Page 1

Eesti ettev천tete puiduvarumise poliitikad ja praktikad 2009-2011

SA Eestimaa Looduse Fond


• • • • • • • • • •

AS Stora Enso Eesti AS Lemeks AS Holmen Mets AS Södra Eesti AS UPM AS Nor-Est Wood OÜ Billerud Estonia OÜ Vara Saeveski AS Erapuit AS Toftan


• Kui suured on uuringus osalenud ettevþtete puiduvarumismahud?


Ettevõtte nimi

2005 Varumise maht (tm)

2007 Impordi maht

Varumise (tm)

2011 maht Impordi maht

Varumise maht (tm)

Impordi maht

AS Stora Enso Mets AS Metsäliitto Eesti AS Lemeks

1 900000 39%

1 000 000

10%

1500000

~1%

874 000

20%

580 000

5%

-

-

600 000

17%

500 000

25%

600000

~1%

AS Holmen Mets

500 000

8%

510 000

~0%

520000

0%

AS Nor-EstWood

500 000

14%

480 000

34%

280000

>1%

AS Södra Eesti

265 000

5%

343 000

30%

505000

0%

AS UPM

200 000 -

10% -

250 000 -

35% -

250000 40000

>1% 0%

20%

114 000

35%

183000

23%

OÜ Billerud Estonia OÜ Vara Saeveski 62 000* AS Erapuit

15 000

33%

15 000

0%

15000

0%

AS Toftan

-

-

270 000

34%

345000

33%


• Puiduvarumise mahud ei ole oluliselt uuringuaastatel muutunud, 2009. aastal toimus siiski enamikes ettevõtetes puiduvarumise langus. • Enamike ettevõtete impordi osakaal on marginaalne, peamiselt tuuakse puitu sisse Lätist. • Suurim väljakutse 6 aastase perioodi jooksul oli Venemaa ekspordi kokkukukkumine 2007. aastal, selgelt on liigutud kodumaise toorme kasutuse suunas.


• Milline on ettevþtete toormeallikate jaotus?


Ettevõtte nimi

AS Stora Enso Eesti AS Metsäliitto Eesti AS Lemeks

2005

2011

Füüsilin Pikaajalise Juhuslikud e isik d partnerid pakkujad või FIE

5-10%

55-60%

20%

RMK

Füüsiline isik või FIE

Pikaajalise Juhuslikud d partnerid pakkujad

RMK

10%

47%

16%

27%

-

-

-

-

10%

63%

7%

20%

10%

89%

1%

~0,01%

5%

45%

35%

15%

1%

59%

16%

24%

0%

78%

2%

20%

0%

0%

0%

100%

0%

60%

0%

40%

15%

1015%

60%

25%

1-5%

5%

50%

20-25%

20%

AS Holmen Mets

10%

60%

5%

20-25%

AS NorEstWood

5%

40%

5%

50%

AS Södra Eesti

5%

89%

1%

4%

AS UPM

0%

75-80%

10%

10-15%

-

-

-

-

0%

70-75%

1%

25-30%

0%

95%

2-3%

2-3%

0%

90%

10%

0%

-

-

-

-

0%

65%

10%

25%

OÜ Billerud Estonia OÜ Vara Saeveski AS Erapuit AS Toftan


• Endiselt suur juriidilisest isikutest ettevõtete arv tarnijateringis. • Juhuslikud pakkujad, kellega puudub pikem koostöökogemus – võrreldes kuue aasta taguse perioodiga hinnatakse neid täna pisut vähemaks. • Juhuslikke pakkujate osas erinevad seisukohad – ühelt poolt ei soovita tarnijateringi piirata, teiselt poolt teatud ettevõtetel koostöö uute vahendajatega puudub. • Pikk tarneahel loob võimaluse puidu päritolu- ja maksupettusteks ega loo ka erilist lisandväärtust.


• Kuidas ettevõtted kontrollivad puidu päritolu?


