__MAIN_TEXT__

Page 1

41. číslo | březen 2019 | zdarma | www.EkonTech.cz

časopis pro studenty techniky a ekonomie

BAVÍ MĚ VYRÁBĚT ČISTOU ENERGII

ŘEDITEL DIVIZE JADERNÉ ENERGETIKY SKUPINY ČEZ BOHDAN ZRONEK

„ABSOLVENTI.CZ, HLEDÁNÍ PRÁCE, KTERÉ VÁS BUDE BAVIT“ JAKUB HOŘICKÝ, ABSOLVENTI.CZ PARTNER PROJEKTŮ

VINKA O N


Chat with our ChatBot


VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

OBSAH / 41. ČÍSLO

zvu vás ke čtení už 41. vydání našeho časopisu. Tentokrát jsou naším hlavním tématem technologie ve stavebnictví. Stavba dnes už totiž není jen o cihlách a maltě. Od projektování, až po realizaci využívají profese ve stavebnictví nejnovějších moderních technologií.

Na posuzování úvěrů máme automatický systém, i ten však nastavují lidé /2

Například technologie 3D tiskáren zažívají obrovský rozmach mimo jiné i ve stavebnictví. Například v roce 2015 vznikla v Dubaji první kancelářská budova s plochou 250 metrů čtverečních, kompletně vytištěná na 3D tiskárně. Vědci z Pensylvánské státní univerzity si zase oblíbili světlušky. Vyvinuli nový typ LEDky, ve které napodobují jejich mikrostrukturu. Díky této technologii jsou nové LEDky úspornější a v budoucnu by nám mohly snížit účty za elektřinu. Nové číslo přináší také několik zajímavých rozhovorů. Bohdan Zronek, ředitel divize jaderné energetiky Skupiny ČEZ se nám svěřil, co ho na práci v energetice baví a motivuje. Risk manažeři globální skupiny Home Credit, Eva Stanovská a Lubomír Hanusek, zase jak zajímavá může být práce u úvěrové společnosti. Představujeme vám také novou aplikaci Absolventi.cz, se kterou vás bude hledání práce bavit. Přeji Vám příjemné a inspirativní čtení.

Nahradí umělá inteligence novináře? Pracuje se na tom! /4 Baví mě vyrábět čistou energii pro skoro polovinu republiky /6 Studentka zaujala svým návrhem umělého srdce. Místo pumpování by krev šířila vířivá čerpadla /8 Technologie okopírovaná od světlušek zlepší vlastnosti LEDek / 10 O nováčky pečujeme moderně

Vlákna z použitých pneumatik zlepšují odolnost betonu proti požárům / 14 Kalendář akcí

/ 15

Chytrá domácnost, aneb když domov pracuje pro vás / 16 Dokonalejší než člověk? Roboti z kolumbijské univerzity dokážou sami rozpoznat svůj tvar a funkce / 18 Vytiskněte si svůj dům na míru. Pomocí 3D tiskárny / 20 Dobrodružství kosmonautiky v roce 2019 Proč jsou buňky tak veliké? Aplikace ABSOLVENTI.cz

Magdaléna Sikorová šéfredaktorka

magdalena.sikorova@ekontech.cz

POD ZÁŠTITOU

AKADEMIČTÍ PARTNEŘI

/ 12

HLAVNÍ PARTNEŘI

/ 26 / 28

/ 22


2

Kariéra Risk manažeři z Home Credit

NA POSUZOVÁNÍ ÚVĚRŮ

MÁME AUTOMATICKÝ SYSTÉM, I TEN VŠAK NASTAVUJÍ LIDÉ

KARIÉRA

Autor: Magdaléna Sikorová

S risk manažery globální skupiny Home Credit, Evou Stanovskou a Lubomírem Hanuskem, jsme si povídali o tom, že značka Home Credit už dávno není synonymem ledničky na splátky“, ale přede” vším práce pro data crunchers“. Home Credit je firmou mladých ” profesionálů, s nimiž i vy můžete pracovat na zajímavých projektech třeba v Indonésii, Kazachstánu nebo ve Vietnamu. Když se řekne Home Credit, vybaví se mi obrázek z jeho starého loga – lednička na splátky. Je to správná představa?

kaci tak, aby se líbila čínskému

Spíše představa hodně zjednodušená. Bílé zboží, ledničky, prač-

centralizované. Do našich lo-

ky, klimatizace, na úvěr samozřejmě poskytujeme, ale celosvě-

kálních týmů v zemích vysílá-

tově je naší nejprodávanější komoditou úvěr na mobilní telefon.

me expaty, aby pomáhali toto

V roce 2018 jsme poskytli 29,3 milionů půjček na zboží, z toho

know-how udržovat a dále je

22,5 milionů, tedy bezmála 77%, na chytré telefony. V průměru

rozšiřovali na místní zaměstnan-

jsme tedy denně financovali 7 mobilů každých 10 vteřin neboli

ce. V Praze je nás na centrále Sku-

jeden mobil každou 1,4 sekundy. K tomu potřebujete spoustu

piny (na „headquarteru“) asi 150, v  ze-

dat a desetitisíce jejich kombinací, než máte v ruce vzorec, my

mích máme v součtu 125.000 zaměstnanců. V řízení úvěrového

říkáme score kartu, který vám dává vysokou míru jistoty, že kli-

rizika, což je můj obor, máme obzvlášť silnou centralizaci. Takže

ent půjčené peníze taky vrátí. Mimochodem, kromě mobilů

my „riskaři“ sedíme v Praze.

půjček, motorky v Číně.

Když říkáte celosvětově, co to přesně znamená?

Čecha. Nicméně know-how je

Co přesně znamená "credit risk management" ve vašem případě?

Když to zjednoduším, jde o to, rozhodnout, jestli žadatel o úvěr

Jsme v deseti zemích, ve  třech evropských, šesti asijských

je schopen úvěr splácet, nebo ne. Podle toho úvěr buď schválit,

a v  USA. Na  trh se dávno nedíváme českýma očima: český

nebo zamítnout. Ale protože každý měsíc dostáváme globálně

a slovenský trh se podílí na celkovém obratu méně než jedním

„na stůl“ 5 miliónů žádostí, jsme vlastně jakousi „loan factory“,

procentem. Čína je co do počtu úvěrů na nákupy 256krát větší

úvěrovou továrnou, kde nemůžeme každou žádost vzít jednot-

než Česko nebo třikrát větší než Indie. Indie loni obsadila druhé

livě do ruky. Musíme mít jakousi automatickou mašinku na po-

místo v prodejích. Nejrychleji rostoucími byznysy jsou pak Viet-

suzování úvěrů. Tuto mašinku, ale musí někdo nastavovat – a to

nam, Indonésie, Kazachstán a Filipíny. Například právě Filipíny

je úkolem lidí v mého oddělení. Možná nejdůležitější součástí

už předstihly v počtu úvěrů na zboží Rusko.

tohoto procesu je tzv. skóring, to znamená číselné ohodnoce-

Všechny tyto země jsou řízeny z Prahy?

ní pravděpodobnosti, že klient v pořádku splatí úvěr. Skóring se vyrábí za použití nejmodernějších statistických predikčních

Máme samozřejmě v zemích lokální týmy, to by jinak nešlo.

metod. A dnes jsme v analýze dat už tak daleko, že k ní využívá-

Prodáváme například půjčky přes internet, a nadesignovat apli-

me i prvků umělé inteligence.

Foto: Milan Mošna

jsou jedinou komoditou, na kterou jsme dali více než milion

zákazníkovi, určitě není úkol pro


Kariéra Risk manažeři z Home Credit

3

Jak dlouho trvá posouzení úvěru?

Pod jednu minutu. Jde nám o komfort klienta, snažíme se tedy být co nejrychlejší a standardem je pro nás online prostředí. Nikdo nebude čekat 30 minut nebo čtvrt hodiny, jak tomu bývalo kdysi v obchodech. Za tu krátkou dobu se umíme dotázat v kreditních a jiných registrech, porovnat fotku nebo třeba i scan sítnice s národní databází tam, kde nám to klient a regulátor umožňují.

Pracujete v Home Creditu už 11 let. Vidím, že jste začínala jako data analytik. Kdybyste se měla rozhodovat znovu, volila byste zaměstnavatele stejně?

Jednoznačně. Je velmi podnětné pracovat v týmu chytrých lidí. Máme u nás skvělou atmosféru. Koneckonců, když se podívám na  složení svého týmu, za  posledních pár let nikdo neodešel mimo skupinu Home Credit. Ano, mnozí odjeli do  zahraničí na expatskou pozici, ale to je tak správně. V Praze vychováváme analytiky, kteří jsou pak připraveni odjet na manažerskou pozici do zahraničí. Nabíráme studenty do našeho programu HC Net, a již po dvou letech je vysíláme do zemí. Nesmírně se nám tento program osvědčil. Chief risk officeři ze zemí mi telefonují: Nemáte ještě volného HCNeťáka? Mám nový projekt a potřebuji někoho chytrého a šikovného.

S jakými technologiemi se kandidáti u vás setkají?

Trendem jsou tzv. „open source“ platformy (tj. software, který

(schvalování

úvěrů,

prevence

podvodů, ...).

vyvíjí komunita uživatelů po celém světě). Z  nich využíváme hlavně datové úložiště Hadoop a programovací jazyk Python.

Kandidáti rovněž pracují na reálných projektech pro vybra-

Hadoop nám umožňuje vedle strukturovaných dat ukládat

nou zemi. Během těchto pro-

i data nestrukturovaná (například dokumenty klientů). V pytho-

jektů si již postupně vybírají,

nu si pak píšeme vlastní procedury na zpracování dat a  vývoj

v jaké zemi by chtěli po  stáži

prediktivních modelů, což je cool, neboť nejsme závislí na verzi

na centrále dále působit v  senior-

komerčního softwaru, naopak můžeme si to naše prostředí ne-

nější roli. Tak například během loňské-

ustále vylepšovat podle potřeb businessu.

ho roku jsme vyslali 4 kandidáty na pozici Online Analyst do Indie, Big Data Analyst do  Kazachstánu, Data Scientist do  Číny

Z komerčních softwarů bych zmínil Tableau, se kterým jsme

a Antifraud Analyst do Vietnamu. Jinými slovy stáž na centrále je

schopni interaktivně analyzovat data i s  miliardou záznamů

nesmírně pestrá nejen po obsahové, ale i po geografické stránce.

a stovkami sloupců. Co se týče hardwaru, tak experimentujeme s  cloudovým prostředím, které nám dává maximální flexibilitu ve  výpočetní výkonnosti, tj. jsme schopni si za relativně málo peněz „prona-

Mohl byste uvést příklad projektu, na kterých kandidáti pracují?

