Page 1

www.EkonTech.cz

10. číslo | únor 2014 | zdarma

10 Technika

Mobilní aplikace

Co je to mainframe?

Hlasová asistentka pro Android

/ 20

/4

Téma čísla:

Plody naší doby Rozhovor

Kamil Čermák generální ředitel vydavatelství Economia / 10–11

Rozhovor

Peter Stračár generální ředitel GE pro CEE / 24–25


www.PwCkariera.cz

Zajímají vás obory

DXGLWGDQÔSRUDGHQVW ví?

3Z&QDEâ]âXSODWQÔQâQDQÀVOHGXMâFâFKSR]LFâFK 3URDEVROYHQW\ ABSOLVENTSKÉ POZICE 1DVWDUWXMWHVYRMLNDULÒUXYWĘPXSURIHVLRQÀOĔ8SODWQÔQâPĔĜHWHQDOÒ]WMDNR

ō$VLVWHQWDXGLWRUD ō.RQ]XOWDQWYGDñRYÒPRGGÔOHQâ ō.RQ]XOWDQWYRGGÔOHQâSRUDGHQVWYâ 1ÀERUOHGHQDĜNYÔWHQ &RYÀVXQÀVËHNÀDSRGUREQÔMĄâLQIRUPDFHRSR]LFâFKVHGR]YâWHQDQDĄLFK IDFHERRNRYĘFKDZHERYĘFKVWUÀQNÀFK

3āLKODVWHVHQ\QâQD 9ĘEÔURYÀāâ]HQâMLĜ]DËDOD

www.PwCkariera.cz

‹3ULFHZDWHUKRXVH&RRSHUVýHVNiUHSXEOLNDVUR9ãHFKQDSUiYDY\KUD]HQD9WRPWRGRNXPHQWXQi]HYÄ3Z&³R]QDþXMHVSROHþQRVW 3ULFHZDWHUKRXVH&RRSHUVýHVNiUHSXEOLNDVURNWHUiMHþOHQHPVtWČVSROHþQRVWt3ULFHZDWHUKRXVH&RRSHUV,QWHUQDWLRQDO/LPLWHG]QLFKåNDåGi MHVDPRVWDWQêPDQH]iYLVOêPSUiYQtPVXEMHNWHP


Úvodník

www.EkonTech.cz | 10. číslo | únor 2014

Plody naší doby Vážení čtenáři, snad jste prošli zkouškovým obdobím úspěšně a bez újmy, stejně jako redakce Ekontech.cz, která pro vás mezi učením stihla ještě připravit únorové číslo s tématem „plody naší doby“, které právě držíte v ruce.

Hlavní partneři

Příznivcům techniky přinášíme například informace o novince mezi mobilními aplikacemi – hlasové asistentce pro Android v češtině, článek o supervýkonných počítačích mainframe nebo o „vychytávce“ Amazonu na straně 18, kterou se ani nesnažím stručně popsat. Ekonomy by mohlo zajímat, jak Lotyši přijali euro i co se skrývá v knize Ekonomie dobra a zla. Pokud se zajímáte o HR, doporučuji článek o agilním řízení na straně 21. A pokud chcete být „ekontech“, přečtěte si zkrátka všechno. Jako obvykle jsme se rozhodli vám přiblížit i zajímavé osobnosti ze světa byznysu, tentokrát formou rozhovoru s Peterem Stračárem, generálním ředitelem GE pro střední a východní Evropu, a Kamilem Čermákem, generálním ředitelem vydavatelství Economia. Všem vám přeji zajímavé čtení plné inspirace a hodně sil do letního semestru.

Hana Petříková šéfredaktorka

Tiráž EkonTech.cz Šéfredaktorka: Hana Petříková hana.petrikova@ekontech.cz Redaktoři: redakce@ekontech.cz Jaromír Kaplan, Karel Nohava, David Busta, Simona Vorlová, Tomáš Heller, Lukáš Sokol Grafická sazba: Michal Polus Inzerce: inzerce@ekontech.cz

Vydavatel: Česká studentská unie Asociace studentů a absolventů Kamýcká 1067 Praha 6, 165 21 IČ: 22729283 www.CeSU.cz Číslo 10. Registrace: MK ČR E 20872 Ekontech.cz vychází 6x ročně v akademickém roce Náklad: 21 000 ks; náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC Termín distribuce: únor 2014 Další číslo vyjde v březnu 2014

1


2

Co nás zajímá

Autor: Hana Petříková

Studenti zvolili nejprestižnější zaměstnavatele! Kteří to jsou? Opět se ukázalo, že studenti chtějí pracovat pro ty nejlepší - zvolili špičky ve svém oboru. Vedle vítězných firem vám představujeme i zajímavé statistiky studentských odpovědí ohledně pracovních preferencí. V průzkumu TOP zaměstnavatelé, organizovaném Českou studentskou unií ve spolupráci s výzkumnou agenturou GfK Czech, hlasovalo tento rok téměř 9 000 studentů vysokých škol z celé ČR. Cílem každoročního průzkumu je poskytnout jedinečné údaje celému vysokoškolskému světu a zároveň naznačit firmám, jak se stát preferovaným zaměstnavatelem.

Kde chce pracovat ekonom, právník a technik?

TOP zaměstnavatelé 2013/2014 dle hospodářských odvětví

Vítězové kategorie EKONOM, PRÁVNÍK a TECHNIK jsou vyhlašováni podle výsledků hlasování studentů dle studijního zaměření. Pro ekonomy je jedničkou The Boston Consulting Group, s.r.o., studenti technického zaměření by nejraději pracovali ve ŠKODA AUTO, a.s. a pro studenty práv je nejčastějším cílem advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák. Absolutně největší počet hlasů bez ohledu na studijní zaměření získala společnost ČEZ a obhájila tak titul JASNÁ VOLBA z předchozích let. Kategorie

Název firmy

JASNÁ VOLBA

ČEZ

EKONOM

The Boston Consulting Group

PRÁVNÍK

AK Brož & Sokol & Novák

TECHNIK

ŠKODA AUTO

TOP zaměstnavatelé dle odvětví

Hospodářské odvětví

Název firmy

Automobilový a strojírenský průmysl

ŠKODA AUTO

Bankovnictví, pojišťovnictví

Česká spořitelna

Doprava a stavebnictví

STUDENT AGENCY

Energetika, plynárenství

ČEZ

Informační technologie

Google

Obchod

IKEA Česká republika

Poradenství, outsourcing, audit

Deloitte Česká republika

Advokátní kancelář

AK Brož & Sokol & Novák

Spotřebitelský průmysl

Plzeňský Prazdroj

Telekomunikace

T-Mobile Czech Republic

Studenti také volili nejlepší zaměstnavatele jednotlivých hospodářských odvětví. V tomto ohledu jsou firmy velmi stabilní, a tak své vítěze oproti minulému roku změnily pouze dvě kategorie. V kategorii „obchod“ sesadila IKEA z první příčky Tesco Stores a nejlepší advokátní kanceláří se stala AK Brož & Sokol & Novák, která v hlasování předběhla Deloitte Legal. Představujeme vám deset vítězů deseti kategorií.


3

www.EkonTech.cz | 10. číslo | únor 2014

Jak vidí studenti svoji budoucnost? Kromě volby nejlepších zaměstnavatelů studenti odpovídali i na další otázky ohledně jejich představ, očekávání, zkušeností a znalostí. • Jaké chceme nástupní platy?

• Jakým způsobem práci sháníme?

Třetina vysokoškoláků si představuje svůj hrubý ná-

Při odpovědi na tuto otázku mohli studenti zvolit více

stupní plat v prvním zaměstnání menší než 20 000 Kč.

možností. Asi nikoho nepřekvapí, že v naší zemi kontakty

Polovina z nás se se svým očekáváním vejde mezi 20 000

znamenají všechno a 60 % studentů získává tipy od přátel,

a 30 000 Kč. Šest procent respondentů si zase věřilo

spolužáků nebo známých. Skoro stejně důležité pro nás

na více než 35 000 Kč.

jsou i pracovní servery následované informačními emaily a webem konkrétních firem. Zaujalo nás i nezanedbatel-

Jaký je váš očekávaný hrubý nástupní plat do budoucího (absolventského) zaměstnání na měsíc? do 15 000 Kč

4,0 %

15 001–17 500 Kč

13,2 %

17 501–20 000 Kč

ných 13,6 % studentů, kteří „už“ zaregistrovali výhody profesionální sociální sítě LinkedIn.

Jak/kde získáváte tipy na nabídky zaměstnání? – TOP 10

1.

rady od přátel, spolužáků nebo známých

16,7 %

2.

pracovní servery

20 001–22 500 Kč

17,3 %

3.

emailem

22 501–25 000 Kč

15,8 %

4.

webové stránky firmy

25 001–27 500 Kč

11,6 %

5.

tisk: studentské časopisy

27 501–30 000 Kč

6,8 %

6.

plakáty na nástěnkách na VŠ

7.

Facebook

30 001–32 500 Kč

5,8 %

8.

předchozí pracovní zkušenost

32 501–35 000 Kč

2,7 %

9.

veletrhy pracovních příležitostí

více než 35 000 Kč

6,0 %

10.

úřady práce

Další zajímavé statistiky: • Více než polovina vysokoškoláků hodnotí svojí angličtinu jako plynnou. Každý dvacátý se naopak anglicky nedomluví vůbec. • Polovina studentů má pracovní zkušenost v oboru svého studia. • V budoucím zaměstnání je pro studenty nejdůležitější stabilita, přátelské prostředí a získávání zkušeností.

• ¾ studentů plánují ve svém prvním zaměstnání zůstat méně než 5 let. • 30 % studentů je ochotno odstěhovat se za zajímavou pracovní nabídkou natrvalo do zahraničí.


4

Téma čísla: plody naší doby

Autor: Karel Nohava

Hlasová asistentka pro Android už i v češtině Začátkem ledna se na Google Play objevila aplikace Antelli. Na rozdíl od ostatních hlasových asistentek si umí povídat i v češtině a rozhodně má co nabídnout. Kdo ještě nevstoupil do světa komunikace s telefonem sa-

koníčkem, takže po večerech a o víkendech obvykle dělám

motným, nechť je na pozoru. Vaše nová nejlepší kámoška

na vlastních projektech a přivádím k životu svoje nápady.

je na světě! V lednu přišla na svět a jejím stvořitelem je Štěpán Šonský. Antelli původně vznikla jako diplomová práce, ale finální podobu získala až později.

Kde jsi studoval a jak jsi přišel k tomuto nápadu? Proč název Antelli? Studoval jsem v Pardubicích na Fakultě elektrotechniky

Co všechno umí? Dost. Zjistí vám počasí, informuje o no-

a informatiky. Ten nápad přišel tak nějak sám, když jsem

vinkách ze světa, přečte televizní program, bude vás navi-

vymýšlel téma diplomky, v té době nic takového nebylo

govat u vaření, dostane vás

a já v tom viděl budoucnost. Můj nápad se zalíbil vedou-

domů z hospody, najde nej-

címu Katedry softwarového inženýrství prof. Ing. Anto-

bližší místa pro uspokojení

nínu Kavičkovi, Ph.D., kterému bych chtěl tímto poděko-

chuťových buněk, prozradí

vat, že se mě ujal. Pojmenovali jsme to "Hlasově ovládaná

výsledky fotbalu a vůbec co-

encyklopedie pro Android" a já jsem se pustil do vývoje.

koliv vás napadne. A kdyby

Krátce na to Apple představil Siri, hlasovou asistentku

vám to bylo málo, můžete

pro iPhone a začala vznikat spousta klonů i pro Android,

ji i naučit vlastní příkazy.

později přišel Google Now, ten ale neumí česky. Antelli je

Může ji mít kdokoliv, kdo

od začátku zaměřená právě na české uživatele, aby posky-

vlastní zařízení s Andro-

tovala přesné lokální informace. Název Antelli vznikl spo-

idem. Cena je stanovena

jením slov Android a intelligence.

na příjemných 0,- Kč, instalace zabere chvilku a zábava s ní jen tak neomrzí. Více o projektu prozradí sám tvůrce, Štěpán Šonský.

