Page 1

Mentoren op Zuid

Missie, visie en kernwaarden

Missie

iedere leerling krijgt persoonlijke begeleiding van een studentmentor die als rolmodel de leerling helpt bij het maken van keuzes voor de toekomst, ondersteunt bij de schoolcarrière en bijdraagt aan weerbaar en zelfstandig burgerschap

Kernwaarden

de kansen van kinderen in Rotterdam vergroten door middel van éénop-één begeleiding

Visie

mentorenopzuid@hr.nl (0)10 794 4530 emiopzuid.nl

• • • • • • • • •

Postbus 25035 3001 HA Rotterdam Nienke Fabries Programmaleider Mentoren op Zuid Telefoon: (0)10 794 4530 E-mail: n.m.fabries@hr.nl Margriet Clement Programmateam Mentoren op Zuid Telefoon: (0)10 794 5022 E-mail: m.h.m.clement@hr.nl

de missie (kansen van kinderen vergroten) staat centraal samenwerking met de school versterkt het resultaat actie en plezier kenmerken effectieve begeleiding alle kinderen hebben recht op een studentmentor begeleiding van studenten op locatie is noodzakelijk wij werken met de best getrainde docenten vanuit een bewezen methodiek we werken evidence based en data driven: een duurzaam programma studentmentoren worden weerbare professionals die bruggen bouwen studentmentoring is waardevol voor de samenleving

‘Ik was slecht in een vak en nu heb ik een veel hoger cijfer.’ ‘Mijn mentee heeft geleerd dat het niet erg is om fouten te maken.’

Gert-Jan van der Maas Programmateam Mentoren op Zuid Telefoon: (0)10 794 4530 E-mail: g.j.j.maas@hr.nl Soesja Pijlman Programma Assistent Mentoren op Zuid Telefoon: (0)10 794 4530 E-mail: s.m.pijlman@hr.nl

Doelen

mentees

methodiek

mentoren

input

korte termijn doelen

lange termijn doelen

• • • • • • • • • •

• • • • •

zelfvertrouwen motivatie gedrag schoolcijfers loopbaanoriëntatie sociale vaardigheden studievaardigheden talentontwikkeling netwerkvergroting cultureel kapitaal

welzijn loopbaankeuze burgerschap talenterkenning schoolprestaties

einddoel

diploma en vervolgopleiding

Factsheet


Mentoren op Zuid

Werving van scholen op Zuid

Omdat iedereen één-op-één aandacht verdient

Studenten van Hogeschool Rotterdam begeleiden scholieren op Zuid. Zo helpen ze de leerlingen met huiswerk, bij de oriëntatie op een vervolgstudie of trappen samen een balletje. Veel leerlingen kunnen deze extra aandacht best gebruiken: oprechte interesse in hoe ze zich voelen, in hun cijfers, de dromen die ze hebben voor de toekomst, aandacht voor de planning van hun huiswerk en voor wat ze leuk vinden.

Krijgen extra hulp van studenten op het gebied van huiswerk, maar ook aandacht voor wat ze leuk vinden en de dromen die ze hebben voor de toekomst.

Studenten

Krijgen een training hoe zij één-op-één moeten begeleiden en doen werkervaring op in een unieke, grootstedelijke omgeving.

Scholen

Faciliteren extra aandacht voor de leerlingen.

Hogeschool Rotterdam

Draagt bij aan Rotterdam Zuid op sociaal en maatschappelijk vlak.

Onderzoeksbureau Panteia doet onderzoek naar de uitvoering en de effecten van het programma op de jongeren. Mentoren zeggen dat zij hebben geleerd hoe ze met jongeren kunnen omgaan, hoe zij hen kunnen motiveren, dat je duidelijk moet zijn, wat het leraarschap betekent, dat iedere leerling een eigen leerproces heeft, dat zij zelf flexibeler zijn geworden en hebben leren reflecteren op het eigen handelen. Daarnaast hebben zij kennis opgedaan over diversiteit en Rotterdam Zuid, hebben ze geleerd dat er kinderen zijn die opgroeien onder andere omstandigheden dan waarin zij zelf zijn opgegroeid. Mentees noemen de oprechte interesse van mentoren, het feit dat de mentoren een rolmodel zijn omdat ze niet zo ver van hen afstaan, goed uit eigen ervaringen kunnen putten en een motiverende en stimulerende invloed hebben. Zij zeggen dat zij hogere cijfers hebben, meer begrip van de stof, meer concentratie kunnen opbrengen en beter huiswerk maken. En ook dat ze beter kunnen samenwerken, een serieuzere houding tegenover school hebben gekregen, een betere houding naar docenten en minder probleemgedrag vertonen. Ze hebben meer zelfvertrouwen en voelen zich weerbaarder.

Opzetten van infrastructuur

Leerlingen

Methodiekontwikkeling

De focus van het programma >> win-winsituatie

Selectie van mentorleerlingen

Werving van studenten HR

De school bepaalt welke klassen voor mentoring in aanmerking komen. Het programma is nadrukkelijk niet alleen bedoeld voor zwakke leerlingen. Iedereen krijgt een kans om te groeien.

Matching o.b.v. ‘logistiek’ (rooster, mentorvraag en opleiding)

Voorbereidende training voor mentoren Hoe beter de match, hoe beter het programma werkt. Zo werd een leerling met wiskundeproblemen gekoppeld aan een studente van de Lerarenopleiding Wiskunde en werd een student die zelf als scholier was blijven zitten in contact gebracht met een leerling die nu in dat schuitje zit. Het matchen gebeurt met behulp van een voorstelformulier of door speeddating.

Tijdens de eerste bijeenkomst formuleren de mentor en de mentee een doel. Dat is meestal het verbeteren van de schoolprestaties. Maar ze kunnen ook werken aan gedrag en motivatie of aan de studie- en/of loopbaanoriëntatie van de leerling. Door de vraaggerichte aanpak kan de inhoud per koppel en per school sterk verschillen.

De studenten worden begeleid door een hogeschooldocent en werken minimaal twee onderwijsperiodes voor Mentoren op Zuid. Hiervoor krijgen zij studiepunten. De studenten ontvangen een certificaat als bewijs van deelname wanneer zij het programma hebben afgerond. Om deel te kunnen nemen aan het programma moeten de studenten een Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen.

Groeiscenario

Selectie en screening van mentoren

Studenten van Hogeschool Rotterdam worden één-op-één gekoppeld aan een leerling en begeleiden hen wekelijks onder schooltijd. De leerling krijgt 20 uur mentorbegeleiding op zijn/haar school.

De studenten (van vooral de Lerarenopleidingen, de opleidingen Gezondheid en Financiën en de Sociale opleidingen) volgen een training van twee weken over de context van Zuid en de rol van een mentor. Ze leren ook wat een mentor niet doet; ze zijn geen hulpverlener. Dat is werk voor professionals.

studenten als mentor

2014 – 2015

400

2015 – 2016

500

2016 – 2017

800

2017 – 2018

1200

2018 – 2019

2000

‘Het is leuk om een mentor te hebben, je kan alles bij haar kwijt.’

Inhoudelijke matching (op individuele basis)

Training, begeleiding en monitoring Uitvoering

Intervisie Evaluatie

(overdrachtverslag, evaluatie)

Alliantie HR

Extern onderzoek naar de uitvoering en de effecten

Partnerscholen Het programma is een samenwerkingsverband tussen Stichting De Verre Bergen (SDVB), de partnerscholen op Zuid en Hogeschool Rotterdam en het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI).

Factsheet Mentoren op Zuid  
Advertisement