Destination NORD partnerskabs program 2024

Page 1

WE ARE FAMILY & FRIENDS PARTNERSKABSPROGRAM 2024


SOM PARTNER I DESTINATION NORD BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT FÆLLESSKAB

Ingen kan alting alene, men sammen når vi helt nye højder. Destination NORD er den officielle turismepartner i Aalborg, Frederikshavn, Brønderslev og Læsø kommuner. Vi varetager bl.a. destinationens fælles danske og internationale markedsføring – sidstnævnte i samarbejde med VisitDenmark. Og så er vi ansvarlige for at udvikle fremtidens nordjyske turisme. Det kan vi ikke uden dig. Og du kan ikke uden os. For at løfte vores del af Nordjylland op på øverste hylde, skal der større muskler til, end vi hver især kan mønstre alene. I løbet af året vil vi invitere til forskellige netværksmøder, workshops, kompetence- og udviklingsforløb. Målet er sammen at udvikle, inspirere og erfaringsudveksle os til et stærkere og mere attraktivt turismeprodukt. Sådan skaber vi værdi i fællesskab. Som partner i Destination NORD er du ikke i centrum - det er vores fælles forretning. Vores ambitioner for nordjysk turisme kan ikke løftes for offentlige midler alene. Vi må pulje vores kræfter for at nå stjernerne. Vi håber, du vil være med.

Tonny Skovsted Thorup

2 Foto på forsiden: Et Nyt Kapitel


Foto: Peter Jørgensen

VI GØR DET NEMT AT VÆRE PARTNER Derfor tilbyder vi partnerskabsprogrammet som abonnement og i overkommelige rater eller som årlig eller flerårig aftale. ABONNEMENT Vores Bronze- og Sølv-partnerskaber baserer sig på abonnement. Abonnementsløsningen tilbydes også i de øvrige partnerskaber med samme opsigelsesvilkår. FLERÅRIGE Som fast aktør på turismemarkedet er det ikke nødvendigvis et behov at tegne partnerskab hvert år. Derfor er vi åbne for flerårige aftaler. Dialogen vil under alle omstændigheder foregå løbende.

3


FAMILY & FRIENDS PARTNERSKABER

4

BRONZE

Anbefales til små turistrelevante virksomheder. GRATIS

SØLV

Anbefales til mindre aktivitetsudbydere, attraktioner, mindre mødesteder og restauranter. Årlig pris DKK 10.000 ekskl. moms

GULD

Anbefales til mellemstore turismevirksomheder. Årlig pris DKK 40.000 ekskl. moms

PLATIN

Anbefales til større turismevirksomheder. Årlig pris DKK 75.000 ekskl. moms

XCLUSIVE

Er en mulighed for et begrænset antal store virksomheder, der ønsker at være med til at drive destinationens udvikling. Årlig pris og indhold i samarbejdsaftalen forhandles individuelt


Foto: Et Nyt Kapitel

BRONZE Bronze-partnerskabet er muligheden for de små turismeaktører i destinationen.* Bronze-partnerskab indeholder følgende: Bidrag til og del af det regionale fællesskab for at skabe en stærk nordjysk turismedestination Synlighed på EnjoyNordjylland.dk i form af eget GuideDanmark-produkt Adgang til app'en GoVisit, hvor egne events kan lægges op og synliggøres Invitation til to årsmøder Løbende invitationer til turismeudviklingsprojekter

GRATIS Dit Bronze-partnerskab er en løbende aftale. Det vil sige, at det automatisk fortsætter, med mindre vi hører andet fra dig.

* Ikke tilgængelig for hoteller. Det er et krav, at din virksomhed oprettes i den nationale turismedatabase GuideDanmark, og du accepterer samtidig at modtage nyheder digitalt fra Destination NORD. Vi forbeholder os ret til uden varsel at lukke for optagelse.

5


SØLV Sølv-partnerskabet er muligheden for mindre mødesteder og restauranter. Sølv-partnerskabet indeholder fordelene fra Bronzepartnerskabet samt følgende: GoVisit kalenderintegration på egen hjemmeside Adgang til billedmateriale i Destination NORDs billeddatabase Invitation til årligt inspirationsforedrag med afsæt i markedsføring Tilbud om 1-2 årlige sparrings-samtaler med Destination NORDs medarbejdere ifht. konferencer, markedsføring, gæsteservice eller udvikling Tilbud om deltagelse i relevant fagligt netværk (Erhvervsturisme-, Camping- eller Oplevelsesnetværk)

ÅRLIG PRIS DKK 10.000 EKSKL. MOMS Dit Sølv-partnerskab er en løbende abonnementsaftale. Det vil sige, at det automatisk fortsætter, med mindre vi hører andet fra dig. Se detaljer om opsigelse og fakturering i afsnittet Vilkår.

6

Foto: Et Nyt Kapitel


GULD Guld-partnerskabet er muligheden for mellemstore turismevirksomheder i Nordjylland. Guld-partnerskabet indeholder fordelene fra Sølvpartnerskabet samt følgende: Løbende tænkt ind i destinationens egne kanaler (fx SoMe, nyhedsbrev, web mm.) Mulighed for deltagelse i tema-baserede nat. + int. markedsføringskampagner (fx Kunst og Kultur, Børnenes Nordjylland, Camping mm.) Løbende tænkt ind i forbindelse med pressepitches og -besøg Mulighed for deltagelse i dansk mødemesse (marts 2024)** Invitation til deltagelse i årligt inspirationsforedrag med afsæt i forretningsskabelse

ÅRLIG PRIS DKK 40.000 EKSKL. MOMS

** For hoteller og venues involveret i erhvervsturisme

Foto: Et Nyt Kapitel

7


PLATIN Platin-partnerskabet er muligheden for større turismevirksomheder i Nordjylland. Platin-partnerskabet indeholder fordelene fra Guldpartnerskabet samt følgende: Medlemsskab i Destination NORDs advisory board Invitation til årlig studietur samt årligt VIP-event Prioriteret i indhold på Destination NORDs egne kanaler (fx SoMe, nyhedsbrev, web mm.) Individuelle status- og sparringsmøder med relevant Destination NORD medarbejder Redaktionel dækning i Destination NORDs digitale og fysiske inspirationsmagasin

ÅRLIG PRIS DKK 75.000 EKSKL. MOMS

8

Foto: Et Nyt Kapitel


Foto: Et Nyt Kapitel

XCLUSIVE Xclusive-partnerskabet er muligheden for de få toneangivende turismeaktører i Nordjylland. Xclusive-partnerskabet indeholder fordelene fra Platinpartnerskabet samt følgende ekstra muligheder: Individuelt tilpasset partnerskab Foretrukken partner i nat. og int. markedsføring Mulighed for at deltage i relevante udenlandske messer Mulighed for integration af API-løsning i GoVisit

ÅRLIG PRIS OG INDHOLD I SAMARBEJDSAFTALEN FORHANDLES INDIVIDUELT

Foto: Et Nyt Kapitel

9


NETVÆRK & SPARRING Vi mener, det er vigtigt at dele viden og at sparre med hinanden for at løfte både forretning, tiltrækningskraft og livskvalitet i Nordjylland. Derfor er både jævnlige sparringsmøder samt relevante netværksformater en del af vores partnerskabsprogram.

AKTIVERING AF SYNLIGHED Som turismeerhverv er du automatisk en del af de overordnede lokale, nationale og internationale kampagner fra Destination NORD, VisitDenmark, MeetDenmark etc. Men skal du aktivere dit brand, skal du naturligvis være partner.

10


SOME

INSPIRATIONSMAGASIN

Som partner bliver din virksomhed løbende tænkt ind i Destination NORDs egne kanaler som del af den fælles turismefortælling båret af relevante temaer. Platin- og Xclusivepartnere prioriteres på egne kanaler.

I 2024 fortsætter vi successen med et fysisk og digitalt inspirationsmagasin, som distribueres på nationalt plan. Virksomheder med Platin- og Xclusive-partnerskab får redaktionel dækning i magasinet.

KAMPAGNER

DATAPROJEKT

Destination NORD afvikler løbende tema-kampagner, hvor Guld-, Platinog Xclusive-partnere involveres aktivt som del af kampagnen. Øvrige virksomheder har mulighed for at købe sig ind i relevant tema-kampagne.

Som Guld-, Platin- eller Xclusive-partner får du adgang til viden og data fra den nationale datahub, som gør branchen langt klogere på turisters adfærd, bookinger og forbrug – både i realtid og prognoser, der skærper planlægning og omsætningspotentiale.

