Page 1

VERSLAG Excursie Children’s Zone Center of Expertise Maatschappelijke Innovatie woensdag 25 april 2013


Inleiding Lerarenopleiders op Zuid Docenten van het Instituut van Lerarenopleidingen (zowel de pabo als de lerarenopleiding voor het vo) waren een dag op Zuid te gast bij scholen voor primair en voortgezet onderwijs en bij instellingen die ondersteuning en zorg verlenen. Doel: nadenken over de relatie tussen de opleidingen en RotterdamZuid. ‘Kijk, dat kruidenbankje staat nog’, zegt Rini Biemans verheugd. ‘Jammer hè, dat dat direct naast de afvalcontainer staat, maar toch fijn dat het er nog is.’ Biemans is creatief beheerder op Zuid maar noemt zichzelf liever tuinman. ‘Anders kan ik m’n werk niet meer doen, snap je? Dan wordt er een te groot beroep op me gedaan om allerlei problemen op te lossen: schuldsanering, brief hier, formulier daar.’ We zien veel geveltuintjes. ‘We lopen ze vaak langs om te kijken of alles ’t nog doet. De meeste bewoners onderhouden de tuintjes best goed, en soms is er één persoon in de straat die het leuk vindt om de geveltuintjes te verzorgen.’ En hij vertelt over kleine lapjes groen op pleinen en pleintjes in de volgebouwde Afrikaanderwijk. ‘Het lijkt wel alsof de kinderen hier gras eten. Elk jaar moeten we het gras opnieuw aanleggen want aan het eind van het zomerseizoen is het helemaal weggesleten. Kinderen hebben echt groen nodig.’ Een medewerker van Thuis op Straat (ToS) draait een groot springtouw rond zodat kinderen kunnen touwtjespringen. Een groep moeders uit de wijk zit op het zelfde plein gezellig te praten. ‘Dat heeft wel even geduurd hoor’, vertelt de ToS-medewerker, ‘voordat de moeders hier gewoon kwamen zitten.’

‘Goed onderwijs zit ‘m niet in de methode of in het materiaal. Het zit in de mensen.’ We, docenten van het Instituut voor lerarenopleidingen en enkele medewerkers van de diensten, lopen door Rotterdam-Zuid. De zeven wijken van Rotterdam-Zuid die door het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid zijn aangewezen als Focuswijken voeren alle slechte lijstjes aan. Het besteedbaar inkomen is drie keer zo laag als in de rest van Nederland. Werkloosheid en schooluitval drie keer zo hoog, de cito-score acht punten lager dan het landelijk gemiddelde. Niet alleen de tuinmannen en de buurtwerkers van Thuis op Straat bekommeren zich om de kinderen op Zuid. Tal van scholen en partners van Children’s Zone (uitleg hierna) doen met een gedrevenheid waar je u tegen zegt precies hetzelfde. We bezoeken scholen en partners van Children’s Zone. Onze gesprekspartners maken ons met aanstekelijk enthousiasme deelgenoot van hun ervaringen, hoop en verwachtingen. Wat kan de hogeschool doen om de situatie op Zuid te verbeteren? Goede professionals opleiden die in staat zijn om ook in dit soort wijken ervoor te zorgen dat kinderen, leerlingen ‘zichzelf overtreffen’. Hoe leiden we studenten op om goede professionals te worden in wijken als deze? Hoe laten we studenten ervaring opdoen in deze wijken? En moeten alle studenten zulke ervaring opdoen? Hoe geven we Zuid een plek in het curriculum? Dat zijn vragen waar de lerarenopleiders zich deze dag over buigen.

Excursie Children’s Zone – 25 april 2013 Center of Expertise Maatschappelijke Innovatie


‘We hebben geen keus’ We begonnen met drie inleidingen: door Gerard van Drielen, lid college van bestuur, Fred Feuerstake, directeur pabo en Frans Spierings, programma-directeur kenniscentrum Talentontwikkeling. ‘We hebben geen keus’, stelde Van Drielen. ‘We moeten met Zuid aan de slag.’ De 100% opkomst op deze dag vond hij een teken aan de wand. ‘Dat zegt iets over jullie betrokkenheid, over ook jullie overtuiging dat we niet aan Zuid voorbij kunnen gaan.’ Vijftien jaar geleden was Fred Feuerstake directeur van het Olympus College op Zuid. Daar ervaarde hij dat er iets extra’s nodig is om vooruitgang te bereiken voor kinderen in moeilijke wijken.’ Dat ‘extra’s’ bestaat volgens hem uit pedagogische en didactische vaardigheden, taalontwikkeling, ouderparticipatie en kennis van verschillende culturen. Wat kunnen wij met onze studenten doen, vroeg hij zich af. ‘Projecten in het eerste en tweede jaar, minoren en afstudeerprojecten. Als we goede professionals opleiden die gewend zijn te werken op Zuid, dan is dat een geweldig cadeau voor dat gebied.’ Frans Spierings legt uit wat het kenniscentrum Talentontwikkeling kan betekenen voor Zuid. ‘Wij hebben expertise op het gebied van ouderbetrokkenheid, bestrijden van schooluitval en het invullen van lestijduitbreiding. Deze kennis willen we het Instituut voor lerarenopleidingen inbrengen, want we zijn de afgelopen jaren zo betrokken geweest bij Zuid dat we de bacheloropleidingen waarvoor we het doen een beetje waren vergeten.’ Zijn doel voor de komende jaren: ervoor zorgen dat het kenniscentrum (kc) goed verbonden blijft met Zuid en het kc beter verbinden met de bachelor. Zijn tip: oefen je eigen vak goed en met gezag uit en onderhoud goede contacten met andere professionals.

Excursie Children’s Zone – 25 april 2013 Center of Expertise Maatschappelijke Innovatie


Children’s Zone door Ruud Rakers Klik hier voor de presentatie >

Voor we op pad gaan legt Ruud Rakers, programmamanager bij de gemeente Rotterdam, uit wat Children’s Zone precies is: een programma waaraan professionals van scholen, overheid, consultatiebureaus, kinderopvang, woningcorporaties en bedrijven samenwerken voor kinderen tussen 0 en 18 jaar. Hoe? ‘Door een combinatie van excellent onderwijs, steun aan gezinnen en uitdagend buitenschools leren.’ De school, met een 36-urige schoolweek en de beste docenten, vormt de kern van de zone. Iedere wijk in de Rotterdam Children's Zone krijgt een wijkteam dat ook bij gezinnen thuis komt om problemen in zo’n gezin te helpen oplossen. De Rotterdam Children's Zone is gebaseerd op de succesvolle Harlem Children's Zone uit New York en een belangrijk onderdeel van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. ‘Kernvraag is’, stelt Rakers, ‘geloof je echt dat kinderen het in achterstandswijken en op school net zo goed gaan doen als kinderen elders in Nederland? Wat voel je bij de mensen die je tegenkomt in de Focuswijken? Fatalisme, of echte ambitie? Daar gaat het om, dát is het allerbelangrijkste. De kwaliteit van het leiderschap (op de scholen) maakt het verschil. Gaat het team ook echt geloven dat ze deze kernvraag kunnen waarmaken?’ In de zeven Focuswijken van Rotterdam-Zuid is Children’s Zone op acht basisscholen ingevoerd. De Children’s Zone voor het voortgezet onderwijs is nog volop in ontwikkeling. Zo moet de ondersteunende zorgstructuur nog worden opgebouwd en is het VO net gestart met het ontwikkelen van een gezamenlijke visie voor Zuid (Passie op Zuid).

Klik hier voor het filmpje over Harlem Children’s Zone >

Excursie Children’s Zone – 25 april 2013 Center of Expertise Maatschappelijke Innovatie


