Page 1

31. číslo | říjen 2017 | zdarma | www.EkonTech.cz

časopis pro studenty techniky a ekonomie

ČEZ ESCO STABILITA VELKÉ SPOLEČNOSTI A DYNAMIKA START-UPU

FI MUNI SE ZABÝVÁ VYUŽITÍM KVANTOVÝCH TECHNOLOGIÍ CENY NEMOVITOSTÍ PRUDCE ROSTOU. PRO MLADOU GENERACI SE STÁVAJÍ NEDOSTUPNÉ Věda a výzkum

Ekonom

Tech

Kariéra

Co nás zajímá


HLASUJ A VYHRAJ MacBook Air

MÜSTNAVA ZA

LÉ TE

TO P

Zúčastni se i TY studie na www.TOPzamestnavatel.cz

2018

Hlasuj od 3. října do 12. prosince 2017 a vyhraj skvělý MacBook Air

Hlavní partneři

Partneři studie

Pod záštitou

Mediální partner

Odborný garant


VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

OBSAH / 31. ČÍSLO

po letním odpočinku Vás vítám u prvního podzimního čísla časopisu EkonTech.cz. Jak je u nás zvykem, do nového akademického roku se vrháme s obsahem plným zajímavých článků. Z oblasti vědy jsme věnovali pozornost webu Sci-Hub, který se snaží o bezplatnou dostupnost vědeckých informací nebo novým výzkumům z Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN), kam se dokonce můžete přihlásit na stáž a stát se tak součástí vědy a výzkumu na špičkové úrovni. Třeba pak o Vás budeme psát i v časopise!

ČEZ ESCO. Stabilita velké společnosti a dynamika start-upu /2

Pokud se s novým školním rokem poohlížíte po perspektivní stáži, doporučuji přečíst si rozhovor s inspirativním Kamilem Čermákem, který jako ředitel ČEZ ESCO řeší mimo jiné i koncepci smart cities. Navíc jsou ČEZ ESCO garantem 3. ročníku ČEZ INOVAČNÍHO MARATONU. Skvělá akce pro zájemce, které baví hledat neobvyklá řešení. Pro ty z Vás, které zajímá například marketing a pohodová firemní atmosféra s množstvím výhod pro studenty, je tu možnost zažít stáž v T-Mobile! No a pokud už budete se studiem končit a pomalu se stavět na vlastní nohy, můžete si přečíst o situaci na hypotečním trhu. Musím Vás však upozornit, že s pořizováním nového bydlení to v dnešní době bohužel pro mladé lidi vypadá z finančního hlediska bledě. O důvod více, proč zkusit stáž a nastartovat tak svou kariéru!

Pod Ženevou se čeká na další objevy. Pronikneme blíže k tajemství vesmíru? /6 Marketing nebo IT? Trainee programy nově nabízí i T-Mobile / 10 Pirátský server SCI-HUB obsahuje 69 % vědeckých článků z celého světa / 12 „Dnes bych mnohem více využíval možnosti bavit se s moudrými lidmi, jichž jsou univerzity plné,“ říká finanční ředitel České pojišťovny Petr Bohumský / 16 Molekulární motory poslouží v medicíně i elektrotechnice / 19 Designové koncepty se ve ŠKODA AUTO řeší s několikaletým předstihem / 20 Fakulta informatiky Masarykovy univerzity se zabývá využitím kvantových technologií / 22 Jak společnost Bosch mění svět?

Ceny nemovitostí prudce rostou. Pro mladou generaci se stávají nedostupné / 26 Účinné lipofosfonoxiny – antibiotika nové generace?

Šárka Bláhová šéfredaktorka

POD ZÁŠTITOU

AKADEMICKÝ PARTNER

/ 24

HLAVNÍ PARTNEŘI

/ 28


KARIÉRA

ČEZ ESCO STABILITA VELKÉ SPOLEČNOSTI A DYNAMIKA START-UPU

Foto: Milan Mošna

Autor: Filip Šmejkal


Kariéra Práce v ČEZ ESCO

3

Realizací projektů vedoucích k trvalé udržitelnosti dokáže společnost ČEZ ESCO zabránit emisím desítek tisíc tun oxidů uhlíku ročně. S Kamilem Čermákem, jejím generálním ředitelem, jsme hovořili o trendech v oblasti energetiky i o budoucím uplatnění absolventů. ČEZ se v médiích prezentuje především jako dodavatel energií do domácností a firem, společnost však prostupuje trhem i v mnoha jiných odvětvích. Čím se zabývá společnost ČEZ ESCO, kterou řídíte?

V regionech by takové změny měli prosadit politici, v konečné

ČEZ ESCO má v rámci společností skupiny ČEZ za úkol hledat

se zase snažíme nabídnout balíčky pro chytré domy s fotovol-

příležitosti v oblasti nové decentralizované energetiky v Česku

taikou, které se v budoucnu mohou stát třeba i  součástí sítě

a na  Slovensku. Budujeme například kogenerační jednotky,

dobíjecích stanic pro elektromobily.

střešní solární elektrárny, vzduchotechniku pro velké závody, projekty v oblasti smart city, chytré osvětlení či vymýšlíme a realizujeme komplexní projekty energetických úspor na klíč. Vytvořili jsme silný středoevropský subjekt tažený Českem, Slovenskem, Německem a v budoucnu snad i Polskem.

Právě trvale udržitelné zdroje energie budou hrát v budoucnosti důležitou roli. Čím podle Vás budeme schopni fosilní paliva nahradit?

Celá skupina ČEZ se řídí strategií stojící na pilířích v  klasické energetice, obnovitelných zdrojích, do  kterých investujeme především v  zahraničí, a  decentrální energetice, což je právě případ ESCO. Podíl uhlí bude postupně klesat a  podíl obno-

fázi totiž díky úsporám energií představují výhodu pro občany. V komerční sféře velí pokroku samotné firmy, bez potřebných investic by totiž s konkurencí rychle ztratily krok. Domácnostem

V médiích je často skloňován termín smart city. Co podle vás dělá chytré město doopravdy chytrým?

Kromě již zmiňovaných EPC rekonstrukcí bych zmínil například chytré veřejné osvětlení, elektromobilitu nebo inteligentní odpadové hospodářství, na něž ČEZ ESCO do  budoucna také upírá pozornost. Fenomén smart city bereme jako jednu z  největších výzev současnosti. Čím dál tím víc lidí bude žít ve městech a my chceme být špičkou ve službách, které lidem tento život ulehčí.

Jaké změny nastanou v oblasti dopravy?

Dominantní postavení získá elektromobilita. Z českých měst se

vitelných zdrojů růst. Státní energetická koncepce také počítá

v tomto ohledu hodně posunul Třinec, který počtem elektro-

s rozvojem jaderné energie. Pak je tu ESCO, které se zabývá roz-

busů ve střední Evropě drží druhé místo za  Vídní. Spolupráci

vojem například i výrobních kogeneračních jednotek nebo pro-

ale zahajujeme také s Prahou, Pardubicemi nebo některými

jektů energetických úspor, protože úspory jsou právě jedním

komerčními firmami. Na území Česka jsme stačili vybudovat

z velkých evropských témat a jsou tu velké příležitosti.

přes 70 dobíjecích stanic, z toho 27 rychlodobíjecích. Po roce

Trvalá udržitelnost, to nejsou jen změny v oblasti energetiky, ale také v životním stylu společnosti. Jak budou podle Vás vypadat města budoucnosti? A kdo bude podle Vás v těchto změnách hlavním hybatelem?

Důležitou roli v nich budou jistě hrát decentralizované energetické zdroje a  úsporné stavby. Budoucnost vidíme v  EPC projektech, což je výborný způsob, jak dělat projekty energetických úspor. Tyto úspory jsou totiž ve smlouvě garantovány a investice

2020 však očekáváme mnohem větší boom, počet dobíječek bude potřeba zvýšit až stokrát. Pro představu, Praha má dnes asi 50 profesionálních dobíječek, menší Amsterdam však 1 800.

Většina našich čtenářů jsou studenti. Nabízí konkrétně ČEZ ESCO nějaké zajímavé programy, kterých se mladí lidé mohou účastnit ještě při studiu a získat tak nezbytnou praxi?

Skupina ČEZ každoročně nabízí program ČEZ Potentials,

se splácí přímo z toho, co se ušetří. V Praze se nám tak podařilo

v rámci kterého se čerství absolventi vysokých škol podívají

zrekonstruovat Rudolfinum, Národní divadlo nebo Kongreso-

do všech částí skupiny ČEZ včetně naší společnosti. Následně

vé centrum. V takových úpravách nás naši konkurenti považují

si některé z těchto absolventů přebíráme do vlastních trainee

za číslo jedna na trhu.

programů.


4

Kariéra Práce v ČEZ ESCO

Mezi dalšími akcemi zmíním Inovační maraton, který pořádá-

variabilitě však hledáme také kvalifikované obchodníky a pozi-

me v listopadu. Během 24 hodin budou mít přihlášení studenti

ce napříč obory.

za úkol vymyslet řešení reálného obchodního problému, letošní ročník bude zaměřen přímo na ESCO a přihlásit se mohou studenti z jakéhokoliv oboru, jak se říká – náš obchod potřebuje talenty všeho druhu

Jak může vypadat budoucnost absolventa, který svou kariéru nastartuje v ČEZ ESCO?

Čeká ho práce ve velké stabilní korporaci, která je ideální kombinací

Jaká je možnost uplatnění absolventů ve společnosti ČEZ ESCO? Cílíte na oslovování absolventů z konkrétních oborů?

I my narážíme na nedostatek technických pracovníků, díky naší

obchodních

a technických

dovedností.

Naše

společnost

zasahuje do mnoha oborů a při dynamičnosti současného trhu nemůžeme nikdy usnout na  vavřínech. Nabízíme tedy stabilitu velké společnosti společně s  dynamikou a  přemýšlením startupu, což na trhu práce představuje skutečný unikát.

ČEZ ESCO 10 dceřiných společností Firmy AZ KLIMA, ČEZ Bytové domy, ČEZ Energetické služby, ČEZ Energo, ČEZ LDS, ČEZ Solární, Energocentrum Vítkovice, ENESA, EVČ a KART pokrývají celé spektrum energetických služeb pro firmy, obce a veřejné instituce.

297 budov ve kterých aktuálně ČEZ ESCO sleduje spotřebu a navrhuje další úspory. Jde o nemocnice, mateřské a základní školy, administrativní budovy, průmyslové objekty i koncertní síně a divadla po celé České republice. Průměrná úspora energií se u jednoho projektu pohybuje mezi 15 a 50 procenty a firmy, obce a samosprávy díky tomu šetří stovky tisíc až desítky milionů korun ročně.

