Destination NORDs årsberetning 2024

Page 1

ÅRSBERETNING 2023

Foto: Frederik Sørensen

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. TURISME I HØJT GEAR

ET ÅR MED MANGE UDSVING, KIG PÅ NYE MARKEDER OG NYE

TILGANGE, STRATEGISKE INDSATSER OG NYE SAMARBEJDER

2. DESTINATIONSUDVIKLING

STÆRKE OPLEVELSESPROFILER, UDVIKLINGSPLAN FOR JYLLANDS ØSTKYST OG MANGE SMÅ- OG MELLEMSTORE INDSATSER

3. ERHVERVSTURISME

RELATIONER, NETVÆRK OG LANDVINDINGER

I FÆLLESSKABER

4. MARKEDSFØRING & PR

VELAFPRØVEDE INDSATSER MED DOKUMENTERET

EFFEKT KOMBINERET MED NYE FORMATER OG KANALER

5. BÆREDYGTIGHED

STOR CERTIFICERINGSINDSATS OG NYE ALLIANCER

6. CRUISE

REKORDÅR I SKAGEN OG NEDDROSLING I AALBORG

7. GÆSTESERVICE

UDVIKLING AF DIGITAL OG FYSISK GÆSTESERVICE, MAGASIN PÅ DANSK OG TYSK, APP OG WEB

8. CORPORATE KOMMUNIKATION

TÆT KOMMUNIKATION TIL OG MED INTERESSENTER

OG STAKEHOLDERS

Foto: Peter Jørgensen

ÅRET I OVERSKRIFTER OG TAL

TURISMEÅR I HØJT GEAR

Efter et flot forår bød sommeren 2023 på regn og en nedbremsning i væksten. Sammenlignet med rekordåret 2022 falder vi i alt 4 % og ender på knap 2,9 mio. overnatninger.

Men set i forhold til det seneste ”normal-år” 2019 er vi vækstet i Destination NORD med over 160.000 overnatninger svarende til en vækst på 6 %. Der var i 2023 ret store udsving på tværs af destinationen, hvor især Skagen og Aalborg har kæmpet med manglen på norske leisure-gæster.

På bagkant af 2023 står vi et godt sted og ser positivt ind i 2024. Vi vinder frem på det tyske marked og er gået frem med 34 % siden 2019 til i alt 584.219 tyske overnatninger i 2023. Det er over dobbelt så mange som de norske. Vi tror ikke på, at hverken den norske eller svenske kronekurs retter sig i 2024, men chokket er nok aftaget, så vi forhåbentlig får et bedre år, hvad de to markeder angår. Vi ser fortsat en fremgang på

marked Nederlandene, ligesom ”cold destination”trenden slog igennem i 2023. Vi har mærkbart flere gæster fra f.eks. Spanien, Italien, Frankrig og Belgien end tidligere. Det betyder også, at vi kigger mere ind i disse markeder på markedsføringsfronten i 2024.

Erhvervs- og mødeturismen er tilbage på sporet, selvom der er lavere aktivitet på bl.a. forskningsområdet. Vi arbejder med udviklingen af to strategiske spor (Grønne Teknologier og Defence) for at understøtte de nordjyske erhvervsmæssige styrkepositioner og har udvidet erhvervsturismeteamet med to medarbejdere.

2023 blev også året, hvor Aalborg fik en direkte rute til NY, der dog lukkede igen, inden den rigtig fik vist sit værd. Vi fik fuldt udnyttet vinduet for at ”synge på nordjysk” i The Big Apple og fik bl.a. gjort indtryk med en prisvindende kampagne, der resulterede i et stort antal lækre presseklip i både Vogue, Forbes mm.

2023 blev også startskuddet på det store, nationale dataprojekt VisitData, og vi har brugt året på at grave os ned i stoffet, etablere samarbejderne på nationalt

plan og lægge en konkret plan for, hvordan vi i NORD vil udnytte mulighederne i samarbejde med erhvervet.

