Page 1

33. číslo | prosinec 2017 | zdarma | www.EkonTech.cz

časopis pro studenty techniky a ekonomie

„ŽIJEME V OBDOBÍ VELKÉ REDEFINICE FINANČNÍCH SLUŽEB,“ ŘÍKÁ PAVEL KRBEC, ŠÉF ONLINE BYZNYSU SKUPINY HOME CREDIT

SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA CSR

Věda a výzkum

Ekonom

Tech

Kariéra

Byznys


HLASUJ A VYHRAJ MacBook Air

MĚSTNAVA ZA

LÉ TE

TO P

Zúčastni se i TY studie na www.TOPzamestnavatel.cz

2018

Hlasuj od 3. října do 12. prosince 2017 a vyhraj skvělý MacBook Air

Hlavní partneři

Partneři studie

Pod záštitou

Mediální partner

Odborný garant


VÁŽENÍ ČTENÁŘI, tak to nějak rychle utíká a už je na světe prosincové číslo! A i toto číslo je speciální. Uvnitř časopisu totiž najdete CSR přílohu, která se zabývá společenskou odpovědností firem. A jak se taková zodpovědnost projevuje? IKEA se například zabývá šetrnějším životním stylem domácností, Sazka zase podporuje české sportovce v cestě za olympijskými úspěchy. CSR je téma, které hýbe světem a my jsme u toho!

OBSAH / 33. ČÍSLO SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA CSR

„Žijeme v období velké redefinice finančních služeb,“ říká Pavel Krbec, šéf online byznysu skupiny Home Credit /2 Roboti v bankách budou stále častější

/6

Vypíchla bych také rozhovor s Pavlem Krbcem, šéfem onlinových aktivit skupiny Home Credit. Na rozhovoru jsem hltala každé slovo a při psaní článku mě mrzelo, že se nevejde vše, co Pavel o online byznysu pověděl. Toto povídaní pro mě bylo vážně skvělým zážitkem a rovněž setkáním se zajímavou a úspěšnou osobností.

Když se SAP stane letenkou do celého světa

Popravdě bych se tu ráda zmínila o každém článku, protože jsou všechny moc zajímavé, ale to bych musela mít vyhrazenou spoustu prostoru. Tak si určitě přečtěte o české elektronice ve vesmíru, o robotizaci v bankách nebo o plánu na přenos energie ze Sahary. Zajímavou zkušenost s prací ve ŠKODA AUTO Vám pak zprostředkuje rozhovor s Janem Vaňkem, který se specializuje na práci v SAPu. A přinášíme i report z Muskovy konference a Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně nebo se věnujeme kauze Paradise Papers!

Dopisy z ráje. Adresát: spodních 7 miliard

Tak hezké čtení a nasávejte vánoční atmosféru co se dá!

Šárka Bláhová šéfredaktorka

POD ZÁŠTITOU

AKADEMIČTÍ PARTNEŘI

Prasklý displej na mobilu? V budoucnu by se mohl sám opravit Na dosah slunci

/8

/ 10

/ 12

Svět podle Elona Muska: z Londýna do New Yorku za půl hodiny / 16 Budoucnost bez baterií: nanovlákna generující elektřinu

/ 18

/ 20

Přenos energie ze Sahary do Evropy: jednání opět pokračují / 22 Optika a olihně – netradiční výzkum odkryl tajemství zraku mořských tvorů

/ 24

Friedmanův koncept přirozené míry nezaměstnanosti padesát let poté. V čem měl pravdu a v čem ne? / 25 Mezinárodní strojírenský veletrh: věda, technika, inovace / 26 Integrace kyanid hydratázy a tyrosinázy umožňuje degradaci kyanidu a fenolu v odpadních vodách z koksáren / 28

HLAVNÍ PARTNEŘI


KARIÉRA

„ŽIJEME V OBDOBÍ VELKÉ REDEFINICE FINANČNÍCH SLUŽEB,“ Autor: Šárka Bláhová

Foto: Milan Mošna

ŘÍKÁ PAVEL KRBEC, ŠÉF ONLINE BYZNYSU SKUPINY HOME CREDIT


Kariéra Pavel Krbec z Home Credit

3

Svět finančních služeb se dynamicky mění a stále více aktivit se přesouvá do onlinového prostředí. Jak se v onlinové džungli neztratit a zůstat dravou štikou, nám prozradil odborník na onlinové aktivity, Pavel Krbec. Zodpovídáte za onlinové aktivity skupiny Home Credit napříč deseti zeměmi na třech kontinentech. Co přesně si člověk má pod pojmem online byznys představit?

techů zatím ignoruje profitabilitu a mohou si to dovolit, protože

Home Credit je firma, která je historicky postavená na nakupo-

když držíte velkou zákaznickou bázi, tak nakonec vždy najdete

vání v klasických obchodech, kde Vás osloví prodejní asistent

cestu k ziskovosti. Pro nás jako pro firmu, která sleduje udrži-

a nabídne Vám se zbožím i  úvěr na  jeho nákup. Takto Home

telnost ziskovosti byznysu, je toto velká výzva. S Mall.cz teď při-

Credit úspěšně funguje dvacet let, avšak dnešní doba se dra-

pravujeme produkt Lymet, který umožňuje financovat nákupy

maticky mění. Nákupy se přesouvají do online prostředí, v Asii

na Mall.cz například pomocí odložené splátky. To je něco, s čím

například o dost rychleji než v  Evropě. Jedním z  mých úkolů

přicházejí světové fintechy a my jsme se to rozhodli udělat.

tak bylo Home Credit na tento přesun zákazníků do  online prostředí připravit. Druhá část mojí práce je dohlížet na to, aby Home Credit neustrnul a byl jednou z dravých štik, kterým se říká fintech. Změnu v nákupním chování ve prospěch virtuálního prostoru totiž vycítily mladé agresivní firmy. Ty hledají slabiny

jejich hodnota na burze není vnímaná skrze jejich výnos a zisk, ale skrze tržní podíl. Velkou pravdou v online byznysu je to, že

Skupina Home Credit rozjela několik fintech produktů, mezi nimi například Zonky. Mají tyto produkty na českém trhu úspěch?

Zonky se v Čechách staly synonymem pro fintech. Není tu

konzervativních hráčů a pronikají i  do  oborů, které byly dříve

žádný jiný srovnatelný produkt. Vyslali jsme do Zonky zkuše-

doménou finančních institucí. A dělají to způsobem, jakým ti

ný managment, všechny banky nás sledují a my jsme s  tímto

tradiční hráči nejsou schopni fungovat. A já mám Home Credi-

projektem spokojení. Dalším projektem je Kup Najisto, který

tu pomoct jít touto dravou cestou, cestou fintechu.

transformujeme do zmiňovaného projektu Lymet právě ve spo-

Jak je Home Credit v prosazování online finančnictví napříč zeměmi, ve kterých působí, úspěšný? Jsou zde nějaká úskalí?

lupráci s Mall.cz.

Je fintech budoucností pro finanční odvětí?

Bankovní sektor si příliš dlouho užíval klidu, že do něj žádný

V různých zemích to jde různě těžko a těch důvodů je mnoho.

z těchto modernizačních „drápů“ nezajel. Uvnitř tuhého ban-

Věc první, podnikání Home Credit spadá všude pod finanční re-

kovního sektoru v Česku si dovolila experimentovat pouze Air

gulaci. Základní věc, kterou musíte vyřešit, pokud chcete něko-

Bank, která zasadila díky slušnému chování k zákazníkovi tra-

mu půjčit peníze online, je splnění požadavků regulátora. A pak

dičním bankám úder. Teď přichází období změny a zažíváme

jde také o dodržování několika základních pravidel. Abyste do-

velkou redefinici toho, jak fungují finanční služby v 21. století.

kázala překlopit byznys do online světa, je nutné udržet určitý řád, aby nevznikla online džungle. Pracujeme v deseti zemích a každá z nich má jiná pravidla i jinou úroveň online světa a uživatelských nároků.

Jak lze podle Vás definovat pojem fintech?

Trendem u úvěrových a bankovních společností je zavádění využití robotů a automatizace činností. Co všechno se daří automatizovat u vás?

Myslím si, že jsme na tom dobře. Home Credit byl vždy „credit factory“, miliony úvěrů denně sice generujeme v  kamenných

Pro nás v Home Creditu je to způsob, jak nacházet inovativní

obchodech, ale posuzujeme a schvalujeme online, rozhodnu-

cesty, které se otevírají díky moderním technologiím. Inovativ-

tí o každém z nich dáváme hodně pod minutu, takže strojově.

ní cesty přinášejí lepší služby zákazníkům a zároveň nám jako

Automatizace se pak dotkla v podstatě i celého systému posky-

firmě umožňují objevovat nové byznys příležitosti. Fintechy jsou

tování online půjček. U automatizace je nutné splnit všechny

zkrátka revoluce v online světě byznysu. Pro mě je fintech to, co

legislativní nároky. Legislativní rámec však čeká také revoluce,

představoval Seznam pro někdejší Zlaté stránky. Spousta fin-

bude totiž čelit tlaku fintechů a modernizace finančních služeb.


4

Kariéra Pavel Krbec z Home Credit

Dalším trendem jsou big data. Ty umožňují vyhodnocovat nejrůznější informace o klientech a nabídnout jim produkty doslova na míru, jak s nimi v Home Credit pracujete?

společností. Dostanou se totiž k takovým modelovacím příle-

Big Data se táhnou jako červená nit všemi našimi operacemi

do zajímavých zemí a kde jste extrémně blízko velkému byzny-

napříč celým světem a pro naše fungování, pro řízení rizika, je to

su. Pro lidi, které baví matematika a statistika, není lepší job, než

věc klíčová. Pro všechny studenty vysokých škol, které baví hrát

dělat na pozici „big data scientist“ v Home Creditu. O tom jsem

si s modelováním typu maximum entropy, pro všechny, které

přesvědčený. A to neplatí pouze pro toto zaměření. Pokud jste

baví věci jako deep neural networks, je Home Credit snovou

zapálení do toho, co děláte, my Vám příležitost dáme.

žitostem jako určitě nikde jinde v České republice a ani nikde jinde na světě s výjimkou několika obřích čínských společností. Je to prostě intelektuální výzva a  super job, který Vás přivede

GLOBÁLNÍ SKUPINA HOME CREDIT MÁ

150 000

zaměstnanců CELKEM MÁ VÍCE NEŽ

26 milionů

aktivních zákazníků

LETOS POSKYTLA VÍCE NEŽ

35 milionů

spotřebitelských úvěrů

HOME CREDIT PŮSOBÍ

Infografika: Flaticon Basic

v jedenácti zemích na třech kontinentech Chcete se dozvědět více? Podívejte se na www.homecredit.net


Tvoje kariéra v 2018 Našlápnutá kariéra už po škole? Není to nemožné! Díky našemu trainee programu pro absolventy získáš zkušenosti jak z naší centrály, tak i ze zahraničí! JEDINĚ S NÁMI!

Koho hledáme?  Absolventy VŠ nebo studenty posledního ročníku VŠ  Analytika, který se nebojí práce s čísly a umí používat selský rozum  Dobrodruha, který hledá výzvu a sní i o práci v zahraničí  A zároveň někoho, komu nedělá problém se domluvit v anglickém jazyce

Kam se můžeš podívat?

více informací na: www.jedinesnami.cz Hlásit se můžete již nyní, výběrová řízení proběhnou v březnu 2018


6

Ekonom Roboti v bankách

ROBOTI V BANKÁCH BUDOU STÁLE ČASTĚJŠÍ

EKONOM

Autor: Arsen Lazarevič

O práci by pod vlivem robotizace a automatizace činností mohla přijít až polovina zaměstnanců v bankách. Automatizované logaritmy například vyhodnocují bonitu klientů či vytvoří personalizovaný produkt přímo na míru. Stále větší míra automatizace na druhé straně povede k prud-

Na snížení stavů u  jednotlivých bankovních ústavů už dokon-

kému propadu počtu zaměstnanců. To si alespoň myslí šéfové

ce existují i konkrétní plány. Například National Australia Bank

jednotlivých bank. Takový názor například zastává šéf Deuts-

oznámila, že o práci přijde 4000 jejich zaměstnanců, což je při-

che Bank AG John Cryan. „V současné době zaměstnáváme 97

bližně 13 procent veškeré pracovní síly. Snižovat stavy chce také

tisíc lidí,“ uvedl Cryan s tím, že počet zaměstnanců může být

finská Nordic Investment Bank, která má 32 tisíc zaměstnanců.

osekán na polovinu. A vysvětluje důvody proč. „Řada činností

Podle ředitele Caspera von Koskulla přijde do roku 2021 o prá-

je dělána manuálně, což může vést k tomu, že jsou bankovní

ci 6 tisíc lidí. Banka přitom už za sebou jedno velké propouš-

zaměstnanci náchylní k chybám, což je činí neefektivními. Je

tění má – na počátku devadesátých let měla dokonce 55 tisíc

spousta možností strojního učení a automatizace, ke kterému

zaměstnanců. Nordic Bank je také známá tím, že v minulosti

můžeme přistoupit,“ dodal.

představila takzvané chatboty, kteří klientům odpovídají online

Foto: Adobe Stock

na jejich dotazy. A banka se chlubí výsledky: robot už klientům


Ekonom Roboti v bankách

7

NÁKLADY ZA JEDNU TRANSAKCI V AMERICKÝCH BANKÁCH

Zdroj: VASCO Data Security Infografika: Flaticon Basic

(v US dolarech)

POBOČKA

4,25

TELEFONNÍ BANKOVNICTVÍ

1,30

BANKOMAT

1,25

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ

0,19

MOBILNÍ BANKOVNICTVÍ

0,10

pomohl zodpovědět 10 tisíc otázek, byl přitom spuštěn až v září

žeb pro klienty. Pomocí algoritmů automatizujeme komplexní

letošního roku. Klienti také stále více využívají elektronického

úlohy, které vyžadují velké množství dat,“ dodává dále Michal

bankovnictví, kamenné pobočky jsou tak potřeba méně než

Vytiska.

v minulosti, což může vést k jejich zániku. Klienti to můžou pocítit například při schvalování spotřebitelDůvod, proč banky musejí přistupovat ke  zvýšení efektivity

ských půjček, tato činnost trvá jen několik minut a klient má

a propouštět či zavírat pobočky, je prozaický: tlak akcionářů.

poté ihned peníze na bankovním účtu. V minulosti se přitom

V drsném konkurenčním světě finančních služeb se udrží jen ty

schvalování mohlo protáhnout i na několik dní.

nejefektivnější a nejlepší bankovní ústavy. Šéf velké banky, který nenásleduje trendy v robotizaci, se dlouho na vedoucím místě neudrží. „Ve finančních institucích je řada příležitostí pro automatizaci a  využití umělé inteligence nebo machine learning technologií. Nejenom pro hledání anomálií v  chování klientů a zjišťování případných podvodů, ale i pro zefektivnění činností zaměstnanců banky automatizovaným zpracováním velkých objemů dat. Může jít o optimalizaci provozu call center, automatizované předzpracování stovek/tisíců životopisů a  profilů na  sociálních sítí při hledání zaměstnanců nebo o  inteligentní vyhodnocování provozu systémů a  chování zaměstnanců. Na druhou stranu tyto sofistikované technologie otevírají další možnosti pro nové typy externích i  interních útoků. Finanční instituce tedy musí bezpodmínečně zavádět odpovídající bezpečnostní opatření,“ komentují odborníci z firmy CGI. Roboti se ale stále více dostávají i do provozu jednotlivých českých bank. Vyhodnocují bonitu klientů, tvoří služby na  míru nebo řeší předčasné splátky půjček. Podle největších bankovních ústavů nahradí tisíce hodin lidské práce. „Nasazení robotů se dnes zaměřuje primárně na  činnosti v  oblasti back-office, první vlna automatizace pomůže procesům zpracování zahraničních plateb nebo switchingu běžných účtů. Nasazení robotů má za cíl zvyšovat produktivitu provádění procesů v řádech desítek procent, zvýšit spolehlivost a eliminovat operační rizika a současně i rozšiřovat operační dobu procesů,“ komentuje Michal Vytiska, Business Consulting Manager v Komerční bance. „Robotizace a umělá inteligence nám umožňuje šetřit provozní náklady, ale je také příležitostí pro zkvalitnění bankovních slu-

Při schvalování úvěrů budou hrát roli i sociální sítě Odborníci odhadují, že brzy nadejde doba, kdy banky ke schvalování úvěrů využijí algoritmů, které o nás budou čerpat informace na sociálních sítích. Mnoho informací lze najít na profesní sítí LinkedIn – například fluktuace zaměstnance. Pokud zaměstnanec během roku změnil třikrát práci, pak pro banku bude méně lukrativním klientem než ten, který je v jedné práci alespoň několik let. Jedna práce na celý život ale také nemusí být vhodná: při její ztrátě se osoba bude jen těžko rekvalifikovat. Řešením nemusí být ani odchod ze sítí: člověk, o kterém nejsou zmínky na internetu, může být vyhodnocen jako nedůvěryhodný. Celý systém může zajít ještě dál. Banka může například zjistit, zdali jsme na sociálních sítích nepsali něco o svém zdravotním stavu či o finančních problémech. Pro banku tyto skutečnosti totiž znamenají problém – zvláště v případě poskytování dlouhodobých, až čtyřicetiletých, hypotečních úvěrů.


8

Kariéra Se ŠKODA IT do celého světa

KDYŽ SE SAP STANE LETENKOU DO CELÉHO SVĚTA

KARIÉRA

Klasická představa ajťáka pracujícího pouze od stolu počítače existuje v lidském podvědomí už nějakou dobu. Realitou současnosti v IT už však nejsou pouze programátoři znalí nekonečné řady programovacích jazyků. Kdo chce být úspěšný, musí být schopen poskytovat nejen perfektní technická a informační řešení, ale také umět řešit problémy s ohledem na přání zákazníků. O takovém dvojím přístupu

Co je podle Vás hlavní esencí tohoto know-how, díky kterému je škodovácké SAP tak kvalitní?

Z vlastní zkušenosti vím, že o  Škodovce se v  celém koncernu

zejména při práci v SAP prostředí ví své Jan Vaněk, IT business

říká, že máme v prostředí SAP to nejlepší know-how. Je to jak

analytik ve ŠKODA AUTO. Díky svojí práci procestoval obrovský

díky kvalitě samotného řešení, které jako senior SAP konzul-

kus světa a poznal pracovní i životní kulturu na několika různých

tanti nabízíme, tak i díky lidskému přístupu, který se snažíme

kontinentech.

uplatňovat. Myslím si, že tato kombinace je všeobecně hodně

Honzo, víme o Vás, že jste ve Škodovce působil jako stážista už při studiu na vysoké škole. Jakou jste studoval univerzitu a proč jste se rozhodl sbírat pracovní zkušenosti v mladoboleslavské automobilce?

Je to tak, během studia na Univerzitě Hradec Králové jsem si

oceňována.

ŠKODA AUTO je také kompetenčním SAP centrem. Co přesně to znamená?

V podstatě se jedná o  certifikaci našich schopností přímo od  společnosti SAP. To znamená, že můžeme řešit problémy

prošel praxí v jednom z oddělení Technického vývoje. Pocházím z Mladé Boleslavi a v současnosti jsem v rodině už třetí generací, která ve Škodovce pracuje, takže volba to tenkrát byla docela snadná.

Jan strávil v zahraničí až tři měsíce v roce.

Proč jste po dokončení školy nastoupil do oddělení, které má na starosti řešení informačních technologií zaměřených na SAP?

Tehdy mě můj koordinátor a vedoucí oddělení dokázali neuvěřitelně nadchnout pro tuto práci. Řekli mi, že pokud se naučím pracovat v  SAPu, tak budu mít obrovskou hodnotu na trhu práce. A že pokud rád cestuji, tak tohle je ideální příležitost právě pro mě.

Určitě ano. Díky práci jsem procestoval obrovský kus světa. Spolupracoval jsem na vývoji, implementaci a podpoře SAP řešení a aplikací, které jsme dodávali do koncernových závodů v Indii, Číně, Mexiku, Rusku a Německu. A mohu říct, že i když je každá země kulturně i pracovně trochu jiná, tak jsem všude, kde jsme působili, slyšel pozitivní ohlasy na naši práci a naše know-how.

Foto: archiv Jana Vaňka

Splnilo se obojí?


Kariéra Se ŠKODA IT do celého světa

9

Co je to SAP? Zkratka SAP znamená Systémy, Aplikace a Produkty v oblasti zpracování dat. SAP je integrovaný systém pro řízení podniku. Ve ŠKODA AUTO je systém SAP využíván pro podporu obchodních procesů v oblasti personalistiky, mezd, financí, controllingu, materiálového hospodářství a odbytu.

Je tedy práce ve Vašem týmu rozdělená na analytiky a programátory?

Přesně tak. Díky tomu, že se naše oddělení poměrně dost rozrostlo, si můžeme dovolit mít tým rozdělený na lidi, kterým sedí víc pozice business analytika a raději komunikují se zákazníky, a pak na ty, kteří se zabývají samotným řešením v SAPu. Ta paleta možností je i u nás poměrně veliká.

Ve Škodovce se tedy i programuje?

Ano, máme několik programátorů, kteří se zabývají přímo řešeFoto: archiv Jana Vaňka

ním pro zákazníky. Pokud je velký projekt, pak nabíráme i externisty. Ale právě to, že máme vlastní programátory, nám umožňuje okamžitou konzultaci se zákazníky o tom, co je a co není proveditelné z pohledu jejich představ.

V mladoboleslavské automobilce pracovali Honzovi rodiče i prarodiče.

Zmiňoval jste také, že ke zvládnutí prostředí SAP jsou zapotřebí určité zkušenosti. Jak jste je získával?

Prošel jsem spoustou školení a hodně jsem se naučil i od ostatních kolegů. V  současnosti u  nás funguje tzv. SAP akademie, která představuje systém školení. Od těch nejzákladnějších až po vývojářská specializovaná školení, kde se řeší vývojářské nebo

do určité úrovně. Pokud se navíc stane, že při práci odhalíme nějaký problém přímo v SAP, komunikujeme už napřímo s vývojáři a spolupracujeme s nimi na odstranění této chyby.

Čím je práce v SAP prostředí náročná?

programovací techniky.

Pojďme zpět k cestování. Ve které ze zahraničních zemí se Vám pracovalo nejlépe?

Myslím, že každá země a kultura má své pro a  proti. Mně ale

Je to hodně specifická práce, jejíž velkou nevýhodou je to, že se

přišlo nejbližší Německo. To ovšem i proto, že bavorský Ingolsta-

k ní člověk málokdy dostane už při studiu na vysoké škole. SAP

dt k nám má kulturně blízko. Bavoři jsou srdeční a spolupráce

má vlastní programovací jazyk a určitá specifika, která se musí

s nimi je opravdu příjemná. Užil jsem si ale i přípravu a imple-

člověk prostě naučit – a na to je potřeba určitá doba. I když mi

mentaci projektů v Indii a Mexiku. Každý zážitek a pracovní zku-

kolegové po nástupu říkali, že se učím rychle, tak pracovat jako

šenost, kterou člověk získá, ho vždycky nějak obohatí.

samostatný SAP konzultant jsem byl schopen zhruba po třech až pěti letech. Není to totiž jen o SAPu, ale i o businessu a procesech v celém koncernu VW, jehož je ŠKODA AUTO součástí.

Co bylo pro Vás těžší se naučit? SAP nebo fungování business prostředí?

Ze začátku jsem se asi trápil víc se SAPem a business procesy jsem se učil od kolegů. Později ale člověk zjišťuje, že i tyhle procesy je potřeba poznat pořádně do hloubky.

Láká vás práce či stáž ve ŠKODA IT? Navštivte www.skoda-kariera.cz/it a dozvíte se víc!


10 Tech Samoopravný display

PRASKLÝ DISPLEJ NA MOBILU? V BUDOUCNU BY SE MOHL SÁM OPRAVIT

TECH

Autor: Michal Pšurný

Foto: Adobe Stock

Motorola vlastní nový patent na samoopravný displej na mobilním telefonu. Opravu by měl zajistit speciální materiál, který bude integrovaný přímo v displeji a který by měl při zahřátí praskliny opravit.

Znáte ten pocit, když nosíte v kapse telefon s prasklým disple-

přivedly teplo do místa praskliny, a tepla vytvářeného vlastním

jem a uvažujete, jestli ho vyměnit za nemalé peníze? Nebo na-

prstem.

opak lepíte ochranou fólii ještě před prvním použitím? Každý se s tímto problémem setkal, ať už z  vlastní zkušenosti, nebo v okruhu přátel. Firmy si tento problém uvědomují a snaží se vy-

Mnoho nejasností

myslet technologie a materiály, které by řešily běžné problémy

Tato technologie však nejspíš opraví jen menší praskliny. Není

jako je například právě prasklý displej. Nový patent firmy Moto-

jasné, jestli by dokázala opravit pavučinu prasklin pokrývající

rola posouvá řešení tohoto problému kupředu.

celý displej. Pokud byste displej poničili tak, že by se část odště-

Vyléčíme praskliny vlastním prstem?

pila, v takovém případě by vám ani tato technologie nepomohla. Patentová přihláška na samoopravitelný displej byla podána už loni v  únoru u  United States Patent and Trademark Office

Patent je založen na speciálním materiálu, kterým je polymer

(USPTO) a na veřejnost se tento patent dostal až letos v srpnu.

s tvarovou pamětí. V  displeji budou integrovány tepelné prv-

Je v něm však mnoho nejasností a  je zjevné, že bude potře-

ky pokrývající sklo, které díky polymeru dokáží při zahřátí vrátit

ba vyřešit mnoho technologických problémů. Tento trend však

deformace vzniklé na displeji do  původní podoby. „K  vyvolání

není ojedinělý. Například firma LG přišla s krytem, který umí

reakce mohou být použity různé stimuly, v mnoha případech

sám opravit drobnější škrábance a již ho aplikovala na modely

je stimulem použití tepelné energie, které vede ke zvýšení tep-

LG G Flex a G Flex 2.

loty materiálu,“ píše se v patentu. V  důsledku toho může displej: „Zvrátit některé nebo všechny deformace a vrátit se do pů-

I když to asi ještě chvíli potrvá, je jasné, že firmy si problémy

vodního stavu,“ uvádějí výzkumníci. Není zcela jasné, jestli by

jako jsou rozbité displeje či kryty uvědomují a usilovně pracují

se displej zahřál sám nebo bychom museli použít externích

na tom, jak tyto nedostatky odstranit. V budoucnu bychom se

pomůcek. Patent však naznačuje, že by to mohla být kombi-

tedy mohli dočkat mobilních telefonů, které by dokázaly „vylé-

nace procesorů uložených v některé z vrstev displeje, které by

čit“ samy sebe.


12 Věda a výzkum Na dosah Slunci

NA DOSAH SLUNCI Autor: Eva Vlčková

VĚDA A VÝZKUM

Sonda Solar Orbiter se má za dva roky vydat k naší nejbližší hvězdě. Dostane se k ní do rekordní blízkosti a bude zkoumat například nebezpečné výrony nabitých částic. Na vývoji několika přístrojů se podílejí Češi. Co způsobuje sluneční vítr a jak funguje dynamo v nitru Slun-

částic a zabezpečit se před jejich vlivem, nebo alespoň toto ne-

ce? Jak erupce produkují energetické částice? Na tyto a  další

bezpečí minimalizovat,“ pokračuje František Fárník.

otázky se zaměří evropská mise Solar Orbiter. Sice jde o základní výzkum, ale odpovědi mohou mít i  praktický význam:

Misi Solar Orbiter schválila Evropská kosmická agentura už

„Slunce je zdrojem života na Zemi, dodává nám světlo a teplo,

v roce 2011, termín startu se ale několikrát posouval. „Hlavním

ale může být i zdrojem nebezpečného záření, které ohrožuje

důvodem je technologická náročnost, bylo například nutné

naše vyspělé technologie – především satelity na oběžné dráze

vyvinout speciální solární panely a ochranný štít, které odolají

nebo rozvody elektrické energie,“ upozorňuje František Fárník

vysokému žáru,“ vysvětluje František Fárník. Podle aktuálního

ze Slunečního oddělení Astronomického ústavu AV ČR. Tyto

plánu má sonda startovat v únoru 2019.

vlivy závisí na proměnlivé úrovni sluneční aktivity. „Snažíme se proto pochopit všechny fyzikální procesy na Slunci a věříme, že

Po startu se bude Solar Orbiter po tři roky přibližovat ke Slunci,

nám to umožní včas předpovídat nebezpečné výrony nabitých

až se k němu dostane do podobné blízkosti jako planeta Mer-

Ilustrace: ESA

Umělecká představa sondy Solar Orbiter u Slunce


Věda a výzkum Na dosah Slunci

13

Zrcadla ze speciální keramiky mají v průměru jen něco málo

Koronograf METIS s českými komponenty

přes 20 centimetrů, ale jsou nesmírně hladká. „Kdybychom zrcadlo zvětšili do velikosti Máchova jezera, tedy asi na  průměr dvou kilometrů, pak by nepřesnost na jeho povrchu nepřekonala ani desetinu milimetru,“ říká výkonný ředitel TOPTEC Vít Lédl.

Co se děje kolem Slunce Dalším příspěvkem Astronomického ústavu spolu s kroměřížskou firmou CSRC byly napájecí zdroje přístroje RPW. Ten slouží ke  studiu rádiových a  plazmových vln v  okolí Slunce. „Naší

Foto: Astronomický ústav AV ČR

odpovědností je zprostředkovat dodávku elektrické energie ze solárních panelů, její regulaci, měření telemetrických údajů o spotřebě napájení a především filtraci škodlivého elektromagnetického rušení,“ uvádí člen realizačního týmu Štěpán Štverák z Astronomického ústavu AV ČR. Přístroje na sondě jsou natolik citlivé, že zdroje běžně používané pro telekomunikační satelity by rušily vlastní vědecká měření. „Mnoho částí napájecí jednotky je rovněž z důvodu vyšší spolehlivosti zdvojených nebo elektricky izolovaných tak, aby v případě selhání ostatních subsystémů mohlo měření pokračovat alespoň s  omezeným počtem senzorů,“ dodává Štěpán Štverák. kur. Dráha se ale bude postupně naklánět, což umožní pozoro-

Vědci z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR pod vedením Jana Souč-

vat vůbec poprvé i oblasti kolem obou slunečních pólů.

ka pro přístroj RPW vyvinuli digitální vlnový analyzátor TDS. „Ten-

Český příspěvek Na vývoji čtyř z jedenácti přístrojů se podílejí česká pracoviště.

to elektronický modul převádí signál z elektrických a magnetic-

Kvalifikační model SWA/PAS s deskou vstupní elektroniky

„Předpokladem naší účasti na kosmickém projektu zaměřeném na výzkum Slunce byla vysoká úroveň, kterou má Astronomický ústav AV ČR v této oblasti, a následně schopnost českých firem převzít část vývoje a výroby vědeckých přístrojů,“ konstatuje František Fárník. Sám koordinoval českou účast na  přípravě přístroje STIX. Jde o teleskop pro snímání Slunce v tvrdé rentgenové oblasti, která je klíčová především pro výzkum erupcí. Přístroj rozloží obraz pomocí speciálních mřížek a jeho části se přenesou na Zemi, kde se Foto: L. Přech – MFF UK

v počítači znovu složí. Vědci z Astronomického ústavu AV ČR pro STIX vyvinuli napájecí zdroje a pražská firma ESC letový software. Pro přístroj METIS vyráběli čeští experti optické členy. Jedná se o  tzv. koronograf pro studium koróny včetně erupcí a  slunečního větru. „Koronograf je v  podstatě dalekohled, který zastíní světlo slunečního disku, a tím se docílí daleko vyššího kontrastu při pozorování slabě zářící koróny,“ vysvětluje Arkadiusz Berlicki z Astronomického ústavu AV ČR. Simultánní pozorování koróny a procesů v ní bude první svého druhu a mělo by poskytnout

kých antén přístroje RPW do digitální formy a provádí softwarové

unikátní data.

předzpracování těchto dat před odesláním na Zemi,“ konstatuje Jan Souček. Hlavním vědeckým cílem je pozorování plazmo-

Zobrazovací zrcadla pro METIS vznikla v laboratořích TOPTEC

vých vln v okolí družice, vybuzených sprškami energetických

v Turnově, které jsou součástí Ústavu fyziky plazmatu AV ČR.

elektronů doprovázejícími erupce. „Dalším cílem je detekce do-


14 Věda a výzkum Na dosah Slunci

padů prachových částic slunečního původu na povrch družice,

jejich napájení,“ říká docent Lubomír Přech z Katedry fyziky po-

které vidíme na anténách jako krátké napěťové pulzy. Software

vrchů a plazmatu MFF UK a  dodává: „Účast v  tomto projektu

v modulu TDS dokáže tyto vlny a prachové částice identifikovat

umožňuje kontinuitu vědeckého výzkumu s přístupem k před-

a na Zemi se tak přenáší pouze potenciálně zajímavé úseky dat,“

pokládaným unikátním družicovým datům. Zároveň věříme

doplňuje Jan Souček. Vzhledem ke vzdálenosti sondy od Země

v jeho atraktivitu pro naše budoucí studenty i veřejnost.“

je totiž přenosová rychlost dat velmi omezená.

