Verhalenboek Mentoren op Zuid

Page 1Mentoren op Zuid Hogeschoolstudenten werken een half jaar wekelijks 1-op-1 samen met leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs in Rotterdam aan doelen van de leerling om kansen van leerlingen te vergroten. Hiermee werken de studenten ook aan hun eigen professionele identiteit. De foto’s in dit boekje tonen de band tussen mentees en mentoren, het plezier dat de leerlingen en studenten ervaren en de betekenis van de mentoring voor beider ontwikkeling. De quotes geven een indruk van het programma vanuit de perspectieven van de mentees en mentoren, studentmedewerkers, docenten, schoolleiders en onze ambassadeurs vanuit beleid en overheid. We maakten een selectie uit de rijke praktijk van het programma. Een praktijk die ons samen met alle partners de drive geeft enthousiast aan het programma te blijven bouwen. En de lezer een inkijkje biedt in de Mentoren op Zuid praktijk.

Team Mentoren op Zuid


“Lieve C, Ik vond het heel leuk dat je mijn buddy was. Ik heb geleerd hoe rustig en geconcentreerd ik moet blijven en aardig zijn voor de mensen om mijn heen. Ik vond het cv maken en motivatiebrief ook leuk. Ik heb veel geleerd hoe netjes het moet zijn met kleurtjes en versiering.� - Mentee“Dit helpt mij om in de toekomst als Maritiem Officier goed om te gaan met verschillende mensen/culturen en het aansturen van die mensen.� - Mentor
‘‘Mijn mooiste ervaring was de glimlach van J. toen hij me zag staan nadat we elkaar 2 weken niet gezien hadden. J. vertelde me dat hij zijn moeder had gevraagd een extra wekker te zetten zodat hij deze keer wél op tijd zou zijn voor MoZ.’’ - Mentor‘‘Aan de bijeenkomsten heb ik veel gehad. Ik heb mezelf ook eigenlijk weer beter leren vertrouwen, dus dat ik nooit moet opgeven. En dat ik al mijn krachten in moet zetten om iets te bereiken. Mijn mentor heeft me al die kracht gegeven. Hij liet me inzien dat het soms makkelijk en soms moeilijk kan zijn, maar dat je altijd door moet blijven stomen.” - Mentee


‘‘Waar ik achter ben gekomen is dat LSD, het luisteren, samenvatten en doorvragen heel effectief is. Vooral omdat mijn mentee heel gesloten was heb ik veel kunnen oefenen met de gesprekstechnieken en ik heb hier dan ook veel uit kunnen halen.’’ - Mentor
“De mooiste momenten waren toen mijn mentee vertelde dat hij ervan had geleerd en het fijn vond en toen mijn mentee voor een toets waar wij samen aan hadden gewerkt een mooi cijfer behaalde.� - Mentor


“De Mentoren op Zuid zijn in heel veel gevallen een katalysator. Iemand die op een of andere manier een leerling dat enthousiasme brengt of die stap laat nemen om over de drempel te gaan. Wij als docenten kunnen niet achter alle leerlingen aanjagen, terwijl de mentoren dat wel kunnen.� - Klassenmentor
“In de glimlach van een mentee als de mentor binnenkomt zie ik terug dat ze elkaar gevonden hebben.� - Klassenmentor


“Met goede persoonlijke aandacht kon de student de behoefte van het kind ontdekken en het plezier van het kind stimuleren.� - Docent hogeschool
‘‘Mentoring is maatwerk en dat levert heel veel op: individuele voortgang bij de leerlingen en een leerproces dat ik elke student gun.’’ - Docent hogeschool


“Gedurende het mentorproces is er de laatste weken ruimte om elkaar beter te leren kennen. Een van onze leerlingen had een hele goede vertrouwensrelatie opgebouwd met de studentmentor. De student en Mentoren op Zuid kregen bepaalde signalen binnen van dingen die er gebeurden buiten school, waardoor wij zorg in konden zetten. Ik vraag me af of dit bij die leerling naar boven was gekomen zonder Mentoren op Zuid. Dus dat zegt wel iets over het feit dat het echt wel wat oplevert als je structureel over een langere periode tijd voor iemand maakt, met deze persoon in gesprek gaat en aandacht voor iemand hebt.â€? - Ondersteunend coĂśrdinator praktijkonderwijs
“Alle betrokkenen krijgen de ruimte voor hun eigen ontwikkeling. Van mentee tot en met studentmedewerker.� - Studentmedewerker


“MoZ past perfect in onze opleiding. Studenten kunnen daar precies die dingen doen die wij ze willen leren.� - Onderwijsmanager
“Mentoren zijn een positief rolmodel. Het is belangrijk in je leven om je aan iemand op te trekken.� - Wethouder Werk, Inkomen en NPRZ


“Ik ben er van overtuigd dat door coaching de leerlingen gemotiveerd worden en ook betere studiekeuzes kunnen maken. Doordat studenten in hun eigen belevingswereld zitten, zien de leerlingen hen als mooi inspirerend voorbeeld om te volgen.� - Rayondirecteur Rabobank
“Mentoren op Zuid is een win-win-win-win-win.” - Instituutsdirecteur


“Het succes van studentmentoren is toe te schrijven aan het meedoen van alle scholen.� - Voorzitter Stichting Studentmentoren Rotterdam
“Als de realiteit is dat alles wat je doet mislukt, dan ga je verkeerde dingen doen. Wil je echt iets bereiken dan moet je dichtbij mensen gaan staan, een stukje meelopen in hun leven en ze een duwtje in de goede richting geven. Mentoren kunnen hier een belangrijke rol in spelen en deze duwtjes geven.� - Directeur Nationaal Programma Rotterdam Zuid


mentorenopzuid@hr.nl www.mentorenopzuid.nl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.