Agnesschool door Annet Dries De Agnesschool onder leiding van Annet Dries is de eerste school die met het programma Children’s Zone-is gestart. Het eerste wat opvalt als we de school binnenkomen is: rust. Geen groepjes op de gang, geen gepraat, geen heen-en-weer-geloop. ‘Dat klopt’, vertelt directeur Annet Dries. ‘We zetten sterk in op orde, instructie en klassenmanagement.’ De Agnesschool biedt, naast het reguliere lesprogramma, tien uur extra leertijd voor de groepen 7 en 8. Die extra uren worden gevuld met rekenen, taal, studievaardigheden, Engels, techniek, gym, filosofie en huiswerkbegeleiding. Tussen de middag krijgen de kinderen een warme maaltijd. De tien uur extra lestijd worden grotendeels gevuld door het eigen docententeam, licht Dries toe. ‘Zij hebben al een relatie met de kinderen en kennen het klimaat en de regels op school. Op deze manier komt het klassenmanagement niet in gevaar. ‘We hadden niet verwacht dat de leerlingen zó gemotiveerd zouden zijn’, vervolgt ze. ‘De basis van ons onderwijs is de relatie tussen leerkracht en leerling. Goed onderwijs zit ‘m niet in de methode of in het materiaal. Het zit in de mensen. En om er zeker van te zijn dat die mensen echt goed zijn, brengen we elke drie weken een klassenbezoek. We hebben drie aandachtsfunctionarissen – woordenschat, nieuwsbegrippen en estafette – die de leerkrachten ondersteuning kunnen bieden op deze punten als dat nodig blijkt te zijn.’

‘De basis van ons onderwijs is de relatie tussen leerkracht en leerling.’ Roept deze aanpak geen weerstand op? ‘Dat valt wel mee’, antwoordt Dries. ‘Docenten voelen zich niet zozeer gecontroleerd als wel geholpen. Het Is natuurlijk wel zo dat er een tandje bij moest, ook voor hen. Maar het is ook fijn om weer een goede school te worden. Het predicaat ‘zwak’ is inmiddels verdwenen. Volgend jaar gaan we ook groep 3 lestijduitbreiding geven en inzetten op gedrag. Het is belangrijk om één lijn te trekken. Als een leerling heeft gevochten, ga je dan de ouders bellen? Ga je straffen? Hoe? Daarin moeten we eenvormig beleid hebben.’ Succesfactoren volgens Annet Dries:  School heeft regie, ook over de inzet van de extra uren  Schoolleiding moet de norm stellen  Hoge verwachtingen hebben  Kritisch blijven  Ook slecht nieuws gesprekken met docenten voeren als zij niet passen in het nieuwe beleid van de school. ‘Je moet afscheid kunnen nemen.’  Streng zijn  Je aan de afspraken houden en dat ook van anderen verwachten. Agnesschool en studenten  Agnesschool verwacht veel van academische pabo  Is opleidingsschool voor Thomas More  Is streng naar studenten. Geen lesvoorbereiding=niet lesgeven

Excursie Children’s Zone – 25 april 2013 Center of Expertise Maatschappelijke Innovatie


Frontlijn door Janette van der Meulen klik hier voor de presentatie >

Frontlijn is een organisatie die dwars door het aanbod van bestaande organisaties heen oplossingen zoekt voor problemen van gezinnen in achterstandswijken. Dus geen ouderenzorg voor de ouderen, jeugdzorg voor de jongeren, verslavingszorg voor de verslaafden. De behoefte van een gezin staat centraal, in de volle breedte, niet het aanbod van een organisatie. Frontlijn kwam erachter dat veel problemen niet zo ingewikkeld zijn, maar dat het er vaak wel veel zijn. Een ideale plek voor studenten om stage te lopen of (afstudeer)projecten te doen. Elk wijkteam is gekoppeld aan een wijk, inclusief de scholen in die wijk. De wijkcoördinator stuurt een team van zes studenten aan, meestal van ISO. Dit team is gekoppeld aan de schoolmaatschappelijk werker en de intern begeleider. Signalen van eventuele problemen in gezinnen komen binnen via de school, tot nu toe alleen de basisschool. Bijvoorbeeld als leerkrachten in de winter kinderen op slippers naar school zien komen of als niveau van taalbeheersing achterblijft. Frontlijn is nog aan het onderzoeken op welke manier VO-leerlingen op Zuid ondersteund kunnen worden. Wat doen studenten in deze gezinnen? Ze vertellen de ouders over het belang van aandacht voor hun kinderen. Alleen al het stellen van de vraag: ‘Hoe was het vandaag op school?’, is belangrijk. Ze werken aan het opbouwen van zelfvertrouwen van de ouders, vertellen over goede tv-programma’s, het belang van voorlezen, ze wijzen op het bestaan van luisterboeken voor ouders die de taal niet goed machtig zijn en wijzen de weg naar hulpverlening. Ze helpen met het maken van een plan voor de huishoudelijke en financiële taken en voeren die aanvankelijk samen met de bewoners uit, om hen later te ondersteunen als ze dit zelfstandig gaan doen.

