Page 1

25. číslo | říjen 2016 | zdarma | www.EkonTech.cz

Zajímají vás moderní technologie?

Zkuste ŠKODA Trainee program

Vymýšlejte, patentujte, financujte chytře.

Máme pro vás tipy

Co mají společného

drony

a likvidace pojistných událostí? Hodně!


prestižních zaměstnavatelů v ČR

www.jobs-ceskapojistovna.cz

www.kdejinde.cz

www.kb.cz

www.embedit.cz

www.zivotniprilezitost.cz


Vážení čtenáři, vítám vás u dalšího čísla našeho studentského časopisu EkonTech.cz. Nechce se mi ani věřit, že už začínáme pátý rok, a že právě vyšlo 25. číslo! Náš skvělý redaktor Honza Prokeš už skoro dostudoval a našel si full-time job, takže nás opouští a loučí se s vámi článkem ze své návštěvy lichtenštejnské knížecí rodiny. Já studuji už pátým rokem a konec mých studentských let se také bude nezadržitelně blížit, takže…logický krok… trochu jsme rozšířili a omladili redakci a vy si tak můžete přečíst pár premiérových příspěvků od našich nových členů. Tímto je u nás vítám. Jinak se toho ale moc nemění. Články si drží stále svůj technický, ekonomický nebo populárně-naučný charakter a s čistou grafikou jsme také spokojeni, stejně jako s formátem, úctyhodným počtem 21 000 výtisků, distribučními místy a tak dále. Protože úvodník vždy píši až jako poslední, většinou tak den před odesláním do tisku, koukám tu po očku na naši excelovou tabulku s uspořádáním článků v časopise, kterou sdílíme s grafikem, a raduji se, že jsou všechna políčka zelená, je hotovo. A líbí se mi nejenom barva tabulky, ale samozřejmě i její obsah. Na prvních šesti stranách se věnujeme právní ochraně vašich nápadů a jejich financování, což ocení především ti, kteří plánují jednou podnikat. Následují články i pro ty, kteří by se radši vydali cestou zaměstnání v úspěšných firmách, i pro ty, kteří zatím o budoucím zaměstnání vůbec nepřemýšlí (i když to by byla chyba). Zkrátka každý si snad přijde na své. Přeji příjemné čtení

Obsah | 25. ČÍSLO Češi a světové patenty: Nově je získání ochrany levnější . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Získat světový patent je běh na dlouhou trať, říkají mladí podnikatelé, kteří vyrábějí průsvitný beton i betonové šperky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Nápady jsou, peníze ne. Řešením může být crowdfunding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Stát pomůže „malým a mladým“. Vláda schválila podporu startupů . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Dream job: „Vyvíjíme v ČR, létáme do všech koutů světa. Hlavně za exotikou" . . . . . . . 8 Budoucnost dopravy bez benzinek i nabíječek? Asi se dočkáme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 K čemu je dron v pojišťovně? Usnadňuje práci a šetří čas i náklady . . . . . . . . . . . . . 12 Do britských peněženek míří plast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Jak podnikají knížata. Lichtenštejnové zbohatli díky bankovnictví i sázce na rýži . . . 16 Absolventem v ropném průmyslu? Příslib skvělého startu kariéry . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Autonomní auta? Technologie předbíhají legislativu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ŠKODA AUTO roste, vy můžete také. Jako technik nebo ajťák máte největší šanci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Ostrov Tilos – řecký průkopník zelené energie ve Středomoří . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 V Brně zkoumají tajemství Věstonické venuše, nejstarší známé sošky na světě . . . . . . 26 Emoční inteligence – klíčový faktor úspěchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Pod záštitou

Hlavní partneři

Hana Petříková šéfredaktorka

www.EkonTech.cz | 25. číslo | říjen 2016


2

Autor: David Busta

Co nás zajímá

Češi a světové patenty: Nově je získání ochrany levnější Počet mezinárodních přihlášek se žádostí o udělení patentu podaných českými výzkumníky sice pomalu roste, ale za mnohými evropskými zeměmi stále zaostáváme. Přitom získání patentu je předpokladem úspěšného exportu.

P

atent vzešlý z výzkumu dendritických buněk nebo speciální golfový vozík jsou první dvě věci, které se objeví při otevření databáze Světové organizace

tel dočasné monopolní postavení na daném trhu. Ochrana ho opravňuje nejen práva využívat, tedy výhradně zde uvedené výrobky vyrábět či prodávat, ale rovněž v případě, že by

roby. Využívají toho firmy od automobilek po výrobce smartphonů. Zapomenout jistě nelze ani na možnost, kdy chce majitel patentu prodat svá práva do zahraničí.

Jak si podat přihlášku a co nejvíce ušetřit?

Již samotné zveřejnění mezinárodní patentové přihlášky brání konkurenci v získání patentu na stejné řešení. duševního vlastnictví (WIPO). Po chvilce brouzdání v nekonečném seznamu je jasné, že hegemonem na poli světových patentů jsou Američané. Za rok 2015 podali přes 57 tisíc mezinárodních patentových přihlášek, druzí s 44 tisíci jsou Japonci a třetí Číňané s bezmála 30 tisíci patentových přihlášek. Česká republika sice pomalu svou pozici zlepšuje, ale přesto za celý minulý rok podala jen 191 přihlášek. Populačně srovnatelné Švédsko podalo naproti tomu 3 858 přihlášek. Ve srovnání se Slovenskem ale tamní výzkumníci vyhrávají, východní sousedé drží skóre ve výši 38. V České republice se udělováním a správou patentů zabývá Úřad průmyslového vlastnictví. Pokud se ale vynálezce snaží získat pro svůj nápad ochranu mimo území ČR, je třeba vést patentové řízení v příslušné zemi. Český patent ochranu v zahraničí nezajistí. A důvodů, proč by měl usilovat o ochranu i mimo české území, je hned několik. Jedním z nejvýznamnějších je bezesporu zajištění vlastního exportu. Patentováním získá majiwww.EkonTech.cz | 25. číslo | říjen 2016

někdo tato práva porušoval, domáhat se zákazu porušování, případně i náhrady škody. Majitel patentu získává v případném sporu významnou výhodu. Vedle zajištění vlastního exportu může být významným důvodem pro zajištění ochrany v zahraničí plán uzavřít aktivní licenční smlouvy. Ty by měly zajistit majiteli práv návratnost vložených investic, ale například i posun předmětu ochrany z oblasti výzkumu či vývoje do vý-

V každém z těchto případů je nutné vlastnit ochranu svého řešení. Prvním krokem je podání patentové přihlášky u příslušného národního nebo regionálního úřadu. Nabízí se také podání mezinárodní přihlášky podle

Smlouvu o patentové spolupráci (PCT) uznává v současnosti 150 států


3

Množství mezinárodních patentových přihlášek v roce 2015 USA

Japonsko

Čína

Německo

Jižní Korea

Francie

Velká Británie

Nizozemsko

Švýcarsko

Švédsko

Počet přihlášek WIPO

57 385

44 235

29 846

18 072

14 626

8 476

5 313

4 357

4 280

3 858

Podíl na celku

26,3 %

20,3 %

13,7 %

8,3 %

6,7 %

3,9 %

2,4 %

2 %

2 %

1,8 %

Stát

Zdroj: Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO)

Smlouvy o patentové spolupráci (PCT), což je mezinárodní smlouva spravovaná Světovou organizací duševního vlastnictví, která usnadňuje získání patentových práv ve více státech. Smlouva má k srpnu letošního roku 150 smluvních států. Postup podle Smlouvy PCT se skládá ze dvou základních fází; z mezinárodní fáze řízení a z národní fáze řízení. Mezinárodní fáze řízení obnáší podání jediné mezinárodní přihlášky, řízení u přijímacího úřadu, vypracování zprávy o mezinárodní rešerši a písemný posudek vystavený orgánem pro

mezinárodní rešerši. Nakonec je ještě nutné zveřejnit mezinárodní přihlášky spolu se zprávou o mezinárodní rešerši mezinárodním úřadem WIPO. Následně se musí vynálezce rozhodnout, zdali chce získat patent u národních úřadů a ve kterých konkrétních zemích. Pokud by pouze zveřejnil mezinárodní přihlášku a nepokračoval v řízení na úrovni národních států, věnoval by svůj patent lidstvu k volnému využití. Zajímavé je, že některé firmy se zcela účelově rozhodnou nechat patent veřejnosti. Důvodem můžou být například blokační důvody, kdy již samotné zveřejnění mezinárodní patentové přihlášky a tedy její zpřístupnění v nejvyužívanějších světových rešeršních databázích patentů brání konkurenci v získání patentu na stejné řešení. Navíc zápis vyná-

lezu do mezinárodní databáze znamená pro firmu i jistou prestiž. Mezi největší překážky, na které si stěžují nejen čeští vynálezci, jsou poměrně vysoké náklady. Udělení patentu pro více států může vyjít na stovky tisíc korun, v případě využití služeb právníků se lze dostat i na miliony. Alespoň částečně má vynálezcům odlehčit Visegrádský patentový institut, který začal fungovat v červenci letošního roku. Přihlašovatelé z České republiky mají při podání mezinárodní přihlášky PCT možnost výběru mezinárodního orgánu pro provedení rešerše, tedy volbu mezi Evropským patentovým úřadem a Visegrádským patentovým institutem. Pokud bude rešerši provádět úřad Visegrádu a využije výsledku dřívější rešerše provedené národním úřadem, může být přihlašovateli vráceno 40 procent ze zaplaceného poplatku za mezinárodní rešerši.

Množství mezinárodních patentových přihlášek v letech 2014 a 2015 podaných jednotlivými zeměmi Visegrádské čtyřky Stát

Česko

Maďarsko

Polsko

Slovensko

Počet přihlášek WIPO 2015

191

158

440

38

Počet přihlášek WIPO 2014

189

148

348

65

Zdroj: Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO). Údaje za rok 2015 jsou odhadem.

Webové stránky, které by se vám mohly hodit Světová organizace duševního vlastnictví: www.wipo.int Patent Cooperation Treaty: www.wipo.int/pct/en Databáze WIPO PATENTSCOPE: www.wipo.int/patentscope/en www.EkonTech.cz | 25. číslo | říjen 2016


4

Autor: David Busta

Technik

Získat „světový“ patent je běh na dlouhou trať,

říkají mladí podnikatelé, kteří vyrábějí průsvitný beton i betonové šperky

Obzvlášť hrdí jsou Peters s Eberlem na betonovou lavičku. Zpočátku jim nikdo nevěřil, že nepopraská.

Šperky z betonu, betonové oblečení nebo umyvadla. Firma Gravelli vyváží své výrobky po celém světě. Mladí podnikatelé založili i firmu LiCrete, která se soustředí na výrobu průsvitného betonu. Na ten se inovátorům podařilo získat světový patent.

