__MAIN_TEXT__

Page 1

zine #03 / JUL 2015 / HIGHLIGHTS

#03


Foto Lizzy Zaanen

p2

EMI | MAG #3 --- Highlights Rotterdam Zuid


p3


p4

Highlights 30 juni 2015 Organisatie: Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI)

EMI | MAG #3 --- Highlights Rotterdam Zuid


p5

Inhoud Inleiding

p7

Programma

p9

Opening

p11

Interview

p13

Onze razende reporter

p16

Presentaties

p19

De rustronde

p24


Foto Lizzy Zaanen

p6

EMI | MAG #3 --- Highlights Rotterdam Zuid


p7

Inleiding Op 30 juni heeft het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) een druk en interessant studiejaar afgesloten. Dat deden we met een korte vooruitblik en highlights van het afgelopen jaar. Eerste-, tweede- en derdejaars studenten en afstudeerders, van elf verschillende opleidingen, presenteerden de resultaten van hun werk op Zuid: van watermanagement tot multimediadesign, van gezondheidszorg tot vastgoed.

“De relevantie geldt niet alleen voor Rotterdam Zuid maar kan landelijk ook betekenis hebben. En als wij kunnen laten zien wat wij in gang weten te zetten in Zuid kunnen anderen daar ook van leren.“ Angelien Sanderman, College van bestuur HR


Foto Marina Meeuwisse

p8

EMI | MAG #3 --- Highlights Rotterdam Zuid


p9

Programma 14.30 - 15.00

Inloop

15.00 - 15.10

Opening door Carolien Dieleman, directeur EMI

15.10 - 15.30

Interview met Marco Pastors, directeur NPRZ en Angelien Sanderman, lid College van Bestuur HR

15.30 - 18.00

Vier presentatierondes (tussendoor is een rustronde met inspiratieworkshops)

18.00 - 19.00

Afsluiting, napraten, borrel


Foto Lizzy Zaanen

p10

EMI | MAG #3 --- Highlights Rotterdam Zuid


p11

Opening door Carolien Dieleman directeur Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Op dinsdagmiddag 30 juni kwamen studenten, docenten, bewoners en stakeholders samen om samen met EMI het schooljaar af te sluiten. Carolien Dieleman, directeur EMI, trapte de dag af met een welkomstpraatje. Hierin bedankte zij de beheerder van de locatie, RAAF Rotterdam, nam ze het programma door en blikte ze terug op het afgelopen jaar: Dit schooljaar hebben 1208 studenten, 327 docenten van meer dan 30 opleidingen en 4 lectoren van 3 kenniscentra gewerkt op Zuid in 7 focuswijken met 76.678 inwoners. Met een uitstapje naar een verderop gelegen wijk op Zuid, Pendrecht. Zij hebben samengewerkt met 275 partners en stakeholders, 410 leraren, 2615 leerlingen, 805 ouders en 93 overige bewoners. 109 Straatcolleges en 1 openbare les vonden plaats. 12 Studenten zijn (bijna) afgestudeerd op 12 vraagstukken van Zuid. En ten slotte, zijn er naar schatting 158.312 studie-uren besteed aan Rotterdam Zuid. Maatschappelijke innovatie is hot. EMI krijgt meer en meer verzoeken om samen te werken uit binnen- en buitenland. Dit geeft EMI een gevoel van trots. Trots op haar partners, op de hogeschool, op de studenten, en op Zuid!

Nieuwsgierig naar meer facts & figures? Klik hier voor de EMI Highlights


Foto Lizzy Zaanen

p12

EMI | MAG #3 --- Highlights Rotterdam Zuid


p13

Interview Student Yannick Ritmeester was gevraagd samen met twee leerlingen van De Hef, Denis en Felion, Marco Pastors, directeur Nationaal Programma Rotterdam Zuid, en Angelien Sanderman, lid van het College van Bestuur Hogeschool Rotterdam, een aantal vragen te stellen. verslag: Angèle Diesfeldt

