Page 1

32. číslo | listopad 2017 | zdarma | www.EkonTech.cz

časopis pro studenty techniky a ekonomie

„ČVUT JE NEJLEPŠÍ INSTITUCE NA TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE,“ ŘÍKÁ REKTOR ČVUT PETR KONVALINKA

DĚLAT VĚDU? MÍT DĚTI? JDE TO! RAKETY A PROSPERITA. SEVEROKOREJSKÁ EKONOMIKA MÁ ZA SEBOU PRUDKÝ VZESTUP Věda a výzkum

Ekonom

Tech

Kariéra

Byznys


VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

OBSAH / 32. ČÍSLO

listopadové číslo časopisu EkonTech.cz je tak trochu speciální. Vůbec poprvé přinášíme rozhovor s rektorem univerzity. A to rovnou s rektorem největší a nejprestižnější české techniky! Jak jsme se dozvěděli při rozhovoru, ČVUT je dokonce nejstarší civilní technickou univerzitou v Evropě.

„ČVUT je nejlepší instituce na technické vzdělávání v České republice,“ říká rektor ČVUT prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng. /2

Když už jsme u techniky, dávno také neplatí, že by tyto obory studovali jen muži. Pokud se chcete jako žena uplatnit v akademické sféře, přijde dříve či později na řadu otázka mateřství a práce. To ostatně neplatí pouze pro akademické prostředí, ale pro jakoukoli kariéru. Upřímný a motivující rozhovor s vědkyní Annou Kučerovou Vám ukáže, že když se chce, všechno jde. Skloubit školu, práci i rodinu.

Rakety a prosperita. Severokorejská ekonomika má za sebou prudký vzestup / 14

Jako vždy jsme přinesli i zajímavé postřehy z oblasti kariéry. František Ráab z firmy EmbedIT si s námi povídal o tom, jaké to je, když má váš pracovní den 24 hodin. V Komerční bance jsme se zase věnovali možnosti uplatnění s hendikepem. Z oblasti technických novinek zaujaly naše redaktory například novinky z poštovního Expa. Budou nám balíčky doručovat roboti? No, nechme se budoucností překvapit! Z oblasti ekonomie jsme se například věnovali výsledkům severokorejské ekonomiky.

Práce v EmbedIT umožňuje prožít každý den trochu jinak /6 Dělat vědu? Mít děti? Jde to!

Spolupráce bez bariér aneb zdravotní hendikep není v Komerčce překážkou / 16 Drony v ulicích, roboti na přepážkách. Jak budou vypadat poštovní služby budoucnosti?

Vědci objevili formu ledu s dosud nejnižší předpokládanou hustotou / 22 Břidlice ze Spojených států změnily celosvětový energetický trh / 24 Budeme používat látky proti virulenci bakterií namísto antibiotik? / 28

šéfredaktorka

AKADEMIČTÍ PARTNEŘI

/ 18

„Virtuální realitu aplikujeme ve výzkumu i ve vývoji her,“ říká Jiří Chmelík z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity / 20

Šárka Bláhová

POD ZÁŠTITOU

/ 10

HLAVNÍ PARTNEŘI


VĚDA A VÝZKUM

ČVUT

„ JE NEJLEPŠÍ INSTITUCE NA TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE,“ ŘÍKÁ REKTOR ČVUT PROF. ING. PETR KONVALINKA, CSC., FENG.

Foto: Milan Mošna

Autor: Šárka Bláhová


Věda a výzkum Rektor ČVUT Petr Konvalinka

3

Rektor největší a nejprestižnější české techniky si ve své funkci předsevzal dále rozvíjet vedoucí postavení ČVUT v technickém vzdělávání. A to se mu daří. Co můžete očekávat od studia? Je studium na ČVUT opravdu tak náročné? Jak je na tom univerzita s vědou či laboratořemi? I na tyto otázky najdete odpověď. Vystudoval jste Fakultu stavební ČVUT. Jaké pro Vás byly důvody volby tohoto zaměření?

na dálnici mezi Gatwickem a  Londýnem. Když jsem se vrátil,

Já jsem v podstatě od malička rád míchal písek a vodu dohro-

v podstatě automaticky a přirozeně. Pracoval jsem na celé řadě

mady a z toho stavěl hrady a hlavně mosty. No, a to mi zůstalo.

dalších projektů, projektoval jsem rodinné domy nebo napří-

Už asi v šesti letech jsem vyzdil kus zdi na zahradě, zedničina

klad rozhlednu Kadlín.

byla zkrátka můj sen. Po základní škole jsem pak věděl, že nechci na gymnázium, ale na stavařinu. Tu jsem vystudoval v Kadani a poté jsem udělal přijímačky na ČVUT. Zde jsem si vybral asi nejtěžší obor, a to Konstrukce a dopravní stavby.

Když jste ještě jako student přemýšlel o kariéře, měl jste jasno, že chcete působit v akademické sféře? Byla pro Vás pozice rektora vysněnou příčkou v karierním žebříčku?

obhájil jsem titul CSc. a pak už kariéra na katedře pokračovala

Rektorem ČVUT jste od roku 2014. Jako klíčovou zásadu pro funkční období jste si dal podmínku udržet a dále rozvíjet vedoucí postavení ČVUT v technickém vzdělávání. Daří se Vám tuto ideu naplnit?

Jelikož je pro mě ČVUT srdeční záležitostí, snažil jsem se zapojovat do aktivit, které ovlivňovaly dění na univerzitě. Stal jsem se členem akademického senátu ČVUT, kde jsem působil řadu let

Víte, já jsem člověk přirozeně pochybující. Nemyslím si, že jsem

a z toho pak logicky vyplynulo, že když končil minulý rektor, tak

vždy patřil mezi ty úspěšné hvězdy, ale dá se říci, že se mi v ži-

jsem se přihlásil do rektorské volby a  uspěl jsem. Idea, kterou

votě tímto způsobem hezky dařilo. Byl to tedy spíše výsledek

jsem si tehdy předsevzal, se myslím daří naplnit celkem dobře.

určitého přirozeného vývoje. Když jsem byl ve čtvrtém ročníku,

ČVUT je zkrátka značka, a i když nemám nic proti dalším uni-

tak jsem dostal nabídku zůstat na Katedře stavební mechaniky

verzitám, tak myslím, že ČVUT je nejlepší instituce na technické

jako asistent. A tak to celé začalo.

vzdělávání v České republice. O  tom, jakou má ČVUT prestiž,

Na ČVUT vyučujete od 80. let. Kromě pedagogické kariéry za sebou ale máte i realizaci konkrétních stavebních projektů. Které to jsou?

Mezi studiem a působením na  fakultě jsem navštívil na  půl

svědčí i to, že jsem byl Svazem průmyslu a dopravy ČR a rektory technických vysokých škol jmenován do čela Fóra průmyslu a vysokých škol. Tato instituce se dvakrát ročně schází s ministry a  podnikateli a  snaží se vytvořit podmínky pro podporu technického vzdělávání.

roku také Británii. Pracoval jsem na návrhu tří mostních objektů

ČVUT LETOS SLAVÍ

310 let

OD SVÉHO ZALOŽENÍ

A JE TAK NEJSTARŠÍ CIVILNÍ TECHNICKÁ UNIVERZITA NA SVĚTĚ.


4

Věda a výzkum Rektor ČVUT Petr Konvalinka

denti do Buštěhradu dojíždět. Co se týče samotných laboratoří, ty jsou bohužel z  důvodu nedostatku finančních prostředků ve velmi špatném stavu, pokud bych byl znovu zvolen jako rektor, rád bych to změnil.

Jak je na tom ČVUT v komunikaci s oblastí průmyslu? Daří se studenty zapojit do průmyslových projektů?

V současné době se snažíme přimět velké průmyslové firmy, aby s univerzitou spolupracovaly a aby ji pomáhaly. Oproti zahraničí jsme ve spolupráci s firmami na začátku. Ve světě je pro firmy spolupráce s  univerzitou prestižní věc. A  toho bychom chtěli docílit i na ČVUT.

Mohl byste jmenovat některé zajímavé univerzitní projekty z oblasti vědy a výzkumu, na kterých se škola aktuálně podílí?

Aktuálně máme více než 50 běžících evropských projektů, zejména ve výzvě Horizont 2020. Na to jsme popravdě pyšní, proFoto: Milan Mošna

tože získávat zahraniční projekty je pro české univerzity obecně celkem novinka. V oblasti informatiky, robotiky a kybernetiky se nám také za poslední dva roky podařilo získat dva prestižní ERC projekty. Byli jsme rovněž nejúspěšnější česká instituce ve  výzvách OP VVV, kde jsme získali pět projektů, díky nimž se k nám vrací špičkoví vzdělanci ze zahraničí.

Studium na ČVUT je mezi studenty obecně považováno za náročné, což samozřejmě do jisté míry značí jeho kvalitu. Nesetkáváte se však na straně studentů s předsudky, které je pak donutí raději zvolit jinou univerzitu?

To je jednoznačně pravda, my ale z kvality slevit nechceme. Naši

Jaké je dle Vás hlavní poslání rektora?

Rektor má především dvě funkce. Zaprvé by měl vytvářet příhodné podmínky pro to, aby univerzita prosperovala, aby se na univerzitě cítili dobře všichni zaměstnanci a  rovněž dbát na kvalitu studia a vědy. Druhý rozměr rektorování je práce navenek, protože rektor je v zásadě politik.

absolventi, ať už architekti nebo elektrotechnici, mají takovou zodpovědnost, že si nemůžeme dovolit jít s penzem znalostí, které musí získat, níže. To by mohlo ohrozit bezpečnost a životy lidí.

Co pro Vás znamená vztah výuky a vědy či výzkumu? Měly by dle Vašeho názoru být výuka, věda a výzkum úzce provázány již od nižších stupňů studia?

NA JAKÝCH FAKULTÁCH MŮŽETE NA ČVUT STUDOVAT?  Fakulta stavební

Až na výjimky (například projekt X.GLU) se na bakalářském stup-

 Fakulta strojní

ni studia příliš studenty s vědou a  výzkumem propojit nedaří.

 Fakulta elektrotechnická

Většina studentů se v bakalářském stupni soustředí především na  výuku a  absolvování předmětů, rovněž jim doporučujeme výjezd do zahraničí. V magisterském studiu je to více méně podobné, v doktorském studiu je však účast na vědeckém výzkumu v podstatě nutná.

Jak je na tom univerzita s laboratořemi a technickým vybavením? Snažíte se o rozvoj a modernizaci?

 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská  Fakulta architektury  Fakulta dopravní  Fakulta biomedicínského inženýrství  Fakulta informačních technologií

Na tom jsme bohužel bídně, protože jsme jako pražská instituce v letech 2007-2013 neměli možnost čerpat prostředky ze strukturálních fondů. Ke  konci roku 2013 jsme proto požádali o podporu stavby univerzitního centra energeticky efektivních budov v Buštěhradě. Je tak bohužel komplikované, že musí stu-

Pro více informací o studiu na ČVUT se podívejte na www.cvut.cz


PŘEDNÁŠKY VRCHOLOVÝCH MANAŽERŮ profesionálně odborně online

ŠKODA AUTO | T-Mobile | SAZKA | UNIPETROL | Home Credit | EmbedIT | ČEZ | E.ON | CGI | České Radiokomunikace | a další

Živé přenosy sledujte na www.TechnicDays.cz od 6. listopadu 2017 v čase od 18.00 Otázky pokládejte živě na

/TechnicDays.cz

Chcete navštívit některou z firem osobně? Napište nám: info@asacr.cz Partnerské fakulty


KARIÉRA

PRÁCE V EMBEDIT

UMOŽŇUJE PROŽÍT KAŽDÝ DEN TROCHU JINAK Foto: archiv EmbedIT

Autor: Filip Šmejkal


Kariéra Práce v EmbedIT

7

Za čtyři roky ve společnosti EmbedIT vystoupal František Ráab na pozici vedoucího dohledového centra a vycestoval do mnoha zemí. Jak vypadá práce na místě, kde den nikdy nekončí? Jakou pozici ve společnosti EmbedIT v současné době zastáváte a co je její náplní?

rujeme s procesy, které vycházejí z ITIL metodologie. Každý člen

Stojím v čele nepřetržitého dohledového centra a současně za-

ITIL Foundation. Na druhou stranu platí samozřejmě v jednotli-

stávám procesní roli incident managera. Za úkol mám tedy do-

vých zemích různá specifika, s kterými je třeba počítat.

naší divize musí absolvovat školení a složit certifikační zkoušku

hled nad řešením kritických chyb na systémech všech našich poboček a  sledování, aby byly vyřešeny v  rámci stanovených

Vzpomínám si na situaci, kdy jsme v  monitorovacím nástroji

dohod a posléze správně komunikovány.

zachytili podivný pokles schválených půjček, který nebyl doprovázen žádnou aplikační nebo infrastrukturní chybou. Po rozho-

Nejen pro tyto účely buduji a řídím týmy, jež monitorují pro-

voru se zahraničním kolegou jsem byl ujištěn, že se v dané zemi

dukční systémy, aby mohly včas reagovat na nečekané události.

slaví ramadán a část operátorů zrovna navštívila modlitebnu.

V práci se věnuji také zkvalitňování procesů, spolupráci s  pobočkami a zefektivnění komunikace v rámci divize i mimo ni.

Kam byste se zařadil ve firemní hierarchii? Na kolik podřízených dohlížíte?

Mým přímým nadřízeným je divizní ředitel s odpovědností za  všechna IT oddělení v  rámci Operations. S  vedením třicetičlenného týmu mi pomáhají další čtyři vedoucí směn.

V práci se tedy rozhodně nenudíte. Jak vypadá váš běžný pracovní den?

Práce v EmbedIT je zajímává tím, že mi každý den umožňuje prožít trochu jinak. Pravidelně absolvuji několik meetingů a telefonátů s interními kolegy. Stěžejní pilíř mé práce však předsta-

EmbedIT je 100% česká IT společnost, která zajišťuje kompletní IT podporu globální skupině Home Credit a Air Bank.

vuje komunikace s odděleními v ostatních zemích, vyhodnocování jednotlivých situací a  neustálá výměna informací, kterou považuji pro efektivní fungování za klíčovou.

Na jaké problémy ve své práci narážíte?

V poslední době dokončujeme přípravy na indický svátek Diwali, který je vždy doprovázen výrazným navýšením prodeje, a tu-

Zajímavostí také je, že Vaše oddělení pracuje 24 hodin denně 365 dní v roce. Jak probíhá komunikace se zahraničními kolegy?

Přepočítávání času do jiných zón se stalo naším každodenním

díž i větším zatížením systémů. Všeobecně se díky velmi rych-

chlebem. Víme, že například do Číny můžeme začít volat zhru-

lému růstu businessu zejména v asijských zemích požadavky

ba kolem druhé ráno a na druhou stranu do Kansas City ve čtyři

na IT neustále zvyšují, což pro celou naši společnost představuje

odpoledne, kdy se začíná s obchodováním. Při řešení akutních

velkou výzvu. Operujeme v deseti zemích a šestnácti časových

problémů však čas nehraje žádnou roli. I z tohoto důvodu fun-

pásmech, každá naše chyba může mít fatální následky.

guje dohledové centrum nepřetržitě.

EmbedIT zajišťuje IT servis pro všechny světové pobočky společností Home Credit a Air bank. Jak se liší pracovní procesy u nás a v zahraničí?

Do kterých zemí jste měl možnost pracovně vycestovat?

V procesním řízení jsme se zeměmi na jedné lodi. Všichni ope-

V poslední době pracovních cest přibývá. Základ jakéhokoliv funkčního vztahu spočívá v  komunikaci a  v  našem oboru to platí dvojnásob. Měl jsem možnost navštívit pobočku v  Číně,


Kariéra Práce v EmbedIT

Zdroj: emdedit.cz

8

Námi vyvinuté a interně spravované aplikace slouží

72 milionům zákazníků v 11 zemích světa, zahrnujících i největší více než

trhy, například Rusko, Čínu, Indii a USA.

Rusku, Kazachstánu a zrovna minulý týden jsem se vrátil z USA,

věřujeme během každého pohovoru. Výhodu pak představuje

kde jsme úspěšně nasadili karetní řešení. V listopadu mě čeká

flexibilita, schopnost rychlého učení a orientace v dynamicky se

indonéská Jakarta a příští rok zbytek našich poboček.

měnícím prostředí.

Uvítáte ve Vašem oddělení absolventy vysokých škol? Cílíte na absolventy určitých oborů?

Čím je práce u vás jiná?

Určitě ano, vždyť většinu členů mého týmu tvoří absolventi

zúročí své postupně nabyté znalosti a zkušenosti. Noví zaměst-

a dálkoví studenti. Na pohovorech s oblibou popisuji tuto pozi-

nanci při nástupu dostanou služební telefon a laptop, práce

ci jako „entrance into the IT world,“ a jestliže má člověk chuť se

v centru Brna pro nás všechny skýtá řadu výhod.

Lidé zde mají velkou šanci růst v hierarchii společnosti, kde

učit a má potřebný zápal, pak „sky is the limit“. Dynamika a různorodost našich úkolů oproti práci v jiných firAktivně rovněž spolupracujeme s  několika vysokými školami.

mách představuje unikát, stejně jako možnost vést týmy, které

Na jejich půdě přednášíme o naší práci a zároveň se snažíme

z Brna dohlížejí na systémy téměř po celém světě. Být součástí

nabírat studenty na částečný úvazek již za  jejich studia. I  díky

tohoto procesu je jedním z důvodů, proč jsem se stal leaderem

pozitivním zpětným vazbám od studentů věřím, že po státni-

a proč mě má práce naplňuje a baví.

cích nebudou váhat, kde začít kariéru.

Co by měl absolvent před nástupem do Vaší společnosti umět?

Na našem oddělení se člověk neobejde bez znalosti anglického jazyka, v němž probíhá komunikace v mezinárodních týmech i  se zákazníkem. Schopnost anglické komunikace proto pro-

Podpoř svoji kariéru a přidej se do EmbedIT týmu! Více na www.embedit.cz/Career


Tvoje kariéra v 2018 Našlápnutá kariéra už po škole? Není to nemožné! Díky našemu trainee programu pro absolventy získáš zkušenosti jak z naší centrály, tak i ze zahraničí! JEDINĚ S NÁMI!

Koho hledáme?  Absolventy VŠ nebo studenty posledního ročníku VŠ  Analytika, který se nebojí práce s čísly a umí používat selský rozum  Dobrodruha, který hledá výzvu a sní i o práci v zahraničí  A zároveň někoho, komu nedělá problém se domluvit v anglickém jazyce

Kam se můžeš podívat?

více informací na: www.jedinesnami.cz Hlásit se můžete již nyní, výběrová řízení proběhnou v březnu 2018


10 Věda a výzkum Dělat vědu? Mít děti? Jde to!

DĚLAT VĚDU? MÍT DĚTI? JDE TO!

VĚDA A VÝZKUM

Autor: Eva Bobůrková

Spolehlivost navrhovaných konstrukcí, třeba i raketového motoru, to zajímá Annu Kučerovou z ČVUT. Za své práce v oblasti genetických algoritmů získala cenu ministra školství, cenu pro ženy ve vědě a mnoho dalších. Nadaná vědkyně si kromě cen a doktorátu na české a francouzské univerzitě pořídila rovněž tři děti. Jak tohle všechno lze zvládnout? Pořád všude slyšíme, že holky nejsou na matiku a ČVUT je škola pro kluky. Co říkáte na tato klišé?

ku jsem si zapsala programování a učitel mě hned ulovil jako

S předsudky ohledně holek a  matiky jsem se setkávala spíše

gádu na fakultě a začala jsem pracovat na projektu s genetický-

na základce, na vysoké škole nikdy. Matematika dívky tolik ne-

mi algoritmy a neuronovými sítěmi, to mě moc bavilo. Na útěk

láká, než že by na ni byly hloupé. Dívek je na ČVUT sice opravdu

už jsem nepomyslela.

narazila i na šovinistické názory, ale omezence potkáte všude. Spíš mi občas vadila pozitivní diskriminace, třeba na jedné studentské soutěži se říkalo, že ceny se udělují slečnám. Tak to mi vítězství trochu zhořklo.

Proč jste se rozhodla pro stavařinu?

Genetické algoritmy? Co to má společného se stavebnictvím?

No to bylo to krásné. Zjistila jsem, že mě stavební obor nijak neomezuje, že nemusím řešit jen beton a cihly. A  popravdě, ohledně stavby rodinného domu se mě opravdu na  nic neptejte. Věnuji se algoritmům, které slouží jako univerzální nástroj

Já se po maturitě hodně podcenila, na elektro jsem si netrou-

pro optimalizaci jakýchkoli procesů. Vyvíjela jsem vlastní algo-

fala. Až u přijímaček jsem pochopila, že jsem se bála zbytečně.

ritmy a pomocí nich řešila čistě stavařské úlohy jako řízené de-

Chtěla jsem přejít, stavařina mi nic neříkala, ale v prvním roční-

formování konstrukcí.

Foto: archiv Anny Kučerové

málo, ale zato se tu mohou cítit jako v bavlnce. Vzácně jsem

svoji pomocnou vědeckou sílu. O prázdninách jsem dostala bri-


Věda a výzkum Dělat vědu? Mít děti? Jde to!

11

Vaše metoda zaujala i Evropskou kosmickou agenturu.

Kolega dal naše genetické algoritmy na web, a  tak si nás našel tým z univerzity v Innsbrucku, spolupracující se společností Airbus. Ta vyvíjí nosné rakety, které vynáší satelity na oběžnou dráhu. Potřebovali někoho, kdo umí optimalizovat složité úlohy. My jsme se jim zalíbili, protože jsme měli vlastní algoritmy. Tak jsme pro ně optimalizovali raketovou trysku. Do  té doby jsem neměla příležitost pracovat s  komerční firmou, český průmysl o optimalizaci moc nestojí a stavební průmysl obecně s univerzitami moc nespolupracuje. Pro onu německou firmu byla spolupráce s univerzitou zcela standardní.

Na čem pracujete dnes?

Od optimalizačních metod a  neuronových sítí jsem se dostala k tématu nejistot a nyní kombinuji obojí. Na naší katedře se vytvářejí sofistikované modely konstrukcí a materiálů, od jaderných elektráren po Karlův most. Já se věnuji inverzním úlohám, což znamená, že se snažím nastavit vstupní parametry těchto modelů tak, aby výsledky modelu odpovídaly reálným měřením. Také se snažíme navrhnout konkrétní experimenty tak, aby z naměřených hodnot bylo možné nastavit parametry modelu co nejpřesněji. Modelování konstrukcí a  systémů obecně Foto: archiv Anny Kučerové

s ohledem na nejistoty teď prožívá boom.

Strávila jste přes dva roky ve Francii, rok i v Německu, ale rozhodla jste se vrátit do Česka na stavební fakultu. Proč? Zjistila jsem, že tady máme jednu velikou výhodu: jako mladá

vědkyně, teprve odborná asistentka, jsem mohla začít budovat vlastní tým. Nikdo mi nebránil a záleželo jen na mně, co zvládnu. V Německu na každé univerzitě či institutu vládne šéf-profesor a pod ním pracuje tým doktorandů a postdoků. Po doktorátu je pro ně těžké se postavit na vlastní nohy. V Praze jsem jako asistent dostala základní plat, který se zvedal jen, když

Ing. Anna Kučerová, Ph.D.

jsem získala vlastní projekt. Můj muž tehdy ještě studoval, ale

Narodila se 11. března 1981.

na stejné katedře, a spolupracovali jsme. Nebylo to hned růžové,

V roce 2004 vystudovala Fakultu stavební na ČVUT v Praze. Studovala Ecole Normale Superieure de Cachan ve Francii, kde v roce 2007 získala i doktorát. Věnovala se identifikaci parametrů nelineárních mechanických modelů pomocí metod umělé inteligence.

první dva roky jsme získali jen menší projekty od Ministerstva školství na podporu výuky nebo na cestování v rámci zahraniční spolupráce s rozpočtem od 60 do 100 tisíc. Už do malých projektů jsme ale zapojovali naše bakalářské studenty a  pomalu budovali tým. Větší projekt od grantové agentury jsem získala až na  třetí pokus, ale i  tak to bylo skvělé. Měli jsme možnostedy jsou. Jistě, klíčové je, aby pracoviště bylo zdravé a vedoucí

Na katedře mechaniky Fakulty stavební ČVUT působí jako vědecká pracovnice.

nebyl uzurpátorem. V tomhle mám štěstí.

S partnerem žijí 11 let a mají spolu tři děti.

ti ve svých rukou a pracovali na svých nápadech. Příležitosti tu

Do samostatné práce a žádání o granty Vám vstoupily děti.

I v  tomhle je naše škola a  katedra skvělá. Při prvním těhotenství mi ze zdravotních důvodů odpustili výuku, ale nechali mě

což můžeme dělat i v noci, kdy děti spí. Například loni jsme se

pracovat na projektech dle mých možností. Vedoucí i kolegové

v hlídání pravidelně střídali: dva dny já, dva dny táta, jeden den

mi vždy vyšli vstříc. Univerzitní školku máme v ulici naší fakulty,

babička.

babičku jsme přestěhovali do sousedství našeho bytu. Co víc si přát? S mužem oba učíme jeden den v týdnu a jinak hlavně potřebujeme sedět za  počítačem, číst články a  programovat,

Studentky a mladé vědkyně často dost obtížně řeší problém studia, vědecké práce a mateřství.


12 Věda a výzkum Dělat vědu? Mít děti? Jde to!

Leckteré slečny říkají, že je to neslučitelné. Že se chtějí věno-

ve 28 a  to byla tehdy norma. Teď je mojí doktorandce třicet

vat rodině. Že musí žehlit, vařit. Nemohou jet na konferenci. Já

a není výjimkou. A pak by měla jet na postdok do světa, nebo

říkám, jde to i bez žehlení, při vaření se střídáme, a když jsem

vše zahodit a zakládat rodinu a ono to třeba nepůjde, protože

na konferenci, hlídá manžel. Jde o  to, mít vůli to zvládnout

už bude stará…tak kdy máme mít ty děti? A když už si mladá

a za  muže skutečného partnera, který dovede přebalit plínku

doktorka dítě pořídí a je s ním na 100% doma 3-4 roky, řekne, že

a nebojí se o děti pár dnů v roce sám postarat.

další nechce, protože už se chce vrátit mezi lidi a zase používat

Vy jste tedy názorný příklad, že to zvládnout jde.

Snažím se o to, i když uznávám, že vědkyně, které musí sedět v  laborce a  pracovat s  mikroskopem, to mají samozřejmě obtížnější. Ale leckdy to vzdávají i kolegyně, které mají stejné podmínky jako já. Zbytečně. Proč pak dělají doktorát?

Statistiky uvádějí, že studentek doktorského studia máme v poměru ke studentům dost, ale poměr vědeckých pracovnic je výrazně nižší.

hlavu. Takže buď své vzdělání zahodí, nebo se vzdá možnosti mít více dětí. To je přece hrozná volba a naše společnost na ni pomalu vymírá.

Co by to mohlo změnit?

Stát by měl investovat do univerzitních školek a  hlavně jeslí. Změnit přístup by ale hlavně měli ženy a  muži sami. Stále slyším hrozná klišé ve  stylu: dobrá matka má být doma s  dítětem aspoň do tří let. Pracující matka ale nemusí vůbec šidit děti, máme online nákupy i spoustu robotů, tolik volného času

Ano, stát dává spoustu peněz do doktorského studia. A ženy to

oproti dřívějším generacím. Ale hlavně může taky více zapojit

pak zahodí kvůli dětem, nebo děti odkládají a odkládají. Začíná

otce, který může uvařit i vzít děti na  hřiště nebo večer vykou-

to základní školou, kdy spousta dětí nastupuje s odkladem, aby

pat. Největší diskriminaci pracujících žen vlastně ve svém okolí

si užily dětství. Děti maturují v 19, ve 20. Pak vystudují vysokou

vidím od jejich vlastních partnerů. Moji kolegové mohou jako

školu, která se prodloužila, když se zavedlo bakalářské studium.

já pracovat z domova, ale často se doma vymlouvají, že musí

Takže školu končíte v 25 nebo 26. Když si do toho dáte nějaký

do kanceláře, protože mají větší klid. To ano, takže za větší klid

erasmus, tak ještě později. Pak nastoupíte na doktorát¬, i  ten

obětují kariéru své ženy. Je to adekvátní?

už teď trvá čtyři roky, takže ve 30 letech, hurá, konečně vystuAutorka je redaktorkou časopisu Vesmír/vesmir.cz

Foto: archiv Anny Kučerové

dovaná. Já jsem měla doktorát ve 26, roční postdok za sebou


13


14 Ekonom Rakety a prosperita

RAKETY A PROSPERITA. SEVEROKOREJSKÁ EKONOMIKA MÁ ZA SEBOU PRUDKÝ VZESTUP

EKONOM

Autor: Martin Jonáš

Svět se snaží zkrotit válečnické provokace uzavřené diktatury novou dávkou hospodářských sankcí. Ty dosavadní ale nezabraly. Severokorejské hospodářství loni rostlo nejrychleji za 17 let. Přezdívá se mu „Hotel zkázy“. Futuristická pyramida o sto pěti

Před několika měsíci se na staveništi opět objevili dělníci. Jeho

patrech jménem Rjugjong měla být nejvyšším hotelem na svě-

znovuzrození odráží proces, který hýbe Severní Koreou, a který

tě a chloubou severokorejského režimu.

narušuje stereotypní představu západního světa o zemi nekonečného strádání.

Místo toho se stala nejvyšší opuštěnou budovou planety a symbolem ekonomického kolapsu, kterým země prošla

„Otevírají se obchodní centra. Ve státní televizi se najednou ob-

v 90. letech. Se stavbou hotelu v centru Pchjongjangu se zača-

jevují vedle raket třeba také aquaparky,“ říká česká koreanistka

lo už v roce 1987, na dokončení megalomanské stavby ale ne-

Jana Hajzlerová. Severokorejci objevují taje a radosti dosud ne-

byly prostředky, tím méně v době, kdy statisíce obyvatel země

známého životního stylu – konzumu.

umíraly hlady.

Rakety nebo jídlo? Možná obojí

SROVNÁNÍ SEVERNÍ A JIŽNÍ KOREA, PRŮMĚRNÝ ROČNÍ PŘÍJEM NA HLAVU

1 300

Nejuzavřenější země světa nikomu statistická data nesděluje už od 60. let. I kvalifikované odhady navíc mluví dvojím jazykem. Ano, Severní Korea je stále jednou z  nejchudších zemí světa. I  v  hlavním městě fungují dodávky elektřiny zpravidla jen ně-

USD

kolik hodin denně. Množí se informace o katastrofálním suchu, podle OSN zemí obchází strašidlo hladu a dvě třetiny obyvatel jsou závislé na potravinové pomoci. Jenže severokorejská ekonomika má ještě jednu tvář. HDP země loni vzrostlo téměř o 4 procenta. V hlavním městě se čile

Severní Korea

staví, rozšířilo se mezinárodní letiště, vznikají nové bytové komplexy. HDP na hlavu odpovídá Rwandě, která platí za vzorného žáka mezi rozvojovými ekonomikami. Vývoj, který vyvolává řadu

Zdroj: OSN Infografika: Adobe Stock

otázek: připustila vůdcovská klika tržní reformy? Jak se jí po léta dařilo čelit mezinárodním sankcím? A v neposlední řadě, zlomí ji vaz jejich nové kolo, které má podle představ USA ukončit sérii

28 200

provokací severokorejského režimu? USD

Volný trh a gulag v jedné zemi Návrat pětiletek. Hlavní a nijak revoluční téma projevu severokorejského vůdce Kim Čong-una, ve kterém minulý květen na-

Jižní Korea

stínil své ekonomické vize. Spíš než o odvážných reformách, byla řeč o zachování a utužení systému centrálního plánování.


Ekonom Rakety a prosperita

15

Realita je ale mnohem pestřejší. Diktatura se v tichosti odvážila

Čína po usnesení Rady Bezpečnosti OSN v srpnu omezila pří-

vpustit do země náznaky tržního hospodářství. Kdysi prázdné

sun i této životně důležité suroviny, a  i  snímky z  amerických

ulice severokorejských měst jsou místy posety stánky. Široké,

satelitů dokládají, že nedostatek benzínu a nafty se odráží

ale zcela prázdné silnice Pchjongjangu byly dříve terčem kou-

v provozu na severokorejských komunikacích. Podle informací

savých žertů. Teď se na nich stále častěji objevují dokonce auta

japonských novinářů smí v tuto chvíli z civilistů naplnit nádrže

luxusních značek. Přibývá obchodníků, roste střední třída, tole-

svých aut jen několik set nejvlivnějších členů režimu.

rovaný soukromý sektor podle některých odhadů produkuje už okolo poloviny HDP země.

Čína – nepřátelský chlebodárce

Nezbude jeho vůdcům, než se poddat? Podlehnou tlaku ze zahraničí a tlaku vlastních obyvatel, kteří si začali zvykat na spotřební zboží a možnost zbohatnout?

Vedle tolerování soukromého podnikání je tu ještě jedna od-

Odpověď je spíše zamítavá. Konzum zatím zanechal v Severo-

pověď na zvýšenou výkonnost severokorejské ekonomiky: Čína.

korejcích jen velmi mělkou rýhu. Naopak, vlastnictví jaderných

A to navzdory tomu, že formálně je Peking už léta součástí ko-

zbraní považuje nejen vedení státu, ale po desetiletích důsled-

alice, která tlačí Severní Koreu ke kompromisům pomocí hos-

né propagandy i většina populace za otázku národní cti, ze kte-

podářských sankcí. Přesto ale obchod mezi oběma zeměmi

ré nelze slevit. Čína, která má osud země ekonomicky v rukou,

v minulých letech prudce vzrostl.

dávkuje sankce pečlivě tak, aby nepřipustila její kolaps, a spolu s tím rozšíření moci USA a davy uprchlíků na své hranici.

Nové kolo sankcí, které OSN odsouhlasila v polovině srpna, to mělo změnit. Čína od  té doby podle všeho skutečně omezila

Zákulisní informace BBC z poloviny října navíc potvrzují: přes

dovoz ze Severní Koreje o bezmála čtyřicet procent.

počáteční dopad sankcí odmítá severokorejská diplomacie jednání s Washingtonem. Alespoň do  doby, kdy nebude mít

Čína má navíc v rukou nástroj, kterým může Severní Koreu

k dispozici otestovanou raketu, schopnou na  americké území

opravdu srazit na kolena – export ropy. Země se může obejít

dopravit jadernou střelu. Ekonomický rozmach posledních let

bez spotřebitelského zboží. Bez nafty ale nevyjedou armádní

je režim opět ochoten vyměnit za strádání vlastních obyvatel –

tanky a nevzlétnou stíhačky.

a jadernou oporu vlastní moci. Autor je redaktorem Seznam Zprávy

Zdroj: Adobe Stock

„Hotel zkázy“. Dominanta Pchjongjangu dlouho zůstávala jen na papíře v podobě fotomontáží. Po 30 letech má ale šanci na dokončení.


16 Kariéra Spolupráce bez bariér v Komerčce

SPOLUPRÁCE BEZ BARIÉR

KARIÉRA

ANEB ZDRAVOTNÍ HENDIKEP NENÍ V KOMERČCE PŘEKÁŽKOU

Dobrých příkladů zaměstnávání osob s hendikepem je v Komerční bance mnoho. V různých útvarech banky pracuje přes sto kolegů se zdravotním postižením či znevýhodněním, a to mnohdy už několik let. S nasazením a vlastně bez omezení. Jejich okolí leckdy vůbec netuší, že nějaký zdravotní hendikep

manažery i vedení divizí. Líbí se mi, že mám odpovědnost a že

mají. Ten totiž nemusí být vždy viditelný. Může jít o zdravotní

něco vytvářím. Baví mě jak práce s čísly, tak práce s lidmi. Ně-

znevýhodnění (OZZ) s lehčím postižením, sem patří například

kdy v budoucnu bych se rád posunul, ale zatím si to neumím

lidé s poruchou štítné žlázy či metabolismu nebo s diabetem.

představit.

Nicméně i v případě, že je stav vážnější, umí se Komerční banka přizpůsobit. Třeba úpravou pracovního prostředí, možností

Jak jste do týmu zapadl?

Myslím, že dobře. Zpočátku jsme s kolegy měli trochu odstup. Z mé strany proto, že tu byla spousta nových lidí, z jejich strany proto, že úplně nevěděli, jak se mnou jednat. Ale stačilo pár týdnů a pár společných akcí, kde jsme se poznali, a bylo jasno. Člověk někdy hledá míru, kdy a jak pomoci.

V KOMERČNÍ BANCE JE ZAMĚSTNÁNO NA HPP

114 zaměstnanců s hendikepem práce z  domova či zajištěním speciálních pracovních pomů-

Všechno je o komunikaci. Nebát se zeptat. Spousta hendike-

cek. Jedním z kolegů se zdravotním hendikepem je i vozíčkář

povaných to prostě bere tak, jak to je, a neřeší to. Většinou jsou

Petr Drahoš, který v Komerční bance působí už čtyři roky.

daleko míň citliví, než se zdá. Vlastně většina žije celkem nor-

Petře, jaká je vaše náplň práce?

málně, užívá si života. Znám navzdory hendikepu i pravověrné rebely. Pak je pár takových, kteří se tím užírají, ale s tím nic ne-

Pracuji částečně na korporátní divizi a částečně na retailové jako

uděláte. Buď to člověk přijme hned, nebo to v něm zůstane.

asistent. Po změně struktury mám mnohem více samostatnos-

Jasně, slabé chvilky jsou, ale kdyby to nebyl úraz, tak jsou kvůli

ti, starám se o reporty a  podklady pro jednání pro jednotlivé

něčemu jinému.


Kariéra Spolupráce bez bariér v Komerčce

17

Foto: archiv Petra Drahoše

Petr je jednou z tváří interní kampaně o hendikepovaných zaměstnancích, která v Komerční bance právě probíhá. Ani úraz ho nezastavil, aby si dál plnil své sny. A Komerční banka se ho snaží na jeho cestě maximálně podporovat, protože v Komerčce hendikep skutečně není překážkou.

Než jste nastoupil do KB, co jste dělal?

Jak jste se k tomu dostal?

se mi stal měsíc před státnicemi, takže diplomku jsem dodělal

první den jsem byl schopný sám sjet svah. Já ještě nejsem po-

v létě v nemocnici.

stižený tak moc, takže mám výhodu třeba oproti těm, kdo jsou

Studoval jsem leteckou dopravu, chtěl jsem být pilotem. Úraz

A co se tedy stalo?

Létal jsem na paraglidu. U nás ve škole každý na něčem létal. Když o  tom přemýšlím, já jsem vlastně skoro nikdy nepřistál normálně. Vždycky to byl nějaký plot, střecha, strom. Přistát se

Hrozně mě to nadchlo, tak jsem si na internetu našel kurz a už

ochrnutí od prsou dolů a nemůžou se vůbec hýbat, tudíž mají horší stabilitu.

To ale asi není levný sport, že?

Není. Speciální vybavení je opravdu drahé. Navíc závody se jezdí

na tom dá, už jsem to viděl, ale mně se to mockrát nepodaři-

vlastně jen mezinárodní, takže musíme cestovat do Rakouska,

lo. Takže pádů bylo moc, ale nikdy se nic nestalo. A pak jsem

Švýcarska, Itálie nebo Francie. Bez sponzorů bych si to nemohl

na jaře 2011 narazil ve  spirále do  skály. Chyběl mi metr výšky

dovolit. Je to o spolupráci – já je propaguju, oni mi dají peníze

a skálu bych v pořádku přelétl.

na lyžování.

Co Vás čekalo?

Jak jsme na tom ve srovnání s Evropou?

v nemocnici a nedělal vůbec nic. Pořád mě jen operovali, nikdo

kamarád pojede na paralympiádu, mně se zatím kvalifikovat

mi nic neřekl přesně. A strava nic moc. Teta mi tam vozila dob-

nepodařilo. Za dva roky chci na mistrovství světa, formu mám,

roty, třeba tlačenku nebo gulášek. Pak tři měsíce doma, další tři

ale zkušenosti pořád sbírám a ještě se mám co učit. Na para-

měsíce rehabilitace. Vlastně jsem pořád doufal.

lympiádě bych se teď trápil.

Bylo to těžké?

Stejně, taková zkušenost ukáže člověku jeho hranice.

někde jsou, ale hluboko. Nepřemýšlím o tom, mám spoustu ji-

to změní, někdo zpřehází priority, já jsem k tomu asi nedozrál.

ných plánů a radostí.

Já jedu na plný plyn dál. Mě to vlastně nijak nezměnilo. Myslím,

Na začátku to bylo hodně špatné. Sedm měsíců jsem ležel

Z počátku určitě, ale to špatné se rychle zapomíná. Vzpomínky

Jako třeba?

Je nás kupodivu dost, co u nás lyžujeme. Sedící jsme tři, jeden

Ale šlape do toho dál. I na těch lyžích jdu až na hranici. Někoho

že jsem stejný jako dřív.

Lyžuju. Jsem v české reprezentaci alpského lyžování hendikepovaných. Moc mě to baví. Člověk si vyčistí hlavu, odpočine si, nemyslí na  nic jiného. Moje specialita je obří slalom. Ačkoli i tam jsou místa, kde se bojím. Ale je to adrenalin a očekávání od trenérů jsou veliká.

Více informací o tom, jak Komerční banka pomáhá lidem s hendikepem najdete na www.nadacejistota.cz


18 Tech Drony v ulicích, roboti na přepážkách

DRONY V ULICÍCH, ROBOTI NA PŘEPÁŽKÁCH.

TECH

JAK BUDOU VYPADAT POŠTOVNÍ SLUŽBY BUDOUCNOSTI? Autor: Filip Šmejkal

Poštu je třeba modernizovat směrem k automatizaci – alespoň na tom se shodli účastníci poštovní výstavy EXPO konané na konci září ve švýcarské Ženevě. České firmy se zavedením změn zatím otálejí, v jiných evropských zemích však malá revoluce v pojetí poštovních služeb již probíhá. Letošní výstava po tři dny představovala návštěvníkům technologické novinky z  poštovního odvětví, událost u  břehů Žene-

Poštovní holubi s vrtulí

vského jezera si nenechaly ujít tisícovky nadšenců ze sta růz-

V rámci konference pořádané současně s  výstavou se zájem-

ných zemí. Největší pozornost byla upřena na androidy, roboty

ci měli možnost dozvědět informace o aplikaci jednotlivých

se vzhledem a chováním člověka. Zájmu novinářů však neunik-

technologií do praxe a  o  nastupující koncepci elektronického

la ani elektrovozidla, automatické třídičky dopisů nebo lepší

obsluhování zákazníků. Prvním dnem rezonovalo sálem aktu-

technologie skenování čárových kódů. Počet vystavujících se

ální téma zpracování obrovského množství dat, diskuze se však

nakonec vyšplhal ke sto padesáti, český zástupce však chyběl.

dotýkala také chytrých měst a e-komerce. Celkově přednášelo na  sedmdesát odborníků z  poštovního sektoru, během konference odtajnili organizátoři také držitele ocenění za nejlepší startupový projekt v jejich oboru. Vítězem se stal projekt Unmanned Life zabývající se uplatněním dronů v  nejen poštovní praxi. „Bylo zde k  vidění mnoho skvělých inovačních startupů v poštovní sféře a logistice, nápady společnosti Unmanned Life nicméně skutečně mění pravidla hry v celém našem odvětví,“ komentoval udílení cen předseda Poštovní inovační platformy Bernhard Bukovc. V  plánu má společnost nasadit drony ve vzduchu i na souši.

Motoroví pošťáci Velkou příležitost v automatizaci doručování zásilek k adresátovi vidí také estonská společnost Omniva, která aktuálně testuje autonomní doručování balíků. V  pobaltské zemi může v  budoucnosti poštu rozvážet dodávka s  osmi roboty. Na  základě zpětné vazby od zákazníků se nyní chystá společnost své služby dopilovat. V  západním světě roste zájem o  doručování zásilek ještě v den odeslání a robotizace by tyto služby učinila rychlejší a efektivnější. Navíc by umožnila nabízet služby i o víkendech. Podobnou technologii proto zkouší také pošty ve  Švýcarsku, Francii nebo Spojených arabských emirátech.


Tech Drony v ulicích, roboti na přepážkách

19

Pokrok? Ne za každou cenu Doručování pošty drony však stále nabízí mnoho otazníků. Technologické společnosti ve  svých futuristických koncepcích představují stále dokonalejší systémy. Od  realizace ve  větším měřítku však veřejnost odrazuje hluk, který přístroje způsobují, vysoká cena a  nebezpečí, které může při střetu s  nimi nastat. Koncepce má proto velkou šanci na úspěch na venkově, v odlehlých nebo řídce osídlených oblastech. Jen těžko však nahradí lidskou práci v  centrech velkých měst, kde se dlouholetým zkušenostem poštovních pracovníků nevyrovná ani ten nejvýkonnější stroj.

Konec zimního spánku Změny ve svých službách přináší také Česká pošta. Po  celém Česku otevřela několik modernizovaných poboček, tu zatím největší z  nich v  pražském nákupním centru Chodov. Společnost se snaží bojovat proti nekonečným frontám v denní špičce Právě pošta v  zemi helvétského kříže zahájila pilotní provoz

nahrazením lidské práce stroji. I kvůli technologickým omeze-

poštovních dronů v Luganu. Drony zde přenášejí laboratorní

ním českých občanských průkazů však stále musí provádět le-

materiál mezi dvěma nemocnicemi. Na příští rok již Švýcaři

gitimaci klientů tváří v tvář. Ke zlepšení obrazu v očích veřejnos-

plánují plné zapojení nadzemní přepravy do jejich logistické

ti nepřispívá ani mnohými kritizovaná mediální kampaň, nízké

sítě. V Curychu, největším švýcarském městě, zase rozváží zboží

platy poštovních zaměstnanců a angažovaný prodej nepoštov-

ze skladu oděvní firmy v rámci projektu Starship Technologies

ního zboží u přepážek.

roboti. Veškeré investice do vlastní modernizace přitom koná pošta bez státní podpory.

Inovace kousek za hranicemi Na  veletrhu ve  druhém největším městě Švýcarska se v  pozitivním světle prezentovaly také německé poštovní společnosti. Největší z  nich Deutsche Post představila ve  spolupráci se společnostmi Nvidia a ZF inovovanou koncepci StreetScooter, autonomních dodávek jedoucích bez potřeby řízení paralelně s doručujícím personálem. Dodávka sama zastaví před překážkou a drží se v jednom pruhu. Německá společnost experimentuje také s indukčním nabíjením elektrovozů. „Zahajujeme další fázi rozvoje projektu StreerScooter a ukazujeme světu neobyčejnou schopnost inovovat Deutsche Post,“ řekl novinářům výkonný ředitel sekce elektronického obchodu Deutsche Post Jürgen Gerdes. Firma se svými postoji snaží chránit životní prostředí: „Naším cílem je a bude udržet vedouZdroje: Swiss post, Deutsche post

cí postavení na trhu v oblasti ekologické logistiky. Budeme se proto dále soustředit na elektromobilitu a jiné alternativní dopravní prostředky, abychom mohli pokračovat v redukci emisí skleníkových plynů.“ Podle magazínu Forbes má společnost 97. nejlepší renomé ze všech světových firem, zařadil ji také mezi 200 největších společností světa.


20 Věda a výzkum Virtuální realita ve výzkumu i hrách

„VIRTUÁLNÍ REALITU APLIKUJEME VE VÝZKUMU I VE VÝVOJI HER,“

VĚDA A VÝZKUM

ŘÍKÁ JIŘÍ CHMELÍK Z FAKULTY INFORMATIKY MASARYKOVY UNIVERZITY

Autor: Filip Šmejkal

Ambiciózní odborný asistent spolu se studenty vyvíjí software umožňující nové způsoby vyobrazení skutečnosti ve virtuálním prostředí. Výsledky jejich bádání přitom mohou pomoci historikům, lékařům i učitelům. Od kdy budeme na přednáškách nosit helmy pro virtuální realitu? Virtuální realita (VR) se stala fenoménem dnešní doby. Co si pod tímto pojmem představíte vy?

Dalším omezením jsou biologic-

Virtuální realitou rozumíme souhrn technologií umožňujících

ho těla. Ty je nutné znát a při

člověku ponořit se do nereálného světa. K tomu potřebujeme

vývoji aplikací pro VR respek-

zkombinovat hardware, který je dnes již běžně dostupný, a soft-

tovat. Například vnitřní ucho

ware, jehož vývojem se na fakultě zabýváme.

je orgán důležitý pro vní-

Jaké aplikace VR v reálném životě byste vyzdvihl? V jakých situacích nám poslouží v budoucnosti?

ké limity dané stavbou lidské-

mání rovnováhy. A ten, prozatím, neumíme nijak ošálit. Ve  VR pak může nastat rozpor

Největší využití najdeme v současnosti v herním průmyslu, který

mezi zrakovým vjemem a vjemy

celé odvětví VR finančně „táhne“. I proto u nás na fakultě postup-

ostatních orgánů a u  některých uži-

ně vytváříme studijní obor se zaměřením na vývoj digitálních her.

vatelů pak může vzniknout pocit nevolnosti, podobně jako

Uplatnění však nalézáme také v technické sféře, známé jsou na-

na horské dráze.

příklad architektonické vizualizace. Vědci pak VR využívají například k zobrazení molekul proteinů či jiných komplexních struktur. V naší laboratoři spolupracujeme mimo jiné s antropology z MU

Budeme si za pár let uvědomovat rozdíl mezi světem virtuálním a skutečným?

Už dnes může virtuální prostředí působit velmi uvěřitelně.

na virtuální rekonstrukci nalezených artefaktů. První výsledky

Na druhou stranu, například hmatové a  pachové vjemy za-

našeho výzkumu ukazují, že ve virtuálním prostředí dokážeme

tím umíme simulovat jen ve velmi omezené míře. Toho, že by

z jednotlivých fragmentů složit původní tvar objektu mnohem

za několik let lidé nebyli s to určit, zdali jsou ve světě reálném či

rychleji než při použití klávesnice, myši a klasických aplikací.

virtuálním, se tedy určitě neobávám.

Existují pro VR určité limity a omezení?

Na fakultě se zabýváme také možnostmi přímého přenosu in-

Ano, například rozlišení a rychlost vykreslování obrazu stále

formací mezi mozkem a počítačem pomocí elektrických im-

není ideální. Displej helmy pro VR sledujeme ze vzdálenosti

pulsů. Taková technologie by jednoho dne mohla vytvářet zce-

jen několika centimetrů a naše oči jsou tak mnohem citlivější

la věrohodná virtuální prostředí. Výzkum v tomto oboru však

na kvalitu vykreslovaného obrazu.

představuje běh na velmi dlouhou trať.


Věda a výzkum Virtuální realita ve výzkumu i hrách

POČET PRODANÝCH SAD PRO VIRTUÁLNÍ REALITU (v milionech kusů) 2016

6,3

uku kartografie. Věříme, že virtuální a interaktivní model terénu může školákům pomoci k  rychlejšímu a  lepšímu na mapě.

Dnes máme mnoho možností, jak studovat a pracovat z domova. Může nám VR ještě více usnadnit dálkový kontakt?

1,9 6,5 Evropa

Severní Amerika

teď zkoumáme vliv nových technologií jako je VR na vý-

pochopení látky. Například v tom, jak „číst“ vrstevnice

2017

20,9

2,2 7,5

21

Určitě ano. Věřím, že VR bude užitečná v situacích, kdy nestačí jen vzdálená komunikace hlasem či sdílení dokumentů, ale je potřeba, aby všichni účastníci viděli a mohli pracovat se sdíleným virtuálním modelem. Sdíleným

Zdroj: SuperData Research

1,2 4,2

Asie

0,5 1,5

Jižní Amerika

modelem pak může být návrh nového automobilu nebo například model terénu při povodních, se kterým ve VR pracují členové krizového štábu.

Přinesou prostředky VR pokroky také v medicíně?