300 fotovoltaik 300 je fotovoltaik, které ČEZ ESCO instalovala na českých střechách, z toho téměř stovku společně s moderním bateriovým systémem sonnen.

117 kogeneračních jednotek od ČEZ ESCO dodává teplo a elektřinu společnostem v České republice. Oproti klasickým elektrárnám má kogenerace tu výhodu, že umí využívat i odpadní teplo k vytápění.

13 000 světel ČEZ ESCO postavila či zrekonstruovala. Z toho 5000 v českých obcích a 8000 ve firemních areálech. Modernizované osvětlení přináší úsporu výdajů na elektřinu i údržbu. Zvyšuje nejen spolehlivost osvětlovací soustavy, ale i bezpečnost silničního provozu zlepšením viditelnosti na vozovkách. Úspory při rekonstrukci osvětlení přitom snižují náklady i o 60 procent.

1266 elektrických zařízení provozuje ČEZ ESCO u svých zákazníků. Zvyšuje se tak spolehlivost dodávky i bezpečnost a omezuje poruchovost.

Pro více informací se podívejte na www.kdejinde.cz


ro 3. čn ík

MARATON

Baví tě hledat neobvyklá řešení?

24 hodin | 1 problém | 30 studentů | 6 týmů | certifikát pro účastníky | cena pro vítěze

9.–10. listopadu 2017 | čtvrtek 9.00 – pátek 9.00 Centrála ČEZ | Praha 4, Duhová 1 Pokud máš zájem o účast, přihlas se na www.kdejinde.cz.

JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZ

5


6

Věda a výzkum Pronikneme blíže k tajemství vesmíru?

POD ŽENEVOU SE ČEKÁ NA DALŠÍ OBJEVY. PRONIKNEME BLÍŽE K TAJEMSTVÍ VESMÍRU?

VĚDA A VÝZKUM

Autor: Eva Vlčková

Nejvíce slávy si Velký hadronový srážeč, největší urychlovač částic světa, známý pod zkratkou LHC, užil před několika lety v souvislosti s objevem tzv. Higgsova bosonu. Tím ale jeho úkol rozhodně neskončil. Co se děje pod Ženevou nyní a na jaké další objevy se můžeme těšit?

Zdroj: CERN

Pohled do nitra experimentu ATLAS na urychlovači LHC


Věda a výzkum Pronikneme blíže k tajemství vesmíru?

7

V urychlovači LHC Evropské organizace pro jaderný výzkum

rá je v plánu za dva roky, budou výzkumníci pokračovat v ana-

(CERN) proti sobě vědci posílají svazky protonů urychlené té-

lýzách a zpracování dat. Sami vědci nevylučují, že se v datech,

měř na rychlost světla a zkoumají jejich srážky. Snaží se tím na-

která jsou už shromážděna, ukrývají další přelomové objevy.

podobit podmínky, které ve vesmíru panovaly krátce po Velkém třesku a dozvědět se tak více o vzniku vesmíru a jeho složení.

Temná hmota i antihmota

Protony se v 27kilometrovém tunelu pod Ženevou srážejí

Vedle vlastností Higgsova bosonu fyzikové zkoumají i další čás-

ve čtyřech detektorech s názvy ATLAS, CMS, ALICE a LHCb. Věd-

tice a jevy. „Má to hluboký smysl, protože víme, že jen asi pět

ci pracující na ATLASu a CMS v roce 2012 pomocí těchto srážek

procent hmoty a energie ve vesmíru je popsáno současnou te-

nezávisle na sobě objevili Higgsův boson – dlouho předpově-

orií – standardním modelem elementárních částic a jejich inte-

zenou částici, která dává hmotnost ostatním částicím tvořícím

rakcí,“ připomíná Leitner. Zbytek vesmíru tvoří tzv. temná hmo-

náš svět. O rok později získali Peter Higgs a  François Englert

ta a temná energie, jejichž podstatu neznáme. „Experimenty

za jeho předpovězení Nobelovu cenu. „Do té doby byl Higgsův

na LHC usilují o nalezení odpovědí na tuto a další fundamen-

boson posledním chybějícím článkem ve standardním modelu částicové fyziky, který popisuje základní stavební kameny vesmíru,“ vysvětluje Jiří Dolejší z Ústavu částicové a jaderné fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

Srážek přibývá – kam s nimi? Zachytit samotný Higgsův boson je ovšem takřka nemožné. Existuje jen po zlomek sekundy a hned se rozpadá na další částice – právě jejich zkoumáním fyzikové zpětně zjišťují, zda se jim při srážkách skutečně podařilo vytouženou částici vyrobit. V  době objevu se proti sobě svazky protonů srážely s  energií do  osmi teraelektronvoltů. Pak následovala dvouletá odstávka, během níž se urychlovač zdokonalil, takže dnes se srážejí s energií až 13 TeV. Podařilo se také přesněji zacílit svazky protonů proti sobě, takže jsou srážky častější a vědci mají k dispozici mnohem víc dat než v době objevu. „Samotným objevem Higgsova bosonu práce zdaleka nekončí. Nyní se snažíme zkoumat jeho vlastnosti a chování. Pokud se nebude chovat přesně tak, jak bylo předpovězeno, může nám to otevřít dveře k nové fyzice,“ uvedla profesorka Fabiola Gianotti, generální ředitelka CERN, během své jarní návštěvy Prahy. Jen v loňském roce podle jejích slov urychlovač LHC pořídil více dat než za celou předchozí dobu. S tím ale přichází paradoxní problém: vědci mají víc informací, než stihnou zpracovat, a čím dál rychleji se plní disky, kam se ukládají data z experimentů. „Zásoby úložného prostoru se skutečně tenčí, ale má to velice pozitivní příčinu – nad očekávání dobrý výkon urychlovače LHC. Mimo jiné se s rostoucí intenzitou srážek stále zvětšuje velikost každé zapsané zajímavé události,“ komentuje situaci profesor Rupert Leitner z  Matematicko-fyzikální fakulty UK, předseda Výboru pro spolupráci ČR s CERN. „Vedení CERN se velice stará, aby bylo možné naplno využít skvělé práce urychlovače a  detektorů. Již před několika lety vzniklo výkonné výpočetní centrum v Budapešti přímo napojené na výpočetní centrum CERN a  uvažuje se o  dalších opatřeních,“ pokračuje Leitner. Stejně jako při předchozí odstávce urychlovače, i při té následující, kte-

Češi a CERN Na experimentech v CERN pracují zhruba dvě stovky odborníků z vědeckých pracovišť v ČR, z toho třetinu tvoří studenti. Další stovky českých odborníků s CERN spolupracují. Podíleli například na návrhu a konstrukci detektorů ATLAS a ALICE, zabývají se také analýzou dat. „Pro částicovou fyziku v ČR je CERN hlavní výzkumnou infrastrukturou, dává nám možnost podílet se na špičkovém výzkumu a čeští vědci pracující na experimentech v CERN jsou platnými členy mezinárodních týmů, často jsou pověřováni vedením výzkumných týmů,“ podotýká profesor Leitner. Kromě špičkové vědy přináší podle jeho slov účast v CERN i možnosti pro výchovu studentů a mladých vědců, nabízí kupříkladu programy pro učitele fyziky a v neposlední řadě také zakázky pro dodavatele zařízení z České republiky. Investice, které se touto cestou do Česka vrací, jsou podle generální ředitelky Fabioly Gianotti vyšší, než odpovídá ročnímu příspěvku ČR do rozpočtu CERN, který se ročně pohybuje kolem 250 milionů korun a tvoří zhruba jedno procento celkového rozpočtu této organizace. „Přestože se stále zvyšuje počet našich zaměstnanců v CERN, myslím, že bychom jich mohli mít více. Možná ne všichni vědí, že vedle zhruba 11 tisíc částicových fyziků, kteří se věnují výzkumu v CERN jako tzv. uživatelé, má CERN asi 2500 zaměstnanců – inženýrů, techniků, IT specialistů, ale také pracovníků v administrativě a řadě dalších profesí. Případní zájemci se dozvědí informace o vypisovaných pozicích na stránkách jobs.web.cern.ch,“ radí Leitner.


8

Věda a výzkum Pronikneme blíže k tajemství vesmíru?

Nové částice přibývají Nedávno se vědcům pracujícím na urychlovači LHC, konkrétně na detektoru LHCb, podařil další objev – částice s názvem Ξcc++. Patří mezi baryony, což jsou částice, jež mají stejnou nebo vyšší hmotnost než protony. Baryony jsou tvořeny elementárními částicemi – kvarky. „Nová částice je výjimečná svým složením, obsahuje totiž dva půvabné kvarky – anglicky charm, což je označení druhu kvarku, nikoli emotivního názoru fyziků – a jeden horní (up) kvark,“ vysvětluje fyzik Jiří Dolejší. Baryony s jedním půvabným kvarkem již byly objeveny dávno, stejně jako mezony s jedním půvabným kvarkem a třeba také jedním půvabným antikvarkem.

Podobný je baryon Ξcc+, který byl objeven experimentem SELEX ve Fermilabu v USA v roce 2002, s vlastnostmi dost odlišnými od teoretických očekávání. „Bohužel tuto částici žádný jiný experiment nenašel, a tudíž její vlastnosti nepotvrdil. Podrobné studium vlastností nového Ξcc++, který se od dříve objeveného liší jen nábojem a obsahem horního kvarku místo spodního, zřejmě dovolí teorii takových systémů upřesnit,“ konstatuje Dolejší a doplňuje, že nová částice není novým fundamentálním stavebním kamenem hmoty, jakým je v jistém smyslu Higgsův boson, ale možná a očekávaná „konstrukce“ z dávno známých fundamentálních částic. Zároveň nevylučuje, že se na urychlovači LHC podaří další podobné objevy – buď ještě před plánovanou odstávkou a s ní spojeným upgradem zařízení, ale s větší pravděpodobností po ní.

tální otázky. I záporné výsledky experimentů, tj. nenalezení no-

důležité, aby se na přípravě této strategie hlavní měrou podíleli

vých částic, významně posouvají naše znalosti, přestože se tak

mladí vědci, protože se bude jednat právě o jejich vědecké bu-

děje s menší slávou a odezvou u veřejnosti,“ konstatuje profesor

doucnosti,“ dodává profesor Leitner.

