Page 1

№18 (262) 18–30 вересня 2013 р. www.electrotema.com.ua Низьковольтне обладнання

Cистеми автоматизації

Електроенергетичне обладнання

ВІТЧИЗНЯНИЙ ВИРОБНИК

ПРОПОЗИЦІЇ

На провідних позиціях енергомашинобудування Ярослав Якимович

ТОВ «Фурлендер Віндтехнолоджі» є першим і досі єдиним підприємством в Україні, яке виробляє вітроенергетичні установки мультимегаватного класу. Отож, зрозумілим є зацікавлення «ЕлектроТЕМИ» саме цією фірмою. Якщо ж ще зважити на ускладнення правил отримання «зеленого» тарифу, зумовленими нещодавніми змінами до Закону «Про електроенергетику», тобто вимогами щодо частки місцевої складової продукції і послуг при будівництві «альтернативних» електростанцій, дискусії, що розгорнулися з цього приводу, то увага до нього тим паче актуальна. З офіційних джерел відомо: дата народження підприємства – 11 жовтня 2010 року; 24 березня 2011-го у німецького партнера АТ «Фурлендер» придбано ліцензію на виробництво вітроенергетичної установки потужністю 2,5 FL2500 МВт. За найкоротші терміни на місці напівзруйнованих будівель на базі Краматорського заводу важкого верстатобудування створено сучасне підприємство «Фурлендер Віндтехнолоджі». У вересні 2012 року за участю столичних високопосадовців офіційно відкрито вітчизняне виробництво вітротурбін мегаватного класу. Яке воно нині, чим озачений минулий період у роботі колективу, у чому слід вбачати його перспективи – про це випала нагода порозмовляти під час одного з енергетичних форумів у Києві із начальником диспетчерської служби Юрієм ШЕВЧЕНКОМ. – Товариство з обмеженою відповідальністю «Фурлендер Віндтехнолоджі» – високотехнологічне підприємство, складальний цех якого площею 5 тис. м² розрахований на випуск 200 вітроустановок на рік. Наш колектив – це молоді, кваліфіковані, амбітні фахівці, здатні забезпечити виконання робіт на рівні кращих європейських зразків, упевнені у завтрашньому дні, – розповів Юрій Васильович. Наразі щодо основних компонентів установок ми змушені покладатися на поставки з-за кордону. Однак поступово нарощуємо частку вітчизняних виробів. Нині уже п’яту частину із близько 2500 окремих деталей можемо отримати з українського машинобудівного ринку. Отже, завдяки «Фурлендер Віндтехнолоджі», посилюється й машинобудівна галузь країни. Україна має десятиліття досвіду використання енергії вітру. Зараз

ñ. 4, 5

моДерніЗаЦіЯ: чаСтотні ПеретворЮвачі чи СтанЦіЇ УПравЛіннЯ ЗаХиСтУ ДвиГУна (СУЗД) та ПУСкокомПенСУваЛЬні СтанЦіЇ (ПкС) В сучасних умовах ринкової економіки є два основних напрями роботи з обслуговування і догляду енергетичного господарства підприємства, серед якого значну частку становлять асинхронні електродвигуни з короткозамкненим ротором.

ТЕНДЕНЦІЇ

ñ. 6

нкре: ЗбіЛЬШУЮтЬСЯ обСЯГи бУДівниЦтва, реконСтрУкЦіЇ та моДерніЗаЦіЇ веЛикиХ енерГетичниХ об’єктів З часу проголошення Україною незалежності й до 2007 року, тобто за 16 років, було реконструйовано та модернізовано лише 2 енергоблоки ТЕС (№4 Старобешівської та №8 Зміївської).

ПРО ЦЕ ГОВОРЯТЬ

ñ. 7

нові можЛивоСті на енерГоринкУ З’ЯвЛЯтЬСЯ тіЛЬки тоДі, коЛи вДаСтЬСЯ виріШити ЗаДавнені ПробЛеми Влада ніяк не зважиться змінити діючу модель енергоринку, недоліки якої поглиблюються щороку. Бізнес уже не просто дозрів, а «перезрів» у бажанні купувати електроенергію напряму і не дотувати занижені ціни на електроенергію для населення.

ця технологія, орієнтована на майбутнє, отримує новий, сучасний базис. Наше підприємство тісно пов’язане з Краматорськом, Донецькою областю, його розвитку, становленню всіляко сприяє місцева влада. Краматорськ віддавна славен як центр важкого машинобудування, має багаті галузеві традиції, і нам надали значну підтримку великі, відомі підприємства міста, насамперед ЕМСС, КЗВВ. Завдяки цьому у нас не було труднощів із кваліфікованими кадрами, формуванням повноцінного колективу. – Ми постійно повідомляємо про впровадження в Україні нових ВЕС і, зрозуміло, саме «Фурлендер Віндтехнолоджі» оснащує вітчизняні вітропарки сучасними вітроустановками. – Так, але ми крок за кроком здобуваємо визнання на ринку й виходимо за межі України. Насамперед це пов’язано з тим, що гарантуємо надійну експлуатацію енергоустановок терміном до двадцяти років. Цей показник є провідним у міжнародній практиці

і стає новим досвідом для промисловості нашої країни. Незабаром у Краматорську буде обладнано сучасний диспетчерський центр управління, з якого здійснюватиметься дистанційний контроль і керування всіма вітроустановками. За необхідності ремонту установок, із цього диспетчерського центру задіють сили сервісу по всій країні. Варто ще відзначити, що, завдяки вітроустановкам, відкриваються нові можливості на місцях їх розташування; в регіоні створюються робочі місця, вибудовується інфраструктура, люди отримують нову перспективу. Кожна вітроелектростанція приносить у регіон близько 30 млн грн інвестицій; кожна вітроустановка типу FL2500 виробляє, залежно від місця розташування та умов вітру, від 5 до 8 млн КВт-год на рік. – Зараз якраз логічно сказати про проекти, до реалізації яких причетне ТОВ «Фурлендер Віндтехнолоджі». Закінчення на с. 8 cmyk


cmyk№ 18   18–30 вересня 2013 р. ФОРУМИ, ВИСТАВКИ

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №5874 від 19.02.2002 р. Засновник Василь Масюк Видавець ТзОВ «Редакція газети «ЕлектроТЕМА» Директор Михайло КОВАЛЬЧУК В. о. головного редактора Михайло КОВАЛЬЧУК Поштова адреса: а/с 5911, м. Львів, 79054 Адреса редакції: вул. Садова, 2а, м. Львів, Україна Тел./факс: (032) 244–11–66, 244–11–67 e–mail: eltema@eltema.com.ua, www.eltema.com.ua, www.electrotema.com.ua

Передплатний індекс 23717 © ТзОВ «РГ «ЕлектроТЕМА», 2013 Тираж – 10 000 примірників Періодичність – двічі на місяць Ціна договірна –––––––––––––– Погляди авторів публікацій не завжди збігаються з думкою редакції. Редакція залишає за собою право не листуватися з читачами. Рукописи не рецензуємо і не повертаємо. За достовірність поданої у матеріалах інформації відповідають автори матеріалів. За зміст і достовірність інформації у рекламних та інших повідомленнях і за якість рекламованого товару відповідає рекламодавець. Передрук дозволено з письмової згоди редакції. ––––––––––– Газета «ЕлектроТЕМА» є учасником медіа–групи «ПромІнфо»

Шеф–редактор Петро Баландюх www.prominfo.com.ua ––––––––––– Газета надрукована у Спільному українсько-чеському підприємстві ТзОВ «ПОЛІ» (м. Львів, вул. Сахарова, 35) Замовлення №

«Разом ми творимо основу для успішного розвитку нашої країни» Ярослав Якимович

У заголовок публікації винесені слова із привітання голови Запорізької облдержадміністрації Олександра Пеклушенка учасникам і гостям ІІІ Міжнародного енергетичного форуму «Енергозбереження та енергоефективність», що відбувся днями у виставковому центрі «Козак-Палац». Слова ці сповнені особливого змісту, адже саме енергетична галузь зумовлює визначальний вплив на темпи та пропорції економічного зростання, оптимізація енергопостачання і енергоспоживання відіграє важливу роль у процесі соціально-економічної модернізації. Й оце «разом» маємо також трактувати по-особливому, адже йдеться не тільки про широке коло вітчизняних фірм, компаній, представлених на заході, гостей, відвідувачів-фахівців, а й про те, що географію форуму уособлювало представництво Білорусі, Великобританії, Іспанії, Німеччини, Польщі, Росії, Фінляндії, Франції. Під час урочистестей із нагоди відкриття форму, окрім заступника голови Запорізької ОДА Петра Гончарука, президента Торговопромислової палати України Геннадія Чижикова, виступили генеральні консули в Україні (Донецьк) Німеччини – Детлеф Вольтер, Польщі – Якуб Волон-

севич, радник з економічних питань Посольства Фінляндії в Україні Юссі Сойні. Як і торік, ми стали свідками різноманітних презентацій енергоефективних технологій та матеріалів, але цього разу не тільки для суто споживчої сфери, об’єктів ЖКГ, тепер у центрі уваги була енергетична стратегія у промисловості. Згідно з програмою, відбулися дискусії, присвячені альтернативній енергетиці та інноваційним технологіям, що дають змогу бізнесу домагатися більшої рентабельності, а державі – суттєвого зменшення витрат на комунальну сферу. Серед провідних тем, обговорених під час конференцій, – енергоощадні технології у промисловості та комунальній сфері; відновлювані джерела енергії з практичної точки зору – досвід європейських технологій у вітроелектростанціях України; фінансування енергетичних проектів; особливості реалізації проектів за «зеленим» тарифом; досвід будівництва найбільшої вітроелектростанції в Україні; зберігання та утилізація біогазу на полігонах твердих побутових відходів тощо. Зокрема, енергетичний потенціал регіону представив заступник голови облдержадміністрації Петро Гончарук, а міський голова Запоріжжя Олександр Сін – муніципальний енергетичний план. З відповідними доповідями виступили: директор асоціації «Європейсько-Українське енергетичне агентство» Девід Ческ’я; керівник департаменту із перспективного розвитку ТОВ «Вінд Пауер» Іван Лисенко; координатор програми USELF Валентин Дідик; технічний радник представницького офісу корпорації NEFKO в Україні Андрій Каташов; старший консультант ПАТ «КPMG Аудит» Єлизавета Богданова; адвокат, радник «Danevych law firm» Максим Сисоєв; заступник начальника територіального управління Держагентства з енергоефективності й енергозбереження України Володимир Бегаль; президент Центру муніципального менеджменту (Хабітат), науковий керівник Програми ООН-Хабітат зі стратегічного планування в Україні Олександр Затолокін; представник асоціації «Енергоефективні міста України», голова правління

«Українське некомерційне енергетичне агентство» Сергій Кошарук; директор асоціації «Кластер «Енергоощадність» Олександр Чорноусенко та інші. Енергоощадні технології у промисловості безпосередньо висвітлили на прикладі провідних підприємств АТ «Мотор Січ», ВАТ «Запоріжсталь», досвід застосування методики ЮНІДО (ООН) – на підприємствах регіону. Водночас у межах форуму відбулася Х Спеціалізована виставка «Енергія 2013», на якій свою продукцію та розробки репрезентували 85 підприємств, організацій майже з усіх регіонів країни. Вони, здебільшого, були об’єднані на стендах обласних торгово-промислових палат. Таким чином й була структоризована цьогорічна запорізька «Енергія». Серед експонентів були відомі виробники, як, наприклад, ПАТ «Запоріжтрансформатор», ТОВ «Токмак Солар Енержі», ТОВ «Волинь-Кальвіс», «НВФ ЕнергоСистеми», ТОВ «Ватра-Південь», ПАТ «Іскра», ПП «Альфа Енерго Груп», ПП «Прочан» та інші. Однією з визначальних ознак нинішньої виставки стало підбиття підсумків конкурсу «Енергоефективність та енергозбереження», який проводять ТПП України спільно з регіональними торгово-промисловими палатами та іншими зацікавленими організаціями. Від Запорізької області представили 13 проектів різної спрямованості: енергоощадні технології у промисловості, ЖКГ, утилізації тощо. Разом з підприємствами до конкурсу долучилися й вищі навчальні заклади. Серед учасників – АТ «Мотор Січ» із розробкою сміттєпереробного енергетичного комплексу, призначеного для утилізації твердих побутових та відходів господарської діяльності підприємств. Результат його роботи – отримання теплової та електричної енергії, а залишки переробки можна використати у дорожньому будівництві. Запорізька державна інженерна академія репрезентувала проект із використання водовугільного палива у котлах низької потужності. Тут основне завдання полягає у використанні на підприємствах стічних вод та відходів вугілля як енергетичного продукту. Нова методологія

вирізняється екологічністю та ресурсозбереженням. Серед інших учасників помітними були розробки ПП «Техіндустрія», ТОВ «Преміум інжиніринг», а також приватної особи – Володимира Омельченка, який представив вітроенергетичний сифон. Зацікавлення викликав й особистий проект – набір обладнання сонячної енергоситеми для дитячого садка інженера Вячеслава Плетенця. Переможцями конкурсу визнані: перше місце – АТ «Мотор Січ»; друге – ДП «Івченко-Прогрес», Бердянський державний педагогічний університет; третє – Інститут технічної теплофізики НАН України, Запорізька державна інженерна академія. Усі експоненти, до речі, «Енергетики 2013». Насамкінець зазначимо, що побувавши втретє поспіль на міжнародному енергофорумі у «Козак-Палаці», переконуємося: захід – значимий, привертає увагу все більше людей, фахівців енергетичного сектора економіки та суміжних галузей. Його ключове значення – суттєве поліпшення інвестиційного клімату. На цьому наголошував президент ТПП України Геннадій Чижиков: «Вітчизняна енергетика потребує масштабних інвестицій. Вони ж прийдуть в Україну, якщо ми продемонструємо усталену тенденцію до підвищення конкурентоспроможності, включаючи масове запровадження найпередовіших технологій. Йдеться не тільки про методи та засоби зниження енергоспоживання. Підвищення енергоефективності у всіх галузях вітчизняної економіки – це модернізація промисловості, поліпшення умов проживання наших громадян, виробництво нових високотехнологічних товарів. Нині енергоощадні технології перебувають на стадії революційного розвитку». ІІІ Міжнародний енергетичний форум, Х Спеціалізована виставка енергетичного обладнання і технологій «Енергія 2013» стали плідним майданчиком для дискусій, продуктивного діалогу предстаників бізнесу і науки, засвідчили усвідомлення необхідності йти курсом реформ, прагнення успішно вирішувати ускладнені кризовими явищами завдання в економіці країни.


№ 18    18–30 вересня 2013 р.

3

на правах рек­лами

Інноваційність у кожній жилі. Новий ÖLFLEX® від «Lapp Group» Знайти ідеальну комбінацію максимальних характеристик продукції при максимальній економічній ефективності – головне завдання будьякої виробничої компанії. І щоб цього досягти, необхідно дотримуватися відповідних вимог у процесі виробництва всіх компонентів.

ДиверСиФікаЦіЯ – кЛЮч До УСПіХУ Вимоги в різних галузях промисловості можуть значно відрізнятися, основна проблема, з якою стикаються виробники кабелю, – це виконання продукцією точно того функціоналу (не більше і не менше), якого вимагають стандарти продуктивності, при цьому зберігаючи високі стандарти якості. Очевидно, що кожен клієнт повинен отримати продукт, який має оптимальне поєднання необхідних характеристик при мінімально можливих витратах. Керуючись цією ідеєю, «Lapp Group» розробила два нових види кабелю лінійки ÖLFLEX®: ÖLFLEX® CLASSIC 110 і ÖLFLEX® SMART 108. Як частина оновлення, кабель ÖLFLEX® CLASSIC 110 був удосконалений і нині має нові технічні характеристики, а отже, і сфера його застосування розширилася. Кабель є оливостійким і може використовуватися в умовах змінного вигину при монтажі в буксируваних кабельних ланцюгах. Завдяки таким властивостям як стійкість до торсійного скручування, ÖLFLEX® CLASSIC 110 стане ідеальним рішенням, наприклад, для вітрових електростанцій. На додаток до цього, порівняно зі своїм попередником, оновлений ÖLFLEX® CLASSIC 110 має ширший температурний діапазон від -15°C до +70°C, а при нерухомій прокладці може використовуватися навіть при темпера-

турі до -40°C. Таким чином, тепер монтаж кабелю можливий поза приміщеннями навіть у зимовий період часу, що допоможе істотно скоротити бюджет проекту. Повторимося, що основна мета модернізації «класичного» продукту полягає у створенні кабелю, який відповідає будь-якій, найіндивідуальнішій, вимозі. ÖLFLEX® CLASSIC 110 представлений у 145 типорозмірах із кількістю жил від 1 до 100, що робить його ідеальним кабелем для застосування практично у всіх промислових галузях.

тов «ЛаПП УкраЇна тов» Харківське шосе, 201-203, київ, 02121 тел.: 044 4956000 Факс: 044 4907630 E-mail: sales@lappukraine.com, Web: www.lappukraine.com

оПтиміЗаЦіЯ ЯкоСті та економіЇ На противагу «класичній» версії, підхід у роботі з кабелем ÖLFLEX® SMART 108 полягав у тому, щоб урізати його властивості до того рівня, який справді необхідний. Його базових характеристик цілком достатньо для більшості сфер застосування, і деякі специфічні технічні характеристики були упущені на користь зниження вартості продукту. У той же час, габарити, вага й електротехнічні властивості SMART 108 і CLASSIC 110 повністю ідентичні. Продуктовий ряд ÖLFLEX® SMART 108 був скорочений до 29 найвикористовуваніших типорозмірів перерізом до 2,5 мм² із кількістю жил від 1 до 7. Обидва кабелі були протестовані та підтверджені сертифікатами VDE, і їх виробництво суворо контролюється. На додаток до звуження низки характеристик кабелю, щоб домогтися максимальної економічності продукту,

були введені деякі логістичні обмеження. ÖLFLEX® SMART 108 поставляється дистриб’юторам і дилерам зі складу «ЛАПП Україна» ТОВ тільки стандартними 1000-метровими барабанами. Виняток становить 7-жильний кабель (перерізом від 0,5 до 2,5 мм2), який доступний у трьох стандартних довжинах – 250, 500 і 1000 м. Кінцеві покупці можуть придбати кабель будьякої довжини і в будь-який момент у широкої партнерської мережі. На сьогодні кабель доступний зі складу в Києві, Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Черкасах, Запоріжжі, Дніпропетровську, Донецьку, Кривому Розі, Кіровограді, Харкові, Одесі, Херсоні, Хмельницькій області й АР Крим.

виСновок Підвищення вимог у виробничих процесах, доступність продукції зі складу та економічна ефективність сприяють дедалі чіткішій диференціації компонентів виробничого обладнання. Навіть найдрібніші компоненти, такі як контрольний і силовий кабель, можуть зробити свій внесок у загальну ефективність виробництва, якщо вони оптимально скроєні за рівнем складності відповідного застосування. Необхідний набір характеристик у поєднанні з високою якістю і максимальною економічною ефективністю – це той виклик, який подолали розробники кабелів для широких сфер застосування і різних галузей промисловості.

cmyk


cmyk№ 18   18–30 вересня 2013 р. на правах рек­ла­ми

Модернізація: частотні перетворювачі чи станції управління В сучасних умовах ринкової економіки є два основних напрями роботи з обслуговування і догляду енергетичного господарства підприємства, серед якого значну частку становлять асинхронні електродвигуни з короткозамкненим ротором: Тривалість «життєвого циклу» двигуна забезпечується: • керуванням двигуном відповідно до його технічних характеристик; • недопусканням увімкнення двигуна на ненормальні режими або в мережу з неприпустимими параметрами. Заощадити на обслуговуванні двигуна можна за допомогою: • економії електроенергії у зв’язку зі зміною підходу до керування двигуна; • економії коштів на обслуговування елементів схем керування і захисту двигуна; • економії людських ресурсів при забезпеченні автоматизованого керування двигуном. Є такі шляхи вирішення вищевказаних завдань (як при експлуатації вже встановленого електродвигуна, так і при купівлі нового): • модернізація схем керування електродвигуна з використанням частотного перетворювача як основного елемента; • застосування пускокомпенсувальних установок, для зменшення споживання реактивної енергії електродвигуном і зменшення завантаження живлячої лінії; • заміна кабелів, монтажу допоміжного обладнання. Основним недоліком при цьому шляху є дорожнеча частотних перетворювачів, частотного перетворення загалом і окремих моделей зокрема. При використанні частотних перетворювачів (ЧП) треба враховувати певні фактори, що впливають на роботу двигуна: • електромагнітні перешкоди, що створюють напівпровідникові ключі; • різкі стрибки напруги з відхиленням (du/dt) до 10 кВ/ мкс, що передчасно зношують ізоляцію обмоток, кабелів та іншого обладнання; • стрибки напруги у результаті перевідбиття хвиль, що можуть спричинити пошко­ дження ізоляції на обмотках двигуна; • підвищення шуму двигуна через несинусоїдальність напруги живлення; • вібрація при роботі на різних швидкостях; • термін експлуатації частотного перетворювача (конденсатора шини постійного струму) – зазвичай від трьох до п’яти років; • обмеження потужності живильної ТП, складнощі монтажно-налагоджувальних робіт при встановленні на всі АД пристроїв ПП або ЧП. Перелічивши недоліки частотних перетворювачів, не можна забувати і про їхні переваги – економію енергоресурсів за рахунок зміни частоти в системі

живлення електродвигуна (ЕД). Тому наша інноваційна пропозиція для споживачів полягає у поєднанні сучасного мікропроцесорного захисту двигунів серії РДЦ-01...РДЦ-06 і частотних перетворювачів провідних фірм-виробників. Дана система допомагає поєднати переваги частотного регулювання і звести до міні-

• з метою підвищення надійності й тривалості «життєвого циклу» двигуна; • з метою економії енергетичних ресурсів і коштів на обслуговування двигуна. Функції СУЗД:

- режим «Ручний» здійснюється кнопками «Пуск» і «Стоп»; - індикація стану двигуна; - плавний пуск двигуна; - безлопастне відімкнення станції; - світлова сигналізація аварії «Аварія»; - автоматичне увімкнення резерву; - робота двигуна у реверсному режимі;

- режим «Автоматичний» передбачає керування двигуном в автоматичному режимі: - режими керування «Ручний» і «Автоматичний»; - світлова сигналізація аварії «Перевантаження»; - номінальна потужність двигуна до 630 кВт; - ручне аварійне вимкнення: а) кнопкою; б) добовим таймером; в) датчиками рівня;

Функції захисту двигуна від таких чинників: - великих імпульсних перевантажень (коротко­ замкнений ротор); - перевищення рівня асиметрії струмів фаз; - залипання контактів пускача перед пуском; - струму витоку (поява витоку на корпус при працюю- - зниження опору ізоляції електродвигуна перед пусчому електродвигуні); ком; - зниження напруги живлення; - роботи з недовантаженням; - обриву фаз; - неправильного чергування фаз перед пуском; - перевищення напруги живлення; - коротких замикань (струмова відсічка, СВ). - перевищення температури нагрівання; - тривалих невеликих перевантажень по струму;

Водночас, крім захисних функцій, СУЗД забезпечує моніторинг таких параметрів: - споживаного струму по кожній фазі; - напруги у мережі по кожній фазі; - частоти мережі; - активної потужності електродвигуна; - величини асиметрії струмів фаз; - струму витоку; - повної потужності електродвигуна;

муму її недоліки за рахунок передових технологій мікропроцесорного захисту асинхронних двигунів, що дають змогу контролювати, аналізувати і запобігати передчасному виходу з ладу системи «електродвигун – робоча машина» та заощадити кошти на обслуговуванні й ремонті обладнання. Дане нововведення показало відчутний позитивний вплив у системі частотного регулювання і захисту ЕД, забезпечило, як результат, плавне регулювання ЕД і його повноцінний захист, що несе в собі неабияку вигоду для сучасного промислового виробництва – економію електроенергії та захист обладнання. Напрацьовані в СУЗД технології плавного пуску (ПП), експлуатації та керування трифазними асинхронними двигунами, а також досвід експлуатації пристроїв ПП і частотних перетворювачів дають підстави упевнено стверджувати, що значну частину асинхронних двигунів можна успішно експлуатувати без останніх. Це твердження обумовлюється тим, що у багатьох схемах керування немає мож-

Зовнішній вигляд СУЗД-05

ливості заощаджувати електроенергію і немає необхідності регулювати частоту обертання двигуна. Одним із економічно обґрунтованих методів керування потужних електродвигунів є пуск електродвигуна з перемиканням обмоток статора «зіркатрикутник». Для даного напряму розробили СУЗД-Т з/т. Станції СУЗД містять усі захисні функції керування двигуном, функції, що дають змогу запобігти його передчасному «старінню», є схема пуску «зірка/трикутник», що дає можливість плавного пуску. Замість схеми «зірка/трикутник» у СУЗД можна, на замовлення, використовувати пристрої плавного пуску як закордонного, так і вітчизняного виробництва. У станціях є технічний облік електроенергії, а також можливість отримувати дистанційно інформацію про параметри роботи двигуна в реальному часі та віддалено керувати його роботою. СУЗД призначена для керування глибинними насосами і промисловими електроустановками, спареними однофазними насосами, станціями захисту і пуску за схемою «зірка-трикут-

- величини еквівалента теплової енергії; - сумарного часу роботи електродвигуна; - коефіцієнта потужності (cos φ) електродвигуна; - поточної температури електродвигуна; - реактивної потужності електродвигуна; - опору ізоляції електродвигуна до пуску.

ник» електродвигунів, із плавним тиристорним пуском. Лінійка СУЗД за структурнофункціональним виконанням поділяється на станції з мікропроцесорними реле серії РДЦ та без них: • СУЗД-01…06 на базі мікропроцесорних реле РДЦ01…06; • СУЗД-01...06 з/т із мікропроцесорним захистом і схемою ввімкнення «зірка-трикутник»; • СУЗД-Т 01...03 – із тепловим захистом і схемою керування двигуном; • СУЗД-Т 1Р...3Р – із тепловим захистом, реверсом і схемою керування двигуном; • СУЗД-Т 02 з/т – із тепловим захистом, «зіркою-трикутником», контролем чергування фаз; • СУЗД-T1...T3 – із тепловим захистом, АВР і схемою керування двигуном; • СУЗД-1...4 Т01...3 – із тепловим захистом і керуванням кількома двигунами. Усі станції можуть бути виконані для двох і більше двигунів. СУЗД виконують бризковологозахищеною у всіх кліматичних виконаннях із можливіс-

Зовнішній вигляд ПКС-0,4-55

тю підсвічування та обігріву (для зовнішнього виконання в холодну пору року) всередині шафи, вмонтованою розеткою для живлення переносних електропристроїв, а також звуковими сповіщувачами аварійного режиму роботи. СУЗД закривають ключем для запобігання несанкціонованому доступу до пристрою. Мікропроцесорне реле має функцію захисту уставок і параметрів паролем. СУЗД має незалежний годинник реального часу і журнал подій. У цьому журналі фіксуються всі виконувані з реле й електродвигуном дії, дані про аварійні ситуації з прив’язкою до дати і часу, що обчислюються годинами реального часу. Реалізована функція обміну із зовнішніми пристроями здійснюється за допомогою інтерфейсу RS-485 за протоколом Modbus RTU, який дає змогу: оперативно переглядати й аналізувати поточні вимірювані параметри всіх приєднань; змінювати установки і параметри реле; керувати вихідними реле; переглядати і зберігати на комп’ютері «Журнал подій»; змінювати параметри роботи приєднання за таймером; квітирувати реле. Використовуючи сучасні інноваційні розробки в СУЗД, стало можливим впрова­дження бездротового керування (використовуючи GPRS-модуль) і отримання інформації про технічний стан об’єкта керування і захисту, не виходячи з дому! Програмне забезпечення (ПЗ) «Relsis motor config», що входить до комплекту поставки, дає змогу здійснювати всі вищеперелічені функції. В умовах зростання вартості електроенергії й енергетичних ресурсів, зниження якості електричної енергії та завантаже-


№ 18   18–30 вересня 2013 р.на правах рек­ла­ми

захисту двигуна (СУЗД). Пуско-компенсуючі станції (ПКС) Основні функції захисту ПКС-0,4: - перевантаження по струму; - неповнофазний режим або обрив фаз; - від підвищення живлячої напруги; - від струму витоку (поява витоку на корпус при працюючому АД); - при неправильному чергуванні фаз перед пуском;

- струмова відсічка; - захист від роботи на холостому ходу; - від зниження живлячої напруги; - від зменшення опору ізоляції АД перед пуском; - при залипанні контактів пускача перед пуском.

Додаткові можливості й характеристики ПКС-04:

ності ЛЕП, актуальною є проблема впровадження пускокомпенсувальних пристроїв (ПКП) біля найбільших споживачів реактивної енергії, серед яких і асинхронні електродвигуни. На практиці використовують два способи зниження споживання реактивної енергії: природний і штучний. Оскільки природний спосіб включає в себе заміну електродвигунів, які працюють із недовантаженням, або регулювання тривалості їхньої роботи, що інколи унеможливлюється технологічним процесом і умовами експлуатації, а також значні капіталовкладення, то більше практичне застосування отримав штучний спосіб зниження споживання реактивної енергії як додаткового (до природного способу), так і основного – пускоконденсаторні установки (ПКУ). Штучний спосіб компенсації перед­бачає наближення джерела реактивної енергії до

споживача, в нашому випадку – до асинхронного двигуна. Вирішити проблему, пов’язану з компенсацією реактивної енергії, допоможе розроблена спеціалістами «РЕЛСіС» пускокомпенсуюча станція ПКС-04, яка, окрім підвищення cos φ установки, має низку переваг над іншими пускоконденсаторними установками, а саме: • плавний пуск одного/двох асинхронних двигунів (АД); • чотириступінчаста компенсація реактивної енергії одного/двох АД; • захист АД і контроль поточних параметрів, що властиве СУЗД. За індивідуальними побажаннями клієнта ПКС може бути укомплектована реле з портом RS485 і протоколом Modbus RTU, що дає змогу поєднувати всі пристрої в мережу і за допомогою одного терміналу кон-

тролювати поточні параметри, а також аналізувати збережені аварії (до 100 подій). Зважаючи на усе вище­ вказане, очевидно, що до модернізації схем і методів керування двигунами треба підходити практично, з урахуванням конкретного застосування електродвигуна, його потужності і схеми ввімкнення. Використання частотних перетворювачів не є панацеєю на шляху до вирішення питань надійності, довговічності двигунів, на відміну від застосування комплектних пристроїв СУЗД. За такої модернізації СУЗД повністю виправдають вкладені кошти і дадуть змогу заощаджувати енергоресурси (при територіально розподіленому об’єкті), економити людські ресурси, а отже, використання СУЗД стає сучасним інноваційним вирішенням наявних завдань, що постали перед

- відсутність негативного впливу частотних перетворювачів на мережу і електричні установки; - після запуску двигунів пристрій переходить у режим компенсації реактивної потужності; - станція має чотири робочих режими керування – автоматичний, ручний, дистанційний, телекерування;

інженерно-технічним персоналом промислових і сільськогосподарських підприємств країни. Застосування ПКС-0,4 дає змогу зменшити споживання електроенергії завдяки мінімізації споживання реактивної енергії двигуном із мережі, керувати одним (двома) АД, забезпечувати надійний захист і дистанційне керування електроустановками. На сьогодні необхідний зважений підхід до даного питання,

- низька вартість, яка зменшується в рази при під’єднанні більшої кількості АД; - у режимі компенсації та запуску відбувається постійний контроль усіх поточних електричних параметрів; - на дисплеї реле постійно індикуються основні поточні параметри струму і напруги.

оскільки завдання економії зараз на першому плані та від правильного розуміння цього завдання залежить фінансова політика підприємства, тобто його успішність.

ПАТ «Електротехнічний завод», РЕЛСіС® 03680, Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 9 тел.: +38 (044) 406-61-53, факс: +38 (044) 407-20-00 www.relsis.ua, e-mail: suzd@relsis.ua

cmyk


cmyk№ 18   18–30 вересня 2013 р. ТЕНДЕНЦІЇ

ОФІЦІЙНО

НКРЕ: Збільшуються обсяги будівництва, реконструкції та модернізації великих енергетичних об’єктів З часу проголошення Україною незалежності й до 2007 року, тобто за 16 років, було реконструйовано та модернізовано лише 2 енергоблоки ТЕС (№ 4 Старобешівської та №8 Зміївської). Проте за останні 5 років, згідно із «Планом реконструкції та модернізації теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей у період до 2020 року» уже завершено реалізацію 12 проектів реконструкції та модернізації енергоблоків ТЕС. Усі вони введені у промислову експлуатацію: - 2 енергоблоки у 2009 році (№ 5 Курахівської, № 2 Зуївської); - 2 енергоблоки у 2011 році (№ 7 Курахівської, № 1 Зуївської); - 5 енергоблоків у 2012 році (№ 8 Курахівської, № 3 Криворізької, № 10 Луганської, № 9 Придніпровської, № 7 Бурштинської); - 3 енергоблоки у 2013 році (№ 1 Запорізької, № 4 Зуївської, № 13 Старобешівської). Результатом стали позитивні зміни в роботі енергоблоків, а саме – підвищення потужності на 241 МВт, зниження питомих витрат умовного палива та подовження терміну експлуатації на 15–20 років. Крім того, тепер енергоблоки можуть брати участь у первинному та вторинному регулюванні частоти і потужності, а це відповідає вимогам ENTSO-E щодо об’єднання з енергосистемою ЄС. Необхідно відзначити, що нині триває реалізація ще 23 проектів із реконструкції та модернізації ТЕС. Згідно з проектами, після їх завершення потужність зросте на 435 МВт, збільшиться діапазон маневреності на 56%, термін експлуатації буде продовжено на 15–20 років. Таким чином, станом на 1 січня 2016 року буде реконструйовано до 25% генерувальних потужностей ТЕС України. Суттєві зміни відбулись у гідроенергетиці. Стосовно великих гідроелектростанцій варто зазначити, що впродовж останніх п’яти років реконструйовано 23 гідроагрегати, після чого загальна потужність ГЕС збільшилася майже на 80 МВт. Основною метою реконструкції є продовження терміну експлуатації ГЕС, збільшення їх потужності, забезпечення надійності, підвищення безпеки обладнання і споруд, вдосконалення системи управління. Так, ПАТ “Укргідроенерго” наразі реалізовує «Проект ІІ черги реконструкції гідроелектростацій». Ним передбачено продовжити реабілітацію гідросилового обладнання на дев’яти ГЕС (46 гідроагрегатів), замінити обладнання з регулювання, збудження, керування, захисту агрегатів, а також завершити реконструкцію та оновити високовольтне обладнання підстанцій, обладнання середньої напруги, силові трансформатори, гідромеханічне обладнання, обладнання зв’язку і комунікацій. Окрім того, заплановано завершити роботи щодо безпеки гребель, а

саме оснастити ГЕС автоматизованими системами контролю безпеки гребель і підвищити рівень інвестиційної спроможності компанії. У 2010 році було введено в експлуатацію перший гідроагрегат Дністровської гідроакумулюючої електростанції та заплановано впровадити ще два гідроагрегати, після чого буде завершено комплекс робіт зі здачі в експлуатацію першої черги Дністровської ГАЕС у складі трьох гідроагрегатів (загальна потужність становитиме 972 МВт). Будівництво першої черги Дністровської ГАЕС має велике значення для забезпечення сталої роботи й ефективної експлуатації Об’єднаної енергетичної системи України. Гідроакумулююча електростанція – надійний резерв, оскільки забезпечує покриття пікового навантаження, регулювання частоти і потужності в об’єднаній енергосистемі України. Після закінчення будівництва Дністровська ГАЕС стане однією з найбільших гідроакумулюючих станцій Європи – згідно із проектом, її потужність становитиме 2268 МВт (7 гідроагрегатів). Сьогодні в Україні діє 87 малих гідроелектростанцій, із яких 15 введені в експлуатацію за останні п’ять років. Стосовно ліній електропередач варто зазначити, що впродовж п’яти років помітна тенденція до стабільного збільшення обсягів будівництва та реконструкції. Так, якщо за 2009 рік обсяг будівництва та реконструкції електромереж становив понад 3 тис. км, то у поточному році заплановано близько 5 тис. км. Загалом за п’ять років реконструйовано та збудовано більше 20 тис. км ліній електропередач. Наприклад, з метою належного забезпечення електричною енергією споживачів Дніпропетровська та області здійснено проект з будівництва повітряних ліній 330 кВ Дністровська ГЕС – Ладижинська ТЕС на Дністровську ГАЕС, а також було побудовано та введено в експлуатацію підстанцію 150/10/6 кВ «Славута» з кабельними лініями 150 кВ. У 2010 році для підвищення надійності електропостачання південно-західного та центрального районів Одеської області, у т.ч. в режимах роздільної роботи енергосистем України та Республіки Молдова, добудовано та введено в експлуатацію повітряну лінію 330 кВ «Аджаликська–Усатове». Для підвищення пропускної спроможності електричних зв’язків ОЕС України – Кримської енергосистеми у 2011 році було розроблено і реалізовано проект із переведення повітряної лінії 220

кВ Сімферополь – Севастополь на рівень напруги 330 кВ з розширенням ПС «Сімферополь» і «Севастополь». У 2012 році тільки у Києві було побудовано ПС 110кВ «Аеропорт» і ПС 110/10 кВ «Університетська» з КПЛ 110 кВ «Університетська – Теремки», а також реконструйовано ПС 110/35/10 кВ «Московська» з КПЛ 110 кВ «Московська – ТЕЦ-5». Нині для забезпечення надійним електропостачанням Києва та Київської області, а також для підвищення пропускної спроможності перетину Захід – Вінниця та видачі в нормальній схемі без обмежень повної потужності Рівненської та Хмельницької АЕС здійснюється проект зі спорудження нових повітряних ліній 750 кВ Рівненська АЕС – Київська та підстанції 750 кВ «Київська». Щоб вийти на потужність Запорізької АЕС в обсязі 6000 МВт, розроблено проект будівництва ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська з ПС 750 кВ «Каховська» та заходами ПЛ 330 кВ. За останні 5 років реконструйовано та збудовано понад 9 тис. трансформаторних підстанцій і розподільних пунктів. Серед потужних підстанцій у поточному році очікується введення в експлуатацію об’єктів за проектом розширення та реконструкції ПС 330/110/10 кВ «Сєвєрна». З альтернативних джерел енергії в Україні є 24 великі сонячні та 10 великих вітрових електростанцій. Усі великі СЕС і 5 ВЕС побудовані за останні п’ять років. За поточний рік сонячними та вітровими електростанціями разом уже вироблено більше 400 млн кВт/год електричної енергії. Таким чином, лише за п’ять років здійснено чималу кількість заходів із будівництва, реконструкції та модернізації енергетичних об’єктів України. Завдяки цьому в країні забезпечується надійне енергопостачання, безпека, ефективність і продовження терміну експлуатації обладнання, підвищення якості виробленої електроенергії та її стабільність. Прес-служба НКРЕ

НКРЕ отримала можливість контролю обленерго за показниками надійності та комерційної якості Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), від 25.07.2013 №1015 «Про затвердження форм звітності №11НКРЕ (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання посуг» та інструкцій щодо їх заповнення» нещодавно офіційно оприлюднена в «Офіційному віснику України» за № 66. Постанова набрала чинності з дня її опублікування. Форми звітності №11НКРЕ та 12-НКРЕ нададуть можливість НКРЕ забезпечувати контроль обленерго за дотриманням показників надійності електропостачання, показників комерційної якості надання послуг споживачам і отримувати дані, які враховуватимуться при коригуванні необхідного доходу компанії при переході до стимулюючого тарифного регулювання за результатами виконання цільового завдання щодо досяг-

нення показників якості послуг. Постанова зареєстрована у Міністерстві юстиції України 13.08.2013 за № 1384/23916. Також варто зазначити, що постанова №1015 оприлюднена на офіційному веб-сайті НКРЕ www.nerc.gov.ua і розміщена в Системі інформаційно-правового забезпечення «Ліга: Закон» та Юридичній інформаційно-пошуковій системі «Законодавство».

