文)、燕崖山樵(朱文)、郭燕嶠八十後作(白文) 2. 郭燕嶠印(白文)、燕崖山樵(朱文)

4


303 周士心 秋霜楓葉

304

設色紙本 立軸

呂佛庭

己酉年 1969

翠峰寒瀑

103.6x58.9 cm

設色紙本 托片 癸丑年 1973

款識:只言春色能嬌物,不道秋霜解媚人。己酉冬,周士心。

68x34.5 cm

鈐印:周士心印(白文)、留餘廬(朱文)、萬物以生(朱文) 款識:癸丑冬,寫於台中。呂佛庭。 著錄於《當代中國畫壇》,第 63 頁。

鈐印:呂佛庭印(白文)、半僧(朱文)

ZHOU SHI-XIN (b.1923)

LU FO-TING (1911-2005)

Maple in Autumn

Landscape

ink and color on paper, hanging scroll

ink and color on paper, based mounted

NTD 10,000 USD 333 RMB 2,222

NTD 15,000 USD 500 RMB 3,333 5


305

306

呂佛庭

程芥子

青龍飛瀑

酒中仙

設色紙本 鏡片

設色紙本 立軸

丁丑年 1997

91.5x34.7 cm

68.7x67.9 cm 款識:李白斗酒詩百篇,長安市上酒家眠。 款識:丁丑仲夏,寫谷關青龍飛瀑於台中東山,呂佛庭。

天子呼來不上船,自稱臣是酒中仙。

鈐印:呂佛庭印(白文)、半僧(朱文)

鴻道仁兄補壁。芥子。

LU FO-TING (1911-2005) Guguan Waterfall ink and color on paper, mounted

NTD 40,000 USD 1,333 RMB 8,889

6

鈐印:芥子書畫(朱文)、春永樓(朱文)

CHENG JIE-ZIH (1910-1987) God of Wine

ink and color on paper, hanging scroll

NTD 20,000 USD 667 RMB 4,444


1.

2.

307 馬壽華,雅農

MA SHOU-HUA, YA NONG

竹是君子,暗香疏影

(1893-1977), ( 生卒年不詳 )

水墨紙本 托片,水墨紙本 托片

Bamboo, Plum Blossom, Set of 2

70.5x41.5 cm, 69.8x41.2 cm

ink on paper, based mounted

款識: 1. 竹是君子。雲章先生雅屬。木軒馬壽華寫。 2. 暗香疏影。雲章先生屬。雅農。

NTD 5,000 USD 167 RMB 1,111

鈐印: 1. 馬壽華印(白文)、木軒書畫(朱文) 2. 野農又字野龍(白文) 說明:上款雲章先生即為束雲章(1886-1973)名士方,以字行,江蘇丹陽人。1915 年考入中國 銀行任辦事員,後任職於天津中國銀行副經理,爾後積極籌辦農貸、並規畫舉辦工貸,以期 改善整個社會經濟。1949 年束雲章隨政府遷臺,籌設雍興公司臺灣紡織廠,並由經濟部聘 為中紡公司董事長,籌設中紡臺灣紡織廠,為臺灣紡織業建立基礎。

7


名人上款 | 魏經龍︵幸園︶

308 李漁叔

LI YU-SHU (1905-1973)

信札

Calligraphy

書法紙本 鏡片

ink on paper, mounted

戊申年 1968 34.8x42.3 cm 釋文:奉題幸園藝舟書畫集。魏公娬媚冠唐賢,貞白門風舉世傳。 滄海近來虹貫月,故應知有米家船。戊申之秋,經龍先生

NTD 5,000 USD 167 RMB 1,111

以其先德及自作詩書畫都為一集屬題。即希正之。墨堂李 漁叔。 鈐印:曾與八大為友(白文)、漁叔(朱文)、魚千里齋(朱文) 說明:文中經龍先生,即魏經龍(1916 -1998),字叔潛,生於日治時期,臺灣新竹人。早年書法臨帖楷 法整秀,尤善歐體,日本美術協會展覽會,獲獎不計其數,揚名於東瀛。遊學上海期間獲海上派傳 人王震、查煙谷薦舉為上海書畫聯合會展委員。回臺後加入詩社〈瀛社〉,揚名詩壇,是詩書畫三 絕傑出的藝術家。曾獲中日展金牌獎文部大臣賞、出席國際書法會議,歷任全國美展常委、詩經研 究會副理事長。

8


名人上款 | 魏經龍︵幸園︶

309 朱玖瑩 行書 書法紙本 托片 戊申年 1968 135.6x34.6 cm 釋文:易有修辭立誠之訓,書有惟口出好興戎之語,春秋有失言之譏,禮有安定辭 之記,銅人有三緘之戒,論語孟子與凡聖人之書,謹言之訓尤多,以是知謹 言乃修德之切要,所以當服膺而勿失之也。 款識:幸園吾兄之屬。戊申,長沙朱玖瑩。 鈐印:湖南長沙朱氏(白文)、玖瑩翰墨(朱文) 說明:上款幸園先生,即魏經龍。

ZHU JIU-YING (1898-1996)

Calligraphy

ink on paper, based mounted

NTD 5,000 USD 167 RMB 1,111

310 馬壽華 行書李白詩 書法紙本 托片

MA SHOU-HUA (1893-1977) Calligraphy

ink on paper, based mounted

NTD 5,000 USD 167 RMB 1,111

己酉年 1969 131.3x33.3 cm

釋文:西上太白峰,夕陽窮登攀。太白與我語,為我開天關。願乘泠風去, 直出浮雲間。舉手可近月,前行若無山。一別武功去,何時復更還? 款識:李太白詩。幸園先生雅屬。己酉秋仲,馬壽華時年七十有七。 鈐印:馬壽華印(白文)、木軒七十歲後作(朱文)、小靜齋(朱文)

說明:上款幸園先生,即魏經龍。 9


名人上款 | 魏經龍︵幸園︶

311 李猷 篆書八言聯 書法紙本 托片 己酉年 1969 136.4x21 cm (x2) 釋文:欲知則學欲能則問,持酒以禮持才以愚。 款識:幸園先生方家正篆。己酉孟秋,秩齋李猷。 鈐印:江東李猷(白文)、嘉有一字秩齋(朱文)、 思勤堂(朱文)、三世書家(白文) 說明:上款幸園先生,即魏經龍。

LI YOU (1915-1997) Calligraphy Couplet ink on paper, based mounted

NTD 5,000 USD 167 RMB 1,111

312 陳其銓 甲骨文八言聯 書法灑金箋紙本 托片 戊午年 1978 136.1x33.8 cm (x2)

CHEN QI-QUAN (1917-2003) Calligraphy Couplet ink on gold paper, based mounted

NTD 5,000 USD 167 RMB 1,111

款識:先齋其家萬物並育,如保赤子四方歸之。殷墟甲骨文字集古句。 幸園吾兄方家大雅法正。歲在戊午二月上澣,嶺南陳其銓時居臺灣。 鈐印:陳(白文)、其銓金石文字(朱文)、吉祥(朱文) 說明:上款幸園先生,即魏經龍。 10


名人上款 | 魏經龍︵幸園︶

313 程滄波 行書唐人詩 書法紙本 托片 115.6x34.5 cm 釋文:澤國江山入戰圖,生民何計樂樵蘇。憑君莫話封侯事,一將功成萬骨枯。 款識:唐人詩。幸園先生正之。滄波居士。 鈐印:程中行(白文)、滄波(朱文) 說明:上款幸園先生,即魏經龍。

CHENG CANG-PO (1903-1990) Calligraphy

ink on paper, based mounted

NTD 5,000 USD 167 RMB 1,111

魏經龍,號幸園、崇軒,臺灣新竹 人,通詩、書、畫,曾獲中日展金 牌獎文部大臣賞,曾出席國際書法 會議,歷任全國美展常委、詩經研 究會副理事長。

314 魏經龍

款識:山高水長。丁巳夏日,幸園魏經龍並題。

山高水長

鈐印:魏(白文)、幸園(白文)、幸園昶春(朱文)

水墨紙本 鏡片 丁巳年 1977 58.6x117.7 cm

WEI JING-LONG (1916 -1998)

NTD 5,000 USD 167 RMB 1,111

Landscape

ink on paper, mounted 11


315

316

張默君 楷書九言聯 書法灑金箋紙本 鏡片

NTD 20,000 USD 667 RMB 4,444

孔德成 篆書 書法紙本 鏡框

辛酉年 1921

己未年 1979

48.5x8.9 cm (x2)

68.7x27.8 cm

釋文:焚香默做道出古人轍,抱膝長吟心將靜者論。

釋文:為學日益。

款識:不俗即僊骨,多情迺佛心。禪心一點似海闊,慧眼萬極作龍飛。

款識:士蘅女弟清屬,己未初夏孔德成。

常愛此中多勝意,更於何處學忘機。掬水月在手,丟華香滿衣。

鈐印:孔德成(白文)

般若斯無相,心經即是空。案頭貝葉原無字,座上曇花別有春。 歲次辛酉春仲之望,久雨初霽,情思逸然。張默君書。 鈐印:張默君印(白文)

KONG DE-CHENG (1920-2008) Calligraphy ink on paper, framed

ZHANG MO-JUN (1883-1965) Calligraphy Couplet ink on gold paper, mounted

12

NTD 12,000 USD 400 RMB 2,667


317

318

傅狷夫

謝宗安

墨色山水

隸書七言聯

水墨紙本 立軸

書法紙本 立軸

乙卯年 1975

99x22 cm (x2)

89.9x45.2 cm 釋文:麥秀雉鳴懷故里,杏村春雨憶江南。 款識:乙卯新秋,寫於心香室,覺翁傅狷夫。

款識:秀邨吾兄大雅正之。皖南謝宗安。

鈐印:傅(白文)、狷夫(朱文)

鈐印:謝宗安鉩(朱文)、鍾盦臨池(白文)、 橄欖齋(朱文)、崇真(朱文)

FU JIUAN-FU (1910-2007) Mountains

SHIE TZUNG-AN (1908-1997)

ink on paper, hanging scroll

Calligraphy Couplet

NTD 20,000 USD 667 RMB 4,444

ink on paper, hanging scroll

NTD 5,000 USD 167 RMB 1,111 13


319 謝宗安 隸書華山廟碑 書法紙本 立軸 138.7x69 cm 釋文:巖巖西嶽,峻極穹蒼,奄有河朔,遂荒崋陽, 觸石興雲,雨我農桑,資糧品物,亦相瑤光, 崇冠二州,古曰雝梁,馮於豳岐,文武克昌, 天子展義,巡狩省方,玉帛之贄,禮與岱亢, 六樂之變,舞以致康,在漢中葉,建設宇堂, 山嶽之守,是秩是望,侯惟安國,兼命斯章, 尊修靈基,肅共壇場,明德惟馨,神歆其芳, 遏禳凶札,揫斂吉祥。 款識:嘯月大兄灋家正腕。謝宗安。 鈐印:謝宗安印(白文)、鍾盦(朱文) 說明:謝宗安是獨特的「漢魏合體書」書法家。本 件作品,墨色深沉老辣、厚重平穩,且通篇 無一字敗筆,是他「漢魏合體書」中的精絕 作品。

SHIE TZUNG-AN (1908-1997) Calligraphy ink on paper, hanging scroll

NTD 30,000 USD 1,000 RMB 6,667

謝宗安,為書法家、詩人。他創立了「漢魏合體書」,書名遠播東南亞。他 7 歲開始學書法,16 歲習六朝碑帖,後師從桐 城姚仲實研經學,長沙陳朝爵攻詩詞。24 歲以擘窠大字蜚聲皖江。抗日戰爭爆發,投筆從軍。1952 年來臺定居,與馬壽華 等創建「中華書法學會」,又與馬紹文等籌建「八儔書會」。數十年來他從篆隸及六朝書體入手,擷取石鼓文之線條,漢石 門頌之放縱與魏石門之錯落參差,融為行草,獨闢蹊徑,在書法界被譽稱為「謝體」。晚年又將漢隸與魏楷相結合,創立「漢 魏合體書」,沈厚勁拔。他的書法名氣在東南亞均獲致卓越讚譽。作品在國內外舉辦個展逾百次,書法獲歐洲、美洲、亞洲 各博物館、美術館典藏。1993 年獲北京邀展,由中央電視台報導。他途經家鄉探親,安徽安慶故友請謝宗安在天柱山留下 墨跡,回台後寫成秋興八首寄上,1995 年「天柱山摩崖刻石」落成,名其崖為謝宗安「秋興崖」,下建亭曰「秋興亭」。

14


名人上款 | 溥侗︵西園︶

1.

2.

3.

4.

5.

320 梁寒操,馮漢樹,曾省齋,馬尚融,戴天仇 草書詩,江山舟影,白梅寒香,鈐印書法,甲骨文集中庸章句 書法紙本 鏡框,設色紙本 鏡框,水墨紙本 鏡框,書法紙本 鏡框,書法紙本 立軸

NTD 20,000 USD 667 RMB 4,444

丙寅年 1926,丙午年 1906,民國四十年 1951,甲子年 1924 97.7x37.5 cm, 91.5x45.9 cm, 101x33 cm, 69x24.5 cm, 123x32.2 cm 釋文:1. 夜靜海濤三萬里,月明飛錫下天風。

說明:上款西園先生,即溥侗。

款識:1. 書應西園先生之屬。寒操。 2. 西園仁兄雅正。丙寅夏吉旦寫於香港,馮漢樹。 3. 磊落生平自寫真,疎園密點墨痕新。一枝禿筆憑橫掃,如見冰天雪地人。丙午春二月於臺北景美,應西園先生之屬 並希教之。曾省齋,時年七十。 4. 四十年冬,北市舉行金石展覽祝總統蔣公華誕,特鐫此詞為壽,藉覘光復大陸云爾。西園仁兄屬正。四十五年春,尚融。 5. 甲骨釋文。大德必得其位,必得其祿,必得其名,必得其壽。集中庸章句。西園先生夫人賢伉儷法家,大雅教正。中華民 國第二甲子,蔣總統經國先生榮獲連任第七任總統紀念日。後學江蘇戴天仇敬贈於蓬萊仙島。 鈐印:2. 馮氏(朱文)、漢樹(白文)、仁山智水(白文) 3. 曾季子印(白文)、省齋(朱文) 4. 馬尚融(白文)、強心(朱文)、怒髮衝冠(朱文)、憑闌處瀟瀟雨歇(朱文)、抬望眼仰天長嘯(白文)、壯懷激烈 (白文)、三十功名塵與土(朱文)、八千里路雲和月(白文)、莫等閑白了少年頭(白文)、空悲切(朱文)、靖康恥 (白文)、猶未雪(白文)、臣子恨(朱文)、何時滅(朱文)、駕長車踏破(白文)、賀蘭山缺(朱文)、壯志飢餐胡 虜肉(朱文)、笑談渴飲匈奴血(白文)、待從頭收拾舊山河(朱文)、朝天闕(白文) 5. 戴天仇印(朱文)、心翁憇隱(白文)、人長壽(白文)

LIANG HAN-CAO, FENG HAN-SHU, TZENG SHENG-JAI, MA SHANG-RONG,DAI TIAN-CHOU (1899-1975), (1908- 卒年不詳 ), (1869-1952), ( 生卒年不詳 ), (1981-1949)

Calligraphies, Landscape, Plum Plum Blossom, Set of 5 ink on paper, framed; ink and color on paper, framed; ink on paper, framed; ink on paper, framed; ink on paper, hanging scroll 15


名人上款 | 溥侗︵西園︶

321 董作賓 甲骨文江南好 書法紙本 鏡框 民國四十六年 1957 63.3x24.2 cm 款識:長相望,月夕與風晨。疑雲疑雨初斷夢。有酒有 花又新春。爭不見伊人。江南好。西園先生方家 正之。中華民國四十六年一月二日寫集契集於臺 北,董作賓。 鈐印:董作賓(白文)、彥堂(朱文)、平庸(朱文)

DONG ZUO-BIN (1895-1963) Calligraphy ink on paper, framed 董作賓,原名作仁,字彥堂,號平廬,河南南陽人。知 名文史學者,在考古學、殷商史、文字學、書法及篆刻 藝術等方面頗有貢獻。曾任福建私立協和大學、國立中 州大學教授,國立中山大學副教授,臺灣大學文學院和 臺灣省立師範學院教授,任國立中央研究院歷史語言研 究所所長。在新成立的國立北京大學國學研究所為研究 生,開始研究甲骨文,前後多次參與挖掘,並將收集到 的甲骨文分為五期:盤庚武丁時代、祖庚祖甲時代、稟 辛康丁時代、武乙文丁時代、帝乙帝辛時代,被譽為甲 骨學四堂之一。在之後胡適由美抵臺出任中央研究院院 長後,力邀董作賓返臺,史語所成立「甲骨學研究室」, 由董作賓擔當主任主持工作。

NTD 80,000 USD 2,667 RMB 17,778 說明:上款西園先生,即溥侗。

16


名人上款 | 溥侗︵西園︶

322 臺靜農 行書馬戴詩 書法紙本 鏡框 76x20.5 cm 釋文:露氣寒光集,微陽下楚丘。 猿啼洞庭樹,人在木蘭舟。 廣澤生明月,蒼山夾亂流。 雲中君不見,竟夕自悲秋。 款識:西園先生雅屬。靜農於臺北龍坡。 鈐印:臺靜農印信(白文)、歇腳盦(白文)、 龍坡(朱文)

TAI JING-NONG (1902-1990) Calligraphy

ink on paper, framed

NTD 80,000 USD 2,667 RMB 17,778 說明:上款西園先生,即溥侗。 溥侗,生於清光緒三年,字厚齋,號西園,別號紅豆 館主,排行第五,人稱侗五爺。光緒七年,載治卒, 溥侗封鎮國將軍,奉旨在上書房讀書,喜收藏金石、 碑帖,雅好崑曲與京劇,通曉音律,屬京劇「譚派」 權威。1927 年任樂律研究所所長,後在清華大學、 北平女子文理學院等校教授崑曲,溥侗亦是清國歌鞏 金甌之作曲人。抗日戰爭期間曾在汪精衛政權擔任要 職。

17


名人上款 | 溥侗︵西園︶

323 于右任 草書王陽明詩 書法紙本 鏡框 94x31.5 cm 釋文:險夷原不滯胸中,何異浮雲過太空? 夜靜海濤三萬里,月明飛錫下天風。 款識:西園先生正。于右任。陽明詩。 鈐印:右任(朱文)

YU YOU-REN (1879-1964) Calligraphy ink on paper, framed

NTD 150,000 USD 5,000 RMB 33,333 說明:上款西園先生,即溥侗。

18


324 張穀年 君子之風 水墨紙本 立軸 丙午年 1966 97x32 cm 款識:君子之風。丙午秋日,張穀年。 鈐印:張穀年印(白文)

ZHANG GU-NIAN (1905-1987) Ink Bamboo ink on paper, hanging scroll 張穀年,生於清光緒 31 年,號懷椿、四香居士,江蘇武進人。 係民國書畫史上最年輕的鬻畫者之一,張榖年與傅狷夫是最早將 「臺灣風景」藉由中國水墨畫推向世界藝壇的人物。來臺後堂號 「連雲精舍」。係上海名家馮超然外甥。幼年居於馮超然家中, 隨其習畫,又隨國學大師王同愈習詩文,札下深厚國學基礎。 1921 年 16 歲時其畫藝即受王同愈肯定,為訂潤格,正式在上海 「鬻畫」,可謂在民國書畫史上最年輕鬻畫之第一人。並在上海 收藏家龐萊臣、李平書家中臨摹歷代名蹟,偏愛唐寅、仇英、沈 周、文徵明。抗日期間張穀年隨國民政府遷徙大後方,寫生足跡 踏遍重慶、成都等西南地區名山勝水,其藝術理念強調「行萬里 路」、「以大自然為師」的寫生精神。1943 年張穀年在上海舉 辦首次個人書畫展,展出了上海至重慶時期的寫生作品,大受藝 壇矚目。1949 年來臺在中央銀行業務局任襄理。1953 年任教育 部美術委員。1970 年完成 16 幅連屏高 5 尺寬 3 丈之「橫貫公路」 即景,參加「紐約世界博覽會」中國館展覽,大放異彩,將臺灣 風景及中國水墨畫推向世界藝壇。張穀年與傅狷夫為最投入「臺 灣風貌」的前輩畫家,係畫壇中開創出「臺灣風貌」的領航人。 任教於政工幹校、文化大學藝術研究所。

NTD 30,000 USD 1,000 RMB 6,667

19


325 劉延濤 行書滿江紅 書法紙本 未裱 130.7x32 cm 釋文:(略) 款識:岳武穆滿江紅。劉延濤。 鈐印:劉延濤印(白文)

LIU YAN-TAO (1908-1998) Calligraphy ink on paper

NTD 30,000 USD 1,000 RMB 6,667

20


326 劉延濤 以友君子 設色紙本 鏡框 民國六十四年 1975 58.5x42.4 cm 款識:以友君子。德勤吾兄雅正。中華民國

LIU YAN-TAO (1908-1998) Orchid

ink and color on paper, framed

NTD 30,000 USD 1,000 RMB 6,667

六十四年,劉延濤試韓國紙。 鈐印:延濤(朱文)、鎦(白文)、 為天墬心(白文)

21


327 陳定山 行書七言聯 書法紙本 立軸 135.2x34.4 cm (x2) 釋文:右史左圖隨手置,傍山臨水乃仙心。 款識:九二老人陳定山。 鈐印:定山九十歲後作(白文)、 定山居士(朱文)、七層樓(朱文)

CHEN TING-SHAN (1896-1989) Calligraphy Couplet ink on paper, hanging scroll

NTD 30,000 USD 1,000 RMB 6,667

22


328 王農 馬 設色紙本 立軸

WANG NONG (1926-2013) Horse

ink and color on paper, hanging scroll

NTD 30,000 USD 1,000 RMB 6,667

67x68.5 cm 款識:王農畫。 鈐印:王農(白文) 說明:本件畫作,係王農大師極少見之題材。 王農,生於 1926 年。1945 年入瀋陽遼東學院美術系,1946 年又入國立北平藝專西洋畫系,師事校長 徐悲鴻畫馬、畫牛。又向李可染、李苦禪、吳作人、李樺習畫。乃致能夠吸收各家所長,所作牛馬、駱駝、 人物、花卉、山水,頗有徐悲鴻、吳昌碩、齊白石之筆勢,古拙蒼勁,獨步藝壇。1951 年以連環漫畫「王 老三」獲臺灣美展第一名,1978 年獲中山文藝國畫創作獎第一名。1985 年又榮獲法國巴黎藝術家月刊 評審為全球現存畫馬藝術家第一名。一生中曾親赴法國、美國、日本、韓國、菲律賓、新加坡、馬來西亞、 澳大利亞、香港、北京中國美術館等 10 餘個國家,舉行個展達 80 餘次,均獲極高評價,其作品曾為許 多國家博物館作永久收藏。所繪群馬動態萬千,氣勢磅礡,開創了國人畫馬的新視野。所繪大漠駝群,更 能表現出豪邁的塞外風光。此兩種繪畫風貌,為其獨特的風格。王農的畫作,日前在大陸拍賣市場上的成 交價節節高升,日後潛力無窮。與江兆申同為臺灣畫家進軍大陸畫壇的傑出人物。 23


329 林語堂 行書中章樂隱詞 書法紙本 鏡片 27x52.2 cm

LIN YU-TANG (1895-1976) Calligraphy

ink on paper, mounted

NTD 40,000 USD 1,333 RMB 8,889

釋文:靜掃塵埃,惜爾蒼苔。任門前紅葉鋪階,也堪圖畫,還也奇哉。 有數株松,數竿竹,數枝梅。花木栽培,取次教開。明天事,天 自安排,知他富貴幾時來。且優游,且隨分,且開懷。水竹之居, 吾愛吾廬。石磷磷亂砌階除。軒窗隨意,小巧規模。卻也清幽, 也瀟灑,也寬舒。懶散無拘,此等何如?倚闌干臨水觀魚。風花 雪月,贏得功夫,好焚些香,說些話,讀些書。 款識:右錄中章樂隱詞。博永康仁兄哂政,龍溪林語堂。 鈐印:林語堂(白文)、有不為齋 (朱文)

林語堂,中國文學家、發明家。福建漳州龍溪人,生於漳州市平和縣坂仔鎮,乳名和樂,名玉堂,後改 為語堂,聖約翰大學英文學士、美國哈佛大學比較文學碩士、德國萊比錫大學語言學博士,曾任北京 大學英文系教授、廈門大學文學院院長、聯合國教科文組織美術與文學主任、國際筆會副會長等職, 1940 年和 1950 年兩度獲得諾貝爾文學獎的提名。

24


330 HU SHIH(1891-1962)

胡適 行書自作詩 書法紙本 鏡片

Calligraphy

ink on paper, mounted

NTD 70,000 USD 2,333 RMB 15,556

28.3x39.7 cm 釋文:霧鬢煙鬟蓋代姿,亦能妖冶亦能奇。 忽然全被雲遮了,待得雲開是幾時。 款識:從神戶上東京車中望富士山所見。 呈鈴木先生,胡適。 鈐印:適之(朱文)

胡適,字適之,安徽績溪人。1915 年入哥倫比亞大學哲學系,拜杜威為師。1916 年提倡白話文, 新文化運動的領袖之一。1917 年任北大教授,參加《新青年》編輯,1920 年出版白話詩集《嘗試 集》,開拓詩歌創作之路。陸續考證古代白話小說《水滸傳》、《紅樓夢》,並積極介紹西方文學 作品與理論,促進中西文化交流。1931 年任北大文學院長兼中文系主任。抗戰期間擔任駐美大使, 1945 年任北大校長。1958 年回臺灣任中央研究院院長。一生興趣廣泛,著述豐富,在文學、哲學、 史學、考據學、教育學、倫理學、紅學等諸多領域都有深入的研究。

25


331 陳其銓

CHEN QI-QUAN (1917-2003)

隸書格言

Calligraphy

書法紙本 立軸 甲子年 1984 70x136.5 cm 釋文:明鏡止水以澄心,泰山喬嶽以立身。

ink on paper, hanging scroll

NTD 20,000 USD 667 RMB 4,444

青天白日以應事,光風霽月以待人。 款識:歲在甲子八月之上澣吉旦。嶺南奇川陳其銓。 鈐印:陳印(白文)、其銓(朱文) 陳其銓,號奇川,祖籍廣東省豐順縣人。為中國近代精絕的「隸碑合體」書法家、書法教育家、中國書法學會理 事長。1949 年來臺灣,任東海大學書法教授。其書風老辣厚重,隸書以「典雅的乙瑛碑」和「秀逸的禮器碑」為 骨幹,融入「金文、魏碑」,成為獨特的「隸碑合體」書風。曾獲頒第一屆「書法薪傳獎」。他又是卓然有成的 書法教育家,桃李國內外,使中華書法光大於亞洲,弘揚於世界。書法作品在國立歷史博物館、臺灣美術館、國 父紀念館、臺北美術館舉行個展多次,並在韓、日、星、馬、港、澳、歐、美等國展覽。他的作品流傳甚廣,曾 獲大陸、法、德、日、韓、新加坡、智利、波蘭、香港等國家美術館、博物館典藏。著作有:中國字體源流、中 國書法概要、臺灣五十年來的書法發展與傳承等。為當代書法名家。

26


332 秦孝儀 篆書臨散氏盤銘 書法紙本 立軸 辛丑年 1961 92.3x15.7 cm 款識:辛丑盛夏,劇臨散氏盤銘兩行,以應達華先生之屬。衡山秦孝儀。 鈐印:秦孝儀(白文)、心波(朱文)

QIN XIAO-YI (1921-2007) Calligraphy ink on paper, hanging scroll

NTD 30,000 USD 1,000 RMB 6,667 秦孝儀,字心波,湖南省衡東縣吳集鎮桃嶺村人,自幼繼承家學,精通儒學、 經史,博覽群書,曾獨創「秦體字」,他自成一格的書法早成一絕,寫詩 如同寫日記,記行記憶,而文房與器物的收藏,呼應而為文人雅趣。上海 法商學院法律系畢業後,曾赴美國奧克拉荷馬大學深造,榮獲人文科學博 士學位。自 24 歲起受蔣中正重用,赴臺後曾任中華民國總統府待從秘書, 並先後擔任了中國國民黨副秘書長、中國國民黨中央委員會文宣組副組長、 中國國民黨中央設計考核委員會委員等職務。蔣中正臨終時負責起草遺囑, 並為《蔣公紀念歌》作詞。此後為蔣經國所敬重,於 1976 年起擔任中國國 民黨黨史會主委至 1991 年卸職。黨史會主委任職期間,編有《國父全集》、 總統蔣公思想言論總集等書籍。亦曾任國立臺灣大學教授。1983 年起任故 宮博物院院長,2000 年以 80 歲高齡退休。

27


333 莊嚴 瘦金書八指頭陀詩 書法紙本 鏡片 丁酉年 1957 56.3x29.7 cm 釋文:薄莫古城頭,蒼茫萬里秋。 大江流漢水,落日滿汀洲。 天地一迴首,關山起夕愁。 南樓今夜月,還憶瘐公遊。 款識:歲丁酉十二月初一,莊嚴。 鈐印:莊嚴尚嚴(白文)

ZHUANG YAN (1899-1980) Calligraphy ink on paper, mounted

NTD 40,000 USD 1,333 RMB 8,889 莊嚴,字尚嚴,號慕陵,生於吉林省長春市。為書 法家、前故宮博物院副院長,護送故宮首批文物來 臺之人。

28


334 羅家倫 行書詩 書法紙本 立軸 77.2x31 cm 釋文:搖金拖紫翠湖鮮,著箇漁舟更覺妍。 自是夕陽常愛美,好峰多傍彩雲邊。 款識:日月潭泛舟。鼎銘先生兩正。羅家倫。 鈐印:羅家倫(朱文)

LUO JIA-LUN (1897-1969) Calligraphy

ink on paper, hanging scroll

NTD 100,000 USD 3,333 RMB 22,222 羅家倫,生於清光緒 23 年,為著名學者、教育家、思想家、 社會活動家。也是北京大學學生領袖、「五四運動」的命名者、 新文化運動倡導者、印度國旗最後定稿的有力建議者。曾擔任 中央政治學校教育長(校長蔣中正)、清華大學首任校長、中 央大學校長。清華大學「男女合校」即由其首創,南京大學的 校訓「誠樸雄偉」亦由其所提出。歷任:北伐軍總司令部少將 教育處處長、國民黨中央執行委員、滇黔考察團團長、西北考 察團團長、首任駐印度大使、考試院副院長、國史館館長。 1919 年 1 月,在陳獨秀、胡適支持下,羅家倫與傅斯年在北 大成立「新潮社」,出版新潮月刊,提倡新文化,成為北大學 生領袖。同年 5 月 4 日在北京發生五四運動時,由他寫成「北 京學界全體宣言」,在街頭散發,成為中國近代史上著名的文 告。於任清華大學校長時,有位入學考生其數學僅得 15 分, 最後由羅家倫親自拍板錄取,這位即是日後大名鼎鼎的「錢鍾 書」。羅氏所主持的所有大學教育,均提出以「民族主義」為 本位的教學主張,是中國近代教育史上不可忽視的偉大貢獻。

29


335 鄭曼青 墨藤葡萄 設色紙本 鏡片 34.2x42.3 cm 款識:玉井山人曼髯遣意之作。 鈐印:曼髯(白文)、玉井山人(朱文)

ZHENG MAN-QING (1902-1975) Grapes ink and color on paper, mounted

NTD 40,000 USD 1,333 RMB 8,889

336 喻仲林 夏花雙雀 設色紙本 鏡框 壬戌年 1982 99.5x32 cm

鄭曼青,原名岳,字曼青,自號蓮父,別署玉井山人,又號曼髯。 1949 年來臺,與于右任、陳含光等結詩社,又與馬壽華、陶芸樓、

款識:壬戌夏日,山左仲林寫於雲合少榭。

陳方、張穀年、劉延濤、高逸鴻等成立七友書畫會,並參與發起建

鈐印:喻仲林印(白文)、隨意點津(白文)

立中華民國畫學會,當選為理事兼國畫委員會主委,又任中國文化 學院華岡教授、中華文化復興運動委員會紐約分會藝術組負責人。 由於擅詩、書、畫、拳、醫五長,故被讚為「一代奇才」。

YU ZHING-LIN (1925-1985) Playful Sparrows ink and color on paper, framed

NTD 35,000 USD 1,167 RMB 7,778 30


337 喻仲林 花鳥 設色紙本 立軸

YU ZHING-LIN (1925-1985) Sparrows

ink and color on paper, hanging scroll

NTD 80,000 USD 2,667 RMB 17,778

癸丑年 1973 45.5x59.3 cm

款識:癸丑六月仲林寫於臺灣。 鈐印:喻(朱白文)、仲林所作(白文)、一花一世界(朱文)

喻仲林,字性根,山東省冠縣人,為近代知名的花鳥畫家。喻仲林出生於文藝之家,耳濡目染之 下自然培育出獨特的審美觀與對藝術龐大的熱情。因八年抗戰關係,隨軍政府遷臺才在師範大學 美術系旁聽時受到金勤伯教授指導,奠定其紮實的繪畫技法;爾後與孫家勤、胡念祖組成「麗水 精舍」。喻仲林的畫與字齊名,其中更以工筆花鳥、蔬果、草蟲等題材聞名,用色簡潔、單純, 常借迷濛的背景襯托主體姿色,將花鳥的靈氣生動地表現出來。他以其繪畫天賦加上後天勤奮苦 學,終究在海內外闖出名聲。

31


338 喻仲林 寒鴉啄雪 水墨紙本 立軸 丙午年 1966 159.5x46.3 cm 款識:風前無復婆娑意,卻有寒鴉啄雪來。丙午冬日,仲林寫。 鈐印:喻(白文)、仲林所作(朱文)

說明:本件作品,為喻仲林大師少見的「寫意畫」,且足足有 8.3 才,係露世最大的尺幅,屬稀罕作品。

YU ZHING-LIN (1925-1985) Crows in Snow

ink on paper, hanging scroll

NTD 100,000 USD 3,333 RMB 22,222 喻仲林,生於 1925 年,山東冠縣人。他是國際著名的工筆花鳥 畫家,專攻工筆花鳥 40 餘年,將五代北宋以後的傳統花鳥畫, 加以復興,並且發揚光大。被譽稱為「近代中國學院派花鳥畫第 一人」,及「臺灣工筆花鳥畫一代宗師」。9 歲時母親過世,將 他託給胞兄許宗海,許宗海是當時頗有名聲的花鳥畫家,引發了 喻仲林對於繪畫的興趣。他自山東十九聯中畢業後,正值抗日戰 爭時期,進入黨政軍聯部訓練班,學習通訊。期滿後派駐魯蘇敵 後戰區服務,屢次對日軍展開敵後突襲作戰。抗戰勝利後,他由 戰區轉往濟南市國軍「軍政部」工作。1949 年國共內戰失敗,隨 軍轉進臺灣,任職於國防部通訊大隊。1952 年結識正在師大藝術 系就讀的同鄉張弘,由張弘替他申請了旁聽生的資格,乃正式進 入師大藝術系就讀。1956 年與胡念祖、孫家勤三人合組「麗水精 舍」,並開班授徒。1971 年至日本舉辦個展,1975 年至夏威夷 擔任客座教授,並舉行個展,同年獲頒行政院「中興文藝獎」。 他的花鳥工筆畫,具有傳統工筆的精麗雅緻,又融入水墨渲染的 技法及西畫的光影,畫面具有華麗豐潤的特質,被譽為「艷而不 俗,細而不板」。他將傳統花鳥工筆畫及文人水墨畫融為一體, 開創中國曠古迄今所未有的新局,成為國際著名的「工筆花鳥畫 家」。畫作尤為日本多家博物館、美術館、企業家所爭相典藏。

32


339 喻仲林 檜木山娘 設色紙本 立軸 壬戌年 1982 97.2x62.6 cm 款識:壬戌之秋七月既望, 山左喻仲林畫。 鈐印:喻仲林(朱文)、 清泉郡(白文)、 麗水精舍(朱文) 題簽:喻仲林檜木山娘。 壬戌八月仲林題。 喻仲林(白文) 來源:出自家屬。

YU ZHING-LIN (1925-1985)

Taiwan Blue Magpie ink and color on paper, hanging scroll

NTD 200,000 USD 6,667 RMB 44,444

33


大風遺韻

340 孫雲生 霜葉黃鳥 設色紙本 立軸

SUN YUN-SHENG (1918-2000) Bird on Branch

ink and color on paper, hanging scroll

NTD 50,000 USD 1,667 RMB 11,111

辛卯年 1951,癸巳年 1953 27x23.6 cm 款識:枯槎已覺秋風勁,霜葉遠於花態濃。更遣新聲有黃鳥,那知景色近三冬。 辛卯十一月雲生孫家瑞。癸巳秋日,舊作題似超哉道長指正,雲生弟瑞。 鈐印:孫家瑞(朱文)、雲生(朱文)、孫五(朱文)、雲生(白文) 說明:作者孫雲生向來係以「孫雲生家瑞」落款,惟本件作品卻以「雲生弟瑞」落款,並遣辭極為謙恭的 致贈「李超哉道長」,足證孫、李間之友情「至深且密」,此其一。復查,本件作品右下端以辛卯年(1951) 落款,應於 1951 年完成。又於癸巳年(1953)致贈李超哉道長,時隔 3 年之久,亦證孫氏係從積存 3 年多作品中,精挑最滿意之佳作致贈李氏,此其二。細觀本件作品之畫面為「紅葉黃鳥」,詩意動人,尤 以 8 枚紅葉,均栩栩如生,凌空微微翻風。葉脈圓潤,再綴以蟲蛀之裝飾,更加靈動活現。可謂,該佳構 不亞於其師張大千筆力,甚有出藍之勢。

34


大風遺韻

341 孫雲生 花鳥 設色紙本 立軸 戊午年 1978 82x40.7 cm 款識:戊午夏日,擬宋人筆,寫於五峰園西窗, 寧河孫雲生家瑞。文陽先生方家正之。 鈐印:孫家瑞印(白文)、雲生書畫(朱文)、 大風堂門人(朱文)

SUN YUN-SHENG (1918-2000) Bird on Branch

ink and color on paper, hanging scroll

NTD 50,000 USD 1,667 RMB 11,111

35


大風遺韻

342 孫雲生

SUN YUN-SHENG (1918-2000)

夏荷

Lotus

設色紙本 鏡片

ink and color on paper, mounted

NTD 70,000 USD 2,333 RMB 15,556

民國八十一年 1992 71.3x105.8 cm 款識:耳敞仁兄正之。初發芙蓉出水鮮,纖塵不染淨而娟, 設方明遠評詩語,應致延年愧自然。八十一年歲壬申秋孟於菁園,孫雲生家瑞。 鈐印:孫家瑞(白文)、雲生(朱文)、大風堂門人(朱文)、五峰園長年(朱文) 孫雲生,大風堂傳人,1918 年出生於河北省,少受其父啟蒙,修臨王羲之、歐陽修、蘇軾、歐陽洵等 名家書法,並從其母習誦近體詩,其後追隨恩師張大千長達四十七年,師生情誼猶如父子。孫雲生的作 品洋溢著古畫的風神和今畫的趣緻,融合中西繪畫理念,亦同時保有中國傳統文化的特殊風情,匯為一 紙卻毫無衝突。其工筆、寫意、潑墨、潑彩均運用自如,山水、人物、花鳥、蟲魚亦無所不擅,題畫法 書更得大千筆意。

36


大風遺韻

343 孫雲生 尋幽探勝 設色紙本 立軸 乙巳年 1965 88.7x45.4 cm 款識:景琨先生法家教正。乙巳十月初吉, 孫雲生同客台灣。 鈐印:孫家瑞印(白文)、雲生長年(朱文)

SUN YUN-SHENG (1918-2000) Mountains

ink and color on paper, hanging scroll

NTD 100,000 USD 3,333 RMB 22,222 孫雲生,生於 1918 年。1936 年拜入張大千 門下。1938 年華北學院藝術系畢業,復入北 京故宮博物院古畫研究所 3 年。1950 年奉召 入巴西八德園隨侍張大千,一方面學畫,一方 面替張大千整理舊稿,照顧生活,亦步亦趨, 終生不離,前後追隨張大千長達 47 年。張大 千為人豪氣大方,在大陸、美國、香港、臺灣 等地收徒上百人,張氏常對外說:「真正獲我 畫藝精髓及信賴者僅孫雲生一人,為大風堂掌 門弟子。」孫雲生的作品工整秀雅,山水、人 物、花鳥、蟲草均擅,設色亮麗。其工筆、寫 意、潑墨、潑彩皆運用自如,畫面融合傳統與 近代的筆法和氣息,被臺海兩岸藝壇譽稱為第 一流畫家。曾任臺灣師範大學、國立藝專教授。 在臺灣舉辦個展 8 次,比利時 1 次。2000 年 過世。2009 年在常州江南美術館舉辦「張大 千、孫雲生師生紀念展」,2011 年在北京保 利藝術博物館舉辦「張大千、孫雲生畫作展」。

37


大風遺韻

344 孫雲生 青嵐曉翠 設色紙本 鏡框 庚午年 1990 48x107.3 cm

38

款識:庚午夏五月既望前二日吉星小榭, 寫似維城道友雅賞。孫雲生家瑞。 鈐印:孫家瑞印(白文)、雲生(朱文)


大風遺韻

SUN YUN-SHENG (1918-2000) Landscape ink and color on paper, framed

NTD 130,000 USD 4,333 RMB 28,889 39


大風遺韻

345 張大千 信札致孝蘇先生 書法紙本 未裱 36.9x53 cm 釋文:九月 日,愚弟大千雯波敬請孝蘇仁嫂夫人賜主一夏間□上蕪簡後,怱怱又已二三月, 舍間百事煩瑣,又兼支出浩繁,一切仰賴嫂與方達兄全力照顧,愚夫婦久留國內,各以 舊疾住院治療,今雖出院,仍須隔日檢視,而親朋往來亦復忙亂不堪。下月十五日起, 歷博又復為拙作展出一較大之欣賞會,日日伏案塗抹,墨瀋汗水同濕襟袖,竟不得上書 叩問興居,叨在愛末,平恕無狀,小女歸來,一切命面呈。大千雯波同叩。

ZHANG DA-QIAN (1899-1983) Calligraphy ink on paper

NTD 40,000 USD 1,333 RMB 8,889

40


大風遺韻

346 張大千 羅漢 設色紙本 鏡片 辛未年 1931 31.7x28.8 cm 款識:此君受學。文潔公畫佛也。農髯夫子以為神似且題字以寵之。 惜文潔公不及見也,把筆記此,悲從中來。辛未三月,大千居士爰。 鈐印:季(白文)、元(朱文)

ZHANG DA-QIAN (1899-1983) Bodhidharma

ink and color on paper, mounted

NTD 80,000 USD 2,667 RMB 17,778 41


白雲薪傳

347 黃君璧 雲巖觀瀑 設色紙本 鏡片 己未年 1979 33.1x33.9 cm

款識:雲巖觀瀑。己未春月,八十二叟黃君璧。 鈐印:黃君璧(白文)、君翁(朱文)

HUANG JUN-BI (1898-1991) Waterfall

ink and color on paper, mounted

NTD 80,000 USD 2,667 RMB 17,778 42


白雲薪傳

348 黃君璧,葉公超,陳子和 蒼松竹石 設色紙本 立軸 134x67.2 cm 款識:雄杭仁兄雅屬。黃君璧寫石,葉公超 竹,陳子和松並記。 鈐印:子龢超然(朱文)、復齋(白文)、 葉公超(白文)、君翁(朱文) 來源:香港佳士得 2014 春拍 Lot 1556

HUANG JUN-BI, YE GONG-CHAO, CHEN ZI-HE (1898-1991), (1904-1981), (1910-1984)

Pine, Bamboo and Rock ink and color on paper, hanging scroll

NTD 280,000 USD 9,333 RMB 62,222

43


白雲薪傳

349 黃君璧 溪橋覓句 設色紙本 鏡片 戊午年 1978 32.9x33.8 cm 款識:溪橋覓句。戊午春日,君翁黃君璧。 鈐印:黃君璧(白文)、君翁(朱文)

HUANG JUN-BI (1898-1991) Bridge to Bamboo Forest

ink and color on paper, mounted

NTD 80,000 USD 2,667 RMB 17,778

44


白雲薪傳

350 黃君璧

HUANG JUN-BI (1898-1991)

幽谷巖瀑

ink and color on paper, framed

設色紙本 鏡框

Misty Mountains

NTD 350,000 USD 11,667 RMB 77,778

39.8x59.7 cm 款識:巖空谷迴野雲深,路繞清溪岸繞林。 何處幽人專一壑,數間茅屋對山陰。黃君璧。 鈐印:黃君璧(白文)、君翁(朱文)、白雲堂(白文) 黃君璧,生於廣東南海。原名韞之,名允瑄,號君翁,晚號米壽老人。1914 年考入廣東公學,師事李瑤屏。1922 年入 陳丘山之楚庭美術院研究西畫,參展廣東第一屆美展即獲得金牌獎。1923 年與畫家盧振寰等人合組癸亥畫社,曾先後執 教于廣州培正中學、廣州市美術專科學校、省立女師、江村師範、四川國立中央大學藝術系,期間並與書畫家梁寒操、 黃賓虹、馬公愚、徐悲鴻、張大千、張目寒、溥心畬等人過遊。曾獲巴西美術學院院士榮銜、美國紐奧良市「金鑰」暨榮 譽市民、韓國慶熙大學最高榮譽大學獎章、韓國弘益大學榮譽哲學博士等。1948 年冬來臺任教於臺灣師範大學藝術系至 1971 年退休。1984 年獲臺灣文藝特別貢獻獎。。生前為國立臺灣師範大學美術研究所教授,臺灣教育部美術教育委員 會委員,臺灣故宮博物院管理委員會委員。作品多次入選在新加坡、韓國、美國、馬來西亞、法國、香港、臺灣等地舉辦 的大型美術作品展覽,曾應邀赴法國、英國、荷蘭、聯邦德國、西班牙、義大利、希臘、巴西、美國、泰國等地考察、講 學或舉辦個人畫展。出版《黃君璧畫集》、《黃君璧國畫作品選集》、《黃君璧書畫集》等。擅山水,尤以畫雲水瀑布為長, 創作中西兼取,注重寫生,師法自然,所作筆墨渾厚,蒼茫深雄,自具特色。與張大千、溥心畬同被尊稱為「渡海三家」。

45


寒玉門風

351 周澄 竹菊圖 水墨紙本 鏡框 癸亥年 1983 22.3x102.5 cm

CHAO CHENG (b.1941)

Bamboo and Chrysanthemum ink on paper, framed

NTD 15,000 USD 500 RMB 3,333

款識:林添先生伉儷清翫。癸亥中秋月圓,蓴波周澄寫。 鈐印:偶然畫得(朱文)

352 江兆申 行書題南洋海棠 書法紙本 立軸 乙亥年 1995 37x21.5 cm 釋文:題南洋海棠。瓔珞纏枝淚掛腮,多情江雨臥荒苔。 英雄早謝歌風意,一寸相思一寸灰。成句。 款識:庭有雜卉,傍砌臨堦,高可三四尺餘,柔脆有節如篠, 葉則似桑緣,五出又加肥厚,表深綠凝斑,若灑粉背面, 紅色蘂,累累垂,作瓔珞狀。考諸舊籍,不得其名,人 或稱之南洋海棠云,回信筆墨染,並繫俚語一句,一時 寄興,殊不足觀。乙亥兆申纂。 鈐印:雲影闚窗(白文)

JIANG ZHAO-SHEN (1925-1996) Calligraphy

ink on paper, hanging scroll

NTD 15,000 USD 500 RMB 3,333

46


寒玉門風

353 江兆申 林塘話舊 設色紙本 鏡框 癸亥年 1983 69x135 cm

JIANG ZHAO-SHEN (1925-1996) Lodge in the Woods

ink and color on paper, framed

NTD 1,300,000 USD 43,333 RMB 288,889

款識:蘭社裛衰香,開扉趣自長。寒煙宿墟落,清月上林塘。意想殊為適,形骸固可忘。 援琴有餘興,聊復寄吟觴。癸亥夏日雨窗,茮原江兆申寫和靖詩。 鈐印:茮園染翰(白文)、物外真遊(朱文)、我於維也斂衽無閒言(白文) 江兆申,生於安徽縣,家學淵源,對傳統詩文書畫接觸甚早。1949 年來臺後曾跟隨溥心畬習詩文, 任故宮博物院館長。江兆申之筆墨師承古人,但卻開創出中國山水新風貌,自成「江派」畫風,其作 畫構圖取勢恬然合度,表現層嶂深壑,更顯獨到功力。用筆流暢自信,縱橫自如,墨色淋漓盡致而層 次豐潤,在在顯現沉著清雅的個人特色,江兆申既精通詩書畫印,亦精藝術鑑賞與藝術史,尤以繪畫 著稱,其繼承傳統、開創現代中國水墨畫的貢獻和成就,受兩岸藝壇推崇為文人畫的典範。享有「中 國文人畫最後一筆」的美譽。

47


寒玉門風

354 李義弘 且坐吃茶 設色紙本 鏡框

LEE YI-HONG (b.1941) Tea Party ink and color on paper, framed

NTD 650,000 USD 21,667 RMB 144,444

乙丑年 1985 67.5x104.5 cm 款識: 日高五丈睡正濃,軍將叩門驚周公。口云諫議送書信,白絹斜封三道印。開緘宛見諫議(書)面,手閱月團三百片。聞 道新年入山裏,蟄蟲驚動春風起。天子未嘗陽羨茶,百草不敢先開花。仁風暗結珠琲瓃,先春抽出黃金芽。摘鮮焙芳旋 封裹,至精至好且不奢。至尊之餘合王公,何事便到山人家?柴門反關無俗客,紗帽龍頭自煎喫。碧雲引風吹不斷,白 花浮光凝碗面。一碗喉吻潤。二碗破孤悶。三碗搜枯腸,惟有文字五千卷。四碗發輕汗,平生不平事盡向毛孔散。五碗 肌骨清。六碗通仙靈。七碗喫不得也,唯覺兩腋習習清風生。蓬萊山,在何處?玉川子乘此清風欲歸去。山中群仙司下 土,地位清高隔風雨。安得知百萬億蒼生命,墮在顛崖受辛苦。便從諫議問蒼生,到頭還得蘇息否?乙丑秋日偶錄盧仝 茶歌,李義弘畫。 鈐印: 義弘之印(白文)、在川小鉩(朱文)、且坐吃茶(白文)

48


寒玉門風

局部

355 CHAO CHENG (b.1941)

周澄 過三峽 設色紙本 鏡框

Three Gorge of Changjiang River ink and color on paper, framed

NTD 240,000 USD 8,000 RMB 53,333

辛未年 1991 45.2x123.7 cm 款識:眾水會涪萬,瞿塘爭一門。朝宗人共挹,盜賊爾誰尊。孤石隱如馬,高蘿垂飲猿。 歸心異波浪,何事即飛翻。辛未中秋後遊長江三峽歸而寫,借杜工部寄意。蓴波周澄並識。 鈐印:周澄(白文)、蓴波(朱文)、遠離顛倒夢想(白文)

全圖

49


寒玉門風 3.

356 周澄 古柏行 設色金銀花粉蠟箋紙本 手卷 乙未年 2015 1. 19.3x67.5 cm 2. 19.3x88.8 cm 3. 19.3x43.7 cm

50

CHAO CHENG (b.1941) Ancient Cypress

ink and color on paper, handscroll

NTD 170,000 USD 5,667 RMB 37,778


寒玉門風 1.

2.

釋文:孔明廟前有老柏,柯如青銅根如石。霜皮溜雨四十圍,黛色參天二千尺。君臣已與時際會,樹木為猶人愛惜。 雲來氣接巫峽長,月出寒通雪山白。憶昨路繞錦亭東,先主武侯同閟宮。崔嵬枝幹郊原古,窈窕丹青戶牖空。 落落盤踞雖得地,冥冥孤高多烈風。扶持自是神明力,正直原因造化功。大廈如傾要梁棟,萬年回首丘山重。 不露文章世已驚,未辭剪伐誰能送。苦心豈免容螻蟻,香葉終經宿鸞鳳。志士幽人莫怨嗟,古來材大難為用。 款識:1. 古柏行。乙未大寒後,蓴波周澄書。 2. 乙未大寒後幾日,臺灣遭百年來酷寒,高山大雪靄靄,近郊亦降瑞雪,呵凍寫古柏數株,並錄杜甫古柏行。 周澄並記。 3. 幽澹原真性,孤標不受憐。谿山吾友在,相對送殘年。乙未歲寒,周澄寫柏。 鈐印:多福(白文)、周澄(白文)、周澄(朱文)、周澄(白文)

51


寒玉門風

357 溥儒 行書七言聯 書法灑金箋紙本 鏡片 己亥年 1959 77.1x12.6 cm (x2) 釋文:舉案澣衣斯謂禮,啜菽飲水盡其歡。 款識:已亥正月,心畬。 鈐印:舊王孫(朱文)、溥儒(白文)

PU RU (1896-1963) Calligraphy Couplet ink on gold paper, mounted

NTD 200,000 USD 6,667 RMB 44,444

52


寒玉門風

358 溥儒 畫,周澄 題 寒林密雪 水墨紙本,書法灑金箋紙本 鏡片 1. 54.2x28.2 cm,2. 23.7x28.6 cm 2.

款識: 1. 寒林藏密徑,高岫宿殘雪。心畬。 2. 寒林密雪。 癸巳中秋,蓴波周澄書。 鈐印: 1. 溥儒(白文) 2. 周澄(白文)

PU RU, CHAO CHENG (1896-1963), (b.1941) Snowscape ink on paper, ink on gold paper, mounted

NTD 380,000 USD 12,667 RMB 84,444

1.

53


寒玉門風

359 吳詠香 柳塘煙色 設色紙本 鏡框

WU YONG-XIANG (1913-1970) Lotus Pond

ink and color on paper, framed

NTD 75,000 USD 2,500 RMB 16,667

38.8x52 cm 款識:柳塘煙色裏,荷葉暮波中。小艇凌溪水,菱歌動晚風。吳詠香寫於鷗波館。 鈐印:吳二(朱文)、鷗波館(朱文)

吳詠香,福建閩侯人,髫齡嗜畫,落筆不凡,國立北平藝專畢業,受知於齊白石, 溥心畬,入北平古物陳列所國畫研究院研習三年,深入宋元堂奧,為閨閣翹楚,又 拜黃賓虹門下,風格益峻。與陳隽甫為伉儷,溥心畬為題「鷗波館」,取寓趙管神 仙之侶。

54


寒玉門風

360 溥儒 松崖歸鴉 水墨紙本 鏡框 49x27.5 cm 款識:奇松倒掛一枝斜,石進崎嶇路縳餘。 秋色蕭條人跡少,空江雲影送歸鴉。 詠香女弟屬,溥儒。 鈐印:舊王孫(朱文)、溥儒(白文)、 明夷(朱文) 說明:上款女弟詠香,即女弟子吳詠香。

PU RU (1896-1963) Cliffside Pine Tree ink on paper, mounted

NTD 560,000 USD 18,667 RMB 124,444

55


寒玉門風

361 溥儒 草書自作詩 書法落霞箋紙本 鏡框 27x14.5 cm 釋文:青天留片石,萬古向河汾。 不作巫山雨,空生洛水雲。 花枝開霧鬢,苔蘚上羅裙。 巖際餘霞色,還成織錦文。 蕭蕭水石清,遠岸夕陽明。 江午垂釣罷,閒望片雲行。 款識:心畬。 鈐印:心(朱文)、畬(白文) 來源:香港佳士得 2014 春季拍賣會 Lot 1669 56

PU RU (1896-1963) Calligraphy ink on paper, framed

NTD 250,000 USD 8,333 RMB 5 5 , 5 5 6


寒 寒玉 玉門 門風 風

362 溥儒 秋畔鄉居 設色紙本 成扇 庚辰年 1940 34.5x20 cm 款識:庚辰孟秋,心畬作。 鈐印:心畬(朱文)

PU RU (1896-1963) Village in Autumn ink and color on paper, folding fan

NTD 580,000 USD 19,333 RMB 1 2 8 , 8 8 9

溥心畬,名儒,又號羲皇上人、西山逸士。出身滿族皇室,是清朝道光皇帝 第六子親王的次孫。溥心畬自幼飽學,精通經史和書畫,宗法宋元,無師自 通,直接取諸古人作品,不避雅俗,不分文野,博採眾長,其擅人物、花鳥、 走獸,山水,但溥心畬的畫,始終不離開傳統文化和文人之心,山水畫以淡 雅見長,著重線條勾勒,用筆挺健勁秀,筆墨間有雅秀俊逸之境。此畫設色 典雅,松樹筆墨變化多,自然流動,層層皺染,筆簡而意暢,整張畫顯得沈 厚中有一份古雅。曾以畫名與張大千並稱「南張北溥」,又與吳湖帆並稱「南 吳北溥」。

57


363 于右任 草書杜甫詩 書法紙本 未裱 152x41.2 cm 釋文:單于寇我壘,百里風塵昏。雄劍四五動, 彼軍爲我奔。擄其名王歸,繫頸授轅門。 潛身備行列,一勝何足論。 款識:少陵前出塞之一。錫卿先生正之。 于右任。 鈐印:右任(朱文)

YU YOU-REN (1879-1964) Calligraphy ink on paper

NTD 100,000 USD 3,333 RMB 22,222

58


364 于右任 草書六言聯 書法紙本 立軸 民國三十九年 1940 133x33.4 cm (x2) 釋文:不役世俗之樂,將成我心所安。 款識:寄凡老弟法家。三十九年七月, 于右任。 鈐印:右任(朱文)、太平老人(朱文)

