__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Metsaühistud - usaldusväärne võimalus puidu müügiks ja ostuks. Mikk Link Keskühistu Eramets Läänemaa Metsaühistu

ELF seminar 2012 Tallinn „Väljakutsed ja lahendused teel jätkusuutliku puiduvarumisturuni.“


Tugis端steem

Metsa端histu


Tugisüsteem Asutatud 1992

EESTI ERAMETSALIIT on erametsaomanike esindusorganisatsioon, kelle liikmeteks on metsaomanike kohalikud organisatsioonid (ühistud, seltsid, liidud). Liidu põhifunktsioon on metsaomanike huvide esindamine metsapoliitikas.

PEFC – Eesti Erametsaliidu rühmasertifitseerimine Kokku sertifitseeritud ca 55 000 ha metsamaad


Tugisüsteem SA Erametsakeskus on riigi asutatud sihtasutus, mille ülesandeks on metsaomanike kompetentsi tõstmine ning keskkonnasõbraliku ja efektiivse erametsanduse edendamine. Erametsakeskuse tegevusvaldkonnad: • Metsandustoetuste andmise korraldamine • Erametsanduse tugisüsteemi arendamine • Erametsandusega seotud muu arendustegevus


Metsaühistu • MTÜ või TÜ • Tegevus - Metsa majandamine • Liikmed – metsaomanik, era- või juriidiline isik • 46 metsaühistut • Liitunud ca 5% • Pindala poolest 25%


Metsaühistu Eesti Metsanduse Arengukava 2010-2020

Baastase

Saavutustase – 2010-2020

Metsaühistutesse kuuluvate metsaomanike metsamaa pindala

150 000 ha

500 000 ha

Metsaühistute kaudu müüdud puidu maht

65 000 m3

5 miljonit m3

Aasta

Liikmete arv

2012

120

2013

200

2014

320

2015

480

Erametsanduse toetamise määrus


Metsaühistu • Kellele ja miks on metsaühistu vajalik? • Metsaomanikule – pädevus ja kompetents, konkurentsivõime ja jätkusuutlikus • Tööstusele – kvaliteetne tooraine ja tarnekindlus • Tarbijale – Puitmassist toodete kättesaadavus ja kvaliteet • Ühiskonnale – taastuva loodusresurssi jätkusuutlik kasutus


Puidu m端端k l辰bi metsa端histu Eesti keskmine metsaomanik 11ha

- elab metsast eemal - ei ole metsaspetsialist


Puidu müük läbi metsaühistu Eesti keskmine metsaomanik 11ha

- elab metsast eemal - ei ole metsaspetsialist

Kust alustada? Seadusandlus? Hind? Usaldusväärus? Praktika? Kes jagab informatsiooni?


Puidu müük läbi metsaühistu Eesti keskmine metsaomanik 11ha

- elab metsast eemal - ei ole metsaspetsialist

Kust alustada? Seadusandlus? Hind? Usaldusväärus? Praktika? Kes jagab informatsiooni?

Kvaliteet? Legaalsus? Stabiilsus? Hind?

Ostja


11ha

11ha

5ha 11ha

11ha

100ha 11ha

Kust alustada? Seadusandlus? Hind? Usaldusv채채rus? Praktika? Kes jagab informatsiooni?

Kvaliteet? Legaalsus? Stabiilsus? Hind?

Ostja


11ha

600 koormat

11ha

5ha 11ha

11ha

100ha

Metsa체histu

11ha

Kust alustada? Seadusandlus? Hind? Usaldusv채채rus? Praktika? Kes jagab informatsiooni?

Kvaliteet? Legaalsus? Stabiilsus? Hind?

Ostja


11ha

600 koormat

11ha

5ha 11ha

11ha

100ha 11ha 11ha

5ha 11ha

11ha

Kust alustada? Seadusandlus? Hind? Usaldusv채채rus? Praktika? Kes jagab informatsiooni?

11ha

5ha 11ha

11ha

100ha 11ha

Kvaliteet? Legaalsus? Stabiilsus? Hind?

Ostja


11ha

20 000 koormat

11ha

5ha 11ha

11ha

100ha 11ha 11ha

5ha 11ha

Kust alustada? Seadusandlus? Hind? Usaldusv채채rus? Praktika?

Kesk체histu ErametsKes jagab informatsiooni?

11ha

11ha

5ha 11ha

11ha

100ha 11ha

Kvaliteet? Legaalsus? Stabiilsus? Hind?

Ostja


11ha

Kust alustada? Seadusandlus? Hind? Usaldusv채채rus? Praktika? Kes jagab informatsiooni?

Kvaliteet? Legaalsus? Stabiilsus? Hind?

Ostja


Näide!

Miks?

Erametsaomand valdavalt väike ning killustatud!

Korraldatud eramets 33988 ha Korraldatud erametsamaa – Keskkonnateabekeskus 03/2011


Riigimetsad

Korraldatud riigimets 20711 ha Korraldatud riigimetsamaa – Keskkonnateabekeskus 03/2011


Keskühistu Eramets 25.mail 2009 Tulundusühistu Liikmed on metsaühistud Metsaomanike konkurentsivõime tõstmine Metsaühistute süsteemile tulu teenimine

Läbiv tegevuspõhimõte- maksimaalselt palju puidu lõppostja poolt makstavast hinnast viiakse metsaomanikuni.


Keskühistu Eramets Metsaomanik Metsaühistu Keskühistu Lõppostja

Vahendaja Lõppostja


Keskühistu Eramets Keskühistu Eramets prioriteedid paberipuidu, küttepuu ja hakkepuidu eksport saepalgi müük kodumaistele saetööstustele hakke ja hakkepuidu müük kodumaistele tarbijatele pikaajalised majandamislepingud metsaomanikega • saepalgi eksport (ebasoodsate siseturu nõudluse korral) • • • •


Keskühistu Eramets KÜ Eramets turueelised • Täielik läbipaistvus metsaomaniku jaoks • Madal marginaal ehk teenustasu • KÜ ei ole kasumit taotlev ettevõte, samuti pole seda ka KÜ liikmed


Keskühistu Eramets Turg Eesti siseturg 1. Stora Enso Eesti AS 2. Metsaliitto Eesti AS 3. Toftan AS 4. Lemeksi Grupi ettevõtted 5. UPM-Kymmene Otepää AS 6. Ecobirch AS 7. Nor-Est Wood AS 8. Vara saeveski OÜ 9. AS Eesti Energia 10. AS Repo Vabrikud 11. Södra Eesti AS 12. Valmos OÜ 13. Barrus AS

Välisturg 1. Korsnäs AB 2. Klausner Nordic Timber 3. Zellstoff Stendal Holz GmbH


Tulemused 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0

Hake (tm) Materjal (tm) Raie천igus (tm)

2008

2009

2010

2011

2012


Metsaühistud - usaldusväärne võimalus puidu müügiks ja ostuks. Võimalus on loodud

Tugevdamine Kättesaadavaks tegemine

ELF seminar 2012 Tallinn „Väljakutsed ja lahendused teel jätkusuutliku puiduvarumisturuni.“


Tänan! Mikk Link mikk.link@erametsaliit.ee

ELF seminar 2012 Tallinn „Väljakutsed ja lahendused teel jätkusuutliku puiduvarumisturuni.“

Profile for Eestimaa Looduse Fond

Metsaühistud - usaldusväärne võimalus puidu müügiks ja ostuks  

Mikk Link, keskühistu Eramets

Metsaühistud - usaldusväärne võimalus puidu müügiks ja ostuks  

Mikk Link, keskühistu Eramets

Profile for elfond
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded