Page 1

40. číslo | únor 2019 | zdarma | www.EkonTech.cz

časopis pro studenty techniky a ekonomie

VINKA O N

STR. 14–15

PARTNER PROJEKTŮ

MĚSTNAVA ZA

LÉ TE

STUDIE TOP ZAMĚSTNAVATELÉ PRO ROK 2019 MÁ SVÉ VÍTĚZE

TO P

VÍME, KDE CHTĚJÍ STUDENTI PRACOVAT 2019


Chat with our ChatBot


VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

OBSAH / 40. ČÍSLO

věděli jste, že virtuální realita a rozšířená realita se dá velmi užitečně použít třeba při léčení problémů s alkoholem, nebo jako prostředek pro výcvik vojáků? Z odpovědí odborníků z mnoha různých oborů na otázky o využití těchto technologií jednoznačně vyplývá, že virtuální i rozšířená realita má netušené možnosti. Její čas právě nastává.

Přepisování učebnic začíná. Vědci nově definovali kilogram, upřesnění se dočkají také další jednotky SI

O možnostech virtuálního prostředí jsem si povídala s odborníky na FEI VŠB a nejen tam. Například na FI MUNI v Human-Computer Interaction Lab se snaží o propojení mezi člověkem a počítačem a nacházejí mnoho možností právě ve virtuální realitě. Pracoviště pro rozvoj virtuální reality na špičkové evropské úrovni mají také ve ŠKODA AUTO. S brýlemi s virtuální realitou se tam potká skoro každý zaměstnanec.

Studovat virtuální svět je zábava, a ještě větší je ho tvořit / 10

Unikátní studie mezi studenty s názvem Top Zaměstnavatelé se konala letos už po osmé. Kdo je pro studenty v roce 2019 JASNOU VOLBOU? Kam by nejraději šli pracovat technici nebo právníci? A která firma získala jedinečný titul SKOKAN ROKU? Přečtěte si, jak hlasovalo 11 577 studentů vysokých škol z celé České republiky.

Zdeněk Hurák: Nechci učit stylem gramofonová deska / 24

Čína útočí na Měsíc, Američané startují lety do vesmíru. Kdo vyhraje vesmírné závody? /4 Historie a současnost virtuální reality

TOP Zaměstnavatelé 2019

/ 16

100× rychlejší, 100× levnější. Díky virtuální realitě Elektřinu produkující bakterie

/ 22

CES 2019: Las Vegas vyměnilo hazard za množství technologických senzací

šéfredaktorka

magdalena.sikorova@ekontech.cz

HLAVNÍ PARTNEŘI

/ 12

/ 14

Doba reálná končí, začíná doba virtuální

Magdaléna Sikorová

AKADEMIČTÍ PARTNEŘI

/8

Člověk a počítač, propojeni ve virtuálním světě

Přeji vám příjemné a inspirativní čtení únorového vydání časopisu, kde najdete mnoho zajímavých článků a rozhovorů s významnými osobnostmi ze světa techniky, vědy, výzkumu i ekonomiky.

POD ZÁŠTITOU

/6

Nikomu nevěřte. Ani Obamovi

/ 28

/ 20

/2


2

Tech Nový kilogram

PŘEPISOVÁNÍ UČEBNIC ZAČÍNÁ.

TECH

VĚDCI NOVĚ DEFINOVALI KILOGRAM, UPŘESNĚNÍ SE DOČKAJÍ TAKÉ DALŠÍ JEDNOTKY SI Autor: Filip Šmejkal

Zdroj: wikipedia.cz

Hmotnost jednoho kilogramu byla do současnosti stanovena pomocí etalonu v Paříži, přísně střežený prototyp však s postupem času ztrácel na váze. Jednotka se nyní opírá o přesně danou Planckovu konstantu. Revize se dočkaly také definice ampéru, kelvinu a molu. Stanovení nové definice jednotky hmotnosti nebylo jednoduché a vědci z Mezinárodního úřadu pro míry a váhy o ní diskutovali několik let. Jeho definice přečkala beze změny všechny dosavadní objevy moderní fyziky a kilogram tak zůstal jako poslední z jednotek SI definován pomocí hmotnosti 130 let staré-

Nová definice jednotek SI pomocí jednotlivých konstant

ho etalonu uloženého v Paříži. Válec ze slitiny platiny a iridia je extrémně odolný vůči korozi i dalším fyzikálně-chemickým jevům, i přesto se za poslední století nepatrně snížila jeho hmotnost. I odchylka v řádu desítek mikrogramů však může způsobit v přesných experimentech zmatky.

Přírodní zákony místo etalonů

Dědictví Velké francouzské revoluce Jeden kilogram odpovídá hmotnosti jednoho litru vody o teplotě asi 4 °C – tehdy má voda nejvyšší hustotu – za normálního tlaku, odvozené jednotky navíc využívají desítkovou soustavu. Jeho zavedení za Velké francouzské revoluce tak bylo poměrně

Pro definici jednotky hmotnosti lze využít hned několik fyzikál-

praktické a v celém světě rychle nahradil dříve používané sou-

ních konstant, generální konference pro míry a váhy se však už

stavy. Původně za základní jednotku platil tisíckrát menší gram,

v roce 2011 usnesla, že pro novou definici se jeví jako nejvhodnější

pro použití ve většině oborů lidské činnosti se však po  čase

použít Planckovu konstantu, která udává vztah energie fotonu

ukázal jako příliš lehký. Částečný bojkot jednotky hmotnosti do-

a frekvence příslušné k jeho vlnové délce. Vědci své rozhodnutí

dnes trvá jen v anglosaském světě.

zdůvodnili rizikem, že by se při užití jiných konstant po jejich upřesnění mohla hodnota kilogramu zase nepatrně změnit. „Kilogram může být zvážen jakoukoli vhodnou metodou, na-

Čtyři ze sedmi

příklad Wattovými vahami nebo pomocí metodou rentgenové

Učebnice fyziky se nebudou revidovat pouze na stránkách vě-

krystalografie. Mezinárodní srovnání měření umožní budoucí

novaných kilogramu. Změny dolehly také na jednotky proudu

konzistenci jeho hodnoty,“ vysvětlují dále vědci z organizace,

a termodynamické teploty, nově jsou po vzoru kilogramu odvo-

která má na starost udržování soustavy standardních jednotek.

zeny od elementárního náboje a Boltzmannovy konstanty. Jako

U wattových vah se přitom srovnává tíha tělesa s magnetickou

celek se také mění definice látkového množství. Zatímco dříve

silou, kterou vyvolá proud v cívce, rentgenová krystalografie zase

byla založena na staré definici kilogramu, nyní využívá pouze

určí kilogram na základě počtu částic ve zkoumaném prvku.

neměnnou Avogadrovu konstantu.


ABSOLVENTI.cz Stáhněte si aplikaci ABSOLVENTI.cz a mějte všechny brigády, praxe a stáže od TOP zaměstnavatelů v kapse.

NOVINKA

ABSOLVENTI Nejlepší brigády, praxe a práce od TOP zaměstnavatelů

www.ABSOLVENTI.cz


4

Věda a výzkum Dobývání vesmíru

ČÍNA ÚTOČÍ NA MĚSÍC, AMERIČANÉ STARTUJÍ LETY DO VESMÍRU.

VĚDA A VÝZKUM

KDO VYHRAJE VESMÍRNÉ ZÁVODY? Autor: Filip Šmejkal

Země středu sází na téměř neomezené finanční možnosti, USA zase na léty prověřené know-how. Události poslední doby dávají tušit, že se vrací éra dobývání vesmíru. Kromě dvou největších ekonomik světa chce své technologie na Měsíc dostat také Indie nebo soukromá izraelská firma. Číně se 3. ledna podařilo jako vůbec první zemi přistát se

míru. Podobně jako Američané, i Rusové chystají výběrové řízení

sondou na odvrácenou stranu Měsíce. V minulosti přitom při-

na místa kosmonautů v budoucích misích. Přestože jasný plán

stávaly řízené družice jen na té přivrácené polovině, která je ze

na znovudobytí zemského satelitu zatím zůstává v  nedohled-

Země díky kombinaci oběhu Měsíce kolem Země a jeho rotace

nu, americká NASA již prohlašuje, že se pro ni stane Měsíc jen

okolo vlastní osy stále vidět. Odvrácená strana je mnohem čle-

přestupní stanicí cestou na Mars. Upomíná přitom na  úspěš-

nitější a oproti viditelné straně přírodního satelitu se zde na-

nou misi sondy Curiosity. „Tento rok jsme posedmé přistáli

chází minimum měsíčních moří. Sonda Čchang-e 4 navázala

na Marsu a Spojené státy zůstávají jedinou zemí, která přistála

na starší sondu Čchang-e 3, která v  minulosti jako první stroj

úspěšně na povrch rudé planety. Dohodli jsme se na spolupráci

od americko-sovětského dobývání vesmíru v  60. a  70. letech

s komerční sférou, abychom mohli opět přistát na Měsíci,“ při-

přistála na povrch Měsíce.

pomíná ředitel Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku

Komunikace přes zeď Pro samotné ovládání sondy na druhé straně Měsíce bylo třeba vyslat na oběžnou dráhu pomocné zařízení, které zprostředkovalo šíření signálu z měsíčního povrchu na Zem – přímé spojení z  odvrácené strany není možné. Nasměrováním do  libračního

Jim Bridenstine. „Dosáhli jsme také průlomu v našem úkolu dostat lidstvo ve vesmíru dále než kdy jindy předtím, a podíleli jsme se na významných pokrocích v letectví,“ pokračoval ředitel úřadu ve výčtu úspěchů roku 2018.

Vesmírná zajížďka

bodu zůstala druhá sonda vůči Měsíci stále na jednom místě.

První významné mety v kosmickém výzkumu stihla NASA do-

Čínští vědci se rozhodli na odvrácené straně provést po úspěš-

sáhnout hned první den nového roku. Sonda New Horizont vy-

ném přistání také několik experimentů. Vysázená semínka

slaná do vesmíru před 13 lety doletěla zatím nejdále ze všech

bavlny dokonce začala klíčit, v nádobě s  výživnými látkami se

lidmi řízených zařízení a na  Zem poslala snímky objektu Ulti-

však nepodařilo udržet příznivou teplotu a klíčky zmrzly. Peking

ma Thule z oblasti Kuiperova pásu. Asteroid byl objeven teprve

v budoucnosti touží po vlastní vesmírné stanici, lidskou posád-

nedávno, sonda vědcům umožnila poznat 6 miliard kilometrů

ku chce na povrch Měsíce vyslat už v roce 2030.

vzdálené těleso a jeho strukturu z  dálky 3  500  km. Samotný

Raketou na Mars

signál tak do centrály NASA v  Houstunu dorazí za  necelých 6 hodin.

Ambice čínského giganta nenechávají spát Rusko, které se jen

Sesterská americká sonda OSIRIS-REx loni v prosinci doletěla

tak nechce nechat připravit o postavení dvojky v dobývání ves-

k asteoidu Bennu. Ta při svém oběhu přitom kříží zemskou drá-


Věda a výzkum Dobývání vesmíru

5

ní pilotované lety mají konstruktéři v plánu už na  letošní jaro. „Máme stále spoustu práce, musíme letounu zajistit potřebné certifikáty, vyvíjet hardware a pokračovat v přípravách,“ vysvětluje manažerka programu komerčních letů Kathy Lueders. Vývoj kosmické lodi provází řada změn. Uhlíková vlákna, původně použitá k výrobě trupu lodi, byla nahrazena nerezovou ocelí. Nový materiál sice váží více, lépe však vzdoruje teplotním extrémům a cenově vychází mnohem levněji. Trup rakety chladí také metan, který je následně použit jako palivo. Letecká společnost Boeing pracuje na  modelu Starliner a  má oproti SpaceX ve  vývoji rakety několikaměsíční zpoždění, jeho Zdroj: NASA

uvedení by mělo přijít rovněž ještě tento rok. Obě vesmírné lodě by mohly v budoucnu nahradit ruské letouny Sojuz, které doposud dopravují posádku na ISS.

Asijští tygři hu a patří tak k  potenciálním zemským hrozbám. Z  povrchu

O cesty do vesmíru se zajímá také Indie. Druhý nejlidnatější stát

tělesa o průměru 500  m má posbírat vzorky zdejších hornin,

světa má se svým vesmírným programem velké plány a i přes

existuje zde také naděje, že se na povrchu nachází led. Vesmír-

ekonomickou zaostalost oproti ostatním světovým hráčům jí

ný stroj se nyní nachází těsně nad povrchem, odkud bude rok

vysoké ambice neschází. Její sonda Chandrayaan-2 by měla le-

a půl mapovat povrch asteroidu.

tos přistát na přivrácené straně měsíce. Vesmírné vozidlo bude sbírat izotopy jako helium-3 a na Zemi budou následně indičtí

Mise Space X

vědci zkoumat jejich možné budoucí využití při fúzních jaderných reakcích. Indie v budoucnu plánuje přistát na  nehostin-

Důkazem, že to NASA myslí s dobýváním vesmíru vážně, může

ném jižním pólu a přivézt na Zem vzorek měsíčního ledu.

být její spolupráce s firmami SpaceX a Boeing. Obě společnosti již vyvíjejí letouny schopné dopravit lidskou posádku do vesmí-

O přistání na Měsíci se letos v únoru pokusí také soukromá son-

ru a případně se napojit na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS).

da vyslaná izraelskou společností. Projekt financuje 27 miliony

Firma vizionáře Elona Muska pracuje na kosmické lodi Crew

dolary ředitel firmy a filantrop Morris Kahn. Konstruktéři sondy

Dragon, se kterou se počítá také při cestě na Mars. Na oběžnou

aktivně spolupracují s NASA, 600 kg těžké vozítko by mělo mě-

dráhu by ji měla vynést loni testovaná raketa Falcon Heavy. Prv-

řit magnetické pole Měsíce.

VESMÍRNÁ LOĎ DRAGON CREW Výška: 7,2 m Sklon trupu: 15° Průměr: 3,7 m

Zdroj: SpaceX

Maximální hmotnost nákladu: 6 000 kg Nákladový prostor: 25 m3


6

Tech Kyberbezpečnost

NIKOMU NEVĚŘTE. ANI OBAMOVI

TECH

Autor: Alžběta Zahrádecká Havlová

Zdroj: YouTube

Tým Avast Threat Labs každý den eviduje zhruba jeden milion nových souborů a měsíčně zabrání dvěma miliardám útoků. Takový objem dat společnosti poskytuje cenné informace o nejčastějších hrozbách a také schopnost mapovat trendy, které předvídají budoucí útoky. Čemu tedy budeme čelit v letošním roce? popisoval rozdíl mezi psem a  kočkou, se to počítač z  popsaGlobální lídr v  oblasti digitálního zabezpečení předpokládá

ných dat naučí sám. Dalším příkladem je video, kdy někdo vzal

vznik třídy útoků nazývaných „DeepAttacks“. Ty využívají obsah

scény z filmu Solo, kde Hana Sola hraje Alden Ehrenreich, kte-

generovaný umělou inteligencí, aby se vyhnuly bezpečnostním

rý vůbec není Harrisonu Fordovi podobný. No a nechal počí-

kontrolám. Co to přesně znamená, vysvětlil pro EkonTech šéf-

tač, aby vyměnil obličeje. Výsledek je prakticky k nerozeznání

redaktor serveru Root.cz Petr Krčmář: „Používají metod takzva-

od Harrisona Forda.

ného deep learningu (počítačového učení), kdy se automat dokáže z mnoha vzorků popsaných informací sám něco nového

Jsou i případy, kdy nepřátelsky využívaná AI záměrně zmátla

naučit. To je velmi užitečná technika, která pomáhá třeba v au-

nejchytřejší detekce algoritmů, například tak, že si algoritmus

tomatických překladech, rozpoznávání obrazu či řízení auta. Dá

spletl dopravní značku STOP se značkou nejvyšší povolené

se ale zneužít třeba ke generování falešných obrázků či videa

rychlosti.

na základě něčeho, co vytvořil někdo předtím.“ Počítač se tak v podstatě stává vlastně tvůrcem – necháte ho nakoukat spoustu videí a on je pak schopen tvořit srovnatelně kvalitní díla. „Je

Nadějný obor, ale také dvousečná zbraň

to podobné lidskému učení: dokumentarista se podívá na stov-

Podle odborníků se jedná o hodně nadějný obor a  výsledky

ky hodin dokumentů svých předchůdců a pak tvoří podobné

jeho práce používáme na internetu v mnoha oblastech. Právě

věci.“ dodává Krčmář.

při vylepšování překladů, rozpoznávání hlasu, extrapoliaci různých dat a podobně. Samozřejmě je to také zneužitelné tře-

Příkladem je falešné video s Barackem Obamou vytvořené

ba na generování fotografií a  videa, která běžného uživatele

společností Buzzfeed, ve kterém prezident Obama věrohodně

zmatou. Nebezpečné je to zvláště v době, kdy lidé věří všemu,

předkládá falešné rozsudky.

co na internetu potkají. Nicméně stačí se podívat do minulosti – fotomontáže existují už velmi dlouho a  jak podotýká Petr

Takové video podle Krčmáře vzniklo tak, že software v počítači

Krčmář, k propagandě se zneužívaly už v době předpočítačové.

si prohlédne spoustu videí s Barrackem Obamou, která jsou tře-

Stejně tak správný střih do zvuku nebo videa může úplně změ-

ba opatřena titulky a dalšími metadaty. Naučí se podle toho, jak

nit smysl výroku. Teď se o to jen postará automat místo člověka

vypadá, když je člověk naštvaný, jak mluví, jak se pohybuje a po-

a vypadá to přesvědčivěji. Zneužít se dá třeba i tak, že známá

dobně. Pak je schopen to napodobit. „Dám jednodušší příklad:

osobnost vás ve falešném videu vyzve, abyste přispěli na charitu

připravíte počítači milion obrázků psů a milion obrázků koček.

na falešné konto. Nebo vám zavolá „kamarád“ a přesvědčí vás,

Zároveň mu řeknete, které jsou které. On si je projde a naučí se

abyste mu půjčili peníze. Žádný antivir tedy neexistuje. Jak se

poznat rozdíl. Pak mu ukážete obrázek a on s vysokou pravdě-

tedy bránit, popisuje opět Petr Krčmář: „Obvykle stačí přemýš-

podobností určí, jestli na novém obrázku je pes nebo kočka.“

let, ověřovat fakta a nevěřit všemu jen proto, že je to napsáno

Zkrátka místo složitého programování, kdy by člověk zdlouhavě

na internetu. Tomu se dohromady říká kritické myšlení.“


BIG 6 PRACUJTE U

prestižních zaměstnavatelů v ČR

www.ceskapojistovna.jobs.cz

www.kb.jobs.cz

www.kdejinde.cz

www.skoda-kariera.cz

www.unipetrol.jobs.cz

www.valeo.cz


8

VR a AR Historie a současnost VR

HISTORIE A SOUČASNOST

VIRTUÁLNÍ REALITY

VR A AR

Autor: Karel Javůrek

Systémy pro virtuální realitu se v poslední době velmi rychle rozvíjí a stejně tak technologie, na kterých fungují. Jak to ale všechno začalo a v jaké fázi jsme dnes? To si podrobně rozebereme v tomto článku. Náročná definice Označit přesný start virtuální reality v nějaké podobě je velmi těžké, protože samotná definice přesně neurčuje, co vše pod tento segment spadá. Obecně se asi dá říci, že se jedná o cokoli, co dokáže alespoň částečně vykreslit realitu, ale není to jen obyčejná dvourozměrná fotografie. Vzhledem k tomu opravdu historické počátky „virtuální reality“ sahají až do 40. let 19. století, kdy se objevilo zařízení s označením „View-Master“. Nešlo o  nic jiného než jednoduchou krabičku s  možností vidět stereoskopické kartičky s  obrázky, které bylo možné vyměňovat. Uživatel tak mohl vidět statické obrazy, které měly hloubku a bylo tak možné vnímat prostor, podobně jako v běžné realitě a obelstít tak mozek. Během rozkvětu procesorů a počítačů od roku 1970 se začína-

nemá a technologie zkrátka ještě nejsou tak pokročilé na to,

ly objevovat spíše prototypy různých helem, které ale měly ob-

aby bylo možné vytvořit použitelný produkt.

rovská omezení a problémy. Tehdy se zkrátka vůbec nevědělo, jak na to, Jak vytvořit systém virtuální reality, který by si člověk užíval. Nepovedlo se to ani legendární herní společnosti Nin-

Zrození Oculus Riftu

tendo, která v roce 1995 představila speciální VR herní konzoli

Skutečná novodobá revoluce nastala až v roce 2010, kdy se

„Virtual Boy“. Bylo to podivné zařízení, stojící na stole a  zahr-

na crowdfoundingové stránce Kickstarter objevila kampaň

nující statické brýle, do kterých jste museli nakouknout. Co

nadšenců do virtuální reality, kteří chtěli vytvořit první sku-

jste ale viděli, byl pouze extrémně blikající obraz vykreslovaný

tečně použitelnou helmu pro VR. Oculus Rift přišel v pravý

v jednoduchých čárách a pouze v jediné barvě – červené. Jasný

čas a dočkal se neuvěřitelného úspěchu, alespoň pokud jde

neúspěch ukázal, že virtuální realita rozhodně takto vypadat

o technologické produkty.