T

akřka žádný vynález nelze bez zahraniční patentové ochrany dobře prodat. Své o tom vědí i mladí podnikatelé Jiří Peters a Ladislav Eberl, kteří se věnují experimentování s betonem. Vyrábějí nejen umyvadla nebo různé doplňky do interiéru, nýbrž i betonové šperky. Navíc se jim podařilo získat světový ochranný patent na průsvitný beton, který nabízí alternativu k luxferům. Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví Josef Kratochvíl to kvituje a vyzývá české ino-

www.EkonTech.cz | 25. číslo | říjen 2016

vátory, aby se nebáli využívat již zveřejněná technická řešení. „Když pak na nějaké dobré nové řešení, nějaký fígl, sami přijdou, měli by se pokusit svůj technický nápad co nejlépe prodat, vydělat na něm,“ říká Kratochvíl. Firma LiCrete inovátorů Peterse a Eberla pak může být názorným příkladem. Již více než 13 let je na trhu materiál LiTracon, který je označován za první typ průhledného betonu. Ten oba zakladatele zaujal natolik, že si sami ze zvědavosti vy-

tvořili vzorek tohoto materiálu, ve kterém je jako světlovod použito optické vlákno. „Při pokusu o jeho výrobu jsme ale narazili na technické obtíže. To nás povzbudilo k myšlence zkusit to udělat jinak, rychleji a levněji. Za dva týdny jsme měli návrh vlastního systému světlovodných prvků, se kterými se dalo lépe pracovat a několik dní na to vznikly i první vzorky,“ vzpomíná Eberl. Průhledný beton, jenž oba podnikatelé pojmenovali LiCrete, lze navíc vyrábět


5

v sériové výrobě. Nejdříve ale bylo nutné získat patent. Samotný nápad pokusit se na postup výroby získat patent přišel náhodou. „Na internetu jsme ani po delším hledání nenašli nic podobného, a tak jsme si řekli, že by to mohla být úplná novinka. Nechtěli jsme riskovat, že bychom někde představili tento postup bez patentu. Zhruba po půl roce jsme měli vše připravené k podání přihlášky na Úřad průmyslového vlastnictví,“ líčí Eberl. Půlroční doba přípravy vypadá na první pohled jako věčnost. Podle Eberla je ale nutné vytvořit skutečně kvalitní dokument, na kterém bude možné v budoucnu stavět,

území chcete mít platná patentní práva,“ vysvětlují mladí podnikatelé, jejichž průhledný beton je patentovaný ve třiceti zemích světa. Kromě času stojí získání patentu ale i nemalý obnos peněz, což může být pro zejména začínající podnikatele významnou překážkou. „Po finanční stránce se celý proces pohybuje v řádech stovek tisíc korun. Pokud na sepsání patentu přiberete i právníka se zaměřením na patenty, můžete se snadno přehoupnout do řádu milionů korun,“ říká Eberle. Vysokých nákladů na získání patentu si je vědom i český Úřad průmyslového vlastnictví. Od července letošního roku ale funguje Visegrádský institut, který nabízí finanční úlevu.

Betonové šperky se už staly nedílnou součástí byznysu firmy Gravelli.

spuštěním přípravy automatické výrobní linky,“ uvádí Eberle. V první fázi budou podnikatelé materiál vyrábět v rámci vlastní výrobny. Tyto vyrobené tvárnice poslouží pře-

Na internetu jsme ani po delším hledání nenašli nic podobného, a tak jsme si řekli, že by to mohla být úplná novinka. Nechtěli jsme riskovat, že bychom někde představili tento postup bez patentu. a to si zkrátka svůj čas vynutí. „Samotný proces udělení patentu na mezinárodním teritoriu poté trvá dalších 5 let, během kterých je nutné vyhovět všem regionálním administrativním požadavkům každé země, na jejíž

V současnosti má firma díky ochrannému patentu nasmlouvané už desítky konkrétních projektů, které plánují využití průhledného betonu. „V současné době se dolaďují poslední věci, které bylo nutné udělat před

devším pro referenční projekty a celá linka jako názorná ukázka pro potenciální zájemce o výrobní licenci. V současnosti ale tvoří hlavní těžiště byznysu obou podnikatelů firma Gravelli. Mezi její klíčové výrobky, které z betonu vyrábí, patří umyvadla, stoly a dekorativní předměty do domácnosti. Uchytila se i výroba betonových šperků, která se dnes již stala pevnou součástí byznysu. Firma vyváží do zemí od Švýcarska až po Čínu. V současnosti tvoří tým mladých inovátorů 12 lidí a roční obrat činí kolem deseti milionů korun. Druhá firma LiCrete se zabývá výhradně výrobou průsvitného betonu.

Podívejte se na video

LiCrete Beton LiCrete díky polymethylmethakrylátu dobře vede světlo. www.EkonTech.cz | 25. číslo | říjen 2016


6

Co nás zajímá

Nápady jsou, peníze ne. Řešením může být crowdfunding Lidi plus internet. Hotovo. Tak zní heslo jednoho z webových serverů crowdfundingu. S jejich pomocí mohou lidé s nulovým kapitálem odstartovat byznys založený na originálním nápadu. Peníze získají díky velké skupině dárců, kteří podporují projekty menšími částkami. Důležité je zaujmout a šířit.

N

a začátku je třeba udělat tři stěžejní kroky. Stanovit částku, cílovou skupinu a vhodnou webovou stánku. Potřebné množství peněz je přitom třeba důkladně promyslet. Některé crowdfundingové portály totiž fungují na principu „všechno nebo nic“. Pokud tak za určitou dobu nezískáte od dárců stanovenou částku, peníze, kterými přispěli, se jim vrátí zpět. Zda bude kampaň úspěšná, může ovlivnit také správný výběr webové stránky. Je na zvážení, zda projekt zaujme pouze v tuzemsku, či zda zkusit štěstí na mezinárodních portálech. Ty se liší hlavně v podmínkách a typech projektů, na které jsou zaměřené. Čeští dárci přispívají nejčastěji na webových stránkách Startovač nebo Hithit. Zaujmout dárce za hranicemi lze například na stránkách Kickstarter nebo Indiegogo. Pouze dobrý nápad však není zárukou úspěchu. Vše záleží na schopnosti být kreativní a zaujmout. Jinými slovy „udělat dobrou reklamu“. Popis projektu tak mohou doprovázet videa a obrázky. Autoři by také měli myslet na to, že dárci jsou běžní lidé, které zajímají lidské sny. A za nimi jejich příběhy.

V popisu každého projektu by tak mělo být něco z osobnosti autora. Jedním z prvních crowdfundingových projketů v Česku byla sbírka na výstavbu Národního divadla. Zprávy o ní rozšířili mezi lidmi vlastenečtí novináři. Na jejich místo dnes nastoupil internet – sociální sítě, blogy a e-maily. Po umístění projektu ZISK na webovou stránku je tak třeba využít sítě, on-line známosti a projekt šířit dál. Autoři, kteří získají potřebné peníze, by měli myslet také na odměnu svých dárců. Ta má nejčastěji podobu vstupenky na událost, kterou se s pomocí dárců podařilo uskutečnit, nebo produktu, který se podařilo vyrobit. I tady se však autorům nekladou hranice. Dárcům nabízí třeba přednášku

Výhody a nevýhody crowdfundingu +

Možnost získat nové příznivce

Odrazení příznivců v případě nenaplnění cíle

Zpětná vazba k vlastnímu nápadu

Úsilí vynaložené k nastartování kampaně

Peníze zadarmo

Odměny a poplatky portálu mohou tvořit až třetinu vybrané částky

Bez dluhů

Množství vynaloženého času, pokud se částku nepodaří vybrat

Zachování 100% vlastnictví

Otevřené sdílení myšlenek s celým světem

www.EkonTech.cz | 25. číslo | říjen 2016

RŮST

FINANCOVÁNÍ

NÁPAD o projektu nebo jméno vyražené na cílovém produktu. Přestože metoda financování skrze crowdfunding může nést i nevýhody, jedno je jisté. Autor má možnost získat peníze na realizaci svého snu, bez pomoci tzv. andělských investorů, kteří výměnou za kapitál často požadují podíl na společnosti nebo na jejím zisku. Po realizaci projektu stále zůstává jeho jediným vlastníkem. Škála témat, na která se lidé snaží získat potřebné peníze, je široká. Mezi dárci si vyberou milovníci umění, jídla i sportu. Na stránkách zabývajících se crowdfundingem tak lze najít třeba i vydání básnické sbírky nebo uspořádání vysněného koncertu.


Autor: Lenka Nejedlíková

Stát pomůže „malým a mladým“. Vláda schválila podporu startupů Vláda schválila investice pro začínající podnikatele. Téměř čtrnáct set milionů korun pomůže zejména startujícím společnostem v oblasti hi-tech. Připravovaný Národní inovační fond by měl fungovat do konce roku.

C

ílem je podpořit inovaci v řadách mladých podnikatelů, kteří často investují do svých začínajících firem mnohem méně peněz, než je pro začátek jejich byznysu potřeba. Peníze berou především ze svých úspor a často pomáhají i finance od rodinných příslušníků, kamarádů a známých. Bankovní úvěr si totiž může dovolit pouze sedm ze sta začínajících podnikatelů. Na peníze od soukromých investorů pak mohou začínající podnikatelé na českém trhu většinou rovnou zapomenout. Ti dávají přednost firmám s určitou historií a viditelnými výsledky. Čeští „startupisté“ by se s pomocí fondu mohli dostat za hranice. Nadějným podnikatelům mohou finance pomoci zviditelnit se v zahraničí a tím zvýšit atraktivitu českého

nedostanou v plné výši, která je pro rozjezd jejich konkrétního podnikání potřeba. Na samotném startu v takzvané „seed fázi“ může stát profinancovat až devadesát procent kapitálového vstupu investorů do podniku. Procento kapitálové účasti státu má pak klesat v závislosti na stupni rozvoje žadatelova podnikání. V pozdější fázi startupu se tak fond zapojí do projektu šedesáti procenty hodnoty investice. Na menší, ale už zavedené podniky, pak fond profinancuje maximálně čtyřicet procent, a to pokud na sebe vezmou zbytek kvalifikovaní soukromí koinvestoři. O tom, kdo bude vybírat firmy, do kterých se bude investovat, ještě není rozhodnuto. Peníze mohou spravovat lidé z Evropského investičního fondu. Další možností je sku-

Fáze startupu podle Studia proveditelnosti Národního investičního fondu (2015)

Seed fáze

startup fáze

Nejranější fáze existence společnosti ihned po založení, kdy firma teprve dopracovává svůj podnikatelský koncept, rozjíždí výrobu a vykazuje žádné či malé příjmy.

Raná fáze existence společnosti do 3 let existence, firma začíná svojí obchodní činnost, investuje do rozvoje a zpravidla ještě nedosahuje účetního zisku.

prostředí pro zahraniční investory. Ti by pak mohli kromě kapitálu přinést do prostředí českých začínajících společností také užitečné kontakty. Pro své projekty však budou muset začínající podnikatelé hledat peníze i nadále. Peníze vyplácené ve formě kapitálového vstupu, které mohou dostat z inovačního fondu, nikdy

pina najatých manažerů, kteří by s penězi hospodařili. Obdobné programy na podporu sektoru začínajících podnikatelů fungují delší dobu i v zahraničí. A to i v okolních zemích – na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Pobaltí nebo Bulharsku. V Evropě se staly důležitým zdrojem financování startup a seed fází rizikového ka-

pitálu. Podporu z investičních fondů využívají podnikatelé ve dvaceti zemích Evropské unie. Český trh s rizikovým kapitálem patří k těm slabším. Podporu hi-tech firem v tuzemsku zajišťují dvě hlavní složky. O přístup k financím se stará ministerstvo průmyslu a obchodu, poradenství nabízí společnostem zejména agentura CzechInvest. Čeští politici se při formování Národního inovačního fondu inspirovali především programy v Izraeli a Silicon Valley. Izrael, paradoxně jako země, která je od svého založení neustále ve válečném stavu, se stal zemí přezdívanou start-up nation. Může se pochlubit mnohem větším počtem začínajících společností než mnohé stabilní země. Na začátku stál plán Yozma, v českém překladu „počátek“. Státní program, který v devadesátých letech nastartoval rozvoj trhu s rizikovým kapitálem, v Izraeli fungoval pět let od svého založení v roce 1993. Jeho rozpočet tvořilo sto milionů dolarů. S podporou významných amerických, evropských a izraelských investorů pak vznikl i druhý fond Yozma II a v roce 2002 třetí fond Yozma III. www.EkonTech.cz | 25. číslo | říjen 2016

7


8

Autor: Hana Petříková

Kariéra

Dream job: „Vyvíjíme v ČR, létáme do všech koutů světa. Hlavně za exotikou,“ mohl by říci ve zkratce Luděk Podolka o společnosti EmbedIT. Zaměstnanci této 100% české IT firmy vyvíjí aplikace a jezdí je implementovat do 11 zemí světa.

P

roč jméno firmy možná ještě neznáte? Odpověď je jednoduchá, EmbedIT je tak trochu „schovaný“ pod názvy dvou všem jistě už známých společností, Home Credit a Air Bank, kterým poskytuje IT podporu. IT specialisté v Praze, Brně a Ostravě navrhují a vyvíjí aplikace a následně jezdí třeba do USA, Ruska nebo Asie, aby zajistili bezproblémové fungování aplikace a proškolili uživatele. K tomu je potřeba spousta šikovných developerů, analytiků, testerů a dalších IT či „polo-IT“ odborníků, kterých zaměstnává EmbedIT už kolem 800. Někteří zrovna pracují v Česku, někteří jsou na kratší pracovní cestě v zahraničí. A nesmíme opomenout ani všechny ty, kteří se rozhodli probádat krásu cizích zemí více dopodrobna a rovnou se tam za prací na několik let přestěhovali. My v Praze zastihli Luďka Podolku, který v EmbedITu pracuje na tajuplně znějící pozici Development Department Leada. Zeptali jsme se ho, jak se k takové vysněné práci dostal a jaké to v EmbedITu je…

Pane Podolko, prozradíte nám na začátek jméno Vaší alma mater a název studijního oboru, který jste absolvoval? www.EkonTech.cz | 25. číslo | říjen 2016

Vystudoval jsem obor Informační systémy a technologie na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Proč jste si vybral pro studium informačních technologií právě VŠE? Říká se, že hloubka vyučované látky v IT je na technických školách mnohem větší… V době, kdy jsem se rozhodoval o studiu na vysoké škole, jsem už programoval a sledoval dění v oboru na internetu. Proto jsem při výběru dalšího studia upřednostnil před technickými univerzitami právě VŠE, která si mě získala přesahem směrem k ekonomii, managementu a fungování podniku. Měl jsem dobrou referenci i od příbuzných a šanci potkat bývalé spolužáky ze střední školy.

že typická studentská brigáda nebude nic pro mě, a zkusmo odpověděl na několik inzerátů firem hledajících programátory. V jednom z inzerátů firma žádala vyplnění dotazníku na webu, což mi napřed přišlo zbytečné. Pak mi došlo, že podobně asi uvažuje většina uchazečů, a přece jen jsem strávil čas vyplněním krátkého formuláře. Byl jsem pozván na interview a během 14 dní nastoupil jako programátor webových aplikací do rychle rostoucího startupu v oboru cestovního ruchu v centru Londýna. Nakonec jsem přerušil studium a doslova si užíval první práci na plný úvazek a seznamoval se s mixem kultur a lidí. Zpátky jsem se vracel obohacen o spoustu nových zkušeností, zážitků, přátel a s mnohem lepší angličtinou.

Měl jste již při studiu nějaké brigády?

Tomu říkám skvělá pracovní zkušenost! Jak pokračovala Vaše kariérní cesta?

Díky rodinnému podnikání jsem byl zvyklý pracovat a podílet se na chodu firmy už asi od 15 let. Programování v komerční sféře při studiu mi umožnilo se seberealizovat a zároveň nebýt závislý jen na kapesném od rodičů. Asi největší zkušeností pro mě byla práce v Londýně, kam jsem původně vyrazil s kamarády na léto s plánem si přivydělat a vylepšit angličtinu. Rychle jsem pochopil,

Velká část mojí kariéry jako programátora se točí kolem vzestupu e-commerce a webových služeb a aplikací psaných v PHP a Javě. Zatím nejdéle jsem pracoval v nadnárodní investiční bance, kde jsem si vyzkoušel i práci pro tradery v Londýně a New Yorku. Z pohledu technologií to byla první firma, kde jsem pracoval s enterprise-level technologiemi a systémy, ať už šlo o relační databázi


9

Jaký to je pocit být součástí tak úspěšné české firmy se zahraniční působností, jako je EmbedIT?

Luděk Podolka Development Department Lead, EmbedIT

Oracle 11g nebo messaging Tibco či Solace nasazenými v různých částech světa.

Co přesně si máme představit pod názvem Vaší pracovní pozice Development Department Lead?

Vždycky mi přišlo zajímavé být součástí rostoucí mezinárodní firmy, kde bych mohl uplatnit nejen technické znalosti, ale také potkat zajímavé a šikovné kolegy, od kterých se mohu něco naučit a procvičit si cizí jazyky. A rostoucí firma, potažmo IT, přináší vždy nové výzvy – nestačí dělat věci tak jako dosud, musíme kreativně přistupovat k novým problémům a nebát se vykročit novým směrem, i když se to nemusí povést na první pokus.

Co Vás na Vaší práci baví nejvíce?

Moje pozice spočívá v budování a řízení týmů složených z analytiků, vývojářů a testerů, kteří společně dodávají konkrétní část našeho systému. Momentálně takto pracuji se dvěma týmy po cca pěti lidech. Abych si udržel přehled o implementaci a aktivní znalost technologií, snažím se přispívat ke kódu a aktivně se zapojovat do návrhu řešení.

Když už jsme nakousli náplň Vaší práce, jak vypadá Váš běžný pracovní den? Ráno obvykle probíhají standupy týmů, pak konzultace s jednotlivci v týmu i s kolegy napříč celou firmou – například nad prioritizací úkolů, dodávkami do zemí nebo zpětnou vazbou od uživatelů nebo provozu. Když vyjde čas nebo je to potřeba, nebojím se vyhrnout rukávy, otevřít si vývojové prostředí, synchronizovat zdrojový kód a pustit se do práce. Každý můj pracovní den přináší nové výzvy a situace, kterým je třeba se přizpůsobit.

V EmbedITu pracujete dva roky. Absolvoval jste již nějaké pracovní cesty do zahraničí? Cestování v EmbedITu je běžné zejména v souvislosti s dodávkou nových verzí našich aplikací do některé ze zemí. Je třeba zajistit součinnost s lokálním IT i byznysem, přizpůsobit hardware v datacentrech, vyškolit uživatele. Často jezdíme do USA, Číny, Indie a dalších zemí v jihovýchodní Asii.

Různorodost úkolů, které řešíme, svoboda při návrhu řešení a v neposlední řadě kolektiv kolegů, kteří si rozumí v práci i mimo ni.

Jaké dovednosti či vlastnosti by měl mít ideální člen Vašeho týmu? Nadhled a smysl pro humor. Realistický pohled na svět, ale přitom touhu měnit věci k lepšímu a neustále se vzdělávat.

Uplatní se u Vás i studenti a čerství absolventi? Jaké pro ně nabízíte v EmbedITu příležitosti a formy spolupráce? Byznys Home Creditu se dynamicky rozvíjí a EmbedIT tak potřebuje také hodně růst. Do řad seniorních kolegů nabíráme i čerstvé absolventy, které naučíme, co je potřeba. Absolvent se u nás může realizovat na pozici testera, developera či v oblasti aplikační podpory a NOCu. Dobře nám funguje i systém interních přesunů, jak z týmu do týmu, tak i z jedné pozice do druhé, takže zajímavá kariérní dráha je na několik let zaručena. Studentům nabízíme i formu polovičního úvazku nebo dohody o pracovní činnosti. Často tak u nás kolegové začínají kvůli zajímavé a dobře placené brigádě a po dostudování pokračují na seniornějších pozicích. Pokud někdo práci v IT zvažuje, ať určitě sleduje naše webové stránky.

Chcete vědět víc? www.embedit.cz

/embeditcz

/company/embedit

„Jsme známí stále víc, a to nejen tím, jak rychle rosteme, ale i tím, s čím se u nás zaměstnanci potkají: s vývojem vlastního bankovního softwaru, mobilních aplikací, biometriky, výstavbou a provozem datových center. Když vysokoškolákům řekneme, že budou programovat v Javě a pracovat s Oracle produkty, obyčejně u nich získáváme první body. Fakt, že kolegové na juniorních pozicích jezdí na služební cesty do exotických zemí několikrát za rok, je taky docela ‚cool‘.“ Khalid Husseini, Group CIO www.EkonTech.cz | 25. číslo | říjen 2016


10

Autor: Martin Singr

Technik

Budoucnost dopravy bez benzinek i nabíječek? Asi se dočkáme Zatímco se současná auta neobejdou bez čerpacích stanic, elektromobily otevírají nové obzory. A nejde přitom jen o dobíjení přes kabely.

B

ezdrátový přenos energie není žádnou novinkou. Ve světě mobilních telefonů a drobné elektroniky se jedná o osvědčenou technologii. V budoucnu by se mohlo stát bezdrátové dobíjení také součástí automobilové dopravy. Ptáte se jak? Silnice by dle této vize dobíjela vozy, které se na ní pohybují. Princip je jednoduchý – pohyb magnetu v blízkosti cívky tvoří elektrické napětí, jak po-

na semaforech, zastávkách MHD nebo na stáních pro vozy taxislužby. Důležitá je při testování technologie pozice vozu při dobíjení, automobil (zatím) nemůže stát libovolně. Nicméně například ve vozech BMW řidiče na centimetry přesně naviguje palubní počítač. Do budoucnosti se počítá s plně dynamickými systémy, které budou automobily nabíjet přímo za jízdy přes cívky ve vozovce. Díky tomu by zmizela velká současná nevýhoda

je navíc podstatně nižší než v případě autobusů, což nasvědčuje slibné budoucnosti této technologie.

Testování v plném proudu Jak bylo naznačeno, v praxi již proběhly testy několika prototypů – automobil například zastavil na parkovacím místě, v jehož podkladu byla umístěna plochá primární cívka, a ve chvíli, kdy byla sekundární cívka připevněna k podlaze vozu na správném místě, mohlo dobíjení samočinně začít. Vše probíhá přes WiFi a společnosti nyní pracují na zvýšení účinnosti přenosu energie. Již zhruba před třemi lety proběhly zkoušky indukčního dobíjení elektrobusů z vozovky i v Jižní Koreji, kde byl postaven úsek dlouhý 24 kilometrů. Další test ve Švédsku si vystačil jen s pár stovkami metrů. V Německu testovali možnost dobíjení elektrobusů během stání v zastávkách. Podobný koncept, ovšem pro osobní vozy, testovala také Toyota v Japonsku.

Britové mají výhodu

psal Michel Faraday již v roce 1831. V moderních nabíjecích zařízeních jen nahradilo pohyb magnetu nestacionární magnetické pole vytvořené změnami proudu v primární cívce.

Nabíjení při stání i za jízdy Nabíjecí plochy by mohly být v místech, kde vozy zastavují, ale kde by nikoho ani nenapadlo zapojovat dobíjecí kabel, tedy například www.EkonTech.cz | 25. číslo | říjen 2016

elektromobilů – těžké akumulátory a obavy z nízkého dojezdu. Dosavadní testy na autobusech prokázaly reálnou použitelnost těchto systémů. Vozidlo jedoucí uprostřed jízdního pruhu při rychlosti 60 km/h získalo při nabíjecím výkonu 60 kW na jednom kilometru 1 kWh elektrické energie. To je více, než kolik na stejnou vzdálenost spotřebovalo. Spotřeba osobních aut

Za zmínku ale stojí vývoj ve Velké Británii – správce místní dálniční infrastruktury, organizace Highway England, také testuje „indukční dálnici“. Rozdíl oproti předchozím příkladům ale spočívá ve finančních podmínkách. Pět set milionů liber vyčleněných ze státního rozpočtu je důkaz, že to ve Velké Británii myslí s indukčním dobíjením vážně. Tato suma, která má být v následujících pěti letech investována, by měla výrazně urychlit nástup této stále ještě nové technologie. Je jisté, že výstavba podobných silnic a dálnic bude finančně náročná. Běžná kamionová doprava je bude poškozovat a spotřeba elektřiny také nebude zanedbatelná. Nechme se tedy překvapit, za jak dlouho se dočkáme i u nás automobilů, na jejichž provoz nebudete potřebovat benzinky ani elektrické zásuvky.


Baví tě hledat neobvyklá řešení? ČEZ Inovační maraton 2016

24 hodin | 1 problém | 30 studentů | 6 týmů | certifikát pro účastníky | cena pro vítěze – –

10.–11. listopadu 2016 | čtvrtek 9.00 – pátek 9.00 Centrála ČEZ | Praha 4, Duhová 1 Přihlaste se do 28. října na www.kdejinde.cz.

JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZ


12

Autor: Hana Petříková

Technik

K čemu je dron v pojišťovně? Usnadňuje práci a šetří čas i náklady Bezpilotní letoun v rukou bezpečnostních agentur nebo filmových štábů dnes už málokoho překvapí, ale co když k vám přijede zaměstnanec pojišťovny likvidovat pojistnou událost, otevře kufřík a vyletí z něj dron, který nafotí a natočí vaši poškozenou střechu nebo pole?

V

České pojišťovně to začíná být běžné. Pojišťovna úspěšně získala licenci na komerční létání dronů, pořídila kameru i dron a od té doby ho využívá k prohlídkám pojistných událostí. Ptáte se proč? Někdy je kromě vašeho rozbitého čelního skla u auta nutné zlikvidovat i složitější pojistné události (střechy výrobních hal poškozené vichřicí, rozbitý jeřáb, most poškozený povodní nebo úroda zničená krupobitím atd.), které dříve stály mnoho času a často vyžadovaly i speciální opatření, jako například stavbu lešení nebo fotodokumentaci z helikoptéry. Dnes přijede likvidátor pojistné události, vše nafotí a natočí dronem, se kterým se lze dostat téměř všude, a za 20 minut je vše vyřízeno. Více nám k tématu řekl Tomáš Volejník, který má v České pojišťovně zapojení dronů do likvidace pojistných událostí na starosti.

Pane Volejníku, kolik dronů nyní Česká pojišťovna využívá a k jakým účelům? Pod licencí máme zatím jeden dron na kontrolu pojistných událostí v majetkovém neživotním pojištění. Dále vlastníme dva nové stroje pro zapojení v zemědělském pojištění, kde je často problém zjistit správnou výměru a skutečný rozsah poškození. Velkou výhodou je vysoká kvalita obrazu a možnost pořizovat snímky a zároveň i video. Hlavní je však to, že s dronem dokážeme létat nad nepřístupnými místy a nasnímat tak škodu zblízka. Kameru lze otočit o 360 stupňů, naklánět nahoru i dolů a zoomovat. www.EkonTech.cz | 25. číslo | říjen 2016

Je nutné mít k likvidaci pojistných událostí nějaký neobvyklý dron či speciální vybavení? Dron i GO PRO kamera, které používáme, jsou věci běžně dostupné na trhu. Jde sice o vyšší modelovou řadu, ale nejedná se o žádný „armádní“ speciál. To podstatné je umění stroj pilotovat, mít zkušenosti s prostorovou orientací a hlavně umět předvídat. Neméně důležitá je i důkladná předletová příprava před každým vlastním letem. Občas nás potrápí počasí – vítr, déšť a zejména mráz. Při nízkých teplotách totiž klesá kapacita baterií a snižuje se délka letu pod 20

minut. S dronem se potom musíme vrátit, vyměnit baterii a poté můžeme pokračovat. Na dokumentaci většiny pojistných událostí však 20 minut stačí.

Komerční využívání dronů je zatím omezeno hlavně kvůli legislativním překážkám. Co vše bylo potřeba zařídit, než jste s dronem poprvé vzlétli? Je třeba odlišit civilní a komerční létání. Civilní létání by se také mělo řídit určitými pravidly, ale v praxi to zatím moc nefunguje. Komerční létání podléhá přísné regulaci Úřadu pro ci-


13

Tomáš Volejník Manažer týmu kontroly likvidace, působí v České pojišťovně již 13 let. Vystudoval Mendelovu univerzitu v Brně, obor Provoz techniky a automobilová doprava a Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství.

vilní letectví a pro každý dron i pilota je nutné mít speciální povolení. Piloti musí být trénovaní jak v teorii, tak zejména v praktickém létání a každý pilotní průkaz je spojen s konkrétní osobou a dronem. Mimochodem, naše drony jsou, podobně jako letadla, označeny symbolem OK a příslušným registračním číslem. Samotný proces podání žádosti a schvalování je poměrně zdlouhavý, obsahuje složitou přípravu, školení a letecké zkoušky. A je to samozřejmě správně, chceme-li zajistit bezproblémový, bezpečný a profesionální provoz těchto užitečných pomocníků. Bezpilotních letounů přibývá, a pokud nebude existovat jasná a povinná regulace, dříve či později začne docházet k nehodám, které budou samozřejmě generovat škody. A jsme u pojištění…. Česká pojišťovna jako jedna z mála na trhu nabízí jak odpovědností, tak i havarijní pojištění těchto strojů.

Museli jste kvůli dronu zaměstnat „pilota na plný úvazek“, nebo dron řídí někdo ze zaměstnanců? Druhá varianta je správně. Máme vlastního pilota – zaměstnance. Využíváme jeho profesionálních dovedností jak v oblasti pilotování dronu, tak v oblasti likvidace škod. Pravidelně trénuje a má za sebou nespočet letových hodin.

Jak klienti reagují na využití takové moderní technologie? Je to pro ně velmi překvapující. Například prohlídka v areálu zemědělského družstva

je pro klienty tak trochu jako z jiného světa. Prohlídka, která dříve trvala přes dvě hodiny a neobešla se bez fyzického výkonu likvidátora, je nyní hotová za 20 minut, a to s daleko přesnějšími výsledky. Prohlídky v tomto segmentu jsou totiž ty nejvíce zdlouhavé a problematické. Velmi brzo začneme létat i nad rozsáhlými zemědělskými porosty, kdy za pomoci speciálního software můžeme stanovit přesné rozměry a procento zničené úrody například po krupobití. Využití dronu v zemědělském pojištění nám dává opravdu smysl, v pojištění zemědělských ploch je totiž Česká pojišťovna jedinečná. Nikdo jiný nepojišťuje zemědělské plochy v tak velkém rozsahu jako právě my.

Jak je na tom s využitím bezpilotních letounů konkurence? Využívá některá pojišťovna drony delší dobu? Myslím si, že ne. Jsme určitě první pojišťovna, která využívání dronů zvládla i po legislativní

stránce. Drony se stále používají nejvíce pro marketingové účely nebo pro civilní létání.

Jak vidíte budoucnost dronů? Hodně pozitivně a se zaměřením právě na byznys – začnou se využívat komerčně mnohem častěji než nyní. Je ale otázkou, jaké bude jejich konkrétní využití, zda doprava zásilek, ostraha objektů, záchrana životů či jiné činnosti, které si zatím ani neumíme moc představit. V České pojišťovně máme v blízké budoucnosti v plánu pořídit větší a kvalitnější dron a multi-spektrální kameru, která dokáže poznat, zda je zemědělský porost zničený či nikoliv. Určitě je naším cílem vytvořit také vlastní školící zázemí a podporu pro naše piloty. Drony budou mít samozřejmě vždy stálé místo i v oblasti volného času. Lidé si je již nyní vozí na dovolené, natáčí se na pláži, na jachtě, na horách…stačí se podívat na fotografie na sociálních sítích.

Česká pojišťovna využívá bezpilotní letoun – dron značky DJI, Phantom 2. K dronu je připevněna externí kamera GO PRO HERO 4 black edition s vysokým rozlišením. Dokáže zaznamenávat foto, video i obojí současně. Nově také testuje modernější a výkonnější drony DJI Phantom 3 a Phantom 4, které po přihlášení u Úřadu civilního letectví najdou své uplatnění zejména v zemědělství. Technická data délka letu na jednu baterii max. 20 minut max. dolet 1 500 m max. povolená výška 300 m Náklady pořízení cca 50 000 Kč (lepší drony 50 až 250 tisíc Kč) školení, povolení, pojištění max. 50 000 Kč roční poplatky cca 10 000 Kč (pojištění, obnovení povolení, drobný servis atd.) Využití: haly, rozsáhlá stavení, firemní komplexy (vichřice, požáry, záplavy, krupobití,…) jeřáby, stavební stroje, vlaky, letadla (závady, požáry, pády,…) mosty, přehrady, komíny, vysoké budovy (technické závady, zatopení,…) pole, louky, lesy (neúroda, sucho, krupobití,…) méně dostupné oblasti a lokality (polomy, sníh, záplavy, požáry,…)

www.EkonTech.cz | 25. číslo | říjen 2016


14

Autor: Karel Pučelík

Ekonom

Do britských peněženek míří plast Ve Velké Británii jde do oběhu nová bankovka. Na první pohled nikoho nepřekvapí barva, design ani obličej osobnosti, která na ní bude vyobrazena. Stačí se ale bankovky dotknout a je jasné, že není vyrobena z papíru.

N

ová bankovka má hodnotu pěti liber. Na těch současných můžeme vidět reformátorku britského vězeňství Elizabeth Fryovou. Na nové verzi ji ale vystřídal Winston Churchill, známý ministerský předseda Velké Británie z válečných let. Churchilla připomíná i jeho slavný citát, který pronesl v květnu 1940 při nástupu do úřadu premiéra: „Nemohu vám slíbit nic než krev, slzy a pot.“ Bývalý ministerský předseda je na bankovce vyobrazen společně s Westminsterským palácem, kde svedl spoustu soubojů s opozičními Labouristy. Slavný Big Ben navíc ukazuje patnáct hodin, tedy přesný čas, kdy byla výše zmíněná slova pronesena. To však není to hlavní, co je na nové bankovce zvláštní. V konzervativní Británii tento vzor nikoho nepřekvapí, vždyť Winston Chur-

Hlavní rozdíl oproti předchozím bankovkám je v materiálu, ze kterého je vyrobena. Po tři století se britské bankovky vyráběly z papíru, tato nová je vyrobena z polymeru. Bankovky jsou vyráběny z průhledného plastového filmu a jejich povrch je potažen vrstvou inkoustu. Nová plastová verze přinese podle Bank of England, která je britským emitentem peněz, mnoho výhod. Britská cent-

Bank of England očekává, že na produkci plastových bankovek ušetří až 100 milionů liber. chill se i v současnosti těší velké oblibě a úctě. To také dokazuje fakt, že se jedná teprve o druhého státníka, který se na britských penězích objevil, pokud nepočítáme panovníky. Přesto ale pětilibrová bankovka znamená po více než 300 letech výrazný zlom.

www.EkonTech.cz | 25. číslo | říjen 2016

rální banka předpokládá, že nové bankovky budou více čisté a také trvanlivější. Mělo by být obtížnější i jejich kopírování a výroba padělků. Nová forma peněz bude navíc šetrnější k životnímu prostředí. V oběhu by měly vydržet minimálně dvakrát déle než jejich papírové předchůdkyně. Bank of England očekává, že na produkci plastových bankovek ušetří až 100 milionů liber. Výhody to ale přinese i každodenním uživatelům. Roztrhnout takovou bankovku je opravdu nadlidský výkon, takže ať jste zvyklí mačkat peníze jakkoliv, měly by to přežít. A navíc: komu z nás se někdy nepo-

Zdroj: Bank of England

vedlo zapomenout peníze v kapse u kalhot, které následně putovaly do pračky? Nové britské pětilibrovky vydrží teplotu 120 stupňů Celsia, Britové je tedy mohou pravidelně prát, aniž by zchudli. Jejich žehlení už ale doporučováno není . Nové bankovky samozřejmě nepřináší pouze výhody. Komplikace přinesou provozovatelům bankomatů. Ty budou muset být překalibrovány a některé dokonce vyměněny. Nové bankovky jsou totiž znatelně menší. Nová pětilibrovka, která byla poprvé vydána v září, nezůstane jedinou plastovou bankovkou v britských peněženkách. Již v létě příštího roku přibude desetilibrovka, na které již nebude vyobrazen žádný státník, nýbrž slavná spisovatelka Jane Austenová, autorka knihy Pýcha a předsudek. Dvacetilibrovka přijde v roce 2020 a další bankovky se budou rovněž postupně obměňovat. Papírovou pětilibrovkou mohou Britové platit do května 2017, později už nebude akceptována. Velká Británie není jedinou zemí, která polymerové bankovky začala používat. Z klasických bankovek k plastovým přešel například Nový Zéland, Kanada nebo Mexiko. V poslední době se také často mluvilo o Švýcarsku, které zavedlo sice papírové, ale svým vzhledem velmi výstřední, moderně vyhlížející bankovky.


MÍSTO í n u l s ý v a n

800 521 521 www.kb.cz

TVÝ S R E Č E T JS T? ABSOLVEN PAK TOHLE MÍSTO DRŽÍME PRÁVĚ VÁM. NEJEN SKVĚLÉ MOŽNOSTI OSOBNÍHO RŮSTU, ALE I PŘÍJEMNÝ PRACOVNÍ KOLEKTIV A TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE. DÁME VÁM ŠANCI SPLNIT SI SVÉ SNY.

U nás získáte:  možnost účasti v rozvojových programech

ConnectinG a ConnectinG +  prostor pro své nápady  možnosti osobního rozvoje a kariérního růstu

 práci u stabilní a dynamické společnosti  zaměstnanecké benefity a bankovní výhody

Seznam aktuálně nabízených pozic naleznete na www.kb.cz (sekce Kariéra).

Vytvořte si vlastní profil a sledujte nabídku veškerých pozic skupiny Société Générale na https://careers.societegenerale.com/.

BANKA ČESKÉHO STUDENTSTVA


16

Autor: Jan Prokeš

Ekonom

Jak podnikají knížata. Lichtenštejnové zbohatli díky bankovnictví i sázce na rýži Naše redakce

na návštěvě u Lichtenštejnů zjistila spoustu zajímavostí.

Hrad Vaduz, sídlo knížecí rodiny

Rod Lichtenštejnů patří mezi nejbohatší panovnické rody na světě. Přitom ještě v 60. letech jejich situace tak růžová nebyla. Knížecí rodina zbohatla díky podnikání v bankovnictví, zemědělství a investicím do umění.

N

ejbohatší monarcha Evropy se nenachází na Britských ostrovech, ani v Monaku, ale v malém státečku mezi Švýcarskem a Rakouskem. Rod Lichtenštejnů, v jehož čele stojí kníže Hans Adam II., spravuje jmění ve výši, která je odhadována na 8 až 11 miliard dolarů. Lichtenštejnové na tom však nebyli vždy tak dobře. Po druhé světové válce přišel rod kvůli Benešovým dekretům o svůj veškerý majetek v Československu. Už o 25 let dříve zde navíc ztratili během prvorepublikové pozemkové reformy přes devět tisíc hektarů pozemků. Pro ilustraci, jak velká to pro Lichtenštejny byla rána, stačí zmínit, že konfiskovaný majetek v Československu představoval 80 procent jejich celkového jmění. „Slýchával jsem, jak se v rodině hovoří o prodeji dalšího obrazu nebo půdy. Člověk jednoduše cítil, že věci nejsou v pořádku,“ zavzpomínal na těžké časy Hans Adam II.. Právě jeho úkolem bylo opět postavit na nohy rodinné podniky. Jako následník trůnu musel svému poslání www.EkonTech.cz | 25. číslo | říjen 2016

leccos obětovat. Chtěl se například věnovat studiu archeologie, jenže jeho otec František Josef II. s ním měl jiné úmysly. Aby byl plně připraven na státnické i podnikatelské úkoly, bylo rozhodnuto, že Hans Adam II. bude studovat právo a ekonomii. Když se po studiích na počátku 70. let vrátil domů, začal se naplno věnovat rodinnému podnikání. Knížecí firmy se pak velmi brzy staly opět ziskovými. Úspěchu dosáhl především svým tvrdým jednáním. V roce 1993 například prosadil změnu ve 400 let starém zákonu, podle kterého měl při rozhodování o rodinných záležitostech každý mužský člen rodu právo veta. Změnu zákona, který svazoval ruce mnoha jeho předchůdcům, dokázal protlačit i přes nevoli některých odpůrců. V čem všem tedy Lichtenštejnové v současnosti podnikají? Veškerý majetek rodu je spravován prostřednictvím nadací, na jejichž řízení se aktivně podílejí členové knížecí rodiny. Nadace se zaměřují na nejrůznější oblasti, od sbírek umění přes zemědělství

a lesnictví až po finančnictví. Rodinný byznys není zaměřen pouze na Lichtenštejnsko a sousední Rakousko, nadace totiž zaměstnávají okolo 2600 lidí po celém světě.

Rozsáhlá sbírka umění Rodina Lichtenštejnů je v posledních dvaceti letech na trhu s uměním velmi aktivní. „Snažíme se zacelit mezeru, která vznikla po válce v 50. a 60. letech,“ říká princ Konstantin po naší prohlídce vídeňského Městského paláce, ve kterém je část sbírky uložena. Další umělecká díla jsou i v nedalekém Zahradním paláci, zbytek pak v lichtenštejnském Vaduzu. Vídeňská sbírka obsahuje přes 1 700 maleb od renesance až po biedermeier. Jsou zde obrazy od takových umělců, jakými byli Rubens nebo Rembrandt. Umělecká sbírka už se rozrostla do takových rozměrů, že donutila knížecí rodinu k vybudování podzemních prostor pod Městským palácem. Ty sahají až do hloubky dvacet metrů a svůj úkryt zde má asi 40 ti-


17

síc uměleckých předmětů. V místech, kam se kvůli bezpečnostním předpisům jen tak nikdo nedostane, tak můžeme obdivovat především obrovská plátna, která by se do paláce jen stěží vešla, nebo i děla z lichtenštejnských hradů. „Stále ale máme spoustu místa na nové kousky,“ ujišťuje nás Dr. Johann Kräftner, ředitel nadace Knížecích lichtenštejnských sbírek, který nás po paláci provází. Investice do umění jsou pro Lichtenštejny důležité i kvůli podpoře jiných odvětví rodinného podnikání. Rodina organizuje výstavy svých sbírek například v Asii, která je důležitým trhem pro její zemědělské aktivity. Během výstavy se velmi často povede uzavřít nejeden obchodní kontrakt třeba na dodávku vín.

Rýžová osiva kvůli studené válce Lichtenštejnové se, jak možná víte, zaměřují i na vinařství. Své vinice mají v okolí městečka Wilfersdorf nedaleko českých hranic. Ve zdejším vinařství vyprodukují každoročně okolo 130 tisíc lahví vína. Podstatně skromnější je pak produkce v jejich druhém vinařství, v 700 kilometrů vzdáleném Vaduzu. Knížecí značka vín má na rakouském a švýcarském trhu poměrně silnou pozici. „Ve vinařství je pro rodinu nejdůležitější sledovat kvalitu. V ceně totiž nemůžeme konkurovat dováženým vínům z Chile nebo Jižní Afriky,“ říká princ Konstantin, jenž se o rodinné vinařství stará.

Knížecí vinice ve Vaduzu

V okolí Wilfersdorfu pak Lichtenštejnové pěstují také pšenici nebo řepku. Zajímavý je však i jejich zahraniční zemědělský byznys. V 60. letech, kdy v Evropě panovaly obavy, že v rámci studené války zahájí Sovětský svaz expanzi do Evropy, se rozhodl Hans Adam II. diverzifikovat svá aktiva a nakoupil půdu v americkém Texasu a Arkansasu. A právě ve Spojených státech nastartoval podnikání s rýžovými osivy. Společnost RiceTec je nyní jedním z největších hráčů na americkém trhu a úspěšně expanduje i do Asie. Její osiva používá i firma Uncle Bens. Lichtenštejnsko je zároveň vyhlášené kvůli nízkým daním a stabilnímu politickému i investorskému prostředí, což přilákalo řadu firem. Dříve se na Vaduz pohlíželo jako na pračku peněz a daňový ráj, jelikož zdejší finanční instituce si velmi zakládaly na neproniknutelném bankovním tajemství. Vše se změnilo v roce 2008, kdy došlo k úniku

informací, který vyvolal obrovský skandál v Německu, když byla usvědčena řada tamních osobností z nelegálního ukrývání peněz v lichtenštejnských bankách. Bankovní tajemství lichtenštejnských finančních domů se tak začalo drolit, až nakonec političtí představitelé země podlehli tlaku EU a Spojených států a od letošního roku se Lichtenštejnsko přidalo do systému automatické výměny informací o klientech. Lichtenštejnové ve Vaduzu vybudovali i svou vlastní banku LGT, která se zaměřuje výhradně na privátní bankovnictví. V současnosti působí ve dvaceti zemích světa, včetně Středního Východu nebo Asie. Knížecí rodině se tedy díky výjimečnému podnikatelskému talentu Hanse Adama II. začalo opět dařit. Díky širokému spektru aktivit a zapojení všech členů rodiny to vypadá, že to Lichtenštejnům ještě nějakou dobu vydrží a jejich sbírka obrazů zůstane kompletní. www.EkonTech.cz | 25. číslo | říjen 2016


18

Autor: Hana Petříková

Kariéra

ABSOLVENTEM V ROPNÉM PRŮMYSLU? PŘÍSLIB SKVĚLÉHO STARTU KARIÉRY Trpíte kvůli nedostatku praxe v oboru? Unipetrol připravil pro absolventy chemických a technických oborů dvouletý program Absolvent, který nabyté znalosti pomůže skloubit s praxí.

P

rvní rok v programu Absolvent má za sebou Jakub Lánský, který je společně se Simonou Waňousovou prvním účastníkem celého programu. Absolvent studijního oboru Chemie a chemické technologie na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, která s Unipetrolem řadu let spolupracuje, nám popsal své zkušenosti z programu.

Jakube, jak hodnotíš po roce své rozhodnutí vstoupit do programu Absolvent?

Pro koho je program Absolvent a co vás v něm čeká? Do programu se mohou hlásit absolventi vysoké školy do 2 let od ukončení studia, kteří disponují komunikativní znalostí anglického jazyka. V prvním roce absolventského programu získají znalosti chemických procesů a statistického zpracování dat a seznámí se s náplní práce inženýra v chemickém podniku. Vše se jim bude hodit při stážích v laboratořích či v rámci facility týmů. Jako doplněk k těmto aktivitám připravuje Tréninkové centrum semináře měkkých dovedností, kde se absolventi učí týmové spolupráci, komunikačním dovednostem nebo základům projektového řízení. Ve druhém roce je pak čeká kurz finančního řízení, výuka angličtiny a odborná školení dle požadavků jejich vedoucích zaměstnanců

Jsem rád, že jsem dostal šanci se programu účastnit. Za ten rok jsem poznal mnoho kolegů, několik provozů a vypracoval řadu užitečných úkolů. Baví mě rozvíjet své schopnosti, což zde dělám každý den.

jsem strávil několik týdnů. Potom šest týdnů na výrobně čpavku, dva měsíce na výrobně parciální oxidace a od června jsem v rafinérii, kde jsem po úvodních exkurzích po výrobním zařízení dostal úkoly pro technologickou sekci a těm se momentálně věnuji.

Jak ses dozvěděl o programu Absolvent a proč ses rozhodl právě pro Unipetrol?

Co Tě během uplynulého roku na práci v Unipetrolu zaujalo nejvíce?

K chemičce jsem měl vždycky blízko. Od narození bydlím v Litvínově a oba moji rodiče zde v minulosti pracovali, můj otec téměř čtyři desítky let jako operátor v rafinérii. Po ukončení VŠCHT se práce v Unipetrolu přímo nabízela. Pár týdnů po dokončení školy jsem obdržel nabídku účasti v absolventském programu, tak jsem se přihlásil. Byl jsem rád, že mám šanci pracovat v oboru hned po vystudování vysoké školy a zaujala mě možnost absolvovat stáže na všech výrobních jednotkách, díky čemuž mohu poznat celý areál a všechny výrobny a propojení mezi nimi.

Nejvíce mě fascinují samotné technologie a provoz. Vždy mě zajímalo, jak chemie vypadá v praxi, jak se ta která látka vyrábí a co vše je potřeba hlídat a řešit.

Nejsi sám, rotace napříč firmou si absolventi chválí často. V jakých provozech jsi tedy už působil? Absolvoval jsem stáž v laboratořích, kde

www.EkonTech.cz | 25. číslo | říjen 2016

Když se ohlédneš zpět, máš pocit, že Tě studium na VŠCHT připravilo na práci v Unipetrolu dobře? Myslím, že ano. Z VŠCHT jsem si přinesl teoretickou znalost chemických technologií, zkušenosti z laboratoří a spoustu poznatků z dalších předmětů. Také jsem se na VŠCHT naučil základní operace s MS Excel, se kterým teď velmi často pracuji. Člověk se ale stejně musí učit a rozvíjet celý život.

Jak hodnotíš program Absolvent z pohledu začlenění mladého člověka do všech firemních procesů? Máš pocit, že je Ti vše

vysvětleno, a že se Ti kolegové dostatečně věnují? Určitě ano, na to si vůbec nemohu stěžovat. Myslím, že takový program by měla mít každá firma. Napříč celou společností se setkávám s vlídností a pozitivní atmosférou.

Jak vidíš svoji kariéru po skončení programu? Máš už nějaké plány? Od začátku vím, že chci v Unipetrolu zůstat. Jen jsem si nebyl jistý oborem, neboť jsem neměl s provozem jako absolvent téměř žádné zkušenosti. Čím dál více se mi ale líbí pozice technologa. Momentálně plním úkoly pro technologickou sekci na rafinérii, kde bych se chtěl v budoucnu usadit a rozvíjet své znalosti.

Chcete vědět o práci v Unipetrolu více? Navštivte www.unipetrol.jobs.cz.


20

Autor: Michal Pšurný

Technik

Autonomní auta? Technologie předbíhají legislativu Do běžného provozu smí autonomní auta stále jen se speciálním povolením úřadů. V Německu ale konečně připravují legislativu, která by autonomní jízdu mohla zlegalizovat. Taktéž uvažují o povinnosti černé skříňky v takových autech.

A

utonomní systémy ve vozech jsou podobné těm, které už roky využívají letadla. Známe je jako autopilota. Všichni velcí hráči na poli dodavatelů technologií automobilovému průmyslu se o vývoj autonomních systémů snaží. A zatím se jim daří! Testovacích jízd proběhlo nespočetné množství a vše je na dobré cestě. Zatím se ale zdá, že technologie předbíhají platnou legislativu. Není úplně snadné připravit zákony, které by náležitosti a rizika autonomní jízdy kvalitně ošetřovaly. Největším problémem zůstává, kdo ponese zodpovědnost v případě nehody.

Černé skříňky V Německu již počítají s návrhem legislativy, která by autonomní jízdu částečně povolila, například při parkování. Taktéž ale uvažuje o povinné černé skříňce ve voze. Tedy zařízení v podobě odolného zapisovače, který by zaznamenával nejrůznější parametry jízdy a poskytl důležité informace při dopravní nehodě. Dnes takové zařízení najdeme například v letadlech. Černé skříňky by zaznamenávaly zvuk v kabině, natočení volantu,

senzory automobilu, rychlost apod. Německý ministr dopravy Alexandr Dobrindt o takovéto legislativě uvažuje, ovšem zdůrazňuje, že zo d p ově d n o s t by měl stále řidič vozu. Musel by tedy být pořád ve střehu a v případě potřeby zasáhnout. Není to první podobný návrh, který se v Evropě objevil. Evropská unie chtěla v roce 2006 tyto černé skříňky zavést u všech aut vyrobených po roce 2009. Z toho nakonec sešlo. Alexandr Dobrindt navíc žádá více testovacích jízd na území Německa. Chce, aby se vývoj pohnul více dopředu.

Data z testování autonomních vozů (na kalifornských silnicích k 1. 1. 2016) ujetá vzdálenost (km)

počet zásahů

počet ujetých km na 1 zásah

Bosch

1 505

625

2,4

Delphi

26 826

511

52,5

Google

683 173

272

2 511,7

Nissan

2392

106

22,6

Mercedes-Benz

3 605

1 051

3,4

Tesla* Volkswagen

0

24 061

260

92,5

* Dle informací společnosti Tesla nebyl nutný ani jeden zásah řidiče do autonomní jízdy. Počet ujetých kilometrů ale nezveřejnila. www.EkonTech.cz | 25. číslo | říjen 2016

Zdroj dat: www.dmv.ca.gov

První mrtvý člověk Autonomní jízda má už také první oběť. Stalo se tak u vozu značky Tesla na půdě americké Floridy. Model S jel po hlavní silnici, když mu pod kola vjel tahač s vlekem. Řidič ani systém nezareagovali a došlo k vážné nehodě. Ta bohužel nedopadla dobře pro řidiče vozu, který jel v autonomním režimu. Celým případem se nyní zabývá americký úřad NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), který zjišťuje, proč systém autonomního řízení překážku „neviděl“ a nezareagoval.

Výhody poženou pokrok kupředu Zavedení autonomních systémů by mělo v budoucnu zlepšit plynulost dopravy. Taktéž se počítá s větší pozorností řidiče. Studie Daimler Trucks ukázaly, že únava řidiče se snižuje o 25 %, pokud je zproštěn monotónní jízdy a může se soustředit i na jiné úkoly. Navíc se počítá s lepší účinností motoru. Optimalizují se řadící i brzdné systémy, což by mělo vést k poklesu spotřeby o 5–7 %.


TOP ZAMĚSTNAVATELÉ

Zúčastni se studie

TOP ZAMĚSTNAVATELÉ a vyhraj

ěstnavatel am 20 Z P

17

TO

Našlapaný MacBook Air

PRÁVNÍK

Hlasuj i TY pro svého TOP zaměstnavatele a vyhraj. Hlasování probíhá od 3. října do 11. prosince 2016 na www.TOPzamestnavatele.cz Hlavní partneři

Partneři studie

Pod záštitou

Mediální partner

Odborný garant


22

Autor: Hana Petříková

Kariéra

ŠKODA AUTO roste, vy můžete také. Jako technik nebo ajťák máte největší šanci Není tajemstvím, že šikovní IT odborníci, technici a prakticky každý s inovativním myšlením a kladným vztahem k moderním technologiím má dnes ve firmách dveře otevřené. Zdaleka ne všude se ale dočkáte stejných podmínek, proto je potřeba pečlivě vybírat.

Z

e studie TOP Zaměstnavatelé a dalších průzkumů zaměstnavatelské atraktivity pravidelně vyplývá, že jedním z nejlepších zaměstnavatelů pro studenty a absolventy je mladoboleslavská ŠKODA

Jaký je ŠKODA Trainee program očima „exTrainees“? Zeptali jsme se na to Miloše Nožičky a Oty Řeháka, kteří už mají program oficiálně za sebou. Ale jak se ve ŠKODA AUTO říká: „Once a Trainee Always a Trainee“

Miloši, měl jsi už během studia na TUL nějaké pracovní zkušenosti? Ano, ve ŠKODA AUTO jako praktikant. Na svou první praktikantskou pozici jsem nastoupil již na konci druhého ročníku bakalářského stupně studia do oblasti kvality. Následně jsem si také vyzkoušel práci v technickém vývoji.

Proč ses přihlásil do ŠKODA Trainee programu? Už na praxi jsem viděl, že Trainee program je výjimečná příležitost, jak poznat díky rotacím firmu z širší perspektivy, která je poté výhodou pro orientaci ve firemních procesech. Všechno navíc absolvujete jako řádný zaměstnanec se všemi výhodami a benefity. Musím uznat, že velkým lákadlem pro mě byla i možnost absolvování zahraniční stáže v rámci koncernu VW. A navíc člověk zůstane po škole v kolektivu mladých lidí, se kterými se rozhodně nenudí. www.EkonTech.cz | 25. číslo | říjen 2016

AUTO. Zaměstnanci ŠKODA AUTO se denně zabývají tématy digitalizace, elektromobility, konektivity a dalšími moderními trendy. Jak se ŠKODA AUTO rozrůstá, vytvářejí se nová místa nejen pro experty, ale i pro

čerstvé absolventy. Pokud končíte studium a chcete získat práci v prostředí, kde se můžete učit od odborníků a dále rozvíjet svůj talent, zkuste ŠKODA Trainee program.

Ing. Miloš Nožička

Ing. Ota Řehák

VŠ: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta, obor Manažerská informatika

VŠ: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, obor Komunikace, multimédia a elektronika

Popiš nám, jak vypadalo výběrové řízení. Co všechno jsi musel absolvovat? Výběrové řízení mělo několik fází. První část spočívala v posouzení životopisu a motivačního dopisu v češtině a angličtině. Následně jsem vyplnil jazykové testy a psychodiagnostické testy a byl jsem pozván na klasický osobní pohovor na náborové centrum, po jehož úspěšném absolvování jsem získal nominaci do celodenního Assessment Centra. Během AC byly při plnění úkolů posuzovány naše kompetence a schopnosti vedoucími různých oblastí. V závěru jsem obdržel zpětnou vazbu na můj výkon a „vstupenku“ do Trainee programu.

