Page 1

www.EkonTech.cz

9. číslo | prosinec 2013 | zdarma

9 Téma čísla: Nic

není nemožné

Školství

Jak drahé je studium? / 14–15

Nový občanský zákoník

Podnikání už od 16 let / 24

Nic není nemožné

Jaderný donut / 20–21

Doprava budoucnosti

Hyperloop – 600 km za půl hodiny / 22–23


ŠKODA AUTO uspěla ve studii Trendence. Děkujeme Vám! Ve studii „Trendence Graduate Barometer Czech Republic“, anketě mezi studenty českých vysokých škol, zvítězila automobilka v kategoriích Nejlepší kariérní web a Nejlepší prezentace na pracovních veletrzích. ŠKODA AUTO navíc v celkovém hodnocení studentů ekonomických oborů postoupila ze třetího na druhé místo, u studentů strojírenských a IT oborů potvrdila třetí místo z loňského roku. Aktivity domácí automobilky na sociálních sítích ocenili studenti ekonomických oborů v kategorii Využití sociálních médií. Tam se ŠKODA AUTO zlepšila nejvíce: ze 13. místa postoupila na místo první! Firma ŠKODA UTO nabízí zaměstnancům stabilitu velké nadnárodní společnosti a možnosti dalšího vzdělávání. Stejně tak nabízíme možnosti kariérního růstu a pracovních příležitostí v zahraničí spolu s nadprůměrným odměňováním a mnoha dalšími výhodami, včetně penzijního připojištění, příspěvku na rekreaci, grantů, půjček na bydlení, lázeňských pobytů nebo atraktivního leasingu na nová vozidla. Více informací na www.zivotniprilezitost.cz www.facebook.com/zivotniprilezitost Práce ve ŠKODA – životní příležitost


Úvodník

www.EkonTech.cz | 9. číslo | prosinec 2013

Vydavatel:

Nic není nemožné Vážení čtenáři, v tomto čísle jsme mírně upustili od tematičnosti, a vás tedy čeká klasická směsice odlehčených technických a ekonomických článků. K názvu čísla „nic není nemožné“ jsem byla inspirována mimo jiné článkem Jaromíra na straně 6, ve kterém se dočtete, že všemocný Facebook již dokáže nahradit i internetové bankovnictví. Dalším takovým zázrakem moderní doby by mohl být dopravní systém Hyperloop (str. 22–23) dosahující rychlosti přes 1 000 km/h. Nezapomínáme ani na mladé podnikatele. Dozvíte se o možnosti oficiálně podnikat již od 16 let, o šanci vyrazit na „Erasmus pro podnikatele“ a také vám ředitel Francouzsko-české obchodní komory nastíní, jaké to je obchodovat s Francouzi.

Hlavní partneři

V neposlední řadě na vás čekají již tradiční rozhovory zaměřené na kariéru nebo názor ekonoma Luboše Novotného na intervence ČNB proti České koruně (str. 26–27). Ráda bych také vyjádřila za celou redakci omluvu panu profesoru Maříkovi, v jehož článku jsme v minulém čísle uvedli několik chybných informací. Katedru kybernetiky FEL vedl do června tohoto roku, výzkumné středisko Rockwell Automation řídil do r. 2009 a projekt CIIRC je teprve ve fázi plánování, což z naší mapky bohužel nebylo zřejmé. Ještě jednou se tímto omlouváme. Přeji vám úspěšně zvládnuté zkouškové období a hezké Vánoce. Redakce EkonTech.cz, které tímto děkuji za výbornou spolupráci, pro vás mezi tím připraví únorové číslo plné zajímavých článků.

Hana Petříková šéfredaktorka

Tiráž EkonTech.cz Šéfredaktorka: Hana Petříková hana.petrikova@ekontech.cz Redaktoři: redakce@ekontech.cz Jaromír Kaplan, Karel Nohava, David Busta, Simona Vorlová, Pavel Pilecký, Luboš Novotný Tomáš Heller, Lukáš Sokol Fotograf: Šimon Jiráček Grafická sazba: Michal Polus Inzerce: inzerce@ekontech.cz

Vydavatel: Česká studentská unie Asociace studentů a absolventů Kamýcká 1067 Praha 6, 165 21 IČ: 22729283 www.CeSU.cz Číslo 9. Registrace: MK ČR E 20872 Ekontech.cz vychází 6x ročně v akademickém roce Náklad: 21 000 ks; náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC Termín distribuce: prosinec 2013 Další číslo vyjde v únoru 2014

1


2

Kariéra

Autor: Hana Petříková

Máte potenciál? Staňte se ČEZ Potentials! Pro mladé talenty, kteří chtějí najít své uplatnění na pozicích expertů, organizuje ČEZ již osmým rokem rozvojový trainee program ČEZ Potentials. Že nemáte technické vzdělání? Nevadí, zájem mají i o právníky a ekonomy. Rozhodli jsme se vás, čtenáře, do programu trochu zasvětit, ale jelikož googlit jistě všichni umíte a obecné informace si dokážete najít sami (kdyby náhodou ne – > www.kdejinde.cz), zeptali jsme se dvou současných trainees, Jany Dědečkové, absolventky Mezinárodního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze, a Miloslava Šípka, absolventa Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské na ČVUT, na pár otázek z jejich trainee života.

Ahoj Jano, ahoj Miloslave, zahřívací otázka. Měli jste nějakou praxi již při studiu? Jana: Ano, při posledních dvou letech studia jsem pracovala jako projektový manažer ve společnosti pořádající konference a tréninky. Taková práce byla skvělá škola do života, zvykla jsem si na nepravidelné pracovní vytížení a stresové situace. Předchozí pracovní zkušenost mi výrazně ulehčila první dny v práci.

propracovaný nábor techniků, které si vzhledem k jejich

Miloslav: Asi jako každý student jsem měl příležitostně

vzácnosti a nepostradatelnosti hýčká nejen trainee pro-

spoustu brigád a všemožných přivýdělků. Součástí mé vý-

gramem. Ekonomů je všude plno, takže mě mile překvapila

uky byla i praxe v  energetickém oboru. Za  nejpřínosnější

vypsaná pozice v útvaru Generálního ředitele v  ČEZ Kor-

považuji 14denní praxi na jaderné elektrárně Dukovany

porátní služby. Popis pozice „Specialista projektů a analýz“

a Letní univerzitu na jaderné elektrárně Temelín. Díky této

tomu odpovídal každým slovem.

praxi se mi podařilo nahlédnout do všech činností v jaderné

Miloslav: Největší motivací pro přihlášení do programu

elektrárně, jak technických, tak netechnických. V průběhu

ČEZ Potentials je příležitost poznat lidi a jejich práci na-

jsem se seznámil se spoustou zajímavých lidí, ale hlavně to

příč celou společností, což většina ostatních zaměstnanců

byl můj první odrazový můstek na cestě do skupiny ČEZ.

nedostane ani jednou za celou svou kariéru. Hlásil jsem se na pozici „Specialista pro jaderné palivo“. Důvodem bylo

Co vedlo k vašemu rozhodnutí se do programu přihlásit? Na jakou pozici jste se hlásili?

především uplatnění znalostí získaných při studiu, ale také touha pracovat v problematice, která mě baví.

Jana: Trainee program jsem si vybrala, protože umožňuje, elektráren, ale i setkat se s nejvyšším vedením. Trainee má

Jaké byly vaše osobní dojmy z výběrového řízení? Jak probíhalo?

navíc v plánu různé rozvojové akce a  zajímavá školení, to

Miloslav: Výběrové řízení na pozici ČEZ Potentials je čtyř-

je pro mě hodně důležité. Věděla jsem, že Skupina ČEZ má

kolové a skládá se mimo jiné například z psychodiagnostiky

jak poznat fungování firmy, tak se seznámit s provozem


3

www.EkonTech.cz | 9. číslo | prosinec 2013

„Největší motivací pro přihlášení do programu ČEZ Potentials je příležitost poznat lidi a jejich práci napříč celou společností, což většina ostatních zaměstnanců nedostane ani jednou za celou svou kariéru.“

světlí a pomohou. Zatím je vše nové a zajímavé, už se ale těším, až procesům více porozumím a moje práce přinese výsledky.

Jaká jsou vaše očekávání, co se týče kariéry ve Skupině ČEZ? Jana: Práce na projektech je hodně rozmanitá a myslím, že mě jen tak neomrzí. Pokud se mnou budou spokojeni, ráda po  skončení programu nastoupím na  pozici, kde jsem teď jako trainee. Miloslav: Do ČEZu jsem nastupoval s očekáváním stálého zaměstnání s možností dalšího karierního růstu. Za ten měsíc se toho moc nezměnilo. Po ukončení pozice ČEZ Poten-

nebo z Assessment centra (AC). Nejnáročnější je asi psycho-

tials bych rád zůstal na pozici Specialisty pro jaderné palivo

diagnostika a poté úspěšné zvládnutí AC. Velkou pomocí

a dále rozvíjel svou kariéru v tomto oboru.

v psychodiagnostice pro mě byla již výše zmíněná Letní

více v klidu, když něco podobného v minulosti zažil.

Máte nějaká doporučení pro čerstvé absolventy a studenty, kteří uvažují po ukončení studia na trainee pozici v rámci programu ČEZ Potentials nastoupit?

Jana: Jenom dodám, že je průběh výběrového řízení dobře

Jana: Absolventům bych doporučila, aby si nejdříve ujas-

komunikován, takže se na něj můžete dobře připravit.

nili, jakou práci chtějí v budoucnu dělat a jestli pro ni mají

V rámci AC se zpracovávají různé týmové úkoly a individu-

předpoklady. Na takovou práci budou s největší pravděpo-

ální práce zaměřené například na komunikaci, analytické

dobností vybráni a bude je opravdu bavit.

myšlení nebo angličtinu.

Miloslav: Pokud o programu alespoň trochu uvažujete,

univerzita Temelín, protože pro účast na ní je také nutné absolvovat určitou formu psychodiagnostiky. Ač je odlišná od  psychodiagnostiky na  trainee pozici, tak se člověk cítí

jděte do toho! Minimálně již samotné výběrové řízení vám

Co je náplní vaší práce? Co vám dělá největší potíže? A co vás nejvíc baví?

dá mnohem víc, než jakákoliv rada nebo článek, co si ně-

Miloslav: Hlavní náplní mojí práce je řešení palivových

Že jich moc není? To není pravda, stačí jen hledat. Samotný

kontraktů pro naše jaderné elektrárny. Do té doby, než

ČEZ nabízí studentům několik různých druhů stáží a uni-

jsem si to sám zkusil, jsem neměl představu, kolik práce se

verzit. Stačí jen proklikat webové stránky a přihlásit se. Tak

za jednou dodávkou jaderného paliva do elektrárny skrývá,

směle do toho!

a to jsem ještě neviděl všechno. Další mojí činností bude kontrola a směřování vývoje výpočetních kódů, které počítají „neutroniku“ a „termohydrauliku“ aktivní zóny jaderného reaktoru. Největší potíže byly asi během prvních dní, kdy jsem se potřeboval zorientovat na pracovišti. Naštěstí se mě moji noví kolegové ujali a byli mi velmi nápomocní. Nejlepší na mé práci je, že člověk nikdy neví, co ho přesně čeká, a nezapadne do stereotypu, ale naopak je od něj očekáváno tvůrčí myšlení a operativní řešení problémů. Jana: Zpracovávám různé analýzy a studie týkající se procesů ve společnosti ČEZ Korporátní služby a mám jedinečnou možnost přihlížet rozsáhlému projektu Transformace společnosti. Teď je pro mě asi nejtěžší porozumět fungování celé společnosti a Skupiny ČEZ. Kolegové jsou ale vstřícní, vše rádi vy-

kde přečtete. Využívejte možnosti, co jsou vám nabízeny.


4

Co nás zajímá

Autor: Tomáš Heller

Francouzský trh nevzkvétá, FČOK se ale daří Mezi studenty existuje mnoho zkreslených informací o obchodních komorách. I proto jsme se rozhodli uskutečnit rozhovor s  osobou nejpovolanější. Ředitel jedné z nich, pan Jaroslav Hubata-Vacek, nám představí Francouzsko-českou obchodní komoru (FČOK). O odlišnostech francouzského trhu od českého se dozvíte v tomto rozhovoru. Jaroslav Hubata-Vacek je úspěšný ředitel Francouzsko-

Jakou roli hraje EU?

-české obchodní komory. Obchodní komory mají velký

FČOK uskutečnila rozsáhlý průzkum mezi českými mana-

přínos pro národní a hospodářský rozvoj a přímou úměrou

žery o přínosu EU pro malé a střední podniky. Z průzkumu

korespondují s exportním a  importním potenciálem dané

vyplývá, že 48 % firem, které FČOK oslovila, se domnívá,

země. Pan ředitel Hubata-Vacek nám poskytl svůj čas a my

že je pro ně členství v EU přínosem. Jedna třetina dotazo-

jsme vám tak mohli zprostředkovat ucelený pohled na fun-

vaných odpověděla, že je členství nijak neovlivnilo a pro

gování a význam obchodních komor v České republice.

19 % je to spíše komplikace. Co se týče Eurozóny, pan Jaro-

Francouzský export v problémech Francouzská mentalita a  obchodní smýšlení se podle Jaroslava Hubaty-Vacka velmi liší od  českých zvyklostí. Dobrým příkladem jsou exportérské ambice. Příslušníci menších národů musejí být více otevření ke  světu. Toto úzce souvisí s obchodními zvyky. Malé státy musí tíhnout k větší obchodní průraznosti, aby byly vidět ve světě. Francouzi se i nadále domnívají, že jsou středobodem Evropy, a  v  obchodních sférách se tak i  vnímají. Podle tradiční francouzské obchodní mentality si myslí, že svět se musí zajímat o ně a každý, kdo by měl zájem s nimi obchodovat, musí umět i jejich jazyk. Francouzi asi zapomněli, že takto to už několik desítek let nefunguje a  svět už je mnohem otevřenější. „Malé a  střední francouzské firmy nemají tah na branku. Francouzi nejsou přirození exportéři. Jsou zahledění do  sebe a  nejdou do  světa – neumí to,“ okomentoval otevřenost Francie ředitel Hubata-Vacek. Také jsme podle něho vnímáni stále ještě jako součást východního bloku. Francie trpí deficitem obchodní bilance a  zatím všechny pokusy o jeho řešení přišly nazmar.

Speed business meeting pořádaný fčok


5

www.EkonTech.cz | 9. číslo | prosinec 2013

slav Hubata-Vacek dodal: „Českým malým a středním podnikům se do eurozóny nechce, v EU však vidí přínos pro své podnikání především ve volném pohybu.“ Z průzkumu také vyplynulo, že české firmy zatím váhají se vstupem na západní trhy, i  když představují dostupnější a  bezpečnější obchodní příležitosti, než například trhy zemí BRICS (Brazílie, Rusko, Čína, Indie a Jižní Afrika).

FČOK v číslech… Francouzsko-česká obchodní komora je právní subjekt, který vznikl v roce 1996. Pozoruhodné je, že se FČOK sama financuje a  je tedy 100% privátní. Sedmnáct let po  svém vzniku dosáhla obratu 20 milionů korun a  její síla a  vliv neustále stoupá. FČOK patří mezi pět největších obchodních komor v  České republice. Sdružuje přes 270 firem.

FČOK zajišťuje a pořádá mnoho zajímavých akcí. Členové

Dvě třetiny jsou francouzské filiálky, desítky jsou ryze

se mohou účastnit debatních obědů, konferencí a speed

české a dalšími jsou firmy mezinárodní. Mezi členy patří

business meetingů. Komora nezanedbává ani společenské

poradenské, právnické, ale i průmyslové firmy, jako je na-

a sportovní akce. FČOK pořádá zhruba 5 akcí do  měsíce,

příklad francouzsko-japonská TPCA.

debaty s politiky, Café du commerce, ale i různá kulturní představení. Kde jinde máte možnost si zahrát pétanque

Jak se stát členem a jaké to má výhody?

s obchodními řediteli nebo prožít gastronomický zážitek

Členství v obchodní komoře není jenom pro vyvolené.

s předními českými politiky a přitom si s nimi ještě poho-

Členy se mohou stát jak fyzické, tak i právnické osoby.

vořit o aktuálním dění?

Jak se dostat na francouzský trh? Skutečnými experty jsou profesionálové z FČOK. Od nás zde máte jenom nástin tří základních kroků, bez kterých se neobejdete. První krok: průzkum trhu Hlavním zaměřením i hlavním přínosem komory je spolupráce s podniky během vstupu na francouzský trh, ale i po něm. Zásadní je analýza trhu. Firma musí vědět, do jaké míry je cílové prostředí konkurenční, zajistit si dodavatele, subdodavatele a případně podle průzkumu zjistit, jaký výrobek či služba má reálnou šanci uspět. Druhý krok: vstup na trh Po řádném průzkumu trhu nastává fáze praktická, a to je vstup na trh. Právě v tuto chvíli je obchodní asistence nejcennější, ať už jde o jazykovou bariéru nebo o roky zkušeností, které zaměstnanci FČOK mají. Podniky zajisté ocení i různá školení, která ob-

chodní komora pořádá. Příprava zaměstnanců na francouzský trh, překonání kulturního šoku a obchodní zvyklosti spojené s odlišnou mentalitou potom nebudou takovou překážkou. Třetí krok: komunikace Zásadním aspektem pro úspěšné fungování podniku v zahraničí je správná komunikace. Komunikace s obchodními partnery, se zákazníky, případně s médii. FČOK si je této důležitosti dobře vědoma, a tak pomáhá svým klientům s tvorbou webových stránek a propagačních materiálů. Tím ale komunikace nekončí, spíše začíná. Pro dobré začlenění firmy na silný trh je potřeba se prezentovat před zákazníky a konkurencí. K tomu slouží veletrhy. Magická trojka: tisk – internet – veletrhy.


6

TĂŠma Ä?Ă­sla: nic nenĂ­ nemoĹžnĂŠ

Autor: JaromĂ­r Kaplan

BankovnĂ­ operace pĹ™es Facebook? ProÄ? ne‌ PĹ™edstavte si, Ĺže mĂĄte vĂ­ce bankovnĂ­ch ĂşÄ?tĹŻ nebo zrovna mÄ›nĂ­te banku, ale internetovĂŠ bankovnictvĂ­ mĂĄte jedno – stĂĄlĂŠ, nemÄ›nnĂŠ, zkrĂĄtka to, na kterĂŠ jste zvyklĂ­. Fantazie? MoĹžnĂĄ ne. IndickĂĄ banka Icici spouĹĄtĂ­ prĹŻlomovou aplikaci, internetovĂŠ bankovnictvĂ­ na Facebooku. Zaměřeno na mladĂŠ

musĂ­ vĹŻbec znĂĄt Ä?Ă­slo ĂşÄ?tu adresĂĄta. Je to jednoduchĂŠ, po-

Je jasnĂŠ, Ĺže indickĂĄ banka cĂ­lĂ­ tĂ­mto poÄ?inem hlavnÄ›

kud dotyÄ?nĂ˝ uŞívĂĄ taktĂŠĹž na Facebooku stejnou aplikaci,

na mladÊ lidi, kteří ve velkÊ větťině přes sociålní síż Face-

není třeba znåt jeho bankovní kontakty a převod peněz

book komunikují. Jednå se vlastně o úplně novou faceboo-

proběhne pouze za pomoci aplikace. Ostatně, kdyŞ si pí-

kovou aplikaci Pockets, kterĂĄ nabĂ­zĂ­ nejen bankovnĂ­ sluĹžby.

ťete se svými kamarådy na chatu, taky nepotřebujete znåt

Lze ji takÊ vyuŞít jako aplikaci na sledovåní skupinových

jejich adresu.

výdajů, dobíjení kreditu i během telefonovåní nebo například k rezervovåní lístků do kina i nåkupu letenek.

Vťechno jenom na Facebooku V prohlåťení banky se píťe, Şe Icici nabídne mladým uŞi-

Bez znalosti bankovnĂ­ho ĂşÄ?tu

vatelĹŻm sociĂĄlnĂ­ch sĂ­tĂ­ komplexnĂ­ aplikaci, kterĂĄ umoĹžnĂ­

PrimĂĄrnÄ› je ale aplikace urÄ?ena pro bankovnĂ­ operace.

mladým zåkazníkům, kteří tråví na sociålní síti mnoho

PrůlomovÊ je řeťení při odesílåní peněz, kdy uŞivatel ne-

Ä?asu, ĹĄirokou sadu transakcĂ­, aniĹž by museli odejĂ­t z jejich strĂĄnek. PĹ™iznejme si, Ĺže nĂĄm FB strĂĄnka běŞí nÄ›kde v pozadĂ­ (ne-li v popĹ™edĂ­ đ&#x;˜Š) skoro pořåd, a tak by bylo opravdu mnohem snazĹĄĂ­ pohodlnÄ› zaplatit z  facebookovĂŠho ĂşÄ?tu, neĹž se sloĹžitÄ› pĹ™ihlaĹĄovat za  pomoci klientskĂ˝ch identifikaÄ?nĂ­ch Ä?Ă­sel a hesel do internetovĂŠho bankovnictvĂ­.

JednoduchĂŠ ovlĂĄdĂĄnĂ­ Banka slibuje jednoduchĂŠ uĹživatelskĂŠ prostĹ™edĂ­, o kterĂŠm svÄ›dÄ?Ă­ takĂŠ registrace, ke kterĂŠ je nutnĂŠ mĂ­t kromÄ› ĂşÄ?tu na Facebooku jenom debetnĂ­ kartu a znĂĄt jejĂ­ PIN. Po zadĂĄnĂ­ kĂłdu z ověřovacĂ­ SMS mohou zĂĄkaznĂ­ci aplikaci uŞívat neomezenÄ›. Pro vÄ›tĹĄĂ­ zabezpeÄ?enĂ­ mĹŻĹže bĂ˝t karta registrovanĂĄ jen jednou. OpÄ›t vĂ­tÄ›zĂ­ jednoduchost, ŞådnĂŠ bÄ›hĂĄnĂ­ na poboÄ?ku kvĹŻli zavedenĂ­ internetovĂŠho bankovnictvĂ­, ŞådnĂŠ obĂĄlky s PINem a podobnĂŠ byrokratickĂŠ hlouposti. ProstÄ› vezmu kartu, sednu k  poÄ?Ă­taÄ?i a hotovo. Tak to mĂĄm rĂĄd‌


www.EkonTech.cz | 9. číslo | prosinec 2013

7

Hlasuj a vyhraj nadupaný iPad Mini s WiFi nebo

2 x 2500 Kč

www.TOPzamestnavatele.cz

Česká studentská unie (ČeSU) vyhlašuje volbu

TOP zaměstnavatele studentů vysokých škol pro akademický rok 2013/2014 Hlasuj i TY pro svého TOP zaměstnavatele a vyhraj. Hlasování probíhá od 1.října do 12. prosince 2013 na www.TOPzamestnavatele.cz Výherce bude o výhře informován emailem následující den po skončení hlasování.

www.TOPzamestnavatele.cz Hlavní partneři průzkumu

Partneři průzkumu

Odborný garant


8

Téma čísla: nic není nemožné

Autor: Hana Petříková

Martin Tesař – z fyzika precizním auditorem Vystudoval Fakultu jadernou a  fyzikálně inženýrskou na  ČVUT, obor fyzikální elektronika, a teď je z něj vedoucí partner auditního oddělení společnosti Deloitte. Martin Tesař je důkazem toho, že nic není nemožné. Příští rok to bude dvacet let, co přišel k auditu jak slepý k houslím, ale práce ho i po takové době stále baví. Pane Tesaři, první otázka je asi jasná. Jaká byla Vaše cesta z ČVUT do společnosti Deloitte?

Mluvíte tu o šesti letech. Jak dlouho u Vás nejčastěji zaměstnanci zůstávají?

Jednou, ke konci svého inženýrského studia, jsem se byl po-

To je hodně individuální. V rámci kariérního postupu v De-

dívat na veletrhu pracovních příležitostí. Proběhlo mnoho

loitte je podle mě několik zlomových období, kdy se člověk

krátkých rozhovorů se zástupci firem, ale nic nadějného

zamýšlí nad svojí budoucností a hodnotí minulost. Prv-

jsem nezaznamenal. Vrátil jsem se tedy na kolej a dál vele-

ním z nich je pozice Senior, kdy za sebou máte 3 – 4 roky

trh neřešil. Asi po dvou týdnech mi přišel dopis z Deloitte

a dokážete vést tým u  klienta, hodně pracujete, cestujete

s pozvánkou na pohovor. Ani jsem si nepamatoval, že bych

a stále studujete. Jde o  hodně vysilující období, a  proto

se s někým z  Deloitte bavil. Tenkrát měli sídlo nedaleko

i o  první vlnu občasných odchodů. Dalším je pozice ma-

od naší fakulty, tak jsem si řekl, že se tam půjdu na chvíli

nažera. V té době je člověk ve firmě tak 6–8 let, má už jistý

podívat. Odcházel jsem ve večerních hodinách s návrhem

skill set, cestuje téměř neustále a přibývá mu další a další

pracovní smlouvy v kapse. V té době jsem se hlásil na dok-

zodpovědnost. Poslední z těchto zlomových pozic je dle

torandské studium, které jsem kvůli práci „na rok“ přeru-

mého názoru senior manažer, který se rozhoduje, jestli

šil… příští rok to bude dvacet let.

chce ve firmě zůstat dlouhodobě a stát se třeba partnerem nebo ředitelem, nebo jestli se už z pohledu získaných zku-

To je opravdu dlouhá doba, baví Vás to ještě?

šeností nemá kam dál posouvat a odejde.

Těch dvacet let vám bude znít stereotypně, ale mně přive Washingtonu, práce na  projektu v  Srbsku, časté cesty

To zní hodně náročně. Jak to noví zaměstnanci zvládají?

do Polska, na Slovensko.

Pro spoustu lidí je to první reálné zaměstnání, což je obrov-

šlo, jako bych pracoval pro různé zaměstnavatele. Dva roky

ský rozdíl v porovnání s brigádou při studiu, která vám sice

Také jste určitě prošel nějakým kariérním postupem. Jak má vlastně Vaše společnost nastavené podmínky pro kariérní postup?

umožní mít hezké kapesné, ale prioritou číslo jedna je stále

První rok jsem byl asistentem auditora a potom jsem kla-

nejvíce projeví důvod, proč k nám člověk nastoupil. Jestli

sicky stoupal až na současnou pozici vedoucího partnera

za cílem vydělat si nebo se něco naučit. Ti druzí zvládají

v auditním oddělení. Každý půlrok pořádáme hodnotící

dobře, první zmíněná skupina mívá problémy.

škola. Nejdříve člověka nabíjí obrovské nadšení z toho, že byl vůbec na pozici přijat. Později, když nadšení opadne, se

meetingy, kde všichni dostáváme zpětnou vazbu. V příjistý. Z  pozice asistenta na  pozici manažera se každý

Vaše pracovní doba musí být dost proměnlivá. Jak se mění v průběhu roku?

schopný člověk dostane za zhruba šest let.

Práce v jakékoliv servisní firmě není o osmihodinové pra-

padě, že plníte své povinnosti dobře, je kariérní postup


9

www.EkonTech.cz | 9. číslo | prosinec 2013

covní době. Často slýchám „přesně takovou práci hledám“, ale mnoho lidí neví, co říká. Sejdou se vám třeba dva různé projekty se stejnými deadliny, některý den musíte být v práci do  večera, něco udělat o  víkendu atd. Není to ale tak, že by byl člověk permanentně v práci, je to nárazové. Množství práce v  jednotlivých měsících je každým rokem přibližně stejné a je důležité se podle toho zařídit. V lednu, únoru, březnu i  dubnu je vždy práce hodně, takže člověk dopředu ví, že nemá cenu si plánovat týdenní dovolenou, protože by na  ni stejně nemohl jet. Naopak v  létě není těžké si domluvit volno třeba i na měsíc a procestovat pořádný kus světa.

Zvládáte nějak přiměřeně zkombinovat Váš osobní život s prací? Aneb co Vaše work-life balance? Mám dvě děti, mám své koníčky, a  tak dále, takže moje práce s  osobním životem určitě dohromady jde. Ano, kolikrát se rodina uloží ke spánku a já ještě zapínám počítač a něco dělám, ale rozhodně to není tak, že bych u toho sakroval. Žádné negativní emoce.

Tím chcete říci, že se i po těch téměř 20 letech ve firmě stále učíte? Audit má nálepku práce, kde jde jenom o razítko, kontrolování faktur, zda je na nich datum, částka atd. – ano, to vše se v  auditu kontroluje – ale zároveň je nutné porozumět byznysu klienta. Nikdy nedojdete do  stavu „všechno vím, všechno znám“.

Co je podle Vás na auditu nejsložitější? Musíte umět porozumět drobnému detailu, ale také se

i rozhled a umění zachovat si v každé situaci zdravý selský

ve stejnou chvíli posunout do nadmořské výšky 8 000 me-

rozum.

trů a vidět firmu shora. Musíte se umět bavit o detailním technickém problému s účetními a ve stejný okamžik umět pomoci rozhodnout o strategii a budoucnosti firmy.

Stále častěji slýchám důraz na týmovou spolupráci… Jistě, protože ať už ve velké čtyřce děláte cokoliv, jste téměř

Studenty bude jistě zajímat, jaká je Vaše představa ideálního kandidáta na pozici asistent auditora?

vždy členem nějakého týmu.

Ideální kandidát se nebojí zakousnout do problémů a si-

Ve Vašem výčtu jste nezmínil žádné odborné znalosti, je to proto, že nejsou důležité?

tuací, které dřív neřešil, má drive, chce něčeho dosáhnout,

Na začátku po  člověku nechceme, aby dokonale ovládal

nebojí se učit a dokáže spolupracovat v rámci týmu i s kli-

účetnictví a ekonomii. Účetnictví není úplně raketová

entem. Musí se dokázat efektivně dostat z bodu A do bodu

věda, je to jen o pochopení základních principů. Hlavní je

B bez ohledu na to, kolik mu to zabere času. Důležitý je

mít chuť se vše rychle doučit, to mějte vždy na paměti.


10

Co nás zajímá

Autor: Simona Vorlová

EYE pro mladé podnikatele Program Erasmus pro mladé podnikatele (Erasmus for Young Entrepreneurs, EYE) je program Evropské komise, který pomáhá začínajícím podnikatelům získat znalosti a dovednosti potřebné k rozjezdu a současně k úspěšnému provozování malého podniku. V  rámci tohoto programu mají podnikatelé možnost se setkat a  učit se od  úspěšných a  zkušených podnikatelů v zahraničí. Nejde o Erasmus v rámci Programu celoživotního učení Klasický Erasmus, který většina z tuzemských studentů zná, spadá pod Program celoživotního učení (je jedním z jeho subprogramů) řízený Generálním ředitelstvím pro vzdělání a kulturu (Directorate-General for Education and Culture) oproti tomu Erasmus pro začínající podnikatele je samostatný program řízený Generálním ředitelstvím pro podnikání a průmysl (Directorate-General for Enterprise and Industry).

Blíže nás s tímto projektem seznámí manažer projektu Jakub Škába z Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR).

V čem spočívá Vaše pomoc? Podpora mladých podnikatelů je jednou z našich základních priorit. Jakožto odezvu na  neustále klesající počty nových podnikatelů jsme v tomto roce rozjeli projekt nazvaný Young Business – Svou cestou, www.svou-cestou.cz, jehož účelem je všestranná podpora právě podnikání mladých. Erasmus pro mladé začínající podnikatele, o kterém konkrétně bude řeč, je jedním z jeho důležitých stavebních prvků. Od počátku února tohoto roku je celý proces zapojení se do  programu Erasmus pro mladé v  ČR, pro nové žada-


11

www.EkonTech.cz | 9. Ä?Ă­slo | prosinec 2013

tele, daleko jednoduĹĄĹĄĂ­. V ČeskĂŠ republice totiĹž vznikla 3  novĂĄ kontaktnĂ­ mĂ­sta, kterĂĄ poskytujĂ­ zĂĄjemcĹŻm přímou podporu tak říkajĂ­c „na  mĂ­stě“. Pozici nejvĂ˝znamnÄ›jĹĄĂ­ho kontaktnĂ­ho mĂ­sta z  hlediska celkovĂŠ velikosti finanÄ?nĂ­ch prostĹ™edkĹŻ pro podporu zaÄ?Ă­najĂ­cĂ­ch podnikatelĹŻ zĂ­skala AMSP ÄŒR. DĂ­ky tĂŠto skuteÄ?nosti budou mĂ­t v  nĂĄsledujĂ­cĂ­ch 2 letech zhruba dvÄ› desĂ­tky zaÄ?Ă­najĂ­cĂ­ch podnikatelĹŻ moĹžnost nabĂ˝t novĂ˝ch zkuĹĄenostĂ­ od hostitelskĂ˝ch podnikatelĹŻ, kteří provozujĂ­ malĂŠ a stĹ™ednĂ­ podniky v jinĂ˝ch zemĂ­ch Evropy.

Pro koho je program urÄ?en a co je podmĂ­nkou pro vstup do programu? Program EYE je obecnÄ› urÄ?en vĹĄem lidem bez rozdĂ­lu, nicmĂŠnÄ› pro zapojenĂ­ se do  nÄ›j musĂ­ dotyÄ?nĂ˝ disponopodnikat chce, anebo jiĹž dokonce svĹŻj vlastnĂ­ business

Måte poznatky, o kterÊ podniky se ŞadatelÊ nejvíce zajímají?

rozjel (jeho zkuťenosti s vedením vlastního podniku vťak

Je nesmírně důleŞitÊ si uvědomit, Şe v případě programu

nejsou delťí neŞ 36 měsíců). Tito lidÊ mají moŞnost za-

EYE se nejednå o zprostředkovåní klasických vnitropod-

Şådat si o grant na financovĂĄnĂ­ jejich pobytu v zahraniÄ?Ă­

nikovĂ˝ch ståŞí, ale jde Ä?istÄ› o vzĂĄjemnĂ˝ B2B vztah mla-

prostřednictvím aplikace na internetových strånkåch

dĂŠho zaÄ?Ă­najĂ­cĂ­ho podnikatele s podnikatelem hostitel-

www.erasmus-entrepreneurs.eu, pĹ™iÄ?emĹž musĂ­ srozumi-

ským, zkuťeným. Nejde tady ani tak o to, do  jakÊ firmy

telnÄ› prezentovat dĹŻvody, proÄ? se programu chtÄ›jĂ­ zĂş-

nĂĄĹĄ zaÄ?Ă­najĂ­cĂ­ podnikatel jede, jako spĂ­ĹĄe o to, ke  komu

Ä?astnit, pĹ™edloĹžit kompletnĂ­ podnikatelskĂ˝ zĂĄmÄ›r a svĹŻj

jede – ke kterÊmu konkrÊtnímu, zkuťenÊmu, úspěťnÊmu

Şivotopis. Jedinými limitujícími faktory jsou: věkovÊ

podnikateli – mentorovi.

vat svĂ˝m vlastnĂ­m podnikatelskĂ˝m zĂĄmÄ›rem – buÄ? zaÄ?Ă­t

omezenĂ­ – optimĂĄlnÄ› 18+ a trvalĂ˝ pobyt v nÄ›kterĂŠ ze zemĂ­ stinace a pohybuje se od 530 do 1.100 EUR. Do zahraniÄ?Ă­

Jak dlouho jiŞ program existuje a kdo ho financuje?

je moŞnÊ vyjet na minimålně jeden měsíc a horní hranicí

V souÄ?asnĂŠ dobÄ› probĂ­hĂĄ v EvropÄ› 5. cyklus, program tedy

dĂŠlky pobytu je pĹŻl roku.

běŞí jiŞ påtým rokem. Předpoklådåme, Şe budeme během

EU28. MÄ›sĂ­Ä?nĂ­ výťe příspÄ›vku se pak liĹĄĂ­ podle cĂ­lovĂŠ de-

dvou let schopni vyslat zhruba dvÄ› desĂ­tky zaÄ?Ă­najĂ­cĂ­ch

JakĂĄ je ĹĄance, Ĺže zĂĄjemce grant zĂ­skĂĄ?

podnikatelĹŻ „na zkuĹĄenou“ do zahraniÄ?Ă­. Program je finan-

Šance je doposud poměrně velkå. Ståle disponujeme gran-

covån Evropskou komisí, konkrÊtně se jednå o opatření fi-

tovĂ˝mi finanÄ?nĂ­mi prostĹ™edky, nevĂĄhejte a hlaste se  đ&#x;˜Š.

nancovanÊ Generålním ředitelstvím pro podniky a průmysl.

