EkonTech.cz #58

Page 1

časopis pro studenty techniky a ekonomie

MALÉ MODULÁRNÍ REAKTORY JSOU SEXY TÉMA

ROZHOVOR SE SILVANOU JIROTKOVOU ZE SKUPINY ČEZ

SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

58. číslo | duben 2023 | www.EkonTech.cz
VŠECHNY AKTUÁLNÍ POZICE na webu
Vyber si POZNEJ ZBLÍZKA TOP ZAMĚSTNAVATELE V JEDNOTLIVÝCH OBORECH A VYBER SI TU PRAVOU KARIÉRNÍ PŘÍLEŽITOST PRO TEBE.
TOP ZAMĚSTNAVATELE pro start své kariéry!

VÁŽENÍ

ČTENÁŘI,

vítám vás u dalšího čísla časopisu EkonTech, které tentokrát přináší pohled na fascinující svět inovací ve firmách. V dnešní rychle se měnící společnosti, kde technologický pokrok neúprosně posouvá hranice možného, se inovace stávají základním kamenem úspěchu a konkurenceschopnosti firem.

V rozhovorech zjistíte více o malých modulárních reaktorech, které jsou budoucností jaderné energetiky – Skupina ČEZ plánuje výstavbu prvního SMR v České republice do roku 2033. Dočtete se o tom, jaké kroky plánuje Kaufland v oblasti ekologie a úspor, i o testování nejnovějších technologií v automotive průmyslu.

Zajímat vás budou i články věnující se jednomu z nejdiskutovanějších témat dneška – umělé inteligenci, nebo novinkám ve vědě a výzkumu. Ani tentokrát jsme nezapomněli na téma žen v technice, kterému se věnujeme soustavně.

Věřím, že i 58. číslo EkonTechu bude pro vás přínosem.

Přeji vám příjemné čtení a krásné jaro.

OBSAH / 58. ČÍSLO

SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA

Inovace

Komise OSN usiluje o snížení genderové digitální nerovnosti / 4

Má generativní AI a ChatGPT ve vědě své místo? / 6

Aktuality ze světa vědy / 8

Speciální příloha Inovace / 9

ČEZ | Malé modulární reaktory jsou sexy téma / 10

Kaufland | Každá filiálka s fotovoltaikou bude mít o 20 % nižší spotřebu energie z distribuční sítě / 13

Valeo | Testování chytrých aut přizpůsobujeme konkrétnímu provozu / 16

Generativní umělé inteligence mohou ovlivnit přes 300 milionů pracovních míst / 18

Přicházejí, ale také odcházejí: Jak udržet ženy v technologickém průmyslu / 20

Aneta Střechová

HLAVNÍ PARTNEŘI POD ZÁŠTITOU

AKADEMIČTÍ PARTNEŘI

šéfredaktorka sefredaktor@ekontech.cz

KOMISE OSN USILUJE O SNÍŽENÍ GENDEROVÉ DIGITÁLNÍ NEROVNOSTI

Autor: Stanislav Mihulka | Zdroj: Phys.org

Boj za zrovnoprávnění pohlaví probíhá i na úrovni OSN. Komise OSN, která v tomto úsilí hraje stěžejní roli, nedávno vyzvala mezinárodní společenství k překonávání nerovností mezi muži a ženami v dnešní technologické civilizaci. Především vyzývá k nulové toleranci vůči genderově podmíněnému násilí a obtěžování v online prostředí.

Společné prohlášení Komise pro postavení žen

Členové Komise pro postavení žen (UNCSW – UN Commission on the Status of Women) po celonočním jednání na konci dvoutýdenního setkání dospěli ke společnému prohlášení, v němž vyjadřují vážné obavy z propojení mezi online a offline násilím. Případů online násilí, obtěžování a diskriminace žen a dívek přitom v poslední době přibývá.

Zmíněná komise vyzývá k podstatnému navýšení investic ve veřejném i soukromém sektoru, které by přispělo k zahlazování digitální nerovnosti. Rovněž volá po odstraňování

bariér, jež stále brání rovnému přístupu k digitálním technologiím, a po zavedení nových programů směřujících k dosažení rovnosti pohlaví v nově se objevujících odvětvích vědy i technologií.

Sima Bahous, výkonná ředitelka skupiny Ženy OSN, která se v rámci Organizace spojených národů zaměřuje na rovnost pohlaví a posílení postavení žen, označila dokument UNCSW za průlomový s tím, že přispívá k začlenění všech žen a dívek do online světa. Podle generálního tajemníka OSN Antonia Guterrese bylo jednání Komise pro postavení žen dobře načasované, protože ve světě dnes dochází k tomu, že ženy a dívky často stojí stranou technologického rozvoje.

Zvyšování povědomí o genderové digitální nerovnosti a podpora vzdělávání

Jak prohlásil Guterres, v současné době jsou asi tři miliardy lidí bez připojení k internetu, přičemž většina z nich jsou ženy a dívky z rozvojových zemí. V nejméně rozvinutých zemích se do online prostředí dostane jen asi 19 procent žen. Zároveň ženy a dívky tvoří jen třetinu studentů ve vědě, technologiích, inženýrských oborech a matematice. V technologickém průmyslu mají muži převahu nad ženami v poměru dva ku jedné.

4 Byznys Genderová rovnost v online prostředí
Zdroj: Adobe Stock

Vzdělávání s námi podporují:

Skupina ČEZ | Valeo | ORLEN Unipetrol

Generali Česká pojišťovna

ŠKO-ENERGO | Kaufland

PŘEDNÁŠKY VRCHOLOVÝCH MANAŽERŮ

Profesionálně Odborně Online

ŽIVÉ PŘENOSY I ZÁZNAMY SLEDUJTE NA www.TechnicDays.cz od 22. května 2023 v čase od 18.00

OTÁZKY POKLÁDEJTE ŽIVĚ na TechnicDays.cz

LIVE STREAM

MÁ GENERATIVNÍ AI A CHATGPT VE VĚDĚ SVÉ MÍSTO?

Autor: Jan Michal, Vědavýzkum.cz

O transformaci, kterou umělá inteligence přináší, se hovoří stále častěji. Co to ale znamená pro výzkumné pracovníky a pracovnice? Jak mohou umělou inteligenci využít? A jak je to s etikou jejího použití například při tvorbě vědeckých článků?

V mnoha oblastech vědy je stále častěji skloňován pojem large language model (LLM). Tento typ modelů využívá algoritmy hlubokého učení, které je založené na umělých neurálních sítích ke zpracování přirozeného jazyka (NLP – natural language processing). Modely jsou trénovány na obrovském množství textových dat, aby se naučily vzorce a vztahy mezi entitami v jazyce. Právě kvůli nezměrnému množství dat název modelů obsahuje přívlastek „large“ (velký).

Největší popularity se za poslední dobu z množiny velkých jazykových modelů dostalo technologii ChatGPT. Tedy verzi

chatbotu GPT-3, který spatřil světlo světa v roce 2020. ChatGPT se po svém vydání v listopadu loňského roku proslavil zejména tím, že byl zdarma a snadno dostupný. Generativní umělá inteligence se dále neomezuje pouze na text, může také vytvářet obrázky nebo zvuky.

Zdánlivě pouze kladná odezva z řad vědecké a akademické obce

V prosinci minulého roku realizovali výpočetní biologové Casey Greene a Milton Pividori z University of Pennsylvania experi-

Zdroj: Adobe Stock
6 VĚDA A VÝZKUM Věda a výzkum AI ve vědě

ment s chatbotem GPT-3. Cílem bylo, aby tento nástroj vylepšil tři z jejich výzkumných prací.

Nehumanoidní asistent se v tomto směru ukázal jako vysoce efektivní – navrhl revize části dokumentů za několik sekund. Přezkoumání každého rukopisu zabralo přibližně pět minut a v jednom z nich si všiml chyby v odkazu rovnice. Výsledné rukopisy se nakonec četly lépe, přestože se proces neobešel bez komplikací, a honorář byl navíc velice skromný – méně než 0,50 USD za dokument.

Oba vědci po pokusu potvrdili, že LLM dokáže ulehčit podstatný kus práce, a výzkumníci tak mohou být v dalších částech své pracovní činnosti mnohem produktivnější a pracovat efektivněji. Z oblasti výzkumu a vývoje se ozývají další vědci, kteří generativní AI vnímají pozitivně. Využívají ji ke psaní nebo kontrole kódů, brainstormingu nápadů, vyplnění zdlouhavých částí žádostí o grant, úpravě rukopisů nebo v oblasti vzdělání k převádění studentských prací na referáty. Ve všech výše uvedených pozitivních ohlasech z vědecké oblasti se opakuje stejný vzorec – na generativní umělou inteligenci je pohlíženo pouze jako na asistenci při mechanické činnosti.

Práce odvedená pouze LLM bez lidského přispění se ale podle odborníků jeví jako nedostatečná. „Požádal jsem ChatGPT, aby napsal studentskou esej, a on vytvořil něco, co by na bakalářské úrovni dostalo známku 2:2, ale na magisterské úrovni by propadlo. Úroveň syntézy znalostí tam nebyla. Nástroj neumí

ani analyzovat, ani hodnotit,“ zmiňuje Toby Walsh, profesor University of New South Wales v Sydney.

Umělá inteligence a etické zásady

Na základě obav z plagiátorství a nedávné kontroverze spojené se spoluautorstvím generativní umělé inteligence u některých vědeckých publikací se přední univerzitní nakladatelství Cambridge University Press (CUP) rozhodlo vydat etické zásady spojené s ChatGPT a dalšími generativními nástroji AI.

Ke zveřejnění pokynů došlo 14. března a jejich cílem je kromě zákazu uvádět umělou inteligenci za „autora“ nebo „spoluautora“ akademických článků a knih také cílit na „šedé oblasti“, v nichž generování textu chatbotem vedlo k nevědomému plagiátorství.

Autoři v této souvislosti budou muset být „zodpovědní za přesnost, integritu a originalitu svých výzkumných prací, včetně jakéhokoliv použití umělé inteligence“, vysvětlují nové zásady. Ty dále zdůrazňují, že publikace musí vycházet z vize a myšlenek autora – nesmí tak prezentovat cizí materiál, myšlenky, data, slova, tedy zkráceně cokoliv bez odpovídajícího a transparentního citování.

Další problém, často jmenovaný v souvislosti s generativní umělou inteligencí, je pak samotná rychlost jejího vývoje, na nějž je těžké pohotově reagovat. Mezi české univerzity, které již vydaly prohlášení k otázkám umělé inteligence, patří i Masarykova univerzita v Brně.