YU YOU-REN (1879-1964) Calligraphy Couplet ink on paper, hanging scroll 于右任,近現代中國書壇上頗富創造性的 一位書家。于右任除了廣研漢隸、魏書、 唐楷,更寫得一手流暢的趙孟頫體行書和 楷書,晚清時期,專研北魏碑帖,學習各 體各派,去蕪存菁,融會貫通,從北朝墓 誌中脫胎自此書藝大進,以魏體為根基形 成「於體」行書自成一格。在 30 年代前 後受到王世鏜作章草的啟發,轉向由章草 入今草的草書臨習,在他的草書作品中化 繁為簡,形態優美,幾乎筆筆中鋒,不時 可見章草的筆法,且精氣內蓄,墨酣力 足,給人以飽滿渾厚之感。

NTD 150,000 USD 5,000 RMB 33,333

59


365 臺靜農 書晁叔用詩 書書法紙本 立軸 甲子年 1984 118.3x28 cm 釋文:塵埃自與青雲斷,歲月誰令白髮來。數口無歸關外客, 一春多病幾登臺。常閑水上鷗從遠,只老籠中鶴任開。 日月避愁無處脫,直須到手不停杯。少年使酒走京華, 提步會游蘇小家。看舞霓裳羽衣曲,聽歌玉樹後庭花。 門侵楊柳垂珠箔,窗對櫻桃卷碧紗。坐客半驚隨逝水, 主人星散落天涯。 款識:晁叔用詩。國志先生雅教,甲子孟夏,臺靜農于龍坡 丈室。 鈐印:台(押)(朱文)、靜農無恙(白文)

TAI JING-NONG (1902-1990) Calligraphy ink on paper, hanging scroll 臺靜農,中國現代著名作家,安徽霍丘人,曾用筆名青曲、聞超、孔 嘉、釋耒等,和韋素園、李霽野、李何林為好友,曾出版兩本短篇小 說集《地之子》和《建塔者及其它》。30 年代曾在北平輻仁大學青 島山東大學任教。抗戰爆發後在四川白沙女子師範學院教書,任中文 系主任,課餘仍寫了不少小說、散文和論文,對魯迅先生的人品和文 品推崇之至,對時局進行了嚴肅尖銳的剖析,表現了濃烈的民族情感 和奮發的人生態度。

NTD 50,000 USD 1,667 RMB 11,111

60


366 臺靜農 隸書七言聯 書法紙本 立軸 癸亥年 1983 131.5x32.7 cm (x2) 釋文:老子五千言道德,大令十三 行法書。 款識:春嬌女弟存念。癸亥除夕, 靜農於龍坡丈室。 鈐印:臺靜農(白文)、龍坡靜者 (朱文)

TAI JING-NONG (1902-1990) Calligraphy Couplet ink on paper, hanging scroll

NTD 80,000 USD 2,667 RMB 17,778

61


367 臺靜農 行書劉禹錫竹枝詞 書法紙本 鏡片 65.6x53 cm

TAI JING-NONG (1902-1990) Calligraphy

ink on paper, mounted

釋文:白帝城頭春草生,白鹽山下蜀江清。南人上來歌一曲,北人陌上動鄉情。 山桃紅花滿上頭,蜀江春水拍山流。花紅易衰似郎意,水流無限似儂愁。 日出三竿春霧消,江頭蜀客駐蘭橈。憑寄狂夫書一紙,住在成都萬里橋。 瞿塘嘈嘈十二灘,此中道路古來難。長恨人心不如水,等閒平地起波瀾。 楊柳青青江水平,聞郎江上踏歌聲。東邊日出西邊雨,道是無晴還有晴。 款識:醒禹先生雅屬。靜農。 鈐印:臺靜農(白文)、靜者(朱文)、靜者白首攻之(朱文) 說明:上款醒禹先生本名毛懷懽,為張大千專用攝影師。 62

NTD 100,000 USD 3,333 RMB 22,222


368 彭醇士 隱山尋幽 設色紙本 立軸 164x45.5 cm 款識:夙覽周王傳,家藏海國圖。荊關吾不憾,園綺日相於。 孟夏多幽事,員丘共隱居。故人思在遠,聊報當攜壺。 彭醇士。 鈐印:彭醇士印(白文) 著錄於《彭醇士詩書畫選集》,第 44 頁。

PENG CHUN-SHI (1896-1976) Landscape

ink and color on paper, hanging scroll 彭醇士,譜名康祺,後更名粹中,字醇士,號素庵,一號素翁,以 字行,江西高安人。中華民國詩人、書畫家、政治人物。彭醇士的 詩書畫稱為三絕。其詩初學張宛邱,後學李義山;在中國大學學習 時,即經常向《國聞周報》曹纕蘅主編的《採風錄》投稿。其書法 則自定武蘭亭入門,融會二王的書法,得王羲之「奉橘」的精髓, 以中小行楷最絕。其畫學耕煙散人王石谷,旁及宋元諸位畫家,畫 路既深且廣,以山水為最佳。早年在南昌之時,曾和山陰陳伯平及 其弟子輩交往,結「無聲詩社」( 取「畫為無聲之詩」之意 )。彭 醇士曾獲 1964 年馬尼拉國際詩人大會「桂冠詩人」獎。1971 年 獲巴基斯坦自由大學授予名譽文學博士學位。

NTD 340,000 USD 11,333 RMB 75,556

 

63


寒玉門風

369 彭醇士

PENG CHUN-SHI (1896-1976)

江畔送行峯

Fishing Boat

設色紙本 鏡框

ink and color on paper, framed

甲寅年 1974 29x56 cm 款識:晦明吾兄屬并乞正之。 甲寅十一月望,彭醇士。 鈐印:彭醇士(朱文)

NTD 50,000 USD 1,667 RMB 1 1 , 1 1 1

說明:上款「晦明」即熊惠民(1915-2002),字晦明,原籍江西清江,畢業於東北大學, 曾任臺灣員林中學校長、高雄高級中學校長,國立中山大學教授等職。工書,師事彭醇士。

64


愛梅小築 | 渡臺書畫專輯

370 丁翼

DING YI ( 生卒年不詳 )

行書贊文

Calligraphy

書法紙本 鏡片 乙未年 1955 25.1x74.4 cm

ink on paper, mounted

NTD 10,000 USD 333 RMB 2,222

款識:乙未春日於翠園。應星耀撰,丁翼書。 鈐印:應星耀(白文)、翼印(白文)、健翔金石翰墨(朱文) 說明:撰此文者應星耀(1894-1968),浙江慈谿人,任寧波慈城鎮中城小 學校長達 40 年。其長子即著名實業家及「應氏杯世界職業圍棋錦盃賽」創辦 者應昌期(1917-1997)。

371 孔德成 篆書題額 書法紙本 鏡框 68.5x32.5 cm 釋文:含英咀華。 款識:仲㦤鄉兄正之,弟孔德成 鈐印:孔德成印(朱文)

KONG DE-CHENG (1920-2008) Calligraphy

ink on paper, framed

NTD 10,000 USD 333 RMB 2,222

說明:上款「仲㦤」,即王延德(1910-2005),山東日照人,先後畢業於陸軍 官校、警官學校,抗日期間屢獲勛章,曾任威海衛市警察局長兼代理市長,渡臺 後任職澎湖防衛部,後辭軍職;遊學日本,文武全才,鑽研佛學,皆有所成。

65


愛梅小築 | 渡臺書畫專輯

372 WANG ZHUANG-WEI (1909-1998)

王壯為

Calligraphy

行書后山詩

ink on paper, mounted

書法紙本 鏡片

NTD 20,000 USD 667 RMB 4,444

乙卯年 1975 29x101.5 cm

款識:后山詩。乙卯臘月,漸者壯為。 鈐印:目畊肘書(白文)

373 王新衡 楷書嘉言

WANG XIN-HENG (1908-1987) Calligraphy

ink on paper, mounted

書法紙本 鏡片

NTD 15,000 USD 500 RMB 3,333

65.5x23.5 cm

款識:脩身八訣。傑夫老棣新居補壁並互勉焉。慈谿王新衡。 鈐印:慈水王氏(白文),新衡(朱文)

王新衡,浙江慈谿人。國民政府軍政要人,留學蘇聯莫斯科大學,與蔣經國是同學, 與張群、張學良、張大千交情甚深,組成「三張一王」的「轉轉會」,輪流作東, 談文論藝。

66


愛梅小築 | 渡臺書畫專輯

374 王靜芝 行書七言聯 書法紙本 立軸 庚午年 1990 108.9x21.7 cm (x2)

WANG JING-ZHI (1916-2002) Calligraphy Couplet

ink on paper, hanging scroll

NTD 10,000 USD 333 RMB 2,222

釋文:金赤桃符帶草寫,芬芳椒酒過花斟。 款識:庚午新春,王靜芝。 鈐印:王大安印(白文)、霜茂樓(朱文)

375 石叔明 朱文甲骨七言聯 書法紙本 立軸 丁未年 1967 135x32.8 cm (x2)

SHI SHU-MING (b.1917) Calligraphy Couplet

ink on paper, hanging scroll

NTD 15,000 USD 500 RMB 3,333

釋文:處事多文無往不利,齊家以德其后咸亨。 款識:觀漁先生法正。丁未年秋叔明集契。 鈐印:石叔明印(白文)、見山集字(朱文)

說明:上款「觀漁」,即王觀漁,福建人,1974 年 當選金門首位國大 代表,雅好文藝,擅詩文書畫,廣交藝文界人士,曾經營「燕南畫坊」 (即「金門畫廊」) 67


愛梅小築 | 渡臺書畫專輯 3.

4.

2.

1.

376 朱龍盦 致傅狷夫信札三通 1. 29.5x22.7 cm, 2. 29.6x22.7 cm, 3. 14.3x24.5 cm, 4. 44.2x17.6 cm

JU LONG-AN (1907-1975) Calligraphy Letter ink on paper

NTD 10,000 USD 333 RMB 2,222

釋文: 1. 狷夫社兄足下:前寫呈拙書聯二付,煩代付裝池,仍以紙裱可也。此二聯擬在夲屆書展時獻醜者,張遷語聯係重寫,弟以為似較前作稍 為厚重,另一聯係擬黑女志意者,均祈指政為幸。附(匯)呈四百元,乞付裱費,前後(共四副),款或不足,並乞代墊,容北去時面璧。 又煩囑付裱家,上下左右可以鑲寬,不可裁狹,千萬莫切,前次小聯題款處裁切過窄,致龍爪鴻切去一節,不免傷痛耳,一笑。又此二聯 係墨汁加水重磨者,雖較係純墨汁有新鮮感,仍乞囑付「飛托」為是,以免滲蹟為盼,為托耑此即頌道祉,弟朱雲拜,十月卅日。嫂氏均 此不力。 2. 狷夫兄:寄北市畫寓計有六件(聯 2 條幅 4),係以印刷掛號寄出,或須用前印收件,故退回郵局,日內必有再送一次之規定。前又寄出 大堂幅二付,一臨乙瑛,一臨西狹,另臨鄭文公碑大條幅一件(寄南港前寓),均煩付裱。超哉來信須人出十件,弟擬在此次所裱者,選 八件,均懇法眼決定。如要宣傳相片,並煩付攝,一切面謝。此候道安,弟朱雲叩。 3. 狷夫兄:款拜收,何事急急,明年擬再托裱也,謝謝!復請覃安。弟雲拜上,元五。 說明:此三通信札內容,皆為朱龍盦託請傅狷夫將參與「十人書展」之作品送裱之相關內容, 可窺見當時藝壇知交之間的互信互重與對作品自我要求的嚴謹態度。

著錄:此三通信札著錄於,《朱龍盦 105 歲書畫紀念集》,第 248、249 頁。 2011 年 8 月國立歷史博物館出版。

377 YU WEI (1910-2011)

余偉 萬峰瑞雪 設色紙本 鏡片

Snowscape

ink and color on paper, mounted

66.7x45 cm

款識:歲寒歸思悵鄉關,筆墨蕭疏點染間。 何似大痴三丈卷,萬峰積雪富春山。 鈐印:拾研堂(朱文)、桐城余偉(白文)、 再造河山指顧間(朱文)

68

NTD 15,000 USD 500 RMB 3,333


愛梅小築 | 渡臺書畫專輯

379 吳平

378 余偉 隸書十六言聯 書法灑金箋紙本 立軸

NTD 10,000 USD 333 RMB 2,222

平安富貴 設色紙本 托片 壬辰年 1952 67.9x45.5 cm

100.3x15 cm (x2) 款識:壬辰秋,堪白吳平。 釋文:尋江令宅,訪段侯家,流水聲中六朝如夢。

鈐印:吳平之鉥(白文),堪白長年(朱文)

賭大傅綦,弄野王笛,夕陽檻外雙槳徐停。 款識:子漢先生雅正。辛亥中秋,桐城余偉書於拾研室。 鈐印:退邨(朱文)、桐城余偉(白文)、謙龠堂心賞(朱文)

說明:上款「子漢」,即旅居加拿大知名詩人陳桂 (1930-2007,字子漢,廣東潮州人)

YU WEI (1910-2011)

WU PING (b.1920) Peony

ink and color on paper, based mounted

NTD 10,000 USD 333 RMB 2,222

Calligraphy Couplet ink on gold paper, hanging scroll 69


愛梅小築 | 渡臺書畫專輯

380 吳學讓 煙江輕舟 設色紙本 鏡片 33.2x67.6 cm

款識:退伯。

WU XUE-RANG (1924-2013) Riverside

ink and color on paper, mounted

NTD 10,000 USD 333 RMB 2,222

鈐印:吳學讓(白文)、 退伯(朱文)

381 李大木 篆書四言聯

LI DA-MU (1926-2002) Calligraphy Couplet

ink on paper, hanging scroll

書法紙本 立軸 戊辰年 1988 134.5x34.1 cm (x2)

NTD 15,000 USD 500 RMB 3,333

釋文:貴壽無極,福履齊長。 款識:歲次戊辰仲秋之月,李大木試春風竹筆。 鈐印:李(朱文)

70


愛梅小築 | 渡臺書畫專輯

382 李大木 翰音

LI DA-MU (1926-2002) Chicks

ink and color on paper, based mounted

設色紙本 托片

NTD 10,000 USD 333 RMB 2,222

辛酉年 1981 42x68.1 cm

款識:翰音。辛酉春正月,李大木寫。 鈐印:獨翁(白文)、戩穀(朱文)

383 LI YOU (1915-1997)

李猷 行書劉彥和語 書法紙本 立軸

Calligraphy

ink on paper, hanging scroll

NTD 15,000 USD 500 RMB 3,333

乙卯年 1975 134.6x68 cm

釋文:詩總六義,風冠其首,斯乃化感之本源,志氣之符契也。 是以怊悵述情,必始乎風,沈吟鋪辭,莫先乎骨。故辭之 待骨,如體之樹駭。 款識:乙卯上春,書劉彥和風骨篇語。常熟李猷。 鈐印:江東李猷(白文)、今史官(朱文)、雪丼(朱文)

71


愛梅小築 | 渡臺書畫專輯

384 李漁叔 行書七言聯 書法灑金箋紙本 托片

385 NTD 25,000 USD 833 RMB 5,556

丙午年 1966

金勤伯 松下論道 設色紙本 立軸 87.5x35.5 cm

118x23.7 cm (x2) 款識:辰冬吾兄儷賞,吳興金勤伯。 釋文:才高江夏無雙士,夢暖羅浮第一春。 款識:哲賢世講即席,丙午漢臘李漁叔。

鈐印:吳興(朱文)、金開業(白文)、 勤伯(朱文)

鈐印:漁叔翰墨(白文),魚千里齋(朱文)

JIN QIN-BO (1910-1998) 李漁叔,原名明志,以字行,晚號「墨堂」,室名「魚千里齋」,湖

Scholars' Discussion Under Pine Tree

南湘潭人,文名早發,被譽為「湖南才子」。留學日本明治大學,詩

ink and color on paper, hanging scroll

才敏捷,能書擅畫,所作行楷飄逸秀潤,與溥心畬、彭醇士常詩詞往 來,歷任國立臺灣師範大學、中國文化大學中文系及研究所教授。

LI YU-SHU (1905-1973) Calligraphy Couplet

ink on gold paper, based mounted 72

NTD 20,000 USD 667 RMB 4,444


愛梅小築 | 渡臺書畫專輯

386 胡念祖 蘆塘朝露 設色紙本 鏡片 壬戌年 1982 60.2x30 cm 款識: 1. 心原胡念祖。 2. 蘆塘朝露白如霜。壬戌清秋於麗水精舍。 心原胡念祖又識。 鈐印: 1. 胡念祖(白文)、心原(朱文) 2. 胡念祖(朱文)

HU NIAN-ZU (b.1927) Cabin by the Pond

ink and color on paper, mounted

NTD 40,000 USD 1,333 RMB 8,889

387 范伯洪 竹下獨思 設色紙本 立軸 乙卯年 1975 45x69 cm 款識:秋泉先生方家雅屬,乙卯冬 仲,范伯洪於雨來軒。 鈐印:范(白文)、伯洪(朱文)、 雨來軒(朱文)

FAN BO-HONG (1937-1998) Meditation

ink and color on paper, hanging scroll

NTD 10,000 USD 333 RMB 2,222 73


愛梅小築 | 渡臺書畫專輯

388 郎靜山 楷書五言聯 書法紙本 立軸 辛未年 1991 135x33.8 cm (x2) 釋文:哲君喜善咏,旭日昭星明。 款識:惟誠法師撰同部首奇聯。辛未百零一叟郎靜山。 鈐印:靜山壹零一歲作(朱文) 說明:惟誠法師,臺灣花蓮人,1947 年生,18 歲於 基隆市月眉山靈泉寺出家,自幼喜詩文,鑽研古典詩 詞,為臺灣著名詩僧,與郎靜山為忘年摯交。

LANG JING-SHAN (1892-1995) Calligraphy Couplet

ink on paper, hanging scroll

NTD 15,000 USD 500 RMB 3,333

389 凌鴻勛 行書王維詩 書法紙本 立軸 92x18 cm 款識:道慎仁兄屬書,凌鴻勛。 鈐印:凌鴻勛(朱文)

LING HONG-XUN (1894-1981) Calligraphy

ink on paper, hanging scroll

NTD 10,000 USD 333 RMB 2,222

凌鴻勛,字竹銘,廣東省番禺縣人,為中國近現代著名鐵道工程學家、教育家, 對於國立交通大學在臺復校居功厥偉,現今校園內「竹湖」、「竹軒」、「竹銘館」 皆為紀念凌鴻勛而取名。凌鴻勛自幼飽讀四書五經,雅好文藝書畫,與渡臺前輩 書畫家及文人學者交誼皆深。 74


愛梅小築 | 渡臺書畫專輯

390

391

奚南薰

馬紹文

隸書杜甫詩

行書陸游詩

書法紙本 鏡片

書法紙本 立軸

117.6x37.3 cm

96x38.2 cm

釋文:白也詩無敵,飄然思不群。清新瘐開府,俊逸

釋文:鏽川池閣記曾游,落日欄邊特地愁。白首即今行萬

鮑參軍。渭北春天樹,江東日暮雲。何時一尊

里,淡煙依舊送孤舟。歸心久負鱸魚鱠,春色初回

酒,重與細論文。

杜若洲。會買一簑來釣雨,憑誰先為謝沙鷗。

款識:康寧先生雅正,墨孫奚南薰。

款識:彝陵馬紹文。

鈐印:毗陵奚氏(白文)、南薰印信(朱文)

鈐印:馬紹文印(白文)、瀞廬(朱文)

XI NAN-XUN (1915-1976)

