EkonTech.cz 35. číslo, březen 2018

Page 1

35. číslo | březen 2018 | zdarma | www.EkonTech.cz

časopis pro studenty techniky a ekonomie

„SMRT BITCOINU UŽ BYLA PÁRKRÁT OHLÁŠENA. TEN VŠAK STÁLE ŽIJE,“ ŘÍKÁ MILAN PŮLKRÁBEK KDO BY NECHTĚL BÝT ASPOŇ NA CHVÍLI HACKEREM? KRYPTOMĚNY MĚNÍ SVĚT VĚDY Věda a výzkum

Ekonom

Tech

Kariéra

ByznysVÁŽENÍ ČTENÁŘI,

OBSAH / 35. ČÍSLO

v březnovém čísle jsme se rozhodli zaexperimentovat s obsahem a zvolili jsme tři hlavní témata, která se jako červená nit táhnou celým číslem. Tentokrát si tedy dosyta počtete o kryptoměnách – a to hned z několika úhlů pohledu. Zažila jsem si doslova kryptoanarchistický rozhovor v Paralelní Polis, kde jsem zpovídala Milana Půlkrábka, který mimo jiné spolupořádá Hackers Congress. Do Polis můžete zajít na zajímavé přednášky a dát si kafe nebo pivo za Bitcoiny. S odborníkem Petrem Švendou jsme zase řešili kryptoměny a kyberbezpečnost. A víte o tom, že i akademický svět už má svou kryptoměnu? Ta je navíc specifická tím, že za její těžbou stojí reálná práce v podobě spoluřešení vědeckých projektů.

Komfort v kabině a budoucnost. Jak funguje klimatizace v elektromobilech? /2

Kromě kryptoměn a kyberbezpečnosti jsme se věnovali oboru start-upů. Přemýšlíte o rozjezdu vlastního podnikání? Inspirujte se v rozhovoru o fintechovém start-up projektu Zonky nebo v rozhovoru s šéfem investičního fondu Inven Capital, který hledá start-upy po celé Evropě. Tento fond pátrá po investicích především v oblasti nové energetiky, takže to máme opět hezky propojené s kryptoměnami. Nečeká nás s využitím odpadního tepla z těžby inovativní energetická revoluce? No nechme se vývojem překvapit!

Chytré řešení využití odpadního tepla z těžby kryptoměn? I to je zajímavý start-up z oblasti nové energetiky /6 „Úspěšná firma potřebuje štěstí, nápad a inovativnost. Fintech služba zonky naplňuje vše,“ říká Filip Paseka /8 Smrt Bitcoinu už byla párkrát ohlášena. Ten však stále žije / 12 Kdo by nechtěl být aspoň na chvíli hackerem? Kyberbezpečnost, která jede na plný plyn Enter místo jaderného tlačítka Kryptoměna mění svět vědy

Šárka Bláhová šéfredaktorka

AKADEMIČTÍ PARTNEŘI

/ 18

/ 20 / 22

Svět kryptoměn je dynamický a nevyzpytatelný. Patří do něj i kolísavost hodnoty, podvodné projekty nebo státní kryptoměny / 26

Hezké čtení!

POD ZÁŠTITOU

/ 16

HLAVNÍ PARTNEŘI


KARIÉRA

KOMFORT V KABINĚ A BUDOUCNOST. JAK FUNGUJE KLIMATIZACE V ELEKTROMOBILECH?

Foto: Morris Media

Autor: Šárka Bláhová


Kariéra Petr Nekolný z Valeo

3

Hlavní parketou je pro Petra Nekolného ze společnosti Valeo komfort v kabině. Pracuje v simulačním centru, které se věnuje inovativním technologiím nejen v oblasti klimatizací. Můžete blíže popsat, čím se společnost Valeo v České republice zabývá?

mický, v podstatě není v možnostech člověka, aby obsáhl celou

V současné době je Valeo v České republice zastoupeno tře-

směry, kterým se mohu věnovat. V současnosti jsem zaměřený

mi segmenty. Jeden se věnuje komfortu v kabině, druhý pak

na simulace proudění, více se zaměřujeme na vícefázové prou-

asistenčním systémům, jako jsou například parkovací asistenti,

dění či na aeroakustické simulace. To je velký posun od začátku,

kamery až po systémy pro úroveň 4 autonomního řízení. Třetí

kdy jsme dělali pouze klasické hydraulické výpočty.

se zabývá komponenty pro pohonné ústrojí. Valeo má v ČR 4 závody v Rakovníku, Žebráku, Podbořanech a Humpolci. V Praze je navíc vývojové centrum. Světově je Valeo jeden z největších dodavatelů v automobilovém průmyslu. V České republice

oblast simulací, takže se postupem času krystalizují konkrétní

Pojďme se přesunout k Vašemu hlavnímu oboru – klimatizacím. Jak funguje klimatizace v elektromobilech?

Je pravda, že hlavní zdroj tepla, kterým je spalovací motor,

zaměstnává přes 4500 lidí a je jedním z nejvýznamnějších za-

v elektromobilu chybí. Přichází v úvahu použít současný sys-

městnavatelů v daném oboru.

tém a zdroj tepla nahradit něčím jiným, třeba ohříváním vody

Ve Valeu působíte už 15 let. Jak Vaše kariéra začínala a co dnes máte pracovně na starost?

elektrickým průtokovým ohřívačem. Co se týče chlazení, tam potřebujeme kompresor, který se u elektromobilů pohání vlastním elektromotorem, takže je na spalovacím motoru nezávis-

Do Valea jsem před 15 ti lety nastoupil za účelem vybudová-

lý a je napájený ze stejné sítě jako auto. Klimatizace je jeden

ní simulačního oddělení, jehož práce v podstatě funguje jako

z největších spotřebičů energie v autě. Spotřeba energie má

podpora konstrukce technickými výpočty. Za kariéru ve Valeu

tedy výrazný vliv na zkrácení dojezdu elektromobilů. Proto se

jsem prošel několika pozicemi a projekty, doposud se věnuji

v současnosti hledají alternativní systémy, které by u chlazení

simulacím. V rámci mé profese se věnuji i vzdělávání zaměst-

a výhřevu snížily spotřebu energie.

nanců a v současné době řeším koordinaci mezinárodního simulačního týmu v rámci vývoje systémů klimatizace, takže mám spolupracovníky po celém světě. Ve Valeu jsou pak v kariéře možné dvě cesty. Buď cesta manažerská, kdy se člověk věnuje organizaci a řízení lidí nebo existuje cesta expertní, kdy

Je možné ovládat komfort v kabině skrze moderní technologie třeba na dálku?

V současné době existují nezávislé systémy topení, které nejsou napojené na spalovací motor a v tomto případě to jde. Existují

se člověk zaměří na konkrétní oblast, ve které získává vědomosti a v dané oblasti Valeo prezentuje i v zahraničí. Tou jsem se vydal já a nyní školím na celosvětové úrovni ať už v Číně, Rusku, Brazílii nebo Indii.

Pokud se někdo stejně jako vy chce vydat cestou experta a zajímala by ho práce v simulačním oddělení, měl by mít k této práci nějaké specifické předpoklady?

Já sám jsem absolventem ČVUT FS a v podstatě od základní školy jsem se oblasti výpočtů a návrhů věnoval, můj koníček jsou letadla, tak se můj zájem tehdy točil především kolem nich. Mezi předpoklady určitě patří otevřená mysl, kreativita, otevřenost novým věcem a schopnost naslouchat, mezi základy samozřejmě patří i analytické myšlení.

V jakých faktorech došlo ve Vašem oboru za dobu Vaší kariéry k posunu?

Vývoj na softwarové i hardwarové úrovni je velice rychlý a dyna-

Víte, že Valeo podporuje start-upy na globální úrovni? To, co odděluje Valeo od většiny automotive firem, je to, že ví, jak pečovat o kouzlo, resp. ducha start-up projektů a odmítá centralizovat inovace. Svá výzkumná střediska se snaží propojit se start-up projekty. Ve snaze, jak vytvořit více příležitostí pro inovaci studentů, založilo Valeo v roce 2013 mezinárodní soutěž nazvanou Valeo Innovation Challenge. Právě probíhá registrace týmů na letošní, pátý ročník. Výherci získají kromě finanční odměny 200 000 eur i možnost rozvíjet svůj projekt ve start-up inkubátoru Valeo.


Kariéra Petr Nekolný z Valeo

systémy, které se umisťují do středu stropního prostoru, a jsou rovněž na spalovacím motoru nezávislé. Tyto systémy jsou schopné kokpit vyvětrat nebo vychladit či předehřát a je mož-

Mezi inovace z Vašeho oddělení patří dvouvrstvý systém klimatizace a topení, jak funguje?

Důvodem je snížení spotřeby energie klimatizace v hybridních

né je ovládat z venku. Takové vybavení je dostupné většinou pro

nebo elektro autech, kde spodní vrstva klimatizace distribuuje

segment luxusních aut.

vzduch do prostoru nohou a bere vzduch pouze z kabiny, nikoli

Často se spolu s klimatizací skloňuje problematika ekologické zátěže. Jak je to v současnosti?

z venku. Horní vrstva klimatizace distribuuje vzduch pro výstupy na palubní desce a výstupy na čelní sklo a je zásobována vzduchem z exteriéru nebo z interiéru dle volby řidiče či senzoru

V současné době máme v sériové výrobě ekologičtější systémy.

znečištění vnějšího vzduchu. Systém tedy při chlazení nebo vý-

Hlavním negativním dopadem klimatizace a používání chladiv

hřevu kabiny funguje jako prostředek snížení spotřeby energie,

je vliv na ozonovou vrstvu. To byl ten hlavní důvod, proč dochází

protože do něj vstupuje již předehřátý vzduch.

v systému k několika změnám, které vedou k používání šetrnějších prostředků k udržení komfortu v kabině.

Někteří lidé v autě stráví během dne poměrně dost času. Jaký vliv má kvalita vzduchu na zdraví řidiče?

Máte nějakou vizi do budoucna, kam se obor komfortu v kabině bude posouvat?

Zaměřujeme se stále více na systémy pro individuální komfort, systémy pro autonomní auta, kde se předpokládá, že řidič se

Kvalita vzduchu v autě je zhruba 4krát horší než v okolním

nebude věnovat řízení. Představa je taková, že by se systém učil

prostředí, objem kabiny totiž v podstatě funguje jako koncen-

dle chování člověka a sledoval by, jaké prostředí chce člověk

trátor znečištění. Klimatizace podporuje vyvětrání, vybavujeme

uvnitř auta mít.

klimatizace filtry, které jsou schopny podle typu filtru zachytit prachové částice nebo alergeny. Dále se používají výparníky se speciální povrchovou úpravou proti růstu bakterií. Valeo vyvíjí

Čím je práce ve Valeo zajímavá?

Valeo nabízí velice zajímavé zaměstnanecké benefity, výhodou

i difuzéry, které osvěžují a provoní vzduch v kabině, čímž zlepší

je určitě i mezinárodní kolektiv a možnost propojení s týmy

pocit komfortu.

v zahraničí. Záleží na kreativitě a cílech člověka, čeho chce dosáhnout, Valeo nabízí práci napříč jakýmkoli oborem. Přes výrobu, vývoj až k manažerským profesím.

4

výrobní závody

23 let

1

výzkumné a vývojové centrum

4 500 zaměstnanců

v České republice Pro více informací se podívejte na www.valeo.cz

Zdroj: Flaticon

4


PŘEDNÁŠKY VRCHOLOVÝCH MANAŽERŮ profesionálně odborně online

Sazka | ŠKODA AUTO | Valeo | T-Mobile | České Radiokomunikace | Home Credit International | EmbedIT | Strabag | Česká pojišťovna

LIVE STREAM

Živé přenosy sledujte na www.TechnicDays.cz

od 9. dubna 2018 v čase od 18.00

Otázky pokládejte živě na

/TechnicDays.cz

Chcete navštívit některou z firem osobně? Napište nám: info@asacr.cz


6

Ekonom Petr Míkovec z Inven Capital

CHYTRÉ ŘEŠENÍ VYUŽITÍ ODPADNÍHO TEPLA Z TĚŽBY KRYPTOMĚN? EKONOM

I TO JE ZAJÍMAVÝ START-UP Z OBLASTI NOVÉ ENERGETIKY Autor: Filip Šmejkal

Generální ředitel společnosti Inven Capital Petr Míkovec odpovídá za investice v hodnotách miliard korun. Tým šéfa fondu rizikového kapitálu pod hlavičkou společnosti ČEZ hledá inovativní start-upy po celé Evropě. Čím se společnost Inven Capital konkrétně zabývá?

Jako fond rizikového kapitálu investujeme do start-upů. Investice by měly souviset s dlouhodobou strategií společnosti ČEZ, jež je společně s Evropskou investiční bankou naším investorem. Cílíme tedy především na start-upy s nápady v oboru nové energetiky.

Dají se definovat předpoklady, které musí mít firma, do které se rozhodnete vstoupit?

jich zaměstnanci stíhají vymýšlet a implementovat inovace. Naštěstí se většinou jedná o překvapení v pozitivním slova smyslu.

Jakou firmu považujete za nejlepší nebo nejzajímavější investici?

Uvedl bych například německou firmu sonnen, která původně nabízela bateriové systémy vlastníkům nemovitostí se solárními panely. Dnes navíc vytváří virtuální systém baterií mezi tisícovkami svých zákazníků a s pomocí technologie blockchain nabí-

Start-upy by měly nějakým způsobem narušit status quo a přijít

zí podpůrné služby poskytované provozovateli německé ener-

s inovativním produktem, službou či business modelem, navíc

getické sítě. Nad rámec původně zamýšleného prodeje baterií

by měly prokázat, že umí svůj produkt také prodat reálnému zá-

tedy sama vytvořila nový zdroj příjmů a stala se na světě jednou

kazníkovi. Jejich příjmy exponenciálně rostou. To naznačuje, že ta

z prvních, která podobné služby poskytuje. O úspěšné investici

firma jde správným směrem, nemá však vyhráno, dokud nebude

však můžeme hovořit až poté, co svůj podíl ve firmě dále se

zisková. Hlavní postavou je ale samotný zakladatel, jeho charak-

ziskem prodáme.

ter a schopnost kreativně realizovat svoji vizi i v těžkých dobách.

V jakých zemích hledáte nové investiční příležitosti?

Naši pozornost směřujeme na trh v celé Evropské unii, nově sledujeme také investiční příležitosti v Izraeli, kde vzniká velké množství celosvětově úspěšných start-upů. Zatím převažují investice v Německu, naše společnost již investovala také do firem ve Francii a Velké Británii. Původ firem pro nás však není podstatný a věříme, že v Česku i v dalších zemích brzy nalezneme další firmy k investování.

Narazil jste během své kariéry na firmy, jejichž vývoj Vás po odkoupení překvapil?

Svým způsobem mě překvapil vývoj ve všech firmách. Prostředí kolem nich se velmi rychle mění a udivuje mě tempo, jakým je-

Do roku 2020 by měl investiční fond

Inven Capital proinvestovat přibližně 2,5 miliardy korun K dnešnímu dni proinvestoval

1 600 000 000 Kč


Ekonom Petr Míkovec z Inven Capital

7

jako v kterékoli jiné evropské zemi. V oblasti nové energetiky zatím mnoho příležitostí nevidím, to se však v dohledné době může snadno změnit. Dnes mají Češi stejné šance na uplatnění svých nápadů jako start-upy kdekoliv jinde na světě.

Dokázal byste jmenovat překážky, které mladým podnikatelům nejvíce brání v rozvoji?

Ta hlavní bariéra vězí v hlavách samotných podnikatelů. Nejdůležitější je totiž najít v sobě odvahu budovat firmu, která může uspět i za hranicemi.

Jaké tipy byste poradil studentům a absolventům před založením vlastního start-upu?

Měli by věřit vlastní intuici a soustředit se na to, co je baví a co jim v širším kontextu dává smysl. Hlavním motivem jejich práce by neměl být zisk, ten většinou s jejich činností, která je baví, postupně přijde. Důležité je také obklopit se lidmi, jimž věří a mohou je od samého počátku v jejich aktivitách doplnit. Firmu by pak měli budovat nad hodnotami, které společně s týmem sdílí. Všeobecně by měla firma umět produkt vyrobit i prodat a dobře si rozmyslet, čí peníze využijí na další rozvoj svého projektu.

Doporučil byste absolventům práci ve Vaší společnosti? Čím je tato práce zajímavá?

Myslím, že naší společností vládne velmi dobrá firemní atmosféra, sdílíme společné hodnoty a navzájem se od sebe učíme. Hledáme nové investiční příležitosti, což s sebou přináší častá jednání, výběr firem se však s ohledem na jejich počet musí odehrávat rychle. Naše snaha kulminuje nastavením konečZdroj: Morris Media

ných parametrů investice, volně pokračuje následnou pomocí v jejich dalším rozvoji a vrcholí prodejem strategickému kupci nebo uvedením firmy na burzu. Všechny tyto věci se absolventi v naší společnosti učí paralelně, nemáme téměř žádnou hierarchii, rozhodujeme se konsenzuálně a navzájem své zkušenosti sdílíme.

Vaše společnost nejčastěji investuje do firem profilujících se v oblasti chytré energetiky. Jaká inovativní řešení nově založené společnosti nabízejí?

Máte nějakou vizi do budoucna, jakým směrem se nová energetika bude vyvíjet především?

