{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

foto: Marina Meeuwisse

Centre of Expertise Social Innovation Rotterdam Zuid

2017-2018


Focuswijken

Noordereiland Feijenoord

Kop van Zuid

Afrikaanderwijk

Oud-Ijsselmonde

Katendrecht

Hillesluis Tarwewijk

Heijplaat

Beverwaard

Bloemhof Groot-Ijsselmonde Noord

Oud Charlois Carnisse Zuidplein

Vreewijk

Groot-Ijsselmonde Zuid

Lombardijen

Pendrecht Zuidwijk

Charlois Zuidrand


Focuswijken

Noordereiland Feijenoord

Kop van Zuid

Afrikaanderwijk

Oud-Ijsselmonde

Katendrecht

Hillesluis Tarwewijk

Heijplaat

Beverwaard

Bloemhof Groot-Ijsselmonde Noord

Oud Charlois Carnisse Zuidplein

Vreewijk

Groot-Ijsselmonde Zuid

Lombardijen

Pendrecht Zuidwijk

Charlois Zuidrand


p4

p5

De EMI WERKplaats: Voortbouwen op Zuid Met de inzet van de expertisecentra profileert Hogeschool Rotterdam zich – naast de focus op excellent bacheloronderwijs – als innovatiepartner voor haven en stad. Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) is partner in het aandragen van oplossingen voor complexe vraagstukken op Rotterdam Zuid. Terugkijkend op het afgelopen studiejaar zijn we trots op de resultaten die we hebben behaald. Dit hebben we voor elkaar gekregen met de inzet van vele studenten, onderzoekers, partners en bewoners op Zuid. Natuurlijk speelden onze docenten hierin een belangrijke rol. Interviews met een aantal van hen leest u in deze uitgave. We hebben ons mentorprogramma, Mentoren Op Zuid, waarvoor we nationaal en internationaal veel lof ontvingen, met alle partners doorgenomen met als doel het programma verder in te bedden in ons onderwijs en dat van de deelnemende scholen. We hebben een app ontwikkeld waarmee we het programma kunnen monitoren én we hebben financiering via Students4students gevonden om een innovatie toe te passen waarbij student-medewerkers een rol gaan spelen in de uitvoering en daarmee de docenten assisteren. Thuis in Taal, een programma gericht op het versterken van taalstimulering bij laagopgeleiden — vooral laaggeletterden — thuis, op basisscholen en in de kinderopvang, is met hulp van extra externe financiering in de fase van implementatie. BRIDGE, een driejarig samenhangend programma rondom loopbaanoriëntatie gericht op leerlingen, ouders, leerkrachten en bedrijven, de aanbieders van carrière startgaranties, is volgens plan ter hand genomen. Nagedacht wordt hoe het zonder Europese steun (van het fonds Urban Innovative Actions) na 2019 voortgezet kan worden. De Gereedschapskist, een digitale toolbox voor professionals, gevuld met handreikingen, tips en filmpjes ten behoeve van het ondersteunen van ouders bij onderwijs, is een prachtig product waarvoor dankzij een nauwe samenwerking met de lector ouderbetrokkenheid telkens actuele nieuwe informatie beschikbaar komt.

Met het Albeda College zijn stappen gezet om te richten op het programma Gezonde leefstijl, waarbij de studenten als ambassadeurs centraal staan. Mama’s Garden — een programma voor (aanstaande) moeders met kinderen tussen 0 en 4 jaar — heeft een fantastische impuls gekregen dankzij meerjarige financiering van het Oranjefonds. Daarmee mogen we aansluiten in een landelijk netwerk van maatschappelijk vernieuwende programma’s en brengen we weer kennis en kunde mee terug naar Rotterdam. Samenwerking met studenten verloskunde, social work en kenniscentrum Zorginnovatie (lector verloskunde en geboortezorg) én de partners op Zuid is steeds hechter. Flinke stappen zijn gezet in het werken aan programma’s rondom het internationale en stadsbrede thema Resilience. Daarbij ook sleutelend aan en pionierend met meetinstrumenten voor resilience: wanneer is een ingreep aan een gebouw een wijk veerkrachtig en toekomstbestendig? Welke activiteiten dragen waarom bij aan het voorkomen van uitsluiting van groepen burgers? Hoe maken we wijken klimaatbestendig en energieneutraal? De samenwerking met AIR, De Veldacademie en Museum Rotterdam is in dit verband een vitale coalitie met een living lab en werkateliers. We hebben met de input van onderzoek van lectoren handzame (digitale) publicaties opgeleverd, te vinden op onze website www.emiopzuid.nl en te gebruiken in lesmodules van onze HR opleidingen, op de scholen op Zuid, voor ontwerpopgaven en straatcolleges. Natuurlijk hebben studenten ons weer verrast met vindingrijke oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. In het afgelopen jaar hebben zij deze op verschillende podia kunnen laten zien en bediscussiëren met deskundige slimme koppen: bij de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam, het Stadmakerscongres, in de Werkplaats-bijeenkomst in Theater Zuidplein, tijdens de Sociale innovatie Safari en in de wijken en buurten. Samen met Codarts, Stichting Lokaal en de Willem de Kooning Academie zien we grote kansen om kunst en cultuur op Zuid stevig te verbinden met kunstenaars, de culturele organisaties en bewoners van Zuid. De eerste zaadjes hiervoor zijn geplant, het hangt in de lucht dat Zuid meer culturele hotspots gaat krijgen. Ook biedt de gebiedsontwikkeling Stadionpark en Hart van Zuid enorme mogelijkheden voor Zuid, de kunst is om ook de bewoners en lokale initiatieven mee te laten profteren. Kortom: het was een jaar vol avontuur en nieuwe hoogtepunten

Sociaal ondernemerschap is in de afgelopen tijd sterk opgekomen als nieuwe vorm van ondernemerschap. Het doel van de onderneming is hierbij gericht op maatschappelijk rendement en niet zozeer op groei in kapitaal. We hebben actief aan activiteiten rondom deze vorm van ondernemerschap deelgenomen met maatschappelijke kosten-batenanalyses en inzet op onderzoek naar manieren om langdurig werkloze bewoners een duwtje in de rug te geven naar opleiding en werk. Ten aanzien van gezondheid is de aandacht al onderzoekend gericht op activiteiten die bijdragen aan gedragsverandering in het hanteren van een gezonde leefstijl. Er zijn tools en creatieve concepten ontwikkeld door studenten en afgegeven aan praktijkpartners. Het ontwerpgerichte onderwijs van het multimediale en kunstvakonderwijs was hierin van grote betekenis.

EMI | Highlights Rotterdam Zuid

Ik hoop u allen weer snel te ontmoeten om energiek verder te bouwen aan Rotterdam Zuid, dé plek waar je samen met interessante Rotterdammers avontuurlijk kunt pionieren aan stedelijke opgaven. Rotterdam, 13 september 2018 Carolien Dieleman directeur Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

2017-2018


p4

p5

De EMI WERKplaats: Voortbouwen op Zuid Met de inzet van de expertisecentra profileert Hogeschool Rotterdam zich – naast de focus op excellent bacheloronderwijs – als innovatiepartner voor haven en stad. Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) is partner in het aandragen van oplossingen voor complexe vraagstukken op Rotterdam Zuid. Terugkijkend op het afgelopen studiejaar zijn we trots op de resultaten die we hebben behaald. Dit hebben we voor elkaar gekregen met de inzet van vele studenten, onderzoekers, partners en bewoners op Zuid. Natuurlijk speelden onze docenten hierin een belangrijke rol. Interviews met een aantal van hen leest u in deze uitgave. We hebben ons mentorprogramma, Mentoren Op Zuid, waarvoor we nationaal en internationaal veel lof ontvingen, met alle partners doorgenomen met als doel het programma verder in te bedden in ons onderwijs en dat van de deelnemende scholen. We hebben een app ontwikkeld waarmee we het programma kunnen monitoren én we hebben financiering via Students4students gevonden om een innovatie toe te passen waarbij student-medewerkers een rol gaan spelen in de uitvoering en daarmee de docenten assisteren. Thuis in Taal, een programma gericht op het versterken van taalstimulering bij laagopgeleiden — vooral laaggeletterden — thuis, op basisscholen en in de kinderopvang, is met hulp van extra externe financiering in de fase van implementatie. BRIDGE, een driejarig samenhangend programma rondom loopbaanoriëntatie gericht op leerlingen, ouders, leerkrachten en bedrijven, de aanbieders van carrière startgaranties, is volgens plan ter hand genomen. Nagedacht wordt hoe het zonder Europese steun (van het fonds Urban Innovative Actions) na 2019 voortgezet kan worden. De Gereedschapskist, een digitale toolbox voor professionals, gevuld met handreikingen, tips en filmpjes ten behoeve van het ondersteunen van ouders bij onderwijs, is een prachtig product waarvoor dankzij een nauwe samenwerking met de lector ouderbetrokkenheid telkens actuele nieuwe informatie beschikbaar komt.

Met het Albeda College zijn stappen gezet om te richten op het programma Gezonde leefstijl, waarbij de studenten als ambassadeurs centraal staan. Mama’s Garden — een programma voor (aanstaande) moeders met kinderen tussen 0 en 4 jaar — heeft een fantastische impuls gekregen dankzij meerjarige financiering van het Oranjefonds. Daarmee mogen we aansluiten in een landelijk netwerk van maatschappelijk vernieuwende programma’s en brengen we weer kennis en kunde mee terug naar Rotterdam. Samenwerking met studenten verloskunde, social work en kenniscentrum Zorginnovatie (lector verloskunde en geboortezorg) én de partners op Zuid is steeds hechter. Flinke stappen zijn gezet in het werken aan programma’s rondom het internationale en stadsbrede thema Resilience. Daarbij ook sleutelend aan en pionierend met meetinstrumenten voor resilience: wanneer is een ingreep aan een gebouw een wijk veerkrachtig en toekomstbestendig? Welke activiteiten dragen waarom bij aan het voorkomen van uitsluiting van groepen burgers? Hoe maken we wijken klimaatbestendig en energieneutraal? De samenwerking met AIR, De Veldacademie en Museum Rotterdam is in dit verband een vitale coalitie met een living lab en werkateliers. We hebben met de input van onderzoek van lectoren handzame (digitale) publicaties opgeleverd, te vinden op onze website www.emiopzuid.nl en te gebruiken in lesmodules van onze HR opleidingen, op de scholen op Zuid, voor ontwerpopgaven en straatcolleges. Natuurlijk hebben studenten ons weer verrast met vindingrijke oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. In het afgelopen jaar hebben zij deze op verschillende podia kunnen laten zien en bediscussiëren met deskundige slimme koppen: bij de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam, het Stadmakerscongres, in de Werkplaats-bijeenkomst in Theater Zuidplein, tijdens de Sociale innovatie Safari en in de wijken en buurten. Samen met Codarts, Stichting Lokaal en de Willem de Kooning Academie zien we grote kansen om kunst en cultuur op Zuid stevig te verbinden met kunstenaars, de culturele organisaties en bewoners van Zuid. De eerste zaadjes hiervoor zijn geplant, het hangt in de lucht dat Zuid meer culturele hotspots gaat krijgen. Ook biedt de gebiedsontwikkeling Stadionpark en Hart van Zuid enorme mogelijkheden voor Zuid, de kunst is om ook de bewoners en lokale initiatieven mee te laten profteren. Kortom: het was een jaar vol avontuur en nieuwe hoogtepunten

Sociaal ondernemerschap is in de afgelopen tijd sterk opgekomen als nieuwe vorm van ondernemerschap. Het doel van de onderneming is hierbij gericht op maatschappelijk rendement en niet zozeer op groei in kapitaal. We hebben actief aan activiteiten rondom deze vorm van ondernemerschap deelgenomen met maatschappelijke kosten-batenanalyses en inzet op onderzoek naar manieren om langdurig werkloze bewoners een duwtje in de rug te geven naar opleiding en werk. Ten aanzien van gezondheid is de aandacht al onderzoekend gericht op activiteiten die bijdragen aan gedragsverandering in het hanteren van een gezonde leefstijl. Er zijn tools en creatieve concepten ontwikkeld door studenten en afgegeven aan praktijkpartners. Het ontwerpgerichte onderwijs van het multimediale en kunstvakonderwijs was hierin van grote betekenis.

EMI | Highlights Rotterdam Zuid

Ik hoop u allen weer snel te ontmoeten om energiek verder te bouwen aan Rotterdam Zuid, dé plek waar je samen met interessante Rotterdammers avontuurlijk kunt pionieren aan stedelijke opgaven. Rotterdam, 13 september 2018 Carolien Dieleman directeur Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

2017-2018


p8

Rotterdam Zuid Cijfers

Nederland

G4

Rotterdam

Zuid

7 focus wijken

% huishoudens met WWB- AO- of WW-uitkering (2015)

9%

14%

16%

20%

24%

Kinderen tot 18 jaar in een huishouden met inkomens tot 110% van het sociaal minimum in % van alle kinderen tot 18 jaar in een huishouden (2015)

9%

17%

21%

27%

29%

1,8%

2,9%

3,1%

3,6%

3,6%

58%

50%

51%

% nieuwe voortijdig schoolverlaters (2014/2015) % jongeren met een startkwalificatie 18 t/m 22 jaar (2017) % leerlingen in 3 en 4 havo/vwo (2016/2017)

45%

45%

38%

29%

25%

Citotoets groep 8 (2015/2016)

534,8

533,7

532,9

530,8

529,6

9%

15%

18%

23%

28%

24%

35%

51%

% kinderen op de basisschool met laag opgeleide ouders (2016/2017) % kwetsbare meergezinswoningen t.o.v. de woningvoorraad (2017) % inwoners met een migratie achtergrond (cijfers 2017) Gemiddelde WOZ-waarde van de woningen

EMI | Highlights Rotterdam Zuid

23%

49%

50%

61%

75%

€ 216.000

€-

€ 154.390

€ 117.375

€ 92.648


p8

Rotterdam Zuid Cijfers

Nederland

G4

Rotterdam

Zuid

7 focus wijken

% huishoudens met WWB- AO- of WW-uitkering (2015)

9%

14%

16%

20%

24%

Kinderen tot 18 jaar in een huishouden met inkomens tot 110% van het sociaal minimum in % van alle kinderen tot 18 jaar in een huishouden (2015)

9%

17%

21%

27%

29%

1,8%

2,9%

3,1%

3,6%

3,6%

58%

50%

51%

% nieuwe voortijdig schoolverlaters (2014/2015) % jongeren met een startkwalificatie 18 t/m 22 jaar (2017) % leerlingen in 3 en 4 havo/vwo (2016/2017)

45%

45%

38%

29%

25%

Citotoets groep 8 (2015/2016)

534,8

533,7

532,9

530,8

529,6

9%

15%

18%

23%

28%

24%

35%

51%

% kinderen op de basisschool met laag opgeleide ouders (2016/2017) % kwetsbare meergezinswoningen t.o.v. de woningvoorraad (2017) % inwoners met een migratie achtergrond (cijfers 2017) Gemiddelde WOZ-waarde van de woningen

EMI | Highlights Rotterdam Zuid

23%

49%

50%

61%

75%

€ 216.000

€-

€ 154.390

€ 117.375

€ 92.648


p 10

p 11

2017 > 2018 Programmaschema EMI heeft in samenspraak met Nationaal Programma Rotterdam Zuid voor vier hoofdthema’s gekozen: onderwijs, werk, zorg & welzijn en wonen. Elk van deze thema’s kent meerdere programma’s waaraan gewerkt wordt in Communities of Practice. Er ontstaan ook dwarsverbanden tussen de verschillende thema’s. Per studiejaar worden de programma’s vastgesteld in samenspraak met praktijkpartners, de opleidingen en veelal met input van praktijkgericht onderzoek, uitgevoerd door lectoren en promovendi. Dit alles tegen het licht van actuele ontwikkelingen in de samenleving en de invloed die dat heeft op de wijze waarop professionals hun beroep uitvoeren. De stedelingen zelf, in dit geval de inwoners van Zuid, zijn een belangrijke bron van kennis en kunde en dragen bij aan oplossingen voor vraagstukken die hen bezig houden. Het programmaschema voor 2017-2018 ziet er als volgt uit:

Onderwijs

Werken

Children’s zone

Loopbaanoriëntatie

Onderwijs Onderzoek Praktijk

(CoP’s) Communities of Practice

Mentoren op Zuid Ouders op Zuid

Thuis in Taal Ouderbetrokkenheid en LOB Gereedschapskist

BRIDGE* Wetenschap & Technologie en LOB MoZ en LOB Ouderbetrokkenheid en LOB

Zorg & Welzijn

Wonen

Maatschappelijke ondersteuning & Zorginnovatie

Mama’s Garden

Sense of the City

Gezond op Zuid

Urban Innovation & Resilience

Frontlijnaanpak*

Sociaal ondernemerschap Rotterdams onderzoek naar Onbenutte Talenten Maatschappelijke kosten en batenanalyse Sociaal ondernemerschap symposium Civic crowdfunding

EMI | Highlights Rotterdam Zuid

Mapping & Monitoring Resilience Maashaven Dynamics Resilient Reyeroord Vastgoedtransformatie en Gebiedsontwikkeling

*Programma in opbouw in samenwerking met NPRZ, gemeente Rotterdam en partners op Zuid.