Destination NORD var i 2023 vært for rigtig mange små og store events, og nogle af dem stod vi selv bag.

Som det kan læses i denne beretning, har teamet i Destinationsudvikling brugt mange kræfter på strategier og planer, der skal løftes ud over startrampen i årene frem, men også på at teste vandene for events som SUP-festival, Vand & Waders og et stort juleprojekt, hvor mange bække små gjorde en stor å. De største succeser gentager vi i 2024 med endnu mere power bag.

Med venlig hilsen

Adm. Direktør/CEO

tonny@destination-nord.dk

+45 22 26 55 49

Foto: Frederik Sørensen

FINANCIERING

• Basisbidrag fra kommunerne 16,7 mio kr.

+ Destination NORD & Partners

• 4.750.000 DKK i eksterne projektmidler primært fra

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (1:1) 2023

• 19 medarbejdere + studentermedhjælpere og sæsonmedarbejdere

• Kontor i Nordkraft, Aalborg og i Havnemesterboligen Skagen

SPECIFIKATION BASISBIDRAG

Aalborg Kommune 10.300.000

Frederikshavn Kommune 5.600.000

Brønderslev Kommune 480.000

Læsø Kommune 200.000

Foto: Kjetil Løite ÅRET I TAL
57,06% 1.539.892 72,66% 1.721.643 74,40% 1.941.231 58,25% 1.736.078 57,45% 1.642.597 42,94% 1.158.865 27,34% 647.914 25,60% 667.953 41,75% 1.244.385 42,55% 1.216.511 I alt 2.698.757 I alt 2.369.557 I alt 2.609.184 I alt 2.980.463 I alt 2.859.108 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 2019 2020 2021 2022 2023 Alle overnatninger i Destination NORD 2023 (1. – 12. mdr) fordelt på danske og internationale gæster Danmark Udland Tendenslinje (I alt) Kilde: Danmarks Statistik ÅRET I TAL I DANSKE & INTERNATIONALE OVERNATNINGER ÅRET I TAL
1.539.892 360.645 175.148 435.347 187.725 1.721.643 113.247 40.662 419.894 74.111 1.941.231 78.864 51.390 430.255 107.444 1.736.078 335.164 146.531 541.409 221.281 1.642.597 262.312 118.882 584.219 251.098 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 Danmark Norge Sverige Tyskland Øvrige Overnatninger i Destination NORD 2023 (1. – 12. mdr) fordelt på nationaliteter 2019 2020 2021 2022 2023 Kilde: Danmarks Statistik ÅRET I TAL I OVERNATNINGER NATIONALITETER ÅRET I TAL
Kilde: Danmarks Statistik Overnatninger i Destination NORD 2023 (1. – 12. mdr) Top 10 øvrige nationaliteter 48.203 31.254 23.107 16.141 15.140 14.602 12.347 11.520 8.252 7.801 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 Nederlandene Ukendt land USA Polen Schweiz Storbritannien Frankrig Belgien Italien Spanien ÅRET I TAL I OVERNATNINGER TOP 10 NATIONALITER ÅRET I TAL
101.853 1.459.168 123.647 1.014.088 71.685 1.367.861 139.070 790.941 72.797 1.470.348 151.244 914.795 67.580 1.685.492 144.896 1.082.495 69.003 1.601.964 136.136 1.052.005200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000 2.000.000 Brønderslev Frederikshavn Læsø Aalborg Overnatninger i Destination NORD 2023 (1. – 12. mdr) fordelt på kommuner 2019 2020 2021 2022 2023 Kilde: Danmarks Statistik ÅRET I TAL I OVERNATNINGER KOMMUNER ÅRET I TAL
1.154.025 684.002 55.935 86.716 718.079 733.789 705.139 30.486 78.331 821.812 891.719 733.025 40.361 93.395 850.684 1.272.254 741.114 54.204 104.548 808.343 1.170.890 726.511 44.057 91.475 826.175 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 Hoteller og Feriecentre i alt Camping Vandrerhjem Lystbådehavne Feriehuse Overnatninger
– 12.
2019 2020 2021 2022 2023 Kilde: Danmarks Statistik ÅRET I TAL I OVERNATNINGSFORMER ÅRET I TAL
i Destination NORD 2023 (1.
mdr) fordelt på overnatningsformer

STÆRKE OPLEVELSESPROFILER MED INTERNATIONAL ATTRAKTIONSKRAFT

Der er gennemført workshopforløb, undersøgelser v. Epinion og konsulentforløb, som er resulteret i 4 stærke Oplevelsesprofiler for Brønderslev, Læsø, Frederikshavn og Aalborg.

Next step er udrulning af markedsføringskoncept, som er under udarbejdelse.

Støttet af

DESTINATIONSUDVIKLING I STORE UDVIKLINGSPROJEKTER
Foto: Kjetil Løite

UDVIKLINGSPLAN FOR JYLLANDS ØSTKYST

Skal skabe grundlag for et markant og samlet løft af turismen på tværs af Aarhus-regionen, Himmerland og Destination NORD uden at gå på kompromis med miljø, natur og lokale hensyn. Et samarbejde mellem de tre destinationsselskaber, Dansk Kystog Naturturisme og Realdania. Projektet er i sin indledende fase og løber frem mod 2026, hvor der lanceres seks strategisk-fysiske udviklingsplaner. Støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Læs mere om projektet her: EnjoyNordjylland.dk/JØP

DESTINATIONSUDVIKLING I STORE UDVIKLINGSPROJEKTER

FOKUS PÅ HAVNEBYER MED VAND & WADERS

I 2023 igangsatte Destination Nord eventen ”Vand & Waders”, som blev afholdt i Sæby, Asaa og Hals fra d. 1. til d. 3. september.

Formålet med eventen var at synliggøre de herligheder, der findes i de tre byer i forhold til aktiviteter på, i, ved og langs vandet. Der var indsatser og aktiviteter lavet af forskellige foreninger, såsom de lokale SUP-klubber, kajakklubber osv. ”Vand & Waders” bliver i 2024 slået sammen med SUP-Festival.

DESTINATIONSUDVIKLING I MELLEMSTORE UDVIKLINGSPROJEKTER
Foto: No Wonder

JUL I NORDJYLLAND ER EN SUCCES OG UDVIDES

DN vil skabe flere overnatninger og øget omsætning i perioden midt november-december. I 2023 er juleprojekt startet op i Skagen, Frederikshavn og Aalborg. DN har faciliteret arbejdet i tre lokale projektgrupper med deltagelse af hoteller, attraktioner, kulturinstitutioner, handelsstand, foreninger mv. Der er udviklet ”jule-produkter” i form af en række arrangementer, aktiviteter og juleophold. I alt har ca. 50 virksomheder medvirket aktivt. DN har fulgt op med omfattende markedsføring – herunder samarbejde med rederierne. Der er stor opbakning til at arbejde videre med udvikling af ”Jul i DN”. I 2024 udvides derfor med Sæby.

DESTINATIONSUDVIKLING I MELLEMSTORE UDVIKLINGSPROJEKTER
Foto: Aalborg Zoo

VISIONSPLAN FOR BANGSBO

Aktører fra Bangsbo-området og Destination NORD har i 2023 udarbejdet en visionsplan for Bangsbo-området, som skal være et redskab i det videre arbejde med at udvikle områdets potentiale for kvalitetsoplevelser, der tiltrækker endnu flere besøgende og favner både historie og kultur.

