Page 1

KĘTY, ANDRYCHÓW

Andrychów wyszedł z MZK

KĘTY

NIE dla nadajnika

str. 7

str. 2

Gazeta i Portal Internetowy

LIPIEC 2019 / NR 7 (78), www.mamNewsa.pl GMINY: ANDRYCHÓW, WIEPRZ, WADOWICE, KĘTY, TOMICE, KALWARIA, STRYSZÓW, MUCHARZ

GAZETA BEZPŁATNA

ANDRYCHÓW. TROCHĘ NIE TAK MIAŁO BYĆ

PROBLEMY W NOWEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Od ponad roku w Andrychowie przy ulicy Biała Droga trwa budowa strefy ekonomicznej. Prace miały zakończyć się kilka miesięcy temu, gmina sprzedała już nawet pierwsze działki inwestorom, którzy chcą tam prowadzić działalność gospodarczą. Ale jest problem. Okazuje się, że już od kilku miesięcy praktycznie żadne prace w strefie nie są wykonywane, a do zrobienia jest

jeszcze sporo. Na dodatek, sypie się to, co już wybudowano. Pęka wybudowany całkiem niedawno mur oporowy. Zapada się zupełnie nowa droga! Władze miasta przekonują, że choć rzeczywiście problemy są, to sytuacja jest pod kontrolą, a problem zostanie rozwiązany. Str. 4


2 /

/ Lipiec 2019, nr 7 (78)

Lipiec 2019, nr 7 (78) /

Starosta nie zgodził się na budowę nadajnika. Firma jednak odwołała się do wojewody KĘTY |Mieszkańcy nadal walczą z firmą, która chce im pod oknami wybudować kilkudziesięciometrową wieżę komunikacyjną. Mieszkańcy Nowej Wsi  k. Kęt protestują przeciwko budowie wieży telekomunikacyjnej w ich miejscowości. Zebrali nawet ponad 1000 podpisów pod oficjalną petycją do powiatu oświęcimskiego. Tym samym starosta nie przyznał firmie pozwolenia na budowę z uwagi na niezgodność inwestycji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gminy Kęty, bo teren przy ul. Jagiellońskiej jest przeznaczony na zabudowę jednorodzinną. Firma złożyła odwołanie od decyzji do wojewody małopolskiego. Jaki będzie finał tej sprawy? Będziemy informować na bieżąco. Działania mieszkańców wspiera sołtys Dorota Kusak. Od lat naukowcy spierają się co do szkodliwości promieniowa-

nia z takich stacji bazowych i jaka konkretnie odległość od nich nie zagraża naszemu zdrowiu. Mimo wszystko i tak zawsze taka inwestycja budzi obawy wśród osób zamieszkujących dany teren. Trudno się dziwić. Kto chciałby widzieć z okna taką wieżę?

Wybory sołtysów w gminie Andrychów ANDRYCHÓW |W niedzielę (16.06.) w niektórych miejscowościach w gminie Andrychów odbyły się wybory na sołtysów i do rad sołeckich. Niespodzianka w Inwałdzie, gdzie nowym sołtysem została wybrana  Grażyna Stuglik–Nizio (wygrała z dotychczasowym sołtysem  Zbigniewem Rzadkiem),  a także w  Sułkowicach Bolęcinie,  gdzie nowym sołtysem został  Aleksander Oboza (wygrał z Kazimierą Borgosz). Z kolei w Sułkowicach

Łęgu sołtysem została dotychczasowa sołtys Józefa Kapela. W tych miejscowościach w niedzielę odbyły się wybory sołtysów. Wyborów sołtysów nie było w innych sołectwach, gdzie zgłosiło się tylko po jednym kandydacie. W Brzezince sołtysem pozostaje -  Stanisław Prus, w Roczynach - Władysław Żydek, w Zagórniku

– Tomasz Fijołek. W  Targanicach  nie zgłosił się żaden kandydat na sołtysa ani do Rady Sołeckiej i tam wyborów nie będzie. Zgodnie z przepisami w ciągu trzech miesięcy gmina musi zwołać zebranie wiejskie w tym sołectwie, na którym mieszkańcy wybiorą ustnie spośród siebie sołtysa i Radę Sołecką.