Leitner. Kromě toho probíhají v CERN zajímavé experimenty i  mimo urychlovač LHC. Nachází se zde například specializované zařízení na  výzkum antihmoty a  ve  spolupráci s  USA se chystá nový projekt na výzkum neutrin.

Lékařství i kolébka WWW Mohou mít nákladné experimenty v  oblasti částicové fyziky praktické využití? „Výsledky hlavních experimentů mají přede-

Přestože LHC zdaleka neřekl poslední slovo, už nyní se uvažu-

vším ambice upřesnit či dokonce změnit fundamentální vědu

je o jeho nástupci. Zatím není jisté, jak bude vypadat. Mluví se

o elementárních částicích a jejich interakcích,“ konstatuje pro-

o kruhovém urychlovači o průměru až sto kilometrů, ve hře je

fesor Leitner. „Cesta k těmto objevům ale využívá špičkových

i lineární koncept. Jaká varianta se nakonec prosadí? „Odpověď

technologií v urychlovačích, detektorech částic či informačních

bude hledat široký mezinárodní proces upřesnění strategie

technologiích. Ty samozřejmě mají přímé praktické využití na-

v částicové fyzice, který bude v následujících dvou letech probí-

příklad v lékařství, materiálovém výzkumu a také v dalších věd-

hat právě pod vedením CERN,“ říká Leitner. „Přestože se hovoří

ních oborech. V této souvislosti si dovolím připomenout WWW

o Evropské strategii, bude vlastně celosvětová, protože v části-

– World Wide Web, který byl vynalezen právě v CERN pro snazší

cové fyzice hraje Evropa díky CERN dominantní roli. Bude velice

sdílení informací mezi vědci na celém světě,“ uzavírá Leitner.

Zdroj: CERN

Pohled do řídicí místnosti experimentu ATLAS


9

PŘEDNÁŠKY VRCHOLOVÝCH MANAŽERŮ profesionálně odborně online

ŠKODA AUTO | T-Mobile | SAZKA | UNIPETROL | Česká pojištovna | Home Credit | EmbedIT | Valeo | ČEZ | E.ON | CGI | České Radiokomunikace | a další

Živé přenosy sledujte na www.TechnicDays.cz od 6. listopadu 2017 v čase od 18.00 Otázky pokládejte živě na

/TechnicDays.cz

Chcete navštívit některou z firem osobně? Napište nám: info@asacr.cz

Partnerské fakulty


10 Kariéra Marketing nebo IT? Trainee programy nově nabízí i T-Mobile

MARKETING NEBO IT? TRAINEE PROGRAMY NOVĚ NABÍZÍ I T-MOBILE

KARIÉRA

T-Mobile letos poprvé rozjel Trainee program pro studenty. Dva jeho současní účastníci Pavel Coufal a Lucie Janíčková sepsali své zážitky o tom, jak se do T-Mobile dostali a jaké to je pracovat pro velkou firmu. Pavel Coufal

opravdu skvělé. Panuje tu uvolněná atmosféra. Obzvlášť v na-

Vždycky mě bavilo IT, a proto už také pátým rokem studuji In-

šem týmu je neskutečná pohoda! Navíc jsou tu kolegové, kteří

formační technologie na VŠE. V T-Mobile působím jako Trainee

mají dlouholetou praxi v tom, co dělají, a práci mi dost ulehčí.

na oddělení specializující se na řízení dodávek ICT řešení.

Jak to celé začalo

Zhruba po měsíci jsem dostal na starost svůj první projekt. Ka-

Když jsem skončil v předchozí práci, řekl jsem si, že si tentokrát

ždý nový krok zatím konzultuji, ale se zákazníkem jednám sám.

dám na výběru více záležet. Měl jsem poměrně jasnou před-

Práce je to opravdu různorodá, jelikož naše oddělení dodává

stavu, co chci. Možná proto mi trvalo, než jsem narazil na něco

převážně speciální řešení, jemuž předchází konzultace a návrh,

adekvátního – IT a byznys v jednom. Tak se jmenovala nabíze-

který dělají zase jiní kolegové. Je tedy nezbytné se všemi komu-

ná Trainee pozice v T-Mobilu. V koncepci programu byla rotace

nikovat a spolupracovat. Zpětná vazba je pak základním sta-

po více odděleních a úzký kontakt se zákazníkem.

vebním kamenem a spolupráce funguje skvěle. Za co jsem vel-

Na pohovoru se mnou mluvili na rovinu

mi rád, je to, že můžu pracovat flexibilně. O prázdninách jsem dostal dvakrát po dvou týdnech volna. Myslím si, že podmínky

V prvním kole jsem měl písemně zodpovědět tři otázky. Ná-

pro studenty jsou tu nadstandartní, například benefity, jako

sledoval osobní pohovor s Ondrou M., manažerem týmu řízení

je zaměstnanecký tarif, mobil nebo možnosti studia v rámci

dodávek řešení. Zde jsem měl prokázat svoje znalosti s říze-

T-Univerzity. Mimo to jsou pro nás přichystané různé další akti-

ním projektu. Z Ondry jsem měl nakonec lepší pocit než ze

vity jako např. společná pařba všech T-traineeků.

sebe, jelikož mi detailně vylíčil, co je náplní jeho týmu i spolupracujících oddělení. První pohovor jsem si opravdu užil, stejně jako druhý, u kterého byl i Petr K., Ondrův přímý nadřízený a  Peter A. z  HR. Všichni se mnou mluvili narovinu. S  Ondrou mi pak ještě více přiblížili jejich práci, probrali jsme Téčko jako zaměstnavatele. Na  závěr mě Petr ujistil, že kdyby mě práce nenaplňovala, ať kdykoliv přijdu říct, že se dá vždy něco vymyslet. Když mi pak Peter A. zavolal, že pokud mám zájem, tak mě berou, neváhal jsem.

Můj první den

První den jsem absolvoval Start day s ostatními kolegy, kde Foto: T-Mobile

Práce v T-čku

jsem se dozvěděl základní informace o firmě, její kultuře a interních předpisech. Upřímně jsem se nemohl dočkat na obědovou pauzu, kdy jsem se měl potkat s Ondrou, aby mi ukázal kanceláře a můj nový team. První dojmy z nového prostředí byly


Kariéra Marketing nebo IT? Trainee programy nově nabízí i T-Mobile

11

a všechno mě baví. Poznávám spoustu nových tváří. Díky stínování Romana se rychle seznamuji s jednotlivými projekty a po pár dnech dostávám i své vlastní, na kterých začínám pracovat.

Práce v T-čku

Má práce je velmi flexibilní. S Romanem společně plánujeme mé pracovní nasazení na další týdny. Byla jsem bez problému i dva týdny na dovolené a počítá se i s tím, že si budu muset vzít volno kvůli státnicím či jiným školním povinnostem. Lidé tu jsou opravdovými profíky a velmi si cením toho, že mě berou jako sobě rovného. Nepředávají mi práci, která se jim dělat nechce. Zkrátka mám na starosti své projekty a plně mi důvěřují. Velmi si tohoto přístupu vážím, a proto se snažím ze sebe vydat to nejlepší.

A co bude dál?

No… je toho hodně. Neustále mi v práci přibývají nové projekty. Zrovna teď řeším marketing development na  našich prodejnách. Také se těším na  první „traineekovské mecheche“, kde

Lucie Janíčková

se konečně poznám i s  ostatními. V  říjnu se plánuji zúčastnit akce StartUp Weekend, na kterou jsem dostala volňásky a kde

Marketing je mou vášní už od prvního ročníku na vysoké škole

budeme společně s ostatními účastníky vymýšlet nová řešení

a nyní jsem v T-čku dostala příležitost pracovat jako Tranee Mar-

na využívání digitálních nástrojů ve školství. Zároveň mě čekají

keťák. Mimo to ještě dokončuji poslední ročník magisterského

ještě dvoje státnice a psaní diplomové práce. No nudit se roz-

studia na VŠE, obor podnikové ekonomiky a managementu.

hodně nebudu.

A jak to vlastně všechno začalo?

Hned ráno si poctivě kontroluji všechny své e-maily a zrovna TEN den přišel jeden „osudný“! Zaujala mě totiž nabídka přihlásit se do programu BigStep. Zrovna byl duben, psaní školních prací a zápočtů bylo v plném proudu, ale přesto jsem neváhala a zúčastnila se. Díky BigStepu jsem mohla strávit krásné dopoledne s marketingovým oddělením T-čka a musím říct, že mě tam celková atmosféra a energie doslova pohltila. Od té doby jsem prostě věděla, že chci pracovat jedině v T-Mobilu.

Hurááá!

Uplynuly téměř 3 měsíce od BigStepu a mě konečně přišel dlouho očekáváný e-mail z HR oddělení. Po splnění několika různých úkolů jsem byla pozvána do  třetího výběrového kola. Pohovor byl velmi kamarádský a atmosféra byla zase skvělá – prostě taková, jakou jsem poznala na BigStepu. A co byla teprve pecka, už pár hodin po pohovoru mi volali, že se těší na spolupráci.

Trainee?

Vzhledem k tomu, že jsem ještě studentkou, tak pro mě trainee pozice hrála jednoznačný prim. Díky polovičnímu úvazku mohu nejen v klidu dostudovat školu, ale zároveň mám šanci pracovat v kolektivu, ke kterému vzhlížím, dělat práci, která mě baví a naplňuje.

Ach ty těžké začátky!

Tak „těžké začátky“ u mě rozhodně neplatí – jsem nadšená

T-Mobile Campus Zaujaly tě zážitky našich Traineeku a rád/a by ses do programu také přihlásil/a? Sleduj naši facebookovou stránku T-Mobile Campus. Své know-how si nenecháváme jen pro sebe, pořádáme workshopy, exkurze, konference a až budeme mít otevřené Trainee pozice, dozvíš se to jako první!


VĚDA A VÝZKUM

PIRÁTSKÝ SERVER SCI-HUB OBSAHUJE 69 % VĚDECKÝCH ČLÁNKŮ Z CELÉHO SVĚTA

68,9 % ze všech 81,6 milionů článků

85,2 %

z 54 milionů PLACENÝCH článků

Foto: Adobe Stock, Autor grafů: Filip Šmejkal

Autor: Filip Šmejkal


Věda a výzkum Pirátský server SCI-HUB

13

Server mladé programátorky svým rozsahem překonává tradiční vědecké časopisy. Badatelé zde naleznou většinu vědeckých článků. Stránky dělají vědu přístupnější, brojí proti nim však vědecká nakladatelství i samotní vědci. Kazaška Alexandra Elbakyanová patří podle vydavatelství Nature Publishing Group mezi deset nejvlivnějších lidí z oblasti vědy

Model Open Access

za minulý rok. Ocenění se jí dostalo za  založení serveru, který

Konec placení za vědecké články by měla přinést politika ote-

sdílí vědecké články a jehož obliba v  poslední době raketově

vřeného přístupu. Články by poté byly zdarma přístupné všem,

roste. Pomocí svých přátel a anonymních akademiků však zve-

za publikaci ve stávajících časopisech by ovšem platili sami au-

řejňuje i publikace vědeckých nakladatelství, za  které by mu-

toři článků. Open Access (dále OA) bez pochyby docílí dostup-

sel čtenář obvykle zaplatit. Na serveru naleznete také nespočet

nosti informací pro čtenáře, výměnu informací navíc dokáže

článků od českých autorů.

zrychlit. I proto česká vláda v červnu tohoto roku schválila Ná-

Boj proti nerovnostem na poli vědy

rodní strategii otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím na  léta 2017–2020, čímž se připojila ke  snaze ostatních států učinit vědu dostupnější. Většina českých vysokých škol však

Historie serveru se začala psát v roce 2011. Přístup k  jednomu

zveřejňuje své vědecké objevy stále stejným způsobem, vede je

placenému článku vyjde v některých vědeckých časopisech až

k tomu menší prestiž OA časopisů a také výše poplatků za zve-

na 40 amerických dolarů, což je pro některé vědce velký výdaj.

řejnění článku, který se například u časopisů vydavatelství Else-

Roční předplatné zase zatěžuje rozpočty univerzit. Další samo-

vier pohybuje kolem tří tisíc dolarů.

statnou položku tvoří odborné knihy. Správci Sci-Hubu razí heslo o bezplatné dostupnosti vědy pro

Akademici vs. vydavatelství

všechny. „Naším posláním je odstranit jakoukoli bariéru, která

Právě spory tohoto nizozemského vydavatele se Sci-Hubem

brání co nejširšímu šíření znalostí v lidské společnosti,“ hlásají

i vědeckou sférou dokládají potřebu změny stávajícího systému.

na svých stránkách. Upozorňují přitom na to, že z často veřejně

Elsevier často nabízí vědcům časopisy v předplacených balíč-

financovaného výzkumu profituje několik soukromých nakla-

cích, což se samozřejmě promítá i na  výši jejich ceny. Většinu

datelství, která nutí univerzity vykupovat své vědecké poznatky

periodik přitom univerzita odebírat nechce. Proti tomuto tren-

zpět. Ceny za přístup k  vědeckým informacím navíc neustále

du se již v roce 2012 postavil Tim Gowers, profesor matematiky

rostou.

na Cambridgeské univerzitě. Článek na jeho blogu sklidil takový

Miliardy navíc ročně

ohlas, že petici vyzývající k bojkotu Elsevier podepsalo společně s ním dalších 16 825 akademiků. Do čela hnutí na podporu OA se ve stejný rok postavila Harvardská univerzita. Té se zdály

U největších titulů nečiní roční předplatné takovou zátěž, vyšší

provize vydavatelství dlouhodobě neudržitelné a sama by si je

částky však univerzity platí za přístup k  menším specializova-

postupně nemohla dovolit platit.

ným časopisům. Jen Univerzita Karlova předplácí přes 38 tisíc titulů, přičemž převažují ty v elektronické formě. K online člán-

Vydavatelství pak podalo na Sci-Hub stížnost kvůli porušování

kům se školy dostávají také přes elektronické databáze, z pří-

autorských práv. Setkalo se s úspěchem, po  zrušení původní

rodovědných nejčastěji ScienceDirect od nakladatelství Elsevi-

domény však server pokračuje pod doménou Britského indic-

er. Když ke všem nákladům přičteme ještě výdaje za odborné

kooceánského území.

knihy, jen v českém vysokém školství protečou ročně za přístup k vědeckému obsahu miliardy korun.

Na následující straně odpovědi předních českých vědců

>>


14 Věda a výzkum Pirátský server SCI-HUB

?

Ptali jsme se předních českých vědců 1

Má SCI-HUB Vaši podporu?

2

Jak bude podle Vás vypadat financování vědeckých článků v budoucnu?

Profesor Václav Hořejší, molekulární biolog, jeden z nejcitovanějších českých vědců

1

systém vytváří nerovnováhu v přístupu k vědeckým pracím.

Platí-li autor, vytváří se nerovnost už na úrovni publikační, kdy si publikaci v řadě časopisů mohou dovolit jen bohaté insti-

Určitě ano, a to i přesto, že se formálně jedná o nelegál-

tuce. OA také vede časopisy k přijetí co nejvíce článků, čímž

ní způsob šíření vědeckých článků. Jakmile by se plně

se degraduje kvalita publikovaných prací a prostředí vědy se

uplatnil systém OA, ztratil by server Sci-Hub opodstatnění.

tímto způsobem zapleveluje. Sci-Hub svým způsobem vede

Myslím, že jeho nynější nelegální existence významně přispívá

k modelu „neplatí nikdo“, který není dlouhodobě udržitelný.

k tlaku na žádoucí změnu.

Pokud má Sci-Hub za cíl zničit tradiční publikační systém

ve prospěch OA, jde pouze o nahrazení jedné nerovnosti jinou,

2

navíc s přidanými negativními důsledky. A to dle mého názoru Jsem si jist, že onen tradiční model založený na před-

není dobré řešení.

platném brzy zanikne a bude plně nahrazen systémem

OA. Tento systém přinese nejen podstatné zlepšení přístupnosti vědeckých informací, pro vědeckou komunitu publikaci článků také zlevní. V současnosti dosahuje výše zisků mno-

2

Pouhou extrapolací současného trendu lze očekávat, že se dočkáme nárůstu popularity OA časopisů. Instituce

hých vydavatelství nemravně vysokých hodnot, v dosavadním

tedy zaplatí čím dál více za možnost publikovat a čím dál

systému se totiž mohou chovat v podstatě monopolisticky.

méně za možnost články číst. V optimistickém scénáři se

Nacházíme se v jakési přechodné fázi, kdy části některých

ustanoví určitá rovnováha a oba způsoby platby za publikaci

tradičních časopisů publikují systémem OA. Tato situace skýtá

budou koexistovat vedle sebe, ideálně i v jednom časopise.

pro některé vydavatele nejvíce výhod – dostávají jak před-

Vyšší popularita OA publikace vyvine tlak na snížení cen před-

platné, tak platby za některé individuální články. Pro vědce

platného. V kombinaci s možností sdílení prací na sociálních

vychází z finančního hlediska naopak nejhůře. Považuji ovšem

sítích či zasláním na vyžádání by mohlo jít o fungující a udrži-

za důležité, že některé státy (hlavně USA) trvají na principu,

telný systém generující minimální bariéry v přístupu k vědec-

že všechny výtvory hrazené z veřejných finančních prostředků

kým pracím: bohaté instituce si budou moci dovolit platit

musí být dostupné veřejnosti bezplatně.

za pohodlí přístupu k článkům či za jejich širokou dostupnost v systému OA, vědci z méně majetných institucí budou mít

Doktor Lukáš Palatinus, fyzik, jeden z nejvýraznějších mladých českých vědců

1

pořád možnost legálního přístupu k výsledkům přes sdílení na internetových portálech, byť za cenu menšího pohodlí. V pesimistickém scénáři se zhroutí nejprve systém tradičních

V principu dnes může každý vědec publikovat veřejně

časopisů, následně publikační aktivita v méně majetných

jakýkoli výsledek své vědecké činnosti, zvláště s dneš-

zemích a institucích, protože nebudou mít na OA poplatky,

ním rozmachem sociálních sití a portálů typu ResearchGate

bude pokračovat boom predátorských časopisů, bude klesat

nebo Academia.edu. Vědecké časopisy však dávají publikování

obecná důvěra v publikační systémy a ze zmatku vzejde ně-

řád a přinášejí přidanou hodnotu v podobě zajištění recenz-

jaký jiný systém, jehož principy a fungování nedokážu odhad-

ního řízení, korektur, sazby, zveřejnění nebo distribuce. Toto

nout. Možná by byl v režii státních institucí, nebo se naopak

vše někdo musí zaplatit. Platí-li čtenář, vyvíjí tlak na časopis,

zcela přesune do prostředí sociálních sítí.

aby byl výsledek co nejkvalitnější. Cenou za to je, že tento


6

15

VELKÁ

prestižních zaměstnavatelů v ČR

www.ceskapojistovna.jobs.cz

www.kdejinde.cz

www.embedit.cz

www.skoda-kariera.cz

ROZVIŇTE

SVŮJ POTENCIÁL

www.kb.jobs.cz

www.unipetrol.jobs.cz


KARIÉRA

„DNES BYCH MNOHEM VÍCE VYUŽÍVAL MOŽNOSTI BAVIT SE S MOUDRÝMI LIDMI, JICHŽ JSOU UNIVERZITY PLNÉ,“ ŘÍKÁ FINANČNÍ ŘEDITEL ČESKÉ POJIŠŤOVNY PETR BOHUMSKÝ

Foto: Česká pojišťovna

Autor: Arsen Lazarevič


Kariéra Rozhovor s finančním ředitelem České pojišťovny

17

Petr Bohumský má na starosti finance a provoz největší české pojišťovny. V rozhovoru se dočtete, jaké trendy aktuálně hýbou pojistným trhem nebo zda začít s praxí již za studia. V čem jsou podle vás hlavní bariéry rozvoje českého pojistného trhu?

Bariér existuje celá řada, ale naštěstí žádná tak závažná, že bychom si s ní neuměli poradit. Například v  oblasti životního pojištění dlouhodobě klesá počet nově uzavíraných smluv, což vzniklo zejména ekonomickým prostředím nízkých úroků a  poklesem poptávky využívat životní pojištění jako spoření. Neprospívají ani změny legislativy, které klientům pojistky prodražují nebo mění dlouhodobá nastavení daňových výhod. V neživotním pojištění jsou to přírodní kalamity a neudržitelně nízké ceny pojištění motorových vozidel. Dalším negativním faktorem je nedostatečná finanční gramotnost. Řada občanů pojištění, jakožto dlouhodobý nástroj ochrany před riziky, stále podceňuje.

Jaké trendy naopak hýbou pojistným trhem v České republice?