Cenná data i zkušenosti

To ostatně platí i pro ostatní česká pracoviště, která se na projektu podílejí. Jejich vědci se shodují, že díky němu získali nové kontakty se zahraničními i tuzemskými laboratořemi a průmy-

K misi přispěla také Skupina kosmické fyziky Matematicko-fyzi-

slovými subjekty i řadu cenných zkušeností, které mohou využít

kální fakulty UK v Praze. Vyvinula desku vstupní elektroniky pro

v dalších kosmických projektech.

přístroj SWA. Ten bude analyzovat hustotu, teplotu a rychlost slunečního větru. Deska zachycuje signály z detektorů nabitých částic a  předává je ke  zpracování. „Návrh naší desky zahrnuje mimo jiné nosné prvky, kolektory a vstupní zesilovače pro de-

Umělecká představa sondy JUICE u Jupiteru a jeho měsíců

tektory nabitých částic a dvojici vysokonapěťových zdrojů pro

Cesta do ledového království Zatímco Solar Orbiter zamíří do slunečního žáru, další evropská mise s českou účastí se vypraví opačným směrem. Sonda JUICE se v roce 2022 vydá zkoumat ledové měsíce planety Jupiter, k cíli dorazí o osm let později a pracovat tam bude zhruba dva roky. Mise vzbuzuje velká očekávání, protože podle dosavadních poznatků se pod povrchem zdánlivě neaktivních ledových měsíců Europa, Callisto a Ganymed nachází kapalná voda, v níž by mohl existovat život.

Ilustrace: ESA

Vědci z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR pracují na vývoji přístroje RPWI, který bude zkoumat rádiové a plazmové vlny v prostředí Jupiteru a jeho měsíců. „S kolegy ze švédského Institutu kosmické fyziky a dalších čtyř evropských vědeckých institucí spoluodpovídáme za koordinaci vývoje a stavby tohoto přístroje a za přípravu jeho měření,“ říká vedoucí projektu profesor Ondřej Santolík. České pracoviště vyvíjí modul pro měření vln o frekvencích pod 20 kHz, který bude analyzovat signály z elektrických a magnetických antén a obsahuje digitální obvody určené k důkladnému palubnímu zpracování měřených dat. „Snažíme se totiž, abychom co nejlépe využili velmi omezený objem dat, který budeme moci přenést z Jupiteru na Zem,“ upřesňuje. Hlavním vědeckým cílem je přinést nové poznatky o elektromagnetických vlnách šířících se v plazmatu v okolí Jupiteru a jeho měsíců, především měsíce Ganymed. Na sondě JUICE se podílejí také výzkumníci z Astronomického ústavu AV ČR. Ve spolupráci se švédským Institutem kosmické fyziky v Uppsale pro ni vyvinuli napájecí zdroj, který je zatím ve fázi inženýrského modelu. „Kromě požadavků na extrémně nízký vyzařovaný šum a vysokou spolehlivost zařízení byl kladen důraz i na energetickou účinnost vzhledem k nedostatku energie ve velké vzdálenosti od Slunce,“ konstatuje technický vedoucí projektu Jaroslav Laifr z Astronomického ústavu AV ČR, který je zároveň doktorandem na katedře měření FEL ČVUT, kde napájecí zdroj pro misi JUICE realizuje jako svou disertační práci.


PŘÍLOHA ČASOPISU

2017 | www.EkonTech.cz

aneb Společensky odpovědní zaměstnavatelé

partneři přílohy

E.ON Energy Globe

IKEA a udržitelnost

Ekonomická výkonnost a ochrana životního prostředí mohou jít ruku v ruce

Sazka je hlavní partner českého sportu

Udržitelný rozvoj je pro nás hybnou silou podnikání


DEJ TO DÁL Společenská odpovědnost firem neboli Corporate Social Responsibility (CSR) zahrnuje aktivity, které neznamenají pro firmu zisk. Tedy primárně. Výsledek výzkumu agentury Ipsos však říká, že 61 % Čechů považuje při nákupu produktu nebo služeb za klíčové, zdali se firma chová společensky odpovědně. CSR tedy v určitý zisk generuje. A nejen finanční. CSR projekty jsou přínosné, protože pomáhají vytvářet dobré povědomí o značce a zvyšují důvěryhodnost firmy.

Další čísla ze zmíněného výzkumu potvrzují, že konkrétní společensky odpovědnou firmu si spontánně vybaví 35 % populace, což před rokem dokázalo jenom 24 % dotázaných. Navíc takovou

CSR u nás nemá zdaleka tak dlouhou tradici jako v jiných vyspělých státech. Vlastně se narodila po převratu, je to tak?

„Ne zcela. Ačkoli se CSR stala mantrou řady podniků teprve v po-

firmu lidé mnohem ochotněji doporučí svému okolí, jak vyplynu-

sledním desetiletí, nepsaná pravidla společenské odpovědnosti

lo z výsledků dotazování. O směřování projektů CSR si veřejnost

zavedl již světoznámý český podnikatel Tomáš Baťa, který vracel

z 98 % myslí, že by měly řešit spíše domácí problémy než ty celo-

část zisku do regionu, vzdělání i osobního rozvoje svých zaměst-

světové. Od velkých firem pak lidé očekávají, že se budou chovat

nanců. Ale je pravda, že ačkoli po revoluci, a zejména v posledním

férově ke svým lidem a chránit životní prostředí.

desetiletí, zájem o CSR roste, k jejímu rozmachu, podpoře a záro-

NEJEN BUDKY PRO RORÝSE

veň pochopení se dostáváme oproti západním zemím mnohem pomaleji. I naše Asociace prošla vývojem. V posledním roce nic-

Aktivní CSR může být pro firmy užitečná také na poli personální

méně cítíme velikou touhu nejen velkých, ale i menších firem kul-

práce, zejména v situaci, kdy některé z nich složitě hledají kvalitní

tivovat společnost a rozvíjet odpovědné podnikání a nově také

zaměstnance. Pro celých 79 % zaměstnanců je důležité, zda se je-

naplňovat takzvané Cíle udržitelného rozvoje.“

jich zaměstnavatel chová společensky odpovědně. A jaké oblasti jsou v CSR nejvíce „in“? Ochrana životního prostředí, vzdělávání, charita, podpora znevýhodněných skupin či jednotlivců a také

Jak si Česká republika stojí v mezinárodním srovnání?

„Pokud se na tuto problematiku podíváme právě z pohledu Cílů

finanční gramotnosti. Společensky odpovědné se snaží být ne-

udržitelného rozvoje (SDGs), jsme podle aktuálního SDG Indexu

jen velké firmy a nadnárodní korporace, ale i menší podniky s lo-

na pátém místě ze 157 hodnocených zemí – hned za skandináv-

kální působností. Jdou na to různě. Učí děti z dětských domovů,

skými státy. Jedná se o první celosvětovou studii, která posuzuje

že v domácím rozpočtu jim musejí zbýt peníze na složenky, osvět-

pokrok jednotlivých zemích s ohledem na dosažení SDGs. Je-

lují přechody pro chodce, budují budky pro rorýse nebo vysazují

jím autorem je světoznámý ekonom, expert na udržitelný rozvoj

rybí plůdek do řek… Vnímání CSR ze strany firem se však posouvá

a poradce OSN profesor Jeffrey Sachs, který Česko navštívil

dál, snaží se ji propojit s oborem, v němž podnikají. Pokud je spo-

v květnu tohoto roku u příležitosti předávání historicky prvních

lečnost v něčem dobrá, využije své schopnosti ve prospěch okolí.

Cen SDGs v Česku. Česká republika dosáhla v indexu 8,9 bodu,

Prostě to dá dál.

což je nadprůměr celosvětově i v rámci regionu, kde je průměr

JE TŘEBA JASNĚ ZMĚNIT KURZ V České republice se na rozvoj CSR a udržitelného podnikání zaměřuje Asociace společenské odpovědnosti. S více než dvěma stovkami členů tvoří největší platformu

pro tuto oblast u nás. Sdružuje a propojuje organizace

z korporátního, neziskového, vzdělávacího i veřejného sektoru a snaží se zvýšit jejich potenciál a kompetence v oblasti CSR a udržitelného podnikání. Co si o současné

situaci v oblasti CSR u nás myslí zakladatelka a výkonná ředitelka asociace Lucie Mádlová?

77,7. Report ocenil posun Česka především v otázce chudoby, zdraví, přístupu k pitné vodě, ekonomického růstu a života na souši. Naopak prostor pro zlepšení identifikoval v partnerství mezi sektory a inovacích.“ Co by společnosti měly zvážit, když dělají plány v oblasti společenské odpovědnosti?

„Propojit CSR s byznysem, myslet a plánovat dlouhodobě. Zejména ve větších nadnárodních společnostech jsou za udržitelnost stále častěji zodpovědní jejich nejvyšší představitelé. To je v pořádku, jedná se o strategii a je třeba ji naplňovat včetně klíčových ukazatelů výkonnosti. CSR plány a aktivity se postupně stále častěji prolínají s dlouhodobými strategiemi a nově právě i s SDGs. Strategii udržitelného rozvoje konkrétně monitoruje na úrovni nejvyššího

2 DEJ TO DÁL / Společensky odpovědní zaměstnavatelé


Lucie Mádlová / foto: Petr Hricko

kéhokoli byznysu. Po celém světě tak vidíme inspirativní příběhy malých i velkých podniků nebo jednotlivců, zejména mladých lidí, kteří se nebojí takto přemýšlet a rozhodli se investovat do řešení a technologií, které mohou zlepšit životy milionů lidí. Nikdy předtím jsme neměli tolik možností a znalostí, jako máme teď. Jen je

77,7 %

třeba jasně změnit kurz.“

89 %

Sledujete aktivity CSR napříč celou republikou. Máte vy sama nějakého favorita?

„Je těžké vyzdvihnout jeden konkrétní příklad. V Asociaci je jich strategii udržitelného rozvoje konkrétně monitoruje na úrovni nejvyššího managementu firmy.

vrcholových představitelů firem věří, že SDGs přináší nové obchodní příležitosti a mohou mít reálný dopad i na výkonnost firmy.

mnoho, vlastně stovky. Každý člen je unikátní a přináší na trh něco nového. Těší mne, že členové přibývají rovnoměrně z řad velkých firem, ale i mikropodniků, neziskových organizací nebo sociálních podniků. Z velkých firem se mi vybavuje například IKEA a její projekt Druhý život nábytku, který podporuje aktuální trend cirkulární

managementu firmy 69 % společností. Celých 89 % vrcholových

ekonomiky a znovuvyužívání zdrojů. Umožňuje zákazníkům prodat

představitelů firem věří, že SDGs přináší nové obchodní příležitos-

nevyužitý či již nepotřebný nábytek a maximálně prodloužit jeho

ti a mohou mít reálný dopad nejenom na společnost, ale i na vý-

životnost. Líbí se mi taky Ponožky od babičky, za nímž je nezisko-

konnost firmy. V dnešní době ovlivněné zásadní změnou klimatu,

vá organizace Elpida. Ponožky z recyklované nepoužité vlny plete

omezenými přírodními zdroji a nerovností je jasnější než kdy jin-

více než dvě stovky babiček z celé České republiky. Třeba s etiketou

dy, že podnikání, které jde ruku v ruce s odpovědností vůči lidem

ve firemních barvách mohou být hezkým a udržitelným vánočním

i planetě, musí být základním rámcem a stavebním kamenem ja-

dárkem nejen pro odpovědné firmy.“

DEJ TO DÁL / Společensky odpovědní zaměstnavatelé 3


E.ON ENERGY GLOBE E.ON v rámci strategie společenské odpovědnosti přišel v roce 2008 s nápadem zviditelnit užitečné ekologické a energeticky úsporné projekty formou soutěže. Tak se zrodil projekt E.ON Energy Globe, který přivedl tuto nejvýznamnější mezinárodní soutěž v oblasti ochrany životního prostředí i do České republiky.

E.ON Energy Globe představuje ideální příležitost, jak zviditelnit a ocenit nápadité projekty, a motivovat tak širokou veřejnost k odpovědnému životnímu stylu. Kromě společenského uznání získávají autoři nejlepších ekologických projektů také atraktivní výhry. Hlavní cenou pro celkového vítěze je vůz ŠKODA Octavia G-TEC na CNG a hodnotné ceny si odnesou i vítězové jednotlivých kategorií.

Z PRAHY DO ÍRÁNU

Absolutní vítěz E.ON Energy Globe získá jeden výrazný benefit navíc – úspěch v soutěži mu otevírá také dveře do světa. Se svým nápadem může reprezentovat naši zemi v konkurenci projektů z dalších bezmála dvou set států na vyhlášení mezinárodních cen Energy Globe. Slavnostní vyhlášení letošního ročníku se uskuteční 16. ledna 2018 v Teheránu.

DALŠÍ VELKÉ EKOFINÁLE

V březnu odstartuje jubilejní desátý ročník soutěže, do které se mohou každoročně přihlašovat předkladatelé již realizovaných projektů v pěti kategoriích: Firma, Mládež, Stavba, Kutil a Obec. Poslední, šestá kategorie Nápad se zaměřuje na ještě nerealizované inovativní projekty, kterým společnost E.ON ve spolupráci s partnery soutěže pomáhá spatřit světlo světa. A to jak finančně, tak aktivním zapojením do realizace. Spektrum témat přihlašovaných projektů je opravdu široké. Z těch loňských jmenujme například ekologickou prádelnu, chytrý systém monitorování včel nebo kolekci módních návrhů z recyklovaných materiálů. Celkem se jich do devátého ročníku soutěže přihlásilo 262. Nezávislá odborná porota složená z členů Akademie věd ČR a dalších expertů z oblasti energetiky a ochrany životního prostředí následně vybrala dva nejlepší projekty z každé kategorie a také absolutního vítěze, kterým se stal energeticky úsporný dům s mokřadní střechou, postavený ve vnitrobloku v Praze na Letné. Vítězové jednotlivých kategorií vzešli z on-line hlasování veřejnosti. Výsledky byly oficiálně vyhlášeny 9. října 2017 v rámci slavnostního galavečera v pražském Fóru Karlín, již tradičně za účasti kamer České televize.

www.energyglobe.cz

VŽDYCKY JE CO ZLEPŠOVAT

První ročník E.ON Energy Globe se nesl ve znamení velkého očekávání. „Nevěděli jsme, do čeho jdeme, neměli jsme ponětí, kolik energeticky úsporných projektů se nám do soutěže přihlásí a zda bude mít naše porota vůbec co hodnotit,“

4 DEJ TO DÁL / Společensky odpovědní zaměstnavatelé


říká Vladimíra Gláserová, manažerka projektu E.ON Energy Globe. „Nakonec se nám sešlo více než sto projektů, což byl podle zakladatele soutěže v  porovnání se světovým měřítkem úspěch. Začali jsme spolupracovat s Českou televizí a pro slavnostní vyhlášení výsledků se nám podařilo zajistit zajímavý program. Na brněnské výstaviště jsme dostali hvězdu světového formátu – Vanessu Mae.“

Jsme s vítězi stále v kontaktu a snažíme s nimi rozvinout hlubší

Jakým vývojem soutěž během deseti let prošla?

v paměti?