Říkal jsi, že součástí Trainee programu je zahraniční stáž. Kam jsi vycestoval a co jsi tam dělal? Strávil jsem 3 měsíce v Audi v Ingolstadtu v oddělení Webcenter Services, které má na starosti správu infrastrukturních aplikací.

Konkrétně jsem spolupracoval na konceptu monitoringu pro Audi e-shopy. Zapojil jsem se také do Audi Trainee komunity.

Na jaké pozici ve ŠKODA AUTO nyní pracuješ a co je její náplní? Pracuji v oddělení Systémové integrace pro prodej a marketing, které zajišťuje IT podporu procesů, vývoj aplikací a projektový management v oblasti prodeje vozů, náhradních dílů, aftersales služeb a obchodní sítě. Pracuji na pozici business konzultanta, kde mám na starosti vedení projektů a prosazování strategie zejména v oblasti e-commerce.

Když se ohlédneš zpět, jak Trainee program ovlivňuje tvou současnou kariéru? Díky Trainee programu jsem získal nadhled, kontakty a zkušenosti, na kterých v současné době hodně stavím.


23

Oto, proč ses přihlásil do Trainee programu ve ŠKODA AUTO? Na job fairu v prostorách naší univerzity jsem měl možnost pobavit se s tehdejšími Trainees o tom, jaký Trainee program je, a o možnostech budoucího uplatnění. Nabídka zahraniční stáže, rotací po firmě i dalšího jazykového vzdělávání pro mě byla velmi lákavá, a tak jsem zkusil své štěstí.

Na jaký zážitek z Trainee programu nejraději vzpomínáš? Asi na celokoncernové setkání všech Trainees v roce 2015. Měli jsme možnost poznat Trainees z jiných značek, dozvědět se o konceptu jejich Trainee programu a o kultuře značky. Vše bylo skvěle organizováno v krásných prostorách automobilky MAN v Mnichově.

Kam jsi vycestoval na zahraniční stáž ty, Oto? A jak bys zhodnotil její přínos? Byl jsem na 3 měsíce ve VW ve Wolfsburgu v sídle vývoje elektriky a elektroniky. Pracoval jsem v projektovém týmu, který řídí vývoj Infotainmentu do vozů VW a ŠKODA v Číně a do dalších rozvojových trhů. Byla to obrovská zkušenost. Poznal jsem tam své budoucí kolegy, zdokonalil se v němčině a také jsem měl možnost porovnat pracovní prostředí ve ŠKODA AUTO a ve Volkswagenu.

ŠKODA Trainee program je rozvojový program zaměřený na úspěšné absolventy českých a zahraničních univerzit. Na Trainees čeká pestrý rok skládající se minimálně ze dvou odborných rotací na odděleních oborově blízkých jejich profesnímu zaměření. Zároveň absolvují zahraniční stáž v rámci koncernu VW, praxi ve výrobě, nadoborová školení a v neposlední řadě se seznámí s fungováním dealerské sítě ŠKODA. Kromě těchto aktivit pracují na společných projektech, které podporují networking a aktivně se podílejí na CSR aktivitách firmy.

Říkáš, že jsi tam poznal budoucí kolegy. Znamená to, že jsi na obdobné pozici teď ve ŠKODA AUTO? Přesně tak. Pracuji jako projektový vedoucí v oddělení vývoje elektriky/elektroniky a infotainmentu – jednotky MIB. Spolupracuji s německými kolegy na vývoji Infotainmentu pro vozy VW a ŠKODA AUTO do Číny, Indie a dalších rozvojových trhů.

Mělo absolvování Trainee programu nějaký vliv na tvoji kariéru? Během Trainee programu mi ŠKODA AUTO neskutečně pomohla v osobním rozvoji, ať už

Které oblasti na Trainees čekají? IT Technický vývoj Výroba Řízení kvality Strategie společnosti Logistika Finance Marketing Lidské zdroje Prodej

díky jazykovým kurzům, rozvojovým školením, ale také ve formě služebních cest do Číny, Indie a Německa. Pojem Trainee má ve firmě výbornou pověst a „exTrainees“ jsou velmi žádání napříč celou firmou. Manažeři na ně mají vyšší nároky a zadávají jim zajímavé úkoly. Začít kariéru ve ŠKODA AUTO jako Trainee je podle mě ta nejlepší odrazová meta k budoucí kariéře.

Doporučil bys ŠKODA Trainee program čerstvým absolventům? Ano, doporučil. Pro někoho, kdo má rád prostředí automotive je ŠKODA Trainee program skvělým startem budoucí kariéry!

Co se od budoucích Trainees očekává? U  končený magisterský stupeň studia VŠ v době nástupu A  nglický jazyk na pokročilé úrovni, německý jazyk výhodou. P  racovní či studijní zahraniční zkušenost nebo odborná praxe během studia

Jak se hlásit? Přihlášky do Trainee programu s nástupem v březnu 2017 jsou přijímány v období říjen–listopad 2016 na webových stránkách www.skoda-kariera.cz.

/skodaautokariera

skodatrainee

www.EkonTech.cz | 25. číslo | říjen 2016


24

Autor: Lenka Kanellia

Co nás zajímá

Ostrov Tilos – řecký průkopník zelené energie ve Středomoří EU financuje park hybridní energie na řeckém Tilosu s cílem vytvořit modelový systém pro další ostrovy. Větrný a solární park by měl být v provozu od května 2017 a pokryje 85 % spotřeby ostrova. Odborníci odhadují, že projekt přinese snížení emisí skleníkových plynů o 2 400 tun ročně.

M

alý řecký ostrov mezi Rhodosem a Kosem bude už příští léto plně využívat energii z obnovitelných zdrojů. Projekt s názvem TILOS vznikl ve spolupráci s univerzitou v Pireu. Návrh na zbudování modelového systému hybridní elektrárny byl vybrán z osmdesáti přihlášených do programu Horizon 2020, největšího eurounijního programu pro výzkum a inovace. Jeho smyslem je vytvořit funkční model a testovací zónu pro vývoj pokročilých nástrojů micro grid*, aby bylo možné replikovat systém na ostrovech s podobnými klimatickými podmínkami. Plánovaný hybridní systém má tvořit větrná turbína s vrtulí o průměru 53 metrů a výkonem 0,8 MW a solární park se 640 panely o celkovém výkonu 0,16 MW. Produkce by měla postačit na 85 % spotřeby ostrova. Přebytečná energie se uloží do akumulátoru a bude sloužit jako záložní systém pro případ nepříznivého počasí nebo zvýšené spotřeby energie. Polohu pro novátorskou elektrárnu vybírala celá řada odborníků. „Body pro instalaci větrných turbín a solárních panelů byly vybrány s ohledem na unikátní avifaunu ostrova,“ komentuje situaci vedoucí univerzitní laboratoře v Pireu, Ioannis Kaldelis. Projekt dostal zelenou a není na co čekat. „Práce na vývoji inteligentní sítě smart grid začnou okamžitě a zprovoznění celého systému je plánováno na květen 2017,” dodává Kaldelis. Na ostrůvek o rozloze 65 kilometrů čtverečních s necelými pěti sty obyvateli se dosud dostávala energie podmořskými kabely ze sousedního Kosu. Tento systém vedl k častým a dlouhým výpadkům elektřiny, zejména v letních měsících, kdy jsou egejské ostrovy plné turistů, a tak je obtížné vykrýt vysokou www.EkonTech.cz | 25. číslo | říjen 2016

poptávku. Díky finanční injekci z EU se však role brzy otočí. Malý Tilos nejenže již nebude závislý na mateřském Kosu, ale dokonce mu bude posílat energii v objemu 400 kW po dobu pěti hodin každý den. Odborníci odhadují, že realizace projektu povede k významnému snížení emisí skleníkových plynů. Podle propočtů se jedná o objem 2 400 tun ročně, tedy zhruba 5 tun na obyvatele ostrova. Úspěch testovacího projektu by předznamenal klíčový zvrat v energetické budoucnosti ostrovů a odrazový můstek pro Řecko, které 61 % energie dováží. Stát s pobřežím o délce 16 000 km, dvěma sty obydlenými a několika tisíci neobydlenými ostrovy by se díky novátorské vizi mohl stát jedním z lídrů v oblasti zelené energie, hned vedle skandinávských států, Islandu či Kostariky. Využívání obnovitelných zdrojů je nejen trendem, ale i nutností po celém světě. Ně-

Realizační tým projektu TILOS

kterým zemím nebo jejich částem se již daří jet plně na zelenou. Zářným příkladem jsou Norsko, Kostarika, Vermont, Dolní Rakousko, Island, Uruguay či skotské Orknejské ostrovy, které vyprodukují 90 – 100 % energie, kterou spotřebují. Island přirozeně využívá geotermální energii, Orknejské ostrovy zase větrné turbíny a energii z přílivů. V Rakousku stojí produkce hlavně na vodní energii, Maroko má zase největší solární elektrárnu na světě. Jeden návod pro všechny ale neexistuje. Každý případ je jiný a je nutné brát v potaz celou řadu faktorů pro výstavbu energetických systémů. Co funguje jednomu, nefungujeme druhému. Projekt TILOS je odlišný právě tím, že má cíl vytvořit do jisté míry napodobitelný systém nejen v oblasti Středomoří. *Micro grid je geograficky a elektricky ohraničená skupina zdrojů, spotřebičů a úložišť elektrické energie, která dokáže fungovat samostatně, nezávisle na velké distribuční síti.


přednášky vrcholových manažerů

profesionálně odborně online Streamujeme od 31. října 2016 vždy od 18:00 Kde? na www.OnlineDays.cz www.OnlineDays.cz

přednášky vrcholových manažerů

profesionálně odborně online Streamujeme od 7. listopadu 2016 vždy od 18:00 Kde? na www.TechnicDays.cz www.TechnicDays.cz


26

Autor: Michal Pšurný

Technik

V Brně zkoumají tajemství Věstonické venuše, nejstarší známé sošky na světě Sošku starou přes 29 tisíc let, Věstonickou venuši, zkoumají vědci z technologického centra firmy FEI. Pomocí mikrotomografu zrekonstruovali 3D model s rozlišením v řádu mikrometrů. Vědci se těší na nové poznatky, na které dosud „neviděli“. Mimo jiné chtějí odhalit její vnitřní strukturu a materiálové složení. Na převoz dohlížela policejní eskorta se samopaly. Slovní spojení „Věstonická venuše“ někdy slyšel každý z nás a dokáže si vybavit, jak vypadá. Naposledy byla soška venuše odborně zkoumána pomocí tomografu ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně v roce 2004. Tentokráte je paleolitická památka prověřována mnohem podrobněji, a to v technologickém centru firmy FEI Company pomocí přístroje HeliScan™ MicroCT. FEI je známá především vývojem a výrobou elektronových mikroskopů. „Přístroj HeliScan jsme začlenili do portfolia FEI teprve nedávno. Vznikají u nás špičkové přístroje světové úrovně a při návštěvě muzea nás napadlo, že by archeologům mohly pomoci nalézt odpovědi na jejich otázky, proto jsme jim nabídli spolupráci. I pro nás je zajímavé zkoumat podobný objekt, celý projekt přitom stojí pouze čas obou stran,“ vysvětluje Jiří Očadlík, ředitel společnosti FEI.

První fáze současného výzkumu, tedy oskenování venuše, zabralo vědcům téměř 15 hodin. Skenování probíhalo ve dvou fázích – horní a spodní část sošky zvlášť. Nyní budou pomocí výkonného počítače data spojována. Vědci jsou s prozatímním průběhem více než spokojeni: „Skenování proběhlo dle očeká-

Soška byla při zkoumání vystavena 1000krát větší dávce rentgenového záření než v případě medicinského CT. Člověka by taková dávka zabila. vání a data, která jsme získali, vypadají velmi dobře. Dávají nám velmi dobrý vstupní základ pro další analýzy,“ uvedl Petr Neruda, kurátor paleolitických sbírek Moravského zemského muzea.

Složitá analýza

Přístroj HeliScan™ MicroCT zaujme hned na první pohled. Vypadá jako skříň  www.EkonTech.cz | 25. číslo | říjen 2016

zpětně poskládá a vytvoří tak trojrozměrnou vizualizaci vzorku s rozlišením v řádu mikrometrů. Cluster je počítač tvořený několika samostatnými počítači. V tomto případě jde o 4 výkonné počítačové jednotky s 96 procesory s 2 TB operační pamětí. „Tvůrce Věstonické venuše by se asi nestačil divit, jakou po-

Samotná analýza není triviální záležitostí – skenováním bylo pořízeno přibližně 80 GB dat. Přístroj HeliScan primárně slouží pro těžební průmysl, kde umožňuje podrobnou analýzu struktury a propustnosti hornin. Během skenování vzorku pořídí přístroj v závislosti na velikosti vzorku desítky tisíc snímků. Data jsou převedena do clusteru, který je

zornost budeme jeho sošce věnovat o 30 tisíc let později,“ poznamenal Jiří Očadlík. Se soškou venuše došlo současně k oskenování dvou fantomů – vzorků známých materiálů, které budou nyní porovnávány s materiálem, ze kterého je vyrobena venuše. „Postupným porovnáváním budeme, jak doufáme, schopni určit složení materiálu, ze kterého byla venuše vypálena,“ řekl Neruda. Jak bude tato fáze dlouhá, záleží na tom, kolik vzorků materiálu bude ještě potřeba oskenovat a porovnat. Vědci odhadují, že jim tato fáze a následná analýza zabere několik týdnů. „Naším cílem je získat detailní představu o tom, jak mohla být venuše vyrobena.


27

Pokusíme se jednoznačně určit materiály, které jsou v keramické hmotě přimíchány a z jejich rozložení možná zjistíme i to, jakým způsobem byla figura formována – zda z jedné hroudy hlíny nebo případně spojením několika hrudek. Chceme také získat podrobnější informace o čtyřech dutinách, které se nacházejí v hlavě sošky,“ uvedl Petr Neruda, který bude po celou dobu odborného zkoumání venuše v laboratoři přítomen. Kromě složení zajímají odborníky i praskliny, kterých je vidět více než dřív. „Budeme muset zvážit další postup při uchování venuše a případně upravit režim a podmínky, za jakých bude opouštět prostředí sbírek,“ doplňuje Petr Neruda.

Dávka radioaktivity, která zabije člověka

10 mm 3D řezy sošky

Venuše byla již v minulosti zkoumána pomocí medicínského CT, které ovšem ve srovnání s HeliScanem nedosahuje tak vysokého rozlišení. To je umožněno vyšší dávkou rentgenového záření. „Už jenom delším pobytem v přístroji byla soška vystavena 1000krát větší dávce rentgenového záření než v případě medicinského CT. Člověka by taková dávka zabila,” uvádí Zuzana Patáková, systémová inženýrka společnosti FEI. Takové záření by totiž v živých buňkách uvolnilo vodu a tím také kyslík, čímž by se nabouraly buněčné struktury. Riziko, že by nyní byla vzácná soška zdraví nebezpečná, však nehrozí. „Velká část rentgenového záření soškou projde, část se absorbuje a přemění na teplo, jehož množství však sošku nijak neohrožuje. Předmět ozářený rentgenem po vypnutí 2D řezy sošky

primárního zdroje sám o sobě nezáří,“ uklidňuje Patáková. Celý přístroj je navíc stíněn olovem tak, aby na jeho povrchu nebyla dávka vyšší než 1µSv/h. Pro srovnání – člověk v bezprostřední blízkosti přístroje může být během skenování vystaven o polovinu menší dávce, než kdyby letěl letadlem na trase New York – Tokio.

Nejstarší keramická soška na světě Není divu, že sošku při převozu z Moravského zemského muzea do firmy FEI doprovázela policejní eskorta se samopaly. Věstonická venuše, národní kulturní památka, je jednou z nejvzácnějších plastik na světě. Její hodnota se pohybuje minimálně kolem 40 tisíc dolarů. Pouze 11 centimetrů vysokou sošku nahé ženy nalezl tým známého archeologa Karla Absolona v roce 1925 mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem ve zbytcích pradávného ohniště. Je fascinujícím dokladem umění tehdejšího člověka. Podle odborníků je stará až 29 tisíc let a je vůbec nejstarší uměleckou ukázkou pravěké keramiky na světě. Uložena je v sejfu Ústavu Anthropos Moravského zemského muzea spolu s kolekcí uměleckých předmětů z období lovců mamutů. „I když se o účelu sošky vedou spory, byla pravděpodobně stvořena jako amulet pro ženy při těhotenství, porodu a podobně. Jde ale pouze o jedno z mnoha možných vysvětlení,“ poznamenal na závěr kurátor sbírky a vedoucí ústavu Martin Oliva.

www.EkonTech.cz | 25. číslo | říjen 2016


28

Autor: Lenka Kanellia

Co nás zajímá

Emoční inteligence – klíčový faktor úspěchu Vysoká emoční inteligence výrazně usnadňuje kariérní posun a přináší vyšší příjmy. Úspěch v práci i v životě záleží mimo jiné na tom, jak se stavíte k selhání.

D

oba se mění a není novinkou, že úspěšní manažeři musejí ovládat řadu takzvaných „měkkých“ dovedností. Na sociální a emoční inteligenci a kompetence s nimi spojené je kladen čím dál větší důraz. Komunikace, řešení konfliktů, vyjednávání, asertivita, sebereflexe, kreativní řešení problémů, práce v týmu, networking, otevřenost, flexibilita, to je jen část z celé řady dovedností, které vás podle odborníků i manažerů nové generace posunou do čela smečky. Emoční inteligence se ukazuje být jedním z klíčových faktorů k úspěchu. Její úroveň je vysoká u 90% špičkově výkonných lidí. Prokázalo se, že tato schopnost přináší i vyšší výdělek. Americká studie uvádí, že lidé s vyšší EI dokonce vydělávají ročně v průměru o 700 000 Kč více. A to už stojí za zmínku. Jednou z nejdůležitějších kvalit, kterou odborníci skloňují ve všech pádech, je postoj k životu. Tvrdí, že nejdou-li vzdělání a technické dovednosti ruku v ruce se správným přístupem k životu, úspěch není ani zdaleka zaručen. Shodují se také na tom, že nejlepší životní postoj je takzvané „can do“ nasta-

Tiráž EkonTech.cz

vení mysli. Fenomenem nastavení mysli se dlouhá léta zabývá profesorka psychologie na Standfordské univerzitě Carol Dweck. Ve své studii rozděluje lidi na dvě skupiny – s fixním a růstovým nastavením mysli. Lidé s fixním nastavením věří, že jsou, jací jsou, a nemohou se změnit. Snaží se působit chytře a vyhýbají se výzvám. Překážkám se brání nebo se rychle vzdávají. Tváří v tvář problému, který se jim jeví nad jejich síly, cítí beznaděj a přehlcení. Nenesou dobře kritiku ani negativní zpětnou vazbu. Úspěchem druhých se zpravidla cítí ohroženi. Naopak lidé s růstovým nastavením mysli věří, že se mohou změnit, pokud vyvinou dostatečné úsilí. Žene je touha se učit a přijímat výzvy. Nezdarům se staví čelem a vytrvale hledají jiná řešení. Úspěch druhých berou jako motivaci a možnost se poučit. V praxi tito lidé pak předčí první skupinu navzdory menším zkušenostem nebo nižšímu vzdělání. Nastavení mysli hraje velkou roli i v tom, jak se stavíme k selhání. A právě na tom závisí podle Dweckové úspěch v práci i v životě. Selhání může mít nálepku neúspěchu nebo

Šéfredaktorka: Hana Petříková hana.petrikova@ekontech.cz Zástupce šéfredaktora: David Busta Redaktoři: Jan Prokeš, Michal Pšurný, Lenka Nejedlíková, Lenka Kanellia, Martin Singr, Karel Pučelík redakce@ekontech.cz Layout a DTP: Michal Polus Inzerce: inzerce@ekontech.cz

www.EkonTech.cz | 25. číslo | říjen 2016

nálepku řešení, které nefungovalo. A to samo o sobě ukazuje způsob, kterým budeme na selhání reagovat a jak se s problémem popereme. Lidé s růstovým nastavením mysli neztrácejí nadšení pro věc a vytrvale usilují o své cíle navzdory překážkám. Není třeba být nejlepší. Vždycky se najde někdo chytřejší, zkušenější, talentovanější. Vše lze ale podle vědců dohnat vytrvalostí a nadšením pro věc. Dobrou zprávou je, že se podle odborníků „měkké“ dovednosti dají do určité míry naučit, nejsou-li vaší přirozeností. Jen je třeba opustit svou komfortní zónu a dát tomu, co děláte, všechno, i když zrovna nemáte svůj den. Stačí překonávat své hranice, dělat něco navíc a úspěch na sebe nenechá dlouho čekat.

Vydavatel: ASA (Asociace studentů a absolventů), z.s. Vítězné náměstí 1 160 00 Praha 6-Dejvice IČ: 22729283 Číslo 25. Registrace: MK ČR E 20872 ISSN 2336-307X Ekontech.cz vychází 6x v akademickém roce Náklad: 21 000 ks; náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC Termín distribuce: říjen 2016 Další číslo vyjde v listopadu 2016


Join Home Credit Group! Looking for an interesting job with great prospects at a fast growing company working with energetic and innovative teams across the globe? We welcome talented individuals at all entry levels. Follow us on LinkedIn for more information. Or visit www.HCtalent.cz where you can apply.

Russia

Bellarus Czech Republic Slovakia

Kazakhstan

United States of America

China

Vietnam

India

Phillipines

Indonesia


Hledá se chytrá hlava. Nálezné 50 000 Kč POMOZTE NÁM NAJÍT IT VÝVOJÁŘE / PROGRAMÁTORA DO HRADCE KRÁLOVÉ A ODMĚNA VÁS NEMINE JAVA A JAVASCRIPT VÝVOJÁŘ Více informací o nabízených pozicích a podmínkách akce na níže uvedeném webu nebo na e-mailu chytra.hlava@ceskapojistovna.cz www.ceskapojistovna.jobs.cz

POJIŠŤOVNA ČESKÉHO STUDENTSTVA

EkonTech.cz - 25. číslo, říjen 2016  

Časopis EkonTech.cz vychází na nejprestižnějších technických a ekonomických fakultách vysokých škol v ČR

EkonTech.cz - 25. číslo, říjen 2016  

Časopis EkonTech.cz vychází na nejprestižnějších technických a ekonomických fakultách vysokých škol v ČR

Advertisement