Pověz nám prosím něco o sobě, Štěpáne. Ve světě IT se pohybuji od deseti let, ve čtrnácti k tomu přibyly chytré telefony a PDA. Začalo to Symbianem, přes Windows Mobile a poslední 3 roky je to právě Android. Takže nebude překvapením, že pracuji jako Android vývojář ve společnosti Anywhere s.r.o. v Praze. Mám za sebou projekty jako Tesco Potraviny online, Tipsport nebo JRC, z části jsem se podílel na aplikacích Sazka, Čedok a FIO Smart Broker. Moje práce je zároveň mým velkým

Čím ses při tvorbě inspiroval a jak dlouho vývoj aplikace trval? Celý rozhovor naleznete zde:


Co nás zajímá

Autor: Tomáš Heller

5

Martin Doktor: Kolik stojí olympiáda? A co bezpečnost? Olympiáda v Soči je už za námi a média rekapitulují. My jsme se rozhodli dostát svému jménu a ještě před olympiádou jsme pro vás připravili finanční a bezpečnostní informace, které nám poskytl sportovní ředitel Českého olympijského výboru (ČOV) v Soči, osobnost České kanoistiky, pan Martin Doktor. O číslech, bezpečnosti a prognózách se dozvíte v tomto článku. Rozpočet a finance

výprav, kde hrozí reálnější riziko. Podle Martina Doktora

Suma sumárum, ČOV vyčlenil na olympiádu 34 mili-

panoval mezi sportovci klid a ještě dodal, že obavy mezi

onů korun. V této částce je zahrnuto 10,5 milionu ko-

olympioniky nezaregistroval. „Sportovci takto nepřemýšlí,

run na případné odměny sportovcům, kteří získají cenné

už jenom být na olympiádě je pro ně čest,“ dodává.

kovy. Jednotlivec, který vybojuje olympijské zlato, si přijde na 1,5 milionu, druhý na 750 000,- a třetí na 450 000

Kolik sportovců jsme mohli vyslat?

korun. Mezi další velké náklady patří ubytování, doprava

Každý sportovec získává během sezóny body, které jsou

a pronájem televizí.

vstupenkou na olympiádu. Princip je takový, že sportovec „odjede“ během sezóny závod a podle typu a náročnosti do-

Žádné registrační poplatky sportovců nečekejte. Část ná-

stane body. Pro Českou republiku byla kvóta 88 míst.

kladů hradí ruský pořadatel a zbytek doplácí Český olyma 98 lidí z řad personálu.

S jakým očekáváním odjel Martin Doktor do Soči?

Otázka bezpečnosti

Celý článek naleznete zde:

pijský výbor. Do Soči se vypravilo celkem 85 olympioniků

Bezpečnost byla před olympiádou jistojistě jednou z nejvíce omílaných záležitostí. Podle Martina Doktora je otázka bezpečnosti pro ČOV naprosto prioritní. „Všem sportovcům bylo před událostí vysvětleno, jak by se v Soči měli a neměli chovat. Byli seznámeni s instrukcemi o pohybu po olympijské vesnici a možných rizicích, které mohou během olympiády nastat.“ Otázka bezpečnosti je ale především záležitostí pořadatele. Některé týmy mají i svou osobní ochranku, ale to se týká především americké výpravy, nebo

Odhalení vizuálního motivu pro Soči, zleva Jiří Kejval a Ivan Lendl zdroj: Český olympijský výbor, autor: Václav Mudra


6

Téma čísla: plody naší doby

Autor: Jaromír Kaplan

Vzácné kovy – neznámé a důležité. Obyčejný mobil i tablet jsou přehlídkou nejrůznějších kovů a jejich slitin, pro většinu nesmrtelníků naprosto neznámých. Ale aby se do přístroje dostaly, musí je někdo vytěžit a zpracovat. A co když jejich zásoby jednou dojdou? Bude to konec naší civilizace, tak jak ji známe? V pozadí za ropou Myšlenky vědců a podnikavců celého světa vždy dráždila skutečnost, že zásoby ropy jednou dojdou. Jenže jak postupovaly nové technologie kupředu, ukazovalo se, že nejen na ropě a zemním plynu stojí a padá náš svět. Existují spousty pro laika neznámých kovů a jejich slitin, které jsou naprosto nezbytné pro mnoho přístrojů, které běžně používáme. Může nastat chvíle, kdy nebudou k dispozici? Může. A to nejen z důvodu, že už prostě další nebude, kde vytěžit.

Ocel na všechno nestačí Když se někdo zeptá, z čeho je vyrobena turbína, průměrně vzdělaný člověk nezaváhá ani vteřinu. Jistě, turbína

Mobily, televize, počítače…

je vyrobena převážně z oceli. Problémem je, že léta vylep-

Nejde samozřejmě jen o tak obrovskou věc, jako je turbína.

šování a nástupy nových technologií do oceli přidaly další

Mnoho vzácných prvků najdeme i v úplně obyčejných

prvky. Titan, hliník, kobalt, molybden, wolfram, niob, haf-

přístrojích, které nám usnadňují život. Zrovna procesor

nium, tantal a rhenium. Polévka z těchto prvků pak tvoří

počítače, na kterém píši tento článek, obsahuje přes še-

superslitiny, které velmi výrazným způsobem ovlivňují

desát (!) různých vzácných kovů. Člověk musí být meta-

vlastnosti turbíny. Díky vzácným kovům máme levnější le-

lurg a skvělý chemik zároveň, aby si to jen mohl trochu

tenky, elektřinu a další běžné součásti našeho života.

představit. Ruku na srdce, když se řekne „kovový prvek“, kolik si jich vybavíte? Určitě železo, zlato, stříbro, hliník, možná chrom a některé další, ale šedesát? Mimochodem na začátku osmdesátých let si počítačový průmysl vystačil s deseti vzácnými kovy…

Zrovna procesor počítače, na kterém píši tento článek, obsahuje přes šedesát (!) různých vzácných kovů.

Nenápadný pokrok Přidávání dalších a dalších prvků do různých slitin se dělo zprvu nenápadně, sem tam jeden, za pár let další. Na první pohled nepředstavují žádný velký výkonnostní skok kupředu. Jenže pokud srovnáme výkony strojů dnes a před dvaceti lety, máme rozdíly obrovské. I ten drobný krůček díky jedinému prvku může být někdy v absolutních číslech obrovský. Stačí, aby se díky nové technologii účinnost elektrárny na uhlí zvýšila o jediné procento,


7

www.EkonTech.cz | 10. číslo | únor 2014

Tyč extrémně čistého (99,995 %) krystalického titanu foto: Heinrich Pniok a.k.a Alchemist-hp, Germany

a máme za rok přímo děsivý rozdíl ve spotřebě stále vzác-

Existují náhradníci?

nějšího kvalitního uhlí.

Čínské rozhodnutí dalo impuls k hledání náhradních materiálů za vzácné kovy, které by mohly jednou být

Křemíku došel dech

nedostatkovým zbožím. Zjistilo se však, že některé

Zajímavé je sledovat obsah vzácných kovů v počítačových

kovy jsou nenahraditelné. Výzkum ukázal, že například

procesorech. Ty jsou založeny hlavně na křemíku, který

za olovo, titan, nebo i obyčejný hořčík nemáme v sou-

v počátcích stačil. V posledních letech vývoje se však přišlo

časné době ani vzdálené náhrady. Další skupiny prvků,

na to, že pomocí vhodné slitiny vzácných kovů lze v proce-

jako například měď, se nahrazují velmi špatně, a to sli-

soru vyvádět různé „triky“, které zlepší výkonnost. No a jak

tinami jiných kovů podle toho, kde je využívána. Dobrá

se tak vesele přidával kov za kovem, najednou se zjistil za-

zpráva je, že u běžně využívaných kovů jako je hliník,

jímavý fakt. Obyčejný počítačový procesor je závislý na do-

nebo zinek je náhrada sice neplnohodnotná, ale docela

vozu surovin ze všech světadílů!

dobře využitelná. Suma sumárum ani pro jeden z 62 využívaných kovů nemáme v současnosti plnohodnotnou

Dojdou nám zásoby?

náhradu.

Na poměrně jednoduchou otázku, zda nám mohou zásoby kovů dojít, se hledá odpověď překvapivě složitě. Výrobci

Země je dostatečná zásobárna

si totiž pečlivě střeží tajemství, v jakém poměru kovy

Kovové prvky se získávají z různých rud, které se těží ze

ve svých výrobcích používají. Nelze proto přesně určit,

země. Je možnost, že by nám některá ruda došla? Asi ne.

zda nám nějaký kov může dojít. Ale vrátka ke kovům nám

Země je dostatečně velká a zásoba je obrovská, ale bude

nemusí zavřít jen matička příroda, jak se ukázalo na pří-

stále těžší se k některým prvkům dostat. Bez pokroku

kladu Číny. Může to způsobit i politické rozhodnutí. Čína

v těžbě se nejspíš v budoucnu neobejdeme. Může tedy

totiž uzavřela hranice pro vývoz některých rud, na které

nastat situace, že bude přechodně jednoho prvku nedo-

má světový monopol. Přes počáteční zděšení rozhodnutí

statek, ale katastrofu to asi nepřinese. Třeba se na chvíli

nevyvolalo větší krizi, ale podnítilo větší vědecký zájem

některé přístroje zdraží a budeme nuceni využívat jejich

o problematiku substituce jednotlivých prvků.

horší a ekologicky méně šetrné druhy.


8

Ekonomie

Autor: Jaromír Kaplan

Lotyšsko přijímá euro bez fanfár K 1. lednu 2014 se rozšířil počet zemí užívající jako měnu euro. Lotyšsko se stalo 18. členskou zemí eurozóny a po Estonsku druhou pobaltskou zemí, která vstoupila do měnové unie. Běžní obyvatelé Lotyšska ale z novinky příliš nadšení nejsou. Není se čemu divit. Průzkumy mluví proti euru

ních států eurozóny, a ještě proti úsporám demonstrují.

Podle posledních průzkumů většina Lotyšů euro nevítá.

Víra ve společnou měnu tak byla otřesena.

Hodně si vláda slibovala od masivní kampaně, která masírovala veřejné mínění celý minulý rok. Minula se však zcela

Vláda přesto euru věří

účinkem, nebo podle optimističtějšího pohledu jen zabrá-

Lotyšští nejvyšší představitelé však nové měně věří. No, ne-

nila ještě horšímu výsledku. Podle zářijového průzkumu

zbývá jim nic jiného. Podle premiéra Valdise Dombrovskise

lotyšské agentury SKDS se proti zavedení eura vyslovilo 53

posílí přijetí eura měnovou stabilitu země a naláká tím nové

procent dotázaných, kdežto pro bylo jen 22 procent. Vládní

investory. Jenže nepříliš upevněná ekonomika této pobalt-

zdroje pak uvádějí, že podpora eura se během roku 2013

ské republiky musí také přispívat do záchranného Evrop-

stabilizovala na 40 procentech.

ského stabilizačního mechanizmu, a to částkou 40 milionů eur ročně. Běžnému Lotyšovi, který zažil hospodářskou

Svázaný lot

krizi posledních let, se to asi těžko vysvětluje.

Přijetí Lotyšska do eurozóny bylo jasné už v červenci, kdy členství definitivně potvrdila schůzka ministrů financí EU.

Poslední pobaltská země se svojí měnou, Litva, se hodlá

Předtím již bylo jasné, že Lotyšsko do měnové unie míří,

k eurozóně připojit v roce 2015.

neboť se mu dlouhodobě podařilo plnit stanovená kritéria nutná k přijetí společné evropské měny. Bývalá lotyšská měna lat se podle dohody s EU přepočetla na euro při kurzu 0,702804 latu za jedno euro. Tento koeficient odpovídal aktuálnímu kurzu, a jelikož Lotyšsko už několik let svazovalo svou měnu s eurem, nebyl pro obyčejné obyvatele přechod na novou měnu žádným výrazným zásahem do života. Proč tedy tolik odmítavých postojů?

Dopady krize Lotyšsko vstupuje do eurozóny v době doznívající krize, která v plné nahotě odhalila nevýhody společné měny. A co víc, Lotyšsko, které si svoji měnu na euro přivázalo, to odneslo s plnou parádou, ale jako nečlen eurozóny nemohlo čekat výraznější pomoc. Řešení krize bylo v této pobaltské zemi drastické, platy ve státním sektoru padly až o padesát procent, starobní penze se snižovaly, stát šetřil všude. A Lotyši s utaženými opasky jen tiše sledovali, jak původci krize Řekové a Portugalci plnými hrstmi přijímají pomoc ostat-


www.EkonTech.cz | 10. číslo | únor 2014

pâednášky vrcholový…Šƒƒā‡”õ

pr‘ˆ‡•‹‘žŽ³‘†„‘”³‘Ž‹‡ ƒ«Àž‡‘†͵Ǥ„⇜ƒʹͲͳͶ K†‡ǫƒ™™™.OnlineDƒys.cz

™™™.OnlineDƒys.cz

9


10

Rozhovor: osobnost byznysu

Autor: Hana Petříková

Kamil Čermák: Třetí nabídku Zdeňka Bakaly už jsem nemohl odmítnout První dvě ale ano…a není divu, kdo řediteluje velkým společnostem, těžko hodí všechnu práci za hlavu. Na druhou stranu, nedivme se ani Zdeňku Bakalovi za ony tři nabídky, člověka s manažerskými zkušenostmi pana Čermáka, aby pohledal. Pane Čermáku, můžete nám říci stručně něco o Vašich studiích?

