Destination NORDs årsberetning 2024 Læsø kommune

Page 1

ÅRSBERETNING 2023

Foto: Kjetil Løite

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. TURISMEÅR I HØJT GEAR

ET ÅR MED MANGE UDSVING, KIG PÅ NYE MARKEDER OG NYE

TILGANGE, STRATEGISKE INDSATSER OG NYE SAMARBEJDER

2. DESTINATIONSUDVIKLING

STÆRKE OPLEVELSESPROFILER, UDVIKLINGSPLAN FOR JYLLANDS

ØSTKYST OG MANGE SMÅ- OG MELLEMSTORE INDSATSER

3. MARKEDSFØRING & PR

VELAFPRØVEDE INDSATSER MED DOKUMENTERET

EFFEKT KOMBINERET MED NYE FORMATER OG KANALER

4. BÆREDYGTIGHED

STOR CERTIFICERINGSINDSATS OG NYE ALLIANCER

5. GÆSTESERVICE

UDVIKLING AF DIGITAL OG FYSISK GÆSTESERVICE, MAGASIN PÅ DANSK OG TYSK, APP OG WEB

6. CORPORATE KOMMUNIKATION

TÆT KOMMUNIKATION TIL OG MED INTERESSENTER

OG STAKEHOLDERS

Foto: Kjetil Løite

ÅRET I OVERSKRIFTER OG TAL

TURISMEÅR I HØJT GEAR

Efter et flot forår bød sommeren 2023 på regn og en nedbremsning i væksten. Sammenlignet med rekordåret 2022 falder vi i alt 4 % og ender på knap 2,9 mio. overnatninger.

Men set i forhold til det seneste ”normal-år” 2019 er vi vækstet i Destination NORD med over 160.000 overnatninger svarende til en vækst på 6 %. Der var i 2023 ret store udsving på tværs af destinationen, hvor især Skagen og Aalborg har kæmpet med manglen på norske leisure-gæster.

På bagkant af 2023 står vi et godt sted og ser positivt ind i 2024. Vi vinder frem på det tyske marked og er gået frem med 34 % siden 2019 til i alt 584.219 tyske overnatninger i 2023. Det er over dobbelt så mange som de norske. Vi tror ikke på, at hverken den norske eller svenske kronekurs retter sig i 2024, men chokket er nok aftaget, så vi forhåbentlig får et bedre år, hvad

de to markeder angår. Vi ser fortsat en fremgang på marked Nederlandene, ligesom ”cold destination”trenden slog igennem i 2023. Vi har mærkbart flere gæster fra f.eks. Spanien, Italien, Frankrig og Belgien end tidligere. Det betyder også, at vi kigger mere ind i disse markeder på markedsføringsfronten i 2024.

Erhvervs- og mødeturismen er tilbage på sporet, selvom der er lavere aktivitet på bl.a. forskningsområdet. Vi arbejder med udviklingen af to strategiske spor (Grønne Teknologier og Defence) for at understøtte de nordjyske erhvervsmæssige styrkepositioner og har udvidet erhvervsturismeteamet med to medarbejdere.

2023 blev også året, hvor Aalborg fik en direkte rute til NY, der dog lukkede igen, inden den rigtig fik vist sit værd. Vi fik fuldt udnyttet vinduet for at ”synge på nordjysk” i The Big Apple og fik bl.a. gjort indtryk med en prisvindende kampagne, der resulterede i et stort antal lækre presseklip i både Vogue, Forbes mm. 2023 blev også startskuddet på det store, nationale

dataprojekt VisitData, og vi har brugt året på at grave os ned i stoffet, etablere samarbejderne på nationalt plan og lægge en konkret plan for, hvordan vi i NORD vil udnytte mulighederne i samarbejde med erhvervet. Destination NORD var i 2023 vært for rigtig mange små og store events, og nogle af dem stod vi selv bag.

Som det kan læses i denne beretning, har teamet i Destinationsudvikling brugt mange kræfter på strategier og planer, der skal løftes ud over startrampen i årene frem, men også på at teste vandene for events som SUP-festival, Vand & Waders og et stort juleprojekt, hvor mange bække små gjorde en stor å. De største succeser gentager vi i 2024 med endnu mere power bag.

Med venlig hilsen

Adm. Direktør/CEO

tonny@destination-nord.dk

+45 22 26 55 49

FOTO: KJETIL LØTHE
Foto: Kjetil Løite

FINANCIERING

• Basisbidrag fra kommunerne 16,7 mio kr.