Již dnes vidíme trend decentralizace celého energetického odvětví, kdy se klasický obchodní model stojící na centralizova-

Investovali jsme třeba do firm y Cloud&Heat Technologies. Při-

ných zdrojích společně s rozsáhlou sítí přenášející elektrickou

náší chytré řešení využití odpadního tepla vznikajícího během

energii až ke koncovým zákazníkům stane postupně minulostí.

provozu datových center, například během tzv. deep learningu

Myslím, že lidé budou mít zájem o kontrolu nákladů spojených

nebo těžby kryptoměn. Díky systému chlazení přenáší až 95 %

s dodávkami energie a budou chtít vědět, zda pochází z čistých

vzniklého tepla ohřátá voda do dalších částí budovy nebo pří-

či neekologických zdrojů. Do popředí se dostane také digita-

mo až do domácností. V tomto segmentu vidíme s rostoucím

lizace, která může i v energetice přispět k mnoha zajímavým

objemem zpracovaných dat a digitalizací obrovský potenciál.

obchodním modelům.

Ve vyspělých zemích se v současnosti fenomén start-upů neustále rozrůstá. Drží v tomto ohledu Česko krok se světem?

Osobně v Česku zaznamenávám obrovský posun. Když jednáme s českými start-upy, vidím podobný drive a pojetí podnikání

Pro více informací o kariéře ve skupině ČEZ se podívejte na https://kdejinde.jobs.cz


KARIÉRA

„ÚSPĚŠNÁ FIRMA POTŘEBUJE ŠTĚSTÍ, NÁPAD A INOVATIVNOST. FINTECH SLUŽBA ZONKY NAPLŇUJE VŠE,“ ŘÍKÁ FILIP PASEKA

Foto: Morris Media

Autor: Šárka Bláhová


Kariéra Filip Paseka ze Zonky

9

Fintech služba Zonky vidí budoucnost ve sdílené ekonomice a moderních technologiích. Ve skupině Home Credit vznikla dynamická fintech firma, jejíž idea je natolik inovativní, že dnes patří mezi jedničku na trhu. Svou kariéru jste začínal u skupiny Home Credit. Na čem jste konkrétně pracoval?

mínu. Klientům, kterým se nedaří takto splácet, ať už z jaké-

Ve čtvrťáku jsem začal hledat uplatnění do budoucna a jednou

Druhá část mé práce je tzv. CRM. Tam se staráme o všechny

z variant bylo zvolit trainee program. Hlásil jsem se do velké

naše klienty, jak o ty, co si půjčili, tak i o ty, kteří investují. Snaží-

čtyřky a do Home Creditu. Uspěl jsem v obou výběrových říze-

me se reagovat na jejich životní cyklus a potřeby.

ních a pak to bylo o tom, vybrat si. Audit mě z hlediska budoucnosti moc nelákal, chtěl jsem něco dynamického s možností vycestovat, takže byl pro mě jasnou volbou Home Credit. Tam

hokoli důvodu, se potom snažíme pomoci různými způsoby.

Můžete čtenářům vysvětlit, jak Zonky funguje?

Idea Zonky je schovaná pod heslem lidé lidem. Firma je po-

jsem tedy začal s trainee programem, pracoval jsem především

stavená na principu sdílené ekonomiky. Na jedné straně jsou

v týmu Řízení rizika v Brně a věnoval se vyhodnocování nových

lidé, kteří si chtějí půjčit, na druhé lidé, kteří chtějí investovat své

strategií. Pak si mě všimli v ústředí Skupiny a tam jsem dělal

volné prostředky. No a uprostřed stojí Zonky, služba, která ten-

na pozici Antifraud analyst. Následovalo cestování, nejprve jsem

to vztah prolíná a protíná poptávku s nabídkou. Zonky funguje

měl na starost evropské země, poté jsem fungoval v Číně a také

jako zprostředkovatel, který se stará o spokojenost jak zákazní-

ve Vietnamu.

ků, kteří si půjčují, tak investorů.

Aktuálně pracujete v Zonky. Proč jste se rozhodl přejít do této firmy?

Proč by si lidé měli půjčit na Zonky a ne v bance?

Cestování bylo skvělé, poté jsme se ale chtěli s přítelkyní usadit

nepotřebuje tisíce poboček a armádu zaměstnanců. Odpada-

v České republice. Tak přišla varianta nastoupit buď do českého

jí tak náklady na držení a shromažďování zdrojů, kterými jsou

Home Creditu nebo do Zonky, což je firma, která je inovativní

zatížené banky. To je ten důvod, proč může Zonky přinášet nej-

a pracuje s novými technologiemi. To mě zajímalo, tak jsem si

levnější půjčku na trhu a zároveň zajímavě zhodnocovat peníze

vybral Zonky. Mého šéfa v Zonky navíc znám z Vietnamu, tak

svých investorů.

Zonky funguje kompletně online, díky moderním technologiím

jsem věděl, do čeho jdu.

Je to tedy tak, že Home Credit nabízí zázemí silné, globální společností s možností práce v cizině a kariérního růstu, ale zároveň je možné se přesouvat třeba do mladší dynamické firmy jako je Zonky?

Skupina Home Credit vždy pracuje hned na několika projektech současně, takže se o tom dá vždy mluvit. Když člověk projeví ochotu a zájem jít do jiné země nebo na jiné oddělení, dá se o tom pokaždé pobavit. Ta možnost tady zkrátka je pro kaž-

P2P služba Zonky zprostředkovala již přes

17 000 půjček

dého, což je super. V Home Creditu je velké inovační centrum, skupina Home Credit se označuje jako fintech. Nejenže pracuje s novými technologiemi a s dalšími fintech zaměřenými firmami, ale jsou tam zkrátka špičkoví inovátoři.

Čím se tedy konkrétně zabýváte ve své práci nyní?

Na začátku půjčky probíhá schvalovací proces. Já se pak v průběhu splácení úvěru starám o to, aby byl splácen dobře a v ter-

Lidé si půjčili více než

2 500 000 000 Kč

Zdroj: Flaticon

kde pracují experti a snaží se vždy přijít s něčím novým. Celá


Foto: Morris Media

10 Kariéra Filip Paseka ze Zonky

Jak byste definoval úspěšný startupový projekt? A jak je na tom Zonky?

prověřeného půjčování peněz mezi lidmi moderní, inovativní

a expertů, kteří mají podnikatelský záměr, kteří odhalí buď díru

Naše březnové číslo se věnuje i tématice kryptoměn. Umožňuje Zonky půjčit si na investici do kryptoměny?

Pro startupový projekt je potřeba malá skupinka nadšenců na trhu, nebo jejichž záměr je extra inovativní a předběhnou tak konkurenci. To byla například Air banka nebo dnes Zonky. Fir-

technologie.

Našim klientům rozhodně nedoporučujeme půjčovat si na in-

ma pak udělá takový skok, že i když je to startup, tak je schopna

vestice do kryptoměn. Půjčka od Zonky je však neúčelová, lze si

zaujmout na trhu takové místo, že ji to absolutně posune, až

půjčit na cokoliv a zkrátka půjčkám na investice z povahy služby

se stane jedničkou na trhu. Je potřeba také štěstí, ale nápad

nejsme schopni zabránit.

a inovativnost stojí na prvním místě. Zonky se to podařilo. Z dynamického startupu vyrostla sebevědomá firma, která vším, co dělá, posiluje svou pozici fintech leadera na českém trhu. To se potvrzuje i na snaze jiných společností kopírovat naše služby nebo reklamy, to je signál, že fungujeme.

Zonky staví na myšlence sdílené ekonomiky, myslíte, že se tento trend bude v budoucnosti rozvíjet a dále prohlubovat?

Pojem sdílená ekonomika se dnes skloňuje všude, ale to, co je

Zonky je definována jako fintech služba. Co v případě Zonky toto označení – tedy fintech, znamená?

Proč je Zonky fintech? Řekněme, že existuje Zonky a okolí, které je plné dat, které chcete nějak shromažďovat, což v tomto množství nejde shromáždit klasickou metodou tužka papír. Proto používáme inovativní nástroje, které nám pomohou efektivně data zpracovat. Celé Zonky funguje v cloudu. Je to o tom, používat techniku všude, kde to jde a automatizovat, to je idea a budoucnost fintechu.

za tímto pojmem, existuje již dávno. Když se vrátíte o 20 let zpátky, kdy se půjčovali VHS, tak to je vesměs to samé. Pokud se podíváte do Asie, tak máte na ulici stovky kol, kde člověk jen přijde, pípne si elektronickou peněženkou a má půjčené kolo a jede. To je prostě minulost i budoucnost a je to pro lidi přirozené. A příkladem je služba Zonky, která přináší do historií

Pro více informací o kariéře ve skupině Home Credit se podívejte na https://homecredit.jobs.cz


Tvoje kariéra v 2018 Našlápnutá kariéra už po škole? Není to nemožné! Díky našemu trainee programu pro absolventy získáš zkušenosti jak z naší centrály, tak i ze zahraničí! JEDINĚ S NÁMI!