Marco Pastors kijkt met goede, positieve gevoelens terug op drie jaar samenwerking van NPRZ en EMI. “Dat is voor een groot deel te danken aan de inzet van heel veel organisaties die zich inzetten voor Zuid, in het bijzonder Hogeschool Rotterdam. Op eigen initiatief, met eigen betrokkenheid, maar ook met een belang dat studenten veel kunnen leren op Rotterdam Zuid.” “De rol van EMI kun je hierin zien als een scharnierpunt tussen enerzijds het NPRZ en alle andere partijen in Rotterdam Zuid zoals scholen, werkgevers, wijkteams, bureau Frontlijn van de gemeente, corporaties. En anderzijds tussen NPRZ en Hogeschool Rotterdam. Daar worden goede ideeën omgezet in een groot aantal activiteiten, die ook nog eens goed uitgevoerd worden door de studenten van de hogeschool.”

“De rol van EMI kun je zien als een scharnierpunt tussen enerzijds het NPRZ en alle andere partijen in Rotterdam Zuid.” “Met 200.000 inwoners in Rotterdam Zuid is advies vanuit iedere discipline relevant en toepasbaar.“ Het prettigst vindt Pastors de groep studenten die thuis komen bij de bewoners en hen helpen hun leven op orde te krijgen. “Heel veel mensen hebben deze hulp nodig. Studenten nemen de tijd deze bewoners persoonlijk te begeleiden en op weg te helpen. De kracht van studenten zit ‘m ook in het feit dat de bewoners het minder hoogdrempelig ervaren met deze nog onbevangen jongeren te praten

en er in begrijpelijke – onverpakte – taal gecommuniceerd wordt. Bewoners krijgen hierbij het gevoel op een gelijkwaardige manier samen te kunnen puzzelen aan een oplossing.” Op hun beurt ervaren studenten de werkelijkheid van deze samenleving. Door een grote mate van onbevangenheid, durven studenten hun waarnemingen op te schrijven en rapporteren. Daardoor kunnen bij NPRZ nu wél projecten in gang gezet worden die het verschil kunnen maken. Daar waar in de professionele praktijk door gelaagdheid, (politieke) belangen en eerdere slechte ervaringen, een gelatenheid is ontstaan. Tot slot geeft Pastors studenten mee: “Wees kritisch. Blijf kritisch doorvragen en neem niet alles wat gezegd wordt zo maar voor lief aan.” Angelien Sanderman is trots op wat studenten doen op Rotterdam Zuid. “Het kostte wel even tijd om te snappen wat er in Rotterdam Zuid gebeurt, maar dan zie je wat studenten hieraan kunnen doen. We moeten doorgaan waar we mee bezig zijn.” Verder benoemde Sanderman dat Zuid een buitengewoon waardevolle leeromgeving is voor de studenten. De culturele diversiteit van studenten wordt weerspiegeld in de bevolking van Rotterdam Zuid. Gecombineerd met het grote aantal verschillende opleidingen dat door de studenten gevolgd wordt, ontstaan hierdoor verrassende verbindingen. “Als ik student was, zou ik het liefst willen dat ik een aantal mensen een stapje verder zou kunnen brengen. Niet met grootse hoogdravende dingen, maar op kleinschalig, persoonlijk vlak iemand een stapje verder te brengen waar zijzelf wat aan hebben.” aldus Sanderman. Ten slotte stelt zij: “Laat zien wat we doen met z’n allen. De relevantie geldt niet alleen voor Rotterdam Zuid maar kan landelijk ook betekenis hebben. En als wij kunnen laten zien wat wij in gang weten te zetten in Zuid kunnen anderen daar ook van leren.”


Foto Lizzy Zaanen

p14

EMI | MAG #3 --- Highlights Rotterdam Zuid


p15


p16

Onze razende reporter ‘Razende reporter’ Angèle Diesfeldt, werkzaam als beleidsmedewerker bij Hogeschool Rotterdam, nam voor deze bijeenkomst de verslaglegging voor haar rekening. Zigzaggend vloog zij binnen bij verschillende presentaties. Apps en posters, verslagen en duimdikke rapporten van zowel eerste-, tweede-, derdejaars studenten als afstudeerders kwamen voorbij tijdens Highlights Rotterdam Zuid op 30 juni in de Design Silo (de voormalige Creative Factory). De interessante diverse mix van thema’s, onderwerpen en opleidingen gaf een kijk op wat er speelt op Zuid, door de ogen van de studenten van Hogeschool Rotterdam. Derdejaars Vastgoed & Makelaardij studenten gaven ‘stand-up’ presentaties aan de hand van poster(s) over de resultaten van hun onderzoeken van PI XL Maashaven. Iedere groep koos daarbij voor een eigen insteek van het vraagstuk; Water als motor voor stedelijke ontwikkeling, de verbinding van Maashaven met de omliggende gebieden en het vertrouwen van bewoners bij de (her)ontwikkeling van het gebied en de rol van overheid en projectontwikkelaars hierin. Bij de workshop To She vertelde Esra Isguzar over haar afstudeerproject bij het programma Gezond op Zuid. Zij onderzocht of door middel van interactieve storytelling bijgedragen kan worden aan de zeggenschap van vrouwen, verbetering van de levensstandaard en vermindering van de mentale stoornissen bij eerste generatie Turkse huisvrouwen. Esra presenteerde posters met indrukwekkende (portret)fotografie en quotes uit haar interviews met de vrouwen. Studenten van Healthy 010 onderzochten in samenwerking met Rotterdams Vakcollege De Hef hoe scholieren beïnvloed kunnen worden om gezonder te leven. Zij presenteerden hun onderzoek

EMI | MAG #3 --- Highlights Rotterdam Zuid

met een product: een interactief lespakket. Hatem Agina heeft tijdens zijn afstudeeronderzoek in de wijken Bloemhof, Hillesluis en Afrikaanderwijk gekeken naar wat de rol kan zijn van een digitaal interactief product in het stimuleren van een gezondere leefstijl bij bewoners. Zijn eindproduct: de applicatie WandelSamen, waarmee bewoners door middel van een ‘Facebookachtige-app’ wandelpartners kunnen vinden. In een zogenaamde rustronde waren verschillende inspiratieworkshops te volgen. Zo konden bezoekers een workshop munt verbouwen volgen van de kruidentuinders van de Rotterdamse Munt. Zij beheren een kruidentuin op Zuid samen met vrouwen uit de buurt om vakkunde te versterken en perspectief te creëren. Bij de workshop Samenwerking in Balans door Soesja Pijlman bouwden de deelnemers onder veel hilariteit met elkaar een menselijke toren. Hugo Bongers leidde bezoekers over de Maashaven. In deze woeste havenomgeving vertelde hij over de historie en de toekomstplannen van dit gebied. Tijdens de fotoworkshop van Marina Meeuwisse leerden de bezoekers hun slimme onbewuste kennen. Niet uitgerust maar wel verkwikt en geïnspireerd ging het publiek de volgende presentatierondes in. Programmaleider Nienke Fabries presenteerde het programma Mentoren op Zuid. Een aantal studenten die afgelopen studiejaar mentor is geweest van leerlingen op scholen op Rotterdam Zuid vertelde over hun ervaringen. De kracht van één op één begeleiding. Het matchen van studenten met de leerlingen – onder meer op interesses – is daarbij erg belangrijk. Een win-win situatie, de school krijgt extra uren begeleiding en studenten


p17 krijgen de gelegenheid om de theorie in praktijk te brengen. In een goed uitgewerkte presentatie presenteerden studenten Accountancy financiële formules over het terugverdienmodel van Social Return. Hun verhaal spitste zich vooral toe op de winst (financiëel maar vooral ook sociaal) van woningbouwcorporaties. Winst zit dan niet alleen in geld, maar vooral in de mensen. Drie studenten HRM hebben zich de afgelopen periode verdiept in het thema Arbeidsmarkt en Social Return. Tijdens deze presentatie werd vanuit het perspectief van Human Resources gesproken over arbeidsmarkt en Social Return: Hoe kijken leerlingen, studenten en bedrijven aan tegen de arbeidsmarkt en welke rol kan Social Return daar in spelen.

“Studenten zijn in staat om clichés te weerleggen” Docent, Hogeschool Rotterdam Dit jaar is op zeven scholen de handreiking Thuis in Taal op proef geïmplementeerd. Deze handreiking is ontwikkeld in het kader van promotieonderzoek door Martine van der Pluijm – binnen het lectoraat Ouderbetrokkenheid. Het doel van deze handreiking is de samenwerking tussen leerkrachten en laaggeletterde ouders te stimuleren en de taalondersteuning thuis te versterken. Studenten Pedagogiek en Sociaal Pedagogische Hulpverlening presenteerden samen hun afstudeeronderzoeken waarbij steeds werd afgesloten met een quizvraag aan de bezoekers. Wat hebben Maatschappelijk Werk studenten en Verloskunde studenten met elkaar gemeen? Hoe geef je een goede voorlichting aan zwangeren? En wat is het grootste verschil tussen het buddy zijn en het werken als professional? Vragen waar studenten Verloskunde en studenten Maatschappelijk Werk in duo’s als buddy mee te maken kregen. Studenten deelde hun unieke ervaringen binnen Nieuw in 010..

Twee heel verschillende producten presenteerden de tweedejaars studenten Communicatie en Multimedia Design naar aanleding van het vraagstuk hoe Emerging Media ingezet kan worden om een gezonde leefomgeving te creëren of te stimuleren? De eerste groep onderzocht de taalbarrière van de Turkse gemeenschap op Zuid bij bezoek aan de huisarts. Zij ontwikkelde INPA, een app met een universele beeldtaal om pijn aan te duiden. De andere groep constateerde dat er geen kinderen op straat speelde op het Afrikaanderplein, ook niet in de vakantie en bij mooi weer. Zij ontwikkelde het competitieve spelconcept Soca Board, dat beweging, buitenspelen en contact tussen kinderen in de wijk stimuleert. Derdejaars studenten van de opleidingen Vastgoed & Makelaardij, Ruimtelijke Ordening & Planologie hebben de basis gelegd voor een enorme database die het mogenlijk maakt om op allerlei verschillende manieren data aan elkaar te verbinden: de MRA, oftwel de Metropolitan Rotterdam Atlas. Het interessante aan dit eindresultaat is, is dat er niet alleen binnen de hogeschool, maar ook voor iedereen daarbuiten nuttige informatie uitgehaald kan worden. Het is een doorlopende estafette waarbij het stokje moet worden doorgegeven aan het eind van de onderzoeksperiode. Een tweedejaars groep geeft het door aan de derdejaars groep en verder. Wat een dag. Wat een indrukken. Wat doen de HR studenten veel op Zuid en en wat een goede en enthousiaste presentaties. Een leerzame en leuke middag!


Foto Lizzy Zaanen

p18

EMI | MAG #3 --- Highlights Rotterdam Zuid


p19

Presentaties Tijdens deze middag werden door studenten in vier rondes diverse presentaties en workshops gegeven. Daarnaast werden in de rustronde vier presentatites gegeven. Bij aankomst konden de bezoekers een keuze maken. Een compleet overzicht van alle prestaties:


p20

PI-XL MAASHAVEN In dit PI XL project hebben studenten Vastgoed & Makelaardij, Watermanagement, Civele techniek en Ruimtelijke Ordening & Planologie zich in drie groepen gestort op het gebied Maashaven. Groep 1 Klimaatbestendige Maashaven Nederland heeft de ambitie om in 2050 het bebouwde gebied samen met de vitale en kwetsbare objecten zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Hiervoor is het ‘Deel Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie’ opgestart. Direct handelen is daarbij van belang om dit doel te realiseren. Hiervoor is de Klimaatstresstest voorgesteld in de Handreiking Ruimtelijke Adaptatie. Dit proces zal op termijn de watertoets moeten vervangen. De uitdaging die Royal Haskoning DHV ons bij de kick-off van het project heeft meegegeven is inzicht te krijgen in het nieuwe proces van de klimaatstresstest. Maashaven vormde tijdens dit onderzoek een mooie pilot voor het onderzoek naar Ruimtelijke Adaptatie vanwege zijn overstromingsgevoeligheid. In de regel kent dit stedelijke gebied als grote opgave wateroverlast, droogte, hittestress enz. Kansen die benut kunnen worden zijn het combineren van functies, zoals een keermuur met een recreatieve functie, drijvend wonen en werken, recreatie in en op het water. Daarnaast is tijdens het onderzoek gebleken dat er al veel gezegd is over Maashaven en dat er al diverse plannen zijn. Aansluiten op deze plannen en ruimtelijke adaptatie hierin implementeren is sterk aan te raden. Kosten voor klimaatadaptatie kunnen zo op een innovatieve manier zo laag mogelijk blijven. Groep 2 Voor het onderzoek heeft deze groep Maashaven centraal gesteld als een ‘verbindingsgebied’ tussen de wijken van Rotterdam Zuid, Katendrecht en omliggende wijken. Deze verbinding, lees binding, is gekaderd in de onderwerpen ‘sport’ en ‘onderwijs’. Volgens de studenten zijn dat juist de verbindende factoren, echter iedereen kan ongeacht zijn of haar niveau hieraan deelnemen! Oftewel, op welke manier kan Maashaven gefaseerd worden ontwikkeld, conform huidig beleid en rekening houdend met het sociale en fysieke domein? De studenten zien het als een uitdaging om de onderwerpen sport en onderwijs gefaseerd in Maashaven te integreren met als doel binding tussen de verschillende culturele wijken te realiseren. Hierbij wordt het feit dat de bedrijvig-