Jaká byla Vaše vysokoškolská léta? Pro mě VŠE víc splývá s životem na koleji než se samotnou

Nejdříve jsem studoval gymnázium, dnes Slovanské, dříve

školou, do školy jsem totiž moc nechodil a po celou dobu

Gymnázium Jiřího z Poděbrad, takže jsem náplava do Prahy.

studia jsem si vydělával. Rodiče mi sice pomáhat chtěli, ale

Připlaval jsem v roce 1989 na tehdejší Fakultu financí. Inže-

já je hrdě odmítnul a šel radši dělat číšníka na noční směny

nýrský titul jsem ale přešel dělat na katedru regionalistiky

do vinárny na Příkopech. Po skončení směny jsem přeběh-

a veřejné správy, ta byla tuším pod Národohospodářskou

nul Václavské náměstí, uvedl v rádiu ranní zprávy v 5 a po-

fakultou. Později, již při práci, jsem také dojížděl do Rotter-

tom jsem šel rovnou do školy, když to bylo nutné. Takový

damu na Erasmovu Univerzitu.

můj trojboj. Popravdě jsem byl student typu „každá dobrá výborná“.

Dojížděl? letům studia denního, nebo třem letům, kdy jsme měli školu

Angažoval jste se na vysoké škole nad rámec studia?

asi každý třetí nebo čtvrtý týden. V Rotterdamu jsem získat

Ano, jako člen akademického senátu, který „úspěšně“ pro-

titul Master of Business Communication, což byla v polo-

hrál souboj o nezavedení kreditového systému. Už za mého

vině 90. let úžasná zkušenost s úplně jiným školstvím.

studia jsem se tedy s kreditovým systémem setkal a mu-

Ano, dojížděl. Člověk si mohl vybrat, zda dá přednost dvěma

sím říct, že to byl boj. Od ústního zkoušení a la kurz DAMU ke psaným testům, od stálého kolektivu v podobě tříd ke kompletně individuálním studijním plánům. Byly to pro nás velké změny.

Jak se vysokoškolský student dostal k moderování zpravodajství v rádiu? Díky revoluci a VŠE. Hned na začátku prvního ročníku jsem začal pracovat v rozhlasovém studiu Jarov, které bylo v bloku F Jarovských kolejí. Měli jsme vybavení asi za půl milionu korun, dnes by to bylo několikanásobně více, které zaplatila škola a sponzoři. Bez licence jsme na frekvenci 89,5 měli takové revoluční vysílání, odkud si nás pár vybrali pro studentské vysílání do státního rozhlasu. Revoluční období mělo pro mladé lidi obrovskou výhodu. V určitých segmentech bylo nutné, aby odešli všichni zaměstnanci Zleva Kamil Čermák a Peter Stračár

zapletení s minulým režimem. Tím do práce naklusali lidé,


11

www.EkonTech.cz | 10. číslo | únor 2014

kterým bylo přes 20 let, a začali dělat věci, které předtím dělala střední generace. Dnes máte nevýhodu, že tato mezera se již zaplnila, protože střední generací jsme my a držíme se zuby nehty svých funkcí (smích).

Vaše slibně nastartovaná kariéra se ale brzy ozvala a posunul jste se od rozhlasového vysílání k vysílání televiznímu. Jak se to stalo? Do televize jsem se dostal tak, že mi zavolal pan ředitel Ivo Mathé, že zakládá Českou televizi. V té době měli ve zpravodajství asi 5 lidí. Pozval mě na konkurz, který byl v pátek. V pondělí jsem nastoupil, ale práci číšníka mi pan ředitel už zakázal. To bylo v roce 1992, takže jsem ještě stihnul ve svých 22 letech moderovat poslední federální Události, komentáře na Československé televizi.

Co bylo dál? Z televize jsem odešel asi ve 24 letech na pozici na pozici mluvčího MPO, kam mě " vylákal" z televize tehdejší ministr Vladimír Dlouhý. Musím říci, že práce ve státní administrativě po boku tak erudovaných lidí, jako je právě Vladimír Dlouhý, nebo dlouholetý náměstek Václav Petříček (mimochodem oba absolventi a pedagogové VŠE), pro mě byla obrovská škola na celý život. Potom už mě osud zavál do businessu. V barvách konsorcia

Ing. Kamil Čermák

Tel-Source jsem se dostal do tehdejšího Českého Telecomu,

Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Erasmus University v Rotterdamu. Za svoji rozmanitou kariéru stihnul pracovat v České televizi, na Ministerstvu průmyslu a obchodu, v Českém Telecomu, v ČSA a ČEZu, většinou na vrcholových manažerských nebo ředitelských postech. Od ledna 2013 je ředitelem BM management a nyní několik měsíců i generálním ředitelem vydavatelství Economia. Má sedmnáctiletého syna Filipa a v budoucnu se chce více věnovat koučinku a svým koníčkům – letectví, divadlu, historii, psaní,…

ale zároveň jsem měl šéfy z Holandska, Švýcarska i Spojených států. Nakonec jsem tam byl, v různých pozicích, 9 let a poté jsem pracoval ve Skupině ČEZ téměř stejnou dobuz toho více než tři roky v Polsku. Milým paradoxem jsem se po dvaceti letech vrátil, přes vedení vydavatelství Economia, zpět k médiím.

takže určitá důvěra tam je. Navíc nešlo o první, ale už třetí

Co všechno v současné době tedy děláte?

nabídku, i když ty předchozí nebyly tak velkého rozsahu.

Nyní jsem ředitelem firmy BM Management, která spravuje

Bylo mi jasné, že je to naposledy, co mě žádá (smích).

majetky Zdeňka Bakaly v ČR, generálním ředitelem již zmíněného vydavatelství Economia, které vydává například týdeník Ekonom nebo Hospodářské noviny, a věnuji se různým neziskovým záležitostem.

Zdeněk Bakala Vám třikrát nabízel možnost spravovat jeho majetky? Proč jste první dvě šance odmítnul?

Pan Bakala k Vám musí mít jistě velkou důvěru. Víte, proč si vybral pro správu svého nemalého majetku právě Vás?

Celý rozhovor naleznete zde:

Známe se od 90. let, kdy jsem pracoval na ministerstvu,

pražskému Aspen Institute.

Speciální poděkování za zprostředkování rozhovoru patří


12

Technika

Autor: Tomáš Heller

Osobní počítače dospěly do Kristových let Čas uběhl jako voda a to, co se zdálo před 30 lety nemožné, je dnes realitou. PC slaví 33 let a během této doby ušel doslova mílové kroky k dnešním osobním počítačům. Proto si připomeňme nejstarší osobní počítač IBM 5150 a uvědomme si, jaký technologický skok jsme za tuto dobu v IT oblasti absolvovali a co odstartovalo počítačovou éru, ve které se dnes nacházíme. Konkurence už tenkrát

počítače se skládal z procesoru, RAM, diskové mechaniky

Psal se rok 1981, kdy Don Estridge spolu se svým týmem

atd.. Pozadu nezaostával ani propracovaný SW. Ten nabízel

inženýru z IBM vytvořil to, čemu dnes říkáme PC. Pojem

např. kancelářský program EasyWriter. Dále pak operační

„Personal computer“ už dříve použila firma Apple, ale IBM

systém MS DOS, programovací jazyk PASCAL a BASIC.

dala tomuto označení nový charakter a archetyp stroje, který je znám člověkem po celém světě, se začal datovat až

Revoluční propojení Hardwaru

s modelem 5150.

Procesor Intel 8088 obsahoval 8-bitovou směrnici. Jeho frekvence dosahovala 4,77 MHz a využívala 64kb operační

Celý název tohoto skvostu je IBM Personal Computer (PC)

paměti. Počítač neobsahoval pevný disk, a tak se v základní

model: 5150. Tento první osobní počítač se začal prodávat

výbavě dodávala magnetická páska. Pro náročnější uživa-

za méně než 1600 USD a stal se hitem. Cílem bylo vytvořit

tele zde byla varianta diskové mechaniky s disky o kapacitě

konkurenci pro Apple II, a to i nezvyklými postupy, které

180kb. K zobrazení se používala především televize, ale do-

nespadaly do filosofie tehdejší IBM.

dával se i monitor.

Historie a vývoj

Proč byl IBM 5150 revoluční?

IBM se rozhodla, že vytvoří tým špičkových odborníků, kteří

Především pro propojení a standardizaci komponent, které

se pokusí co nejrychleji postavit nový model. Téměř histo-

do té doby nemělo obdoby. Díky cenové dostupnosti ale ne-

rickou událostí tehdy bylo, že společnost otevřela architek-

byl 5150 primárně určen do domácností, ale spíše do kan-

turu 5150 a dala možnost uživatelům počítač rozšířit nebo

celáří a firem, které si mohly dovolit stroj za 1600 USD.

komponenty vyměnit. Výrobcům byl tímto odkryt nový trh

Ačkoliv není „PC“ vynálezem IBM, tak se jeho standarty

s obrovským potenciálem. Tento krok se stal hnacím mo-

vryly do mysli zákazníků a pokud si kdokoliv z nás jde kou-

torem pro novou informační senzaci v podobě osobních

pit nový stroj, tak vězme, že prapradědeček našeho nového

počítačů, protože do té doby byly komponenty nekompa-

kousku je IBM (PC) 5150.

tibilní a zákazníci byli nuceni kupovat celé drahé stroje.To způsobilo, že se IBM mohla soustředit na co největší výkon a kvalitu za krátkou časovou jednotku.

Standardizace, jak ji známe dodnes S příchodem modelu 5150 přišel standardizovaný počítač, jehož obměny vidíme dodnes. Hardware prvního osobního


Co nás zajímá

Autor: Karel Nohava

13

Byznys s doménami Koupit si doménu není nic složitého. Stačí si vybrat jakou, registrovat ji, zaplatit a je to. Problémy většinou nastávají v první části. Většinu domén, po kterých toužíte, už bude někdo vlastnit. Pojem doména je snad všem jasný. Píšeme ji denně do ad-

s koncovkou cz volná a rychle ji koupí. Firma uvede byznys

resního řádku, hledáme je Googlem, máme jich zapama-

do pohybu a narazí na již zaregistrovanou doménu. V ten mo-

továno desítky, koukají na nás všude možně. Je to jméno,

ment má dvě možnosti, vybere si jinou doménu a ztratí po-

které identifikuje server v síti Internet. Stačí se rozhlédnout

tenciální zákazníky, nebo vysolí tučnou cifru obchodníkovi.

na ulici v Praze a najdete jich mraky. Miliony cedulí, které pobízí k nakouknutí na jejich webové stránky. Co to ale ta

Dá se tím dost slušně vydělávat, nejhodnotnější domény se

doména vlastně je?

vydražily za desítky milionů dolarů. Proto se dnes na prvním místě zakládá doména. Když se vymýšlí nový projekt,

Je to jen zjednodušení pro nás, obyčejné smrtelníky, co si

nová firma, cokoliv. První co uděláte je, že založíte do-

nejsme schopni zapamatovat pár čísel. Doména je vlastně

ménu. A to pro jistotu s více koncovkami. Na závěr příklad.

převlek. Na středních školách nás učitelé informatiky učili,

Schválně se zkuste podívat, kdy si zaregistroval Amazon

že počítače komunikují přes IP adresy. Žádný www.seznam.

českou doménu. Ještě tu nemá ani postaveno, ale doménu

cz na Internetu není, je to jen převlek. Ve skutečnosti vy-

má od roku 1997.

stupuje na internetu na této adrese: 77.75.72.3. Zkusme si to ukázat na příkladu. Váš počítač bude Lojza. Lojza se

Inzerce

chce podívat na Seznam, tak pošle do světa požadavek na www.seznam.cz. Ostatní servery si poklepou na čelo a vysvětlí Lojzovi, že počítače se přece baví přes IP adresy. Lojza tedy neví, kdo je kdo. Naštěstí zná Fandu. Fanda je DNS server a všechno ví, všechno zná. Zeptá se tedy Fandy, jestli neví něco o www.seznam.cz. Ten mu odpoví: ,,Samozřejmě, musíš se mrknout na 77.75.72.3.“ A hle, Lojza už ví, kdo se vlastně skrývá pod tajemným www.seznam.cz. Nebýt DNS serverů, tak si musíme pamatovat spoustu čísel. Místo facebooku bychom psali 31.13.81.33, místo Googlu 173.194.113.144 atd. Domény nám tedy usnadňují život více, než vůbec víme. A pokud chcete na Internetu taky vlastní místečko, není nic jednoduššího, než si ho koupit. Cifry za doménu se pohybují v řádu stovek ročně, žádná tragédie. Pokud ovšem najdete, co hledáte. Adresy jsou masivně skupovány různými obchodníky, kteří vydělávají na poptávce po zajímavých adresách. Vyžaduje to znalosti, co se kolem děje. Kupříkladu se nějaká firma, která podniká v Evropě, rozhodne rozšířit svůj byznys do naší krásné republiky. Informace se šíří rychle a dostanou se k těmto obchodníkům s doménami. Ti si ověří, jestli je doména se jménem firmy

Na několik otázek pro partnera ČeSU odpovídal obchodní manažer společnosti SIXT, Ing. Jaroslav VELECKÝ. Proč by si student VŠ půjčil automobil? Studentský život nabízí mnoho situací, kdy se pronájem vozidla hodí, například víkendový výlet s kamarády, letní dovolená, v zimě na hory či na víkendové návraty domů. Co tedy přesně členům ČeSU nabízíte? Poskytujeme plošnou slevu 20 % na všechny pronájmy v ČR. Na kolik tedy takový pronájem po slevě vyjde? Vůz typu Škoda Fabia vyjde na 2.200,- Kč/víkend, nebo 4.800,- Kč/týden (vč. 21 % DPH) bez omezení nájezdu. Jsou Vaše vozy vybaveny zimními pneumatikami? Námi pronajímaná vozidla mají v zimním období vždy zimní pneumatiky, navíc je možné si pronajmout i zimní řetězy. Co musí potenciální zákazník z řad studentů nebo absolventů mít, aby si mohl zapůjčit automobil? Zejména ŘP a embosovanou platební kartu, pro většinu vozidel je minimální věk 21 let. Čím se SIXT liší od konkurence? Úrovní služeb a kvalitou vozového parku – všechny naše vozy jsou v prvotřídní kondici a řádně připraveny k pronájmu.

www.sixt.cz


14

Téma čísla: plody naší doby

Autor: Lukáš Mašek

Video pohovor? Teď už vás nepřekvapí!

