Page 1

Nieuw in 010

Buddy project voor zwangeren op Rotterdam Zuid

IN

NIEUW

N 0

01

Algemene informatiebrochure


Wat is Nieuw in 010? Nieuw in 010 is een buddy project voor zwangeren op Rotterdam Zuid. Dit is een programma van het Expertisecentrum Maatschappelijke Organisatie i.s.m. het Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. Wat doet een buddy? Tweedejaars studenten van de opleiding Verloskunde en Maatschappelijk Werk gaan in duo’s aan de slag om lichte ondersteuning te bieden aan een zwangere op Rotterdam Zuid.

“Ik heb veel geleerd over het vak verloskunde en over het verloop van de zwangerschap. Dat vind ik zeker een waardevolle bijdrage omdat dat iets is wat altijd te pas kan komen.” - student Maatschappelijk Werk Zij kunnen helpen met verschillende vragen, gewoon luisteren of meegaan naar bijvoorbeeld een afspraak met de verloskundige.Een aantal voorbeelden van vragen waarbij zij je kunnen ondersteunen: • Waar ontmoet ik andere moeders? • Wat gebeurt er eigenlijk als ik een echo laat maken? • Waar kan ik terecht met vragen over opvoeden? • Waar kan ik bevallen?

Wat is kraamzorg en hoe regel ik dat? • Wat zit er in het kraampakket en waar wordt het voor gebruikt? • Wat wordt vergoed door mijn verzekering? • Welke babyspullen heb ik nodig? De studenten gaan 1 keer per 2 weken op bezoek bij de zwangere. Lesprogramma De studenten krijgen een intensieve training in coachingsvaardigheden, gastlessen van praktijkpartners en zij nemen actief deel aan intervisiebijeenkomsten onder begeleiding van docenten van de opleiding Maatschappelijk Werk en Verloskunde Looptijd Het programma loopt per studiejaar van november - juli. Na die tijd wordt er in samenspraak met de zwangere/jonge moeder gekeken of er nog behoefte is aan meer ondersteuning. Hiervoor hebben wij contact met o.a. CJG, Humanitas en andere zorgverleners.

“In het gesprek kwam naar voren dat zwangere zich af en toe eenzaam voelt. Haar vriend is zeer betrokken, maar moet veel werken. Zij vertelde dat ze niet wist hoe ze een aantal dingen moet regelen, zoals haar zorgverzekering en voorbereiding op de bevalling.” - student Verloskunde


“Ik denk dat dit een project is dat niet alleen iets kan toevoegen aan de opleiding van Verloskunde en Maatschappelijk Werk studenten, maar er zeker aan kan bijdragen dat een (kwetsbare) zwangere wat meer in haar kracht komt te staan”. - student Maatschappelijk Werk Wat is het doel? Voor de aanstaande moeder: 1. Vergroten van het gevoel van capabel ouderschap 2. Vergroten van het welbevinden 3. Vergroten van het netwerk Voor de student: 1. Kennismaken met de praktijk en grootstedelijke vraag stukken van Rotterdam (Zuid) 2. Meer inzicht in de sociale kaart van Rotterdam Zuid 3. Leren samenwerken met een andere beroepsgroep 4. Meer kennis over buddyschap. Wat doet een buddy? Hoe coach je iemand? Wat is de rol van de verloskundige? De verloskundige is de betrokken zorgverlener. Studenten koppelen elk bezoek terug aan de verloskundige middels een logboek. Zo kan de verloskundige de zorg hierop afstemmen en is zij op de hoogte van eventuele zorgvragen. De studenten zijn actief in de rol van buddy, niet als zorgverlener.

Onderzoek Onder begeleiding van de associate lector Verloskunde en Geboortezorg Hanneke Torij wordt het programma gemonitord zowel bij studenten, zwangeren als verloskundigen.

“Ik vond het goed dat de docenten verschillende casussen hebben ingebracht, zodat ik werd aangezet tot nadenken en inleven.” - student Verloskunde Hoe kunnen zwangeren zich aanmelden? Zwangeren kunnen zich aanmelden via de verloskundige of direct contact opnemen met de programmaleider (Wietske Willemse). Meer weten? Wil je meer weten of heb je vragen, neem contact op met de programmaleider Wietske Willemse per telefoon, 06-2168 9275 of e-mail w.k.m.willemse@hr.nl Zie ook: http://www.emiopzuid.nl/ Gratis Er zijn geen kosten aan verbonden


Hogeschool Rotterdam Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie Rochussenstraat 198 (RS14.109) 3015 EK Rotterdam Wietske Willemse 06-21689275 w.k.m.willemse@hr.nl

Nieuw in 010  

Nieuw in 010 is een buddy project voor zwangeren op Rotterdam Zuid. Dit is een programma van het Expertisecentrum Maatschappelijke Organisat...