Jak bogacą się posłowie z naszego regionu REGION |Małe podsumowanie niemal na finiszu parlamentarnej kadencji. Posłowi PiS z Andrychowa Markowi Polakowi wyraźnie służy praca w Sejmie, przynajmniej na razie. W ostatnich oświadczeniu majątkowym (z marca 2019 roku) wykazał aż 616,6 tys zł, 1854 dolary oraz 2879 euro oszczędności. W zeszłym roku uzyskiwał dochody z tytułu pracy w Sejmie (176 tys. zł) oraz ze sprzedaży mieszkania (za 85 tys zł). Ewa Filipiak (PiS) jest pierwszy raz w Sejmie. W marcowym oświadczeniu wykazała 42 tys. oszczędności i 150 euro. W 2018 roku w Sejmie zarobiła 170 tys., ale w zeszłym roku otrzymała też emeryturę (42. tys.), a dochody czerpała także z najmu i dzierżawy (22,1

tys. z). Poseł Kukiz’15 Józef Brynkus w zeszłym roku zarobił w Sejmie 104 tys. zł, a na uniwersytecie prawie 70 tys zł. Wykazał też kilkadziesiąt tysięcy złotych oszczędności, ale opisał je w oświadczeniu w sposób bardzo nieczytelny. Według ostatniego oświadczenia poseł Dorota Niedziela (PO) posiada ponad 30 tys. zł oszczędności. W zeszłym roku w Sejmie zarobiła 168 tys. zł. Poseł Marek Sowa (PO) w ostatnich oświadczeniu wykazał jedynie 400 zł i 120 euro oszczędności. W zeszłym roku w Sejmie zarobił 152 tys. zł.

WADOWICE |Burmistrz poinformował, że nie ma już żadnych przeszkód, aby ogłosić przetarg na modernizację. O generalnym remoncie osiedla Olszyny w Andrychowie mówi się od kilku lat, ale na obietnicach się kończyło. Przedłużały się bowiem procedury związane z opracowaniem projektu budowy i uzyskiwaniem różnego rodzaju pozwoleń. Wydaje się, że sprawa w końcu została załatwiona i remont w końcu dojdzie do skutku.

Zmian dyrektora andrychowskiego liceum ANDRYCHÓW |Mało kto spodziewał się takiego rozstrzygnięcia. W piątek (14.06) obradowała komisja do spraw wyborów nowych dyrektorów szkół w placówkach podlegających pod Starostwo Powiatowe w Wadowicach. Komisja przesłuchała kandydatów i głosowała na kandydaturami. Zanosi się na niespodziankę w Liceum Ogólnokształcącym w Andrychowie,  gdzie dwie osoby przystąpiły do konkursu na dy-

Gazeta i portal internetowy www.mamNewsa.pl

rektora: dotychczasowy wieloletni dyrektor Paweł Mrzygłód oraz nauczycielka języka polskiego  Katarzyna Przebinda-Niemczyk.  Komisja rekomendowała jako kandydata na dyrektora LO  Katarzynę Przebindę-Niemczyk. Natomiast w konkursie na dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w  Kalwarii Zebrzydowskiej  rekomen-

Redakcja i Biuro Reklamy: 34-120 Andrychów ul. Starowiejska 22B lok. 412 tel. 512 813 677, tel. 606 879 203 kontakt@mamNewsa.pl

dowano dotychczasową dyrektor tej placówki Małgorzatę Pasternak. Ostateczna decyzja o wyborze nowego dyrektora i powierzeniu stanowiska na kolejną kadencję należy do Zarządu Powiatu. Nowy dyrektor zacznie pracę od 1 września 2019 roku.

Redaktor naczelny: Mirosław Gawęda Dziennikarz: Patrycja Gawęda Biuro Reklamy: Waldemar Bylica tel.: 518 309 171, reklama@mamNewsa.pl Wydawca: EMD Media

W końcu będą remontować osiedle Olszyny Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak poinformował w czwartek (27.06), że do urzędu wpłynęła decyzja wojewody w tej sprawie - chodziło m.in. o uzgodnienia z PKP w sprawie realizacji tej inwestycji,. - Możemy ogłaszać przetarg, tak jak zapowiadaliśmy chcemy tę inwestycję rozpocząć w tym roku - poinfor-

mował burmistrz. Rewitalizacja osiedla Olszyny ma obejmować wymianę nawierzchni na uliczkach, przebudowę jezdni, remont chodników, wykonanie nowych parkingów, ścieżki rowerowej. Inwestycja szacowana jest na kilka mln zł i będzie wykonywana etapami.