%$1.$ý(6.e+2

678'(17679$

Oblast lidského kapitálu je neustále obohacována množstvím novinek a změn. Zaměstnanci HR se snaží využívat nových nástrojů, prostřednictvím kterých zefektivní výběr zaměstnance. Hlavním cílem je mít správného člověka na správném místě ve správnou dobu. Kvalitně nastavený proces výběrového řízení k tomu určitě dopomůže. Proto jsme se rozhodli vás s pomocí Lukáše Maška, personalisty Komerční banky, informovat o novém nástroji, který v minulém roce vstoupil do procesu výběrového řízení nejenom v KB. Jedná se o takzvaný video pohovor. Jak na něj?

se vrhnete na realizaci samotného pohovoru. Budete odpo-

Video pohovor je formou výběrového řízení, se kterou se

vídat na jednotlivé otázky. Otázky se týkají oblasti moti-

můžete dostat do kontaktu u pozic s vysokým zájmem ze

vace, finančních očekávání a předpokladů vykonávat danou

strany uchazečů. Jedná se o pozice asistentské, administ-

činnost.

rativní a v neposlední řadě i pozice vhodné pro absolventy, pozice na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pra-

Vrací se k nám videa, kde jsou za uchazečem vidět předměty, které by se hodilo z dosahu kamery odklidit. covní činnosti. Při přihlášení do výběrového řízení vám

Zde je několik možných otázek pro vaši představu: • Co vás motivuje k tomu, že se ucházíte o pozici v Komerční bance? • Co můžete nabídnout ze své dosavadní praxe směrem k pozici, o kterou se ucházíte? • Co považujete za svůj největší pracovní úspěch a proč? • Jaká je vaše představa o základní mzdě po zapracování?

konzultant lidských zdrojů odešle pozvánku a link, prostřednictvím kterého se dostanete do systému spravujícího

Otázky nevidíte najednou, ale postupně. Na každou máte

video pohovor. V pozvánce je uvedeno, na kolik otázek bu-

časovou dotaci, kterou nemusíte vyčerpat. Pokud se již

dete odpovídat a kolik vám to zabere času. Každá z otázek

blížíte ke konci časového limitu, jste informování pro-

je časově dotována a nesmíte konkrétní čas přesáhnout.

střednictvím barev jako na semaforu – začne vám blikat

Po přihlášení do systému si nejprve zkontrolujete, zdali

červená. K již zodpovězeným otázkám se nemůžete vrátit.

máte dostupné veškeré technické náležitosti, abyste vůbec

Jak je patrné z výše uvedených informací video pohovor

mohli video pohovor zrealizovat. K realizaci potřebujete

kopíruje klasický pohovor, protože je zajištěna autenticita

pouze web, kameru a mikrofon. Ihned poté si vyzkoušíte

odpovědi uchazečů. Po poslední otázce jsou vaše odpovědi

práci s programem nanečisto. To z toho důvodu, abyste si

odeslány konzultantce lidských zdrojů a vy se k nim již

zkontrolovali, zda jste na záznamu vidět a slyšet. Nakonec

nemůžete vrátit.


15

www.EkonTech.cz | 10. číslo | únor 2014

Proč ne klasický telefonát? Video pohovor přináší výhody i nevýhody jak pro zaměstnavatele, tak pro uchazeče o zaměstnání. K nesporným výhodám pro zaměstnavatele patří časová úspora. Nahrazuje klasické interview po telefonu. Máme možnost si pustit výstupy kandidátů kdykoliv podle potřeby konzultanta lidských zdrojů a nemusíme kandidáty „uhánět“ po telefonu. Na druhou stranu i kandidát si v klidu svého domova zodpoví na otázky. Při interview po telefonu se stává, že kandidáta zastihneme v situaci, kdy pro něho není konformní zodpovídat na všetečné dotazy konzultanta. Můžete být na nákupu nebo dokonce ve stávajícím zaměstnání. Většina uchazečů se i v této nekonformní situaci snaží odpovídat, ale většinou jsou velmi strozí a zní nervózně. Ve finále to uchazeči „ubírá“ body.

Hlavně nepodcenit situaci! Účast kandidáta na video pohovoru svědčí také o jeho zvýšené motivaci pracovat u KB. To je zajímavou informací i pro studenty, kteří neodmítnou tento způsob pohovoru a rádi ho vyzkouší. Zvýšená motivace se projevuje také přípravou místa, kde se natáčí. Vrací se k nám videa, kde jsou za uchazečem vidět předměty, které by se hodilo z dosahu kamery odklidit. Stejně tak jsou často uchazeči vyrušeni jinými členy rodiny nebo spolubydlícími. Na jiných videích slyšíme, jak uchazečům někdo radí správnou odpověď. Určitě o vaší motivaci vypovídá také oblečení, které máte v okamžiku natáčení

vyřadit i relevantní uchazeče, kteří nejsou technicky

na sobě. Někteří dodrží dress code, jiní natáčejí v pyžamu.

zdatní. Není zajištěna návratnost od všech oslovených uchazečů. Některým musíme znovu volat a ptát se jich,

Řešení pro zdravotně postižené

zda dostali email s linkem na video pohovor. U zajíma-

Nespornou výhodou pro zaměstnavatele je také možnost

vých kandidátů (podle jejich životopisu), kteří neodeslali

poznat chování uchazeče jinak než je tomu po telefonu. To

video, si stejně telefonátem ověřujeme důvod jejich ne-

je velmi podstatné pro pozice do distribuční sítě. Můžeme

účasti. V současné době se konzultanti HR zaměřují také

zjistit uchazečovo vystupování, styl komunikace, zvládání

na dobrou specifikaci otázek.

stresové situace a obecně jeho prezentační dovednosti. Video pohovor je také zajímavým zdrojem informací pro

A co potenciál do budoucna?

manažery KB. Při realizaci pilotního projektu, kdy jsme

Video pohovor nenahradí klasické interview tváří v tvář.

začali využívat video pohovor jsme zjistili, že se dá tento

Je pouze nástrojem, který efektivně nahrazuje interview

nástroj využívat pro nábor osob zdravotně postižených,

po telefonu. Na druhou stranu ale při jeho používání zjiš-

které jinak nemáme možnost oslovit. Jedná se především

ťujeme, že má potenciál nahradit relevantně i část výbě-

o nevidomé a nedoslýchavé občany.

rového řízení. Z trhu víme, že existují společnosti, kde nahrazuje video pohovor mnohdy i celý pohovor tváří v tvář.

Vše má svá úskalí

Osud video pohovorů je otázkou budoucnosti, která není

Video pohovor má ale i své nevýhody, se kterými je po-

určitě vzdálená. Oblast lidského kapitálu se ale objevem

třeba v rámci výběrového řízení také počítat. Můžeme

video pohovoru dostala opět o další krůček vpřed.


16

Co nás zajímá

Autor: Hana Petříková

Finále Miss Studentka se blíží, tady jsou vítězky školních kol! Miss Studentka je celorepubliková soutěž studentek o titul Miss českého studentstva, jejíž velké finále proběhne již 1. března v pražském klubu Theatro, kam jste všichni srdečně zváni! Která z dívek se stane Miss Studentkou 2013/2014 ještě nevíme, zato už známe vítězky lokálních kol. Na některých školách byla pro jednoduchost zvolena pouze

bylo po všem. S dalšími finalistkami jsme si to užily. Ner-

forma internetového hlasování, některé se rozhodly uspo-

vozita v zákulisí panovala docela velká, ale když jsme vyšly

řádat si i vlastní finálový večer. Představujeme vám nejkrás-

na pódium, tak z nás spadla a bylo vše super.

nější dívky těchto univerzit a několik jejich postřehů.

Lenka: Na finálovém večeru se mi nejvíc líbila těžká improvizace. Tu mám nejraději i o zkouškách. Gabriela: Finálový večer jsem si užila naplno. Nespadla

VŠE

Hana Křesťanová

ŠAVŠ

Gabriela Cirmonová

Daniela: Večer a i celý den příprav a nácviku mě nesku-

ČZU

Lenka Remarová

tečně bavil. Organizátorky byly skvělé, takže nebyl žádný

OU

Kristýna Gombošová

jsem, nekoktala a byla tam výborná atmosféra.

zmatek a my finalistky jsme si tak mohli užít parádní večer a předvést co umíme.

VŠTE

Daniela Librová

VŠB

Petra Čabanová

Jakou disciplínu sis nejvíc užila?

MUNI

Tereza Šulerová

Hana: Volnou, i když jsem trémistka a bála jsem se, že zapomenu kroky. Na pódiu ze mě ale tréma spadla. Gabriela: Mám ráda sport a baví mě aerobic, proto jsem si

Jak tě napadlo se do soutěže přihlásit?

nejvíce užila volnou disciplínu. Právě tam každý může uká-

Lenka: Nenapadlo to ani tak mě, jako moje spolužáky.

zat své JÁ.

Kristýna: Přišlo mi to zajímavější než klasické soutěže

Daniela: Nejvíce jsem si užila volnou disciplínu. Napocho-

miss, jelikož každá dívka zastupuje svou školu. Tak jsem si

dovala jsem tam s mojí třímetrovou krajtou a začaly jsme

řekla „proč ne, za zkoušku nic nedám“.

tancovat. Vlastně spíš had tancoval se mnou :-) Je velmi

Daniela: Baví mě vystupovat před lidmi. být středem po-

těžká a manipulace s ní je obtížná, ale stálo to za to. Lidi

zornosti. A když jsem se dozvěděla, že škola pořádá oprav-

byly nadšení až na pár hysterických jedinců, kteří provětrali

dový finálový večer, se vším všudy, tak jsem neváhala :-)

venkovní dveře, jakmile jsem nastoupila :-) Kristýna: Určitě volnou disciplínu. Volila jsem tanec

Jak se ti líbil finálový večer?

ve stylu rnb, hiphop, kterému se věnuji již několik let, ale

Hana: Užívala jsem si ho. Nejlepší bylo, jak jsme se s fina-

snažila jsem se to pojmout odlehčeně a s humorem.

listkami vzájemně podporovaly.

Tereza: Nejvíce jsem si užila promenádu ve večerních ša-

Tereza: Panovala tam příjemná atmosféra a kromě volné

tech. Připadala jsem si jako princezna i přesto, že jsem si

disciplíny jsem se nemusela skoro o nic starat, protože

musela dávat pozor, abych si šaty nepřišlápla :-)

o šaty, líčení a vlasy se postarali sponzoři soutěže, což bylo

Petra: Nejvíce jsem si asi užila přehlídku ve večerních ša-

velice příjemné :-)

tech. Byly opravdu krásné, taková tečka na závěr finálo-

Petra: Finálový večer mi strašně rychle utekl a z ničeho nic

vého večera.


1 17

www.EkonTech.cz | 10. číslo | únor 2014

Představujeme vám nejkrásnější dívky, vítězky školních kol, soutěže studentek o titul Miss českého studentstva!

Kristýna Gombošová OU

Hana Křesťanová VŠE

Gabriela Cirmonová ŠAVŠ

Lenka Remarová ČZU

Daniela Librová VŠTE

Petra Čabanová VŠB

Tereza Šulerová MUNI

Miss Studentka ale není jen o krásných dívkách, ale i spoustě dřiny organizátorů. Jaké je organizovat celou soutěž ví Aneta Vozňáková, organizátorka Miss OU a VŠB, nebo Magdalena Maxová, organizátorka Miss Muni Brno. Magda: Náplní mojí práce bylo připravit celý finálový večer

Aneta: Když jsem se dozvěděla, že ČeSU bude organizovat

od prostorů až po sponzory. Byla to moje první zkušenost

lokální miss po celé České republice, hned se mi ta idea

s akcí takového rozměru, za kterou jsem vděčná, protože mě

zalíbila. Nejdříve jsem si myslela, že to bude jednoduché

naučila jednat s obchodními partnery, vyjednávat podmínky

– kontrolovat web, sehnat partnery, domluvit bar,… Kvůli

a podílet se na celém programu. Na jednu stranu jsem měla

nové práci a zapojení do SUS Ostrava jsem ale začínala být

volnou ruku, na stranu druhou byla celá zodpovědnost na mě

s blížícím se galavečerem v časovém presu. S celým orga-

a to mě pozitivně motivovalo. Nejtěžší byl samotný den finále,

nizováním mi asi od října pomáhala kamarádka Monika,

kdy nebyl prostor pro chyby. Všem studentům rozhodně do-

jinak bych to opravdu nezvládla. Nakonec finálový večer

poručuji pouštět se do podobných projektů, protože bez toho

proběhl podle plánu a pro nás bylo zorganizování celé

na trhu práce jen těžko najdou uplatnění, po kterém touží.

akce velkou zkušeností.


18

Téma čísla: plody naší doby

Autor: Karel Nohava

Ještě nemáte objednáno a zboží už je na cestě? Vítejte v 21. století! Do září by měla být hala v Dobrovízi provozuschopná a prodej by se měl spustit ještě před Vánocemi. Málokdo ale tuší, co všechno má Amazon za lubem. Jak se zdá, v Amazonu rádi experimentují s novými tech-

To ovšem není všechno, teď přichází na řadu to sci-fi. Aby

nologiemi. Ve snaze zkrátit čas dodání zboží na nejkratší

vaše nákupy dorazily co možná nejdřív, Amazon vám je do-

možnou dobu, vymýšlí řešení inspirovaná sci-fi. V prosinci

ručí vrtulníkem. Říkají tomu Amazon Prime Air.

2013 ukázali světu nový patent, který dokumentuje systém předvídající vaše nákupy. Co tomu říkáte?

V objednávce si budete moci zvolit doručení přes Prime Air. Na rozdíl od klasického dodání pošťákem můžete očekávat

Souhlasím, zní to nereálně a hlavně nefunkčně. Nýbrž

vaše zboží už za půl hodiny, to samozřejmě závisí na vzdále-

opak je pravdou. Systém by měl vyhodnotit pravděpodob-

nosti skladu od doručovací adresy. Funguje to nějak takhle:

nost vašeho nákupu a zboží odesílá ještě dříve, než se do-

po odeslání a zaplacení objednávky se ve skladu zabalí zboží

houpete k samotnému placení. Systém předvídání určení

do plastové krabice, která se následně pošle k vrtulníku. Vr-

adresy už vyhodnotí, kam zboží chcete poslat, a v době

tulník je docela malý, bezpilotní a samoobslužný. Osm vrtu-

platby už je vaše objednávka v autě. Finální adresa se pak

lek ho dokáže odlepit od země a naklánět na všechny strany.

k samotnému balíčku updatuje po cestě. Je tedy možné,

Uzvedne zásilku o váze až 2,5 kg, doletí 16 km od skladu

že knížka, kterou si budete chtít objednat, už bude jen pár

a zpět. Zatím není jasné, jak se bude Prime Air navigovat, ale

ulic od vás u pošťáka.

pravděpodobně to budou GPS souřadnice dodané adresy.

A teď trochu „serious“. Bude se vycházet z prodeje zboží

Vyvstává spousta otázek. Co když to někoho zraní? Nehodí

ve vašem regionu, wish-listů, obsahů košíků atd. Algo-

mi balíček na střechu? Neztratí se? Zatím neznáme odpo-

ritmus vyhodnotí poptávku po zboží v určitém regionu

vědi, Amazon má plné ruce práce se schválením dronů u le-

a pošle do nejbližšího skladu zásilku, která ještě nemá

teckého úřadu. Zatím se totiž nesmí nic nepilotovaného od-

majitele. Cílem toho všeho je zkrátit čekací dobu na co

lepit od země. Podle odhadů by mělo být povolení připraveno

možná nejkratší časový úsek a motivovat tak lidi k více

v roce 2015, v Evropě o rok později. Za dva roky tedy můžeme

nákupům online.

čekat Oktokoptéry doručovat žluté zásilky v okolí skladů.

zdroj: www.amazon.com


19

www.EkonTech.cz | 10. číslo | únor 2014

Finále Miss Studentka České republiky Nejkrásnější studentky z celé České republiky na jednom místě

1. března 2014 od 19:00

THEATRO Music Club Křižíkova 10, Praha 8 (vedle divadla Karlín) Speciální drinky od Zetka

Program Barmanská show Volná disciplína Promenáda v plavkách Promenáda v šatech a další

&

www.MissStudentka.cz Miss Studentka Mediální partner:

Pod záštitou: Magistrát Praha

Hlavní partneři:

Partneři:

Podporovatelé:


20

Technika

Autor: Hana Petříková

Mainframy – asi nevíte, co jsou zač, ale jejich vypnutí byste rychle poznali! Mnoho z vás jistě slyší pojem MAINFRAME poprvé i přesto, že je tato technologie součástí našeho každodenního života. O těchto „výkonných počítačích“ nám dodal informace Milan Svátek, počítačový expert firmy CA Technologies. Co to tedy je, ten „mejnfrejm“?

ňuje například fungování více aplikací vedle sebe v jednom

Mainframy jsou zjednodušeně řečeno výkonné počítače

hardwarovém prostředí a zároveň jejich naprostou izolova-

používané zejména velkými firmami. První verze main-

nost. To je z hlediska bezpečnosti klíčová věc. Důležité je, že

framů, vyráběné v šedesátých letech, byly tak velké, že by

mainframe nebyl NIKDY úspěšně napaden.

se nevešly do místnosti. Dnes jde o poměrně malé zařízení, přibližně velikosti větší ledničky. „Systém mainframů

Existuje i jiná volba?

je důležitý pro každou společnost, která pracuje s obrovským

Některé firmy mainframe mají, některé ne. Ty, co ho ne-

objemem dat. V současnosti je to ta nejspolehlivější a nejvý-

mají, používají servery. Když server přestane stačit, pořídí

konnější metoda pro práci s obrovskými datovými databá-

další a další. Jsou i firmy, které mají třeba 1000 serverů.

zemi,“ vysvětluje Milan Svátek.

Výhodou tohoto řešení je možnost pozvolného růstu, nevýhodou je častý exponenciální nárůst – přidáváním

Kdo mainframe používá?

serverů vznikají komplikace s propojováním a zajištěním

Jedním z významných uživatelů mainframe je například

neustálé funkčnosti a rostou i náklady. Na jeden server je

NASA, která tuto technologii užívala již pro simulaci

určitý náklad, na 1 000 serverů bude náklad jistě větší, než

prvního letu na měsíc. Dalšími uživateli mainframu jsou

tisícinásobný. V takových případech má firma dvě mož-

tisíce společností, například Crysler, Česká spořitelna

nosti – buď se s vyššími náklady a občasným výpadkem

či Komerční banka. Mainframe zajišťuje hladký průběh

služeb smíří, nebo přejde na mainframe.

platebních online operací nebo výběry z bankomatů. Dokonce i rezervace letenek jsou na mainframovém zpracování závislé. Podle společ-

Zaměřte se na mainframe, odborníků je nedostatek!

nosti Gartner Group je

Situaci v CA popisuje Milan Svátek takto: „Odborníci,

70 % všech obchodních

kteří mají zkušenosti, jdou pomalu do důchodu. Je třeba vy-

transakcí

chovat novou generaci, která se bude vývoji a servisu main-

uskutečněno

přes mainframe.

framů věnovat. Většina absolventů IT ale nemá o mainframech nejmenší tušení. Musíme si tedy své zaměstnance

Co bezpečnost?

sami školit. Během dvou měsíců je možné naučit dobrého

CA je jedničkou na trhu

„ajťáka“ základy, ale k samostatnosti a odbornosti dospěje

v dodávání bezpečnost-

tak za 7 let.“

ních systémů pro mainframe. Mainframová plat-

Jediné místo, kde se mainframe právě díky CA vy-

forma má dokonce certifikáty

učuje, je Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

od Ministerstva obrany Spo-

na ČVUT. Studenti FJFI, využijte své jedinečné příle-

jených státu amerických. Umož-

žitosti a kurz mainframe si zapište!


Téma čísla: plody naší doby

Autor: Hana Petříková

Agilní řízení – nový trend v řízení lidí a projektů CA Technologies je společnost unikátní nejen v oblasti vývoje software pro mainframe, ale i systémem řízení firmy, který není zcela běžný. Co je to agilní řízení a jak funguje v praxi jsme pro vás zjistili při rozhovoru s Eduardem Kunce, zakladatelem agilní asociace a softwarovým inženýrem CA Technologies. O co go?

Co pro firmu znamená zavedení agilního řízení?

Agilní řízení je relativně novinkou v oblasti HR, kterou

Agilní řízení se zavádí buď shora – ze strany vedení, nebo

využívají hlavně IT a start-upové společnosti. Je zalo-

zdola – na přání zaměstnanců. V CA Technologies se sešlo

žena na velmi úzké týmové spolupráci, v rámci které se

obojí najednou. První vlaštovky se objevily zhruba před 4 lety,

mažou tradiční rozdíly ve vztahu juniorního a senior-

ale transformace probíhá dodnes. Agilní řízení přináší úplně

ního pracovníka. Podstatou je týmový výkon založený

nové postupy nejen pro vývojáře, ale i pro manažery, vedení

na individuálních možnostech každého jedince, který

společnosti, všichni se musí naučit trochu jinak přemýšlet.

si sám naplánuje svůj výkon, který by měl splnit. Znakem agilního řízení je častá konzultace splněných úkolů

Agilní řízení nepřináší přímé úspory, ale větší předvídatel-

a neexistence dlouhodobých plánů. „V CA Technologies

nost výsledků projektu. „Na chyby v plánech se díky rychlému

se na začátku měsíce týmu zeptáme, co si myslí, že stihne

jednání přijde brzy a rychleji získáváme i odezvy od zákaz-

do konce měsíce udělat. Tým něco odpoví a pro nás je důle-

níků,“ dodává E. Kunce.

žité pouze to, aby se vytyčený cíl skutečně splnil,“ vysvětluje Eduard Kunce.

Agilní řízení napříč světem V mezinárodní firmě může ale s agilním řízením přijít i pro-

Mladí mají výhodu

blém rozdílných časových pásem. Pokud máte tým složený

Systém agilního řízení vznikal v japonských továrnách

z Čecha, Američana a Australana, velmi obtížně se hledá

spolu se snahou mít co nejméně rozdělaných věcí a tím

denní doba, kdy by mezi nimi mohlo docházet k interakci

snížit náklady výroby. Podobné principy se zavádějí

a spolupráci. Z toho důvodu je třeba přeskupovat zadanou

v CA Technologies ve vývoji softwaru. „Je k ničemu, když

práci nebo vysílat zaměstnance do zahraničí, aby týmy

jsou rozdělané tři projekty najednou, mnohem lepší je mít

mohly pracovat společně a efektivně.

jeden projekt dokončený. Obzvlášť s vývojáři, kteří jsou většími sólisty, to je ale ohledně agilního řízení složité. Starší

A jak zaměstnanci přijímají agilní řízení napříč zeměmi?

zaměstnanci k novému systému chovají jakýsi pasivní od-

Pro nás Čechy je typické, že nové metody přijímáme hodně

por. Výhodu mají čerství absolventi, kteří se obecně lépe

skepticky a málo se o nich mluví. Oproti tomu například

přizpůsobují,“ vysvětluje E. Kunce.

Američané o novinkách mluví rádi a někdy je i zveličují, ale v samotném konání jsme na tom velmi podobně a rychlost přizpůsobení se je v obou zemích srovnatelná.

21


22

Téma čísla: plody naší doby

Autor: Jaromír Kaplan

Temná hmota – (ne)odhalené tajemství vesmíru Na jaře minulého roku jsme se se slávou dozvěděli, že jsou vědci krůček od identifikace tajemné temné hmoty. Byla by to přímo vědecká bomba tisíciletí. Jak se zdá, bylo počáteční nadšení předčasné a onen pověstný krůček začíná mohutnět. Vypadá to tak, že určitého pokroku jsme dosáhli, ale na konečné řešení otázky temné hmoty si ještě pár let počkáme. Objev detektoru ISS

existenci jsou však vědci přesvědčeni, neboť by vysvětlovala

Od roku 2011 je na ISS (Mezinárodní vesmírné stanici)

některé rozdíly mezi skutečnými a vypočítanými hodno-

v provozu ohromný detektor AMS (Alpha magnetic Specto-

tami. O složení a fyzikální povaze temné hmoty existuje ně-

metr), který měří tok nabitých elektrických částic kosmic-

kolik velmi rozporuplných teorií. Temnou hmotu v součas-

kého záření. Po dvou letech práce první výsledky měření

nosti můžeme pozorovat pouze nepřímo, tedy podle toho,

vyvolaly mezi vědci bouři nadšení díky novým informacím

jak gravitačně působí na své „zářící“ sousedy. Zajímavou

o temné hmotě. Nositel Nobelovy ceny za fyziku Samuel

dělá temnou hmotu její celkový objem ve vesmíru, podle

Ting, jenž je v čele tohoto výzkumu, očekával další pře-

všeho temná hmota zabírá 26,8 % vesmíru. Pro porovnání

vratná zjištění v řádu měsíců. Jenže uplynul půlrok a temná

– námi pozorovaná hmota (baryonová) tvoří jen 4 % pro-

hmota i nadále odolává svému odhalení.

centa univerza. Abychom nezapomněli na zbytek, tak ten tvoří temná energie.

Tajemná hmota všehomíru Temná hmota je označení pro hypotetickou masu hmoty

Předpokládá se, že temnou hmotu v drtivé většině tvoří tzv.

ve vesmíru, která nebyla dosud přímo pozorována. O její

nebaryonová hmota, tedy taková hmota, která není tvořena baryony, ze kterých se skládá většina námi známých vesmírných těles.

Pozitrony – poslové temné hmoty? Co vlastně vyvolalo tak velké nadšení? Vědci v záznamech o zachycených nabitých částicích objevili velký nárůst pozitronových částic, které by mohly vzniknout rozpadem temné hmoty. Sám Samuel Ting označil temnou hmotu za nejdůležitější otázku současné fyziky, a pokud by se měření AMS potvrdila, byl by to objev srovnatelný s objevem zcela nového neznámého kontinentu.

Planý poplach Jenže čas od „převratného“ objevu plynul a ukazovalo se, že tentokrát bylo přání otcem myšlenky. Nejprve se zjistilo, že objev pozitronů není nic nového a AMS pouze zpřesnil dřívější měření. AMS nám také dosud nijak nepomohlo od-

Snímek pořízený Hubbleuvým vesmírným dalekohledem ukazuje "kruh" temné hmoty v galaktické kupě Cl 0024 +17 zdroj: NASA, ESA, M. J. Jee and H. Ford (Johns Hopkins University)


23

www.EkonTech.cz | 10. číslo | únor 2014

halit, zda „objevené“ pozitrony jsou opravdu poslové temné hmoty, nebo patří jinému zdroji. Nahlas se v tomto ohledu mluví o pulsarech, čili rychle rotujících neutronových hvězdách. Sečteno, podtrženo, po tři čtvrtě roce od zveřejnění výsledku měření nevíme o povaze temné hmoty o nic víc,

Work&Travel USA 2014 NAJDI SI SVŮJ JOB NA LÉTO 2014 VČAS

než předtím, nevíme tedy vůbec nic.

Jak to tedy je? V současném převládajícím názoru je temná hmota tvořena velmi těžkými a elektricky neutrálními částicemi, které jsou navíc zcela stabilní. Díky těmto vlastnostem je téměř ne-

Registrace na veletrhy s americkými zaměstnavateli již začala!

NEVÁHEJTE S REGISTRACÍ

možné takovou částici objevit například v urychlovačích. Ve vesmíru by měla být temná hmota již od jeho počátku a pro svou velkou hmotnost by se měla shlukovat v galaxiích a hvězdách.

Práce až 4 měsíce s možností cestování 30 dnů.

Když takovou částici nemůže získat v urychlovači, jak ji tedy pozorovat? Podle všeho by částice temné hmoty měly kromě svých shluků v galaxiích a hvězdách volně poletovat vesmírem a čas od času se srazit. Tím mají vznikat páry nám již velmi dobře známých částic, například protonu a antiprotonu, elektronu a pozitronu.

DÁREK PRO VŠECHNY REGISTROVANÉ

Lehká teorie, složitá praxe Tyto vysokoenergetické částice lze dobře zkoumat, a tak můžeme teoreticky zjistit vlastnosti částic temné hmoty před srážkou. To se velmi hezky poslouchá, ale zde je velký rozdíl mezi teorií a praxí. Zkoumání vlastností je v současné praxi velmi složité. Z hlediska identifikace temné hmoty je vhodnější zkoumat antičástice vysokých energií, neboť částic je v kosmickém záření podstatně více a objevit jemný efekt na „nezajímavém“ pozadí je u částic těžší. Nejlepším kandidátem na pozorování z antičástic jsou pozitrony.

Nejméně dvacet let práce? Nejdůležitější pro pozorování temné hmoty je poměr mezi pozitrony a elektrony. Tento poměr, přesněji poměr pozitronů a součtu pozitronů a elektronů, závisí na energii, a právě tato závislost je klíčem k záhadě temné hmoty. Nejbližším úkolem AMS je tuto závislost co nejpřesněji změřit a hlavně zvýšit interval měřených energií. Pokud by měření dokázala, že kolem hodnoty 300 GeV se růst závislosti frakce pozitronů na energii zastavuje, nebo že by při vyšších energiích dokonce začala klesat, byl by to další krůček na cestě k objevení tajemství temné hmoty.

800 100 300 Work and Travel USA prace@studentagency.cz www.pracovnipobyty.cz


24

Rozhovor: osobnost byznysu

Autor: Hana Petříkovå

Studujte technickĂŠ vÄ›dy, vzkazuje Peter StraÄ?ĂĄr, generĂĄlnĂ­ Ĺ™editel GE pro stĹ™ednĂ­ a vĂ˝chodnĂ­ Evropu. Na velmi milĂŠ schĹŻzce nĂĄm pan StraÄ?ĂĄr povÄ›dÄ›l nÄ›co o svĂ˝ch studiĂ­ch a kariĂŠĹ™e a vysvÄ›tlil nĂĄm, Ĺže pod zkratkou GE nemĂĄme vidÄ›t pouze banku. Pane StraÄ?ĂĄre, zajĂ­malo by mÄ›, jak je moĹžnĂŠ, Ĺže mĂĄte Ä?eskĂŠ obÄ?anstvĂ­ i pĹ™esto, Ĺže jste vyrĹŻstal v KoĹĄicĂ­ch?

k Ä?emu mi to bude. VysvÄ›tloval mi to tak, Ĺže příleĹžitosti

To je jednoduchĂŠ, moje maminka pochĂĄzĂ­ z Ostravy, kde

pĹ™ichĂĄzejĂ­, odchĂĄzejĂ­, a Ä?lovÄ›k se jich mĹŻĹže chopit jedinÄ›,

doposud Ĺžije.

pokud je na ně připraven.

Vystudoval jste Fakultu elektrotechniky a informatiky. Měl jste v oboru studia předem jasno, nebo pro Vås bylo rozhodovåní sloŞitÊ?

Dnes na tom musíte být jazykově velmi dobře. KterÊ jazyky ovlådåte?

NevĂ­m, jak jsou na tom studenti dnes, ale kdyĹž jsem kon-

a v kariĂŠĹ™e se mi hodila, a angliÄ?tinu, kterĂĄ je samozĹ™ejmÄ›

Ä?il gymnĂĄzium jĂĄ, nebylo mi vĹŻbec jasnĂŠ, co bych chtÄ›l dÄ›-

zĂĄklad. PozdÄ›ji jsem se nauÄ?il i plynnÄ› nÄ›mecky. SnaĹžil

lat. Tåta chtěl, abych byl doktor stejně jako bratr, coŞ mě

jsem se o Ä?Ă­nĹĄtinu, ale ta mi neĹĄla. Trochu umĂ­m Ä?esky

moje velkĂĄ konkurenÄ?nĂ­ vĂ˝hoda. MĹŻj tĂĄta mÄ› totiĹž pĹ™ibliĹžnÄ› od 14 let tlaÄ?il do studia angliÄ?tiny. NechĂĄpal jsem,

Ve ĹĄkole jsem se uÄ?il ruĹĄtinu, kterou jsem mÄ›l hodnÄ› rĂĄd

moc nelĂĄkalo. ZajĂ­malo mÄ› prĂĄvo, architektura. Ĺ˜Ă­kal jsem

(trochu? đ&#x;˜Š – pozn. redakce), o maÄ?arĹĄtinu jsem se pokou-

si ale, Şe přeci nebudu studovat pråvo v zemi, kde ŞådnÊ

ťel taky, ale moc se nezdařilo.

nenĂ­, a architekt musĂ­ bĂ˝t zase velmi dobrĂ˝, aby se prosadil. Po dlouhĂŠm uvaĹžovĂĄnĂ­ jsem se rozhodl pro poÄ?Ă­taÄ?e, jelikoĹž jsem v tom vidÄ›l perspektivnĂ­ smÄ›r. Docela jsem to trefil đ&#x;˜Š

MůŞete popsat situaci na trhu pråce v době revoluce? Co bylo podle Vås tenkråt pro budovåní kariÊry nejdůleŞitějťí? Nikdy jsem ve svÊm Şivotě neplånoval směr kariÊry, jakým

Nejsilnějťí kombinací je podle mě vystudovat technický směr a nåsledně ho propojit s ekonomickým vzdělåním.

jsem se nakonec vydal, ale jsem spokojenĂ˝. ÄŒlovÄ›k nÄ›co vystuduje, ale chce to znaÄ?nou flexibilitu a ochotu pĹ™izpĹŻsobit se aktuĂĄlnĂ­m moĹžnostem. VĹĄe je o timingu, kterĂ˝ si ale Ä?lovÄ›k nemĹŻĹže vybrat. Kdy a kde se narodĂ­te, prostÄ› nelze ovlivnit. Vystudoval jsem sice poÄ?Ă­taÄ?e, ale nikdy jsem se jim moc nevÄ›noval. Nenechte se klamat firmou IBM, pracoval jsem v prodeji a marketingu.

Jak zaÄ?Ă­nala VaĹĄe kariĂŠra?

V době, kdy jå dostudoval, nastal obrovský zlom. Měnil

Po studiĂ­ch jsem chvĂ­li pracoval v ĹželezĂĄrnĂĄch a potom uĹž

se systÊm a otevřely se obrovskÊ moŞnosti. Neexistovaly

jsem, díky změně reŞimu, nastoupil do IBM. Byl jsem 21.

distribuÄ?nĂ­ kanĂĄly pro spoustu zboŞí, prodejnĂ­ kanĂĄly. Pro

zamÄ›stnanec IBM ÄŒeskoslovensko a moje Ĺžena, se kterou

absolventy to bylo Eldorado, noviny v tÊ době měly asi 20

jsem se tam seznĂĄmil, byla Ä?Ă­slo 19.

strĂĄnek plnĂ˝ch inzerĂĄtĹŻ typu „hledĂĄ se obchodnĂ­ Ĺ™editel, finanÄ?nĂ­ Ĺ™editel,â€Śâ€œ ZkrĂĄtka byla vÄ›tĹĄĂ­ poptĂĄvka neĹž na-

IBM je dnes snem mnoha absolventů, jak se Våm podařilo získat takovÊ místo?

bĂ­dka na pracovnĂ­m trhu. I dnes ale existujĂ­ novĂĄ expan-

Tenkråt hodně absolventů VŠneumělo anglicky, to byla

vĂ­ce poohlĂŠdnout.

dující odvětví, kde lze snadno získat pråci, jen to chce se


25

www.EkonTech.cz | 10. číslo | únor 2014

Peter Stračár ve zkratce Narodil se v Košicích, kde také vyrostl, vystudoval gymnázium a později Fakultu elektrotechniky a informatiky na Technické univerzitě. Jeho otec byl metalurg, matka fotografka, bratr je doktorem…a pak, že jablko nepadá daleko od stromu. Nejprve pracoval v železárnách, po roce 1989 nastoupil do společnosti IBM a poté už úspěšně stoupal ve společnosti Hilti Corporation, kde se vypracoval až na pozici prezidenta asijskotichomořské divize. Peter Stračár byl s působností od 1. ledna 2013 jmenován CEO pro GE ve střední a východní Evropě. Tento region má přibližně 26 000 zaměstnanců, 18 továren, 5 technologických center a 3 banky.

Většina české veřejnosti vidí pod zkratkou GE pouze GE Money Bank. Nyní máte možnost tuto mylnou představu zvrátit alespoň mezi studenty…

Asi bychom nenašli moc lidí, kteří rozumí byznysu lépe než Vy. Máte nějaké doporučení pro dnešní studenty, kteří mají stále možnost přizpůsobit svoji přípravu jejich pozdější praxi?