„Dá se říct, že soutěž se stále vyvíjí. Vždycky je co zlepšovat. Hned

aktivity. Soutěž E.ON Energy Globe také otevírá soutěžícím firmám a podnikatelům dveře do zahraničí. V roce 2013 přihlásil svůj projekt hotelu a vinařství Galant v Mikulově pan Jiří Marian, vyhrál v kategorii Firma a jako první reprezentoval Českou republiku i na světovém finále v Íránu. Asi největší fanoušek soutěže je Pavol Floriš, vítěz v kategorii Kutil z roku 2014. Díky ní se mu podařilo prorazit se svým vynálezem větrného čerpadla do světa.“ Které ekologické projekty z minulých ročníků vám utkvěly „To je těžká otázka. Během deseti let se přihlásilo více než 2000

jak skončí slavnostní vyhlášení vítězů, začínáme připravovat nový

projektů ze všech koutů České republiky. Na všechny vítěze či

ročník na základě analýz a doporučení různých kreativních agen-

nominované moc ráda vzpomínám. Zmíním vítěze z roku 2012

tur. Nejvíce nápadů však vzejde z našich hlav. Jsme se soutěží vel-

Bohumila Lhotu, kterému stavba vysněného domu kvůli nevůli

mi spjatí, věříme jí, a proto jejímu rozvoji věnujeme spoustu času.

úřadů trvala přes dvacet let. Místnosti jeho vytouženého domu se

Za zásadní změnu považuji přesunutí hlavní komunikace soutě-

pomocí válce mohou libovolně otáčet do všech světových stran,

že do online prostředí či významné využívání sociálních sítí. Také

třeba podle toho, odkud právě svítí sluníčko. Zároveň je ale možné

se nám registruje čím dál více kvalitních projektů. V průměru tři

dům ´ponořit´ až dva metry pod úroveň okolního terénu, a použít

sta za rok.“

tak půdu jako vynikající tepelnou izolaci proti mrazům. Domek mi přijde jak z jiné planety a pan Lhota vždy srší pozitivní energií.“

Sledujete vítězné projekty i nadále?

„Na naše vítěze nezapomínáme. Každoročně je zveme na všechny velké akce, samozřejmě i na každé slavnostní vyhlášení vítězů.

Bude letošní ročník něčím jiný než ty předchozí? Je jubilejní…

„Letošní ročník bude asi nejvíce on-line. Loni jsme spustili Insta-

Mohu s potěšením říct, že se každoročně potkáváme při těchto

gram, který chceme letos využívat víc, a komunikujeme převážně

příležitostech například s celkovým vítězem roku 2010 panem

na Facebooku. Chtěli bychom také více zapojit internetovou tele-

Halíkem, který ani jednou nevynechal. Soutěž vyhrál s Pěstitel-

vizi. Snažíme se komunikovat modernějším stylem, a být tak blíže

skou pálenicí a jeho zajímavým řešením s peckami od švestek.

mladším generacím.“

DEJ TO DÁL / Společensky odpovědní zaměstnavatelé 5


IKEA A UDRŽITELNOST První zásady ochrany životního prostředí IKEA rozpracovala již v roce 1990. Dnes je její strategie, zaměřená na společensky odpovědné podnikání, velmi široká. Zahrnuje nespočet dílčích aktivit a projektů, od podpory šetrnějšího životního stylu domácností až po členství v celosvětové organizaci pro certifikaci lesů.

IKEA chce být samozřejmě úspěšná v podnikání, ale současně

Od září 2015 se IKEA stala prvním prodejcem v České

se snaží, aby dopad její činnosti na lidi a planetu byl pozitivní.

republice, který nabízí pouze osvětlení LED. Žárovky LED

Udržitelnost prostupuje vším, co IKEA dělá – je nedílnou součástí

jsou nejšetrnějším způsobem svícení, protože vydrží až

každodenní práce všech zaměstnanců společnosti. Přístup IKEA k udržitelnosti shrnuje globální strategie People & Planet

20 let a spotřebují o 85 % méně energie než ty klasické.

DOMA, ENERGIE A ZDROJE a LIDÉ A KOMUNITY.

aby si je mohl dovolit každý, a tak společnost jen za minulý

V obchodních domech IKEA jsou k mání za takové ceny,

Positive, která se dělí na tři hlavní pilíře: UDRŽITELNÝ ŽIVOT

rok v České republice prodala 558 367 kusů.

KOMFORTNĚ, ALE UDRŽITELNĚ

„Věříme, že v každé domácnosti se dá žít šetrněji,“ říká Roman Bojko, manažer pro udržitelný rozvoj IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko. Touto cestou se IKEA snaží vest své zákazní-

ZODPOVĚDNĚ A OBNOVITELNĚ

„Naše planeta nemá ráda skládky a my také ne,“ vysvětluje Ro-

ky. Inspirovat je, aby neplýtvali vodou, snižovali spotřebu energie,

man Bojko a pokračuje: „Děláme vše pro to, abychom minima-

omezili množství potravin, které vyhazují, a obecně redukovali

lizovali množství odpadu, které produkujeme, a abychom pro-

objem odpadu. Inspirace rozhodně nemá jen teoretickou rovinu.

vozovali naše obchodní domy co nejefektivněji. Celých 98,62 %

Společnost nabízí takové produkty, které umožňují udržitelné

odpadu z našich obchodních domů v České republice za uplynu-

chování, aniž by jejich uživatelé museli rezignovat na komfort.

lý rok putovalo na recyklaci nebo energetické zhodnocení.”

Kromě výrobků šetrných k přírodě IKEA nabízí jednoduché rady

Zodpovědné využívání zdrojů je výhodné jak pro podnikání, tak

a tipy, které od března 2016 s širokou veřejností sdílí na webo-

pro životní prostředí, a tak IKEA proměňuje odpad v použitelné

vé stránce www.setrnejsi-domov.cz. Kdo chce efektivně třídit

suroviny, hledá nové, udržitelnější zdroje materiálů a potravin

odpad, skladovat potraviny tak, aby se nesnižovala jejich kvalita,

a přechází na obnovitelné zdroje energie. Snahou vyrábět více

nebo šetřit vodou, rozhodně by se měl na web čas od času po-

z menšího množství surovin se IKEA vrací ke svým kořenům.

dívat.

Součástí snahy o udržitelnost je také projekt Druhý život nábytku. Služba, která umožňuje zákazníkům prodat nevyužitý či nepotřebný nábytek IKEA, byla v lednu 2017 v pilotním režimu spuštěna na pražském Zličíně a od začátku listopadu ji už mohou využít také zákazníci v Praze na Černém Mostě, Brně i Ostravě. Za devět měsíců fungování se díky projektu prodalo 1 200 výrobků v celkové hodnotě přesahující 1,1 milionu korun. V průměru čeká nábytek na nového majitele v koutku se zlevněným zbožím jen 1,5 dne.

FÉROVĚ A SPRAVEDLIVĚ

„Naší vizí je vytvářet lepší každodenní život pro co nejvíce lidí. To se nevztahuje jen na naše zaměstnance a zákazníky, ale také na naše dodavatele a komunity lidí kolem nás,“ popisuje Roman Bojko strategii třetího pilíře People & Planet Positive. „Chceme, LED osvětlení spotřebuje o 85 % méně energie a vydrží až 20 let.

aby každý měl z výrobků, které prodáváme, dobrý pocit. Proto také vkládáme velké úsilí do budování dobrých vztahů s našimi dodavateli a jejich dodavateli.“ Na celém světě pracuje pro přímé

6 DEJ TO DÁL / Společensky odpovědní zaměstnavatelé


dodavatele IKEA asi 600 000 lidí a firma chce, aby se jim dosta-

více než 2 000 kusů nábytku a bytových doplňků a kromě toho

lo dobrého a spravedlivého zacházení. Proto v roce 2000 začala

v souhrnu také částka 1 000 000 Kč. V letošním roce je v projektu

uplatňovat kodex pro dodavatele, kterému říká IWAY.

Spolu s vámi nominováno celkem 310 neziskových organizací.

V České republice se IKEA kromě zapojení do celosvětových ak-

Společnost pomáhá i dětem v rozvojových zemích. V rámci kam-

tivit organizovaných pod záštitou IKEA Foundation dlouhodobě

paně „Let’s play for change – Pojďme si hrát a změníme svět“

soustředí především na podporu neziskových organizací a dětí

IKEA Foundation věnuje 45 milionů eur organizacím Handicap

z různých komunit. Zároveň se věnuje vzdělávání dětí ve školách

International, Save the Children, Special Olympics, Room to

a zvyšování jejich zájmu o životní prostředí. Každý rok v rámci

Read, UNICEF a War Child na pomoc nejvíce zranitelným skupi-

projektu Spolu s vámi na základě nominací a hlasování zaměst-

nám dětí, aby si mohly bezpečně hrát a rozvíjet se. Loni se tímto

nanců a členů IKEA FAMILY společnost vybere dvacet organiza-

způsobem podařilo v České republice shromáždit 219 632 eur,

cí zaměřených na pomoc dětem a ty podpoří. Kromě toho, že

které podpořily programy UNICEF pro vzdělávání dětí. Letos po-

jim věnuje nábytek ze své nabídky, se s nimi podělí o know-how.

prvé se IKEA Česká republika rozhodla darovat zisk z prodeje ko-

Protože „vědět jak na to“ je pro neziskové organizace velmi dů-

lekce plyšových hraček SAGOSKATT také místním organizacím,

ležité. Minulý rok putovalo na pomoc neziskovým organizacím

které pomáhají dětem v nouzi.

Nadace IKEA Foundation podporuje programy UNICEF pro vzdělávání dětí.

O IKEA

Společnost v roce 1943 založil Ingvar Kamprad. Jejím krédem je „vytvářet lepší každodenní život pro co nejvíce lidí“. Snaží se nabízet široký sortiment kvalitně navrženého a funkčního vybavení do domácností za ceny tak nízké, aby si je mohlo dovolit co možná nejvíce lidí. IKEA Group 100% patří INGKA Holding B. V. a kontrolovaným subjektům. IKEA Group je jedna z 11 franšíz IKEA a je největším prodejcem bytového zařízení na světě. Provozuje 355 obchodních domů ve 29 zemích. Obchodní domy IKEA Group v roce 2017 přivítaly 817 milionů návštěvníků a stránka www.IKEA.com zaznamenala 2,1 miliardy přístupů..

Veškerá bavlna, kterou IKEA využívá, pochází z udržitelných zdrojů.

DEJ TO DÁL / Společensky odpovědní zaměstnavatelé 7


EKONOMICKÁ VÝKONNOST A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MOHOU JÍT RUKU V RUCE Společnost L‘Oréal zahájila v roce 2013 program Sharing Beauty With All, a stanovila si tak řadu závazků v oblasti udržitelného rozvoje, které chce naplnit do roku 2020. Cílem je zavést změnu napříč celým hodnotovým řetězcem skupiny L‘Oréal. „Do konce roku 2016, kdy byl projekt v polovině, již v L’Oréalu proběhla hloubková změna nutná k tomu, abychom byli schop-

ni dosáhnout mimořádně ambiciózních cílů, které jsme si stanovili,“ říká Tomáš Hruška, generální ředitel L’Oréal Česká republika,

Slovensko a Maďarsko. Snahu společnosti a její výsledky uznaly i ty nejvýznamnější nezávislé organizace v oboru udržitelného rozvoje.

UDRŽITELNĚ INOVOVAT

Do roku 2020 budou mít všechny výrobky značky L’Oréal vylepšený ekologický či sociální profil. „Ekologickou stopu snížíme využitím obnovitelných surovin,“ upřesnil Tomáš Hruška. „Tyto suroviny jsou získávány udržitelným způsobem – buď jsou udržitelně dodávány, nebo vycházejí z principů takzvané Green Chemistry, tedy zelené chemie. Navíc optimalizujeme obaly našich výrobků a využíváme recyklované materiály nebo materiály vyrobené z biologických surovin.“ Jako součást svého závazku podporovat komplexní systém, optimalizující výrobní procesy a technologie, spotřebu a nakládání s  přírodními zdroji i odpady prostřednictvím inovativních řešení recyklace plastů uzavřely společnosti L’ORÉAL a  CARBIOS, průkopník v oblasti ekologicky šetrného plastikářství, pětiletou spolupráci, která má za cíl uvést technologii ekologicky šetrné

statek informací. S ohledem na svůj životní styl se rozhodne na

recyklace na trh v prů-

základě údajů, které budou součástí výrobků společnosti.

myslovém měřítku.

UDRŽITELNĚ VYRÁBĚT

UDRŽITELNĚ SE ROZVÍJET

Do roku 2020 skupina L’Oréal podpoří více než 100 000 lidí ze znevýhodněných skupin v jejich snaze získat práci. Organizu-

L’Oréal si stanovil za cíl

je vzdělávací programy, které zvýší jejich kvalifikaci, a vybudova-

zmenšit do roku 2020

la rozsáhlý program „Solidarity Sourcing“. Pomocí těchto aktivit

svou ekologickou stopu

umožnila skupina L’Oréal v roce 2016 67 533 lidem ze znevýhod-

a přitom získat nové zákazníky. Zadal si snížit emise CO2 z  výroby

něných oblastí přístup k zaměstnání. Další komunitou, na niž se

oproti hodnotám z roku 2005 a emise CO2 z přepravy o 20 % na vý-

tegičtí obchodní partneři zapojí do našeho programu udrži-

(v továrnách a distribučních centrech) o 60 % v absolutních číslech

robek oproti roku 2011. Hodnoty z roku 2005 jsou startovní čárou také pro snížení spotřeby vody a množství odpadu na hotový výrobek o 60 %. Žádný odpad z výroby neskončí na skládkách.

UDRŽITELNĚ ŽÍT

Do roku 2020 bude každý zákazník firmy L’Oréal moci dělat udr-

žitelná rozhodnutí v oblasti spotřeby, protože k tomu získá do-

firma zaměřuje, jsou dodavatelé. „Do roku 2020 se všichni stratelnosti,“ zdůrazňuje Tomáš Hruška. „Zásadní skupinou, která

v cestě k udržitelnosti nesmí zůstat stranou, jsou zaměstnanci.

Do roku 2020 budou mít lidé zaměstnaní u L’Oréal kdekoli na světě přístup ke zdravotní péči. Zároveň jim firma poskytne fi-

nanční ochranu proti nepředvídatelným životním událostem, jako je například trvalá invalidita. A všichni zaměstnanci budou moci rozšiřovat své znalosti formou školení.“

8 DEJ TO DÁL / Společensky odpovědní zaměstnavatelé


Výrobní linka na lahvičky na parfémy v továrně v Karlsruhe

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

L’Oréal jako jedna z pouhých dvou společ-

L’ORÉAL – UNESCO PRO ŽENY VE VĚDĚ

Ženy představují pouhých 30 % ze všech vý-

ností na světě právě získal tři A od Carbon Disclosure

zkumníků na světě, v České republice je to dokonce

rá ocenila úsilí společnosti L´Oréal v oblasti ochrany

In Science, který vznikl ve spolupráci s organizací

Project (CDP), nezávislé nadnárodní organizace, kteklimatu, vody a boje proti odlesňování.