DESTINATIONSUDVIKLING I MELLEMSTORE UDVIKLINGSPROJEKTER
Foto: Kjetil Løite

DESTINATIONSUDVIKLING I MINDRE UDVIKLINGSPROJEKTER

POTENTIALE I MINDRE UDVIKLINGSPROJEKTER

• SUCCESFULD OPSTART AF CAMPINGNETVÆRK

• SYNLIGHED OG SUCCES FOR NORDJYSK SUP-FESTIVAL

• INVESTERINGSPROJEKTER LANGS ØSTKYSTEN

• KYSTUDVIKLING MED NETVÆRKET HAVET SOM HAVE

• DET NYE GRENEN

• DESTINATIONSUDVIKLING AF HÆRVEJEN

Foto: @Diana_Aud

SUCCESFULD OPSTART AF

CAMPINGNETVÆRK

DN tog i 2023 initiativ til at samle områdets campingpladser i et netværk, hvor deltagerne kan få ny inspiration og udveksle erfaringer med fokus på vækst og udvikling. Gennem dialog, samarbejde og vidensudveksling vil vi styrke erhvervet ift. synlighed, kendskab og i sidste ende omsætning. Ud af 22 campingpladser er der 13 aktive deltagere i netværket.

SYNLIGHED FOR NORDJYSK

SUP-FESTIVAL

DN’s rolle i SUP-Festival var at skabe synlighed. I 2023 var seks havne med: Hals, Hou, Asaa, Sæby, Strandby og Aalbæk. Havnene oplevede stor succes i forhold til gæster til deres arrangementer samt salg af forplejning på dagene. Derudover har SUP-klubber i løbet af andet halvår af 2023 oplevet tilgang i medlemmer.

Foto: Peter Jørgensen

FINANSIERING OG UDVIKLING AF

DET NYE GRENEN

DN bistår Frederikshavn Kommune i at skaffe finansiering til udviklingsprojektet Det nye Grenen, som har til formål at beskytte og sikre området ved Grenen til fremtiden og samtidig forbedre besøgsoplevelsen for de mange tusinde gæster, der hvert år besøger stedet.

HÆRVEJEN

Hærvejen løber i gennem tre kommuner (Frederikshavn, Brønderslev og Aalborg) i Destination NORD med både vandrerute og cykelrute. DN’s rolle er at synliggøre Hærvejen som et oplevelsesprodukt, og i tæt relation til de tre kommuner følger destinationen udviklingen af Hærvejssløjferne i forbindelse med opfølgningsmøder hver anden måned.

Foto: @Et_nyt_kapitel Foto: Mette Johnsen
TÆT SAMARBEJDE MED UDVIKLING AF

INVESTERINGSPROJEKTER

LANGS ØSTKYSTEN

KYSTUDVIKLING GENNEM NETVÆRKET

HAVET SOM HAVE

DN og Frederikshavn Erhvervsforening faciliterer ’Havet som Have’-netværket for kystudvikling fra Vangen til Jerup Strand. Deltagere inkluderer foreninger, virksomheder, teknisk udvalg, Danmarks Naturfredningsforening og Handicaprådet.

To møder i 2023 og en kommende studietur til Århusområdet

/Nationalpark Djursland for inspiration.

Med fokus på især udvidelse af hotelkapaciteten bistår DN i forskellige sammenhænge med at kontakte, gå i dialog med, modtage og inspirere samt informere potentielle investorer med henblik på at skabe mere, relevant overnatningskapacitet på Østkysten. Det sker i samarbejde med bl.a. kommuner og Dansk Kyst- og Naturturisme.

Foto: @Diana_Aud

ERHVERVSTURISME

STRATEGISKE INDSATSER I 2023

• CONFERENCE DAY FEBRUAR 2023

DELTAGELSE I MØDE- OG EVENTMESSEN

• VUNDNE KONFERENCER OG VÆRDISKABELSE

• HANDLING AF KONFERENCER OG EVENTS

• TÆTTE RELATIONER I HOTELNETVÆRK

• MEDLEMSSKAB AF MEETDENMARK

Foto: Peter Jørgensen

DELTAGELSE I

MØDE & EVENTMESSEN

Vores deltagelse i møde- og eventmessen i Forum, i samarbejde med Aalborg Kongres & Kultur Center, Arena Nord, Color Hotel Skagen, Guldbæk Vingård, HimmerLand og Musikkens Hus, blev en stor succes. Denne begivenhed markerer en vigtig milepæl i vores strategiske initiativer som frontløbere inden for møde- og eventsektoren.

