Page 1

KUHMO–SUOMUSSALMI

PERHEILLE

Monenlaista mukavaa


Monenmoista tekemistä perheelle tai pikkuporukalle Cm`eg

@MKCQLJ=CC9MK Jokainen retkeläinen saa ”paikallisoppaan”, rekikoiran, vetämään kulkua Kuhmon harjureiteillä. Huskylla on valjaat, joihin kiinnitetään joustolla varustettu vetoliina. Vetoliina kiinnitetään toisesta päästään patikoijan vyöhön. Näin varustettuna kuljemme seuraten viimeisimmän jääkauden jättämää harjua Sinisellä Polulla. Lounastauon vietämme tulipaikalla järven rannassa. Päivän aikana patikoimme 12 km.

,.lmflaY *)(`]fcad¹© lgmcgcmmdgcYcmm 1-Ē'`d¹$dYhk]lYdd])*n&,/$-(Ē$ kak©dl©©`mkcqlj]ccaf_%j]lc]f$dgmfYk]n©©l$ cmdb]lmck]lCm`egklY'Cm`eggf

JgmlYLjYn]d$hm`&(,,*.)++01$ af^g8jgmlYljYn]d&Ú$ooo&jgmlYljYn]d&Ú

Cm`eg

CAAJ==LL¤EQQLL›C=DGEADB¤¤KK› Pykälä on uniikki kelokylä Kainuun kauniin luonnon keskellä noin 18 km päässä Kuhmon keskustasta ja tarjoaa majoitusta mukavuuksin ympäri vuoden. Voit valita idyllisen Vanhan Pirtin, tunnelmallisen Keloaitan, upean  Honkapirtin  tai kaikki yhdessä. Tule nauttimaan, rentoutumaan, kokoustamaan tai juhlistamaan Pykälään.

)*(`]fcad¹© qeh©janmg\]f YdcY]f+(Ē'njc )*`!$,(Ē'njc )%.`! cgcgHqc©d©**(Ē'njc )*(`! C]ccgkla])+0)$001((Cm`eg

Hqc©d©$hm`&(,((-(/1-)lYa(,,100,1)($ bYja&lYdnag8hh&af]l&Ú$ooo&hqcYdY&f]l

DAFLMJ=LCAC›E›J›FDAFLMLGJFADD= Opastetulla linturetkellä tutustutaan lintuihin ja lintuharrastukseen. Toukokuussa useimpien lintujen pesimäaika on parhaimmillaan ja lintuja on helppo nähdä ja kuulla kaikissa ympäristöissä. Monenlaisia pesinnän merkkejä voi löytää, vaikka ei olisi lähelläkään pesää. Esimerkiksi pesämateriaalia tai ruokaa kantavia lintuja voi nähdä missä vain. Retkellä myös rakennetaan linnunpöntöt ja laitetaan osa niistä puihin.

Cm`eg

+,lmflaY eafaea.`]fcad¹© lgmcg%c]k©cmm +-Ē'`d¹.û1`d¹©$kak©dl©©ghYklmck]f$ ]n©©l$h¹fll¹eYl]jaYdal$cYmcghmlc]fdYafYcka& Dak©eYckmklYZmkkacqqla)(û)-Ē'`d¹& Cm`egfc]kcmklYklYC©e©j©fdaflmlgjfadd]/ce

LYa_YKhajal$fYlmj]Yf\oad\da^]]ph]ja]f[]k$hm`&(,(/,.0*,+$ af^g8lYa_Ykhajal&[ge$ooo&lYa_Ykhajal&[ge

E99D9AK=D›E››C9AFMMKK9 Vietä kiireetön loma maalla. Tilalla on islanninhevosia, lampaita ja kanoja. Koirat ja kissat kuuluvat luonnollisesti maatilan pihapiiriin. Pääset hoitamaan ja ruokkimaan eläimiä ja osallistumaan muihin maatilan askareisiin. Mahdollisuus on osallistua myös muihin maatilan töihin riippuen ajankohdasta, mm. heinäntekoon. Metsäretkelle mennään islanninhevosella ratsastaen. Majoitus on kahden hengen aittamökeissä tai saunamökissä lammen rannalla.

HYdlYeg

*nmgjgcYmllY *.`]fcad¹© *.&.&).&0&*()/ *-.Ē'`d¹$dYhk]l,)(n&)*0Ē$ kak©dl©©daafYnYYll]]lbYhqq`c]]l$jmgcYadml$ jYlkYklmck]fghYklmck]fbYlmffafeallYaf]f jYlkYklmkj]lc]fakdYffaf`]ngkaddY& Cmehmk]fla])-$00+((HYdlYeg

@¶ddLYdda$hm`&(-(+-/.-()$ af^g8`gddlYdda&Ú$ooo&`gddlYdda&Ú

oad\lYa_Y&Útaf^g8oad\lYa_Y&[ge

Oad\LYa_Y>afdYf\$Cm`eg%KmgemkkYdea

qgmlmZ]&[ge'Oad\lYa_Y

Oad\LYa_Y

8nakaload\lYa_Y


J=FLGM<MCQDHQD›FHGJ=AKK9

-)-`]fcad¹©

Tule rentoutumaan kylpylän poreisiin ja saunan lämpöön. Käytössäsi ovat suomalainen sauna ja turkkilainen höyrysauna, pore- ja hieronta-altaat, 25 m kuntouintiallas, kylmävesiallas sekä lasten allas vesiliukumäkineen. Myös avantouintimahdollisuus.

lgmcg]dgcmm

KmgemkkYdea

/$-(Ē'Yacmaf]f$-$+(Ē'dYhka$ *-Ē'h]j`] *#+!$,Ē'cmflgkYda BYdgfcYlm)$01.((KmgemkkYdea

CaYffgfCmg`mlNajcaklqkcqdhqd©$hm`&(,,///+)0-$ cqdhqdY8kmgemkkYdea&Ú$ooo&kmgemkkYdea&Ú'caYffgfcmg`ml

KmgemkkYdea

CMDLLMMJA@GJLGADM9N9F@9KK9CMJAEGKK9 Vanhan Kurimon pihapiirissä tutustumme luonnossa kasvaviin villiyrtteihin. Sen jälkeen siirrymme Kurimon kulttuuripolulle, joka polveilee luonnonsuojelumetsikössä. Tutustumme myös villiyrttien käyttömahdollisuuksiin ruuanlaitossa ja maistelemme yrttijuomaa.

-)-`]fcad¹© lgmcg]dgcmm -)(`d¹©+-Ē'`d¹$dak©`]fcad¹l+(Ē'`d¹ NYf`YCmjaeg$Cmjaegfla]+1Z 01.((KmgemkkYdea

LadYmkjYnaflgdYNYf`YCmjaegbYJYnaflgdYCmdlYaf]fCmccg$hm`&(0.+.*0-$ h]ccY&`mgnaf]f8cmdlYaf]fcmccg&Ú$n]accg&`mgnaf]f8dmmccm&[ge

KmgemkkYdea

J9CC9M<=KL9AK›FE99@9F<jYYeYddaf]fcmnYmkkg\YklYJYYll]]fHgjlaflYdnakglYf©qll]dqkk© Talvisodan syttyi 30.11.1939. Tässä opastuksessa pääset keskelle esitystä kuulemaan, mitä tavallisia askareitaan aamun valjetessa suorittaneet perheenäidit lapsineen kokivat, kun puna-armeija hyökkäsi kotipihalle. Elämyksellinen opastuskierros Raatteen Portin talvisotanäyttelyssä Suomussalmella avaa naisten ja lasten kokemuksia ja tunteita sodan melskeissä. Esiintyjinä suomussalmelaisia ja hyrynsalmelaisia Ylä-Kainuun Yrittäjänaiset ry:n jäseniä.