O úspÄ›chu Şådosti v  tĂŠto chvĂ­li rozhoduje pou ze kvalita pĹ™edloĹženĂŠho business plĂĄnu a  skuteÄ?nĂĄ motivace zaÄ?Ă­t s podnikĂĄnĂ­m.

Najdete na zĂĄvÄ›r z praxe nÄ›jakou zajĂ­mavou perliÄ?ku? Takovou neÄ?ekanou zajĂ­mavostĂ­ je, Ĺže prvnĂ­m naĹĄĂ­m

KterÊ země jsou mezi tuzemskými zåjemci nejoblíbenějťí?

schvåleným podnikatelem, kterÊho jsme vyslali na zkuťe-

Destinace jsou různorodÊ. Obecně vťak lze říci, Şe poptåvka

podnikatelĂŠ, styÄ?te se!!! đ&#x;˜Š NetrpÄ›livÄ› Ä?ekĂĄme i na  vaĹĄe

směřuje převåŞně do zåpadních vyspělých ekonomik.

zajímavÊ podnikatelskÊ zåměry.

nou do Belgie, byl Ital ĹžijĂ­cĂ­ dlouhodobÄ› v ČR. ÄŒeĹĄtĂ­ mladĂ­


12

Téma čísla: nic není nemožné

Autor: Karel Nohava

Jsme ve vesmíru sami? Jak píše Douglas Adams v knize Stopařův průvodce po Galaxii: „Vesmír je velký. Fakt velký. Ani byste nevěřili, jak hrozně moc úžasně velký je.“ Má pravdu. Vesmír je mnohem větší než lidská představivost. Zkuste se někdy v noci podívat na oblohu a uvolněte mysl.

jednotku světelný rok, je to pohodlnější než všechno přepočí-

Každá bílá tečka na nebi reprezentuje hvězdu vzdálenou ti-

távat na km. Můžeme tedy vidět světlo, které k nám za těch 14

síce světelných let daleko. Když foton světla opouštěl nej-

miliard let stihlo doletět. Takže vidíme objekty pouze v okruhu

bližší hvězdu a začal svoji cestu na planetu Zemi, aby dnes

14 miliard světelných let od Země? Ne, vidíme dál.

zazářil na vaší sítnici v  oku, u  nás se psal rok 2009. To by ještě šlo, ale co galaxie? Díky světoznámému teleskopu

Vesmír se totiž rozpíná. Je to vědecky dokázáno a známe

Hubble je můžeme pozorovat, ale mají to sem podstatně

i rychlost rozpínání (asi 75 km/s na  jeden Megaparsek

dál. Jejich světlo sem letí miliony světelných let. Víte, co

[1 Mpc=3,2*1000000 světelného roku]). To je na  vesmírné

tu bylo před takovou dobou? Doba kamenná. Vaši předci si

poměry dost malé číslo, ale vesmír je tu taky hodně dlouho.

hráli s pazourkem a lovili mamuty. Ale i naše sousední gala-

Hvězda, ze které k nám světlo letělo 14 miliard let, je od nás

xie jsou pořád blízko. To, co jsme schopni (teoreticky) z naší

nyní vzdálená ve skutečnosti asi 46 miliard světelných let

planety vidět, je mnohem větší okruh hvězd.

(v té době tam ještě žádné hvězdy nebyly, ale jen pro představu). To je tedy poloměr našeho pozorovatelného vesmíru.

Nejdřív si musíme ale říci, co všechno lze započítat. Vesmír

Představte si kouli kolem naší planety s poloměrem 46 mili-

je starý přibližně 14 miliard let. Takže můžeme vidět objekty,

ard světelných let. To je náš „observable universe“.

které jsou maximálně 14 miliard let staré. Světlo ve vakuu uletí plus mínus 300  000 km/s. Vynásobte to 60x do  minuty, 60x do hodiny, 24x do dne a 365x do roku. Takovou vzdálenost uletí světlo za  rok. Skoro 10 bilionů kilometrů. Proto používáme

Galaxie v Andromedě je spirální galaxie vzdálená přibližně 2,5 milionu světelných let od Země v souhvězdí Andromedy

Celý článek naleznete zde:


www.EkonTech.cz | 9. číslo | prosinec 2013

Hlasování o titul

MISS Studentka České republiky

začalo Nejkrásnější studentky z celé České republiky na jednom místě

www.MissStudentka.cz Hlasuj pro svou favoritku! Pořadatel

Pod záštitou

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Podporovatelé

13


14

Školství

Autor: Jaromír Kaplan

Jak drahé je studium? Studovat v zahraničí je snem mnohých studentů, ale ne všem se ho podaří splnit. Důležitým předpokladem, kromě znalosti řeči a studované problematiky, je otázka financí. Studie banky HSBC ukázala, že nejdražšími zeměmi pro studium jsou anglofonní státy jako Austrálie, Británie nebo Spojené státy. Jak jsou na tom další země? Na peníze se pozapomnělo Nedávno proběhl velký průzkum National Student Survey (NSS), v němž odpovídalo 304 tisíc studentů z Velké Británie, a  který dopadl pro tamní univerzity skvěle. Studenti si pochvalovali studijní programy i učitele. Co však v průzkumu nepadlo, byla otázka financí. Právě Velká Británie patří k nejdražším zemím na světě, co se týká studia. Jde o  faktor, který sice většinou nemusí studenta trápit, ale o to víc se o něj budou zajímat rodiče nebo jiní sponzoři, kteří zatáhnou účet. tisíc dolarů (tj. kolem 750 tisíc Kč). Nejde tu jen o školné,

Studijní rok za čtvrt milionu

které je v Austrálii rekordní, ale banka v průzkumu zapo-

Podle propočtů banky HBSC je nejdražší studium u proti-

čítala i náklady na  bydlení a  žití celkově. A  právě v  této

nožců. Průměrný studijní rok v Austrálii vyjde zhruba na 38

oblasti Austrálie porazila další v pořadí – USA a  Spojené

Tabulka nákladů za studijní rok (v USD) školné

život

celkem

Kč k 17. 11. 2013

Austrálie

25 375

13 140

38 516

776 868

USA

25 226

10 479

35 705

720 170

Velká Británie

19 291

11 034

30 325

611 655

Spojené arabské emiráty

21 371

6 004

27 375

552 154

Kanada

18 474

7 537

26 011

524 642

Singapur

14 885

9 363

24 248

489 082

Hong Kong

13 182

9 261

22 443

452 675

Japonsko

6 522

12 642

19 164

386 538

Rusko

3 131

6 310

9 441

190 425

Čína

3 983

4 783

8 766

176 810

Tchaj-wan

3 270

4 987

8 257

166 544

Španělsko

1 002

6 004

7 006

141 311

635

5 650

6 285

126 768

Německo


15

www.EkonTech.cz | 9. číslo | prosinec 2013

království. Běžný student u „protinožců“ potřebuje k  ži-

Drahé Tokio

votu asi 13 tisíc dolarů, což je světově nejvíce, druhé je

Opačným případem než jsou Emiráty je Japonsko, školné

Japonsko, jež vyžaduje 12,6 tisíce. Japonsko však snižuje

je poměrně nízké, oproti anglicky mluvícím zemím (i když

náklady nižším školným.

pořád desetkrát vyšší než v Německu…), ale náklady na život zde atakují i nejdražší Austrálii. Není divu, za nájemné

Extrémní rozdíl

malého tokijského studentského pokojíčku zaplatíte víc,

Studie samozřejmě nezjišťovala náklady na studium po ce-

než za pražský 4+1 v novostavbě.

lém světě, ale vybrala třináct zemí. Pro představu nákladů je to dostačující. Na první pohled je zarážející přímo ex-

V zahraničním studiu je budoucnost

trémní rozdíl mezi Austrálií a Německem, které se umístilo

I přes vysoké náklady se bezpochyby mezinárodní studium

na chvostu tabulky. Školné v Německu je až čtyřicetkrát (!)

vyplatí. Se stále náročnějšími zaměstnavateli, kteří vyža-

nižší než u protinožců, náklady na  život pak třikrát menší.

dují odbornou znalost, jazykovou vybavenost i globální

Cenově přijatelné je studium ve Španělsku nebo v Číně. Za-

přehled, očekáváme, že chuť na mezinárodní vzdělání

jímavý údaj je u jediného arabského státu v průzkumu, Spo-

bude dále růst. Průměrné školné spočetli experti podle de-

jené arabské emiráty sice na první pohled odrazují velkým

seti největších univerzit v dané zemi, životní náklady brali

školným, ale náklady na život pak jsou daleko menší a taková

z údajů Global Higher Education Rankings.

zkušenost studia v muslimské zemi může být zajímavá.


16

Kariéra

Autor: Hana Petříková

Ředitel společnosti netdevelo Petr Svoboda: základem úspěchu je dobrý kolektiv Petr Svoboda ve svých 26 letech úspěšně vede společnost netdevelo s.r.o., která na  své platformě ShopSys tvoří e-shopy. Petr svou firmu začal budovat před deseti lety jako středoškolský student. Dnes společnost patří mezi přední tvůrce středních a větších e-shopů na míru. Jaké byly Vaše začátky v podnikání? Co pro Vás bylo hnacím motorem?

vděčný za nasazení a loajalitu. Problémy nás také donutily

Od 14 let jsem působil jako freelancer programátor nají-

tivně tvořit střední a větší e-shopy na míru. Proto jsme šli

maný různými společnostmi. V 16 letech mne poptali dva

proti tehdejšímu proudu a malé pronájmové e-shopy pře-

klienti s žádostí o tvorbu e-shopu. Díky tomu vznikl nápad

stali nabízet. Taky jsme se shodli na budování týmu lidí,

vytvořit software ShopSys a opakovaně jej prodávat.

kteří si osobnostně sedí a tvoří skvělou partu.

zamyslet se, co opravdu chceme dále dělat. Baví nás krea-

Kde jste se vlastně naučil programovat? Učil jsem se jako samouk. Počítač jsem dostal od rodičů ve 13 letech, ale hry mne brzy přestaly bavit. Chtěl jsem jít hlouběji a toužil vytvářet samotné aplikace. Kamarád Petr (už léta u  nás pracuje) mě inspiroval tvorbou webových stránek a  u  toho jsem zůstal. Vzpomínám si, že na  knihy o  programování mi půjčila peníze moje sestra Martina. Vždy jí za to budu vděčný.

Dokázal byste tenkrát rozjet byznys i bez přátel?

„Vzpomínám si, že na knihy o programování mi půjčila peníze moje sestra Martina. Vždy jí za to budu vděčný.“

Asi nedokázal. V začátcích pro mne pracovali kamarádi ze školy a často spíš pro zábavu než za odměnu. Naše podnitože jsme dnes firma s 35 zaměstnanci, stále lpíme na ne-

Jak moc je prostředí ve Vašem oboru konkurenční?

tradiční přátelské atmosféře a aplikaci některých principů

Prostředí je nyní velmi konkurenční. Před deseti lety bylo

tzv. svobodných firem.

asi 15 firem tvořících e-shopy. Dnes je jich možná stovka.

kání bylo hodně postaveno na kamarádských vztazích. Přes-

Jsme však velmi specializovaní a v našem segmentu tvorby

Zažil jste v pracovním životě nějakou krizi, kdy jste měl chuť všeho nechat?

e-shopů na míru máme okolo 5 blízkých konkurentů. Konkurence si vážíme, protože nás posouvá dopředu.

Ano, zažil, a není to tak dávno. V polovině roku 2011 jsme měli finanční problémy. Bylo to těžké pro všechny zaměstnance i naše rodiny. Všem kolegům, kteří si tím prošli, jsem

Jak se vymaňujete z řad Vašich konkurentů a co je podle Vás klíčem k úspěchu?