MA SHAO-WEN (1894-1968)

ink on paper, mounted

ink on paper, hanging scroll

NTD 15,000 USD 500 RMB 3,333

NTD 10,000 USD 333 RMB 2,222

Calligraphy

Calligraphy

75


愛梅小築 | 渡臺書畫專輯

392 馬壽華 荒江雁影 設色紙本 鏡片 乙未年 1955 56.4x37.7 cm 款識:荒江雁影。大閎吾兄鑑家雅屬,乙未春日木軒馬 壽華寫於小靜齋。 鈐印:馬氏(白文)、木軒(朱文)、小靜齋(朱文)

MA SHOU-HUA (1893-1977) Migration

ink and color on paper, mounted

NTD 20,000 USD 667 RMB 4,444

393 梁中銘 牴犢情深 水墨紙本 鏡框 丙寅年 1926 32.7x92 cm 款識:祥雷仁弟雅賞,丙寅夏,中銘。 鈐印:中銘寫生(朱文)、優哉游哉(白文)、抱望廬(朱文) 76

LIANG ZHONG-MING (1906-1994) Buffalo Family

ink on paper, framed

NTD 15,000 USD 500 RMB 3,333


愛梅小築 | 渡臺書畫專輯

395 陳含光 篆書自作詩 書法紙本 鏡片 民國四十四年 32.9x36.9 cm

394 陳立夫

釋文:眾子夷州地,潛龍欲起時。日聞吾圉固,天與中興期。 後樂應交儆,先聲早入詩,誰如周小雅,頌美不忘規。

行書嘉言

款識:四十四年元旦,臺灣詩壇屬賦。陳含光年七十有七。

書法紙本 鏡框

鈐印:含光(朱文)

民國八二年 72.4x29.9 cm

說明:《臺灣詩壇》創刊於 1951 年 6 月(前身為 1949 年發行的《臺灣詩報》), 為專載古典詩詞的藝文雜誌,曾今可任發行人,黃景南任經理,1952 年

款識:良藩先生大雅之屬。陳立夫, 八二、十一、二二。 鈐印:陳立夫(朱文)

CHEN LI-FU (1900-2001) Calligraphy

ink on paper, framed

NTD 10,000 USD 333 RMB 2,222

聘于右任為名譽社長,賈景德任社長,林熊祥、陳逢源為副社長,1955 年聘王開運為第三位副社長,次年增設臺南辦事處,是臺灣早期影響力 遍及全臺的古典詩詞藝文刊物。

CHEN HAN-GUANG (1879-1957) Calligraphy

ink on paper, mounted

NTD 15,000 USD 500 RMB 3,333 77


愛梅小築 | 渡臺書畫專輯

396 陳其銓 篆書六言聯 書法紙本 立軸 1983 年 142.3x35.5 cm (x2) 釋文:史冊顯于萬載,子孫永寶三民。 款識:集周金文字,七十二年八月,嶺南奇川陳其銓並書。 鈐印:陳其銓印(白文)、奇川(朱文),嶺南陳其銓、琢隸 之印(白文) 著錄於《奇川墨跡選集》,第 67 頁。民國 72 年 11 月歷史博物館 出版。

CHEN QI-QUAN (1917-2003) Calligraphy Couplet

ink on paper, hanging scroll

NTD 15,000 USD 500 RMB 3,333

說明:1974 年,陳定山應《大 成雜誌》之邀繪製月刊封面, 作「煮茶圖」二幅,一直一 橫,由雜誌選用,因該刊自 創刊以來皆以直幅作品設計

397 陳定山 煮茶圖 設色紙本 托片

封面,因乃擇「煮茶圖」直 幅刊為 1974 年 11 月 1 日出

CHEN TING-SHAN (1896-1989)

版之《大成雜誌》第十二期

ink and color on paper, based mounted

誌》創辦人沈葦窗過世後釋

Tea Tasting

予藏家。二幅「煮茶圖」畫

30x66 cm 款識:煮茶圖。定山人。 鈐印:山居(朱文) 78

封面。此橫幅則於《大成雜

NTD 15,000 USD 500 RMB 3,333

中元素皆同,唯構圖不同, 各具趣味,足見陳定山於書 畫文人逸趣上之造詣。


愛梅小築 | 渡臺書畫專輯

399

398 陳雪屏,張直厂 隸書五言聯,游魚 水墨灑金箋紙本 鏡框

NTD 15,000 USD 500 RMB 3,333

陶壽伯 畫梅 設色紙本 鏡片

己未年 1979

辛未年 1991

41.5x35 cm

87.5x29.9 cm

釋文:1. 文字壽千秋,聲名極四方。

款識:我於八十七歲返鄉探親,既至無錫訪香

款識:1. 己未夏日集禮器碑字,陽羨陳雪屏。 2. 直厂。 鈐印:1. 陳雪屏(白文)、勁盫(朱文)、吉羊(朱文) 2. 直(朱文)

雪海,復至杭州西泠探林和靖私放鶴 處,夫人強平愛女鳳茗偕行也。辛未新 正,陶壽伯寫生,記年九十。 鈐印:陶之芬印(白文)、陶壽伯(朱文)、 江南(白文)、萬石樓(朱文)

張直厂,名馥庠,江蘇無錫人,博雅好古,工書善畫精篆刻, 為「海嶠印集」成員。

CHEN XUE-BING, ZHANG ZHI-AN (1901-1999), (1902-1991) Calligraphy Couplet

ink on gold paper, framed

TAO SHOU-PO (1901-1997) Plum Blossom

ink and color on paper, mounted

NTD 10,000 USD 333 RMB 2,222 79


愛梅小築 | 渡臺書畫專輯

400 傅申 行書七言聯 書法紙本 未裱 庚申年 1980 135.7x34.8 cm (x2) 釋文:麥壟高低紫燕飛,煙村南北黃鸝語。 款識:庚申在洛城書王庭珪句,君約。

FU SHEN (b.1937)

Calligraphy Couplet ink on paper

NTD 10,000 USD 333 RMB 2,222

80


愛梅小築 | 渡臺書畫專輯

401 程芥子 鍾馗 設色紙本 立軸 丙申年 1956 94x43.5 cm 款識:丙申七夕臨東舟本,程芥子。 鈐印:芥子(朱文)、布衣暖菜根香詩書滋味 長(朱文) 著錄:《欣於所遇-鳳甲美術館館藏水墨百選 集》,第 188 頁。

CHENG JIE-ZIH (1910-1987) Chung K'uei

ink and color on paper, hanging scroll

NTD 40,000 USD 1,333 RMB 8,889 程芥子,名柳燊,以字行。浙江餘姚人。早年 私淑海上名家馮超然繪畫風格,人物由明人法 入手,上承北宋李公麟法,面貌勾描、工皴而 能傳神。為臺灣當代著名畫家和教育家。

81


愛梅小築 | 渡臺書畫專輯

403

402 程滄波 楷書八言聯 書法灑金箋紙本 立軸 庚子年 1960 128.8x21.7 cm (x2) 釋文:克家有子,降爾遐福。 玄德無名,受祿於天。

CHENG CANG-PO (1903-1990)

Calligraphy Couplet ink on gold paper, hanging scroll

NTD 20,000 USD 667 RMB 4,444

款識:虞裳老長兄七十大壽。庚子新正,愚弟程滄波書賀。 鈐印:程中行(白文)、滄波(朱文)

董夢梅 花蝶圖

DONG MENG-MEI (b.1927)

設色紙本 鏡片

Butterfly

庚午年 1990

ink and color on paper, mounted

56x28.2 cm 款識:心香有遠朋。 庚午夏月董夢 梅於藝術教育

NTD 15,000 USD 500 RMB 3,333

館揮毫之作。 鈐印:董夢梅印(白文)、山濤(朱文)、般若 (朱文)、墨緣精舍(白文)

說明:上款「虞裳」,印郭虞裳(1891-1971),原名傳治,

82

上海人,1914 年留學日本,回國後 1919 年任上海《時事 新報 ‧ 學燈》主編,1921 年派駐英國,應徐志摩、張幼

董夢梅,山東高密人,來臺後畢業國立師範大學美

儀之邀入住倫敦徐家,後改派駐德國。1947 年任第四屆立

花鳥人物,精研佛教造像,1982 年獲中國畫學會

法委員,1949 年渡臺,任中國民主社會黨主席。

國畫金爵獎。

術系及中國文化大學藝術研究所,兼擅界畫,工筆


愛梅小築 | 渡臺書畫專輯

404 TAI JING-NONG (1902-1990)

臺靜農

Calligraphy

草書黃山壽題畫詩二首

ink on paper, based mounted

書法紙本 托片 20.9x59.7 cm 釋文: 1. 虞機方满目,何意落風埃。豈為乘軒寵, 遥相渡海来。五弦空悲别,六翮漫相摧。

NTD 15,000 USD 500 RMB 3,333

好共翔寥闊,凌雲戲九垓。 2. 朔風捲樹無雲影,半壁寒光天欲冥。怪 底晴窗見雪飛,江空忽露峨嵋頂。 款識:臺靜農先生遺墨無款。 堪白吳平敬識。 鈐印:吳平之鈢(白文),堪白長年(朱文)

405 魯蕩平 草書詩 書法紙本 托片

NTD 10,000 USD 333 RMB 2,222

142.5x35 cm

款識:醒之仁老兄兩正,蕩平臨池遣興。 鈐印:魯蕩平印(白文)、若衡(朱文)

LU DANG-PING (1895-1975) Calligraphy

ink on paper, based mounted 83


愛梅小築 | 渡臺書畫專輯

407

406 蕭一葦 秋山高士圖 設色紙本 鏡框

NTD 25,000 USD 833 RMB 5,556

謝宗安 篆書八言聯 書法灑金箋紙本 立軸 135.3x33.5 cm (x2)

90.5x29 cm 釋文:大道碩猷,君子是則。用中執敬,古人之徒。 款識:策策西風落葉多,秋來君子意如何。思親愛國 千千句,坐對溪山只自哦。慕萱詞長以鴻製詩

款識:有政仁隸雅屬,集石鼓文字,謝宗安。 鈐印:謝宗安印(白文)、鐘厂(朱文)

稿見贈,莊誦之餘不勝欽服,爰寫秋山高士圖並 繫小詩謹以奉媵即之郢政。一葦。 鈐印:湘鄉蕭氏(白文)、一葦(朱文)、縱一葦之所 如(朱文)、無限江山(朱文)

XIAO YI-WEI (1908-2003) Cabin by the Stream ink and color on paper, framed 84

SHIE TZUNG-AN (1908-1997) Calligraphy Couplet ink on gold paper, hanging scroll

NTD 10,000 USD 333 RMB 2,222


愛梅小築 | 渡臺書畫專輯

408 闕漢騫 草書杜甫詩 書法紙本 立軸 乙巳年 1965 179.8x59.5 cm 釋文:陳倉石鼓文已訛,大小二篆生八分。秦有李斯漢蔡邕, 中間作者寂不聞。嶧山之碑野火焚,棗木傳刻肥失真, 苦縣光和尚骨立,富貴瘦硬方通神。 款識:闕漢騫,乙巳春三月。 鈐印:闕漢騫印(白文)、撥雲(朱文)、敬事慎言(白文) 著錄於《自立藝苑書畫選集 第一輯》,第 60 頁。民國 66 年 10 月自立晚報社出版。

QUE HAN-QIAN (1901-1972) Calligraphy ink on paper, hanging scroll

NTD 40,000 USD 1,333 RMB 8,889 闕漢騫,字撥雲,湖南寧遠人,黃埔軍校第四期步科畢業, 抗日名將,官拜陸軍中將,渡臺後,先後擔任中部防守令官、 臺灣防衛副總司令、東部防守區中將司令官、澎湖防衛司令 官。生平嗜書法,擅狂草,時稱「撥雲體」,受于右任,吳 稚暉推重,溥心畲曾為闕漢騫 60 大壽書寫壽序。

85


愛梅小築 | 渡臺書畫專輯 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10.

9.

11.

12.

409 臺靜農、莊嚴、陳含光、張群、曾紹杰、王壯為、丁翼、金勤伯、 吳詠香、喻仲林、孫家勤、胡念祖、陳雋甫 ... 等人 贈凌竹銘書畫冊 14 開 水墨設色紙本 冊頁 1957、1958 年 封面 / 封底:30x21 cm 內頁:29.7x41.5 cm (x14) 86

NTD 300,000 USD 10,000 RMB 66,667


愛梅小築 | 渡臺書畫專輯

1. 陳含光 楷書

13.

10. 陳雋甫 竹雀圖

14.

釋文:卷懷翰墨。

款識:竹銘仁丈雅教。丁酉夏日陳雋甫。

款識:海嶽庵語。含光,時年七十有九。

鈐印:陳(白文)、雋甫(朱文)

鈐印:含光(白文)

11. 吳詠香 歸巢

2. 張群 楷書菜根譚句

款識:竹銘仁丈誨正。

款識:錄菜根譚。竹銘吾兄屬書,弟張群。

鈐印:詠香(朱文)、香(朱文)

鈐印:張群之印(白文)

12. 徐瑩 山水

3. 曾紹杰 金文

款識:竹老法家教正。丁酉夏日,徐瑩。

款識:丁酉三月臨漢陽泉使者舍薰盧銘文,

鈐印:徐瑩(朱文)

恭呈竹公鈞誨。湘鄉曾紹杰。

13. 喻仲林 清供

鈐印:紹杰之鉥(白文)

款識:竹銘先生方家雅正。戊戌春月喻仲林畫於臺灣。

4. 莊嚴 行書詩

鈐印:喻氏(白文)、仲林(朱文)、家居槑莊(白文)

款識:丁酉新春書似竹老道長法正。莊嚴。

14. 孫家勤 荷塘仕女

鈐印:莊嚴(白文)、夢盫(白文)

款識:竹銘先生雅正,孫家勤畫。

5. 王壯為 行書自作詩

鈐印:孫氏(白文)

款識:竹銘先生兩教。丁酉春,壯為。

說明:此冊為渡臺第一代、第二代文人書畫家 14 人特為凌鴻勛(1984-

鈐印:壯為(白文)、肖行印

1981)先生所作,具有豐富的藝術與文獻價值。

6. 丁翼 金文

凌鴻勛,字竹銘,廣東省番禺縣人,為中國近現代著名鐵道工程學家、

款識:竹老督書。丁酉上已,錫山丁翼。

教育家。1915 年即以第一名畢業於交通大學前身「交通部上海工業專們

鈐印:梁溪丁翼字曰健翔(白文) 、舊王孫弟子(朱文)

學校」,被推薦赴美實習,1918 年返國,1920 年代理母校校長。後母 校改稱交通部南洋大學,凌鴻勛於 1924-1927 年擔任校長,自 1927 年 起至 1943 年,全力投入中國鐵道建設,被譽為繼詹天佑之後的「鐵路

7. 臺靜農 行書詩

聖人」,1948 年 4 月獲選為第一屆中央研究院院士,回臺後任中國石油

款識:竹銘先生教正。

公司董事長長達 20 年(1951-1971),對於國立交通大學在臺復校居

鈐印:靜農(朱文)、臺靜農(白文)

功厥偉,現今校園內「竹湖」、「竹軒」、「竹銘館」皆為紀念凌鴻勛

8. 金勤伯 梅竹雙清 款識:擬陳老蓮筆意,奉竹銘仁丈教正。

而取名。凌鴻勛自幼飽讀四書五經,雅好文藝書畫,與渡臺前輩書畫家 及文人學者交誼皆深,此冊即為凌氏生前與藝文圈之重要文獻。

戊戌端午後,吳興金勤伯。 鈐印:吳興(朱文)、金勤(白文) 、勤伯(朱文)、倚桐閣(朱文) 9. 胡念祖 雲影獨釣 款識:竹銘先生雅正。戊戌春三月,胡念祖。 鈐印:胡念祖(白文)

TAI JING-NONG, ZHUANG YAN, CHEN HAN-GUANG, ZHANG QUN, ZENG SHAO-JIE, WANG ZHUANG-WEI, DING YI, JIN QIN-BO, WU YONG-XIANG, YU ZHING-LIN, SUN JIA-QIN, HU NIAN-ZU, CHEN JUAN-FU

Calligraphies and Paintings ink and color on paper, album of 14 Leaves 87


410 張光賓 草書蘇軾詩 書法紙本 托片 辛卯年 2011 135.5x69.5 cm 釋文:一葉舟輕,雙槳鴻驚。魚翻藻鑑, 鷺點煙汀。過沙溪急,霜溪冷,月 溪明。重重似畫,曲曲如屏。算當 年、虛老嚴陵。君臣一夢,今古空 名。但遠山長,雲山亂,曉山青。 款識:東坡樂府行香子過七里瀨。兩千十一 年辛卯春月九七歲子張光賓。 鈐印:張光賓印(白文)、于寰(朱文)、 任自然(朱文)

ZHANG GUANG-BIN (1915-2016) Calligraphy ink on paper, based mounted

NTD 10,000 USD 333 RMB 2,222

88


局部

411 張光賓 江山勝遊之一 水墨紙本 鏡片 壬午年 2002 23.1x177 cm

ZHANG GUANG-BIN (1915-2016) Landscape

ink on paper, mounted

NTD 100,000 USD 3,333 RMB 22,222

款識:壬午,張光賓於麗山寓盧,時年八十有八。 鈐印:張氏(朱文)、光賓(白文)

著錄於《張光賓教授九十回顧展 筆華墨雨》,國立歷史博物館出版,第 137 頁。 張光賓,生於四川,隨軍旅來臺後,轉任職於故宮,埋首書畫史研究。獨創焦 墨排點皴,寫出山巖層巒蒼樸之境,維繫了傳統山水畫在書寫表現上的高度, 以草隸筆法建構一個超越北宋巨幛重巖的聯屏巨製,在明清各家之後獨樹一幟。 2010 年,同時獲頒國家文藝獎與行政院文化獎,給予潛心書畫創作七十載的最 崇高的肯定。

89


412 張光賓 草書千字文 書法紙本 未裱 甲申年 2004 34.8x136.2 cm (x8)

款識:兩千零四年歲甲申暮春三月於麗 山寓廬,張光賓時年九十。 鈐印:張光賓印(白文)、于寰(朱文)

ZHANG GUANG-BIN (1915-2016) Calligraphy ink on paper

NTD 80,000 USD 2,667 RMB 17,778

90


413 張光賓 孤亭野水 水墨紙本 立軸 丙戌年 2006 176.5x47.3 cm

款識:孤亭野水。一徑穿山曲,孤亭野水邊。泉聲通世外,春 花落樽前。得句開天險,逢人索酒錢。攢眉向蓮社,何 必又逃禪。青溪詩句補白。丙戌秋月,張光賓。 鈐印:張光賓印(白文)、于寰九十(朱文)、知足(朱文) 題簽:孤亭野水。丙戌冬月九三蒙叟張光賓。張光賓(白文)、 于寰九十後作(朱文)

著錄於《向晚逸興書畫情 張光賓九十歲後書畫展》,國父紀念 館出版,第 30 頁。

ZHANG GUANG-BIN (1915-2016) Mountain Stream

ink on paper, hanging scroll

NTD 250,000 USD 8,333 RMB 55,556

91


414 歐豪年 老松蒼鷹 設色紙本 鏡框

OU HAO-NIEN (b.1935)

Pine Tree

ink and color on paper, framed

NTD 100,000 USD 3,333 RMB 22,222

辛酉年 1981 58.7x82.6 cm

款識:辛酉長夏,嶺南歐豪年。 鈐印:豪年(白文)、歐(朱文)、愜素心(朱文)

歐豪年,單名介,廣東省茂名縣人。早歲從遊香江師承嶺南派趙少昂,亦受嶺南三傑中高劍父和高奇 峰的影響。其畫作古拙又帶出新意,獨樹一格,並擅長書法。國內外展出無數,享譽國際,被推崇為 堅持東方人文精神之代表畫家。

92


415 黃磊生 雙魚圖 設色紙本 鏡框 丙戌年 2006 102x45.1 cm

款識:丙戌夏六月,磊生漫筆。 鈐印:黃(白文)、磊生(朱文)、高蹈獨往 蕭然自得、高蹈獨往蕭然自得(朱文)

著錄於《黃磊生 60 年繪畫藝術》,第 25 頁。 附親簽照片。

HUANG LEI-SHENG (1928-2011) Goldfish

ink and color on paper, framed

NTD 140,000 USD 4,667 RMB 31,111

93


2.