STRATEGISK INDSATS

CONFERENCE DAY 2023

Succesfuld strategisk indsats for kobling mellem mødebookere fra AAU og hospitality-erhvervet. Gentages i 2024.

2023 HANDLING KONFERENCER

OG EVENTS

• DanFish

• U19 Mens’ World Floorball Champs.

• Dansk Fjernvarmes Landsmøde

• Klinisk kvalitetskonference

• Tandlægeforeningens Symposium

• FOA’s Kongres

Foto: Peter Jørgensen

ERHVERVSTURISME

VUNDNE KONFERENCER OG VÆRDISKABELSE

Sammen med Aalborg Kongres & Kultur Center og Aalborgs hoteller har vores konference-team budt ind og vundet 14 KL-konferencer med i alt 20.000 overnatninger frem til foråret 2026.

VI HAR I 2023 DESUDEN VUNDET

• The International Workshop on Antenna Technology (iWAT)

• Financial Management Association Conference (FMA)

• Power Electronics and Applications (EPE)

• Nordic Symposium on Building Physics

• Joint Nordic and European-Nordic Congress of Mathematicians

• Menneskerettighedskonference (hvor vi sammen med AAU har spillet en stor rolle i konferencens design)

Vi har fremadrettet endnu mere fokus på konferencebudgivning og flere store bud i pipeline såsom nationale kongresser og videnskonferencer koblet op på Aalborg Universitet.

Estimeret omsætning i destinationen afledt af vores konferencearbejde 2023*

97.330.400 DKK

*Baseret på en beregning, hvor antallet af sengenætter henhørende til henholdsvis danske og internationale konferencegæster ganges med VisitDenmarks nøgletal for døgnforbruget

Foto: Peter Jørgensen

ERHVERVSTURISME

AALBORG SOM GLOBAL HUB FOR GRØN TEKNOLOGI

Konferencen CCUS Forum 2023 løb af stablen i Aalborg, fordi byen er lykkedes med at positionere sig internationalt som udviklingscenter for de teknologier, der skal sikre den grønne omstilling og fordi, vi kan fremvise konkrete anlæg og tests fra virkeligheden med hjælp fra bl.a. Aalborg Universitet, Port of Aalborg, Aalborg Portland og Business Region North Denmark. Vi arbejder målrettet på at lægge grundstenene til det fortsatte strategiske arbejde med at tiltrække konferencer inden for energiog klimaområdet og varetage rollen som ”døren til Nordjylland” for de, der er interesserede i at komme hertil for selv at opleve det høje niveau hos b.la. universitet, kommuner og virksomheder.

Foto: Troels Lund Laursen
I CCUS
FORUM 2023

NATIONALT SAMARBEJDE MEETDENMARK

Vi er fortsat aktive i MeetDenmark og deltager i konkrete aktiviteter, hvorved vi også er med til at understøtte, at vi har et nationalt organ for møde- og erhvervsturisme i Danmark.

Vi videreformidler løbende viden, værktøjer og tilbud fra MeetDenmark til erhvervsturismevirksomhederne.

TÆTTERE END NOGENSINDE FØR

STÆRKT

HOTELNETVÆRK

Drevet videre fra 2022 med fokus på den tætte relationsskabelse og at stå stærk på hotelfronten i hele destinationen. Der er planer om oprettelse af et netværk for private og offentlige mødekøbere.

Foto: Nicolas Cho Meier

MARKEDSFØRING OG PR

NYE FORMATER OG INDHOLD UDVIKLES

Velafprøvede indsatser med dokumenteret effekt er kombineret med nye formater, kanaler og indhold for at videreudvikle og effektivisere. Målet er en stabil og modstandsdygtig markedsføringsplatform baseret på data og viden. Resultater fra 2023 har i høj grad formet markedsføringsplanen for 2024, hvor videreudvikling er i fokus. Se den komplette afrapportering på markedsføring her.

