Täiesti lomp. Kalambuurikogumik

Page 1Oliver Lomp

Täiesti Lomp

Kirjastus Elust Enesest 2017


Kaane kujundanud Bruno Palmik Sisu kujundanud Lauri Juursoo Illustratsioonid Bruno Palmik Toimetanud Helve Hennoste ©Kirjastus Elust Enesest www.fb.com/elustenesest info@elustenesest.ee Kõik õigused on kaitstud. Ilma autoriõigus e omaniku e e lne va loata pole lubatud se lle raamatu ühte gi osa kopeerida, re produtse e rida e ga e dastada elektroonilisel, mehhaanilisel või muul viisil. Trükk Printon AS, Tallinn 2017 ISBN 978-9949-88-014-0 FSC C068125


2. Sumomaadleja näitas vastase vastu selgelt ülekaalu. 3. „Olge vagusi,“ manitses põllumees lapsi. 4. Sünoptikute lemmikkääne on ilmaütlev.18. Suitsiiditerroristi sünnipäeval tiksusid kõvemad mehed hommikuni.


72. „Jee!“ rõõmustasid koristaja lapsed, kui kuulsid, et jõuludeks minnakse Lapimaale. 73. Käisin väljas. Ühel naisel hakkas jahe ja ta küsis minu mantli endale selga. Võin nüüd kutsuda teda oma mantlipärijaks. 74. Firma tegevjuut käitub üsna kitsilt.


100. Telefonikõne. „Tere, kas ma Mona Lisaga saaksin rääkida?“ „Ei, ta on maal.“141. Viljandi psĂźhhopaadimees


163. August Gailit, Bernard Kangro ja Friedebert Tuglas läksid omal ajal Haapsallu suvitama. Kuidagi läks aga nii, et õhtul hakati viina võtma. Hommikul ärkas Gailit palja ülakehaga ja seltskonnas arutleti pikka aega küsimuse üle, kus on Augusti pluus.


257. Armastus esimesest silmatilgast. 258. Ma armastan sind ilu lõpuni! 259. Keeleteadlaste romantika: „Lähme tähti vaatama.“266. Eduka Marsi-ekspeditsiooni l천petanud kosmonaudid hakkasid tagasis천idul poolel teel viina viskama ja k천ik olid maani t채is.


286. Peep Taimla lemmikkääne on ilmaütlev. 287. Jaapanlasel on käes keskeariis. 288. No Fred Jüssi on küll mees soost.


302. Kirjanike vanasõna: „Tee tööd, siis tuleb ka arvustus“.


Maailma metsad ei ole pelgalt esmatasandi majandusresurss, vaid need on eelkõige elupaigaks suurele hulgale loomadele ja taimedele ning tagavad stabiilse globaalse kliima. Asjakohane metsamajandus, mis on kooskõlas ühtsete standarditega, on asendamatu osa sellest, kuidas äritegevus peaks toimuma keskkonda kahjustamata. Kirjastus Elust Enesest hindab seda kõrgelt ja raamatu valmistamiseks kasutatud paber on varutud metsa ökosüsteemi kahjustamata ja on keskkonnasõbralik.

978-9949-88-014-0 9 789949 880140


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.