__MAIN_TEXT__

Page 1


De gefragmenteerde mens Een praktijkgericht onderzoeksprogramma dat zich afspeelt op de straat en op de virtuele straat, met als centrale vraag: Hoe vergaat het de gefragmenteerde mens in een gefragmenteerde samenleving?

De systeemwereld versnippert en heeft geen, of dan toch onvoldoende toegang tot de leefwereld. We leven in een gefragmenteerde samenleving, die bestaat uit groepen die zowel horizontaal als verticaal niet solide onderling met elkaar verbonden zijn. Want ‘de autochtoon’ is net zo divers als ‘de allochtoon’. Er is sprake van een asymmetrie van opvattingen, die rakelings langs elkaar heen scheren, en je net niet raken, als je tijdig bukt. We leven in een tijd waar sociale media (de virtuele straat) ons juist wel of juist niet verbinden. De digitale wereld functioneert als een ketting die onszelf verbindt met familie, de buurt, het dorp, of de stad, de natie en de wereld. Veelal is dit een sociaal gesloten circuit: veel mensen verzamelen gelijkgestemden om zich heen. Terwijl de gefragmenteerde mens over een lasagne van identiteiten beschikt. Deze tijd kenmerkt zich door paradoxen die tegelijk waar en niet waar zijn. Het is maar net hoe je het bekijkt. Op de volgende pagina’s vindt u een analyse van die paradoxen, die zich zowel langs de culturele as als langs de economische as afspelen.


Profile for EMI op Zuid

Paradoxalen  

De gefragmenteerde mens

Paradoxalen  

De gefragmenteerde mens

Profile for emiopzuid
Advertisement