Kromě výše již zmíněných trendů v produktové oblasti se pojišťovny stále musí zdokonalovat v oblasti obsluhy klientů. Všeobecným a dobře známým hybatelem událostí je vývoj nových technologií a pokrok. Ten nás nutí neustále zdokonalovat procesy digitalizace, sběru a  zpracování dat. Před pár lety jsme uvedli v život program Paperless, díky němuž cílíme na zefek-

ze své tzv. nositelné elektroniky a i ty se dnes dají využít k indivi-

tivnění rozvoje všech bezpapírových a on-line služeb pro naše

dualizované nabídce pojištění života a zdraví.

klienty. Zahrnuje celou škálu činností a projektů, které zavádějí

Jaký je podle Vašeho názoru nejvýznamnější trend, který bude určovat vývoj pojišťovnictví v blízké budoucnosti?

Česká republika je trhem, který je velmi citlivý na cenu, především u neživotního pojištění. Například u povinného ručení došlo kvůli internetovým srovnávačům k výraznému poklesu ceny v minulých letech. Je tento pokles pro pojišťovny udržitelný?

pozitivního přínosu. V posledních dnech k  nám ze zahraničí

téma. V roce 2014 jsme zaznamenali plošné zdražení povin-

přichází nový trend v pojištění motorových vozidel. Zavádí se

ného ručení o 10 až 30 % v důsledku legislativních úprav, které

pojistné produkty, které, velmi zjednodušeně řečeno, určí cenu

správně zvyšují nároky na odškodnění, ale také například naři-

pojištění podle řidičských schopností a dovedností klienta.

zují pojišťovnám nabízejícím povinné ručení přispívat na provoz

Naše pojišťovna už nějaký čas testuje telematická zařízení, kte-

záchranných služeb. V loňském roce se na trhu začalo výrazněji

rá se montují do automobilů a jsou napojena na GPS. Ve svém

pracovat s diferenciací a  individuálně vyměřovat sazby podle

osobním voze jedno takové zařízení mám nainstalované a zku-

škodní historie klienta – zvýhodňovat zodpovědné klienty a na-

šenost s ním je zatím pozitivní. Jednou jsem už bohužel musel

opak zdražit rizikové řidiče. Tlak na co nejnižší cenu je z mého

využít i přímé volání na asistenční službu. Osobně se těším také

pohledu dlouhodobě neudržitelný a lze očekávat stoupající

na autonomní automobily, které by mohly ještě zlepšit ochranu

tendenci cen. Je nutné si uvědomit, že nejlevnější sazba nemu-

proti kolizím. Lidé rovněž často sdílí výstupy svých fitness aktivit

sí pokrýt celou výši způsobené škody na majetku či zdraví. Nízké

anebo vylepšují moderní komunikační technologie a zvyšují tak spokojenost našich klientů.

Znovu jsme u moderních technologických nástrojů a  jejich

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je často diskutované


18 Kariéra Rozhovor s finančním ředitelem České pojišťovny

sazby třeba nezahrnují kvalitní asistenční služby, neumí zaručit rychlé vyřízení škody a v  konečném důsledku tak nejsou pro klienta vůbec výhodné, dojde-li ke škodní události.

V současné době vykonáváte funkci provozního a finančního ředitele největší české pojišťovny. Jaké byly vaše začátky v pojišťovnictví?

Kariéru v pojišťovnictví jsem začínal v  90. letech. Z  dnešního pohledu, kdy doba významně pokročila, to bylo nesrovnatelné. Tehdy jsme ještě fungovali bez absolutní moci mobilů a emailů, namísto nich jsme ještě používali fax, propisku a první PCéčka. Pojišťovací agent chodil po klientech s velkou taškou plnou formulářů, které se propisovaly přes kopírák. Všechno bylo

TŘI OTÁZKY PRO FINANČNÍHO ŘEDITELE NEJVĚTŠÍ ČESKÉ POJIŠŤOVNY Co jste vystudoval a jak se vyvíjela Vaše profesní dráha?

Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze, obor Matemati-

pomalejší, přesto funkční. Co se týče obsahu, i zde je patrný

ka, specializace na finance a pojistnou matematiku. MBA

významný posun od tehdejších jednoduchých výpočetních

na Katz Graduate School of Business, University of Pittsbur-

nástrojů k dnešním sofistikovaným modelům, provázanosti

gh, a Advance Healthcare Management Institute.

různých odborností a komplexitě řešení problémů. Měl jsem, myslím, štěstí, že můj obor pojistná matematika je úzce pro-

Po studiích jsem začínal jako pojistný matematik v České

vázaný s veškerou činností v pojišťovnictví, a tak jsem si mohl

pojišťovně ZDRAVÍ a potom přecházel na  různé pozice

vyzkoušet různé role a vytvořit si lepší celkový obrázek o fun-

v České pojišťovně, PPF a Generali PPF Holdingu (nyní Ge-

gování pojišťovny.

nerali CEE Holding). Od r. 2013 zastávám roli místopřed-

Co vás na pojišťovnictví nejvíc baví?

Pojišťovnictví je pro mě celkově zajímavý a užitečný obor, a tak mě to nikdy nezlákalo jinam. V  současné roli je to však také práce na rozvoji lidí. Jak řekl Steve Jobs: „Nedává smysl najímat chytré lidi a pak jim říkat, co mají dělat. Najímáme chytré lidi, aby nám oni říkali, co máme dělat.“ A to přesně vystihuje personální politiku v České pojišťovně.

Daří se Vaší firmě oslovovat mladé zájemce a udržet si je?

sedy představenstva České pojišťovny a pojišťovny Generali a jsem primárně zodpovědný za finance a provoz.

Které vědomosti získané studiem považujete za nezbytné? Na co z univerzitní látky jste už mohl naopak zapomenout?

Když věřím přísloví „Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš“, byly všechny informace nějakým způsobem užitečné. Často si ani člověk neuvědomuje, že automaticky používá základy vybudované studiem. Podle dnešního

Česká pojišťovna má dlouhodobou historii v zaměstnávání

úhlu pohledu bych zřejmě svými studijními léty prochá-

studentů a nadále v  ní pokračuje. Rovněž pečlivě sledujeme

zel jiným způsobem a místo pouhého nasávání informací

aktuální trendy a přizpůsobujeme jim svou nabídku. Díky flexi-

z přednášek a knížek bych mnohem více využíval možnosti

bilní pracovní době, individuálnímu přístupu a možnosti práce

bavit se s moudrými lidmi, jichž jsou univerzity plné, a učil

z domova jsme pro studenty vhodným zaměstnavatelem. Mezi

se co nejvíce přímo od nich.

další výhody bych zařadil např. i podporu v následném studiu, možnost mentoringu, zahraniční stáže, výměnné pobyty v rámci silné nadnárodní skupiny, Skupiny Generali, která je na území

Na co podle Vašeho názoru škola nikoho nepřipraví?

Je toho jistě hodně a je to dobře, aby pak na sobě člověk

střední a východní Evropy jedním z nejvýznamnějších poskyto-

mohl pořád pracovat. Když jsem začínal svou profesní drá-

vatelů pojištění v regionu a má zastoupení ve více než 60 ze-

hu, byl jsem přesvědčený, že znalosti jsou důležitější než

mích světa.

zkušenosti. Když jsem dnes starší, logicky to vidím naopak.

Myslíte si, že je vhodné začít s praxí u pojišťovny už za studia? Jaké možnosti a programy studentům a absolventům nabízíte?

Vážně obdivuji mladé kolegy za jejich rychlost a vědomosti, a  jsem vždycky rád, když občas uznají, že by si i  ode mě mohli vzít něco k srdci.

Studentům vysokých škol nabízíme propracovaný systém odborných stáží v různých atraktivních oblastech společnosti. Česká pojišťovna, jakožto největší pojišťovna na trhu a držitelka ceny Sodexo Zaměstnavatel regionu do  5.000 zaměstnanců za rok 2016, společnost se 190letou historií, má rozhodně co nabídnout. Přijďte a přesvědčte se sami třeba na dalším veletrhu práce nebo na Dni otevřených dveří.

Pro více informací se podívejte na www.ceskapojistovna.jobs.cz


Tech Molekulární motory

TECH

19

MOLEKULÁRNÍ MOTORY

POSLOUŽÍ V MEDICÍNĚ I ELEKTROTECHNICE Autor: Filip Šmejkal

Na vytvoření sofistikované chemické konstrukce spolupracoval Ústav organické chemie a biochemie AV ČR s nositelem Nobelovy ceny profesorem Benem Feringou. Práci vědců ocenil také prestižní časopis Journal of the American Chemical Society.

a už se jim nechce ven,“ dodává. Vědecký tým sestavil z motorů dvourozměrné pole, v budoucnu se však počítá i s konstrukcemi tří rozměrů.

Pohon budoucnosti Za otce myšlenky strojů miniaturních velikostí se považuje slavný fyzik Richard Feynman. Poprvé jejich vznik predikoval koncem padesátých let, detailněji své myšlenky představil na přednášce roku 1984. Mnohem dále se však výzkumníci posunuli až v roce 1999, kdy zpozorováním rotace molekul vlivem působení elektromagnetického záření započali další výzkumnou kapitolu v tomto oboru. Vědci od té doby dokázali zkonstruovat pomyslný molekulární automobil nebo miniaturního robota. V  budoucnu by ale molekuly s  rozměry v  řádu mikrometrů mohly pohánět mnohem složitější molekulární stroje.

Týmu pod vedením doktora Jiřího Kalety se podařilo vytvořit několik souměrně umístěných molekulárních konstrukcí, které se vlivem světla určité vlnové délky otáčejí. Jejich rotace funguje na principu zákona akce a  reakce. Světlo dodá skupině navzájem provázaných atomů energii, což vyvolá v celé konstrukci napětí. To zmizí při přetočení jedné molekulární větve o 180°. Postupným ozařováním jednotlivých částic pak docílíme pohybu.