Aanbevelingen voor de pabo:  Studenten moeten leren genuanceerder te kijken dan nu vaak in de docentenkamers gebeurt; daar bestaat veel negativiteit over ouders, veel aannames, weinig vragen. Ouders die niet op school komen, kunnen wel betrokken zijn. Ze weten vaak niet hoe, maar ‘we komen bijna nooit onverschillige ouders tegen’.  ISO en pabo-studenten kunnen veel van elkaar leren. Werk samen.  Neem maatschappelijke stage in het curriculum op.  Stel minimaal één stage op Zuid verplicht.  Loop tijdens stage verplicht twee dagen mee met een wijkteam. Pabo-studenten kunnen instappen bij huiswerkbegeleiding. Voor het VO: Zowel Frontlijn, het kenniscentrum, ISO als de Lero willen gezamenlijk nadenken over de vraag hoe je met de frontlijnmethodiek VO-leerlingen (en hun gezinnen) op Zuid kunt ondersteunen en wat de rol van de HR daarbij zou kunnen zijn. Nienke F. gaat die afspraak regelen.

Excursie Children’s Zone – 25 april 2013 Center of Expertise Maatschappelijke Innovatie


Ouderbetrokkenheid door Mariëtte Lusse Klik hier voor de presentatie >

Algemene observatie: ouders vinden het moeilijk om naar school te gaan, maar nemen thuis meestal hun verantwoordelijkheid wel.

‘Als we goede professionals opleiden die gewend zijn te werken op Zuid, dan is dat een geweldig cadeau voor dat gebied.’

Aanbevelingen voor pabo en Lero:  Het thema ‘ouders’ moet het curriculum in  Iedere leraar heeft:  Kennis van zaken  Kan een relatie met ouders aangaan  Kan oudercontact vormgeven  Vooral als waardeoriëntatie tussen huis en school uiteenlopen.  Studenten moeten minimaal één keer meelopen met Katrol/Frontlijn  Het gaat erom studenten kennis, attitude en gespreksvoerings-technieken bij te brengen. Reacties Lero:  ‘We moeten ouderbetrokkenheid veel nadrukkelijker onderbrengen in ons curriculum. We doen dit al wel via de minor ouders en zorg, maar we kunnen goed gebruik van maken van de kennis van Mariette.’  ‘En laten we ook onszelf niet vergeten. Ons eigen rendement is aan de lage kant. Moeten wij als hogeschool ook aan ouderbetrokkenheid doen?’

Excursie Children’s Zone – 25 april 2013 Center of Expertise Maatschappelijke Innovatie


Fysieke integriteit door Henk Oosterling

Kern van het betoog van Henk Oosterling: e In de 21 eeuw werken we met een onderwijssysteem uit e de 19 eeuw. Dat systeem is achterhaald en nodig aan herziening toe. Met name de nadruk op ontwikkeling van het individu is achterhaald, het gaat juist om relaties. Samenwerken is de basis van het leven en van effectief leren. Samenwerking is niet bedoeld om organisaties overeind te houden, maar moet de grondhouding zijn van elk functioneren. Rotterdam Vakmanstad is de organisatie waaraan Henk Oosterling, filosoof, zich heeft verbonden. Vakmanstad denkt na over grootstedelijke vernieuwing.

Centraal staat:  De relatie tussen individuen en organisaties  In een grote stad zoeken naar leefbare eenheden  Er is herwaardering van vakmanschap nodig  Productie van middelen moet cyclisch/duurzaam plaatsvinden.

‘Geloof je écht dat kinderen het in achterstandswijken en op school net zo goed gaan doen als kinderen elders in Nederland?’ Oosterling/Vakmanstad hebben zich verbonden aan het onderwijs, vooral aan basisschool Bloemhof. Het leren daar vindt integraal plaats op drie niveaus:  Fysiek (tussen mensen). Op basisschool Bloemhof krijgen kinderen judo les, werken ze in educatieve tuinen, krijgen ze kook- en filosofieles.  Sociaal (tussen mensen). Kinderen eten tussen de middag samen een warme maaltijd,  Mentaal (tussen de oren), bv het reguleren van agressie, sociaal-emotionele vaardigheden De leraar speelt een centrale rol: leermeester, ondersteuner, iemand die je verder helpt. Ook hier is de relatie is het allerbelangrijkste.

Hieruit vloeien de volgende aanbevelingen voor de pabo voort:  Stages moeten integrale karakter van het leren versterken/aanbrengen  Samenwerking/relatie moet in vroegtijdig stadium ook door het management worden aangegaan  Wat we nodig hebben van de pabo zijn mensen die zelfstandig en kritisch kunnen nadenken.

Excursie Children’s Zone – 25 april 2013 Center of Expertise Maatschappelijke Innovatie


Children’s Zone Revisited door Wim Pak (Bloemhof) Wim Pak is directeur van de Bloemhofschool (BOOR). Hij werkt al jaren aan een beter programma voor kinderen van zijn school en met een verlengde leerdag. Pak schetst in een paar zinnen hoe de populatie van zijn school eruit ziet. ‘Onze kinderen kennen drie straten, zijn nog nooit door de Maastunnel gereden, een groot deel leeft onder de armoedegrens, ouders hebben grote behoefte aan cursussen die de school niet kan bieden en er is geen geld meer voor de warme lunch voor de kinderen. Er stonden in april al acht kinderen op de wachtlijst.’ Zichzelf relativerend: ‘Als je ’t goed doet, word je niet geholpen.’ De school zoekt creatief naar geld om de warme lunches toch gefinancierd te krijgen, bv door fundraising diners.

‘De kwaliteit van het leiderschap (op de scholen) maakt het verschil.’ Naast gedegen taal- en rekenonderwijs, hanteert de school de wanita-methode voor wereldoriëntatie. ‘We gebruiken geen officiële methode − die slaat toch niet aan bij de ervaringswereld van onze kinderen – maar vraaggestuurd leren. De kinderen in onze school leren om zelf vragen te stellen en om daarbij antwoorden te vinden. Ze maken werkstukken of presentaties over hun onderwerp en zo leren ze ook weer van elkaar. De computer is belangrijk bij het vinden van informatie en het maken van presentaties.’ De Bloemhof is een gemeenschap die door ouders, leerlingen en professionals samen wordt gemaakt, een gemeenschap waar je bij wilt horen. Geheel volgens de filosofie van Oosterling. Dit werpt z’n vruchten af. De cito-scores stijgen.

Mentoring door Margriet Clement Margriet Clement vertelt over mentoring via Overtref Jezelf. ISO-studenten worden als mentor ingezet om VMBO-leerlingen te begeleiden met huiswerk en loopbaanbegeleiding. Ook zijn een paar mentoren aanwezig, die graag vertellen over hun ervaring als mentor op Zuid. Zij hebben de afgelopen weken elk een VMBO-leerling begeleid bij huiswerk, bij alle vragen waar een vijftien- of zestienjarige mee te maken kan krijgen en ook bij het zoeken naar een geschikte vervolgopleiding. Op dit moment werkt Margriet aan een hogeschoolbreed programma waarmee zij meer studenten van de hogeschool wil inzetten als mentor op Zuid. Zij roept de aanwezige docenten op om haar daarin te ondersteunen. Een aantal docenten van de Lero ziet hier ook het belang van in en vervolgafspraken zijn snel gemaakt. Het opdoen van mentorervaring op Zuid, door leerlingen direct, een op een te begeleiden, past uitstekend binnen de opleiding tot leraar. Ook zijn vier van de 35 mentoren aanwezig, die graag vertellen over hun ervaring als mentor op Zuid. Zij hebben de Excursie Children’s Zone – 25 april 2013 Center of Expertise Maatschappelijke Innovatie


afgelopen weken elk een VMBO-leerling begeleid bij huiswerk, bij alle vragen waar een vijftien- of zestienjarige mee te maken kan krijgen en ook bij het zoeken naar een geschikte vervolgopleiding. In totaal begeleiden ze elk schooljaar 30 leerlingen uit Zuid. Klik hier voor het filmpje over Overtref Jezelf >

CSG Calvijn Maarten Luther door Peter Flier Klik hier voor de presentatie >

Na het bezoek aan Overtref Jezelf fietsen we kriskras Zuid door en gaan naar de scholengemeenschap Calvijn, locatie Maarten Luther. De rector van Calvijn, Martine Visser, is een van de gangmakers van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid en van Children’s Zone in het bijzonder. Zij is voorzitter van de Onderwijstafel en van de werkgroep Children’s Zone die daaronder hangt. Door onvoorziene omstandigheden kan zij zelf onze delegatie niet ontvangen. Peter Flier, teamleider van Calvijn Vreewijk neemt haar taken over. Peter is ook verantwoordelijk voor het aanbod voor hoogbegaafde leerlingen op Zuid. Zijn missie: het opleiden van jong talent. En volgens Peter is dat in grote mate ook op Zuid aanwezig. Calvijn steekt daar veel tijd in en heeft een sterk mentorprogramma opgebouwd, niet alleen voor de hoogbegaafde, maar voor alle leerlingen. Elke lesdag begint met een mentoruur. De mentor krijgt van het Calvijn extra training en begeleiding in gesprekstechnieken. Aan de relatie met de ouders wordt meer tijd besteed. Wat daarbij helpt is dat elke klas een klasse-ouder heeft die de ouders vertegenwoordigt. Ook de mentor steekt veel tijd in het contact met ouders.

Aandachtspunten voor de Lero:  Aandacht voor mentortraining in de lerarenopleiding: vergroting vaardigheden in coaching en gesprekstechnieken; kennis over ouderbetrokkenheid en handleiding/toolkit om de relatie tussen ouders, leerling en school te verbeteren. 

Begeleiding van stagiaires van Lero: Hoe draag je in de opleiding de visie van een stageschool over in de beperkte tijd die een stagair heeft? Welke stagiaires zijn geschikt voor Zuid?

Excursie Children’s Zone – 25 april 2013 Center of Expertise Maatschappelijke Innovatie


Human Technology, Zadkine door Michael de Ridder Michael, de opleidingsmanager van Human Technology van ROC Zadkine, leidt ons rond in een prachtige nieuwe ruimte voor techniekonderwijs, Techniek Plaza. Hij heeft samen met het werkveld een nieuwe opleiding ontwikkeld: Human Technology. Dit is een opleiding waarbij je technische kennis combineert met wensen van de gebruikers ervan. Denk aan het ontwikkelen van toepassingen in domotica. Michael wil door bezoeken aan VO-scholen, open dagen en voorlichtingsbijeenkomsten toekomstige studenten interesseren in deze opleiding en hen in aanraking te brengen met het bedrijfsleven. Want dat is, zeker op Zuid, hard nodig.

LMC Slinge door Daan de Leeuw Klik hier voor de presentatie >

Daan sluit de middag af met het meest persoonlijke en praktijkgerichte verhaal van de dag. Daan is docent op de VMBO kaderschool op Slinge, een school van ongeveer 300 leerlingen van wie de meerderheid het thuis niet gemakkelijk heeft. Bovendien is hij oud-student van de Lero. De belangrijkste les die hij daar leerde is: Sluit aan bij de beginsituatie. Voor een VMBO-docent betekent dit veel.  Een VMBO-docent moet zijn taalgebruik aanpassen.  Dealen met een veelvoud aan leertrajecten die elk een eigen aanpak vragen.  Eerst zorgen voor rust in de klas. Pas als die er is, kun je beginnen met overdragen van kennis.  Omgaan met leerlingen met een disharmonisch IQ, een leerling die wel instructies kan snappen en ze kan herhalen, maar ze niet kan uitvoeren.  Ook de relatie met ouders is essentieel. Daan vraagt elke ouder: ‘Waar is uw kind heel goed in?’  De meeste ouders konden hier een antwoord op geven, maar vaak hebben ouders hierover nog nooit of weinig nagedacht. En dat terwijl leerlingen regelmatig torenhoge verwachtingen hebben van hun eigen toekomst. Een verwachting die je niet in de kiem wilt smoren, maar waar je als docent wel realistisch mee moet omgaan want: ‘Hoe motiveer je een topper die zijn top als falen ervaart?’  Volgens Daan: Een goede VMBO-docent komt niet zelden van de Pabo!

Excursie Children’s Zone – 25 april 2013 Center of Expertise Maatschappelijke Innovatie


Met de Lero-docenten discussiëren we over wat een goede docent op Zuid zou moeten kunnen en hebben:  Humor. Essentieel, anders houd je het niet lang vol.  Aansluiten bij de beginsituatie van de leerling, kunnen differentiëren.  Constant meebewegen; verandering begint bij jezelf. Je kunt er niet van uitgaan dat, als je het in de ene klas goed doet dat dan ook automatisch het geval is bij een andere klas.  En een goede VMBO-docent is goed in zijn vak, maar stelt proces voor inhoud. Eerst moet je weten wat er aan de hand is en dit oplossen voordat je kennis kunt overdragen.

Aanbeveling voor de Lero: Kennis van opvoeden, van context rondom leerlingen en over differentiëren moet veel nadrukkelijker een plek krijgen in het curriculum van de Lero, zeker als de Lero-studenten in het VMBO gaan lesgeven. Daan stelt zelfs dat de beste VMBO-docent van de pabo komt want daar is in het curriculum meer aandacht voor deze zaken.

Excursie Children’s Zone – 25 april 2013 Center of Expertise Maatschappelijke Innovatie


Aan het einde van de dag Tevreden gezichten bij terugkeer. ‘Heerlijk, zo’n dag rondkijken en luisteren.’ ‘Dit is waar het toch allemaal om gaat.’ ‘Ik ben weer helemaal geïnspireerd geraakt.’

Wat is er in je hoofd achtergebleven, vraagt Wouter Pols de IvL-medewerkers. ‘De bevlogenheid. Mensen die verder kijken dan het beleid voorschrijft.’ ‘Het staat of valt met goede begeleiding.’ ‘Bij de pabo is er al veel aandacht voor de pedagogische houding en sociaal-emotionele vaardigheden; dat is misschien nog te weinig ontwikkeld bij de lero.’ ‘Het draait om relaties.’ ‘Met Children’s Zone is er ook een wereld te winnen voor het voortgezet onderwijs.’

Pols benoemt het professioneel ethos, de pedagogische professie zelf, als kern van de dag. ‘We moeten geen eisen stellen die we niet kunnen waarmaken. Niet iedereen kan excellent zijn. Goed genoeg is vaak precies dat. Goed genoeg.’

Excursie Children’s Zone – 25 april 2013 Center of Expertise Maatschappelijke Innovatie


Meer info: http://www.agnesschool-rotterdam.nl/ http://www.rotterdam.nl/frontlijn http://www.vakmanstad.nl/ http://www.creatiefbeheer.nl/ http://www.tuinmanindewijk.nl http://www.bhof.nl/

Leestips:     

Afri, Jutta Chorus Kwaliteitssprong Zuid Nationaal programma Rotterdam Zuid, uitvoeringsplan 2012-2014 Vertrouwen in de school. Over de uitval van 'overbelaste' jongeren, WRR rapport nr. 83, 2009 Eco3 Doendenken, Henk Oosterling

__________________________________________________________________________________ Verslag en redactie: Dorine van Namen, met bijdrage van: Nienke Fabries

Excursie Children’s Zone – 25 april 2013 Center of Expertise Maatschappelijke Innovatie

Verslag excursie Childrens Zone 25 april 2013  

Docenten van het Instituut van Lerarenopleidingen (zowel de Pabo als de lerarenopleiding voor het vo) waren een dag op Zuid te gast bij scho...

Verslag excursie Childrens Zone 25 april 2013  

Docenten van het Instituut van Lerarenopleidingen (zowel de Pabo als de lerarenopleiding voor het vo) waren een dag op Zuid te gast bij scho...

Advertisement