Komary coraz bardziej uciążliwe. REGION |Jest decyzja lokalnych władz. Władze Kęt poinformowały, że nie zamierzają przeznaczać publicznych pieniędzy na walkę z komarami za pomocą środków chemicznych. Takie rozwiązanie stosowane jest w wielu gminach w kraju. - To nie chodzi o pieniądze. Przeanalizowałem wszystkie „za” i „przeciw”, i wynikiem tej analizy jest decyzja o niestosowaniu oprysków – Mam świadomość, że wielu

Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, Drukarnia Sosnowiec Skład graficzny: Dawid Kierczak

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń.

mieszkańców nie będzie zachwyconych z tego powodu, jednak warto zaznaczy, że nawet jeśli byśmy pryskali na komary to tylko na terenach należących do Gminy. Nie możemy „odkomarzać” prywatnych działek, ogródków, łąk, lasów, a one stanowią znacznie większą część gminy – mówi burmistrz Kęt Krzysztof Klęczar. Burmistrz Kęt poinformował, że akcja odkomarzania może za-

grozić innym pożytecznym owadom - na przykład pszczołom i może wpływać źle na jakość miodu, a także na jakość wód. Poza tym, jak informuje magistrat, negatywne skutki oprysków odczuwają również ludzie. Podobnych akcji nie będzie także w innych gminach regionu, m.in. w Andrychowie, Wadowicach czy Kalwarii Zebrzydowskiej.

/ 3


4 /

/ Lipiec 2019, nr 7 (78)

Lipiec 2019, nr 7 (78) /

/ 5

Decyzje w sprawie autobusów ANDRYCHÓW, KĘTY |Autoby wracają na Kocierz. Linia do Kęt nadal bez zmian.

W czwartek (27.06) andrychowscy radni rozpatrywali kilka uchwał dotyczących połączeń autobusowych. Jedna z nich zakładała przywrócenia połączenia autobusowego Andrychów - Kocierz SPA. Z uchwały wynika, że autobusy na tej trasie będą ponownie kursować od lipca tego roku do czerwca 2020 roku (oprócz zimy, kiedy warunku atmosferyczne na drodze prowadzącej na Kocierz są trudne). W tej sprawie gmina Andrychów ma podpisać porozumienie z gminą Łękawica. Radni rozpatrywali sprawę linii komunikacyjnej nr 2 (Andrychów - Kęty przez Czaniec) oraz nr 10 (Andrychów - Kęty przez Bulowice). Wcześniej propozycje

Olbrzymi problem na budowie strefy gospodarczej w Andrychowie ANDRYCHÓW |Krytycy budowy strefy mogą teraz oznajmić: „A nie mówiliśmy!” Władze Andrychowa zapowiadają, że problem zostanie rozwiązany. Od ponad roku trwa w Andrychowie budowa strefy ekonomicznej. Mimo, że prace jeszcze się nie zakończyły sprzedano niektóre działki. Ale jest problem. Jak niedawno pisaliśmy, budowa miała zakończyć się w styczniu, jednak przedłużono termin do końca maja. To nic nie dało. Okazuje się, że już od kilku miesięcy praktycznie żadne prace w strefie nie są wykonywane. Na dodatek, sypie się to, co już wybudowano. Pęka wybudowany całkiem niedawno mur oporowy. Zapada się zupełnie nowa droga! Co dalej? Kiedy prace zostaną zakończone? Władze miasta szukają rozwiązania. Mają zostać zlecone do wykonania dodatkowe prace geologiczne, które być może pozwolą ustalić w czym problem i dlaczego grunt się zapada i osuwa. To jeszcze dodatkowo podniesie koszty budowy strefy. Dodajmy, że dotychczasowe koszt robót budowlanych wraz z dokumentacją projektową wynosi prawie 13 mln zł, z czego

większość pozyskano z dotacji z Unii Europejskiej. Podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej w uchwale dotyczącej zmian w budżecie gminy znalazło się dodatkowe 400 tys. zł na strefę aktywności gospodarczej. Kierownik wydziału inwestycji UM Szymon Wnęczak  odpowiedział, że pieniądze pójdą na przebudowę gazociągu oraz na pewną awarię, która powstała na obiekcie. Krytycy budowy strefy przy ulicy Biała Droga mogą teraz powiedzieć: „A nie mówiliśmy”. Strefa powstała bowiem na bardzo trudnym, pochyłym terenie, co wpływa na wysokie koszty jej budowy. Chociaż jeszcze nie powstał tutaj żaden zakład, już pojawiają się problemy techniczne, a nie wiadomo co wydarzy się w przyszłości. Opozycja ostrzegała w tej sprawie już dawno. Burmistrz Andrychowa przekonywał niedawno w urzędowym radiu, że sytuacja jest poniekąd pod kontrolą, ponieważ gmina ma czas do końca 2020 roku na zakończeniu projektu realizacji strefy. Bur-

mistrz zaznacza, że inwestycję na zlecenie gminy realizuje wyłoniona w przetargu firma. Miała ona za zadanie zaprojektować strefę i wykonać budowę. - Tak się dzieje przy dużych in

westycjach, musimy znaleźć plan naprawczy. Inwestycja, myślę, nie jest zagrożona, musimy na pewno zdążyć do końca przyszłego roku – mówił T. Żak. Dodajmy, że pierwsze działania

w związku ze strefą władze gminy podjęły 2014 roku. Zdecydowano wówczas o zakupie działek pod strefę od firmy Andoria-Mot.

zakładały, aby od lipca tego roku to Andrychów przejął to zadanie. Władze Kęt przesłały jednak do Andrychowa pismo informując w nim, że z przyczyn niezależnych nie są w stanie podpisać porozumienia z Andrychowem w tej sprawie. Dlatego też od lipca na obu liniach nic się nie zmieni. Nadal liniami nr 2 i 10 będzie się zajmować gmina Kęty poprzez spółkę MZK. Propozycja zakłada, aby dopiero od lipca 2020 roku to zadanie przejęła gmina Andrychów. Na razie najważniejsze, że dla pasażerów nic się nie zmienia, ponieważ z połączeń przez Bulowice iCzaniec korzysta wiele osób.

Pańska Góra i Zalew Anteckiego w nowej odsłonie. Będą ścieżki rowerowe i pomost ANDRYCHÓW |Przetarg na zagospodarowanie przestrzeni na Pańskiej Górze oraz terenów Zalewu Anteckiego Pierwsza część zadania obejmuje budowę rekreacyjnego zbiornika wodnego, wokół którego projektuje się ogólnodostępne tereny rekreacyjne. Druga część zadania obejmuje tereny Parku Miejskiego – Pańska Góra i projektuje się przebudowę istniejących oraz budowę nowych ciągów komunikacyjnych na tym terenie wraz z pozostałą infrastrukturą techniczną. Roboty obejmują m.in. przebudowę ciągów komunikacyjnych, budowę ścieżek rowerowych w części tzw. „Sadu”, montaż elementów małej architektury, oświetlenia a także pielęgnacja zieleni. Z kolei

przy Zalewie Anteckiego nastąpi makroniwelacja terenu zbiornika,

budowa tras rowerowych, kładki a także pomostu spacerowego, strefy

wypoczynkowej i strefy dla dzieci. Gmina pozyskała na tę inwestycję

prawie 12 mln zł dotacji unijnej.


6 /

/ Lipiec 2019, nr 7 (78)

Lipiec 2019, nr 7 (78) /

/ 7

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO W ANDRYCHOWIE

Andrychów wyszedł z MZK 26 czerwca podpisana została notarialna umowa pomiędzy Andrychowem i Kętami, która kończy andrychowski udział w Międzygminnym Zakładzie Komunikacji. Nie ma to żadnego wpływu na funkcjonowanie linii „2” i „10”, do czerwca 2020 r. nadal będą obsługiwane przez MZK. Byli wspólnicy dogadali się i na podstawie tego porozumienia Kęty przejęły 343 udziały Andrychowa w MZK. Tym samym od 1 lipca Andrychów jest poza spółką, a jej jedynymi udziałowcami pozostają Kęty (większościowy) i Porąbka. Notarialną umowę podpisali dziś: Mirosław Wasztyl, zastępca burmistrza Andrychowa i Marcin Śliwa zastępca burmistrza Kęt. Tak zakończyła się ponad 20-letnia współpraca obu gmin w organizacji