0,4 1,2

V budoucnu může VR usnadnit léčbu různých fobií, kdy

Ostatní regiony

lékaři pacienta vystaví obávanému prostředí, avšak sám pacient bude řídit intenzitu nepříjemných podnětů. Po-

Hodnoty nezahrnuji sady určené pro mobilní telefony (např. Google Cardboard).

tenciál vidím také v léčbě poruch pozornosti, kdy již dnes existují hry pro trénink koncentrace pacientů. VR může posloužit také pro plánování operačních zákroků. Před samotnou operací si bude moci tým chirurgů celý postup

ODHADOVANÉ CELOSVĚTOVÉ PŘÍJMY Z OBLASTI VR (v miliardách CZK)

software a služby hardware

z Řecka, Kypru a  dalších evropských zemí, je zpřístupnit

511,4

Zdroj: SuperData Research

105,4 244,2

359,8

evropské podmořské kulturní dědictví široké veřejnosti. Proto v rámci projektu vzniká také virtuální muzeum, kde si návštěvníci budou moci prohlédnout současný, ale i pů-

241,6 7,7 38,6

Vaše fakulta se účastní evropského projektu i-MARECULTURE. O co přesně se jedná?

Cílem projektu, na kterém spolupracujeme s  odborníky

celkem

33,4 92,5

projít a konzultovat ve VR.

vodní vzhled potopených měst.

457,5

Je studium na Vaší fakultě pro studenty atraktivní? Co zajímavého je během studia potká?

Myslím, že oblast počítačové grafiky a obzvlášť VR je pro studenty velmi atraktivní. V  naší laboratoři HCI studenti

46,3

125,9

349,5

601,4

968,9

pracují s moderním technickým vybavením, s  jehož po-

2016

2017

2018

2019

2020

me také s univerzitami ve Vídni a norském Bergenu, kam

mocí poté tvoří své závěrečné práce. Úzce spolupracujenaši studenti často vyjíždějí na stáže.

Sám se také zabýváte vývojem a aplikací informačních technologií ve výuce. Čím chcete budoucí školáky zaujmout?

Předpokládám, že VR se začne využívat jako doplněk klasických výukových metod, podobně jako se dnes využívají například tablety. Virtuální procházka Pompejemi nebo interaktivní model spalovacího motoru by mohl školáky zaujmout více než studium stejné látky z klasických učebnic. V rámci grantu MU

Pro více informací o možnostech studia na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity se podívejte na  obory.fi.muni.cz


22 Věda a výzkum Led s dosud nejnižší hustotou

VĚDCI OBJEVILI FORMU LEDU S DOSUD NEJNIŽŠÍ PŘEDPOKLÁDANOU HUSTOTOU

VĚDA A VÝZKUM

Autor: Filip Šmejkal

Led o dvakrát nižší hustotě, než je běžné, se snaží vytvořit vědci na Okayamské univerzitě v Japonsku. Aeroled, jak výzkumníci fázi ledu nazvali, vzniká následkem působení záporného tlaku při teplotě blížící se absolutní nule. Jednalo by se tak už o osmnáctou známou fázi ledu.

Právě ty zapříčiňují hustotu ledu blížící se polovině jeho běžné hodnoty, asi 0,5 g/cm3. Vědci chování aeroledu dokládají i analogií se strukturou křemene (SiO2), který se svou krystalickou strukturou zmrzlé vodě podobá. Po nahrazení atomu křemíku za atom kyslíku a následném přidání dvojice atomů vodíku by se podle jejich závěrů měla začít látka chovat právě jako led. „Aeroled může být v  jistých termodynamických podmínkách pod vlivem záporného tlaku navíc mnohem stabilnější než všechny dříve objevené fáze ledu,“ dodává japonský vědec.

Přestože si led většina lidí představí pouze jako zmrzlou vodu, ve skutečnosti známe již sedmnáct fází této od pradávna známé krystalické látky. V přírodě se nejběžněji vyskytuje led s hexagonální krystalovou strukturou, při teplotách pod -100 °C se pak vytváří krystaly ve  tvaru krychlí podobné krystalům diamantu, které nalezneme také ve vrchních patrech naší atmosféry. NejZdroj: Masakazu Matsumoto (CC BY 2.0)

stabilnější fázi ledu však v přírodě nalezneme uvnitř stovky let starého arktického a  antarktického ledu, kde se při teplotách 200 °C pod nulou hrany krystalů deformují, načež vzniká pevná kosočtverečná krystalová struktura.

Zaměřeno na tlak Tvar krystalů ledu však nezávisí pouze na teplotě, důležitou roli v jejich genezi hraje také tlak, při kterém led tuhne. Během jeho růstu se látka více stmeluje a její hustota stoupá, naopak během působení extrémně záporného tlaku vznikají druhy ledu s velmi nízkým poměrem své hmotnosti a objemu. „Náš výzkum, v jehož rámci se poprvé zabýváme celou oblastí pod působením záporného tlaku, představuje významný odrazový můstek při zkoumání této rozsáhlé a komplikované části fázového diagra-

Dveře do studia krystalů

mu,“ tvrdí vedoucí výzkumného týmu profesor Masakazu Mat-

Výzkum fází vody v pevném skupenství pomáhá krystalogra-

sumoto. Podle vědců můžeme tuto formu ledu označit za jeho

fům lépe pochopit chování krystalických struktur nejrůznějších

osmnáctou fázi.

látek. K objevům nových forem ledu proto dochází s rozvojem

Led s hustotou dřeva

techniky v poslední době celkem často, z posledních dvou nově pojmenovaných se vědci radovali v  letech 2014 a  2016. S  největší pravděpodobností tedy japonské poznatky odstartují hon

Struktura připomínající svým rozestavením krystalovou mřížku

za dalším výzkumem. Bádat se pak bude nejen v nejzápadněj-

zeolitů původně obsahovala také atomy neonu, po jejichž od-

ším regionu ostrova Honšú, kde se studiem ledu začali zaobírat

stranění vznikly v molekulách rovnoměrně rozvrstvené mezery.

poměrně nedávno.


www.kb.jobs.cz


24 Ekonom Břidlicová těžba ve Spojených státech

BŘIDLICE ZE SPOJENÝCH STÁTŮ ZMĚNILY CELOSVĚTOVÝ ENERGETICKÝ TRH

EKONOM

Autor: Arsen Lazarevič

Spojené státy se staly v listopadu minulého roku čistým vývozcem plynu. Situaci na celosvětovém energetickém trhu totiž ovlivnila břidlicová těžba, která změnila nejen poměry v těžbě plynu, ale také ropy. V roce 2009 naplno propuká celosvětová finanční a hospodář-

sloužit pro efektivní dobývání ropy, zemního plynu a břidlicové

ská krize a cena ropy prudce padá, je k  dostání za  méně než

ropy. Technologie je známá již od konce čtyřicátých let a v deva-

50 dolarů za barel. V  dalších letech se ale situace postupně

desátých letech byla úspěšně demonstrována inženýrem Nic-

mění, světová ekonomika pozvolna roste, což se také projevilo

kem Steinsbergrem, nebyla ale rentabilní kvůli vysokým cenám

na ropě, jejíž hodnota vzrostla v roce 2011 na 110 dolarů za barel.

technologií a tehdejším nízkým cenám ropy. S technologickým

Zatímco někteří těžaři ve Spojených státech litují, že už nemají

pokrokem ve vrtání a s růstem ceny ropy však došlo ke změně.

kde ropu těžit (americká produkce ropy neustále klesá), někte-

Břidlicová těžba se začíná uplatňovat na komerční bázi.

ří progresivnější těžaři vidí v aktuální situaci velkou příležitost. Zjišťují, že technologie frakování – stlačené tekuté směsi, která

Od roku 2013 dochází k  hromadnému vrtání nových břidlico-

v horninách vytváří praskliny a následně uvolňuje tekutiny, může

vých polí a americká produkce ropy prudce roste. „Rozšíření těžby z  břidlic výrazně změnilo nejen americký, ale i  celosvětový trh s ropou a plynem. Ceny ropy kolem 100 dolarů za barel poskytly americkým těžařům dostatek prostoru pro vývoj a  rozšíření nové technologie těžby z  břidlic. Její mezní náklady se v posledních několika letech výrazně snížily a evidentně umožňují ziskovou těžbu i při cenách pod 60 dolarů za barel, především pak v nalezištích napojených na ropovody, které výrazně snižují dopravní náklady,“ uvádí analytik Richard Miřátský. „Američtí producenti z břidlic v současné době těží nejvyšším tempem za poslední dva roky. Vzhledem k výrazné variabilitě, začala těžba z  břidlic fungovat jako vyrovnávací faktor krátkodobých výkyvů cen ropy, což dělá hluboké vrásky klasickým producentům černého zlata ve sdružení OPEC,“ dodává Miřátský. Zatímco v roce 2011 Spojené státy průměrně produkovaly 5,5 milionu barelů ropy, tak v prvním říjnovém týdnu letošního