EMI | MAG #3 --- Highlights Rotterdam Zuid

heid die nu nog in Maashaven is gefaciliteerd niet achterwege gelaten. Als resultaat is er een vlekkenplan annex faseringsplan opgesteld waaruit de visie van de studenten voor Maashaven is geïllustreerd. Groep 3 Al vrij vroeg kwam deze groep erachter dat er ontwikkelingen speelden binnen Maashaven, met als persoonlijke prioriteit de ontwikkelingen van de Stichting Schreudersgroep. Er is voor gekozen om te onderzoeken of het plan wat de Stichting Schreudersgroep voor ogen had past bij Maashaven. Hierbij is gekeken naar het huidige beleid van de gemeente Rotterdam, de omliggende wijken en naar referentieprojecten die vergelijkbaar zijn met Maashaven. Met de uitkomsten hiervan willen de studenten een advies geven aan de Stichting Schreudersgroep zodat de stichting in een later stadium een goede invulling kunnen geven aan Maashaven.

“Al is het niet veel, als het effect voor bewoners positief is, is het de investering waard.” Student, Hogeschool Rotterdam

“TO SHE” “TO SHE” is een afstudeeropdracht van Social Design binnen het programma Gezond op Zuid. “Designers and creative professionals have a responsibility and are able to influence real changes in the world through a good design. Design must become an innovative, highly creative, cross-disciplinary tool responsive to the true needs of human. It must be more research-oriented, and we must stop defiling the earth itself with poorly-designed objects and structures. Design can and must become a way in which young people can participate in changing the society. As socially and


p21 morally involved designers, we must address ourselves to the needs of a world with its back to the wall while the hands on the clock point perpetually to one minute before twelve.” (Papanek, 1972) Het doel van dit project is om door interactieve storytelling de empowerment bij de eerste generatie Turkse huisvrouwen te vergroten en chronische gezondheidsklachten te verminderen. Deze groep heeft vaak chronische gezondheidsklachten die vaak voortkomen uit sociaal-culturele en economische problematiek. Denk hierbij aan isolement, taalachterstand, huiselijk geweld en financiën. In dit project wordt getracht deze vrouwen meer empowerment te geven doordat ze hun eigen handwerkproducten en de verhalen die daaraan verbonden zijn via een interactief product kunnen aanbieden.

GEZONDER OP ZUID Presentatie Healthy010 Rotterdam Zuid is een gebied waar bewoners laag scoren ten opzichte van de rest van Nederland als het gaat om een gezonde leefstijl. Een gezonde leefstijl draagt bij aan het behalen van doelen en het realiseren van ambities. Op Rotterdams Vakcollege De Hef kunnen de scholieren een zetje in de goede richting gebruiken om gezonder te leven. Vier studenten van Hogeschool Rotterdam hebben gewerkt aan een oplossing. Leerlingen in het vo bevinden zich in een levensfase waarin ze zich losmaken van hun ouders en eigen keuzes gaan maken. Het onderwijs kan een rol spelen in het beïnvloeden van deze keuzes. Studenten ontwikkelden een interactief lespakket dat inspeelt op gezondheid met de quote ‘een gezonde uitstraling begint aan de binnenkant’. Presentatie afstudeeronderzoek De wijken Bloemhof, Hillesluis en Afrikaanderwijk in Rotterdam Zuid worden gekenmerkt door de ongezonde leefstijl van de buurtbewoners. In dit onderzoek is vooral gekeken naar wat de rol kan zijn van een digitaal interactief product in het stimuleren van een gezondere leefstijl. Dit heeft geresulteerd in de mobiele applicatie WandelSamen. Tijdens de presentatie werd het proces met de belangrijkste inzichten uitgelegd en de mobiele app gedemonstreerd.

MENTOREN OP ZUID Mentoren op Zuid (winnaar van de Nationale Onderwijsprijs 2013-2015) heeft het afgelopen jaar 375 studenten getraind om leerlingen van scholen uit Rotterdam Zuid één op één te begeleiden. Om die begeleiding zo effectief mogelijk te laten verlopen, maken studenten vaak gebruik van spelletjes, oefeningen, doe-activiteiten om elkaar beter te leren kennen, lesstof uit te leggen, om kwaliteiten van leerlingen te ontdekken of om een begeleidingsuur ontspannen af te sluiten. Elke school waar Mentoren op Zuid actief is, heeft dan ook een echte toolbox, een grote koffer met diverse mogelijkheden. Honoursstudenten van ISO hebben onderzocht op welke wijze de huidige studentmentoren hier gebruik van maken, hoe dit bijdraagt aan een effectieve begeleiding. De honoursstudenten hebben ook een handleiding ontwikkeld voor de toolbox, om het gebruik van de studentmentoren te verbeteren. Daarnaast is door hen een nieuw spel ontwikkeld, waarmee studentmentoren de begeleiding van hun mentees kunnen verbeteren: een loopbaanmemory in het Engels, zodat leerlingen zowel hun Engelse taalvaardigheid als hun beroepsoriëntatie kunnen verbeteren. Tijdens deze workshop kreeg de bezoeker: • inzicht in het programma Mentoren op Zuid • uitleg over de toolbox en nut en noodzaak van doe-activiteiten voor begeleiding • uitleg loopbaanmemory.

NIEUW IN 010 Nieuw in 010 is een programma waarin studenten Verloskunde en studenten Maatschappelijk Werk als buddy aan de slag gaan en gekoppeld worden aan een zwangere op Zuid. Afgelopen november is het programma gestart met de pilot. Wat hebben Maatschappelijk Werk studenten en Verloskunde studenten met elkaar gemeen? Hoe geef je een goede voorlichting aan zwangeren? Wat is het grootste verschil tussen het buddy zijn en het werken als professional? Studenten van Nieuw in 010 deelden hun ervaringen tijdens deze presentatie.


p22 SOCIAL RETURN Twee groepen presenteerden hun resultaten van het onderzoek Social Return. Groep 1 ‘Social Return; waar ligt de waarde?’ Een interactieve workshop waarbij de sociale waarde van Social Return inzichtelijk werd gemaakt aan de hand van meetindicatoren en de SROI-methodiek. De Social Return on Investment (SROI) methodiek wordt internationaal gepromoot als de tool bij uitstek om de effecten van sociaal-maatschappelijke projecten te kwantificeren. Social Return is een sterk concept en levert een bijdrage aan de maatschappij. Maar op welke manier en in welke mate levert zij dit dan? Door aan de slag te gaan met een casus en het bepalen van relevante meetcriteria wordt kennis opgedaan omtrent het opstellen van meetcriteria, de contextgebondenheid hiervan en het inzichtelijk maken van sociale waarde door toepassing van Social Return. Groep 2 De studenten van de minor Accountancy hebben onderzoek gedaan naar het verwachte effect van de fysieke investeringen op Zuid in relatie tot de Sociale index. Deze investeringen worden gedurende 2015 tot en met 2018 gedaan. Er is hier een Social Return On Investment berekening voor gemaakt om de effecten van deze investeringen te kwantificeren op de beleving en kwaliteit van leven in een wijk. De verwachting is dat dit invloed zal hebben op de volgende indicatoren van de sociale index van deze wijken: huishoudens met uitkering, voortijdig schoolverlaters en ongediplomeerde bewoners (18 t/m 65 jaar). Tijdens deze interactieve presentatie gingen de studenten in gesprek met het publiek over de gedane aannames.

THUIS IN TAAL Dit jaar is op zeven scholen de handreiking Thuis in Taal op proef geïmplementeerd. Deze handreiking is ontwikkeld in het kader van promotieonderzoek door Martine van der Pluijm binnen het lectoraat Ouderbetrokkenheid. Het doel van deze handreiking is de samenwerking tussen leerkrachten en laaggeletterde ouders te stimuleren en de taalondersteuning thuis te versterken. Zeven studenten werkten mee aan de implementatie en deden (afstudeer)onderzoek naar deelvragen om de handreiking te helpen versterken. Voorbeelden

EMI | MAG #3 --- Highlights Rotterdam Zuid

van onderwerpen zijn omgaan met meertaligheid, aansluiten bij leerdoelen in groep 3 en het coachen van ouders in de ouderkamer. Een aantal onderzoeken wordt deze zomer afgerond. Tijdens de presentatie een verslag van diverse onderzoeken, de aanpak van het onderzoek en de samenwerking in een leergemeenschap.

SOCIAL RETURN VANUIT HRM Drie studenten van de opleding Human Recource Managment (HRM) hebben zich de afgelopen periode verdiept in het thema arbeidsmarkt en Social Return. Tijdens deze presentatie werd vanuit het perspectief van Human Resources gesproken over arbeidsmarkt en Social Return. Hoe kijken leerlingen, studenten en bedrijven aan tegen de arbeidsmarkt en welke rol kan Social Return daar in spelen. Aan het einde van de presentatie vond een korte discussie plaats over Social Return en de toepassing van Social Return.

“Er gebeurt veel meer op Zuid dan ik dacht.” Student, Hogeschool Rotterdam

EMERGING MEDIA Voor het tweedejaars vak Emerging Media binnen de opleiding Communicatie en Multimedia Design (CMD) kiezen de studenten een afgekaderd fysiek gebied uit het EMI programma Gezond op Zuid waar zij hun onderzoek willen uitvoeren over Smart City Urban Health. Hierbinnen gaan zij aan de slag met de onderzoeksopdracht: Op welke manieren kan Emerging Media/Internet of Things ingezet worden om een gezonde leefomgeving te creëren/stimuleren? Studenten verkenden zelf het gebied en aan de hand van hun bevindingen en uitkomsten konden zij hier een specifieke onderzoeksvraag aan koppelen. Door verschillende design research, prototyping en iteraties kwamen studenten tot diverse oplossingen en aanbevelingen.


p23 NIEUW IN 010 Nieuw in 010 is een programma waarin studenten Verloskunde en Maatschappelijk Werk als buddy gekoppeld worden aan een zwangere op Zuid. Afgelopen november is het programma gestart met de pilot. Wat hebben Maatschappelijk Werk studenten en Verloskunde studenten met elkaar gemeen? Hoe geef je een goede voorlichting aan zwangeren? Wat is het grootste verschil tussen het buddy zijn en het werken als professional? Studenten van Nieuw in 010 deelde hun ervaringen tijdens deze presentatie.

EMERGING MEDIA Voor het tweedejaars vak Emerging Media binnen de opleiding Communicatie en Multimedia Design (CMD) kiezen de studenten een afgekaderd fysiek gebied uit het EMI programma Gezond op Zuid waar zij hun onderzoek willen uitvoeren over Smart City Urban Health. Hierbinnen gingen zij aan de slag met de onderzoeksopdracht: Op welke manieren kan Emerging Media/Internet of Things ingezet worden om een gezonde leefomgeving te creĂŤren/stimuleren?

Foto Lizzy Zaanen

Studenten verkende het gebied zen aan de hand van hun bevindingen en uitkomsten konden zij hier een specifieke onderzoeksvraag aan koppelen. Door verschillende design research, prototyping en iteraties kwamen de studenten tot diverse oplossingen en aanbevelingen.


p24

De rustronde Behalve voor vier presentatierondes konden de bezoekers ook een activiteit kiezen voor de rustronde. Deze ronde was een pauze tussen de tweede en derde presentatieronde. De bezoeker kon kiezen tussen een rondleiding, planten van echte Rotterdamse muntplantjes, in beweging komen met een acrobatiek workshop, kennismaken met hun slimme onbewuste of kijken bij twee exposerende projecten. EXPOSITIE WATERMANAGEMENT Duurzaam en drijvend bouwen in de Rijnhaven, dat klinkt mooi! Dat vinden de (15) studenten van het project Watermanagement van de Hogeschool Rotterdam ook. De afgelopen weken hebben deze studenten samengewerkt aan een lookbook waarin een beeld wordt geschetst hoe een drijvende stadsuitbreiding in de Rijhaven er uit kan zien. In het lookbook werd ingegaan op de achtergrond en de visie van de wijk zelf. Het doel van het lookbook is het aantrekkelijk presenteren van de betreffende stadsuitbreiding, om zo interesse te plaatsen bij de mogelijke geïnteresseerden.

Meeuwisse maakte de bezoeker kennis met een methode die ons helpt toegang te krijgen tot ons slimme onbewuste. Daardoor kunnen we ‘Googelen’ naar kennis, waarvan we niet weten dat we het weten in onze geest is opgeslagen.

SAMENWERKING IN BALANS Balans en vertrouwen zijn belangrijke voorwaarden voor een duurzaam netwerk. Men ondervond deze elementen aan den lijve gedurende een korte workshop acrobatiek. De workshop werd gegeven door Soesja Pijlman, in 2011 afgestudeerd Bachelor Circus Arts, tevens Master Kunsteducatie. Zij verzorgt o.a. acrobatiektrainingen bij musical Billy Elliot van Stage Entertainment.

RONDLEIDING MAASHAVEN Wat weet je eigenlijk van Maashaven? Een bekend metrostation? De Maassilo? Maar wat weet je over dit prachtige stuk Rotterdam? Hugo Bongers verzorgde een rondleiding over Maashaven. Hij vertelde over de rijke geschiedenis, maar ook over de toekomstplannen met dit gebied.

ONS SLIMME ONBEWUSTE We maken dagelijks, vaak zonder dat we het weten, gebruik van ons ‘slimme onbewuste’. Ons slimme onbewuste heeft namelijk een belangrijke rol. Veel informatie die we uit de buitenwereld oppikken bereikt ons bewuste niet. Dat betekent dat zulke informatie niet als bewuste kennis is opgeslagen. Anders gezegd: ons slimme onbewuste bestaat uit onbewuste kennis, die we per ongeluk of bij toeval in ons geheugen hebben opgeslagen en waar we per ongeluk of bij toeval toegang toe krijgen. In deze workshop van Marina

EMI | MAG #3 --- Highlights Rotterdam Zuid

ROTTERDAMSE MUNT Rotterdam blinkt uit in de stadslandbouw. Op Zuid zet Rotterdamse Munt zich hier sterk voor in. Tijdens de rustronde gaf deze organisatie een workshop. Het thema van deze workshop is groen ontmoeten, samenwerken en doorgeven. Dit wordt gedaan door het maken van een hangend kruidentuintje en dit beplanten met munt. Daarbij werd verteld over munt en over de waarde van stadslandbouw (het samenwerken en kennis doorgeven).

EXPOSITIE PI-XL PENDRECHT Tweedejaars studenten van opleiding Vastgoed & Makelaardij van de Hogeschool Rotterdam vertoonden zelfgemaakte posters over het onderzoek dat ze hebben gedaan in Pendrecht binnen het programma Urban Innovation.


p25

Foto Lizzy Zaanen

Foto Lizzy Zaanen

Foto Carla Stolk

Foto Lizzy Zaanen


Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie Centre of Expertise Social Innovation Emiopzuid@hr.nl 010 794 5946 Postbus 25035 3001 HA Rotterdam

Foto Lizzy Zaanen

www.emiopzuid.nl

Profile for EMI op Zuid

Magazine #3 highlights  

Verslag 30 juni 2015

Magazine #3 highlights  

Verslag 30 juni 2015

Profile for emiopzuid
Advertisement