17

www.EkonTech.cz | 9. číslo | prosinec 2013

kuze zabere zhruba měsíc. Poté e-shop obvykle 2-4 měsíce společně tvoříme. Naši zákazníci jsou však stále zkušenější obchodníci, kteří znají realitu. Poptávky nám tedy chodí průběžně celý rok s menším tlakem na termín a větším tlakem na kvalitu.

Jak si představujete další vývoj počtu zaměstnanců? Jsou mezi zaměstnanci i ženy? Společnost netdevelo s.r.o. má okolo 35 zaměstnanců na  plné či částečné úvazky a  zhruba desítku externistů. Všichni pracují na  ShopSys projektech.

Chceme růst

velmi opatrně. Už jsme zažili doby skokového zvyšování velikosti týmu. Pak je však těžké ohlídat tempo růstu kvality. Žen máme v kolektivu čím dál více a  doporučuji to každé IT firmě. Ženy mají pro firmu kouzlo, které neumím popsat. Rozjasňují kolektiv, a tím i náladu celé firmy. Ženy u nás pracují na pozicích projektových konzultantek, tesNejsme další firma typu „uděláme vám jakékoliv webovky“.

terek a asistentek. Na programátorky jsme doposud bohu-

Striktně si držíme svou koncepci tvorby prodejních aplikací

žel moc nenarazili.

na míru. Na naší platformě ShopSys tvoříme pouze e-shopy

soustředění na neustálé postupné zvyšování kvality, efek-

Mají studenti a absolventi šanci na zaměstnání ve Vaší společnosti? Co nabízí Vaše firma zaměstnancům?

tivity a know-how. Klíčem k úspěchu je rozhodně i vnitřně

Zaměstnáváme velký počet absolventů a studentů posled-

motivovaný kolektiv.

ních ročníků vysokých škol. Nové kolegy hodně naučíme.

a B2B systémy. Pokorně odmítáme poptávky, které do této koncepce nezapadají. Jen díky tomu totiž dokážeme udržet

Jsme přísní v požadavcích na  zodpovědnost. Studentům

Existují nějaké trendy ve tvorbě e-shopů nebo sázíte na originalitu? Kde a jak se inspirujete?

také nabízíme krátkodobé i dlouhodobé praxe. Netdevelo

Bude to znít jako klišé, ale snažíme se hlavně naslouchat

tradiční přístup k zaměstnancům. Zaměstnanci dostávají

zákazníkům. Náš typický zákazník již provozuje úspěšně

každý den ovoce, mohou se odreagovat u stolního fot-

e-shop a chce povýšit na  kvalitnější platformu. Když tedy

bálku, nepracují v open-space kancelářích, každý měsíc

tvoříme e-shop, nasloucháme jeho potřebám a připojujeme

se potkávají s ředitelem na  prezentaci událostí a  dobro-

naši zkušenost sesbíranou od pěti stovek úspěšných ob-

volně se mohou účastnit různých kreativních projektů. To

chodníků. Inspirujeme se také poměrně hodně u předních

nás odlišuje od „corporate-styled“ organizací. Na druhou

zahraničních e-shopů různých oborů. Zákazníkům roz-

stranu samozřejmě očekáváme zodpovědný a férový pří-

mlouváme inspiraci u jejich českých či slovenských konku-

stup k práci i kolegům.

hodně sází na zajímavost práce, netradiční kolektiv a ne-

rentů. Naopak, sázíme právě na odlišnost jejich obchodů.

Existují nějaké zajímavosti či anomálie ve vývoji zájmu o Vaše e-shopy?

Máte nějaké konkrétní cíle, kterých byste chtěl v budoucnu dosáhnout? Přeji si, abychom byli stále více flexibilním, kvalitním a kre-

Dříve se nám nejvíce zákazníků ozývalo vždy v září / říjnu

ativním tvůrcem e-shopových řešení pro úspěšné interne-

s cílem vytvořit e-shop, který bude prodávat na  Vánoce.

tové prodejce. A toto přání nemá cílovou čáru, pracujeme

Chce-li však zákazník kvalitní a ne improvizované řešení,

na tom průběžně a  nadále budeme. A  samozřejmě si také

není to reálné. Pouze samotná analýza řešení, analýza na-

přeji, aby to celý náš kolektiv nadále bavilo. Jedině tak do-

pojení na informační systém, následná specifikace a  dis-

kážeme dát do naší práce to nejlepší, co v nás je.


18

Téma čísla: nic není nemožné

Autor: Simona Vorlová

Chytrá domácnost Moderní technologie nám umožňují žít opět o něco pohodlněji a zažít tak novou definici lenosti. Není problém ovládat celý dům jedním telefonem. Právě jste skončili v práci, domů to máte dvacet minut. Se-

radiátorů je samozřejmost. Zapínání zásuvek na dálku je

dáte do auta a  vytáhnete chytrý telefon. Zapnete aplikaci

taky šikovné, aby se vám stihla uvařit káva, než dojedete

a řeknete: „Jedu domů.“ Aplikace pozná, co jste řekli, a za-

domů. Venkovní rolety na oknech se budou ovládat table-

čne vykonávat předdefinované úkoly. Přijíždíte domů, máte

tem. Bezpečnostní systém je nutnost. Kameru si umístíte

vytemperované pokoje na 22 stupňů Celsia, hraje rádio

ke vchodu a  do  místností s  okny. Ideálně to chce rovnou

a po bytě voní čerstvě uvařená káva. Stačí dvě slova a byt se

i ovládání vchodových dveří, abyste mohli vpouštět ná-

připraví na příchod pána.

vštěvy z kanape.

Zní to jako sci-fi, vskutku. Nicméně je to velmi reálné a do-

A když už jsme v  tom, tak by se taky nechalo udělat vše

stupné pro kohokoliv, kdo zrovna netrpí nouzí. Tato móda

na hlasové ovládání. Předdefinovat různé úkoly na hlasový

se rozrůstá i k  nám do  Evropy a  láká svojí pohodlností.

pokyn, třeba „jedu domů“, nebo „jdu spát.“ A taky tak ne-

Všechna zmíněná kouzla obstará chytrá krabička, která je

máte rádi, když si v jednom pokoji pustíte hudbu, odskočíte

zabudovaná někde hluboko v útrobách domu. Na instalaci

do vedlejší místnosti a tam je ticho? Já z toho lezu po stropě.

se specializují různé firmy a cenově se pohybují ve velkých

Takže dáme do každého pokoje repro a čidla pohybu budou

rozmezích. Výsledek pak vypadá dokonale. Jeden tablet,

pouštět hudbu tam, kde někdo je. Hudební knihovna by také

který ovládá vše, co chcete. Stačí mít přístup k Wi-Fi a kom-

mohla být na hlasové ovládání.

patibilitu s aplikací od výrobce. Jedna aplikace na ovládání celého domu. A co všechno se s ní dá zařídit? Možností je

Líbil se vám Iron Man? Vzpomínáte, jak si s ním jeho dům

opravdu mnoho, záleží na vaší fantazii a  tloušťce peně-

(Jarvis) povídal? To by snad nebylo tak těžké vyrobit. Sta-

ženky. Zkusme si tedy navrhnout řešení pro dům.

čilo by mít v každém pokoji mikrofon a naučit ho odpovídat na  různé pokyny. Když může být v  jablečných telefo-

Řekněme, že jste právě vyhráli v loterii nebo udělali

nech Siri, my můžeme mít Jarvise. To je pouze o schopnosti

banku. Stavíte si dům a můžete vymýšlet, co chcete. Za-

programátorů. Propojení tohoto systému s internetem, kde

čneme s ovládáním světel ve všech místnostech, buď indi-

si může zjišťovat odpovědi na položené dotazy, bude klí-

viduálním zhasínáním přes tablet nebo přes čidla pohybu.

čové. Ve finále by se mohl naučit odpovědi na otázky: „Jak

Taky by se hodila regulace intenzity světla. Ovládání všech

je venku? Mám si vzít deštník?“ nebo „V kolik hodin dávají zprávy?“ Apple to dokázal dostat do telefonu, nemožné to tedy není. Když si pak ještě najdete dabéra, který by namluvil předem napsané odpovědi, můžete se svým domem komunikovat. Nebudete moct vést filozofické debaty, ale odpověděl by na hodně dotazů. Samozřejmě, že se bez takových vymožeností dá žít, jde jen o frajeřinky. Pouze jsem chtěl shrnout, co všechno se dnes dá zařídit, když má člověk bujarou fantazii a  neomezený rozpočet. V současné době by realizace trvala dlouho a účet by byl tučný. Ale dávám tomu tak dvacet let a budete s vaším domem mluvit i vy.


www.EkonTech.cz | 9. číslo | prosinec 2013

19


20

Téma čísla: nic není nemožné

Autor: David Busta

Jaderný donut Magnetické pole silnější 100 000 krát, než je to zemské. 150 000 000 °C – doslova Slunce v rouře. Na Mars za 30 dní. Palivo navždy. To jsou jen některé parametry, které charakterizují jadernou fúzi a  zejména pak projekt ITER. Člověk – produkt termojaderné fúze?

Češi opět u toho

Na začátku letošního roku se podařil českým vědcům velký

Termojaderná fúze tak stojí na principu slučovaní lehčích

úspěch, když dokázali ono čtvrté skupenství hmoty „dostat“

prvků v těžší, v  případě současných jaderných reaktorů

do tzv. H-modu. Toto čtvrté skupenství hmoty mimo jiné

se děje naopak. Jako palivo se používá deuterium, které

tvoří 99 % veškeré hmoty ve vesmíru. Díky jaderné fúzi září

je možné získat z vody, a tritium, které se získává z lithia.

hvězdy. K tomu, aby došlo k zažehnutí jaderné fúze, je však

To činí termojadernou fúzi jako prakticky nevyčerpatelný

třeba především pořádné horko a také tlak. Jsou hvězdy,

zdroj energie. Vědci z pražského experimentálního zaří-

které tyto podmínky nesplnily, jaderná fúze se nezažehla

zení na výzkum plazmatu, tokamaku COMPASS, vedeni

a skončily jako tzv. hnědí trpaslíci. Není však pravda, že by

doktorem Radomírem Pánkem, se teď tomuto vysněnému

v nich termonukleární reakce neprobíhaly vůbec, ale tlak

cíli přiblížili. Jak již bylo zmíněno na začátku, plazma do-

a teplota nestačí k tomu, aby došlo k přeměně vodíku v he-

sáhlo H-modu, což znamená vysoký stav udržení plazmatu,

lium. Hnědý trpaslík je těleso, které se ocitlo na rozhraní

který je potřebný k tomu, aby mohla být produkována ener-

mezi hvězdou a planetou. Termonukleární reakce, jež pro-

gie. Tokamak ITER stavěný na jihu Francie by měl v tomto

bíhají ve hvězdách, vedou k  vytváření těžších prvků. A  to

módu pracovat standardně. Tohoto udržení plazmatu se

do té doby, dokud je hvězda schopna vyvinout dostatečný tlak a  teplotu k  dalšímu spalování. Pokud hvězda vyčerpá palivo, může vybuchnout jako supernova a veškerý materiál rozmetá do vesmíru. Hmota, z které jsme složeni, pochází z hvězd – každý atom v našem těle. Například všechen vápník v našich kostech a všechno železo v hemoglobinu byly syntetizovány při explozi supernov před miliardami let.

„Cílem je co nejlépe izolovat plazma pohromadě, aby se nedotýkalo stěn reaktoru. Uvnitř plazmatu je třeba dosáhnout teploty 150 mil. stupňů Celsia a na okraji plazmatu pak musí být teplota v řádech stovek stupňů Kelvina, aby přežily materiály, z kterých je tvořena první stěna reaktoru. Plazma se tak udržuje pomocí silného magnetického pole. Pokud dojde k doteku, žádné nebezpečí nehrozí, ale vlivem této interakce plazmatu se stěnami dojde k  jeho ochlazení a  dosahujeme pak výrazně horších parametrů uprostřed sloupce plazmatu. Základním problémem je nestabilita plazmatu v H-modu. Naším cílem je tuto nestabilitu eliminovat. Tím, že jsme plazma dostali do  H-modu, jsme se zařadili po bok několika málo tokamaků na  světě,“ komentuje problematiku doktor Radomír Pánek.


21

www.EkonTech.cz | 9. číslo | prosinec 2013

Vnitřek vakuové komory tokamaku

Temelín

DEMO

ITER

2 GW

2–4 GW

500 MW

Výkon

Projekt ITER ITER je zkratka slov International Thermonuclear Experiment Reactor, ale také latinsky znamená „cestu“. Projekt ITER je skutečně cestou mezi malými tokamaky, jakým

vědci snaží dosáhnout pomocí magnetického pole, existují

je například český tokamak Compass, a stavbou skuteč-

i zařízení, kterávšak pracují s lasery. Nabité částice mají to-

ných elektráren, které budou spalovat vodík. Na projektu

tiž sklon kroužit kolem magnetických siločar ve spirálách.

ITER se podílí země z celého světa. Indie, Japonsko, Čína,

Hlavním cílem je pak udržet horké plazma v magnetickém

Rusko, Jižní Korea, USA a samozřejmě také EU, která nese

poli dostatečně dlouho na to, aby proběhla syntéza jader

45 % veškerých nákladů na jeho výstavbu. Na stavbě ITERu

vodíku na helium.

se podílejí i desítky českých společností. ITER bude schopen vyrobit více elektřiny, než je potřeba k zažehnutí termojaderné fúze. Bude tak následovat projekt NIF, kterému se toto již povedlo. Projekt NIF však nevyužívá k udržení plazmatu silné magnetické pole, nýbrž lasery. Účinnost tokamaků se pak vyjadřuje poměrem energie vložené do  reakce na  zahřátí a  udržení plazmatu a  energie, kterou reakce generuje. Označuje se písmenem Q. Budoucí tokamak ITER bude mít Q = 10. Pokud projekt ITER uspěje, začne se s  výstavbou první elektrárny označené DEMO, která bude schopna vyrábět elektřinu. Její výkon se pak již směle vyrovná i Temelínu. V případě ITERU se tak dít nebude, neboť postrádá elektrický generátor. První plazma

Tokamak Complex – seismická jáma 90 x 130 m

se zažehne pravděpodobně v roce 2020.


22

Téma čísla: nic není nemožné

Autor: Simona Vorlová

Hyperloop: 600 kilometrů dáte za půl hodiny Dobrá zpráva pro cestovatele. Na  stole amerického miliardáře Elona Muska je zajímavý projekt, superrychlý meziměstský dopravní systém Hyperloop. Je to něco mezi Concordem, brokovnicí a vzdušným hokejem Hyperloop má v  budoucnu přepravovat cestující v  hliníkových kapslích, jež by měly být ve dvou trubicích v nadzemní dráze. Systém by měl mít solární pohon. Uvnitř dvou ocelových potrubí má být až 28 míst. Musk přirovnal podobu systému k brokovnici, jejíž dvě hlavně na každém konci dráhy uzavřou smyčku. Kapsle poletí rychlostí 1287 kilometrů za  hodinu potrubím na  vystřeleném vzduchovém polštáři, dále ji budou pohánět lineární magnetické urychlovače.

Z Los Angeles do San Franciska Hyperloop má stát podél mezistátní dálnice I-5 z Los Angeles do San Franciska. Vizí je právě meziměstská přeprava, kde je maximální vzdálenost mezi městy tisíc kilometrů. Hrubý odhad projektu je 117 miliard korun. Celý projekt by mohl být hotov do sedmi až deseti let a následně každý rok přepravit až 7,4 milionu cestujících. Jak je to možné? V plánu je odjezd kapslí téměř každou půl minutu.

Vizionář Elon Musk Musk založil mimo jiné výrobu elektromobilů Tesla Motors a firmu pro lety do vesmíru SpaceX. Stojí také za projektem on-line platební metody PayPal. Musk se nechal slyšet, že by mohl celý projekt sám odstartovat. „Trochu jsem o  tom přemýšlel. Možná bych to mohl zahájit a pak to předat někomu jinému," uvedl vizionář. I přes záměr do Hyperloopu investovat vlastní prostředky, je pro něj prioritou SpaceX a Tesla.

Jízdenka za 390 korun Kdo by čekal nějakou závratnou sumu za  jízdenku, toho zklamu. Za  cestu z  Los Angeles do  San Franciska by mohli

Co si myslíte o Muskovu projektu Hyperloop?

cestující zaplatit zhruba 20 dolarů (390 korun). Projekt Hy-

Domnívám se, že hledání dopravního systému, který by

perloop by měl být mnohem levnější a efektivnější než plá-

umožňoval vysoké komerční rychlosti a byl přitom dosta-

novaný kalifornský rychlovlak. Právě ten je hnacím motorem

tečně jednoduchý, probíhá v podstatě neustále. Projekt Hy-

pro Muskův Hyperloop. Obrovské náklady, pomalost a nee-

perloop je jedním z příspěvků v  tomto hledání a  jedná se

fektivnost celé stavby ho pro nový projekt povzbudily.

v podstatě o  modifikaci nebo kombinaci dřívějších nápadů např. Swiss Metro, magnetická jízdní dráha apod. Zařazení nového dopravního systému mezi stávající může

O Hyperloopu s doc. Ing. Otto Pláškem, Ph.D, vedoucím

být obtížné a zdlouhavé. Je potřeba si uvědomit, že současné

Ústavu železničních konstrukcí a staveb na  Vysokém

módy doprav (silniční, železniční, letecká a vodní) plní svoje

učení technickém v Brně

specifické funkce (přepravní vzdálenost a rychlost, charakter


23

www.EkonTech.cz | 9. číslo | prosinec 2013

tečnost, že je jen v konceptu, že nejsou vyřešeny všechny potřebné technologie a  jejich detaily. Tento nezbytný vývoj (např. u konvenční železniční dopravy trvající téměř dvě století) není možné pominout a může se ukázat, že se celý systém zásadně prodraží. Osobně vidím otázky zejména v  zajištění bezpečnosti, např.: Jak bude zajištěn případ, kdy dojde k  porušení těsnosti tunelů (v  důsledku poruchy, zemětřesení, teroristického útoku)? Střet s  pohybující se dekompresní vlnou by byl fatální. Co v případě zastavení dopravy, bude možné evakuovat cestující z uvázlých vozidel? Jak bude řešen náhlý pokles tlaku v prostoru pro cestující? Další otázky mohromadné nebo individuální dopravy apod.), které se v čase

hou být technické (zajištění geometrie tunelů, prostor pro

měnily, a postupně se mezi nimi vytváří celková rovnováha.

údržbu a odstraňování závad) stejně jako komfortu cestují-

Projekt Hyperloop je naprosto uzavřený a při jeho realizaci

cích (zrychlení a zpomalení, stísněné prostory).

bude třeba vytvořit návaznosti na ostatní módy v terminá-

cována návaznost na další vlakové spoje všech úrovní a ná-

Jde skutečně o výhodnější variantu, než jakou je plánovaný kalifornský rychlovlak s ohledem na poměr mezi cenou projektů a plánovanou kapacitu přepravy osob?

vaznost na leteckou i individuální automobilovou dopravu.

K této otázce se nemohu vyjádřit, viz mé poznámky výše.

lech, což může komplikovat cestování. Např. u železniční dopravy běžně přecházejí jednotky vysokorychlostních vlaků z  tratí pro vysoké rychlosti na  konvenční trati a  je propra-

Pokud bych si ponechal odstup od mnou zmíněných obtíží Otázkou je, zda se pro systém Hyperloop prostor vůbec na-

a soustředil se na fyzikální princip a parametry stavby, byl by

jde. Umím si představit, že systém přístupu k cestujícím a je-

nový systém výhodnější. To je také důvod, proč systém Hy-

jich odbavení, zejména bezpečnostním opatření, bude připo-

perloop budí pozornost.

mínat leteckou dopravu. Pak se může ukázat, že Hyperloop bude mít uplatnění jen pro specifické případy, např. uvedené spojení velkých měst při vzdálenosti cca 500 km.

Můžete laicky vysvětlit na jakém principu Hyperloop pracuje?

Máme aktuálně ve studentských projektech také nějaké zajímavé návrhy pro efektivnější přepravu cestujících? Na ústavu železničních konstrukcí a staveb se žádným revolučním systémem nezabýváme. Pozornost věnujeme rozvoji

Samotný princip pohybu vozidel v tunelech s velmi nízkým

konvenčních železničních systémů a jeho interoperabilitě

tlakem a s levitujícími vozidly bez kontaktu s jízdní dráhou

v Evropském prostoru.to má být vlastní jméno ? Já bych dala

vede pro vysoké rychlosti k minimalizaci jízdních odporů.

malé e To ale neznamená, že bychom se vysokorychlostním

Lineární elektromagnetický pohon (laicky: rozvinutý elekt-

vlakům nevěnovali vůbec, většina našich závěrečných prací

romotor po délce dráhy) se jeví pro tyto účely jako optimální.

je zaměřena buď na modernizaci tratí – zvyšování rychlostí,

Nicméně největší slabinou navrženého Hyperloopu je sku-

nebo na úseky vysokorychlostních tratí.


24

Kariéra

Autor: Lukáš Sokol

Je mi 16 let a jsem oficiálně podnikatelem… Věta, kterou si budou moci říci už i čeští středoškolští studenti. Nový občanský zákoník přichází s revoluční změnou od 1. 1. 2014. Je v něm totiž obsažena změna v  podobě možnosti nabytí plné nebo částečné způsobilosti k právním úkonům již od dosažení 16. narozenin. Dalo by se říci, že to je jen logickým krokem zákonodárců.

rozmyslí a bude chtít odvolat svůj prvotní souhlas, avšak

V době minulé i současné velmi nadaní mladiství, kteří jsou

jen s povolením soudu.

schopni již podnikat, „jednoduše“ provozují svou zálibu přes prostředníky v podobě rodičů či jiných osob věřících

Takoví podnikatelé se budou nejspíše realizovat v oblastech

jejich byznys plánu. V dnešní zrychlující se společnosti ne-

ekonomiky, kde není potřeba velká odborná kvalifikace, a tu-

jsou takové případy výjimkou (a to zejména v  oblasti IT),

díž se budou upírat do podniků provozujících svou činnost

jelikož řada dětí dospívá rozumově dříve, než to legislativní

v podobě organizace různých kulturních událostí, adminis-

rámec umožňuje. Proč by jim tedy stát měl upírat nárok

trativních činností nebo poskytování jazykových znalostí.

na svůj osobní úspěch či je stavět za hranice zákona? Otázka

Určitě se najdou také nové tváře v designu, IT či marketingu.

spíše filozofická, leč také na výsost logická – obzvlášť pokud se zamyslíme nad individuální svobodou a jejím neustálým

Bezpochyby se budou ozývat také negativní hlasy, ale proč

omezováním ze strany mocenských exekutiv.

omezovat tyto mladé génie a brzdit je v jejich rozvoji? Vždyť již John Locke definoval svá přirozená práva jako právo

Od začátku roku 2014 bude moci nezletilá osoba také pro-

na vlastnictví, právo na život a právě právo na svobodu. Při

vozovat zděděný podnik, avšak znovu s dovětkem „…který

neustále narůstajícím si-

bude moci vzhledem ke své rozumové vyspělosti provozo-

nistrismu v naší spo-

vat.“ V praxi by to mělo vypadat tak, že samotný nezletilý

lečnosti buďme rádi

(ovšem se souhlasem jeho zákonného zástupce) či samotný

za každou vlaštovku

zákonný zástupce nového potenciálního podnikatele podá

snižující těžknoucí

žádost k přezkoumání způsobilosti u soudu – v místě byd-

okovy byrokratismu.

liště nezletilého. Soud by měl poté objektivně (!) posoudit

Za mě pro všechny

rozumovou vyspělost mladistvé osoby a zhodnotit, zdali

takto

její schopnost odpovídá požadavkům na samostatný život

podnikatele:

(zdali generuje dostatečný příjem z činnosti, kterou si sám

GOOD LUCK!

řídí) a provozování živnosti. Ale kde bude tato hranice? Soud může rozhodnout ve třech možných scénářích: 1) mladiství bude muset počkat se svým podnikáním do nabytí 18 let; 2) mladiství získá souhlas k určitému právnímu jednání související s jeho činností; 3) soud uzná úplnou způsobilost k právním úkonům. Pak už jen stačí splnit standardní náležitosti pro získání například živnostenského listu a podnikatelský evergreen může začít. Nový obchodní zákoník počítá také s možností, kdy si zákonný zástupce svůj krok

začínající


www.EkonTech.cz | 9. číslo | prosinec 2013

Vaše kariéra vystoupá k oblakům

25


26

Ekonomie

Autor: Luboš Novotný

Intervence ČNB proti České koruně Jak si mnozí z vás dozajista všimli, Česká národní banka nedávno nechala jednorázově znehodnotit Českou korunu. Ta propadla během několika okamžiků o bezmála 5 % vůči všem světovým měnám. Všichni, kdo tak v daný moment drželi jakýkoli korunový

1) Snížení reálných mezd – devalvace koruny sníží reálné

obnos, ať už ve formě hotovosti, vkladů na běžném účtu,

mzdy všem, kteří mají pevně dané mzdy. Téměř všichni tak

spořicím účtu, či v rámci stavebního spoření, takřka lousk-

budeme nově pracovat o něco levněji, čímž bude naše eko-

nutím prstu přišli o 5 % kupní síly těchto peněz. Ačkoli

nomika konkurenceschopnější. Stejného efektu by se dalo

je tento čin nemorální a svou charakteristikou je na  půl

dosáhnout taktéž absolutním snížením mezd v problémo-

cesty mezi krádeží a podvodem, Česká národní banka má

vých oborech, to se však ukazuje jako nereálné díky tvrdé

k němu naprosto legální prostředky. Dělají to všechny

opozici odborů. Mzdy tedy zůstávají stejné a nepříjemnou

centrální banky, některé více, některé méně. Proto se tím

práci za manažery dělá centrální plánovač.

netrapte, jiné centrální banky provádí často ještě razantnější a bezohlednější monetární politiku.

2) Subjekty si nerady půjčují v posilující měně – vidina toho, že budou úvěr splácet v silnější měně, je nepříjemná,

Uvolněná monetární politika byla, je a bude.

a toto očekávání brzdí množství nově poskytnutých koru-

Co se vlastně stalo? Česká národní banka vytvořila při-

nových úvěrů. Oslabením kurzu a vyjádřením ochoty tento

bližně 100 miliard fungl nových Českých korun, které

kurz dlouhodobě udržovat pravděpodobně omezí očeká-

během krátké doby vpustila do oběhu. Kanálem cesty

vání budoucího posilování koruny.

do ekonomiky se stal měnový pár EURCZK=X, kde ČNB nakupovala Eura tak dlouho, dokud kurz nestoupl k 27 Kč

3) Pomoc dlužníkům – je další z evidentních implikací to-

za 1 €. Tímto krokem se snížila vzácnost každé jednotlivé

hoto kroku. V důsledku intervence jsou nově všechny ko-

koruny, což v důsledku způsobilo její oslabení.

runové dluhy reálně nižší a tedy i snáze splatitelné. Tohle však bohužel nesou na svých bedrech právě věřitelé. Iden-

Proč se to stalo?

tickou částku, kterou korunoví dlužníci ušetřili, korunoví

Dozajista se ptáte PROČ? Proč jedna z posledních čes-

střadatelé budou muset oželet.

kých institucí, jež měla mezi občany zbytky morálního kreditu, přistoupila k takto evidentnímu okrádání svých občanů? Jaký byl účel těchto kroků a kdo na tom vydělal? ČNB dlouhodobě deklaruje, že je připravená při výraznějším posílení České koruny zasáhnout a kurz oslabit. Vedle toho od roku 2007 vytyčila cílovou inflaci 2 %. Kurz koruny byl těsně před intervencí jedním z nejslabších za poslední 3 roky, z čehož lze vyvodit, že to důvod k intervenci nebyl. Vedle toho poslední údaje o inflaci mluví o 1 % p. a., což je při cíli 2 %, v mezích fluktuačního pásma. V o málo nižší inflaci tedy důvod objektivně také nebyl. Ačkoli ČNB oficiálně mluví o nedosahování cílové inflace, jako o hlavním důvodu, a posilování kurzu, jako důvodu druhém, pojďme prozkoumat důvody za oponou.

Historický trezor ČNB


27

www.EkonTech.cz | 9. číslo | prosinec 2013

4) Chce být brána vážně – Českou národní banku jsem

papíru, stejně je musíte povinně přijmout ve své nomi-

donedávna opravdu obdivoval, a to protože se jí dařilo

nální hodnotě, jak vám přikazuje zákon. Existuje centrální

většinu svých cílů uskutečňovat za řečnickým pultem.

monopolní instituce, která má naše životy pevně v rukou,

Jakmile pohrozila intervencí v neprospěch kurzu, propadl

rozhoduje o dostatku či nedostatku peněz a  to, co jed-

se, aniž by ČNB začala koruny opravdu prodávat. Trh tak

nomu dá, musí druhému vzít. Řídí ji „osvícení“ odborníci,

reagoval na rétorická cvičení a  vše probíhalo víceméně

kteří tvrdí, že vědí, co je pro průměrného Čecha to nej-

bez reálných zásahů do ekonomiky. To se teď změnilo.

lepší, a to také činí. Kéž by na našem území fungoval sys-

Naše centrální banka chtěla být brána vážně a tak jednu

tém, kde by se dvě strany mohly svobodně dohodnout. Kde

ze svých hrozeb vyplnila.

by nebylo možné někomu vnucovat konkrétní peníze pod pohrůžkou trestu a zakazovat peníze alternativní. Kéž by

Cui bono? Famfáry – zatleskejme vítězi!!!

svoboda nebyla jen slovo, ale každý z nás by ji rozpoznal,

Nejvíce na intervenci vydělal zadlužený exportér, co držel

vážil si jí a byl ochotný za  ni i  bojovat. Dokud nebudou

většinu svých peněz v zahraničních měnách. Hodnota jeho

občané ochotni vzít na sebe zodpovědnost, která jde se

peněz v cizích měnách z korunového hlediska v okamžiku

svobodou ruku v ruce, nic zásadního se nezmění. Bude zde

narostla, byla mu ukrojena část jeho reálných dluhů a jeho

stále socialismus, kde jednotlivec je jen ovcí, která musí

zaměstnanci dělají nově o 5 % levněji.

být krmena, dojena a stříhána.

Zkaženost systému

PS.: Alternativní peníze existují, ač jsou stále přijímány

Současný finanční systém, založený na částečných ban-

jako prostředek směny jen úzkou komunitou. Nejsou však

kovních rezervách, je principiálně zkažený. Vše závisí

v rukou monopolu a  nelze na  ně natisknout další nuly.

na penězích s  nuceným oběhem, které na  daném území

Mají skutečnou hodnotu a jsou přijímány dobrovolně.

nelze odmítnout (Zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu banko-

Do konce roku platí v Německu 7% daň ze stříbra, která se

vek a mincí § 5). Neexistuje tak svoboda měny, ve  které

od nového roku zvýší na 19 %. Peníze tak letos bude možné

chcete účtovat, a pokud byste viděli v korunách jen kusy

naposledy nakoupit se slevou.


28

Technika

Autor: Simona Vorlová

Klimakomora – změna teploty o 100 °C? Žádný problém! Klimakomora zkoumá primárně tepelný komfort v  kabinách dopravních prostředků. Byla postavena v  rámci projektu New Technologies for Mechanical Engineering (NETME Centre), které je součástí Fakulty strojního inženýrství na Vysokém učení technickém v Brně. NETME Centre

Realizace, finanční náročnost a konkrétní testy

Cílem projektu je vznik vědeckého centra na špičkové

Samotná stavba klimakomory byla zahájena v září 2012, tr-

úrovni, které by pomohlo ke zvýšení konkurenceschopnosti

vala šest měsíců a stála 18 mil. Kč.

nejen v rámci regionu. Projekt stál 768 milionů korun, Ev-

Je v ní možné testovat vliv různého jasně definovaného

ropská unie přispěla 652 miliony korun a 116 miliony Česká

prostředí na různá zařízení do velikosti osobního automo-

republika. Součástí projektu je právě i klimatická komora,

bilu. Primárně je zde počítáno s výzkumem v oblasti tepel-

kterou si představíme podrobněji.

ného komfortu v kabinách dopravních prostředků. Tepelný komfort značně ovlivňuje schopnost koncentrace řidiče,

Účel klimakomory

a tím i bezpečnost provozu. V komoře je ale možné testo-

O účelu a možnostech komory se s námi podělil doc. Ing. Ja-

vat i parametry např. tepelných čerpadel, solárních panelů

roslav Katolický, Ph.D., jenž vyučuje Termomechaniku

nebo různých stavebních konstrukcí. „V komoře lze nasta-

a Počítačové modelování proudění a tepelných procesů.

vit teplotu od -40 °C do  +85 °C, relativní vlhkost od  30 %

„Klimatická komora slouží k testování technických zařízení

do 95 % a je v ní rovněž nainstalováno zařízení pro simulaci

během různých klimatických podmínek. Díky přesně defi-

solárního záření s výkonem 12 kW včetně možnosti simu-

novanému prostředí uvnitř komory lze porovnávat chování

lace pohybu slunce po obloze,“ doplnil Katolický.

jednotlivých zařízení mezi sebou a vyhodnocovat jejich spolehlivost a funkčnost. Komora umožňuje kromě udržo-

Pomocník Newton

vání stabilního prostředí také provádět střídavé klimatické

Dobrovolník z řad pozemšťanů se nenašel, a tak se stal ne-

cykly. Komplexní dynamická simulace okolního prostředí

postradatelným pro komoru i Newton – tepelná figurína.

kombinující vliv teploty, vlhkosti a „slunečního“ (umělého)

Testovací model původně využívala americká armáda k tes-

globálního záření realisticky napodobuje vnější atmosfé-

tování vybavení vojáků. Newton má na těle 34 tepelných

rické vlivy,“ uvedl Katolický.

zón zaznamenávajících data, která jsou pak vyhodnocována. Využívá se zejména u vývoje klimatizačních systémů a je ceněn na 4,5 milionu korun.

Komerční využití Mezi klienty komory má být řada firem z automobilového průmyslu, výrobci tepelných čerpadel, solárních kolektorů a různých stavebních konstrukcí. „Samozřejmě, že plánujeme komerční využití komory v projektech s průmyslovými partnery. Jaká bude návratnost vložených finančních prostředků, to ukáže až budoucnost, ale již nyní je o využití komory z řad průmyslových firem velký zájem,“ uzavřel Katolický.


FakultaRoku www.EkonTech.cz | 9. číslo | prosinec 2013

29

FakultaRoku = prestižní hodnocení fakult z pohledu studentů a budoucích absolventů ČeSU + aktivní studenti = Česká studentská unie EkonTech.cz = studenti techniky + studenti ekonomie (časopis pro studenty techniky a ekonomie)

Hlasování o nejlepší fakultu roku 2013 / 2014 Hlasuj pro naši fakultu Ohodnoť, jak se ti tady studuje!

Hlasování končí 14.1.2014

www.FakultaRoku.cz


30

Názor

Autor: Jaromír Kaplan

Před rokem 1989 prý bylo lépe… Původně jsem tento článek chystal napsat už před dvěma měsíci, ale uvědomil jsem si blížící se termín předčasných voleb do Poslanecké sněmovny. Nechtěl jsem, aby se náš časopis měnil v levnou předvolební agitku a zůstal apolitický, a tak jsem počkal. Nyní se tedy začtěte do řádků, které mají svítit jako memento nebo varovaní pro ty, kteří nezažili, a  pro ty, kteří zapomínají. Neboť národ, který se z  historie nedá poučit, je nucen ji opakovat. Předvolební chat Na  serveru idnes.cz před sněmovními volbami se setkávali on-line představitelé největších stran a čtenáři. Já, jako zodpovědný volič, jsem si nenechal ujít odpovědi kandidátů na  otázky obyčejných občanů. Většinou, to byly poměrně nezajímavé diskuze, se odpovědi nesly v  duchu volebních

Sedlák, který se nechtěl vzdát své jediné krávy ve prospěch JZD, si tento vzdor pilně odpracoval v Jáchymovském lágru.

programů a slibů. Až na jeden, který mě velmi zaujal, a proto bych se rád podělil o pár postřehů.

Svobodná padesátá léta? K počítači v  redakci idnes.cz zasedla paní Marta Semelová,

Podle komunistické poslankyně u nás začal pravý ráj na zemi

která kandidovala za KSČM. Tato paní dokázala vytvořit od-

komunistickým převratem v roce 1948. Ba dokonce prohlá-

povědi, že jsem nevěřícně zíral, a jsem přesvědčen, že některé

sila, že v dobách velkých politických procesů padesátých

její názory balancují na hraně zákona a  Listiny základních

let byli odsuzováni jen vinní, ti praví rozvraceči mladého

práv a svobod.

lidově-demokratického zřízení. Jen za toto prohlášení si zaslouží věčné opovržení všech, kdo si váží osobní svobody.

Spravedlivější režim

Tehdejší nespravedlivé procesy s politickým pozadím jsou

Podle paní Semelové se lidem před revolucí žilo daleko lépe,

dosti známé a zdokumentované, můžeme jen připomenout

sama sice uznává, že všechno nebylo úplně bezva, ale prý to

soud s Miladou Horákovou, jež byla oběšena jen proto, že

byl celkově spravedlivější režim. Lidé měli práci, střechu nad

měla jiný názor na svět, než komunističtí mocipáni. Přímo

hlavou, sociální jistoty, zdravotnictví bez poplatků a kvalitní

otřesným zločinem pak byl proces s hrdinným generálem

vzdělání bez školného. Tato i další moudra se snažila vnutit

Heliodorem Píkou, který taktéž dotrpěl na pankrácké šibe-

čtenářům jejími odpověďmi. No co, pojďme se na její argu-

nici. A jak vypadali další „viníci“ z let padesátých? Sedlák,

menty podívat zblízka.

který se nechtěl vzdát své jediné krávy ve prospěch JZD, si tento vzdor pilně odpracoval v Jáchymovském lágru. Po de-

Je až tragikomické její prohlášení, že se jednalo o spravedli-

sítkách byli zatýkáni všichni, kdo se veřejně postavili no-

vější režim. Já bych to otočil o 180°. Existoval v historii lid-

vému režimu. Zkuste si to představit v dnešní době, veřejně

stva méně spravedlivý režim, než ten, který tu zavedla ko-

se postavíte například proti nově zvolenému prezidentovi

munistická strana? Těžko, možná vláda nacistů v Německu.

a druhý den si pro vás přijde policie a vaše rodiče propustí

Mimochodem právě přirovnání k nacistickému Německu

z práce. To byla běžná praxe let padesátých, které paní Se-

není náhodné, podobnost komunistického a nacistického re-

melová veřejně zastává. Představte si, že by u nás někdo

žimu je určitě všem známá.

propagoval myšlenky Adolfa Hitlera a Reinharda Heydri-


31

www.EkonTech.cz | 9. číslo | prosinec 2013

cha. Mimochodem, za nacistické okupace také nebylo přeci

Bezplatné zdravotnictví – další chiméra, které se obhájci mi-

zas tak špatně. Lidé měli práci, stavěly se nové továrny,

nulého režimu chytají. Bezpochyby bylo dané zákonem, ale

dálnice, železnice. Pracující pravidelně jezdili na rekreace.

tím to končí. Ve zdravotnictví vládla korupce nebývalým způ-

Ano, máte pravdu, já zapomněl na popravy, tábory a  ne-

sobem. Nechceš čekat na operaci, je třeba zajistit známého

svobodu, ale kterou máte na mysli? Tu ve čtyřicátých nebo

nebo doktorovi donést tučně naditou obálku. Je znám pří-

padesátých letech?

pad otce, který zaplatil na tehdejší dobu závratných 50 000 korun, jen aby dostal svého malého syna na operaci zánětu

Gottwald a Stalin byli príma chlápci

mozkových blan.

Přímo zděšení ve mně vyvolalo, že zástupce lidu, za kterého se paní Semelová ráda považuje, se veřejně přiznal k obdivu

Prý dostupné školství

těchto dvou pánů. Tím byl pověstný Rubikon překročen. Josef

O tom, že každému bylo přiznáno právo na  kvalitní a  bez-

Vissarionovič Stalin byl nechvalný ruský diktátor a pravdě-

platné vzdělání, se dá také pochybovat. Rozhodně takový

podobně největší masový vrah v dějinách. Co má na svědomí?

akademický titul nebyl pro každého. Dotyčný, který chtěl stu-

Je toho mnoho, milióny nevinných obětí v sovětských kon-

dovat vysokou školu, nemusel ani nijak aktivně vystupovat

centračních táborech, které svou organizací sloužily za vzor

proti režimu, stačilo, když to udělal nějaký blízký příbuzný.

Adolfu Hitlerovi. Obrovský hladomor na Ukrajině v třicátých

Tím se pro vás dveře univerzit definitivně zavřely. Dovedete

letech minulého století, který Stalin nechal uměle vypuk-

si představit, co by dnes vzniklo za otřes, kdyby se provalilo,

nout, ve kterém bez povšimnutí úřadů umíraly milióny rol-

že někoho vyloučili z vysoké školy jen proto, že jeho otec ve-

níků včetně žen a dětí. Po zločinné válce proti Polsku v roce

řejně pomluvil vládu? Nebo za to, že dědeček kdysi v minu-

1939 nechal pak bez soudu zavraždit tisíce zajatých polských

losti emigroval do Austrálie?

důstojníků v neblaze proslulé Katyni. Jen tento samotný čin je zločinem proti lidskosti nebývalého rozměru. Paní Semelová, tento muž určitě není hoden našeho obdivu. Klement Gottwald se stal v  komunistickém Československu Stalinovou loutkou a  v  páchání nespravedlností za  ním o  mnoho nezaostával. O politických procesech jsem se již zmínil. Gottwald pomohl vytvořit z naší země žalář nesvobody a stal se jedním z největších zločinců naší historie.

Komunistický ráj podle paní Semelové Vraťme se z historické exkurze do nám bližší minulosti. Podívejme se krátce před rok 1989. V Československu vládne období normalizace a podle paní Semelové má každý člověk solidní životní úroveň, bezplatné zdravotnictví, sociální jis-

Rozvrácená maloobchodní síť

toty, zaručenou práci a nárok na kvalitní vzdělání. To jsou

V neposlední řadě při procházce naším komunistickým rájem

samozřejmě nesmysly, kterým v dnešní době ekonomické

nesmíme zapomenout na zcela rozvrácenou maloobchodní

krize mnoho lidí věří. Je pravda, že tenkrát byla uzákoněna

síť. Centrální plánování působilo velké nedostatky v maloob-

povinnost mít zaměstnání, což vyvolalo umělou přeza-

chodní síti. Určitě jste od rodičů a prarodičů slyšeli, jak stáli

městnanost. Každý rozumný ekonom vám ale prozradí, že

dlouhé fronty, aby mohli domů přinést banán nebo pome-

jde o cestu do pekel. Došlo k pokřivení odměňování, kdy vý-

ranč, nebo jak museli podplácet vedoucího v elektru, aby si

znační experti, vědci a odborníci měli nižší platy než zedník

mohli zakoupit automatickou pračku.

nebo pokrývač. Mimochodem režim řešil velmi elegantně i problém bezdomovectví. Lidé bez domova samozřejmě většinou neměli zaměstnání. V  očích zákona tak byli zločinci, které bylo nutné zavřít do chládku. Taky řešení.

Celý článek naleznete zde:


32

Co nás zajímá

Autor: Lukáš Sokol

Yum! Brands – franchising „ve velkém“ Krize, krize, krize... Neustále propírané téma, které ovšem na výsledcích Yum! Brands nezanechává příliš znatelné stopy. 40 000 restaurací po celém světě. Plán v letošním roce otevřít celkem 1450 poboček. Portfolio 130 zemí. V průměru 5 nově otevřených restaurací denně. Toť pár ilustrativních čísel značících sílu a dynamiku této společnosti, která staví z 80 % svůj byznys na prodeji franchisingových licencí KFC, Pizza Hut a Taco Bell. Řetězec restaurací s  rychlým občerstvením je v  žebříčku

ního rozvoje." Ambice této společnosti jsou tedy nastaveny

Fortune 500 pro loňský rok na 201. místě. Časopis Fortune

do astronomických výšin. Pro srovnání velikosti lze uvést

jej sestavuje na základě hrubých obratů, kdy Yum! Brands

komparaci Yum! Brands s Mc'Donalds, které obhospoda-

dosáhly na tržby za  více než 13 mld. dolarů. Čili tržby

řují více než 33 tisíc restaurací ve 119 zemích světa. Co se

z franchisingové aktivity dosáhly hodnoty okolo 10,5 mi-

týká tržeb, dosahuje Mc'Donalds skoro dvojnásobku hodnot

liard dolarů.

Yum! Brands.

A co Česká republika? V České republice se značky společnosti Yum! Brands angažují také, ovšem ani jedna z nich není součástí České asociace franchisingu (dále jen "ČAF"). Mnoho jiných franchisorů (poskytovatelů franchisi) v  čele s  Mc'Donalds či OBI jsou členy, přičemž vznik této asociace se datuje k  počátkům Zdá se to jako ideální byznys plán. V roce 1997 začali v Ken-

samostatnosti České republiky – k roku 1993, a vedle fran-

tucky byznysmeni sdružovat 3 obrovské, již několik deseti-

chisorů se zde angažují odborníci z oblasti práva a  pora-

letí fungující, fast foodové značky pod jeden konglomerát.

denství. ČAF je součástí Evropské franchisingové federace,

Začala se budovat jedna z největších společností v  USA,

kterou zakládaly již v roce 1972 státy jako Německo, Francie

která se dnes nejvíce zaměřuje na Indii, ačkoliv aktivity

či Velká Británie. Snaží se o kompilaci informací a dopomá-

má po celém světě a  „basic" je samozřejmě domácí ame-

hání rozvoji této podnikatelské aktivity na českém trhu.

rický trh. Vždyť kdo by dnes (hlavně tedy v západním světě) neznal jejich vlajkovou loď KFC? Ovšem Indie je pro Yum!

Zdali se i další značky Yum! Brands uchytí „ve  velkém“

Brands obzvláště atraktivní, protože v sobě skýtá obrov-

na českém spotřebním trhu je otázkou. Každopádně stále

ský potenciál. Odhaduje se, že indický trh se stravováním

rychlejší konzumní styl našich životů je dobrým zázemím

mimo domov má hodnotu blížící se 94 miliardám dolarů.

pro takové podnikání i u nás.

Dalším pozitivním aspektem pro cílování na Indii je rychle rostoucí střední vrstva indické společnosti, která již dnes má 65% obyvatelstva mladších 35 let, což v globálním kontextu znamená pomalu narůstající největší spotřebitelskou třídu na světě. Jak prohlásil David Novak, generální ředitel a  předseda představenstva Yum! Brands: „Na  předních 10 rozvíjejících se trzích připadají pouhé 2 restaurace na milion obyvatel, zatímco v  USA připadá na  stejný počet lidí 58 restaurací. Jsme tak na samém počátku našeho globál-


www.PwCkariera.cz

Vaše kariéra v České republice

Audit, daně, poradenství Každý rok nabízíme uplatnění zhruba 70 absolventům všech VŠ, a to na následující pozice: • asistent auditora • konzultant v daňovém oddělení • konzultant v oddělení poradenství

PwC je mezinárodní síť předních poradenských společností.

Hledáme lidi, které baví svět podnikání a financí, rádi pracují v týmu, nebojí se jít netradiční cestou a uplatnit vlastní názor. Co vás čeká? • různorodé projekty pro nejvýznamnější české firmy • komplexní vzdělávací a rozvojový program • podpora od zkušenějších kolegů • nadstandardní ohodnocení a flexibilní benefity

Výběrová řízení začnou v lednu 2014. Sledujte naše webové stránky PwCkariera.cz © 2013 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. V tomto dokumentu, název „PwC“ označuje společnost PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., která je členem sítě společností PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem.


EkonTech.cz - 9. číslo, prosinec 2013  

Časopis pro studenty techniky a ekonomie

EkonTech.cz - 9. číslo, prosinec 2013  

Časopis pro studenty techniky a ekonomie

Advertisement