KAMPAGNESPOR

• Børnenes Nordjylland

• Jul i Nordjylland

• Sommer i Aalborg

• Always on

• Naturligvis Nordjylland

• Giv hverdagen en pause

• Skagen, indsats målrettet Norge

• Influencersamarbejder

Foto: Nicolas Cho Meier

BØRNENES NORDJYLLAND

International og national indsats for at positionere hele

Destination NORD som den oplagte feriedestination for børnefamilier. Med særlig fokus på Kattegatkysten, Læsø og Aalborg. Kampagnen blev igangsat i Tyskland, Norge og Danmark.

De største børneattraktioner, herunder Aalborg Zoo, blev sat forrest i kampagnen, der havde et stærkt konceptuelt greb. Igennem skræddersyede videoer opbyggede vi et børnefamilieunivers på enjoynordjylland.dk/de/com

MARKEDSFØRING OG PR I STÆRKE KONCEPTER
Foto: Mette Johnsen

OMFATTENDE UDVIKLING AF JULEUNIVERS

Indsats for helårsturisme, hvor produktudvikling og markedsføring gik hånd i hånd. Lokale turismeaktører i Frederikshavn, Skagen og

Aalborg blev inviteret helt tæt på og i samlet flok at produktudvikle og skabe indhold til årets kolde måneder. Et sideløbende markedsføringsspor skabte en samlende paraplyfortælling, der løftede jul i Nordjylland over for en regional, national og norsk målgruppe med fokus på korte getaways.

Der blev udviklet et omfattende juleunivers med skræddersyet indhold både på web, nyhedsbrev og de sociale medier, personlige juleguides af lokale samt en stor julekalender med omkring 2.500 aktive deltagere hver dag.

MARKEDSFØRING OG PR I JUL I NORDJYLLAND

NYT INDHOLDSFORMAT

SOMMER I AALBORG

En skræddersyet sommerkampagne er sat i værk for at fremhæve byens tilbud og tiltrække besøgende fra feriehusområder. Målgruppen er par uden børn i Nord- og Midtjylland samt feriegæster i resten af destinationen. Kampagnen er også aktiv på det norske marked gennem advertorials. Et nyt og succesfuldt indholdsformat introduceres med lokale personligheder som guider i videoer, der viser ’deres Aalborg’. Over 20 lokale aktører deltager i produktionen og bidrager til en trafikfyldt landingsside med anbefalinger.

SYNLIG

SE GUIDES HER SE VIDEOGUIDE

ALWAYS ON

Gennem hele 2023 blev alle fire kommuner promoveret igennem et konstant markedsføringstryk på Google Display, Google Search, Meta (Facebook & Instagram) samt SEO. Dette har resulteret i, at DN ’ejer’ flere relevante søgeord på Google, hvor EnjoyNordjylland.dk og øvrige Enjoy-kanaler er blandt de øverste Google-resultater. Derudover blev der skabt løbende synlighed for Enjoy-kanaler igennem display-annoncering på relevante hjemmesider samt annoncer på sociale medier.

OG
KONSTANT MARKEDSFØRING
Foto: 25. Kjetil Løite: Nychos, 2015Translucent Medusa/Head of the Serpent WomenReberbansgade 47, 9000 Aalborg.

KORTE OPHOLD OG OPLEVELSER

NATURLIGVIS

NORDJYLLAND

Målet er at udnytte potentialet for korte ophold på det danske marked gennem sæsonindhold som vinterferie, påske, helligdage, halloween og efterårsferie. Fokus er på content marketing, inspirerende indhold og markedsføring af helårsbegivenheder som SUP-festival og Vand & Waders. Vinterferie- og halloweeninitiativerne var særligt vellykkede med stor interaktion i den regionale målgruppe.