416 蘇峯男 秋林濺瀑 設色紙本 鏡框 戊辰年 1988 45x52 cm

款識:秋林濺瀑。戊辰暮秋,蘇峯男畫於五榕堂。 鈐印:蘇(朱文)、峯男(白文)

SU FENG-NAN (b.1943) Autumn Landscape

ink and color on paper, framed

NTD 150,000 USD 5,000 RMB 33,333 94


417 蘇峯男 嵐光山色 設色紙本 鏡框 辛未年 1991

SU FENG-NAN (b.1943)

Sea of Clouds ink and color on paper, framed

NTD 350,000 USD 11,667 RMB 77,778

45.3x119.8 cm 款識:羣山競秀樹青蒼,雲影嵐光春水長。巧筆彩為形宇宙,圖成遙看若仙鄉。 辛未之秋,蘇峯男畫於五榕堂。 鈐印:蘇(白文)、峯男(朱文) 蘇峯男,出生於臺北縣淡水鎮,國立臺灣藝專美術科畢業後,再入美國舊金山藝術學院研究所深造,獲 美術碩士學位 M. F. A。專長水墨畫,民國 55 年起在省立宜蘭高中任教,一年後旋即入國立臺灣藝專(後 易名為國立臺灣藝術學院、國立臺灣藝術大學)服務,期間曾任美術學系系主任、書畫學系系主任、造 形藝術研究所所長等職。作品曾獲北市、全省、全國美展等首獎多次及 64 年中山文藝創作獎,教學之 餘於國內外舉辦個展達 20 次,群展百餘次,並經常參與國內外文化交流活動、出版個人作品集 9 種, 屢應聘省展評審、評議委員、全國美展評審委員。北、中、高美術館、國父紀念館、歷史博物館等展品 評鑑委員等。並曾兼任輔仁大學教授、日本國立筑波大學研究員、舊金山藝術學院研究所客座教授。作 品廣為國內外美術館、博物館、大學機構典藏。致力美術教育與奉獻社教工作成績卓越。

95


418 李轂摩 香遠益清 立扇 設色灑金箋紙本 成扇 2006 年 40x68.5 cm 款識: 1. 香遠益清。李轂摩,二零零六。 2. 竹籬茅屋趁溪斜,春入山村處處花。

1.

無象太平還有象,孤煙起處是人家。 蘇東坡詠山村。李轂摩書於不二齋。 鈐印: 1. 李(白文)、轂摩(朱文)、忘憂(朱文) 2. 李(白文)、轂摩(朱文)、諸事吉祥(白文)

LEE GU-MO (b.1941)

Lotus Painting and Calligraphy ink and color on gold paper, folding fan

NTD 15,000 USD 500 RMB 3,333

2.

419 李轂摩 行書舞集 書法紙本 托片 2001 年 70.5x114.5 cm

釋文:舞舞舞舞。 款識:舞集。李轂摩於國立歷史博物館地 下室,專題演講之作,二零零一。 鈐印:轂(朱文)、摩(朱文)、天行建 (朱文)

LEE GU-MO (b.1941) Calligraphy

ink on paper, based mounted

96

NTD 15,000 USD 500 RMB 3,333


420 李轂摩 行書楊慎詞 書法紙本 托片 戊辰年 1988 69.8x136.7 cm

LEE GU-MO (b.1941) Calligraphy

ink on paper, based mounted

釋文:滾滾長江東逝水,浪花淘盡英雄;是非成敗轉頭空,青山依舊在、幾度夕陽紅。

NTD 20,000 USD 667 RMB 4,444

白髮漁翁江渚上,慣看秋月春風;一壺濁酒喜相逢,古今多少事、都付笑談中。 款識:戊辰夏,李轂摩。 鈐印:李轂摩(白文)

421 胡念祖 秋崖 設色紙本 裱於木板 2003 年 23.5x60.5 cm

HU NIAN-ZU (b.1927)

Autumn scenery

ink and color on paper, mounted on board

NTD 20,000 USD 667 RMB 4,444

款識:秋崖。時在西元二千零三年作於台北居次,石牛老牧胡念祖。 鈐印:胡心原(朱文)、家住桃花江畔(朱文) 97


422 任漢平 草書文天祥正氣歌 書法紙本 立軸 136.2x34 cm (x3), 136.2x33.6 cm, 136.2x33.4 cm, 136.2x33.8 cm, 136.2x33.7 cm

款識:錄文信國公正氣歌。任漢平。 鈐印:任漢平(朱文)、釋草傳世繼往開來(朱文)

98

REN HAN-PING (b.1922) Calligraphy

ink on paper, hanging scroll

NTD 35,000 USD 1,167 RMB 7,778


423 任漢平 草書五言聯,草書張繼楓橋夜泊 書法紙本 立軸 140x70.5 cm, 136.8x70.1 cm 釋文: 1. 龍飲千江水,虎蹬萬重山。 2. 月落烏啼霜滿天,江楓漁火對愁眠。 姑蘇城外寒山寺,夜半鐘聲到客船。 款識: 1. 任漢平。 2. 楓橋夜泊。任漢平。 鈐印: 1. 任漢平(朱文)、翰墨(朱文) 2. 任漢平(朱文)、翰苑家聲(朱文)

REN HAN-PING (b.1922)

Calligraphy and Calligraphy Couplet ink on paper, hanging scroll

NTD 50,000 USD 1,667 RMB 11,111

著錄於《任漢平草書集》,第 29 頁。

99


424 陳士侯 文房四寶 設色紙本 鏡框 庚午年 1990 69x67.7 cm 款識:庚午冬,士侯。 鈐印:陳(朱文)、靜觀(白文)、如意(白文)

100

CHEN SHI-HOU (b.1957) Calligraphy Instrument ink and color on paper, framed

NTD 50,000 USD 1,667 RMB 11,111


425 陳士侯 應真 瓷器

CHEN SHI-HOU (b.1957) Chinese Figure china

NTD 90,000 USD 3,000 RMB 20,000

1997 年 32x32x63 cm 款識:應真。一九九七、六、十三日,士侯畫羅漢圖於台華窯。陳。吉祥。 著錄於《觀自在當代佛教藝術特展》,第 56、57 頁。附保證書

陳士侯 ,1957 年生於臺中縣清水鎮。1974 年清水高中從吳世興老師學習國畫。1976 年國立藝專美術科國畫 組受藝於陳丹誠、邵幼軒、李奇茂、蘇峰男、歐豪年、金勤伯老師。1978 年國立藝專科展第一名,畢業作品留 校、全省學生美展大專組第一名、第五屆全國青年書畫比賽大專組第一名。

101


426 李奇茂 八駿迎春 陶瓷 40x40x75 cm 簽名器身:八駿迎春、采風堂主人李奇茂於台北。

LI CHI-MAO (b.1925) Eight Prized Steeds china

NTD 120,000 USD 4,000 RMB 26,667

李奇茂大師為馳名國際知名水墨畫大師,作品中表現中國水墨既有的技法外,異於其他水墨畫家之 處,即在於他能順應時代變化,用心感受大眾生活的點滴,反映市井小民現實生活,藉由他簡單、隨 意的筆端,充分展現基層民間生活的眾生相,同時也將水墨畫與臺灣鄉土文化融為一體,畫出臺灣的 風俗民情。大師的畫和心一樣,充滿熱情和暢快的心境,自然、天地與我合而為一,正因為如此,其 影響國內藝壇深遠,學子更是遍及各地。

102


427 胡念祖 輕舟已過萬重山 設色紙本 鏡框 2006 年 86x53.8 cm 款識:輕舟已過萬重山。時在二千零 六年之夏月,石牛老牧念祖胡 心原於麗水精舍。 鈐印:念祖(白文)、胡心原(朱文)、 麗水精舍(朱文)

HU NIAN-ZU (b.1927) Seasoned Raft

ink and color on paper, framed

NTD 220,000 USD 7,333 RMB 48,889

風格類似於《石牛老牧-胡念祖的水墨 藝術》第 69 頁,如右圖〈松蔭禪定〉。 103


428 鄭善禧 幸運草筆筒 瓷器 壬午年 2002 10.5x10.5x22.2 cm 款識:壬午之夏,鄭善禧畫。

ZHENG SHAN-XI (b.1932) Lucky Clover Brush Pot china

NTD 30,000 USD 1,000 RMB 6,667

著錄於《鄭善禧書畫選集》,第 89 頁。 鄭善禧,生於福建龍溪,臺灣師範大學美術系畢業。其創作以水墨、書法及彩繪陶瓷為主,創作風格樸實 並帶有濃鬱的鄉土氣息,刻畫出平實的生活趣味和景物,作品經常受邀至國內外展覽。榮獲第一屆國家文 藝獎,教職退休後潛心創作。並以讀書作畫等自娛。五十六歲開始作畫,雖無師承,但向大自然學習,每 日勤奮作畫,開創出獨特的畫風,營造截然不同的山水畫境。畫出「樸拙美」、「反璞歸真」是鄭善禧作 畫時的執著,善於彩墨畫的他,練就一副爐火純青的傳統技法,拙中藏巧,以謙虛樸實的性情,一筆一畫 誠實地並表現出樸拙單純的畫風。主張把文人畫的雅意與民間畫的生命結合起來,而在用筆用墨上,融合 了石濤的淋漓墨氣、金農的樸拙渾厚及黃賓虹的沉重濃郁,表現出筆墨雄健酣暢的美感。加上其運筆自在 流暢、不拘小節,造形生動樸趣,用色清朗奔放,很能呼應常民生活趣味,並充滿幽默達觀的情懷,使其 作品受到很大的歡迎。

104


429 鄭善禧 靜思的山林 設色紙本 鏡框 辛酉年 1981 63.5x43.8 cm

款識:歲辛酉之冬,善禧畫於臺北。 鈐印:鄭(朱文)、善禧(白文)、 一九八一(朱文)

著錄於《鄭善禧書畫選集》,第 38 頁。

ZHENG SHAN-XI (b.1932) Silent Forest ink and color on paper, framed

NTD 150,000 USD 5,000 RMB 33,333

105


430 鄭善禧

ZHENG SHAN-XI

發呆的貓頭鷹

(b.1932)

設色紙本 鏡框 丙辰年 1976 27.5x26.8 cm

Owl ink and color on paper, framed

款識:歲丙辰春,善禧作。 鈐印:鄭(白文) 著錄於《鄭善禧書畫選集》,第 20 頁。

106

NTD 45,000 USD 1,500 RMB 10,000


431 張克齊

ZHENG KE-QI (b.1950)

淵源流長

Landscape

設色紙本 鏡框 己未年 1979 90.5x181.5 cm 款識:淵源流長。己未年炎夏,埔里人張光賓畫。

ink and color on paper, framed

NTD 180,000 USD 6,000 RMB 40,000

鈐印:克齊(朱文) 附藝術家親簽保證書 張克齊,南投埔里人,國立臺灣師範大學美術系畢業、國立文化大學美術研究所碩士畢業。 專精於工筆花鳥走獸,1988 年獲北京中國工筆畫學會第一屆金叉獎,2008 年獲中國文 藝協會文藝獎章。

107


433

432 林隆達 楷書聖經哥林多前書 書法灑金箋紙本 未裱

NTD 25,000 USD 833 RMB 5,556

李碩卿 大王峰 設色紙本 鏡片 庚申年 1980

102x35.2 cm

103.7x69.5 cm

釋文:愛是恆久忍耐、又有恩慈,愛是不嫉妒,

款識:大王峰。福建武夷山譽馳國內外,此寫九曲中之一

愛是不自誇、不張狂,不作害羞的事。不求自 己的益處,不輕易發怒,不計算人的惡,不喜

曲勝境。庚申夏,李碩卿於泉州。 鈐印:李(朱文)、碩卿(白文)

歡不義,只喜歡真理。凡事包容,凡事相信, 凡事盼望,凡事忍耐。愛是永不止息。 款識:聖經哥林多前書十三章四至八節。紀元 二十一世紀初年,林隆達敬書。 鈐印:林隆達印(白文)、泥舟墨痕(朱文)

LIN LONG-DO (b.1954) Calligraphy ink on gold paper 108

著錄於《李碩卿書畫集》,第 25 頁。

LI SHUO-QING (1908-1993) King's Peak ink and color on paper, mounted

NTD 50,000 USD 1,667 RMB 11,111


434 張麗生 雙孔雀圖 設色絹本 鏡框 79x162 cm 鈐印:張麗生印(朱文)、大雅(朱文)、 江山多嬌(朱文)、偶得(朱文)、 吉祥(朱文)

ZHANG LI-SHENG (b.1960) Peacocks ink and color on silk, framed

NTD 220,000 USD 7,333 RMB 48,889

109


435 陶晴山 行書自作文 丙子年 1996 98.5x47 cm

TAO CHING-SHAN (b.1938)

Calligraphy ink on gold paper, framed

NTD 18,000 USD 600 RMB 4,000

釋文:罐藏凍頂烏龍茶久矣,以待知友不時之需,入室品茗, 不徒虛禮,不言是非,不及名利,論言觀畫,暢談古今, 而自得幽趣。 款識:銘潭先生教正,丙子冬日,朗秋陶晴山書。 鈐印:陶晴山印(白文)、朗秋(朱文) 陶晴山,號朗秋,1938 生,南京人。幼承家學,中學即事師江兆申先生, 擅詩、書、畫,業時愛遊山玩水。致力水墨創作,從未間斷,其作品能傳 統中創出新意,筆墨清潤渾厚,有新文人畫之稱。多次應邀國内外展出, 如中、美、日、韓、新加坡、北京、天津、上海…等地。

436 熊宜中 錦繡吉慶冊 錦繡吉慶冊 設色紙本 冊頁 辛卯年 2011 38x374 cm

題簽:錦繡吉慶冊。歲次辛卯(2011), 抱一熊宜中自署 題識:群雞和樂多福氣,錦霞端露慶吉 祥。辛卯四月大崙示諸生之作。 抱一草草塗成。 鈐印:熊宜中之章(白文)、大崙山上 (朱文)、抱一五十以後作於大崙 山丘(白文)、書畫延年(朱文)

110

SHIUNG YI-CHUNG (1953-2013) Family of Chickens

ink and color on paper, album of 12 Leaves

NTD 10,000 USD 333 RMB 2,222


437 朱銘 五福臨門 設色紙本 鏡框 1986 年 33.5x68.5 cm 款識:朱銘 86。

JU MING (b.1938) Roosters

ink and color on paper, framed

NTD 90,000 USD 3,000 RMB 20,000

鈐印:朱銘(朱文) 朱銘,出生於臺灣苗栗縣,本名朱川泰。15 歲初從李金川師傅學習傳統廟宇的雕刻與繪畫,30 歲拜入 臺灣雕塑界大師楊英風門下,朱銘融合傳統木雕與現代雕塑的精神,逐漸發展出超越兩者的獨特風格。 1976 年於國立歷史博物館舉辦首次個展,創作了〈同心協力〉等以臺灣鄉土為題材且又富含生命力的 木雕作品,當時正值臺灣文化主體性的議題沸揚之時,因此受到了藝文界熱烈的迴響。其後,朱銘融 合文化精神與太極招式的「太極系列」作品,更確立了朱銘在雕塑界的地位。以個體或群體為題材來 表現人間百態的「人間系列」,則展現了高度的調和性,以及多元利用陶土、海綿、銅、不鏽鋼、保 利龍等新媒材的嘗試與挑戰。自 1977 年在日本的首次海外個展開始,朱銘積極地前往亞洲、歐美等國 外舉辦展覽,加上 1997 年應邀至法國巴黎中心的梵登廣場以及在其他國家的公共空間的戶外展出,成 就了朱銘在世界藝壇的地位。朱銘更在 1999 年於臺北縣金山鄉創設了一座戶外雕刻美術館—「朱銘美 術館」,讓他的作品與自然環境相互呼應。朱銘的作品表現中深藏東方之精神性,融合傳統與現代的 獨特藝術表現,更對於創作不斷追求革新的旺盛企圖,為臺灣美術界的代表藝術家之一。

111


438 釋廣元 篆書七言聯峯 書法紙本 立軸 131.8x32.9 cm (x2)

釋文:傳家有道為忠厚,處事無奇但率真。 款識:志傑先生正篆。釋廣元。 鈐印:沙門(白文)、廣元(朱文)

SHI QUANG-YUAN (b.1928) Calligraphy Couplet

ink on paper, hanging scroll

NTD 10,000 USD 333 RMB 2,222

439 陳宏勉 草書詩峯 書法紙本 未裱 79x109 cm

款識:君碩。 鈐印:陳宏勉印(白文)

CHEN HONG-MIAN (b.1954)

Calligraphy ink on paper

NTD 6,000 USD 200 RMB 1,333 112


440 楊善深 老婦 水墨紙本 鏡框 癸酉年 1993 42x28.3 cm 款識:癸酉一九九三年三月。 拿曼,老婦年八十九歲。 善深速寫。 鈐印:善深(朱文)

YANG SHAN-SHEN (1913-2004) Old Maid

ink on paper, framed

NTD 80,000 USD 2,667 RMB 17,778

113


1.

441

2.