transportu publicznego. Ponieważ wyjście Andrychowa ze spółki omawiane jest od dawna i starania te nie były tajemnicą, wiele osób pyta czy w chwili obecnej nie zagrozi to funkcjonowaniu dwóch linii łączących oba miasta: przez Bulowice i przez Czaniec? Jak zapewniają nas włodarze obu miast, w tej kwestii wszystko pozostaje bez zmian do końca czerwca 2020 r. To też jest część porozumienia. Autobusy MZK nadal będą obsługiwać linie „2” i „10” i nie zmienią się też rozkłady jazdy. W tym czasie Andrychów będzie też ponosił proporcjonalną część kosztów utrzymania tych połączeń. Po 30 czerwca 2020 roku – taka jest umowa – linie te przejmie jako organizator Andrychów.

Przebudowa ul. Spokojnej Ulica Spokojna w Roczynach już za kilka miesięcy zyska nowy wygląd. 13 czerwca w Urzędzie Miejskim w Andrychowie podpisana została umowa na „Przebudowę ul. Spokojnej w Roczynach” w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Andrychów”. Wykonawcą jest firma Franciszek Fryc Przedsiębiorstwo-Budowla-

no-Drogowo-Mostowe „DROG-BUD” ze Spytkowic. Gmina wyda na ten remont blisko 800 tys. zł, a w ramach prac zostanie wykonana: rozbiórka starej nawierzchni, budowa zjazdów i poboczy, odwodnienia i na końcu położenie nowego asfaltu na 550 metrowym odcinku. Termin zakończenie inwestycji to 31.10.2019.

Władze Andrychowa już od kilkunastu miesięcy przymierzają się do zakupu drona, który posłuży do wykrywania zanieczyszczeń powietrza i ustalania źródeł zatruć oraz sprawców. Jak dowiedzieliśmy od burmistrza Andrychowa Tomasza Żaka barierą do tej pory była cena. Urządzenia kosztują bowiem ok. 160 tys. zł. Tymczasem ostatnio trafił się dystrybutor oferujący drona o bez mała 100 tysięcy złotych tańszego. Dziś po południu odbyła się prezentacja. Najpierw w Urzędzie Miejskim, a następnie na placu Mickiewicza. W pokazie wzięli udział burmistrz, jego zastępca Wojciech Polak, kierownik Wydziału Ochrony Środo-

wiska, Leśnictwa i Rolnictwa UM Ewa Rohde-Trojan, komendant Straży Miejskiej Krzysztof Tokarz, zastępca dowódcy jednostki ratowniczO-gaśniczej PSP w Andrychowie Marek Nowak, a na drugą część prezentacji dojechał komendant powiatowy PSP Paweł Kwarciak. Nie zapadła jeszcze decyzja o zakupie. Dogrywane są szczegóły techniczne i cenowe. Władze miasta oczekują na ostateczną ofertę. Oglądany dron jest pochodzenia chińskiego, ale na przykład czujniki produkowane są w Polsce. W najskromniejszej wersji zasięg lotu wynosi 1,5 km, a w najpopularniejszej - kilka razy więcej.

Droga na os. Korcza już gotowa

Zakończyła się przebudowa drogi na os. Korcza w Inwałdzie. Zobaczcie jak wygląda. Inwestycje wykonano w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Andrychów”. Prace obejmowały roboty rozbiórkowe, wycinkę drzew

oraz nasadzenia, roboty ziemne, wykonanie jezdni, a także chodnika, zjazdów, poboczy, kanalizacji deszczowej. Ponadto jest tam nowe oświetlenie i barierki np. na łukach drogi. Inwestycja, która trwała od zeszłego roku i w kilku etapach objęła ponad kilometrowy odcinek,

od DK 52 aż do przystanku przy pętli na osiedlu Korcza kosztowała 3,5 mln zł. Wykonawca zmieścił się w terminie zakończenia robót, który był wyznaczony na 30 czerwca tego roku. Choć można tą drogą jeździć, to techniczny odbiór nastąpi w najbliższym czasie.