Urban Innovation

* Programma van ISO in samenwerking met Bureau Frontlijn

2017-2018

Centre of Expertise Social Innovation Rotterdam Zuid


p 10

p 11

2017 > 2018 Programmaschema EMI heeft in samenspraak met Nationaal Programma Rotterdam Zuid voor vier hoofdthema’s gekozen: onderwijs, werk, zorg & welzijn en wonen. Elk van deze thema’s kent meerdere programma’s waaraan gewerkt wordt in Communities of Practice. Er ontstaan ook dwarsverbanden tussen de verschillende thema’s. Per studiejaar worden de programma’s vastgesteld in samenspraak met praktijkpartners, de opleidingen en veelal met input van praktijkgericht onderzoek, uitgevoerd door lectoren en promovendi. Dit alles tegen het licht van actuele ontwikkelingen in de samenleving en de invloed die dat heeft op de wijze waarop professionals hun beroep uitvoeren. De stedelingen zelf, in dit geval de inwoners van Zuid, zijn een belangrijke bron van kennis en kunde en dragen bij aan oplossingen voor vraagstukken die hen bezig houden. Het programmaschema voor 2017-2018 ziet er als volgt uit:

Onderwijs

Werken

Children’s zone

Loopbaanoriëntatie

Onderwijs Onderzoek Praktijk

(CoP’s) Communities of Practice

Mentoren op Zuid Ouders op Zuid

Thuis in Taal Ouderbetrokkenheid en LOB Gereedschapskist

BRIDGE* Wetenschap & Technologie en LOB MoZ en LOB Ouderbetrokkenheid en LOB

Zorg & Welzijn

Wonen

Maatschappelijke ondersteuning & Zorginnovatie

Mama’s Garden

Sense of the City

Gezond op Zuid

Urban Innovation & Resilience

Frontlijnaanpak*

Sociaal ondernemerschap Rotterdams onderzoek naar Onbenutte Talenten Maatschappelijke kosten en batenanalyse Sociaal ondernemerschap symposium Civic crowdfunding

EMI | Highlights Rotterdam Zuid

Mapping & Monitoring Resilience Maashaven Dynamics Resilient Reyeroord Vastgoedtransformatie en Gebiedsontwikkeling

*Programma in opbouw in samenwerking met NPRZ, gemeente Rotterdam en partners op Zuid.

Urban Innovation

* Programma van ISO in samenwerking met Bureau Frontlijn

2017-2018

Centre of Expertise Social Innovation Rotterdam Zuid


p 12

Onderwijs Children’s Zone Mentoren op Zuid

Ouders op Zuid

Instituut EAS, IBK, IFM, ISO, IVG, IvL Kenniscentrum KCT

Instituut ISO Kenniscentrum KCT

Mentoren op Zuid is in een aantal jaren gegroeid tot het grootste mentorenprogramma van Nederland. Kinderen van Zuid, van basisschool tot en met havo, krijgen gedurende een half jaar een-op-een begeleiding door een student van Hogeschool Rotterdam. De studenten worden hierbij begeleid door docenten die meegaan naar de scholen en na afloop intervisiesessies houden. Het programma is ontstaan vanuit de gedachte dat kinderen van Zuid baat hebben bij extra aandacht. Tegelijk werken studenten, als aankomend professional, aan hun coaching vaardigheden en doen praktijkervaring op Zuid op. Dit jaar zijn er 989 studenten getraind, gematcht en ingezet als mentor van leerlingen van po- en vo-scholen op Zuid. De focus lag dit jaar op kwaliteit, verduurzaming en samenwerking met andere hogescholen. Zo is er het afgelopen jaar een samenwerking ontstaan met Thomas More Hogeschool. Ook van hen nemen studenten deel aan het programma en de voorzitter van het CvB heeft zitting in Stichting Studentmentoren. Bij de uitvoering lag de focus van de studentmentoren meer op lob en planmatig werken. De door MoZ ontwikkelde app is ingezet als sturingsinstrument voor het management en als hulp voor studenten bij het voorbereiden van en reflecteren op de mentoractiviteiten. De app heeft niet alleen studenten geholpen bij het voorbereiden van de mentorbijeenkomsten, ook docenten krijgen meer inzicht in de mentoractiviteiten en in de vragen die leven bij de studenten. Bovendien heeft het programmateam een beter inzicht in de facts en figures. Er zijn handleidingen gemaakt voor het gebruik van de app. Er is meer aandacht besteed aan mentoring in het po.

Leerkrachten en pedagogisch medewerkers hebben behoefte aan kennis hoe zij ouders met een lage opleiding en vooral laaggeletterden kunnen ondersteunen, dusdanig dat dit leidt tot versterking van de taalstimulering thuis. De ontwikkelde handreiking Thuis in Taal is verder geïmplementeerd in de klas en op aanvraag in de ouderkamer van 16 basisscholen en 70 peuterscholen. Een tweede handreiking is in ontwikkeling, voor aansluitende ondersteuning van laaggeletterde gezinnen tijdens huisbezoeken. Om de samenwerking met ouders te versterken zijn er leerkringen per regio gestart en is coaching op de werkvloer geïntroduceerd. Met de teams van drie vmbo-scholen is op maat een samenhangend pakket aan activiteiten ontwikkeld, gericht op het vergroten van het loopbaanondersteunend gedrag van ouders. Hierbij is uitgegaan van wat de school al doet gericht op loopbaanleren en wat de school wil bereiken. Succesvolle voorbeelden zijn rapportgespreken die werden omgevormd tot loopbaangerichte driegesprekken, thuisopdrachten en interactieve ouderavonden. Er is een vervolg gegeven aan de Gereedschapskist, een online verzameling van gereedschappen om professionals te inspireren bij het samenwerken met ouders in Rotterdam Zuid. De gereedschappen komen voort uit onderzoeksprojecten van twee tot zes jaar die wetenschappelijk onderbouwde en in de praktijk beproefde producten opleveren. Dit zijn zowel teksten als ondersteunend filmmateriaal. De Gereedschapskist wordt gebruikt door (aankomend) professionals binnen het onderwijs en welzijn. Klik hier voor de Gereedschapskist.

EMI | Highlights Rotterdam Zuid

Interview "Om die groep uit te dagen om hun creativiteit te gebruiken en goed te kijken naar wat hun mentee nodig heeft, wilden we informatie en tips bieden." Mentoren op Zuid

989 052 1150

studenten

docenten

leerlingen

Ouders op Zuid

046 005 004 3850

studenten

docenten

Sofie Smeets: Mentoren op Zuid

lectoren

In de afgelopen jaren heeft Mentoren op Zuid een schat aan tips, tricks en achtergrondinformatie voor studentmentoren verzameld. Studenten maakten er echter maar weinig gebruik van. Sofie Smeets, docent aan de opleiding International Business & Management Studies, heeft de informatie opnieuw geordend, herschreven en klaargezet voor een nieuwe presentatie.

ouders

“Door deze nieuwe opzet van het gesprek (waarbij de leerling zijn voortgang presenteert) zie je de leerling veel meer eigen regie pakken, loopt het gesprek meer vanzelf, kan ik de ouder beter betrekken en ben ik zelf ook niet meer gesloopt na een hele middag gesprekken.” - Docent vmbo

“Het afgelopen jaar schoof ik wekelijks aan bij EMI om de methodiek van Mentoren op Zuid duidelijker neer te zetten. Op N@tschool worden tal van leuke activiteiten aangeboden die studentmentoren met hun mentees kunnen ondernemen, maar blijkbaar zien die door de bomen het bos niet meer, waardoor ze veelal dezelfde dingen doen. Sommige zijn heel creatief, hoor. Zoals de studente CMV die tegen haar mentee zei: “Jij wilt schoonheidsspecialiste worden? Oke, dan gaan we een salon bezoeken en kijken hoe het er daar aan toe gaat.” Anderen vinden het lastig om een eigen invulling te geven aan hun rol. Om die groep uit te dagen om hun creativiteit te gebruiken en goed te kijken naar wat hun mentee nodig heeft wilden we informatie en tips bieden waar ze direct mee uit de voeten kunnen. Over thema’s als kennismaking, loopbaanoriëntatie, studievaardigheden, sociale vaardigheden en coaching vaardigheden stond al van alles op papier, maar ik heb die informatie gestructureerd en naar de studenten toe geschreven als praktisch en theoretisch handvat. Bij elk thema heb ik de tien leukste opdrachten geformuleerd, waar de studenten inspiratie uit kunnen halen, en een kort literatuuroverzicht geschreven. Nu de informatie er ligt kan er bijvoorbeeld een website van gemaakt worden waar de studenten snel en makkelijk gebruik van kunnen maken.”


p 12

Onderwijs Children’s Zone Mentoren op Zuid

Ouders op Zuid

Instituut EAS, IBK, IFM, ISO, IVG, IvL Kenniscentrum KCT

Instituut ISO Kenniscentrum KCT

Mentoren op Zuid is in een aantal jaren gegroeid tot het grootste mentorenprogramma van Nederland. Kinderen van Zuid, van basisschool tot en met havo, krijgen gedurende een half jaar een-op-een begeleiding door een student van Hogeschool Rotterdam. De studenten worden hierbij begeleid door docenten die meegaan naar de scholen en na afloop intervisiesessies houden. Het programma is ontstaan vanuit de gedachte dat kinderen van Zuid baat hebben bij extra aandacht. Tegelijk werken studenten, als aankomend professional, aan hun coaching vaardigheden en doen praktijkervaring op Zuid op. Dit jaar zijn er 989 studenten getraind, gematcht en ingezet als mentor van leerlingen van po- en vo-scholen op Zuid. De focus lag dit jaar op kwaliteit, verduurzaming en samenwerking met andere hogescholen. Zo is er het afgelopen jaar een samenwerking ontstaan met Thomas More Hogeschool. Ook van hen nemen studenten deel aan het programma en de voorzitter van het CvB heeft zitting in Stichting Studentmentoren. Bij de uitvoering lag de focus van de studentmentoren meer op lob en planmatig werken. De door MoZ ontwikkelde app is ingezet als sturingsinstrument voor het management en als hulp voor studenten bij het voorbereiden van en reflecteren op de mentoractiviteiten. De app heeft niet alleen studenten geholpen bij het voorbereiden van de mentorbijeenkomsten, ook docenten krijgen meer inzicht in de mentoractiviteiten en in de vragen die leven bij de studenten. Bovendien heeft het programmateam een beter inzicht in de facts en figures. Er zijn handleidingen gemaakt voor het gebruik van de app. Er is meer aandacht besteed aan mentoring in het po.

Leerkrachten en pedagogisch medewerkers hebben behoefte aan kennis hoe zij ouders met een lage opleiding en vooral laaggeletterden kunnen ondersteunen, dusdanig dat dit leidt tot versterking van de taalstimulering thuis. De ontwikkelde handreiking Thuis in Taal is verder geïmplementeerd in de klas en op aanvraag in de ouderkamer van 16 basisscholen en 70 peuterscholen. Een tweede handreiking is in ontwikkeling, voor aansluitende ondersteuning van laaggeletterde gezinnen tijdens huisbezoeken. Om de samenwerking met ouders te versterken zijn er leerkringen per regio gestart en is coaching op de werkvloer geïntroduceerd. Met de teams van drie vmbo-scholen is op maat een samenhangend pakket aan activiteiten ontwikkeld, gericht op het vergroten van het loopbaanondersteunend gedrag van ouders. Hierbij is uitgegaan van wat de school al doet gericht op loopbaanleren en wat de school wil bereiken. Succesvolle voorbeelden zijn rapportgespreken die werden omgevormd tot loopbaangerichte driegesprekken, thuisopdrachten en interactieve ouderavonden. Er is een vervolg gegeven aan de Gereedschapskist, een online verzameling van gereedschappen om professionals te inspireren bij het samenwerken met ouders in Rotterdam Zuid. De gereedschappen komen voort uit onderzoeksprojecten van twee tot zes jaar die wetenschappelijk onderbouwde en in de praktijk beproefde producten opleveren. Dit zijn zowel teksten als ondersteunend filmmateriaal. De Gereedschapskist wordt gebruikt door (aankomend) professionals binnen het onderwijs en welzijn. Klik hier voor de Gereedschapskist.

EMI | Highlights Rotterdam Zuid

Interview "Om die groep uit te dagen om hun creativiteit te gebruiken en goed te kijken naar wat hun mentee nodig heeft, wilden we informatie en tips bieden." Mentoren op Zuid

989 052 1150

studenten

docenten

leerlingen

Ouders op Zuid

046 005 004 3850

studenten

docenten

Sofie Smeets: Mentoren op Zuid

lectoren

In de afgelopen jaren heeft Mentoren op Zuid een schat aan tips, tricks en achtergrondinformatie voor studentmentoren verzameld. Studenten maakten er echter maar weinig gebruik van. Sofie Smeets, docent aan de opleiding International Business & Management Studies, heeft de informatie opnieuw geordend, herschreven en klaargezet voor een nieuwe presentatie.

ouders

“Door deze nieuwe opzet van het gesprek (waarbij de leerling zijn voortgang presenteert) zie je de leerling veel meer eigen regie pakken, loopt het gesprek meer vanzelf, kan ik de ouder beter betrekken en ben ik zelf ook niet meer gesloopt na een hele middag gesprekken.” - Docent vmbo

“Het afgelopen jaar schoof ik wekelijks aan bij EMI om de methodiek van Mentoren op Zuid duidelijker neer te zetten. Op N@tschool worden tal van leuke activiteiten aangeboden die studentmentoren met hun mentees kunnen ondernemen, maar blijkbaar zien die door de bomen het bos niet meer, waardoor ze veelal dezelfde dingen doen. Sommige zijn heel creatief, hoor. Zoals de studente CMV die tegen haar mentee zei: “Jij wilt schoonheidsspecialiste worden? Oke, dan gaan we een salon bezoeken en kijken hoe het er daar aan toe gaat.” Anderen vinden het lastig om een eigen invulling te geven aan hun rol. Om die groep uit te dagen om hun creativiteit te gebruiken en goed te kijken naar wat hun mentee nodig heeft wilden we informatie en tips bieden waar ze direct mee uit de voeten kunnen. Over thema’s als kennismaking, loopbaanoriëntatie, studievaardigheden, sociale vaardigheden en coaching vaardigheden stond al van alles op papier, maar ik heb die informatie gestructureerd en naar de studenten toe geschreven als praktisch en theoretisch handvat. Bij elk thema heb ik de tien leukste opdrachten geformuleerd, waar de studenten inspiratie uit kunnen halen, en een kort literatuuroverzicht geschreven. Nu de informatie er ligt kan er bijvoorbeeld een website van gemaakt worden waar de studenten snel en makkelijk gebruik van kunnen maken.”


p 14

Werken Loopbaanoriëntatie Sociaal Ondernemerschap Instituut IBK, IFM Kenniscentrum KBI

Studenten van het economisch domein hebben een theoretische studie naar impactmetingen gedaan en een aantal MKBA’s bestudeerd. Op basis daarvan hebben ze maatschappelijke baten en indicatoren beschreven en een MKBA berekend van twee activiteiten van de Afrikaanderwijk Coöperatie. Hierbij hebben ze gebruik gemaakt van een methodiek aangereikt door de gemeente Rotterdam. In het voorjaar van 2018 is het project ‘Werkkracht’ van start gegaan. 25 Migrantenvrouwen namen deel aan een empowermentcursus, waarbij de deelnemers inzicht hebben gekregen in de eigen kwaliteiten en vaardigheden en hoe ze die kunnen inzetten om bij te dragen aan de samenleving, met het oog op hun eigen toekomst. De ingevulde vragenlijsten van de deelnemers en de observaties tijdens de cursussen zijn verwerkt en worden door ETF Leuven verder geanalyseerd. Een rapportage wordt in september 2019 verwacht. Civic crowdfunding is een nieuw en snelgroeiend instrument om buurtinitiatieven te financieren, maar waar bij gebiedsprofessionals nog veel vragen over bestaan. Om maatschappelijke projecten te laten bloeien, moeten ze snel kunnen beoordelen of een project succesvol kan worden en of de gemeente een rol kan innemen. EMI beoogt i.s.m. met een consortium kennis van de succes- en faalfactoren voor civic crowdfunding te verwerven en handvatten voor gebieds­professionals te ontwikkelen. Studenten en EMI trainees hebben de cursus vormgegeven, enquêtes en observatieformulieren afgenomen en verwerkt. ETF Leuven heeft op basis van de aangeleverde informatie een onderzoeksverslag geschreven.

Daarnaast hebben we in het afgelopen jaar samengewerkt met het instituut COM : In maart 2018 organiseerde de Stadsgarage in samenwerking met Hogeschool Rotterdam en vijf Europese partners een unieke en leerzame week voor sociaal ondernemers van het Spark programma, een vierjarig EU Interreg 2 Seas programma dat Sociaal Ondernemers in België, Engeland en Nederland helpt om te groeien en innoveren. Studenten van de CoMmunity Marketing of Social Business hebben vlogs gemaakt van de safari en kennis gemaakt met sociaal ondernemers in Rotterdam en internationale sociaal ondernemers.

BRIDGE Instituut CMI, IvL Kenniscentrum n.v.t.

BRIDGE is een driejarig programma van gemeente Rotterdam en partners op Zuid, ondersteund door het Europese fonds Urban Innovative Actions. EMI richt zich binnen het programma op het vaardiger worden van jongeren op Zuid in het oriënteren op en leren maken van loopbaankeuzes (lob). Met leerkrachten en ouders worden handvatten ontwikkeld voor het loopbaangericht ondersteunen van hun leerlingen en kinderen. Dit doet EMI door drie van de bestaande programma’s specifiek in te kleuren met lob gerichte componenten: binnen het programma Mentoren op Zuid (MoZ) wordt gerichte aandacht besteed aan lob, er wordt verder onderzoek gedaan naar de samenwerking met ouders gericht op lob en de praktijk krijgt praktische handvatten aangereikt hiervoor. Po-scholen krijgen begeleiding om Wetenschap & Technologie (W&T) steviger te verankeren in het curriculum en in relatie te brengen met talentontwikkeling en lob.

Interview "De studenten helpen de leerlingen om betere schoolresultaten te halen en om meer zelfvertrouwen en meer inzicht in de loopbaankeuze te krijgen." Sociaal ondernemerschap

037 007 012

studenten

docenten

partners

Techniek op Zuid

018 014 300

studenten

docenten

leerlingen

Volgens Wallis GoelenVandenbrock (Europese Commissie) kan de aanpak van BRIDGE in Rotterdam gezien worden als “een uniek voorbeeld van samenwerking tussen verschillende kennisinstituten en gemeente”.

Wetenschap & Technologie Instituut IVL Kenniscentrum n.v.t.

Het programma Wetenschap en Technologie op Zuid is gericht op professionalisering van de leerkrachten en stelt zich ten doel om basisscholen te ondersteunen om Wetenschap en Technologie (W&T) te verankeren in het curriculum. Centraal daarbij staat de didactiek van Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) en de inhoudelijke koppeling met lob. Dit geldt zowel voor de W&T-lessen als voor het W&T- en lob-aanbod op de school. Scholen kunnen rekenen op een schoolspecifieke ondersteuning en adviesgesprekken met directeuren en W&T-coördinatoren en op praktische ondersteuning bij het integreren van de OOL didactiek. 12 po-scholen hebben deelgenomen aan individuele ondersteuning bij implementatie van W&T in het curriculum en er zijn vier workshopsessies voor alle deelnemers geweest waarbij kennis aangeboden en ervaring gedeeld is op W&T thema’s. Tijdens netwerkbijeenkomsten voor de deelnemende scholen werden vakdidactische, organisatorische en beleidsmatige onderwerpen besproken en uitgeprobeerd. Daarnaast is er gewerkt aan de ontwikkeling van een methodiek en materialen voor breed gebruik.

Klik hier voor het filmpje.

EMI | Highlights Rotterdam Zuid

2017-2018

Wout de Folter: BRIDGE (loopbaanoriëntatie) Wout de Folter is docent en studieloopbaancoach aan de opleiding Accountancy. Een aantal van zijn studenten deed mee aan het programma Mentoren op Zuid. “Onze studenten volgen een financiële opleiding, maar zullen later in de beroepspraktijk behalve met cijfers ook veel met mensen omgaan. Goed luisteren naar een klant om te begrijpen wat die wil en daar goed op kunnen reageren, is dan heel belangrijk. Door mee te doen aan het programma Mentoren op Zuid leren onze studenten belangrijke skills op dat gebied én maken ze kennis met Rotterdam Zuid. In samenwerking met de scholen op Zuid koppelen we studenten vanuit de opleidingen Accountancy, Bedrijfseconomie en Financial Services Management aan havoleerlingen van de Calvijn Business School en het Vreewijk Lyceum op Zuid. De studenten helpen de leerlingen om betere schoolresultaten te halen en om meer zelfvertrouwen en meer inzicht in de loopbaankeuze te krijgen. Veel van onze studenten doen aanvankelijk ‘alleen maar voor de studiepunten’ mee aan dit programma, maar achteraf spreken ze vaak van een onvergetelijke ervaring. Het geeft ze voldoening om een ander te helpen met hun kennis en aandacht. Soms komen er zelfs vriendschappen uit voort. Vorig jaar had de Calvijn Business School een slagingspercentage van 100%. De docenten geloofden dat Mentoren op Zuid hier een belangrijke rol in had gespeeld. Dat maakt van deze samenwerking echt een win-win-verhaal.”


p 14

Werken Loopbaanoriëntatie Sociaal Ondernemerschap Instituut IBK, IFM Kenniscentrum KBI

Studenten van het economisch domein hebben een theoretische studie naar impactmetingen gedaan en een aantal MKBA’s bestudeerd. Op basis daarvan hebben ze maatschappelijke baten en indicatoren beschreven en een MKBA berekend van twee activiteiten van de Afrikaanderwijk Coöperatie. Hierbij hebben ze gebruik gemaakt van een methodiek aangereikt door de gemeente Rotterdam. In het voorjaar van 2018 is het project ‘Werkkracht’ van start gegaan. 25 Migrantenvrouwen namen deel aan een empowermentcursus, waarbij de deelnemers inzicht hebben gekregen in de eigen kwaliteiten en vaardigheden en hoe ze die kunnen inzetten om bij te dragen aan de samenleving, met het oog op hun eigen toekomst. De ingevulde vragenlijsten van de deelnemers en de observaties tijdens de cursussen zijn verwerkt en worden door ETF Leuven verder geanalyseerd. Een rapportage wordt in september 2019 verwacht. Civic crowdfunding is een nieuw en snelgroeiend instrument om buurtinitiatieven te financieren, maar waar bij gebiedsprofessionals nog veel vragen over bestaan. Om maatschappelijke projecten te laten bloeien, moeten ze snel kunnen beoordelen of een project succesvol kan worden en of de gemeente een rol kan innemen. EMI beoogt i.s.m. met een consortium kennis van de succes- en faalfactoren voor civic crowdfunding te verwerven en handvatten voor gebieds­professionals te ontwikkelen. Studenten en EMI trainees hebben de cursus vormgegeven, enquêtes en observatieformulieren afgenomen en verwerkt. ETF Leuven heeft op basis van de aangeleverde informatie een onderzoeksverslag geschreven.

Daarnaast hebben we in het afgelopen jaar samengewerkt met het instituut COM : In maart 2018 organiseerde de Stadsgarage in samenwerking met Hogeschool Rotterdam en vijf Europese partners een unieke en leerzame week voor sociaal ondernemers van het Spark programma, een vierjarig EU Interreg 2 Seas programma dat Sociaal Ondernemers in België, Engeland en Nederland helpt om te groeien en innoveren. Studenten van de CoMmunity Marketing of Social Business hebben vlogs gemaakt van de safari en kennis gemaakt met sociaal ondernemers in Rotterdam en internationale sociaal ondernemers.

BRIDGE Instituut CMI, IvL Kenniscentrum n.v.t.

BRIDGE is een driejarig programma van gemeente Rotterdam en partners op Zuid, ondersteund door het Europese fonds Urban Innovative Actions. EMI richt zich binnen het programma op het vaardiger worden van jongeren op Zuid in het oriënteren op en leren maken van loopbaankeuzes (lob). Met leerkrachten en ouders worden handvatten ontwikkeld voor het loopbaangericht ondersteunen van hun leerlingen en kinderen. Dit doet EMI door drie van de bestaande programma’s specifiek in te kleuren met lob gerichte componenten: binnen het programma Mentoren op Zuid (MoZ) wordt gerichte aandacht besteed aan lob, er wordt verder onderzoek gedaan naar de samenwerking met ouders gericht op lob en de praktijk krijgt praktische handvatten aangereikt hiervoor. Po-scholen krijgen begeleiding om Wetenschap & Technologie (W&T) steviger te verankeren in het curriculum en in relatie te brengen met talentontwikkeling en lob.

Interview "De studenten helpen de leerlingen om betere schoolresultaten te halen en om meer zelfvertrouwen en meer inzicht in de loopbaankeuze te krijgen." Sociaal ondernemerschap

037 007 012

studenten

docenten

partners

Techniek op Zuid

018 014 300

studenten

docenten

leerlingen

Volgens Wallis GoelenVandenbrock (Europese Commissie) kan de aanpak van BRIDGE in Rotterdam gezien worden als “een uniek voorbeeld van samenwerking tussen verschillende kennisinstituten en gemeente”.

Wetenschap & Technologie Instituut IVL Kenniscentrum n.v.t.

Het programma Wetenschap en Technologie op Zuid is gericht op professionalisering van de leerkrachten en stelt zich ten doel om basisscholen te ondersteunen om Wetenschap en Technologie (W&T) te verankeren in het curriculum. Centraal daarbij staat de didactiek van Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) en de inhoudelijke koppeling met lob. Dit geldt zowel voor de W&T-lessen als voor het W&T- en lob-aanbod op de school. Scholen kunnen rekenen op een schoolspecifieke ondersteuning en adviesgesprekken met directeuren en W&T-coördinatoren en op praktische ondersteuning bij het integreren van de OOL didactiek. 12 po-scholen hebben deelgenomen aan individuele ondersteuning bij implementatie van W&T in het curriculum en er zijn vier workshopsessies voor alle deelnemers geweest waarbij kennis aangeboden en ervaring gedeeld is op W&T thema’s. Tijdens netwerkbijeenkomsten voor de deelnemende scholen werden vakdidactische, organisatorische en beleidsmatige onderwerpen besproken en uitgeprobeerd. Daarnaast is er gewerkt aan de ontwikkeling van een methodiek en materialen voor breed gebruik.

Klik hier voor het filmpje.

EMI | Highlights Rotterdam Zuid

2017-2018

Wout de Folter: BRIDGE (loopbaanoriëntatie) Wout de Folter is docent en studieloopbaancoach aan de opleiding Accountancy. Een aantal van zijn studenten deed mee aan het programma Mentoren op Zuid. “Onze studenten volgen een financiële opleiding, maar zullen later in de beroepspraktijk behalve met cijfers ook veel met mensen omgaan. Goed luisteren naar een klant om te begrijpen wat die wil en daar goed op kunnen reageren, is dan heel belangrijk. Door mee te doen aan het programma Mentoren op Zuid leren onze studenten belangrijke skills op dat gebied én maken ze kennis met Rotterdam Zuid. In samenwerking met de scholen op Zuid koppelen we studenten vanuit de opleidingen Accountancy, Bedrijfseconomie en Financial Services Management aan havoleerlingen van de Calvijn Business School en het Vreewijk Lyceum op Zuid. De studenten helpen de leerlingen om betere schoolresultaten te halen en om meer zelfvertrouwen en meer inzicht in de loopbaankeuze te krijgen. Veel van onze studenten doen aanvankelijk ‘alleen maar voor de studiepunten’ mee aan dit programma, maar achteraf spreken ze vaak van een onvergetelijke ervaring. Het geeft ze voldoening om een ander te helpen met hun kennis en aandacht. Soms komen er zelfs vriendschappen uit voort. Vorig jaar had de Calvijn Business School een slagingspercentage van 100%. De docenten geloofden dat Mentoren op Zuid hier een belangrijke rol in had gespeeld. Dat maakt van deze samenwerking echt een win-win-verhaal.”


p 17

Interview

Zorg & welzijn

“De jonge moeders kunnen hun verhaal kwijt aan de hogeschoolstudenten. Omdat ze onder leeftijdsgenoten zijn, voelen ze zich veilig.”

Maatschappelijke ondersteuning zorginnovatie

Esther de Vries: Mama’s Garden De eerste twee edities van Mama’s Garden op locatie Frankendaal van mbo-school Zadkine waren ­succesvol. Studieloopbaanbegeleider Esther de Vries (Zadkine) wil de samenwerking graag uitbreiden. “In onze Entree plus-klas voor jonge moeders kunnen jonge meiden die zwanger of al moeder zijn een mbo 1-opleiding zorg en dienstverlening volgen. Het zijn meiden met veel problematiek, die al aan alle kanten zorg en begeleiding krijgen en overstelpt worden met adviezen. Waar zij behoefte aan hebben is een plek waar ze gezellig kunnen samenzijn met hun kindjes en waar ze onderling ervaringen kunnen delen. Mama’s Garden biedt dat, én meer. De jonge moeders kunnen hun verhaal kwijt aan de hogeschoolstudenten. Omdat ze onder leeftijdsgenoten zijn voelen ze zich veilig. Daardoor wordt er heel ongedwongen gesproken over onderwerpen als opvoeding, seksualiteit en geld, maar ook over praktische zaken als kinder-EHBO. Soms ontstaat er zelfs een vriendschapsband. Vorig jaar bood een student een van de jonge moeders aan om haar te begeleiden bij haar bezoekjes aan de verloskundige. Een andere student, die logopedie studeerde, heeft een jonge moeder met een niet-Nederlandse achtergrond privélessen Nederlandse uitspraak gegeven. Beide voorbeelden zijn zo waardevol! Heel graag zou ik volgend jaar meer de diepte ingaan en een Mama’s Garden in onze school inrichten waar álle jonge moeders uit Vreewijk terecht kunnen.”

Mama’s Garden

Gezond op Zuid

Instituut IVG, RBS, ISO, CMI Kenniscentrum KCZI

Instituut CMI, IVG Kenniscentrum KCC, KCZI

Mama’s Garden heeft dit jaar ingezet op studententeams voor zowel de inhoudelijke als de organisatorische kant. Studenten uit het mbo en hbo werkten samen in deze teams. De samenwerking met zowel de locaties als met het wijknetwerk is uitgebreid. De moeders van Mama’s Garden denken mee en geven advies over de invulling van bijeenkomsten. Door de toekenning van de Kiem Creative subsidie is het mogelijk om aankomend half jaar het originele prototype verder te ontwikkelen en uit te breiden, dit in samenwerking met de bedenkers: de alumni van de WdKA, het expertisecentrum Ucreate en het lectoraat Verloskunde en Geboortezorg. De doelstelling van het programma is door een continue stroom van studenten maandelijks op verschillende locaties een mooi aanbod te brengen waarin moeders zich laten informeren. Tegelijk kunnen zij in een informele sfeer kennis delen en elkaar ontmoeten, zodat er voor hen en voor hun jonge kinderen een netwerk ontstaat waarin zij gesteund, gehoord en gezien worden. Mama’s Garden ontvangt de aankomende 3 jaar (ingaande september 2018) een bijdrage van het Oranjefonds, vanuit het programma vrijwillige zorg in het gezin. Dit wordt ingezet om opgedane kennis vast te leggen, te delen en het programma op te schalen. Dit alles uiteraard samen met de studenten en moeders.

2017-2018

Jongeren vinden hun eigen gezondheid goed en vinden dat ze een gezonde leefstijl hebben. Maar cijfers laten zien dat zodra zij gaan studeren in het eerste studiejaar gemiddeld 3 kilo aankomen. Interventies voor een gezonde leefstijl voor jongeren worden vaak vanuit zorgprofessionals benaderd en zorgen niet altijd voor een duurzame gedragsverandering. Door eerst hun eigen leefstijl in kaart te brengen hebben studenten bewustwording en betrokkenheid met het onderwerp gekregen. Hierdoor waren zij beter in staat de opdracht naar de wijk in relatie tot gezondheid te vertalen en rekening te houden met de cultuur sensitieve factoren van de bewoners. Het eerste kwartaal hebben zij in een ‘lifestyle diary’ hun eigen leefstijl en omgeving in kaart gebracht. Daarna is er onderzoek gedaan naar het gedrag van studenten ten aanzien van een gezonde leefstijl, gebruikmakend van het BRAVO model*. De verkregen inzichten zijn vertaald naar de feitelijke opdracht: hoe verbeter en ondersteun je de gezondheid van jongeren in Rotterdam Zuid door middel van ‘nudging’. Gekeken is welke interventies effectief zijn bij jongeren om een gezonde leefstijl aan te nemen en welke rol zij kunnen innemen om een gezonde leefstijl te stimuleren binnen hun eigen omgeving. De interventies verschillen; van rapporten en aanbevelingen tot apps en bootcamps, festivals, foodtrucks. *Klik hier voor uitleg over dit model

Mama’s Garden

107 014 145

studenten

docenten

ouders

Gezond op Zuid

238 014 176

studenten

docenten

bewoners


p 17

Interview

Zorg & welzijn

“De jonge moeders kunnen hun verhaal kwijt aan de hogeschoolstudenten. Omdat ze onder leeftijdsgenoten zijn, voelen ze zich veilig.”

Maatschappelijke ondersteuning zorginnovatie

Esther de Vries: Mama’s Garden De eerste twee edities van Mama’s Garden op locatie Frankendaal van mbo-school Zadkine waren ­succesvol. Studieloopbaanbegeleider Esther de Vries (Zadkine) wil de samenwerking graag uitbreiden. “In onze Entree plus-klas voor jonge moeders kunnen jonge meiden die zwanger of al moeder zijn een mbo 1-opleiding zorg en dienstverlening volgen. Het zijn meiden met veel problematiek, die al aan alle kanten zorg en begeleiding krijgen en overstelpt worden met adviezen. Waar zij behoefte aan hebben is een plek waar ze gezellig kunnen samenzijn met hun kindjes en waar ze onderling ervaringen kunnen delen. Mama’s Garden biedt dat, én meer. De jonge moeders kunnen hun verhaal kwijt aan de hogeschoolstudenten. Omdat ze onder leeftijdsgenoten zijn voelen ze zich veilig. Daardoor wordt er heel ongedwongen gesproken over onderwerpen als opvoeding, seksualiteit en geld, maar ook over praktische zaken als kinder-EHBO. Soms ontstaat er zelfs een vriendschapsband. Vorig jaar bood een student een van de jonge moeders aan om haar te begeleiden bij haar bezoekjes aan de verloskundige. Een andere student, die logopedie studeerde, heeft een jonge moeder met een niet-Nederlandse achtergrond privélessen Nederlandse uitspraak gegeven. Beide voorbeelden zijn zo waardevol! Heel graag zou ik volgend jaar meer de diepte ingaan en een Mama’s Garden in onze school inrichten waar álle jonge moeders uit Vreewijk terecht kunnen.”

Mama’s Garden

Gezond op Zuid

Instituut IVG, RBS, ISO, CMI Kenniscentrum KCZI

Instituut CMI, IVG Kenniscentrum KCC, KCZI

Mama’s Garden heeft dit jaar ingezet op studententeams voor zowel de inhoudelijke als de organisatorische kant. Studenten uit het mbo en hbo werkten samen in deze teams. De samenwerking met zowel de locaties als met het wijknetwerk is uitgebreid. De moeders van Mama’s Garden denken mee en geven advies over de invulling van bijeenkomsten. Door de toekenning van de Kiem Creative subsidie is het mogelijk om aankomend half jaar het originele prototype verder te ontwikkelen en uit te breiden, dit in samenwerking met de bedenkers: de alumni van de WdKA, het expertisecentrum Ucreate en het lectoraat Verloskunde en Geboortezorg. De doelstelling van het programma is door een continue stroom van studenten maandelijks op verschillende locaties een mooi aanbod te brengen waarin moeders zich laten informeren. Tegelijk kunnen zij in een informele sfeer kennis delen en elkaar ontmoeten, zodat er voor hen en voor hun jonge kinderen een netwerk ontstaat waarin zij gesteund, gehoord en gezien worden. Mama’s Garden ontvangt de aankomende 3 jaar (ingaande september 2018) een bijdrage van het Oranjefonds, vanuit het programma vrijwillige zorg in het gezin. Dit wordt ingezet om opgedane kennis vast te leggen, te delen en het programma op te schalen. Dit alles uiteraard samen met de studenten en moeders.

2017-2018

Jongeren vinden hun eigen gezondheid goed en vinden dat ze een gezonde leefstijl hebben. Maar cijfers laten zien dat zodra zij gaan studeren in het eerste studiejaar gemiddeld 3 kilo aankomen. Interventies voor een gezonde leefstijl voor jongeren worden vaak vanuit zorgprofessionals benaderd en zorgen niet altijd voor een duurzame gedragsverandering. Door eerst hun eigen leefstijl in kaart te brengen hebben studenten bewustwording en betrokkenheid met het onderwerp gekregen. Hierdoor waren zij beter in staat de opdracht naar de wijk in relatie tot gezondheid te vertalen en rekening te houden met de cultuur sensitieve factoren van de bewoners. Het eerste kwartaal hebben zij in een ‘lifestyle diary’ hun eigen leefstijl en omgeving in kaart gebracht. Daarna is er onderzoek gedaan naar het gedrag van studenten ten aanzien van een gezonde leefstijl, gebruikmakend van het BRAVO model*. De verkregen inzichten zijn vertaald naar de feitelijke opdracht: hoe verbeter en ondersteun je de gezondheid van jongeren in Rotterdam Zuid door middel van ‘nudging’. Gekeken is welke interventies effectief zijn bij jongeren om een gezonde leefstijl aan te nemen en welke rol zij kunnen innemen om een gezonde leefstijl te stimuleren binnen hun eigen omgeving. De interventies verschillen; van rapporten en aanbevelingen tot apps en bootcamps, festivals, foodtrucks. *Klik hier voor uitleg over dit model

Mama’s Garden

107 014 145

studenten

docenten

ouders

Gezond op Zuid

238 014 176

studenten

docenten

bewoners


Interviews “Dat ze hier hun verhaal konden doen ten overstaan van de meest uiteenlopende professionals uit het veld vond ik van grote waarde voor de studenten.”

Anne Kooiman: Gezond op Zuid In de minor+ Meedoen op Zuid werken studenten van verschillende opleiding aan innovatieve oplossingen voor taaie vraagstukken in Rotterdam Zuid. Anne Kooiman, docent aan de opleiding Social Work en de master Pedagogiek, coördineert het programma. “EMI helpt ons bij het vinden van lastige vraagstukken op Zuid en brengt onze studenten in contact met de juiste partijen. Het afgelopen jaar boog een groepje van onze studenten zich over het thema Gezonde Leefstijl op Zuid. EMI koppelde hen aan Samen één in Feijenoord, een actief netwerk in Feijenoord, waardoor de studenten in contact kwamen met het Centrum voor Jeugd en Gezin, mbo-scholen maar ook met ouders en kinderen op Zuid. Door met uiteenlopende partijen gesprekken te voeren ontdekten onze studenten dat er op alle manieren voorlichting wordt gegeven over gezond eten en bewegen, maar dat het aan voorlichting over een gezond slaappatroon ontbrak. Dit terwijl uit onderzoek blijkt dat goed slapen van grote invloed is op de gezondheid. Dus ontwikkelden de studenten een bewustwordingscampagne met een interactieve app voor kinderen en een digitaal ouderplatform die professionals, ouders en kinderen moeten wijzen op het belang van genoeg nachtrust. De studenten presenteerden hun bevindingen en eindproducten op een door Samen één in Feijenoord georganiseerde netwerkbijeenkomst. Dat ze hier hun verhaal konden doen ten overstaan van de meest uiteenlopende professionals uit het veld, waar serieus geluisterd werd naar hun verhaal, vond ik van grote waarde voor de studenten.”

“Al met al was het een zeer succesvolproject, dat onze studenten kennis liet maken met Zuid en de rol die zij daar als ontwerpers in kunnen spelen.”

Jaap van Grinsven: Gezond op Zuid Eerstejaars studenten van de opleiding Communication and Multimedia Design werkten in opdracht van EMI aan een Design Challenge op Zuid. Jaap van Grinsven, die het project coördineerde, vertelt. “Hoe kun je jongeren in Rotterdam Zuid stimuleren in het aanleren van gezond gedrag? Dat was de vraag die Joke Mulder, EMI’s programmaleider Gezond op Zuid, bij onze studenten neerlegde. Maar liefst 180 studenten, verdeeld over 36 teams, gingen aan de slag met de opdracht waar ze een half jaar de tijd voor kregen. Het eerste kwartaal was bedoeld om prototypes te ontwikkelen en te toetsen op medestudenten. In het tweede kwartaal verlegden de studenten hun focus naar Zuid en de problematiek aldaar. EMI voedde hen met informatie en inspiratie. Ze deelden statistieken over de samenstelling van de buurten en nodigden sprekers uit die hun kijk gaven op gezondheid en multiculturaliteit. Aan het einde van het traject stelden alle studententeams hun concepten tentoon op de eindexpositie op locatie Wijnhaven. Een aantal presentaties had volgens Joke Mulder afstudeerniveau. Per wijk werd een winnend team gekozen. Van de zeven winnende teams, zijn er twee uitgepikt die hun werk mochten presenteren op het Future Flux Festival. Al met al was het een zeer succesvol project dat onze studenten kennis liet maken met Zuid, haar bewoners, de problematiek die er heerst en de rol die zij daar als ontwerpers in kunnen spelen. Tegelijkertijd heeft het een grote groep jongeren in Rotterdam Zuid bewuster gemaakt van het belang van een gezonde leefstijl.”

“Het eindevent, ‘Zuid Inspireert’, is van grote meerwaarde voor de studenten: daar zien ze waar ze het voor doen.”

Jurgen Jeurissen: Urban Innovation Jurgen Jeurissen is docent Leisure Management en docent bij de minor Citybranding. Sinds de samenwerking met EMI ziet hij zijn studenten aan mooie opdrachten werken op Zuid. “Voor studenten van de minor Citybranding zijn wij altijd op zoek naar passende projectopdrachten waar ze zich voor het echie over kunnen buigen. Omdat Rotterdam Zuid een interessant gebied is, zeker als je het over gebiedsontwikkeling en citybranding hebt, zijn we vijf jaar geleden om de tafel gegaan met EMI. Sindsdien is er sprake van een semi-structurele samenwerking. Onder de hoede van EMI werken onze studenten aan uiteenlopende opdrachten op Zuid. Het afgelopen jaar ging een tiental studenten aan de slag voor Feyenoord City. Eén groepje verzamelde geslaagde en minder geslaagde voorbeelden uit het buitenland, waar Feyenoord City van zou kunnen leren. Een andere groep deed een zogenaamd ‘thermometeronderzoek’ waarbij ze onderzochten hoe jongeren op Zuid aankeken tegen Feyenoord City. Via EMI kregen zij makkelijk toegang tot scholen, zodat ze scholieren konden interviewen. Het eindevent, ‘Zuid Inspireert’, is van grote meerwaarde voor de studenten: daar zien ze waar ze het voor doen. Bezoekers tonen er interesse in hun werk, ze voeren inhoudelijke gesprekken, het is een enorme boost. Soms vloeit er zelfs een afstudeeropdracht of een baan voort uit het traject.”


Interviews “Dat ze hier hun verhaal konden doen ten overstaan van de meest uiteenlopende professionals uit het veld vond ik van grote waarde voor de studenten.”

Anne Kooiman: Gezond op Zuid In de minor+ Meedoen op Zuid werken studenten van verschillende opleiding aan innovatieve oplossingen voor taaie vraagstukken in Rotterdam Zuid. Anne Kooiman, docent aan de opleiding Social Work en de master Pedagogiek, coördineert het programma. “EMI helpt ons bij het vinden van lastige vraagstukken op Zuid en brengt onze studenten in contact met de juiste partijen. Het afgelopen jaar boog een groepje van onze studenten zich over het thema Gezonde Leefstijl op Zuid. EMI koppelde hen aan Samen één in Feijenoord, een actief netwerk in Feijenoord, waardoor de studenten in contact kwamen met het Centrum voor Jeugd en Gezin, mbo-scholen maar ook met ouders en kinderen op Zuid. Door met uiteenlopende partijen gesprekken te voeren ontdekten onze studenten dat er op alle manieren voorlichting wordt gegeven over gezond eten en bewegen, maar dat het aan voorlichting over een gezond slaappatroon ontbrak. Dit terwijl uit onderzoek blijkt dat goed slapen van grote invloed is op de gezondheid. Dus ontwikkelden de studenten een bewustwordingscampagne met een interactieve app voor kinderen en een digitaal ouderplatform die professionals, ouders en kinderen moeten wijzen op het belang van genoeg nachtrust. De studenten presenteerden hun bevindingen en eindproducten op een door Samen één in Feijenoord georganiseerde netwerkbijeenkomst. Dat ze hier hun verhaal konden doen ten overstaan van de meest uiteenlopende professionals uit het veld, waar serieus geluisterd werd naar hun verhaal, vond ik van grote waarde voor de studenten.”

“Al met al was het een zeer succesvolproject, dat onze studenten kennis liet maken met Zuid en de rol die zij daar als ontwerpers in kunnen spelen.”

Jaap van Grinsven: Gezond op Zuid Eerstejaars studenten van de opleiding Communication and Multimedia Design werkten in opdracht van EMI aan een Design Challenge op Zuid. Jaap van Grinsven, die het project coördineerde, vertelt. “Hoe kun je jongeren in Rotterdam Zuid stimuleren in het aanleren van gezond gedrag? Dat was de vraag die Joke Mulder, EMI’s programmaleider Gezond op Zuid, bij onze studenten neerlegde. Maar liefst 180 studenten, verdeeld over 36 teams, gingen aan de slag met de opdracht waar ze een half jaar de tijd voor kregen. Het eerste kwartaal was bedoeld om prototypes te ontwikkelen en te toetsen op medestudenten. In het tweede kwartaal verlegden de studenten hun focus naar Zuid en de problematiek aldaar. EMI voedde hen met informatie en inspiratie. Ze deelden statistieken over de samenstelling van de buurten en nodigden sprekers uit die hun kijk gaven op gezondheid en multiculturaliteit. Aan het einde van het traject stelden alle studententeams hun concepten tentoon op de eindexpositie op locatie Wijnhaven. Een aantal presentaties had volgens Joke Mulder afstudeerniveau. Per wijk werd een winnend team gekozen. Van de zeven winnende teams, zijn er twee uitgepikt die hun werk mochten presenteren op het Future Flux Festival. Al met al was het een zeer succesvol project dat onze studenten kennis liet maken met Zuid, haar bewoners, de problematiek die er heerst en de rol die zij daar als ontwerpers in kunnen spelen. Tegelijkertijd heeft het een grote groep jongeren in Rotterdam Zuid bewuster gemaakt van het belang van een gezonde leefstijl.”

“Het eindevent, ‘Zuid Inspireert’, is van grote meerwaarde voor de studenten: daar zien ze waar ze het voor doen.”

Jurgen Jeurissen: Urban Innovation Jurgen Jeurissen is docent Leisure Management en docent bij de minor Citybranding. Sinds de samenwerking met EMI ziet hij zijn studenten aan mooie opdrachten werken op Zuid. “Voor studenten van de minor Citybranding zijn wij altijd op zoek naar passende projectopdrachten waar ze zich voor het echie over kunnen buigen. Omdat Rotterdam Zuid een interessant gebied is, zeker als je het over gebiedsontwikkeling en citybranding hebt, zijn we vijf jaar geleden om de tafel gegaan met EMI. Sindsdien is er sprake van een semi-structurele samenwerking. Onder de hoede van EMI werken onze studenten aan uiteenlopende opdrachten op Zuid. Het afgelopen jaar ging een tiental studenten aan de slag voor Feyenoord City. Eén groepje verzamelde geslaagde en minder geslaagde voorbeelden uit het buitenland, waar Feyenoord City van zou kunnen leren. Een andere groep deed een zogenaamd ‘thermometeronderzoek’ waarbij ze onderzochten hoe jongeren op Zuid aankeken tegen Feyenoord City. Via EMI kregen zij makkelijk toegang tot scholen, zodat ze scholieren konden interviewen. Het eindevent, ‘Zuid Inspireert’, is van grote meerwaarde voor de studenten: daar zien ze waar ze het voor doen. Bezoekers tonen er interesse in hun werk, ze voeren inhoudelijke gesprekken, het is een enorme boost. Soms vloeit er zelfs een afstudeeropdracht of een baan voort uit het traject.”


p 20

Wonen City Life Urban Innovation

Sense of the City

Instituut CMI, IGO, ISO, IVG, IvL, RBS, WdK, RBS Kenniscentrum n.v.t.

Instituut CMI, IGO, ISO, WdK Kenniscentrum n.v.t.

Afgelopen jaar heeft het programma Urban Innovation & Resilient City zich verder geprofessionaliseerd en de vooraf gestelde targets ruimschoots behaald. Door middel van ca. 40 praktijkprojecten, waar meer dan 20 partners bij betrokken waren, zijn met het programma 531 studenten bereikt. Sinds dit jaar werkt Urban Innovation intensief samen met De Veldacademie, AIR en Museum Rotterdam in het Fieldlab Societal Resilience. Dit is gevestigd op de 1e verdieping van De Veldacademie en biedt ruimte om in ateliervorm te werken aan de vraagstukken. Dit gebeurt samen met studenten van Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit. Sinds dit jaar werkt Urban Innovation in deze setting aan dossiervorming met betrekking tot de leerwerkgemeenschappen wederkerig wonen, resilient Reyeroord Experience, samenvoegen op Zuid en studeren op Zuid. Deze leerwerkgemeenschappen zijn gebaseerd op de vier convenanten met NPRZ, Samen & Anders, Resilient Rotterdam en De Veldacademie. Binnen de leerwerkgemeenschappen wordt er gewerkt in de vorm van een drieluik. De start bestaat allereerst uit het werken in estafettevorm in een atelier aan het betreffende vraagstuk i.s.m. studenten van andere opleidingen en universiteiten. De resultaten van deze ateliers wordt vervolgens gebundeld en gecompileerd in dossiers die tot slot, in samenwerking met De Veldacademie en Museum Rot-

terdam, worden gedeeld in regelmatig terugkerende Atelier-Cafés. De eerste Atelier-Cafés vonden plaats tijdens de Internationale Architectuur Biënnale 2018. Tot slot hieronder in willekeurige volgorde een opsomming van een aantal mijlpalen: • Nakomen convenantafspraken ­­­Resilient ­Rotterdam • Deelname IABR • Samenwerking met De Veldacademie • Nakomen afspraken S&A en intensivering samenwerking • Samenwerking met Museum ­Rotterdam • Samenwerking met AIR • Opgave om studentenwoningen te realiseren omarmd door CvB en NPRZ • Realiseren van 2000 studentenwoningen opgenomen in collegeakkoord • Uitvoering studentenprojecten in Reyeroord • Nationale nominatie S&A • Interview Pakhuis de Zwijger/ Café Weltschmerz • Minor Creating Resilient Cities gaat in september 2 x per jaar van start • presentatie Urban Rotterdam Hans Pauwels, student aan de WdKA, in Boston

De methode ‘Sense of the City’ (straatcolleges en het bijbehorende actieonderzoek) maken deel uit van het curriculum van creatieve opleidingen. Vraagstukken uit de praktijk vinden we door de straten op te gaan, door op grond van zintuiglijke ervaringen te ontdekken waar de leefwereld en de systeemwereld elkaar mislopen. Daarbij registeren we alle ervaringen met de camera en audio-opnames, waardoor we bij wijze van een menselijke zoekmachine, onze eigen, authentieke data verzamelen. Op grond hiervan formuleren we vraagstukken die we onderzoeken en aan de praktijk presenteren.

Atelier- Café Reyeroord

Urban Innovation

531 021 6700

studenten

partners

inwoners

Sense of the City

091 005

studenten

docenten

Klik hier voor het filmpje.

Future Flux Festival EMI | Highlights Rotterdam Zuid


p 20

Wonen City Life Urban Innovation

Sense of the City

Instituut CMI, IGO, ISO, IVG, IvL, RBS, WdK, RBS Kenniscentrum n.v.t.

Instituut CMI, IGO, ISO, WdK Kenniscentrum n.v.t.

Afgelopen jaar heeft het programma Urban Innovation & Resilient City zich verder geprofessionaliseerd en de vooraf gestelde targets ruimschoots behaald. Door middel van ca. 40 praktijkprojecten, waar meer dan 20 partners bij betrokken waren, zijn met het programma 531 studenten bereikt. Sinds dit jaar werkt Urban Innovation intensief samen met De Veldacademie, AIR en Museum Rotterdam in het Fieldlab Societal Resilience. Dit is gevestigd op de 1e verdieping van De Veldacademie en biedt ruimte om in ateliervorm te werken aan de vraagstukken. Dit gebeurt samen met studenten van Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit. Sinds dit jaar werkt Urban Innovation in deze setting aan dossiervorming met betrekking tot de leerwerkgemeenschappen wederkerig wonen, resilient Reyeroord Experience, samenvoegen op Zuid en studeren op Zuid. Deze leerwerkgemeenschappen zijn gebaseerd op de vier convenanten met NPRZ, Samen & Anders, Resilient Rotterdam en De Veldacademie. Binnen de leerwerkgemeenschappen wordt er gewerkt in de vorm van een drieluik. De start bestaat allereerst uit het werken in estafettevorm in een atelier aan het betreffende vraagstuk i.s.m. studenten van andere opleidingen en universiteiten. De resultaten van deze ateliers wordt vervolgens gebundeld en gecompileerd in dossiers die tot slot, in samenwerking met De Veldacademie en Museum Rot-

terdam, worden gedeeld in regelmatig terugkerende Atelier-Cafés. De eerste Atelier-Cafés vonden plaats tijdens de Internationale Architectuur Biënnale 2018. Tot slot hieronder in willekeurige volgorde een opsomming van een aantal mijlpalen: • Nakomen convenantafspraken ­­­Resilient ­Rotterdam • Deelname IABR • Samenwerking met De Veldacademie • Nakomen afspraken S&A en intensivering samenwerking • Samenwerking met Museum ­Rotterdam • Samenwerking met AIR • Opgave om studentenwoningen te realiseren omarmd door CvB en NPRZ • Realiseren van 2000 studentenwoningen opgenomen in collegeakkoord • Uitvoering studentenprojecten in Reyeroord • Nationale nominatie S&A • Interview Pakhuis de Zwijger/ Café Weltschmerz • Minor Creating Resilient Cities gaat in september 2 x per jaar van start • presentatie Urban Rotterdam Hans Pauwels, student aan de WdKA, in Boston

De methode ‘Sense of the City’ (straatcolleges en het bijbehorende actieonderzoek) maken deel uit van het curriculum van creatieve opleidingen. Vraagstukken uit de praktijk vinden we door de straten op te gaan, door op grond van zintuiglijke ervaringen te ontdekken waar de leefwereld en de systeemwereld elkaar mislopen. Daarbij registeren we alle ervaringen met de camera en audio-opnames, waardoor we bij wijze van een menselijke zoekmachine, onze eigen, authentieke data verzamelen. Op grond hiervan formuleren we vraagstukken die we onderzoeken en aan de praktijk presenteren.

Atelier- Café Reyeroord

Urban Innovation

531 021 6700

studenten

partners

inwoners

Sense of the City

091 005

studenten

docenten

Klik hier voor het filmpje.

Future Flux Festival EMI | Highlights Rotterdam Zuid


p 24

p 25

Evenementen highlights Tijdslijn 26-09-2017

08-09-2017

Open huis Huis Bezoek UIA BRIDGE van Carnisse Programmamedewerker Samira­Kossir en stagiaires van het programma waren aanwezig bij het open huis van het Huis van Carnisse om moeders te werven voor Mama’s Garden. Tijdens de informatie markt hebben zij (jonge) moeders informatie gegeven over hoe je je kunt aansluiten bij een Mama’s Garden, waar het wordt georganiseerd en wat het uiteindelijke doel van het programma is.

In een middagvullend programma waar (inter)nationale UIA-experts en verantwoordelijken van gemeente Rotterdam aanwezig waren, werd door middel van sprekers en pitches kennis uitgewisseld over BRIDGE en EMI. Er kwamen drie interventies aan bod: W&T en loopbaanoriëntatie, ouders en loopbaanoriëntatie en Mentoren op Zuid en loopbaanoriëntatie. Het accent lag op het onderling uitwisselen van kennis en aanwezigen konden vragen stellen. Vraag een aanbod konden op deze manier beter op elkaar afgestemd worden.

26/27-09-2017

09-10-2017

Europees Bijeenkomst Network buddynetwerk Resilient Cities Op maandag 9 oktober De tweedaagse Resilient Europe Meeting in Antwerpen had tot doel de tussenstand op te maken van de resilientactiviteiten van 11 Europese steden. Op basis van een eigen resilience-programma in een geselecteerd gebied trachten de steden samen met hun stakeholders een transitieproces te implementeren en bestaande patronen te doorbreken. Het doel van de activiteiten is de concurrentiekracht en veerkracht van de stad verbeteren. Reflectie op behaalde resultaten en op de resilience praktijk – en in bredere zin op het begrip resilience – , waren een tweede doel van de meeting. Tot slot is er aandacht besteed aan opzet en inhoud van de volgende en laatste meeting van deze ronde, eind maart 2018 in Rotterdam.

was de buddynetwerkbijeenkomst ‘Een buddy bij de wieg’ in Gent. Tijdens deze bijeenkomst kwamen diverse Belgische en Nederlandse hogescholen samen om met verschillende buddywerkingen na te denken over de problemen en/of uitdagingen waar zij tegenaan lopen. Ook Mama’s Garden en haar programmaleider was hier aanwezig om haar kennis te delen.

10-11-2017

24-11-2017

25-01-2018

01/02-02-2018

Stadmakerscongres

Mama’s Garden op locatie

Werkplaats op Zuid

Hackathon Reyeroord

Het initiatief tot het Stadmakerscongres is ontstaan vanuit een beweging die (inter) nationaal en lokaal voelbaar is; dat het werken aan de stad niet langer slechts aan institutionele partijen voorbehouden is. Iedereen die zich betrokken voelt bij de stad droeg in de stadsschouwburg bij om vanuit zijn of haar specifieke deskundigheid en ambitie bij te dragen aan de ontwikkeling van de stad. Dat is de overtuiging en tegelijk ook de opgave die het Stadmakerscongres dit jaar voor de vierde keer centraal stelde. EMI presenteerde in samenwerking met De Veldacademie hun resultaten tot nu toe.

Mama’s Garden is een ontmoetingsplek voor (jonge) moeders waar ze op een informele manier in contact komen met andere moeders. De bijeenkomsten worden op vaste locaties georganiseerd, zoals bibliotheek Feyenoord, bibliotheek Charlois en de EMI Werkplaats op Rotterdam Zuid. Op vrijdag 24 november werd er een Mama’s Garden georganiseerd op locatie van Stichting Nieuw Thuis Rotterdam. Tijdens deze bijeenkomst hebben de moeders en kinderen elkaar beter leren kennen door het spelen van het opvoedspel en het 9 maanden spel.

Ruim 150 studenten, docenten en onderzoekers van Hogeschool Rotterdam en partners uit de praktijk kwamen samen in Theater Zuidplein voor de eerste editie van Werkplaats Zuid. Tijdens deze door EMI georganiseerde middag bogen zij met elkaar over uiteenlopende maatschappelijke problemen in Rotterdam Zuid. De ervaringen en onderzoeken die studenten van Hogeschool Rotterdam hebben opgedaan in het gebied vormden het uitgangspunt van de gesprekken. EMI koppelt studenten aan partners op Zuid. Maar liefst honderd studenten van 20 verschillende opleidingen werkten aan deze vraagstukken op Zuid. Zij deelden hun onderzoeksresultaten, concepten en slimme oplossingen met medestudenten, docenten en bezoekers. Dat gebeurde in zes “werkplaatsen” waar verschillende thema’s onder de loep werden genomen en bediscussieerd. De organisatie van het event werd ondersteund door een groep van vijf Event Management studenten. Het was de eerste editie van Werkplaats Zuid, waarmee EMI een verdiepingsslag wil maken, door de presentaties van de studenten te groeperen naar de thema’s van EMI en met elkaar in gesprek te gaan.

Donderdag 1 en vrijdag 2 februari 2018 werd in Islemunda, podium van IJsselmonde, een Hackathon gehouden, georganiseerd door de gemeente Rotterdam, de HackatonFactory en Hogeschool Rotterdam. Hogeschoolstudenten van diverse opleidingen werkten deze twee dagen, met experts als vraagbaak, aan complexe vraagstukken uit de wijk Reyeroord.

Klik hier voor het filmpje.

@Carolien010

EMI bracht via de opleidingen van de hogeschool de studenten bij elkaar met als resultaat een TOP artikel over Club Feyenoord en gebiedsontwikkeling Stadionpark. EMI | Highlights Rotterdam Zuid

2017-2018


p 24

p 25

Evenementen highlights Tijdslijn 26-09-2017

08-09-2017

Open huis Huis Bezoek UIA BRIDGE van Carnisse Programmamedewerker Samira­Kossir en stagiaires van het programma waren aanwezig bij het open huis van het Huis van Carnisse om moeders te werven voor Mama’s Garden. Tijdens de informatie markt hebben zij (jonge) moeders informatie gegeven over hoe je je kunt aansluiten bij een Mama’s Garden, waar het wordt georganiseerd en wat het uiteindelijke doel van het programma is.

In een middagvullend programma waar (inter)nationale UIA-experts en verantwoordelijken van gemeente Rotterdam aanwezig waren, werd door middel van sprekers en pitches kennis uitgewisseld over BRIDGE en EMI. Er kwamen drie interventies aan bod: W&T en loopbaanoriëntatie, ouders en loopbaanoriëntatie en Mentoren op Zuid en loopbaanoriëntatie. Het accent lag op het onderling uitwisselen van kennis en aanwezigen konden vragen stellen. Vraag een aanbod konden op deze manier beter op elkaar afgestemd worden.

26/27-09-2017

09-10-2017

Europees Bijeenkomst Network buddynetwerk Resilient Cities Op maandag 9 oktober De tweedaagse Resilient Europe Meeting in Antwerpen had tot doel de tussenstand op te maken van de resilientactiviteiten van 11 Europese steden. Op basis van een eigen resilience-programma in een geselecteerd gebied trachten de steden samen met hun stakeholders een transitieproces te implementeren en bestaande patronen te doorbreken. Het doel van de activiteiten is de concurrentiekracht en veerkracht van de stad verbeteren. Reflectie op behaalde resultaten en op de resilience praktijk – en in bredere zin op het begrip resilience – , waren een tweede doel van de meeting. Tot slot is er aandacht besteed aan opzet en inhoud van de volgende en laatste meeting van deze ronde, eind maart 2018 in Rotterdam.

was de buddynetwerkbijeenkomst ‘Een buddy bij de wieg’ in Gent. Tijdens deze bijeenkomst kwamen diverse Belgische en Nederlandse hogescholen samen om met verschillende buddywerkingen na te denken over de problemen en/of uitdagingen waar zij tegenaan lopen. Ook Mama’s Garden en haar programmaleider was hier aanwezig om haar kennis te delen.

10-11-2017

24-11-2017

25-01-2018

01/02-02-2018

Stadmakerscongres

Mama’s Garden op locatie

Werkplaats op Zuid

Hackathon Reyeroord

Het initiatief tot het Stadmakerscongres is ontstaan vanuit een beweging die (inter) nationaal en lokaal voelbaar is; dat het werken aan de stad niet langer slechts aan institutionele partijen voorbehouden is. Iedereen die zich betrokken voelt bij de stad droeg in de stadsschouwburg bij om vanuit zijn of haar specifieke deskundigheid en ambitie bij te dragen aan de ontwikkeling van de stad. Dat is de overtuiging en tegelijk ook de opgave die het Stadmakerscongres dit jaar voor de vierde keer centraal stelde. EMI presenteerde in samenwerking met De Veldacademie hun resultaten tot nu toe.

Mama’s Garden is een ontmoetingsplek voor (jonge) moeders waar ze op een informele manier in contact komen met andere moeders. De bijeenkomsten worden op vaste locaties georganiseerd, zoals bibliotheek Feyenoord, bibliotheek Charlois en de EMI Werkplaats op Rotterdam Zuid. Op vrijdag 24 november werd er een Mama’s Garden georganiseerd op locatie van Stichting Nieuw Thuis Rotterdam. Tijdens deze bijeenkomst hebben de moeders en kinderen elkaar beter leren kennen door het spelen van het opvoedspel en het 9 maanden spel.

Ruim 150 studenten, docenten en onderzoekers van Hogeschool Rotterdam en partners uit de praktijk kwamen samen in Theater Zuidplein voor de eerste editie van Werkplaats Zuid. Tijdens deze door EMI georganiseerde middag bogen zij met elkaar over uiteenlopende maatschappelijke problemen in Rotterdam Zuid. De ervaringen en onderzoeken die studenten van Hogeschool Rotterdam hebben opgedaan in het gebied vormden het uitgangspunt van de gesprekken. EMI koppelt studenten aan partners op Zuid. Maar liefst honderd studenten van 20 verschillende opleidingen werkten aan deze vraagstukken op Zuid. Zij deelden hun onderzoeksresultaten, concepten en slimme oplossingen met medestudenten, docenten en bezoekers. Dat gebeurde in zes “werkplaatsen” waar verschillende thema’s onder de loep werden genomen en bediscussieerd. De organisatie van het event werd ondersteund door een groep van vijf Event Management studenten. Het was de eerste editie van Werkplaats Zuid, waarmee EMI een verdiepingsslag wil maken, door de presentaties van de studenten te groeperen naar de thema’s van EMI en met elkaar in gesprek te gaan.

Donderdag 1 en vrijdag 2 februari 2018 werd in Islemunda, podium van IJsselmonde, een Hackathon gehouden, georganiseerd door de gemeente Rotterdam, de HackatonFactory en Hogeschool Rotterdam. Hogeschoolstudenten van diverse opleidingen werkten deze twee dagen, met experts als vraagbaak, aan complexe vraagstukken uit de wijk Reyeroord.

Klik hier voor het filmpje.

@Carolien010

EMI bracht via de opleidingen van de hogeschool de studenten bij elkaar met als resultaat een TOP artikel over Club Feyenoord en gebiedsontwikkeling Stadionpark. EMI | Highlights Rotterdam Zuid

2017-2018


p 26

20-02-2018

p 27

06-03-2018

08-03-2018

15-03-2018

Zuid Safari oud Gastles Hogemedewerkers school WestHR Vlaanderen

Training Openbare les “Storytelling Karin Neijenvia je telefoon” huis

EMI gaf dit jaar een inkijk in de wereld van maatschappelijke innovatie op Zuid aan de oudmedewerkers van Hogeschool Rotterdam, het zogenoemde Zilveren Gilde. Tweemaal per jaar komen zij bijeen om elkaar weer te zien, kennis op te doen en te delen. Zo’n 40 oud-medewerkers werden begeleid door Leisure Management studenten naar het Art Hotel. Johan Sevenhuijsen (oud-directeur concern strategie) en Carolien Dieleman trapten de middag af. De oud-medewerkers werden aan het werk gezet met o.a. een brainstorm over de financiering en onderzoek bij Mentoren op Zuid, een straatcollege o.l.v. dr. Marina Meeuwisse door de Afrikaanderwijk, een interactieve workshop over kwetsbare zwangeren en moeders bij Mama’s Garden, een stadswandeling door Zuid en een presentatie over het wereldwijde programma rondom toekomstbestendigheid van steden bij Urban Wonen. Verder konden ze aansluiten bij een presentatie met aansluitend een rondleiding langs Gezondheidscentrum Lijn2 bij Gezond op Zuid. Tijdens de uitgebreide borrel (gemaakt door de Wijkkeuken) in ‘t Gemaal sloot Peter de Lange de dag af met een uitnodiging om aan te sluiten bij het Zilveren Gilde.

In samenwerking met de het Instituut voor Commercieel Management en OPEN Rotterdam is er een training ‘Storytelling via je telefoon’ georganiseerd. Van de opleidingen Marketing of Social Business en Creative Marketing and Sales volgde een groep van 20 studenten een workshop om films te maken met een smartphone. De studenten gingen aan de slag met het maken en editen van beelden. Het resultaat was zeven creatieve films, opgenomen in de locatie Kralingse Zoom 91 van Hogeschool Rotterdam. De studenten waren nu klaar voor de Social Enterprise Safari Rotterdam op 15 en 16 maart, waar zij de safari langs sociaal ondernemers in Rotterdam vastlegden op beeld. De winnaar met de beste film ontving op de slotdag van de safari een award.

Op dinsdag 6 maart zijn er studenten Social Work van de Hogeschool West-Vlaanderen op bezoek geweest bij Mama’s Garden. De programmaleidster Wietske Willemse heeft hun een presentatie gegeven over de informele ontmoetingsplek voor (jonge) moeders. Vervolgens heeft ze de studenten op een creatieve manier aan het werk gezet in een workshop. De studenten hebben kennisgemaakt met het programma door middel van een rollenspel en het 9 maanden spel te spelen.

Lector Karin Neijenhuis presenteerde op 15 maart de aanwezigen een zeer gevarieerde middag rondom haar openbare les waarin de rol van logopedie van alle kanten werd belicht. Programmaleider Wietske Willemse presenteerde het programma Mama’s Garden en haar ervaringen met aankomende logopedisten.

Klik hier voor het filmpje.

15/16-03-2018

21/22-03-2018

Social Enterprise Safari Rotterdam met COM

Europees Mentoren op netwerk Zuid Meet en Resilient Cities Geniet Rotterdam Op donderdag 12 april vond

Samen met het Instituut Commercieel Management van Hogeschool Rotterdam, Spark Social Enterprise, Seinwezen en Stadsgarage Haarlem organiseerde EMI een bijzondere citysafari: studenten en docenten van de opleiding commerciële economie namen tientallen sociaal ondernemers uit binnen- en buitenland mee door hun stad. De tocht ging langs diverse sociaal ondernemers in Rotterdam zoals het Wijkatelier, de Wijkcoöperatie, Niffo galerie, Rotterdamse Confiture, Rotterdamse munt, Charlois aan het Water, De Veldacademie, Dakakker, Schieblock, Rebelz aan de Rotte, ZOHO, Oblique International, Heilige Boontjes en De Bouwkeet. Voor de safari was een game ontwikkeld, waarin deelnemers uitgedaagd werden om “The Secret Six” te ontdekken: stadsgeheimen, die betrekking hebben op de bezochte locaties en hun omgeving. Door verborgen QR-codes te scannen kregen ze deze informatie. Bij elke ondernemer werd de deelnemers ook gevraagd mee te denken over bepaalde vraagstukken waar de sociaal ondernemers tegenaan lopen.

Als onderdeel van een meerdaags Europees evenement van gemeente Rotterdam over Resilient Cities, droeg EMI bij aan twee onderdelen van het programma. Tijdens de Deep Dive ronde presenteerde EMI de resultaten en initiatieven op Rotterdam Zuid uit het Urban Innovation programma in samenwerking met de opleidingen. Daarnaast werd tijdens een field trip bij Vakcollege De Hef een presentatie gehouden en gediscussieerd over het grootste mentorenprogramma van Nederland: Mentoren op Zuid. Doel van deze tweedaagse was een podium bieden voor internationale uitwisseling van ervaringen tussen deelnemers, (lokale) initiatieven – al dan niet aangestuurd door maatschappelijke instellingen, lokale overheden etc. – op het gebied van resilience. En om te leren van elkaars ervaringen en kennis.

NIFFO Galerie/ Recycle Studio

Vandaag hebben we 2 groepen bezoekers mogen ontvangen. Met dank aan EMI op Zuid EMI | Highlights Rotterdam Zuid

2017-2018

12-04-2018

de Mentoren op Zuid (MoZ) Meet & Geniet, de terugkombijeenkomst voor hogeschooldocenten, plaats op de locatie Museumpark van Hogeschool Rotterdam. Onder het genot van een hapje en een drankje volgden de docenten een workshop “Clean Language”, verzorgd door Annette Diender en Sophie Jordens. “Clean Language” is een krachtige tool om te communiceren met de ander, zonder aannames te doen. De 12 Clean Language vragen zijn: En wat zou je willen dat er gebeurt?, En wat voor........is die/dat........?, En is er nog iets over.....?, En waar is…..? En waar precies?, Heeft……een vorm of een afmeting?, En dat is als wat?, En als…….wat gebeurt er dan met……?, En is er een relatie tussen.....en....?, En wat gebeurt er vlak daarvoor?, En wat gebeurt er dan?, En wat is daarvoor nodig?, En waar zou.......vandaan kunnen komen?, En kan dat? Het doel van deze vragen is om de ervaring en de beleving van de ander in kaart te brengen.

17-05-2018

Onderwijs parade Gastheer van de dag en tevens directeur van het instituut Commercieel Management, Fred Feuerstake verwelkomde, naast eigen medewerkers van Hogeschool Rotterdam, ook de verschillende gasten waaronder keynote speakers Dick van der Wateren en Pedro De Bruyckere. Het onderwerp van de Onderwijsparade dit jaar was “Onderzoek en Ontdek”. Een thema dat aansluit bij de visie dat praktijkgericht onderzoek een essentiële rol speelt in het opleiden van studenten tot vakkundige, onderzoekende en weerbare professionals alsmede in de ontwikkeling van benodigde kennis en vaardigheden. In de verschillende werksessies op locatie Kralingse Zoom konden aanwezigen in dialoog gaan over onderwijs en onderzoek. Per sessie kwamen uiteenlopende onderwerpen aan bod, zoals “Samen werken aan contextrijk onderwijs”, gehouden door Mariëlle van Dijk coördinator bij Centre of Expertise RDM. Hierin geeft ze uitleg over de CoE’s van Hogeschool Rotterdam en nodigt bezoekers uit contact op te nemen voor een samenwerking.


p 26

20-02-2018

p 27

06-03-2018

08-03-2018

15-03-2018

Zuid Safari oud Gastles Hogemedewerkers school WestHR Vlaanderen

Training Openbare les “Storytelling Karin Neijenvia je telefoon” huis

EMI gaf dit jaar een inkijk in de wereld van maatschappelijke innovatie op Zuid aan de oudmedewerkers van Hogeschool Rotterdam, het zogenoemde Zilveren Gilde. Tweemaal per jaar komen zij bijeen om elkaar weer te zien, kennis op te doen en te delen. Zo’n 40 oud-medewerkers werden begeleid door Leisure Management studenten naar het Art Hotel. Johan Sevenhuijsen (oud-directeur concern strategie) en Carolien Dieleman trapten de middag af. De oud-medewerkers werden aan het werk gezet met o.a. een brainstorm over de financiering en onderzoek bij Mentoren op Zuid, een straatcollege o.l.v. dr. Marina Meeuwisse door de Afrikaanderwijk, een interactieve workshop over kwetsbare zwangeren en moeders bij Mama’s Garden, een stadswandeling door Zuid en een presentatie over het wereldwijde programma rondom toekomstbestendigheid van steden bij Urban Wonen. Verder konden ze aansluiten bij een presentatie met aansluitend een rondleiding langs Gezondheidscentrum Lijn2 bij Gezond op Zuid. Tijdens de uitgebreide borrel (gemaakt door de Wijkkeuken) in ‘t Gemaal sloot Peter de Lange de dag af met een uitnodiging om aan te sluiten bij het Zilveren Gilde.

In samenwerking met de het Instituut voor Commercieel Management en OPEN Rotterdam is er een training ‘Storytelling via je telefoon’ georganiseerd. Van de opleidingen Marketing of Social Business en Creative Marketing and Sales volgde een groep van 20 studenten een workshop om films te maken met een smartphone. De studenten gingen aan de slag met het maken en editen van beelden. Het resultaat was zeven creatieve films, opgenomen in de locatie Kralingse Zoom 91 van Hogeschool Rotterdam. De studenten waren nu klaar voor de Social Enterprise Safari Rotterdam op 15 en 16 maart, waar zij de safari langs sociaal ondernemers in Rotterdam vastlegden op beeld. De winnaar met de beste film ontving op de slotdag van de safari een award.

Op dinsdag 6 maart zijn er studenten Social Work van de Hogeschool West-Vlaanderen op bezoek geweest bij Mama’s Garden. De programmaleidster Wietske Willemse heeft hun een presentatie gegeven over de informele ontmoetingsplek voor (jonge) moeders. Vervolgens heeft ze de studenten op een creatieve manier aan het werk gezet in een workshop. De studenten hebben kennisgemaakt met het programma door middel van een rollenspel en het 9 maanden spel te spelen.

Lector Karin Neijenhuis presenteerde op 15 maart de aanwezigen een zeer gevarieerde middag rondom haar openbare les waarin de rol van logopedie van alle kanten werd belicht. Programmaleider Wietske Willemse presenteerde het programma Mama’s Garden en haar ervaringen met aankomende logopedisten.

Klik hier voor het filmpje.

15/16-03-2018

21/22-03-2018

Social Enterprise Safari Rotterdam met COM

Europees Mentoren op netwerk Zuid Meet en Resilient Cities Geniet Rotterdam Op donderdag 12 april vond

Samen met het Instituut Commercieel Management van Hogeschool Rotterdam, Spark Social Enterprise, Seinwezen en Stadsgarage Haarlem organiseerde EMI een bijzondere citysafari: studenten en docenten van de opleiding commerciële economie namen tientallen sociaal ondernemers uit binnen- en buitenland mee door hun stad. De tocht ging langs diverse sociaal ondernemers in Rotterdam zoals het Wijkatelier, de Wijkcoöperatie, Niffo galerie, Rotterdamse Confiture, Rotterdamse munt, Charlois aan het Water, De Veldacademie, Dakakker, Schieblock, Rebelz aan de Rotte, ZOHO, Oblique International, Heilige Boontjes en De Bouwkeet. Voor de safari was een game ontwikkeld, waarin deelnemers uitgedaagd werden om “The Secret Six” te ontdekken: stadsgeheimen, die betrekking hebben op de bezochte locaties en hun omgeving. Door verborgen QR-codes te scannen kregen ze deze informatie. Bij elke ondernemer werd de deelnemers ook gevraagd mee te denken over bepaalde vraagstukken waar de sociaal ondernemers tegenaan lopen.

Als onderdeel van een meerdaags Europees evenement van gemeente Rotterdam over Resilient Cities, droeg EMI bij aan twee onderdelen van het programma. Tijdens de Deep Dive ronde presenteerde EMI de resultaten en initiatieven op Rotterdam Zuid uit het Urban Innovation programma in samenwerking met de opleidingen. Daarnaast werd tijdens een field trip bij Vakcollege De Hef een presentatie gehouden en gediscussieerd over het grootste mentorenprogramma van Nederland: Mentoren op Zuid. Doel van deze tweedaagse was een podium bieden voor internationale uitwisseling van ervaringen tussen deelnemers, (lokale) initiatieven – al dan niet aangestuurd door maatschappelijke instellingen, lokale overheden etc. – op het gebied van resilience. En om te leren van elkaars ervaringen en kennis.

NIFFO Galerie/ Recycle Studio

Vandaag hebben we 2 groepen bezoekers mogen ontvangen. Met dank aan EMI op Zuid EMI | Highlights Rotterdam Zuid

2017-2018

12-04-2018

de Mentoren op Zuid (MoZ) Meet & Geniet, de terugkombijeenkomst voor hogeschooldocenten, plaats op de locatie Museumpark van Hogeschool Rotterdam. Onder het genot van een hapje en een drankje volgden de docenten een workshop “Clean Language”, verzorgd door Annette Diender en Sophie Jordens. “Clean Language” is een krachtige tool om te communiceren met de ander, zonder aannames te doen. De 12 Clean Language vragen zijn: En wat zou je willen dat er gebeurt?, En wat voor........is die/dat........?, En is er nog iets over.....?, En waar is…..? En waar precies?, Heeft……een vorm of een afmeting?, En dat is als wat?, En als…….wat gebeurt er dan met……?, En is er een relatie tussen.....en....?, En wat gebeurt er vlak daarvoor?, En wat gebeurt er dan?, En wat is daarvoor nodig?, En waar zou.......vandaan kunnen komen?, En kan dat? Het doel van deze vragen is om de ervaring en de beleving van de ander in kaart te brengen.

17-05-2018

Onderwijs parade Gastheer van de dag en tevens directeur van het instituut Commercieel Management, Fred Feuerstake verwelkomde, naast eigen medewerkers van Hogeschool Rotterdam, ook de verschillende gasten waaronder keynote speakers Dick van der Wateren en Pedro De Bruyckere. Het onderwerp van de Onderwijsparade dit jaar was “Onderzoek en Ontdek”. Een thema dat aansluit bij de visie dat praktijkgericht onderzoek een essentiële rol speelt in het opleiden van studenten tot vakkundige, onderzoekende en weerbare professionals alsmede in de ontwikkeling van benodigde kennis en vaardigheden. In de verschillende werksessies op locatie Kralingse Zoom konden aanwezigen in dialoog gaan over onderwijs en onderzoek. Per sessie kwamen uiteenlopende onderwerpen aan bod, zoals “Samen werken aan contextrijk onderwijs”, gehouden door Mariëlle van Dijk coördinator bij Centre of Expertise RDM. Hierin geeft ze uitleg over de CoE’s van Hogeschool Rotterdam en nodigt bezoekers uit contact op te nemen voor een samenwerking.


p 28

01-06-2018

p 29

05-06-2018

Eindexpo CMI/ Expertmeeting Gezond op UIA Brussel Zuid studenten Diverse professionals die saEerstejaars CMD-studenten presenteerden op 1 juni hun onderzoeksresultaten, aansluitend bij het programma Gezond op Zuid. De opdracht bestond uit twee delen, waar in zowel de eigen (gezonde) leefstijl als die van de bewoners in de zeven focuswijken centraal stonden. Tijdens de expositie lieten meer dan 150 studenten zien welke inzichten ze hebben opgedaan en toonden zij hun onderzoeksresultaten met digitale en visuele ondersteuning. De beste presentaties kwamen in aanmerking voor deelname aan het Future Flux Festival, met als thema ‘Meet the Makers’. Lees hierover meer onder het kopje ‘Future Flux Festival’.

menwerken met (jonge) vrouwen met kinderen kwamen op dinsdag 5 juni samen als onderdeel van de Communicatie of Practice Mama’s Garden. De bijeenkomst was georganiseerd om te netwerken met elkaar en kennis uit te wisselen rondom dit thema.

EMI | Highlights Rotterdam Zuid

07-06-2018

13-06-2018

13-06-2018

15-06-2018

17-06-2018

Resilience dag Rondetafelbijtijdens de IABR eenkomst MoZ

Atelier-Café Reyeroord

Future Flux Festival

De Internationale Architectuur Biënnale bood vanaf 1 juni ruimte voor workshops, masterclasses en tentoonstellingen. Op de Resilient Rotterdam dag kwamen beleidsmakers, stedenbouwkundigen, ontwerpers, ondernemers, experts en andere praktijkdeskundigen, uit Rotterdam én de wereld, bij elkaar om kennis uit te wisselen en gezamenlijk op zoek te gaan naar nieuwe oplossingsrichtingen en de uitvoering daarvan. Studenten van EMI, RDM CoE en De Veldacademie presenteerden hun projecten. Bezoekers gingen met de studenten in gesprek over de resultaten en uitkomsten van hun social resilience onderzoeken — van gezondheid tot stedenbouw en haven — die zij afgelopen half jaar in Rotterdam Zuid hebben uitgevoerd. Voorbeelden van resultaten zijn een app, waarmee het slaapgedrag van kinderen verbeterd kan worden, of een goedkope en makkelijke manier om studenten te huisvesten én ze een band te laten opbouwen met Rotterdam. Burgemeester Aboutaleb opende de Resilient Rotterdam dag, waarbij hij benadrukte dat social resilience voor kansgelijkheid in de maatschappij dezelfde aanpak verdient als resilience op het gebied van water en klimaat.

Tijdens de Masterclass Resilient denken van RDM CoE tijdens IABR gingen studenten en andere experts in gesprek met geïnteresseerden over Reyeroord. In januari organiseerde de gemeente een Hackaton, waar gedurende twee dagen studenten aan de slag gingen om tot innovatieve oplossingen te komen voor het vervangen van de buitenruimte in Reyeroord. Studenten Kimberly Borges Semedo (Hogeschool Rotterdam) en Marinus Jongeneel (TU Delft) zijn bezig geweest met onderzoeken hoe dit echt uitgevoerd kan worden. Zij vertelden 13 juni meer over de resultaten en gingen daarover in gesprek met Monique Groeneweg en Luuk van der Burgt van de gemeente Rotterdam. Eén van de taken die uit het gesprek kwam, is een actieve invulling geven aan de openbare ruimte. Het publiek voegde daar aan toe: “Laat een tuinman een voorstel doen voor de invulling van groen en niet een CEO”.

Het Future Flux Festival, georganiseerd door RDM Rotterdam, stond dit jaar in het teken van “Meet the makers”. Midden tussen de dronefabrikanten en hypermoderne technologische hoogstandjes stonden twee stands van eerstejaars studenten Communicatie and Multimedia Design. Zij presenteerden de resultaten van hun opdracht voor EMI rond het thema gezonde leefstijl voor inwoners op Zuid. Team “Winx Club” ontwikkelde een app voor jongeren die net op zichzelf gaan wonen. In de app “From Scratch” kunnen ze ingrediënten die ze hebben liggen invullen en krijgen dan suggesties voor gezonde recepten. Missende producten kun je ophalen bij de supermarkt of je buren, want buurtbewoners kunnen invoeren welke producten zij in huis hebben liggen. Team “Johnny Bravo” bedacht “Game Circle”, een interactief scherm in de vorm van een grote cirkel, wat geplaatst kan worden op pleinen waar bijvoorbeeld meerdere scholen in de buurt zijn. In de Game Circle kunnen jongeren individueel of met teams actieve spellen doen. Een perfecte oplossing voor jongeren die graag gamen, maar meer lichaamsbeweging nodig hebben!

Interview AD Ouders in de “Studenten Spotlights werken aan Op 20 juni vond het derde Feyenoord City” afstudeersymposium Ouders

Op woensdag 13 juni vond in Verhalenhuis Belvédère een rondetafelbijeenkomst plaats met directeuren, coördinatoren, onderwijsmanagers, betrokkenen van de gemeente en Stichting De Verre Bergen en het programmateam op uitnodiging van het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam en EMI. Tijdens deze bijeenkomst, onder leiding van dagvoorzitter Ruben Maes, werd van gedachten gewisseld en gesproken over de verduurzaming van het programma Mentoren op Zuid. Het doel was om in een aantal sessies en gesprekken, samen met het management van deelnemende scholen en hogeschoolopleidingen, tot een toekomstbestendig programma te komen in termen van samenwerking, kwaliteit en ontwikkelingskracht. De bijeenkomst werd geopend met “dat waar het uiteindelijk om draait”: alle genodigden luisterden via koptelefoons naar audiofragmenten van ontspannen, opgewekte en soms ook ontroerende gesprekken tussen studentmentoren en mentees. Voorzien van kennis over en de randvoorwaarden van Mentoren op Zuid gingen alle aanwezigen verdeeld over vijf tafels met elkaar in gesprek over diverse verduurzamingsvraagstukken. De ideeën en ambities rondom verduurzaming worden uitgewerkt in samenwerking met adviseur Herman Soppe. In november 2018 wordt een vervolgbijeenkomst georganiseerd.

Klik hier voor het filmpje.

2017-2018

Studenten van de opleidingen Vastgoed & Makelaardij, Social Work, Commerciële Economie en Leisure Management van Hogeschool Rotterdam werken op Zuid aan onder andere Feyenoord City en het stadionpark. Na de vraag van het Algemeen Dagblad om in gesprek te kunnen gaan met deze studenten over hun onderzoeken en opdrachten, organiseerde EMI een interview. Vanuit de opleiding Social Work wordt al zes jaar samengewerkt met Feyenoord (de club) aan sociaal maatschappelijke projecten met ongeveer 50-60 eerste- tot en met vierdejaarsstudenten per week. Op deze wijze worden zij opgeleid voor het social work beroep waarbij flexibiliteit en snel schakelen naast vakkennis centraal staan. Ook vanuit de opleiding SportMarketing & Management wordt al meerjarig samengewerkt met zowel de club als de gemeente. Bij een aantal opleidingen is Feyenoord City al jaren een visvijver voor studentprojecten. Zowel voor de opdrachtgever als voor de hogeschool een uitgelezen kans om te experimenteren en nieuwe inzichten op te doen. Het mes snijdt aan twee kanten: de studenten kunnen ervaring opdoen en Feyenoord City kan testen in hoeverre allerlei op de tekentafel bedachte zaken ook werkelijk werken.

20-06-2018

in de Spotlights plaats. Vijfentwintig studenten presenteerden de resultaten van hun afstudeeronderzoeken over de samenwerking met ouders aan zo’n 80 bezoekers. Ze deden dit samen met onderzoekers van het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid. Mariëtte Lusse trapte af met haar inleiding “Opvoeden doe je samen”. Onder leiding van Peter Vanhoof gaven studenten een interactieve sessie over “De stijl van vader”. Diverse studenten die stage liepen bij Feijenoord op het thema “belang om ouders te betrekken bij buitenschoolse activiteiten” werden daarna geïnterviewd door dagvoorzitter Leonie le Sage. In de pauze konden bezoekers tijdens posterpresentaties in gesprek gaan met studenten over hun onderzoeksresultaten. Tijdens de workshops Let’s Connect, Samenwerken met ouders van kinderen met een beperking, Thuis in Taal, en Pleegkinderen in verschillende werelden werd er op een interactieve manier dieper ingegaan op de samenwerking met ouders. Samen met EMI programmaleider Wietske Willemse presenteerde afstudeerder Samira El Moubtahij de concept applicatie die zij heeft ontwikkeld om het contact tussen de jonge moeders die deelnemen aan Mama’s Garden ook buiten die activiteit te versterken.


p 28

01-06-2018

p 29

05-06-2018

Eindexpo CMI/ Expertmeeting Gezond op UIA Brussel Zuid studenten Diverse professionals die saEerstejaars CMD-studenten presenteerden op 1 juni hun onderzoeksresultaten, aansluitend bij het programma Gezond op Zuid. De opdracht bestond uit twee delen, waar in zowel de eigen (gezonde) leefstijl als die van de bewoners in de zeven focuswijken centraal stonden. Tijdens de expositie lieten meer dan 150 studenten zien welke inzichten ze hebben opgedaan en toonden zij hun onderzoeksresultaten met digitale en visuele ondersteuning. De beste presentaties kwamen in aanmerking voor deelname aan het Future Flux Festival, met als thema ‘Meet the Makers’. Lees hierover meer onder het kopje ‘Future Flux Festival’.

menwerken met (jonge) vrouwen met kinderen kwamen op dinsdag 5 juni samen als onderdeel van de Communicatie of Practice Mama’s Garden. De bijeenkomst was georganiseerd om te netwerken met elkaar en kennis uit te wisselen rondom dit thema.

EMI | Highlights Rotterdam Zuid

07-06-2018

13-06-2018

13-06-2018

15-06-2018

17-06-2018

Resilience dag Rondetafelbijtijdens de IABR eenkomst MoZ

Atelier-Café Reyeroord

Future Flux Festival

De Internationale Architectuur Biënnale bood vanaf 1 juni ruimte voor workshops, masterclasses en tentoonstellingen. Op de Resilient Rotterdam dag kwamen beleidsmakers, stedenbouwkundigen, ontwerpers, ondernemers, experts en andere praktijkdeskundigen, uit Rotterdam én de wereld, bij elkaar om kennis uit te wisselen en gezamenlijk op zoek te gaan naar nieuwe oplossingsrichtingen en de uitvoering daarvan. Studenten van EMI, RDM CoE en De Veldacademie presenteerden hun projecten. Bezoekers gingen met de studenten in gesprek over de resultaten en uitkomsten van hun social resilience onderzoeken — van gezondheid tot stedenbouw en haven — die zij afgelopen half jaar in Rotterdam Zuid hebben uitgevoerd. Voorbeelden van resultaten zijn een app, waarmee het slaapgedrag van kinderen verbeterd kan worden, of een goedkope en makkelijke manier om studenten te huisvesten én ze een band te laten opbouwen met Rotterdam. Burgemeester Aboutaleb opende de Resilient Rotterdam dag, waarbij hij benadrukte dat social resilience voor kansgelijkheid in de maatschappij dezelfde aanpak verdient als resilience op het gebied van water en klimaat.

Tijdens de Masterclass Resilient denken van RDM CoE tijdens IABR gingen studenten en andere experts in gesprek met geïnteresseerden over Reyeroord. In januari organiseerde de gemeente een Hackaton, waar gedurende twee dagen studenten aan de slag gingen om tot innovatieve oplossingen te komen voor het vervangen van de buitenruimte in Reyeroord. Studenten Kimberly Borges Semedo (Hogeschool Rotterdam) en Marinus Jongeneel (TU Delft) zijn bezig geweest met onderzoeken hoe dit echt uitgevoerd kan worden. Zij vertelden 13 juni meer over de resultaten en gingen daarover in gesprek met Monique Groeneweg en Luuk van der Burgt van de gemeente Rotterdam. Eén van de taken die uit het gesprek kwam, is een actieve invulling geven aan de openbare ruimte. Het publiek voegde daar aan toe: “Laat een tuinman een voorstel doen voor de invulling van groen en niet een CEO”.

Het Future Flux Festival, georganiseerd door RDM Rotterdam, stond dit jaar in het teken van “Meet the makers”. Midden tussen de dronefabrikanten en hypermoderne technologische hoogstandjes stonden twee stands van eerstejaars studenten Communicatie and Multimedia Design. Zij presenteerden de resultaten van hun opdracht voor EMI rond het thema gezonde leefstijl voor inwoners op Zuid. Team “Winx Club” ontwikkelde een app voor jongeren die net op zichzelf gaan wonen. In de app “From Scratch” kunnen ze ingrediënten die ze hebben liggen invullen en krijgen dan suggesties voor gezonde recepten. Missende producten kun je ophalen bij de supermarkt of je buren, want buurtbewoners kunnen invoeren welke producten zij in huis hebben liggen. Team “Johnny Bravo” bedacht “Game Circle”, een interactief scherm in de vorm van een grote cirkel, wat geplaatst kan worden op pleinen waar bijvoorbeeld meerdere scholen in de buurt zijn. In de Game Circle kunnen jongeren individueel of met teams actieve spellen doen. Een perfecte oplossing voor jongeren die graag gamen, maar meer lichaamsbeweging nodig hebben!

Interview AD Ouders in de “Studenten Spotlights werken aan Op 20 juni vond het derde Feyenoord City” afstudeersymposium Ouders

Op woensdag 13 juni vond in Verhalenhuis Belvédère een rondetafelbijeenkomst plaats met directeuren, coördinatoren, onderwijsmanagers, betrokkenen van de gemeente en Stichting De Verre Bergen en het programmateam op uitnodiging van het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam en EMI. Tijdens deze bijeenkomst, onder leiding van dagvoorzitter Ruben Maes, werd van gedachten gewisseld en gesproken over de verduurzaming van het programma Mentoren op Zuid. Het doel was om in een aantal sessies en gesprekken, samen met het management van deelnemende scholen en hogeschoolopleidingen, tot een toekomstbestendig programma te komen in termen van samenwerking, kwaliteit en ontwikkelingskracht. De bijeenkomst werd geopend met “dat waar het uiteindelijk om draait”: alle genodigden luisterden via koptelefoons naar audiofragmenten van ontspannen, opgewekte en soms ook ontroerende gesprekken tussen studentmentoren en mentees. Voorzien van kennis over en de randvoorwaarden van Mentoren op Zuid gingen alle aanwezigen verdeeld over vijf tafels met elkaar in gesprek over diverse verduurzamingsvraagstukken. De ideeën en ambities rondom verduurzaming worden uitgewerkt in samenwerking met adviseur Herman Soppe. In november 2018 wordt een vervolgbijeenkomst georganiseerd.

Klik hier voor het filmpje.

2017-2018

Studenten van de opleidingen Vastgoed & Makelaardij, Social Work, Commerciële Economie en Leisure Management van Hogeschool Rotterdam werken op Zuid aan onder andere Feyenoord City en het stadionpark. Na de vraag van het Algemeen Dagblad om in gesprek te kunnen gaan met deze studenten over hun onderzoeken en opdrachten, organiseerde EMI een interview. Vanuit de opleiding Social Work wordt al zes jaar samengewerkt met Feyenoord (de club) aan sociaal maatschappelijke projecten met ongeveer 50-60 eerste- tot en met vierdejaarsstudenten per week. Op deze wijze worden zij opgeleid voor het social work beroep waarbij flexibiliteit en snel schakelen naast vakkennis centraal staan. Ook vanuit de opleiding SportMarketing & Management wordt al meerjarig samengewerkt met zowel de club als de gemeente. Bij een aantal opleidingen is Feyenoord City al jaren een visvijver voor studentprojecten. Zowel voor de opdrachtgever als voor de hogeschool een uitgelezen kans om te experimenteren en nieuwe inzichten op te doen. Het mes snijdt aan twee kanten: de studenten kunnen ervaring opdoen en Feyenoord City kan testen in hoeverre allerlei op de tekentafel bedachte zaken ook werkelijk werken.

20-06-2018

in de Spotlights plaats. Vijfentwintig studenten presenteerden de resultaten van hun afstudeeronderzoeken over de samenwerking met ouders aan zo’n 80 bezoekers. Ze deden dit samen met onderzoekers van het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid. Mariëtte Lusse trapte af met haar inleiding “Opvoeden doe je samen”. Onder leiding van Peter Vanhoof gaven studenten een interactieve sessie over “De stijl van vader”. Diverse studenten die stage liepen bij Feijenoord op het thema “belang om ouders te betrekken bij buitenschoolse activiteiten” werden daarna geïnterviewd door dagvoorzitter Leonie le Sage. In de pauze konden bezoekers tijdens posterpresentaties in gesprek gaan met studenten over hun onderzoeksresultaten. Tijdens de workshops Let’s Connect, Samenwerken met ouders van kinderen met een beperking, Thuis in Taal, en Pleegkinderen in verschillende werelden werd er op een interactieve manier dieper ingegaan op de samenwerking met ouders. Samen met EMI programmaleider Wietske Willemse presenteerde afstudeerder Samira El Moubtahij de concept applicatie die zij heeft ontwikkeld om het contact tussen de jonge moeders die deelnemen aan Mama’s Garden ook buiten die activiteit te versterken.


p 30

22-06-2018

22-06-2018

29-06-2018

Atelier-Café Feyenoord City

Bezoek Brussel UIA

Op de slotdag van de Masterclass “Design for the Just City” van Toni Griffin in Kantine Walhalla namen vier studenten van de opleidingen Leisure Management en Vastgoed & Makelaardij plaats aan tafel, om o.l.v. Nicole van Dijk (Museum Rotterdam) te praten over hun onderzoeken over de wijk Feijenoord. De centrale vraag was: hoe zorg je dat de bewoners van omringende wijken met raad en daad invloed uit kunnen oefenen op de gebiedsontwikkeling Stadionpark? De conclusie van alle vier de heren was unaniem: betrek de bewoners bij de ontwikkeling en zorg dat ze zich gehoord voelen. Ook docent Jan-Willem Dijkhuis was het hiermee eens. Mensen willen vooral trots kunnen zijn op hun wijk en vinden het belangrijk dat hun leefomgeving niet de bestaande identiteit verliest, vooral in een buurt waar de sociale controle heel hoog is. Ferry Wennekes bedacht daarom een sociathon: een online platform waar mensen ideeën kunnen achterlaten om de wijk vooruit te helpen en om sociale connectie te bevorderen. Berend van Hoek richtte zich specifiek op peuters in Rotterdam Zuid en creëerde een conceptboek waarin richtlijnen staan waar de buitenruimte aan moet voldoen om peuters te laten bewegen.