Koho hledáme?  Absolventy VŠ nebo studenty posledního ročníku VŠ  Analytika, který se nebojí práce s čísly a umí používat selský rozum  Dobrodruha, který hledá výzvu a sní i o práci v zahraničí  A zároveň někoho, komu nedělá problém se domluvit v anglickém jazyce

Kam se můžeš podívat?

více informací na: www.jedinesnami.cz Hlásit se můžete již nyní, výběrová řízení proběhnou v březnu 2018


TECH

SMRT BITCOINU UŽ BYLA PÁRKRÁT OHLÁŠENA. TEN VŠAK STÁLE ŽIJE

Foto: Morris Media

Autor: Šárka Bláhová


Tech Paralelní Polis a kryptoanarchie

13

Milan Půlkrábek patří k vedení prostoru Paralelní Polis. V Polis se věnují vzdělávání v oblasti kryptoanarchie a svobody, pořádají Hackers Congress a kafe si tady dáte jen za kryptoměny. Co vše se děje v Paralelní Polis?

stranu, pokud chcete vytvořit něco, co by bylo něčím nové a za-

Paralelní Polis je nestátní nezisková organizace, což znamená,

jímavé, tak to je zase extrémně složité. K tomu potřebujete tým

že jsme financováni striktně ze soukromých zdrojů a z vlastního

super krypto odborníků.

provozu. Cílem je vzdělávat lidi v otázkách svobody, v technologiích, které umožňují emancipaci od vynucených autorit, jako jsou například vlády. Nejsme bojovníci proti státu, jak je to často ve společnosti vnímané, ale snažíme se spíše vytvářet paralelní struktury, ne ničit ty stávající. Chceme nabídnout alternativu. Pořádáme přednášky a workshopy, z nichž většina je zadarmo

Těžit Bitcoin je stále obtížnější, základem je přístup k levné energii a vybavenost špičkovým hardwarem. Je dnes těžba Bitcoinu pro obyčejné lidi z domova už v podstatě nemožná?

Hodně často se to přirovnává k těžbě zlata, kde ze začátku sta-

nebo za dobrovolný příspěvek. Máme zde kavárnu, kde se lidé

čila lopata a prostor s dostupným zlatem, postupem času se

mohou seznámit i s fungováním kryptoměn, v bankomatu si

jednoduché zdroje vyčerpaly a technika k získávání je tak složi-

můžete vyměnit státní peníze za Bitcoin nebo Litecoin. Máme

tější a finančně náročnější. Stejně je to s Bitcoinem, těžit může

také coworking, kde mohou pracovat freelanceři. Přednáškovou

každý, jde ale o to, co vytěží. V bitcoinové síti se upravuje nároč-

část zajišťuje v podstatě Institut Kryptoanarchie, kde se pro-

nost těžby podle toho, kolik lidí těží a jaký máte výkon, proto se

mítají i filmy s následnou diskuzí. Další koncept je CryptoLAB,

zvyšuje i její náročnost. Díky regulaci se konečný počet 21 milio-

funguje jako otevřená dílna, kde si můžete vyzkoušet 3D tisk,

nů Bitcoinů vytěží zhruba kolem roku 2130.

virtuální realitu, kurzy programování a další věci. Jednou za rok také pořádáme Hackers Congress.

Mimo jiné pořádáte i Hackerský kongres, který v roce 2017 hostil i Amira Taaki. Chystáte na další ročník pozvat další zajímavé osobnosti z internetové a kryptoanarchistické scény?

Které faktory ovlivňují vývoj kryptoměn?

Kurzové hodnoty vůči dalším měnám jsou ovlivněné politickými rozhodnutími, pokud by zítra v Číně zakázali kryptoměny, tak to s hodnotou Bitcoinu něco udělá. Nikdo však neví přesně co. Někdo si myslí, že vlády takto mohou ovlivňovat cenu kryptoměn, ale potíž je v tom, že ani vlády nemohou přesně vědět, co se

Hackers Congress je událost, na kterou se sjíždějí speakři

vlastně s hodnotou stane, Bitcoin to určitě nezastaví. Existen-

z celého světa, probíhá celý v angličtině. Každý rok se sejdou

ce Bitcoinu je závislá na tom, kolik ho používá lidí, ne kolik stojí

stovky lidí, které zajímá kryptoanarchie, svoboda, kryptoměny,

v dolarech. Smrt Bitcoinu už byla několikrát ohlášena, ale vždy

IT bezpečnost a další témata. V tuto chvíli oslovujeme speakry

to přežil a bude fungovat, dokud ho bude používat jeden člověk.

na příští ročník. V jednání je například Andreas Antonopoulos, což je taková bitcoinová superstar a v Paralelní Polis už byl dvakrát. Jednáme také s hackery jako je Frank Brown. Jednou ze stálic kongresu je také Paul Rosenberg. Snažíme se o velká jména, zkoušíme i Edwarda Snowdena či Juliana Assange. Mi-

Jak vidíte budoucnost kryptoměn? Není možné uvažovat pouze o určité aktuálně trendy kryptobublině, která však nebude mít dlouhé trvání?

U Bitcoinu určité investiční bubliny existují. Bitcoin teď roste,

nulý ročník byl naprosto vyprodaný, poslední lístek jsme zkusili

občas se kurz utrhne směrem nahoru, občas dolu, ale dlouho-

nahodit za 1 Bitcoin, který v té době byl něco kolem 100 000

dobý směr je stoupající. Plno ekonomů přirovnává Bitcoin k Tu-

tisíc korun, moc jsme si od toho neslibovali, ale byl prodaný

lipánové horečce. Občas se to utrhne, ale dosud se nestalo, že

během 12 ti hodin.

by ta bublina splaskla k nepoužitelnosti Bitcoinu, ten tu stále je

Jak moc je reálné založit vlastní kryptoměnu, může to udělat kdokoli?

Aktuálně je kolem 1500 různých kryptoměn. K vytvoření vlastní kryptoměny vám stačí minimální technické znalosti. Můžete vzít zdrojové kódy bitcoinu, které jsou otevřené, změníte jméno a máte kryptoměnu, je to extrémně jednoduché. Na druhou

a má větší a větší hodnotu.

Některé státy kryptoměny zakázaly, jiné o tom uvažují. Myslíte, že něco podobného může reálně hrozit i České republice?

Do hlav politiků nikdo nevidí, možné to je. Na druhou stranu si myslím, že kdyby Česká republika zakázala kryptoměny, tak


14 Tech Paralelní Polis a kryptoanarchie

s tou cenou kryptoměn to reálně moc nehne. V tomto směru

nikdo nic neudělá. Ta firma má na to své právo, my ale může-

tak významná ekonomika nejsme. Zakázat krytpoměny je jako

me hledat alternativy například v podobě decentralizovaných

zakázat chřipku. Můžete to nějak ovlivňovat, ale pokud krypto-

sociálních sítí.

měnu zakážete, a i přesto tu jsou takové typy, které jsou plně anonymní a nejde dokázat, že je vlastníte (Monero), tak to pořád funguje.

Jak by vypadaly změny ať už ve společnosti nebo ve finančnictví a ekonomice, kdyby došlo k přelivu většiny hotovosti do kryptoměn?

Co říkáte na energetickou náročnost těžby Bitcoinu, v některých uznávaných médiích typu The Guardian a další se objevily negativní vize ohledně spotřeby vysoké míry elektřiny.

Těžba Bitcoinu je dost energeticky náročná, na druhou stranu to možná povede k tomu, že se budou hledat levnější a efektiv-

Tato vize není nereálná. Člověka by to asi neovlivnilo v prodá-

nější zdroje energie. Možná to může nastartovat další výzkum

vání nebo nakupování, rohlík si mohu stejně koupit za krypto-

a vývoj. Na druhou stranu Bitcoin nepotřebuje ke svému pro-

měnu nebo měnu státní. Problém by to byl pro státy a centrál-

vozu například velké klimatizované kancelářské prostory, které

ní banky, protože by se stalo nemožným násilně vybírat daně

využívají banky.

nebo zabavit člověku peníze. Pro státy by to asi bylo devastující, pro společnost by to bylo osvobozující.

Jaký máte názor na zákaz reklamy, která se týká kryptoměn, na Facebooku?

Facebook intenzivně řešíme, tady se ukazuje právě problém centralizace. Když máme jednu velkou sociální síť, kterou po-

Foto: Morris Media

užívá většina lidí a ta firma se rozhodne něco změnit, tak s tím


EmbedIT, the IT center of Home Credit Group, belongs to one of the most innovative and client oriented IT companies. People in EmbedIT design, develop and test all key functionalities inhouse using latest trends in IT. In total, there is more than 900 IT professionals, managers and innovators, that are situated in czech locations: Prague, Brno and Ostrava. Ostrava

www.embedit.cz

Martin Hochel JavaScript Expert

Martin is a software engineer with strong passion for JavaScript and clean code. He loves contributing to open source and also runs ngParty meetup group in Prague. Martin loves to travel the world and meeting new people at conferences. He was also part of our first EmbedIT´s hackaton and active mentor of Czechitas Summer School sponsored by EmbedIT. When he’s not busy doing IT miracles you might find him outside on his skate/snow/wake boards.

Would you like to join Martin in his IT adventures? Then join EmbedIT!

< EmbedIT / IT + People + Career >

3 locations

11 countries

16 time zones

3000+ servers

900+ IT

22 data centres

Prague, Brno, Ostrava

we develop financial solutions for

we operate in

running our business

professionals

around the world


16 Tech Petr Švenda z FI MUNI

KDO BY NECHTĚL BÝT ASPOŇ NA CHVÍLI HACKEREM?