Své cíle zaměřené na snížení emisí skleníkových plynů naplnil L’Oréal již v roce 2016, čtyři roky před plánovaným termínem. Jeho továrny a distribuční centra pro-

jenom 26 %. Mezinárodní projekt L’Oréal For Women

UNESCO, chce podpořit mladé vědkyně na začátku jejich kariéry. Zrodil se v roce 1998 a dnes je doma v šedesáti zemích, kde kosmetická firma působí.

Do České republiky byl projekt uveden v roce 2006.

dukují o 67 % emisí méně než v roce 2005, a přitom se

Na základě předložených vědeckých projektů vybírá

objem výroby zvýšil o 29 %.

odborná porota vždy dvě vítězky. V soutěži, kterou pod-

„Zvládli jsme oddělit růst naší společnosti od jejího

poruje Akademie věd České republiky, bylo oceněno již

ekonomická výkonnost je slučitelná se závazkem

rozdělily více než sedm milionů korun.

vlivu na životní prostředí. Je to pro nás důkazem, že

třicet talentovaných žen-vědkyň, které si mezi sebou

k ochraně klimatu,“ zdůrazňuje Tomáš Hruška.

Ve výrobních závodech L’Oréalu se mezi roky 2005 a 2016 podařilo snížit spotřebu energie o 33 %, protože budovy mají vylepšený design a dobrou izolaci, průmyslové procesy byly optimalizovány a technologie jsou méně energeticky náročné.

Vítězkami letošního ročníku L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě jsou:  PharmDr. Zuzana Holubcová, Ph.D., z Ústavu histo-

logie a embryologie Lékařské fakulty Masarykovy

Továrny a distribuční centra L’Oréalu využívají energii

univerzity v Brně, jejíž projekt se snaží přispět k lep-

z obnovitelných zdrojů – v roce 2016 pokryla celých 45 % spotřeby provozů. Umožnují to technologie, které s ohledem na místní podmínky využívají energii například z biomasy nebo ze slunce, a také nákup

šímu pochopení příčin ženské neplodnosti.

 Ing. Anna Kučerová, Ph.D., která působí na Čes-

kém vysokém učení technickém v Praze a věnuje

zelené elektřiny a plynu.

se pravděpodobnostní inženýrské mechanice. Vý-

Patnáct míst, v nichž Skupina působí, dosáhlo v roce

sledkem její práce jsou nové metody pro navrhování,

2016 uhlíkové neutrality: pět továren (Libramont v Belgii, Settimo v Itálii, Burgos ve Španělsku, Rambouillet ve Francii a Yichang v Číně) a deset distribuč-

které zvýší spolehlivost konstrukcí.

ních center.

DEJ TO DÁL / Společensky odpovědní zaměstnavatelé 9


SAZKA JE HLAVNÍ PARTNER ČESKÉHO SPORTU Už více než šedesát let funguje partnerství mezi Sazkou a českým sportem. Loterijní společnost je již od svého založení nejvýznamnějším podporovatelem aktivního sportování českých dětí. Současně jako generální partner Českého olympijského týmu provází naše nejlepší sportovce na cestě k olympijským medailím.

„Společně s Českým olympijským výborem pomáhá Sazka z vlastních prostředků financovat a spravovat hned několik projektů s cílem rozhýbat české děti a mládež. Včetně odvodů loterijní daně tak ročně Sazka podporuje český sport částkou přesahující jednu miliardu korun,“ říká o CSR strategii Sazky Tereza Vyhnálková, CSR & Sponsoring Specialist ve společnosti SAZKA a.s.

O jaké projekty se konkrétně jedná?

„V září byl zahájen čtvrtý ročník Sazka Olympijského víceboje, do kterého se zapojilo už přes čtyři sta tisíc dětí z více než dvou tisíc škol z celé České republiky. Projektu se aktivně účastní i čeští olympionici, kteří v bezprostředním kontaktu motivují a inspirují děti k pohybu a zdravému životnímu stylu. Dalším projektem je Sport v okolí, což je největší databáze sportovních klubů v ČR. Naším cílem je, aby na stránky chodili lidé hledat jak sportovní kluby, tak sportovní akce v jejich okolí.“ Do Sazka Olympijského víceboje se tedy zapojují základní školy?

„Sazka Olympijský víceboj má dva směry – Olympijský diplom a Olympijský odznak. Základní školy se mohou přes své tělocvikáře, takzvané garanty, zapojit do obojího. Olympijský diplom děti plní během standardních hodin tělesné výchovy. Osm disciplín dětem ukáže jejich silné sportovní stránky a na základě analýzy jejich fyzických předpokladů jim doporučí vhodné sporty. Olympijský odznak je další částí víceboje, v níž se ti nejnadanější mladí sportovci mohou se přes školní, okresní a krajská kola probojovat až do slavnostního republikového finále.“ Podporujete ale i vrcholové sportovce, je to tak?

„Ano, jsme generálním partnerem Českého olympijského týmu. Naše projekty spolu úzce souvisejí. Všichni obdivujeme vrcholné výkony našich olympioniků, ale ty nelze oddělit od každodenního sportování mnoha tisíců bezejmenných dětí, které zatím nejsou vidět. V Sazce si moc dobře uvědomujeme, že bez podpory sportování dětí a mládeže další olympionici nevyrostou.“

Jak na to navazuje projekt Sport v okolí?

„Říkáme tomu ´Olympijská cesta´. V rámci Sazka Olympijského víceboje dostane každé dítě rozbor svého pohybového talentu a doporučení nejvhodnějších sportů. Na portále sportvokoli.cz pak mohou rodiče na základě doporučení najít svým dětem nejbližší oddíl v okolí bydliště. Cílem našeho působení na základních školách je ukázat dětem sport jako ideální náplň volného času. Rodičům se pak snažíme co nejvíce usnadnit

10 DEJ TO DÁL / Společensky odpovědní zaměstnavatelé


rozhodování, na jaký sport své dítě zapsat. Ambasadorem Sportu v okolí je Jaromír Jágr. Myslíme i na děti ze sociálně slabých ro-

Vraťme se ještě ke sportu – zapojujete do něj také zaměstnance? „Jistě, i ty se snažíme motivovat ke sportovním aktivitám. Aktiv-

din. Sazka je hlavním partnerem České olympijské nadace, která

ní život přináší pozitivní náladu nejen do soukromí, ale i na pra-

umožňuje sportovat dětem, jejichž rodiče si nemohou dovolit za-

coviště. Letos jsme přímo v budově Sazky otevřeli soukromé fit-

koupit sportovní vybavení nebo zaplatit členské příspěvky spor-

ness centrum, kde zaměstnanci mohou kromě fitka navštěvovat

tovnímu oddílu.“

i hodiny tabaty, jógy či boxu. Jsme pyšní na to, že i profesionální lektoři těchto aktivit jsou z řad našich zaměstnanců. Jednou

Podporujete kromě dětského sportu ještě něco dalšího?

měsíčně nabízíme lekci s fyzioterapeutem zaměřenou na bolavá

„Podporujeme také fotbal, Sazkabet je generálním partnerem AC

záda, spolupracujeme s programem Multisport benefit a přispí-

Sparta Praha. Další oblastí, na kterou se zaměřujeme, je hudba,

váme na masáže, které přímo v budově Sazky realizují nevidomí

která bezesporu patří k největšímu českému kulturnímu bohat-

maséři. Několik zaměstnanců dokonce ve volném čase vede dět-

ství. Sazka podporuje tradiční klasickou hudbu – například festi-

ské sportovní oddíly. Se sportem začínáme ve vlastních řadách,

val Dvořákova Praha.“

a tímto směrem bychom rádi šli i do budoucna.“

Do Olympijského víceboje se zapojilo už přes čtyři sta tisíc dětí z více než dvou tisíc škol z celé ČR.

Ambasadorem projektu Sport v okolí je Jaromír Jágr.

DEJ TO DÁL / Společensky odpovědní zaměstnavatelé 11


UDRŽITELNÝ ROZVOJ JE PRO NÁS HYBNOU SILOU PODNIKÁNÍ Charita a dobrovolnictví k naplnění definice společensky odpovědné firmy zdaleka nestačí, to je zúžený náhled. Michaela Chaloupková, členka představenstva a ředitelka divize správa Skupiny ČEZ, proto raději mluví o firemní strategii udržitelného rozvoje, která náležitě mnohostranně zohledňuje potřeby a zájmy akcionářů, zaměstnanců i zákazníků. a dividenda pro akcionáře, ale zároveň i stabilita a spolehlivost dodávek elektřiny, které jsou pro fungování moderní společnosti naprostou nezbytností. Je to také fakt, že elektřinu vyrábíme bezpečně a s ohledem na životní prostředí. Tuto hodnotu chceme dlouhodobě rozvíjet udržitelným způsobem a chovat se přitom po všech stránkách odpovědně. Energie pro budoucnost zastřešuje všechny probíhající a připravované programy, naplňované projekty a aktivity, které podporují udržitelný rozvoj a zároveň mají potenciál zvýšit vnímání Skupiny ČEZ jakožto odpovědné firmy.“ Jak zapadá společenská odpovědnost a vize udržitelného rozvoje do celkové strategie Skupiny ČEZ a jak může napomáhat její konkurenceschopnosti?

„Pro naše zákazníky, zaměstnance i potenciální zaměstnance je úroveň společenské odpovědnosti důležitým kritériem v jejich rozhodování, takže pokud chceme získávat ty nejlepší zaměstnance, zvyšovat naše tržby a být atraktivní pro investory, stává se společenská odpovědnost jedním ze základních nástrojů naší konkurenceschopnosti. V rámci Skupiny ČEZ jsme si v oblasti udržitelného rozvoje stanovili pět strategických priorit, které plně odrážejí strategii našeho podnikání a jsou na ni úzce navázány.“ A ekologie? Souvisí nové priority ČEZ v oblasti udržitelného

rozvoje se současnými změnami v oblasti energetiky, zejména s rostoucím významem obnovitelných zdrojů?

„Změn je celá řada a my chceme být o krok napřed ve všech oblastech našeho fungování. Provoz všech našich výrobních zdrojů, tedy i obnovitelných, řešíme v Energii pro budoucnost v rámci strategické priority Zajistit udržitelný provoz – mezi její programy patří například Rekultivujeme krajinu či Enviromental ManageKdyž se řekne společenská odpovědnost, mnozí si hned vybaví

ment System. Strategická priorita Umožnit transformaci energe-

ké projekty. Skupina ČEZ ale ve své aktuální celofiremní stra-

Rozvíjíme čisté technologie.“

hoto pojmu upouští a hlásí se k termínu udržitelný rozvoj…

Od roku 2018 vzniká korporacím podle pravidel EU nová zá-

tuálnímu pojetí společenské odpovědnosti. Vycházíme zejmé-

finanční ukazatele. V jakém stádiu jsou u vás přípravy pro tuto

zejména dobročinné aktivity firmy, dárcovství či dobrovolnictegii odpovědného podnikání Energie pro budoucnost od to„Pojem udržitelný rozvoj je komplexnější a lépe odpovídá akna z  toho, co tvoří hodnotu firmy. Jsou to na jednu stranu zisk

tiky zastřešuje zase programy jako Měníme města na „chytrá“ či

konná povinnost reportovat kromě finančních výsledků i nečinnost?

12 DEJ TO DÁL / Společensky odpovědní zaměstnavatelé


„Vydávat Zprávy o společenské odpovědnosti Skupiny ČEZ v elek-

vá. Rodičům malých dětí je k dispozici nejen naše vlastní školka

tronické podobě je pro nás již zavedenou praxí. Od roku 2018 se

v Praze, ale nabízíme jim i nasmlouvaná místa ve školkách v blíz-

nad rámec legislativních požadavků budeme řídit i uznávanou

kosti pracovišť v lokalitách Ostrava, Plzeň a Hradec Králové, tedy

metodikou GRI Standards a poskytovat řadu zajímavých údajů,

tam, kde zaměstnanci projevili zájem. Všichni naši zaměstnanci

například o tom, jak snižujeme dopady na životní prostředí a vy-

mají možnost své potřeby a požadavky komunikovat, a to i ano-

pořádáváme se s emisemi CO2 nebo jak řešíme rovné příležitosti

nymně, řešíme každý dotaz či podnět a snažíme se vyjít vstříc.“

s ohledem na rozmanitost.“

Skupina ČEZ deklaruje rozmanitost v rámci náboru zaměstnanců. Jak konkrétně vycházíte vstříc například lidem se zdravotním postižením nebo maminkám s malými dětmi?

Daří se vám v rámci podpory rozmanitosti bořit předsudky, které vůči lidem s handicapem, seniorům či matkám s malými dětmi ve společnosti stále přetrvávají?

„Věřím, že se to daří mezi našimi zaměstnanci, ale lidé zkrátka

„Jako odpovědný zaměstnavatel vnímáme každého zaměst-

mají předsudky. Přetrvávají zde obavy, že by handicapovaní moh-

nance jako člověka, který má v každé životní etapě jiné pracovní

li mít výhody v podobě lepší ochrany před výpovědí nebo že se

a osobní priority i očekávání. Na našich pracovištích lze potkat

na ně vztahují jiná pravidla v zákoníku práce. Přitom by stačilo

zástupce několika generací a různých věkových skupin s různými

zjistit si, jaká je realita. Osvětě a komunikaci změřeným na za-

potřebami – absolventy, rodiče malých dětí, na které se ptáte, lidi

městnávání lidí s handicapem proto věnujeme velké úsilí, opa-

pečující o staré a nemocné rodiče, zaměstnance v předdůchodo-

kovaně školíme naše personalisty i vedoucí týmů. Spolupracuje-

vém věku nebo právě osoby se zdravotním handicapem. Při ob-

me též s Nadačním fondem pro podporu zaměstnávání osob se

sazování pracovních pozic upozorňujeme na pracovní místa,

zdravotním postižením. A pozitivní vazba od našich zaměstnan-

která jsou vhodná pro OZP, a naše pražská centrála je bezbariéro-

ců mi potvrzuje, že se to vyplácí.“

DEJ TO DÁL / Společensky odpovědní zaměstnavatelé 13


VÝZNAM CSR ROSTE – I PRO MLADÉ LIDI Autorka: Kristýna Vysloužilová, Associate Director, Ipsos

Společenská odpovědnost firem, tedy CSR, je tématem, které je v České republice rozhodně na vzestupu. Klíčové je nejen pro velké nadnárodní firmy, které si strategii společenské odpovědnosti často přinášejí ze zahraničí, od svých mateřských společností, ale i pro firmy menší a čistě lokální. Už v nich není jen okrajovou součástí komunikace, ale vznikají samostatné pozice CSR specialistů, kteří se tomuto tématu věnují na plno. PROMYŠLENÉ PROJEKTY

V Ipsosu již osm let realizujeme projekt CSR & Reputation Research – výzkum, který se týká společenské odpovědnosti firem. Kromě české populace se v něm ptáme i odborníků. Jedná se o ekonomické novináře, specialisty z neziskových organizací, PR či reklamních agentur nebo oborových asociací i manažery CSR z velkých firem. V minulém roce i oni zmiňovali celkem zásadní posun. Shodovali se, že CSR v České republice nachází silnější pozici. Firmy chápou, že jejich aktivity v této oblasti musejí být promyšlené, aby jim je vůbec někdo věřil, a měly tak pozitivní dopad na jejich reputaci, potažmo prodeje, ale především na vztah se zákazníky, ale i zaměstnanci. Příkladem či inspirací může být například Švédsko, kde je spo-

Kristýna Vysloužilová Co přesně si pod CSR představit? Konkrétní odpověď na tuto otázku se neustále vyvíjí. Obecně se jedná o odpovědný přístup firem k jejich okolí. O to, že pokud se firmě díky společnosti a přírodě daří a má zisk, měla by společnosti i přírodě zase něco vrátit zpět. V České republice jsme oproti některým evropským kolegům stále ještě v trochu jiné fázi vnímání. Nicméně i tak je

lečenská odpovědnost firem a udržitelný rozvoj dlouhodobě přirozenou součástí podnikání. Firma vyrábějící automobily či autobusy přemýšlí nad tím, jak do aut naistalovat GPS systém, který je automaticky vyvede z oblastí s dopravní zácpou, aby se tak ušetřil nejen čas, ale i palivo. Stavební společnost zase řeší, jak při stavbě budov využít vodu, která například po sprchování odchází do odpadu. Jak ji vyčistit, znovu použít, a šetřit tak další pitnou vodu. Příkladů je mnoho.

posun za poslední dobu obrovský. Donedávna pro většinu českých firem CSR znamenalo finanční příspěvek na charitu či vyslání zaměstnanců na dobrovolnické dny. Lidé typicky pod CSR viděli jednoduše to, že firma nelže svým zákazníkům a, s trochou nadsázky, že se je nesnaží okrást.

DEJ TO, CO UMÍŠ

Dnes už se s firmami intenzivně bavíme o tom, že CSR má být promyšlená, strategická, že by měla souviset s tím, v čem společnost podniká a v čem je nejlepší. O tom, že zkušený marketingový specialista možná více prospěje tím, že neziskové organizaci pomůže navrhnout komunikační strategii, než že bude půl dne natírat plot u domova důchodců. Že obchodní řetězec se má starat o to, aby prodával kvalitní potraviny a chovat se fér ke svým dodavatelům a zaměstnancům. Že banka by měla podpořit finanční gramotnost a farmaceutická firma vzdělávat lidi v oblasti prevence zdraví.

14 DEJ TO DÁL / Společensky odpovědní zaměstnavatelé

V ČEM VIDÍ SMYSL CSR NASTUPUJÍCÍ GENERACE

Cesta k cíli je v oblasti CSR dlouhá, a proto mnozí svůj

zrak upírají k „budoucí“ generaci. K lidem, kteří ještě

studují nebo se čerstvě vrhají na trh práce. V naší IPSOS CSR studii jsme se v loňském roce zaměřili na to, jak se

liší ve vnímání společenské odpovědnosti u mladých lidí do 26 let oproti zbytku české populace. A rozdíly jsou opravdu markantní.

Mladí lidé od velkých firem mnohem více očekávají, že se zaměří na oblast vzdělávání. Že by to pro firmy měla

být priorita, uvedlo 43 % z nich (u zbytku populace to bylo 27 %). Méně si již mladí lidé ve spojitosti se CSR asociují podporu projektů pro děti či seniory, tu už vidí čistě na poli charity a dobročinnosti.


PÁR SLOV O IPSOSU

Jsme přední agentura pro výzkum trhu a veřejného mínění v České republice. Zaměstnáváme talenty v oboru a dlouhodobě s nimi pracujeme. Uplatnění u nás nacházejí jak studenti a absolventi, tak zkušení profesionálové v oboru. Spolupracujeme s vysokými školami, přednášíme na nich a umožňujeme studentům a jejich učitelům seznámit se s fungováním oboru i naší agentury. Zaměřujeme se i na dlouhodobé sledování témat společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje. Usilujeme o rozvoj a spokojenost našich zaměstnanců, zapojujeme se do toho, co se kolem nás děje. Jsme členy nebo podporovateli Asociace společenské odpovědnosti, UN Global Compact, České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj – CBCSD, Business Leaders Forum aj. Finančně i profesionálně podporujeme neziskové organizace a nadace. Realizovali jsme např. výzkumné projekty pro Linku bezpečí, pro Ranou péči EDA, pro DEBRA ČR, pro organizaci Junák – český skaut a pro UNICEF. Jsme dlouhodobým Partnerem Giving Tuesday a Národní potravinové sbírky. Více na www.ipsos.cz.

68 % Lidé, kteří by byli ochotni si připlatit za produkt, který je šetrný k životnímu prostředí.

61 % Lidé, kteří při rozhodování o nákupu posuzují společenskou odpovědnost firmy, od které produkt nakupují.

79 % Zaměstnanci, pro které je důležité, jestli je jejich zaměstnavatel odpovědný.

Mladí lidé také výrazně více posuzují firmy jako své bu-

ganizaci, přesně pětina se účastnila příprav občanské či

jejich hodnoty. A do této oblasti se společensky od-

komunální politiky. U zbytku populace se v obou přípa-

doucí zaměstnavatele podle toho, jak jsou jim blízké

komunitní akce v okolí jejich bydliště či se zapojila do

povědný přístup k podnikání bezesporu řadí. Pokud

dech zapojil jeden z deseti Čechů...

nám lidé do 26 let řekli, že pro nějakou konkrétní firmu nechtějí pracovat, z jedné třetiny to bylo proto, že jim nejsou blízké její hodnoty. A byl to výrazně častější důvod než třeba náročnost práce nebo obor, ve kterém firma podniká. Mladí lidé jsou také více aktivní i jako občané. Necelá čtvrtina mladých (23 %) uvedla, že v posledním roce

vykonala dobrovolnou práci pro nějakou neziskovou or-

Překvapivě nižší jsou však počty mladých, kteří se chovají ohleduplně k životnímu prostředí a například v domácnosti třídí odpad, využívají energeticky úsporné spotřebiče nebo si více hlídají a snaží se omezit spotřebu vody a energií. V naší CSR studii se snažíme tyto i další trendy zmapovat a práce je to rozhodně zajímavá. Odborníci se shodují, že firmy a jejich aktivity jsou naprosto klíčové, ale zásadní motivací je právě poptávka ze strany jejich zákazníků… pokračování na str. 16

DEJ TO DÁL / Společensky odpovědní zaměstnavatelé 15


NÁZORY TĚCH, KTEŘÍ PŘEBÍRAJÍ ŠTAFETU JAKÉ Z NÁSLEDUJÍCÍCH OBLASTÍ BY PODLE VÁS V RÁMCI SVÉ SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI MĚLY VELKÉ FIRMY V ČESKÉ REPUBLICE NEJVÍCE PODPOROVAT? Respondenti mezi 18 a 26 lety (vzorek 171 osob)

Respondenti starší 26 let (vzorek 848 osob)

Férové chování k zaměstnancům 46 % 47 %

Podpora komunitního života 12 % 11 %

Vzdělání (široká dostupnost, projekty) 43 % 27 %

Podpora projektů pro děti 12 % 19 %

Ochrana životního prostředí 39 % 48 %

Podpora rovných příležitostí 12 % 10 %

Pravdivá komunikace se zákazníky 30 % 26 %

Řesení společenských problémů 12 % 10 %

Rozvoj moderních technologií 23 % 25 %

Podpora projektů pro seniory 11 % 16 %

Etika v podnikání 21 % 25 %

Humanitární pomoc (při katastrofách) 11 % 6%

Podpora projektů pro znevýhodněné 15 % 18 %

CHOVALI JSTE SE VY OSOBNĚ V POSLEDNÍM ROCE ODPOVĚDNĚ? Respondenti mezi 18 a 26 lety (vzorek 171 osob)

16

Respondenti starší 26 let (vzorek 848 osob)

53 % 68 %

42 % 40 %

23 % 14 %

20 % 13 %

Ohleduplnost k přírodě a životnímu prostředí

Příspěvek vybrané (neziskové) organizaci / jednotlivci

Dobrovolná práce pro vybranou organizaci / jednotlivce

Podpora, příprava občanských a komunitních akcí v okolí mého bydliště, zapojení do komunální politiky

Zdroj: Ipsos, CSR & Reputation Research 2016.


ˇ NÍK 5. ROC

VALEO INNOVATION CHALLENGE 2018

VÁ CELKO VÝHRA

0 0 0 0 0 2

ˇ TE REVOLUCI PROVED AUT BUDOUCNOSTI

REGISTRUJTE SE NA:

ValeoInnovationChallenge.Valeo.com

Zdroj: Adobe Stock

Hledáme vizionáře! Jak byste upravili auta, aby byla chytřejší a intuitivnější? Přihlaste se do celosvětové výzvy, vytvořte tým a pošlete nám svůj nápad! Dva vítězné týmy si rozdělí 200 000 € a dostanou místo ve Valeo Start-up inkubátoru, kde mohou svůj nápad obchodně rozvinout!


16 Tech Svět podle Elona Muska

SVĚT PODLE ELONA MUSKA:

TECH

Z LONDÝNA DO NEW YORKU ZA PŮL HODINY Autor: Michal Pšurný

Po představení meziplanetárního přepravního systému, který má lidstvo dopravit na Mars, přichází další vize Elona Muska. Stejný systém má lidi přepravit kamkoliv na Zemi za méně než jednu hodinu. V září tohoto roku vystoupil na Mezinárodním astronautickém

a bude schopna vynést 150 tun materiálu na nízkou oběžnou

kongresu v australském městě Adelaide vizionář Elon Musk

dráhu. Musk taktéž zdůraznil, že náklady na uvedení této lodi

a opět na sebe strhl pozornost. Navázal na svou legendární řeč

do provozu budou nižší než náklady na jakoukoliv nosnou ra-

z loňského ročníku, kde představil meziplanetární přepravní

ketu, kterou lidstvo do současné doby vyrobilo. Chce toho do-

systém, který by měl lidstvo dopravit na Mars. Musk by chtěl

sáhnout tím, že BFR bude plně znovupoužitelná. „Je opravdu

tento systém využít nejenom k cestě za rudou planetou, ale tak-

šílené, že jsme postavili všechny tyto sofistikované rakety, které

též k cestám k Měsíci či Mezinárodní vesmírné stanici. Největ-

jsme při každém letu zničili,“ řekl Musk. Jak do nosné rakety, tak

ším překvapením je přitom to, že by s ním chtěl spojit samotná

kosmické lodi by se dalo doplňovat palivo. Vizionář by rád snížil

města na Zemi. „Pokud tuto věc vybudujeme k cestě na Měsíc

náklady taktéž tím, že by se palivo do kosmické lodi dalo dopl-

a Mars, tak proč ji nevyužít taktéž při cestě mezi dvěma místy

ňovat přímo na oběžné dráze, nemusela by tedy vůbec přistát

na Zemi,“ konstatoval Musk.

zpět na Zemi.

Jak to vidí s Marsem?

BFR (Big Falcon Rocket)

MOTORY

PALIVOVÉ NÁDRŽE

Podnikatel také upřesnil vize k cestě na Mars. V roce 2022 chce NÁKLAD

k rudé planetě poslat první 2 lodě BFR, které by dopravily pouze vodu, materiál a suroviny bez lidí. O dva roky později, tedy v roce 2024, by pak rád vyslal další 4 lodě, přičemž dvě z nich by už

Zdroj: SpaceX, screenshot

dopravily první lidi na Mars.

Kdekoliv na Zemi za jednu hodinu Na závěr celé prezentace přišel Musk s vizí, že by lodě BFR mohDELTA KŘÍDLO

ly taktéž spojit města na Zemi. Do většiny měst na Zemi by se bylo možné dopravit do půl hodiny. Žádná trasa by navíc netrvala déle než jednu hodinu. Například z Londýna do New Yorku by cesta podle Muska trvala 29 minut. Lodě BFR by při těchto

Podstatné je snížit náklady

„plavbách“ dosahovaly rychlosti až 27 000 km/h. Pro srovnání Boeing 737 dosáhnul nejvyšší rychlosti okolo 1 000 km/h.

Snížit náklady by Musk chtěl díky vývoji jedinečného systému, na kterém už dle jeho slov Space X pracuje. Jádrem celého tohoto systému by měla být vesmírná loď nesoucí název BFR (Big Falcon Rocket), která se bude skládat z nosné rakety a kosmické lodě, jak již uvedl loni. Avšak měla by být o něco menší

Konferenci můžete zhlédnout na YouTube!


EmbedIT, the IT center of Home Credit Group, belongs to one of the most innovative and client oriented IT companies. People in EmbedIT design, develop and test all key functionalities inhouse using latest trends in IT. In total, there is more than 900 IT professionals, managers and innovators, that are situated in czech locations: Prague, Brno and Ostrava. Ostrava

www.embedit.cz

Martin Hochel JavaScript Expert

Martin is a software engineer with strong passion for JavaScript and clean code. He loves contributing to open source and also runs ngParty meetup group in Prague. Martin loves to travel the world and meeting new people at conferences. He was also part of our first EmbedIT´s hackaton and active mentor of Czechitas Summer School sponsored by EmbedIT. When he’s not busy doing IT miracles you might find him outside on his skate/snow/wake boards.

Would you like to join Martin in his IT adventures? Then join EmbedIT!

< EmbedIT / IT + People + Career >

3 locations

11 countries

16 time zones

3000+ servers

900+ IT

22 data centres

Prague, Brno, Ostrava

we develop financial solutions for

we operate in

running our business

professionals

around the world


18 Ekonom Paradise Papers

DOPISY Z RÁJE. ADRESÁT: SPODNÍCH 7 MILIARD

EKONOM

Autor: Martin Jonáš

Skandál s tzv. Paradise Papers zvolna utichá a uzavření daňových rájů pro bohaté se podle všeho nechystá. Důvod? Řada evropských zemí o to nestojí. Naopak, Malta, Irsko, Nizozemsko nebo Lucembursko už léta usilují o to, aby se samy staly destinací kreativních účetních. Byl to možná větší šok než to, že své peníze do exotických zemí,

bí Německu 25 milionů eur. Zjevná nespravedlnost toho, že

raději než bernímu úřadu, poslala i britská královna.

bohatí mohou de facto platit jiné daně, než ostatní, zesiluje společenské napětí a skýtá skvělou živnou půdu pro populisty

Málokdo se kdy stavěl do role svědomí světa více, než Paul Hewson, známý pod pseudonymem Bono Vox coby frontman rockové legendy U2. Už desetiletí Bono bojuje za dobro v mnoha podobách. Teď se ukázalo, že jeho finanční poradci našli

všeho druhu.

Jsme pro, jsme pro…ale vlastně proti

cestu, jak upřít jeho rodnému Irsku část vyměřených daní. Tak,

Ve skutečnosti se část evropských zemí už dlouho snaží zabrá-

že přes účelově založenou maltskou firmu investovali Bonovy

nit přelévání účetních operací alespoň mezi evropskými stá-

miliony v Litvě.

ty. Narážejí přitom na zatvrzelý odpor části evropského klubu. V čele blokády stojí země Beneluxu. Belgie a především Nizo-

Hewson tvrdí, že o zcela legálních, ale ne právě etických ma-

zemsko s Lucemburskem k tomu mají dobré důvody. V minu-

chinacích svých poradců, nevěděl. Možné to je. Koneckonců

losti se tyto státy samy zařadily po bok exotických daňových rájů

daleko více záleží na tom, kolik toho o daňových oázách věděly

z Karibiku.

vlády vyspělých zemí. A jestli proti nim kdy chtěly zakročit, anebo se záměrně držely jen prázdných proklamací.

Paradise Papers

Užitečným nástrojem se pro ně staly „Patentové boxy“, slevy na daních, které měly sloužit k  podpoře podnikaní s  vysokou přidanou hodnotou. Jak ale ukazují dokumenty, které se dostaly do rukou novinářům německého magazínu Der Spiegel,

O kličkování finančních poradců nejen Bona Voxe, Madonny

tamní vlády je využívaly k lákání velkých koncernů na plošné da-

a Justina Timberlakea, ale také společností Facebook, Twitter,

ňové úlevy. V Evropské radě zablokovaly země Beneluxu v roce

Apple, Yahoo a mnoha dalších, se svět dozvěděl díky práci více

2010 i vzájemnou výměnu informací o daňových otázkách. Pi-

než sto dvaceti novinářů z různých zemí. Tzv. Paradise Papers

kantní na těchto odhaleních je to, že vzbuzují otázky ohledně

odhalují paralelní realitu, ve které se miliardy dolarů na útěku

dvou klíčových osobností EU. Předseda Komise Jean-Claude

před daňovými zákony přelévají z vyspělých zemí do států jako

Juncker byl dlouhá léta lucemburským premiérem. Podobně

jsou Bermudy nebo Kajmanské ostrovy.

dvojakou roli měl sehrát i nizozemský ministr financí a zároveň předseda zasedání eurozóny Jeroen Dijsselbloem.

Není složité uhodnout, kdo ve hře na kočku a myš tahá za delší provaz, jestli bohatí jednotlivci a  firmy, nebo berní úřady.

Zcela beznadějně zatím vypadají pokusy dojednat jednotnou

Namátkou: Netflix má ve Velké Británii přes šest a půl milionu

korporátní daň pro celou EU. Je to pochopitelné, daňová politi-

zákazníků. V minulém roce tam ale zaplatil na dani z příjmu

ka patří ke klíčovým atributům suverénního státu. Nejen proto

nepatrných dvě stě tisíc euro. Apple, světový gigant s loň-

ale hned několik států trvá v této otázce na právu veta.

skými zisky okolo 84 miliard dolarů, odvedl za stejné obdo-


PODLE PARADISE PAPERS INVESTOVALO V DAŇOVÝCH RÁJÍCH

134,4 120

120 000

jednotlivců a firem

120

MILIONU DOKUMENTŮ

Zdroj: Adobe Stock, Infografika: Flaticon Basic

ZPRACOVALO VÍC NEŽ NOVINÁŘŮ

0

12 060

%

SVĚTOVÝCH POLITIKŮ SE OBJEVILO VE SVAZCÍCH PARADISE PAPERS

DOKUMENTŮ SE PŘÍMO TÝKÁ ČESKA

DAŇ Z PŘÍJMŮ NA BERMUDÁCH, KAJMANSKÝCH OSTROVECH, NORMANDSKÝCH OSTROVECH A V NĚKOLIKA DALŠÍCH „DAŇOVÝCH RÁJÍCH“

Německo na tahu

tím vláda spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko sáhla k ná-

Nedávno zesnulý slavný sociolog Zygmunt Bauman už dávno

přestože byly očividně ukradeny z databází švýcarských ban-

prorokoval společnost, ve které budou velké firmy hrát prim

kovních ústavů.

kupům disků se zjevně kradenými daty o daňových hříšnících,

nad státy. V Paradise Papers není nic, co by vyvracelo jeho domněnku, že velké společnosti dokážou vydírat vlády a vynutit si

Teď se možná Německo nadechuje k dalšímu ráznému kroku.

rozsáhlé daňové úlevy. Hned několik zemí západní Evropy navíc

V Berlíně pozvolna vzniká koalice, jejíž součástí má být i  libe-

tento systém úspěšně využívá.

rální strana FDP. Její místopředseda Wolfgang Kubicki aspiruje na post nejmocnějšího ministra financí Evropy – a také chystá

Je ale jedna silná země, které daňová flexibilita rozhodně ne-

úder proti koncernům, které využívají děr v zákonech. Třeba tak,

svědčí: Německo. Nejsilnější evropskou ekonomiku stojí daňové

že jim bude odpírat daňové odpočty na patenty, které ve  vý-

oázy podle odhadů Evropské komise až 160 miliard euro za je-

sledku vydělávají jinde. Německo podle něj může postupovat

diný rok, v přepočtu tedy necelé čtyři rozpočty České republiky.

jednostranně, bez ohledu na zbytek Evropy. Jestli bude mít

Většina z těchto peněz v minulosti končila na černých kontech

Berlín k tažení proti mocným firmám dost odvahy i po sestave-

v sousedním Švýcarsku. Německé úřady ale zemi helvétské-

ní vlády, ale zdaleka není jisté.

ho kříže přiměly k dalekosáhlým ústupkům, jako je například omezení legendární mlčenlivosti švýcarských bank. Ještě před-

Autor je redaktorem Seznam Zprávy


20 Věda a výzkum Nanovlákna generující elektřinu

BUDOUCNOST BEZ BATERIÍ: NANOVLÁKNA GENERUJÍCÍ ELEKTŘINU

VĚDA A VÝZKUM

Autor: Filip Šmejkal

Nanovlákna, která při natažení či zkroucení vyrábí elektrickou energii, vyvinuli vědci Texaské univerzity v Dallasu ve spolupráci s jihokorejskou Hanyangskou univerzitou. Vlákna dokážou využít energii mořských vln nebo změny teplot.

Při natažení vlákna se zmenší objem uhlíkových nanotrubic a elektricky nabité stěny trubic se k  sobě přiblíží, což vede ke zvýšení napětí a následnému vzniku elektrické energie. Vědci uvádí, že při frekvenci třiceti napnutí za sekundu se podařilo generovat až 250 wattů energie na kilogram materiálu. V labo-

Chytrá vlákna sestavil vědecký tým z dutých uhlíkových nanotrubic o průměru desetitisíciny lidského vlasu, nový materiál poté označuje jako twistron. Postup výroby velmi připomíná tradiční předení, nanotrubice je nutné do  výsledného tvaru zkroutit. Nový materiál přitom vyniká svojí pevností a lehkostí.

Výrobu elektřiny umožňuje nanesení ionizovaného materiálu nebo elektrolytu na povrch vláken, do  elektrolytu lze vlákna samozřejmě také přímo namočit. I  proto vyvolává pozornost především nápad nechat vlákna vyrábět elektřinu na  hladině slaných moří, kde by potřebné kroucení vyvolal pohyb mořské

Dr. Carter Haines, Dr. Shi Hyeong Kim a Dr. Nai Li, autoři studie

vody. Další příležitost nabízí tepelná roztažnost vláken – uhlík se jako většina látek při rostoucí teplotě rozpíná a jev může vést

ratoři se takto podařilo napájet malou LED lampu, která se roz-

zejména během rychlých změn teplot ke znatelnému nárůs-

svítila při každém natažení příze. Během dalšího pokusu u vý-

tu vyprodukované energie. Podle vědců lze také twistron pří-

chodního pobřeží Korejského poloostrova zase dokázal deseti

mo vplétat k běžným vláknům. Oblečená košile by pak mohla

centimetrový kus vlákna o hmotnosti jednoho miligramu zvýšit

sloužit například jako senzor dýchání pacientů s nemocemi plic

svou velikost při každém zvlnění mořské hladiny o čtvrtinu.

nebo výkonnostních sportovců.

Superkondenzátory

Přenos dat Vědci však upozorňují na dosavadní nerentabilitu produkce

Vlákna dočasně uchovávají elektrický náboj, chovají se tedy po-

twistronu. „Kdyby byla jeho výroba méně nákladná, mohli by-

dobně jako běžné kondenzátory. „K nabití klasického konden-

chom v konečném důsledku sklízet z  mořských vln enormní

zátoru je třeba dodat energii. Naše vlákna z dutých nanotrubic

množství energie,“ polemizuje doktor Ray Baughman, vedou-

se však po vložení do elektrolytové lázně nabíjí sama. Není za-

cí Nanotechnologického institutu. „V současnosti se tento typ

potřebí žádné externí baterie nebo jiného zdroje napětí,“ dodá-

kondenzátorů má šanci uplatnit na napájení nejrůznějších sen-

vá jedna ze spoluautorek studie, doktorka Na Li z Nanotechno-

zorů a jejich komunikace. Na  základě průměrného výkonu by

logického institutu univerzity.

pouhých 31 miligramů vlákna mohlo poskytnout elektrickou energii potřebnou na přenos dvou kilobajtů dat na vzdálenost 100 metrů v desetisekundových intervalech.“

Zdroj: UT DALLAS

Energie na moři


22 Tech Přenos energie ze Sahary do Evropy

PŘENOS ENERGIE ZE SAHARY DO EVROPY: JEDNÁNÍ OPĚT POKRAČUJÍ

TECH

Autor: Filip Šmejkal

Britská společnost obnovila diskuzi o přenosu solární energie z Afriky do Evropy a požádala o stavební povolení na výstavbu rozsáhlé fotovoltaické elektrárny a navazujícího podmořského vedení. Stavba by se mohla stát první vlaštovkou mezi projekty snažícími se využít potenciál afrického Slunce v našich zeměpisných šířkách. Již před několika lety rozvířil vody evropské energetiky ambiciózní plán na  dodávky solární energie ze zemí subsaharské

Solární elektrárny s věžemi

Afriky. Největší poušť světa se měla podle tehdejších vizionářů

Po vzoru andaluského projektu Gemasolar plánuje společnost

osázet solárními panely, díky nimž bychom dokázali využít ob-

v první fázi vystavit věžovou sluneční elektrárnu o  výkonu 250

rovské množství energie, kterým Slunce každý den rozžhavuje

MW. Sluneční energii koncentrují do společného ohniska na vr-

dalekosáhlé písečné planiny. Energie by poté přes podmořské

cholu vysoké věže rovinná zrcadla. Nakumulované teplo poté

kabely putovala z Tuniska až do Evropy a pokryla by tak znač-

rozpaluje speciální druh soli vyplňující věž, přes niž se teplo do-

nou část energetické spotřeby světa.

stane k vodě přeměněné na páru, která pak pohání generáto-

Energie – věc politická

ry jako v klasické parní elektrárně. Teplota soli během celého procesu dosáhne až 550 °C, přes noc tedy nestačí vychladnout a elektrárna je tak schopna vyrábět energii téměř nonstop.

Zároveň by Evropu dodávky sluneční elektřiny alespoň částečně zbavily energetické závislosti na Rusku a  dalších autoritářských vládách v arabské či perské části světa. Doba pokročila – země jako Německo či Španělsko si již stačily vybudovat rozsáhlou síť zdrojů obnovitelné energie, země subsaharské Afriky však vlivem politické nestability a následků islámského fanatismu skomírají. Má ještě novátorská koncepce z dob minulých šanci v dnešní době uspět?

Ekologicky již za dva roky Již v  srpnu tohoto roku se proto pokusila společnost TuNur obnovit jednání o  projektu přenosu energie v  měřítku, které nemá nikde na světě obdoby. V současnosti vyjednává povolení na vybudování obrovské soustavy solárních elektráren na okraji tuniské části Sahary s následnou instalací podmořského kabelu k dodávkám energie do evropské elektrické sítě. Společnost z Velké Británie s tuniským a maltským zastoupením deklaruje na svých stránkách dodávky elektřiny do asi dvou a půl milionů evropských domácností do roku 2020.

Zdroj: Wikimedia Commons Autor: Koza1983

Alespoň britští investoři jsou o svém úspěchu přesvědčeni.


Tech Přenos energie ze Sahary do Evropy

23

Jedna elektrárna, 18 věží

Krize po krizi

Ve druhé fázi čeká elektrárnu podle plánů rozšíření na 18 věží

Projekt má znovu nastartovat tuniskou ekonomiku, která se

o maximálním výkonu 2500 MW, celý komplex zabere území

po Tuniské revoluci na přelomu let 2010 a 2011 ještě nestačila

o rozloze sto kilometrů čtverečních. Zástupce firmy vlastnící

ani nadechnout. Arabskou zemi sice řídí historicky první demo-

pozemek pod panely počínání prozatím schvaluje. Vedoucí

kraticky zvolená vláda, potýká se však s propadem tuniského

tuniské společnost Mohamed Ben Said tvrdí: „Projekt nabízí

dináru, vysokým státním dluhem a úpadkem turistického ru-

ekonomický rozvoj nezbytný pro náš region a naši komunitu,

chu, ve kterém pracuje asi pětina obyvatel země. Evropské tu-

dává tak dobrou hodnotu pouštním a polopouštním půdám

risty po útocích islámských fanatiků částečně nahradili Rusové,

v ekologicky udržitelném směru.“ Pro představu – soustava fo-

i tak však zemí zmítají protesty v reakci na vysoký počet lidí bez

tovoltaických elektráren v bývalém vojenském prostoru Ralsko

práce – vždyť nezaměstnanost osob s vysokoškolským vzdělá-

vyrobí jako nejvýkonnější český zdroj nanejvýš 38,3 MW.

ním letos dosáhla 30% hranice. Není tedy divu, že tuniská vláda

Cestou necestou, mořem nemořem Poté následují technologicky náročnější části projektu – transfer elektřiny přes 400 km dlouhý podmořský kabel. Pro eliminaci

v projektu vidí potenciální šanci na příliv zahraničních investic i zvýšení prestiže své země v lokálním i globálním měřítku.

Trefa do černého

ztrát se počítá s jeho napojením pod vysokým napětím, povede

O jistém úspěchu investice hovoří také výkonný ředitel projek-

přes území Tuniska a část Středozemního moře až na  Maltu.

tu Kevin Sara: „Ekonomická stránka projektu je lákavá: území

Zde bude připojen na již vytvořenou infrastrukturu mezi ostrov-

na Sahaře zachytí dvakrát více solární energie v porovnání se ze-

ním státem a italskou Sicílií. Ztrátám se i tak investor nevyhne

měmi střední Evropy, můžeme tedy za stejný objem investova-

– pozitivní odhady hovoří o relativně nízkých 5 % na  každých

ných peněz produkovat dvakrát více elektřiny. V zemích s nedo-

tisíc kilometrů.

tovanou elektřinou jsme nízkonákladovým dodavatelem, i když ceny za  transport elektřiny celkovou cenu ještě znásobí.“ Jako

Po dostavbě elektrárny firma počítá s instalací další části pod-

většina zemí z bývalých francouzských držav vyváží Tunis vět-

mořského kabelu na dno Tyrhénského moře tak, aby elektřina

šinu zboží do země galského kohouta, díky dohodě o volném

dorazila přímo až do vysokokapacitní rozvodové sítě na  seve-

obchodu z roku 2008 však disponuje i  výsadním postavením

ru Říma a dále do Francie. Projektanti si stanovili za cíl dodat

vývozu do dalších zemí Evropy.

do Evropy na  9  000 MWh ekologicky získané energie ročně, většinu z ní by měla odběratelům prodat samotná firma.

PRINCIP VĚŽOVÉ SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY

Paprsky odražené v zrcadlech se soustředí do vrcholu věže a ohřívají sůl.

Žhavá sůl promění vodu v páru, která mechanicky vyrábí elektřinu.

Přenos elektřiny po souši a po mořském dně.

Elektřina v domácnostech.


24 Věda a výzkum Tajemství zraku mořských tvorů

OPTIKA A OLIHNĚ –

NETRADIČNÍ VÝZKUM ODKRYL TAJEMSTVÍ ZRAKU MOŘSKÝCH TVORŮ

VĚDA A VÝZKUM

Autor: Filip Šmejkal

Američtí vědci objasnili příčinu lepšího vidění mořských živočichů. Z výzkumu zraku olihní vyvodili poměr koncentrací bílkovin způsobující změnu indexu lomu nebo důvod odstranění aberace čoček.

Kouzlo v rozmanitosti Biochemikům se v očích hlavonožce podařilo izolovat na čtyřicet druhů různých proteinů, z nichž všechny v prostoru čočky drží dvojice ramen. Rozestupy mezi nimi se směrem ke krajním částem čočky výrazně prodlužují. Z  každé částice zde přitom vychází právě dvě ramena, jež tvoří dlouhou síť, jen výjimečně se však s jiným ramenem zkříží. Uprostřed se bílkoviny pojí asi s  šesti dalšími a  dávají vzniknout zcela odlišnému optickému

Drobné hlavonožce znají Češi především z restaurací na letních

prostředí. Molekuly ve středu se k  sobě musí stále přibližovat,

dovolených, jejich výrazné oči však zaujaly odborníky i ze zcela

až vytvoří hustý gel.

rozdílného odvětví. Vědcům z Pensylvánské univerzity se z jejich složení podařilo vypozorovat, proč mohou vidět i na téměř temZdroj: Adobe Stock

ném mořském dně. Od výsledků výzkumu si slibují také lepší pochopení samotné podstaty samosestavovacích nanočástic.

Co oči nevidí Index lomu čočky v oku navíc značně ovlivňuje koncentraci speciálních druhů bílkovin. Tyto látky by měly být v čočce obsaženy rovnoměrně, každý jejich shluk znamená změnu lomu světla a  při hojnějším vyskytování této poruchy se může čočka stát postupně neprůhlednou. Snížení kvality vidění způsobuje také aberace, tedy vada čočky způsobující odlišný lom paprsků světla o různých vlnových délkách. Jev lze odstranit vložením čočky s  proměnným indexem lomu, kterou disponuje právě několik druhů hlavonožců pohybujících se často u dna moří a oceánů.

Primitivní živočich, dokonalý zrak Vědecký tým jedné z nejprestižnějších univerzit světa zjistil, že zmíněné druhy bílkovin mají v  očích olihní důmyslné zastoupení podobající se ideálnímu složení čočky. Zatímco uvnitř se v čočce rozpíná hustá síť bílkovinových struktur, z vnější části ji tvoří převážně voda a bílkoviny v zanedbatelném zastoupení.

Na základě měření výzkumníci vyslovili hypotézu, že se s  vytvořením gelu díky ustálení hustoty prostředí zastaví změny

Čočka tak mořským minitvorům umožňuje soustředit přichá-

v hodnotě indexu lomu čočky a  díky tomu může zrak olihní

zející paprsky světla do jediného bodu a využívat tak omezené

v hloubce výrazně předčit ten lidský. „Podobná optická stavba

množství slunečního svitu na mořském dně na maximum. „Pa-

se vyvinula u ryb i olihní, protože v oceánu s omezeným zdro-

rabolický vztah mezi poloměrem čočky a indexem lomu umož-

jem světla tato strategie optimalizuje citlivost i ostrost vidění,“

ňuje sférické čočce vyhnutí sférické aberaci,“ vysvětlují vědci.

dodává tým fyziků, chemiků a biologů z Filadelfie.


Ekonom Milton Friedman

EKONOM

25

FRIEDMANŮV KONCEPT PŘIROZENÉ MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI PADESÁT LET POTÉ.

V ČEM MĚL PRAVDU A V ČEM NE? Autor: František Mašek

Zdroj: Wikimedia Commons

Je to zhruba padesát let od doby, kdy slavný chicagský ekonom Milton Friedman představil koncept přirozené míry nezaměstnanosti a výrazně tak ovlivnil vnímání měnové politiky. Přirozená míra nezaměstnanosti a vliv na měnovou politiku Zhruba před padesáti lety Milton Friedman představil koncept, který se od  té doby stal základním bodem teorie i  praxe mě-

v podstatě říká, že vysoká míra nezaměstnanosti v ekonomice

nové politiky. Nejslavnější představitel chicagské ekonomické

dnes znamená vyšší přirozenou míru nezaměstnanosti zítra.

školy poukázal na to, že centrální banka není prostřednictvím

„Roste tak hladina, ze které se míra nezaměstnanosti v ekono-

měnové politiky schopna ovlivnit míru nezaměstnanosti v dlou-

mice odráží. Je to výraz nepružnosti trhu práce, resp. primární

hodobém horizontu – tím tak de facto představil koncept tzv.

nepružnosti nabídky práce, neboť rostoucí počet pracovních

přirozené míry nezaměstnanosti. Pokud se centrální banka

příležitostí nevede k očekávaným odtokům z nezaměstnanos-

bude snažit stlačit míru nezaměstnanosti pod přirozenou míru,

ti,“ vysvětluje efekt hystereze docentka Dagmar Brožová působí-

výsledkem bude přehřátí ekonomiky, strmý růst mezd a akce-

cí na Vysoké škole ekonomické v Praze. Téma hystereze posléze

lerující inflace. To vedlo i k přehodnocení toho, jak by centrální

může implikovat, že centrální banka měnovou politikou nejen-

banky měly ve světě fungovat.

že vyhlazuje krátkodobé fluktuace produktu, ale zmírněním

Přirozená míra nezaměstnanosti není tak rigidní jak Friedman předpokládal Půlstoletí od slavného Friedmanova projevu se bývalý hlavní ekonom Mezinárodního měnového fondu Olivier Blanchard

či nezmírněním dopadů recese může mít vliv i na přirozenou míru nezaměstnanosti.

Řešením hystereze jsou strukturální snahy o pružnější trh práce

pokusil zrekapitulovat vývoj Friedmanova konceptu. Blanchard

Řešením hystereze by mělo být zpružnění trhu práce, vybudo-

ve své prezentaci poukázal na  to, že koncept přirozené míry

vání sociálního systému, který nezaměstnané motivuje k ná-

nezaměstnanosti není tak rigidní, jak předpokládal Friedman.

vratu do práce či opatření zaměřená na  flexibilitu pracovní

Ekonomické recese a krize podle testování na dvaadvaceti vy-

síly. Tato strukturální řešení jsou ale mimo nástroje centrální

spělých světových ekonomikách v posledních padesáti letech

banky. Pokud chceme snížit přirozenou míru nezaměstnanos-

nejsou plně „vymazány“ fází, kdy produkt v daném hospodář-

ti, jde zde o úkol pro fiskální autority. V  tom měl Friedman

ství roste. Podle Blanchardova výzkumu v průměru zůstává

samozřejmě naprostou pravdu. Centrální banka však minimál-

míra nezaměstnanosti po překonání recese na vyšší úrovni, než

ně může snahou o vyhlazení krátkodobých fluktuací produktu

kde se nacházela v předchozí fázi hospodářské expanze. Tento

zmírnit následky, které recese na přirozenou míru nezaměst-

jev ekonomové nazývají hystereze. Blanchardův výzkum nám

nanosti mají.


26 Tech Mezinárodní strojírenský veletrh

MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH: VĚDA, TECHNIKA, INOVACE

TECH

Autor: Filip Šmejkal

Na podzim nesmí v kalendáři každé strojírenské firmy chybět záznam o datu letošního strojírenského veletrhu. Na brněnském výstavišti mohli návštěvníci spatřit produkty, s jejichž pomocí Česko odstartuje čtvrtou průmyslovou revoluci. V  areálu brněnského výstaviště se největší strojírenský veletrh

trh se tak podle mnohých stává vstupní branou asijských firem

ve střední Evropě konal již po padesáté deváté. Veletrh kromě

na středoevropský trh.

výstavních ploch poskytl také ideální příležitost k setkání firem s  politiky, absolventy i  vědeckými pracovníky. „I  přes všechny moderní komunikační technologie stále zůstává důležitý osobní

Tři v jednom

kontakt, důvěra a ona chemie mezi partnery, která je v obchodě

V rámci veletrhu se konalo také několik dílčích specificky za-

nepostradatelná. Mezinárodní strojírenský veletrh je ideální pří-

měřených veletrhů. Mezi úspěšné lze jistě zařadit veletrh pra-

ležitost pro prodlužování starých přátelství a vznik nových,“ glo-

covních příležitostí s názvem Job Fair MSV, oborově zaměře-

soval Jiří Havlíček, ministr průmyslu a obchodu ČR. Na veletržní

ný Transport a Logistika nebo veletrh ENVITECH. Na výstavách

půdě proběhlo rovněž několik odborných konferencí zaměře-

ElectroPark a 3D tisk se zase návštěvníci mohli přesvědčit, že

ných především na budoucnost českého i světového průmyslu.

technika slouží mimo průmyslovou branži také umělcům. Pro-

Účastníci měli možnost získat spoustu informací o průmyslu

storové tiskárny patřily vůbec k jedněm z hitů veletrhu. Předsta-

4.0. Hovořilo se například o automatizaci a robotice, směřování

veno bylo například kolo, jehož celý rám vyrobila 3D tiskárna.

technického vzdělávání nebo energetických úsporách.

Velký zájem návštěvníků přitáhl nejsilnější dosud vyrobený ro-

Šestina zemí světa 1631 vystavovatelů z 32 zemí a více než osmdesát tisíc návštěv-

bot na světě.

Průmysl 4.0

níků. Partnerskou zemí vrcholné akce průmyslníků se v tomto

Největší pozornost se upírala na nové průmyslové objevy a ino-

roce stala Indie. Sedmou největší ekonomiku světa označují

vace. Veletrh dokázal, že modernizaci berou čeští podnikatelé

mnozí odborníci za jednu z budoucích ekonomických velmo-

vážně. „Čtvrtá průmyslová revoluce už propukla a internet věcí

cí, vždyť země má brzy nahradit Čínu na čele žebříčku nejlid-

posouvá spoustu oblastí dopředu způsobem, jaký byl ještě před

natějších zemí světa. „Je to jeden z nejdůležitějších a nejpres-

pár lety nepředstavitelný. Naším společným cílem je, aby nás

tižnějších průmyslových veletrhů nejen ve střední a  východní

průběh těchto změn nezaskočil. Úloha školství zde bude na-

Evropě, ale na celém světě,“ zdůraznil indický ministr obchodu

prosto zásadní a je potřeba změnit vzdělávací systém tak, aby

a průmyslu C. R. Chaudhary. Zahraniční hosté představili ná-

pružně a operativně kopíroval situaci v praxi,“ zaznělo například

vštěvníkům vládní program Make in India, jež má napomoci

z úst místopředsedy Poslanecké sněmovny Jana Bartoška.

asijskému gigantu k přílivu nových investic. Představovat své výrobky doletělo také na  osm desítek indických firem nejrůz-

Podle odborníku povede kustomizace produktu k efektivněj-

nějšího zaměření.

šímu umístění továren, přestože budou zařízení ovládat lidé na druhé straně planety. Přibude počet smluvních průmyslo-

I díky nim vynikal letošní ročník vysokým zastoupením zahra-

vých budov disponujících veškerým vysoce automatizovaným

ničních firem. Mimo místo pro tradiční účastníky z Německa,

a robotizovaným zařízením, které si budou moci podnikatele

Slovenska či Itálie vyčlenili pořadatelé prostor na oficiální expo-

pronajmout. Překvapivě zněla informace, že se v Česku v sou-

zici také čínským provinciím, Tatarstánu nebo Jižní Koreji. Vele-

časnosti prodává více průmyslových robotů než v jedné z nej-


Tech Mezinárodní strojírenský veletrh

27

větších zemí Evropy, Velké Británii. Zaměstnanec již tedy nebude smluvně vázán pouze u jedné firmy a bude mít prostor k větší kreativitě, mnohem běžnější bude práce z domova. Ruku v ruce s inovacemi by měly probíhat také změny ve vzdělávání.

Medaile do Liberce Nejvyšší ocenění Mezinárodního strojírenského veletrhu, zlatá medaile, letos putovala také do  rukou týmu z  Technické univerzity v  Liberci. Perspektivní univerzita proslulá svými objevy v  oblasti nanotechnologií nadchla porotu linkou pro výrobu lineárního kompozitního materiálu s  obsahem nanovláken. Vlákna miniaturních rozměrů nanáší na přízi stroj napájený stříZdroj: Mezinárodní strojírenský veletrh

davým proudem. „Celý proces je asi 6 až 10krát rychlejší než při nanášení nanovláken stejnosměrným proudem, přilnavost nanovláken k jádrové přízi je navíc mnohem vyšší,“ popsal výhody přístroje profesor David Lukáš z vývojového týmu a vedoucí Katedry netkaných textilií a nanovlákenných materiálů Fakulty textilní TUL.

INDIE

61

POČET ZASTOUPENÝCH ZAHRANIČNÍCH FIREM

NĚMECKO

SLOVENSKO

69

134

49 ČÍNA

53

ITÁLIE


28 Věda a výzkum Odpadní vody z koksáren

INTEGRACE KYANID HYDRATÁZY A TYROSINÁZY

VĚDA A VÝZKUM

umožňuje degradaci kyanidu a fenolu v odpadních vodách z koksáren Autor: Lucia Hronková

Ing. Ludmila Martínková, CSc. a Ing. Martin Chmátal, CSc. z Laboratoře biotransformací Mikrobiologického ústavu AV ČR zkoumají zcela nový přístup ke komplexní sanaci silně znečištěných odpadních vod.

Kromě nebezpečných kyanidů jsou dalším komponentem se silným negativním vlivem na životní prostředí fenoly. Ty jsou odstraňovány z vody pomocí houbové tyrosinázy. V prvním kroku je nejprve nutné odstranit kyanidy, jelikož ty jsou silným inhibitorem tyrosinázy, která se ve druhém kroku používá pro degradaci fenolů. Při experimentu byl díky tyrosináze zcela odstraněn fenol z odpadní vody z koksárny během dvaceti hodin.

Cílem výzkumu je navrhnout efektivní metodu bioremediace koksárenských odpadních vod souběžně s eliminací jejich vysoce toxických složek – kyanidů a fenolů. Úplné degradace volného kyanidu v  modelových i  reálných koksárenských odpadních vodách bylo dosaženo použitím rekombinantní kyanid hydratázy. Uvolňování kyanidu do  odpadních vod při zpracování uhlí v  těžebním průmyslu představuje narušení životaschopnosti a aktivity mikroorganismů. A tím také výzvu pro vývoj nových ekologických technologií. Možnosti zpracování odpadních Zdroj: Adobe Stock

vod, ve kterých se vyskytuje kyanid, byly zkoumány pomocí různých fyzikálních, chemických a biologických prostředků či jejich kombinací. Jednou z  nejpoužívanějších metod je chemická oxidace s  chlorem nebo chlornanem. Tato metoda má však značné nevýhody, mezi něž patří například zvláštní požadavky pro likvidaci odpadu, vysoká spotřeba škodlivého chemického činidla a  potenciální tvorba chlorovaných organických sloučenin.

„Enzym tyrosináza z houby Kropidláku černého je pro odstraňování polutantů z  odpadních vod slibným enzymem. Jeho zdroj,

Zajímavou alternativou se tak jeví použití enzymů hydrolyzují-

izolace a způsob aplikace je však třeba ještě optimalizovat, aby byl

cích kyanidy, které jsou šetrné k životnímu prostředí, selektivní

enzym vhodný pro průmyslové použití,“ říká doktorka Martínková.

a odolné vůči vysokým koncentracím kyanidu. Hydratázy kyanidu jsou zvláště atraktivní díky své mimořádně vysoké speci-

Ač je ještě celoplošné využití houbových enzymů v těžebním

fické aktivitě a tomu, že není nutná přítomnost kofaktorů. Tyto

průmyslu pouhou budoucností, je jasné, že integrace kyanidu

enzymy pocházejí z vláknitých hub a  mohou být ve  vysokých

hydratázy a tyrosinázy vede k novým možnostem bioremediace

výtěžcích snadno exprimovány v Escherichii coli.

odpadních vod se složitým znečištěním.

Šéfredaktorka: Šárka Bláhová sarka.blahova@ekontech.cz | Inzerce: inzerce@ekontech.cz redakce@ekontech.cz | DTP: Michal Polus Redaktoři: Arsen Lazarevič, Filip Šmejkal, Lucia Hronková, Martin Jonáš, Michal Pšurný, František Mašek Vydavatel: ASA (Asociace studentů a absolventů), z.s., Vítězné náměstí 1, 160 00 Praha 6-Dejvice, IČ: 22729283 Číslo 33. | Termín distribuce: prosinec 2017 | Další číslo vyjde v únoru 2018 Ekontech.cz vychází 6x v akademickém roce | Náklad: 21 000 ks; náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC | Registrace: MK ČR E 20872 | ISSN 2336-307X


VELKÁ

prestižních zaměstnavatelů v ČR

www.ceskapojistovna.jobs.cz

www.kdejinde.cz

www.embedit.cz

www.skoda-kariera.cz

ROZVIŇTE

SVŮJ POTENCIÁL

6 www.kb.jobs.cz

www.unipetrol.jobs.cz


EkonTech.cz + CSR příloha 33. číslo, prosinec 2017  
EkonTech.cz + CSR příloha 33. číslo, prosinec 2017  

EkonTech.cz vychází na nejprestižnějších technických a ekonomických fakultách v ČR

Advertisement