Op 22 juni organiseerde UIA -Urban Innovative Actions- in de Ateliers des Tanneurs in Brussel de bijeenkomst “UIA Capitalisation” met als thema “Jobs and Skills in the local economy”. De vier steden Bilbao, Madrid, Milaan en Rotterdam zijn nu halverwege hun, door UIA gefinancierde, driejarige projecten rondom werkgelegenheid, toekomstige banen en vaardigheden in de lokale economie. Zij gingen in gesprek over de stand van zaken en deelden de eerste successen, maar ook lessen en leerpunten met elkaar en geïnteresseerden. De nauwe samenwerking met (hoger) onderwijs en praktijk van de gemeente Rotterdam op dit thema werd deze bijeenkomst genoemd als een unieke aanpak. Van de in BRIDGE participerende programma’s van EMI – Ouders betrekken bij Loopbaanoriëntatie, Wetenschap & Technologie in het po-curriculum en Mentoren op Zuid (MoZ), werd MoZ uitgelicht als inspirerende interventie in een BRIDGE animatie.

Atelier-Café Studeren op Zuid

Klik hier voor het filmpje.

Klik hier voor het filmpje.

Studentenhuisvesting in Rotterdam is, net als in andere universiteitssteden, een lastig vraagstuk. Studenten Bouwkunde van Hogeschool Rotterdam bedachten een slimme manier om studentenwoningen te bouwen: BLOX. Ze bespraken het idee tijdens het laatste Atelier-Café op de Architectuur Biënnale Rotterdam. Het concept bestaat uit een soort Lego-blokjes, legden Martijn Houweling en Lars de Jongh uit. De blokken zijn te stapelen, wat het mogelijk maakt om bijvoorbeeld studentenwoningen uit te bouwen naar een appartement, zodat de student eigenlijk niet hoeft te verhuizen na het afstuderen. Martijn en Lars gingen in gesprek met o.a. twee studenten Ruimtelijke Ontwikkeling en Planologie. Zij gaven aan dat zij studenten zien als springplank voor een wijk om er bovenop te komen. Hier waren twee mensen van Woonstad aanwezig die direct deelnamen aan het gesprek. Studenten brengen cohesie in de wijk vanwege hun levensstijl, wat goed is om te hebben in de wijk. De AtelierCafés werden door EMI in samenwerking met De Veldacademie, AIR en Museum Rotterdam georganiseerd. OPEN Rotterdam volgde de Atelier-Cafés en maakte er mooie beeldverslagen van. Klik hier voor het filmpje.

EMI | Highlights Rotterdam Zuid

Interview “Om de leerervaring voor onze studenten te verrijken, vroegen we onze studenten om hun experience vast te leggen in een vlog.”

Steffie Theuns: Sociaal ondernemerschap Steffie Theuns is onderwijsmanager Commerciële Economie. Vanuit de opleiding Marketing of social business organiseerde ze samen met EMI een Social Enterprise Safari. ‘Marketing of social business is een commerciële opleiding, met aandacht voor het behalen van maatschappelijk rendement. Impact maken is het doel. Daarom werken we graag samen met EMI. Het idee van EMI om een citysafari te organiseren langs sociale ondernemers in Rotterdam, sloot ook weer naadloos aan bij de doelstellingen van onze opleiding. Samen gaven we verder vorm aan de plannen. De Social Enterprise Safari werd een inspirerende tour door Rotterdam waarbij onze studenten en docenten sociaal ondernemers uit binnen- en buitenland mee namen langs sociale ondernemingen in Rotterdam. Om de leerervaring voor onze studenten te verrijken, vroegen we onze studenten om hun experience vast te leggen in een vlog. Hiervoor volgden ze van tevoren een cursus bij Open Rotterdam, waarin ze onder meer leerden hoe je een verhaal opbouwt. De studenten waren hier ontzettend enthousiast over en leverden geweldige filmpjes af. Bovendien deden ze volop nieuwe kennis en inspiratie op tijdens de tour. Sommige studenten kwamen tijdens de Social Enterprise Safari op plekken terecht die hen zo aanspraken, dat ze er binnenkort aan een stage gaan beginnen.’


p 30

22-06-2018

22-06-2018

29-06-2018

Atelier-Café Feyenoord City

Bezoek Brussel UIA

Op de slotdag van de Masterclass “Design for the Just City” van Toni Griffin in Kantine Walhalla namen vier studenten van de opleidingen Leisure Management en Vastgoed & Makelaardij plaats aan tafel, om o.l.v. Nicole van Dijk (Museum Rotterdam) te praten over hun onderzoeken over de wijk Feijenoord. De centrale vraag was: hoe zorg je dat de bewoners van omringende wijken met raad en daad invloed uit kunnen oefenen op de gebiedsontwikkeling Stadionpark? De conclusie van alle vier de heren was unaniem: betrek de bewoners bij de ontwikkeling en zorg dat ze zich gehoord voelen. Ook docent Jan-Willem Dijkhuis was het hiermee eens. Mensen willen vooral trots kunnen zijn op hun wijk en vinden het belangrijk dat hun leefomgeving niet de bestaande identiteit verliest, vooral in een buurt waar de sociale controle heel hoog is. Ferry Wennekes bedacht daarom een sociathon: een online platform waar mensen ideeën kunnen achterlaten om de wijk vooruit te helpen en om sociale connectie te bevorderen. Berend van Hoek richtte zich specifiek op peuters in Rotterdam Zuid en creëerde een conceptboek waarin richtlijnen staan waar de buitenruimte aan moet voldoen om peuters te laten bewegen.

Op 22 juni organiseerde UIA -Urban Innovative Actions- in de Ateliers des Tanneurs in Brussel de bijeenkomst “UIA Capitalisation” met als thema “Jobs and Skills in the local economy”. De vier steden Bilbao, Madrid, Milaan en Rotterdam zijn nu halverwege hun, door UIA gefinancierde, driejarige projecten rondom werkgelegenheid, toekomstige banen en vaardigheden in de lokale economie. Zij gingen in gesprek over de stand van zaken en deelden de eerste successen, maar ook lessen en leerpunten met elkaar en geïnteresseerden. De nauwe samenwerking met (hoger) onderwijs en praktijk van de gemeente Rotterdam op dit thema werd deze bijeenkomst genoemd als een unieke aanpak. Van de in BRIDGE participerende programma’s van EMI – Ouders betrekken bij Loopbaanoriëntatie, Wetenschap & Technologie in het po-curriculum en Mentoren op Zuid (MoZ), werd MoZ uitgelicht als inspirerende interventie in een BRIDGE animatie.

Atelier-Café Studeren op Zuid

Klik hier voor het filmpje.

Klik hier voor het filmpje.

Studentenhuisvesting in Rotterdam is, net als in andere universiteitssteden, een lastig vraagstuk. Studenten Bouwkunde van Hogeschool Rotterdam bedachten een slimme manier om studentenwoningen te bouwen: BLOX. Ze bespraken het idee tijdens het laatste Atelier-Café op de Architectuur Biënnale Rotterdam. Het concept bestaat uit een soort Lego-blokjes, legden Martijn Houweling en Lars de Jongh uit. De blokken zijn te stapelen, wat het mogelijk maakt om bijvoorbeeld studentenwoningen uit te bouwen naar een appartement, zodat de student eigenlijk niet hoeft te verhuizen na het afstuderen. Martijn en Lars gingen in gesprek met o.a. twee studenten Ruimtelijke Ontwikkeling en Planologie. Zij gaven aan dat zij studenten zien als springplank voor een wijk om er bovenop te komen. Hier waren twee mensen van Woonstad aanwezig die direct deelnamen aan het gesprek. Studenten brengen cohesie in de wijk vanwege hun levensstijl, wat goed is om te hebben in de wijk. De AtelierCafés werden door EMI in samenwerking met De Veldacademie, AIR en Museum Rotterdam georganiseerd. OPEN Rotterdam volgde de Atelier-Cafés en maakte er mooie beeldverslagen van. Klik hier voor het filmpje.

EMI | Highlights Rotterdam Zuid

Interview “Om de leerervaring voor onze studenten te verrijken, vroegen we onze studenten om hun experience vast te leggen in een vlog.”

Steffie Theuns: Sociaal ondernemerschap Steffie Theuns is onderwijsmanager Commerciële Economie. Vanuit de opleiding Marketing of social business organiseerde ze samen met EMI een Social Enterprise Safari. ‘Marketing of social business is een commerciële opleiding, met aandacht voor het behalen van maatschappelijk rendement. Impact maken is het doel. Daarom werken we graag samen met EMI. Het idee van EMI om een citysafari te organiseren langs sociale ondernemers in Rotterdam, sloot ook weer naadloos aan bij de doelstellingen van onze opleiding. Samen gaven we verder vorm aan de plannen. De Social Enterprise Safari werd een inspirerende tour door Rotterdam waarbij onze studenten en docenten sociaal ondernemers uit binnen- en buitenland mee namen langs sociale ondernemingen in Rotterdam. Om de leerervaring voor onze studenten te verrijken, vroegen we onze studenten om hun experience vast te leggen in een vlog. Hiervoor volgden ze van tevoren een cursus bij Open Rotterdam, waarin ze onder meer leerden hoe je een verhaal opbouwt. De studenten waren hier ontzettend enthousiast over en leverden geweldige filmpjes af. Bovendien deden ze volop nieuwe kennis en inspiratie op tijdens de tour. Sommige studenten kwamen tijdens de Social Enterprise Safari op plekken terecht die hen zo aanspraken, dat ze er binnenkort aan een stage gaan beginnen.’


p 32

Lijst afkortingen HR Instituten IBK

Instituut voor Bedrijfskunde

CoM

Instituut voor Commercieel Management

CMI

Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie

EAS

Instituut voor Engineering en Applied Science

IFM

Instituut voor Financieel Management

IGO

Instituut voor de Gebouwde Omgeving

IvG

Instituut voor Gezondheidszorg

IvL

Instituut voor Lerarenopleidingen

ISO

Instituut voor Sociale Opleidingen

RAC

Rotterdam Academy

RBS

Rotterdam Business School

RDM CoE

RDM Centre of Expertise

RMU

Rotterdam Mainport University of Applied Sciences

WdKA

Willem de Kooning Academie

Diensten AIC

Administratie, Informatievoorziening en Control

CcS Concernstaf FIT

Faciliteiten en Informatietechnologie

OeO

Onderwijs en Ontwikkeling

Kenniscentra KCC

Kenniscentrum Creating 010

KCD

Kenniscentrum Duurzame HavenStad

KBI

Kenniscentrum Business Innovation

KCT

Kenniscentrum Talentontwikkeling

KCZ

Kenniscentrum Zorginnovatie

Veel gebruikte afkortingen lob loopbaanoriëntatie MoZ

Mentoren op Zuid

MKBA

maatschappelijke kosten - en batenanalyse

IABR

Internationale Architectuur Biënnale

NPRZ

Nationaal Programma Rotterdam Zuid

S&A

Samen & Anders

AIR

Architectuur Instituut Rotterdam

EMI | Highlights Rotterdam Zuid

Colofon Tekst & redactie Eindredactie Interviews Vormgeving Foto’s

Floortje van Ree, Marjon Schrama, Julia van Olffen Sabine Maertens Elsbeth Grevink stof rotterdam Marina Meeuwisse (stadspsycholoog), Sunnie van de Werken, Samantha Mekić


p 32

Lijst afkortingen HR Instituten IBK

Instituut voor Bedrijfskunde

CoM

Instituut voor Commercieel Management

CMI

Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie

EAS

Instituut voor Engineering en Applied Science

IFM

Instituut voor Financieel Management

IGO

Instituut voor de Gebouwde Omgeving

IvG

Instituut voor Gezondheidszorg

IvL

Instituut voor Lerarenopleidingen

ISO

Instituut voor Sociale Opleidingen

RAC

Rotterdam Academy

RBS

Rotterdam Business School

RDM CoE

RDM Centre of Expertise

RMU

Rotterdam Mainport University of Applied Sciences

WdKA

Willem de Kooning Academie

Diensten AIC

Administratie, Informatievoorziening en Control

CcS Concernstaf FIT

Faciliteiten en Informatietechnologie

OeO

Onderwijs en Ontwikkeling

Kenniscentra KCC

Kenniscentrum Creating 010

KCD

Kenniscentrum Duurzame HavenStad

KBI

Kenniscentrum Business Innovation

KCT

Kenniscentrum Talentontwikkeling

KCZ

Kenniscentrum Zorginnovatie

Veel gebruikte afkortingen lob loopbaanoriëntatie MoZ

Mentoren op Zuid

MKBA

maatschappelijke kosten - en batenanalyse

IABR

Internationale Architectuur Biënnale

NPRZ

Nationaal Programma Rotterdam Zuid

S&A

Samen & Anders

AIR

Architectuur Instituut Rotterdam

EMI | Highlights Rotterdam Zuid

Colofon Tekst & redactie Eindredactie Interviews Vormgeving Foto’s

Floortje van Ree, Marjon Schrama, Julia van Olffen Sabine Maertens Elsbeth Grevink stof rotterdam Marina Meeuwisse (stadspsycholoog), Sunnie van de Werken, Samantha Mekić


Facts & Figures

Wie bereikt EMI op zuid

EMI bereikt

9999 0380 0477 3150 1150

partners en stakeholders leraren

Inzet HR

leerlingen

studenten

docenten

lectoren

Inzet studenten:

337.082 uur

Kennisbank (in wording)

bewoners

2017-2018

2034 0092 0010

(% van studenten per 1-10-17)

ouders

Twitter

(met 85 retweets)

Facebook

060

090

Instagram

Linkedin

051 Bijeenkomsten

214

16 12% 12% %

IGO

IVL

Friends & relatives

734

09

10 10 10

Minoren

10 10

10 10

120

10 10 10

005

576 studenten

IvL

ISO

ISO

%

IGO

373 studenten

Leesvoer

IVG

Samenwerkende instituten

10 10

297 studenten

IVG

285 studenten

CMI

221 studenten

IFM

109 studenten

WdK

140 studenten

IBK

44 studenten

032 021 017 015 065 034

evenementen

straatcolleges /excursies

014 Afstudeerders

masterclasses

gastcolleges

presentaties

expertmeetings

034

063 052 digitaal

drukwerk

005 handboeken

COM

34 studenten

Diverse

Partner in netwerken

8 studenten

029

*Van Thomas More waren 55 studenten actief

Filmpjes

042


Facts & Figures

Wie bereikt EMI op zuid

EMI bereikt

9999 0380 0477 3150 1150

partners en stakeholders leraren

Inzet HR

leerlingen

studenten

docenten

lectoren

Inzet studenten:

337.082 uur

Kennisbank (in wording)

bewoners

2017-2018

2034 0092 0010

(% van studenten per 1-10-17)

ouders

Twitter

(met 85 retweets)

Facebook

060

090

Instagram

Linkedin

051 Bijeenkomsten

214

16 12% 12% %

IGO

IVL

Friends & relatives

734

09

10 10 10

Minoren

10 10

10 10

120

10 10 10

005

576 studenten

IvL

ISO

ISO

%

IGO

373 studenten

Leesvoer

IVG

Samenwerkende instituten

10 10

297 studenten

IVG

285 studenten

CMI

221 studenten

IFM

109 studenten

WdK

140 studenten

IBK

44 studenten

032 021 017 015 065 034

evenementen

straatcolleges /excursies

014 Afstudeerders

masterclasses

gastcolleges

presentaties

expertmeetings

034

063 052 digitaal

drukwerk

005 handboeken

COM

34 studenten

Diverse

Partner in netwerken

8 studenten

029

*Van Thomas More waren 55 studenten actief

Filmpjes

042


Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie Centre of Expertise Social Innovation EMIopzuid@hr.nl 010 794 5946 Postbus 25035 3001 HA Rotterdam

www.emiopzuid.nl

Centre of Expertise Social Innovation Rotterdam Zuid

Profile for EMI op Zuid

Highlights EMI 2017-2018  

Hoogtepuntenverslag Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie collegejaar 2017-2018

Highlights EMI 2017-2018  

Hoogtepuntenverslag Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie collegejaar 2017-2018

Profile for emiopzuid
Advertisement