авторитетно

Україна може скоротити втрати в електромережах на 10 млрд грн Україна щороку втрачає 21 млрд кВтгод електоенергії у мережах. За словами президента Всеукраїнської громадської організації «Енергетична асоціація України», Віце-президента Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» (1992–1997), Члена НКРЕ (1999–2005) Василя Котка (на фото), при правильному підході до вирішення цієї проблеми втрати можна було би скоротити вдвічі та економити 10 млрд грн щороку. Про це він повідомив під час круглого столу «Енергостратегія України: у пошуках балансу між інтересами виробників і споживачів». «Я абсолютно впевнений, що, за умови розроблення правильного механізму, Україна протягом 5–7 років може досягти хоча би рівня, котрий сьогодні мають розвинуті країни. Втрати в мережах сьогодні становлять 21 млрд кВт-год. Ця цифра могла би бути вдвічі нижчою. Вартість цього питання – 10 млрд грн», – наголошує він. Проте в Проекті Енергетичної стратегії України на період до 2030 р., прийнятому Кабінетом Міністрів 24 липня, закладаються набагато нижчі оптимістичні цифри. Так, у документі передбачається встановлення втрат

електроенергії у мережах на рівні 9%. «Стратегією на 2030 рік плануються втрати в мережах у розмірі 9%. Для розуміння, у розвинених країнах втрати становлять 4–7%. Ми ж плануємо 9%, які Україна мала у 1990 році. Тобто через 40 років у такому важливому питанні, як енергоефективність, ми прийдемо до показників, які мали ще у 1990 році», – пояснив Василь Котко.


№ 18   18–30 вересня 2013 р.ПРО ЦЕ ГОВОРЯТЬ

Нові можливості на енергоринку з’являться тільки тоді, коли вдасться вирішити задавнені проблеми Влада ніяк не зважиться змінити діючу модель енергоринку, недоліки якої поглиблюються щороку. Бізнес уже не просто дозрів, а «перезрів» у бажанні купувати електроенергію напряму і не дотувати занижені ціни на електроенергію для населення. Втім законодавче оформлення реформи енергоринку забуксувало. Парламент сьомого скликання ще не голосував за базовий документ, після якого для вибудовування нової системи знадобиться врегулювання безлічі деталей.

Старе і нове Концепцію зміни чинної в Україні моделі відносин між учасниками енергоринку обговорюють уже десять років. Але реальні зрушення щодо її впровадження в українські реалії розпочалися близько року тому. Депутати Микола Мартиненко й Ігор Глущенко подали у червні 2012- го до парламенту законопроект №10571 «Про основи функціонування ринку електроенергії України», покликаний докорінно змінити чинну модель енергоринку. А саме – скасувати державну монополію на гуртову торгівлю електроенергією і перейти до прямих ринкових контрактних взаємин між виробниками, постачальниками та споживачами струму. Основне завдання нової моделі – створити конкурентні відносини на ринку і залучити інвестиції в енергетичну галузь, яка давно потребує модернізації. Обладнання як генерувальних, так і енергопостачальних компаній застаріло та критично зношене. За експертними оцінками, на його реконструкцію необхідно $120 млрд до 2030 року. У держави таких грошей немає, а приватні інвестори хочуть отримувати повернення інвестицій. Модернізація енергосистеми й нові ринкові правила наблизять українську енергетику до європейських стандартів, а це дасть змогу збільшити експорт електроенергії та в деякому сенсі наблизити євроінтеграцію країни. Чинна схема роботи енергоринку побудована на принципі купівлі–продажу продукованої всіма виробниками в Україні електроенергії за усередненою гуртовою ціною гуртовим постачальником – ДП «Енергоринок». Підприємство, по суті, є посередником у відносинах між виробниками і продавцями електроенергії, заодно і своєрідним регулятором ринку. У результаті майбутніх змін з’явиться ринок двосторонніх договорів між енерговиробником і енергопостачальником, ринок «на добу вперед», балансуючий

ринок, ринок додаткових послуг, а також роздрібний ринок електроенергії (споживач купує її у постачальника або, у разі отримання статусу кваліфікованого споживача, купує її у виробників фактично для власних потреб). Таке облаштування енергоринку прийнято практично у всіх країнах Євросоюзу. Очевидно, що принцип отримання кваліфікованим споживачем статусу незалежного постачальника відкриває для великих промислових споживачів електроенергії можливість закуповувати її для власних потреб. Логічно, що така можливість зацікавить усі великі бізнес-групи, слід очікувати появи у їх складі власних енерготрейдерів.

Що заважає кроку в майбутнє При переході на нову схему виникає логічне запитання про те, яким чином виробники альтернативної електроенергії, що потрапляють під дію «зеленого тарифу», отримають за неї вищу ціну (принцип «зеленого тарифу», як відомо, ґрунтується на ціновому заохоченні виробляти електроенергію з нетрадиційних джерел). Крім того, повноцінному переходу на прямі взаємовідносини між учасниками енергоринку заважає занижена вартість електроенергії для населення. Різницю між ринковою і фактичною ціною в нинішній схемі покривають інші учасники ринку через схему дотаційних сертифікатів. Враховуючи величезну суму різниці (за рік – понад 30 млрд грн), при переході до нової моделі енергоринку ніяк не втекти від вирішення цієї проблеми. Таким може стати або приведення цін для населення до економічно обґрунтованого рівня (що ускладнюється соціальною непопулярністю методу), або нове джерело покриття різниці. Відповідь на запитання про таке джерело, запропонована авторами законопроекту №10571, викликала критику з боку окремих експертів, коли зазначений законопроект був прий-

нятий у першому читанні в листопаді 2012 року (до слова, з тих пір виносити документ на наступний розгляд у ВР не поспішають). Джерелом запропоновано зробити Фонд урегулювання вартісного дисбалансу. А наповнювати фонд передбачається за рахунок НАЕК «Енергоатом» і ПАТ «Укргідроенерго». Саме з нього проводитимуть розрахунки за продану за «зеленим тарифом» електроенергію й електроенергію, вироблену на ТЕЦ, а також відшкодовувати збитки гарантованих постачальників від продажу побутовим споживачам електроенергії за регульованими тарифами. Тому зрозуміло: якщо законопроект буде прийнятий у нинішньому вигляді, то спокуса популізму у влади залишається – змінюється лише джерело покриття різниці між ринковою і фактичною вартістю електроенергії. Учасники ринку та експерти розуміють, що до непопулярних заходів українське суспільство не готове. Однак консервування перекосів вважають згубним. Глава наглядової ради «Київенерго» Іван Плачков вважає, що кращим виходом, ніж і надалі практикувати економічно необґрунтовані тарифи, стало б адресне субсидування конкретних малозабезпечених споживачів. «Якщо ж субсидування розмазується «тонким шаром», то ефекту не буде. У світі широко практикують субсидування, але саме адресне, а від комплексного субсидування більшість країн давно відмовилися», – погоджується Юрій Кияшко, віце-президент «Енергетичної асоціації України», радник голови НКРЕ. Він пояснює, що внаслідок тривалого превалювання не економічних основ формування тарифу, а популізму, жодна з категорій споживачів не купує електроенергію за економічно обґрунтованими цінами. «Населення компенсує тільки 25% ринкової вартості електроенергії, тоді як тариф для інших споживачів завищений щонайменше на 30%», – зазначає Ю. Кияшко. Наслідків у такій ситуації не уникнути – тарифи знижують конкурентоспроможність продукції української промисловості. В Україні для промисловості вони в чотири рази вищі, ніж для населення, нагадує Іван Плачков, тоді як у Європі ситуація прямо протилежна. За даними Центру досліджень енергетики (EIR Center), у Польщі, Франції, Великобританії, Швеції, Данії та Німеч-

чині тарифи для промисловості нижчі, ніж для населення. Причому в трьох останніх країнах – у два і більше разів. «Я спілкувався з громадянами цих країн, питав, чи не обурює їх такий стан справ, – розповідає Іван Плачков. – У відповідь співрозмовники пояснили, що розуміють, з яких причин тариф для них як побутових споживачів вищий. А саме – витрати на транспортування і постачання електроенергії в конкретні будинки вищі, ніж на великий завод. Виходить парадоксальна ситуація. Тарифи для промисловості в Україні на рівні €0097 за кВт•год, як і в Данії, Франції та Нідерландах. Але якщо згадати, що для населення тарифи у нас набагато нижчі, ніж у цих країнах, то стає зрозуміло, що українські виробники не компенсують власні витрати на її виробництво. Звідси – за 4 роки обсяг дотаційних сертифікатів на українському енергоринку зріс у 2,4 разу, до суми у більш ніж 30 млрд грн. При цьому бюджетне фінансування економічно обґрунтованих і фактичних тарифів надходить із великим відставанням, призводячи до накопичення боргів у галузі. Очевидно, що українська влада є обережною, не зважуючись на крок переходу до нової моделі енергоринку. Але бажання зберегти переваги обох моделей (занижений тариф для населення у старій і більш прозорі ринкові відносини між учасниками енергоринку в новій) може затягувати назрілі зміни на невизначений термін. Як мінімум, до найближчих виборів. До рівня 30 млрд грн за останні чотири роки зріс обсяг дотаційних сертифікатів на українському енергоринку. Населення компенсує тільки 25% ринкової вартості електроенергії, тоді як тариф для інших споживачів завищений мінімум на 30%. Приблизно 50 нормативно-правових актів доведеться прийняти українським законодавцям, щоби ввести в роботу нову модель енергоринку. Із них найбільш значущих законопроектів буде приблизно половина. Перехід на нову модель може зайняти приблизно трип’ять років. Якщо згадати, що концепції реформування гуртового ринку електроенергії уже більше десяти років, то шлях до нових правил гри для енергетиків виявляється занадто довгий і тернистий. Джерело: «Власть Денег»

cmyk


cmyk№ 18   18–30 вересня 2013 р. СПІВПРАЦЯ

ВІТЧИЗНЯНИЙ ВИРОБНИК

На провідних позиціях енергомашинобудування Закінчення. Поч. на с. 1

– Про найзначиміші свого часу багато написано, мовлено у засобах масової інформації (зокрема й «ЕлектроТЕМІ»). Це – вітропарк «Новоазовський», встановлені й успішно працюють 23 вітроустановки типу FL2500; вітропарк «Очаківський» – 10 вітроустановок, і є хороші перспективи для збільшення їх кількості. Нині майже кожну ВЕС в Україні зводять із нашим устаткуванням. – Ви сказали, що поступово здобуваєте гідні позиції на ринку і виходите з власними проектами за межі країни. До речі, нещодавно про плани поставити турбіни для будівництва першої промислової вітроелектростанції в Казахстані під час пресконференції говорив генеральний директор ТОВ «Фурлендер Віндтехнолоджі» Віталій Загудаєв (на фото). – Так, наша компанія виграла тендер на будівництво вітроелектростанції у цій країні і підписала контракт на постачання 22 вітротурбін потужністю 2 МВт кожна. Вітропарк поблизу міста Єрейментау буде першим у Казахстані, який використовуватиме турбіни такого рівня. Це наш вагомий успіх, який засвідчує конкурентоспроможність українського виробника такої складної продукції на пострадянському просторі, адже у тендері брало участь п’ять західних компаній, але перевагу віддали нашій турбіні, яка відрізняється кращими технічними та економічними показниками, а також надійністю. Уже в 2014 році парк передбачено ввести в експлуатацію. Треба зауважити, що територія, на якій здійснюється будівництво, має специфічні кліматичні особливості, тому етап активних робіт триватиме до жовтня. У поточному році заплановано виконати значну частину будівельних робіт першої черги, а монтувати вітротурбіни у червні 2014-го. Необхідне обладнання доставлять водним шляхом – Волго-Донським

Відкрито українопольський центр відновлюваної енергетики Нещодавно у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ») відбулася презентація науково-навчального центру відновлюваної енергетики, відкритого спільними зусиллями України та Польщі.

каналом, і потім транспортуватимуть на відстань ще 1,5–2 тис. км. До речі, торік «Фурлендер Віндтехнолоджі» стало членом Української вітроенергетичної асоціації, голова якої Андрій Конеченков на згаданій вами прес-конференції, у якій, як зазначено, брав участь наш керівник і була присвячена Всесвітньому дню вітру, заявив, що сьогодні на пострадянському просторі Україна – єдина країна, яка має таке власне виробництво й нині нашими конкурентами на світовому ринку виступають Індія, Китай, Південна Корея і деякі європейські країни. У найближчій перспективі маємо заявити про себе власними турбінами в Узбекистані й Таджикистані. – Тобто, завоювати плацдарм у Середній Азії і якщо вже зайшлося про подальші плани, то… –…«Фурлендер Віндтехнолоджі» цілеспрямовано розширяє свою виробничу лінійку новим конструктивним рядом. Зокрема починаємо складання однієї із найсучасніших вітроустановок світу встановленою потужністю 3 МВт. Наступного року заплановано розпочати випуск лопатей для вітротурбін. Таким чином компанія реалізацією все масштабніших проектів робитиме значний внесок у диверсифікацію вітчизняного виробництва електроенергії і переведення його на «зелені» технології. Тобто ми послідовно здійснюємо філософію нашої діяльності, у якій закладено мету розвитку альтернативних джерел енергії, енергетичної незалежності країни, захисту навколишнього середовища, створення робочих місць.

«Ми хочемо разом із польськими вченими розробляти нові технології, які будуть поступово заміщати технології, котрі базуються на спалюванні вуглеводнів», – розповів ректор НТУУ «КПІ» Михайло Згуровський. Він відзначив, що центр повинен об’єднати учених і студентів у «широкому та масштабному» запрова-дженні енергоефективних технологій в обох країнах. Крім того, спеціалісти центру проводитимуть дослідження, спрямовані на поступове збільшення частки відновлюваної енергетики як в Україні, так і в Польщі. Фінансування центру, за словами ректора НТУУ

«КПІ», здійснюватимуть обидві сторони: Польща забезпечує центр обладнанням, Україна готує кадри і надає приміщення. За словами М. Згуровського, створений заклад має розпочати роботу з листопада. Повна назва центру – « Ук р а ї н о - п о л ь с ь к и й центр вдосконалення технологій відновлюваних джерел енергії та енергоефективності». Він є спільним проектом Посольства Республіки Польща в Україні та НТУУ «КПІ». За матеріалами Управління популяризації та зв’язків з громадськістю Держенергоефективності


№ 18    18–30 вересня 2013 р.

9

на правах рек­лами

НА НОВИЙ ЩАБЕЛЬ НА БАЗІ ДОСЯГНУТИХ РЕЗУЛЬТАТІВ Використання мікропроцесорів у техніці релейного захисту дає змогу розробникам реалізовувати важкодоступні або просто недосяжні на електромеханічних пристроях алгоритми. До використання мікропроцесорів складні і багатоступінчасті захисти використовували, як правило, для захисту електрообладнання високих напруг (500 кВ). Дещо простіші були захисти електрообладнання 110–220 кВ. Що стосується захистів 0,4–6–10–35 кВ, то найскладнішим у їхній схемі до 70-х років минулого століття було реле напрямку потужності (нульової, рідше прямої або зворотної послідовності). Ситуація змінилася при використанні мікропроцесорів. Можливості мікропроцесорів спрямували на розв’язання раніше не вирішуваних або важко вирішуваних завдань. Наприклад, програмно задають, що за фактом зміни напрямку потужності, автоматично змінюється група вставок. Раніше, в епоху «електромеханіки», це виконували за допомогою «підмінної» панелі (такого самого захисту, тільки з іншими уставками) і робили це, як правило, тільки на системоутворювальних вимикачах, таких як шиноз’єднувальний або обхідний. Зміна вставок потребувала відповідальних дій оперативного і релейного персоналу й полягала у виведенні з роботи однієї панелі захистів і введенні в роботу іншої. Що стосується мереж 0,4–6–10–35 кВ, то там про такі операції навіть не думали. Виконання режимних завдань на електромеханічних пристроях РЗА досягали шляхом ускладнення схеми захистів та автоматики приєднання, введення в схему додаткових реле. Схема захисту та автоматики «розповзалася» різними панелями, множилися кабельні зв’язки і перемички. Ускладнювалися програми виведення-введення пристроїв, перевірка при техобслуговуванні. Ускладнення неминуче спричиняли помилки релейного й оперативного персоналу.

При виконанні захистів та автоматики на мікропроцесорних пристроях для всіх режимних змін не потрібні окремі прилади або реле, всі операції для режимних змін можна виконати програмно. Сьогодні мікропроцесорне УРЗА компанії «РЗА СИСТЕМЗ», встановлене в комірці приєднання, значно спрощує вторинну комутацію всієї підстанції 6–10–35 кВ. Таким чином, мікропроцесорні УРЗА компанії «РЗА СИСТЕМЗ» для приєднань 6–10–35 кВ за своїми можливостями і функціями стають на один рівень з УРЗА приєднань 110–220 кВ. МП УРЗА одночасно є апаратним та програмним продуктом. Апаратне виконання МП УРЗА як для пристроїв 6–10–35 кВ, так і 110– 220 кВ практично однакове: - аналогові входи для струмових кіл і кіл напруги; - оптоелектронні дискретні входи; - група вихідних реле. Програмне забезпечення МП УРЗА 6–10–35 кВ постійно вдосконалюють. Захисти стали багатоступінчатими зі скерованими вимірювальними елементами, через дискретні входи налаштовують режимні умови для зміни групи уставок. Є можливість передачі і завантаження даних з АСУТП верхнього рівня і з пристроїв диспетчеризації. При цьому слід також зазначити, що при створенні МП УРЗА 6–10–35 кВ («РЗА СИСТЕМЗ» серія РС83) вирішили специфічні завдання: • мале споживання колами оперативного струму (1,5–2,0 Вт); • значний діапазон напруги живлення як постійного, так і змінного

оперативного струму (60–400 В), живлення пристрою від трансформаторів струму; • надійна робота в температурному діапазоні від -40 до +80°С; • малі габарити МП УРЗА; • термічна стійкість струмових кіл 400 А протягом 1 с; • сигналізація на лицьовій панелі МП УРЗА; • блочно-модульна конструкція, що забезпечує просту заміну несправного модуля на будь-якому енергооб’єкті, без перезавантаження програмного забезпечення. Розв’язані специфічні завдання для МП УРЗА 6–10–35 кВ серії РС83 зовсім не зайві для пристроїв 110–220 кВ і є додатковою «страховкою» при різних непередбачуваних аварійних ситуаціях і порушеннях (втрата оперативного струму, електрообігрівання).Рішення і напрацювання при створенні та експлуатації МП УРЗА «РЗА СИСТЕМЗ» серії РС83 дають змогу перейти до створення захистів вищого класу напруг: 110–220 кВ. При цьому висувають завдання досягнення нової функціональної якості для захистів 110–220 кВ: 1. Впровадження нових стандартів зв’язку, які дають змогу в перспективі використовувати РС830 як базові пристрої для побудови інтелектуальних мереж і групових захистів різного призначення. 2. Вільно програмована логіка дасть змогу зробити пристрої значно гнучкішими в застосуванні у поєднанні зі збереженою простотою налаштування, завдяки закладеним заводським налаштуванням для стандартного застосування.