Věda a výzkum AI ve vědě 7
Zdroj: Freepik

AKTUALITY ZE SVĚTA VĚDY

Autor: Vědavýzkum.cz

Portál Vědavýzkum.cz je významným informačním zdrojem o dění v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v Česku. Je určen především vědecké komunitě a pracovníkům ve veřejné i soukromé výzkumné sféře, studentům a odborné veřejnosti. Na stránkách EkonTechu vychází stručné shrnutí vybraných domácích a zahraničních aktualit. Podrobně si o nich můžete přečíst na portále Vědavýzkum.cz.

Analýza RVVI: Stav výzkumu, vývoje a inovací v roce 2021

Předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace a ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová v březnu představila nový dokument s názvem Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice v roce 2021 a jejich srovnání se zahraničím.

Z výsledků analýzy vyplývá, že v roce 2021 dosáhly celkové výdaje na výzkum, vývoj a inovace přesně 2 % HDP, což představuje necelých 122 miliard korun. Nicméně výdaje z domácích veřejných zdrojů tvoří pouze 0,65 % HDP (tedy necelých 40 miliard). Výdaje na výzkum a vývoj z podnikatelských zdrojů činily 72,8 miliardy Kč (tj. meziroční nárůst o ohromných 10 %.)

Výsledky analýzy podle Heleny Langšádlové prezentují český vědní systém jako vysoce fragmentarizovaný, s všeobjímajícími, a tedy vlastně žádnými prioritami, přičemž tyto výsledky slibuje ministryně začlenit do chystaných novel legislativy.

Startuje sonda JUICE, na které se podílí i čeští vědci

Sonda JUICE v dubnu odstartovala z Evropského kosmodromu ve Francouzské Guyaně na raketě Ariane 5.

Mise JUICE byla vybrána v roce 2012 jako první z velkých vlajkových projektů vědeckého programu ESA. Cílem jsou podrobná pozorování obří plynné planety Jupiter a tří jejích největších měsíců, Ganymedu, Callista a Europy, na kterých se předpokládá výskyt oceánů a možná také života.

Do přípravy a vývoje jednoho z vědeckých přístrojů mise JUICE se v rámci široké mezinárodní spolupráce zapojila také dvě pracoviště z ČR – týmy z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR a z Astronomického ústavu AV ČR. Na vývoji a výrobě komponent pro přístroj se podílela i řada českých firem.

mohou publikovat otevřeným způsobem bez dalších poplatků

V posledních letech se stále intenzivněji upouští od zažitého způsobu šíření vědeckých výsledků, ve kterém se zpoplatňuje čtení článků. Otevřený způsob publikování, tzv. „open access“, naproti tomu získává na popularitě.

Režim open access ovšem také není zadarmo. Pokud chce vědec či vědkyně publikovat v prestižním vědeckém časopise, který umožňuje zveřejnění v režimu open access, vydavatelé chtějí po autorovi článku často nezanedbatelný finanční obnos, jenž pokryje jejich náklady.

Účinným nástrojem řešení tohoto problému jsou transformační smlouvy, které v sobě kombinují tradiční předplatné s publikační částí. Díky nim mohou výzkumníci publikovat v režimu open access bez dalších poplatků. Čeští vědci tuto možnost mohou využívat díky Národnímu centru CzechELib, které sdružuje přes 130 členských institucí z Česka. Konsorcium má aktuálně uzavřené smlouvy s 15 významnými vydavateli.

Podezřelá autorství článků ochromují vědu

Téměř 70 % evropských výzkumníků uvádí, že se v posledních třech letech podíleli na projektech, jež zahrnovaly autory, kteří do článku dostatečně nepřispěli svou prací. Uvádí to nový průzkum integrity výzkumu, který rovněž naznačuje, že existuje rozpor ve vnímání „sporných výzkumných postupů“ vědci z USA a Evropy.

K dalším problémům, které průzkum zjistil, patří nedostatečné peer review a špatný dohled. Téměř 54 % autorů v Evropě a asi polovina respondentů z USA uvedli, že pracovali na projektech, u kterých nebylo peer review provedeno. Více než 56 % amerických výzkumníků uvedlo také nedostatečný dohled ve srovnání se 49 % v Evropě.

Čeští vědci
8 VĚDA
Věda a výzkum Mozaika z vědy
A VÝZKUM

Inovace

příloha časopisu EkonTech.cz

MALÉ MODULÁRNÍ REAKTORY JSOU

SEXY TÉMA

První malý modulární reaktor (SMR) by v České republice mohl vzniknout už do deseti let. Hlavním tahounem jejich rozvoje u nás je energetická společnost ČEZ.

Autor: Aneta Střechová

Proč se o SMR tolik mluví? Kde všude by mohly vzniknout? A jakou kvalifikaci budou muset mít ti, kteří je budou chtít obsluhovat?

O tom všem s námi mluvila Silvana Jirotková, která má ve Skupině ČEZ program přípravy SMR na starost.

O SMR, se teď mluví opravdu hodně, a to nejen u nás, ale i ve světě. V čem jsou vlastně SMR zajímavé?

Malé moduláry jsou teď opravdu sexy téma, upírá se na ně velká

pozornost. To nejzajímavější na nich není jejich velikost, ale především ona modularita. Modularita zjednodušeně řečeno znamená, že velkou část zařízení je možné vyrobit v továrně a pak smontovat na místě, kde má jaderný blok stát. Tím pádem se předpokládá, že výstavba bude výrazně jednodušší, rychlejší a také bude možné postavit více identických reaktorů najednou. Tím pádem by SMR mohly vyrůst i tam, kde se výstavba velkých jaderných zdrojů v současnosti nevyplatí.

