__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Eesti metsasektor 체leminekul j채tkusuutlikkusele? J채tkusuutlikkuse integreeritud hindamine Evelin Urbel-Piirsalu 25.05.2012


Doktoritöö • Säästva Eesti Instituut/Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus • Lundi Ülikool (Rootsi) • 2004-2010


Eesmärgid • Analüüsida jätkusuutlikkuse hindamise vahendeid ja meetodeid ning nende sobivust metsasektori hindamisel • Analüüsida metsasektori panust Eesti säästvasse arengusse


Teoreetiline baas ja meetodid • Ülemineku teooria ja kontseptsioonid • Huvirühmade analüüs • Intervjuud


Ăœlemineku teooria Macro-level (societal landscape)

Meso-level (regimes)

Micro-level (niches)


Huvir端hmade anal端端s


Ülemineku analüüs


Ülemineku analüüs


Peamised väljakutsed ja lahendused 1. Jätkusuutliku metsanduse definitsiooni kahesus – Selgem definitsioon ja progressi hindamine – Pika-ajaline planeerimine


Peamised väljakutsed ja lahendused 2. Võti on erametsnike käes – Metsaomanike vajaduste ja eelistuste määratlemine – Sertifitseerimine – Metsaomanike õigusliku võimu toetamine – Metsaökosüsteemide teenused ja selle hindamine


T채nan!

Profile for Eestimaa Looduse Fond

Eesti metsasektor üleminekul jätkusuutlikkusele?  

Evelin Urbel-Piirsalu, Säästva Eesti Instituut

Eesti metsasektor üleminekul jätkusuutlikkusele?  

Evelin Urbel-Piirsalu, Säästva Eesti Instituut

Profile for elfond
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded