__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

KESTLIK PUIDUTURG Kus oleme, kuhu püüdleme?

25.05.2012. Ott Otsmann, EMPL


Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit Visioon Ühiskond vajab uusi, kestlikke lahendusi tööstuse, energeetika ja tarbimise arengus. Puit on taastuv materjal ja lahendus!

Missioon Aidata kaasa puidu laialdasele kasutamisele Eestis, mõjutada Eesti metsa- ja puidutööstussektori konkurentsitegurite arengut ning sektori panuse kasvu ühiskonda.


Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

Mis ettevõtete tegevust määrab ja mõjutab? Tarbijate/klientide soovid ja nõudmised Vastutus tööandjana Konkurents toormeturul Konkurents müügiturul Omanike seatud eesmärgid Ärieetika Majanduskeskkond


Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit Mis on tähtis ettevõtetele metsa- ja puidutööstuses? Kestlik metsandus tagab töö ja leiva meile ja meie järeltulijatele

 Läbipaistev puiduturg hoiab ära ebaterve konkurentsi

 Kõigile võrdselt toimivad regulatsioonid

 Sisuline kestlikkus, liigne bürokraatia võib tähendada vastupidist

 Ausad hinnangud sektori tegevusele


Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

Mis ettevõtetel täna on ja millega peab arvestama?

• Tarneahela sertifikaate: FSC 128; PEFC 16, (EMPLs 60%) • ISO 14001, ISO 9001, EMAS jt • Metsaseadus, muud alaga seonduvad seadused • Määrustikud, eeskirjad, regulatsioonid • Tulevane EU Timber Regulation


Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

Milliseid praktikaid kasutatakse täiendavalt? Ettevõtted toovad täiendavalt välja: Seadusega või standardiga sätestatu on vähimaks tasemeks Ettevõtte Keskkonnapoliitika Heade tavade järgimine Keskkonnaleping hankijaga Täiendav dokumentide koopiate võtmine ja säilitamine Panustatakse töötajate ja ka allhankijate töötajate täiendkoolitusse


Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

Milliseid praktikaid kasutatakse täiendavalt? Ettevõtted toovad täiendavalt välja: Regulaarsed ja pistelised väliauditid koormatele ning lankidel (sh koos ELF ja FSC audiitoritega) Auditite tulemusel otsused, kas hankijatega koostöö jätkub või mitte Lankide ja materjalivirnade pildistamine koos GPS positsioneerimisega. Salvestatud fotod. Võimalik päritolu tuvastada. Autode jälgimine onlines GPS seadme abil

NB! On siiski selge, et ettevõtetele ei saa panna politsei rolli!


E- veoseleht

E-veoselehe kasutuselev천tt puiduveol


Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit Ajakirjanike infopäev september’2010

E-veoseleht = päritolu operatiivne jälgimine • • • • • • • •

Tellija: EMPL Süsteemi arendaja – Webmedia AS Kvaliteedikontroll – ASA Quality Services OÜ Projektijuht – Sulev Švilponis Töörühma juht – Mait Marran Projekti maksumus 3,6 milj EEK Põhifinantseerija - EL Regionaalarengu fond RIA kaudu 85% Operaator - Elion Ettevõtted AS


Kaasfinantseerimine Projektis osales ka kaasfinantseerijana 20 metsa- ja puidusektori ettev천tet

E-veoselehe kasutuselev천tt puiduveol


Veoselehe kaardivaade


Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

Miks siis ikkagi on ka probleeme?

 Metsaomaniku õlgadele pandud regulatsioonid on keerukad. Seetõttu tekib metsaomaniku valestitegemise ja karistuse kartuses tööpõld illegaalidele. Metsaomaniku maksusüsteem ei võimalda kõiki saadud tuluga seotud kulusid maha arvata, see pole õiglane. (3a muudatus oli positiivne) Korralikku metsandusharidust ei ole saanud sugugi mitte kõik metsas tegutsejad.


Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

Kuhu panustada täiendavalt? Metsaomaniku regulatsioonid peavad olema liigse bürokraatiata, nii et tal oleks lihtne oma metsa majandada Oluline on panustada ühiskonnas metsandusharidusse ja metsandusalasesse koolitusse. Metsaomaniku maksusüsteem peab olema õiglane (teatud arengud ongi toimunud juba). Hoida ära illegaalide tegevus Ühiselt kõigi seotud organisatsioonidega parandada metsanduse mainet, anda ühiskonnale teavet metsanduse kestlikkusest ja taastuva ressursi kasutamise eelistest taastumatu ees


Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

Kestlikkuse näitajad

§ EU Timber Regulation

• Kõik normid püüdlevad kestlikkuse suunas. • Eri süsteemid peaks tunnustama rohkem üksteist tarneahelas. • Topeltsüsteem = topeltkulu = täiendav raiskamine ja säästmatus?


Keskendume peamisele! Taastuv asendab taastumatut = kestlikkus


Profile for Eestimaa Looduse Fond

Kestlik puiduturg  

Ott Otsman, Eesti Metsa- ja Puidutööstuste Liit

Kestlik puiduturg  

Ott Otsman, Eesti Metsa- ja Puidutööstuste Liit

Profile for elfond
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded