Page 1

Mentoren op Zuid MENTOREN OP ZUID - VISIEBIJEENKOMST 2015


P2

MoZ | Flashback 2014-2015


Introductie Op 2 december 2015 kwamen om 16:00 uur docenten, klassenmentoren, leerlingen en studenten van het programma Mentoren op Zuid bijeen in de Hogeschool Rotterdam Museumpark. Het doel van deze bijeenkomst was om de ervaringen van de studiereis naar Amerika te delen en om gezamenlijk het programma te verbeteren.

‘Ik zie mijn studentmentor echt als een rolmodel. Ik zou later ook graag zelf studentmentor willen worden!’ - Leerling Veenoord -

Programma Opening door Jan Kweekel lid van het College van Bestuur van het CVB Scheepvaart & Transportcollege en voorzitter van de stichting Studentmentoren Verslag USA Marcel de Boer (docent Veenoord) Joke Bos (directeur Calvijn Maarten Luther Leerlingen Veenoord ervaringen van leerlingen Intervisie doelen en tips & tops Afsluiting Fadie Hanna (Onderwijskundige, UvA / HvA)

MoR | Mentors of Rotterdam


Verslag Verslag USA

Nadat Jan Kweekel iedereen welkom had geheten gaf hij het woord aan Marcel de Boer (docent Veenoord) en Joke Bos (directeur Calvijn Maarten Luther) om verslag te doen van de studiereis naar Boston en New York. Marcel en Joke vertelden per dag wat ze tijdens de reis hadden meegemaakt. Dit werd aangevuld met ervaringen uit het publiek. Het hoogtepunt van de reis was voor beide presentatoren de Burke highschool. Niet alleen de ‘powervrouw’ die de school aanstuurde, maar ook de manier waarop er met alle leerlingen omgegaan werd had veel indruk op het reisgezelschap gemaakt. De school faciliteerde diverse programma’s om haar leerlingen zoveel mogelijk te ondersteunen. Tevens was de school versierd met kleurige schilderingen en inspirerende quotes. De school doet grote investeringen om de leerlingen te helpen; een kledingkamer voor diegene die het niet kunnen betalen, een basketbalveld dat tot 9 uur open is om de kinderen van de straat te houden, etc. Er is tijdens de studiereis veel ervaring opgedaan. Een aantal dingen die het reisgezelschap aangaf in te willen gaan zetten bij Mentoren op Zuid zijn het groter groeien van het programma, zich meer richten op het laten zoeken van de leerling naar een mentor binnen zijn/haar kenniskring, in samenwerking met de wijk en de wijkbewoners als school dingen faciliteren om mensen van de straat te houden en het programma langer dan een half jaar aanbieden (per leerling 4 jaar lang een mentor). Daarnaast heeft het elitaire van bepaalde scholen (alleen de beste leerlingen komen binnen) geen goede indruk achter gelaten.

Leerlingen Veenoord

Na de presentatie vroeg Marcel drie van zijn oud-leerlingen naar voren. Zij hebben nu voor de tweede keer een studentmentor en wilde graag vertellen wat zij van het programma vonden. Daarnaast was er de gelegenheid om vragen te stellen. Iets wat al vrij vroeg naar voren kwam was dat alle drie de leerlingen het programma een goed initiatief vinden. De leerlingen op hun school die niet meededen met het programma waren soms zelfs jaloers. Verder hebben ze het idee dat de één op één aandacht echt helpt om hun cijfers te verbeteren. Het helpt echter wel als je een goede klik hebt met je mentor, wanneer deze klik er niet is kan het zijn dat de leerling al snel geen zin meer heeft in de bijeenkomsten.   De leerlingen gaven aan dat zij hun studentmentor als een soort rolmodel zien. Zij kunnen hun ervaring delen, tips geven en hun inspireren. Vaak komt dit ook doordat zij dichterbij staan in leeftijd, daarom nemen de leerlingen sneller iets van hun aan. Op de vraag of zij het belangrijker vonden dat de studentmentor hetzelfde mee had gemaakt als zij of dat ze dezelfde karaktereigenschappen delen, kwam het unanieme antwoord dat ze dezelfde karaktereigenschappen moesten hebben. Het leukste aan de bijeenkomsten met hun studentmentor vonden ze dat zij het dat uurtje echt voor het zeggen hebben. Zij bepalen waar ze over praten en waar ze aan gaan werken. Een van de leukste bijeenkomsten vinden ze het bezoek aan de hogeschool. De grootte van de school en de sfeer werkte zeer motiverend. Tot slot meldden ze dat ze later graag zelf ook mentor willen worden.

MoR | Mentors of Rotterdam


Intervisie Doelen en tips & tops

Daarna nam het programmateam het woord. Op elke tafel lagen afbeeldingen / logistieke modellen met daarop de missie, visie en doelen van het programma uitgeschreven en getrechterd. De vraag aan de aanwezigen was, of zij het eens waren met dit model, of zij nog aanvullingen hadden en of zij de tips en tops voor het programma op wilden schrijven. Hieronder de resultaten: Aanvullingen visie & missie ‘De visie is niet onderscheidend van andere programma’s. Waar wordt de vertrouwensband en het plezier (fun&games) genoemd?’ ‘De visie is inhoudelijk goed. De formulering kan echter in kortere zinnen en puntsgewijs’ ‘Als aanvulling op de missie: door middel van één op één begeleiding door een studentmentor’ Aanvullingen doel ‘Is het einddoel van het programma wel een diploma en een vervolgopleiding?’ ‘De laatste twee genoemde kernwaarden zijn resultaten/uitkomsten’ Tips ‘Inbedding in scholen door middel van samenwerking tussen de studenten en de docenten van de HR, een bijeenkomst op school met studenten en leerlingen (delen van ervaringen) en het uitdragen van het programma op de scholen’ ‘Activiteiten bedenken bij korte termijn doelen’ ‘Relatie leggen met het Kenniscentrum Talentontwikkeling’ ‘Connect met het lab’ ‘Meelopen met LCD studenten hulpmiddel’ ‘Duidelijke opdracht vanuit HR aan studenten. Concrete vertaalslag naar praktijk.’ ‘Tevreden zijn met wat al werkt’ ‘Samenwerking met andere projecten (bijvoorbeeld samenwerking Vo HBO verbindingen zoeken)’ ‘Aantonen dat het een verlichting is voor de klassenmentor in plaats van dat het alleen maar tijd kost’


‘Tijdens de intervisie stilstaan bij de vooroordelen van studenten’ ‘Begin klein dan krijgt het vanzelf draagvlak’ ‘Afstemming van de doelen van studenten en wat mentees nodig hebben. Ook oog hebben voor de richting van de studenten’ ‘Mentor van de klas zou betrokken moeten zijn bij het mentorenuur’ ‘Een langere relatie opbouwen tussen docenten en scholen HR’ ‘Matching is belangrijk’ ‘Terugkoppeling aan mentoren over de resultaten van hun mentee (vrij kort erna)’ ‘Klassenmentor en MoZ docent zijn samen verantwoordelijk voor de klas’ ‘Zolang mogelijke begeleiding’ ‘Langere tijd dezelfde buddy. Vanaf de 3e en 4e klas een buddy’ ‘Langere relaties opbouwen tussen docenten en scholen HR’ ‘Ook het contact tussen mentor en mentee meerdere keren per week’ ‘Wanneer studenten het programma verlaten, hen zo enthousiast hebben gemaakt dat zij doorgaan met het mentorschap, waar dan ook’ Tops ‘Begeleiding aan studentmentoren is belangrijk’ ‘De mentor staat dicht bij de leerling’ ‘Het programma heeft dezelfde doelen als scholen maar vullen deze toch anders in’ ‘Plezier & vertrouwen’ ‘Kinderen worden geïnspireerd, ze willen zelf ook mentor worden’ ‘De leerling bepaalt wat er gebeurt’

MoR | Mentors of Rotterdam


Afsluiting Slotopdracht

Nadat ieder groepje drie kwartier de tijd had gekregen om over de kwesties na te denken, vroeg Nienke Fadie Hanna (Onderwijskundige, UvA / HvA) naar voren om de bijeenkomst op een creatieve wijze af te sluiten. Hij deed dit door middel van een filmpje van de Bill Cosby Show (https://www.youtube.com/ watch?v=gBS-VUdP4io ). Hij vroeg iedereen goed naar het filmpje te kijken en na te denken over welke aspecten van dit filmpje terugkwamen in het programma Mentoren op Zuid. Deze punten wilde hij graag opgeschreven hebben: ‘Inlevingsvermogen, aandacht &begeleiding (groep)’ ‘Muziek, spelen, sterke punten stimuleren, enthousiasme, spontaan’ ‘Ze is de ster en het middelpunt’ ‘Toegejuicht als een ster’ ‘Mag zich uitleven en kan zich uitleven’ ‘Aandacht en passie voor de jongere’ ‘Je bent het middelpunt! Ik juich je toe! Je mag er zijn!’ ‘Plezier & aanmoedigen’ ‘Generaties verbinden’ ‘Goed inleiden – stimuleren en feliciteren – gek mogen doen’ ‘Podium bieden voor talent’ ‘Ruimte/tijd vrijmaken’ ‘Waardering voor prestatie’ ‘Trots – zelfbewust – plezier’ ‘Geef zoveel veren dat hun broek niet meer past’ Tot slot werden de aanwezigen uitgenodigd om het programmateam te volgen naar de borrel.


Misie, visie en kernwaarden Missie Kansen van kinderen in Rotterdam vergroten door middel van 1 op 1 begeleiding

Visie

Iedere leerling krijgt persoonlijke begeleiding van een studentmentor die als rolmodel de leerling helpt bij het maken van keuzes voor de toekomst, ondersteunt bij de schoolcarrière en bijdraagt aan weerbaar en zelfstandig burgerschap.

Kernwaarden programma 1. 2. 3. 4 5. 6. 7. 8. 9.

MoR | Mentors of Rotterdam

De missie (kansen van kinderen vergroten) staat centraal. Samenwerking met de school versterkt het resultaat Actie en plezier kenmerken effectieve begeleiding Alle kinderen hebben recht op een studentmentor Begeleiding van studenten op locatie is noodzakelijk Wij werken met de best getrainde docenten vanuit een bewezen methodiek We werken evidence based en data driven: een duurzaam programma Studentmentoren worden weerbare professionals die bruggen bouwen Studentmentoring is waardevol voor de samenleving


Doelen Doelen mentoren op Zuid Diploma en vervolgopleiding

Einddoel

Lange termijndoelen

Korte termijndoelen

Welzijn Burgerschap Talenterkenning Loopbaankeuze Schoolprestaties

Motivatie Studievaardigheden Schoolcijfers Zelfvertrouwen Sociale vaardigheden Gedrag Talentontwikkeling LoopbaanoriĂŤntatie Netwerkvergroting /cultureel kapitaal

Input Mentees

Methodiek

Mentoren


MoR | Mentors of Rotterdam


Contact Voor vragen en/of opmerkingen, neem contact op: mentorenopzuid@hr.nl (+ 31) (0)10 794 5946 Postbus 25035 3001 HA Rotterdam

Nienke Fabries Programmaleider Mentoren op Zuid Telefoon: (+31) (0)10 794 4530 E-mail: n.m.fabries@hr.nl

Margriet Clement Projectteam Mentoren op Zuid Telefoon: (+31) (0)10 794 5022 E-mail: m.h.m.clement@hr.nl

Gert-Jan van der Maas Projectteam Mentoren op Zuid Telefoon: (+31) (0)10 794 4530 E-mail: g.j.j.maas@hr.nl

Soesja Pijlman Assistent Programma Mentoren op Zuid Telefoon: (+31) (0)10 794 4530 E-mail: s.m.pijlman@hr.nl


Mentoren op Zuid

mentorenopzuid@hr.nl (+31) (0)10 794 5946 Postbus 25035 3001 HA Rotterdam

Profile for EMI op Zuid

Verslag visiebijeenkomst 2015  

Mentoren op Zuid

Verslag visiebijeenkomst 2015  

Mentoren op Zuid

Profile for emiopzuid
Advertisement