442 陳丹誠

陳子和

行書四言聯,蘆雁峯

蒼松峯

書法紙本 鏡片,設色紙本 立軸

水墨紙本 托片

民國六十六年 1977

己亥年 1959

88x 27cm (x2), 89.3x45 cm

CHEN DAN-CHENG (1919-2009)

Calligraphy Couplet, Reeds and Geese ink on paper, mounted; ink and color on paper, hanging scroll

67.5x33.5 cm 釋文: 款識:瑞夫吾兄雅教。己亥秋,陳子和寫。

1. 誠信處世,勤儉治家。

鈐印:子和大利(朱文)、復齋(白文)

2. 六十六年,即墨陳丹誠。

CHEN ZI-HE (1910-1984) Pine Tree

ink on paper, based mounted

款識:陳丹誠。 鈐印: 1. 丹誠陳衷(朱文)、 天曉廔(朱文)

NTD 15,000 USD 500 RMB 3,333 114

2. 丹誠之印(朱文)、正風堂 (朱文)

NTD 20,000 USD 667 RMB 4,444


443 余承堯 草書詩峯 書法紙本 鏡框 己巳年 1989 69.8x33.8 cm

款識:岐王宅裏尋常見,崔九堂幾度聞;正是 江南好風景。落花時節又逢君。己巳,余承堯。 鈐印:余承堯印(白文)

YU CHENG-YAO (1898-1993) Calligraphy

ink on paper, framed

NTD 60,000 USD 2,000 RMB 13,333 余承堯,將書法視為一獨立的藝術表現來加以 發揮實踐。余承堯的書法不專家一法一家,而 是轉益多師勤精練,取材大塊文章,爾後自創 其風格。筆墨輕疏分明、氣慨如行雲流水,空 間布白、斷續遲速,這些獨特氣質,使觀者即 能心領神會。在粗筆寫墨上以乾墨擦皴於狹長 的直幅卷軸上,延展水準、垂直空間的力量與 質感;細筆以斷線與小點堆疊,水與墨,黑與 白,安安靜靜,怡然自在,卻深達直指我們的 本心,準確暢快。

115


444

445

王展如

顧純學

雲峰煙樹

黃菊紅蟹峯

水墨紙本 鏡片

設色紙本 鏡框

丙申年 1956

89.5x47.7 cm

58.5x30.5 cm 款識:純學寫生。萬紫千紅未足珍,獨尊霜菊鬥風塵。 款識:丙申初夏,錢唐王展如寫。

鈐印:顧(白文)、阿卿(朱文)、顧二(白文)

WANG AHAN-RU (b.1894)

GU CHUN-XUE (b.1933)

Landscape

ink on paper, mounted

NTD 5,000 USD 167 RMB 1,111 116

只緣金爪陽澄蟹,歲歲賞秋不賞春。純學又題。

鈐印:泉唐王紹綸印(朱文)、展如畫記(白文)

Autumn

ink and color on paper, framed

NTD 5,000 USD 167 RMB 1,111


446 熊海 桂林寫生峯 水墨紙本 鏡片 33.6x44.7 cm

款識:桂林。熊海。 鈐印:熊海(朱文)

XIONG HAI (b.1957) Scenery of Guilin

ink on paper, mounted

NTD 10,000 USD 333 RMB 2,222 熊海,出生於廈門鼓浪嶼,1978 年移居香港,入嶺南四家楊善深門下,精研傳統,融入新意,筆墨精緻細膩,知名於全 球中國水墨共壇。作品典藏於兩岸三地公私博物館、美術館及收藏單位,亦為西方重要藏家如水松石山房主人收藏。

447 陳石壺 柳下白鷺峯 設色紙本 鏡片 壬子年 1972 67.8x45.7 cm

款識:時在壬子五月抄於成都,石壺。 鈐印:陳(白文)

CHEN SHI-HU (1913-1976) Heron

ink and color on paper, mounted

NTD 30,000 USD 1,000 RMB 6,667

117


婁師白,原名婁紹懷,曾用名婁少 懷,字亦鳴,齋號老安館。湖南瀏 陽人,1918 年生於北京,1942 年畢業於北京輔仁大學美術系,專 事繪畫,是國畫大師齊白石的入室 弟子。曾任北京中國畫研究會副會 長、北京市書法家協會理事、北京 畫院國家一級美術師。長期致力於 齊白石藝術的研究及技法傳授,全 面繼承齊白石藝術技法特色,並有 所創新。其作品色彩鮮而不豔、雅 而不俗,給人以豐富多采、生機勃 勃之感。其詩、書、畫、篆刻作品 多次在國內外報刊發表,多次參加 國內外展覽會,博得好評。作品被 人民大會堂、國賓館、國家駐美、 1.

駐英大使館及博物館收藏。長於寫 意花鳥畫。他的畫作簡練中有種生 機勃勃的感覺,尤以畫小鴨子著 稱。在藝術界有這樣的說法「齊白 石的蝦,徐悲鴻的馬,李可染的 牛,黃胄的驢,婁師白的小鴨子。」

448 婁師白 秋圃雛鴨,蘆下雷聲峯 設色紙本 鏡片,設色紙本 立軸 1. 28.4x39.8 cm, 2. 39.7x28 cm

款識: 1. 秋圃雛鴨。婁師白作。 2. 蘆下雷聲。婁師白作。 鈐印: 1. 師白(白文) 2. 師白(白文)

LOU SHI-BIO (1918-2010)

Ducklings, Frogs Under Reed ink and color on paper, mounted; ink and color on paper, hanging scroll

NTD 60,000 USD 2,000 RMB 13,333 2. 118


449 蕭退厂 篆書碣石頌峯 書法紙本 立軸 145.2x38.2 cm

釋文:惠論功勞,恩肥土域,賞及牛馬。墮壞城郭,決 通川防,夷去險阻。地執既定,黔首無繇,天下 咸撫。男樂其壽,女修其業。 款識:秦相碣石頌,書以我法。振卿先生屬。悅翁。 鈐印:江南蕭氏(朱文)、皋松老人(白文)

XIAO TUI-AN (1876-1958) Calligraphy

ink on paper, hanging scroll

NTD 50,000 USD 1,667 RMB 11,111

119


450 沈耀初 松菊石 設色紙本 鏡片 133.8x58.8 cm 款識:耀初。 鈐印:士渡人(白文)

SHEN YAU-CHU (1908-1990)

Pine Tree and Chrysanthemum ink and color on paper, mounted

NTD 150,000 USD 5,000 RMB 33,333 沈耀初是福建詔安人,自號「士渡人」。 幼喜繪事,曾受族內老畫家沈鏡湖先生指 導。後入汕頭藝專攻讀,1948 年冬,與 友人來臺寫生,後因戰事而留臺以從事教 育,課餘精研書畫古籍、名家真跡,數十 年如一日。沈耀初融合齊白石、吳昌碩、 任伯年筆墨,以金石筆法入畫,擅長寫意 花鳥、山石。他主張一切筆墨寧大勿小、 寧拙勿巧、寧重勿輕、寧厚勿薄,其畫作 意境清新脫俗而古樸渾厚,深具中國文人 畫及禪道精神。

120


451 朱屺瞻 古寺鐘聲 設色紙本 立軸 甲子年 1984 86.7x47 cm 款識:古寺鐘聲。甲子冬月畫 於上海,朱屺瞻。 鈐印:屺瞻墨戲(白文)、太 倉人(朱文)

ZHU QI-ZHAN (1892-1996) Ancient Temple

ink and color on paper, hanging scroll

NTD 180,000 USD 6,000 RMB 40,000

121


452 周作人 行書自作詩 書法紙本 立軸 66.7x33.1 cm 釋文: 啼徹檐頭紡織娘,涼風乍起夜初長,關 心蛐蛐階前叫,明日攜籠灌破墻。故里 歸來轉陌生,兒童好客竟相迎。鄉音未 改離家久,贏得旁人說拗聲。離家三月 旋歸去,三徑如何便就荒。稚子候門倏 不見,菊花叢裡捉迷藏。杜陵野老有情 癡,淒絕羌邨一代詩。偶遂生還還復去, 膝前何以慰嬌兒。龍燈壁鷂去迢迢,關 進書房耐寂寥。盼到清明三月節,上墳 船裡看姣姣。夕陽在樹時加酉,潑水庭 前作晚涼。板桌移來先吃飯,中間蝦殻 筍頭湯。鯰魚飄蕩日當中,蝴蝶翻飛上 碧空。放鷂須防寒食近,莫教週著亂頭 風。 款識: 苦雨齋中偶書舊詩。奉呈藤村先生。周 作人。 鈐印:周作人(白文)、苦茶庵(朱文)

ZHOU ZUO-REN (1885-1967) Calligraphy

ink on paper, hanging scroll

NTD 50,000 USD 1,667 RMB 11,111

122


453 啟功 行書唐詩 書法紙本 立軸 1995 年 66.4x35.6 cm 釋文: 樓倚霜樹外,鏡天無一毫。南山與秋 色,氣勢兩相高。舊事參差夢,新程 迤邐秋。故人如見憶,時到寺東樓。 獨酌芳春酒,登樓已半醺。誰驚一行 雁,衝斷過江雲。危樓高百尺,手可 摘星辰。不敢高聲語,恐驚天上人。 款識: 一九九五年秋日書唐賢絕句。奉建中 同志正腕。啟功時居首都,年八十又 三。 鈐印: 啟功之印(白文)、闥門(白文)

QI GONG (1912-2005) Calligraphy

ink on paper, hanging scroll

NTD 100,000 USD 3,333 RMB 22,222 啟功,字元伯,又作元白,北京人。 自幼喜愛書法,後為集詩、書、畫和 文物鑒賞於一身的書畫家、文物鑒 定家、教育家及詩人,其中尤精碑帖 研究。一生著作頗豐,曾註釋程乙本 《紅樓夢》,參與點校《清史稿》。 啟功飽讀詩書,其作品不僅是書家之 書,更是學者之書、詩人之書,其字 跡典雅而具古韻,饒有書卷氣息;雋 永而兼灑脫,使觀者餘味猶存,被稱 為「詩、書、畫」三絕,當之無愧。

123


454 饒宗頤 隸書永樂 書法灑金箋紙本 未裱 丁亥年 2007 67.5x36.2 cm 款識:丁亥,選堂書。 鈐印:饒宗頤印(朱文)、 故盦(白文)、曾上黃山始 信書(朱文)

RAO ZONG-YI (b.1917) Calligraphy

ink on gold paper

NTD 30,000 USD 1,000 RMB 6,667

124


局部

455 蘇曼殊 無量壽經 設色紙本 鏡片

SU MAN-SHU (1884-1918) Calligraphy

ink and color on paper, mounted

NTD 50,000 USD 1,667 RMB 11,111

19.7x120.8 cm 款識:佛說無量壽經,阿彌陀佛偈頌。念佛一聲,福增無量。禮佛一拜,罪滅河沙。蘇曼殊浴手敬繪。 鈐印:印禪(白文)、曼殊(朱文) 蘇曼殊,本名子谷,法號曼殊,又號元瑛。廣東香山人。中國清末民初詩人、作家、畫家、翻譯家。蘇 曼殊能詩擅畫,通曉日文、英文、梵文等多種文字,翻譯作品有《拜倫詩選》和《悲慘世界》。《拜倫 詩選》出版於宣統元年(1909 年),以中國古體詩的形式翻譯《哀希臘》、《去國行》等篇。《悲慘世界》 發表於光緒二十九年(1903 年),最初譯名《慘社會》,在上海《國民日日報》上連載,其譯書未忠於 原著,自第 7 回起,更杜撰情節,亂改處極多。他創作的小說有《斷鴻零雁記》、《絳紗記》、《焚劍記》、 《碎簪記》、《非夢記》等,另有《天涯紅淚記》未完成。後人將其著作編成《曼殊全集》(共 5 卷)。 現存詩約有 100 首。其詩多感傷情調;小說運用淺近文言,描寫愛情故事,表現出頹廢色彩。加入革新 派的文學團體南社,並在《民報》,《新青年》等刊物上投稿。

125


456 宋文治 嘉陵曉行圖 設色紙本 立軸 丙寅年 1986 67x39.4 cm 款識:嘉陵曉行圖。丙寅初夏, 寫蜀水帆影之景。文治。 鈐印:宋灝之印(白文)、太倉人 (白文)、風景這邊獨好(朱 文)

SONG WEN-ZHI (1919-1999)

Sailings Between Mountains ink and color on paper, hanging scroll

NTD 50,000 USD 1,667 RMB 11,111 宋文治,現代畫家,江蘇太倉人。 早年從張石園學習山水,後得陸儼 少指授並拜吳湖帆為師。1951 年 入江蘇省國畫院受傅抱石影響,致 力於山水畫創新。其早年作品風格 疏秀;中年筆墨勁健,意境靈奇, 時代氣息濃郁;晚年變法,嘗試沒 骨潑彩,格調清新,意境空蒙迷茫。 曾任南京大學教授、江蘇美協副主 席、江蘇省國畫院副院長等職。出 版有《宋文治畫集》《宋文治作品 選集》等。

126


457 任頤 寫李義山詩意 設色紙本 立軸 乙酉年 1885 118.7x21.4 cm 款識:春山仁哥大人雅屬即正。乙酉春仲,山陰弟任 頤伯年,甫寫李義山詩意。 鈐印:任伯年(白文)、錢鏡塘鑒定任伯年真蹟之印 (朱文) 說明:錢鏡塘(1907-1983),原名錢德鑫,字鏡塘, 以字行,晚號菊隱老人,浙江海寧硤石人,中 國書畫收藏大家。

REN YI (1840-1895) Pine Tree

ink and color on paper, hanging scroll

NTD 200,000 USD 6,667 RMB 44,444 任頤,中國近代傑出畫家。原名小屬,初名潤,字小 樓,一作曉樓。後號「次遠」,字「伯年」,常被稱 作任伯年。山陰(浙江省紹興)人,故畫面署款多寫 「山陰任頤」。

127


458 顧澐 明人詩意山水 水墨紙本 立軸 甲申年 1884 136.5x35.5 cm 款識:擬董文敏筆意,近卞潤甫,世間董大半皆聞甫提刀, 故耳。甲申冬月,若波顧澐。 鈐印:若波(朱文) 來源:香港佳士得 2013 秋拍 Lot 1022

GU YUN (1835-1896) Cabin in the Woods

ink on paper, hanging scroll

NTD 30,000 USD 1,000 RMB 6,667 顧澐,字若波,號雲壺、壺隱、壺翁、雲壺外史、濬川、頌墨、 病鶴,室名自在室、小遊仙館。吳縣(今屬江蘇蘇州)人。布衣。 工畫山水,清麗疏古,一生恪守正統畫風,功力深厚,以“澤 古功深,集四王吳惲諸家之長”獨樹一幟。光緒十四年遊日本, 嘗北赴京畿,與諸士大夫遊,又於同年東遊扶桑,遍覽東京諸 勝,所畫一樹一石皆備受讚賞。長期鬻畫滬上。出版有《顧若 波山水集冊》。

128


戴熙,字醇士,號鹿床、棆庵、井東居士等,浙江錢塘人。清代 官員、畫家。道光十二年進士,咸豐年間任職翰林院,官至兵部 右侍郎。太平天國事起,在籍辦團練,退休後主講崇文書院,太

459 戴熙

平軍入杭州,乃賦絕命詞,投池死。其山水師法王翬虞山派,也

氣爽塵寰

接近於婁東派,山水「多用擦筆,山石以幹墨作皴,然後以濕筆

水墨紙本 手卷

渲染」,筆致峻削雄健,但略顯呆板。亦善畫竹石小品及花卉。

己亥年 1839

與湯貽汾齊名,並稱「湯戴」。有《山水長卷》、《重巒密樹圖》

33.7x182.3 cm

傳世。著有《畫絮》、《粵雅集》。 款識:氣爽塵寰。隨手佈置,專取靈變,不必先立 圖名也。己亥八月,戴熙。 鈐印:與江南徐河陽郭同名(朱文)、二十四琴書 屋曾藏(白文)、海豐吳子芯藏(白文)

DAI XI (1801-1860) Landscape

ink on paper, handscroll

NTD 30,000 USD 1,000 RMB 6,667

129


460 弘一 手書心經 書法紙本 鏡框

HONG YI (1880-1942) Calligraphy

ink on paper, framed

NTD 20,000 USD 667 RMB 4,444

23.5x29.5 cm 款識:般若波羅蜜多心經。沙門弘一敬書。 鈐印:弘一(白文) 弘一,原名李叔同,譜名文濤,幼名成蹊,學名廣侯,字息霜,別號漱筒;出家後法名演音,號弘一。 生於天津河東,祖籍山西洪洞。1905 年東渡日本,留學於東京美術學校和音樂學校,專攻西洋繪 畫和音樂集詩、詞、書畫、篆刻、音樂、戲劇、文學於一身。書法是李叔同畢生的愛好,青年時 致力於臨碑。出家前的書體秀麗、挺健而瀟灑;出家後則漸變為超逸、淡冶,晚年之作,愈加謹 嚴、明淨、平易、安詳。李叔同的篆刻藝術,上追秦漢,近學皖派、浙派、西泠八家和吳熙載等, 氣息古厚,沖淡質樸,自辟蹊徑。卓越的藝術造詣,先後培養出了名畫家豐子愷、音樂家劉質平 等一些文化名人。

130


461 蔣中正 親簽老相片 照片 23.8x18.4 cm 款識:敬之同志。蔣中正。 鈐印:蔣中正印(白文)

JIANG ZHONG-ZHENG (1887-1975) Old Photo With JIANG ZHONGZHENG's Signature ink on photo

NTD 5,000 USD 167 RMB 1,111

462 黃賓虹 信札致黃居素先生 書法紙本 未裱 信封 :17.3x9 cm, 信 :26.5x17.5 cm 釋文:居素先生道席:屢擬造訪未果為歉, 明日將住杭州約一星期,仍返申江,承屬 為拙筆畫件,扇面二冊,一又荷假觀海濱 修稧圖卷,共四件,茲托汪孝文兄便為帶 奉,餘容晤及。此候吟綏。賓虹拜上。 說明:上款黃居素先生,內文提及汪孝文 先生。

HUANG BIN-HONG (1865-1955) Calligraphy Letter

ink on paper, letter and envelope

NTD 10,000 USD 333 RMB 2,222 131


1.

2.

3.

4.

5.

7.

463 林玉山,陳友梅,施文炳,張世昌,黃鷗波,周樹聲,李猷 松鹿長年,行書福壽雙全,以介眉壽,百壽圖,松鶴圖, 行書自作詩,隸書七言聯 設色紙本 未裱,書法紙本 未裱,設色紙本 未裱,書法紙本 未裱, 設色紙本 未裱,書法紙本 未裱,書法紙本 未裱 甲子年 1984 33.5x44 cm, 33.5x44 cm, 33.5x44 cm, 33.5x44 cm, 61x30.5 cm, 68.5x45.3 cm, 108.8x22.8 (x2) 釋文: 6. 峰巒靈秀水悠悠,容與中流飛釣舟。如此河山真絕妙,畫圖使我快雙眸。 7. 寶鏡燿符承壽宇,法尊沐慶合華觴。 6.