3. Дистанційні захисти нової серії передбачають із набором із кількох затребуваних сьогодні характеристик: кругова, еліптична, чотирикутна, сектор кола. 4. Збереження всіх досягнутих у МП УРЗА серії РС83 параметрів по блоках живлення, габаритах, температурному діапазону. Таке поєднання знов розроблюваних, необхідних експлуатаційних властивостей УРЗА і вже досягнутих результатів у терміналах серії РС83 дасть змогу запропонувати релейникам нову серію пристроїв РС830, що увібрали в себе всі позитивні моменти. Розроблювана серія дасть змогу вирішити проблеми і завдання захисту приєднань 110–220 кВ у досить сурових умовах (при роботі на підстанціях з однією акумуляторною батареєю, при зміні режимів роботи приєднань, аномальних кліматичних умовах). А.Ю. Богатирьов, В.М. Волянський

тов «рЗа СиСтемЗ» м. київ, бул. івана Лепсе, 4, корп. 1 тел.: (044) 351 1247 info@rzasystems.kiev.ua www.rzasystems.com

cmyk


cmyk

10

№ 18   18–30 вересня 2013 р. ЮВІЛЕЇ

АЛЬТЕРНАТИВА

Рівненська АЕС святкує 40-річчя… Цього року Рівненська АЕС святкує 40-річний ювілей початку будівництва. За цей час споруджено чотири сучасні енергоблоки атомної станції сумарною встановленою потужністю 2835 МВт, які здатні забезпечити електроенергією чотири області, такі як Рівненська. Виросло красень-місто Кузнецовськ.

Щороку Рівненська АЕС виробляє понад 17 млрд кВт/год електро-енергії, що становить 9% загальної енергогенерації в Україні та 20% виробництва атомними електростанціями. У діяльності Рівненської АЕС безпека є без-умовним пріоритетом. Її високий рівень неодноразово визнавали експерти МАГАТЕ, ВАО АЕС. Значну роботу проводять на РАЕС щодо подовження експлуатації енергоблоків у понадпроектний період. У 2010 році вперше в Україні отримано ліцензію на понадпроектну експлуатацію енергоблоків №1, 2. Цей безцінний досвід нині використовують для подовження терміну експлуатації третього енергоблока.

Колектив Рівненської АЕС – це 8 тис. висококласних спеціалістів, які мають відповідні знання і досвід. Щорічно проводиться навчання та підтримання їх кваліфікації у навчально-тренувальному центрі з використанням багатофункціональних і повномасштабних тренажерів. Вироблені РАЕС кіловати повертаються в область, район, місто у вигляді бюджетних відрахувань і централізованих перерахувань коштів на розвиток інфраструктури регіону. Торік населені пункти зони спостереження отримали близько 20 млн грн. У нинішньому році очікується збільшення фінансування до 35 млн грн. Свого часу Рівненську АЕС будували для експорту електроенергії. Нині її завдання – внутрішній ринок. У перспективі – насичення електроенергією центральних районів України. Саме з цією метою проводять реконструкцію розподільних пристроїв під споруджувану лінію електропередач «РАЕС – підстанція «Київська». Впровадження цієї лінії дасть змогу РАЕС працювати на повну потужність. Атомна енергетика – це не просто постачання населенню

електрики і тепла, це – високотехнологічна галузь економіки, яка потребує створення інтелектуальних робочих місць, розвитку нових технологій, супроводу науковими, проектними організаціями. Відзначаючи 40-річчя від початку будівництва РАЕС, ми пишаємося тим, що кіловати РАЕС виробляються безпечно, екологічно чисто й економічно ефективно. Довідка Рівненська атомна електростанція розташована на північному заході Рівненської області. На РАЕС експлуатують чотири енергоблоки сумарною потужністю 2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт із 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року. 10 грудня 2010 року Держатомрегулювання України дало дозвіл на подовження терміну експлуатації енергоблоків №1, 2 РАЕС ще на 20 років: до 2030 і 2031 років відповідно. Джерело: energoatom.kiev.ua

Німці змонтували у Запоріжжі дахову СЕС Німецька компанія «Managess Energy GmbH» змонтувала сонячну електростанцію (СЕС ) встановленою потужністю 31,84 кВт на даху одного з виставкових центрів Запоріжжя.

Про це нещодавно повідомив представник компанії під час засідання Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ). Водночас регулятор видав «дочці» компанії – ТОВ «Менеджес Україна», ліцензію на виробництво електроенергії. Як уже повідомлялося, у 2012 році «Managess Energy» заявила про плани будівництва двох дахових сонячних електростанцій. Одну з них передбачали розмістити на даху посольства Німеччини в Києві (потужністю 2,9 кВт), другу – на запорізькому виставковому центрі «КозакПалац» (потужністю близько 32,6 кВт). Німецьке енергетичне агентство (DENA) фінансує 45% вартості будівництва станцій. Установа зацікавлена в реалізації проекту, оскільки він дає змогу німецьким компаніям отримати практичний досвід будівництва сонячних електростанцій в Україні, продемонструвати власні технологічні можливості. За прогнозами «Managess Energy», станція на даху німецького посоль-

ства вироблятиме 3,05 тис. кВт/год електроенергії, а виставкового центру в Запоріжжі – близько 36,85 тис. кВт/год на рік. Компанія планує реалізовувати електроенергію, яку вироблятиме станція у Запоріжжі, за «зеленим» тарифом. Електрика, вироблена станцією на даху посольства, використовуватиметься лише для його власних потреб. І н т е р ф а к с - Ук р а ї н а також повідомляє, що на сьогодні на різних етапах реалізації в Україні перебуває понад 100 проектів сонячних електростанцій сумарною потужністю понад 1380 МВт. Такі об’єкти будують компанії з Португалії, Німеччини, Франції, Австрії, Чехії, Ізраїлю, а також вітчизняні девелопери. Україна в останні роки активно розвиває поновлювану енергетику для підвищення енергобезпеки та зміцнення енергонезалежності, а також для вирішення локальних проблем енергопостачання, зниження шкідливого впливу енергетики на довкілля. Джерело: uaenergy.com.ua


№ 18   18–30 вересня 2013 р.

11

новинки

Клавіатури мембранні НВО «Етал» розпочало виробництво мембранних клавіатур. У даний час клавіатури мембранні мають велику популярність. Сфера застосування клавіатур постійно розширюється, витісняючи класичні електромеханічні та клавішні перемикачі. НВО «ЕТАЛ» освоїло виробництво таких клавіатур мембранних: • клавіатурні панелі з рельєфними кнопками на жорсткій основі; • клавіатури з тактильним ефектом; • клавіатури зі світлодіодним підсвічуванням; • лицьові та накладні панелі. Клавіатура мембранна має низку незаперечних переваг: - малюнок на верхній панелі захищений від стирання, оскільки зображення нанесене з внутрішнього боку високоміцного матеріалу; - клавіатура надійно захищена від вологи, пилу, оливи та інших агресивних середовищ, тому що вона повністю герметична;

- легке очищення від зовнішніх забруднень; - широкий діапазон технічного дизайну і різні кольорові малюнки на поверхні; - тонка й компактна; - клавіатура і кнопки можуть мати практично будь-який розмір і форму. Характеристики Зусилля натискання клавіш (залежно від наявності/відсутності тактильного ефекту) – 100–420 г Хід (залежно від наявності/відсутності тактильного ефекту) – 0,15–0,70 мм Ресурс натиснутої клавіші – 5 млн натискань Габарити клавіатури (max) – 300х300 мм Робочий діапазон температур – -40…+85ºС Пило-, вологозахищеність (із лицьового боку) – IP65 Опір при замиканні контакту: для мембранних клавіатур на друкованих платах – <100 МОм Опір ізоляції – не менше 1 МОм Робоча напруга (АС) – до 100 В Робочий струм – 0,005–100 мА

Перетворювачі частоти з Японії Офіційний дистрибутор компанії Hitachi компанії «Елтех Україна» пропонує для українських споживачів новинки: перетворювачі частоти NE-S1 та SJ700B. Перетворювач частоти Hitachi NE-S1 використовується в популяному діапазоні потужностей від 0,2 кВт до 0,4 кВт. Його компактний дизайн дає змогу інтегрувати для великої кількості завдань і систем інтеграторів. Його особливості: • три функції в одній кнопці: Start, Stop, Reset;

• вбудований ПІД-регулятор; • використання стандартних інтерфейсів RS-485, Modbus, RTU; • можливість під’єднання додаткового пульта оператора; • енергозбережна функція; • сертифікат СЕ. Перетворювач частоти Hitachi SJ700B перевершує за продуктивністю, можливостями і функцією свого попередника L300P. Серія SJ700B поставляється з покращеним алгоритмом датчиків векторного керування і дає змогу розвивати: 150% крутного моменту при 0,5 Гц до 75 кВт; 120% крутного моменту при 0,5 Гц до 160 кВт. Іншою ключовою відмінністю від серії L300P в інвенторі SJ700B є наявність програмної функції EZSQ, яка забезпечує функціональність ПЛК-інвертора. Його особливості: • безсенсорне векторне керування; • просте керування за допомогою знімної стандартної панелі оператора;

NE-S1 Тип моделі Номінальна потужність двигуна, кВт Номінальний вихідний струм, А Номінальна вхідна напруга, В Номінальна вхідна напруга, В Розміри, мм Маса, кг

002SB 0,2 1,4

68х128х76 0,7

• вбудований PLC як програмування функцій; • вбудований інтерфейс Modbus і RTU; • несуча частота вибирається до 12 кГц для тихої роботи двигуна; • автоматична функція економії енергії для вентиляторів і насосів; • функція погашення мікроперенапруг; • суміщений EC RoHS.