+ Destination NORD & Partners

• 4.750.000 DKK i eksterne projektmidler primært fra

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (1:1) 2023

• 19 medarbejdere + studentermedhjælpere og sæsonmedarbejdere

• Kontor i Nordkraft, Aalborg og i Havnemesterboligen Skagen

SPECIFIKATION BASISBIDRAG

Aalborg Kommune 10.300.000

Frederikshavn Kommune 5.600.000

Brønderslev Kommune 480.000

Læsø Kommune 200.000

ÅRET I TAL
57,06% 1.539.892 72,66% 1.721.643 74,40% 1.941.231 58,25% 1.736.078 57,45% 1.642.597 42,94% 1.158.865 27,34% 647.914 25,60% 667.953 41,75% 1.244.385 42,55% 1.216.511 I alt 2.698.757 I alt 2.369.557 I alt 2.609.184 I alt 2.980.463 I alt 2.859.108 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 2019 2020 2021 2022 2023 Alle overnatninger i Destination NORD 2023 (1. – 12. mdr) fordelt på danske og internationale gæster Danmark Udland Tendenslinje (I alt) Kilde: Danmarks Statistik ÅRET I TAL I DANSKE & INTERNATIONALE OVERNATNINGER ÅRET I TAL
1.539.892 360.645 175.148 435.347 187.725 1.721.643 113.247 40.662 419.894 74.111 1.941.231 78.864 51.390 430.255 107.444 1.736.078 335.164 146.531 541.409 221.281 1.642.597 262.312 118.882 584.219 251.098 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 Danmark Norge Sverige Tyskland Øvrige Overnatninger i Destination NORD 2023 (1. – 12. mdr) fordelt på nationaliteter 2019 2020 2021 2022 2023 Kilde: Danmarks Statistik ÅRET I TAL I OVERNATNINGER NATIONALITETER ÅRET I TAL
Kilde: Danmarks Statistik Overnatninger i Destination NORD 2023 (1. – 12. mdr) Top 10 øvrige nationaliteter 48.203 31.254 23.107 16.141 15.140 14.602 12.347 11.520 8.252 7.801 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 Nederlandene Ukendt land USA Polen Schweiz Storbritannien Frankrig Belgien Italien Spanien ÅRET I TAL I OVERNATNINGER TOP 10 NATIONALITER ÅRET I TAL
101.853 1.459.168 123.647 1.014.088 71.685 1.367.861 139.070 790.941 72.797 1.470.348 151.244 914.795 67.580 1.685.492 144.896 1.082.495 69.003 1.601.964 136.136 1.052.005200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000 2.000.000 Brønderslev Frederikshavn Læsø Aalborg Overnatninger i Destination NORD 2023 (1. – 12. mdr) fordelt på kommuner 2019 2020 2021 2022 2023 Kilde: Danmarks Statistik ÅRET I TAL I OVERNATNINGER KOMMUNER ÅRET I TAL
1.154.025 684.002 55.935 86.716 718.079 733.789 705.139 30.486 78.331 821.812 891.719 733.025 40.361 93.395 850.684 1.272.254 741.114 54.204 104.548 808.343 1.170.890 726.511 44.057 91.475 826.175 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 Hoteller og Feriecentre i alt Camping Vandrerhjem Lystbådehavne Feriehuse Overnatninger
– 12.
2019 2020 2021 2022 2023 Kilde: Danmarks Statistik ÅRET I TAL I OVERNATNINGSFORMER ÅRET I TAL
i Destination NORD 2023 (1.
mdr) fordelt på overnatningsformer

STÆRKE OPLEVELSESPROFILER MED INTERNATIONAL ATTRAKTIONSKRAFT

Der er gennemført workshopforløb, undersøgelser v. Epinion og konsulentforløb, som er resulteret i 4 stærke Oplevelsesprofiler for Brønderslev, Læsø, Frederikshavn og Aalborg.

Next step er udrulning af markedsføringskoncept, som er under udarbejdelse.

Støttet af

DESTINATIONSUDVIKLING I STORE UDVIKLINGSPROJEKTER
Foto: Kjetil Løite

UDVIKLINGSPLAN FOR JYLLANDS ØSTKYST

Skal skabe grundlag for et markant og samlet løft af turismen på tværs af Aarhus-regionen, Himmerland og Destination NORD uden at gå på kompromis med miljø, natur og lokale hensyn. Et samarbejde mellem de tre destinationsselskaber, Dansk Kystog Naturturisme og Realdania. Projektet er i sin indledende fase og løber frem mod 2026, hvor der lanceres seks strategisk-fysiske udviklingsplaner. Støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Læs mere om projektet her: EnjoyNordjylland.dk/JØP

DESTINATIONSUDVIKLING I STORE UDVIKLINGSPROJEKTER

INVESTERINGSPROJEKTER

LANGS ØSTKYSTEN

SUCCESFULD OPSTART AF

CAMPINGNETVÆRK

DN tog i 2023 initiativ til at samle områdets campingpladser i et netværk, hvor deltagerne kan få ny inspiration og udveksle erfaringer med fokus på vækst og udvikling. Gennem dialog, samarbejde og vidensudveksling vil vi styrke erhvervet ift. synlighed, kendskab og i sidste ende omsætning. Ud af 22 campingpladser er der 13 aktive deltagere i netværket.

Med fokus på især udvidelse af hotelkapaciteten bistår DN i forskellige sammenhænge med at kontakte, gå i dialog med, modtage og inspirere samt informere potentielle investorer med henblik på at skabe mere, relevant overnatningskapacitet på Østkysten. Det sker i samarbejde med bl.a. kommuner og Dansk Kyst- og Naturturisme.

Foto: Kjetil Løite Foto: @Diana_Aud

MARKEDSFØRING OG PR

NYE FORMATER OG INDHOLD UDVIKLES

Velafprøvede indsatser med dokumenteret effekt er kombineret med nye formater, kanaler og indhold for at videreudvikle og effektivisere. Målet er en stabil og modstandsdygtig markedsføringsplatform baseret på data og viden. Resultater fra 2023 har i høj grad formet markedsføringsplanen for 2024, hvor videreudvikling er i fokus. Se den komplette afrapportering på markedsføring her

KAMPAGNESPOR

• Børnenes Nordjylland

• Always on

• Naturligvis Nordjylland

• Giv hverdagen en pause

• Influencersamarbejder

Foto: Nicolas Cho Meier

MARKEDSFØRING OG PR I STÆRKE KONCEPTER

BØRNENES NORDJYLLAND

International og national indsats for at positionere hele Destination NORD som den oplagte feriedestination for børnefamilier. Med særlig fokus på Kattegatkysten, Læsø og Aalborg. Kampagnen blev igangsat i Tyskland, Norge og Danmark.

De største børneattraktioner, blev sat forrest i kampagnen, der havde et stærkt konceptuelt greb. Igennem skræddersyede videoer opbyggede vi et børnefamilieunivers på enjoynordjylland.dk/de/com

Foto: Mette Johnsen

ALWAYS ON

Gennem hele 2023 blev alle fire kommuner promoveret igennem et konstant markedsføringstryk på Google Display, Google Search, Meta (Facebook & Instagram) samt SEO. Dette har resulteret i, at DN ’ejer’ flere relevante søgeord på Google, hvor EnjoyNordjylland.dk og øvrige Enjoy-kanaler er blandt de øverste Google-resultater. Derudover blev der skabt løbende synlighed for Enjoy-kanaler igennem display-annoncering på relevante hjemmesider samt annoncer på sociale medier.

Foto: Kjetil Løite SYNLIG OG KONSTANT MARKEDSFØRING

KORTE OPHOLD OG OPLEVELSER

NATURLIGVIS

NORDJYLLAND

Målet er at udnytte potentialet for korte ophold på det danske marked gennem sæsonindhold som vinterferie, påske, helligdage, halloween og efterårsferie. Fokus er på content marketing, inspirerende indhold og markedsføring af helårsbegivenheder som SUP-festival og Vand & Waders. Vinterferie- og halloweeninitiativerne var særligt vellykkede med stor interaktion i den regionale målgruppe.

GIV HVERDAGEN EN PAUSE

Fokus på marked Danmark, sætter turismeaktørerne forrest med skræddersyede guides med inspiration til det perfekte afbræk fra hverdagen. Bl.a. aktiveret med gamification, hvor målgruppen gennem en interaktiv test modtog deres personlige guide til en pause fra hverdagen. Her blev aktiveret relevante oplevelser, overnatninger og attraktioner i hele destinationen.

GUIDES
SKRÆDDERSYEDE
Foto: @Et_Nyt_Kapitel

INFLUENCERSAMARBEJDE

Hele året har vi gjort en strategisk indsats med influencer-marketing. Vi har nøje udvalgt influencerne, både lokale og internationale, og engageret dem på tværs af kampagnespor hele året rundt.

PR

DER ER I ALT AFVIKLET

42 PRESSEBESØG I 2023

fra Tyskland (10), Sverige (9), Holland (7), USA (6), UK (4), Danmark (4) og Norge (2)

Estimeret annonceværdi ca.

HELÅRSTURISME OG PRODUKTUDVIKLING
Foto: Nicolas Cho Meier
DKK 72 mio.

NY YNGRE MÅLGRUPPE

LANCERING PÅ TIKTOK

Når ud til en ny, yngre målgruppe, som vi ikke når på Instagram og Facebook og kan fremhæve enkeltstående aktører gennem konkret indhold.

RESULTATER EFTER 4 MÅNEDER

• Vores indhold er blevet afspillet 150.000 gange

• 64,5 % af dem, der engagerer sig med vores indhold, er 18-24 år (kun 4,6 % på Instagram)

• Kommende begivenheder og spisesteder klarer sig bedre end på Instagram

GENNEMGRIBENDE ANSIGTSLØFT AF

ENJOY NORDJYLLANDS NYHEDSBREVE

Der er oprettet et sign-up flow, hvor nye abonnenter tilmelder sig ud fra temaerne Kunst og kultur, Gastronomi, Outdoor og Børnenes Nordjylland. Vi øger både åbnings- og klikrate, og der er potentiale for i fremtiden at sende flere personlige inspirationsmails ud forud for events.

RESULTATER 2023

Stigning fra 25K abonnenter til 33K

Øget åbningsrate fra 34 % til 46-51 %

Stigning i klikrate på over 200 % (fra 1-2 % i 2022 til 4-5 %)

• På TikTok gemmes dette indhold mere end andet indhold

• Over 3.000 interaktioner

• +500 følgere

GÆSTESERVICE

DIGITAL OG FYSISK

GOVISIT

• Samlede antal brugere i 2023

af GoVisit app: 74.264

GoVisit app 2.0 nåede 21.800

downloads siden juli 2023

UDVALGTE AKTIVITETER 2023

• Kendskabstur i Aalborg for frontpersonale

• Nye bykort på gaden over Frederikshavn

– og snart Aalborg

• Stort fokus på konstant udbygning af EnjoyNordjylland.dk -over en halv mio. brugere i 2023

• Opgradering af Top 100 produkter i GuideDanmark

TURISTINFORMATION I SKAGEN

Åben 26. juni til 31. aug. samt i skoleferier og ved krydstogtanløb i skuldersæsonen. Fokus på bæredygtig, digital vejledning via iPad, GoVisit app og website. I alt 2.325 fysiske kontakter

MOBIL GÆSTESERVICE

Turistengle i Hals, Aalborg, Sæby, Frederikshavn

og Skagen fra uge 26 til 34

I alt 3.022 kontakter

Foto: Kjetil Løite

INSPIRATIONSMAGASINET OPLEV NORDJYLLAND

Trykt i 120.000 eks. (DK+DE), distribueret i hele Danmark med FerieDanmark, Stena Line, Color Line, Læsø-færgen og i Aalborg Lufthavn. Også udgivet i sampak med Eurowoman, Vores Børn og ALT for damerne.

GÆSTESERVICE

RECERTIFICERING

GREEN TOURISM ORGANISATION

GTO er en ordning eksklusivt til turismeorganisationer, der administreres af HORESTA og fokuserer på både organisationens medarbejdere og gæster i destinationen. Der afrapporteres bl.a. på vand- og energiforbrug, affaldshåndtering, naturbeskyttelse, gæsteinformation og CSR.

Foto: Kjetil Løite

HOTELCERTIFICERING

GREEN KEY CERTIFICERINGER

Stor certificeringsindsats, hvor turismevirksomheder skal certificeres i perioden 2022-2024. 10 hoteller fra Destination NORD er gået i gang, og heraf er fire hoteller færdigcertificerede – seks er i proces.

Indsatsen er en del af Partnerskab for Bæredygtig Turismeudvikling, bestående af Dansk Storbyturisme, MeetDenmark, Dansk Kyst- og Naturturisme og VisitDenmark. Partnerskabet er et led i den nationale turismestrategi, der skal være med til at accelerere dansk turismes bidrag til at opfylde den nationale CO2-målsætning, og er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Foto: Kjetil Løite

CORPORATE

ØGET STAKEHOLDERKOMMUNIKATION

OG SYNLIGHED 2023

TÆT KOMMUNIKATION TIL OG MED INTERESSENTER

OG STAKEHOLDERS, BL.A. VIA:

• 100+ opslag på Linkedin og vækst i følgere fra ca. 6.000 til ca. 6.300

• Udgivelse af 10 B2B nyhedsbreve og 10 direct mails

• Mere end 30 presseaktiviteter til lokale, regionale og nationale medier (ca. 500 presseomtaler i 2023)

• Udgivelse af to NORDvendt videns- og analysemagasiner (forår og efterår)

• Produktion af 5 inspirationsfilm

• Afvikling af to store events (Spring og Fall Summit)

i Aalborg og Frederikshavn (i alt 4 møder)

• Produktion af explainerfilm

KOMMUNIKATION
SE VORES EXPLAINERFILM HER
Foto: Mette Johnsen

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.