Krásným příkladem je systém na detekci organizovaných podvo-

jmout vysoce výkonnou výpočetní sílu s jednotkami GPU (gra-

dů v Pythonu. Byl kompletně vyvinutý v rámci programu HC Net.

fické karty)“ potřebnou pro některé typy neuronových sítí.

Nedávno jsme instalovali první verzi do Indonésie, kde s ním byli

Jak probíhá stáž studentů ve vašem oddělení?

schopni rovnou odhalit dva organizované podvody. Nyní budeme systém instalovat na Filipínách, pak do dalších zemí.

Máme připravený dvouletý rozvojový plán, který by měl kandidáta vyškolit nejen v oblasti „hard skills“ (Python, vývoj skorekaret, ...), ale také v  oblasti sociálních dovedností („soft skills“) jako jsou komunikační a prezentační dovednosti a zároveň i  v  porozumění různým oblastem našeho businessu

www.jedinesnami.cz


4

Tech AI novináři

NAHRADÍ UMĚLÁ INTELIGENCE NOVINÁŘE?

TECH

PRACUJE SE NA TOM! Autor: Alžběta Zahrádecká Havlová

Titulek je samozřejmě zamýšlený jako nadsázka, i když...už teď existují programy, které bez problémů vytvoří delší srozumitelný text, zprávu nebo článek. Pracuje na tom – a to nejspíš nikoho nepřekvapí – třeba společ-

ce. „Projekt je stavěný tak, že bude zkoumat dopady vývoje

nost Google. Ta se v rámci týmu označovaném jako Brain vě-

automatizace na to, co dělají novináři a jak to mění jejich prá-

nuje strojovému učení a vývoji umělé inteligence. Jedna z nich

ci," řekl technický ředitel ČTK Jan Kodera. Podle Luboše Krále

by si měla poradit s vytvářením encyklopedických článků, které

z Centra umělé inteligence Fakulty elektrotechnické ČVUT se

známe z Wikipedie. Už před rokem zveřejnila první výsledky

v Česku takové nástroje zatím nevyužívají. ČVUT s pomocí ČTK

a nebyly vůbec špatné. Tehdy šlo o kompilaci dlouhého textu

vyvine nástroj, který bude vytvářet souvislosti k novým zprávám.

do jednoho odstavce na  Wikipedii. Text se sice hůře četl, pro-

„My poskytneme obsah našich fondů. Nástroj se naučí dohledat

tože chyběla velká písmena, ale dával smysl. Oproti tomu AI

ručně psané zprávy v minulosti, které mají vazbu na nově psa-

od firmy Salesforce vytvořila výtažek, který postrádal kreativitu,

ný text, který tvoří novinář, a sám ke zprávě přidá celý kontext,"

věty byly příliš krátké, a hlavně chyběl rytmus v textu, který je tak

vysvětlil Kodera. Texty budou ze začátku viditelně automatické,

typický pro text vytvořený člověkem.

vědci ale mají v plánu vytvořit metodu, která bude generovat velmi realistické texty. A jsme u toho. Jak potom poznáte, jestli

Jak se AI naučila psát? Pro vytvoření textu dostala AI k dispozici prvních deset webů, které vrátil vyhledávač na konkrétní téma (samozřejmě kromě Wikipedie). Všechny odstavce textu na těchto stránkách byly očíslovány podle důležitosti a v podobě jednolitého textu naservírovány jako vstup pro strojové učení. AI potom postupně text zkracovala se zachováním nejpodstatnějších údajů.

text psal robot nebo člověk? A záleží na tom vůbec?

Důvěřuj, ale ověřuj Umělá inteligence bude také ověřovat faktické informace. Třeba dohledá staré zprávy z minulosti a upozorní na chyby v těch nových. Vědci budou nástroj zkoumat v  redakcích. Porovnají, s jakou rychlostí a přesností umělá inteligence texty tvoří a ověřuje a  zhodnotí její vliv na  novinářskou práci v  budoucnosti. Příklad praktického využití dává Luboš Král z  ČVUT: „Divák by například mohl v přímém přenosu sledovat doplňující textové informace k  pronášeným tvrzením a  také by bylo možné vytvářet hypotézy o  dalším vývoji zaznamenaných událostí, a  to srovnáním s  obdobnými, již proběhlými, událostmi. Pohybujeme se v  oblasti, která v  ČR není ještě pokryta." To bezespo-

Do budoucnosti umělé inteligence, která bude umět psát,

ru. A s přibývajícím hoaxy, které zaplňují internet, bude takový

hledí také čeští vědci. A nejen psát, ale také opravovat texty

nástroj více než potřeba. Projekt iniciovala Fakulta sociálních

ostatních. Odborníci z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy,

věd, která přizvala odborníky na umělou inteligenci z  ČVUT,

Českého vysokého učení technického, Západočeské univerzity

specialisty na český jazyk ze Západočeské univerzity a ČTK jako

a České tiskové kanceláře totiž vyvíjejí nástroj, který bude umět

garanta, který výzkum využije v praxi. Vznikl v rámci 2. veřejné

ověřovat informace a tvořit kontext novinářských zpráv. Budou

soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskověd-

také zkoumat vliv umělé inteligence na žurnalistiku v budouc-

ního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a ino-

nosti, testovat AI v praxi a pozorovat rychlost a přesnost její prá-

vací ÉTA Technologické agentury České republiky.

Zdroj: Adobe Stock

Češi jdou ještě dál


ÚSPĚŠNÁ KARIÉRA ZAČÍNÁ SPRÁVNÝM ROZHODNUTÍM

Sleduj KDEJINDE.cz

Kde jinde to dokážete


6

Kariéra Bohdan Zronek z ČEZ

BAVÍ MĚ VYRÁBĚT ČISTOU ENERGII

KARIÉRA

PRO SKORO POLOVINU REPUBLIKY Autor: Magdaléna Sikorová

O jaderné energii jsme si povídali s Bohdanem Zronkem, ředitelem divize jaderné energetiky ČEZ, který stál u prvního spuštění temelínského reaktoru. Jak vzpomínáte na Vaše začátky v jaderné elektrárně Temelín?

jádru věřilo a čas ukázal, že rozhodnutí uvést do provozu oba

Na Temelín jsem přišel v době, kdy vrcholila výstavba. Nároč-

ho pohledu. Temelín je dneska jedním z našich nejefektivněj-

né období, které mi přineslo hodně zkušeností i neopako-

ších zdrojů, který kryje pětinu české spotřeby. Díky němu jsme

vatelných zážitků. Vážím si toho, že jsem v říjnu 2000 mohl

mohli odstavit 2 000 MWe v uhelných elektrárnách. Ročně tak

temelínské bloky bylo správné – z technického i ekonomické-

být u prvního spouštění temelínského reaktoru, to se dá zažít

nemusíme do ovzduší vypustit asi 12 miliónů tun CO2 spále-

jen jednou. Měl jsem možnost z první linie pozorovat, zda se

ním 14 miliónů tun uhlí – pro přirovnání vlak plný uhlí dlouhý

podaří obhájit jadernou energetiku v ČR. Naštěstí hodně lidí

z Prahy až do Barcelony.


Kariéra Bohdan Zronek z ČEZ

7

Jaká byla Vaše profesní cesta a co jste se při ní naučil?

Už je docela dlouhá, ale každopádně byla a je rychlá a  pestrá. Do Temelína jsem nastoupil v roce 1994 a za tu dobu jsem prošel desítkou pozic. Začínal jsem v průběhu postupného oživování zařízení a spouštění elektrárny jako operátor turbíny, později reaktoru a  postupně jsem vystřídal všechny pozice na  blokové dozorně. Následovaly další pozice ve vedení provozu, řízení bezpečnosti tehdejší divize výroba a zpět Temelín v pozici ředitele elektrárny. Díky tomu znám prostředí, lidi i procesy, a to je důležité pro rozhodování. Pamatuju si, kde elektrárna byla, vím, kde je teď, a mám jasnou představu, kde by měla být v budoucnu. Naučil jsem se hodně z mnoha oborů, a to nikdy neskončí, současně je ale důležité naučit se vážit si práce všech lidí kolem sebe.

Co Vás na práci v energetice baví a motivuje?

Co třeba vyrábět čistou elektřinu pro skoro polovinu národa? Nebo zvládat úžasný zdroj energie a pracovat se špičkovou technologií, mít možnost přinášet nové přístupy a  inovace? Těch důvodů je spousta. Mám to štěstí, že mám práci, která mě od začátku až do dneška stále baví, a ve své kariéře jsem se nikdy nenudil. Je super pracovat s velmi chytrými a sympatickými lidmi, kteří pro obě jaderky doslova dýchají. Na obou elektrárnách i kolem je jejich spousta.

Má jádro podle Vás budoucnost i v České republice?

Jednoznačně ano! I státní energetická koncepce s rozvojem jaderné energetiky, tedy i  s  novým blokem, resp. bloky, počítá. Tomu musí předcházet definitivní rozhodnutí o  investorském modelu a formě účasti státu. To bude náročné strategické rozhodnutí na  další desítky let. A  přitom je potřeba zvážit celou řadu proměnných. Každopádně věřím, že máme znalosti a zkušenosti i takto složitý projekt, jako je výstavba jaderné elektrárny, zvládnout a nový jaderný zdroj dává smysl. Nakonec, podobné diskuze jsme zažili i v případě Temelína a dneska je „slepicí, která snáší zlatá vejce“.

Bohdan Zronek

člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika ČEZ Vystudoval ČVUT v Praze, obor elektroenergetika. Po dvouletém školení nastoupil v Jaderné elektrárně Temelín. Postupně zde prošel celou škálou funkcí – operátor turbíny, operátor reaktoru, vedoucí blokové dozorny, vedoucí reaktorového bloku, směnový inženýr. Od roku 2008 byl hlavním technologem a po dalších dvou letech se stal vedoucím provozu Temelína. V roce 2012 byl jmenován šéfem bezpečnosti všech elektráren ČEZ a od 1. 1. 2015 působil jako ředitel JE Temelín. Ředitelem jaderné divize je od června 2017.

Naopak u Dukovan probíhá debata o prodloužení jejich životnosti až na 60 let. Není to nebezpečné?

můžeme jmenovat například chladicí věže (do těch temelín-

Naopak, v každém okamžiku provozu musíme umět doložit, že

ských by se s rezervou vešlo českobudějovické náměstí). Také

to je bezpečné. Navíc dneska je to celkem běžná světová praxe.

blokové dozorny v Dukovanech i v Temelíně jsou skvělé. A tak

Rozhodovat bude nejen bezpečnost a technický stav elektrár-

bychom mohli pokračovat řadou dalších jedinečných zařízení

ny, ale i ekonomika. Proto, abychom mohli být v provozu dalších

i úplně nových technologií pro monitorování stavu, defektosk-

třicet let, musíme udržet přísné požadavky: bezpečnost, dobrý

opii a údržbu – často jde o unikátní zařízení a pečují o ně lidé

stav zařízení, mít kvalitní personál, a přitom zůstat efektivní.

s jedinečnými znalostmi.

Není umění nainvestovat obrovské množství peněz a pak zjistit, že se investice zpátky nevrátí. Musíme dobře řídit životnost a investovat včas na správných místech. Každopádně konečné slovo pak bude mít jaderný dozor. Ten má vždycky možnost nám povolení k provozu nevydat.

Do jaderné elektrárny se běžný člověk jen tak nepodívá. Jaké zajímavé technologie podle Vás stojí za to zmínit?

Ten výčet by byl hodně dlouhý. Kromě samotného reaktoru

Doporučil byste dnešním studentům, aby zvážili práci v jaderné elektrárně?

Stoprocentně. O šikovné lidi s  technickým vzděláním určitě budeme mít zájem vždycky a  profesní záběr je neuvěřitelně široký. Jen letos plánujeme nabrat do obou jaderných elektráren kolem 220 lidí.


8

Tech AI novináři

STUDENTKA ZAUJALA SVÝM NÁVRHEM UMĚLÉHO SRDCE.

TECH

MÍSTO PUMPOVÁNÍ BY KREV ŠÍŘILA VÍŘIVÁ ČERPADLA Autor: Filip Šmejkal

Absolventka Vysokého učení v Brně Ludmila Čápová byla oceněna za svoji diplomovou práci, kde představila inovativní přístroj schopný nahradit lidské srdce. Pohánět jej budou vířivá čerpadla, díky kterým může umělé srdce pracovat i při nižších tlacích. Přestože myšlenka použít mechanismy čerpající krev díky

sení krve by měla zabránit magnetická ucpávka vyvíjená v di-

vířivým pohybům není nová, mladá inženýrka tuto techno-

plomové práci studenta téže fakulty Kryštofa Jančíka.

logii zdokonalila a v  experimentech prokázala, že je možné jej použít také pro rozvádění krve v těle. „Moje práce navazuje

Fungování přístroje ověřila autorka oceněné diplomové práce

na dosavadní výzkum vířivého čerpadla na  Odboru fluidního

jak experimentálně, tak pomocí výpočetního modelu dynami-

inženýrství Viktora Kaplana VUT, který se věnoval jen jednoko-

ky proudění kapalin (CFD). V laboratoři nahradily lidské cévy

morovým čerpadlům, tudíž by zařízení eventuálně nahrazova-

hadice, které místo krve přiváděly do prototypu srdce vodu,

lo jen polovinu srdce,“ vysvětluje autorka práce.

i tak však prototyp svoji funkčnost prokázal. Současně byl mě-

Vířivá čerpadla by místo pumpování využívala k transportu

Aplikace českého vynálezu

krve vířivé pohyby vznikající v rozestupech mezi jejich rotují-

Absolventka Fakulty strojního inženýrství VUT uspěla v soutěži

cími lopatkami. Pro přesun kapaliny postačují již velmi malé

diplomových prací ve velké konkurenci. „Autorka se věnovala

lopatky, takto vyrobené umělé srdce by tak navíc mohlo mít

úplnému zmapování hydraulických charakteristik potenciálně

menší rozměry. V ideovém návrhu tak nejdelší strana přístroje

nového principu čerpání krve,“ shrnuje člen hodnotící komise

zabírá pouhých 8 cm. V prototypu mechanismu počítá tech-

Petr Šmérek, proč odborná porota ocenila právě návrh umě-

nička s použitím biokompatibilního titanu, nežádoucímu mí-

lého srdce. „Také jsme ocenili to, že práce navazuje na český vynález speciálního vířivého čerpadla,“ dodává. Inovativní vířivé čerpadlo vynalezl profesor VUT František Pochylý, který na Fakultě strojního inženýrství působí dodnes.

Prostor k vylepšení K  uvedení umělého srdce do  praxe však vede ještě dlouhá cesta. Podle Ludmily Čápové bude potřeba především dořešit pohon celého mechanismu, použité diskové motory totiž zaostaly za jejím očekáváním. Na její práci na fakultě tak navážou absolventi doktorského studia, sama se však místo vědecké kariéry rozhodla fluidní inženýrka uplatnit v  praxi. Podle autorky potrvá vývoj celého přístroje ještě minimálně pět let, ani tak však není budoucnost vynálezu jistá – vše záleží především na zisku vědeckého grantu.

Zdroje: Diplomová práce Ludmily Čápové, archiv Ceny Edwards

Rotace místo pumpování

řen tlak na sání i na výstupu nebo otáčky a příkon na motoru.


RAFINÉRSKÁ A PETROCHEMICKÁ SKUPINA UNIPETROL

Naše produkty jsou i tam, kde byste je neèekali Polyvinylchlorid (PVC)

Polypropylen (PP)

Polyetylen (PE)

Pøidejte se k nám i vy!

Více informací na www.unipetrol.cz nebo \unipetrol.cr


TECHNOLOGIE OKOPÍROVANÁ OD SVĚTLUŠEK

ZLEPŠÍ VLASTNOSTI LEDEK Autor: Stanislav Mihulka

Zdroj: Adobe Stock

Vědci Pensylvánské státní univerzity si oblíbili světlušky a inspirovali se jejich vynálezem, strukturou, která světluškám pomáhá při jejich světélkování. Vyvinuli nový typ LEDky, ve které napodobují mikrostrukturu světlušek. Díky této technologii jsou nové LEDky úspornější a v budoucnu by nám mohly snížit účty za elektřinu.


Stavebnictví Světlušky

11

Světlušky jsou na první pohled nepříliš úhlední nebo zajímaví

Ukázalo se, že asymetrické pyramidky zvyšují účinnost svícení

brouci. Přesto si již dávno získaly srdce vědců i veřejnosti, díky

LEDek dvojím způsobem. Jednak mají větší plochu povrchu,

své nápadné a poetické bioluminiscenci. Světlušky mají totiž

čímž se zvyšuje šance na žádoucí „únik“ světla ven, a pak také

ve své výbavě jednak speciální pigmenty luciferiny, a pak také

rozdílné sklony stěn mikropyramid vedou k náhodnějším od-

enzym luciferázu. Když luciferáza svým působením oxiduje lu-

razům vytvářeného světla, což dále zvyšuje šanci, že se světlo

ciferin, tak se tento pigment změní na ocyluciferin a zároveň se

dostane z LEDky ven, aby osvětlilo okolí.

uvolní energie ve formě světla. Jinak řečeno, světlušky krásně světélkují.

Vědci nejprve ověřili fungování „světluškových“ mikrostruktur na povrchu LEDek v  počítačových simulacích. Když simulace

Většina druhů světlušek je aktivních v noci, a právě tyto světlu-

dopadly dobře, tak Chen a spol. použili 3D tisk v  nanoměřít-

šky obvykle světélkují. Samečci světlušek s pomocí světelných

ku a vyrobili si jak symetrické, tak i asymetrické mikrostruktury.

signálů vyhledávají partnerky. Světélkování ale rovněž může

S těmi pak experimentovali a měřili množství světla, které LED-

u některých druhů hrát roli při hledání potravy. Světlušky jsou

ky s jedním či druhým povrchem vyzáří.

také pro většinu dravců velmi nechutné, protože obsahují na chuť odporný steroid lucibufagin. Není vyloučeno, že svým

Trh s LEDkami v dnešní době dramaticky roste. Ve světě je po-

nápadným blikáním dávají v noci najevo predátorům, kde jsou,

ptávka po energeticky úsporných technologiích, a právě LEDky

a varují je, aby se jim z dálky vyhnuli, protože by si na světlušce

představují jednu z významných cest, jak je možné v každoden-

opravdu nepochutnali.

ním životě dosáhnout úspor energie i finančních nákladů. Odborníci odhadují, že za 5 let, tedy v roce 2024, by měl trh s LED-

Světélkování je tedy pro světlušky velmi důležité. Není proto

kami dosáhnout výše asi 85 miliard dolarů. Ještě před deseti

divu, že se u světlušek v průběhu evoluce vyvinula celá řada za-

lety byly LEDky spíše okrajovým zbožím. Když si ale dnes někdo

jímavých adaptací, které jim se světélkováním pomáhají. Tyto

pořizuje osvětlení, tak to jsou nejčastěji právě LEDky. Důvody

triky dnes inspirují materiálové vědce, kteří je pak využívají při

jsou přitom nasnadě. LEDky mají oproti tradičním osvětlením

tvorbě nových materiálů a technologií.

delší životnost a jsou energeticky úspornější.

Udělal to i Chang-Jiang Chen z  americké Pensylvánské státní univerzity, který se svými kolegy využil toho, že světlušky a  LEDky vlastně čelí podobnému problému. Jak světlušky, tak i  LEDky vyzařují světlo, které se ale může odrážet zpět a  je tím pádem z  části ztraceno. Tento problém mohou řešit mikroskopické struktury na  povrchu „zařízení“, které vytváří světlo. U  většiny dnešních LEDek jsou tyto mikrostruktury symetricky uspořádané. Jak ale badatelé zjistili, světlušky tento problém řeší poněkud odlišně. Mají na svém těle rovněž podobné mikrostruktury, ale na  rozdíl od  LEDek jsou tyto mikrostruktury uspořádané asymetricky. Mají tvar maličkých pyramid, jejichž stěny nejsou skloněné ve stejných úhlech, takže tyto pyramidy v mikroskopu vypadají, že jsou nahnuté k jedné straně. Navíc postupně vyšlo najevo, že podobné asymetrické struktury nemají jen světlušky,

Vlevo: emise záření z povrchu se symetrickými mikrostrukturami, vpravo: viditelně slabší emise záření z povrchu s asymetrickými mikrostrukturami

ale také třeba jistí švábi, kteří rovněž světélkují. Vše nasvědčovalo tomu, že na tvaru struktur něco bude a Chen se to proto

Během výrobního procesu konvenčních LEDek vznikají na je-

rozhodl prostudovat podrobněji.

jich povrchu symetrické mikrostruktury. Chen a jeho tým ale zjistili, že jednoduchou změnou jediné části tohoto procesu je

Chen a jeho kolegové experimentovali s  mikrostrukturami

možné zařídit, aby se na konci výroby objevila LEDka s asymet-

a přišli na  to, že když mají LEDky na  svém povrchu namísto

rickými mikrostrukturami. Podle všeho bude snadné výrobní

symetrické struktury asymetrické pyramidy světlušek, tak tím

postup LEDek tímto způsobem změnit. Vědci si už svůj nápad

účinnost jejich svícení vzroste na 90 procent. Dnešní komerční

patentovali a teď připracují spolupráci s výrobci LEDek, aby se

dostupné LEDky mají přitom účinnost při svícení jen kolem 50

technologie světlušek v dohledné době dostala na trh. Nejspíš

procent. Proto se celá řada výzkumných týmů snaží účinnost

se brzy dočkáme ještě úspornějších LEDek, které budou mít

LEDek různými způsoby zvýšit.

mikrostruktury okopírované od světlušek.


12 Kariéra V Komerčce jak v bavlnce

O NOVÁČKY PEČUJEME MODERNĚ

KARIÉRA

Autor: Magdaléna Sikorová

Začátky v novém zaměstnání jsou náročné. Dostáváte mnoho informací, jmen, čísel, návodů a postupů. A musíte se zorientovat co nejrychleji. Prvním zdrojem informací jsou pro vás samozřejmě kolegové. A velkým pomocníkem a studnicí informací u nás je Intranet, kde jsou všechny informace na jednom místě. Co dalšího vám může pomoci zpříjemnit první týdny v KB? Uvítací balíček

eStartinG

V prvním nástupním dnu do Komerční banky čeká na každé-

eStartinG je uvítací seminář, nově v e-formě, který nováčkům

ho nováčka uvítací balíček. Nástupní balíček obdrží od svého

představuje důležité části banky i celou Skupinu KB. Výhodou

manažera nebo asistentky na oddělení nebo na  pobočce,

digitální formy školení je jeho dostupnost 24 hodin, 7 dní v týd-

do které nastupuje. Součástí balíčku je sada předmětů s  lo-

nu, a také flexibilita – možnost výběru studovat jednotlivé části

gem KB, které využijí zaměstnanci v

najednou či postupně, v práci nebo z pohodlí domova, anebo

pracovním i běžném

soukromém životě. Novinkou je i něco na  zub – sušené bio

na vlastním zařízení třeba po cestě do práce.

ovoce z farmy Drahonice, která zaměstnává osoby se zdravotním postižením. Ostatně celý nástupní balíček je kompleto-

eStartinG není žádný nudný e-learning. Propojuje video, in-

ván osobami se zdravotním hendikepem, které zároveň tímto

teraktivní aktivity a e-learningové moduly a nováčci se tak zá-

podporujeme v jejich zaměstnávání.

bavnou formou seznámí s fungováním celé skupiny Société Générale.

Chatbot KuBa KuBa je první HR kolega s umělou inteligencí. Jeho úkolem je snáze zapojit nově příchozí zaměstnance do chodu KB v prvních 100 dnech. Nováčci se ho mohou doptat na  praktické otázky typu, kdy dostanu stravenky, co je MultiSport karta, co znamenají některé zažité zkratky, nebo i  na  věci kolem dovolené ve zkušební době, a KuBa na ně odpoví. A pokud KuBa náhodou něco neví, kolegyně Lenka ho odpovědi na nově položené otázky doučí. Oproti jiným chatbotům, KuBa také sám zjišťuje, jak jsou noví kolegové v  práci spokojeni, zda jejich onboardingový proces probíhá hladce. Dále jim připomíná hlavní povinnosti v prvních 100 dnech a zároveň upozorňuje na využívání benefitů apod.


Kariéra V Komerčce jak v bavlnce

13

Tím je právě KuBa důležitý, neboť prostřednictvím něj HR oddělení zjišťuje, jak celý proces adaptace nových kolegů probíhá. Informace pak vyhodnocuje a vylaďuje potřebné kroky k maximálně hladké adaptaci nováčků.

KuBa právě slaví své 1. narozeniny a dostal dárek ve formě nových funkcionalit a povýšení na verzi KuBa 2.0, což HR přinese:  přehlednější odpovědi díky formátovanému textu  možnost vkládat obrázky a infografiky v rámci odpovědi  využívat tlačítkových odpovědí  další možnosti při sestavení dotazníků, které nyní můžeme poslat všem uživatelům nebo na sestavené skupiny uživatelů Nově má KuBa svou roli i v eStartinGu – je technickým průvodcem kurzu. Dává rady a tipy, jak v dané části kurzu pokračovat nebo jak splnit kvízové otázky a aktivity.

Jak si KuBa vede a co zjistil?

 Polovina konverzace je sociálního typu: Jak se máš? Jsi kluk nebo holka? Kolik je ti let?  96 % nováčků hodnotí svůj první den jako parádní  71 % má radost z uvítacího balíčku  80 % mělo první den připravené pracoviště

Chatbota KuBu jsme představili HR specialistům. Sdíleli jsme nejen náš postup implementace, ale i úskalí při zavádění chatbota v korporátní společnosti s vysokým počtem zaměstnanců po celé České republice. Prezentuje Petr Zajíček, projektový manažer Komerční banky.


14 Stavebnictví Beton

VLÁKNA Z POUŽITÝCH PNEUMATIK ZLEPŠUJÍ ODOLNOST BETONU PROTI POŽÁRŮM

Beton není tak pevný, jak by se zdálo. Aby výrobci zajistili lepší odolnost betonu vůči ohni, tak je nutné do něj přimíchávat jemná vlákna, jejichž výroba bývá nákladná. Co kdyby ale taková vlákna pocházela z recyklovaných pneumatik?

Beton na první pohled vypadá masivně a nezničitelně. Takový

Jak podotýká Huangová, jejich recyklovaná vlákna z pneumatik

ale ve skutečnosti není. Za  jistých okolností je vlastně docela

fungují srovnatelně s polypropylenovými vlákny, jejichž výroba

křehký. Když je betonová konstrukce například vystavená požá-

ale vyžaduje mnoho energie a surovin. Nezbývá než souhlasit

ru, tak to může mít velice devastující důsledky. Britský vědecký

s tím, že recyklovaný materiál je v tomto případě levnější, a také

tým z University of Sheffield vymyslel nový postup, kterým je

šetrnější vůči životnímu prostředí.

možné zvýšit odolnost betonu vůči ohni. Přínosem této metody je nejen vylepšení betonu, ale také recyklace odpadu, protože

Jak vlastně takové vylepšení betonu vlákny funguje? Vlákna se

používaný materiál pochází ze starých pneumatik.

za extrémního žáru roztaví, ale zůstane po nich hustá síť nepatrných kanálků. To přináší velkou výhodu v tom, že vlhkost, kte-

Shan-Shan Huang a její kolegové využili ke zlepšení vlastností

rá je za normálních okolností polapená v betonu, může těmito

betonu vlákna, která získali při recyklaci použitých pneumatik

kanálky uniknout ven. Pokud by tam ty kanálky nebyly, tak by

z textilií, tvořících součást pneumatiky. Když tato vlákna přidali

voda zůstala uvnitř a po  zahřátí na  vysokou teplotu by mohla

do betonové směsi, tak se v testech potvrdilo, že vlákna snižují

způsobit rozlámání betonu. Přidaná vlákna jsou přitom natolik

tendenci betonu praskat a lámat se, pokud je vystavený inten-

tenká, že neovlivňují mechanické vlastnosti vyrobeného betonu.

zivnímu horku při požáru. Tým Huangové nepracoval jenom na samotném vylepšováV dnešní době se k takovému vylepšování betonu a zvyšování

ní betonu. Ve spolupráci s  místní společností Twincon rovněž

jeho odolnosti vůči ohni používají například polymerová vlák-

vyvinuli technologie, které jsou nutné pro recyklaci vláken ze

na z polypropylenu. Takový beton je dnes k  vidění na  mnoha

starých pneumatik. Vědci teď pokračují v testování různých po-

moderních stavbách, včetně rozsáhlých inženýrských projektů.

stupů výroby a různých typů betonu. Rovněž se chtějí věnovat

Sheffieldský tým je prvním, kdo k takovému účelu nepoužil

detailním analýzám změn v mikrostruktuře betonu, k nimž do-

speciální vyrobená vlákna, ale recyklovaný materiál.

chází kvůli horku.

Zdroj: Adobe Stock

Autor: Stanislav Mihulka


DUBEN 2019 1.–18. 4. 2019 od 18:00

1

PŘEDNÁŠKY O ENERGETICE

1. 4. 2019

Přednášky vrcholových manažerů

Můžete se těšit na ŠKODA AUTO | VALEO Home Credit International | ČEZ České Radiokomunikace

Kde jinde to dokážete

https:// kdejinde.jobs.cz/clanky/ prednasky-o-energetice 17. 4. 2019 (39+ znaků)

2

www.TechnicDays.cz

www.kdejinde.cz/ prednasky (20–38 znaků)

www.cez.cz/p1 (max.19 znaků)

17. 4. 2019 10:30

VŠB TU Ostrava, velká aula

Svět (a) energie – energetická mytologie Dana Drábová, předsedkyně SÚJB www.kdejinde.cz/prednasky

3

17. 4. 2019

17. 4. 2019 18:00

PPF Gate, Evropská 17, Praha 6 – Dejvice

Značka Home Credit

už dávno není synonymem „ledničky na splátky”, ale především práce pro „data crunchers”

Lubomír Hanusek, Eva Stanovská

4

24. 4. 2019

www.TechnicDays.cz

24. 4. 2019

ALMANACH Almanach TOP Zaměstnavatelé

Největší Employer Brandingová publikace na vysokých školách v ČR! www.topzamestnavatele.cz

Nejprestižnější žebříček TOP zaměstnavatelů v ČR podle hodnocení 10 724 studentů VŠ

5

27. 4. 2019

27. 4. 2019 Registrujte se zde

Uzávěrka stáží v redakci EkonTech.cz Chcete pracovat v redakci našeho časopisu? Máte poslední možnost se přihlásit. Do 30. 4. pište na magdalena.sikorova@ekontech.cz

Letište Milovice

Den chytrých aut

Přijďte se podívat, jak se vyvíjí autonomní auta. Nasedněte do nich, nechte si vysvětlit, jak se rodí, a třeba se k nám můžete i přidat! www.denchytrychaut.cz

Plánujete i vy zajímavou akci? Podělte se o ní s námi na info@asacr.cz


16 Stavebnictví Chytrá domácnost

CHYTRÁ DOMÁCNOST, ANEB KDYŽ DOMOV PRACUJE PRO VÁS Autor: Karel Javůrek

Chytrá domácnost je buzzwordem“ především ” posledních let, i když v zásadě nejde o úplnou novinku. Automatizované systémy jsou pro firmy i domácnosti k dispozici už desítky let, teprve nyní však konečně dochází k postupné standardizaci a snížení cen na tolik, že si nějakou chytrou funkci ve své domácnosti může dovolit takřka každý. Začalo to jednoduše

malizovat vytápění a výsledkem toho lze ušetřit někdy i značné náklady za elektřinu či plyn.

Samotná automatizace započala už dávno a nejjednodušším případem je vytápění, kdy si třeba u  bojleru nastavíte časové

Co když ale zrovna ze zimy přijdete domů a dům není vyhřátý?

období, kdy má ohřívat vodu. Jedná se sice o jednoduchou au-

To není příliš pohodlné. Systém pro detekci pohybu vás zazna-

tomatizaci, ale i tak ušetří spoustu práce a  nutností neustále

menal až v době příchodu a  než se místnosti vytopí, chvíli to

něco nastavovat.

potrvá, což znamená přežít i nějakou dobu nepohodlí.

Nejedná se však o finální řešení, protože i takovou funkci lze z po-

Naštěstí i tento problém je už vyřešen díky rozmachu chytrých

hledu automatizace a efektivity posunout mnohem dále. Postup-

mobilních telefonů s GPS. S  použitím příslušné aplikace pro

ně se tak objevily senzory teploty v místnosti, které už nepracují

automatizaci lze využít vaši aktuální polohu k tomu, aby se vy-

pouze s časovým rámcem, ale přizpůsobují se aktuálním podmín-

pínalo či včas zapínalo vytápění, otevíraly zámky, rozsvítily světla

kám a podle toho spouští topení. Jakmile je dosažena požadova-

a případně i další systémy.

ná teplota, automaticky vyhřívání opět sníží nebo zcela vypnou. Systémy jsou navíc tak chytré, že dokážou pracovat s celou roI to lze ale dále posouvat. Proč by se například měla místnost

dinou, takže například lze nastavit, že se vytápění vypne, až do-

vyhřívat, když v ní nikdo není nebo dokonce zrovna není nikdo

mácnost opustí poslední člen rodiny a podobně.

systémy pro kontrolu vytápění berou jako další zdroj informací,

Jak je vidět na případu vytápění, posun od jednoduché auto-

které umožní přesnější způsob nastavování teplot v místnos-

matizace k chytré domácnosti je v průběhu let znatelný. Stále

tech i v celém domě.

je tu však jeden historický problém.

V ukázkovém příkladu chybí ale poslední novinka podobných

Roztříštěnost standardů

systémů – predikce a včasná reakce. To se změnilo s příchodem dostupných domácích meteorologických stanic. Ty používají

Už dříve jste si mohli kromě automatického vytápění nechat

jak přesné senzory pro venkovní teplotu, rychlost větru, sráž-

do bytu či domu nainstalovat například automatické žaluzie,

ky a další parametry, tak jsou zároveň přes internet napojené

které se zatahují dle světla, pomocí speciálních ovladačů kon-

i na systémy předpovědi počasí. Díky tomu lze ještě lépe opti-

trolovat světla, zásuvky, zámky, bezpečnostní systém, čistič-

Zdroj: Adobe Stock

doma? Přišly tak na řadu i  senzory pohybu, které už chytřejší


Stavebnictví Chytrá domácnost

17

ky vzduchu, zavlažování zahrady, otevírání garáže, klimatizaci,

vé mobilní aplikace je možné využívat neustálé inovace, a to i se

okna, kamery a další prvky.

stejným hardwarem, který může být ovládán softwarem. Samostatnou kapitolou je i kvalita a  možnosti samotného softwaru

Problém, který ale byl a stále částečně trvá, že systémy pro au-

a ovládacích aplikací... Firmy vyrábějící automatizované domác-

tomatizaci vyrábí spousta firem a téměř každý si vytváří vlastní

nosti se zkrátka nemohou vyrovnat desítkám tisíc skvělých pro-

standardy a platformy, jak jednotlivé prvky v chytré domácnosti

gramátorů Applu a Googlu, kteří neustále posouvají možnost

komunikují a fungují. Kvůli tomu je poté uživatel uzavřen v tom-

softwaru i bezpečnosti na nové úrovně.

to ekosystému (vendor lock-in), který je v drtivé většině případůs zastaralý a už se vůbec nevyvíjí. Co si koupíte, s tím už budete

Souvisí s tím snadné propojení s  hlasovými asistenty (Apple

muset žít více méně navždy. To je pochopitelně v dnešní době

Siri, Google Assistent), propojení s aplikacemi v  mobilním te-

rychlé inovace a nových technologií zcela špatně.

lefonu, počítači nebo chytrých hodinkách. Zatímco Apple má „Homekit“, Google má Home a nesmíme zapomenout ani čer-

Žezlo tak v tomto směru převzaly hlavně dvě největší technolo-

stvého hráče, který je silný hlavně v hlasovém ovládání chytrých

gické společnosti – Apple a Google.

zařízení pro domácnost – Amazon a jeho Alexa.

Chytrá domácnost v rukou inovátorů

Více zařízení za nižší ceny

Apple i Google se pustily do standardizace chytré domácnos-

Na trhu už velmi rychle roste nabídka chytrých zařízení a prv-

ti, každý po svém a s vlastními aplikacemi. To však nemění nic

ků, které jsou kompatibilní se zmíněnými systémy od Applu,

na tom, že konečně dochází ke sjednocení a tím pádem i zjed-

Google nebo Amazonu a jde tak jasně vidět trend, že právě

nodušení celého konceptu chytré domácnosti.

tyto systémy budou do budoucna standardem pro chytrou domácnost. Podobně jako u mobilních telefonů máme dnes více

Díky napojení na nové softwarové systémy a uživatelsky přívěti-

méně jen dva hlavní systémy – iOS (Apple) a Android (Google). V roce 2020 se počítá s tím, že trh s chytrou domácností vyroste na téměř 13 miliard dolarů a lze očekávat, že se bude i dále zvětšovat. To přinese další snižování cen, takže si chytré prvky bude moci dovolit více lidí. V  současnosti už lze koupit například chytrou LED žárovku TRÅDFRI za  200  Kč. Jedná se o  model od IKEA, což je takový symbol pro vybavení domácnosti. IKEA se snaží naskočit na tento nový trend a chystá řadu chytrých produktů, takže je jasné, že ji budou následovat i ostatní výrobci. A  jak bude vypadat chytrá domácnost budoucnosti? Byt či dům bude žít vlastním efektivním životem, který bude mít co nejnižší spotřebu a zároveň bude pro uživatele poskytovat maximální pohodlí. Většinu prvků i  zařízení v  domácnosti bude možné ovládat hlasem, ale samozřejmě i přes počítač, mobilní telefon nebo hodinky a další nositelnosti.


18 Tech Soběstační roboti

DOKONALEJŠÍ NEŽ ČLOVĚK?

TECH

ROBOTI Z KOLUMBIJSKÉ UNIVERZITY DOKÁŽOU SAMI ROZPOZNAT SVŮJ TVAR A FUNKCE Autor: Filip Šmejkal

procentní úspěšnosti a po detekci asi tisícovky trajektorií sestávajících ze sta bodů se v uzavřeném okruhu pohyboval takřka dokonale. Celý „trénink“ trval asi 35 hodin a robot během experimentu zpracoval obrovské množství dat.

Zdroj: Columbia Engineering YouTube

Současné stroje používající umělou inteligenci využívají simulace naprogramované lidmi a následně se učí ze svých chyb, nedokážou však komplexně iniciovat řešení zcela nového problému. Vědci z Kolumbijské univerzity však nyní na svých robotech představili cestu, jak lze v budoucnu umělou inteligenci zdokonalit. Robotická chapadla z  americké univerzity se dokázala naučit vnímat sebe sama, to vše bez jakýchkoli předem dodaných znalostí o mechanice nebo jiných odvětví fyziky. Vědci výsledek vlastní práce označují za přelomový, právě vlastnost uvědomění si sebe sama totiž zatím značně odlišuje robotické technologie od lidského mozku. Zatímco člověk si je schopen představit sám sebe i  v  neznámých situacích, dosavadní systémy umělé inteligence si s  úkoly z  neznámého prostředí neví rady. „Jestli se roboti mají stát samostatnější s cílem přizpůsobit se rychleji situacím nepředeslaných jejich tvůrci, je potom přirozené, že začnou modelovat chování sebe sama,“ tvrdí Hod Lipson, profe-

Naučená dokonalost

sor mechanického inženýrství na Kolumbijské univerzitě a sou-

S menšími úspěchy se robot zorientoval v otevřeném prostře-

časný ředitel výzkumného střediska Creative Machines lab.

dí, kde zvládl přemístit míček do skleničky jen ve  44 % přípa-

Slabá AI

dů. „Jeho práce se dá připodobnit ke snaze přemístit sklenici vody se zavřenýma očima, což činí problémy i lidem,“ snaží se ilustrovat složitost úkolů Robert Kwiatkowski, student doktor-

Dnešní umělá inteligence, někdy označovaná jako slabá, za-

ského programu informatiky a spoluautor článku zveřejněného

tím slouží jen k řešení úzce zaměřených úkolů. Bez člověkem

v prestižním vědeckém časopisu o robotice.

předem daných instrukcí nedokáže při případném problému vymyslet jeho vlastní řešení. Vědci z Kolumbijské univerzity věří,

Již teď však výzkumníci z Kolumbijské univerzity varují před

že vlastnost rozpoznání sebe sama znamená významný posun

možnými negativními důsledky nástupu samostatně uvažují-

směrem k silné umělé inteligenci, která si poradí vlastní invencí

cích strojů, které na podobném principu v budoucnosti získají

s mnohem složitějšími úkoly. Jejich robot se nejprve pohybo-

informace samostatné činnosti. „Jedná se o účinnou technolo-

val zmatečně, po nasbírání dostatečného množství dat se již

gii, ale je s ní potřeba nakládat opatrně,“ shodují se vědci. Ve své

však zvládl zorientovat a postupně rozpoznal i svoje schopnosti.

laboratoři nyní zkoumají, jak přimět robota rozpoznat kromě

Při přemísťování míčků do kelímku potom dosáhl téměř sto-

svého mechanismu také vlastní způsob myšlení.


PŘEDNÁŠKY VRCHOLOVÝCH MANAŽERŮ profesionálně odborně online

ŠKODA AUTO | VALEO Home Credit International T-Mobile | ČEZ | Unipetrol Česká pojišťovna | E-ON Huawei | CGI | Raiffeisenbank České Radiokomunikace

LIVE STREAM

ŽIVÉ PŘENOSY SLEDUJTE NA www.TechnicDays.cz

od 1. dubna 2019 v čase od 18.00 Otázky pokládejte živě na

Chcete navštívit některou z firem osobně? Napište nám na info@asacr.cz

/TechnicDays.cz


20 Stavebnictví 3D tisk

VYTISKNĚTE SI SVŮJ DŮM NA MÍRU. POMOCÍ 3D TISKÁRNY Autor: Karel Javůrek

3D tiskárny zažívají obrovský rozmach jak ve firmách, tak i v domácnostech kutilů po celém světě. Samotná technologie 3D tisku je stále dostupnější a také se rychle vyvíjí – lze tisknout pomocí více materiálů s různými vlastnostmi. Díky 3D tisku lze vytvářet jednolité struktury, které by dříve ne-

zásobník jak z pohledu cihel, tak i betonu/cementu.

bylo možné klasickou výrobou vůbec vyrobit ani pomocí odlitků, natož s využitím CNC strojů. Firmy mohou rychle vytvářet

Z určitého hodně obecného pohledu můžeme i  tyto stroje

prototypy a inovovat. S pokročilejšími 3D tiskárnami lze i přímo

označit za 3D tisk, byť primárně pracovaly pouze ve 2D.

vyrábět finální výrobky, které mají vysokou kvalitu. V posledních letech se ale začal 3D tisk objevovat i v další oblasti, která má mnohem větší rozměry – stavebnictví.

Začalo to robotizací

Příchod 3D tisku do stavebnictví V  letech 2000 až 2010 se začaly objevovat první skutečné 3D tiskárny, určené pro tisk velkých struktur. V zásadě nejde o nic speciálního, pouze se technologie 3D tisku zvětšila na takovou úroveň, aby bylo možné tisknout například větší sochy a objekty.

Ještě před příchodem 3D tisku se na přelomu tisíciletí objevily první robotické stroje, které nějakým způsobem automatizova-

V té době se jednalo stále ještě hodně o design a nikoli skutečné

ly nějakou činnost. Asi nejlepším příkladem je stroj, který doká-

stavby jako třeba domy. Postupně se ale dařilo zlepšovat konstruk-

že sám pokládat přesně cihly tak, že sám postaví celou zeď dle

ce a technologie natolik, aby bylo možné tisknout i menší domy.

zadaných rozměrů. V roce 2005 už bylo dosaženo efektivního 3D tisku o  rozměRychlost těchto strojů sice nebyla úplně nejlepší, ale na druhou

rech až 6 metrů na šířku a 3 metrů na výšku. O pár let později

stranu pracují bez přestávky a na nic si nestěžují. Potřebují ale

se ale rychle zvětšoval počet patentů z oblasti 3D tisku pro obor

pochopitelně asistenci v tom, že musí mít neustále doplňovaný

stavebnictví a s tím vznikaly i nové stroje, které zvládaly tisknout ještě větší stavby.

Stavba celých domů Po roce 2010 už se rozjela výroba prvních větších domů, které lze skutečně obývat, a které nabízí nevšední design, jen obtížně vytvořitelný pomocí klasických metod. Jedná se především o různé zaoblené a zakřivené hrany, které na sebe plynule navazují a nejsou mezi nimi žádné spoje, hřebíky, šrouby a podobně. Jde jen o efektivně vrstvený beton. V Dubaji v roce 2015 vznikla i první kancelářská budova s plochou 250 metrů čtverečních, kompletně vytištěna na  3D tiskárně. Ve  stejném městě se chystá dokonce i  3D tisk prvního mrakodrapu.


21

Zdroj: newstorycharity.org

Stavebnictví 3D tisk

Neuvěřitelná rychlost

Asi těžko si lze představit to, že si s sebou bude vesmírná loď

Se zlepšováním technologie 3D tisk přišla na řadu i rychlost sa-

vila dům. Každý kilogram navíc znamená pro vesmírné cesto-

motného tisku. Postupné zrychlování umožnil i rychleschnou-

vání problém, protože je potřeba více energie, a tedy i  peněz

cí beton, a zatímco první pokusy zvládly vytisknout celý dům

na vynesení na oběžnou dráhu a přistání na planetě. Nehledě

za 24 hodin, čínská firma WinSun později prezentovala vlastní

na úložné místo, které by bylo potřeba.

vozit cihly nebo desky proto, aby na Měsíci či na Marsu posta-

3D tiskárny, které dokázaly během jediného dne postavit ze speciálního cementu 10 domů, přičemž každý z nich stál pouze

Místo toho budou vesmírné mise, které už jsou plánované jak

asi sto tisíc korun. Jedná se o cenu pro samotný 3D tisk struktu-

na zmíněný Měsíc, tak i Mars, vybavené právě 3D tiskárnou. Ta

ry, nikoli ostatních částí, které jsou rovněž potřeba.

bude připravená a optimalizovaná právě na  materiál, který se

Zvyšování kvality

bude nacházet na dané planetě. Takže jediné, co bude potřeba, bude energie, kterou lze získat pomocí solárních článků a zpracování lokálního materiálu do podoby pevné struktury.

Struktura vytištěná na stavební 3D tiskárně není příliš přesná – jak lze vidět na fotografii, zeď je většinou tvořená hrboly a jasně

Díky této kombinaci lze poté rychle a efektivně stavět budovy

viditelnými proužky. To by se s vývojem dalších generací strojů

na míru potřebám a postupně vše rozšiřovat do té míry, že to

a materiálů mělo změnit a tisk by měl být mnohem preciznější

umožní postupné kolonizování jiné planety.

i v rámci struktury materiálu. K  tomu je třeba také dodat, že princip 3D tiskárny je obecně Vývoj se také zaměřuje na používané materiály, které by do bu-

takový, že se v ideálním případě jedná o replikátor sebe sama

doucna měly nabídnout lepší vlastnosti – ať už z pohledu eko-

– na jedné 3D tiskárně vytisknete další 3D tiskárnu. Tímto způso-

logického, tak i ekonomického nebo funkčního.

bem už několik let funguje i výroba většiny součástek populární

Důležité i pro osídlení jiných planet

3D tiskárny Prusa. V současnosti už jsou 3D tiskárny schopné vyrábět struktury

3D tisk pro stavbu budov je důležitý i pro budoucnost naší civi-

z gumy či kovů, a to nejen nějaké malé objekty, ale třeba i mo-

lizace. Jedná se totiž o technologii, která je kritická pro osídlení

tory do vesmírných raket. Vesmírné mise tak budou soběstačné

dalších planet.

a co budou potřebovat, to si na místě vyrobí.


22 Tech Kosmonautika

DOBRODRUŽSTVÍ KOSMONAUTIKY V ROCE 2019

TECH

Autor: Milan Halousek

Astronautická sekce České astronomické společnosti | Vzdělávací spolek KOSMOS-NEWS

V roce 2019 nás čekají významná kosmická výročí, ale i mnoho zajímavých událostí. Co je plánováno ve světě kosmonautiky na tento rok? Zdroj: NASA

Vzpomínky na Apollo Asi nejvíce se v letošním roce bude připomínat 50. výročí přistání prvních lidí na Měsíci. Okamžik z 20. července 1969, kdy se poprvé lidská noha dotkla povrchu věčného souputníka naší planety. Američtí astronauté Neil Armstrong a  Edwine Aldrin prožili při procházce po  měsíčním povrchu necelé dvě a  půl hodiny svého života, vztyčili tam americkou vlajku, sebrali 22 kg měsíčních kamenů, popovídali si na vzdálenost 380 tisíc kilometrů s  americkým prezidentem Nixonem, rozmístili několik vědeckých přístrojů. A vstoupili mezi nesmrtelné osobnosti minulého století. Vyvrcholil tak Program Apollo, program lidské pilotované cesty na Měsíc, kterou vytýčil již v roce 1961 tehdejší americký prezident John F. Kennedy. Cesty lemované velikými úspěchy i tragédiemi, při kterých umírali lidé…

Jedna z nejslavnějších fotografií minulého století! Je 20. července 1969 a americký astronaut Edwin „Buzz“ Aldrin se prochází po měsíčním povrchu. Spolu s Neil Armstrongem byli prvními pozemšťany, kteří vstoupili na jiné vesmírné těleso.

Po úspěchu mise Apollo 11 přistálo na Měsíci ještě dalších pět expedic, do měsíčního prachu otisklo své stopy celkem 12 ame-

Teprve v roce 2019 by se tato, americkou národní hrdost znač-

rických astronautů. V prosinci 1972 byl tento program ukon-

ně zatěžující situace, měla změnit. Ve Spojených státech se

čen, zůstalo za ním veliké množství nových materiálů, vědec-

připravují již dlouho (až moc dlouho…!) tři různé koncepty no-

kých a technických inovací a nových postupů. Dodnes mnoho

vých, opakovatelně použitelných kosmických kabin, schopných

z toho, co přinesl Program Apollo, využívají lidé na  planetě

vynášet do vesmíru lidské posádky. Dvě z nich by měly poprvé

Zemi ve svém každodenním životě.

odstartovat právě v letošním roce.

Nové dopravní lodě pro kosmonauty

První kosmickou kabinou nové generace bude loď CREW DRA-

Okamžikem, kdy v létě roku 2011 naposledy přistál po návratu

Počátkem března by měla proběhnout první zkušební mise,

z Mezinárodní vesmírné stanice ISS raketoplán Atlantis, skonči-

zatím bez posádky. Pokud vše dobře dopadne, tak by přibližně

la třicetiletá éra těchto majestátných strojů americké vesmírné

v červenci mohl následovat další start, tentokráte již s  dvěma

flotily. Američané ale tím ztratili možnost dopravovat své ast-

americkými astronauty na palubě. Ti se připojí k novému přistá-

ronauty do vesmíru vlastními stroji. Dalších osm roků museli

vacímu portu Mezinárodní vesmírné stanice ISS a získají právo

spoléhat na ruské nosné rakety Sojuz s pilotovanými kabinami

a čest dopravit zpět na Zemi malou americkou vlaječku, kterou

stejného jména.

na orbitální stanici zanechala v roce 2011 posádka posledního

GON společnosti Space X amerického miliardáře Elona Muska.


Tech Kosmonautika

23

raketoplánu s tím, že její odvoz zajistí první další posádka startu-

jímavější se určitě zařadí průzkum planetky Ryugu japonskou

jící z území USA. Že to bude až za dlouhých osm roků, to tehdy

sondou Hayabusa-2 a pokus o  odběr vzorků a  jejich návrat

nikdo netušil.

na Zemi, nebo průzkum planetky Bennu vědeckou sondou NASA OSIRIS-REx, který bude potom v roce 2020 završen od-

Kromě společnosti Space X dokončuje pilotovanou kabinu

běrem vzorků a jejich návratem na Zemi.

i velká americká aerokosmická společnost Boeing. První pilotovaný let jejich lodě pojmenované CST-100 STARLINER je

Měli bychom se dočkat i startů čínské lunární mise Chang'e-5,

předběžně naplánován na říjen letošního roku. Při něm by

kde se počítá i s návratem vzorků, a indické lunární mise Chan-

se na ISS měla podívat trojice astronautů, včetně jedné ženy,

drayaan-2, od kterých si vědecká obec slibuje rozšíření informa-

Nicole Mannové. Již předtím ale samozřejmě proběhne ne-

cí a znalostí o Měsíci. K tomu by mělo přispět i několik dalších

pilotovaný zkušební start sedmimístné kabiny, který je zatím

plánovaných startů soukromých lunárních landerů, z nichž by

naplánován na letošní duben.

asi nejvýznamnější měla být izraelská mise SpaceIL – ale zde si

Zdroj: NASA, Boeing, SpaceX

K Měsíci i do hlubokého vesmíru!

popravdě přiznejme, že riziko hlavně odkladů startů, ale i selhání techniky, je značně vysoké!

Kromě napjatě očekávaných startů prvních lodí soukromých

V roce 2019 nás čeká, pokud nedojde k nepředvídaným odkla-

kosmických dopravců Space X a Boeing nás v roce 2019 čeká

dům, ale i vypuštění evropského vesmírného teleskopu Cheops,

i celá řada dalších událostí, které si zaslouží připomenutí – byť

který bude hledat a studovat exoplanety, nebo rusko-německé-

zde jen ve stručném přehledu. Mezi ty nejvýznamnější a nejza-

ho rentgenového dalekohledu Spektr-RG.

Do vesmíru, a na ISS, začnou v roce 2019 létat i kosmické lodě soukromých společností. Na fotografii jsou na levé straně piloti lodí STARLINER společnosti Boeing, napravo piloti a loď CREW DRAGON společnosti Space X.


24 Tech Kosmonautika

Saint-Jacquese. A až do  června budou na  ISS opět dvě ženy Zdroj: kresba JAXA

Japonská vědecká sonda Hayabusa 2 u blízkozemní planetky Ryugu

– nepříliš často vídaná věc! Po odletu trojice Kononěnko, McClainová a  Saint-Jacques bude posádka doplněna v  červenci trojicí, která přiletí v  Sojuzu MS-13 – těmi budou Rus Alexander Skvorcov, italský astronaut Evropské kosmické agentury Luca Parmitano a Američan Andrew Morgan. K další změně posádky dojde na konci září 2019 – tentokráte nejprve přiletí trojice Oleg Skripočka z Ruska, astronaut NASA Chris Cassidy a  Hazza Al Mansouri ze Spojených arabských emirátů. Po deseti dnech se arabský kosmonaut vrátí na Zemi společně

Těšit se můžeme i na  unikátní data z  robotické sondy NASA

s Rusem Alexejem Ovčininem a americkou astronautkou Chris-

Parker Solar Probe, která se dvakrát dostane do svého nejbližší-

tinou Kochovou. A těsně před vánočními svátky se vrátí domů

ho bodu u Slunce, ve vzdálenosti necelých 25 milionů kilome-

Rus Skvorcov, Ital Parmitano a Američan Hague.

trů. A v  roce 2020 se k  povrchu naší mateřské hvězdy přiblíží ještě více!

Posádka Sojuzu MS-10 jde znovu na start! Když v říjnu loňského roku, krátce po startu dvojice mužů v kabině kosmické lodě Sojuz MS-10, pronesl do vysílačky její velitel Alexej Ovčinin stručné hlášení: „Dvě minuty čtyřicet pět sekund. Havárie nosiče. To jsme rychle doletěli!“, všem odpovědným pracovníkům v  ruském řídícím centru i  v  americké NASA, odkud pocházel druhý muž na palubě, Američan Nick Hague, přeběhl jistojistě mráz po zádech. Právě totiž byli přímými svědky havás posádkou. (Podrobněji si o této dramatické události můžete přečíst v časopisu EkonTech.cz č. 38, z listopadu 2018). Byla to teprve třetí takováto dramatická událost od roku 1967, od  kdy se k  vynášení kosmonautů používá nosná raketa Soj-

Oficiální fotografie posádky kosmické lodě Sojuz MS-12. Zleva Christina Kochová (USA), Alexej Ovčinin (Rusko) a Nick Hague (USA).

uz. A stejně jako v předchozích případech v letech 1975 a 1983, i  tentokrát se posádka zachránila, relativně bez jakékoliv vý-

K dalšímu doplnění posádky na  plný stav šesti osob dojde až

znamnější újmy na zdraví. O tom svědčí i fakt, že dvojice Alexej

na počátku roku 2020. Mezitím však na palubu ISS vstoupí i ně-

Ovčinin a Nick Hague se do vesmíru vypraví již brzy znovu. V ka-

kolik dalších, převážně amerických astronautů z posádek ko-

bině lodě Sojuz MS-12 se vydají podruhé k Mezinárodní ves-

merčních kosmických lodí Crew Dragon a Starliner, které se bu-

mírné stanici ISS již 14. března 2019. Nyní s nimi poletí i  třetí

dou k orbitální stanici připojovat v rámci svých zkušebních letů.

pasažér – americká astronautka Christina Kochová. Všichni věří, že tentokrát vše proběhne bez jakýchkoliv problémů. Přesto to

Po celý rok 2019 se můžeme těšit na zajímavé události v kosmo-

bude určitě velmi napjatě sledovaný start, s mírným náznakem

nautice – ať již v té pilotované, zaměřené především na dopravu

nervozity u všech zainteresovaných.

kosmonautů a podporu jejich života na Mezinárodní vesmírné

Půlroční směny na ISS

stanici ISS, nebo nepilotované, kde je hlavním úkolem průzkum sluneční soustavy a pochopení fungování vesmíru jako celku.

Posádka Sojuzu MS-12 Ovčinin, Hague a Kochová doplní

Tento článek byl připraven k 18. únoru 2019. Události, ke kterým

na palubě Mezinárodní vesmírné stanice trojici, která tam po-

došlo po tomto datu, ať to byly starty, nebo jejich odklady, či

bývá již od začátku prosince loňského roku – Rusa Olega Ko-

jiné předem neplánované záležitosti, nemohly být v textu zo-

noněnka, Američanku Anne McClainovou a Kanaďana Davida

hledněny. Děkujeme za pochopení.

Zdroj: Roskosmos

rie ruské nosné rakety Sojuz a nouzového přerušení letu kabiny


NAJDEME TO V TOBĚ Chceš si zkusit pohovor tak trochu jinak?

ELEKTROTECHNIK

Tak se přihlas na

Valeo.cz/najdemetovtobe a my ti řekneme, na jakou pozici se hodíš.


VĚDA A VÝZKUM

PROČ JSOU BUŇKY TAK VELIKÉ? Autor: Tereza Došková

Proč rosteme zevnitř? Nový výzkum o velikosti, reprodukci a vlivu buněk na nemoci spojené se stářím. Stárnutí je každodenní proces, který, ač nenápadný, postihu-

Angelika Amon, profesorka z Kochova Institutu věnující se vý-

je celé naše tělo a děje se tak už od  plenek. O  kolik by bylo

zkumu rakoviny přišla na sklonku loňského roku se zajímavou

však stárnutí jednodušší, kdyby se obešlo bez nemocí, bolesti

studií věnující se spojitosti mezi stárnutím a velikostí buněk.

a stresu z  pádů, oděrek a  nemocí, které by mladšího člověka tak snadno nepoložily.

Zní to možná zvláštně, ale Amonová ilustruje svou jednoduchou teorii na příkladě výzkumu na  růstu kvasinek, který v  té

Stačí pobýt na internetu a  sociálních sítích pár minut, aby

době probíhal na půdě jejího výzkumného centra.

byl člověk doslova zaplavený, ať už je jakkoliv starý, produkty na omlazení, hubnutí, zkrásnění obzvlášť je-li žena. Proč?

Zbavit se vrásek? Proč ne. A co Alzheimera?

Velikost buněk jen v lidském těle se může od sebe lišit více než stonásobně, ale ve své kategorii se od sebe buňky příliš velikostně neliší.

Abychom mohli odpovědět na to, jak stárnutí zastavit nebo

Když se tým Amonové začal pídit po důvodu, zjistil, že když ge-

aspoň zpomalit, měli bychom se nejdříve ptát na to, co to je.

neticky modifikuje DNA kvasinek tak, aby se při určité teplotě

Skutečně fakt, že jsme za posledních padesát let svého života

jejich buňky přestaly dělit, rostou dané buňky dál, dokud ne-

nevypili dva litry vody denně povede k tomu, že máme víc vrá-

dospějí do fáze, kdy jsou natolik velké, že proteiny, které jsou

sek než jiní? Nebo půjde o jiný, vnitřní důvod?

nutné k životně důležitým reakcím probíhajícím v jádru buňky, na údržbu přerostlé buňky nestačí.


Věda a výzkum Buňky

Děje ustávají, reakce se nedějí, buňka stagnuje a může dojít k  roztažení cytoplazmy a  její bílkovinotvorné mechanismy za-

27

Dělení a stárnutí

čnou selhávat. Buňka přestane fungovat a plnit svou funkci.

U různých živočišných druhů a zejména u savců jsou rychlosti

A musí být nahrazena.

dělení buněk proměnlivé a je tomu tak i  u  slidí. Dlouhověké

Staří – můžou za něj přerostlé buňky?

rodiny by tak mohly mít v sobě zabudovaný předpoklad pro pomalejší dělení, a tedy zpomalené stárnutí.

Tento pokus se odehrál v kontrolovaném prostředí laboratoře

Jsou ale buňky, které dokáží svou vlastní senescenci ovlivnit. Ra-

a těžko bychom se dohadovali o tom, že se nám v těle ke stáru

kovinné buňky mohou svou vlastní senescenci totiž i takřka za-

vzbouří buňky, ale i na toto má Amonová odpověď.

stavit, a stát se tak nesmrtelnými, za pomoci aktivace telomerá-

Popisuje jev zvaný buněčná senescence. Jde o postupnou ztrá-

zy. Tím si úspěšně po čase zablokují své vlastní množení – dojde

tu funkčnosti fyziologických funkcí buňky, v našem případě

ke zkrácení telomeru, zjednodušeně koncové části chromozo-

na bázi její nestandardní velikosti.

mu, který chrání od poškození chorobným DNA nebo sousedními chromozomy.

Tuto vlastnost mají buňky většiny savců a může vést k celé řadě pozdějších orgánových disfunkcí a k věku vázaným chronickým

Existují teorie, které hovoří o možnosti aplikace aktivace telo-

nemocem.

merázy na všechny buňky plošně, což by umožnilo starým buňkám fungovat stejně jako novým a  mladým buňkám zajistit

Děje se to proto, že buňka v lidském těle, předtím, než se začne

delší životnost. Otázkou pak zůstává, jak s nimi koresponduje

dělit, zkontroluje sama sebe, jestli nemá nebo nezískala nějaký

výzkum profesorky Amonové.

defekt, který by neodpovídal jejímu DNA. Protože takové defekty se jejím provozem stávají poměrně často, buňka se před

Nebyly by takové buňky jen vystavené budoucí disfunkci způ-

dělením sama opraví.

sobené vnitřním selháním při nedostatečné produkci bílkovin? Nebo je v našem DNA ukrytý způsob, jak zůstat věčně mladý

To však zastaví proces jejího dělení a v ten moment buňka za-

s nedělenými buňkami, které se nikdy nepoškodí?

čne růst. Než se opraví, zvětší se. A při každém dalším dělení, které se opakuje za její život nesčetněkrát znovu a znovu. Čím

Nikdo neví. Amonová a její tým se teď soustředí na  to, jak to

více se dělí, tím větší je šance, že se poškodí.

různé typy buněk dělají, aby si zachovaly svou velikost a snad, někdy v budoucnu, odpoví i na otázku, jestli bychom všechny

Buňky starších lidí tak bývají větší než buňky mladých a zde by

takové mohli přesvědčit, ať už s telomerázou nebo bez, k věč-

mohl ležet i důvod, proč nás ke  stáru trápí špatná regenera-

nému mládí.

ce, chronické stařecké nemoci a v  případě mozkových buněk i onemocnění typu demence a Alzheimerovy choroby.

VĚNUJTE SE NAPLNO ROZJEZDU VAŠEHO START-UPU! My pro Vás zajistíme spolehlivé vedení účetnictví a daňové evidence


28 Tech ABSOLVENTI.cz

ABSOLVENTI.CZ

HLEDÁNÍ PRÁCE, KTERÉ VÁS BUDE BAVIT

TECH

Autor: Magdaléna Sikorová

Už téměř před 10 lety se Jakub Hořický, ředitel studie TOP Zaměstnavatelé, spolu se svým týmem začal věnovat myšlence propojování studentů a absolventů s jejich budoucími zaměstnavateli. Tedy tomu, čemu se dnes moderně říká Employer Branding a HR marketing. Stojí za nimi projekty jako právě studie TOP Zaměstnavatelé, dále také největší studentské vydavatelství tištěných publikací, zaměřených na studenty vysokých škol, s obsáhlou Employer Brandingovou publikací Almanach TOP Zaměstnavatelé. A v neposlední řadě také koncept on-line streamovaných odborných přednášek TechnicDays.cz zaměřených na budování značky zaměstnavatele prostřednictvím sdílení know-how společností. Jakub se také zabývá výzkumy na vnímání značky zaměstnavatele, konzultacemi, školeními a nastavováním strategií v oblasti HR marketingu a Employer Brandingu. Jejich nejnovějším projektem je koncept ABSOLVENTI.cz propojující stuFoto: Milan Mošna

denty, absolventy, zaměstnavatele i školy v jeden digitální komunikační hub. „Protože dlouhodobě sledujeme trendy a  přání studentů vysokých škol, rozhodli jsme se vyvinout mobilní aplikaci, která bude studentům „ušitá na míru“ a hledání práce jim usnadní,“ říká Jakub Hořický. Díky analýzám dat ze studie TOP Zaměstnavatelé mají dobrý přehled o tom, které společnosti napříč obory mladé lidi nejvíc zajímají. V aplikaci se tak objevují nabídky na práci, stáže, brigády či trainee programy těch nejžádanějších, mezi které už tradičně patří například ŠKODA AUTO, Skupina ČEZ, poradenská KPMG, T-Mobile, či IKEA Česká republika. Aplikaci si můžete zcela zdarma stáhnout do svého chytrého telefonu. V ní si pak jednoduše vytvoříte svůj profil, do kterého zadáte životopis, případně vytvoříte jeho šablonu, s níž se budete o pracovní nabídky ucházet. Vyberete oblast, a třeba i konkrétní typy pozic, na které chcete nabídky dostávat. A pak už jen čekáte až vás aplikace sama upozorní na nabídku, která odpovídá vašemu zadání.

Přes

1500 stažení aplikace od vydání na začátku února Více než 30 profilů

nejprestižnějších TOP Zaměstnavatelů Více než

50 zapojených škol

„Aplikaci stále rozvíjíme. Do budoucna bychom ji chtěli rozšířit třeba o možnost kariérního poradenství, či propojit se školami, ze kterých naši uživatelé vyšli,“ dodává Jakub Hořický.

Šéfredaktorka: Magdaléna Sikorová magdalena.sikorova@ekontech.cz | Inzerce: inzerce@ekontech.cz redakce@ekontech.cz | DTP: Michal Polus Redaktoři: Tereza Došková, Milan Halousek, Karel Javůrek, Stanislav Mihulka, Filip Šmejkal, Alžběta Zahrádecká Havlová Vydavatel: ASA (Asociace studentů a absolventů), z.s., Vítězné náměstí 1, 160 00 Praha 6-Dejvice, IČ: 22729283 Číslo 41. | Termín distribuce: březen 2019 | Další číslo vyjde v dubnu 2019 Ekontech.cz vychází 6x v akademickém roce | Náklad: 21 000 ks; náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC | Registrace: MK ČR E 20872 | ISSN 2336-307X


ABSOLVENTI.cz Stáhněte si aplikaci ABSOLVENTI.cz a mějte všechny brigády, praxe a stáže od TOP zaměstnavatelů v kapse.

NOVINKA

ABSOLVENTI Nejlepší brigády, praxe a práce od TOP zaměstnavatelů

www.ABSOLVENTI.cz


A T L U K A F 9 1 0 2 U K RO Hlasování www.FakultaRoku.cz prestižní studentské a absolventské hodnocení fakult a soukromých vysokých škol Hlasování o nejlepší fakultu nebo soukromou vysokou školu roku 2019

Hlasuj a ohodnoť, jak se ti tady studuje nebo studovalo! Hlasování probíhá v dubnu 2019

Za tvoje hodnocení můžeš vyhrát MacBook Air, iPhone nebo iPad

www.FakultaRoku.cz

H

! u t l u k a f u o v s lasujeme pro

Profile for ABSOLVENTI.cz

EkonTech.cz 41. číslo, březen 2019  

EkonTech.cz vychází na nejprestižnějších technických a ekonomických fakultách v ČR. VÁŽENÍ ČTENÁŘI, zvu vás ke čtení už 41. vydání našeh...

EkonTech.cz 41. číslo, březen 2019  

EkonTech.cz vychází na nejprestižnějších technických a ekonomických fakultách v ČR. VÁŽENÍ ČTENÁŘI, zvu vás ke čtení už 41. vydání našeh...