Molekulová stavebnice Laureát loňské Nobelovy ceny za chemii Ben Feringa popisuje Foto: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

získávání nových molekul v laboratoři velmi prozaicky: „Vezmeme jednu molekulu, tu rozbijeme na dva kusy a pak z toho stavíme nové molekuly.“ Ve skutečnosti se však jedná o mnohem složitější proces. „Jako podklad jsme využili chemickou látku tris(o-fenylen)cyklotrifosfazen (TPP), kterou ve skupině profeso-

Skupina prof. Josefa Michla

ra Michla pro podobné účely již dlouho používáme,“ komentuje Jiří Kaleta, vedoucí celého týmu biochemiků pod supervizí profesora Josefa Michla. Profesor Michl je nejcitovanější vědec

Roboti najdou uplatnění v medicíně, kde mohou šetrně přinést

českého původu, jenž momentálně působí také na Colorad-

lék až přímo k postižené tkáni. Lékaři je budou moci pomocí vy-

ské univerzitě. „Krystalky TPP vytváří malé destičky, které mají

sokofrekvenčního magnetického pole ovládat na dálku. Počítá

ve své struktuře dlouhé rovné a pravidelně uspořádané kanálky

se s nimi rovněž jako s novou generací antibiotik. V nanoelekt-

směřující kolmo k povrchu. Tato látka snadno vytváří komplexy

rotechnice zase mohou nahradit paměťové jednotky, frekvenč-

s jinými sloučeninami, které ochotně vstupují dovnitř kanálků,

ní filtry či zpožďovače signálu.


20 Kariéra Designové koncepty ŠKODA AUTO

DESIGNOVÉ KONCEPTY SE VE ŠKODA AUTO ŘEŠÍ S NĚKOLIKALETÝM PŘEDSTIHEM

KARIÉRA

Technický vývoj ve světově známé automobilce ŠKODA AUTO. Místo s přísnými bezpečnostními pravidly, kde se rodí první nápady a vznikají vozy, které budeme potkávat na silnicích třeba až za několik let. Škodováčtí vývojáři spolupracují i s celou řadou talentovaných studentů. Více nám prozradí Pavel Urválek, vedoucí Technického dimenzování a doprovodu designu.

cílů a očekávání a najít ten správný

Pavle, už při studiu na ČVUT jste spolupracoval se ŠKODA AUTO, kde jste také zahájil svou kariéru. Co je náplní práce vedoucího týmu, který má na starost koncepční dimenzování, doprovod designu a inovace?

suzovat věci v širokém spektru souvislostí a daný problém jasně

Řídím tým lidí, kteří v první fázi vývoje hledají a navrhují technická řešení. Ta musí naplňovat cíle, které má vůz jako celek splnit. Snažíme se zároveň realizovat design, splnit homologač-

a vyvážený kompromis.

Mají možnost dostat se do Vašeho týmu studenti a absolventi vysokých škol? Jaké předpoklady by měl případný zájemce o spolupráci splňovat?

Samozřejmě i absolventi mohou začít svou kariéru v  koncepčním vývoji. Výhodou pro úspěšné zahájení kariéry podle mého je, když „děláte dobré věci, než jen děláte věci dobře“. Důležité je umět rozlišovat priority a pokomunikovat. Zejména je ale nutné mít rád auta a chtít se naučit spoustu nových věcí.

Co je podle Vás klíčem k tomu, aby student ve Škodovce uspěl a stal se její důležitou součástí?

Myslím, že uspět ve Škodovce není až tak obtížné. Složitější je stát se důležitou a nepostradatelnou součástí například některého týmu v Technickém vývoji. Podmínek úspěchu v současném moderním, digitálním a  globálním světě je samozřejmě mnoho. Za sebe bych vyzdvihnul některé, pro někoho možná velmi obyčejné vlastnosti: pracovitost, respekt ke kolegům a jiným názorům a schopnost rozlišovat priority. V neposlední řadě pak musí člověk ovládat své „řemeslo“ – něco znát a umět.

Mohu vám slíbit, že nová auta, která přijdou na trh v následujících letech, obsahují mnoho inovativních efektních a efektivních řešení. Pracujeme na designových a technických konceptech vozů, které se objeví na trhu za 2 až 4 roky. Když se uvádí

Design a funkce jsou dokonale sladěny – také Kodiaq prošel vývojovým procesem Pavlova týmu ní předpisy i požadavky zákazníků, dosáhnout bezpečnostních cílů, realizovat funkční zástavbu asistenčních systémů, splnit náročné finanční cíle, a  přitom esteticky i  funkčně předčit konkurenci a naplňovat ergonomické a rozměrové požadavky a  cíle na  aerodynamiku a  spotřebu. Problémy musíme vždy posuzovat s velkým přesahem v kontextu celého vozu a všech

auto na trh a začíná se o něm mluvit, my už často přemýšlíme o následníkovi nebo faceliftu.

Máte nápad, jak budou vypadat automobily za 30 let? Nasdílejte ho v rámci projektu Ozvěny budoucnosti – www.ozvenybudoucnosti.cz. Staňte se vizionářem a připojte se k týmu Technického vývoje ve ŠKODA AUTO. Více na www.skoda-kariera.cz.

Zdroj: ŠKODA AUTO

Prozradíte nám nějaké auto-novinky, na které se od největší české automobilky můžeme těšit?


22 Věda a výzkum Kvantové technologie v teorii i praxi

FAKULTA INFORMATIKY MASARYKOVY UNIVERZITY SE ZABÝVÁ VYUŽITÍM

VĚDA A VÝZKUM

KVANTOVÝCH TECHNOLOGIÍ

Autor: Filip Šmejkal

Docent Masarykovy univerzity Jan Bouda je předním českým odborníkem v oblasti kvantové informatiky. Mimo jiné jsme se ptali, zda budou počítačové systémy budoucnosti skutečně bezpečnostně neprolomitelné. Na Vaší fakultě se kontinuálně zabýváte kvantovými technologiemi. Co si pod tímto pojmem mohou čtenáři představit?

ticky neexistují firmy zabývající se opravdu inovativními tech-

Kvantové technologie jsou velmi širokým pojmem. Jevy kvan-

stáváme za Spojenými státy, Kanadou a Japonskem. Čína a Bra-

tové fyziky využíváme v informatice především za účelem zpra-

zílie mají podobný handicap jako Evropa, jsou si ho ale vědomy

cování informací. Existují však i čistě fyzikální a  technologické

a kompenzují ho velmi masivní podporou nových technologií.

aplikace, v budoucnu se uvažuje například o jejich využití v na-

Právě proto Evropu na tomto poli předběhli její konkurenti

vigacích nebo geologickém průzkumu.

z Ameriky a Asie. Zahraniční firmy investují do kvantových tech-

Jak tedy pokračuje výzkum ve Vašem oboru?

nologiemi. Evropské firmy nemají přílišný zájem a ani dostatek prostředků do inovativních technologií investovat. V tomto zao-

nologií již 20 let, v poslední době velmi masivně. Čína v srpnu minulého roku vystřelila do vesmíru první kvantový satelit, který provedl test technologie umožňující kvantovou teleportaci

rané fázi. Důležitost tohoto výzkumu si však uvědomuje i Evrop-

ze Země do vesmíru. Tato země také dokončila kvantovou síť

ská komise, která na jejich podporu poskytla grant na podporu

o 2000 km, kterou napojila na tento satelit. V takové situaci při-

vědy a průmyslu ve výši jedné miliardy EUR. V Evropě však prak-

chází podpora EU příliš pozdě a v nedostatečném rozsahu.

Počítače a komunikace Civilní a vojenská bezpečnost Medicína Farmakologie Vývoj nových materiálů Chemie Geologický průzkum Navigace Měření velmi přesného času

Foto: FI MUNI

Oblasti využití kvantových technologií

Většina projektů s potenciálním využitím se nachází ve  velmi


Věda a výzkum Kvantové technologie v teorii i praxi

23

Jaké mají technologie využití v praxi?

začínají vylepšovat své zabezpečovací systémy. Technologie na-

Momentálně známe několik desítek jejich aplikací. Některé

ráží také na technická omezení. Přesun dat by se měl ideálně

z nich se uplatňují už dnes a  v  blízké budoucnosti se očeká-

odehrávat přímým optickým kabelem, čehož lze v praxi dosáh-

vá jejich masové rozšíření, u jiných lze budoucí vývoj jen těžko

nout jen stěží. Toto lze obejít kvantovými routery a repeatery, ty

odhadnout. V kryptografii se již komerčně využívá kvantová dis-

by pak kvůli zachování bezpečnosti musely data teleportovat.

tribuce klíče, kdy na začátku sdílejí dvě kvantová zařízení rela-

Toto řešení je však finančně velmi nákladné.

tivně velmi malou tajnou informaci v podobě bitového řetězce (podobně jako v běžném počítači). Tuto informaci potom dále zvětšují zasíláním fotonů polarizovaných v několika náhodných přednastavených směrech. Přijímací zařízení provádí testy po-

Jak dlouho tedy potrvá, než se technologie dostanou do běžných firem a domácností?

Nejvyspělejší veřejně známý kvantový počítač disponuje velmi

larizace příchozích fotonů opět v několika náhodně zvolených

malým procesorem, dosud navíc neexistují ani žádné progra-

přednastavených směrech. Odesílatel následně sdělí, která

movací jazyky vhodné pro kvantové programování. V naviga-

měření provedl správně. Pokud při dalším testování nezjistí ani

cích by se v budoucnu mohly používat extrémně zmenšené

SPECIALIZOVANÁ PODPORA VÝZKUMU KVANTOVÝCH TECHNOLOGIÍ V ZEMÍCH EU (VÝBĚR) částka v EUR za rok

Německo 30 000 000

Holandsko (2016) 13 500 000

Maďarsko (od roku 2017) 2 200 000

Zdroj: Jan Bouda, FI MUNI

Velká Británie (od roku 2013, od 2019 plánováno výrazné navýšení) 60 800 000

Česká republika (v jednání, plánováno od roku 2019) 2 000 000

Rakousko (2017) 7 500 000

jedno zařízení pochybení, z pořadí správných měření se vytvo-

kvantové gyroskopy. Některé firmy také před několika lety tes-

ří oběma zařízením známý klíč. Samotná informace tedy bývá

tovaly používání technologií k ověření autenticity platebních

skryta ve stavech těchto kvantových částic. Další, dnes již ma-

karet.

sivně rozšířená aplikace kvantových technologií, je generování náhodných čísel, kdy využíváme například nepředvídatelnosti odrazu fotonů po jejich vstřelení do krystalové mřížky určitého materiálu. Tato zařízení využívají například banky (pro zabezpečení komunikace) nebo loterijní společnosti.

V čem tedy kvantové technologie předčí ty běžné?

Poslední výzkumy v oblasti kvantových technologií ukázaly, že při uplatnění pravidel kvantové fyziky nám k  popsání mnoha problémů běžné počítačové technologie fungující na principu

Kde se v Česku uplatněním kvantové fyziky v praxi dále zabývají?

Z pohledu přenosu a  zpracování informací pouze náš tým z brněnské Masarykovy univerzity, z fyzikálního hlediska se jimi na vysoké úrovni zabývají například Palackého univerzita v Olomouci, ČVUT v Praze a Fyzikální ústav Akademie věd v Brně.

Táhnou kvantové technologie studenty na Vaši fakultu?

V rámci magisterského studia získají studenti jen základní

nul a jedniček nestačí. Jak jsem již naznačil, v oblasti zpracování

představu o kvantových technologiích, díky grantům však v Ev-

informací vynikají svou bezpečností. Dále dokážou urychlit vý-

ropě začínají pro kvantové inženýry vznikat různé postgraduální

počty a pomohou zefektivnit dálkovou komunikaci.

programy. U nás na  univerzitě studium kvantové informatiky

A zjistili jste i nějaké jejich nedostatky?

zaměřujeme především na výzkum.

S užíváním technologií hrozí i  jejich zneužití. Pomocí kvantových algoritmů lze například prolomit zabezpečení široce používaného šifrovacího systému RSA. To by mohlo vést ke kolapsu celého internetu. Banky proto kvůli hrozbě budoucího zneužití

Zaujala vás problematika kvantových technologií a láká vás její studium? Pro bližší informace se podívejte na www.fi.muni.cz


24 Kariéra Jak společnost Bosch mění svět?

JAK SPOLEČNOST BOSCH MĚNÍ SVĚT?

KARIÉRA

Robert Bosch založil svůj rodinný podnik před více než 130 lety, přičemž v ČR firma působí od roku 1920. Kromě tradičních produktů se v poslední době společnost zaměřuje také na oblasti technologií a služeb, o nichž jsme si v rozhovoru povídali s Milanem Šlachtou, reprezentantem firmy Bosch pro Českou republiku a Slovensko. Pod jménem Bosch si často představíme elektrické nářadí nebo bílou techniku, ale to jistě nebude vše, čemu se věnujete?

Bosch Termotechnika zaujímá

Máte pravdu, bývá to první, co mnoho lidí napadne, ale máme

vyrábí hydraulické systémy

rozhodně širší portfolio. Celosvětově je nevýznamnější divize

nejen do výroby, ale i  pro

Mobility Solutions, dále elektrické nářadí, domácí spotřebiče,

divadelní a koncertní jeviště.

a v neposlední řadě i senzorová řešení a služby. Podílíme se také na  vývoji autonomního vozu, který sám zaparkuje. Pracujeme na celé řadě projektů v oblasti internetu věcí a chytrých měst.

To jsou zajímavé projekty, ale čím se zabývá Bosch v Čechách?

né techniky, Bosch Rexroth

To je opravdu široké portfolio, kolik lidí vlastně Bosch v ČR zaměstnává?

Bosch Česká republika má přes 9.000 zaměstnanců. V Praze je obchodní zastoupení, většina kolegů však pracuje v závodech

Naše největší divize Mobility Solutions, spolupracuje prakticky

v Jihlavě a Českých Budějovicích. Velmi nás těší, že se v těchto

se všemi významnými automobilkami. Vyrábíme součásti sys-

lokalitách umisťujeme na předních příčkách jako TOP zaměst-

tému Common Rail, jako jsou například vysokotlaká palivová

navatel.

čerpadla nejnovějších generací, ale také systémy DNOX sloužící ke snižování emisí a další produkty. Můžeme se také pochlubit vývojovým centrem, kde pracuje více než 500 odborníků. Určitě znáte i  naše elektrické nářadí, zastoupené divizí Power Tools.

SPOLEČNOST BOSCH ZAMĚSTNÁVÁ CELOSVĚTOVĚ ve čtyřech obchodních oblastech:

Zdroj: Bosch

významný podíl na trhu tepel-

MOBILITY SOLUTIONS

PRŮMYSLOVÁ TECHNIKA

Čím může Bosch zaujmout případné kandidáty?

Mezinárodní prostředí, high-tech výroba, vývojové centrum to je kombinace, díky které se nám daří nacházet kvalifikované

389 000 lidí

SPOTŘEBNÍ ZBOŽÍ

ENERGETIKA A TECHNIKA BUDOV


Kariéra Jak společnost Bosch mění svět?

Branislav Beck absolvent JMP programu Proč jste se přihlásil do JMP?

V čem je podle Vás JMP výjimečný?

JMP program je pre mňa vý-

Do JMP som sa prihlásil na  základe prezentácie spoločnosti

nimočný

Bosch na mojej alma mater VUT v Brně, kde som uvidel v Bosch

Za dva roky som sa spo-

silného partnera pre svoju budúcnosť. Z rozprávania vtedajších

znal s veľkým množstvom

„jumpíkov“ sa mi veľmi zapáčila myšlienka programu, počas

„jumpíkov“ z celého sveta,

ktorého trainees riešia rôznorodé zaujímavé úlohy na viacerých

ktorí vytvárajú veľmi silnú

oddeleniach v rámci firmy a možnosť dostať sa ku know-how,

a zomknutú komunitu s  per-

ktoré Bosch bezpochyby má.

spektívou viesť Bosch v pomerne

Jak se vám program líbil?

25

svojim

duchom.

blízkej budúcnosti. Približne polročné rotácie doma a v zahraničí sú síce veľkou výzvou, ale na druhú

Samotný program bol z môjho pohľadu najlepšou voľbou, akú

stranu umožňujú človeku rozbehnúť veľké projekty s nezane-

som mohol po škole urobiť aj napriek tomu, že som za sebou

dbateľným vplyvom, ktoré so sebou prinášajú možnosť rýchle-

mal už nejaké pracovné skúsenosti. Počas JMP som mal mož-

ho profesijného a aj osobného rastu.

nosť spoznať mnoho technických aj netechnických oddelení a procesov v rámci celého koncernu.

a motivované lidi. Naše závody patří k  těm nejmodernějším v Evropě. Trendem posledních let je Průmysl 4.0. Digitální technologie výrazným způsobem pronikají i do strojírenské výroby. Pěkným příkladem může být autonomní zásobovací systém v  podobě samořídícího vláčku, který se pohybuje závodem pouze za pomocí senzorů. Dále využíváme 3D tiskáren k tvorbě prototypů nebo rozšířené reality, kdy operátor na  tabletu vidí stav klíčových parametrů technologického zařízení. Studenty chceme oslovit „technickým Hackatonem“, plánovaným na 1. čtvrtletí příštího roku, který bude zaměřen nejen na mladé talenty z  oboru IT, ale i  strojírenství. Osvědčeným Junior Managers Programem (JMP) cílíme na čerstvé absolventy, které láká manažerská kariéra ve  světě techniky. Jedná se o  komplexní rozvojový program pro budoucí manažery.

Jak takový JMP program vypadá?

Během 2 let absolvuje účastník 4-6 rotací v rámci různých činností v podniku, včetně půlroční stáže v zahraničí. Naučí se vidět věci komplexně a pozná špičkové technologie. Interně pro-

V dnešní době již není tak dlouhé setrvání v jedné firmě typické,

gramu říkáme JUMP, jelikož jeho absolventi „skáčou“ v kariéře

ale já vlastně neměl důvod hledat jinde. Portfolio toho, co se dá

mnohem rychleji. Proto se také „jumpíci“ dostávají k zajímavým

u Bosche dělat , je široké, ať již obsahem práce nebo lokalitou.

projektům a přebírají samostatné úkoly již během programu,

Když má člověk chuť, může prožít změnu bez toho, aby mě-

kdy spolupracují s mentorem z TOP managementu.

nil zaměstnavatele. Navíc se mi velice líbí firemní kultura, která

Můžete mi říct, jaký byl vlastně Váš příběh u Bosch?

podporuje rozvoj zaměstnanců i možnost pracovat v  mezinárodním prostředí.

Po studiích na  ČVUT jsem začal pracovat pro Bosch, kde působím v různých funkcích již neuvěřitelných 23 let. Posledních 8 let v pozici obchodního ředitele a jednatele ve výrobním závodě v Českých Budějovicích a od ledna zastávám post reprezentanta Bosch pro ČR a Slovensko.

Zaujala Vás firma Bosch? Více zjistíte na www.kariera.bosch.cz


26 Ekonom Ceny nemovitostí prudce rostou

CENY NEMOVITOSTÍ PRUDCE ROSTOU. PRO MLADOU GENERACI SE STÁVAJÍ NEDOSTUPNÉ

EKONOM

Autor: Arsen Lazarevič

Nejen růst cen nemovitostí, ale také regulace ze strany České národní banky zamezí mladým lidem splnit si svůj sen o vlastním bydlení. Ceny nemovitostí v  Praze prudce rostou. Zatímco v  roce 2015

tak dlouho uvolňoval měnové podmínky, a přispíval tudíž ke st-

se průměrná cena bytu v Praze pohybovala kolem 5,1 milionu

lačení úrokových sazeb hypoték, až se mu to vymklo z rukou,“

korun, v červnu letošního roku už to bylo téměř 6,3 milionu ko-

dodává Kovanda.

run. Cena za metr čtvereční za tu dobu narostla ze 61 tisíc korun na 76 500 korun. Dříve dostupnější městské části výrazně zdražily. Například na Praze 9 cena průměrné nemovitosti narostla za stejné období z 3,7 milionu korun na téměř 5 milionů.

Hypotéky letí, ČNB chce hypoteční trh ztlumit Slova Kovandy potvrzují také čísla z hypotečního trhu. Jen v prvním pololetí poskytly banky hypoteční úvěry za 118 miliard

Podle analytika Lukáše Kovandy stojí za růstem cen nemo-

korun. V loňském roce přitom za  stejné období byly sjednány

vitostí tři důvody. Všechny mají přitom podle něj podobného

hypotéky za 106,7 miliardy. ČNB se snaží značný růst na hypo-

12,64 června 17

12,64 května 17

17,57 dubna 17

18,95 února 17

21,13

17,53 ledna 17

března 17

17,66 prosince 16

29,68 listopadu 16

18,78

října 16

19,6

září 16

18,13

srpna 16

15,22

července 16

23,77

června 16

20,7

17,06

dubna 16

května 16

17,9 března 16

14,61 února 16

ledna 16

12,64

OBJEM HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH 1/16 – 6/17

viníka – úředníka. „Státní úředník zaprvé omezuje nabídku by-

tečním trhu utlumit. Zavedla nová doporučení, která jsou ale

dlení tím, že neúnosně protahuje stavební řízení. Developeři

pro banky fakticky povinná – pokud je nedodrží, pak jim podle

a jiní podnikatelé ve stavebnictví tak nemohou pružně reago-

slov členů rady ČNB hrozí kontrola. Takzvané „stoprocentní hy-

vat na momentálně velice silnou poptávku po bydlení,“ uvádí.

potéky“ už nemůžou banky poskytovat vůbec.

„Státní úředník, ten z centrální banky, přitom v minulých letech


Ekonom Ceny nemovitostí prudce rostou

27

ČNB také v nejnovější Zprávě o finanční stabilitě rozšířila svá doporučení, která se týkají posuzování příjmů žadatele o úvěr. Velikost dluhů klienta by podle zprávy neměla překročit osminásobek ročního čistého příjmu žadatele, výše měsíčních splátek všech úvěrů by pak neměla překročit 40 procent jeho příjmu. Počátkem srpna ještě zvýšila hlavní dvoutýdenní repo sazbu o 20 bazických bodů na 0,25 procenta.

Stavební řízení je pomalé, výsledkem je nedostatečná nabídka Kromě hypoték je zde také zdlouhavé stavební řízení, které výrazně prodlužuje realizaci jednotlivých projektů. „Nyní jsme v průměru na  5 letech od  okamžiku nákupu pozemku k  pravomocnému stavebnímu povolení. Nežádoucí rekord je u nás 9 let od pořízení pozemku,“ uvádí Jiří Kadlec, majitel developerské společnosti. Dodává však, že společnost staví také ve Středočeském kraji, kde celá procedura zabere maximálně rok. Obtížná situace developerů se promítá také do statistik. „Za rok a půl se nabídka volných bytů snížila o 40 procent. K 1. 9. 2015 bylo v Praze k dispozici 6816 nově stavěných bytů, po osmnácti měsících už pouze 4081. V roce 2016 byla v Praze povolena výstavba nejnižšího počtu nových bytů za  posledních 70 let,“ uvádí odborník na ceny nemovitostí Milan Roček.

Mladí mají smůlu, hypotéku nedostanou Současná situace na trhu s nemovitostmi tak rozhodně nenahrává mladým lidem. Většina zájemců o  hypoteční úvěr totiž potřebuje značnou část vlastních prostředků. V takovém případě je možné dostat se na nižší úrokovou sazbu. Aby tedy absolvent s průměrným či mírně nadprůměrným pří-

Jak rostou ceny bytů? Napoví developerský projekt v Měcholupech V roce 2012 uvedli developeři Cental Group a Ekospol své developerské projekty v Horních Měcholupech. Za velmi krátkou dobu dostali na trh stovky bytů, které se nacházely v jedné lokalitě. Navíc to bylo v období, kdy ceny nemovitostí byly na svých pokrizových minimech. Aby mohli developeři byty prodat ještě před dokončením, museli na situaci reagovat výhodnou cenovou nabídkou. V nabídce se tak objevily desítky bytů 1+kk za 990 tisíc. Ty se hned rozprodaly a další byty 1+kk nabídli developeři už za cenu 1,3 milionu korun. To vše je však dnes minulost – v této lokalitě se nyní byty 1+kk prodávají za cenu od 2,5 milionu korun. Za velmi krátkou dobu tak mohl investor zhodnotit svou investici přibližně o 150 procent. Zároveň skončilo období, kdy bylo možné si koupit dva malé byty 1+kk na hypotéku, v jednom z nich bydlet a druhý pronajímat tak, že částka za pronájem splácela hypotéky za oba byty.

jmem dosáhl na hypotéku, bude potřebovat alespoň 20 procent kupní ceny. V případě pražského bytu 1+kk za cenu 2,5 mi-

z minulosti. Zatímco od roku 2001 do roku 2015 přibylo v Praze

lionu bude muset mít alespoň 500 tisíc korun. Zároveň také

120 tisíc nových obyvatel, ve Středočeském kraji jich bylo při-

bude muset vydělávat nejméně 20 900 korun v čistém, což je

bližně 220 tisíc.

osminásobek ročního příjmu nutný pro splnění doporučení. Znamená to tedy, že pokud absolvent nemá majetnější rodiče

Řada lidí přemýšlí, že si počkají, až se ceny nemovitostí umou-

nebo lépe placenou práci, nemovitost je pro něj nedosažitel-

dří. Lukáš Kovanda ale upozorňuje, že k tomu nemusí vůbec

ným snem.

dojít. „Kolotoč se roztočil a bude těžké jej zastavit, i když se o to

Lidé se budou stěhovat Podle sociologů všechny zmíněné faktory povedou k tomu, že v  Praze bude stále častěji docházet k  suburbanizaci, tedy ke stěhování lidí za město. Koneckonců tento trend známe již

Česká národní banka bude snažit, seč jí síly postačí. Zastaví jej zřejmě jen další cyklický útlum, ceny nemovitostí ale dlouhodobě porostou,“ uvádí Kovanda.


28 Věda a výzkum Účinné lipofosfonoxiny – antibiotika nové generace?

ÚČINNÉ LIPOFOSFONOXINY –

ANTIBIOTIKA NOVÉ GENERACE?

VĚDA A VÝZKUM

Autor: Lucia Hronková

Ač jsou antibiotika bezesporu jedním z nejvýznamnějších objevů minulého století, vzestup bakteriální rezistence představuje stále větší hrozbu. V boji s nemocemi by mohly pomoci látky zvané lipofosfonoxiny, které vykazují značnou aktivitu proti bakteriím, a to včetně multirezistentních kmenů. Úspěch v Mikrobiologickém ústavu Tým Mgr. Libora Krásného, Ph.D. z Laboratoře mikrobiální genetiky a genové exprese na Akademii věd ČR se ve spolupráci s laboratoří z Ústavu organické chemie a biochemie věnuje studiu nově objevené skupiny látek zvané lipofosfonoxiny (LPPO), které

Laboratoř mikrobiální genetiky a genové exprese na MBÚ AV ČR

by mohly být nápomocné v boji s  rezistentními bakteriálními patogeny. „LPPO mají výhodu v tom, že nejsou toxické vůči lidským buňkám a mají nízkou tendenci k rozvoji rezistence,“ říká

Vědci se zabývali účinkem LPPO na morfologii a integritu bak-

doktor Krásný.

teriálních buněk, přičemž použili buňky B. subtilis a výsledek pozorovali pomocí skenovací elektronové mikroskopie. Interakce LPPO s bakteriálními buňkami měly za následek praskliny v  buněčném obalu, přičemž buňky skončily jako prázdné

LPPO patří k rostoucí rodině malých molekul, jako jsou antibak-

„skořápky“. Experimenty naznačují, že LPPO působí vytvářením

teriální peptidová mimetika, která zahrnují steroidní antibioti-

pórů v lipidové membráně.

ka včetně antimikrobiálního peptidu LTX-109, který degraduje membrány škodlivých mikroorganismů. LPPO jsou však chemicky jednodušší, jejich syntéza je levnější a nabízí velkou škálu možných modifikací.

LPPO cílí na cytoplazmatickou membránu

LPPO jako nová antibiotika LPPO nejsou při baktericidní koncentraci cytotoxické vůči lidským buněčným liniím, a jsou dobře tolerovány u  savců, kterým jsou podávány perorálně. „Vzhledem k  tomu, že LPPO neinteragují s eukaryotickou buněčnou membránou a nejsou

LPPO vykazují významnou antibakteriální účinnost proti široké-

schopny projít přes vrstvu lidských epiteliálních buněk, jsou

mu spektru grampozitivních bakterií včetně multirezistentních

tyto látky excelentními kandidáty pro léčbu gastrointestinál-

kmenů. Vědci prokázali, že LPPO působí prostřednictvím per-

ních a kožních infekcí. Jsou to mimořádně slibné látky pro bu-

meabilizace bakteriální membrány, což vede k narušení buněk

doucí použití jako nová antibiotika,“ shrnuje vlastnosti lipofos-

a jejich smrti.

fonoxinů doktor Krásný.

Šéfredaktorka: Šárka Bláhová sarka.blahova@ekontech.cz | Inzerce: inzerce@ekontech.cz redakce@ekontech.cz | DTP: Michal Polus Redaktoři: František Mašek, Arsen Lazarevič, Filip Šmejkal, Lucia Hronková Vydavatel: ASA (Asociace studentů a absolventů), z.s., Vítězné náměstí 1, 160 00 Praha 6-Dejvice, IČ: 22729283 Číslo 31. | Termín distribuce: říjen 2017 | Další číslo vyjde v listopadu 2017 Ekontech.cz vychází 6x v akademickém roce | Náklad: 21 000 ks; náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC | Registrace: MK ČR E 20872 | ISSN 2336-307X

Zdroj: MBÚ AV ČR

Co jsou LPPO


Tvoje kariéra v 2017 Našlápnutá kariéra už po škole? Není to nemožné! Díky našemu trainee programu pro absolventy získáš zkušenosti jak z naší centrály, tak i ze zahraničí! JEDINĚ S NÁMI!

Koho hledáme?  Absolventy VŠ nebo studenty posledního ročníku VŠ  Analytika, který se nebojí práce s čísly a umí používat selský rozum  Dobrodruha, který hledá výzvu a sní i o práci v zahraničí  A zároveň někoho, komu nedělá problém se domluvit v anglickém jazyce

Kam se můžeš podívat?

více informací na: www.jedinesnami.cz


Are you creative, but nobody listens? Are you responsible, but nobody trusts you to give you your own project? Are you ambitious to build your career in IT, but you haven´t had the opportunity yet?

Change it by joining EmbedIT!

www.embedit.cz

Being part of EmbedIT is an opportunity for your personal growth and a great way how to meet good colleagues and best friends.

Frantisek Raab

NOC & Service Desk Department Lead

EmbedIT, the IT center of Home Credit Group, belongs to one of the most innovative and client oriented IT companies. People in EmbedIT design, develop and test all key functionalities inhouse using latest trends in IT. In total, there is more than 900 IT professionals, managers and innovators, that are situated in czech locations: Prague, Brno and Ostrava. We celebrate EmbedIT´s 5 year anniversary this year and we are proud of our people and results we made till now. It has been an amazing journey and we keep going.

< EmbedIT / IT + People + Career >

3 locations

11 countries

16 time zones

3000+ servers

800+ IT

22 data centres

Prague, Brno, Ostrava

we develop financial solutions for

we operate in

running our business

professionals

around the world

EkonTech.cz - 31. číslo, říjen 2017  

EkonTech.cz vychází na nejprestižnějších technických a ekonomických fakultách v ČR

EkonTech.cz - 31. číslo, říjen 2017  

EkonTech.cz vychází na nejprestižnějších technických a ekonomických fakultách v ČR

Advertisement