Однофазний класу 200 004SB 007SB 015SB 022SB 0,4 0,75 1,5 2,2 2,6 4,0 7,1 10,0 Однофазна 200-240 В (+20%) 50/60 Гц±5% Трифазна 200…240 В 68х128х91 108х128х96 108х128х107 108х128х125 0,8 1,0 1,2 1,3

SJ700B 75

110 150 185

220 300

370

450 550 750

900

1100

1320

1600

Номінальна потужність двигуна, кВт

7,5

11

15

18,5

22

30

37

45

55

75

90

110

132

160

Номінальний вихідний струм, А

16

22

29

37

43

57

70

85

105 135

160

195

230

290

Номінальна вхідна напруга, В

Трифазна 380…480 В, +10%, -15%, 50/60 Гц ±5%

Номінальна вхідна напруга, В

Трифазна 380…480 В (відповідає вхідній напрузі)

Маса, кг

Компанія «Е-Т-А»випустила електронний автомат захисту REF16–S. Він міститься у захищеній телекомунікаційній шафі завдяки компактній ширині конструкції в 12,5 мм є дуже економічним. Технологія штепсельного з’єднання спрощує збирання і каблірування, а також робить гранично простою заміну приладів при розширенні установки.

Особливо ефективний REF16-S при довгих дротових лініях або малих перерізах: він ідентифікує перевантаження вже від 1,25-кратного номінального струму, швидко від’єднує і вказує різнобарвними LED на несправність. Штепсельні прилади підходять для одноканального цоколя 80plus із технологією під’єднання PT (Power terminal) і для 31plus із гвинтовим під’єднанням. Це дає більшу можливість варіювання при електричному дизайні, ніж із 4ма або 8-ма каналовими модулями, тому що найчастіше використовуються не всі канали. Тривалість під’єднання REF16-S, при увімкнених штепсельних цоколях, становить лише кілька секунд. Одне

клацання - і готово! А заміна приладів, наприклад, при короткостроковій необхідності вищої, ніж номінальна сила струму, - гранично проста. Важлива перевага в часі для багатьох користувачів. Заміну можна здійснювати навіть у режимі дії. Характеристики: • номінальна напруга DC - 24 V • номінальний струм: 0,5 A , 1 A , 2 A , 3 A , 4 A , 6 A , 8 A і 10 A • електронна па-раметрична крива роз’єднання з обмеженням струму для всіх типів навантаження; • електронний вихід стану; • ручне увімкнення і вимкнення, телекерована установка в первинний стан; • допуск UL 2367; UL 508 (підготовляється до GL); • підходить для штепсельного цоколя 80plus-PT01 і 80plus-UT01, монтажний масштаб згідно з DIN 43880 для інсталяційного обладнання; • підходить для цоколя 80plus-PCB для кріплення друкованої плати на SVS–системи.

Новий датчик тиску АІР-10SН

Модель SJ700D***HFF

Розміри, мм

Електронний автомат захисту

210х260х170

250х390х190

310х540х195

390х550х250

390х700х270

480х740х270

6

14

22

30

55

70

Підприємство «ЭЛЕМЕР» розпочало випуск партії корозійностійких датчиків тиску АІР-10SН для суворих умов експлуатації. • Новий датчик тиску АІР10SН призначений насамперед для експлуатації у суворих умовах: • датчики здатні надійно функціонувати в діапазоні температур навколишнього середовища -60 ... +80°С без укриття або додаткового обігріву; • витримують вплив вібрацій у діапазоні частот 10– 150 Гц і віброприскорення до 2g (група V2 за ГОСТ Р 529312008 ); • стійкий до впливу агресивних середовищ завдяки корпусу з нержавіючої сталі та сенсорам із корозійностійких матеріалів; • стійкий до впливу електромагнітних перешкод, відповідає найсуворішим умовам електромагнітної обстановки – група IV з критерієм якості функціонування «А». Датчики тиску АІР-10SН мають вибухобезпечне виконання «іскробезпечне коло» з маркуванням Exia і «вибухонепроникна оболонка» з маркуванням Exd, а також можуть бути застосовані на об’єктах використання атомної енергії в системах безпеки класу 3НУ (Н, У) і 2НУ (Н, У) за ОПБ 88/97 і ОПБ ОЯТЦ.

Усі моделі датчиків тиску серії АІР-10SН оснащені цифровим протоколом HART, що забезпечує можливість віддаленого налаштування, самодіагностики і калібрування. Датчики оснащуються двома типами корпусів: корпусом НГ- 14 із нержавіючої сталі марки 316L (за ANSI) та 2-секційним корпусом АГ-15 з алюмінієвого сплаву із вбудованим світлодіодним індикатором. Упродовж 4 кварталу 2013 року НВП «ЭЛЕМЕР» має намір провести випробування датчиків тиску АІР-10SН для внесення їх до Переліку датчиків технологічних параметрів, рекомендованих для застосування в системах автоматизації об’єктів ВАТ «Газпром».

cmyk


cmyk

12

№ 18   18–30 вересня 2013 р. ТЕХНОЛОГІЇ

DMW пристосує батареї для зберігання сонячної енергії Очікують, що електромобіль BMW i3 надійде у продаж вже цього року. Це буде по-справжньому масова машина. І тому для виведення її в серію німецькому автоконцерну знадобиться безліч ємних акумуляторів. Специфіка електромобілів така, що їх власникам доводиться досить часто міняти системи зберігання енергії, адже за умови активного використання машини, що супроводжується зростанням числа циклів зарядження /розрядження батареї, її ємність починає знижуватися. А що ж робити зі старими батареями від електрокарів BMW i3, які вже не здатні задовольняти потреби автомобілістів? Німецька компанія сподівається використовувати їх для зберігання надлишків електрики, згенерованої за допомогою поновлюваних джерел енергії. З технічної точки зору це цілком здійсненно, оскільки тер-

мін придатності батарей значно перевищує відрізок часу, впродовж якого вони можуть бути використані для живлення електричних автомобілів (пороговим вважається зменшення ємності нижче 80%). «Ми не хочемо відразу ж віддавати ці акумулятори на переробку. Адже вони ідеально підходять для повторного використання», – каже старший віце-президент підрозділу BMW i3 Ульріх Кранц, додаючи, що кілька пілотних програм з переробки батарей електрокарів віднедавна успішно працюють у Німеччині, США та Китаї. Наприклад, у Берліні системи зберігання енергії використовують для акумулювання надлишків електрики,

Перший ноутбук 100% працює на сонячній енергії Перший у світі ноутбук, що працює тільки від сонячної енергії, представлений нещодавно канадською телекомунікаційною компанією «WeWi Telecommunications», передає futurasciences.com.

згенерованої за допомогою сонячних панелей. Кранц не виключає можливості використання старих батарей на станціях зарядження електромобілів, а також на вітрових фермах. Нині інженери німецької компанії співпрацюють з колегами з Vattenfall у рамках проекту з вивчення механізмів можливого застосування подібної концепції та її практичності. За матеріалами Альтернативної енергетики

Символічно названий «Sol», ноутбук живиться від чотирьох сонячних панелей і загалом автономно працює упродовж 10 годин, завантаження триває дві години, ціна девайса починається від €260. Сонячний ноутбук, зовні схожий на супутник із монітором LCD, можна під’єднати до інтернету, лептоп захищений від вологи й оснащений процесором Intel. Крім того, futura-sciences.com

повідомляє, що у нього є Bluetooth і GPS*. Компанія наразі не назвала точної дати надходження «Sol» у продаж, але запевняє, що єдиною умовою безперебійного функціонування лептопа є сонячне світло.

НОВИНКИ

Formula E представляє перший електричний спорткар Spark-Reault У день відкриття Міжнародного Франкфуртського автосалону президент FIA Жан Тодт і генеральний директор Formula E Holdings Алехандро Агаг представили новий повністю електричний одномісний гоночний автомобіль під назвою Spark-Renault SRT_01E.

Цей транспортний засіб пропонує нам поглянути в майбутнє – на гонки автомобілів із нульовим рівнем викидів, і він може запросто перевершити звичайний електричний автомобіль за швидкісними характеристиками, розвиваючи максимальну (хоч і обмежену електронікою) швидкість 140 миль/ год (225 км/год ). Очікують, що новий спорткар Spart-Renault братиме участь в електричній гоночній серії Formula Е, яка розпочнеться через рік, у вересні 2014-го, і закінчиться у червні 2015 року. Гоночний болід оснащений електричним двигуном від McLaren потужністю 200 кВт (270 кінських сил). Уся ця потужність у поєднанні з шасі, виготовленим із легкого вуглецевого волокна й алюмінію, дає змогу автомобілю розганятися до 100 км/год усього за три секунди.

Хоча й відомо, що Spart-Renault важить 440 фунтів (майже 200 кг) разом з акумуляторами, компанія-розробник наразі не представила інформації щодо часу роботи двигуна, а отже, діапазону пробігу автомобіля на одному зарядженні. Втім припускають використання кожним водієм двох машин упродовж одногодинної гонки. Наступного року FIA підготує 42 електричних боліди і сформує 10 команд, по два водії у кожній, для участі в новій гоночній серії автомобілів із нульовим рівнем викидів і низьким рівнем шуму. Перший сезон Formula E буде відкритим чемпіонатом, покликаним спонукати виробників до прискорення досліджень і розробок електричних транспортних засобів. Джерело: cheburek.net

Elctrotema 18 2013  

Gazeta_2013_18

Advertisement