GIV HVERDAGEN EN PAUSE

Fokus på marked Danmark, sætter turismeaktørerne forrest med skræddersyede guides med inspiration til det perfekte afbræk fra hverdagen. Bl.a. aktiveret med gamification, hvor målgruppen gennem en interaktiv test modtog deres personlige guide til en pause fra hverdagen. Her blev aktiveret relevante oplevelser, overnatninger og attraktioner i hele destinationen.

GUIDES
SKRÆDDERSYEDE
Foto: @Et_Nyt_Kapitel

INFLUENCERSAMARBEJDE

SKAGEN I FOKUS

INDSATS TIL NORDMÆND

I tæt samarbejde med Toppen af Danmark og lokale aktører i Skagen blev der skabt en taktisk indsats mod det norske marked for at genvinde nordmænd og sætte Skagen i deres bevidsthed. Kampagnen bestod af et burst i efteråret 2023 samt et burst til forår 2024.

Hele året har vi gjort en strategisk indsats med influencer-marketing. Vi har nøje udvalgt influencerne, både lokale og internationale, og engageret dem på tværs af kampagnespor hele året rundt.

PR

DER ER I ALT AFVIKLET

42 PRESSEBESØG I 2023

fra Tyskland (10), Sverige (9), Holland (7), USA (6), UK (4), Danmark (4) og Norge (2)

Estimeret annonceværdi ca.

HELÅRSTURISME OG PRODUKTUDVIKLING
FOTO: Kjetil Løite
DKK 72 mio.
Foto: Kjetil Løite

NY YNGRE MÅLGRUPPE

LANCERING PÅ TIKTOK

Når ud til en ny, yngre målgruppe, som vi ikke når på Instagram og Facebook og kan fremhæve enkeltstående aktører gennem konkret indhold.

RESULTATER EFTER 4 MÅNEDER

• Vores indhold er blevet afspillet 150.000 gange

• 64,5 % af dem, der engagerer sig med vores indhold, er 18-24 år (kun 4,6 % på Instagram)

• Kommende begivenheder og spisesteder klarer sig bedre end på Instagram

GENNEMGRIBENDE ANSIGTSLØFT AF

ENJOY NORDJYLLANDS NYHEDSBREVE

Der er oprettet et sign-up flow, hvor nye abonnenter tilmelder sig ud fra temaerne Kunst og kultur, Gastronomi, Outdoor og Børnenes Nordjylland.

Vi øger både åbnings- og klikrate, og der er potentiale for i fremtiden at sende flere personlige inspirationsmails ud forud for events.

RESULTATER 2023

Stigning fra 25K abonnenter til 33K

Øget åbningsrate fra 34 % til 46-51 %

Stigning i klikrate på over 200 % (fra 1-2 % i 2022 til 4-5 %)

• På TikTok gemmes dette indhold mere end andet indhold

• Over 3.000 interaktioner

• +500 følgere

Foto: Nicolas Cho Meier

GÆSTESERVICE

DIGITAL OG FYSISK

GOVISIT

• Samlede antal brugere i 2023

af GoVisit app: 74.264

GoVisit app 2.0 nåede 21.800

downloads siden juli 2023

UDVALGTE AKTIVITETER 2023

• Kendskabstur i Aalborg for frontpersonale

• Nye bykort på gaden over Frederikshavn

– og snart Aalborg

• Stort fokus på konstant udbygning af EnjoyNordjylland.dk -over en halv mio. brugere i 2023

• Opgradering af Top 100 produkter i GuideDanmark

TURISTINFORMATION I SKAGEN

Åben 26. juni til 31. aug. samt i skoleferier og ved krydstogtanløb i skuldersæsonen. Fokus på bæredygtig, digital vejledning via iPad, GoVisit app og website. I alt 2.325 fysiske kontakter

MOBIL GÆSTESERVICE

Turistengle i Hals, Aalborg, Sæby, Frederikshavn

og Skagen fra uge 26 til 34

I alt 3.022 kontakter

Foto: Kjetil Løite

INSPIRATIONSMAGASINET OPLEV NORDJYLLAND

Trykt i 120.000 eks. (DK+DE), distribueret i hele Danmark med FerieDanmark, Stena Line, Color Line, Læsø-færgen og i Aalborg Lufthavn. Også udgivet i sampak med Eurowoman, Vores Børn og ALT for damerne.

GÆSTESERVICE

BÆREDYGTIGHED MED FOKUS PÅ STOR

CERTIFICERINGSINDSATS

OG NYE ALLIANCER

• GREEN TOURISM ORGANISATION (GTO)

GDS INDEX 2023

• KLIMAALLIANCEN AALBORG

• GREEN KEY CERTIFICERINGER

FOTO: Mette Johnsen Foto: Mette Johnsen

AALBORG I TOP 10 FOR SOCIAL BÆREDYGTIGHED

GDS INDEX 2023

RECERTIFICERING

GREEN TOURISM ORGANISATION

GTO er en ordning eksklusivt til turismeorganisationer, der administreres af HORESTA og fokuserer på både organisationens medarbejdere og gæster i destinationen. Der afrapporteres bl.a. på vand- og energiforbrug, affaldshåndtering, naturbeskyttelse, gæsteinformation og CSR.

Ved den årlige bæredygtighedsranking GDS (Global Destination Sustainability) blandt mere end 100 destinationer deltog Aalborg og fik en syvendeplads. Aalborg toppede i kategorien social bæredygtighed. Det er et arbejde, der involverer forbedrende indsatser på alle niveauer i destinationen – offentlige og private, samt hos organisation, erhverv og gæster.

Foto: Peter Jørgensen

HOTELCERTIFICERING

GREEN KEY CERTIFICERINGER

Stor certificeringsindsats, hvor turismevirksomheder skal certificeres i perioden 2022-2024. 10 hoteller fra Destination NORD er gået i gang, og heraf er fire hoteller færdigcertificerede – seks er i proces.

REDUCERING AF C02-UDLEDNING

KLIMAALLIANCEN

AALBORG

Destination NORD er fra 2023 partner i alliancen med fokus på at fremme reduktion af CO2-udledningen i hele kommunen.

Indsatsen er en del af Partnerskab for Bæredygtig Turismeudvikling, bestående af Dansk Storbyturisme, MeetDenmark, Dansk Kyst- og Naturturisme og VisitDenmark. Partnerskabet er et led i den nationale turismestrategi, der skal være med til at accelerere dansk turismes bidrag til at opfylde den nationale CO2-målsætning, og er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

CRUISE AALBORG OG SKAGEN SKAGEN Anløb 61 Passagerer 147.833 AALBORG Passagerer 12.602 Anløb 15

ØGET STAKEHOLDERKOMMUNIKATION

OG SYNLIGHED 2023

TÆT KOMMUNIKATION TIL OG MED INTERESSENTER

OG STAKEHOLDERS, BL.A. VIA:

• 100+ opslag på Linkedin og vækst i følgere fra ca. 6.000 til ca. 6.300

• Udgivelse af 10 B2B nyhedsbreve og 10 direct mails

• Mere end 30 presseaktiviteter til lokale, regionale og nationale medier (ca. 500 presseomtaler i 2023)

• Udgivelse af to NORDvendt videns- og analysemagasiner (forår og efterår)

• Produktion af 5 inspirationsfilm

• Afvikling af to store events (Spring og Fall Summit)

i Aalborg og Frederikshavn (i alt 4 møder)

• Igangsætning af projekt ”Lokal synlighed” (kendskabskampagne) med diverse tiltag såsom outdoor-kampagner, annoncering

i lokalmedier, på FB+IG og fysisk synlighed i bybilledet (Skagen, Frederikshavn, Sæby, Aalborg)

• Produktion af explainerfilm

CORPORATE KOMMUNIKATION
SE VORES EXPLAINERFILM HER
Foto: Mette Johnsen

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.