JYYll]]fHgjlla$hm`&(,((01*)1*$ af^g8jYYll]]fhgjlla&Ú$ooo&jYYll]]fhgjlla&Ú

)(*(`]fcad¹© qeh©janmg\]f *1Ē'`d¹$kak©dl©©h©©kqdahmllYdnakglYf©qll]% dqqf$),eaf&\gcme]fllaÚdeaf$\jYYeYddak]f ghYklmck]ffgaf)$-lmflaY$emfccacY`nal& JYYll]]fla]*$010((KmgemkkYdea

LadYmck]lcYckanaaccgY]lmc©l]]f&

K9GFGB=FL9=C99J9B9C9JL9FGKK9 Lempeät löylyt kutsuu rentoutumaan kiireettömästi Loma-Hossan Rajakartanon saunojen löylyihin. Nautit entisaikojen savusaunan tuoksuista ja tunnelmista sekä puhdistut kehon ja ressin paineista. Löylyihin ja lämpimään paljuun katoaa kolotukset ja korvennukset. Saunamaailmahan ei ole täydellinen ilma saunajuomia. Testattavana on Hossa raikas vesi ja Hossan koktaeli, Hossan Taekanapsia unohtamatta.

@gkkY

fgaf+lmflaY .)*`]fcad¹© )(&)&*(&)*hgakdmca]fbm`dYhq`©l ).`d¹©.(Ē'`d¹$/)*`d¹©-(Ē'`d¹$ kak©dl©©kYnmkYmfYf$k©`c¹kYmfYfbYhYdbmf c©ql¹ffgaf+lmffafYbYf$Ydcg`gdallgeYlhY% c]llaafcmmdmnYlbmgeYlk]c©cqdhqhqq`c]]l& @gkkYfla]*/+$0111*(Jm`lafYfkYdea

DgeY%@gkkY$hm`&(,((0)+-,.$(0/+*+*1$ aj]f]&hYYkgnYYjY8dgeY%`gkkY&Ú$ooo&dgeY%`gkkY&Ú

oad\lYa_Y&Útaf^g8oad\lYa_Y&[ge

Oad\LYa_Y>afdYf\$Cm`eg%KmgemkkYdea

qgmlmZ]&[ge'Oad\lYa_Y

Oad\LYa_Y

8nakaload\lYa_Y


Via Karelia Kuusamo

HOSSA @]dkafcaCm`eg&&&&&&&&&&&&&&&&&& -0/ce @]dkafcKmgemkkYdea&&&&&&&&& .-0ce LYeh]j]Cm`eg&&&&&&&&&&&&&&&&& ,10ce LYeh]j]KmgemkkYdea&&&&&&& -.1ce GmdmCm`eg&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& *0*ce GmdmKmgemkkYdea&&&&&&&&&&&&&&)1+ce CmghagCm`eg&&&&&&&&&&&&&&&&&&& *(.ce CmghagKmgemkkYdea&&&&&&&&&&&*/.ce Cm`eg%KmgemkkYdea&&&&&&&&&&&&)+)ce Cm`eg%@gkkY&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)1/ce KmgemkkYdea%@gkkY&&&&&&&&&&&&&&& 1-ce

Rovaniemi

SUOMUSSALMI Puolanka Hyrynsalmi

Oulu

Rovaniemi Kuusamo

Oulu

ussa Suomussalmi Kajaani

Kostamus Venäjä

Kuhmo

Nurmes Vaasa

Kuopio Joensuu

Paltamo

Jyväskylä

Tampere

Pori

Kajaani

Lappeenranta

Sotkamo

Kokkola

Lahti

KUHMO

Turku Helsinki

VUOKATTI Iisalmi Kuopio Helsinki

Joensuu Nurmes

Kotka

Via Karelia Joensuu

L uonnon ja kulttuurin harmoniaa

oad\lYa_Y&Útaf^g8oad\lYa_Y&[ge

Oad\LYa_Y>afdYf\$Cm`eg%KmgemkkYdea

qgmlmZ]&[ge'Oad\lYa_Y

Oad\LYa_Y

8nakaload\lYa_Y

Wild Taiga perheille 2017  

Tule perheen tai pikkuporukan kanssa retkelle Kainuuseen!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you