Zdroj: Adobe Stock

roku je to rekordních 9,5 milionu barelů ropy denně, čímž se Spojené státy zařadily mezi největší světové těžaře. Celou situaci s nelibostí sleduje ropný kartel OPEC. Ten na vzniklou situaci reagoval na konci minulého roku, kdy se mu podařilo najít dohodu ohledně snížení produkce ropy. „Opatření, která v minulosti fungovala a snižovala celosvětové zásoby


HLASUJ A VYHRAJ MacBook Air

MĚSTNAVA ZA

LÉ TE

TO P

Zúčastni se i TY studie na www.TOPzamestnavatel.cz

2018

Hlasuj od 3. října do 12. prosince 2017 a vyhraj skvělý MacBook Air

Hlavní partneři

Partneři studie

Pod záštitou

Mediální partner

Odborný garant


26 Ekonom Břidlicová těžba ve Spojených státech

vytěžené suroviny, však tentokrát příliš velký úspěch nepřinesla,“ poukazuje Miřátský s tím, že hlavním důvodem je podle něj

Zkapalněný americký plyn pomáhá Evropě

především výrazné zvýšení těžby z amerických ropných břidlic,

Z břidlic se ale těží také plyn, který podstatně změnil americ-

které jsou konkurenční při ceně 50-60 dolarů za barel. „Nega-

ký energetický sektor. Ze země, která byla velkým importérem

tivně na cenu ropy také zapůsobil nárůst těžby v Nigérii a Libyi,

plynu se stala nejen plně soběstačná země, ale také země ex-

na které se původní dohoda o  omezení těžby nevztahovala.

portní.

Od května se denní produkce těchto dvou zemí zvýšila o  0,5 milionu barelů denně, což představuje polovinu snížení dohod-

Přebytek komodity na trhu se projevil tím, že ceny plynu na trhu

nutého zeměmi OPEC,“ dodává.

padaly. Výroba elektřiny z plynu se stala nejrentabilnější, zatímco špinavá výroba elektřiny z uhlí se spíše omezuje. I to je dů-

Kartel už má své vrcholné časy za sebou. Zatímco v roce 1970

vod, proč v zemi prudce klesají emise CO2, které se téměř vrátily

těžil přibližně 50 procent veškeré globální ropy, nyní podíl do-

k úrovni z roku 1990.

sahuje přibližně 30ti procent. A ropní šejkové z arabských zemí si začínají pomalu uvědomovat, že každé snížení těžby, které

Americký plyn (který je ale nutné před samotným exportem

by vedlo k vyšším cenám, by zase znamenalo nové otevírání

zkapalnit), je v evropských zemích velmi vítán, neboť snižuje zá-

břidlicových polí, a tedy posílení americké konkurence. Tlačí je

vislost na Rusku, které je hlavním exportérem do většiny výcho-

také čas, západní státy se snaží stále více upřednostňovat elek-

doevropských zemí. V červnu například svůj první kapalný plyn

tromobily. Na drahou ropu, která by ovlivňovala hospodářství

dostalo Polsko, což premiérka Beata Szydlová označila jako „his-

a vedla k vysoké inflaci, tak můžeme prozatím zapomenout.

torickou chvíli“. Spojené státy se tak oficiálně staly energetickou velmocí, která může využívat svou komoditu i v diplomacii.

PRŮMĚRNÁ TĚŽBA ROPY V USA NA POČÁTKU JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCŮ

9,397 červenec 17

8,946 leden 17

9,219 leden 16

8,428 červenec 16

9,604 červenec 15

9,132

8,514 červenec 14

leden 15

8,145 leden 14

7,401 červenec 13

7,002

Zdroj: eia.gov

červenec 12

leden 12

leden 13

6,249

5,520 červenec 11

5,844

5,575 leden 11

(v mil. barelů denně)


Are you creative, but nobody listens? Are you responsible, but nobody trusts you to give you your own project? Are you ambitious to build your career in IT, but you haven´t had the opportunity yet?

Change it by joining EmbedIT!

www.embedit.cz

Being part of EmbedIT is an opportunity for your personal growth and a great way how to meet good colleagues and best friends.

Frantisek Raab

NOC & Service Desk Department Lead

EmbedIT, the IT center of Home Credit Group, belongs to one of the most innovative and client oriented IT companies. People in EmbedIT design, develop and test all key functionalities inhouse using latest trends in IT. In total, there is more than 900 IT professionals, managers and innovators, that are situated in czech locations: Prague, Brno and Ostrava. We celebrate EmbedIT´s 5 year anniversary this year and we are proud of our people and results we made till now. It has been an amazing journey and we keep going.

< EmbedIT / IT + People + Career >

3 locations

11 countries

16 time zones

3000+ servers

800+ IT

22 data centres

Prague, Brno, Ostrava

we develop financial solutions for

we operate in

running our business

professionals

around the world


28 Věda a výzkum Antivirulentní látky bakterií namísto antibiotik?

BUDEME POUŽÍVAT LÁTKY PROTI VIRULENCI BAKTERIÍ NAMÍSTO ANTIBIOTIK?

VĚDA A VÝZKUM

Autor: Lucia Hronková

Bordetella pertussis je patogen, který se přenáší kapénkovou infekcí a osidluje řasinkový epitel dýchacích cest. Vyvolává vysoce nakažlivé infekční onemocnění zvané černý kašel (pertuse), které bývalo před zavedením očkování hlavní příčinou úmrtí kojenců ve vyspělých zemích. Ač v České republice došlo po zavedení celoplošného očkování

ní látek, jež zablokují skládání toxinu do funkčního stavu a tím

v roce 1958 k výraznému poklesu výskytu pertuse, zůstává nadá-

zastaví schopnost bakterií odolávat útoku lidských fagocytů.

le toto onemocnění závažnou zdravotní hrozbou. V posledních

Získané výsledky navíc umožnily zkonstruovat patentově chrá-

letech se černý kašel opět hrozivě šíří i v  těch nejvyspělejších

něné antigeny pro vývoj nových a účinnějších očkovacích látek

zemích. Protože bývá pertuse diagnostikována příliš pozdě, je

proti pertusi.

její léčba antibiotiky již zpravidla neúčinná. Pro zastavení šíření onemocnění je proto nezbytné co nejdříve vyvinout účinné, a přitom bezpečné očkovací látky. To vyžaduje mnohem lépe porozumět mechanismům, jimiž bakterie B. pertussis potlačuje naši obranyschopnost a vyvolává pertusi. To přesně studuje skupina prof. Ing. Petra Šeba, CSc. z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR.

Adenylátcykláza coby odstřelovač fagocytů „Jde o to, že imunitní systém těla vysílá proti vetřelcům fagocyty a původce černého kašle se jejich útoku brání produkcí tzv. adenylát-cyklázového toxinu (ACT),“ vysvětluje prof.  Ing.  Petr Šebo, CSc. „Tento bakteriální jed proniká do  fagocytů a  vypíná jejich signalizační mechanismy nutné pro zabíjení bakterií. Pro průnik do  fagocytů potřebuje ACT navázat ionty vápníku, aby se dlouhý aminokyselinový řetězec toxinu mohl správně

Vliv adenylátcyklázy na funkci fagocytů Tým profesora Šeba nyní charakterizoval tu část toxinu, která odpovídá za vazbu vápenatých iontů a tím řídí skládání struktury funkčního toxinu. Tyto znalosti nyní otevřely cestu k hledá-

Bakterie Bordetella pertussis

Šéfredaktorka: Šárka Bláhová sarka.blahova@ekontech.cz | Inzerce: inzerce@ekontech.cz redakce@ekontech.cz | DTP: Michal Polus Redaktoři: František Mašek, Arsen Lazarevič, Filip Šmejkal, Lucia Hronková, Martin Jonáš Vydavatel: ASA (Asociace studentů a absolventů), z.s., Vítězné náměstí 1, 160 00 Praha 6-Dejvice, IČ: 22729283 Číslo 32. | Termín distribuce: listopad 2017 | Další číslo vyjde v prosinci 2017 Ekontech.cz vychází 6x v akademickém roce | Náklad: 21 000 ks; náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC | Registrace: MK ČR E 20872 | ISSN 2336-307X

Zdroj: Adobe Stock

poskládat a vázat se na fagocyty,“ dodává.


VELKÁ

prestižních zaměstnavatelů v ČR

www.ceskapojistovna.jobs.cz

www.kdejinde.cz

www.embedit.cz

www.skoda-kariera.cz

ROZVIŇTE

SVŮJ POTENCIÁL

6 www.kb.jobs.cz

www.unipetrol.jobs.cz


Od listopadu přijímáme přihlášky!

SKODAAUTOKariera

WeAreSKODA

ŠKODA AUTO a.s.

EkonTech.cz - 32. číslo, listopad 2017  

EkonTech.cz vychází na nejprestižnějších technických a ekonomických fakultách v ČR

EkonTech.cz - 32. číslo, listopad 2017  

EkonTech.cz vychází na nejprestižnějších technických a ekonomických fakultách v ČR

Advertisement