Page 1


Sang de violĂ­ a la teulada

El taller de poesia, 200


Albert Tugues

Sang de violĂ­ a la teulada

emboscall


Aquest llibre fou guardonat amb el premi “Jacint Verdaguer” l’any 1977. Membres del Jurat: Eduard Junynent, Miquel Martí i Pol, Segimon Serrallonga, Ricard Torrents i Lluís Solà.

La primera edició es va imprimir als obradors del Conservatori de les Arts del Llibre. Barcelona, 1979. Segona edició: emboscall, abril de 2014 Dipòsit Legal: B 10705-2014 ISBN: 978-84-92563-57-9 ©Albert Tugues © Portada: Matilda Sagan © Nota de contraportada, colofó i disseny de la col·lecció: Jesús Aumatell


ÍNDEX Donar morT una flor La balada de les formigues navalla Blues dels peus tallats Eixarm a la pell del silenci Vals sense mans Concert dels bells camins que no menen enlloc so articulat Quart espill de capvespre

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27

I Allegretto sempre cantabile II Quasi adagio

27 28

Maragdes de música i d’esglai Preludi amb gavines d’enyor I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

29 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42

Poema encès entre els ossos de la nit

L’epíleg d’un calidoscopi

29

45


E can casú de l’altre se fo un petit allunyat tantost fo l’un per l’altre molt fortament desirat. RAMON LLULL


Donar morT Rebre morT Condemnar un vaixell de ganivets i músicA Ferits de núvoL Una mort tranquil·la, com un pollet d’herba blancA Amb la mort a la gola del perfil de la misèriA Patir un martiri de mil plomes de nits i gavineS Semblar, algú, que vagi a cercaR La mort dels llavis de molsa cremadA Del meu somni clavat amb fem i tenebres pell d’escumA Personificació de la mort: generalmenT, Un esquelet d’amor sense dallA

9


una flor que no desitja res més que no té demana perdó als genolls d’un bes que no sap tallar-se les venes amb pètals groc de pluja i serradures ho recordes?

11


L’EPÍLEG D’UN CALIDOSCOPI

El meu ull davalla al sexe de l’amada: ens mirem, ens diem coses fosques, ens estimem l’un a l’altre com cascall i memòria, dormim com vi en les petxines, com la mar en el doll de sang de la lluna. Enlloc no es demana per tu– Lloat sies tu, Ningú* i Paul Celan cinc melodies d’herba juguen amb els dits de la meva mort contemplo els llavis de la crònica del Fracàs i ploro una mica a la vora d’un cranc blau

*Antoni Pous, Traduccions de Paul Celan. Ed. Lumen, Barcelona, 1976.

45


SANG DE VIOLÍ A LA TEULADA d’Albert Tugues, va ser estampat als tallers del Conservatori de les Arts del Llibre, de Barcelona, a cura de Judith Xifré, el 28 de Febrer de 1979. Reeditat per emboscall, s’ha imprès i enquadernat a Tordera, amb la combinació de producció artesanal i suport informàtic. El tiratge consta de 100 exemplars. Abril de 2014.


Sang de violí a la teulada  

Obra poètica d'Albert Tugues

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you