TECH

Autor: Filip Šmejkal

Petr Švenda působí jako odborný asistent a pedagog na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity. Patří k předním expertům na kyberbezpečnost a z kryptoměn je dle svých slov přímo nadšený! V České republice patříte k největším expertům na kybernetickou bezpečnost. Hrozí našim datům reálné nebezpečí?

Sám se zabýváte především bezpečností čipových karet. S jakými specifiky se v tomto oboru setkáváte?

Samozřejmě ano. Se vzrůstající hodnotou dat vzrůstá i zájem

tografické čipové karty od začátku navrženy s ohledem na vy-

o jejich zneužití. Zatímco ale v běžném životě umíme nebez-

sokou bezpečnost vůči útočníkům. Včetně těch, kteří kartu drží

pečí většinou rozpoznat a nenosíme v kapse celý svůj maje-

fyzicky v ruce, zkoušejí ovlivňovat její fungování či se pomocí

tek, v tom digitálním se to ještě učíme. A útočníci mívají před

mikrosond snaží přečíst její paměť. Zároveň se jedná i o doce-

běžným člověkem náskok. Nemusí se ale jednat jen o krádež

la tajnůstkářský průmysl, kde není snadné získat popis jejich

dat jako takových, útočník může třeba „ukrást“ výpočetní čas

provedení – částečně kvůli ochraně před konkurencí a částečně

na vašem počítači a rozesílat z něj spam nebo na něm těžit

z historické setrvačnosti. Tedy i nezávislé ověření jejich bezpeč-

kryptoměny.

nosti je obtížnější a chyby mívají větší dopad.

Na rozdíl od většiny jiných zařízení a jejich programů jsou kryp-

JAK FUNGUJE PŘEVOD BITCOINU 1

Bob vlastní privátní klíč k dosud neutracené transakci v ceně 1.37 BTC. ID transakce: 18C5…PmiV Množství: 1.37 BTC Pro: Veřejný klíč Boba

2

ID transakce: bc1q…q8yr Množství: 1.37 BTC Pro: Veřejný klíč Alice Podpis: Bobův soukromý

PUBLIC

PUBLIC

Bob vytvoří novou transakci určenou pro veřejný klíč Alice a podepíše ho svým privátním klíčem.

PRIVATE

PRIVATE

3

Novou transakci vloží mineři do blokchainu. Těžaři spolu soupeří pomocí GPU či ASIC. Bobova transakce je označena jako utracená a je odmítnuta při opakovaném užití.

5 Bitcoin miner

Aličiných 1.37 Bitcoinu může být utraceno jen při znalosti Aličina privátního klíče.

Pokud je Aličin privátní klíč ztracen nebo ukraden, 1.37 BTC je také ztraceno či ukradeno. Alice proto může využívat hardwarovou peněženku s čipovou kartou.

Zdroj: Petr Švenda

4


Tech Petr Švenda z FI MUNI

17

Osobně jsem z nich, nejen z pohledu učitele a výzkumníka, nadšený. Jde na nich velmi pěkně ukazovat spoustu principů z kryptografie jako například digitální podpisy na bázi eliptických křivek, hašovací funkce a hledání částečných kolizí využívaných při tzv. těžení (mining), možnosti anonymizace transakcí nebo způsoby zabezpečení privátních klíčů v peněženkách. Naši studenti si sami staví těžící „farmy“ z grafických karet, píší digitální kontrakty (smart contracts) nebo analyzují historii transakcí ve veřejném blockchainu. Je v tom obrovská energie pramenící nejen z možnosti vydělat nějaké peníze, ale hlavně být součástí něčeho nového. Navíc je drtivá většina projektů kolem kryptoměn programována s otevřeným zdrojovým kódem (open-source), takže i když některé kryptoměny zaniknou, tak po nich zůstane velmi zajímavá a dále použitelná technologie.

Jakým způsobem je možné virtuální měnu zabezpečit proti hackerům? Zdroj: Archiv Petra Švendy

V současné době nejlépe využíváním hardwarové peněženky, při které není privátní klíč nutný pro převod kryptoměny uložen v souboru na počítači, ale v čipové kartě s vlastním displejem, kterou je velice obtížné kompromitovat, i když útočník zcela ovládne váš počítač. Navíc lze privátní klíč rozdělit na dvě či více částí, opět pěkná ukázka konceptů z kryptografie v praxi.

Řeší se v současné dobře nějaký velký či aktuální problém/incident, který se týká kybernetické bezpečnosti?

Učí se v dostatečné míře čelit moderním bezpečnostním hrozbám také studenti informaticky zaměřených studijních oborů na vysokých školách?

Poptávka po absolventech v oblasti počítačové bezpečnosti

Právě minulý rok se nám podařilo odhalit velmi závažnou zra-

je obrovská. Jen umět nainstalovat antivirus a firewall dnes už

nitelnost v čipových kartách jednoho z největších výrobců –

nestačí. My studenty učíme, jak nalézt stopy exfiltrace firem-

způsob, jakým generoval privátní klíče byl vadný a umožňoval

ních dokumentů v zachyceném síťovém provozu, psát exploit

útočníkům jeho hodnotu z veřejné části dopočítat. Tyto čipy se

na zranitelný program, a naopak se takovým chybám ve vlast-

používají v elektronických občankách několika zemí včetně Slo-

ním programu vyhnout nebo jak vytvořit třeba již zmiňovanou

venska, Estonska či Španělska a také třeba pro ukládání klíčů

peněženku na kryptoměny.

pro šifrování disku programem Microsoft Bitlocker. Ve spolupráci s výrobcem jsme pak pomáhali mapovat a řešit dopad problému, který vedl k zneplatnění desítek miliónů uživatelských certifikátů, komunikaci s bezpečnostními týmy Microsoftu, Googlu nebo třeba i GitHubu a vydání softwarových záplat od většiny výrobců notebooků.

Je na denním pořádku, že se z médií dozvídáme zprávy o vývoji kryptoměn. Považujete jejich nákup z kybernetického hlediska za bezpečný?

Je vůbec z pohledu kantora možné zachytit všechny nejnovější trendy a triky v kybernetickém zločinu? Nakolik využijí Vaši studenti aktuální znalosti za několik let?

Zachytit všechny samozřejmě možné není, naším cílem je vysvětlit důležité principy, na kterých tyto triky a následná obrana proti nim stojí – a ty se mění již pomaleji. Na aktuálních způsobech provádění útoků si tyto obecnější principy studenti ale osvojují. Zcela nejdůležitější je studenty pro počítačovou bezpečnost nadchnout, což lze naštěstí většinou snadno – kdo by

Nákup samotný z pohledu provedení platební transakce bez-

nechtěl být aspoň na chvíli hackerem? A díky tomuto nadšení

pečný být může – stačí třeba využít Bitcoin bankomat nebo

je pak sledování novinek v oboru i po ukončení školy nejen nut-

běžný SEPA převod na některou ze zavedených burz krypto-

ností, ale i radostí.

měn. S udržením hodnoty takové investice je to složitější – kryptoměny mohou narůst nebo propadnout o desítky procent denně a opakovaně se to děje.

Vidíte v boomu virtuálních měn více pozitivního či negativního?

Zajímalo by Vás studium na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity? Podívejte se na https://obory.fi.muni.cz


18 Tech Kyberbezpečnost ve ŠKODA AUTO

KYBERBEZPEČNOST, KTERÁ JEDE NA PLNÝ PLYN

TECH

Hackeři, krádeže osobních i firemních dat a spousta dalších rizik číhá v dnešním kybersvětě na každém rohu. Zabezpečení informačních a datových toků je tak jedním z nejzásadnějších úkolů pro IT specialisty. Neopatrnost se trestá, a proto si tyto komodity ochraňují i v nej-

kde úložiště datového centra pojme v současné době neuvěři-

větší české automobilce jako oko v hlavě. Nejen o tom se může-

telných 17,2 petabytů (PB) dat. To už je slušná porce, co říkáte?

te dozvědět mnohem více i v jednom z vědeckofantastických

Pro lepší představu to je kapacita 134 375 mobilních telefonů

příběhů edice Backend Stories, která čtenářům představuje to

s pamětí 128 GB. Ve Škodovce mají dokonce v plánu datová

nejzajímavější z prostředí ŠKODA IT.

centra rozšiřovat, a to se zapojením těch nejmodernějších technologií současnosti. Data a informace se ale dají i zneužít a míra zneužívání se v současné době bohužel stále zvyšuje. Zajištění jejich bezpečnosti je proto ve firmách i státních institucích oprávněně úkolem číslo jedna. Největší slabinou mnoha uživatelských účtů je stále často velmi nízká úroveň jejich zabezpečení. Lidé vůbec nedbají na pravidelnou obměnu ani na „sílu“ hesel, která se tak často stávají snadno odhadnutelná a zneužitelná. Zcela běžnou chybou je například použití jména a příjmení, data narození, či jméno manželky nebo manžela. To jsou údaje, které hackeři bez velkých problémů odhadnou a po 20–30 pokusech se na takový účet přihlásí. Dnešní „digitální doba“ nejrůznějším rizikům do značné míry nahrává

Zdroj: ŠKODA AUTO

a proto je potřeba se tomuto trendu přizpůsobit a přizpůsobit mu i bezpečnostní systémy. Díky centrální správě IT je kvalita ochrany dat a informací v největší české automobilce na vysoké úrovni. Ve Škodovce mají nastavena přísná pravidla pro ochranu dat a informací už dlouhou dobu a jedním ze základních cílů centrální správy je například důsledně filtrovat přístupy na škodlivé internetové stránky. Zabezpečení firemních a osobních dat zajišťuje v automobilce oddělení IT Security. Informační systémy, Big Data, sociální sítě a také konektivita umožňují shromažďovat data a informace na jednom místě a efektivně je využívat pro potřeby zákazníků i automobilky samotné. Objem dat a informací určených k ochraně roste exponenciálně s počtem přibývajících systémů, které je využívají. Jinak tomu není ani ve Škodovce,

Chcete bránit Škodovácká data IT štítem vašich schopností? Jděte na www.skoda-kariera.cz, kde se dozvíte víc o našich stážích a možnostech vedení závěrečných prací!


Tech Kyberbezpečnost ve ŠKODA AUTO

19

Na všech pracovních počítačích je také trvale udržována tzv.

To a spoustu dalších bezpečnostních pravidel, principů a před-

aktivní ochrana prostřednictvím antivirů, malware detection, či

pokladů chrání pravděpodobně nejcennější komodity „digitální

personálního firewallu. Vzhledem k rozsahu IT aktivit je Škodov-

doby“ před zničením, poškozením nebo zneužitím. Ve společ-

ka pod neustálými útoky hackerů. Většina z toho jsou jen nudné

nosti jako je ŠKODA AUTO, je bezpečnost IT předpokladem pro

automatické věci. Aby však byli připraveni na nejhorší, tak se

bezproblémovou výrobu spolehlivých aut.

zároveň škodováčtí nebo externí ajťáci pokoušejí prolomit zabezpečení všemi možnými způsoby. Když se jim to podaří, zjistí, kde je trhlina a tu zacelí.

BACKEND STORIES ODHALUJÍ PŘÍBĚHY Z IT BUDOUCNOSTI Povídková vědeckofantastická edice z prostředí IT světa, která v loňském roce sklidila s první povídkou 100 miliard neuronů úspěch, přichází s novým příběhem ‚‚21 ÚDERŮ“. Kultovní autor František Kotleta v akčním sci-fi thrilleru odhalí krvavé magické praktiky IT průmyslových špiónů, kteří útočí na českou automobilku. Neobyčejného případu se ujímá ostřílený agent Kosek, specialista na svět paranormálních jevů a jeho parťačkou se stává IT expertka Andrea ze ŠKODA IT. Před jedinečnou dvojící stojí nelehký úkol. O co jde Východním IT špiónům? Samozřejmě o ten nejdůležitější projekt blízké budoucnosti, o Projekt X za-

které se stalo inspirací pro tyto sci-fi příběhy. Pomyslnou ky-

bývající se technologiemi autonomních vozů. Proto neváhají

bertřešničkou na dortu je pak i knižní vydání celé povídky

sáhnout po těch nejzákeřnějších magických praktikách.

po uveřejnění poslední kapitoly na internetu. Sledujte souboj na život a na smrt. Tohle nebude procházka růžovým softwaro-

Příběh se odehrává v online prostoru na stránce backendsto-

vým parkem. Špiónům je třeba zasadit drsný úder a vy může-

ries.cz, kde každý týden čeká na čtenáře nová kapitola z po-

te být u toho. Přečtěte si fantastický příběh odhalující temnou

stupně odhalovaného titulu. Povídky jsou doplněny nejen

stránku vyspělého světa IT.

originálními kresbami, každou kapitolu doprovází interaktivní gamifikace a bonusový obsah. Pro pohodlné čtení na mobilních zařízeních je pak připravena i intuitivní a lehce ovladatelná čtečka. Na stránce backendstories.cz si čtenáři mohou najít stále přibývající zajímavosti o projektech a práci v prostředí ŠKODA IT,

Prožijte na www.backendstories.cz sci-fi příběh na vlastní kůži. Poznejte agenta Koska a ajťačku Andreu, poznejte ŠKODA IT!


20 Tech Kybernetické zbraně

ENTER MÍSTO JADERNÉHO TLAČÍTKA

TECH

Autor: Martin Jonáš

Severní Korea už kybernetickou zbraň několikrát naostro nasadila. Podle všeho ale počítač jako strategický nástroj otestovaly i USA, Izrael nebo Rusko. Nebyla to technická neznalost, co je zastavilo. Pokus severokorejských hackerů ukrást z newyorské pobočky americké cent-

WannaCry jako důkaz

rální banky miliardu dolarů ztroskotal na banální gramatické

Každodenním úkolem severokorejských hackerů není ochro-

chybě: místo slova „foundation“ zadali „fandation“. I tak z jejich

movat vojenskou sílu nepřítele. Je jím internetové loupežení

akce vzešel pro režim Kim Čong-una spektakulární lup, celkem

ve velkém.

81 milionů dolarů ukradených ve jménu diktatury. Pomocí útoků a banky, skrze soukromé účty a počítače, zísA byla to opět z velké části náhoda, co zabránilo počítačovým

kává hospodářskými sankcemi obklíčená země obrovské pro-

mágům ze Severní Koreje změnit operaci, známou pod ná-

středky, které podle britské tajné služby odpovídají až třetině

zvem WannaCry, v kybernetický kolaps epochálních rozměrů

hodnoty exportu celého státu. A naléhavá potřeba režimu zís-

se škodami v řádu až desítek miliard dolarů. Přesněji, náhoda

kat zahraniční valuty vedla i zatím k největšímu hackerskému

pomohla třiadvacetiletému britskému expertovi odhalit cestu,

útoku dějin.

jak nákazu zastavit, aniž musel s notebookem vstát z postele v domě svých rodičů.

V květnu 2016 udeřil na tisíce počítačů ve zhruba 150 zemích virus WannaCry. Jednalo se o tzv. ransomware, tedy program,

Severokorejské kybernetice se svět ještě nedávno vysmíval. Stej-

který zablokuje počítač a od uživatele za jeho opětovné od-

ně tak si ale svého času dělal posměšky z tamního raketové-

blokování vyžaduje výkupné. Výsledkem nákazy byly kromě

ho programu. Teď už si stratégové velmocí uvědomují, že moc

finančních ztrát i vážné problémy veřejných služeb hned v ně-

severokorejských počítačových hackerů se mění ve zbraň, srov-

kolika státech. V Británii museli v nemocnicích rušit operace,

natelnou s tanky nebo letadlovými loděmi. Útočníkovi, který se nechce nebo nemusí řídit mezinárodními pravidly, umožňuje provést bolestivý a bezpečný úder.

Škola pro hackerské talenty Právě Severní Korea přestavuje v tomto ohledu příkladný studijní materiál, i když je to na první pohled, vzhledem k obecné chudobě a technické zaostalosti tamní počítačové infrastruktury, paradoxní. Podle informací New York Times má severokorejská jednotka, zasvěcená kybernetickým operacím, zhruba 6 tisíc mužů. Vybíráni jsou už v útlém věku na základě svého nadání. Vzdělání a informace získávají i v zahraničí, skrytí za diplomatickou imunitu. Zásluhu na rozkvětu kybernetických akcí uzavřené diktatury měl i její minulý vládce. Otec současného vůdce, Kim Čong-il, byl považován za nadšeného fanouška nejen hollywoodských filmů a krásných blondýnek, ale i internetu.

Natanz, město známé nejen svými památkami, ale i jako centrum íránského jaderného programu a jeden z terčů viru Stuxnet.


Tech Kybernetické zbraně

21

ve Španělsku na několik hodin vypadly telefonní sítě, potíže

program. Dodnes není jasné, kdo Stuxnet vyvinul a vypustil.

měly i německé dráhy.

Nejčastěji se mluví o spolupráci americké a izraelské armády.

Stratégovo dilema: kam vést protiúder? WannaCry experimentálně a pro řadu institucí bolestivě proká-

Ve stejné době uvažovalo vedení obou těchto zemí o vojenském úderu proti íránským jaderným zařízením. Ten by měl nepochybně za následek obrovský konflikt. Virus možná vyostřil nepřátelství, ale k válce nevedl.

zal, že kybernetický útok se může zcela reálně změnit ve strategickou zbraň. Scénáře jako je napadení jaderné elektrárny nebo

A o výhodnosti kybernetických operací ví svoje i ruské prostře-

řízené vypuštěné vodní přehrady se ze světa sci-fi stěhují do re-

dí. Americké, německé či nizozemské šetření sice v souvislosti

álných úvah generálních štábů.

s hackerskými útoky přineslo řadu indicií či přímo obvinění vůči blízkému okolí ruského prezidenta, za akcemi ale většinou stojí

A zároveň se ukazují specifika kybernetického válčení. Na rozdíl

hackerské skupiny jako „Fancy Bear“ nebo „Snake“. Jejich napo-

od běžného aktu nepřátelství je útočník do značné míry chrá-

jení na centrální úřady je snadné popřít. Jak řekl sám ruský pre-

něný před odvetou anonymitou světové webové sítě. Určová-

zident, jejich pachatelé mohou být „patrioti“, se kterými nemá

ní zdroje nákazy je složité a zdlouhavé. Severokorejští hackeři

jeho vláda nic společného.

Zdroj: Adobe Stock

navíc podle všeho z části operují ze zahraničí, zejména z Číny. Na koho v takovém případě cílit odvetný útok, který agresora

Jak zvláštní a napůl neprostupný je svět kybernetických operací,

pro příště zastraší?

o tom svědčí i zmiňovaný příběh Marcuse Hutchinse, který zastavil virus WannaCry. On sám čelil obvinění za šíření jiných virů.

Tento faktor ale ve svůj prospěch nepoužívá jen severokorejský režim. V roce 2010 se v Indonésii, v Indii, ale zejména v Íránu začal šířit virus Stuxnet. Hlavním cílem byla jaderná zařízení v Bušéhru a Natanzu. Jejich potíže zpomalily íránský jaderný

Autor je redaktorem České televize


22 Věda a výzkum Kryptoměny a věda

KRYPTOMĚNA MĚNÍ SVĚT VĚDY

VĚDA A VÝZKUM

Autor: Jan Novák

Oblast kryptoměn je vysoce kompetitivní prostředí. Není velkou spekulací, že do budoucna přežijí pouze ty nejsilnější, respektive pouze ty, které nabízejí něco unikátního. To je patrné i na žebříčku nejobchodovanějších kryptoměn,

coinu, zkonzumuje do budoucna provoz této kryptoměny více

kde dominuje historicky nejstarší Bitcoin, jemuž sekunduje

elektrické energie než celé USA. A to již v červenci 2019! Ačko-

Ethereum s téměř geniálním způsobem provádění transakcí

liv lze taková prohlášení vnímat s jistou rezervou, již dnes dle

či kryptoměna Ripple jedinečná pro svoji centralizaci. To, čím

analytiků ze serveru Digiconomist zkonzumuje provoz Bitcoinu

jednotlivé kryptoměny nejsou specifické, je způsob jejich těžby.

více elektrické energie než země jako Maďarsko či Irsko, s tím,

Existuje sice celá řada algoritmů, pomocí kterých těžba probí-

že tato spotřeba roste v podstatě exponenciálně. A to mluvíme

há, samotná těžba je však početní zpracování zcela abstrakt-

pouze o jedné kryptoměně.

ních dat. Existuje však alternativa v podobě měny Gridcoin, kde je za těžbou schováno mnohem více, než je tomu v případě

Unikátní je v tomto ohledu kryptoměna Grindcoin. Na první po-

jiných kryptoměn.

hled se tato kryptoměna může jevit jako každá jiná. Standardní multiplatformní peněženka, transakce prováděné v peer to

Těžba kryptoměn je z globálního hlediska neuvěřitelně ener-

peer síti ukládané pomocí technologie blockchain a také trojí

geticky náročná aktivita. Americký meteorolog Eric Holthaus

způsob samotnou měnu získat. Směnou za jinou měnu, potvr-

odhaduje, že pokud nedojde ke změně provádění transakcí Bit-

zováním transakcí a těžbou. A samotná těžba je to, oč tu běží. pokračování na str. 24 >>>

Ptali jsme se akademiků RNDr. Petr Švenda, Ph.D., Fakulta informatiky, Masarykova univerzita

být potřeba přenášet obrovská data tam, kde jsou výpočet-

Jaký je Váš názor na využití dobrovolnických sítí pro distribuované výpočty ve vědě, jako je například projekt BOINC?

Považujete za správné zkombinovat distribuované výpočty s těžbou kryptoměny, tedy odměňovat dobrovolníky za poskytnutý výpočetní výkon kryptoměnou s hypotetickou finanční hodnotou?

nejen pro dobrovolnické počítání – lze jej využít na snadnou

stávají token se silně spekulativní hodnotou. Navíc je otázka,

distribuci výpočetních úloh i na vlastních strojích. Velmi důleži-

zda stále zůstávají dobrovolníky, když jsou určitým způsobem

té je dobrovolníky svým projektem opravdu zaujmout, protože

placeni – spíše je to využití naivity dobrovolníků a jejich víry,

jich nyní mají na výběr celou řadu.

že časem bude hodnota Gridcoinu podobná, jako např. Bit-

Ve kterých oblastech vědeckého výzkumu se mohou distribuované výpočty uplatňovat?

jsou data již uložena.

Spíše ne. Je potřeba dobrovolníkům jasně vysvětlit, že do-

coinu. Opravdu zajímavé by bylo vytvořit systém, ve kterém by samotný algoritmus těžby prováděl namísto např. SHA-2 haše použitého u Bitcoinu užitečnou operaci – je ale obtížné

Opravdu v široké škále – tam kde potřebujete zpracovat

zkombinovat potřebnou flexibilitu (jiné operace se použijí pro

velká data nebo provést intenzivní dlouhý výpočet. Fakt, že

hledání léků a jiné při faktorizaci velkých čísel) a energetickou

je výpočet distribuovaný, může mít i další výhody – nemusí

úspornost. To ale zmiňovaný Gridcoin nedělá.

Foto: Archiv Petra Švendy

BOINC je velmi přínosný program, a to

ní stroje, ale naopak přenést výpočetní program tam, kde


CHCEŠ DOKÁZAT VELKÉ VĚCI? VYSTUDUJ TECHNICKOU ŠKOLU A DÁME TI ŠANCI UKÁZAT, CO V TOBĚ JE.

Sleduj KDEJINDE.cz

Kde jinde to dokážete


24 Věda a výzkum Kryptoměny a věda

Na rozdíl od ostatních měn při těžbě Gridcoinu neřešíte zcela

lidí jsou uživatelé oceňováni pomocí takzvaných Cobblestones.

abstraktní výpočty, ale zpracováváte reálná data a tím pomáhá-

Cobblestones se nedají dále směnit a jsou jen ukázkou toho,

te řešit současné vědecké problémy a výzvy.

jak je uživatel v řešení úloh aktivní, respektive kolik toho počítač uživatele vlastně vyřešil, jedná se tak pouze o jakýsi žebříček.

Celý Gridcoin je nadstavbou mnohem staršího projektu a tím je

Tento způsob odměny je možná lákavý pro technické nadšen-

síť Berkeley Open Infrastructure for Network Computing, častěji

ce a zároveň altruisty, široké masy však oslovit nemůže. Autoři

označovaná pod zkratkou BOINC. BOINC je systém s otevřeným

Gridcoinu se toto však rozhodli změnit a jak se zdá, poměrně se

zdrojovým kódem, zajišťující provoz dobrovolnických distribuo-

jim to podařilo. Jednoduchým provázáním klientu BOINC s pe-

vaných výpočtů. Do provozu vstoupil již v roce 2002, tedy před

něženkou Girdcoin totiž uživatel přestává být odměňován pou-

jakoukoliv kryptoměnou. V principu se jedná o rozštěpení slo-

ze v Cobblestones, ale také pomocí měny Gridcoin. A samotný

žitého výpočetního procesu na dílčí části a následnou distribu-

Gridcoin si žije vlastním životem, v současnosti odpovídá jeden

ci těchto dílčích částí ke koncovým uživatelům s nainstalova-

Gridcoin asi 6 centům amerického dolaru.

ným klientem BOINC na svém počítači či dokonce mobilním telefonu. Participující zařízení se posléze dělí o volitelnou část

Na to, že má Gridcoin a tím i BOINC budoucnost, poukazuje

svého výkonu a pomáhá tak s řešením úloh jako je například

skutečnost, že se o některé projekty zajímají a investují do nich

hledání nových léčiv, zpracování signálů z vesmíru či předpo-

společnosti jako například IBM. Zároveň jsou výstupy získa-

vědi vývoje klimatu. Výběr řešených úloh je na daném uživateli

né pomocí těchto projektů publikovány v impaktovaných vě-

a je opravdu z čeho vybírat. Kromě příjemného pocitu, že třeba

deckých časopisech. Kompletní seznam publikací lze nalézt

Váš počítač vyřeší úlohu, která pozitivně ovlivní životy mnoha

na webu BOINC.

Zdroj: kurzy.cz

0,5 14. 3. 2018

0,4

0,5 13. 3. 2018

17. 3. 2018

0,5 12. 3. 2018

0,4

0,5 11. 3. 2018

16. 3. 2018

0,5 10. 3. 2018

0,4

0,5 9. 3. 2018

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

2. 3. 2018

3. 3. 2018

4. 3. 2018

5. 3. 2018

6. 3. 2018

Čeká Gridcoin za pár let podobný boom jako tomu bylo u Bitcoinu?

15. 3. 2018

0,5 8. 3. 2018

0,7 1. 3. 2018

0,6 7. 3. 2018

28. 2. 2018

0,6

0,7 27. 2. 2018

26. 2. 2018

0,7

HODNOTA GRIDCOINU V USD


www.kb.jobs.cz


EKONOM

SVĚT KRYPTOMĚN JE DYNAMICKÝ A NEVYZPYTATELNÝ.

Zdroj: Adobe Stock

Patří do něj i kolísavost hodnoty, podvodné projekty nebo státní Autor: Filip Šmejkal kryptoměny


Ekonom Svět kryptoměn

27

V poslední době vzniklo ve virtuálním prostoru množství nových druhů kryptoměn a další světlo světa teprve poznají. Které z nich mají šanci na úspěch a jaké upadnou po čase v zapomnění? Po pádu Bitcoinu před loňskými Vánocemi nabíraly nové

proběhly v krátkém čase, měly by být hlášeny orgánu pro sle-

druhy kryptoměn druhý dech. Mezi finančníky se najednou

dování praní peněz,“ pokračuje prohlášení.

čím dál častěji začaly skloňovat pojmy jako Ethereum nebo Ripple. Bez jejich znalosti se v diskuzích o investicích do vir-

Soul se tedy snaží pouze zabránit finančním podvodům, což

tuálních měn znalec najednou neobešel. Vlastní kryptomě-

pro trh s kryptoměnami neznamená likvidaci. Na jihu Korej-

nu si v dnešní době může založit takřka každý a s narůstající

ského poloostrova toto téma v médiích i kvůli vraždě jedno-

poptávkou se s novými druhy virtuálních platidel roztrhl pytel

ho z představitelů regulace kryptoměn Jung Ki-joona zaují-

– vždyť nejznámější servery reflektují kurzy půldruhého tisíce

má přední strany největších periodik.

z nich. I přes razantní pokles jejich hodnoty během prvních měsíců tohoto roku a často zmiňované volatilitě (kolísání kurzu) stále zůstává investice do kryptoměn zajímavou obchod-

Neodolatelná investice, nebo Ponziho schéma?

ní příležitostí, přestože vycítit tu pravou dobu k nákupu, je

Kromě nových příležitostí k investování se však na síti stále čas-

skutečně tvrdý oříšek.

těji objevují podvodné servery cílící především na nezkušené investory. Kvůli absenci jakékoli regulace kryptoměn však jejich

Padá Bitcoin, něco si přej

jednání dokonce ani nemusí překročit zákon. Majitelé podvodných stránek lákají investory často prostřednictvím reklam

Většina kryptoměn reagovala prudkým poklesem kurzu, pře-

na dezinformačních serverech, poznávacím znakem je přitom

devším na plánovanou regulaci kryptoměn v Jižní Koreji. Cena

velmi špatná grafická úroveň reklamních bannerů a příslib ne-

nejpopulárnějšího Bitcoinu mířila nezadržitelně ke dnu a své-

reálně vysokého zisku ve výši až několika stovek procent za mě-

ho velkého bratra stejným způsobem následovaly také ostatní

síc. Nabízená virtuální měna svým názvem navíc ke většímu

měny. Asijský tygr však nakonec oznámil pouze záměr virtu-

zmatení investora často připomíná některé z existujících pla-

ální měny více regulovat. Mezi regulace patří například zákaz

tidel. Držitele podvodných měn čekají vysoké bonusy za nově

anonymních účtů na kryptoměnových burzách. „Je-li částka

přivedené investory a další prémiový příděl kryptoměny za nové

transakce vyšší než 10 milionů jihokorejských wonů za den,

obchodující na další úrovni pyramidy – koncept tedy nápadně

více než 20 milionů wonů po dobu sedmi dnů nebo transakce

připomíná nelegální Ponziho schéma.

Nejznámější kryptoměny BITCOIN Internetová nejznámější platební síť a kryptoměna, která je plně decentralizovaná.

LITECOIN Měna založená na bitcoinu, využívá však algoritmu scrypt, umožňující rychlejší těžbu a transakce.

ETHEREUM Kryptoměna a zároveň virtuální stroj pro provádění chytrých kontraktů.

RIPPLE Měna založená na bázi distribuovaných výpočtů. Není decentralizovaná.


28 Ekonom Svět kryptoměn

VÝVOJ KURZU ETHEREA VŮČI DOLARU ZA POSLEDNÍ ROK 1 500 $

1 424 $ 13. 1. 2018

1 200 $

Zdroj: coinmarketcap.com

900 $ 600 $ 300 $ 0$

17. 4. 17

10. 7. 17

Nevýhody kryptoměn?

2. 10. 17

25. 12. 17

19. 3. 18

roasijské ekonomické unie,“ oznamoval ruský ministr komunikací Nikolaj Nikiforov ještě v říjnu.Kryptorubl se má stát jedinou tamější legální kryptoměnou a ruští ekonomové v něm vidí také

Kolísavost hodnoty

možnost, jak obejít protiruské sankce po anexi Krymu.

Energetická náročnost těžby

To virtuální platidlo Venezuely se obliby investorů při všem

Nutnost investice do speciálního hardwaru

optimismu s největší pravděpodobností nedočká. Státní kryp-

Podvodné projekty

ze, inflací zmítaná země disponující největšími celosvětovými

toměna petro má zmírnit dopady vrcholící ekonomické krizásobami ropy se stejně jako Rusko snaží především vyhnout západním ekonomickým sankcím. Hodnotu každého z 82 mi-

Všichni podvodníci se přitom drží podobného modelu: nabí-

lionů vydaných tokenů kryje jeden barel ropy, prezident Nico-

zená měna skutečně existuje a v době investice nabízí velmi

lás Maduro již začal lákat investory v předprodeji zahájeném

vysoký výnos, nelze ji však nikde směnit a investoři mají slíbe-

na konci února.

né, že mohou tučný obsah svého účtu vybrat až po určitém datu, kterého se však pochopitelně nikdy nedočkají. Zakladatel kryptoměny místo toho obchodování s ní ukončí a investorům zbydou kromě mnoha bezcenných mincí virtuální měny oči pro pláč. Identitu pachatele skrytého za virtuální bariérou přitom prakticky nelze odhalit.

Zlato diktátorů O prodej vlastní kryptoměny se snaží také některé státy. Největ-

Kam si kryptoměny uložit? Elektronické nebo papírové peněženky Softwarové peněženky – mobilní a počítačové Hardwarové peněženky

ší pozornost vzbudila iniciativa Ruska. „S jistotou prohlašuji, že

Burza

brzy emitujeme vlastní kryptoměnu. Pokud bychom tak neo-

Softwarové peněženky – mobilní a počítačové

známili nyní, do dvou měsíců by tak učinili naši sousedé z Eu-

Šéfredaktorka: Šárka Bláhová sarka.blahova@ekontech.cz | Inzerce: inzerce@ekontech.cz redakce@ekontech.cz | DTP: Michal Polus Redaktoři: Filip Šmejkal, Lucia Hronková, Martin Jonáš, Michal Pšurný, František Mašek, Jan Novák Vydavatel: ASA (Asociace studentů a absolventů), z.s., Vítězné náměstí 1, 160 00 Praha 6-Dejvice, IČ: 22729283 Číslo 35. | Termín distribuce: březen 2018 | Další číslo vyjde v dubnu 2018 Ekontech.cz vychází 6x v akademickém roce | Náklad: 21 000 ks; náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC | Registrace: MK ČR E 20872 | ISSN 2336-307X


Nadace Unipetrol podporuje nadané studenty a poprvé rozdělila mezi studenty přes 1,5 milionu korun. Celkem stipendium získalo 40 studentů, z toho 22 středoškolských a 18 vysokoškolských. Stipendijní program Nadace Unipetrol úspěšně završila Stipendijní program pro školní rok 2017/2018. O stipendia nadace se ucházelo 81 studentů středních a vysokých škol z celé České republiky. Nejúspěšnější byla Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, jejíž studenti obdrželi celkem devět stipendií, a Střední škola logistiky a chemie v Olomouci se šesti stipendisty. Téměř dvě třetiny podpořených studentů tvořily dívky. Žádosti studentů přírodovědných a technických oborů na středních a vysokých školách individuálně vyhodnotila správní rada na základě

Osmnáct vysokoškolských studentů obdrželo stipendia na setkání v Písecké bráně na pražských Hradčanech

studijních výsledků, sociální a ekonomické situace, ostatních aktivit studenta a samozřejmě podle jeho studijních a kariérních plánů do budoucna.

Slavnostního předávání stipendií středoškolským studentům se zúčastnil i vědec Michael Londesborough

Grantový program pro školy V listopadu spustila Nadace Unipetrol Grantovou výzvu pro střední školy, které až do 1. února 2018 mohou žádat o finanční podporu na realizaci svého vědeckého projektu. Ty nejzajímavější a nejpřínosnější projekty získají finanční grant ještě ve školním roce 2017/2018. Na podporu školních vědeckých projektů vyčlenila nadace 3 miliony korun.

www.nadaceunipetrol.cz