Foto: Et Nyt Kapitel

11


Løbende invitationer til turismeudviklingsprojekter GoVisit kalenderintegration på egen hjemmeside Adgang til billedmateriale i Destination NORDs mediedatabase Invitation til årligt inspirationsforedrag med afsæt i markedsføring Tilbud om 1-2 årlige sparrings-samtaler med Destination NORDs medarbejdere ifht. konferencer, markedsføring, gæsteservice eller udvikling Tilbud om deltagelse i relevant fagligt netværk (Erhvervsturisme-, Camping- eller Oplevelsesnetværk) Løbende tænkt ind i destinationens egne kanaler (fx SoMe, nyhedsbrev, web mm.) Mulighed for deltagelse i tema-baserede nat. + int. markedsføringskampagner (fx Kunst og Kultur, Børnenes Nordjylland, Camping mm.) Løbende tænkt ind i forbindelse med pressepitches og -besøg Mulighed for deltagelse i dansk mødemesse (marts 2024) Invitation til deltagelse i årligt inspirationsforedrag med afsæt i forretningsskabelse Medlemsskab i Destination NORDs advisory board Invitation til årlig studietur samt årligt VIP-event Prioriteret i indhold på Destination NORDs egne kanaler (fx SoMe, nyhedsbrev, web mm.) Mulighed for kvartalsvise status- og sparringsmøder med relevant Destination NORD medarbejder Redaktionel dækning i Destination NORDs digitale og fysiske inspirationsmagasin Individuelt tilpasset partnerskab Foretrukken partner i nat. og int. markedsføring Mulighed for at deltage i relevante udenlandske messer Mulighed for integration af API-løsning i GoVisit

12

XCLUSIVE

Invitation til to årsmøder

PLATIN

Adgang til app'en GoVisit, hvor egne events kan lægges op og synliggøres

GULD

Synlighed på EnjoyNordjylland.dk i form af eget GuideDanmark-produkt

SØLV

Bidrag til og del af det regionale fællesskab for at skabe en stærk nordjysk turismedestination

BRONZE

PARTNERSKABER 2024 OVERBLIK OVER FORDELE


13


VILKÅR ABONNEMENT Dit Bronze- eller Sølv-partnerskab er en løbende abonnementsaftale. Det vil sige, at det automatisk fortsætter, med mindre vi hører andet fra dig. Det er ligeledes muligt at vælge abonnementsløsning for de øvrige dele af partnerskabsprogrammet. OPSIGELSE Opsigelse af partnerskaber på abonnement skal ske skriftligt inden udgangen af året til info@destination-nord.dk. Du vil modtage en bekræftelse herpå fra os. FLERÅRIGE AFTALER Det er også muligt at indgå en flerårig aftale for 2, 3 eller 4 år og dermed fritage årlige drøftelser herom. FAKTURAAFSENDER Fakturaafsender vil være den juridiske enhed Destination NORD & Partners A/S.

14


KONTRAKT 2024 Ja tak, jeg vil gerne indgå aftale om nedenstående partnerskab.

Virksomhedens navn:

Faktureringsadresse:

Adresse:

Kontaktperson:

Postnummer:

Mobil:

By:

E-mail

Telefon:

Jeg ønsker at indgå flerårig aftale*

E-mail:

2 år

EAN-nr.:

3 år

CVR-nr.:

4 år

Abonnement

Årlig fakturering

GRATIS

X

-

SØLV

10.000 DKK

X

-

GULD

40.000 DKK

O

O

PLATIN

75.000 DKK

O

O

Forhandles individuelt

O

O

BRONZE

XCLUSIVE

TILKØB I GoVisit EVENT/FESTIVAL-LØSNING

Underskrift:

Alle priser er ekskl. moms. *Ikke gældende for abonnementsløsninger.

Årlig fakturering 4.500 DKK

www.destination-nord.dk


DIN INDGANG TIL DESTINATION NORD

Tonny Skovsted Thorup

Anja Mathiasen

Rebekka Clara Maria Schlippe

CEO

CFO & Head of Shared Service Center

Head of Marketing & Development

tonny@destination-nord.dk

aom@destination-nord.dk

rs@destination-nord.dk

+45 22265549

+45 25123500

+45 53801919

www.destination-nord.dk


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.