款識: 1. 松鹿長年。迺祥先生八秩大壽暨沈夫人金剛石婚紀念。古桃城林玉山恭賀。 2. 杜迺祥先生暨沈夫人八秩金剛鑽婚雙壽誌慶。陳友梅敬祝。 3. 靈芝松石,以介眉壽。甲子晴秋穀旦,鹿溪施文炳敬題。 4. 杜迺祥先生八秩壽辰暨與德配沈夫人金剛鑽婚雙慶紀念。甲子年,蓮城皓叟張世 昌,書百賀圖拜壽。 5. 萬歲松棲千歲鶴,祥徵萬吉為詩人。杜社長八秩華誕暨金崗石婚誌慶。甲子夏日 鷗波畫贈。 6. 舊作之一。迺祥先生雅屬。周樹聲,時年九十有五。 7. 迺祥先生八秩雙壽暨花燭重諧之慶。集漢禮器碑字,甲子秋七月,李獻敬祝。

(1907-2005), (1905-1989), (1931-

2014), ( 生卒年不詳 ), (1917-2003), (1889-1986), (1915-1997)

1. 林玉山印(白文)、修與天齊(朱文)

Calligraphy, Calligraphy Couplet and Paintings

2. 陳友梅印(白文)

ink and color on paper

鈐印:

3. 施文炳鉨(白文) 4. 張世昌印(白文) 5. 黃寬和(朱文)、愚凡趣(朱文)、明辨(朱文) 6. 周樹聲印(白文) 7. 江東李獻(白文)、今史官(朱文)、甲子(朱文) 132

LIN YU-SHAN,CHEN YOU-MEI, SHI WEN-BING,ZHANG SHICHANG, HUANG OU-BO, ZHOU SHU-SHENG, LI YOU

NTD 30,000 USD 1,000 RMB 6,667


拍賣規則 本規則,為本公司作為拍賣公司與賣家訂立合約,亦為賣家之代理人與買家訂立合約之條款。 買家及賣家請務必細讀,並同意下列條款規定。

Ⅰ買家 一、代理人

事之代理人,而該第三人為本公司所接受者,否

(b)買家如未向本公司支付所應付之全部款項,則

則競投者將被視為買家而須承擔個人法律責任。

不能取得拍賣品之所有權,即使本公司已將拍

4.委託競投

本規則,為本公司作為拍賣公司與賣家訂立合

競標前收到書面競標,本公司將盡適當努力代其

約,亦為賣家之代理人與買家訂立合約之條款。

競投。如本公司就某一拍賣品而收到多個委託

買家及賣家請務必細讀,並同意下列條款規定。

競投之相等競投價,而在拍賣時此等競投價乃該 拍賣品之最高競投價,則該拍賣品會歸其委託競

二、拍賣前 1.鑑定物品 本公司所有拍品均以拍賣時「現狀」出售,鄭重 建議準買家於競標前親自鑑定有興趣競投之拍 品,本公司不對買家作任何保證。

2.目錄說明

投最先送抵本公司之人,除非在競投時有其他委 託,此項書面競投的執行是本公司的免費服務。 本公司不會對因未能執行之書面競投,或在當中 出現任何錯誤或遺漏負任何責任。

5.電話競投 如準買家於拍賣前與本公司做好安排,本公司將 盡適當努力聯絡競投者,使其能以電話參與競

本公司於目錄對任何拍賣品之作者、來歷、日

投,但在任何情況下,如未能聯絡,本公司對賣

期、年代、尺寸、材質、歸屬、真實性、出處、

家或任何準買家均不負任何責任。

保存狀況或估計售價之陳述,或另行對此等方面 之口頭或書面陳述,均僅屬意見之陳述,不應依 據為確實事實之陳述。目錄圖示亦僅作為指引參 考,不應作為任何拍賣項目之依據,藉以決定其 顏色或色調,或揭示其缺陷。拍賣價格之估計, 不應為拍賣品會成功拍賣價格之依據或拍賣品作 其他用途之價值陳述。

6.貨幣兌換顯示板 拍賣會上,如有使用貨幣兌換顯示板,該貨幣兌 換顯示板在操作時難免會出現錯誤。買家因依賴 貨幣兌換顯示板(而非拍賣場的實際競投)而蒙受之 任何損失,本公司概不負責。

7.錄映影像

許多拍賣品基於其年代或性質,使其未能有完美

拍賣中如有影像投射,有關操作上的失誤或影像

之狀況,目錄內有些說明或鑑定意見書會提述拍

素質參差不齊之情況,本公司不負任何責任。

賣品之損壞及/或修整資料。此等資料僅作為指引 參考,如未有提述此等資料,亦不表示拍賣品並 無缺陷或修整,如已提述特定缺陷,亦不表示並 無其他缺陷。

3.買家之責任 有關物品狀況及目錄說明所提述事項,買家需於 拍賣前充分詳閱,並確認自身對於該物品感到滿 意。

4.保證金注意事項 凡欲親自參與拍賣者,須於拍賣前一天完成 登記手續,並繳納NT$ 200,000之保證金。 繳交方式為現金、支票、信用卡、匯款。 若競投者購得拍品,則抵作購買價款;若未 能拍得拍品,保證金將在拍賣結束候七個工 作日內,全額無息退還;若違約或逾期不交 割者,保證金將作為違約金,不予退還。

三、拍賣時 1.拒絕入場

8.拍賣官之決定權 拍賣官具有絕對決定權,亦即有權拒絕任何競

賣品交付予買家亦然。如支付予本公司之款項 為新台幣以外之貨幣,本公司將向買家收取所 產生之匯差及規費。

4.包裝及搬運 指定承運人或自領取時,拍賣品風險全由買家承 擔,且不負任何法律責任。

5.不付款或未領取之已購拍賣品補救辦法 如買家未在七天內付款,本公司即有權行使下述 一項或多項權利或補救辦法。 (a)在拍賣日期後超過七天仍未付款,以年利率百 分之四收取整筆現款利息。 (b)在將來的任何拍賣中,有權拒絕買家或由他人 代其所作出之競投,或在接受其任何競投前 先收取買家保證金。如買家未在三十五天內付 款,本公司除上述者外,另有權採取下列措 施。 (c)代賣家針對買家進行法律程序,索回整筆款 項,另買家須負擔因而產生之法律訴訟費用。 (d)取消同一次或任何其他拍賣中買家競投得之拍 賣品或任何其他售予買家之拍賣品之交易。 (e)安排將拍賣品公開或私下重售,如重售所得價 格較低,其差額連同因買家未有付款而引致之 任何費用一併向買家索償。

6.未領取已購之拍賣品

投、以其決定之方式推動出價、將任何兩件或多

如已購得之拍賣品未能在成功拍賣七天內領取,

件拍賣推動出價、將任何拍賣品撤回或分批、將

不論是否已付款,本公司將安排貯存事宜,費用

任何兩件或多件拍賣品合併,如遇有誤差爭議, 將拍賣品重新拍賣。如在拍賣後有任何爭議,將 會以本公司的拍賣紀錄為依據。

9.成功競投 在拍賣官之決定權下,下槌即顯示對最高競投價 之接受,亦即賣家與買家之成功拍賣合約之訂 立。

由買家承擔。

7.出口許可證 (a)除本公司另有書面同意外,買家希望申請出口 許可證,並不影響買家在七天內付款之責任, 亦不影響本公司對延遲付款收取利息之權利。 (b)如買家要求本公司代為申請出口許可證,本公 司有權收取增值稅與其他相關費用。 (c)如買家無論是否需要出口許可證之事實而作出

四、拍賣後

付款,本公司並無責任退還買家因此產生之利

1.買家支付每件拍品之服務費率

息與其他已產生之費用。

(a)買家除支付落槌價外,另須支付服務費 予本公司,落槌價於新台幣壹仟陸百萬 元以下者含壹仟陸百萬元以20%計算。 (b)落槌價超過新台幣壹仟陸百萬元之部份 以12%計算。 2.稅項

五、本公司之法律責任 本公司有責任在本交易條款第六條所列之情況退 還予買家。除此之外,不論賣家或本公司,或本 公司任何僱員或代理人,對任何拍賣品之作者、 來歷、日期、年代、歸屬、真實性或出處之陳 述,或任何其他說明之誤差,任何拍賣品之任

本公司具有絕對之決定權拒絕任何人士進入拍賣

買家支付本公司之所有款項均不包括任何貨物

場地、參與拍賣,亦可拒絕接受任何競投。

何毛病或缺陷,均不負有任何責任。買家、本公

稅、服務稅或其他增值稅。如有任何相關稅項產

司、本公司之僱員或代理人,均無法就任何拍賣

生,買家須負責按有關法律所規定之稅率及時間

品作出任何保證,任何種類之擔保,均不包含在

繳付稅款。

本條款之內。

2.競投之前作出登記 準買家在作出競投前,必須填妥及簽署登記表 格,並提供身分證明。本公司通常會要求對買家 作出信用核查。

3.競投者為買家 除非登記時已書面協定,競投者將為代第三人行

3.付款 (a)買方需於拍賣日期後七天內悉數支付所有交易 款項(包含落槌價、拍價支付之酬金,以及任何 適用之增值稅)。


Ⅱ賣家 一、代理人 易拍好拍賣有限公司(以下稱本公司)作為賣家代

價之接受、專家意見的尋求,以及物品合併或分

付之一切費用後之款額﹞,私下出售拍賣品,或

開拍賣等均有完全之決定權,本公司在未徵得賣

按本公司與賣家另行同意之較低價格私下出售。

方同意下有權撤回拍賣品。

在此情況下,賣家就該拍賣品而對本公司所負有

2.賣方於圖錄完成後不得撤回拍賣品,圖錄未製作

理人,賣家拍賣品的成交合約,則為買家與賣家

前經本公司同意賣家撤回拍賣品,本公司得收取

之間的合約。

賣家委託底價百分之十之費用。

二、費用 1.賣家須支付拍賣相關費用,費用項目包括拍賣品 之包裝、運送、儲存、目錄製作、裝框裱褙、鑑 定、整修與關稅及任內市場推廣費用等。 2.拍出者,本公司自「拍定價」中扣除依「合約」 計算之佣金,因未能拍出而私下議價者亦同。

三、保險 1.本公司將向賣家收取委託底價之百分之一作為保 險費。如由本公司安排運送,本公司將向賣家收 取額外款項,作為運送保險費,費用視每宗拍賣 品之特定情況而定。在賣家的要求下,本公司可 提供承運廠商資訊予賣家,惟本公司不承擔任何 有關方面之法律責任。 2.拍賣品在拍賣後七天內保險仍然有效。如拍賣品 未能成功拍賣,逾期後風險由賣家承擔。 3.因蛀蟲、空氣或氣候轉變對拍賣品造成之損壞, 本公司概不承擔法律責任。

九、圖片與圖示 七、拍賣守則

如賣家特別指示本公司毋須為拍賣品購買保險,

本公司對拍賣品之圖示、錄影或將拍賣品複製影

本公司將會參照底價將拍賣品拍賣。底價不得高

像具有非排他性之權利。此等影像一切權利均屬

於目錄所印估價之下限。但本公司有權將拍賣品

本公司所有,且本公司有權以任何適合之方式使

以低於底價拍賣。如本公司如此將拍賣品拍賣,

用。

本公司將有責任向賣家支付成交價與底價之差 額。

八、成功拍賣後 1.結算

十、其他事項 1.稅項 賣家支付予本公司之所有款項不包括貨物稅、服 務稅或其他增值稅,如有任何相關之稅項產生,

在買家付款後,除非本公司收到通知該拍賣品為

賣家須依據有關法律規定之稅率及時間繳付稅

膺品﹝如本拍賣規則界定者﹞,本公司會於成功

款。

拍賣日期後四十五天,將成交價扣除賣家應支 付所有費用之款項支付賣家。如遇買家延遲付 款,本公司將在買家付款後七天內支付賣家。如 因任何理由而使本公司在買家付款前即已付款予 賣家,本公司即獲得拍賣品完整之擁有權與所有

Ⅲ買家與賣家通用條款 一、版權

權。惟本公司因拍賣品為品的情況下,賣家方須

與拍賣品有關之一切影像、圖示與書面材料之版

將已收取之拍賣款項退還予本公司。

權,屬於本公司之財產。未徵得本公司事先書面

除與賣家事前書面協定外,本公司以新台幣付 款。如賣家要求以新台幣以外之貨幣付款,本公

四、賣家購買保險

之責任,與拍賣品成功拍賣時相同。

司將向賣家收取所產生之任何外匯費用。

2.買家不付款

風險全由賣家承擔,直至買家付清款項為止。賣

如買家在拍賣日期後三十五天內未支付應付之全

家須保障本公司、本公司之僱員與代理人,以及

部款項,本公司即有權代賣家就付款、貯存與保

買家索償之賠償責任,而不論索償產生之任何原

險而協定特別條款,採取本公司認為需要的法律

因。

行動向買家收取應付之款項。惟本公司並無責任 支付賣家款項,亦無責任代賣家採取任何法律行

同意,買家或任何人均不得使用。

二、通知 根據本拍賣規則發出通知,均以書面發出。如採 用郵遞發出,在付郵後第二個工作天即當作已由 收件人收妥;如收件人在海外,為付郵後第五個 工作天。

三、可分割性

五、賣家就拍賣品所作之承諾

動。本公司將與賣家討論採取適當行動以向買家

本交易條款中如有任何條款遭任何法院認定無

1.賣家為拍賣品之唯一物主,具備將所有權轉讓予

索回拍賣款額。

效,該部分即不執行,而本拍賣規則之其他部份

買家之無限制權利,並與一切第三人權利或索價 (包括版權索償)無涉。

3.未能成功拍賣之拍賣品 任何拍賣品如未能成功拍賣,或不包括在拍賣之

在法律許可之最大範圍內須繼續有效及可強制執 行。

2.賣家已遵守一切與拍賣品之進出口有關之法律或

內,或因任何理由而徹回拍賣,在本公司發出通

其他方面之規定,並已將過去任何第三人未能遵

知,要求賣家領回拍賣品之三十天內,賣家必須

守此等規定以書面通知本公司。

領回拍賣品。任何此等拍賣品如在三十天過期後

本拍賣規則依據中華民國法律規限,本拍賣規則

仍未領回,每天每件將徵收貯存費新台幣伍百元

之解釋與效力均適用台灣法律。為本公司之利益

整,並加收貯存期間產生之保險費用。任何此等

而言,買賣家須服從台灣地區法院之排他性管轄

拍賣品如在拍賣日期後或上述通知日期後九十天

權。(上述有任何詮釋上的問題,一概以中文版

內﹝以較早日期為準﹞未被領回,本公司可決定

本為準)

3.賣家將其所知之有關拍賣品任何重大修改以及第 三人就拍賣品之所有權、狀況或歸屬以書面通知 本公司。 4.如上述1-3項有任何不確實之處,賣家須應要求 保證完全償還本公司及/或買家一切因之而引起之 索償、費用之或開支,而不論是因拍賣品還是因 拍賣收益而引起。

六、拍賣安排

是否將該拍賣品進行處置。處置包括將拍賣品移 往第三人之貨倉,開支費由賣家承擔,與將該拍 賣品按本公司認為適當之條款﹝包括有關估計與 底價之條款﹞公開拍賣。本公司其後將拍賣所得 扣除所有相關費用後支付予賣家。 任何拍賣品如在拍賣中收回或未能成功拍賣,本

1.本公司對目錄內拍賣品之描述與圖示方式、鑑定

公司獲授權在拍賣後的三十天內作為賣家之獨家

意見書、拍賣地與方式、進場參與競投者與競投

代理人,按賣家可收取之淨款額﹝即扣除賣家應

四、法律及管轄權


夾頁(正面).pdf 1 2017/4/24 下午4:41

ABSENTEE BID FORM 金仕發委託競標單 書面委託競標

金仕發2017台北春季拍賣會 KINGSLEY’S SPRING AUCTION 2017 2017 / 05 / 14(日)14:00 Sunday, May 14, 2017 14:00

The absentee bid forms must be delivered to the Customer Service Department at least 24 hours before the auction The bid forms may be faxed to +886 2 2546-8495 or Email to kingsley.auction@gmail.com

Absentee Bid

電話委託競標 Telephone Bid

Phone Bids No.

牌號

委託競標單須於拍賣24小時前送抵客戶服務部門,請將此表格郵寄或傳真到 +886 2 2546-8495或 Email到 kingsley.auction@gmail.com

線上競標 Online Bid

BIDDER’S INFORMATION 投標者相關資料 (Circle one) Mr. / Ms

(請圈選)

Name 姓名

ID/Passport No. 身分證字號/護照號碼

男性 / 女性

E-mail 電子信箱

Address 地址

Telephone 電話

Home 住宅

Cell Phone 手機

Office 辦公室

Fax 傳真

BANK INFORMATION 銀行訊息 Name of Bank 銀行名稱

Address of Bank 銀行地址

Bank Telephone No. 銀行電話

Name of Account 銀行帳戶名

Account No. 銀行帳號

Name of Account Officer 銀行連絡人

DECLARATIONS 委託申請人必讀事項 C

M

1. I agree to be bound by the Terms and Conditions of business. 本人同意接受此圖錄內列明之拍賣規則及交易條款。

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2. I hereby request that Kingsley tenders the bid on my behalf for the following auction items within the bidding range described hereunder. 本人委託金仕發拍賣就下列編號之拍賣品於下列競標價範圍內進行競標。 3. I understand that Kingsley provides such bid service for the convenience of customers and Kingsley shall not be held liable for any failure to execute a bid. 本人亦明白,金仕發拍賣乃為方便顧客而提供代為投標之服務,金仕發拍賣不因怠於投標而負任何責任。 4. If identical written bids are received for the same lot, the first bid received by Kingsley will take priority. 倘金仕發拍賣就同一項拍賣品收到相同競標委託以最先收到者優先辦理。 5. I understand that if my modern and contemporary art bid is successful; for hammer price higher then NT$16,000,000 the first NT$16,000,000 should be calculated at 20% and the rest of the amount should be 12%.

本人知悉若現代與當代藝術競標成功,本人應支付之購買價款為最後落槌價加上服務費,落槌價於新台幣壹仟陸佰萬元以下(含新台幣壹仟陸佰 萬元)以20%計算,超過新台幣壹仟陸佰萬元之部分以12%計算。

6. Interested buyers should provide Kingsley with their current bank and/or other relevant material prior to the sale to ensure all bids will be accepted and the delivery of the auction item will not be delayed. 有意競標者應向金仕發拍賣提供往來銀行或其他適當之參考資料,該資料應及時提供以便拍賣前著手處理完成。

Lot Number 拍賣品編號(按數字順序)

Lot Description 名稱

Bid Price 競標價

(excluding service fee) (未包含服務費) (Phone Bids do not need to fill in) (電話競標無須填寫)

NT$ NT$ NT$ NT$ NT$ Signature 簽名

Print Name (IN BLOCK LETTERS) 姓名(請用正楷)

Date 日期 /

(We must have your signature to execute this bid)(本公司須取得閣下之簽名後方可接受競標)

/

Month月/Date日/Year年

10545 台北市松山區復興北路233號1樓 1F, No.233, Fuxing N. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan T:+886 2 2719-6555 F:+886 2 2546-8495 E:kingsley.auction@gmail.com 現代與當代藝術 MODERN AND CONTEMPORARY ART

www.kingsleyauction.com


夾頁(背面).pdf 1 2017/4/24 下午4:41

投標板號:

PADDLE REGISTRATION FORM 金仕發拍賣投標牌登記表格

Paddle NO.

BIDDER’S INFORMATION 投標者相關資料 Name 姓名

ID/Passport NO. 身分證字號/護照號碼

Address

(郵遞區號:

地址

Company 公司名稱

Home 住宅

Office 辦公室

Cell Phone 手機

Fax 傳真

Telephone NO. 電話 C

M

Y

CM

Bank Name 往來銀行名稱

MY

CY

Bank Account 往來銀行帳號

CMY

K

Telephone 往來銀行電話

Contact at the Bank 銀行連絡人

Declaration 聲明 1. I authorized Kingsley Auction to request my personal financial reference. 本人授權金仕發拍賣有限公司索取本人之財務資料。

2. I have read the Terms and Conditions of Business printed in this catalogue and agree to be bound by the conditions. 本人詳閱並同意拍賣規則之條款。

3. I understand that if my modern and contemporary art bid is successful; for hammer price higher then NT$16,000,000 the first NT$16,000,000 should be calculated at 20% and the rest of the amount should be 12%. 本人知悉若現代與當代藝術競標成功,本人應支付之購買價款為最後落槌價加上服務費,落槌價於新台幣壹仟陸佰萬元以下(含新台 幣壹仟陸佰萬元)以20%計算,超過新台幣壹仟陸佰萬元之部分以12%計算。

Signature 簽名

The Paddle Registration Form must be faxed to +886 2 2546-8495 or E-mail to kingsley.auction@gmail.com at least 24 hours before the auction begins, then the bidder is able to pick up the Paddle upon arrival. 為便利投標者,請於投標前24小時傳真至+886 2 2546-8495 或 Email到 kingsley.auction@gmail.com,到會場時即可直接領取拍賣投標牌。

Date 日期

Handled by 經手人


易拍好2017台北春季拍賣會  

匯聚名珍-名家翰墨專場 拍賣會5/14(日)3:30 華南銀行總行大樓 國際會議中心 台北市信義曲松仁路123號2樓

易拍好2017台北春季拍賣會  

匯聚名珍-名家翰墨專場 拍賣會5/14(日)3:30 華南銀行總行大樓 國際會議中心 台北市信義曲松仁路123號2樓

Advertisement