Slovník zkratek

AR Augmented reality – rozšířená realita

Přišel s novým konceptem a  vyřešil zásadní problémy, které do té doby omezovaly vznik podobného řešení. Vše umožnilo i  snížení cen a  pokrok klíčových technologií jako jsou displeje a  senzory pro snímání pohybu – miniaturní akcelerometry

VR Virtual reality – virtuální realita

a gyroskopy. Všechny tyto technologie totiž rapidně pokročily

XR  Extended/Cross reality – obecné označení

Protože se stále jednalo spíše o výrobek nadšenců pro nadšen-

MR Mixed reality – kombinovaná realita pro všechny druhy

s rozmachem chytrých mobilních telefonů.

ce, šlo nejdříve o vývojářský kit první a druhé generace. Vývojáři tak měli k dispozici hardware, na kterém si mohli zkoušet


Zdroj: Oculus

nové přístupy z pohledu softwaru, ovládání a her. Uživatel totiž

dolarů. Díky velkým investicím dokázal dokončit produkt do fi-

mohl plynule otáčet hlavou všemi směry, obraz se překresloval

nální verze a na trhu už je několik verzí a generací. Tento rok

s dostatečně nízkou latencí a pokud bylo vše dobře sladěné,

se dočkáme hlavně novinky v podobě Oculus Quest, což bude

zážitek byl úžasný i přes to, že například zorný úhel byl stále

samostatná helma, která nebude vyžadovat připojení k počí-

velmi malý a stejně tak rozlišení displejů.

tači, protože uvnitř vše běží na mobilním čipsetu, který se používá u mobilních telefonů. Sice to omezuje možnosti grafiky,

Jedna ze zásadních věcí, které se podařilo vyřešit a stále hraje

ale Facebook se nyní více soustředí na zážitky, sociální sdílení

důležitou roli, je rychlost odezvy jak vzhledem k pohybu hlavy,

(virtuální prostory), multimédia a další části ekosystému virtu-

tak i překreslování obrazu. Jakmile totiž jedno z  toho nefun-

ální reality než na hry s nejdokonalejší grafikou.

guje perfektně s vysokou frekvencí a vysokými fps, mozek většiny lidí na to reaguje nevolností. Zjednodušeně řečeno by se

Systémy virtuální reality se rozdělily do několika segmentů

to dalo přirovnat k mořské nemoci nebo nevolnosti v letadle.

– nižší, střední a hi-end třídy, každá má specifické možnosti

Mozek získává obrazové signály přes oči, neodpovídající jeho

použití, limity a odpovídající ceny. Mezi střední střídu patří na-

signálům pohybu, které získává z vnitřního ucha (biologický

příklad systém PlayStation VR od Sony, který funguje pouze

akcelerometr a gyroskop). Na  nesoulad reaguje nevolností

s herní konzolí PlayStation 4. Nadšenci samozřejmě nejvíce

s potenciální možností zvrácení, což je taková záchranná reak-

čekají na novinky v  oblasti hi-endu, kde už první společnos-

ce na otrávení, které takové stavy často navozuje.

ti představily řešení například s displeji s rozlišením 5K či 8K

Příchod HTC Vive a vstup Facebooku

s obrovským zorným polem. Protože současné počítače nejsou schopné v  takovém rozlišení vykreslovat grafiku dostatečně rychle, používají se různé techniky, které výpočet zjednodušu-

V roce 2013 vlastní řešení představila i herní společnost Valve,

jí. Jednou z nejnovějších od HTC/Valve je „foveated rendering“,

která se z pohledu výroby a distribuce spojila s HTC a vytvoři-

kdy se do helmy přidají snímače očí a přesně a ostře se vykre-

la produkt Vive. Ten už měl nejen kvalitnější displeje s vyšším

sluje pouze velmi malá část obrazu v místě, kam se koukáte,

rozlišením, ale také snímání polohy helmy v prostoru, včetně

a na kterou máte zaostřeno. Vzhledem k tomu, že okolí stejně

dvou dodatečných speciálních bezdrátových ovladačů do ka-

vidíte rozmazaně, jedná se o efektivní technologii, která má

ždé ruky. Technologie byla řešená pomocí laserových paprsků,

jasnou budoucnost pro další generace brýlí pro VR.

snímajících celý prostor. A jak je na tom stimulace dalších částí těla? Zatím je jen spousV  roce 2014 se Facebook rozhodl naskočit na  trend budouc-

ta různých prototypů a pokusů, každopádně je to určitě oblast,

nosti a koupil Oculus VR stojící za  Oculus Rift za  2 miliardy

kde nás revoluce teprve čeká.


10 VR a AR Co je VR a AR

STUDOVAT VIRTUÁLNÍ SVĚT JE ZÁBAVA,

VR A AR

A JEŠTĚ VĚTŠÍ JE HO TVOŘIT Autor: Magdaléna Sikorová

Na Fakultě elektrotechniky a informatiky na Vysoké škole báňské vědí, jak na to. Umí vytvořit program pro výuku dětí ve virtuálním světě i naplánovat opravu leteckého motoru v rozšířené realitě.

mohou vzít do ruky třeba bakterii Eboly a zblízka si ji prohlédnout. Můžou se postavit přímo do žilního řečiště a mezi červenými a bílými krvinkami, které plují v nadživotní velikosti kolem nich, rozpoznávat a zabíjet nežádoucí bakterie. Formou takové hry se o lidském těle naučí daleko více než z učebnic.

Jaké možnosti má využití virtuální či rozšířené reality v budoucnosti?

Velmi zajímavé je například využití rozšířené reality pro zásahy hasičů v hořících domech. V  hledí helem, které hasiči stejně mají, můžou být zabudované brýle s rozšířenou realitou. Ty by jim přímo během akce poskytovaly informace o půdorysu budovy, kde je jak silná zeď, kolik má budova pater atd. Ale to je ještě hudbou budoucnosti. Ing. Tomáš Fabian Ph.D. odborný asistent

Zdroj: VŠB

Ing. Martin Němec Ph.D. odborný asistent

V jakých oblastech má virtuální a rozšířená realita, podle vás, své místo?

Virtuální realita nachází velké uplatnění v oblasti výukových programů. Rozšířená realita se dnes už poměrně hodně využívá v marketingu nebo například ve výrobě. Virtuální realita však může také přinést zajímavé pohledy na místa, kam by se člověk tak jednoduše nedostal. Můžete se tak podívat přímo k jadernému reaktoru nebo se zúčastnit výstupu na Mount Everest.

Na jakém zajímavém projektu v oblasti virtuální a rozšířené reality v současnosti se studenty pracujete?

Pracujeme na několika velmi zajímavých úkolech. V oblasti virtuální reality jde například o projekt virtuální vily. Ten je velmi dobře využitelný pro architektonické kanceláře. Jejich zákazník se tak s brýlemi na očích dostane přímo do svého budoucího nového domu. Uvidí přesně, jak bude vypadat rozložení nábytku, jak velká bude ložnice i jak mu půjde světlo do oken během celého dne. Dalším zajímavým projektem, na kterém se studenty pracujeme, je virtuální výukový program pro děti. Ve virtuálním světě si

Katedra informatiky Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB

Pojem virtuální realita zavedl v roce 1984 Jaron Lanier, americký spisovatel, počítačový odborník a hudebník. Definice podle Laniera zní „počítačem vytvořené interaktivní trojrozměrné prostředí, do něhož se člověk totálně ponoří.“ Tělesností je člověk ve světě přirozeném, reálném, vědomím se nachází ve světě nereálném, virtuálním. Kromě tohoto termínu se můžeme setkat s označením jako Umělá realita, či Cyberspace. Historie rozšířené reality je svázána s dějinami reality virtuální. Je to jedna z jejích variací. Za prvopočátek můžeme označit rok 1965, kdy Ivan Sutherland vynalezl head-mounted display a použil ho tak, že v reálném světě pozoroval jednoduchou virtuální krychli. Vytvořil tak první AR rozhraní. Rozšířená realita spojuje reálný svět s prvky virtuálními, jako jsou například uměle dokomponované texty, či obrazy. Je mezistupněm mezi realitou a virtuální realitou.


MUNI FAKULTA INFORMATIKY

Dita Přikrylová,

absolventka magisterského programu Aplikovaná informatika, oboru Služby – výzkum, řízení a inovace na Fakultě informatiky MU. Zakladatelka Czechitas, neziskové organizace pro rozvoj žen v IT.

David Pavlík,

absolvent programu Informatika na Fakultě informatiky MU. Pracoval pro Microsoft, Amazon, Netflix. Jako jeden ze dvou Čechů uspěl ve SpaceX, společnosti vizionáře Elona Muska.

Jakub Jurových,

absolvent programu Aplikovaná informatika na Fakultě informatiky MU. Nyní působí jako CTO ve firmě Operam v Los Angeles.

Přihlaste se ke studiu navazujících magisterských programů na FI (do 30. 4. 2019) • • • • • •

Teoretická informatika Umělá inteligence a zpracování dat Visual Informatics (english|česky) Computer Systems, Communication, and Security (english|česky) Software Systems and Services Management (english|česky) Učitelství informatiky pro střední školy

studijni@Fi.muni.cz

#FIMuNI

MUNI FI Fakulta informatiky nabízí studium v bakalářkých, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v mnoha specializacích.

PROGRAMY.FI.MUNI.CZ


12 VR a AR Fotis Liarokapis z FI MU

ČLOVĚK A POČÍTAČ, PROPOJENI VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ

VR A AR

Autor: Magdaléna Sikorová

Objevování nových světů, ale i nových možností, jak pomáhat duševně nemocným nebo zachovat kulturní dědictví, to všechno je úkolem Laboratoře interakce člověka s počítačem na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity (FI MU). Vedoucí jejích výzkumných týmů, evropský odborník na virtuální a rozšířenou realitu, Fotis Liarokapis, nám popsal jejich postupy i nápady. Dostal jsem dobrou nabídku, a jsem tu už 5 let Jak jste se Fotisi na Fakultu informatiky Masarykovy univerzity dostal?

Jak se dá s pomocí virtuální reality diagnostikovat psychické onemocnění?

Virtuální realitou můžete pacientovi vytvořit prostředí, které v něm vyvolá určité pocity a spustí reakce, které mohou značit

Měl jsem na výběr z  několika univerzit po  celé Evropě. Mám

poruchu. Virtuální prostředí, ve kterém se ocitne, v něm vyvolá

kamaráda, který už v České republice na projektech na vyso-

extrémní reakci, která je měřitelná například tepovou frekven-

kých školách pracuje, a tak mi ze své zkušenosti doporučil FI

cí či reakcí kůže. Z toho pak porovnáním s ostatními pacienty

MU. Mně se moc líbilo, jaké tu mají technické vybavení pro vir-

lékaři zjistí, jak moc se jeho reakce odchyluje od normálu. Zá-

tuální realitu. Z těchto dvou důvodů jsem se pro Brno rozhodl.

roveň také můžeme ve virtuální realitě vytvořit prostředí, které

Byla to dobrá volba, jsem tu už 5 let.

pacienta zklidní a uvede do relaxovaného stavu.

Jak na tom, v rozvoji projektů pro virtuální a rozšířenou realitu, v České republice podle Vás jsme?

Naši potomci budou umět folklorní tance. Díky virtuální realitě

ké Británii, kde jsou na tom lépe. Ale i tak je Česká republika

Dalšími projekty, na kterých také pracujete, jsou projekty na zachování evropského kulturního dědictví. Jak může pomoci virtuální realita?

Myslím, že velmi dobře, i když jsou místa, jako třeba ve  Velna vysoké úrovni.

Virtuální realita pomáhá diagnostikovat psychická onemocnění Jste vedoucí týmu, který se zabývá několika projekty rozšířené a virtuální reality. Které jsou ty nejzajímavější?

Tady v Laboratoři interakce člověka s počítačem máme technické vybavení, které nám umožňuje snímat pohyb člověka ve 3D prostoru. Toho jsme využili v projektu Terpsichore. Snímáme tanečníky při folklorním tanci ze všech možných úhlů, jejich pohyby a  kroky. Díky tomu dokážeme vytvořit digitální

Všechny naše projekty jsou velmi zajímavé. Některé jsou doto-

model tanečníka, který pak můžeme pomocí virtuální reality

vány finančními prostředky z Evropské unie, jiné přímo z pe-

zprostředkovat těm, kteří se tanec chtějí naučit nebo ho zkou-

něz fondů České republiky. Například jedna naše skupina pra-

mat. Na tomto projektu spolupracujeme například s Rakous-

cuje na projektu podporovaném ministerstvem zdravotnictví

kem, Řeckem, Kyprem nebo Litvou, ale další podobné projek-

ve spolupráci s  lékařskou fakultou. Jde o  projekt diagnostiky

ty probíhají v mnoha zemích po celé Evropě.

některých psychických poruch.


Foto: Milan Mošna

Fotis Liarokapis Zabývá se interaktivní virtuální a rozšířenou realitou na Masarykově univerzitě. Získal Ph.D. v oboru počítačového inženýrství na University of Sussex, MSc v počítačové grafice a virtuálních prostředích z University of Hull a B.Eng. v oboru počítačových systémů z University of Sussex. V září 2014 nastoupil na Fakultu informatiky Masarykovy univerzity v Brně na pozici docenta Laboratoře interakce člověka s počítačem.  hci.fi.muni.cz

Rozšířenou realitou do tajemných světů Jeden z vašich projektů také odhaluje svět pod mořskou hladinou. O jaký projekt jde?

Oborem, ve kterém dojde v  nejbližší budoucnosti k  rozvo-

Projekt se jmenuje i-MareCulture. Jde také o téma zachování

na mapu do mobilu vedle volantu, ale rozšířená realita vám ji

evropského kulturního dědictví, ale zabývá se velmi zajímavým

zprostředkuje přímo před očima. Navigace cesty se vám objeví

a specifickým prostředím. Starověkými městy, která klesla o ně-

přímo na předním skle vozu, kde se zkombinuje s reálným ob-

kolik metrů níže vlivem zemětřesení a následně byla zaplave-

razem cesty. Do jakých dalších oborů a oblastí se v budoucnu

na mořem. Na suchu si památky prohlédnete bez problémů,

simulované reality dostanou, je zatím ve hvězdách, ale myslím

ale z města pod vodou se vlivem působení moře zachovalo jen

si, že jich bude stále přibývat.

málo. Do míst, kde potopené město je, se sice mohou potopit i rekreační potápěči, ale uvidí jen mořské dno nebo fragmenty nějakého předmětu a nic si pod nimi nepředstaví. My je však vybavíme vodotěsným tabletem s rozšířenou realitou. Na tabletu uvidí vizualizaci budovy, která kdysi na místě stála. Díky rozšířené realitě tak můžeme navštívit místa v jejich původní podobě, která by nám jinak zůstala utajená.

Jak vidíte budoucnost rozšířené a virtuální reality?

Virtuální realita najde podle mě daleko více uplatnění při učení se různým dovednostem, protože se v ní dá nasimulovat jakékoli prostředí. Rozšířená realita využívá reálné prostředí, a proto nachází uplatnění právě v interakci s realitou. Díky ní se dozvíte, jak vypadala kdysi Akropole nebo třeba jak žili hradní páni na Špilberku.

ji, je navigace na silnicích. Už se nebudete muset pořád dívat

Hledáme užitek ve spojení člověka s počítačem V čem je vaše fakulta a Laboratoř interakce člověka s počítačem jedinečná?

Myslím si, že naše jedinečnost je v tom, že vše, co tu děláme, jednoznačně směřujeme k  interakci mezi člověkem a  počítačem. Chceme je propojit tak, aby si uměli efektivně předávat užitečné informace.

Dovolte mi prosím poslední otázku, jak se Vám Fotisi žije v Brně?

Žije se mi tu dobře. Brno je krásné město plné studentů. Jediné, co opravdu nemusím, je to vaše počasí (smích).


ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOL JE ŠKODA AUTO JASNOU VOLBOU

6. února 2019 si do Respiria v Nové budově ČVUT přišlo několik desítek zástupců velkých firem poslechnout, kdo z nich získal ocenění v prestižní studii TOP Zaměstnavatelé 2019. 8. ročník této unikátní studie už potřetí vyhrála ŠKODA AUTO.

Ve studii se rok od roku objevují nové firmy. Studenti totiž ne-

Studenti jí dali absolutně nejvíce hlasů. Podle hlasování těch

nominují zaměstnavatele podle jejich hospodářského výsledku,

s nejlepšími studijními výsledky dle studijního zaměření vyplývá,

ale podle toho, jak je která firma zaujme svým přístupem a ko-

že technici chtějí pracovat ve Skupině ČEZ, právníci v advokátní

munikací své značky.

kanceláři Havel & Partners, ekonomové ve společnosti KPMG a lékaři a farmaceuti ve společnosti Zentiva. SKOKANEM ROKU

„Lidé jsou nejdůležitější částí našeho úspěchu. V rámci Em-

se stala společnost Nestlé.

ployer Brandingu věnujeme pozornost mladým lidem prostřednictvím programu Nestlé Needs YOUth. Iniciovali jsme

„Většina vítězů oborových kategorií obhájila loňská prvenství. Jasně

založení Aliance pro mladé, kde se spolu s dalšími partnery

tak vidíme, že se na trhu profilují zaměstnavatelé, kteří dokázali vy-

zaměřujeme na to, jak pomoci mladým najít své místo na trhu

budovat silnou značku nejen pro zákazníky, ale i pro své budoucí

práce. Nesmírně si vážím práce všech svých kolegů, kteří se vě-

zaměstnance. Příkladem je ŠKODA AUTO, která dávno neoslovuje

nují mladým lidem a rozvoji jejich profesionálních dovedností.

jen inženýry a ekonomy, ale zájem pracovat v mladoboleslavské

Titul Skokan roku je pro nás cennou referencí, že to, co děláme

automobilce mají studenti napříč obory a třeba v oblasti IT směle

jako zaměstnavatel, má smysl,“ říká Torben Emborg, generální

konkuruje tradičním technologickým gigantům,“ řekl k výsled-

ředitel Nestlé Česko a Slovensko.

kům Jakub Hořický, ředitel studie TOP Zaměstnavatelé. Získat titul TOP Zaměstnavatel 2019 je pro firmu hlavně potvrzením skutečnosti, že sleduje trendy, dokáže připravit takové podmínky a programy, které mladé lidi zaujmou a umí s nimi komunikovat.

Další informace získáte na www.topzamestnavatele.cz

Foto: Milan Mošna

PRO 11 577 STUDENTŮ


Kariéra TOP Zaměstnavatelé 2019

15

ŽEBŘÍČEK OBOROVÝCH KATEGORIÍ 1. místo

2. místo

3. místo

4. místo

5. místo

ŠKODA AUTO

Hyundai Motor Manufacturing Czech

Siemens

Bosch

Škoda Transportation

6. místo

7. místo

8. místo

9. místo

10. místo

ABB Česká republika

Honeywell

Continental Automotive

Valeo

HELLA AUTOTECHNIK NOVA

1. místo

2. místo

3. místo

4. místo

5. místo

Advokátní kancelář

Havel & Partners

Brož & Sokol & Novák

PRK Partners

Allen & Overy

Taylor Wessing

Bankovnictví & Investice

Komerční banka

Česká spořitelna

ČSOB

Raiffeisenbank

Air Bank

Energetika & Plynárenství & Petrochemický průmysl

Skupina ČEZ

E.ON Česká republika

Unipetrol

ČEPS

innogy

Seznam.cz

Microsoft

Avast

IBM Česká republika

Tieto

Obchod

IKEA Česká republika

Lidl Česká republika

Alza.cz

Kaufland

MAKRO Cash & Carry ČR

Pojišťovnictví

Česká pojišťovna

Allianz pojišťovna

Kooperativa pojišťovna, Vienna Insurance Group

VZP ČR

AXA

Poradenství & Audit & Daně

KPMG

Deloitte

EY

McKinsey & Company

PwC

Spotřebitelský průmysl

L'Oréal

Plzeňský Prazdroj

Heineken

Nestlé

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko

STRABAG

EUROVIA CS

Metrostav

HOCHTIEF

Skanska

T-Mobile Czech Republic

O2 Czech Republic

Vodafone Czech Republic

České Radiokomunikace

Huawei Technologies (Czech)

Zentiva

Bayer

Fakultní nemocnice v Motole

Fakultní nemocnice Brno

Fakultní nemocnice Olomouc

Automobilový & Strojírenský průmysl

Informační technologie

Stavebnictví Telekomunikace Farmacie & Zdravotnictví

TO P

TO P

TO P

TO P

TO P

MĚSTNAVA ZA

LÉ TE

MĚSTNAVA ZA

LÉ TE

MĚSTNAVA ZA

LÉ TE

SKOKAN ROKU

MĚSTNAVA ZA

LÉ TE

JASNÁ VOLBA

MĚSTNAVA ZA

LÉ TE

MĚSTNAVA ZA

LÉ TE

TO P

Výsledky hlasování všech studentů vysokých škol v jednotlivých průmyslových odvětvích.

PRÁVNÍK

TECHNIK

EKONOM

FARMACEUT & LÉKAŘ

2019

2019

2019

2019

2019

2019

ŠKODA AUTO

Nestlé

Havel & Partners

Skupina ČEZ

KPMG

Zentiva

JASNÁ VOLBA – ocenění za absolutně nejvíce hlasů bez ohledu na obor studia a studijní zaměření. SKOKAN ROKU – ocenění za největší posun v hodnocení, výsledky hlasování všech 11 577 respondentů bez ohledu na studijní zaměření a studijní výsledky. SPECIÁLNÍ KATEGORIE – výsledky hlasování studentů s nejlepšími studijními výsledky dle studijního zaměření.


16 VR a AR Doba virtuální

DOBA REÁLNÁ KONČÍ, ZAČÍNÁ DOBA VIRTUÁLNÍ

VR A AR

Autor: Magdaléna Sikorová

V jakých oblastech se už dnes rozšířená a virtuální realita běžně využívá a kam směřuje do budoucna? Řekli nám přední odborníci v tomto oboru. směr je výuka finanční gramotnosti a  edukace lidí s  pomocí metod VR.

Telekomunikace a bankovnictví

V oboru telekomunikace se jedná především o techniku používanou při konferenčních hovorech a zobrazování obsahu jako takového. S  jedním z  velkých německých telekomunikačních operátorů implementujeme tzv. virtuální zasedačku. Ta by

Bankovnictví se postupně seznamuje s technologií AR a  VR. Jedním z velmi silných směrů je zobrazování dat a lepší pochopení finančních produktů pomocí vizualizace. Právě tímto směrem se ubírají banky, se kterými na projektech AR a VR spolu-

měla fungovat jako nový komunikační kanál pro konferenční hovory. Umožní klientovi zobrazovat 3D diagramy, hologramy a zabezpečí propojení virtuálních týmů z  celého světa přes desktop i mobilní VR zařízení.

Jaké je propojení mezi Big Data a VR a AR?

Podle mě obrovské. Předně jde právě o vizualizaci dat. Big data

pracujeme. Jedná se hlavně o vizuální bankovnictví a využití AR

jsou pro mě spousty dat v nějakých kostkách, tabulkách a da-

na pobočkách nové generace nebo školení. Druhý samostatný

tabázích. Právě použití VR a AR umožňuje to nejdůležitější: Vi-

Zdroj: Adobe Stock

Jaké jsou, podle vás, nejzajímavější projekty VR a AR v oblasti telekomunikací a bankovnictví?


VR a AR Doba virtuální

17

zualizaci. Dokážeme data „zhmotnit“ ve 3D a dát je k dispozici analytikům ve vizuální podobě. Ti si je dokážou procházet, a tak data mnohem lépe pochopit i interpretovat. VR a AR má jednu zásadní výhodu: V tomto světě nás omezuje jen naše vlast-

Vzdělávání

ní kreativita. Dokážete se třeba postavit doprostřed jaderného reaktoru a naživo sledovat rozlet částic. Přepnete se do režimu zobrazení generovaného tepla a vidět, jak se jednotlivé části reaktoru zahřívají. Ve stejném okamžiku se teleportujete do chladící věže a sledujete tam měření v reálném čase. Co víc bychom mohli chtít? Milan Mitošinka Head of Mobile Products & Solutions, VR/AR and IoT

Je VR A AR podle vás cestou k modernímu způsobu vzdělávání?

Rozhodně. Možnosti, které nám tyto technologie přináší, jsou příliš dobré na to, abychom je nevyužili. Několik vzdělávacích oblastí už VR a  AR běžně využívají. V  medicíně je 3D vizualizace obzvlášť důležitá a  mimo jiné ve  VR například trénují zdravotní zákroky. Průmysl těžké techniky podobně učí své zaměstnance například bezpečnosti práce. Jinými slovy, tam kde chtějí dosáhnout lepších výsledků, je taková představa už

Hry a zábava

skutečností.

Může VR A AR změnit výuku na středních a třeba i základních školách?

Právě na těchto školách je spousta látky, která pojednává o vi-

Jak se propojují VR hry s dalšími obory a které to jsou?

zuálně zajímavých výjevech. Bohužel, často to nejlepší, co jim učitel může nabídnout, je starý obrázek v učebnici. Občas, když

VR svou schopností simulovat realitu nachází využití v lékařství

máme štěstí, učitel může přinést 1 plastový model k dané látce,

a psychologii, například u pacientů se sníženou mobilitou. Zde

který může nechat kolovat po třídě. VR a  AR alternativa zna-

je možné pracovat formou, jež má velmi blízko hře, s mentál-

mená, že si třeba i sám student přinese svoji pomůcku s virtu-

ním rozvojem, a to ať už se jedná o zamezení psychického stár-

álními modely k celé látce nejen daného předmětu, ale i všech

nutí u seniorů tak práci s  fobiemi v  kontrolovaném prostředí.

ostatních.

Podobně najdou VR hry uplatnění ve výuce, kde se tolikrát zmiňované "škola hrou" dostane na  novou úroveň. VR se už dnes dotýká také cestovatelského ruchu, kde ve virtuální realitě mů-

Jak konkrétně?

Pokud má učebnice daného předmětu obrázky, znamená to,

žete navštívit vzdálené lokace a zažít na nich dobrodružství. Ko-

že ji můžeme doplnit rozšířenou realitou, nebo nahradit tou vir-

nečně nesmíme zapomenout ani na „válečné hry“, tedy výcvik

tuální. To je případ tak nějak všeho, co není počítání příkladů

vojáků, při němž se používají hry již dlouho a který přijal virtuál-

a psaní diktátů. Všechny pokusy ve fyzice a chemii mohou být

ní realitu jako jednu z cest.

nahrazeny virtuální ukázkou.

Co si myslíte o využití VR a AR ve filmu, umění a dalším zábavním průmyslu?

Historie může být doplněna virtuálními osobnostmi, nebo in-

Rozšířená realita si cestu v zábavním průmyslu hledá překvapi-

teraktivními mapami, které lépe vyjádří souvislost událostí. A podobné platí pro většinu ostatních předmětů.

vě obtížněji, než se čekalo narozdíl například od průmyslu, kde se VR a AR usadilo docela dobře. Nebál bych se to nazvat syn-

Další způsob, jak silněji zapojit studenta do probírané látky, je

dromem pomalého přijetí virtuální reality. Zařízení pro virtuální

tvorba výukových materiálů. Přesně o to se snažíme na  naší

realitu se zle prodávají. Není pro ně dostatek kvalitního obsa-

Smíchovské střední průmyslové škole. Přímo naši studenti a ab-

hu a ten nebude, pokud nevznikne dostatečně velký trh. Jde

solventi vytvářejí VR a AR obsah, který se snažíme prosazovat

to tedy kupředu pomaleji, ale ona fascinace touto technologií

do škol a jiných vzdělávacích institucí.

a také fakt, že jí věří velký počet poměrně vlivných lidí a firem,

Igor Zhmaylo

pomůže tuto počáteční fázi překonat a virtuální realita se rozšíří.

učitel na Smíchovské střední škole

Jindřich Skeldal Game developer, novelist and iOS programmer


18 VR a AR Doba virtuální

Psychovědy

Jakou úlohu může hrát VR a AR v psychiatrii?

Zjednodušeně bych rozdělil možnosti využití virtuální reality v „psychovědách“, tedy nikoliv pouze v psychiatrii, ale i v klinic-

Marketing

Jak funguje VR a AR v marketingu, co je jejich přidaná hodnota?

Virtuální realita je zatím nejpokročilejší médium umožňující

ké psychologii a v neurovědním výzkumu do 3 směrů. Prvý směr

doslova „prožití“ digitálního zážitku. Správně připravený virtuál-

je terapeutický, tzn.že virtuální realita (VR) může působit jako

ní zážitek zanechá v lidské mysli daleko hlubší otisk než jaká-

léčebná procedura. Pro každého asi bude představitelné, že

koliv doposud využívaná digitální média. Klíčové je nesnažit se

probíhá nácvik některých dovedností ve VR, nebo že prostředí

o simulaci reality, ale nechat zákazníky prožít to, po čem tou-

virtuální simuluje situace, kterých se lidé obávají a oni se pak učí

ží. Můžeme je teleportovat na druhou stranu planety, vystřelit

na tomto "trenažéru" tyto situace zvládat.

do hlubin vesmíru, nebo je nechat stát se trpaslíkem. V  tom spočívá kouzlo virtuální reality.

Druhý směr využití je diagnostický. Myšlenka je taková, že se lidé v kyberprostoru různě chovají a toto chování má své zákonitosti.

Rozšířená realita najde své hlavní využití všude tam, kde je vý-

Protože virtuální realitu můžeme skvěle „nahrávat“, uchovávat

hodou vizualizovat cokoliv v kontextu reálného prostředí. Ná-

způsob chování člověka v ní, současně replikovat (různé lidi mů-

bytek si můžu prohlédnout a rozmístit přímo doma v obýváku,

žeme vystavit stejným podnětům), tak je možné následně cho-

nakonfigurovat nové auto přímo před domem, nebo si vyzkou-

vání lidí v kyberprostoru analyzovat a vyvozovat typický způsob

šet make-up na obličeji jen za  pomocí mobilního telefonu

reakcí např. pro určitý typ osobností. Zde jsme pouze na začát-

na gauči.

ku dlouhé cesty využití, zatím se nic moc nepoužívá. Třetí směr využití je výzkumný, kdy nám VR může pomoci pochopit fungování mozku. Princip je např. u některých studií takový,

Která oblast jejich využití v marketingu je, podle Vás, ta nejzajímavější?

Virtuální a rozšířená realita najdou využití v marketingu všech

že jsou lidé vystavováni „iluzi“ ve VR a současně sledujeme, „co se

inovativních značek, je to jen otázkou správného uchopení

v mozku děje“ například pomocí funkční magnetické rezonance.

těchto nových médií a dostatečné kreativity. V BRAINZ VR jsme

Popište prosím konkrétní projekt z tohoto oboru?

za poslední 2 roky tvořili projekty pro automobilky, retailové a fashion brandy, strojírenské společnosti, ale i hudební kapely

Zde bych nejlépe mohl popsat projekt „z vlastní zahrádky“, tedy

nebo divadla. Experimentování s AR i VR navíc pomáhá pocho-

vývoj programu RISK ENVIRONMENT SIMULATOR (RES), který

pit směřování digitálních technologií budoucnosti a umožňuje

vyvíjíme na Psychiatrické klinice v Plzni. Je určen pro pacienty,

nahlédnout do virtuálních světů, kam se v budoucnosti přesu-

kteří trpí syndromem závislosti na alkoholu. RES je strukturo-

ne velká část marketingu.

vaný program ve VR, který na  principu cue-exposure therapy

Robin Pultera

(česky vystavování pobídkám) učí pacienty odolávat pokušení

Brainz VR

požít alkoholický nápoj. Náš program simuluje pohostinské zařízení, ve kterém pacient musí alespoň 15 minut setrvat a záleží na něm, jak se tam bude chovat. Může si objednat nealkoholický nápoj, nebo může bloumat po  hospodě, nebo si sedne ke  „stolu štamgastů“ a  objedná si třeba pivo či destilát. Podstatnou součástí RES jsou sociální interakce. Tedy: v našem programu jsou ve  VR namodelovaní avataři, kteří si s  pacientem vynucují kontakt. Oslovují ho a provokují ho. Reakce avatarů se odvíjejí podle toho, zda pacient „pije nealko“, nebo pije „virtuální alkohol“. Podle našich prvních zkušeností dělá RES na pacienty velký dojem a pomáhá jim pochopit rizikové momenty, kdy by mohli recidivovat. MUDr. Jiří Podlipný Ph.D. Fakultní nemocnice Plzeň


VR A AR

100× RYCHLEJŠÍ, 100× LEVNĚJŠÍ. DÍKY VIRTUÁLNÍ REALITĚ Foto: Milan Mošna

Autor: Magdaléna Sikorová

Ve ŠKODA AUTO využívají virtuální realitu již 21 let. Není proto divu, že v týmu pro virtuální technologie zde pracují špičkoví evropští odborníci. Jejich koordinátor Ing. Leoš Červený, nám odhalil zákulisí jejich práce. Jsme výjimeční tím, že virtuální realita je u nás všude

jakým vnímá řidič své okolí. Zjistíme, jaký bude mít řidič výhled,

Jak dlouho s virtuální, případně rozšířenou, realitou ve ŠKODA AUTO pracujete?

Dnes už jsme zase dál. CAVE se pomalu snažíme nahrazovat

Na to, jak je tento obor v současnosti moderní, tak velmi dlouho.

tivnější a nejpraktičtější. Zaměstnanec je může třeba pro de-

Tipněte si od kdy. (smích) Virtuální realitu jsme začali ve ŠKODA

signový návrh používat přímo od svého stolu na pracovišti.

AUTO využívat už před 21lety. S výrobou první Fabie se virtuální realita v roce 1998 začalo využívat pro designový návrh auta. Do  té doby se prototyp auta podle návrhu frézoval do  dřevěného modelu. To většinou trvalo skoro tři měsíce. Ve  virtuální realitě je hotový do týdne.

jestli mu v něm nevadí třeba sloupek auta.

virtuálními brýlemi. Ty jsou pro práci s virtuální realitou nejefek-

V jakých oblastech virtuální a rozšířenou realitu ve ŠKODA AUTO využíváte, a která z nich je podle vás nejzajímavější?

Podle mě je nejzajímavější, že využíváme virtuální realitu skoro všude. Především při celém procesu tvorby designu auta. Od návrhu, který se do virtuální reality převádí, až po virtuální

V té době virtuální realita představovala formou 3D kina.

prezentaci hotového modelu před managementem.

Od roku 2004 jsme se posunuli dále a  prezentace virtuální reality se přesunula do  projekční jeskyně, které říkáme CAVE.

Ale samozřejmě nejen tam. Při konstrukci automobilu si ve vir-

V ní se už nesoustředíme jen na vnější design, ale i na vzhled

tuální realitě můžeme ověřit, jak spolu sedí jednotlivé díly, a pří-

a funkčnost interiéru. A  nejen to, můžeme sledovat i  způsob,

padně vymyslet lepší řešení.


VR a AR Leoš Červený ze ŠKODA AUTO

21

Také celý proces výroby plánujeme ve virtuální realitě. Všech-

z dlouhodobého horizontu daleko levnější než třeba tvorba fy-

ny montážní postupy navrhujeme tak, aby na sebe navazovaly

zických modelů a prototypů. Velmi výrazně nám tedy šetří fi-

s maximální efektivitou. Ověřujeme si, jestli rychlost, kterou pro

nanční prostředky.

montáž předpokládáme, bude reálná. Velký přínos má smíšená realita při předcházení a odstraňování poruch výrobních strojů. Pomůže nám odhalit, jaká závada hro-

Co říkáte na tvrzení, že virtuální realita bere lidem práci?

Virtuální realita je pouze nástroj, samotnou práci za nás neudělá. Jen ji zjednoduší a zrychlí.

zí. Včasným zásahem k ní následně ani nedojde.

Jak vidíte budoucnost automobilové virtuální reality?

U nás se skoro každý zaměstnanec s virtuální realitou setká. Buď s její pomocí přímo pracuje – jako třeba designéři a konstruktéři.

Jsou zde netušené možnosti. Od zabudování rozšířené reality

Nebo se s pomocí virtuální reality připravuje na  práci, kterou

do předního skla automobilu, které bude fungovat jako navi-

bude dělat ve výrobě. Může si tak vše vyzkoušet bez jakéhokoliv

gace, až po možnosti sledování toho, co se děje v  ulici za  ro-

rizika chyby ve skutečném provozu.

hem. Je ale důležité dodat, že virtuální realita by neměla být využívána samoúčelně. Měla by mít vždy využívána smysluplně a s jasným přínosem.

Virtuální realita práci člověka nenahradí, jen ji výrazně zjednoduší V čem je podle vás největší přínos těchto technologií?

Ve všech oblastech, kde ji využíváme, nám výrazně zjednodušuje a zrychluje práci. Vytvoření prostředí ve virtuální realitě je

Ve ŠKODA AUTO určujeme trendy V jaké oblasti virtuální reality jste technologicky nejdále?

Pro tvorbu virtuální reality většina firem využívá komerčního softwaru. My jsme ale zjistili, že pro naše potřeby už není takový software dostačující. Protože ve ŠKODA AUTO jsme vždy kousek vepředu, rozhodli jsme se vyvinout náš vlastní vizualizační SW. V letošním roce plánujeme jeho uvedení na trh.

Jste koordinátor týmu, který vyvíjí virtuální technologie pro ŠKODA AUTO. Co je náplní práce vašeho týmu?

Specialisté v našem týmu sledují celosvětové trendy v  oboru a hledají nové technologie. Z nich pak vybírají ty, které jsou využitelné pro nás. Naším úkolem je i začlenit novinky do každodenní práce zaměstnanců tak, aby pro ně byly běžným nástrojem. Nejsou to tedy programátoři, ale především technologičtí architekti a integrátoři. Naše práce je na  technologické špičce celé Evropy. U  mnoha nových trendů jsme jako první, jako první je testujeme a podílíme se na jejich dalším vývoji. Dalo by se říci, že jsme to my, kdo nakonec určuje trendy v této oblasti.

Jaký by měl být uchazeč, který by chtěl patřit do vašeho týmu?

Leoš Červený Studoval ČVUT Fakultu strojní v Praze. Od roku 2002 pracuje pro společnost ŠKODA AUTO, kde nastoupil jako trainee, po absolvování trainee programu působil jako specialista virtuální reality a od roku 2005 jako IT koordinátor a specializuje se na virtuální realitu. Stál např. za vývojem 3D car konfigurátoru, který je instalovaný u 420 dealerů po celém světě včetně Austrálie. Aktuálně vede tým 11 lidí. Jeho životní motto je: „Nic není nemožné, stačí si to jen představit a pak následně udělat.“

Měl by to být technicky zaměřený člověk s velkou představivostí. Také by měl rozumět procesům konstrukce a výroby, grafice a 3D modelování. A především by měl být otevřený novým metodám a nápadům.

Co je to, co na této práci baví vás?

Nejvíc mě baví neustálý kontakt s lidmi. To, že dennodenně vidím, jak jim výsledky mé práce pomáhají a zjednodušují systém v celé firmě.

Chcete se podílet na zajímavých projektech Škoda IT? Najděte si svoji stáž či talentový program na www.skoda-kariera.cz/IT


TECH

JEJICH OBJEV, ŠIRŠÍ VYUŽITÍ A EKOLOGICKÉ DOPADY Autor: Tereza Došková

Máme-li na okně květináč s fazolí a při ruce šikovné mikroby a nějaké ty vzácné kovy, mohli bychom si sestrojit článek a nabít si s ním třeba telefon? Může to znít zvláštně, ale je to jen napůl lež. S fazolemi bychom

šili na pracovním obědě, kde si dali právě houby, kde takové

toho mnoho nesvedli, ale kdyby šlo třeba o zahradní žampion

bakterie pěstovat a jak z nich úspěšně svádět užitečný proud.

nebo jinou běžnou houbu, už bychom měli větší štěstí.

To se sice povedlo, ale stále by to chtělo minimálně ekvivalent supermarketového balení žampionů, abyste si rozsvítili vaši

Vědci z newjerseyského technologického institutu za  pomoci 3D tiskárny potiskli kloboučky několika hub bio směsí sestávající z mikrobů, o kterých už dříve zjistili, že při správných podmínkách jsou schopné generovat proud.

Ze světla proud bez panelů? Jde to

stolní lampičku.

Fazole, houby, sinice a stromy? Obdobný projekt probíhal v nedávné době i na univerzitě v Surrey, v Guildfordu v Anglii. Tam se zajímali o využití bio-odpadu v této sféře a týmu okolo profesora Mikea Bushella se i zadařilo.

Sinice například díky fotosyntetickému ději dokáží zjednodušeně řečeno převést světlo na elektřinu. Je-li v  okolí přítomna

Využili vlastností bakterií nacházejících se v městských odpad-

voda, zejména pak ionty vodíku, a čím méně je v  okolí kyslík,

ních vodách a vedlejšího produktu při pálení bioethanolu, tak

pak je šance dostat se z řádu miliwattů i na vyšší napětí a, s tro-

zvaných DDGS (dried distillers grain with solubles) sušených li-

chou štěstí, i na širší využití.

hovarský výpalků. Tyto výpalky posloužily jako „krmivo“ pro bakterie získané z odpadních vod a  utvořily tak článek, při němž

Proč houby? Sinice ani jiné jim podobné elektrické napětí

v katodě byla zásobárna kyslíku, od které byly bakterie rostou-

produkující bakterie nepřežijí dlouho na umělých podložích.

cí na podloží z  výpalků oddělené. Elektrony, které tak bakte-

Proto se vědecký tým zabýval otázkou, kterou mimo jiné vyře-

rie produkují, putují po uzavřeném obvodu k anodě a vytvářejí

Zdroj: Adobe Stock

ELEKTŘINU PRODUKUJÍCÍ BAKTERIE


Tech Energie mezi kořeny

23

elektrický proud. Takový článek se označuje jako MFC (microbial fuel cell), mikrobiální palivový článek. Úspěšně tak kloubí recyklování jinak nevyužitelných odpadních látek z městských čističek, zároveň se dá i „krmivo“ pro bakterie do článku doplnit, je-li předchozí dávka výpalku už vyčerpána. Článek tak může fungovat i nadále. Zbytky, které bakterie nestihly zpracovat, se mohou vrátit do oběhu. Původní konečnou stanicí těchto lihovarových zbytků byly farmy a  závody s  chovem hospodářských zvířat a nic nebrání tomu, aby i tyto k elektřině využité zbytky, pokračovaly ke svému cíli. Příslovečné dvě ekologické mouchy jednou ranou.

Energie mezi kořeny Už jako malí jsme byli poučeni, že do stromů se hřebíky nezatloukají. Přesto právě to Gordon Wadle z Illinois v roce 2006 udělal, aby dokázal svou myšlenku, že i stromy mají vnitřní napětí, které by se dalo využít. Hliníkový hřebík zatloukl do stromu a  spojil ho pak s  měděnou elektrodou v  zemi. Pozorovatelné napětí bylo však tak slabé, že bylo prakticky nepoužitelné.

Tento fakt si uvědomil i Bert Hamelers z Wageningenské univerzity v Belgii a svou teorii a Mershin-Loveovu teorii dále rozvinul.

Za šílený nápad, tlouci hřebíky do stromů, Wadleův pokus považoval i Andreas Mershin z MIT, který společně se svým studen-

Podle něj by se daly rozsáhlé kořenové systémy obohacené

tem Christopherem Lovem rozhodl Wadleův výzkum prověřit.

o živnou půdu a  vybavené mikroby ve  slaných půdách s  minimem kyslíku využít jako zdroj obnovitelné, skutečně zelené

Love a Mershin vyzkoušeli Wadleovu metodu na elektromagne-

energie, která by byla téměř nevyčerpatelná. Jako schůdnější

ticky odstíněném fíkovníku v květináči a  v  laboratorních pod-

cestu než stromy však vidí spíše bažinatá území obývající traviny

mínkách. K jejich překvapení odhalili, že na připojeném drátu

a rákos.

Zdroj: Adobe Stock

skutečně probíhá nepatrné napětí. Po bližším zkoumání došli k závěru, že nejde sice o vnitřní napětí stromu, jak se domníval

Vědomí, že bychom mohli mít pod nohami elektrárnu budouc-

Wadle, ale o spojení s kladně nabitými ionty obsaženými ve vlh-

nosti, která nejen že by nebyla hlučná jako ta větrná a do pro-

ké půdě, kde se nachází kořenový systém rostliny. Ten je také

středí zasahující jako vodní, ale která by zároveň dokázala dle

živnou půdou právě pro ony elektřinu produkující mikroby, kte-

Hamelersových propočtů při zahrádce za domem o rozloze 50

rým se věnovali vědci pracující s odpadními vodami a pěstova-

metrů čtverečních bez dalších nákladů vykrýt skoro čtvrtinu

nými bakteriemi na kloboucích hub, o kterých jsme psali výše.

spotřeby průměrné domácnosti. To za zelený trávník přeci stojí.


24 Tech Zdeněk Hurák z FEL ČVUT

ZDENĚK HURÁK: NECHCI UČIT STYLEM GRAMOFONOVÁ DESKA

TECH

Autor: Eva Bobůrková

Výuka metodou ‚‚převrácené třídy“ má několik cílů: efektivně využít vzácný čas pedagoga, přinést prospěch studentům – a přiblížit výuku 21. století. Docent Zdeněk Hurák z katedry řídicí techniky FEL ČVUT vyzkoušel tento, ve světě stále oblíbenější přístup, na české univerzitní půdě jako první. O tom, že současný způsob výuky už se přežil, že je třeba ke studentům přistupovat jinak, už se mluví dlouho. Předpokládám, že si myslíte něco podobného.

Mne samotného nebavilo opakovat na přednáškách pořád to

Ano, a nejen já. Také studenti a naštěstí i mnozí kolegové, ze-

Začal jsem přemýšlet, kde jim mohu být nejužitečnější. V které

jména na špičkových zahraničních univerzitách. Jeden z nich,

fázi učení. A vyhodnotil jsem si, že tradiční formát přednášky to

nositel Nobelovy ceny za fyziku Carl Wieman, dokonce prohla-

není. Že už je neobhajitelný.

šuje, že stávající, tradiční model vysokoškolské výuky založený na přednášce je pro výuku efektivní asi jako pouštění žilou pro léčbu.

A proč je tak špatný?

samé jako gramofonová deska. Možná mne to nebavilo i proto, že jsem se cítil zoufale nevyužitý. A  bylo mi líto studentů.

Vzor jste našel ve Spojených státech.

Vzor, inspiraci i odvahu. Během výzkumného pobytu ve  Státech, na univerzitě v Kalifornii, jsem zase pocítil tamní nabitou atmosféru, najednou jsem se nebál změny, dostal chuť pořád-

Dnes student přijde do přednáškové místnosti, společně

ně do toho říznout. Začal jsem sledovat, jak to dělají ostatní.

s ostatními studenty tam sedí devadesát minut, seznamuje se

A narazil jsem na Salmona Khana, známého zakladatele Khan

s novým učivem. Přednášející zavádí a vysvětluje základní pojmy, matematické značení. Student odchází a  je přesvědčen, že látce rozumí. Po odchodu z přednáškové místnosti nastává druhá fáze výuky: student se ocitá sám, doma či jinde, a tehdy velmi často zjišťuje, že vlastně novému učivu nerozumí, že mu zřejmě něco uniklo. Ale v té chvíli už má smůlu.

Podle vás je tedy přínosné situaci otočit.

Ano, prohodit ty dva módy učení. S novou látkou, pojmy se seznámit v individuálním prostoru, doma, v kavárně, v autobuse nebo na  koleji, a  vzácný čas experta, ale i  příležitost komunikovat s ostatními studenty, si šetřit na  společné řešení úloh, diskusi. Dnešní technologie tomu maximálně nahrávají.

Kdy ve vás uzrála myšlenka začít s převrácenou výukou?

Prvotním impulsem byla moje nespokojenost s tím, jak učím.


Tech Zdeněk Hurák z FEL ČVUT

25

Převrácená třída

Zdroj: Adobe Stock

Na Západě, zejména pak v USA, je trend k zařazování prvků aktivního učení do vysokoškolské výuky již velmi zřetelný. Jedním z přístupů je i převrácená výuka – flipped learning – https://flippedlearning.org. Hlasitým kritikem současných metod používaných pro vyučování na vysokých školách a modelu výuky postavenou na pasivních přednáškách je nositel Nobelovy ceny za fyziku a bývalý poradce Baracka Obamy pro vědu, profesor ze Stanfordovy univerzity Carl Wieman. Založil Carl Wieman Science Education Initiative (www.cwsei.ubc.ca) a realizuje ambiciózní programy na amerických univerzitách. Jeho přednášku si můžete poslechnout zde

https://hub.jhu.edu

https://ed.stanford.edu

Academy, jednoho z prvních propagátorů „flipped clasroom“

na videu jsem se dostal na třetinu. Uvedu názor studentky, která

a výuky na  tabletu, kde se objevuje psaný text doprovázený

opakovala ročník a zažila oba systémy výuky: Každý máme jiné

komentářem. Dnes už vím, že existuje neformální komunita

tempo, teď se na přednášku mohu podívat opakovaně, mohu

na webu, kde si lidé vyměňují zkušenosti, odkazy, názory.

si ji zastavit, kritické fáze pustit znovu, před zkouškou zopakovat.

Jedna věc je chtít to zkusit. Druhá věc je umět to udělat.

Kolik přednášek už máte ponovu a kolik v klasické podobě?

Zejména ze začátku jsem se docela trápil, spoustu věcí jsem nevěděl a neuměl, včetně práce s videem. Různé tyhle technikálie

Vedu dva předměty. Jeden bakalářský, modelování a simulace

mi zabraly spoustu času, přitom předatelné jsou za pár sekund.

dynamických systémů, tam je to snad 80 procent, v magister-

A to nemluvím o stránce učitelské: jak přednášku uchopit, jak

ském, v předmětu optimální a robustní řízení, polovina.

dlouho má video trvat. A i když už tohle všechno zvládnete, pořád na jednu přednášku připadá tak deset hodin příprav.

Jak reagovali studenti?

Stává se, že se studenti na přípravu vykašlou a v další hodině nemají s čím pracovat?

Přiznám se, že mám své metody, jak je přitlačit, aby se připravili.

Snad si mohu troufnout říci, že byli nadšení. Ve studentské an-

Po zhlédnutí videa vyplňují krátký online kvíz, který ověří zna-

ketě náš předmět hodnotili v superlativech, ale neodpustili si

losti základních pojmů. Nechci, aby v té chvíli už prokazovali

poznámky ke kvalitě mých prvních poněkud „dřeváckých“ videí.

hluboké zvládnutí, ale nehodlám ani pak na „živé“ přednášce

Až postupně jsem se naučil, že přednáška nemůže být přes-

plýtvat časem. K tomu studentům na každý týden sestavím se-

ným přepisem, že video je třeba stříhat, zrychlovat, zpomalovat,

znam výukových cílů, které by měli zvládnout. Pořád je hlavní

synchronizovat s audiem. Naživo přednáška trvá hodinu a půl,

ideou dát jim prostředky, ale i vedení, aby prvotní seznámení


26 Tech Zdeněk Hurák z FEL ČVUT

na VŠ výzkumného typu se ale od pedagogů správně očekává i samostatná, tvořivá práce, publikace, takže času nikdo nemá nazbyt. Kolegové si mohou logicky klást dotaz: mám věnovat čas tomu, co po mně nikdo nechce a nikdo pořádně neocení?

Zapojování prvků aktivní výuky však nemusí být totální.

Ani v mém případě to teď ve třídě nevypadá jak na arabském tržišti. Ve skutečnosti já prezentuji příklady, ale teď se mohu připravených studentů ptát: proč teď dělám tohle a proč jsem nepostupoval jinak? Nebo se ptají studenti. Jednou za pár minut. To se na normálních přednáškách nestávalo. Mohou se vlastně zeptat nečekaně úplně na cokoli. Je to docela adrenalin.

s látkou udělali doma, a  my pak měli víc času na  společnou

Fyzický kontakt s učitelem zřejmě považujete nadále za klíčový.

Samozřejmě! Velká očekávání od on-line kurzů, která se objevila

práci. A je už pak limitované jen mými schopnostmi, čím tento

v magickém roce 2012, se nenaplnila. To nedávno konstatoval

společný čas naplníme.

i John Hennessy, donedávna prezident Stanfordovy univerzi-

A vás i studenty to víc baví.

ty, který mapoval on-line výuku při svých cestách po amerických univerzitách. Dnes spíš než v  MOOC (Massive Open On-

To ano. Ale kdybyste se mě zeptala, zda to také studenti líp umí,

line Courses) věří ve využívání technologií, na nichž je koncept

tak musím říct: nevím. Nejsem schopen to na svém malém pro-

MOOC založen. A já bych k tomu dodal snad jen toto: hodnota,

měnlivém vzorku prokázat. Ale například již zmíněný nobelista

již klasická výuka v kamenné univerzitě nabízí, není jen kontakt

Carl Wieman někdy v roce 2011 porovnával dvě skupiny studen-

s učitelem, ale i s ostatními spolužáky. Ta druhá podle mne do-

tů fyziky na Harvardu. První přednášel špičkový profesor a pou-

konce převyšuje tu první, nejen kvůli efektivnímu učení ve sku-

žíval tradiční způsoby výuky – přednáška, tabule, křída. Druhou

pině, ale i kvůli budování budoucí profesní sítě a podobně.

vyučoval mladý nezkušený učitel za pomoci videí, kvízů, tedy doma studenti konzumovali pasivně, ve  třídě debatovali, hla-

Autorka je redaktorkou časopisu Vesmír (vesmir.cz)

sovali – a fungovalo to. Výsledky dalších zahraničních výzkumů zveřejnil i Nature či Science a jsou jednoznačné.

Každopádně, i když bez „důkazů“, vás loni ocenil děkan jako nejlepšího pedagoga Fakulty elektrotechnické.

To jsem byl docela rád. Protože, přiznám se, jeden čas jsem pociťoval nezájem, možná až výsměch, mezi staršími, moudrými kolegy. „Převrácená výuka, to je pane kolego tak, že přijde student a už tomu alespoň trochu rozumí a odchází a nerozumí tomu vůbec.“ Smích. Teď ale mám mimořádné podmínky, podporu vedoucího katedry, když potom přijde ocenění od studentů a navrch odměna i z těch nejvyšších míst, tak můžu nad podobnými posměšky jen mírně zvednout obočí.

Nicméně zatím váš přístup není příliš nakažlivý. V českém prostředí jste sám…

ku. Ale na světě určitě ne. Zapojili se některé z nejlepších mozků světa – kromě Wiemana i eso v oblasti umělé inteligence Sebastian Thrun. Ten prohlásil, že největší výzvou, která stojí před těmi nejlepšími, je převést výuku do 21. století. Ale proč jsem tady výjimkou? Kolegové jistě viděli, kolik práce a času mne příprava stojí. I kdybych jim předal své know-how, ještě pořád to desítky hodin budou. Ve  stávajícím systému,

Doc. Zdeněk Hurák, Ph.D. Působí na katedře řídicí techniky FEL ČVUT a vede výzkumnou skupinu zaměřenou na vývoj nových algoritmů pro řídicí systémy. Sylaby i studijní materiály – včetně videí – jsou přístupné na moodle.fel.cvut.cz.

Foto: archiv Zdeňka Huráka

Vypadá to, že ano. Na fakultě, na univerzitě, dost možná i v Čes-


PŘEDNÁŠKY VRCHOLOVÝCH MANAŽERŮ profesionálně odborně online

ŠKODA AUTO | VALEO Home Credit International T-Mobile | ČEZ | Unipetrol Česká pojišťovna | E-ON Huawei | CGI | Raiffeisenbank České Radiokomunikace

LIVE STREAM

ŽIVÉ PŘENOSY SLEDUJTE NA www.TechnicDays.cz

od 1. dubna 2019 v čase od 18.00 Otázky pokládejte živě na

Chcete navštívit některou z firem osobně? Napište nám na info@asacr.cz

/TechnicDays.cz


28 Věda a výzkum Rozhovor s Ondřejem Doule

CES 2019:

VĚDA A VÝZKUM

LAS VEGAS VYMĚNILO HAZARD ZA MNOŽSTVÍ TECHNOLOGICKÝCH SENZACÍ Autor: Filip Šmejkal

Na největším technologickém veletrhu světa letos představilo své nejnovější výrobky a technologie na 4 500 firem. Pozornost návštěvníků vzbudily zakřivená OLED televize či policejní drony. Ve druhém lednovém týdnu si nenechalo každoroční akci ujít 180 tisíc návštěvníků. Internet věcí, 3D tisk, technologie přenosu dat 5G nebo herní souboje konané v prostředí virtuální reality. Už jen úzký výběr témat představených na veletrhu dává tušit, že i letos mají účastníci výstav a konferencí na co vzpomínat. Navzdory černým očekáváním se velkolepá událost nenesla v duchu americko-čínské obchodní války, přesto se počet čínských účastníků snížil asi o 20 %. Do srdce Mohavské pouště se tak i letos sjeli všichni technologičtí giganti

OLED televize Jihokorejský výrobce moderních televizorů na veletrhu uchvátil přihlížející přehlídkou zakřivených obrazovek využívající technologií OLED s  rozlišením 8K. Pro vytvoření obrazu využívají monitory elektroluminiscence, při které vzniká průchodem

Osobní helikoptéra

Pivo z prášku

elektrického proudu speciálním materiálem světlo. Na rozdíl

Rozsah typů představovaných výrobků na největší světové tech-

od LCD není potřeba displej podsvítit, což zajišťuje dokona-

nologické akci nekončí zřejmě nikde. Návštěvníci tak měli v Las

lý kontrast obrazu. Takové televizory jsou navíc lehké a tenké.

Vegas možnost ochutnat pivo čerstvě uvařené kapslovým pivo-

Ve spojení s šestnáctkrát vyšším rozlišením oproti běžným Full

varem, lační degustátoři si mohli dokonce vybrat preferovanou

HD monitorům tak mohli návštěvníci expozice zhlédnout nej-

příchuť. Zkrátka nepřišli ani vegetariáni, kteří na veletrhu mohli

různější přírodní děje v nejvyšší kvalitě.

poznat nejnovější technologie výroby bezmasých hamburgerů

Policejní dron Fenomén osobních dronů dopadl už i na  strážce zákona,

nerozeznatelných od jejich masitých alternativ z fast foodů.

Neviditelné 5G sítě

i na CES 2019 proto firmy představily několik novinek pro jejich

Velkou výzvou budoucího přenosu dat bude zavedení rychlej-

rychlou snadnou přepravu. Praktické létající motocykly už tes-

ší a výkonnější sítě 5G. Téma prolínající všechny technologické

tují policisté v Dubaji, pohledu na  osobní helikoptéry se zase

obory bylo na veletrhu probráno ze všech úhlů i světových stran.

nemohli nabažit věrní fanoušci sci-fi filmů. „Protože je prostor

Vlastní řešení přenosu dat rychlostí až 20 Gbit/s nabízí hned ně-

na zemi omezený, musíme vyřešit výzvy dopravy ve vertikálním

kolik technologických firem, v kontextu podezření ze špionáže

směru,“ vysvětluje Mitch Snyder, jenž stojí v čele jednoho z nej-

však v některých zemích předem odepřou účast ve výběrových

větších výrobců osobních dronů na světě.

řízeních čínským společnostem.

Šéfredaktorka: Magdaléna Sikorová magdalena.sikorova@ekontech.cz | Inzerce: inzerce@ekontech.cz redakce@ekontech.cz | DTP: Michal Polus Redaktoři: Eva Bobůrková, Tereza Došková, Karel Javůrek, Filip Šmejkal, Alžběta Zahrádecká Havlová Vydavatel: ASA (Asociace studentů a absolventů), z.s., Vítězné náměstí 1, 160 00 Praha 6-Dejvice, IČ: 22729283 Číslo 40. | Termín distribuce: únor 2019 | Další číslo vyjde v březnu 2019 Ekontech.cz vychází 6x v akademickém roce | Náklad: 21 000 ks; náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC | Registrace: MK ČR E 20872 | ISSN 2336-307X

Zdroj: Bell

světa, a jak se již stalo zvykem, uvedli zde na trh řadu novinek.


y/ e

BŘEZEN/DUBEN 2019 1

21. 2. 2019

Přijďte si popovídat o kariérních příležitostech v Komerčce!

Potkejte se s námi osobně na veletrzích pracovních příležitostí. Najdete nás na stáncích po celé České republice. Těšíme se na viděnou!

21. 2. Jobs PEF, ČZU, Praha 13. 3. Šance, VŠE, Praha 13. 3. Kariérní den, MENDELU, Brno 20. 3. Career Day, Škoda Auto VŠ, MB 27. 3. VPP, ZČU, Plzeň

2

5. 3. 2019

5. 3. 2019

Soutěž EBEC se zadáním od Valeo

Valeo má vývoj v malíku, i když se s výzvami u autonomních aut pere každý den. Ukažte, jak se poperete VY s jejich výzvou na EBECu!

kb.jobs.cz

Přihlaste se na

3 kdejinde.jobs.cz/clanky/ PŘEDNÁŠKY O ENERGETICE prednasky-o-energetice https://

6. 3. 2019

www.kdejinde.cz/ prednasky (20–38 znaků)

(39+ znaků)

https://ebec.cz

7. 3. 2019 16:15

www.cez.cz/p1 (max.19 znaků) ČVUT Praha, FEL, posl. č. 209 – Fyzikální čtvrtek

Energie pro budoucnost Bohdan Zronek

ředitel divize jaderná energetika ČEZ, a. s.

www.kdejinde.cz/ prednasky (20–38 znaků)

www.cez.cz/p1 (max.19 znaků)

Kde jinde to dokážete

4

www.kdejinde.cz/prednasky

7. 3. 2019

6. 3. 2019 15:30 

14. 3. 2019 10:30

ČVUT Praha, FJFI, ulice Břehová – Kolokvium

Nové jaderné zdroje Petr Závodský

ředitel útvaru výstavba JE, ČEZ, a. s.

VUT Brno, Technická 12, aula prof. Braunera

5

21. 3. 2019 10:00

14. 3. 2019

TU Liberec, aula fakulty strojní

www.kdejinde.cz/prednasky

17. 4. 2019 10:30

https:// kdejinde.jobs.cz/clanky/ prednasky-o-energetice (39+ znaků)

1.–18. 4. 2019 od 18:00

6

1. 4. 2019

Přednášky vrcholových manažerů

Můžete se těšit na ŠKODA AUTO | VALEO Home Credit International | ČEZ České Radiokomunikace

www.technicdays.cz

www.kdejinde.cz/ prednasky (20–38 znaků)

www.cez.cz/p1 (max.19 znaků)

VŠB TU Ostrava, velká aula

Svět (a) energie – energetická mytologie Dana Drábová

předsedkyně SÚJB www.kdejinde.cz/prednasky

Plánujete i vy zajímavou akci? Podělte se o ní s námi na info@asacr.cz


PRESTIŽNÍ ADRESA PRO VÁŠ START-UP Zvyšte prestiž svého podnikání dobrou adresou. podporujeme studentské nápady

Nad rámec virtuálních sídel vám pomůžeme s vedením účetnictví, daněmi a právními radami.

www.evropska-office.cz

EkonTech.cz 40. číslo, únor 2018  

EkonTech.cz vychází na nejprestižnějších technických a ekonomických fakultách v ČR. Víme, kde chtějí budoucí absolventi VŠ pracovat. Studi...

EkonTech.cz 40. číslo, únor 2018  

EkonTech.cz vychází na nejprestižnějších technických a ekonomických fakultách v ČR. Víme, kde chtějí budoucí absolventi VŠ pracovat. Studi...

Advertisement