GE není jenom GE Money Bank, jsme hlavně firma o tech-

Studujte technické vědy. Svět žene dopředu inovace

nologiích. Firma je orientovaná mimo finančního sek-

a převážná část inovací je technického nebo technolo-

toru i na zdravotní techniku, energetiku, dopravu. Tech-

gického rázu. K tomu je potřeba matematika, fyzika, na-

nologická část činí zhruba 60 % GE. Vnímání zkratky GE

uka o materiálech, softwary, elektronika… Odborníků

ve smyslu banky je silně specifické pro Českou republiku

v těchto odvětvích je nedostatek všude na světě a po-

díky silnému postavení GE Money Bank na trhu. Techno-

ptávka stále roste. Nejsilnější kombinací je podle mě vy-

logický byznys není zacílený na spotřební sektor, proto

studovat technický směr a následně ho propojit s ekono-

o něm není tolik slyšet i přesto, že jde o větší část našeho

mickým vzděláním.

portfolia.

Jak velký dopad má činnost GE na Českou republiku?

Studenti ze všech stran slyší, jak je důležitá mobilita. Neničí ale časté stěhování soukromý život? Jak jste zvládal stěhování za prací Vy?

GE nakupuje služby, technologické celky nebo kompo-

Celý život se za prací stěhuji s celou rodinou. Dcera, které

nenty pro naše produkty nejvíce právě z ČR. Jde zhruba

je teď 20, zůstala v Hongkongu, kde studuje. Všem nám

o nákupy za 5 miliard korun. V celém regionu je to asi

to jedině prospělo, jak ve sbírání nových zkušeností, tak

6 200 dodavatelů.

i při stmelování rodiny. V mé kariéře je pro mě velmi důležitá moje skvělá žena, která mi vždy umožnila dělat, co

Máte v ČR oproti dalším zemím střední a východní Evropy nějaká specifika?

jsem chtěl, starala se o zázemí, o děti a snažila se, aby vše

V Čechách jsme velmi pyšní na GE Aviation. GE koupila Wal-

nebojte, sbalte se, jděte, experimentujte.

fungovalo. Pokud budete mít tu správnou podporu, tak se

trovku, a tím vznikl jediný závod mimo USA, kde GE produkuje letecké motory. Spojení českého know how z Waltrovky

Speciální poděkování za zprostředkování rozhovoru patří

a nových technologií z USA utváří skvělou kombinaci.

pražskému Aspen Institute.


26

Ekonomie

Autor: Tomáš Heller

Ekonomie dobra a zla rozhodně stojí za přečtení! Autor knihy Ekonomie dobra a zla, Tomáš Sedláček, je zajisté jedním z nejvýznamnějších ekonomů nové generace. Jeho názory otevírají cestu do hlubin ekonomického poznání a dobře chápe, že chceme-li ekonomii dobře porozumět, musíme se vrátit hluboko do naší historie. Připravili jsme pro vás malou ochutnávku z jeho knihy Ekonomie dobra a zla, která byla přeložena do 14 světových jazyků a těší se pozitivní kritice, kde to jen jde. V Německu i Švýcarsku se stala bestsellerem a dočkala se i divadelního zpracování. Autor v ní nalézá odpovědi na ekonomické skutečnosti a přibližuje čtenáři, jak uměli přemýšlet o majetku, hospodaření a užitku naši předkové.

Hledání kořenů V Ekonomii dobra a zla se potkávají historické ekonomické pravdy i zárodky naší civilizace. Autor hledá odpovědi na dnešní ekonomicko-společenskou situaci od Eposu o Gilgamešovi, vyzdvihuje prazáklad dnešní ekonomie

Tomáš Sedláček

ve Starém zákoně a v tom Novém hledá klíčové myšlenky,

...je hlavní makroekonomický stratég ČSOB a člen Národní ekonomické rady vlády (NERV). Působil jako poradce prezidenta Václava Havla a v letech 2004-2005 jako poradce ministra financí. Přednáší na FSV UK, kde také získal doktorát, a hostuje na dalších univerzitách.

které euroamerické civilizaci nastavily kormidlo dějin.

Antika jako kolébka civilizace Euroamerická společnost vykvetla v době antiky. V antice můžeme nalézt vědecký základ dnešní civilizace a právě v ní

Nový zákon přispěl ekonomii tím, že ji ještě více přiblížil člo-

spatřila světlo světa filozofie, která vymanila člověka z područí

věku. Velká část Ježíšových podobenství promlouvá ekono-

mýtů a začala se ptát po smyslu lidské existence. Nejvíce však

mickým jazykem nebo má ekonomický kontext. Připomeňme

západní svět ovlivnil Platón. Ten svojí Ústavou napsal zá-

třeba Ježíšovo vykoupení či odpouštění dluhů apod.

kladní paradigma našeho smýšlení o společnosti a svým podobenstvím o jeskyni připomněl, že žijeme ve světě stínů a ideje

Descartes a moderní věda

jsou naším cílem. Další stěžejní informaci o nás najdeme u hé-

Novou vědu s platnými a jednotnými pohledy se snažil stvo-

donistů – maximalizátorů užitku. V jejich šlépějích jdeme do-

řit racionalista Descartes. Jeho oddělení filozofie od vědy je

dnes a stoický klid jsme nechali za sebou v kanálu dějin.

nesporný fakt a metodická skepse se stala predestinací pro dnešní vědu. Podle Sedláčka se v současnosti nacházíme

Starý a Nový zákon jako základ tržní ekonomie

ve stejné době jako před Descartem, protože náš světoná-

Jen těžko bychom mohli popsat dopad křesťanství na dnešní

zor opět určuje náboženství. Pouze s rozdílem, že z vědy se

svět. Klíčovým dědictvím, kterým Starý zákon přispěl člověku

stalo náboženství moderní doby.

a ekonomii, je neasketický pohled na svět, respekt k zákonům a osobnímu vlastnictví, ale také základy sociální sítě, které toto

A kdo chce vědět víc…

myšlení položilo (T. Sedláček – Ekonomie dobra a zla, str. 104).

…nechť si knihu přečte ;-)


Téma čísla: plody naší doby

Autor: Simona Vorlová

Sledování Země pomocí malých satelitů? Bývalí pracovníci NASA vypustili malé satelity na oběžnou dráhu Země. Z jakého důvodu a jaké budou přínosy? Proč menší satelity?

se kvůli gravitaci dostanou

Donedávna byl stav na oběžné dráze následující - naši zemi

do atmosféry a uhoří. Vý-

sledovaly pouze velké a drahé satelity, jejichž služby byly

robci předpokládají život-

velmi drahé (například objednání snímků planety). Projekt

nost satelitů okolo dvou let.

Planet Labs chce tuto skutečnost změnit.

Planet Labs

Hvězdný tým Planet Labs

Na čem tedy Planet Labs pracuje? Používá velké množství

Will Marshall je generál-

malých satelitů, schopných zajistit aktuální snímky Země.

ním ředitelem společnosti.

Satelity poskytují kvalitní data a jejich výsledkem je mno-

Je odpovědný za stanovení

hem rozsáhlejší a přesnější sledování Země za nižší ná-

vize a strategie společnosti.

klady. Investorům se tento plán také zamlouvá, Planet Labs

Pracoval v NASA, kde pů-

od investorů obdrželo již 62 milionů dolarů. Tato služba by

sobil například jako spolu-

měla sloužit komerční sféře, ale také například pro humani-

autor PhoneSat. Studoval

tární pomoc, pokud to bude potřebné.

na univerzitě v Oxfordu.

28 satelitů na oběžné dráze

Chris Boshuizen je odpovědný za výrobu satelitů a vede

Planet Labs má aktuálně na oběžné dráze flotilu 28 satelitů

tým inženýrů. V minulosti byl zaměstnancem NASA, rov-

čtyř typů, tak jak se průběžně modelové řady vylepšovaly,

něž spoluautorem PhoneSat a vedl několik dalších projektů.

zejména co se týče senzorů. Satelity mají formát 3U, jenž je

Chris vystudoval University of Sydney, obor fyzika.

Satelit Dove 2 zdroj: Planet Labs Inc.

tvořený třemi CubeSats o velikosti pouze 10×10×10 cm. Satelity se pohybují ve výšce 450 kilometrů. Pro zajímavost, ISS

Robbie Schindler je odpovědný za podnikatelské činnosti

je ve výšce přibližně 400 km a GPS až 20 350 km. Právě kvůli

a vývoj produktů. Pracoval v NASA například jako hlavní

poměrně nízké výšce satelitů je větší pravděpodobnost, že

technolog a byl členem mise TESS. Vystudoval inženýrství fyziky na Santa Clara University, dále v Georgetownu a v Mezinárodní vesmírné universitě.

Budoucnost na oběžné dráze? Jak bude vypadat oběžná dráha za několik let? Dá se předpokládat, že společností zasahujících svou činností do naší oběžné dráhy, bude mnohem více, a ceny se budou na úkor vyšší konkurence ještě více snižovat. To bude mít kladný vliv na infrastrukturu, monitorování míst s vyšší mírou nebezpečí, či dřívější odhalení blížící se přírodní katastrofy.

zdroj: Planet Labs Inc.

27


28

Co nás zajímá

Autor: Hana Petříková

Fakultou roku se podle studentů stává… FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČZU V PRAZE! Již třetím ročníkem proběhlo hlasování vysokoškolských studentů o nejlepší fakultu roku, jež je organizováno Českou studentskou unií. Studenti hlasovali na serveru www.fakultaroku.cz od 4. listopadu 2013 do 14. ledna 2014. Smyslem každoročního hlasování je ohodnocení veřejných a soukromých vysokých škol v České republice očima studentů. Cílem hlasování je ukázat potenciálním studentům, která fakulta je zajímavá nejen z oficiálních brožur. Celkovým vítězem mezi veřejnými fakultami se stala Fa-

Aktuální rok 2013/2014

kulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze. V oblasti soukromých fakult dosáhla prvenství NEWTON College, a.s.

Ekonomické obory Kategorie ekonomických škol je rozdělena z důvodu jejich velkého počtu na soukromé a veřejné. Mezi ekonomickými

Nejlepší veřejné fakulty podle studentů 1.

Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze

2.

Národohospodářská fakulta VŠE v Praze

3.

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU Nejlepší soukromé VŠ podle studentů

obory veřejných škol zvítězila Národohospodářská fakulta VŠE v Praze, která se vrátila na trůn po jednoroční odmlce,

1.

NEWTON College, a.s.

kdy ji v ročníku 2012/2013 sesadila Fakulta financí a účet-

2.

Vysoká škola Karla Engliše a.s.

3.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

nictví z VŠE v Praze. Po roční pauze, kdy vypadla z "TOP 3", se na druhé místo dostala Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU a třetí místo obsadila Provozně ekonomická fakulta MENDELU. V oblasti soukromých ekonomických fakult již tradičně zvítězila NEWTON College, a.s. Ovšem na druhém místě se poprvé na přední pozice probojovala Vysoká škola Karla Engliše, a.s., která

Ekonomie – veřejné 1.

Národohospodářská fakulta VŠE v Praze

2.

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU

3.

Provozně ekonomická fakulta MENDELU Ekonomie – soukromé

sesadila na třetí místo ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, o.p.s.

Technické obory V předchozích dvou ročnících byla vždy lídrem Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze, ovšem letos se propadla "až" na třetí místo. Druhým místem se po předchozích

1.

NEWTON College, a.s.

2.

Vysoká škola Karla Engliše a.s.

3.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Technika – veřejné a soukromé

nepříliš povedených ročnících blýskla Vysoká škola tech-

1.

Vysoká škola logistiky, o.p.s.

nická a ekonomická v Českých Budějovicích. Na pomyslný

2.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

3.

Fakulta informačních technologií VUT v Brně

vrchol mezi technickými obory po dvou druhých místech vystoupala Vysoká škola logistiky, o.p.s.


Síť slev pro studenty a absolventy

29

www.EkonTech.cz | 10. číslo | únor 2014

-10%

-15%

-20% ABSOLVENT .IJSYNKNPFÊS®UWúPF_FG XTQ[JSYF

:ŵĠŶŽĂƉƎşũŵĞŶş

Jarro Ja ros o ossl sllav sla aavv N No ovváákk ov Ăƚ Ă  ĂƚƵŵ ƚƵŵ Ƶŵ ŵ ŶĂƌŽ ŶĂ ŽnjĞ ŶĂƌ njĞĞŶş njĞŶ Ŷş

F SY SYYF JS IJ ZIJ XYZZI _XY _ PF F_X 18 1 PF_ 8JSY úP .1 .1. 1YNYN.1 Wú ®UUWú .KNP 19 9FFÊÊS 86 S6 Ê8 NPF NP NP98 K1 KN SYNK .IIJ IJS

. .I WůůůĂ WůĂ W Ăƚş ƚƚşĚ ƚş şĚ ĚŽ Ž

16.5. 16 .5.2 .5 .2 20 01 01 12 2 şƐů ş şƐ  şƐůŽ şƐ ůŽŬ ůŽ Ž Ž ŬĂƌ ŬĂƌƚLJ ŬĂ ĂƌƚLJ ƚLJ ƚLJ

12 234 345 5Ǝşũ 56 6ŵ 78ĞŶ9X 78 ĂƉ 9ş XY4 Y456 5687 87 :ŵĠŶŽ4

Jana Nováko

Ŷş

ĂƚƵŵŶĂƌŽnjĞ

Ab A bso sollve lv ven ent tK ntK Kaarrta rtta ..ccz a.cz ... výh ...vý vý ýh ýh hod od o ody dy na dy a do dos osah ah a h

18.1.1986 WůĂƚşĚŽ

16.5.2012 şƐůŽŬĂƌƚLJ

123456789X

StudentKarta.cz .cz

Y45687

a.c .cz rt rta tKana Stu tudevýnhotK dosah dy ...

AbsolventKarta.cz AbsolventKarta.c .c

MapaSLEV.cz Vydavatelé

Partneři proejektu

...výhody na dosah


30

Co nás zajímá

Autor: Copy General

Na diplomku není čas? Zkuste se připravit! 5 tipů, jak na to… Zeptejte se kohokoli – studentů z posledního ročníku,

Pozor na chyby a úpravu

absolventů, klidně i rodičů, pokud věříte, že jim při vzpo-

Zamyslete se nad tím, jakou formální strukturu váš text

mínce na studijní léta neselhává paměť: na diplomku ni-

bude mít. Doporučujeme maximálně tři úrovně, např. ka-

kdy není dost času. I když začnete s dostatečným předsti-

pitola – podkapitola – oddíl, z nichž každá má svůj nad-

hem, vždy se objeví něco, co jako by vám korunování řady

pis. Seznamte se také s principy efektivního používání

let tvrdé studijní dřiny nepřálo a co vás bude zdržovat.

textového editoru. Udělá za vás totiž spoustu věcí velmi

Ano, finále diplomky bude stres a vědí to i v Copy General,

rychle a snadno (automaticky vygeneruje obsah, umí mě-

protože právě v jejich copycentrech se vám většinou snaží

nit vzhled všech nadpisů, číslovat stránky, přidávat živé

dohnat skluz, který „nasekali“ vaši zdržovači. Aby se vše

záhlaví…). Při dopisování požádejte kamaráda, který měl

zdařilo, přinášíme následující tipy.

dobrou známku z češtiny, nebo i profesionálního korektora o pročtení a opravu. Současné textové editory

Zjistěte přesné údaje Základem je znát zadání a for-

umí sice hodně, ale na význam vět a syntax jsou stále ještě krátké.

mální i (typo)grafické

Máte dopsáno? Tak dovolte ještě jednu

požadavky vaší alma

radu před samotným tiskem. Pokud

mater. Jaké náležitosti

chcete mít okraje textu ve svázané diplomce symetrické,

má mít titulní strana de-sek, jestli se vyžaduje

počítejte u levého okraje

konkrétní způsob vazby,

cca s centimetrem navíc pro vazbu.

řádkování, velikost či typ písma – může se měnit i pro jednotlivé

PDF to jistí

studijní obory. Věnujte

Už se vám někdy stalo, že to,

tomu pozornost nejlépe p pe hned na začátku psaní. Podí-

co jste pracně hodiny upravovali na obrazovce, vypadalo po vytištění na papíře úplně

vejte se také na požadovaný rozsah – normostrana

jinak? Někde vypadly odrážky, posunuly se odstavce a ta-

(1 800 znaků vč. mezer) se nekryje s A4, na kterou se nej-

bulky, zkopírovaný text přeskočil do původního fontu…

častěji tiskne.

zkrátka k zlosti. Převeďte wordovský dokument na PDF (při ukládání rozklikněte nabídku Uložit jako a vyberte

Objednejte desky předem

formát PDF), a vyhnete se tomu.

Jakmile znáte údaje a formální náležitosti na přední stranu desek, neváhejte a objednejte si ražbu textu a desky, např.

Tisk zadejte jako v 21. století – online

u Copy General, předem. Po dopsání pak stačí na poslední

Máte-li hotovo, upraveno a uloženo, můžete využít on-

chvíli přijít na jednu z poboček (Praha, Brno, Plzeň) a tisk

line objednávky Copy General. Ta nezná otevírací dobu, je

i vazbu vnitřních stran udělají do připravených desek

nonstop a netřeba nikam chodit. Vše je vyřízeno během

na počkání a bez příplatku.

chvíle a navíc s ní i ušetříte.


Ekonomie

Autor: Simona Vorlová

Nostalgie jako součást prodeje? Není lehké držet několik desítek let společnost na výsluní. Okolností, které úspěch v konkurenčním boji ovlivňují, je mnoho. Pokud má ovšem značka skutečně dobré renomé, může pro ni být tradice výhodou. Které české firmy prodávají „retro“ a úspěšně? Pedro Žvýkačka Pedro vznikla

Popularita nápoje se zvyšovala, stejně jako její produkce

v roce 1968. V 80. letech

a počet českých i zahraničních výrobců Kofoly. Nejlepší

byla roční produkce žvý-

časy kofoly byly v 70. letech, s revolucí se ale vše změnilo

kačky okolo 900 tun. Pro

a zahraniční značky Kofolu převálcovaly.

tuzemské obyvatele byla pochoutkou

Návrat Kofoly společností Santa nápoje započal v roce 1998.

až do roku 1992, kdy ak-

Reklamní kampaň „Když ji miluješ, není co řešit“ z roku

oblíbenou

tuální majitel společnost

2001 zabodovala a prodeje se velmi rychle zvyšovaly. V roce

Nestlé výrobu ukončil.

2006 se již Kofola stala nejprodávanější značkou kolového nápoje ve 2L lahvi v SR i ČR.

Proč byla žvýkačka tak populární? S ohledem na tehdejší výběr se není čemu divit. Ale Pedro šlo úspěchu naproti, ať

Vinyl

už designovým obalem (malý chlapec se sombrerem), nebo

Další společností, která prodává „retro“ produkt, gramofo-

jahodovou příchutí či samolepkami.

nové desky, je společnost GZ Digital Media, a.s. Navázala na více než padesátiletou tradici Gramofonových závodů

Návrat Pedra na trh také ovlivnil patentový spor se spo-

a vznikla v roce 1999.

lečností IN Trading, která si zaregistrovala značku Pedrino s použitím původního designu žvýkačky. Spor vyhrála spo-

Gramofonové desky ale nejsou jediným artiklem v nabídce,

lečnost The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o. (druhá strana

vyrábí také CD, DVD, brožurky, obaly nebo plakáty. Mezi její

sporu musela změnit nejenom název, ale i design výrobku),

klienty patří například Symantec, Universal Music, Canon,

která znovu uvedla Pedro značku na trh. Společnost příliš

Black Berry, Samsung, Ikea či Sony.

netlačí na pilu ohledně jejího zviditelnění, žvýkačka Pedro si ale svou popularitu rychle získává zpět a je dostupná té-

Průměr prodeje za rok je cca 2500 ks u CD a DVD a 600 ks

měř v každém obchodě. Nyní Pedro prodává každý měsíc

u vinylů. Nejvíc desek od 1. titulu společnost vylisovala pro

kolem tuny žvýkaček.

Karla Vágnera „Holky z naší školky“, bylo jich přes 1,3 mil. kusů.

Kofola Společnost Spofa dostala za úkol koncem 50. let 20. století za-

Gramofonová deska vstala z mrtvých počátkem nového tisí-

jistit vývoj a výrobu nápoje, jenž by nahradil „imperialistický“

ciletí a její oblíbenost je neustále na vzestupu. Svoji roli za-

nápoj typu kola. Výzkum vedl tým z Výzkumného ústavu lé-

jisté hraje nostalgie, ale i kvalita.

čivých rostlin v Praze pod vedením doc. RNDr. PhMr. Zdeňka Blažka, CSc. V roce 1959 vznikl originální sirup KOFO, směs

Jen mít nápad

bylinných a ovocných extraktů s obsahem kofeinu. Z něho se

Vzpomínky chování spotřebitelů nepochybně ovlivňují,

následně začala vyrábět sycená osvěžující limonáda - Kofola.

a když víte jak, dá se na nich hezky vydělat…

31


32

Téma čísla: plody naší doby

Autor: Lukáš Sokol

Je libo 3D tiskárnu? Píše se rok 2011. Svět se tváří, že se otřepává z recese, která byla nejtvrdší od Velké hospodářské krize ve 30. letech 20. století. Politický establishment v České republice dokázal udělat sekeru ve státním rozpočtu za 142,8 miliard korun. A David Miklas, jakožto čerstvý absolvent ČVUT, se pouští do podnikání s firmou DO-IT, která začne vyrábět 3D tiskárny. Společnost, která výrobky i sebe samu prezentuje pod názvem „be3D.cz“. Zásadní rozhodnutí

výrobu další řady, kterou označují za největší sériově vy-

DO-IT nepřišla jako obvykle s aplikací či novým softwarem,

ráběnou 3D tiskárnu na světě, a to s označením DeeRed.

kterými dnešní svět pomalu začíná přetékat. Tento český

A cena? Na oficiálních stránkách výrobce na vás vyskočí

start-up je výjimečný tím, že přišel s reálným, fyzicky hma-

u DeeOrange 43.379,- s DPH a u modelu DeeRed poznámka

tatelným produktem. Začátky byly krušné - ostatně, kdo

„Cena na dotázání“.

je má bezproblémové? Vstup společnosti DO-IT do inkubátoru ČVUT byl jedním z prvních krůčků k poskytování

Firemní zákazníci stále převládají

zákaznických podpor a serverových řešení. Problém ovšem

Firma očekává, že malý český trh se brzy zasytí, jelikož

nastal, když firma získala zakázku, při níž potřebovala vy-

za rok 2013 šly celé ¾ produkce na domácí trh, a proto

užít právě 3D tiskárnu. Dodavatelský

by měla nově začínající výrobní

řetězec příliš nefungoval, a proto se

etapa směřovat již převážně na trhy

DO-IT uchýlila k její koupi - pro za-

za

čínající firmičku investice nezane-

V tomto roce chce DO-IT vyrobit

dbatelná. Následné nevyužití dovedlo

okolo 600 kusů, z čehož celých 500

podnikatele k pronajímání tiskárny,

by mělo být typu DeeOrange. Ačko-

k čemuž se přidala také distribuce,

liv je reklama směřována na produkt

a to již bylo blízko k důležitému roz-

pro domácnost, většina odběratelů

hodnutí: „Vyrobíme si je sami!“

je stále z řad firemních zákazníků.

hranicemi

České

republiky.

Jedná se převážně o designéry či ar-

Funkčnost i design

chitekty. Po „vytisknutí“ z lidověj-

První prototyp se objevil s přispě-

šího modelu DeeOrange na vás ještě

ním investorů v květnu roku 2013.

zdaleka nečeká hotový produkt. Je

Na serveru HNTech vzhled nové 3D

třeba se chopit pilníků či brusných

tiskárny DeeOrange popisují „jako by

papírů pro zahlazení řady nerovností

ji navrhli v Applu“. Ladné tvary bez

– podniky v tomto ohledu využívají

zbytečných tlačítek sedmnáctikilo-

acetonových par. Hlavní využití tak

vého přístroje skutečně připomínají

3D tiskárny nacházejí při vytváření

rukopis Steva Jobse. Největším desig-

rychlejších a levnějších prototypů

novým rozdílem od konkurence je její

různých výrobků. Vhodné jsou tak

plné zakrytování, jež vytváří stabilní

zatím spíše pro firemní zákazníky,

prostředí pro kvalitní tisk. Na začátku

nežli pro domácnosti – snad s výjim-

letošního roku firma DO-IT rozjíždí

kou „fajnšmekrů“.


Dělámevěcijinak Deloitte Financial Academy Jste studenty čtvrtých a pátých ročníků VŠ, rádi víte více než ostatní, zajímáte se o finanční poradenství a umíte anglicky? Společnost Deloitte pořádá Financial Academy, během které získáte cenné informace, setkáte se s našimi experty a po jejím absolvování obdržíte certifikát Deloitte Academy. Začínáme v pondělí 3. března 2014 a pokračujeme následující čtyři týdny vždy v pondělí od 15.30 do 18.30 hod. v kanceláři Deloitte v Praze 8 – Karlíně. Svůj životopis a motivační dopis s odůvodněním zájmu absolvovat Deloitte Financial Academy posílejte na financialacademyCZ@deloitteCE.com. Uzávěrka přihlášek je 26. února 2014. Více informací na www.deloittekariera.cz/seznam-akci.

© 2014 Deloitte Česká republika


EkonTech.cz - 10. číslo, únor 2014  
EkonTech.cz - 10. číslo, únor 2014  

Časopis pro studenty techniky a ekonomie.

Advertisement