10 INOVACE | příloha časopisu EkonTech.cz
ROZHOVOR
Silvana Jirotková, Skupina ČEZ

Budoucnost potřebuje moderní energetiku a tebe.

11 INOVACE | příloha časopisu EkonTech.cz

Žádný malý modulární reaktor zatím ještě nikde nefunguje. Nemůže se stát, že to je jen nafouknutá bublina?

Zmenšování už se v jádru uplatňuje. Třeba mikroreaktorů fungují desítky – používají se v jaderných ponorkách, některých letadlových lodích nebo na ledoborcích. V provozu je rovněž plovoucí malý reaktor Akademik Lomonosov, který kotví v ruském Peveku. Je fakt, že v západních zemích, kam směřuje i naše pozornost, jsou SMR zatím ve fázi vývoje, nicméně v řadě projektů se jedná o ověřenou, bezpečnou, dobře zvládnutou technologii, která se „pouze“ zmenšuje. To dává velký prostor pro jejich rozvoj.

Řekněme, že právě studuji v prvním ročníku technické vysoké školy. Jakou kvalifikaci budu potřebovat, když budu chtít jít pracovat k SMR? A uplatní se také „netechnici“?

První malý jaderný reaktor plánujeme spustit v lokalitě Temelín už za pár let, kolem roku 2032. Takže pro současné prváky, kteří zvažují třeba pozici jaderného operátora či operátorky, je to načasování tak akorát: nejdřív musí absolvovat studium technického směru, pak projdou dva roky naším speciálním výcvikovým střediskem v Brně a následně se zaučí na stávajících jaderných elektrárnách. Z nich pak mohou přejít k řízení SMR. Budeme ale potřebovat i jiné pozice, kde není příprava tak komplexní. Už nyní třeba máme v týmu tři studenty z bakalářského programu, kteří se do přípravy projektu SMR intenzivně zapojují. Kromě vysokoškoláků chceme najímat i technicky zaměřené středoškoláky, třeba elektrotechniky nebo svářeče. A samozřejmě využijeme i absolventy netechnických univerzit.

Znamená to, že SMR jsou budoucností jaderné energetiky? Nahradí velké zdroje, jako je Temelín nebo Dukovany? Nenahradí. Věřím, že sehrají důležitou roli v přeměně energetiky na nízkoemisní. Mohou totiž zastoupit současné emisní zdroje při výrobě elektřiny, tepla, případně vodíku, ale stále tu bude – pokud mluvíme o České republice – prostor a potřeba pro velké jaderné zdroje, které se budou s malými moduláry vzájemně doplňovat.

S výstavbou SMR počítá i ČEZ. Kde všude by mohly vyrůst?

To právě zrovna důkladně zkoumáme. Není to jen tak. Nejdřív jsme prošli historické informace o všech lokalitách, kde máme uhelné elektrárny a teplárny – tektoniku, seismicitu, ochranná pásma apod. Z toho nám vyšel užší výběr zhruba pěti míst, která vypadají nadějně, a z nich jsme vybrali dvě: Tušimice v severních Čechách a Dětmarovice na severní Moravě. V nich teď musíme jít ještě do většího detailu, včetně průzkumných vrtů. Podmínky pro jadernou lokalitu jsou totiž mnohonásobně přísnější než pro uhelnou.

Na velkých jaderkách pracují stovky lidí. Jak to bude u SMR? Už víte, kolik zaměstnanců budete na jejich provoz potřebovat?

Zas o tolik méně lidí to nebude. Bude se to samozřejmě odvíjet i od toho, který typ SMR nakonec vybereme: projekty, které studujeme, mají výkon od 100 do 470 MWe, což je opravdu výrazné rozpětí. Určitě budeme chtít využít stávající zaměstnance, včetně těch ze současných uhelných lokalit, ale budeme nabírat i spoustu nových lidí.

Silvana Jirotková

je bývalá náměstkyně ministra průmyslu. Od začátku roku 2023 působí ve Skupině ČEZ jako vedoucí týmu zaměřeného na rozvoj a stavbu malých modulárních reaktorů.

12 INOVACE | příloha časopisu EkonTech.cz
ROZHOVOR
„SMR sehrají důležitou roli v přeměně energetiky na nízkoemisní.”

KAŽDÁ FILIÁLKA S FOTOVOLTAIKOU

BUDE MÍT I O 20 % NIŽŠÍ SPOTŘEBU

ENERGIE Z DISTRIBUČNÍ SÍTĚ

Zvýšení cen energií se neprojevilo pouze v soukromém sektoru, s narůstajícími náklady se potýkají i firmy. Společnost Kaufland se rozhodla vyřešit tento problém ekologickou cestou – pomocí fotovoltaických panelů na střechách vybraných prodejen.

Autor: Aneta Střechová

O přípravu projektu se stará Tomáš Lovecký, který na nově zřízenou pozici Photovoltaic and e-Mobility Systems Development manažera nastoupil začátkem tohoto roku. Prozradil nám, v jaké fázi je zavádění fotovoltaiky na prodejnách a jak celý proces probíhá.

Pozice Photovoltaic and e-Mobility Systems Development manažera je v Kauflandu novinkou. Co je náplní vaší práce?

Tato pozice byla vytvořena proto, aby mohl Kaufland dostatečně

pružně rozvíjet novou infrastrukturu fotovoltaických elektráren i dobíjecí infrastrukturu, která už nějakou dobu funguje. Starám se o nastavení celého procesu od A do Z. Nejprve musím zajistit, aby byl náš plán realistický z technického, ekonomického i legislativního hlediska. Ověřuji, že máme dostatečné kapacity na projekční a realizační práce a servis. Česká vláda vypsala spoustu poměrně štědrých dotačních titulů, takže součástí mojí práce je i zajistit dosažení finanční podpory.

13 INOVACE | příloha časopisu EkonTech.cz
Tomáš Lovecký, Kaufland

Popíšete nám podrobněji, jak probíhá celý proces implementace fotovoltaických elektráren?

Vzhledem k tomu, že je moje pozice poměrně čerstvá, se proces teprve vytváří. Už teď ale víme, že od investičního rozhodnutí až po uvedení fotovoltaiky do provozu může celý proces trvat klidně i celý rok. Začíná se kontaktováním provozovatele distribuční sítě v daném místě, kterého musíme požádat o povolení. V současnosti se při rezervování výkonu potýkáme s jistými obtížemi, neboť fotovoltaik přibývá a sítě mají svoje limity. Předtím, než se začne řešit samotná realizace, se musíme ujistit, že daná prodejna vůbec fotovoltaiku unese, čili je potřeba vědět, že je střecha staticky připravená. K tomu je potřeba statický posudek. Pokud se ukáže, že střecha nejde naplno využít, zamýšlíme se nad alternativními způsoby montáže nebo hledáme jakési „ostrůvky“, na něž je možné panely a související technologie instalovat. Potom se vymýšlí celkový koncept. Ten tvořím ve spolupráci s odborníky, inženýry nebo dodavateli. Fotovoltaika totiž nejsou jen samotné panely, ale spousta dalších technologií –střídače, regulátory, dataloggery, které je třeba propojit s elektroinstalací daného obchodního domu. Vytváří se studie proveditelnosti a následně projektová dokumentace pro stavební povolení. Jakmile víme, že stavební povolení získáme, vysoutěžíme dodavatele a žádáme o dotace.

Kdy se začalo téma fotovoltaiky v Kauflandu řešit?

Tematika fotovoltaických elektráren byla u nás sledována dlouhodobě, až s příchodem energetické krize v roce 2021 ale finanční modely začaly ukazovat, že pro nás má toto řešení smysl. Reálně se o instalaci fotovoltaických elektráren na některé naše prodejny začalo uvažovat vloni. A letos bychom jich rádi nainstalovali a uvedli do provozu 8 až 10. V obdobném tempu plánujeme pokračovat i v následujících letech.

O jaké úspoře se vlastně bavíme?

Každá filiálka s fotovoltaikou by měla podle výpočtů mít zhruba

o 20 % nižší spotřebu energie z distribuční sítě, protože toto procento si pobočka vyrobí sama. To ale ještě neznamená snížení nákladů o 20 % – tady se nedá říct přesné číslo, protože cena za elektřinu zahrnuje fixní a variabilní složku, přičemž fixní cena pravděpodobně zůstane stejná. Skvělé je, že cca 95 procent námi vyrobené energie prodejny využijí, takže nemusíme uvažovat o použití bateriových systémů a přetoky do distribuční sítě budou minimální. Výkonově se pohybujeme mezi 250 a 450 kWp.

Budete panely instalovat jen na střechy nebo je chcete umisťovat i jinam?

Všechny naše prodejny mají ploché střechy, které přímo vyzývají k tomu, aby se na ně fotovoltaika osazovala. U nových prodejen už se s jejím připojením bude počítat předem. Rozhodně nemáme v plánu panely usazovat nikde jinde, třeba na parkovištích nebo zemědělských půdách. Ale parkoviště přicházejí v úvahu jako nejzazší alternativa.

Řešíte i dobíjecí stanice pro elektromobily. Jaká vylepšení plánujete v této oblasti?

Cílem je v horizontu 2–3 let poskytnout možnosti dobíjení u každého našeho obchodního domu. Rozvoj dobíjecí infrastruktury je ale poměrně pomalá záležitost, zejména kvůli zdlouhavému procesu připojování k distribuční síti. Každopádně pracujeme na tom, aby dobíjecích stanic u našich filiálek přibývalo.

Tomáš Lovecký

Po maturitě na průmyslové škole vystudoval bezpečnostní studia na Karlově univerzitě. V oboru ale nezůstal –po čtyřech letech consultingu v energetice nastoupil začátkem roku 2023 do společnosti Kaufland jako Photovoltaic and e-Mobility Systems Development Manažer.

14 INOVACE | příloha časopisu EkonTech.cz
ROZHOVOR

NA ZMĚNU:

ZAČNI KARIÉRU U TOP ZAMĚSTNAVATELE.

kaufland.cz/kariera

Čas

TESTOVÁNÍ CHYTRÝCH AUT

PŘIZPŮSOBUJEME

PROVOZU

KONKRÉTNÍMU

Společnost Valeo je klíčovým hráčem v českém automobilovém průmyslu a neustále pracuje na zvyšování bezpečnosti řidičů, spolujezdců i náhodných kolemjdoucích.

Jakým způsobem Valeo testuje systémy používané v chytrých autech, nám popsala

Veronika Knobová, která má celý proces na starosti.

Autor: Aneta Střechová

Veronice Knobové učarovala práce ve Valeu natolik, že změnila oblast svého zájmu i studia z HR na logistiku dopravy. Popsala nám, jaké výzvy v rámci svojí práce řeší, i to, jak se liší open road testování od toho na polygonu.

Studovala jste personální management. Jak jste se dostala k testování aut?

Studovala jsem na ČVUT personální management a při studiu jsem potkala kamarádku, která mě doporučila do Valea. Nastoupila jsem nejdřív na HR na poloviční úvazek, potom jsem si dodělala

bakaláře a chtěla nastoupit na plný úvazek. Z firmy jsem nechtěla odcházet kvůli skvělému kolektivu. Dostala jsem několik nabídek v rámci firmy a nakonec jsem nastoupila jako Data Collection Specialist v oddělení Tech. Centrum, které se věnuje testování, a měla jsem na starosti open road testování.

A co je open road, kdyby někdo nevěděl?

Jedná se o testování na veřejných komunikacích. Testování aut máme totiž rozdělené podle toho, jestli probíhá na test tracku (polygonu), nebo právě na veřejných komunikacích. Na předchozí

16 INOVACE | příloha časopisu EkonTech.cz
ROZHOVOR
Veronika Knobová, Valeo

pozici jsem se specializovala pouze na ně. Měli jsme několik aut různě po světě a já zajišťovala jejich testování v reálném provozu. Je totiž nutné testovat auta a jejich systémy v podmínkách, ve kterých budou reálně jezdit. V každé zemi funguje doprava jinak, mají jiná značení, velikost svodidel, reflektivitu, takže se testuje zvlášť Amerika, Čína, Japonsko, Korea nebo celá Evropa, aby všechno bylo bezpečné a přizpůsobené konkrétnímu provozu.

Jaký rozdíl je v testování na test tracku a na veřejných komunikacích?

Liší se hlavně účelem. Na test tracku se většinou testuje konkrétní funkce, u které se zjišťuje, jestli je bezpečné ji pustit do provozu. Při testování na veřejných komunikacích se sbírají statistická data ve velkém objemu, statistický vzorek jednotlivých podmínek je větší. Na test tracku jsme schopni v kontrolovaném prostředí zopakovat scénář podle přesného zadání, několikrát ho vyhodnotit a zjistit, jestli se systém vždycky chová stejně. Kromě testovacích aut máme i další auta, která nám pomáhají vytvářet daný scénář. Předjíždějí se, zrychlují, zpomalují, vždycky ale eliminujeme riziko střetu. U veřejných komunikací je to vlastně obráceně: systém se snažíme zatížit co největší variabilitou prostředí nebo různých situací, které mohou nastat, a následně se vyhodnocuje reakce systému. V obou případech se testy dělají proto, aby se zvýšila bezpečnost na veřejných komunikacích pro řidiče, spolujezdce i kolemjdoucí.

Přešla jste z pozice Data Collection Specialist na Data Acquisition Leader. V čem je rozdíl?

Na nové pozici jsem rok. Hlavní změna je ve vedení vlastního týmu, pro který potřebuji zajistit práci, řídit jejich vytížení a rozvíjet je jako jednotlivce i tým jako celek. Další rozdíl je v tom, že mám na starosti i testování na test tracku. Mou hlavní náplní je komunikace s projekty ohledně požadavků na testování. Záleží na tom, jaká funkce se testuje, co bude potřeba nahrávat, co bude kvůli tomu potřeba zařídit, jestli je konkrétní auto určené do dalších zemí, kde je třeba řešit legalitu, nebo jestli testujeme jen na test tracku u nás v Milovicích, kde máme skvělé podmínky na spoustu druhů testování. Test track nabízí víc možností – je to soukromý pozemek, takže si tam klidně můžeme postavit kousek dálnice, přidávat a odebírat značení a testovat ve vyšších rychlostech, zkrátka si tam můžeme připravit všechny scénáře, které potřebujeme. V autech jezdí lidé z našich týmů, takže je samozřejmě primární bezpečnost celého testování. Kromě toho je v mojí současné pozici potřeba všechno před testováním připravit, naplánovat, zajistit školení, komunikovat s projektem/zákazníkem, kontrolovat výstupy testů a podobně. Celkově je to větší zodpovědnost.

Máte test tracky (polygony) v Milovicích a Praze. Testujete na nich celoročně?

Ano, respektive záleží na tom, jaké konkrétní testy jsou potřeba. Pokud máme požadavek na hezké počasí a sluníčko, pronajímáme si test track v jižnějších státech, kde jsme schopni tyto podmínky zajistit i přes zimu. Pokud se jedná o testy na sněhu nebo bez preference počasí, testujeme u nás.

Vystudovala bakalářský obor Personální management na ČVUT a následně obor Technologie logistiky dopravy na VŠTECB. Ve Valeu pracuje od roku 2016, poslední rok na pozici Data Acquisition Leader. Věnuje se zajištění testování systému chytrých automobilů na polygonu i veřejných komunikacích v ČR i po světě.

17 INOVACE | příloha časopisu EkonTech.cz
„Auta a jejich systémy je nutné testovat v podmínkách, ve kterých budou reálně jezdit.”

GENERATIVNÍ UMĚLÉ INTELIGENCE MOHOU

OVLIVNIT PŘES 300 MILIONŮ PRACOVNÍCH MÍST

V polovině letošního března zpřístupnila výzkumná laboratoř pro vývoj umělých inteligencí OpenAI svou novou umělou inteligenci, multimodální velký jazykový model GPT-4. Dychtivě očekávaná inteligence okamžitě prokázala téměř neuvěřitelné schopnosti, jimiž mnohé nadchla nebo naopak nesmírně vyděsila.

Autor: Stanislav Mihulka | Zdroj: ARS Technica

18 INOVACE | příloha časopisu EkonTech.cz
Zdroj: Midjourney

GPT-4 A JEHO POTENCIÁL

Odborníci odhadují, že podobné multimodální jazykové modely, jejichž výkony vyrážejí dech i otrlým fanouškům moderních technologií, mohou přinést nárůst globálního HDP. Zároveň ale mohou narušit předivo soudobé společnosti s nejasnými dlouhodobými následky.

Jak uvádí čerstvý výzkum investiční bankovní společnosti Goldman Sachs, nejnovější průlom v oblasti umělé inteligence by mohl vést k automatizaci asi jedné čtvrtiny práce, která je v současné době vykonávána v USA a v EU. Přitom jde v řadě případů o odvětví, jejichž zaměstnance by ještě nedávno ani nenapadlo, že by mohli být v dohledné době nahrazeni.

OHROŽENÁ PRACOVNÍ MÍSTA: ADMINISTRATIVA, PRÁVNÍCI A BÍLÉ LÍMEČKY

Podle Goldman Sachs by generativní umělé inteligence, jako je právě rodina umělých inteligencí ze stáje OpenAI, které vytvářejí obsah v podstatě nerozlišitelný od lidských výtvorů, mohly vyvolat explozivní nárůst produktivity. Globální HDP by mohlo narůst o sedm procent během 10 let.

Pokud ale technologie generativní umělé inteligence dostojí příslibům, mohla by také závažným způsobem narušit vztahy na trhu práce. Automatizace by mohla během relativně krátké doby nahradit neuvěřitelných 300 milionů plnohodnotných pracovních míst v ekonomicky vyspělých zemích. Největší riziko nadbytečnosti přitom hrozí profesím, jako jsou právníci či administrativní pracovníci. Může vzniknout celá nová společenská třída nadbytečných bílých límečků, jejíž osud bude podobný dělníkům z továren v 80. letech. Odhady společnosti Goldman Sachs jsou přitom oproti akademickým studiím z poslední doby spíše konzervativní.

VLIV NA SOUČASNÁ ZAMĚSTNÁNÍ: AUTOMATIZACE

A VÍCE ČASU

Jisté míře automatizace umělou inteligencí budou nejspíše vystaveny asi dvě třetiny dnešních zaměstnání v USA a Evropě. V tuto chvíli se zdá, že u většiny zaměstnanců to bude představovat méně než polovinu jejich pracovního výkonu, díky čemuž budou zřejmě moci pokračovat ve stávajícím zaměstnání. Zároveň se jim uvolní čas, který budou moci věnovat produktivnější práci.

S technologickým pokrokem přichází nejen růst HDP a otřesy na trhu práce, ale i nové hrozby kriminálního rázu. Podle Europolu je v podstatě nevyhnutelné, že rychlý rozvoj generativních umělých inteligencí povede ke vzniku velkých jazykových modelů „temné strany“, které mohou pomáhat online zločincům všeho druhu. Mohl by se z nich stát klíčový kriminální „business model“

blízké budoucnosti, proti němuž bude nejlépe postavit umělou inteligenci ve službách zákona.

RŮST INVESTIC DO GENERATIVNÍCH UMĚLÝCH INTELIGENCÍ

Podle odhadů společnosti Goldman Sachs lze při současném prudkém růstu korporátních investic do generativních umělých inteligencí, který je podobný růstu investic do softwaru v 90. letech, očekávat, že v roce 2030 dosáhnou v USA investice do těchto umělých inteligencí zhruba úrovně jednoho procenta amerického HDP.

Badatelé Goldman Sachs předpokládají, že umělé inteligence buď již jsou, nebo brzy budou schopné zvládat komplexní zadání, jako je například zpracování daní pro menší podniky, zhodnocení pojistných událostí nebo třeba zadokumentování výsledků vyšetřování na místě činu. Prozatím neuvažují o tom, že by umělé inteligence dostaly na starost citlivější záležitosti, jako jsou soudy nebo třeba posuzování stavu lidských pacientů. I když kdo ví, kde bude vývoj umělé inteligence za pár let.

19 INOVACE | příloha časopisu EkonTech.cz
Zdroj:
Freepik

PŘICHÁZEJÍ, ALE

TAKÉ ODCHÁZEJÍ: JAK UDRŽET ŽENY

V roce 2029 bude jen v USA poptávka po 3,6 milionu zaměstnanců

v informačních technologiích. Vysoké školy ale zajistí jen 24 procent z tohoto počtu. Součástí řešení by mohlo být větší zapojení žen v technologických oborech. V USA již celá desetiletí investují nemalé prostředky do zlepšení genderové vyrovnanosti právě v těchto odvětvích, na reálných číslech se to ale bohužel příliš neprojevuje. Počty žen v dotyčných zaměstnáních zůstávají víceméně stejné a úsilí administrativ spíše polevuje.

Ženy v USA představují až 57 procent pracovní síly. V technologických zaměstnáních jsou ovšem ženy zastoupeny jen asi 27 procenty. Z těchto žen více než polovina do svých 35 let zase odejde.

Proč ženy odcházejí z technologických oborů?

Otázkou je, proč má technologický průmysl problém s udržením žen v zaměstnání. Proč ženy, které pracují v technologických profesích, odcházejí v tak velkém počtu? Jaké faktory při-

spívají k tomu, že si značné procento žen neudrží zaměstnání tohoto typu? A jaký typ podpory ženy potřebují, aby v takovém zaměstnání nezůstávaly jen krátkodobě?

Těmito otázkami se zabýval tým odborníků zaměřující se na gender v informačních technologiích a postavení žen v oborech STEM americké University of Tennessee, který vedla Vandana Singhová. Jejich výzkum potvrdil, že odcházení žen z technologických oborů hraje podstatnou roli ve výsledné genderové nerovnosti, která tam panuje.

Autor: Stanislav Mihulka | Zdroj: The Conversation
V TECHNOLOGICKÉM PRŮMYSLU
20 Byznys Ženy a technologický průmysl
BYZNYS Zdroj: Freepik

DEN CHYTRÝCH AUT

Registrujte se na: Testovací polygon v Milovicích Startujeme 20. 5. 2023 denchytrychaut.cz 10.00–13.30 15.00–18.30
Přijďte se podívat, jak se vyvíjí a testují auta budoucnosti. Zjistěte, jaké to je pracovat pro Valeo, a třeba se k nám přidáte.

Roli hraje finanční ohodnocení i špatné zacházení

Badatelé zjistili, že ženy v technologickém průmyslu čelí řadě problémů. Velmi podstatná je otázka platu, v němž v tomto odvětví panuje značná nerovnost mezi pohlavími. Ženy nedostávají stejné příležitosti jako muži. Na vedoucích pozicích v informačních technologiích a dalších technologických oborech je v USA pouze 18 procent žen.

Vědci se soustředili na komunity vývojářů open source softwaru, které se vyznačují extrémní genderovou nerovností. Přitom je v dnešní době open source asi 70 procent veškerého softwaru, který podporuje technologickou infrastrukturu, takže tvůrci open source softwaru i do budoucna představují integrální součást technologické pracovní síly. Dnes je mezi nimi asi jen 9,8 procenta žen.

Tým University of Tennessee zjistil, že ženy v open source komunitách často čelí špatnému zacházení, včetně mírného až závažného obtěžování, sexismu, diskriminace, misogynie a v některých případech i explicitních výhrůžek smrtí. Na pracovištích bývá zpochybňována zkušenost žen a jejich vzdělání. Pracovní výkony žen nebývají dobře přijímány a jejich role bývá

upozaďována. Častým problémem je i izolovanost žen, protože proti mužům bývají na pracovištích v dramatickém nepoměru.

Zmíněné negativní zkušenosti žen mají pochopitelně své důsledky. Odrazují je od většího zapojení či úsilí v oblasti open source softwaru a přímo souvisejí s odcházením značného počtu žen z tohoto odvětví i obecně z celého technologického průmyslu.

Mainstreamová média často popisují velmi toxickou kulturu „chlapáckých ajťáků“. V poslední době čelí řada vysoce postavených představitelů open source komunity problémům kvůli svému chování vůči ženám. Příkladem může být „ikona“ open source komunity Linus Torvalds, který odešel z vedení Linuxu poté, co média zveřejnila jeho výhružné e-maily ostatním vývojářům a propírala jeho agresivní chování vůči ženám. Richard Stallman zase musel odejít z Free Software Foundation a MIT, když vyšlo najevo jeho opakované sexuální obtěžování žen.

Možná řešení

Pokud jde o možná řešení, tým Singhové prokázal, že klíčovou roli v podpoře žen v open source komunitách by měly sehrávat online aplikace, které se orientují na sociální, emocionální i technickou podporu žen. Jde o online prostředí, která jsou přístupná prostřednictvím webových stránek organizací zabývajících se open source softwarem. Jejich pomoc spočívá především ve vytváření komunit žen, které se mohou navzájem podporovat a inspirovat.

Šéfredaktorka: Aneta Střechová sefredaktor@ekontech.cz | Inzerce: inzerce@ekontech.cz

Redaktoři: Stanislav Mihulka, Jan Michal redakce@ekontech.cz

Vydavatel: ASA (Asociace studentů a absolventů), z.s., Vítězné náměstí 1, 160 00 Praha 6-Dejvice, IČ: 22729283

Číslo 58. | Termín distribuce: duben 2023 | Registrace: MK ČR E 20872 | ISSN 2336-307X

22 Byznys Ženy a technologický průmysl
BYZNYS
Zdroj: Freepik Zdroj: Freepik

STRATEGICKY INSPIRATIVNÍ KONFERENCE TOP LEADERŮ

ČESKÉHO BYZNYSU, POLITIKY, VZDĚLÁVÁNÍ, NEZISKOVEK A MÉDIÍ.

Termín // říjen 2023

Praha Místo // Vstupenky zde

ČESKÉ

Organizátor Pod záštitou

PRAHA BRNO OSTRAVA OLOMOUC ZLÍN PLZEŇ JIHLAVA KARLOVY VARY ÚSTÍ NAD LABEM LIBEREC PARDUBICE HRADEC KRÁLOVÉ
BUDĚJOVICE

TOP ZAMĚSTNAVATELE

pro start své kariéry!

POZNEJ ZBLÍZKA TOP ZAMĚSTNAVATELE V JEDNOTLIVÝCH OBORECH A ZJISTI, KTERÝ Z NICH JE PRO TEBE TEN PRAVÝ.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

najdeš v Almanachu TOP Zaměstnavatelů.

VŠECHNY
Vyber si

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.