Oszczędzajmy wodę! Apel Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. do odbiorców wody z sieci wodociągowej gminy Andrychów. Fala upałów jakiej ostatnio doświadczamy, powoduje kłopoty z zaspokajaniem znacznie zwiększo-

nego zapotrzebowania na wodę z sieci wodociągowej, więc jedynie ograniczenie jej zużycia pozwoli na utrzymanie dostaw na niezbędne potrzeby bytowe na właściwym poziomie. Apelujemy więc do Państwa o racjonalne i oszczędne ko-

rzystanie z wody. W szczególności prosimy o niepodlewanie roślin i trawników i powstrzymywanie się od wymiany wody w przydomowych basenach.

18 czerwca w Urzędzie Miejskim Burmistrz Tomasz Żak wręczył akty powołania czworgu z pięciu powołanych dyrektorów placówek oświatowych. Swoje powołania odebrali: Wioletta Kadamus - dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 5, Aneta Stawowczyk - dyrektorka Przed-

szkola nr 4, Renata Gondko dyrektorka Zespołu Szkół Samorządowych w Rzykach oraz Michał Kołodziejczyk – dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Inwałdzie pozostaje. W tych placówkach w tym roku odbyły się konkursy dyrektorskie. Była też nominacja dla Doroty Zawady – dyrektorki Szko-

ły Podstawowej nr 4 w Andrychowie, ale pani dyrektor nie mogła dziś wziąć udziału w oficjalnym spotkaniu. Powołania dyrektorom wręczał burmistrz Tomasz Żak i jego zastępca Wojciech Polak, a obecny był też Andrzej Szafrański – dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty.

Tomasz Żak ponownie został wybrany do Zarządu Forum Wójtów Burmistrzów i Prezydentów Małopolski. Tę kadencję samorządowcy wydłużyli do czterech lat. Dzisiejsze (25 czerwca) Forum Wójtów Burmistrzów i Prezydentów Małopolski odbyło się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Miało charakter sprawozdawczy i podsumowujący mijającą kadencję. Samorządowcy postanowili zmienić statut Forum, wydłużając kadencję

Zarządu do czterech lat. – Chodziło nam o to – mówi Tomasz Żak – aby kadencja Forum pokrywała się z kadencja samorządów. Tomasz Żak po raz kolejny został wybrany do ośmioosobowego Zarządu Forum, które od 2000 roku działa przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji. Członkami – założycielami Forum było 98 wójtów i burmistrzów z gmin województwa małopolskiego. Obecnie Forum gromadzi ponad 168 członków

spotykających się na comiesięcznych zjazdach. Zgodnie ze Statutem głównym celem działania Forum jest prezentowanie opinii członków Forum w sprawach dotyczących doskonalenia poziomu i sprawności funkcjonowania samorządu terytorialnego. Forum to opiniotwórcza grupa samorządowa, oparta na wspólnocie interesów zawodowych, niezależna od sympatii politycznych.

Powołania dla dyrektorów

Przymiarka do drona

Utrzymanie dróg

Bieżącym utrzymaniem dróg w Gminie Andrychów będzie się zajmować w tym roku LACH BUD z Sułkowic. 19 czerwca podpisano w tej sprawie umowę. Podpisy złożyli Burmistrz Tomasz Żak i Łukasz Lachendro – właściciel LACH BUD-u, a umowa nosi tytuł „Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Andrychów w roku 2019”.

Wykonawca zobowiązuje się w tym zakresie do: remontów dróg o nawierzchni kamiennej, dostawy sprzętu i materiałów, konserwacji rowów, przepustów i skarp, remontów i wymiany przepustów rurowych, wbudowania korytek, montaży krat najazdowych oraz „wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy”. Ogólny koszt to ponad 516 tys. zł.

Burmistrz w Zarządzie Forum


8 /

/ Lipiec 2019, nr 7 (78)

Profile for mamNewsa.pl

mamNewsa.pl numer 7 (78) lipiec 2019  

mamNewsa.pl numer 7 (78) lipiec 2019  

Profile for emdmedia
Advertisement