Päritolukontroll ja selle viisid: • Dokumendikontroll – andmete võrdlemine Metsaregistri infoga (pisteline või täielik). • Piiratud tarnijate ring – kui tarnijateks on pikaajalised koostööpartnerid, siis väheneb ka lisakontrollivajadus. • Raieauditid – pisteline kontroll railankidele. Ettevõtete sõnul on positiivseks arenguks viimase kolme aasta jooksul on olnud Metsaregistri metsateatiste avalik rakendus, lootusi on pandud ka EMPLi algatusel loodud e-veoselehe süsteemi ELVIS toimimisele.


Ettevõtte nimi

Auditite arv 2005

Auditite arv 2008

Auditite arv 2011

AS Stora Enso Eesti

50-60

48

41

AS Metsäliitto Eesti

70

80

-

AS Lemeks

2-3

4

2

AS Holmen Mets

24

60

60-70

AS Nor-EstWood

1-2

5

-

AS Södra Eesti

40

-

-

AS UPM

10

5

1

OÜ Billarud Estonia

-

-

-

OÜ Vara Saeveski

-

-

-

AS Erapuit

-

-

-

AS Toftan

-

-

-


• Millised on ettevþtete sþnastatud keskkonnapoliitikad?


• Tänu FSC sertifitseerimise laiale levikule oli kõigil ettevõtetel sõnastatud keskkonnapoliitika. • Poliitikad põhinevad enamasti FSC Kontrollitud Puidu standardi nõuetele – illegaalne puit; – GMO puit; – puit, mida varudes on kahjustatud kõrge kaitseväärtusega metsi; – puit, mis on varutud rikkudes inimõigusi või kohaliku kogukonna huve; – puit, mille raiumise eesmärgiks on istandike rajamine või muu mittemetsamaa loomine.


Ettevõte

ISO 14001

FSC tarneahel ja FSC PEFC kontrollitud puit metsamajanda -mine

AS Stora Enso Mets

2005

2005

AS Metsäliitto Eesti

2004

2005

AS Lemeks

2009

AS Holmen Mets

2006

AS Nor-EstWood

2006

AS Södra Eesti

2001

2009

AS UPM

2006

2006

OÜ Billerud Estonia

2011

OÜ Vara Saeveski

2009

AS Erapuit

2011

AS Toftan

2009

2009 2005

2010

Taotleb


• Vajadus ettevõttesisese keskkonnapoliitika järele

vs


• ELFi ettepanekud ettevõtetele • Ettevõtete keskkonnapoliitikad peavad olema Eesti oludele vastavad. • Ettevõtetel peaks olema sõnastatud metsanduslik “hea tava”, mille järgimist kontrollitaks raieauditite käigus. • Kõik ettevõtted peaks deklareerima, et ei varu puitu vääriselupaikadest ning seda ka Keskkonnaregistrist kontrollima


• ELFi ettepanekud seadusandjatele • Säilikpuude jätmise nõuet raielankidel tuleb tõhusamalt kontrollida. • Metsateatis tuleb muuta informatiivsemaks (VEPid, looduskaitsealused ja haruldased liigid, kultuuriväärtused). • VEPi kaitseskeem tuleb muuta kiiremas korras toimivaks. • Parandada EMTA võimekust varimajanduse vähendamiseks metsasektoris.


Foto: Rainal Kurbel

T채nan!

Liis Kuresoo Liis.kuresoo@elfond.ee 56243102 www.elfond.ee/mets

Profile for Eestimaa Looduse Fond

Eesti ettevõtete puiduvarumispoliitikad ja –parktikad, kolmanda kordusuuringu esitlus  

Liis Kuresoo, Eestimaa Looduse Fond

Eesti ettevõtete puiduvarumispoliitikad ja –parktikad, kolmanda kordusuuringu esitlus  

Liis Kuresoo, Eestimaa Looduse Fond

Profile for elfond
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded