__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

A L M A N A C H TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021 Nejprestižnější žebříček TOP zaměstnavatelů v ČR podle hodnocení 12 008 studentů VŠ.


dovolte mi vás přivítat u čtení nového Almanachu TOP Zaměstnavatelé 2021. Do  pomyslné TOP 110 těch nejlepších jste je svými hlasy vybrali právě vy a za to bych vám chtěl velmi poděkovat. Díky vašemu hodnocení můžeme letos sestavit jubilejní desátý žebříček těch nejatraktivnějších zaměstnavatelů na českém trhu a pro vás tak připravit tohoto průvodce.

MĚSTNAVA ZA

LÉ TE

TO P

Vážení studenti, budoucí absolventi,

2021

Dostává se vám do rukou unikátní publikace. Usnadní vám orientaci na trhu práce, umožní sesbírat informace o možnostech spolupráce s firmami a pomůže s rozhodováním o směřování vaší kariéry. Na následujících stránkách najdete nejucelenější přehled těch nejzajímavějších a nejatraktivnějších zaměstnavatelů ve 12 oborových kategoriích. Můžete si porovnat firmy mezi sebou, dozvědět se více o jejich firemní kultuře a hodnotách, nakouknout do jejich pracovního prostředí skrze rozhovory se CEOs vítězných firem a zjistit, jestli pro vás mají to, co hledáte. A nově pro vás máme aktuální pracovní příležitosti firem rovnou jako na dlani v aplikaci ABSOLVENTI.cz. Sami se rozhodněte, se kterou společností chcete nastartovat svou kariéru. Ze studie TOP Zaměstnavatelé vycházejí i  zajímavá data. Ukazují trendy, jakými se přístup vás, studentů a budoucích absolventů, vyvíjí a  jaká máte od  svých budoucích zaměstnavatelů očekávání. Porovnejte je se svými spolužáky a  vrstevníky napříč Českou republikou. Tyto informace jsou doplněny pohledy pracovníků, kteří na  vašem místě byli jen před několika málo měsíci nebo pár roky. Dočtete se, jak vidí svá očekávání v  porovnání s  realitou a  zkušeností prvního zaměstnání. A tento pohled jsme doplnili ještě i o rady, doporučení a zkušenosti kariérních center VŠ z celé ČR. Letošní ročník byl jednoznačně poznamenám vývojem situace po celém světě, a tak není překvapující, že mzdová očekávání respondentů klesla až o 5 000 Kč. Celých 74 % z vás se spokojí s nástupní mzdou do 35 000 Kč hrubého měsíčně. Až půjdete na své první pohovory, myslete na to, ale zároveň nezapomínejte, že plat není tím jediným, co vás v práci dlouhodobě udrží a bude motivovat. Pro studenty zůstává stále velmi zajímavé mít možnost potkat se přímo se zástupci a manažery firem, nahlédnout jim „pod ruce“ a vidět naživo, jak práce ve firmě funguje, jak se tam pracuje a jací jsou tam lidé. Na  předních místech zájmu se objevuje možnost stáže přímo ve firmě, případně spolupráce na bakalářské nebo diplomové práci. Firmy si toto všechno velmi dobře uvědomují, a tak vás čeká vskutku zajímavá a široká paleta možností, ze kterých můžete tyto zážitky a zkušenosti vybírat. Klíčovým trendem je určitá „profesionalizace“ práce, tedy vnímání pracovní doby a vůbec pobytu ve firmě jako skutečného pracovního času, během kterého se mladí soustředí na vykonání pracovních úkolů a povinností, které mají. Do tohoto vnímání pak vstupuje požadavek právě na  work-life balance, kde nastupujícím trendem je dodržovat pracovní dobu tak, jak je nastavena, a nezůstávat přesčas. Lze z toho tedy vypozorovat, že chcete v práci pracovat na něčem smysluplném, dlouhodobém, a tvořit tak zajímavé projekty, ale nechcete v práci žít, svůj život si rádi užijete s kamarády mimo kancelářské komplexy. Le-

2

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021

tošní ročník ukázal také jeden nový trend a tím je preference větších, stabilnějších zaměstnavatelů s  důrazem na  jistotu dlouhodobého pracovního místa a uplatnění. Nejnovějším trendem poslední doby, na  který firmy přicházejí, je adaptace na digitální věk, a tedy komunikace s uchazeči, tedy vámi, na „vašich“ platformách – sociálních sítích, videem, chatboty, v aplikacích atd. – jako to například dělá koncept ABSOLVENTI.cz. Závěrem vám přeji příjemné počtení a děkuji za pozornost a vaši přízeň. Držím vám pěsti jak ve studiu a jeho úspěšném dokončení, tak i v budoucím rozhodování o startu kariéry.

Jakub Hořický ředitel studie TOP Zaměstnavatelé

zjisti více


HOCHTIEF & PETROCHEMICKÝ PRŮMYSL HOCHTIEF 30 KOVNICTVÍ & INVESTICE 22 NICTVÍ & INVESTICE 22 Skupina ČEZ 32 erční 24 TELEKOMUNIKACE ankabanka TELEKOMUNIKACE ADVOKÁTNÍ Unipetrol 24 34 KANCELÁŘE

OBSAH

átelna spořitelna eisenbank ank

74

74

ZDRAVOTNICTVÍ & FARMACIE 76

76 10 Sanofi / Zentiva 12 78 78 Fakultní nemocnice v Motole 16 80 80 Bayer 18 82 20 82 AGEL 84 84

26 28

AK Havel & Partners T-Mobile T-Mobile 36 AK Brož & Sokol & Novák O2 O2 DENTONS Vodafone Jak to vidí INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Vodafone 38 kariérní centra České Radiokomunikace RGETIKA & PLYNÁRENSTVÍ České Radiokomunikace IKA & PLYNÁRENSTVÍ 40 AUTOMOBILOVÝ & STROJÍRENSKÝ PRŮMYSL 22 PŘEDSTAVENÍ STUDIESeznam.cz TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021 4–7 TROCHEMICKÝ PRŮMYSL Tieto 30 CHEMICKÝ PRŮMYSL 30 Rozhovor 24 Czech 42Valeo ZÁVĚREČNÉ SLOVO MINISTRYNĚ P ina ZDRAVOTNICTVÍ & FARMACIE 86 MICHAELY Hyundai Motor Manufacturing Czech 26 Z ČEZ SPECIÁLNÍ KATEGORIE TOP ZAMĚSTNAVATELŮ 32 32 ZDRAVOTNICTVÍ & FARMACIE 86 VĚCÍ 8–9 A SOCIÁLNÍCH MA Valeo 28 etrol / Zentiva 34 34 SanofiSanofi / Zentiva 88 88 Jak to vidí kariérní centra 30 PŘEDSTAVENÍ DAT STUDIE A TOP ZAMĚSTNAVATELŮ 10–143 Fakultní nemocnice v Motole 36 36 Fakultní nemocnice v Motole 90 90 32 92 Bayer Bayer ENERGETIKA & PLYNÁRENSTVÍ & PETROCHEMICKÝ 92 PRŮMYSL Skupina ČEZ 34 ORMAČNÍ TECHNOLOGIE AGEL AGEL skupina ORLEN Unipetrol 94 94 ČNÍ TECHNOLOGIE 38 38 38 am.cz E.ON 42 40 40 ČEPS 44 ZÁVĚREČNÉ SLOVO MINISTRYNĚ PRÁCE hCzech 42 42 ZÁVĚREČNÉ SLOVO MINISTRYNĚ PRÁCE

ČEPS

26 28

POD ZÁŠTITOU

Jak to vidí kariérní centra

A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MICHAELY MARKSOVÉ A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MICHAELY MARKSOVÉ 96

POD ZÁŠTITOU

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Seznam.cz Jak to vidí kariérní centra

96

ODBORNÝ GARANT

46

ME

48 50 54

OBCHOD & LOGISTIKA 56 IKEA 58 Kaufland 62 Jak to vidí kariérní centra 64

POD ZÁŠTITOU POD ZÁŠTITOU

ODBORNÝ GARANT POHOSTINSTVÍ ODBORNÝ GARANT Starbucks McDonald‘s Tchibo Jak to vidí kariérní centra

MEDIÁLNÍ PARTNER MEDIÁLNÍ PARTNER

POJIŠŤOVNICTVÍ Generali Česka pojišťovna Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Allianz pojišťovna NN Pojišťovna TOP ZAMĚSTNAVATELÉ Jak to vidí kariérní centra TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2017 2017 1

ODBORNÝ GARANT

MEDIÁLNÍ PARTNER

66 68 72 74 76

TOP Z

78 80 84 86 88 1 90

PORADENSTVÍ & AUDIT & DANĚ KPMG Česká republika EY Jak to vidí kariérní centra

92 94 98 100

SPOTŘEBITELSKÝ PRŮMYSL L'Oréal Coca-Cola HBC Česko a Slovensko Jak to vidí kariérní centra

102 104 108 110

STAVEBNICTVÍ STRABAG Metrostav EUROVIA CS Saint-Gobain Jak to vidí kariérní centra

112 114 118 120 122 124

TELEKOMUNIKACE T-Mobile Jak to vidí kariérní centra

126 128 132

ZDRAVOTNICTVÍ & FARMACIE Zentiva Roche Jak to vidí kariérní centra

134 136 140 142

3


MĚSTNAVA ZA

LÉ TE

TO P

TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021

2021

NEJPRESTIŽNĚJŠÍ STUDIE ZAMĚSTNAVATELSKÉ ATRAKTIVITY MEZI ČESKÝMI VYSOKOŠKOLÁKY S JIŽ DESETILETOU HISTORIÍ

Děkujeme vám! Projekt TOP Zaměstnavatelé 2021 je každoroční studií Asociace studentů a absolventů, která probíhá mezi studenty českých vysokých škol již desátým rokem. Probíhá ve spolupráci s prestižní výzkumnou agenturou GfK, univerzitami, studentskými organizacemi a firemními partnery. Je realizována pod záštitami Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí. 4

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021

Cílem projektu je poskytnout jedinečné údaje vysokoškolskému prostředí o tom, kdo jsou TOP zaměstnavatelé a kde by se studenti, budoucí absolventi, měli ucházet o práci. Projekt má zároveň naznačit firmám, jak se stát preferovaným zaměstnavatelem.


PŘEDSTAVENÍ STUDIE PŘÍNOSY PROJEKTU

METODIKA STUDIE

Objektivní informace

Dotazník byl připraven výzkumnou agenturou GfK ve spolupráci s organizátory studie. Při přípravě dotazníku byly využity profesionální zkušenosti sociologů GfK a know-how z předchozích devíti ročníků.

Studie poskytuje studentům, univerzitám i firmám aktuální, reálný a detailní pohled na TOP zaměstnavatele pro rok 2021 v České republice.

Užitečný nástroj Výstupy studie mohou sloužit firmám jako zdroj informací pro akční plány ve vztahu k cílové skupině vysokoškoláků. V dlouhodobém horizontu získávají všechny zainteresované skupiny soustavnou zpětnou vazbu o vývoji a trendech.

Každý rok probíhá revize otázek ve studii, která reflektuje trendy v oblasti zaměstnávání studentů a absolventů vysokých škol.

Důvěryhodné poměření s trhem Žebříček byl před deseti lety založen s vizí objektivní metodiky, která umožňuje identifikovat nejlepší zaměstnavatele bez ohledu na velikost, známost či sektor.

POČET RESPONDENTŮ

TOP ZAMĚSTNAVATELÉ

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE PhD. 3,7 %

Studenti vysokých škol vyplňují odpovědi na otázky studie v on-line dotazníku za použití profesionálního dotazníkového nástroje. Pořadí společností v jednotlivých kategoriích je stanoveno dle výsledků vyplněných dotazníků.

12 008

ROČNÍK STUDIA

Mgr. 32,3 % Bc. 64 %

POHLAVÍ

44,6 % 55,4 %

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ EKONOMICKÉ ZAMĚŘENÍ

32,3 %

TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ

41 %

PRÁVO

5,8 %

ZDRAVOTNICTVÍ / LÉKAŘSTVÍ / FARMACIE

10,4 %

HUMANITNÍ A SOCIÁLNÍ VĚDY, PEDAGOGIKA

5,9 %

UMĚNÍ

3,7 %

PŘÍRODNÍ VĚDY

14,4 %

ZEMĚDĚLSTVÍ / LESNICTVÍ

2,9 %

JINÉ

1,4 %

5


1. MÍSTO

2. MÍSTO

3. MÍSTO

4. MÍSTO

5. MÍSTO

AUTOMOBILOVÝ & STROJÍRENSKÝ PRŮMYSL

ŠKODA AUTO

Hyundai Motor Manufacturing Czech

ŠKODA TRANSPORTATION

Bosch

SIEMENS

BANKOVNICTVÍ & INVESTICE

Komerční banka

Česká spořitelna

ČSOB

Česká národní banka

Air Bank

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Seznam.cz

Avast

Microsoft

IBM Česká republika

Red Hat Czech

OBCHOD & LOGISTIKA

IKEA Česká republika

Alza.cz

Lidl Česká republika

Kaufland Česká republika

MALL CZ

POJIŠŤOVNICTVÍ

Generali Česká pojišťovna

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Allianz pojišťovna

Kooperativa pojišťovna, Vienna Insurance Group

NN Pojišťovna

SPOTŘEBITELSKÝ PRŮMYSL

L‘Oréal

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko

Plzeňský Prazdroj

Nestlé Česko

HEINEKEN Česká republika

STAVEBNICTVÍ

STRABAG

Metrostav

Skanska

EUROVIA CS

Saint-Gobain Česká republika

FARMACIE & ZDRAVOTNICTVÍ

Zentiva

Fakultní nemocnice v Motole

Bayer

Pfizer

Roche

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

HAVEL & PARTNERS

AK Brož & Sokol & Novák

Dentons

Deloitte Legal

Bird & Bird

ENERGETIKA & PLYNÁRENSTVÍ & PETROCHEMICKÝ PRŮMYSL

Skupina ČEZ

skupina ORLEN Unipetrol

E.ON Česká republika

ČEPS

Čepro

POHOSTINSTVÍ

Starbucks

McDonald’s ČR

Tchibo Praha

Bageterie Boulevard

Hilton

PORADENSTVÍ & AUDIT & DANĚ

KPMG Česká republika

Deloitte Česká republika

EY

McKinsey & Company

PwC Česká republika

REALITY & DEVELOPMENT

Penta Real Estate

CENTRAL GROUP

Trigema

CBRE

FINEP HOLDING

TELEKOMUNIKACE

T-Mobile Czech Republic

O2 Czech Republic

Vodafone Czech Republic

České Radiokomunikace

CETIN

SKUPINA ČEZ

DIRECT POJIŠŤOVNA

PRÁVNÍK / HAVEL & PARTNERS TECHNIK / SKUPINA ČEZ EKONOM / ČESKÁ SPOŘITELNA FARMACEUT & LÉKAŘ / ZENTIVA

6

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021


TOP 10 CHARAKTERISTIK ATRAKTIVNÍCH ZAMĚSTNAVATELŮ PRO ROK 2021 6. MÍSTO

7. MÍSTO

8. MÍSTO

9. MÍSTO

10. MÍSTO

Valeo

ABB Česká republika

Continental Automotive Czech Republic

Honeywell Česká republika

Tatra Trucks

Raiffeisenbank

MONETA Money Bank

Equa bank

J&T Banka

UniCredit Bank

2. SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIRMY

Kiwi.com

Oracle

ESET

Unicorn

SAP

3. SLOŽENÍ PRACOVNÍHO TÝMU

Albert Česká republika

Rohlik.cz

MAKRO Cash & Carry

Zásilkovna

TESCO Stores

4. PLACENÉ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ FIRMOU

UNIQA pojišťovna

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZPMV ČR)

Oborova zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictvi (OZP)

ČSOB pojišťovna

Direct pojištovna

1. FIRMA NABÍZÍ PŘÁTELSKÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

6. JISTOTA A STABILITA ZAMĚSTNÁNÍ

Red Bull Česká republika

Kofola

Unilever

Procter & Gamble

Pivovary Staropramen

BEST

HOCHTIEF

VCES

Sudop

Knauf Insulation

Fakultní nemocnice Brno

Fakultní nemocnice Olomouc

AstraZeneca

Ústřední vojenská nemocnice Praha

5. VEDENÍ PODPORUJÍCÍ ROZVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

7. ŠANCE NA BUDOUCÍ VYSOKÉ PŘÍJMY 8. ROVNOVÁHA MEZI PRACÍ A VOLNÝM ČASEM

GSK

9. VELKÁ MEZINÁRODNÍ FIRMA 10. NÍZKÁ FLUKTUACE VE FIRMĚ

pracovní náplň

odměňování a možnost růstu ve firmě

lidé a kultura ve firmě

pověst a image firmy

12,4 % 31,5 %

13,6 % 31,3 %

2020

24,2 % 30,9 %

26,1 %

2021

30,0 %

Oblasti charakteristik atraktivních zaměstnavatelů s největším významem 7


TO P

JASNÁ VOLBA

MĚSTNAVA ZA

LÉ TE

MĚSTNAVA ZA

LÉ TE

TO P

TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021 TECHNIK

2021

Skupina ČEZ

Společnost získala ocenění JASNÁ VOLBA a TECHNIK jako volba studentů techniky s nejlepšími výsledky.

2021

Získali jste prestižní ocenění JASNÁ VOLBA, co pro vás titul absolutního vítěze znamená a jak je pro vás zavazující? Studenti u nás vidí práci, která má smysl, vždyť energii potřebuje opravdu každý. Vidí v nás také férového a slušného zaměstnavatele, kterým rozhodně jsme. A vidí u nás i stabilitu a možnost dlouhodobě růst, protože i v době covidových opatření kritická infrastruktura pořád jela – nemůžeme se zastavit, elektřinu potřebuje každý a stále. A hlavně, vidí nás u sebe na školách, a nebo je zveme k sobě do provozu, kdykoliv to jde, tak raději osobně, ale když to nejde, tak jsme s nimi stále on-line. V ČEZu děláme pro studenty opravdu hodně a mě velmi těší, že to vnímají a že nám to vrací zpátky oceněním jako je JASNÁ VOLBA. Mám z toho opravdu moc velkou radost a děkuji Vám za něj. Obhájili jste prestižní ocenění TECHNIK, jak je pro vás volba studnetů techniky s nejlepšími studijními výsledk zavazující? Co pro vás znamená? Energetika je obor, který se v poslední době velmi dynamicky rozvíjí a díky tomu nabízí velké množství příležitostí, uplatnění a práci s často velmi unikátními technologiemi – nové projekty na jádře, digitalizace distribuce, nástup obnovitelných zdrojů nebo elektromobilita. A proto věřím, že všichni, kdo mají techniku v srdci, mají v hledáčku vysněných oborů právě energetiku. No a ČEZ je v energetice dlouhodobě na špičce. 70 % našich zaměstnanců jsou technici, proto mě ocenění TECHNIK velmi těší a děkuji studentům, že jsme ho díky nim získali.

JOSEF LEJČEK

HR ředitel, Skupina ČEZ

MĚSTNAVA ZA

LÉ TE

TO P

Co podle vás děláte jinak, čím se odlišujete od konkurence? Ve Skupině ČEZ stavíme svoje náborové aktivity na osobním kontaktu se studenty a to pokud možno přímo u nás v provozech, ve výrobě nebo v distribuci. Věříme, že jednou vidět je 100 krát víc než slyšet nebo číst si o něčem. V tom jsme nepřestali ani ve chvíli, kdy bylo školství zasaženo covidem a kvůli opatřením nebylo možno pokračovat v setkávání se studenty osobně. Využili jsme online prostředí, nabídli jsme školám odborné přednášky, prezentace a virtuální exkurze, pro doplnění distanční výuky. Řada našich partnerských škol nás za tuto aktivitu přímo ocenila, a to pro nás bylo velké povzbuzení. K tomu ještě všechna právě získaná ocenění nejžádanějšího zaměstnavatele – to je jako sen. Ale tento rok jsme si je opravdu zasloužili a tímto bych chtěl všem za ocenění poděkovat.

EKONOM 2021

ČESKÁ SPOŘITELNA

Společnost získala ocenění EKONOM jako volba studentů ekonomie s nejlepšími studijními výsledky.

Získali jste prestižní ocenění EKONOM od studentů ekonomie s nejlepšími studijními výsledky, čím jste podle vás pro ty nejlepší ekonomy tak atraktivní? Spořka se detailně zabývá zákaznickou zkušeností zaměřenou na klienta a sběrem zpětné vazby na naše služby a produkty. Že je to správný směr, dokládá vývoj našeho NPS, které udělalo v poslední době ohromný skok, a také rostoucí báze primárních klientů v retailu. Když k tomu připočteme stále dokonalejší aplikaci George a skutečné poradenství, tak máme minimálně v klientských očích celkem sexy mix. Nejen díky tomu se nám byznysově i finančně daří lépe než trhu a stáváme se tak magnet pro mladé talentované ekonomy. Co podle vás děláte jinak, čím se odlišujete od konkurence? Ve Spořce se soustředíme na to, aby našim lidem dávala práce smysl. Snažíme se kolegům poskytovat potřebné prostředky, kompetence, vytvořit pracovní prostředí tak, aby mohli podat co nejlepší výkon. Důležitá je pro nás také zpětná vazba a náležité uznání. K tomu přispívají i naše snahy o stále lepší agil. Ve výsledku nám to přináší obrovskou sílu konkurovat na trhu a dělat práci mnohem smysluplněji. Stále více se nám daří přibližovat se našim zákazníkům, lépe pochopit jejich potřeby a reagovat na ně. A právě to nás dělá silnějšími.

8

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021

MICHAL KOSAŘ

Head of Employer Branding, Česká spořitelna


MĚSTNAVA ZA

LÉ TE

TO P

SPECIÁLNÍ OCENĚNÍ FIREM HAVEL & PARTNERS

Advokátní kancelář získala ocenění PRÁVNÍK jako volba studentů práv s nejlepšími studijními výsledky.

PRÁVNÍK 2021

Získali jste také ocenění PRÁVNÍK, jak je pro vás volba studentů práv s nejlepšími studijními výsledky zavazující, a co pro vás znamená? Těší mě, že i nadále zůstává naše kancelář pro novou generaci právníků nejatraktivnějším zaměstnavatelem. Získané ocenění je pro nás především závazkem. Chceme být i nadále silnou a etablovanou kanceláří, která roste i  v  současné těžké době a  zároveň bude nabízet studentům široké možnosti profesního rozvoje spolu s rozsáhlým know-how největší a nejúspěšnější právnické firmy na českém trhu. Chceme i nadále posilovat náš zkušený tým více než 240 právníků a daňových poradců o další nadějné mladé talenty, kteří u nás od počátku kariéry mají šanci získat cenné zkušenosti z prostředí velké advokacie s mezinárodním dosahem.

MĚSTNAVA ZA

LÉ TE

TO P

Co podle vás děláte jinak, čím se odlišujete od konkurence? Nenabízíme pouze právní poradenství, zaměřujeme se na komplexní podporu klientům potřebnou pro jejich byznys. Sázíme na menší specializované odborné týmy. Pracujeme v menším týmech sestavených nejen podle právnických specializací, ale i podle jednotlivých podnikatelských oborů. Dokážeme tak lépe porozumět oblastem, v nichž naši klienti podnikají. To je naší významnou konkurenční výhodou, a umožňujeme tak studentům pracujícím u nás pravidelný kontakt a úzkou spolupráci se zkušenými seniorními právníky i špičkovými odborníky na zajímavých projektech. Velmi záhy se tak mohou dostat k práci pro nejvýznamnější a nejnáročnější klientelu.

FARMACEUT & LÉKAŘ 2021

DANIEL SOUKUP

HR ředitel, HAVEL & PARTNERS

ZENTIVA

Společnost získala ocenění FARMACEUT & LÉKAŘ jako volba studentů farmacie & lékařství s nejlepšími studijními výsledky.

Získali jste prestižní ocenění FARMACEUT & LÉKAŘ, jak je pro vás volba studentů farmacie & lékařství s nejlepšími studijními výsledky zavazující? Co pro vás znamená? Jsme velmi pyšní na to, že byla právě Zentiva zvolena nejprestižnějším zaměstnavatelem v této kategorii. Toto ocenění jsme získali už pošesté v řadě, což nám potvrzuje, že volíme tu správnou cestu, jak rozvíjet naše mladé talenty. Péči o absolventy vnímáme v Zentivě jako své poslání. Spolupráci s mladými lidmi chápeme jako oboustranně přínosnou a jsem za ni moc rádi. Pozitivní dopad na kariérní růst našich nejmladších zaměstnanců generace Z je zřetelný. Prostřednictvím speciálně zaměřených programů jako je např. Centrum aplikovaného farmaceutického výzkumu The Parc nebo Zentiva Academy mimo jiné nabízíme studentům možnost překlenout prostor mezi teorií a praxí v inovaci a vývoji léčiv. Co podle vás děláte jinak, čím se odlišujete od konkurence? Všech našich 4 500 zaměstnanců má silný smysl pro spolupráci, navzájem se nabijí svým nadšením pro věc. To je základem realizace naší vize a dosahování našich cílů. Záleží nám na dodržování našeho závazku vůči lidem, kteří se na naše produkty denně spoléhají.

PAVEL ŠEBEK

ředitel oddělení vývoje, Zentiva Group

Zentiva se dnes rozrůstá velmi rychle. Cesta, kterou v minulosti ušla, i její přerod je opravdu obdivuhodný. Náš příběh začal už před 500 lety otevřením malé pražské lékárny U Černého orla, která funguje až dodnes. Na toto dědictví jsme velmi hrdí a dlouhodobě na něm jako firma stavíme. Svou stopu v oblasti generických a volně prodejných léků prohlubujeme nejen v Evropě, ale i za jejími hranicemi. Odkaz lokální tradiční firmy nám pomáhá určovat naše klíčové priority – zdraví a spokojenost lidí je pro nás stále na prvním místě. Našim nejvyšším cílem je i nadále pomáhat zlepšovat zdravotní péči a zvyšovat její dostupnost napříč celou společností.

9


TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021 HAVEL & PARTNERS  AK Brož & Sokol & Novák Dentons  Deloitte Legal Bird & Bird

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE



VÝSLEDKY STUDIE 2021

Chtěli byste po dostudování pracovat ve stejném oboru, který nyní studujete? spíše ne

nevím

5,1 %

1,6 %

určitě ne

11,1 %

48,8 % určitě ano

spíše ano

33,4 %

2012–2021

10

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021


ODPOVĚDI PROFESIONÁLŮ Z PRAXE NA OTÁZKU: Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali?

Právo, které jsem si vybral na vysoké škole, jsem si přál studovat už od šesté třídy základní školy. To mi podstatně usnadnilo rozhodování. Díky praxi v oboru, kterou jsem již v průběhu studií získal, jsem po dokončení magisterského studia věděl, že na tomto postoji nechci nic měnit.

ONDŘEJ HAŠKA Advokátní koncipient

Ano, vystudovala jsem právo a tento obor mě baví a naplňuje. Neumím si představit, že bych pracovala v jiném oboru.

EVA KLÍMOVÁ Junior Associate

Rozhodně ano. Právo jsem šla totiž studovat s jasným cílem – věnovat se mu i v budoucnu. Ihned po vystudování jsem tedy zamířila do advokacie, aniž bych nad tím musela hlouběji uvažovat. Jiná možnost vůbec nepřipadala v úvahu.

MGR. KAROLÍNA HOMOLOVÁ Advokátní koncipient

Ne, během studia jsem zjistila, že mi práce ve školství a státní sféře nevyhovuje.

LEONARDA ŠINDLEROVÁ People & Culture Generalist

11


ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE

POMÁHÁME ZÍSKAT NÁSKOK PŘED KONKURENCÍ Jak funguje advokátní kancelář s dvacetiletou tradicí v digitálním světě? Jaroslav Havel, řídící partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS, nás nechal nahlédnout pod pokličku pětinásobného nositele speciálního ocenění PRÁVNÍK.

12

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021


Jaroslav Havel inklinoval k humanitním oborům už od dětství. Proč si vybral konkrétně oblast práva? Proto, že mu umožňuje posouvat věci dál a  setkávat se s  mimořádně inspirativními lidmi. A to ho na jeho profesi těší ze všeho nejvíc i nyní, s více jak dvě dekády dlouhou zkušeností v oboru. Advokacie neznamená pouze zastupování klienta před soudem a tvorbu smluv. Jak byste charakterizoval komplexnost právních služeb v HAVEL & PARTNERS? Pro naše klienty jsme především dlouhodobým strategickým partnerem. Díváme se na  jejich podnikání i  z  manažerské a podnikatelské perspektivy. Vedeme je z právního a daňového pohledu byznysem a  pomáháme jim získat náskok před konkurencí. Nabízíme jim komplexní, chytrá a inovativní praktická řešení pro jejich podnikání.

Měli jsme vizi a velké odhodlání. Na vrchol jsme se dostali díky strategickému uvažování, efektivnímu vedení a přizpůsobení potřebám trhu a klientů.

Jak se za posledních 20 let proměnil sektor firemního práva? Za tu dobu ušli čeští podnikatelé obrovský kus cesty, podnikatelské prostředí se zkultivovalo, přiblížili jsme se západnímu světu. Tomu se musela průběžně přizpůsobovat i legislativa, a především právní služby. Ty musí být mnohem komplexnější. I my proto jako úspěšná velká kancelář poskytujeme poradenství ve všech oblastech práva a všech podnikatelských oborech, abychom byli schopni realizovat všechny požadavky klientů s ohledem na jejich aktuální potřeby na trhu. S rozvojem IT a digitalizace rostou nároky na právní zaštítění firemních, ale i osobních online aktivit. Která oblast je aktuálně nejpalčivější a proč? Tento rozvoj urychlený ještě pandemií koronaviru s  sebou nese i  četná právní rizika. Firmy potřebují bezpečně podle práva nastavit uvnitř společnosti jednotlivé procesy digitalizace, včetně přechodu na  digitální dokumenty a  využívání elektronických podpisů. To s  sebou nese i  otázky například ohledně správy dat. A v neposlední řadě má mnoho právních aspektů i celá oblast e-commerce. HAVEL & PARTNERS je sice advokátní kanceláří, své pole působnosti jste však rozšířili mimo jiné i o vlastní akademii a magazín. Co Vás vedlo k tomuto kroku? K založení Akademie HAVEL & PARTNERS nás motivoval zájem klientů o  vzdělávání. Chtěli jsme jim nabídnout vzdělávací akce v  aktuálních oblastech práva a  managementu a poskytnout jim další přidanou hodnotu. Je to na trhu unikátní projekt, na  který máme mimořádně pozitivní ohlasy. V době pandemie jsme přešli na online formu a otevřeli Akademii všem, takže se u nás školí i kolegové z konkurenčních kanceláří.

JUDr. JAROSLAV HAVEL Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a  od  roku 2001 působí jako řídící partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS. Mezinárodní ratingové publikace ho doporučují jako předního českého odborníka pro oblast fúzí a akvizic a obchodního práva.

Zároveň se neustále snažíme zlepšovat komunikaci s našimi klienty a obchodními partnery. Využíváme k tomu moderní prostředky a  nové komunikační nástroje. Jedním z  nich je i  H&P magazín, v jehož tištěné i online verzi nabízíme našim klientům zajímavý obsah s manažerským přesahem do aktuálních témat.

Celý rozhovor si mužeš přečíst v aplikaci ABSOLVENTI.cz

13


ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE

„ NEJLEPŠÍ LIDÉ DĚLAJÍ NEJLEPŠÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ.

HAVEL & PARTNERS O společnosti

Příležitosti pro studenty

Jsme největší nezávislou právní firmou ve střední Evropě a nejžádanějším zaměstnavatelem mezi právními kancelářemi v ČR. I nadále chceme zůstat moderním a inovativním lídrem česko-slovenského advokátního trhu oceňovaným za odbornost, kvalitu služeb a výjimečnou značku.

Studenti právnických fakult pracují pod vedením zkušených kolegů. Získávají praktické dovednosti a orientaci v  jednotlivých právních i podnikatelských odvětvích. Mohou využívat veškeré zázemí a know-how kanceláře. Po ukončení školy nabízíme koncipientskou praxi.

Naše firemní kultura

Šance pro absolventy

I přes velikost naší firmy u nás vládne neformální a přátelská atmosféra. Na jednotlivých projektech pracujeme v malých týmech a využíváme jedinečných znalostí a specializací našich kolegů. Jsme inovativní a klientům nabízíme chytrá a strategická řešení.

Naše hodnoty

Zakládáme si na špičkových odbornících, dlouhodobém partnerství s  klienty, individuálním přístupu, vysoké kvalitě a  komplexnosti služeb, inovativnosti a v neposlední řadě na podpoře veřejně prospěšných projektů. Tyto hodnoty zastřešuje naše motto „Úspěch spojuje“.

Možnosti profesního rozvoje

Oceňujeme pracovitost, zodpovědný přístup, kolegialitu a loajálnost. Nehrajeme na  výsluhy, věk ani pohlaví. Všichni mají stejné šance a mohou i z juniorních pozic vyrůst až na partnerskou úroveň. Jsme flexibilní, příležitost u nás mají i studující a rodiče malých dětí.

Absolventi u nás začínají jako koncipienti s dobrým platovým ohodnocením a možností rychlého kariérního růstu. Naše kolegy podporujeme v dalším vzdělávání, včetně zahraničních stáží.

Proč se k nám přidat... Neustále investujeme do rozvoje zaměstnanců a spolupracovníků. Jsme mezinárodně zaměřená kancelář, sledujeme světové trendy a dokážeme je rychle adaptovat na lokální prostředí. Ve všem, co děláme, chceme být chytří, inovativní a inspirativní. JAROSLAV HAVEL řídící partner

JAROSLAV HAVEL řídící partner

HAVEL & PARTNERS s. r. o., advokátní kancelář Na Florenci 2116/15 110 00 Praha 1 - Nové Město

HAVELPARTNERS

+420 255 000 111

havel&partners

office@havelpartners.cz www.havelpartners.cz

14

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!


PRAHA | BRNO | BRATISLAVA | PLZEŇ | OLOMOUC | OSTRAVA

KARIÉRA V HAVEL & PARTNERS

Začni u nás jako student nebo koncipient a dotáhni to až na partnera

STUDENT

1. místo TOP Zaměstnavatelé v kategorii Advokátní kancelář v České republice (2015–2021)

KONCIPIENT

Nejúspěšnější kancelář v ČR a na Slovensku dle celkového počtu nominací a titulů (2008–2020)

ADVOKÁT

Právnická rma roku v České republice (2018, 2019)

havelpartners.jobs.cz

SENIOR ADVOKÁT ÁT

1. místo v celkovém počtu realizovaných fúzí a akvizic v České republice (2010–2019)

PARTNER

1. místo v celkovém počtu realizovaných fúzí a akvizic do 500 milionů USD ve východní Evropě (2019)


ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE

„ ZDE SE STANU ADVOKÁTEM!

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ BROŽ & SOKOL & NOVÁK O společnosti

Již téměř 30 let naše advokátní kancelář působí v České republice a skrze naše partnery také téměř po celém světě. Tradičně nejznámější je naše práce na poli trestního práva, ale také civilní sporná agenda je naší silnou stránkou.

Šance pro absolventy

Staňte se jedním z nás, pomůžeme vám stát se advokátem, který bude zdatný v poskytování právních služeb, ale také v přístupu k advokacii.

Naše firemní kultura

Víme, že advokacie je především o lidech. Nasloucháme potřebám našich kolegů stejně jako potřebám našich klientů a to nám pomáhá poskytovat kvalitní právní služby.

Naše hodnoty

Dbáme na dodržování tradičních hodnot výkonu advokacie. Součástí těchto hodnot je důraz na  kvalitní koncipientskou praxi. Bez kvalitní koncipientské praxe nebudou kvalitní advokáti, a tedy i naše budoucnost.

Možnosti profesního rozvoje

Vynasnažíme se, aby váš první profesní krok – řádná koncipientská praxe v naší advokátní kanceláři – vedl k úspěšně složené advokátní zkoušce. Tím ale nic nekončí a doufáme, že k oboustranné spokojenosti budeme spolupracovat i nadále.

Proč se k nám přidat... Neustále investujeme do náboru nových spolupracovníků a rozvoje našich stávajících kolegů. Vždy se snažíme vyhovět potřebám a specifickým požadavkům našich klientů. Jsme česká advokátní kancelář s mezinárodním přesahem a sledujeme světové trendy.

JIŘÍ NOVÁK společník

JIŘÍ NOVÁK společník

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák Sokolská 60 120 00 Praha 2

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák

+420 224 941 946

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák

advokati@akbsn.eu www.akbsn.eu

16

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!


Jsme advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák Řadíme se mezi nejatraktivnější zaměstnavatele v ČR. I v letošním ročníku ankety TOP Zaměstnavatelé jsme se opět umístili na jedné z předních pozic. Od roku 2010 do současnosti držíme titul Právnická firma roku v oboru Trestní právo. Od roku 2012 jsme doporučovanou právnickou firmou v oboru Řešení sporů a arbitráže. Chambers & Partners Europe nás hodnotí jako Doporučovanou právnickou firmu v ČR. Jsme členy mezinárodní sítě advokátních kanceláří GGI. Naše služby poskytujeme českým klientům v zahraničí, ale i zahraničním klientům v ČR.

Získaná ocenění Získaná ocenění


ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE

„ STAŇTE SE SOUČÁSTÍ VZRUŠUJÍCÍ BUDOUCNOSTI PRÁVNÍHO ODVĚTVÍ!

DENTONS O společnosti

Příležitosti pro studenty

Naše firemní kultura

Šance pro absolventy

Jsme největší globální právní firmou. Našim klientům poskytujeme agilní, na míru šitá řešení splňující jejich místní, národní i globální potřeby v 77 zemích světa. Naší vizí je posunout hranice právního odvětví a zásadně inovovat oblast právních služeb.

Jsme polycentrická globální firma. Sdílíme pevné odhodlání poskytovat vysoce kvalitní právní služby klientům a věříme v týmovou spolupráci, jež je založena na  vzájemném porozumění, respektu a rozmanitosti.

Naše hodnoty

Vždy se snažíme být o krok napřed, a i proto jsme velmi aktivní v oblasti inovací. Orientujeme se na vytváření přidané hodnoty pro klienty, smysluplné cíle a kreativní řešení. Naší silnou stránkou je vášeň a pozitivní přístup ke všemu, co děláme.

Možnosti profesního rozvoje

V Dentons budete mít příležitost pracovat s odborníky na různé oblasti práva. Je u nás běžnou praxí, že seniornější kolegové ochotně věnují svůj čas mladším kolegům, předávají jim své know-how a zkušenosti a snaží se je připravit na budoucnost.

Studentům radíme být aktivní již při studiu. Těm z 3.–5. ročníku právnické fakulty nabízíme pozici paralegal. Studentům nižších ročníků právnické fakulty, event. i jiných vysokých škol, nabízíme pozice večerních asistentek/tů, office juniorů nebo večerních recepčních.

Absolventům práv nabízíme místo koncipienta. U nás dostanete prostor soustředit se na  právní případy a  osvojit si praxe důležité pro úspěšné složení advokátních zkoušek.

Proč se k nám přidat... Jsme odhodláni najímat, rozvíjet a udržovat ty nejlepší talenty. U nás dostanete příležitost podílet se na těch vůbec největších transakcích v zemi s klienty z celého světa. Připojte se k nám a pomozte nám posunout hranice právního odvětví! MICHAL HINK

Vedoucí partner Dentons pro Českou republiku

MARTINA TINTĚROVÁ Talent manažerka pro Českou republiku

18

Dentons Europe CS LLP, organizační složka V Celnici 1034/6 110 00 Praha 1

dentons

+420 236 082 111

dentons

martina.tinterova@dentons.com

dentonsglobal

dentons.com

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

dentons Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!


S E E T H E B I G G E R P I CT U R E . H AV E T H E B I G I D E AS. M A K E T H E B I G D E A LS. WE ARE SEEING THE FUTURE. WE ARE THE FUTURE. A WAY T H AT G O E S B E YO N D B O R D E RS. TA K I N G U S F RO M L A RG E ST TO L E A D I N G. F RO M N OW TO N E XT. O P P O RT U N I T I E S TO S H A P E A N D D E F I N E W H AT L AW LO O KS L I K E N E XT.


TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021 Volí studenti své první zaměstnání/kariérní směřování v souladu se studovaným oborem?

Na VUT aktuálně evidujeme téměř 20 tisíc studentů. Práci už v době studia má zhruba 70 % z nich. Pracují i studenti prvního ročníku, tam je to každý druhý, ale u nich se ještě většinově jedná o nárazové brigády mimo studovaný obor. Později v průběhu studia roste jak podíl pracujících studentů, tak těch, co pracují v oboru.

Ing. RENATA HERRMANNOVÁ Vedoucí Kariérního centra VUT

Ano. Velká část studujících UJAK studuje v kombinované formě (při zaměstnání), takže studují obor, který koresponduje s jejich praktickým působením.

JAN ČERVENKA Tiskový mluvčí UJAK Praha

Z průzkumu absolventů 2019 vyplývá, že více než 75 % absolventů pracuje nebo plánuje pracovat v oboru, který vystudovali. V poslední době se však čím dál častěji setkáváme se studenty, kterým na propojení s oborem až tolik nezáleží. Nahrává tomu i samotná situace na trhu práce, kdy pro některé zaměstnavatele není problém nezkušeného člověka kompletně zaškolit. Mgr. MICHAELA ODEHNALOVÁ Manažerka kariérového poradenství, Kariérní centrum MU

Návaznost praxe na studovaný obor je vyšší u studentů kombinovaného studia, stejně tak jako přechod do zaměstnání bezprostředně po dokončení studia. U bakalářského prezenčního studia cca jedna pětina absolventů/absolventek má zaměstnání související s oborem. Se zvyšujícím se stupněm dosaženého vzdělání absolventů/absolventek prezenčního studia se zvyšuje počet těch, kteří odchází do zaměstnání souvisejícího se studiem. Přibližně polovina absolventů/absolventek pokračuje po studiu v práci, kterou vykonávali již během studia. ZDEŇKA KULHÁNKOVÁ Vedoucí Informačně-poradenského a kariérního centra UHK

20

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021


JAK TO VIDÍ KARIÉRNÍ CENTRA

Na VŠEM mají studenti jedinečnou možnost změnit zaměření studia i v jeho průběhu. Pokud tedy získají zajímavou pracovní nabídku z jiného oboru, kterou chtějí přijmout, mohou si své studium upravit tak, aby pro ně bylo stále aktuální a přinášelo přesně ty znalosti a zkušenosti, které potřebují.

BARBORA VALÁŠKOVÁ Marketingový specialista, Manažerské centrum VŠEM

Ano, většina studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále UTB) volí jako své první zaměstnání pozici, která úzce souvisí s jejich vystudovaným oborem.

Mgr. MAREK PROKOP Kariérní poradce, Job Centrum UTB ve Zlíně

Více než dvě třetiny absolventů naší vysoké školy své profesní uplatnění nachází v profesích odpovídajících studovanému oboru. Výsledky dotazníkových absolventských šetření ukazují, že ve svých pozicích do velké míry využívají poznatky získané během studia.

Ing. VLADIMÍR DRAGON Obchodní ředitel VŠPP

Většina studentů toto zaměření volí, řada z nich dokonce ještě během studia.

KATEŘINA MARŠÍKOVÁ Kariérový poradce, Kariérové centrum TUL

21


TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021

AUTOMOBILOVÝ & STROJÍRENSKÝ PRŮMYSL

ŠKODA AUTO Hyundai Motor Manufacturing Czech  ŠKODA TRANSPORTATION Bosch SIEMENS Valeo  ABB Česká republika Continental Automotive Czech Republic Honeywell Česká republika Tatra Trucks

VÝSLEDKY STUDIE 2021

Jaké máte zkušenosti při studiu? Pracovní zkušenost v oboru mého studia v zahraničí Pracovní zkušenost v oboru mého studia v ČR

7,5 %

54 %

Pracovní zkušenost mimo obor mého studia v ČR

63,7 % 12,8 %

Jiné vzdělávací programy nabízené zaměstnavateli (např. workshopy, případové studie, apod.)

Samostatná výdělečná činnost (OSVČ)

11 %

10,6 %

20 %

Jiná dobrovolná (neplacená) činnost mimo vysokou školu

Členství ve studentské organizaci / studentském projektu na vysoké škole

2012–2021

22

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021


ODPOVĚDI PROFESIONÁLŮ Z PRAXE NA OTÁZKU: Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem? Ano, během studia bakalářské etapy jsem pracoval v malé firmě, která se zaměřovala na průmyslovou automatizaci. Pracoval jsem v ní ke konci bakalářské etapy, v časech, kdy školních povinností nebylo tolik. Ale začátkem magisterské etapy jsem již žádnou pracovní zkušenost nenabyl. Bylo to bezesporu díky náročnosti studia, která nedovolovala věnovat výrazné množství času něčemu jinému. Ale zároveň znám pár přátel, kteří to i přesto zvládli.

Ano, pracovala jsem pro dvě společnosti, kde jsem řešila BOZP, a dokonce jsem studovala druhou školu. Tato kombinace pro mě nebyla nijak zvlášť náročná. Dokonce jsem nastoupila před státními závěrečnými zkouškami do současného zaměstnání.

KRISTÝNA KUDLÁČKOVÁ Junior specialista oddělení správy budov, životního prostředí a BOZP, sekce Environment a BOZP

VÁCLAV NOVOTNÝ System test Engineer

Při studiu jsem pracoval celou dobu. První ročník jako freelancer, v druhém ročníku jsem nastoupil do NN jako brigádník. Dařilo se mi udržet si worklife balance. V NN byli moji nadřízení vždy vstřícní a respektovali zvýšenou studijní zátěž ve zkouškovém období. Zpětně hodnotím práci v NN při studiu jako velmi dobrý krok – měl jsem možnost aplikovat teoretické znalosti ze školy přímo v praxi, a naopak při zkouškách jsem nemusel memorovat teorii, protože jsem už věděl, jak to v praxi funguje.

Ve vyšších ročnících jsem měla nějaké brigády. Časově to tak náročné nebylo, protože jsem si je mohla naplánovat tak, aby mi seděly do rozvrhu. Myslím si, že na magisterském studiu už člověk ví, jak si rozvrhnout síly pro studium a jak v tomto ohledu s časem nakládat. Naštěstí jsem nemusela pracovat tak, aby mě to plně živilo. Měla jsem to jako přivýdělek.

ZUZANA HROMKOVÁ BIM designer

SAMUEL ALEZÁR Junior Business Information Security Specialist

23


AUTOMOBILOVÝ & STROJÍRENSKÝ PRŮMYSL

MOBILITA ZÍTŘKA Můžeme v dohledné době očekávat auta bez řidiče? Je možné v cestě za novodobou mobilitou najít i českou stopu? Společnost Valeo usilovně pracuje na tom, aby byla odpověď na obě otázky kladná.

24

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021


Leoš Dvořák, generální ředitel vývojového centra Valeo v Praze, hovoří o  nové podobě dopravy a  mobility se zanícením. Aby také ne, když jeho tým pomáhá udávat směr, kterým se vydá celý automobilový segment. Valeo je inovačním lídrem – jak hodnotíte inovační snahy v automobilovém průmyslu v poslední dekádě? Posledních 10 let je opravdu dlouhá doba. Pokud vezmeme v potaz existenci Moorova zákona (zdvojnásobení výkonu/efektivity každých 18 měsíců), uvažujeme celkem o téměř pěti inovačních cyklech. Automobily jsou masivně vybavené elektronikou, a to ze dvou hlavních důvodů – pohodlí řidiče a  jeho bezpečnosti. Velkým trendem jsou také automobily využívající jiný pohon než dnes klasický spalovací. Hovoříme o elektromobilech, potažmo automobilech, které používají jako zdroj energie vodík. V rámci autonomního řízení, tedy jedné z divizí Valeo zastoupených v Praze, došlo v posledních 10 letech k obrovskému pokroku, a to nejen díky technologii, ale opět díky existenci daleko vyššího výpočetního výkonu. To znamená, že si aktuálně můžeme dovolit o mnoho více než před pár lety – můžeme do  auta umístit více senzorů, zjistit a  spočítat více proměnných a udělat tak automobil bezpečnější, ale i zajímavější pro řidiče. Velkým trendem, na kterém se Valeo aktivně podílí, je také centralizace řídících jednotek, kterých je, v dnešní době, ve vozidle několik. Jen pro představu, dnešní výpočetní jednotky používané v  automobilech se svým výkonem rovnají superpočítačům z konce 90. let. Hrají v inovacích roli i čeští pracovníci a absolventi českých technických vysokých škol? Většina našich zaměstnanců v pražském vývojovém centru je absolventy českých vysokých škol. Odpověď je tedy ano. A to jsou absolventi, kteří již studium dokončili. Valeo aktivně spolupracuje s  většinou technicky orientovaných vysokých škol a výzkumných center. Dlouhodobě se skupina studentů, která je součástí našeho pražském týmu, podílí, pod vedením našich expertů, na vývoji tzv. UFO (UltraFlat Overrunable robot), což je mechanická platforma používaná pro testování autonomních systémů. Valeo představilo v loňském roce prototyp autonomního droida na elektrický pohon. Je podle vás reálné masové rozšíření plně autonomních vozidel v následujících dvaceti letech? Ano, jsem si tím naprosto jist. Valeo má již nyní autonomní vozidla Drive4U, která jsou schopna dojet z  Paříže do  České republiky v podstatě autonomně. Samozřejmě však existují určité překážky a  já osobně vidím tu největší v  legislativě. Zavádění

Do 20 let bude viditelné procento automobilů autonomní.

ING. LEOŠ DVOŘÁK Vystudoval Elektrotechnickou fakultu na ČVUT v Praze a dlouhodobě se věnuje oblasti automatizace, průmyslu 4.0 a konceptu chytrých měst. Působil v El Salvadoru, Číně, USA i Evropě. V roce 2018 se stal generálním ředitelem vývojového centra skupiny Valeo v Praze. autonomních vozidel bych přirovnal k zavádění mobilních platforem, tedy k postupnému budování celého systému od aglomerací, dálnic až po postupnou plošnou transformaci. U automatizace levelu 5, tedy nezávisle se pohybujících vozidel, kde řidič nemusí ani být přítomen, se bude také jednat o segmentovou záležitost. Zmíněný droid je jednou z cest, kterou by se mohl celý proces ubírat. Z počátku se bude jednat o omezenou oblast. S postupným budováním městské infrastruktury ve spolupráci s výrobci automobilů bude možné nastavit smart environment, tedy kombinaci chytrého města a mobility.

Celý rozhovor si mužeš přečíst v aplikaci ABSOLVENTI.cz

25


AUTOMOBILOVÝ & STROJÍRENSKÝ PRŮMYSL

„ ZA NAŠIMI ÚSPĚCHY STOJÍ PŘEDEVŠÍM LIDÉ, KTEŘÍ NÁS SVÝMI NÁPADY A ÚSILÍM POSUNUJÍ DÁL.

HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH O společnosti

Jsme prvním výrobním závodem Hyundai v Evropě a  patříme k  těm nejmodernějším automobilkám. Auta vyrábíme v Nošovicích více než 10 let a za tu dobu jsme hodně vyrostli. Osmkrát jsme získali ocenění Zaměstnavatel roku, což je důkazem, že to, co děláme, děláme kvalitně.

Naše firemní kultura

Je především o spolupráci – klademe důraz na týmové výsledky, soudržnost a dobré pracovní vztahy. Zároveň ale dbáme na dodržování nastavených procesů tak, abychom dosáhli té nejvyšší kvality. Prostředí u nás je dynamické, vyžaduje rychlá řešení a nabízí zajímavé výzvy.

C

Příležitosti pro studenty

M

Organizujeme pro studenty exkurze a darujeme školám funkční vozy ke studijním účelům. V minulém roce 3 týmy VŠ studentů získaly elektrovozy k  realizaci svých projektů, letos nabízíme studentům spolupráci při zpracování závěrečných prací.

Šance pro absolventy

Možnosti profesního rozvoje

Mentoring ze strany zkušených kolegů, odborná i softskillová školení, ale především zapojení do zajímavých projektů a prostor k realizaci vlastních nápadů vás rychle posunou v  kariéře dál. Další možnosti rozvoje přináší talentový program nebo rotace na jiné oddělení.

Absolventi se u nás uplatní na řadě juniorních pozic ve výrobě i administrativě. A kdo má ambice, může postupně vyrůst až na manažerskou úroveň nebo se podílet na vývoji vozů.

Proč se k nám přidat... Přestože se zaměřujeme hlavně na výrobu a kvalitu vozů, podílíme se i na vývoji. V této oblasti nyní získáváme větší kompetence, naši inženýři budou vývoj nových modelů ovlivňovat již od fáze výkresu. MIROSLAV JASIOK

Manažer výrobní subdivize

KLÁRA KLEPÁČOVÁ HR manažer

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Hyundai 700/1 739 51 Nižní Lhoty

hyundainosovice

+420 844 111 157

hyundainosovice

kariera@hyundai-motor.cz

hyundainosovice

www.kariera-hyundai.cz

26

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021

CM

MY

CY

Naše hodnoty

Zákazník, Výzva, Spolupráce, Lidé a Globalita. Díky těmto hodnotám jsme úspěšní i  prospěšní. Podporujeme okolní obce a  neziskovky, místní sport i kulturu. Myslíme na přírodu – vyrábíme ekologické vozy, používáme vodou ředitelné barvy, recyklujeme a omezujeme plasty.

Y

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

hyundai-motor-manufacturing-czech-sro Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!

CMY

K


AUTOMOBILOVÝ & STROJÍRENSKÝ PRŮMYSL

„ CHYTRÁ AUTA POTŘEBUJÍ CHYTRÉ HLAVY.

VALEO O společnosti

Příležitosti pro studenty

Vyvíjíme a vyrábíme díly pro chytrá a ekologická auta. V České republice máme výrobní závody v Humpolci, Žebráku, Podbořanech a Rakovníku, jedno z nejmodernějších vývojových center v Praze a testovací polygon v Milovicích. Pracuje u nás celkem 4 000 zaměstnanců.

Studentům nabízíme ideální prostředí pro rozjezd kariéry v mezinárodních týmech již během studia ve formě konzultace diplomových prací, studentského programu v pražském vývojovém centru, dlouhodobé stáže na poloviční úvazek nebo trainee programu.

Naše firemní kultura

Šance pro absolventy

Vytváříme prostředí postavené na několika základních principech – politice otevřených dveří, profesionálním přístupu, strukturovaných procesech a  týmové práci. Naši kolegové, jejich pracovní pohodlí a časová flexibilita stojí ve středu všech našich projektů.

Absolventi mají příležitost uplatnit se v profesích: Mechanical Engineer, Hardware Engineer, Software Engineer, Test Engineer, Process Engineer, Quality Engineer, Logistik

Naše hodnoty

Proč se k nám přidat...

Jsme svědky hned tří technologických a sociálních revolucí, které hýbají automobilovým průmyslem: elektrifikace, autonomní vozidla a digitální mobilita. Díky naší jasné strategii jsme dnes v epicentru všech těchto tři revolucí a spoluvytváříme je.

Možnosti profesního rozvoje

Kariérní a profesní rozvoj podporujeme propracovaným systémem technických i  manažerských školení. Naši experti registrují přes 2 000 nových patentů ročně. Přes 12 % tržeb investujeme do výzkumu a vývoje. Takto vznikající inovace tvoří 47 % našich zakázek.

FRANTIŠEK ŠKRDLANT personální ředitel

28

• Podílíte se na špičkových inovacích •Z  ažijete vývoj i výrobu od A do Z • Mezinárodní mobilita ve skupině Valeo • 6 týdnů dovolené • Možnost home-office •P  říspěvek na penzijní připojištění • Náhrada výdajů na dojíždění • Příspěvek na sport

Valeo Sazečská 247/2 108 00 Praha

Valeo.Group

+420 225 355 111

ValeoCzechRepublic

cz.recruitment.mailbox@valeo.com

Valeo_Group

www.valeo.cz

valeo_group

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

Valeo Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!


Jedeme po hlavní ulici budoucnosti. Vyvíjíme a vyrábíme systémy pro autonomní a elektrická auta zítřka. Tvoříme mosty mezi auty a digitálními technologiemi. Ať už jezdíme autonomně či ti zaručujeme pohodu při řízení, užíváme si jízdu s tebou.

NASEDNI A VYDEJ SE NA ROADTRIP DO BUDOUCNOSTI S NÁMI! Praha | Rakovník | Humpolec | Žebrák | Podbořany

www.valeo.cz


TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021

Jakou formou získávají studenti zkušenosti při studiu?

Nejčastěji se jedná o stáž/praxi nebo určitou formu pracovního poměru. Podle zatím posledního průzkumu mezi absolventy pracovala již při studiu většina, cca 7 z 10 studentů. Přestože povinnou praxi mají pouze vybrané studijní programy na některých fakultách, většina studentů je zvyklá při studiu pracovat a snaží se aktivně najít uplatnění už před dokončením školy. Více informací z průzkumů mezi absolventy můžete najít zde: www.vutbr.cz/absolventi/uplatneni Ing. RENATA HERRMANNOVÁ Vedoucí Kariérního centra VUT

Studenti využívají možnost zahraničních stáží v rámci programu Erasmus+ (studijní pobyty i pracovní stáže), důležitým zdrojem zkušností jsou i povinné studentské praxe při studiu a kontakt se zaměstnavateli již v průběhu studia. UJAK klade velký důraz na praktické zaměření výuky, v době před pandemií covid-19 proto univerzita pořádala řadu besed a setkání s předními odborníky z praxe. Řada dalších osobností z praxe navíc na univerzitě pedagogicky působí dlouhodobě. JAN ČERVENKA Tiskový mluvčí UJAK Praha

Ve všech vyjmenovaných a určitě bychom vymysleli i další. Spíš si můžeme odpovědět, jaké možnosti studenti mají obecně, jaké nabízí karierní centra a v čem jsou zkušenosti z karierního centra cennější než ostatní. Cílem karierního centra je studenty naučit zvažovat karierní rozhodnutí a představit sadu dovedností, které se hodí při hledání a získávání práce. LUKÁŠ GÁBOR & PŘEMYSL GUBANI Karierní centrum ČZU

Studenti mají na naší škole několik možností, jak získat zkušenosti během studia. V rámci studia získávají zkušenosti při praktické výuce, je zde i 3měsíční praxe, kterou musí absolvovat každý student v rámci svého studovaného programu a zaměření. Studenti mají možnost vyjet na studijní pobyt či pracovní stáž do zahraničí. V rámci Kariérního centra získávají během workshopů například znalosti z oblasti rozvoje kariéry. Přes Centrum celoživotního vzdělávání mohou absolvovat nejrůznější kurzy od techniky až po pedagogické minimum. BC. NIKOLA KARASOVÁ Referentka Kariérního centra VŠTE

30

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021


JAK TO VIDÍ KARIÉRNÍ CENTRA

Ideální způsob, jak získat zkušenosti navíc, je praxe. Většina oborů má zavedené povinné praxe, které musí student splnit v rámci studia. Možností je ale víc. Na univerzitě se studenti mohou zapojit do různých projektů, spolků nebo mohou vycestovat na zahraniční pobyt.

Mgr. MICHAELA ODEHNALOVÁ Manažerka kariérového poradenství, Kariérní centrum MU

V rámci povinné odborné praxe (platí u většiny studijních oborů) získávají studenti praktické zkušenosti ve vybraných firmách. Naše Job Centrum (dále JC) nabízí studentské stáže přímo na jednotlivých pracovištích UTB a organizuje pro studenty celou řadu vzdělávacích a praktických workshopů (např. Výběrové řízení nanečisto, Finanční gramotnost, Efektivní komunikace a řadu dalších). Studenti mají také možnost vycestovat na zahraniční pracovní stáže (s významnou podporou Mezinárodního oddělení UTB). Mgr. MAREK PROKOP Kariérní poradce, Job Centrum UTB ve Zlíně

Naše vysoká škola pořádá ve spolupráci s partnery z praxe řadu seminářů, workshopů, soutěží a exkurzí. Součástí studijních programů je absolvování odborné praxe v posledním ročníku studia. Praxi je možné absolvovat formou zahraniční stáže. Vzhledem k zaměření školy na oblast podnikání a podnikavosti studenti při studiu často podnikají. Ing. VLADIMÍR DRAGON Obchodní ředitel VŠPP

Nejčastěji získávají studenti pracovní zkušenosti formou příležitostné práce (brigády) během studia (v bakalářském stupni), v navazujícím studiu už stále častěji také prací na částečný úvazek a poměrně významná část u tohoto zaměstnavatele pokračuje i po ukončení studia.

KATEŘINA MARŠÍKOVÁ Kariérový poradce, Kariérové centrum TUL

31


TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021

ENERGETIKA & PLYNÁRENSTVÍ & PETROCHEMIE

Skupina ČEZ  skupina ORLEN Unipetrol E.ON Česká republika  ČEPS  Čepro



VÝSLEDKY STUDIE 2021

Čemu dáváte přednost ve svém budoucím zaměstnání? Jistota, stabilita

81,5

18,5

Změna

Tvůrčí přístup

65,7

34,3

Používání známých, předem daných postupů

Soutěživé prostředí

8,3

91,7

Přátelské prostředí

Práce na jednom místě

60,2

39,8

Časté cestování

Teoretické vzdělávání

9,7

90,3

Získávání zkušeností z praxe

Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení

68,6

31,4

Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

Náročná pracovní pozice

15,9

84,1

Rovnováha mezi prací a volným časem

Strategické, dlouhodobé úkoly

49,8

50,2

Operativní, krátkodobé úkoly

Úzká specializace

32,0

68,0

Získávání obecných dovedností

Sdílení odpovědnosti v týmu

54,4

45,6

Přijetí vedoucí role

Samostatná práce

34,4

65,6

Spolupráce v týmu

hodnoty v %

2012–2021

32

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021


ODPOVĚDI PROFESIONÁLŮ Z PRAXE NA OTÁZKU:

Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost?

• Jistota, stabilita • Používání známých, předem daných postupů • Přátelské prostředí • Práce na jednom místě • Získávání zkušeností z praxe • Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení • Rovnováha mezi prací a volným časem • Strategické, dlouhodobé úkoly • Získávání obecných dovedností • Přijetí vedoucí role • Samostatná práce

• Změna • Tvůrčí přístup • Přátelské prostředí • Časté cestování • Získávání zkušeností z praxe • Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení • Náročná pracovní pozice • Strategické, dlouhodobé úkoly • Získávání obecných dovedností • Sdílení odpovědnosti • Samostatná práce

TOMÁŠ GAJDŮŠEK Operátor sekundárního okruhu, asistent, zácvik

VERONIKA FUKASOVÁ Inženýr pro spolehlivost

• Jistota, stabilita • Tvůrčí přístup • Přátelské prostředí • Časté cestování • Získávání zkušeností z praxe • Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu • Rovnováha mezi prací a volným časem • Strategické, dlouhodobé úkoly • Úzká specializace • Přijetí vedoucí role • Spolupráce v týmu

• Změna • Tvůrčí přístup • Přátelské prostředí • Časté cestování • Teoretické vzdělávání • Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu • Náročná pracovní pozice • Strategické, dlouhodobé úkoly • Úzká specializace • Přijetí vedoucí role • Spolupráce v týmu

TOMÁŠ ZAJAC Specialista odboru Rozvoj energetických trhů

MARTIN CHYTRA Project manager Business Development

EG.D je nezávislou distribuční společností ve skupině E.ON.

33


ENERGETIKA & PLYNÁRENSTVÍ & PETROCHEMICKÝ PRŮMYSL

ELEKTŘINA JE MOTOREM SOUČASNÉ CIVILIZACE Dekarbonizace, obnovitelné zdroje, elektromobilita a chytré sítě – v současnosti nejdiskutovanější součásti energetické transformace. Jak vidí budoucnost energetiky vítěz JASNÉ VOLBY českých vysokoškoláků?

34

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021


Daniel Beneš nastoupil do Skupiny ČEZ v roce 2004 a o šest let později se stal jejím generálním ředitelem. Je zastáncem chytrých energetických řešení a  dekarbonizace. Proto není překvapením, že podporuje transformaci ČEZu směrem k uhlíkové neutralitě. Jaké trendy aktuálně vládnou energetice? Největším tématem je bezpochyby dekarbonizace, která vyplývá z rozhodnutí Evropské unie stát se do poloviny století uhlíkově neutrální. K tomu má sloužit v médiích často skloňovaná Zelená dohoda, nebo Green Deal chcete-li, kterou podepsala i Česká republika. Energetika je jednou z klíčových oblastí, která se musí radikálně změnit, pokud to s  dekarbonizací myslíme vážně. A  z  toho plynou i  současné trendy v  oboru: snižování emisí CO2, výstavba bezemisních zdrojů, zvyšování energetické efektivity a rozvoj nových technologií, které nám pomohou dosáhnout cíle. Energetika je zkrátka oblast, kde momentálně probíhají dynamické změny, a je fajn být u toho.

Energetika je jednou z klíčových oblastí, která se musí radikálně změnit, pokud to s dekarbonizací myslíme vážně.

Mění se s oborem i profil lidí, které hledáte? Stále potřebujeme techniky, kteří jsou schopní bezpečně a  spolehlivě provozovat klasické výrobní zdroje či distribuční soustavu. Poptáváme ale i  specialisty právě na  obnovitelné zdroje či jaderné technologie, na  energetické úspory, elektromobilitu nebo třeba na  výzkum v  oblasti vodíkových technologií. Čím dál důležitější jsou pro nás také IT odborníci, protože energetika se bude v blízké budoucnosti masivně digitalizovat a robotizovat, což s sebou opět přinese nejen vyšší efektivitu, ale i větší uživatelský komfort. Na co jste za posledních 10 let ve funkci předsedy představenstva a generálního ředitele Skupiny ČEZ nejpyšnější? Těší mě, že ČEZ je v  české i  zahraniční energetice aktivním hráčem, který nejen dokáže na měnící se prostředí pružně reagovat, ale také spoluurčuje aktuální trendy. Jsme partnerem pro českou vládu při naplňování státní energetické koncepce a doma i v Evropě úspěšně rozvíjíme oblast moderních energetických služeb. Zároveň se nám daří nabírat nové zákazníky a držet si ty stávající. Jako jednička na energetickém trhu chceme být pro zákazníky první volbou díky naší odbornosti a  důvěryhodnosti. Z  pravidelných průzkumů vyplývá, že se nám to daří. Kam bude ČEZ v příštích letech směřovat? Věřím, že budeme úspěšně naplňovat naši strategii, která je postavená na  třech výrazných pilířích. Za  prvé chceme dál efektivně provozovat naše výrobní zdroje a postupně obměnit portfolio za nízkoemisní. Za druhé zvládnout modernizaci a digitalizaci distribučních sítí. Potřebujeme, aby v budoucnu

ING. DANIEL BENEŠ, MBA Vystudoval Strojní fakultu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Brno Business School Nottingham Trent University. Je členem Národní ekonomické rady Vlády ČR a představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.

bez problémů zvládly jinou skladbu výrobních zdrojů s převahou těch obnovitelných a aby pomocí chytrých prvků komunikovaly s odběrateli. A za třetí uděláme vše proto, abychom zůstali lídrem v poskytování moderních energetických služeb, ať už se jedná o obnovitelné zdroje pro domácnosti, moderní systémy vytápění, projekty úspor nebo e-mobilitu.

Celý rozhovor si mužeš přečíst v aplikaci ABSOLVENTI.cz

35


ENERGETIKA & PLYNÁRENSTVÍ & PETROCHEMICKÝ PRŮMYSL

„ ÚSPĚŠNÁ KARIÉRA ZAČÍNÁ SPRÁVNÝM ROZHODNUTÍM.

SKUPINA ČEZ O společnosti

Jsme jednou z deseti největších energetik v Evropě, s více než 8 miliony zákazníky a více než 30 tisíci zaměstnanci. Naší vizí je přinášet inovace pro řešení energetických potřeb a přispívat k vyšší kvalitě života.

Naše firemní kultura

Naše firemní kultura je orientována na bezpečnost, stálý růst vnitřní efektivity a podporu inovací v zájmu růstu hodnoty Skupiny ČEZ. Svým působením vytváří Skupina ČEZ v  Česku více než 141 tisíc pracovních míst.

Naše hodnoty

Ve Skupině ČEZ rozlišujeme pět základních pilířů hodnot: bezpečnost, výkonnost, inovace, odbornost, spolupráce. Je naším cílem zajišťovat a rozvíjet tým kvalifikovaných profesionálů, schopných a výkonných zaměstnanců ztotožněných s principy firemní kultury.

Možnosti profesního rozvoje

Získáte zaměstnání ve společnosti, která se pravidelně umísťuje mezi nejlepšími v  anketách o  nejatraktivnějšího zaměstnavatele. Nabízíme práci s  potenciálem dále rozvíjet své znalosti a  zkušenosti, k tomu navíc širokou nabídku benefitů.

Příležitosti pro studenty

Pro studenty technických oborů máme připravenou dvoutýdenní stáž Letní univerzita na jaderných elektrárnách s možností získání stipendia. A nejen pro techniky nabízíme program stáží ČEZ Experience nebo témata závěrečných prací.

Šance pro absolventy

Každý rok otevíráme desítky pozic vhodných pro čerstvé absolventy napříč celou Skupinou ČEZ. Nabízíme také specializované programy, např. Absolvent v ČEZ Distribuce.

Proč se k nám přidat... Získáte zaměstnání ve společnosti, která se pravidelně umísťuje mezi nejlepšími v anketách o nejatraktivnějšího zaměstnavatele. Nabízíme práci s potenciálem dále rozvíjet své znalosti a zkušenosti, k tomu navíc širokou nabídku benefitů. MICHAL PANOŠ Technik SEM

MICHAELA CHALOUPKOVÁ Ředitelka divize Správa

36

Skupina ČEZ Duhová 2/1444 140 53 Praha 4

Práce v ČEZ

+420 211 041 111

SkupinaCEZ

kdejinde@cez.cz

SkupinaCEZ

www.kdejinde.cz

cez_group

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

ČEZ Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!


ÚSPĚŠNÁ KARIÉRA ZAČÍNÁ SPRÁVNÝM ROZHODNUTÍM

Sleduj KDEJINDE.cz

Kde jinde to dokážete


ENERGETIKA & PLYNÁRENSTVÍ & PETROCHEMICKÝ PRŮMYSL

SKVĚLÁ HISTORIE A MODERNÍ BUDOUCNOST Jak vidí blízkou budoucnost petrochemie skupina ORLEN Unipetrol? To nám prozradil její generální ředitel Tomasz Wiatrak. Na obrázku Tomasz Wiatrak, generální ředitel skupiny ORLEN Unipetrol, se závodníkem Formule 1 Robertem Kubicou při otevření bistra StopCafe v Thámově ulici v Praze.

38

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021


Pět výrobních závodů, dvě výzkumně-vývojová centra a celkem osmnáct společností včetně jedné nadace. Když k tomu ještě přidáte síť čerpacích stanic Benzina ORLEN, složíte mozaiku tvořící skupinu ORLEN Unipetrol. Co se vám vybaví jako první, když se řekne ORLEN Unipetrol? Skvělá historie a  moderní budoucnost. Spousta talentovaných a  motivovaných lidí, kteří společně vyrábějí produkty, které jsou výchozím materiálem pro koncové výrobky naprosté většiny ostatních odvětví. Od  automobilového průmyslu přes stavebnictví a  elektroniku až třeba ke  kosmetice nebo dětským hračkám. Jsme zkrátka ideální kariérní cíl pro absolventy a také perfektní parťák pro studenty nabízející bezpočet příležitostí k brigádám, stipendiím i vědecké činnosti.

Používáme principy cirkulární ekonomiky, takže na odpadní materiál nahlížíme jako na cennou surovinu.

Dvacáté první století je plné progresivních změn, týkají se i vás? Jsme moderní firmou, která myslí globálně a  jedná lokálně. Do roku 2050 chceme být emisně neutrální, proto procházíme zásadní změnou. Modernizujeme naši výrobu, klademe důraz na výzkum a vývoj a rozšiřujeme naši orientaci z dosavadních klasických surovin na obnovitelné zdroje. Investovali jsme miliardy korun do nejlepších technologií, které jsou k dispozici. Jaké hlavní kroky vás na této cestě čekají? Abychom tento cíl mohli v dohledné době splnit, museli jsme nejen přizpůsobit naši strategii, ale především změnit naše myšlení a konání mající dopad i na veřejnost okolo nás. Používáme principy cirkulární ekonomiky, takže na  odpadní materiál nahlížíme jako na cennou surovinu. Naši vědci zkoumají, jak co nejlépe přizpůsobit naše výrobní jednotky a začít ve velkém z přírodního a plastového odpadu vyrábět biopaliva či nové plnohodnotné plasty. Jaký rozvoj vidíte v čerpacích stanicích? Ty už dnes nejsou jen k načerpání paliv, ale místem k občerstvení, odpočinku nebo k obchodním schůzkám. Máme 419 čerpacích stanic a jsme s velkým náskokem lídry trhu. Svými inovacemi posouváme celý trh k digitalizaci a mobilitě. Naši Benzinu můžete mít v mobilu. Přes mobilní aplikaci můžete platit, sbírat věrnostní body anebo vjet do  myčky a  umýt si auto, aniž byste museli vystoupit či stáhnout okénko. Nejnověji jsme se vydali do center měst, protože chceme úspěšný občerstvovací koncept StopCafe nabízet našim zákazníkům nejen na  čerpacích stanicích. První kavárna je v  pražském Karlíně u metra Křižíkova. Čerpací stanice jsou zkrátka trendy a in. A vymýšlet a budovat všechny tyto věci pro zákazníky je nesmírně zajímavé a atraktivní.

TOMASZ WIATRAK Je absolventem Varšavské univerzity a postgraduálního programu Strategic Leadership Academy organizovaného Institutem ICAN. Od roku 2019 zastává post předsedy představenstva a  generálního ředitele skupiny ORLEN Unipetrol.

Počítáte také s vodíkem? Ano. Ve vodíku vidíme budoucnost. Vodíková elektromobilita totiž již brzy doplní tu současnou bateriovou. V tomto roce otevřeme první dvě vodíkové čerpací stanice v Praze a Litvínově a další budou rychle následovat.

Celý rozhovor si mužeš přečíst v aplikaci ABSOLVENTI.cz

39


ENERGETIKA & PLYNÁRENSTVÍ & PETROCHEMICKÝ PRŮMYSL

„ PŘIDEJ SE K TÝMU, KTERÝ MĚNÍ BUDOUCNOST.

ORLEN UNIPETROL O společnosti

Příležitosti pro studenty

Průběžně modernizujeme výrobu, snižujeme objem emisních a odpadních látek a  optimalizujeme energetickou náročnost. Hledíme vpřed, a proto chceme být společně s naší mateřskou společností, skupinou ORLEN, v roce 2050 emisně neutrální.

Nabízíme studentům možnost práce na bakalářských a diplomových pracích, nabízíme konzultace životopisů a přípravy na osobní pohovor. Realizujeme pro ně exkurze nebo krátkodobé a dlouhodobé brigády při studiu.

Naše firemní kultura

Šance pro absolventy

Firemní kultura skupiny ORLEN Unipetrol vychází z její strategie a souboru hodnot, pracovních norem, vzorců jednání a postupů uplatňovaných v každodenním fungování společnosti. Její základní prvky představuje 5 firemních hodnot a etický kodex.

Naše hodnoty

Mezi naše firemní hodnoty patří lidé, rozvoj, odpovědnost, energie a spolehlivost.

Možnosti profesního rozvoje

Všem zaměstnancům nabízíme řadu příležitostí ke stálému osobnímu i profesnímu rozvoji. Dbáme na zajištění příležitostí ke kariérnímu růstu na všech úrovních a podporujeme předávání zkušeností mezi služebně staršími a mladšími zaměstnanci.

Po ukončení studia nabízíme studentům zapojení se do  programu ABSOLVENT, v rámci kterého získají v ucelené formě nejen praktické zkušenosti, ale i teoretické znalosti.

Proč se k nám přidat... Zakládáme si na zajištění rovnováhy mezi prací a soukromým životem našich zaměstnanců. Nabízíme množství benefitů – příspěvek na stravování, životní či penzijní připojištění, kulturu a mnoho dalších výhod. MICHAŁ CHMIEL Personální ředitel

ANNA ŘÍHOVÁ HORÁKOVÁ Specialista náboru a HR marketingu

40

skupina ORLEN Unipetrol Záluží 1 436 70 Litvínov

ORLENUnipetrol

+420 225 001 615

SkupinaUNIPETROL

anna.horakova@orlenunipetrol.cz

ORLENUnipetrol

www.orlenunipetrol.cz

orlenunipetrol

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

unipetrol-a-sAktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!


ENERGETIKA & PLYNÁRENSTVÍ & PETROCHEMICKÝ PRŮMYSL

„ TVOŘÍME LEPŠÍ BUDOUCNOST. PŘIPOJTE SE K NÁM!

SKUPINA E.ON O společnosti

Příležitosti pro studenty

Naše firemní kultura

Šance pro absolventy

Jsme skupina E.ON, dodavatel elektřiny a plynu do vašich domovů, firem i obcí. Našim zákazníkům pomáháme šetřit peníze i přírodu. Přes 20 % naší energie pochází z obnovitelných zdrojů, což nás řadí na první místo mezi velkými dodavateli v ČR.

Pracujeme na tom, abychom do práce chodili rádi téměř stejně jako z  ní. Pohoda je pro nás opravdu důležitá. Pečujeme o  pracovní prostředí a používáme moderní techniku, která nám zjednodušuje každodenní život.

Naše hodnoty

Máme jasnou vizi – zlepšujeme životy lidí. Proto neustále hledáme nové možnosti, inovace a chytrá řešení, která usnadňují život nejen nám, ale hlavně našim zákazníkům. A právě na této vizi jsou založeny naše hodnoty.

Možnosti profesního rozvoje

Víme, že je důležité na sobě pracovat, proto našim zaměstnancům dáváme příležitost neustále se rozvíjet, a to nejen profesně, ale i v osobním životě. Poradíme vám kudy kam a nabídneme nejen jazykové kurzy.

Nabízíme spoustu možností pro motivované studenty technických škol, a to, že zatím nemají praxi v oboru, pro nás není rozhodující. Jaro je ve  znamení diplomek. O  prázdninách organizujeme energetickou akademii a technické brigády. Na podzim začíná stipendijní program.

Ještě nemáte jasno v tom, jaký je váš dream job? Díky našemu trainee programu pro absolventy se můžete podívat do více oddělení a sami přijít na to, co vás opravdu baví.

Proč se k nám přidat... S odstupem času si myslím, že největší přínos trainee programu byl v poznání firmy, jak z pohledu kontaktů, které dodnes používám, tak z pohledu zajímavých úkolů, které mi ukázaly, jak to ve společnosti funguje. ONDŘEJ PLOJHAR

Specialista Asset Managementu

Skupina E.ON F. A. Gerstnera 2151/6 370 01 České Budějovice ZUZANA PÁNKOVÁ Vedoucí Employer Branding & Recruitment

42

zuzana.pankova@eon.cz www.kariera.eon.cz

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

E.ON Kariéra E.ON CZ eonkariera

Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!


ENERGETIKA & PLYNÁRENSTVÍ & PETROCHEMICKÝ PRŮMYSL

„ UMOŽŇUJEME VSTUP DO SVĚTA ENERGETIKY V OPRAVDU ŠIROKÉM ZÁBĚRU.

ČEPS O společnosti

Příležitosti pro studenty

Jsme jediným provozovatelem elektroenergetické přenosové soustavy ČR. Dispečersky zajišťujeme rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektřiny v  každém okamžiku. Obnovujeme, udržujeme a  rozvíjíme přenosovou soustavu s vedením o napětí 220 kV a 400 kV.

Studentům VŠ nabízíme stáže, stipendijní programy, brigády, naši odborníci spolupracují se studenty na bakalářských a diplomových pracích. Každý rok také pořádáme projekt Letní škola, který umožňuje studentům poznat během jednoho týdne firmu ze všech úhlů pohledu.

Naše firemní kultura

Šance pro absolventy

Nejsme anonymní korporát, jsme společnost, která má duši. Naši zaměstnanci nás zajímají. Dbáme na vyváženost jejich pracovního a osobního života. Přestože v ČEPS pracuje zhruba 600 zaměstnanců, jsme skoro rodinnou firmou v tom nejlepším slova smyslu.

Naše hodnoty

Jsme si vědomi své odpovědnosti vůči uživatelům přenosové soustavy ČR. Aktivně se podílíme na transformaci a rozvoji evropské energetiky. Podporujeme profesní čest a vzdělávání našich zaměstnanců, odborníků ve svém oboru. Jednáme vždy otevřeně, transparentně a čestně.

Možnosti profesního rozvoje

Podporujeme soustavné vzdělávání našich zaměstnanců. U nás zaměstnanci nesmí odborně stagnovat a na tom si dáváme záležet. Vždy vítáme nové kolegy z  řad studentů a  čerstvých absolventů, jimž rádi předáváme výjimečné zkušenosti, kterými disponujeme.

Absolvent u nás spolupracuje s respektovanými odborníky, účastní se zajímavých moderních projektů, vidí výsledky své práce a také za ně přijímá odpovědnost, čímž dál roste.

Proč se k nám přidat... „Díky dlouhodobé vizi společnosti pracuji na řadě rozvojových projektů, na nichž spolupracují evropští provozovatelé přenosových soustav. Mít možnost tvořit budoucnost evropské energetiky je nejen unikátní příležitost, ale i zajímavá pracovní náplň.“ TOMÁŠ ZAJAC

Specialista odboru Rozvoj energetických trhů

DIANA PROCHÁZKOVÁ Ředitelka sekce HR a korporátní služby

44

ČEPS, a.s. Elektrárenská 774/2 101 52 Praha 10

SkupinaČEPS

+420 211 044 111

ČEPS, a.s.

ceps@ceps.cz

CEPSvidea

www.ceps.cz

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!


PŘENESTE K NÁM SVOU ENERGII A TRANSFORMUJTE KARIÉRU NA NEJVYŠŠÍ NAPĚTÍ

Zajišťujeme spolehlivý provoz, rozvoj a bezpečnost české přenosové soustavy. Jsme společnost ČEPS.

www.ceps.cz


TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021

Jaké faktory u studentů rozhodují při výběru zaměstnání?

Bohužel na jednotlivé faktory se v absolventských průzkumech netážeme, ale z dat víme, že 94 % absolventů VUT je ve své práci velmi či spíše spokojeno. Pravidelně se nám ukazuje, že spokojenost souvisí mj. s finančním ohodnocením. Absolventi, kteří uvádí, že jsou se svým zaměstnáním velmi spokojeni, berou podle aktuálních výsledků v průměru 46 104 Kč. Tento plat s rostoucí nespokojeností klesá, nespokojení absolventi pak mají na výplatních páskách v průměru 34 447 Kč. Ing. RENATA HERRMANNOVÁ Vedoucí Kariérního centra VUT

U každého je to něco jiného v závislosti na osobních preferencích a předchozích zkušenostech. Studenti ve vztahu k prvnímu zaměstnání spíše uvažují o sobě a svých schopnostech – jestli na tu práci a společnost mají. A na to se zaměřujeme v karierním poradenství. Častými tématy jsou dostatek/nedostatek praxe, úroveň cizího jazyka a nejistota ohledně znalostí a schopností studenta. Spíše bychom řekli, že tyto faktory přichází v úvahu u druhého zaměstnaní anebo případně později. LUKÁŠ GÁBOR & PŘEMYSL GUBANI Karierní centrum ČZU

Podle interního průzkumu je pro studenty při výběru zaměstnání rozhodujících několik faktorů. Přednost dají například firmě, která má určitou prestiž, jméno a pozici na trhu. Samozřejmostí je zaměření ke studovanému oboru a finanční ohodnocení. Důležitým aspektem je také prostředí firmy, kolektiv a skloubení volného času s pracovní dobou. BC. NIKOLA KARASOVÁ Referentka Kariérního centra VŠTE

To je hodně individuální vzhledem k zaměření studenta. Někteří dávají přednost stabilnímu prostředí a jiní hledají dynamiku a změny. Pomoci studentům identifikovat, jaké faktory jsou pro ně při hledání uplatnění prioritní, je jeden z důležitých aspektů kariérního poradenství. Častými faktory jsou také přátelské pracovní prostředí, smysluplnost nebo možnost rozvíjet se. Mgr. MICHAELA ODEHNALOVÁ Manažerka kariérového poradenství, Kariérní centrum MU

46

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021


JAK TO VIDÍ KARIÉRNÍ CENTRA

Studenti, kteří konzultují na kariérním centrum UHK, nejčastěji řeší směrem k trhu práce a zaměstnavatelům, jak najít kvalitní pracovní zkušenosti, což odráží mnoho různých aspektů „ideálního povolání“ jako práce v oboru, work-life balance, „transparentní“ pracovní klima, kvalitní vedení, dostatečný příjem.

ZDEŇKA KULHÁNKOVÁ Vedoucí Informačně-poradenského a kariérního centra UHK

Mezi nejčastější faktory určitě patří „work-life balance“, kdy je pro studenty velmi důležitá rovnováha mezi studiem, prací a volným časem. Často vyhledávají přátelské prostředí a stabilitu zaměstnavatele. Do popředí se dostávají i faktory jako společenská odpovědnost společnosti či principy udržitelného rozvoje. BARBORA VALÁŠKOVÁ Marketingový specialista, Manažerské centrum VŠEM

Studenti se při výběru zaměstnavatele rozhodují zejména dle finančního ohodnocení, možnosti kariérního růstu a míry využití znalostí a zkušeností získaných studiem. Důležitým faktorem je pochopitelně také atraktivní a přátelské pracovní prostředí. Řada absolventů hledá stabilitu a jistotu, mnoho absolventů se však nebojí ani dynamiky začínajících firem. Ing. VLADIMÍR DRAGON Obchodní ředitel VŠPP

Při rozhodování u studentů hraje roli jistota zaměstnání, lokalita, náplň práce, pracovní doba i výše výdělku. Je zajímavé, že význam faktorů se mění u absolventů, kde v jejich současném zaměstnání jsou pak velmi důležité také pracovní vztahy, vztahy s nadřízeným či možnost seberealizace. Opět lze nalézt dílčí rozdíly mezi názory studentů (absolventů) jednotlivých fakult TUL. KATEŘINA MARŠÍKOVÁ Kariérový poradce, Kariérové centrum TUL

47


2014

48

2021

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021 30,1

18,8 20,1

18,9

13,6

5,5

Tisk: speciální přílohy denního tisku o absolventech

53,4

Úřady práce

Seznam.cz  Avast Microsoft IBM Česká republika Red Hat Czech

Emailem (od vysoké školy, studentské organizace, firmy)

46,2

Další sociální sítě či aplikace (Snapchat, Instagram atd.)

49,6

Veletrhy pracovních příležitostí (jobfairy) na univerzitě

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

LinkedIN

55,5

Tisk: studentské časopisy

56,5

Facebook

60,6 60,2

Pracovní servery (webové portály pracovních příležitostí)

Webové stránky firmy

Rady od přátel, spolužáků nebo známých

TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021 Kiwi.com Oracle ESET Unicorn SAP

VÝSLEDKY STUDIE 2021

Jak/kde získáváte tipy na nabídky zaměstnání? 60,2 51,6

43,1

34,7

29,6 22,4 12,6

0

4

hodnoty v %

2012–2021


ODPOVĚDI PROFESIONÁLŮ Z PRAXE NA OTÁZKU: Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání? Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

Nabídky zaměstnání jsem sledoval zejména prostřednictvím sociálních sítí, konkrétně LinkedInu a Facebooku. Rovněž jsem příležitostně navštěvoval pracovní portály a sledoval, v jakých firmách našli uplatnění mí vrstevníci. O mém současném zaměstnavateli jsem se dozvěděl prostřednictvím „Sklik studentské kampaně“, do které jsem se zapojil v rámci mého stávajícího studia na ČZU.

Neměla jsem možnost získávat tipy nebo studovat zdroje zaměstnání. Jak jsem již odpovídala výše, tak mě můj zaměstnavatel kontaktoval sám. Pokud bych ale chtěla získat tipy, ptala bych se známých nebo bych studovala inzerci práce.

KRISTÝNA KUDLÁČKOVÁ Junior specialista oddělení správy budov, životního prostředí a BOZP, sekce Environment a BOZP

JAN KOUTNÝ Specialista Sklik

O Zentivě jsem se poprvé dozvěděla během svých studií v Hradci Králové jako o jedné z největších farmaceutických společností i zaměstnavatelů v zemi. V rámci studií na univerzitě jsem měla možnost areál Zentivy navštívit, seznámit se s lidmi, kteří pro ni pracují, a dozvědět se víc o pracovním prostředí, výzkumu a dalších aktivitách společnosti. Zanechalo to na mně velmi dobrý dojem.

První nabídky na zaměstnání jsem sháněl na pracovním veletrhu, který je každoročně pořádán v areálu VŠE. Dále jsem v minulosti hledal pracovní pozice přímo na webových stránkách společností, které mě zajímaly. O nabídce pracovních pozic v Generali České pojišťovně jsem se dozvěděl od známého.

FILIP MINARSKÝ Projektový manažer junior

ARDITA VESELI Specialistka v oblasti preformulace a biofarmacie

49


INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

IT JAKO MULTIDISCIPLINÁRNÍ OBOR Technické obory hrají prim a počítače vládnou světu – tak by dnešní dobu zhodnotila široká veřejnost. Je však IT oborem, ve kterém se může uchytit i netechnik? Na to jsme se zeptali české internetové jedničky Seznam.cz.

50

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021


Informační technologie postupují i u  nás kupředu mílovými kroky, což potvrzuje také Vlastimil Pečínka, technický ředitel společnosti Seznam.cz, při ohlédnutí za  poslední dekádou a půl: „...je to neustálá jízda plná inovací a výzev“. Seznam.cz se od svého založení před 25 lety posunul – z  internetového vyhledávače se stal českou internetovou jedničkou. Co bylo největší výzvou v  rámci této transformace? Těch výzev bylo určitě více a v různých rovinách – technologie, produkt, obchod, ale třeba i role zaměstnavatele. Pokud mohu mluvit za technickou část Seznamu, tak výzvou určitě bylo (a stále je) udržet krok ve fyzické infrastruktuře a ve zvolených nástrojích a  postupech s  naším růstem a  úspěchem v digitální sféře. Troufám si tvrdit, že mnoho věcí, které interně děláme, snese celosvětová měřítka a zároveň díky omezením plynoucím ze zaměření pouze na  relativně malý český trh v tom musíme být velmi nákladově efektivní.

Data jsou ropou 21. století a jejich objem roste exponenciálně.

Svět IT postupuje vpřed mílovými kroky. Jak je na tom česká "ajťácká" sféra? Stačíme světu? Svět IT je pestrý a nelze obecně říct, zda držíme či nedržíme krok. Rozhodně máme velmi šikovné lidi, a  když dostanou prostor a příležitost, nebojím se, že by neobstáli v jakékoli výzvě. Osobně si myslím, že nejen v ČR, ale obecně v celé Evropě je velký potenciál a mnoho chytrých lidí. Ale mistrem v tom něco „načančat“ a prodat jsou Spojené státy. Dnešní svět se točí kolem dat, kterých máme víc než dost. Umíme je však vyhodnotit a dále s nimi pracovat? Data jsou ropou 21. století a jejich objem roste exponenciálně. Pro firmy našeho typu je součástí mise umět data zpracovávat a dělat z nich závěry. Takže to neodmyslitelně patří k našemu byznysu a snažíme se s nimi neustále více a lépe pracovat. To je nekonečný proces. Jak podle vás bude vypadat svět IT v Česku za 5 let? Ještě více globalizovaně se stále silným Seznamem na  poli internetu. Jsou informační technologie jen pro vyvolené, nebo v nich najde uplatnění téměř kdokoliv? Záleží na definici. Už za mých studií jsme na to vše nahlíželi jako na multidisciplinární obor. Pokud bereme v kontext data a jejich digitální zpracování, dostupnost a pokročilost nástrojů, tak je to sféra skoro pro kohokoliv. Tím nemyslím, že každý může být vynikající programátor, ale moje širší definice informačních technologií si dokáže představit zaměřením biologa, který najde uplatnění třeba při návrhu nekonvenčních datových center.

ING. VLASTIMIL PEČÍNKA Absolvoval studium informačních systémů na Masarykově univerzitě v Brně a v Seznam.cz působí od roku 2004. Od roku 2006 je technickým ředitelem, s krátkou přestávkou v roli ředitele Výzkumu a vývoje. Je ženatý, má tři děti a baví ho volejbal a technologie kolem bitcoinu.

Co pro vás osobně znamená práce v Seznam.cz? Po šestnácti letech strávených v Seznam.cz, většinou z toho s provozem na bedrech, se nedá odpovědět jinak, než že je to součást mého života. Především je to neustálá jízda plná inovací a výzev. A v důsledku i osobního rozvoje

Celý rozhovor si mužeš přečíst v aplikaci ABSOLVENTI.cz

51


INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

„ PRACUJEME NA TOM, ABY BYL INTERNET NEJSILNĚJŠÍ ČESKÉ MÉDIUM A SEZNAM.CZ MÍSTEM PRVNÍ VOLBY.

SEZNAM.CZ O společnosti

Příležitosti pro studenty

Naše firemní kultura

Šance pro absolventy

Seznam.cz je česká internetová jednička. Díky vlastním technologickým řešením přinášíme uživatelům užitečné produkty a služby, které jim pomáhají – ať už doma, v práci nebo třeba na cestách. Naším cílem je umožnit lidem bezpečné a smysluplné užívání internetu.

Zapomeňte na dress code a formality. V Seznamu si všichni tykáme, pomáháme a vzájemně se motivujeme a podporujeme. Máme příjemné pracovní prostředí, které je přívětivé i pro domácí mazlíčky. Na naší smíchovské centrále na vás čeká několik teras i fitko.

Naše hodnoty

Vyvíjíme služby a produkty, které reálně pomáhají našim uživatelům, a to jak v běžném životě, tak v podnikání. Ačkoli jsme obchodní společnost, nejde nám primárně o zisk. Na prvním místě je pro nás vždy uživatel a jeho spokojenost.

Možnosti profesního rozvoje

Seznam.cz dává příležitost všem, kteří o ni stojí. Není výjimkou, že se řadový zaměstnanec časem vypracuje na manažera, či dokonce ředitele. V Seznamu se umíme poučit z vlastních chyb a jsme rádi za smysluplné podněty. Každý, kdo má co říct a čím přispět, dostane šanci.

Studenti si mohou práci pro Seznam.cz vyzkoušet na krátkodobých i dlouhodobých stážích, které pravidelně vypisujeme v našem Trainee programu. Pořádáme hackathony a spolupracujeme s několika tuzemskými vysokými školami, jejichž studenti mohou pracovat s našimi daty.

Seznam.cz je zejména technologická společnost, najdete u nás však velké množství dalších zajímavých profesí vhodných i pro začínající nadějné absolventy.

Proč se k nám přidat... Jsme nejen progresivní technologická firma, jejíž produkty a služby denně využívají miliony lidí, ale i stabilní tuzemský hráč, který dokáže konkurovat světovým gigantům. Jednáme fér a naším cílem je mít spokojené a hrdé zaměstnance. DAVID KOLÁČEK Manažer náboru

Seznam.cz Radlická 3294/10 150 00 Praha 5 HELENA KUKLÍKOVÁ HR ředitelka

52

+420 234 694 111 kariera@firma.seznam.cz kariera.seznam.cz

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021

sledujseznam

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

seznam.cz seznam_cz seznam_cz

Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!


TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021

Kde získávají studenti tipy na nabídky zaměstnání?

Zpravidla z médií, propagačních akcí zaměstnavatelů či v Akademickém poradenském centru UJAK. Rád bych zmínil, že UJAK má dlouhodobě nadstandardní uplatnitelnost absolventů.

JAN ČERVENKA Tiskový mluvčí UJAK Praha

Kromě služeb našeho Kariérního centra, jako jsou webové stránky s pracovními nabídkami, rozesílání zajímavých pozic prostřednictvím e-mailu, nástěnky v areálu školy, získávají studenti tipy na zaměstnání od svých pedagogů.

BC. NIKOLA KARASOVÁ Referentka Kariérního centra VŠTE

Nejčastěji zmiňované jsou pracovní portály, které jsou pro většinu první volbou. Naši studenti a absolventi do 36 měsíců od úspěšného ukončení studia mohou využít portál JobCheckIN, který zprostředkovává relevantní pracovní nabídky přímo pro ně. Tipy hledají ale také na sociálních sítích – hlavně Facebooku. Zdrojem informací jsou i známí, kamarádi nebo rodina. Mgr. MICHAELA ODEHNALOVÁ Manažerka kariérového poradenství, Kariérní centrum MU

Pracovní portály, sociální sítě – LinkedIn, Kariérní web, FB skupina Práce a brigády UHK, individuální konzultace s kariérními poradkyněmi, pracovní veletrh JobStart, besedy a workshopy se zaměstnavateli.

ZDEŇKA KULHÁNKOVÁ Vedoucí Informačně-poradenského a kariérního centra UHK

54

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021


JAK TO VIDÍ KARIÉRNÍ CENTRA

Snažíme se různými cestami představit našim studentům možnosti budoucího zaměstnání a kariérní nabídky ze strany firem a našich firemních partnerů. Informace předáváme za pomoci sociálních sítí, přes lektory, kteří na naší škole působí a máme i vlastní databázi na internetových stránkách školy, kterou pravidelně aktualizujeme.

BARBORA VALÁŠKOVÁ Marketingový specialista, Manažerské centrum VŠEM

Studenti mají široké spektrum možností a míst, kde hledat pracovní nabídky. Kromě známých pracovních portálů a inzerce v tisku a na webu mají studenti UTB k dispozici nový Job Portal UTB, kde najdou pracovní nabídky cílené přímo na naše studenty a absolventy přímo od našich spolupracujících organizací. Studenti mají možnost využít bezplatné registrace v našem kariérním JC a dostávat tak do svého e-mailu pravidelně čerstvé nabídky práce z oborů, které je zajímají. Mgr. MAREK PROKOP Kariérní poradce, Job Centrum UTB ve Zlíně

Studenti hledají informace a tipy z nejrůznějších zdrojů. Naše vysoká škola zveřejňuje nabídky zaměstnání pro studenty a absolventy. Dále studenti/absolventi využívají pracovní agentury, internetové portály, veletrhy, webové stránky firem apod. Studenti rovněž čerpají z osobních kontaktů mezi absolventy, známými, přáteli a rodinnými příslušníky. Ing. VLADIMÍR DRAGON Obchodní ředitel VŠPP

Kde hledají studenti tipy na zaměstnání? Toto se trochu liší mezi jednotlivými fakultami TUL. U studentů (absolventů) Ekonomické fakulty je to nejčastěji internet nebo doporučení známých či rodiny, studenti Strojní či Textilní fakulty TUL uvádějí kromě toho jako častý způsob to, že sami kontaktovali zaměstnavatele či že byli sami zaměstnavatelem kontaktováni. U studentů Fakulty zdravotních studií hrají důležitou roli také kontakty z praxe během studia. KATEŘINA MARŠÍKOVÁ Kariérový poradce, Kariérové centrum TUL

55


TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021

OBCHOD & LOGISTIKA

IKEA Česká republika Alza.cz Lidl Česká republika Kaufland Česká republika  MALL CZ



Albert Česká republika Rohlik.cz MAKRO Cash & Carry Zásilkovna TESCO Stores

VÝSLEDKY STUDIE 2021

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty by Vás zajímaly a zúčastnil/a byste se jich? 67,1 %

Studentské stáže

57,5 %

Den otevřených dveří ve firmě/exkurse

52,7 %

Odborné přednášky

45,9 %

Setkání se zaměstnanci, debata o jejich práci

44,4 %

Workshopy související s přípravou na hledání práce

42,3 %

Spolupráce na bakalářské/diplomové práci

41,9 %

Společenská akce (párty)

35,0 %

Online odborné přednášky (např. OnlineDays.cz, TechnicDays.cz)

33,9 %

On-line soutěže (zasílání zadání prostřednictvím internetu)

32,3 %

Sportovní akce/teambuilding

18,5 %

Soutěž typu business game ve firmě

4,1 %

Soutěž typu „nejlepší esej“

0,7 %

Jiné

2012–2021

56

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021


ODPOVĚDI PROFESIONÁLŮ Z PRAXE NA OTÁZKU: Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Na vysoké škole jsme měli spoustu akcí, kde jsme se mohli setkat se zástupci různých firem a společností. Já jsem se nejčastěji zúčastnil akce zvané Gaudeamus, kde byly stánky jak vysokých škol, tak i různých firem. Navíc naše fakulta pořádala akci tzv. karierní den, kde byly firmy především z oboru. Zde jsem se dostal do kontaktu s firmami, u kterých jsem absolvoval výběrová řízení. Tyto akce jsou přínosné jak pro uchazeče o práci, tak i pro samotné společnosti.

Těchto akcí jsem se neúčastnila, neměla jsem o ně příliš velký zájem, měnit práci nebyl můj cíl. Ale pro studenty, kteří hledají potencionálního zaměstnavatele, jsou tyto eventy určitě přínosné.

LEONARDA ŠINDLEROVÁ People & Culture Generalist

PAVEL HERMAN Trainee

Zajímala jsem se především o pracovní veletrhy organizované na školách. Hodně velkým přínosem byly i předměty, na kterých nám přednášeli lidé z praxe. Nebo kurzy, kde se spolupracovalo s firmami, exkurze, dny otevřených dveří, nebo příležitosti ke stážím ve firmách, případně možnost part-time práce ve firmě. Myslím, že pro studenty je důležité vědět, jaké mají příležitosti a co reálně daná práce obnáší, ne číst na letáčcích a poutačích na zastávkách o tom, jak skvělá firma je.

VERONIKA FUKASOVÁ Inženýr pro spolehlivost

Jak jsem již zmínil, preferuji osobní kontakt. Jsem fanouškem různých akcí, které jsou rok od roku kreativnější. Už to není pouze účast na veletrzích práce nebo ve škole, ale akce typu Prosecco & Learn, kino na terase, různé soutěže pro studenty, marketingové kampaně atd. Někdy mi přijde, že je to soutěž, kde kreativnější bere, ale jak říkám, já tento přístup kvituji.

TOMÁŠ KUNDĽA Senior konzultant v oddělení Auditu

57


OBCHOD & LOGISTIKA

LEPŠÍ KAŽDODENNÍ ŽIVOT PRO CO NEJVÍCE LIDÍ V obchodních domech IKEA můžete najít nábytek, dekorace, jídlo, ale také elektroniku. A od materiálních výrobků se modrožlutý velikán během 70 let vypracoval i na pozici tvůrce rovnoprávných komunit.

58

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021


Podle Mouni El Hilali, která vede společnost IKEA v regionu Česká republika, Maďarsko a Slovensko, je domov nejdůležitějším místem na světě. I proto je pyšná, že IKEA mimo jiné spustila projekt Za bezpečný domov, který se věnuje podpoře obětí domácího násilí. Jak však celá společnost reaguje na stále rostoucí míru digitalizace? Jedním ze strategických cílů IKEA je osobní přístup k  zákazníkům. Je možné zajistit individuální přístup i v on-line době? Přechod čistě na on-line je pro nás bezprecedentní zkušeností. Jen během uzavření českých obchodních domů na podzim 2020 jsme se potýkali s 12× vyšší poptávkou nákupů on-line ve srovnání s předchozím rokem, což je něco, na co nebyl náš obchodní model nastaven. Učíme se, přitom stále usilovně investujeme do systémů a technologií. Vylepšujeme naše stávající logistické možnosti, abychom optimalizovali a zvýšili naši kapacitu s cílem uspokojit všechny potřeby a přání zákazníků. Bez obrovského úsilí našich zaměstnanců by nebylo možné týdně předat 37  000 tisíc objednávek spokojeným zákazníkům. Ale ještě zbývá udělat mnoho věcí, jak říkával Ingvar Kamprad. Stále tedy máme co zlepšovat. IKEA už mnoho let není jen o nábytku a dekoracích. Prodáváte potraviny, věnujete se udržitelnosti nebo například prvkům chytré domácnosti. Je nějaká další sféra, ve které IKEA působí, ale o které se tolik nemluví? Ve  všem, co děláme, jsou pro nás na  prvním místě zaměstnanci a zákazníci. Celosvětově se staráme o více než 166 000 zaměstnanců, regionálně to je zhruba 4 000. V této době ale také pomáháme komunitám, které to nejvíce potřebují. Nedávno jsme zahájili například dlouhodobý projekt s názvem Za bezpečný domov, který se zaměřuje na podporu obětí domácího násilí. Obecně projekty spojené s rovností, diverzitou a inkluzí jsou něčím, na co jsem náležitě pyšná. Na  jakou technologickou novinku se můžeme v  IKEA letos těšit? Z  jedné mám opravdu radost. Souvisí s  čistotou vzduchu doma, který by neměl být luxusem. Znečištění vzduchu v interiéru představuje velké zdravotní riziko. Proto jsme na trh uvedli cenově dostupnou čističku vzduchu FÖRNUFTIG. Je určena pro malé prostory a zároveň má i nízkou spotřebu energie. Čerpá globální strategie společnosti z projektů započatých v Česku, na Slovensku nebo v Maďarsku? Ano, některé z nich jsou skutečně inspirativní a v mnoha případech jsme napřed oproti ostatním zemím, kde IKEA působí. Dobrým příkladem by mohl být projekt Druhý život nábytku,

Stále usilovně investujeme do systémů a technologií.

MOUNIA EL HILALI Do společnosti IKEA nastoupila v roce 2007 jako ředitelka obchodního domu v Málaze. Přes pozici zástupkyně ředitele IKEA Francie se dostala až na své nynější působiště v České republice, Maďarsku a Slovensku, kde zastává pozici Country Retail Manager a Chief Sustainability Officer.

který jsme uvedli na český trh před zhruba čtyřmi lety jako globální pilot. V roce 2019 následoval Druhý život látkám na Slovensku. V Maďarsku jsme zase zahájili přestavbu obchodního domu nové generace, který se nachází v  budapešťské čtvrti Soroksár. Nabídne pohodlnější nákupní zážitek, ale bude také sloužit jako logistické centrum pro všechny naše on-line objednávky v zemi.

Celý rozhovor si mužeš přečíst v aplikaci ABSOLVENTI.cz

59


OBCHOD & LOGISTIKA

„ KAŽDÝ JEDNOTLIVEC MŮŽE NABÍDNOUT NĚCO HODNOTNÉHO.

IKEA O společnosti

Příležitosti pro studenty

V IKEA najdete vše od  hrnečků přes lampy až po  komody a  postele. Zkrátka nábytek a  bytové doplňky pro zařížení jakéhokoliv interiéru. Naší vizí je vytvářet lepší každodenní život nejen pro zákazníky, ale i pro zaměstnance a komunity, ve kterých podnikáme.

Pracovních příležitostí je u nás mnoho a velkou výhodou je flexibilní pracovní doba u řady pozic. Práci jde tím pádem přizpůsobit školnímu rozvrhu. Samozřejmostí je zaučení, možnost vzdělávání a přístup k dalším benefitům i pro studenty pracující na částečný úvazek.

Naše firemní kultura

Šance pro absolventy

Švédské kořeny se promítají do naší činnosti na každém kroku. Ať už je to udržitelnost našeho podnikání nebo rovný přístup ke všem zaměstnancům. Základem firemní kultury je otevřené, přátelské a podporující prostředí, ve kterém oceňujeme práci každého člena týmu.

Každá kariéra v IKEA je jiná. Nabízíme práci nejen v prodeji, logistice a v restauraci, ale také v administrativě, IT, marketingu, na finančním nebo personálním oddělení.

Naše hodnoty

Proč se k nám přidat...

Vždy k sobě hledáme kolegy, kteří sdílí naše firemní hodnoty. Důležité je pro nás nadšení, snaha neustále se zlepšovat, neformální přístup a ochota přijmout zodpovědnost. Zaměřujeme se na péči o lidi a planetu, podporujeme růst a rozvoj a neobejdeme se bez spolupráce.

IKEA mě prostě baví. Jako místo pro nákupy i pro práci. Pracovní prostředí kombinuje výhody velké globální společnosti, jako je stabilita a možnost růstu, s neformální firemní kulturou a individuálním přístupem.

Možnosti profesního rozvoje

Pomáháme rozvíjet potenciál všem, kteří se chtějí posouvat dál. Máme v našich řadách desítky lidí, kteří v  IKEA začínali brigádou při škole. Není výjimkou, že jsou z nich dnes manažeři, vedoucí oddělení nebo dokonce ředitelé obchodních domů.

LEONARDA ŠINDLEROVÁ People & Culture Generalist

ELIŠKA NOVOTNÁ Talent Development Manager

60

IKEA Česká republika, s.r.o. Skandinávská 131/1 155 00 Praha 5

IKEAceska

+420 234 567 890 info@support.email.ikea.cz

IKEA Česká Republika

www.IKEA.cz/pracevikea

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

IKEA ikea_cesko

Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!


© Inter IKEA Systems B.V. 2021

Hej! znamená ve švédštině Ahoj! Ty ale nemusíš umět švédsky, ani ovládat stoj na jedné ruce. Máme ve svých řadách lidi s různorodými talenty. Rádi přivítáme i tebe. Nabízíme více než jen práci. Podívej se na IKEA.cz/pracevikea


OBCHOD & LOGISTIKA

„ U NÁS MYSLÍME NA VŠECHNY.

KAUFLAND O společnosti

Příležitosti pro studenty

Jsme lídrem na trhu s potravinami. Zakládáme si na čerstvosti, kvalitě a vstřícném jednání se zákazníky. Po celé České republice máme 135 prodejen, 2 logistická centra, vlastní masozávod a  centrálu. U  nás si každý může vybrat svoji práci snů.

S nadsázkou říkáme, že jsme jedna firma se stovkou příležitostí. Začni u  nás jako brigádník třeba na  prodejně nebo si přivydělej roznosem našich letáků. Pokud umíš jazyky, můžeš vítat hosty na recepci naší centrály.

Naše firemní kultura

Šance pro absolventy

Naším mottem je: za dobrou práci skvělé peníze – vážíme si našich zaměstnanců a nadstandardně je odměňujeme. Ale není to jen o penězích – pomáháme i těm, kteří to potřebují. Jsme partnerem nadace Světluška, Loono, Paraple, pomáháme opuštěným dětem, stavíme hmyzí hotely.

Pokud jsi ve škole nezahálel a teorii máš už za sebou, my tě rádi provedeme praxí. U nás se určitě nebudeš nudit, v maloobchodě s potravinami je o zábavu celoročně postaráno.

Proč se k nám přidat...

Naše hodnoty

Úspěch, férovost, jistota. Pro nás, naše zaměstnance, naše zákazníky, i naše obchodní partnery. U nás rozhodují činy. A co ty? Cítíš, že u tebe nastal čas na změnu? Sdílej tyto hodnoty s námi za #tymkaufland.

Možnosti profesního rozvoje

Pokud se nebojíš udělat změnu a chceš na  sobě pracovat, my ti to umožníme. Kvalitní zapracování, průběžná školení, kariérní postupy, jazykové kurzy… To vše je tu pro tebe připraveno, stačí po tom sáhnout. A je jedno, co jsi vystudoval.

Nejvíc se mi líbí, že denně potkávám mezi kolegy spřízněné duše, inovativně smýšlející absolventy nejrůznějších vysokých škol a oborů. Kaufland není jen prodejna. Za plnými regály zboží se skrývá nespočet důmyslných procesů a zajímavé práce. TOMÁŠ SVOBODA Trainee – Masozávod

Kaufland Česká republika v.o.s. Bělohorská 2824/203 169 00 Praha 6 VIERA URÍKOVÁ Vedoucí oddělení Recruiting a HR marketing

62

+420 251 051 111 personal@kaufland.cz www.kaufland.cz/kariera

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021

Kaufland Česká republika

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

Kaufland Česká republika v.o.s. Kaufland ČR kauflandcesko

Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!


TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021 Jaké akce představující potenciální zaměstnavatele jsou mezi studenty nejoblíbenější? Kariérní centrum VUT je součástí velkých veletrhů pracovních příležitostí (např. JobChallenge nebo iKariéra), u kterých lze pozorovat hojné zastoupení účastníků z řad studentů VUT. Oblíbené jsou také fakultní pracovní veletrhy, například Den firem na Fakultě strojního inženýrství, PerFEKT JobFair na elektrofakultě, Den chemie na Fakultě chemické nebo FAST Job Week na Fakultě stavební, kde se více akcentují firmy z daného oboru. Ing. RENATA HERRMANNOVÁ Vedoucí Kariérního centra VUT

Čistě na základě návštěvnosti by to byly pracovní veletrhy. Pro studenty snadná situace – velký počet firem, anonymita davu a silný marketing. My máme nejraději #hackyourcareer, což je kariérní akcelerátor – první den studenty učíme jak být aktivní, jak nad sebou a svou kariérou rozmýšlet, jak se prezentovat – cílem je naučit se elevator pitch. Druhý den pozveme profesionály z firem (často hiring manažery a HR manažery) a studenti zkouší svůj pitch, na který dostanou zpětnou vazbu, rady, doporučení. LUKÁŠ GÁBOR & PŘEMYSL GUBANI Karierní centrum ČZU

Oblíbenou fyzickou akcí je Industry ShowCase, která zahrnovala čtyři zaměstnavatele z jednoho oboru. Studenti tak jednoduše porovnali různé firemní kultury, průběh výběrových řízení, nástupní platy i možnosti kariérního růstu. V online prostoru jsou oblíbené TALK show s moderátorem, které mají podobný obsah, realizujeme je však s jedním zaměstnavatelem. Mgr. MICHAELA ODEHNALOVÁ Manažerka kariérového poradenství, Kariérní centrum MU

Workshopy a besedy se zaměstnavateli, HIT Kariéra, JobStart, (pracovní veletrh UHK, vzhledem k situaci s Covid-19 byly poslední ročníky převedeny do online podoby).

ZDEŇKA KULHÁNKOVÁ Vedoucí Informačně-poradenského a kariérního centra UHK

64

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021


JAK TO VIDÍ KARIÉRNÍ CENTRA

Karierním veletrhům odzvonilo! Nejvhodnější formou představení zaměstnavatele jsou pro studenty odborné přednášky, výběrová řízení přímo v budově školy a osobní setkávání s potenciálními zaměstnavateli.

BARBORA VALÁŠKOVÁ Marketingový specialista, Manažerské centrum VŠEM

Jednoznačně se jedná o náš Veletrh pracovních příležitostí, který každoročně navštěvuje bezmála 2 000 studentů, kteří zde mají možnost setkat se s více než 70 zaměstnavateli. Pro návštěvníky je kromě široké nabídky stáží a zaměstnaneckých poměrů připraven bohatý doprovodný program a losování o hodnotné ceny od našich partnerů. Oblíbené jsou i exkurze do firem a další aktivity JC, které organizujeme ve spolupráci se zaměstnavateli. Mgr. MAREK PROKOP Kariérní poradce, Job Centrum UTB ve Zlíně

Naše vysoká škola každý rok organizuje tzv. Týden profesního vzdělávání, během kterého studenti navštěvují workshopy a přednášky odborníků ze soukromého sektoru i veřejné správy. Informace získávají rovněž od odborníků z praxe – vyučujících na VŠPP. Studenti dále navštěvují nejrůznější veletrhy pracovních příležitostí v Praze, v Ostravě či v Brně nebo ve stávající situaci v on-line podobě. Ing. VLADIMÍR DRAGON Obchodní ředitel VŠPP

Studenti znají a navštěvují pracovní veletrhy, odborné přednášky (v posledním roce online) a exkurze do firem – zde naopak v posledním roce tato možnost není (pozn. toto konkrétně u studentů TUL nezjišťujeme, ale vycházím ze zkušeností).

KATEŘINA MARŠÍKOVÁ Kariérový poradce, Kariérové centrum TUL

65


TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021 Starbucks  McDonald’s ČR  Tchibo Praha  Bageterie Boulevard Hilton

POHOSTINSTVÍ

VÝSLEDKY STUDIE 2021

Na jaké úrovni hovoříte anglicky? Výborná úroveň (hovořím téměř jako rodilý mluvčí)

10,1 % 19,9 %

Velmi dobrá úroveň (hovořím plynně, mám dostatečnou slovní zásobu a nedělám gramatické chyby)

41 %

25,7 % 3,3 %

Dobrá úroveň (hovořím plynně, mám dostatečnou slovní zásobu a dělám málo gramatických chyb)

Dostatečná úroveň (nedokáži rychle reagovat v cizím jazyce, nemám tak velkou slovní zásobu a dělám gramatické chyby)

Nedostatečná úroveň (v cizím jazyce se nedomluvím)

2012–2021

66

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021


ODPOVĚDI PROFESIONÁLŮ Z PRAXE NA OTÁZKU: Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky? Na úrovni, že jsem rozuměl jak psanému, tak mluvenému projevu. Mám vystudované jazykové gymnázium v Liberci, kde jsme měli předměty v anglickém jazyce. Z angličtiny mám i maturitní zkoušku. Po škole jsem anglický jazyk používal především na vysoké škole, kde byl se zaměřením na ekonomiku, a mám z něj závěrečnou zkoušku na vysoké škole. Dále jsem angličtinu používal také při práci v McDonaldu, jelikož jsem pracoval na Václavském náměstí.

Má škola byla zaměřena na výuku cizích jazyků, takže jsem měla úroveň B2/C1. Bohužel při studiu v České republice znalost angličtiny nahradila čeština, a tak po třech letech na vysoké škole v Čechách mluvím na úrovni B1/B2.

ING. LUKÁŠ DUTÝ Restaurant manager

ANNA SKYBA Starbucks – barista trenér

V posledním ročníku vysoké školy jsem měla úroveň angličtiny C1 až C2. Anglicky jsem se učila už na střední škole, kde jsem z ní i maturovala. Další rozvoj přišel na vysoké škole, kde jsme měli předměty zaměřené hlavně na Business English. V neposlední řadě mi ke zlepšení angličtiny pomohly pobyty v zahraničí, například program Erasmus nebo letní brigády.

SILVIA ŽIAKOVÁ Shops Marketing Specialist

B2/C1 – angličtinu jsem se naučil převážně z anglických předmětů na vysoké škole, ale také samostudiem (poslouchání anglických podcastů), koukání na anglické seriály/filmy a cestováním do zahraničí.

MIROSLAV DVOŘÁK Trainee sponzoringu a akcí

67


POHOSTINSTVÍ

NA BYZNYS KOUKÁME LIDSKÝM POHLEDEM Pro své zaměstnance volí oslovení partneři a jejich hlavní misí je zlepšit vám den. Lukáš Porazil, Regional Director of Operations, nám prozradil, kam se posunul Starbucks během svého 13letého působení na českém trhu.

68

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021


Lukáš Porazil původně vůbec nechtěl ve Starbucks pracovat, ale: „Nadšení lidí kolem mě přesvědčilo, že je to to správné místo, a uvědomil jsem si, že jsem tu šťastný.“ A díky tomu se dnes podílí na určování směru inovací v českém pohostinství. Starbucks působí v České republice od roku 2008. Jak se za tu dobu vaše společnost proměnila? Začátky byly euforické. Příchod světové značky do ČR s sebou nesl velká očekávání, ať už od zákazníků, tak ze strany investorů. Povedlo se nám zapracovat na  kultuře a  z  toho čerpáme dodnes.

Chceme být tam, kde jsou naši zákazníci a kde si chtějí vychutnat ten pravý Starbucks zážitek.

Od roku 2008 se toho změnilo opravdu hodně. Z  jedné kavárny na Malostranském náměstí jsme vyrostli na 51 kaváren v České republice. Veřejnost určitě zaznamenala i změnu loga. Došlo k velkému množství inovací, a to jak v rámci produktu (samotné kávy), tak i v budování zákaznického servisu a představování Starbucks zákazníkům. Díky vývoji celé kávové kultury v  České republice se podařilo omezit klasického turka a pomohli jsme zákazníky naučit pít i další kávové alternativy. Významným milníkem pro nás bylo také otevření kavárny na Jungmannově náměstí, tzv. Starbucks Reserve, kde je možné ochutnat i alternativní metody přípravy kávy a vychutnat si je v jedinečném prostředí. Dotýká se celosvětový trend digitalizace a inovací i sektoru pohostinství? Rozhodně ano. E-commerce poslední dobou významně roste a i pro nás je to směr, kterým hledíme a kde se chceme realizovat. Jaké inovace v poslední době představil Starbucks? Události loňského roku byly akcelerátorem změn, které jsme měli dlouhodobě v plánu. Situaci, kdy zákazníci nebyli v kavárnách, jsme využili právě k  rozvoji inovací. Rozvážka kávy a  našich dalších produktů fungovala již nějakou dobu, ale v uplynulých měsících jsme ji posílili a propracovali. Navázali jsme spolupráci s platformou Nesnězeno, protože bereme udržitelnost a problematiku plýtvání jídlem vážně a snažíme se vždy najít ten nejlepší způsob, jak je řešit. Velký krok vpřed jsme udělali také prostřednictvím služby Parking pick-up – tedy donášky do auta, a do budoucna máme v plánu spustit další část našeho loyalty programu, tzv. Mobile Order & Pay, kdy bude možné prostřednictvím mobilní aplikace kávu nejen objednat, ale také rovnou zaplatit a vyzvednout. Nebojíte se, že Vám digitalizace ztíží vaše zacílení na osobní přístup? Ano i  ne. I  v  digitálním světě stále známe jméno zákazníka

LUKÁŠ PORAZIL Ve Starbucks působí od  roku 2008, kdy společnost vstoupila do  České republiky. Ze zástupce manažera se vypracoval na svou nynější pozici Regional Director of Operations pro Česko a  Slovensko, kterou zastává od roku 2017.

a dochází k osobnímu předání, ať už na kavárně nebo v rámci delivery. A v takovém případě k objednávce například připojujeme osobní vzkaz na  tašce – jedná se o  maličkosti, které však představují obrovský rozdíl. O  human touch tedy naši zákazníci ani tak nepřijdou. Je však pravdou, že na kavárně je zajištění zážitku o něco jednodušší.

Celý rozhovor si mužeš přečíst v aplikaci ABSOLVENTI.cz

69


POHOSTINSTVÍ

„ STARBUCKS, TO JE VÍCE NEŽ KÁVA.

STARBUCKS O společnosti

Příležitosti pro studenty

Naše firemní kultura

Šance pro absolventy

Starbucks je již 50 let přístavem kávových nadšenců po celém světě. Naším posláním je s  každým šálkem zlepšit den našim zákazníkům a oslavovat nejen kávu a její bohatou tradici, ale rovněž spojovat lidi v našem okolí.

Při práci se řídíme heslem "love what you do" – nadšení a energii vkládáme nejen do našich ručně připravovaných produktů a spokojenosti zákazníků, ale také investujeme čas i finance do CSR aktivit, abychom byli dobrým sousedem všude tam, kde působíme.

Studenti jsou u nás vítáni. Díky flexibilnímu plánování směn jde práce v kavárně dobře skloubit se školou, navíc kromě přivýdělku a práce ve skvělém týmu získáte také zkušenosti s přípravou kávy, komunikací se zákazníky nebo vedením týmu.

Ať už jsi teprve na začátku nebo jsi stihl během studia nějaké zkušenosti nasbírat, najdeme ti pozici, na které můžeš odstartovat svou kariéru a profesně i lidsky růst.

Proč se k nám přidat...

Naše hodnoty

Starbucks není jen o kávě – je hlavně o lidech. Naše zaměstnance nazýváme "partnery" a záleží nám na nich stejně jako na našich zákaznících. Věříme, že práce může být i zábava, ale klademe si ambiciózní cíle a neustále se posouváme kupředu.

Možnosti profesního rozvoje

Kariérní růst u nás není klišé. Díky propracovanému systému tréninků a školení mohou naši partneři rozvíjet své dovednosti a kompetence a  postupně vyrůst na  manažerskou pozici, kde získají cenné zkušenosti s fungováním byznysu, vedením týmu a rozvojem lidí.

Naši baristé velmi oceňují možnosti rozvoje, kdy se již během školy mohou přes pozici trenéra dostat až na vedoucího směny. Největším lákadlem na této práci je pro ně však to, že sem chodí rádi, těší se na čas strávený s kolegy a zábavu za barem.

NIKOLA ŠUBÍNOVÁ

Store Manager

BARBORA MIKOVÁ Recruitment & Employer Branding Specialist CZ/SK

70

AmRest Coffee s.r.o. Walterovo náměstí 329/3 158 00 Praha 5

Starbucks Česká republika

+420 721 022 407

Starbucks Central & Eastern Europe

barbora.mikova@amrest.eu

starbuckspartners_cz

www.lovewhatyoudo.cz

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!


Expect more than coffee.

ZJISTI VÍCE O KARIÉŘE VE STARBUCKS NA WWW.LOVEWHATYOUDO.CZ A POJĎ RŮST SPOLEČNĚ S NÁMI! POSLECHNI SI NÁŠ PODCAST A ZAŽIJ STARBUCKS JINAK VE SVÝCH SLUCHÁTKÁCH


POHOSTINSTVÍ

„ BRIGÁDA U NÁS TI MŮŽE PŘINÉST KARIÉRU MANAŽERA, STAČÍ MÍT CHUŤ A PÍLI SE ROZVÍJET.

McDONALD's O společnosti

Příležitosti pro studenty

Naše firemní kultura

Šance pro absolventy

McDonald’s Ti nemusíme dlouze představovat, ale o nějaké zajímavosti se s tebou rádi přece jen podělíme. Věděl jsi, že: V ČR najdeš 105 našich restaurací | Česku třídíme odpad za naše zákazníky už 21 let | Dlouhodobě podporujeme nadační fond – Dům Ronalda McDonalda

Jsme jedna rodina, a proto se pravidelně setkáváme i  mimo práci. Také během roku máme nespočet team buildingů, na kterých sportujeme, soutěžíme, tancujeme. Prostě se bavíme :) A také je dobré vědět, že si všichni tykáme bez ohledu na pozici.

Naše hodnoty

Začít můžeš brigádně v restauraci a postupně se vypracovat. Případně se můžeš zúčastnit našich stáží v restauracích či na naší centrále, které ti pomohou rozjet kariéru také. Sleduj naše kariérní stránky nebo nás kontaktuj napřímo.

U nás získáš schopnosti, které tě budou provázet celým životem. Nabízíme pozice jak pro studenty, tak čerstvé absolventy. Ozvi se a přesvědč se o tom na vlastní kůži :)

Proč se k nám přidat...

Staráme se – Své zákazníky a lidi stavíme na první místo | Dáváme příležitost každému – U nás mají všichni otevřené dveře | Jsme zodpovědní – Děláme správné věci | Pomáháme – Jsme dobří sousedé | Jsme rodina – Společně jsme lepší

Možnosti profesního rozvoje

V McDonald’s je jediným měřítkem hodnocení zaměstnanců jejich pracovní nasazení, výsledky a  chuť na  sobě pracovat. Všichni proto mají stejnou příležitost. Díky naší velikosti máš možnost růstu prakticky neomezenou.

V McDonald's máte možnost se neustále rozvíjet dle vašich přání a potřeb. Líbí se mi, že je na každém z nás, jak tuto příležitost využijeme. Pokud máte svůj cíl a jdete si za ním, jsou zde neomezené možnosti. To vše navíc v příjemném kolektivu. LIBOR PYSKATÝ

Learning & Development Manager

McDonald's ČR spol. s r. o. Radlická 740/113c 158 00 Praha 5 RASTISLAV TESÁR Senior HR & Training manager at McDonald’s CZ & SK

72

+420 222 007 111 pripominky@cz.mcd.com www.mcdonalds.cz

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021

McDonalds.CZ

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

mcdonalds-cz McDonald's Česko a Slovensko mcdonalds.cz

Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!


POHOSTINSTVÍ

„ TCHIBO. OBJEVTE TO SKUTEČNĚ DOBRÉ.

TCHIBO O společnosti

Příležitosti pro studenty

Naše firemní kultura

Šance pro absolventy

Tchibo je stabilní nadnárodní firma s dlouhou historií a  jedinečným konceptem podnikání. Řadíme se k největším světovým producentům kávy a  zároveň i  největším maloobchodním prodejcům spotřebního zboží. Důležitou součástí naší strategie je společenská odpovědnost.

Jsme rodinná firma založená na vztazích, jak mezi zaměstnanci navzájem, tak mezi zaměstnanci a zákazníky. Naše firemní kultura se opírá o schopnost reagovat na změny, přizpůsobovat se, plnit přání našich zákazníků a motivovat je objevovat s Tchibo to dobré.

Naše hodnoty

Svět Tchibo je specifický svojí různorodostí. Nabízí expertízu v oblasti kávy a zároveň know-how rychloobrátkového obchodu, kde je nutné zůstat na špičce s inovacemi a moderními trendy. Pro stážisty je to zajímavá zkušenost a velká příležitost se hodně naučit.

V Tchibo rozvíjíte své kompetence za pomoci celého týmu. Nikomu nic nedokazujete, jen sám sobě. Podporujeme osobní růst a diverzitu, díky níž se třeba učíte i od zkušených kolegů.

Proč se k nám přidat...

Lidé u nás hodnoty žijí, protože si je definovali sami. Jsme přesvědčeni, že je má každý člověk v sobě, jsou cítit z každého detailu, jako je úsměv v obchodě nebo vstřícnost vedení. Z našich hodnot se vytvářejí pevné vztahy, které jsou základem dlouhodobého úspěchu.

Možnosti profesního rozvoje

Máme rozsáhlý program sebevzdělávání na všech úrovních firemní struktury. Zaměstnanci přebírají velkou osobní zodpovědnost, rozumí své práci v souvislostech, a to jim otevírá řadu příležitostí pro rozvoj. Ke každému přistupujeme individuálně na základě jeho potenciálu.

Přidejte se k firmě, která podnikání myslí vážně, je poctivá a management si uvědomuje, že lidé jsou to nejdůležitější, co má. Staňte se součástí rodiny Tchibo, která řídí smysluplný obchod, rozvíjí se a jde s dobou v oblasti trendů i stylu práce. MARTINA JEŽKOVÁ

HR Director International

MARTINA JEŽKOVÁ HR Director International

74

Tchibo Praha, spol. s r.o. Želetavská 1449/9 140 00 Praha 4

TchiboCeskarepublika

+420 224 001 111

TchiboCR

info@tchibo.cz

TchiboCZ

tchibo.com/cz

tchibo_cz

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

tchibo-praha Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!


ÚSPĚCH TCHIBO STOJÍ NA LIDECH, na kvalitním vedení a dobrém přístupu. Máme unikátní koncept a obyčejnou radost z práce. A právě tato obyčejnost z nás dělá neobyčejnou firmu.

tchibo.cz


TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021 Jakou úroveň angličtiny mají dnešní studenti posledního ročníku vysoké školy? Na konci Bc. studia musí mít absolvent zkoušku min. na úrovni B1, během magisterského studia pak musí absolvovat předmět v angličtině a případně i zkoušku, jejíž úroveň stanoví fakulta, často to bývá B2. Nejvíce jazyky využijí absolventi, kteří našli svoje uplatnění v zahraniční nebo v nadnárodní firmě (pouze 5 % uvedlo, že jazyky na jejich pozici nejsou vyžadovány), 95 % se hodí znalost angličtiny, 23 % se setkává s němčinou. Naopak znalost ani jednoho z nich není vyžadována spíše v českých společnostech, případně státních nebo veřejných organizacích. Ing. RENATA HERRMANNOVÁ Vedoucí Kariérního centra VUT

Formálně je aktivní znalost alespoň jednoho cizího jazyka podmínkou absolutoria. Reálná úroveň se liší v závislosti na studovaném programu a následné potřebě praktického uplatnění: např. absolventi programu Mezinárodní studia a diplomacie aktivně ovládají dva cizí jazyky, absolventi programů orientovaných na praktické působení v domácím prostředí vystačí s průměrnou znalostí jednoho jazyka. UJAK také nabízí možnost složit prestižní mezinárodní jazykové zkoušky telc. JAN ČERVENKA Tiskový mluvčí UJAK Praha

Tohle se nám z pozice karierního centra těžko hodnotí. I společnosti často referují, že jazyková vybavenost absolventů není špatná – v tom hraje roli postoj k jazykovému vzdělání v ČR. Studenti anglicky komunikují častokrát lépe, než jak sami hodnotí, a tudíž na pozice s AJ se hlásí, jen když anglicky „opravdu“ umí. Určitě však existuje celá řada výjimek, na které společnosti rády poukazují. LUKÁŠ GÁBOR & PŘEMYSL GUBANI Karierní centrum ČZU

Úroveň se liší v závislosti na studovaném programu, ale standartně dosahovaná úroveň anglického jazyka, které dosahují naši studenti v posledním ročníku, je B2.

BC. NIKOLA KARASOVÁ Referentka Kariérního centra VŠTE

76

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021


JAK TO VIDÍ KARIÉRNÍ CENTRA

Úroveň se značně liší podle oboru, který si student/studentka zvolí. Většina studentů je již schopná anglicky komunikovat, liší se míra schopnosti a odvahy znalosti aplikovat.

ZDEŇKA KULHÁNKOVÁ Vedoucí Informačně-poradenského a kariérního centra UHK

Úroveň angličtiny je poměrně rozdílná, hodně závisí na skutečnosti, s jakou jazykovou vybaveností do studia vstupují. Pro studenty s nižší jazykovou úrovní nabízí naše JC začátkem každého semestru doučovací školy anglického jazyka. Minimální výstupní úroveň AJ je u absolventů bakalářských studijních programů na úrovni B2, u magisterských studijních programů na úrovni B2+ a u doktorských studijních programů na úrovni C1. Mgr. MAREK PROKOP Kariérní poradce, Job Centrum UTB ve Zlíně

Výuka angličtiny se soustřeďuje na vylepšení jazykových dovedností především v obchodní sféře, oblasti marketingu a angličtiny pro právníky. Studenti posledních ročníku dosahují obvykle úrovně B2 (dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky), středně pokročilý. Individuálně jsou mezi studenty jedinci dosahující úrovně B2+.

Ing. VLADIMÍR DRAGON Obchodní ředitel VŠPP

Úroveň jazyků studentů VŠ se neustále zlepšuje, na některých fakultách mají studenti možnost v navazujícím studiu studovat i vybrané předměty v angličtině či studovat anglické programy (double degree). Mezi fakultami jsou určité rozdíly v jazykových znalostech, ale obecně úroveň jazykové vybavenosti studentů posledního ročníku VŠ roste.

KATEŘINA MARŠÍKOVÁ Kariérový poradce, Kariérové centrum TUL

77


TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021

POJIŠŤOVNICTVÍ

Generali Česká pojišťovna  Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky  Allianz pojišťovna  Kooperativa pojišťovna, Vienna Insurance Group NN Pojišťovna  UNIQA pojišťovna Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZPMV ČR) Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictvi (OZP) ČSOB pojišťovna Direct pojištovna

VÝSLEDKY STUDIE 2021

Chtěli byste mít možnost kontaktovat zaměstnavatele přes sociální sítě? 2,7 % rozhodně ne spíše ne

14,3 % 28,2 % rozhodně ano

ani ano, ani ne

22,1 %

32,7 % spíše ano 2012–2021

78

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021


ODPOVĚDI PROFESIONÁLŮ Z PRAXE NA OTÁZKU: Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Nekontaktoval, i když jsem měl tu možnost (LinkedIn). Komunikace se zaměstnavatelem prostřednictvím sociálních sítí pro mě nebyla relevantní.

Ne, ke kontaktování svého zaměstnavatele jsem sociální sítě nevyužil. Pokud bych hledal novou pracovní pozici, tak bych mimo jiné určitě vyzkoušel i sociální sítě.

SAMUEL ALEZÁR Junior Business Information Security Specialist

FILIP MINARSKÝ Projektový manažer junior

Sociální sítě jsem pro kontakt zaměstnavatele nevyužila, nicméně kdybych neměla ve VZP přímý kontakt, tak bych takovou možnost uvítala. Aktuálně je možné ve VZP doporučit známého přes JOBOTE, případně odkaz na pracovní pozici sdílet na dalších sociálních sítích. Takto už jsem do VZP úspěšně doporučila několik kolegů a věřím, že to má velký přínos pro zaměstnavatele i pro mě.

MICHAELA KLAPKOVÁ Vedoucí oddělení metodiky a analytické podpory smluvní politiky

U svého současného zaměstnavatele jsem pracovala již při studiu, nebylo tedy nutné kontaktovat zaměstnavatele přes sociální sítě. Získávání zaměstnanců přes sociální sítě hodnotím jako silný moderní nástroj, takovou možnost bych jistě uvítala.

ING. JANA DOSEDĚLOVÁ HR Project specialist – junior

79


POJIŠŤOVNICTVÍ

POZICE LÍDRA JE VŽDY VELKÝM ZÁVAZKEM Videoprohlídky škod, elektronický podpis nebo virtuální platforma pro mezinárodní konference jsou důkazem toho, že digitalizace je důležitým tématem i v sektoru pojišťoven. O tom, že pojišťovnictví nezůstává v přesunu do online prostředí pozadu, nás přesvědčil Roman Juráš. 80

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021


Pocit zodpovědnosti a hledání řešení pro budoucnost jsou jedny z hlavních charakteristik osobnosti Romana Juráše, který stojí v čele Generali České pojišťovny. Díky pětadvacetiletému působení v pojišťovnictví totiž ví, že schopnost dívat se dopředu a hledat inovace je cestou k úspěchu. Jakým směrem se aktuálně ubírá pojišťovnictví? Aktuálními trendy v oblasti pojišťovnictví jsou především digitalizace a automatizace. Velmi rychle se rozvíjí zejména technologie, které na  jedné straně zrychlují a  zefektivňují naše vnitřní procesy a na druhé straně výrazně zjednoduší jakoukoliv interakci klienta s pojišťovnou. U nás jsme v poslední době uvedli do života řadu takových inovací. Mohu jmenovat třeba videoprohlídky škod, elektronický podpis či chatbot, který na našich webových stránkách komunikuje s klienty.

Je to práce, při které cítíte respekt k lidským osudům a která vás donutí hledět dál, než jste si kdy mysleli.

Proč by měli absolventi zamířit právě do tohoto oboru? Pojišťovnictví je velmi dynamický a  mnohovrstevný obor. Najdou zde uplatnění lidé z  celé řady oborů a  profesí – potřebujeme nejen pojistné matematiky a  ekonomy, ale také IT odborníky, marketéry, personalisty, experty na  digitální komunikaci a mnoho dalších. Ti všichni mají v pojišťovnictví prostor pro uplatnění i pro růst. Co je pro čerstvé absolventy hlavní přidanou hodnotou velké společnosti s dlouhou tradicí, kterou Generali Česká pojišťovna bezesporu je, v porovnání s menšími firmami, které teprve vstupují na český trh? Pozice lídra je vždy velkým závazkem. Zavazuje k tomu chovat se odpovědně a příkladně. Chceme tak jako první přicházet s inovacemi, udávat trendy, chceme posouvat kupředu nejen náš byznys, ale i celý trh. Máme stabilní zázemí, obrovské zkušenosti a znalosti nejen českého, ale i mezinárodního prostředí, máme špičkové experty, od kterých se můžete učit a čerpat inspiraci. Jaké novinky chystáte pro letošní rok? Jako zajímavost a čerstvou novinku mohu zmínit, že jsme pro naši skupinu v ČR i v celém regionu CEE vyvinuli speciální virtuální platformu, na které pořádáme české i mezinárodní konference. V digitalizaci a inovacích budeme určitě pokračovat i nadále. Stále tak hledáme odborníky, kteří s námi na dalším rozvoji této oblasti budou pracovat. Nabízíme tak možnosti nejen pro zkušené profesionály, ale i pro nadšené absolventy. Co přivedlo do Generali České pojišťovny Vás? V  pojišťovnictví se pohybuji už 25 let a  dá se říct, že velká část mého profesního života je spojena se skupinou Generali. A právě této skupiny je Generali Česká pojišťovna součástí.

ING. ROMAN JURÁŠ Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v  Bratislavě a v oblasti pojišťovnictví působí 25 let. Vedl pojišťovnu Generali na  Slovensku, zastával pozici šéfa bankopojištění v Generali Versicherung ve Vídni a v roce 2019 se stal generálním ředitelem a předsedou představenstva Generali České pojišťovny.

Prošel jsem si tu celou řadou pozic až na tu aktuální. Vždy jsem se setkal se skvělými lidmi, s kolegy s neuvěřitelnými znalostmi a  zkušenostmi, kteří mi dávali velkou motivaci pracovat na  sobě a  rozvíjet se. Toho si na  Generali České pojišťovně i celé naší skupině velmi cením.

Celý rozhovor si mužeš přečíst v aplikaci ABSOLVENTI.cz

81


POJIŠŤOVNICTVÍ

„ U NÁS NEBUDETE JEN JEDNOU/ JEDNÍM Z MNOHA. INSPIRUJTE NÁS A PŘINÁŠEJTE NOVÁ ŘEŠENÍ.

GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA Příležitosti pro studenty

O společnosti

Generali Česká pojišťovna představuje moderní finanční instituci se silnou znalostí českého trhu a mezinárodním zázemím. Je jedničkou na trhu s více než 190letou bohatou tradicí poskytování životního i neživotního pojištění.

Studentům VŠ nabízíme odborné stáže v různých atraktivních oblastech společnosti a spolupracujeme s nimi při tvorbě závěrečných prací. Uplatnění u nás mohou najít především formou dlouhodobých brigád s možností pokračování na hlavní pracovní poměr.

Naše firemní kultura

Šance pro absolventy

Jsme tým, který má rád svou práci. Baví nás společně vymýšlet nové cesty. Ctíme zkušenosti, ale nebojíme se modernizací. Využíváme home office a flexibilní úvazky. Worklife balance u nás není pouze heslo. Jsme experti, ale především zůstáváme lidmi. To je náš úspěch.

Naše hodnoty

Držíme slovo. Vážíme si našich lidí a investujeme do vzdělávání a profesního růstu. Jsme hrdí na to, že patříme do globální skupiny se silnými, udržitelnými a  dlouhotrvajícími vztahy. Jsme přístupní novým myšlenkám a na věci se díváme z různých úhlů pohledu.

Možnosti profesního rozvoje

Zaměstnanci mají maximální příležitost rozvíjet svůj potenciál. Každý je u nás vnímán jako talent. Ke vzdělávání a rozvoji přistupujeme individuálně. Pracujeme s  rozvojovými potřebami konkrétních skupin zaměstnanců či týmů a stavíme jim vzdělávací aktivity na míru.

Čerstvým absolventům dokážeme poskytnou velkou podporu na startu kariéry. Juniorní pozice napříč celou společností jim umožní se dále vzdělávat a získávat know-how našich expertů.

Proč se k nám přidat... Generali Česká pojišťovna mi umožňuje dělat zodpovědnou práci, která má smysl, podílet se na mezinárodních projektech a rozvíjet se. Začínala jsem při škole jako stážista na HR, dnes vedu náborový tým a mohu tak získané zkušenosti předávat dál. MONIKA RAKOUSKÁ Vedoucí týmu náboru

KATARÍNA BOBOTOVÁ Chief HR and Strategy Officer

82

Generali Česká pojišťovna a.s. Na Pankráci 123 140 21 Praha 4 – Pankrác recruitment@generaliceska.cz www.generaliceska.jobs.cz

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021

Generali Česká pojišťovna

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

Generali Česká pojišťovna Generali Česká generaliceska generaliceska

Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!


TO P

1. místo

LÉ TE

MĚSTNAVA ZA

POJIŠŤOVNICTVÍ

2020

Hledáme chytré hlavy

Staňte se součástí jedničky na trhu! Myslíte si, že v pojišťovně pracují jen samí pojišťováci? Omyl! U nás najdete spoustu atraktivních oborů. • Marketing, PR, komunikace a HR • Likvidace, call centrum, správa smluv • Finance, analýzy, pojistná matematika • Produktový management a risk management • IT – vývoj i správa a mnoho dalších... Nabízíme jak práci na HPP, tak i brigády.

recruitment@generaliceska.cz www.generaliceska.jobs.cz


POJIŠŤOVNICTVÍ

„ ODSTARTUJTE ZDRAVOU KARIÉRU S NÁMI. MÁ TO SMYSL!

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR O společnosti

Příležitosti pro studenty

Staráme se o pracovní prostředí našich 3 600 zaměstnanců, ke kterým stále hledáme kolegy v rámci Trainee programů.

Žádná teorie, samá praxe. V Trainee programech podporujeme studenty a absolventy a pomáháme jim k nastartování kariéry.

Naše firemní kultura

Šance pro absolventy

Víme, že je důležité nejen pracovat, ale i žít. U nás získáte know-how od zkušených kolegů, oceníte práci na zajímavých projektech. Chcete-li kariérně růst, podpoříme vás.

Stáže vypisujeme v průběhu roku na pobočkách po celé republice.

„Mnoho lidí vidí svět takový, jaký je, a ptají se ‚proč‘? Já sním o světě, který tady ještě nikdy nebyl, a ptám se ‚proč ne‘?“ (Robert Francis Kennedy)

„Kultura je důsledkem způsobu, jakým vedete a řídíte firmu.“ (Larry Bossidy, obchodník USA)

Naše hodnoty

„Lidé dnes znají cenu všeho, ale hodnotu ničeho.“ (Oscar Wilde)

Důležité je dělat práci, která nám dává smysl. Zakládáme si na společenské odpovědnosti s  rovným přístupem ke  všem. Jsme stabilní a spolehlivý partner.

Možnosti profesního rozvoje

„Každý, s kým se v životě potkám, mě v něčem předstihuje. Tak se od něho učím.“ (R. W. Emerson, americký filozof)

Všem zaměstnancům umožňujeme profesionální a osobní růst. Mohou využít pestrou škálu školení a mají možnost přejít v rámci pojišťovny na jinou pozici.

84

„Student musí vědět všechno, asistent všechno, co je v knihách, docent musí vědět, kde jsou knihy, a profesor, kde je docent.“ (Neznámý autor)

„Prostý absolvent školy má tři druhy znalostí: cenné, cenné před třiceti lety a bezcenné.“ (Milan Zelený, ekonom)

Proč se k nám přidat... V rámci pojišťovny mám možnost se účastnit inovativních projektů a spolupracovat s odborníky. Zároveň zde trávím čas v přátelském kolektivu s lidmi, kteří stejně jako já usilují o to, aby výsledky práce měly pozitivní dopad na systém zdravotnictví.

Vedoucí Oddělení metodiky a analytické podpory smluvní politiky

VZP ČR Orlická 4 130 00 Praha 3

VZP ČR

ALENA STAŇKOVÁ

ustredi.prace@vzp.cz

VZP ČR

HR ředitelka

www.zdravakariera.cz

VZP ČR

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021

MICHAELA KLAPKOVÁ

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

VZP ČR Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!


JEŠTĚ KROK A MÁTE NOVOU PRÁCI Máme pro vás uplatnění v rámci celé ČR VZP nabízí mnoho oborů a pracovních pozic, ve kterých můžete realizovat své sny.

Více informací a kontakty na www.zdravakariera.cz


POJIŠŤOVNICTVÍ

„ V ALLIANZ TÁHNEME ZA JEDEN PROVAZ.

ALLIANZ POJIŠŤOVNA Příležitosti pro studenty

O společnosti

Allianz zajišťuje bezpečný život pro své klienty a dává jim odvahu splnit si své sny. Kromě pojištění se zaměřujeme i na podporu moderních technologií. Již déle než 125 let jsme největší pojišťovnou na  světě a v České republice působíme od roku 1993.

Dáváme příležitost mladým a nadějným talentům, kteří si jdou za svým cílem – naučíme je propojovat teorii s praxí, dáme jim podporu i skvělou příležitost věnovat se odborné práci. Každý rok u nás přivítáme několik nových studentů na různé brigádnické pozice.

Naše firemní kultura

Šance pro absolventy

Zakládáme si na stabilitě a bezpečnosti, osobním růstu a rozvoji, ale i společenské odpovědnosti. Hledáme kolegy, kteří se chtějí učit, posouvat, spolupracovat, kteří nad tématy přemýšlí a se kterými si hlavně budeme navzájem rozumět.

V Allianz fandíme absolventům. Neočekáváme od nich praktické zkušenosti, ale nadšení a chuť se něco naučit. Možností k růstu je u nás spousta, stačí jen začít.

Naše hodnoty

V Allianz celosvětově ctíme tyto hodnoty: zaměření na zákazníka a trh, podnikavost, důvěra a spolupráce. Co to znamená v praxi? Snažíme se vše zjednodušit, nebojíme se výzev, respektujeme své klienty i sebe navzájem, sdílíme „best practice“ a podporujeme talenty.

Možnosti profesního rozvoje

Jsme pro další vzdělávání a zahraniční zkušenosti. Paříž, Mnichov, Bratislava – i tam můžeš mít svůj pracovní stůl v barvách Allianz. Náš mobility program umožňuje zaměstnancům vidět, co a jak dělají jinde a naopak přinést kousek našeho know-how do cizí země.

Proč se k nám přidat... Na práci v Allianz jsem si už jako brigádník cenil toho, že řeším zajímavé úkoly, pracuji velmi samostatně a můj názor na to, jak řešit problémy, je slyšet. Mimo to zde člověk pracuje ve skvělém týmu. JAN KREJČÍ

Pojistný matematik – junior

EVA KOUBÍKOVÁ Ředitelka Human resources

86

Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici 656/3 186 00 Praha 8

AllianzPojistovnaCZ

+420 775 087 314

Allianz pojišťovna

HR-info@allianz.cz

AllianzCZ

www.allianz.cz

allianz.pojistovna

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

allianz-ceska-republika Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!


NALAĎ SE S NÁMI NA

VLNU VÍTĚZSTVÍ U nás v Allianz se snažíme být špičkou ve svém oboru. Přidej se k nám i ty!

Pojišťovací inovátor 2019

1. místo Neživotní pojištění

1. místo Pojišťovací inovátor

2. místo Pojišťovna zákazníků

1. místo Životní pojištění

1. místo Autopojištění

1. místo Životní pojištění

2. místo Pojišťovna roku

1. místo Pojištění průmyslu a podnikatelů

1. místo Pojištění občanů

2. místo Doplňkové penzijní spoření

3. MÍSTO

Nejlepší neživotní pojišťovna 2019

1. místo Životní pojištění

3. místo Nejlepší neživotní pojišťovna

www.allianz.jobs.cz


POJIŠŤOVNICTVÍ

„ NENÍ DŮLEŽITÉ, KÝM JSTE NA PAPÍŘE, ALE CO MÁTE V SOBĚ A PŘED SEBOU.

NN POJIŠŤOVNA Příležitosti pro studenty

O společnosti

NN pojišťovna patří do holandské skupiny NN Group. Na českém trhu jsme od roku 1992, ale od té doby se mnoho změnilo, např. jsme se odloučili od banky ING a v roce 2019 jsme se spojili s pojišťovnou Aegon. Naší vizí je usnadnit každému dlouhodobou finanční pohodu.

Chceš si přivydělat? V průběhu roku otevíráme různé brigády, a  to hlavně v  oboru financí, administrativy či klientské podpory. Pokud se osvědčíš, rádi ti nabídneme stálé místo. Jsi součástí našeho týmu, a proto tě rádi uvidíme i na všech našich „online“ akcích.

Naše firemní kultura

Šance pro absolventy

Co si budeme povídat – i u nás límečkům a kvádrům odzvonilo. Podporujeme neformální prostředí a dbáme na to, abychom se cítili dobře. Víc než na honbě za ročními obraty nám záleží na lidech, férovosti a kvalitních službách.

Naše hodnoty

Řídíme se hodnotami „care“, „clear“, commit“. Ale důležitější je, jak se v rámci těchto hodnot chováme. Jednáme vždy v zájmu naší společnosti, chceme být transparentní a srozumitelní a zakládáme si na péči o klienty, ale i zaměstnance.

Možnosti profesního rozvoje

U nás podporujeme osobní růst každého zaměstnance, i ty se můžeš rozvíjet skrze naše rozvojové aktivity (NN akademií, webináře, projekty). Pokud se budeš chtít sám posouvat a učit nové věci, dáme ti k tomu příležitost, stačí ji jen využít.

Chceš začít svou kariéru ve finančním sektoru? Na kariérních stránkách NN najdeš řadu startovních pozic. Neboj se a ozvi se nám, pro tebe se ta správná pozice najde.

Proč se k nám přidat... V NN jsem začala jako Asistentka při studiu Bc., od té doby jsem si vyzkoušela různé pozice v HR, IT nebo v Risku. Má zvídavost mi umožnila nahlédnout do různých oborů. V NN nezáleží jen na vašem CVčku, ale jací jste a jak k práci přistupujete. VERONIKA PODZEMNÁ ORM Officer

DAGMAR SUISSA Chief HR Officer

88

NN Životní pojišťovna a NN Penzijní společnost Nádražní 344/25 150 00 Praha-Smíchov kariera@nn.cz nnpojistovna.jobs.cz

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021

nnpojistovna

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

nn/life NNPojistovna nn_czech

Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!


Přidej se do IT HUBu a staň se součástí mezinárodního týmu s neomezenými možnostmi Jsme komunita IT geeků

V našem týmu najdeš etické hackery, bezpečnostní a datové analytiky, aplikační developery a infrastrukturní inženýry. I když je nás už skoro 150, stále si zachováváme start-upové myšlení a týmovou atmosféru. Pracujeme s nejnovějšími technologiemi a vyznáváme agilní přístup k projektům. Těšit se můžeš na zajímavé projekty s globálním přesahem a možnost rychlého kariérního růstu. Pokud tě baví kybernetická bezpečnost, in-house vývoj, datová analytika, cloud nebo globální infrastruktura, určitě bychom se měli potkat.

Proč právě IT HUB? „Do IT HUBu jsem nastoupil v posledním ročníku studia FIT ČVUT. Cením si toho, že mi kolegové poskytli dostatek prostoru jak na dokončení studia, tak i nyní přístup k odborným certifikacím, které prohlubují mou expertízu.” Sam, Penetration Testing specialist „IT HUB je skvělou kombinací stabilní firmy se start-upovým mindsetem. V našem týmu vládne vždy skvělá atmosféra a dress code u nás nenajdeš. Zároveň si však můžeme dovolit ty nejnovější technologie a nejlepší vzdělávací kurzy na trhu.” Karel, Senior Security specialist

Můžeme ti nabídnout: • Startovní pozice během studia/po studiu • Investici do tvého rozvoje i formou mentoringu • Využít angličtinu na denní bázi, jsme mezinárodní tým • Futuristické kanceláře v centru Prahy na Andělu

Dej nám o sobě vědět

akariera.nn.cz/it-hub/ ;Veronika Cihan, recruiter 601 087 213

NN IT HUB Prague

Na vás záleží


TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021 Oslovují studenti potenciální zaměstnavatele prostřednictvím sociálních sítí? Pokud ano, o které se jedná? Záleží na konkrétní firmě a její kultuře. Jsou inzeráty na pracovní pozice, které inzerují samy firmy na svém Facebooku (sekce Pracovní nabídky ve firmách v okolí), kde je možné, že uchazeči se ozývají přímo do tzv. directu. Studenti ale spíš tyto firmy oslovují na LinkedInu. Zde si musí najít někoho z HR, koho kontaktují, protože přímo na firmu zpráva nejde poslat. Takže v této oblasti převládá Facebook a LinkedIn, jen okrajově se objevuje Instagram. Ing. RENATA HERRMANNOVÁ Vedoucí Kariérního centra VUT

Osobně si myslím, že moc ne. Studenti využívají tradičně metod, které jsou nejsnazší, a to je reagování na inzeráty přes jobs.cz. Ale určitě se zvyšuje podíl těch, kteří oslovují firmy přes LinkedIn (nemáme k tomu žádná data a možná je to jen naše přání, aby se toto číslo zvyšovalo), protože jednou ze schopností, které studenty učíme, je proaktivita a zvláště pak, jak být aktivní na LinkedIn. Podle absolventa 2018 jsou proaktivnějšími studenti (těmi, kteří sami oslovují) spíše studenti humanitních oborů (FF, FSV apod). LUKÁŠ GÁBOR & PŘEMYSL GUBANI Karierní centrum ČZU

Ano, naši studenti oslovují potenciální zaměstnavatele prostřednictvím sociálních sítí. V našem případě je to facebooková stránka, kde jsou zveřejněny zajímavé pracovní pozice s odkazem na firmu, a student tak oslovuje přímo ji. Využíván je i LinkedIn.

BC. NIKOLA KARASOVÁ Referentka Kariérního centra VŠTE

Často se nás studenti v rámci konzultací ptají, zda je vhodné oslovit přímo zaměstnavatele. Je zřejmé, že na to nejsou zvyklí, ale my studentům doporučujeme být při hledání uplatnění aktivní. Pro tyto účely zmiňujeme výhody platformy LinkedIn.

Mgr. MICHAELA ODEHNALOVÁ Manažerka kariérového poradenství, Kariérní centrum MU

90

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021


JAK TO VIDÍ KARIÉRNÍ CENTRA

Z našich zkušeností vyplývá, že studenti nejčastěji využívají LinkedIn.

ZDEŇKA KULHÁNKOVÁ Vedoucí Informačně-poradenského a kariérního centra UHK

Studenti využívají k oslovení potencionálního zaměstnavatele především pracovní portály, kariérní stránky firem, sociální síť LinkedIn a běžně dostupné internetové zdroje.

Mgr. MAREK PROKOP Kariérní poradce, Job Centrum UTB ve Zlíně

Studenti využívají ke komunikaci se zaměstnavateli mimo jiné i sociální sítě. Oblíbený je LinkedIn, na kterém sdílí své profesní profily a hledají možnosti propojení. Současně využívají možnosti komunikace přes Instagram, který je velmi populární.

Ing. VLADIMÍR DRAGON Obchodní ředitel VŠPP

Studenti jsou zvyklí pracovat s Facebookem, Instagramem a LinkedInem i při hledání zaměstnání. Nově na TUL pomáhá zprostředkovat kontakt mezi studenty a absolventy také kariérní portálu, TUL – JobTUL (job.tul.cz), spravovaný Kariérovým centrem TUL.

KATEŘINA MARŠÍKOVÁ Kariérový poradce, Kariérové centrum TUL

91


TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021

PORADENSTVÍ & AUDIT & DANĚ

KPMG Česká republika  Deloitte Česká republika EY  McKinsey & Company PwC Česká republika

VÝSLEDKY STUDIE 2021

Jaký typ pracovního zařazení po skončení školy myslíte, že budete upřednostňovat? Samostatné podnikání

12,4 %

Nevím, ještě nejsem zcela rozhodnut(a)

19,7 %

?

Zaměstnanecký poměr

67,8 %

2012–2021

92

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021


ODPOVĚDI PROFESIONÁLŮ Z PRAXE NA OTÁZKU: Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr? Nejsem úplně podnikatelský typ. Na to je potřeba ostré lokty a být ochotný přijmout riziko. Člověk občas sní, že ho něco napadne, vloží do toho veškerou důvěru a zpeněží to. Já však takový nápad neměl a rozhodl jsem se učit se ve velké firmě. Navíc stále věřím, že pokud je firemní kultura nastavená správně, tak člověk může rozvíjet své nápady a projekty i v rámci velkých firem.

TOMÁŠ KUNDĽA Senior konzultant v oddělení Auditu

Ano, vždy jsem věděla, že se po ukončení studia budu věnovat buď práci v advokacii, nebo podobnému povolání (např. v justici), kde je pracovní poměr po škole podmínkou následného složení profesní zkoušky.

EVA KLÍMOVÁ Junior Associate

Na vysoké škole jsem si byla jistá, že moje kariéra bude začínat v zaměstnaneckém poměru. Silní zaměstnavatelé umožňují přístup k moderním technologiím a zajímavým projektům, ke kterým bych se jako osoba samostatně výdělečně činná zatím nedostala.

ING. JANA DOSEDĚLOVÁ HR Project specialist – junior

Při škole jsem to hned zjistil, neboť škola určitě nevychovává hotové podnikatele. Teprve spojení s praxí a nabrání zkušeností je nezbytným předpokladem pro dlouhodobě udržitelné úspěšné podnikání.

MARTIN CHYTRA Project manager Business Development

EG.D je nezávislou distribuční společností ve skupině E.ON.

93


PORADENSTVÍ & AUDIT & DANĚ

FIRMA, KDE ČLOVĚK VYROSTE O vnímání auditu, digitalizaci i firemní kultuře jsme mluvili s Jindřichem Vašinou, partnerem odpovědným za audit v české kanceláři KPMG.

94

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021


KPMG v České republice každoročně nabírá více než sto nových kolegyň a kolegů z řad studentů a absolventů. A jak říká Jindřich Vašina: „Práce u nás je nejlepší škola byznysu a také to nejlepší místo pro první zaměstnání po škole.“ Jak se za  30 let působení vaší společnosti v  České republice změnil audit? Do KPMG jsem nastoupil v roce 1998, takže nedokážu vyhodnotit celých 30 let. Zažil jsem ale ještě konec doby papírové. O digitalizaci se teď hodně mluví, začala ale vlastně už někdy před dvaceti lety. Teď se nicméně dostáváme do  nové fáze, kdy nám technologie čím dál tím víc pomáhají. Nejsou pouhým nástrojem, ale skutečným pomocníkem.

Dostáváme se do nové fáze, kdy nám technologie čím dál tím víc pomáhají. Nejsou pouhým nástrojem, ale skutečným pomocníkem.

Jak se změnilo vnímání auditu širokou veřejností i samotnými firmami? Já jsem zaměstnání ve velké čtyřce i práci auditora už na škole vnímal jako prestižní a věřím, že je to tak stále. Na začátku devadesátých let jsme v KPMG pomáhali formovat pravidla pro svobodné podnikání. Kultivovali jsme podnikatelské prostředí tím, že jsme zaváděli evropské účetní a regulatorní standardy. Aby byla firma úspěšná, musí jí věřit zákazníci, zaměstnanci i trhy. Důvěra se buduje různými způsoby, ale jednou z věcí, které ji podporují, je nezávislý audit, upevňuje transparentnost kapitálového trhu i  stabilitu demokratické společnosti. Jak KPMG reaguje na rostoucí význam digitálních prvků a  co považujete za  nejvýznamnější krok směrem do online prostředí? Pro nás je významným krokem přesun na auditní platformu KPMG Clara, na které pracujeme poslední tři roky. Nová platforma kombinuje výkonnou datovou analytiku a  osvědčené auditní postupy. Datová analytika je pro auditory významná oblast. Mimochodem i  proto na  Vysoké škole ekonomické přímo podporujeme magisterský a  MBA program zaměřený na práci s daty a analytikou. Data jsou v dnešní době alfou a omegou byznysu. Byl to jeden z hlavních důvodů, který vás přivedl k tvorbě KPMG Discovery? Máte pravdu, že role dat je důležitá, ale geneze nástroje KPMG Discovery byla trochu jiná. Šlo tu o data, ale také o propojení lidí napříč velkou organizací. Kolegové, kteří Discovery vyvinuli, zjistili, že nástroj, který by vhodně propojoval zákaznický pohled, byznys a technologie, neexistuje, a tak se ho rozhodli vytvořit. Ukazuje se, že to byl správný krok, protože pár měsíců od spuštění ho používají už ve 12 zemích.

ING. JINDŘICH VAŠINA, FCCA Vystudoval Fakultu mezinárodních vztahů na  VŠE odkud jeho kroky směřovaly do  české kanceláře KPMG. Od roku 2016 působí v KPMG jako partner odpovědný za audit. Kromě oblasti auditu má také rozsáhlé zkušenosti v poradenských službách finančním institucím.

Co se vám vybaví jako první, když se řekne KPMG? Klynveld, Peat, Marwick a Goerdeler. To by byla odpověď v televizním kvízu. Pro mě osobně je to místo, kde člověk vyroste a potkává se se zajímavými lidmi jak uvnitř firmy, tak mezi našimi klienty.

Celý rozhovor si mužeš přečíst v aplikaci ABSOLVENTI.cz

95


PORADENSTVÍ & AUDIT & DANĚ

„ STUDUJEŠ FINANCE, DANĚ NEBO PRÁVO? BAVÍ TĚ IT, DATOVÁ ANALYTIKA NEBO UMĚLÁ INTELIGENCE? TAK TO JSI NA SPRÁVNÉ STRÁNCE.

KPMG O společnosti

KPMG je celosvětová síť poradenských společností, funguje ve 155 zemích světa a zaměstnává téměř 200 tisíc expertů. V České republice oslavila 30. výročí svého působení na trhu. Pobočky najdeš v Praze, Brně, Ostravě a Českých Budějovicích.

Naše firemní kultura

Všichni bez rozdílu si automaticky tykáme, nehledě na pozice. Díky tomu je u  nás skvělá atmosféra napříč všemi patry budovy. Týmoví hráči jsme ale nejen v kancelářích. Máme vlastní hokejový, volejbalový, fotbalový a basketbalový tým nebo si spolu prostě zaběháme.

Naše hodnoty

V KPMG jednáme eticky a transparentně – minimalizujeme dopady svého podnikání na životní prostředí a pomáháme tím, co umíme. Mentorujeme zástupce neziskovek v odborných problémech, vedeme pro ně školení nebo poskytujeme pro bono služby vybraným organizacím.

Možnosti profesního rozvoje

Spolupráce se zahraničními klienty umožňuje zaměstnancům realizovat jejich profesní sny v podstatě kdekoli na světě. Firemní školení, stáže či pracovní schůzky se často odehrávají v zahraničí. Práce v KPMG je tedy velmi těsně spojená s cestováním.

Příležitosti pro studenty

V KPMG můžeš začít pracovat už při studiu a získat tak obrovský náskok v kariéře. Sám si rozhodneš o tom, kdy chceš pracovat a kdy se potřebuješ věnovat škole. Budeš mít tak prostor pro její úspěšné dokončení.

Šance pro absolventy

Praxe není ani u absolventů nutná. Ve spoustě oddělení ti stačí pouze touha se učit a  základní přehled o problematice. Zbytek už pochytíš za běhu od zkušenějších kolegů.

Proč se k nám přidat... Do KPMG jsem se přidal, protože mě baví pracovat na projektech s mezinárodním přesahem a ve spolupráci s kolegy z partnerských kanceláří po celém světě. Práce v týmu M&A a mezinárodního zdanění pak má očekávání splnila na 100 %. MATĚJ KOLÁŘ

Junior Tax Consultant

PAVLA KOPECKÁ Head of Recruitment

96

KPMG Česká republika Pobřežní 648/1a 186 00 Praha 8

kpmgvceskerepublice

+420 222 123 796

kpmgczechrepublic

recruitment@kpmg.cz

kpmg_cz

www.vyrostlijsme.cz

kpmg_cz

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

kpmg-czech-republic Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!


PORADENSTVÍ & AUDIT & DANĚ

„ PODÍLEJ SE NA PROJEKTECH, DÍKY KTERÝM ROSTOU ÚSPĚŠNÉ FIRMY.

EY O společnosti

Příležitosti pro studenty

Naše firemní kultura

Šance pro absolventy

Jsme konzultanti. Klientům pomáháme uspět, realizovat jejich sny a dělat práci den za dnem efektivněji. EY už není jenom Audit a Daně. Specializujeme se také na  Forenzní služby, Consulting, Právo nebo Strategie a transakce.

Studentům nabízíme pozice na part-time s  možností přechodu na full-time. Zvládneš tak skloubit práci, školu i osobní život. Vyjdeme ti vstříc při plánování práce. Rádi bychom tě ale v EY měli k dispozici alespoň na tři dny v týdnu.

Zakládáme si na přátelskosti, otevřenosti a  vzájemné spolupráci. Na tvé cestě s EY tě budeme maximálně podporovat a vytvoříme ti ty nejlepší podmínky jak pro práci, tak pro vzdělávání a osobní rozvoj.

Většina našich pozic je vhodná pro absolventy. Více informací najdeš na našem kariérním webu www.cestasey.cz

Naše hodnoty

Naším globálním cílem je "Building a better working world", tedy vytvářet lépe fungující svět. Prosazujeme čestné a poctivé jednání, respekt k druhým, týmového ducha a inkluzi. Máme energii, nadšení a vůli vést.

Proč se k nám přidat... EY představuje solidní možnost startu do kariérního života. Ať už si vybereš jakékoliv z pestré nabídky oddělení, budeš mít široké možnosti jak profesního, tak osobního růstu. Mladý kolektiv a proslulost firmy jsou příjemným bonusem.

Možnosti profesního rozvoje

Od začátku své kariéry se budeš podílet na  zajímavých projektech a  pracovat s  nejrůznějšími klienty. Rozvineš své dovednosti, rozšíříš si obzory a získáš know-how a nástroje, které ti umožní růst. Profesně i lidsky.

TOMÁŠ KUNDĽA

Senior konzultant, Audit

RENATA FUKSOVÁ Recruitment manager

98

EY Na Florenci 2116/15 110 00 Praha 1

EY Careers

+420 735 729 373

EY Česká republika

hr.cz@cz.ey.com

EY Česká republika

www.cestasey.cz

EY Česká republika

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

EY Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!


Myslíš si, že z kanceláře nic nezměníš? www.cestasey.cz


TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021 Volí studenti po absolvování studia zaměstnanecký poměr, nebo začínají podnikat? Zde záleží na konkrétní fakultě, ale průměrně za celé VUT vstupuje 74 % absolventů do pracovního poměru. Většinou jde o absolventy Fakulty stavební, Fakulty strojního inženýrství nebo Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií. Například absolventi Fakulty architektury ovšem většinou preferují vlastní podnikání, zde se k variantě OSVČ přihlásilo 65 % absolventů. Kombinaci, tedy pracovní poměr a vlastní podnikání k tomu, volilo např. 10 % absolventů Fakulty podnikatelské a také podobný podíl absolventů Fakulty výtvarných umění. Ing. RENATA HERRMANNOVÁ Vedoucí Kariérního centra VUT

Většinou zaměstnanecký poměr. Absolventi specializovaných programů (např. Právo v podnikání) podnikají častěji.

JAN ČERVENKA Tiskový mluvčí UJAK Praha

Z drtivé většiny volí zaměstnanecký poměr – podnikání a OSVČ volí 7 % našich absolventů. Což se vesměs shoduje s národním průměrem.

LUKÁŠ GÁBOR & PŘEMYSL GUBANI Karierní centrum ČZU

Podle absolventského průzkumu z roku 2019 končí více než 90 % absolventů Masarykovy univerzity v soukromém nebo veřejném sektoru. Nicméně trend podnikání se projevuje i na zájmu o kurzy a předměty spojené s podnikáním, které nově vznikají i na naší univerzitě. Dalším trendem, který zaznamenáváme u studentů je kombinace několika zkrácených pracovních úvazků a dohod, které přináší rozmanitost v pracovní náplni a určitou svobodu. Mgr. MICHAELA ODEHNALOVÁ Manažerka kariérového poradenství, Kariérní centrum MU

100

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021


JAK TO VIDÍ KARIÉRNÍ CENTRA

V tomto ohledu záleží hodně na oboru studia. Největší podíl studentů, kteří podnikají nebo pracují jako OSVČ, jsou studenti Fakulty informatiky a managementu, což je dáno charakterem pracovních pozic a způsobu výkonu povolání v oborech informačních technologií a managementu, který je zde studován. Naopak studenti Pedagogické fakulty podnikají v nižší míře. ZDEŇKA KULHÁNKOVÁ Vedoucí Informačně-poradenského a kariérního centra UHK

Z posledních dostupných údajů vyplývá, že stále převládá zaměstnanecký poměr. Začínající podnikatele se snažíme na VŠEM maximálně podpořit, máme dva vlastní podnikatelské inkubátory, Startup a Akcelerátor VŠEM. Poskytujeme studentům mentoring, kanceláře i finanční podporu. Máme tak mezi studenty řadu podpořených projektů/podnikatelů, kteří se svému businessu věnují i po absolutoriu. BARBORA VALÁŠKOVÁ Marketingový specialista, Manažerské centrum VŠEM

Studenti a absolventi naší vysoké školy mají o podnikání velký zájem. Při určité míře zjednodušení je možné říci, že třetina absolventů získá dříve či později během své kariéry zkušenosti s vlastním podnikáním, třetina o podnikání uvažuje a třetina nemá o podnikání zájem. Řada studentů a absolventů působí v rodinných firmách.

Ing. VLADIMÍR DRAGON Obchodní ředitel VŠPP

Nejčastěji jsou zaměstnáni, a to hlavně u velkých společností nad 250 zaměstnanců.

KATEŘINA MARŠÍKOVÁ Kariérový poradce, Kariérové centrum TUL

101


TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021

SPOTŘEBITELSKÝ PRŮMYSL

L'Oréal  Coca-Cola HBC Česko a Slovensko Plzeňský Prazdroj Nestlé Česko HEINEKEN Česká republika Red Bull Česká republika Kofola Unilever Procter & Gamble Pivovary Staropramen



VÝSLEDKY STUDIE 2021

Jaké jsou pro vás nejdůležitější charakteristiky atraktivních zaměstnavatelů?

30 %

lidé a kultura ve firmě

12,4 %

pověst a image firmy

26,1 %

odměňování a možnost růstu ve firmě

31,5 % pracovní náplň

2012–2021

102

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021


ODPOVĚDI PROFESIONÁLŮ Z PRAXE NA OTÁZKU: Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy? Firemní kulturu v L´Oréal vnímám jako poměrně neformální, přátelskou, založenou na etických a morálních hodnotách, podporující tvořivost a angažovanost. Myslím, že nově přicházející kolegové mohou být velmi překvapeni, jaké to je, pracovat zde. Většinou si připadám spíše jako ve start-upu, než ve velké korporaci. Necítím se příliš vázán pravidly nebo procesy, naopak je oceňována proaktivita, nápady a vůle měnit věci.

Firemní kultura je jedna z nejlepších věcí, co mi Coca-Cola HBC ukázala. Vím, že to zní jako klišé, ale opravdu je zde velmi uvolněná a přátelská atmosféra, kde poznáte nejen nové kolegy, ale i přátele. I vzájemné tykání mezi všemi zaměstnanci je benefit, který mě v rámci takto velkého korporátu mile překvapil. I tyto drobnosti mohou novým kolegům pomoci k získání jistoty a dobrého pocitu v novém zaměstnání.

DAVID SLADOVNÍK e-Retail Marketing Specialist CZ/SK

JAN PIŠTĚK Product Manager

Na mém pracovišti hodnotím firemní kulturu velice pozitivně. Chování kolegů mezi sebou, nastavená pracovní atmosféra, vztah k nováčkům, řešení problémů, vše zkrátka funguje, jak má. Práce s nováčky je zodpovědná. Všichni si uvědomují, že nastoupit do nové práce je náročné, a tak se jim snaží pomáhat, aby měli rozjezd v nové práci co nejsnazší. Teď mluvím hodně i z vlastní zkušenosti.

PAVEL HERMAN Trainee

Okem vnějšího pozorovatele by se mohlo zdát, že ve VZP panuje spíše více formální kultura, nicméně v posledních letech se zde rozvíjejí i méně formální pracovní vztahy, což pochopí za pár dnů i nováčci, ne-li hned zájemci o pozici, kteří se na to často ptají.

MICHAELA KLAPKOVÁ Vedoucí oddělení metodiky a analytické podpory smluvní politiky

103


SPOTŘEBITELSKÝ PRŮMYSL

VYTVÁŘET KRÁSU, KTERÁ HÝBE SVĚTEM E-commerce a udržitelnost hrají prim. O výzvách a prioritách posledních měsíců nám řekla Brigitte Streller, generální ředitelka společnosti L´Oréal v České republice, Maďarsku a na Slovensku.

104

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021


Skupina L’Oréal je světovým lídrem na trhu krásy. Je přítomna ve 150 zemích s mezinárodním portfoliem 35 různorodých a doplňkových značek s tržbami 27,99 miliard EUR v roce 2020. Jakou pozici zaujímá český trh ve  vývoji společnosti L’Oréal? Skupina L’Oréal je v České republice přítomna od roku 1994. Dnes máme v České republice 32 značek a jsme přední kosmetickou společností. Rok 2020 byl rokem plným výzev. Můžeme být hrdí na strategická rozhodnutí učiněná v posledních několika měsících i  na  velmi dobrý provozní výkon našich týmů v České republice. V roce 2020 jsme byli jednou z nejdynamičtějších zemí v Evropě a pozitivně jsme přispěli k dobrému celosvětovému výkonu skupiny. E-commerce významně přispěl k růstu díky práci, kterou naše týmy a naši partneři odvedli již dlouho před krizí. Jaké místo zaujímá e-commerce ve vývoji značky? E-commerce je zdrojem našeho růstu na českém trhu a zastáváme zde vedoucí roli. Váha tohoto kanálu v našich prodejích je důležitější než ve většině ostatních zemí střední a východní Evropy. E-commerce je pro nás důležitý nejen jako vzkvétající distribuční kanál, ale také nám nabízí možnost inovovat vytvářením přímých a  personalizovaných vztahů s  našimi spotřebiteli prostřednictvím virtuálních služeb (např. virtuální zrcadlo pro výběr make-upu či barvy na vlasy, chatboty atd.), které spotřebitelům přinášejí zcela jinou zkušenost. Jaké jsou výzvy pro skupinu L'Oréal v kontextu zdraví, které zůstává obtížné a nejisté? Naší největší prioritou zůstává vytváření bezpečného a hygienického prostředí pro naše zaměstnance. Spustili jsme plán solidarity, abychom místně přispěli v boji proti pandemii. Zároveň jsme museli zůstat velmi agilní, abychom se neustále přizpůsobovali měnícímu se prostředí: reagovat na dočasné změny ve spotřebních návycích. Pokud jde o výběr distribučního kanálu, splňovat nová očekávání produktů nebo kategorií produktů, přizpůsobovat naše mediální investice. E-commerce zaznamenal nebývalý růst a  digitální služby „beauty tech“. Kosmetické aplikace založené na umělé inteligenci nebo rozšířené realitě také hrály velmi důležitou roli při poskytování kožního poradenství nebo personalizované „diagnostiky“ spotřebitelům online. Díky talentu a odhodlání našich zaměstnanců můžeme těmto výzvám čelit každý den a nadále být pro zákazníky přitažliví. Jak pandemie ovlivnila vaše úsilí v oblasti udržitelnosti? Pandemie nezpomalila naše ambice v  oblasti udržitelnosti

Inovace a odpovědnost zůstávají jádrem naší strategie. a solidarity. Naopak jsme zrychlili. V České republice a na Slovensku jsme darovali výrobky zdravotnickým pracovníkům, nemocnicím, domovům důchodců, maloobchodníkům a podpořili jsme místní nevládní organizace darováním finančních prostředků na podporu zranitelných žen zasažených krizí. Pokračovali jsme také v podpoře vědkyň prostřednictvím našeho programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve  vědě, Česká republika. Nedávno jsme spustili vzdělávací web v  České republice a na Slovensku, abychom naše spotřebitele edukovali v třídění obalů kosmetických přípravků, a nadále pokračujeme v uvádění inovativních udržitelných produktů v České republice. Jak vidí skupina L´Oréal svůj budoucí vývoj v zemi? Inovace a odpovědnost zůstávají jádrem naší strategie. Abychom získali důvěru rostoucího počtu spotřebitelů, budeme i nadále nabízet to nejlepší z krásy všem, pokud jde o kvalitu, účinnost, bezpečnost, upřímnost a  odpovědnost. Jsme odhodláni rozvíjet naše podnikání odpovědnějším způsobem každý den: skupina proto oznámila novou kapitolu svého programu udržitelného rozvoje „L'Oréal For the Future“ (L´Oréal pro budoucnost) s novými extrémně ambiciózními cíli pro rok 2030. S těmito novými ambicemi chceme být více než kdy jindy hráčem angažovaným v oblasti životního prostředí a společnosti, protože máme v L’Oréal společný cíl: Vytvářet krásu, která hýbe světem. BRIGITTE STRELLER Ve  skupině L’Oréal působí 25 let. Zkušenosti získala v rodném Rakousku, ale i při otevření dceřiných společností v  Srbsku a  Bulharsku. Iniciovala vznik Adria-Balkan regionu. Generální ředitelkou L’Oréalu pro Českou republiku, Maďarsko a Slovensko se stala v roce 2020.

Celý rozhovor si mužeš přečíst v aplikaci ABSOLVENTI.cz

105


SPOTŘEBITELSKÝ PRŮMYSL

„ 35 BRANDS, 150 COUNTRIES, 1 PASSION AND LIMITLESS POSSIBILITIES.

L'ORÉAL O společnosti

Příležitosti pro studenty

Naše firemní kultura

Šance pro absolventy

Jsme na trhu již více než 100 let a naším posláním je poskytovat to nejlepší v oblasti kosmetických inovací ženám a mužům na celém světě podle jejich jedinečné rozmanitosti. Lokálně operujeme v HUBu Česká republika, Slovensko a Maďarsko a náš tým tvoří přes 600 zaměstnanců.

Nabízíme jedinečné prostředí startupové kultury se zázemím velké a silné společnosti. Našim zaměstnancům je vlastní kreativita a pozitivní energie a tyto etické principy formují naši kulturu a jsou uznávány všemi: INTEGRITA, RESPEKT, ODVAHA, TRANSPARENTNOST.

Naše hodnoty

Hodnoty L’Oréalu jsou tím, co nás spojuje: VÁŠEŇ, INOVACE, PODNIKATELSKÝ PŘÍSTUP, OTEVŘENOST, HLEDÁNÍ DOKONALOSTI, ZODPOVĚDNOST a naši LIDÉ.

Možnosti profesního rozvoje

Nabízíme Ti hned několik cest pro Tvůj profesní rozvoj: pracovat na nové kategorii, značce, funkci, řídit týmy či objevovat nové trhy díky mezinárodní mobilitě. L’Oréal je přítomný ve 150 zemích a dává tak možnost pracovat pro naši skupinu po celém světě.

Naše placené internshipy na částečný úvazek Ti umožní nahlédnout do marketingu, eCommerce, digital, obchodu, supply chainu či financí, a budeš si tak moct vyzkoušet svůj obor v praxi! Dostaneš příležitost pracovat na významných projektech a poznáš best practices.

Máme pro Tebe rozvojový management trainee program, kde zažiješ rotace v různých odděleních od marketingu po finance nebo digital a získáš komplexní přehled o řízení úspěšného businessu.

Proč se k nám přidat... Po studiu jsem neměl jasno, zda se chci profesně rozvíjet v marketingu či v obchodě. Hledal jsem společnost, která by mi ukázala oba směry. Díky L’Oréalu jsem poznal své silné stránky a díky novým zážitkům a zkušenostem se zde posouvám každým dnem. JIŘÍ ŠEBERKA

Key Account Manager

L’Oréal Česká republika s.r.o. Plzeňská 213/111 150 00 Praha 5 DAVID DVOŘÁK Talent Acquisition Manager CZ/HU/SK

106

+420 606 034 229 David.DVORAK@loreal.com www.loreal.cz

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021

lorealczsk

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

L’Oréal L’Oréal Group lorealczsk

Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!


Choose your business field and join us as INTERN 6 months part time experience in chosen department MANAGEMENT TRAINEE 18 months full time rotation program JUNIOR SPECIALIST full time position for enthusiastic specialist

MARKETING

SALES

FINANCE

DIGITAL

SUPPLY CHAIN

ECOMMERCE

FREEDOM TO GO BEYOND.

107


SPOTŘEBITELSKÝ PRŮMYSL

„ NASTARTUJ SVOU KARIÉRU SE SVĚTOVOU ZNAČKOU!

COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO O společnosti

Příležitosti pro studenty

Naše firemní kultura

Šance pro absolventy

Jsme součástí skupiny Coca-Cola HBC a provozujeme závod na  výrobu nealkoholických nápojů v  Praze-Kyjích a  Teplicích nad Metují. Naši zákazníci jsou v srdci všeho, co zde děláme, stejně tak jako důraz na udržitelnost a životní prostředí.

Všechno, co se uvnitř naší firmy děje, vychází z naší snahy nabízet perfektní produkty a služby. Vždy jsme ochotni si navzájem pomáhat a nezapomínáme ani na to, co se děje okolo nás. Dobrovolnictví, CSR a důraz na udržitelnost k nám neodmyslitelně patří.

Naše hodnoty

Vždy táhneme za jeden provaz. Jsme odhodláni pomáhat v růstu každému zákazníkovi díky silnému a motivovanému týmu. Zároveň chceme také obohacovat naše komunity a pečovat o životní prostředí.

Možnosti profesního rozvoje

Baví nás rozvoj našich lidí. Na míru připravené programy pro každý segment v organizaci vám nabídnou skvělou příležitost k osobnímu růstu. Naši lídři vás budou motivovat k  tomu, abyste se soustředili na rozvoj své kariéry. Využít můžete i interní vzdělávací kurzy.

Studentům vysokých škol dáváme každoročně možnost poznat naše podnikání zblízka díky soutěži Coca-Cola HBC Management Challenge. Letos poprvé nabídneme studentům také vzdělávací stáž Coke Summership.

Pro absolventy vysokých škol nabízíme Management Trainee Program. Na této dynamické pozici získáte velice brzy odpovědnost za důležité projekty a budete se neustále posouvat dál.

Proč se k nám přidat... Naší tajnou ingrediencí jsou lidé. Energie zaměstnanců výrazně přispívá k úspěchům celé společnosti. Nikdo se tu nebojí přijít s novým nápadem a zeptat se, když ho něco zajímá nebo potřebuje cokoli objasnit. JAN VÁCLAV KAŠPAR CSR&Community Manager

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko Českobrodská 1329 198 21 Praha 9 GABRIELA ŠIMŠOVÁ

+420 283 015 111

HR Business Partner

kariera@cchellenic.com www.coca-colakariera.cz

108

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

CCHBCCareersCZandSK Coca-Cola Hellenic Bottling Company Coca-Cola HBC Česko a Slovensko

Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!


109


TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021 Hraje u studentů při rozhodování o budoucím zaměstnavateli roli firemní kultura? A které její aspekty jsou pro studenty nejdůležitější?

Ano. Studující sledují celkový obraz firmy, resp. zaměstnavatelské instituce v médiích, dbají na povahu a úroveň vztahů zaměstnavatelů k zaměstnancům, firemní komunikaci směrem dovnitř i ven a strategii rozvoje lidských zdrojů (firemní vzdělávání, kvalifikační růst).

JAN ČERVENKA Tiskový mluvčí UJAK Praha

Nemyslíme si, že je toto jakkoliv důležitý aspekt pro studenty. Možná kulturu ve společnosti vnímají, ale ne zcela cíleně a uvědoměle. To, zda bude student tím správným „fitem“ pro kulturu firmy, je spíše tématem pro náboráře, než pro samotného studenta. Jednou z oceňovaných dovedností je pokora, a tedy pokorný student nejprve poznává své okolí a až později hodnotí. LUKÁŠ GÁBOR & PŘEMYSL GUBANI Karierní centrum ČZU

Ano, určitým aspektem při rozhodování je pro naše studenty i firemní kultura. Studenti preferují firmu, kde je přátelské prostředí, firma pečuje o své zaměstnance a sdílí své názory a postoje se zaměstnanci.

BC. NIKOLA KARASOVÁ Referentka Kariérního centra VŠTE

Často se setkáváme s tím, že studenti nevědí, co si pod pojmem firemní kultura představit. Zvlášť pokud se doteď o trh práce nezajímali. Dokážou však ohodnotit dojem, který z firmy mají na základě jejich prezentace směrem k veřejnosti nebo referencí. Konkrétní aspekty jsou pak velmi individuální a často odrážejí osobnost studenta. Zkrátka chtějí, aby nastavení společnosti odpovídalo jejich vlastnímu nastavení, což je přirozené. Mgr. MICHAELA ODEHNALOVÁ Manažerka kariérového poradenství, Kariérní centrum MU

110

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021


JAK TO VIDÍ KARIÉRNÍ CENTRA

Především v oborech jako IT, které zažívají obrovský rozmach, zaměstnavatel dbá o firemní kulturu. Rozdílně k tomu absolventi/absolventky přistupují v případě, že je to jejich první zaměstnání, nebo mají již nasbírané zkušenosti z průběhu studia. Pokud za sebou studenti mají pracovní zkušenosti, lépe se na trhu práce orientují. Mezi nejčastěji oceňované aspekty patří pružná pracovní doba, možnost home office (vliv pandemie na vnímání home office – je považován za standard), možnost vzdělávání, práce v zahraničí, studium při zaměstnání. ZDEŇKA KULHÁNKOVÁ Vedoucí Informačně-poradenského a kariérního centra UHK

Firemní kultura bezpochyby ovlivňuje rozhodování studentů a absolventů o budoucím zaměstnavateli. Tento trend je dlouhodobě rostoucí, kdy firemní kultura, nastavené cíle společnosti a společenská odpovědnost podniku hrají při rozhodování o výběru zaměstnání stále větší roli. BARBORA VALÁŠKOVÁ Marketingový specialista, Manažerské centrum VŠEM

Firemní kultura hraje stále důležitější roli při rozhodování studentů. Studenti se zajímají o stabilní, atraktivní zaměstnavatele, kteří jsou schopni udržet si kvalitní zaměstnance, postarat se o jejich růst v rámci společnosti a jejich chování je jak navenek, tak uvnitř společnosti korektní a slušné. Mgr. MAREK PROKOP Kariérní poradce, Job Centrum UTB ve Zlíně

Firemní kultura hraje svoji roli také, ale není pro studenty ve srovnání s ostatními faktory až tak důležitá. Nabývá na významu u absolventů, kteří už v konkrétním zaměstnání působí.

KATEŘINA MARŠÍKOVÁ Kariérový poradce, Kariérové centrum TUL

111


TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021

STAVEBNICTVÍ

STRABAG  Metrostav  Skanska EUROVIA CS  Saint-Gobain Česká republika BEST HOCHTIEF VCES Sudop Knauf Insulation



VÝSLEDKY STUDIE 2021

Jakou hrubou měsíční nástupní mzdu očekáváte v budoucím (absolventském) zaměstnání? 27,5 % 16,6 %

22,9 % 14 %

7 %

méně než 20 000 Kč

20 000 Kč až 25 000 Kč

25 000 Kč až 30 000 Kč

30 000 Kč až 35 000 Kč

35 000 Kč až 40 000 Kč

8,5 %

40 000 Kč až 45 000 Kč

3,5 %

více než 45 000 Kč

2012–2021

112

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021


ODPOVĚDI PROFESIONÁLŮ Z PRAXE NA OTÁZKU: Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili? Domnívám se, že hrubá nástupní měsíční mzda by měla být variabilní (okolo 30 000 – 40 000). Zaměstnavatelem by měly být zohledněny zkušenosti a dovednosti absolventa. Částku odvozuji na základě náročnosti studia a následných požadavků na absolventy. Po absolventech je požadovaná vysoká flexibilita, samostatnost a zodpovědnost a tyto požadavky by měly být adekvátně odměněny.

Nemala som striktnú predstavu o tom, aká vysoká by mala byť moja nástupná hrubá mzda. Na prvom pohovore mi ponúkli mzdu v určitej výške. Vyhodnotila som, že z toho vyžijem, a keďže som mala o tú prácu záujem, tak som ju vzala :-)

ING. VERONIKA ČANIGOVÁ Stavební mistr na dálnici D11, úsek D1106 Hradec Králové – Smiřice

ING. VÍT NĚMČIC Technik absolvent

Částku nebylo tak těžké odhadnout. Všichni jsme měli nějaké pracovní zkušenosti z oboru už během studia, takže jsme věděli, v jakém rozmezí se mzdy pohybují. Tomu také odpovídal můj nástupní plat.

25 tisíc. Odvozoval jsem ze zkušenosti starších kamarádů, kteří byli již v pracovním procesu.

JOSEF HOFFMANN Produktový manažer pro zelené střechy

ZUZANA HROMKOVÁ BIM designer

113


STAVEBNICTVÍ

STAVEBNICTVÍ JE OBOREM BEZ HRANIC Stavebnictví je jedním z nejstarších oborů lidské činnosti. To ale neznamená, že by ustrnulo. Ondřej Novák, předseda představenstva společnosti STRABAG a.s., nám prozradil, kam až se dopravní a pozemní stavitelství posunulo.

114

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021


Věděli jste, že i stavby mohou mít své digitální dvojče? Ondřej Novák nám potvrdil, že potkat stavbyvedoucího s  tabletem v  ruce není žádné sci-fi, ale realita dnešních dní. Stejně tak už není hudbou vzdálené budoucnosti využití recyklovaných materiálů. STRABAG působí ve sféře dopravního i pozemního stavitelství. U které z těchto oblastí lze očekávat větší nárůst zakázek v následujících pěti letech? Předpokládám, že přinejmenším v následujících dvou letech poroste odvětví dopravního stavitelství, neboť připravenost staveb je na  velmi dobré úrovni a  státní rozpočet počítá i  s  potřebnými finančními prostředky. V  pozemním stavitelství, které stojí především na soukromých investicích, byly některé projekty pozastaveny kvůli nejistotě vyvolané covidovou pandemií. Můj optimistický výhled je ale takový, že za takové dva roky by v pozemních stavbách mohlo dojít opět k oživení a možná i k výraznému růstu. Stavebnictví je jedním z nejstarších oborů lidské činnosti. Zachovává si svou tradiční tvář nebo se otevírá inovacím? Jakým konkrétně? Dotýká se stavebnictví proces digitalizace? Stavebnictví prochází v  současnosti doslova revolucí. Stěžejním tématem jeho proměny je právě digitalizace, v  níž je koncern STRABAG velmi aktivní. Metoda BIM (Building Information Modelling) nám umožňuje vytvořit informační model stavby, jakési její digitální dvojče, díky němuž můžeme veškeré kroky na stavbě optimalizovat, lépe koordinovat a  také výrazně eliminovat chybovost. Naši stavbyvedoucí mohou mít díky tabletu neustále při ruce veškerou projektovou dokumentaci a v reálném čase sdílet veškeré informace se svými kolegy. Při kontrolních měřeních mohou využívat data z  dronů nebo situaci na  stavbě porovnat s  digitálním modelem prostřednictvím rozšířené reality. Všechny tyto nové přístupy aktivně testujeme na našich pilotních projektech a již nyní vidíme, jaké fascinující možnosti nám digitalizace na stavbách otevírá. Mají podle vás technické obory, stejně jako řemesla, zlaté dno? Jednoznačně ano – technicky vzdělaní lidé s praxí jsou a budou na trhu práce velmi cenění. Lidé s technickým vzděláním mají nejen jistou perspektivu uplatnění, ale také široké možnosti dalšího růstu. Stavět se totiž bude vždy a  lidé budou na stavbách stále potřební. Je ovšem také třeba počítat s tím, že tak jak se stavebnictví proměňuje, bude nutné se stále učit novým věcem.

Lidé s technickým vzděláním mají nejen jistou perspektivu uplatnění, ale také široké možnosti dalšího růstu.

ING. ONDŘEJ NOVÁK Absolvoval studium na Fakultě stavební ČVUT a po celou svou profesní kariéru se věnuje oboru dopravního stavitelství. Byl předsedou představenstva společnosti STRABAG Rail, odkud roku 2017 přešel na pozici předsedy představenstva STRABAG a.s.

Proč by měli studenti a absolventi uvažovat o  kariéře právě ve stavebnictví? Práce ve  stavebnictví je krásná svou pestrostí a  také tím, že umožňuje využít technické, komunikační i organizační schopnosti. Kromě jistoty profesního uplatnění je výhodou i  to, že kariéru můžete udělat nejen doma, ale i  v  zahraničí. Je to zkrátka obor bez hranic, v němž se nikdy nebudete nudit.

Celý rozhovor si mužeš přečíst v aplikaci ABSOLVENTI.cz

115


STAVEBNICTVÍ

„ ZAMĚŘÍME SE NA VÁŠ POTENCIÁL A BUDEME HO ROZVÍJET.

STRABAG O společnosti

Příležitosti pro studenty

Naše firemní kultura

Šance pro absolventy

Jsme součástí nadnárodního koncernu STRABAG a patříme k největším stavebním společnostem na našem trhu. Pro naše zákazníky realizujeme i ty nejsložitější stavební projekty ve všech oblastech stavebnictví. Stavíme na týmové spolupráci a na odborných i lidských kvalitách.

Základním kamenem úspěchu projektů a dobré pracovní atmosféry je pro nás fungující týmová spolupráce. Podporujeme své zaměstnance v osobním i profesním růstu a usilujeme o to, aby každý člen týmu mohl uplatnit své silné stránky a přispět ke kvalitní realizaci projektu.

Nejlepší cestou, jak si otestovat teoretické znalosti, je okusit praxi u nás na brigádě nebo na stáži. Zkušenosti můžete nasbírat při práci na konkrétním projektu v dopravním či pozemním stavitelství. A až dostudujete, bude tu na Vás čekat trvalý „job“!

Absolventům bakalářských, magisterských a inženýrských studijních oborů nabízíme oblíbený Trainee program. Pod vedením zkušených mentorů se tak připravíte na svou budoucí pozici.

Proč se k nám přidat...

Naše hodnoty

Naše hodnoty se odvíjí od principů týmové spolupráce, kvality, inovativního přístupu a udržitelnosti. Na pracovišti je u nás na prvním místě zdraví a bezpečnost našich lidí. V pracovních i obchodních vztazích pak sázíme na partnerský přístup, respekt a spolehlivost.

Možnosti profesního rozvoje

Naše koncernová akademie zajišťuje širokou nabídku vzdělávacích aktivit, díky kterým získáte nové dovednosti a prohloubíte si své znalosti, a to v závislosti na konkrétní pracovní pozici. Zaměříme se na Váš potenciál a budeme ho rozvíjet.

• protože na svou práci můžeme být hrdí • protože velká firma nabízí nespočet příležitostí • protože jsme TOP zaměstnavatel v oboru stavebnictví • protože u nás můžete růst • protože stavíme na inovacích a tvoříme stavebnictví budoucnosti :)

ZUZANA HROMKOVÁ BIM designer

KARIN BÍLKOVÁ Vedoucí HR

116

STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Praha 5 - Jinonice +420 222 868 111 info.cz@strabag.com www.strabag.cz/kariera

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021

Strabag Česko

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

STRABAG STRABAG strabag_cesko

Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!

T W


TEAMS WORK. Spolu jsme silní. V týmu.

Více než 75 000 zaměstnanců na více než 700 pobočkách: jako stavebně-technologický koncern s celosvětovou působností má STRABAG ty nejsilnější týmy, které si poradí se zakázkami v jakékoliv oblasti stavebnictví. Ať už jde o pozemní nebo silniční stavitelství, výstavbu podzemních staveb, mostů, tunelů, průmyslových či přístavních zařízení, správu budov nebo o development – pro úspěšnou realizaci projektů na principu partnerské spolupráce je důležitý každý člen týmu. Týmová spolupráce a osobní profesní rozvoj: kariérní možnosti ve společnosti STRABAG jsou stejně rozmanité jako naše zakázky. Jaké jsou vaše silné stránky? Dejte nám vědět a staňte se součástí našeho týmu! www.strabag.cz

STRABAG Česko

strabag_cesko

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, Tel. +420 222 868 111, info.cz@strabag.com


STAVEBNICTVÍ

„ SVOJI BUDOUCNOST STAVÍME NA LIDECH.

METROSTAV O společnosti

Příležitosti pro studenty

Naše firemní kultura

Šance pro absolventy

Metrostav je společnost s dlouholetou a  úspěšnou historií ve  všech oborech stavebnictví, za kterou stojí zejména práce našich lidí. Dbáme na to, aby naše stavařské umění bylo předáváno z generace na generaci, a dáváme příležitost studentům a absolventům, jako jste vy.

Umění spolupráce Kvalita, přesnost a důslednost v každém detailu. Společná koordinovaná práce lidí desítek oborů a profesí. Schopnost řešit náročná zadání a odvaha hledat nová řešení. Je tohle umění? Možná ne. Jen to dobře umíme.

Zaměstnáváme v průměru 80 studentů na dlouhodobé odborné praxi. Během praxe si můžete vyzkoušet různé pracovní pozice a  zjistit, co vám sedí. Umíme se přizpůsobit vašemu rozvrhu a  umožníme vám pracovat i během akademického roku. Spolupracujeme na BP a DP.

Dostanete příležitost stavět velké a technologicky náročné stavby. Budete mít možnost učit se od těch nejlepších. Můžete se uplatnit ve všech fázích stavební zakázky.

Proč se k nám přidat...

Naše hodnoty

Profesionalita | Důvěryhodnost | Stabilita Držíme slovo

Možnosti profesního rozvoje

Máme propracovaný talentový program, jehož součástí je individuální rozvojový plán. Za důležité považujeme předávání znalostí přímo v praxi od zkušených kolegů. Organizujeme odborné kurzy a vzdělávací programy.

• Pro ochotu kolegů pomoci a předat mi své zkušenosti. • Pro vstřícnost a přátelskost, se kterou mě přijali mezi sebe. • Pro možnost zkusit si různé činnosti a zjistit tak, co mě opravdu baví. • Pro různorodost staveb a pozic. ADÉLA DLOUHÁ Technik student

118

Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8

Metrostav

MARKÉTA PURNOCHOVÁ

+420 702 284 272

MetrostavCZ

Specialista pro spolupráci se školami

www.metrostav.cz

zamestnani@metrostav.cz

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

Metrostav a.s. metrostav.cz

Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!


STAVEBNICTVÍ

„ VYDEJTE SE NA SPOLEČNOU CESTU S JEDNIČKOU V DOPRAVNÍM STAVITELSTVÍ.

EUROVIA CS

Almanach_210x267mm_2021_ver02.indd 4

O společnosti

25.02.2021 22:54

Příležitosti pro studenty

Patříme k nejvýznamnějším stavebním firmám v Česku. Pyšníme se více než 65letou historií, udáváme trendy a posouváme hranice dopravně-inženýrského stavebnictví. Budujeme moderní infrastrukturu a stojíme za významnými projekty, které zlepšují životní podmínky nás všech.

Studentům vysokých škol nabízíme odborné praxe, stáže, částečné úvazky během roku i možnost letních brigád, dále spolupráci na bakalářských a diplomových pracích. Pořádáme také různá setkání a odborné přednášky a semináře na školách.

Naše firemní kultura

Šance pro absolventy

Stavíme na všestranných zkušenostech a  tradicích firmy, špičkovém technologickém zázemí, dovednostech a znalostech našich lidí. Jejich práce ovlivňuje naše postavení na trhu a spoluvytváří image celé společnosti. Proto jsou naším nejcennějším bohatstvím.

Naše hodnoty

Naše pověst stojí na kvalitní, včasné a odborně odvedené práci. Klíčoví jsou pro nás talentovaní, kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci, kteří jsou odpovědní za své výsledky. Odpovědný přístup zastáváme i vůči svým partnerům, zákazníkům a životnímu prostředí.

Možnosti profesního rozvoje

Zaměstnancům nabízíme zázemí nadnárodní společnosti. Podporujeme vzdělávání svých pracovníků, kterým nabízíme uplatnění v mnoha profesích. Praktické i teoretické vzdělávání zajišťujeme zaměstnancům ve vlastním školicím středisku.

Absolventům, kteří si chtějí v praxi vyzkoušet své vědomosti ze školy, nabízíme příležitost k nastartování kariéry. Se studenty se setkáváme na veletrzích a přednáškách na SŠ a VŠ.

Proč se k nám přidat... Práce by měla člověka bavit a měl by do ní chodit rád, protože v ní tráví velkou část života. Pracuji se skvělými lidmi, můžu se na ně spolehnout. Každý den je jiný a pořád se učím něco nového. Nejvíc mě těší sledovat, jak nám roste dílo před očima. VERONIKA ČANIGOVÁ

Stavební mistr na závodě Mosty a konstrukce

120

EUROVIA CS U Michelského lesa 1581/2 140 00 Praha 4

Stavební skupina EUROVIA CS

MARTIN BOROVKA

+420 731 602 689

Skupina EUROVIA CS

Předseda představenstva a generální ředitel

www.eurovia.cz

kariera@eurovia.cz

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

EUROVIA CS EUROVIA CS

Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!


Jsme tým. Spoléháme jeden na druhého.

ZA NAŠIMI STAVBAMI STOJÍ TI NEJLEPŠÍ!

Lidé jsou naším nejcennějším bohatstvím.


STAVEBNICTVÍ

„ KAŽDÝ ČTVRTÝ PRODUKT VYRÁBĚNÝ SAINT-GOBAIN PŘED PĚTI LETY NEEXISTOVAL. INOVUJTE S NÁMI.

SAINT-GOBAIN O společnosti

Příležitosti pro studenty

Jsme největším výrobcem stavebních materiálů v ČR i ve světě s více než 350letou historií. Vyrábíme skla pro stavebnictví a automobilový průmysl, dále pak trubní systémy, brusiva nebo vysoce výkonné keramické materiály. V ČR máme 10 značek, 14 výrobních závodů.

Se studenty rádi a dlouhodobě spolupracujeme. Pro úspěšné nastartování kariéry v  Saint-Gobain Česká republika nabízíme studentům možnost praxe, školení, brigád, exkurzí a  spolupráci na  ročníkových pracích.

Naše firemní kultura

Šance pro absolventy

Naším posláním je jednat každý den tak, abychom učinili svět příjemnějším místem pro život nás i budoucí generace. Navrhujeme, vyrábíme a dodáváme takové materiály a řešení, která přispívají ke komfortu a vyšší kvalitě života a zároveň jsou ohleduplné k naší planetě.

Naše hodnoty

Naše činnost je vždy v souladu s našimi firemními zásadami, společenskými hodnotami a etickými principy, které se odrážejí v naší firemní kultuře. Naše vzájemná spolupráce je založena na naslouchání, dialogu, péči, solidaritě, důvěře a respektu k odlišnostem.

Možnosti profesního rozvoje

Svoji další pozici v Saint-Gobain můžete získat nejen v rámci České republiky, ale také ve všech zemích Skupiny. Vzdělávání šijeme na míru každému zaměstnanci. Vytváříme podmínky pro rozvoj potenciálu a neustále vyhledáváme talenty, kterým nabízíme nové příležiti.

Absolventi jsou u nás vítáni, o čemž svědčí i množství absolventských pozic. Speciálně jim se také věnujeme v Talent programu.

Proč se k nám přidat... Jistota a zázemí světového koncernu, know-how, přátelské týmy, neustálé inovace a řešení globálních témat. To je jen hrstka toho, co mi tady vyhovuje. Pracovat pro světového lídra s prestižní certifikací TOP Employer je paráda. JOSEF HOFFMANN

Produktový manažer pro zelené střechy

122

Saint-Gobain Česká republika Smrčkova 2485/4 180 00 Praha 8

Saint-Gobain

ROBERT KUDRNA

+420 220 406 506

Saint-Gobain CZ&SK

Personální ředitel Saint-Gobain Východní Evropa

www.saint-gobain.cz

dock.recepce@saint-gobain.com

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

Saint-Gobain Česká republika Saint-Gobain

Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!


JSME HRDÍ, ŽE JSME SOUČÁSTÍ

SAINT-GOBAIN

Skupina Saint-Gobain MAKING MAKING ČR již po ŠESTÉ THE WORLD získala prestižní certifikaci A BETTER THE nezávislou TOP EMPLOYER HOME

WORLD A BETTER

www.saint-gobain.cz


TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021 Jaká je očekávaná nástupní mzda dnešních vysokoškoláků? Pomáháte studentům s určováním představy této částky? VUT informuje o průměrných mzdách své studenty již v době před nástupem na univerzitu, a to prostřednictvím náborové roadshow po středních školách a také pomocí Magazínu pro uchazeče, kde jsou tato data z prováděných výzkumů transparentně uvedena. Opět záleží na jednotlivých fakultách, nejvyšší nástupní platy evidujeme u Fakulty informačních technologií, kdy je to bezprostředně po studiu 40 938 Kč, ale už dva roky poté je to 63 046 Kč. Nad průměrem se pohybují také absolventi Fakulty strojního inženýrství nebo elektrofakulty VUT. Ing. RENATA HERRMANNOVÁ Vedoucí Kariérního centra VUT

UJAK vzdělává studenty v širší škále studijních programů s rozmanitým uplatněním v praxi, a tedy s určitým rozpětím nástupní mzdy. Studenti mají příležitost formovat své představy především při povinných praxích u zaměstnavatelů.

JAN ČERVENKA Tiskový mluvčí UJAK Praha

Očekávanou mzdu nikterak nezjišťujeme. Víme jen průměr a medián nástupní mzdy našich absolventů podle fakult, kterou studentům zveřejňujeme. Také v rámci našich programů studentům ukazujeme, jak si studenti mohou zjistit průměrnou výši platu v oboru, jak o platu přemýšlet a jak jeho očekávánou výši komunikovat na pohovoru. LUKÁŠ GÁBOR & PŘEMYSL GUBANI Karierní centrum ČZU

Naše škola nabízí velké portfolio studovaných oborů, kde se mzda odlišuje. V rámci Kariérního centra na toto téma se studenty diskutujeme. Absolventi mají adekvátní očekávanou představu o nástupní mzdě.

BC. NIKOLA KARASOVÁ Referentka Kariérního centra VŠTE

124

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021


JAK TO VIDÍ KARIÉRNÍ CENTRA

Podle posledního šetření absolventů MU z roku 2019 by nezaměstnaní studenti nešli pod 24 tisíc hrubého. Tato očekávání jsou ve většině případů nižší než reálná nástupní mzda téměř u všech oborů. Opačně je tomu u studentů informatiky. Ti očekávají více než dvojnásobek zmíněné nástupní mzdy a tato očekávání jsou vyšší než realita. V rámci našich služeb studenty seznamujeme s aktuální situací na trhu práce a vedeme je k reálnějšímu pohledu, nejen co se týče mzdy. Mgr. MICHAELA ODEHNALOVÁ Manažerka kariérového poradenství, Kariérní centrum MU

Pravidelně se snažíme pro studenty pořádat tematické přednášky o aktuální situaci. Zhruba 50 % studentů na VŠEM tvoří zaměstnanci z pozic středního a vyššího managementu, nelze proto odpověď jednoduše zobecnit

BARBORA VALÁŠKOVÁ Marketingový specialista, Manažerské centrum VŠEM

Představa o nástupním platu se u jednotlivých studentů výrazně liší, významnou roli hraje i studovaný obor. Někteří nastupují do organizací, kde je mzda určena tabulkami, jiní mají možnost o mzdě s personalisty jednat. V JC se snažíme studenty naučit nepodceňovat se, umět si spočítat osobní náklady a efektivně tak vypočítat částku potřebnou pro běžný život. Většina našich studentů má povědomí o platech v oboru, do kterého míří, ovšem dotazy na nástupní mzdu jsou při konzultacích se studenty velmi časté. Mgr. MAREK PROKOP Kariérní poradce, Job Centrum UTB ve Zlíně

Ještě v roce 2019 byla velká poptávka na trhu práce po absolventech vysokých škol, a to se odráželo i na jejich nástupní mzdě, jejíž výše se lišila dle odvětví a lokality. Většina absolventů požadovala nástupní mzdu, která byla v rozsahu 23 000 Kč až 37 000 Kč, a zpravidla ji absolventi dostali. V posledním roce se situace změnila díky epidemiologické situaci i na trhu práce. Aktuálně pracovních příležitostí a brigád pro studenty a absolventy ubylo a teprve uvidíme, jaký to bude mít dopad na rozdíl mezi očekáváním a realitou výše nástupní mzdy u absolventů. Ing. VLADIMÍR DRAGON Obchodní ředitel VŠPP

125


TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021

TELEKOMUNIKACE

T-Mobile Czech Republic  O2 Czech Republic Vodafone Czech Republic České Radiokomunikace CETIN

VÝSLEDKY STUDIE 2021

Chtěl/a byste strávit čast své budoucí kariéry v zahraničí? ano – jen několikaměsíční praxe

25,1 % 19 %

7,7 %

24,6 %

ano – rok nebo dva

ano – dva až tři roky

ano – v případě zajímavé nabídky i natrvalo

23,1 % nemám zájem

2012–2021

126

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021


ODPOVĚDI PROFESIONÁLŮ Z PRAXE NA OTÁZKU: Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně, byli jste již na zahraniční pracovní stáži?

Na pracovnej stáži som bola po ukončení bakalárskeho štúdia na 1 rok. Určite by som to odporučila všetkými desiatimi. Vďaka stáži som už počas štúdia nadobudla presvedčenie, že chcem pracovať priamo na stavbe. Spoznala som novú krajinu, zdokonalila si angličtinu, naučila sa základné pracovné návyky, zodpovednosti.

Ano, chtěl bych určitě část mé pracovní kariéry strávit v zahraničí. Bohužel se mi ještě nenaskytla příležitost zahraniční pracovní stáže.

ING. VERONIKA ČANIGOVÁ Stavební mistr na dálnici D11, úsek D1106 Hradec Králové – Smiřice

MIROSLAV DVOŘÁK Trainee sponzoringu a akcí

Možná někdy v budoucnu ano, v současné době to však nemám v plánu na více než jeden měsíc. Nyní je pro mě prioritou žít a rozvíjet se spíše v České republice. V zahraničí (zejména v USA) jsem již nějakou dobu pobývala a momentálně jsem v České republice spokojená.

MGR. KAROLÍNA HOMOLOVÁ Advokátní koncipient

Stěhovat se do zahraničí by mi určitě nevadilo. I když jsem v zahraničí strávil více než 5 let, myslím, že každý dlouhodobější pobyt dá člověku nejen mnoho zkušeností, ale i přátel, zážitků a úplně nový pohled na danou zemi a její kulturu se všemi jejími klady ale i zápory.

DAVID SLADOVNÍK e-Retail Marketing Specialist CZ/SK

127


TELEKOMUNIKACE

JEDEN TÝM NA JEDNÉ LODI Kdo není online, jako by neexistoval – to v dnešní době platí dvojnásob. Jakou roli hraje internetové připojení a chytrá zařízení v procesu transformace naší společnosti?

128

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021


„Mladá generace je silná a digitalizace je pro ni zásadní,“ vysvětluje důležitost zapojení studentů do procesu digitalizace José Perdomo Lorenzo, generální ředitel společností T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom. Téměř celý svět přešel do online prostředí. Jak tato změna ovlivnila telekomunikace? Pandemie zásadním způsobem ukázala, jak důležitý je rychlý internet a digitalizace společnosti. Naplno také odhalila příležitosti zejména v oblasti vzdělávání nebo digitalizace veřejné správy. Velmi rychle jsme museli reagovat, ochránit naše zaměstnance, přenastavit řadu procesů, umožnit efektivní fungování na home office, a to včetně našich call center. Díky tomu jsme se mohli okamžitě a naplno soustředit na změněné potřeby našich více než 6 milionů zákazníků.

Naší vizí je vytvořit z ČR skutečnou gigabitovou společnost, propojenou zemi.

Sledujeme několik silných trendů. Výrazně zrychlila spotřeba dat, naopak jejich cena klesá. Vzrostla potřeba pevného připojení a také nároky na kapacitu a rychlost internetového připojení. Dalším trendem je růst poptávky po chytrých zařízeních, zejména s  ohledem na  současnou převládající práci i  výuku z domova. Se spuštěním sítě 5G roste i zájem o telefony podporující tuto technologii. Také firmy zjistily, že cestou k úspěchu a konkurenceschopnosti se jednoznačně stává digitalizace. T-Mobile se podílel na tvorbě tzv. testbedu 5G sítě a Průmyslu 4.0 v Ostravě. Co vedlo k rozhodnutí spolupracovat s ostravskými studenty a výzkumníky? Hlavním přínosem 5G není jen samotná přenosová rychlost, ale především ohromná kapacita a stabilita sítě, která tak obslouží mnoho zařízení. Technologie 5G se vyznačují nízkou latencí, tedy malým zpožděním v rychlosti přenosu dat. To dává zásadní možnosti využití v průmyslu, např. v oblasti autonomních vozidel a v digitalizaci výroby a Průmyslu 4.0. Chtěli jsme ČR nabídnout místo, kde se dají zažít výhody nové technologie v praxi. Proto jsme vstoupili do jednání s ostravskou VŠB-TUO a vytvořili první tzv. testbed v České republice Technologie 5G zde umožní vytvářet experimentální továrny budoucnosti, na  kterých budou moci studenti, vědci i  firmy testovat možnosti Průmyslu 4.0 a  digitalizace. Ostrava byla loni první, nyní přidáváme stejnou spolupráci s  pražskou ČVUT a jejím pracovištěm CIIRC a brzo přibydou další. T-Mobile udává trendy. Na co se zaměří v roce 2021? Aby byla ČR úspěšná, musí to být propojená země. Nejen dálnicemi nebo železnicí, ale také rychlým internetem. A to je naše vize – vytvořit z ČR skutečnou gigabitovou společnost, propojenou zemi. Investujeme proto miliardy korun do  op-

JOSÉ PERDOMO LORENZO Má více než 20letou manažerskou praxi nejen v oblasti telekomunikací. Mezi jeho působiště se řadí Španělsko, ale také USA a Paraguay. V roce 2018 se po 8 letech pracovně vrátil do ČR, aby zaujal pozici generálního ředitele T-Mobile. tických sítí, které umožní perfektní připojení domácnostem i institucím. Měli by se studenti zapojit do procesu digitalizace? Je to zcela nezbytné a naštěstí vidíme, že se tak děje. My digitální svět tvoříme, oni jej již od dětství naplno žijí. Je i naší společenskou rolí pomoci odbourávat bariéry v přístupu k internetu, abychom umožnili transformovat vzdělávací systém.

Celý rozhovor si mužeš přečíst v aplikaci ABSOLVENTI.cz

129


TELEKOMUNIKACE

„ PŘIPRAVTE SE S NÁMI NA ŽIVOT PO ŠKOLE.

T-MOBILE O společnosti

Příležitosti pro studenty

Naše firemní kultura

Šance pro absolventy

Zákazníci s námi volají, SMSkují a datují už od roku 1996. Máme jich více jak 6,2 milionu a kromě mobilních a pevných telco služeb nabízíme i komplexní ICT řešení pro firmy. Od roku 2016 jsme jedna firma se slovenským Slovak Telekom.

U nás máme firemní kulturu postavenou na lidech, na jejich osobním zapojení, zodpovědnosti a proaktivitě. Fungování kultury podporujeme různými interaktivními projekty, ne prázdnými hesly. Kulturu chceme žít a tvořit ji.

Naše hodnoty

Věříme, že o know-how je potřeba se dělit. Pomáháme studentům s přípravou na jejich budoucí kariéru po odborné i osobnostní stránce. Nabízíme trainee pozice, stáže, rozvojové workshopy, technologickou konferenci T-Day nebo třeba interaktivní exkurzi Big Step.

Nebojte se vykročit tou správnou nohou. Hledáme kolegy/ně i z  řad studentů, kteří se nebojí výzev a  chtějí se dále posouvat. Důležité je vaše nadšení a chuť se učit.

Proč se k nám přidat...

Říkáme, že #TjsiTy. Máme zákazníka (externího i interního) na prvním místě. Jsme jeden tým, prohráváme a vyhráváme společně. Snažíme se dělat věci jednoduše a  vybírat si cestu s  co největším přínosem. A  hlavně věříme tomu, že každý začíná nejdříve sám u sebe.

Možnosti profesního rozvoje

Všichni kolegové, včetně trainees a brigádníků, mohou využívat široké nabídky naší interní T-Univerzity. Pořádáme workshopy a  konference, nabízíme koučing, mentoring, sociomapování nebo mezifiremní networkingové aktivity.

Díky Trainee programu jsem se naučil co je Hadoop, Apache Spark, Hive a jaké mají použití v Big Data světě. Všechno, na čem jsem pracoval, byly reálné projekty pro zákazníka. Nedostával jsem žádné úkoly jen na vyplnění času. Byl jsem zkrátka plnohodnotný člen týmu po týmové i profesní stránce.

PETER SUCHÝ Big Data Engineer

T‑Mobile Czech Republic Tomíčkova 2144/1 148 00 Praha 4 JITKA ADÁMKOVÁ Ředitelka lidských zdrojů

130

student@t-mobile.cz www.t-kariera.cz

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021

T-Mobile Kariéra

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

T-Mobile Czech Republic T-Mobile CZ @TMobile_CZE @tmobile_cze

Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!


TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021 V jaké míře využívají studenti možnost zahraničních pracovních stáží? Zahraniční zkušenost, ať je to přímo pracovní stáž, work&travel nebo zahraniční studijní pobyt, je vždy plus v CV studenta. V roce 2020 vycestovalo do zahraničí 474 studentů VUT v rámci mobilit monitorovaných Odborem zahraničních vztahů VUT. Bohužel loňský rok byl výrazně ovlivněn pandemií, o rok dříve vycestovalo 599 studentů a ještě dříve 1 332 studentů. Zahraniční pracovní stáže na VUT nabízí např. IAESTE, BEST nebo Freemovers. Převažují studijní pobyty na zahraniční univerzitě, kdy je možné následně uznat absolvování vybraných předmětů. Ing. RENATA HERRMANNOVÁ Vedoucí Kariérního centra VUT

V nižší, než jaká je nabídka školy, jež má po celém světě na pět desítek partnerských univerzit. Převažujícím důvodem je studium většiny studentů při zaměstnání.

JAN ČERVENKA Tiskový mluvčí UJAK Praha

Studenti mohou vycestovat do zemí zapojených do programu Erasmus + nebo v rámci stipendijních programů či mezivládních stipendií, a to nejen do celé Evropy, ale i na naše partnerské univerzity například v Malajsii, Číně, Koreji nebo Kanadě. Studenti si uvědomují výhody profesního rozvoje, a proto na pracovní stáže vyjíždějí častěji než na studijní pobyty. BC. NIKOLA KARASOVÁ Referentka Kariérního centra VŠTE

UHK vyslala v roce 2019 do zahraničí 420 studentů. Poměr studijních pobytů a stáží nemám k dispozici.

ZDEŇKA KULHÁNKOVÁ Vedoucí Informačně-poradenského a kariérního centra UHK

132

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021


JAK TO VIDÍ KARIÉRNÍ CENTRA

Obecně se dá říct, že vzhledem k současné situaci ve světě zájem o zahraniční pracovní stáže klesá.

BARBORA VALÁŠKOVÁ Marketingový specialista, Manažerské centrum VŠEM

O pracovní stáže v zahraničí je mezi studenty UTB velký zájem. Univerzita podporuje mobility studentů a studenti mají možnosti vycestovat téměř do celého světa. V posledním roce jsou možnosti pracovních stáží výrazně ovlivněny koronavirovou pandemií.

Mgr. MAREK PROKOP Kariérní poradce, Job Centrum UTB ve Zlíně

Zahraniční pracovní stáže v rámci mobilit programu Erasmus+ jsou velmi žádané a oblíbené. Studenti se vždy snaží najít pracovní stáže v oboru, který studují na VŠ. Nejčastější země, ve kterých studenti realizují své pracovní stáže, jsou Německo, Portugalsko, Francie, Slovensko a Polsko. VŠPP se snaží rozšiřovat možnosti mobility i do mimoevropských států, např. Turecka a Mexika. Ing. VLADIMÍR DRAGON Obchodní ředitel VŠPP

Možnost využít zahraniční pracovní stáž je mezi studenty stále oblíbenější, nicméně komplikovaná situace během pandemie výrazně snížila zájem o zahraniční studijní i pracovní pobyty.

KATEŘINA MARŠÍKOVÁ Kariérový poradce, Kariérové centrum TUL

133


TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021

Zentiva  Fakultní nemocnice v Motole Bayer Pfizer Roche  Fakultní nemocnice Brno Fakultní nemocnice Olomouc AstraZeneca Ústřední vojenská nemocnice Praha GSK

ZDRAVOTNICTVÍ & FARMACIE

VÝSLEDKY STUDIE 2021

Jste ochotni přestěhovat se do jiného města v České republice za zajímavou pracovní nabídkou? spíše ano určitě ne

spíše ne

nevím

3,2 %

18,5 %

19,8 %

určitě ano

44,2 %

14,4 %

Kolik času jste ochotni za prací dojíždět denně v jednom směru? méně než 15 minut

max. 45 minut

max. 90 minut

1,6 %

28,5 %

6,1 %

37,9 %

24,2 %

1,8 %

max. 30 minut

max. 60 minut

více než 90 minut 2012–2021

134

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021


ODPOVĚDI PROFESIONÁLŮ Z PRAXE NA OTÁZKU: Museli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat? Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum? Úplně původně jsem opustila svou rodnou zemi kvůli studiím. Až poté jsem se rozhodla v zahraničí i pracovat. Hlavními důvody pro mě byly určitě širší a kvalitnější možnosti pracovního uplatnění a výše mezd.

Ano, musel. Dojíždění z rodné vesnice by bylo časově nezvladatelné. Denně dojíždím jednu cestu 30 minut. Z mého pohledu je maximum těžké určit, závisí to na způsobu dopravy. Momentálně dojíždím autem, a tak bych určitě nechtěl řídit víc než hodinu na jednu cestu.

Do práce jezdím autobusem, kterým mi to trvá přibližně deset minut. Dojížděním do práce bych byla ochotna každý den strávit nejvýše 30 minut.

ARDITA VESELI Specialistka v oblasti preformulace a biofarmacie

TOMÁŠ GAJDŮŠEK Operátor sekundárního okruhu, asistent, zácvik

Pracuji pro advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS v Brně. Přestěhoval jsem se sem ale už s nástupem na vysokoškolské studium a v Brně jsem již zůstal. Pocházím z malé vesnice na Vysočině, v jejímž širokém okolí bych v oboru uplatnění nenašel.

Aktuálně jsem se nemusela stěhovat za prací, ale je pravda, že jsem se přestěhovala kvůli vysoké škole a lepším pracovním příležitostem. Kdybychom tu neměli světovou pandemii a nepracovala bych z domu, tak mi dojíždění v jednom směru trvá 25 minut. Myslím, že v rámci Prahy je pro mě únosná hranice dojíždění kolem 45 minut v jednom směru.

SILVIA ŽIAKOVÁ Shops Marketing Specialist

Nyní do práce dojíždím 20-30 minut s využitím MHD. Vlastním automobilem cesta trvá necelých 10 minut. Snesitelné maximum pro dojíždění do práce by pro mě za současné situace bylo 60 minut.

ONDŘEJ HAŠKA Advokátní koncipient

135


ZDRAVOTNICTVÍ & FARMACIE

PŘÍPRAVA MLADÉ GENERACE VĚDCŮ A INŽENÝRŮ V Zentivě vsadili na spolupráci průmyslu a vysokých škol. A podle všeho bylo toto rozhodnutí správné. Produkty, na jejichž vývoji spolupracovali studenti, jsou již na evropském trhu.

136

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021


Příběh společnosti Zentiva začal před více než 500 lety v pražské lékárně U  Černého orla. Od  té doby se lokální podnik rozrostl do mezinárodních rozměrů. „Naším nejvyšším cílem je i nadále pomáhat zlepšovat zdravotní péči a zvyšovat její dostupnost,“ osvětluje hlavní poslání Zentiva Group ředitel oddělení vývoje Pavel Šebek. Jak se farmacie proměnila v posledních deseti letech? Poslední dekáda byla pro farmaceutický průmysl průlomová díky využití nových technologií. Od  klíčových inovací v  diagnostice a léčbě nádorových onemocnění po narůstající využití informačních technologií nebo uplatnění umělé inteligence ve  výzkumu. Například pokroky v  genetickém inženýrství umožnily praktické nasazení genové terapie. Imunoterapie se stala účinným nástrojem pro léčbu život ohrožujících nemocí. Díky využití RNA interference jsme nyní schopni léčit i několik dříve nevyléčitelných nemocí.

Řada studentů si nedokáže představit, co všechno mohou po dokončení studia v průmyslu dělat.

Inovativní kombinovaná terapie zase umožnila zlepšit kvalitu života HIV pozitivních pacientů a dokonce zavedení profylaktické léčby. Neurologie zaznamenala velké pokroky v  porozumění závažným onemocněním, jakými jsou Alzheimerova a Parkinsonova choroba či různé formy roztroušené sklerózy. Jak podle Vás funguje v České republice propojení mezi výzkumem a průmyslem? Zázemí špičkového národního základního výzkumu je naprosto nezbytné pro jakýkoliv typ průmyslu, včetně farmacie. Zejména technologické firmy musí zaměstnávat profesionály, kteří perfektně rozumí vědeckým principům, na  kterých stojí jejich produkty a výrobní postupy, a jsou schopni kontinuálně posouvat hranice svého oboru. Počet akademických institucí, které mají zájem o přímou spolupráci s farmaceutickým průmyslem, neustále narůstá. Některé dokonce zakládají vlastní start-upové společnosti. Výzkum v Zentivě řeší společné projekty s celou řadou vysokých škol a ústavů Akademie věd, do kterých maximálně zapojujeme graduální i postgraduální studenty. Je to jeden z  důvodů, proč Zentiva založila The Parc? Co dalšího vedlo k jeho vzniku? Vznik The Parc (Pharmaceutical Applied Research Centre) jsme s  našimi partnery iniciovali s jasnou vizí – budovat silné odborné zázemí pro další růst farmaceutického průmyslu v  České republice. Toho chceme dosáhnout špičkovou přípravou mladé generace vědců a  inženýrů, která propojuje vynikající akademické vzdělání s  praktickými zkušenostmi z průmyslu tak, aby studenti byli po dokončení studií připraveni řešit složité úkoly průmyslového výzkumu a výroby.

PAVEL ŠEBEK Absolvoval postgraduální studium organické chemie na VŠCHT v Praze a postdoktorskou stáž na University of Wisconsin in Madison. Do Zentivy nastoupil v roce 2002 a od projektového manažera se posunul do role ředitele oddělení vývoje Zentivy.

Od vzniku Parcu uplynulo šest let a jeho výsledky jsme nadšeni. Parc se ve svém výzkumu věnuje těm největším výzvám, kterým naše odvětví čelí. Výstupy Parcu přímo využíváme ve vývoji nových produktů a inovativních výrobních postupů. Několik produktů, na jejichž vývoji se studenti Parcu podíleli, je již na trhu a pomáhá pacientům napříč celou Evropou. Naši první absolventi úspěšně pokračují ve  své kariéře ve  farmaceutickém průmyslu i na půdě akademických institucí.

Celý rozhovor si mužeš přečíst v aplikaci ABSOLVENTI.cz

137


ZDRAVOTNICTVÍ & FARMACIE

„ POMÁHEJ ZLEPŠOVAT PŘÍSTUP K CENOVĚ DOSTUPNÝM LÉKŮM. PŘIDEJ SE DO NAŠEHO VÍTĚZNÉHO TÝMU.

ZENTIVA O společnosti

Příležitosti pro studenty

Zentiva je výrobcem vysoce kvalitních a dostupných léčivých přípravků pro pacienty v Evropě i mimo ni. V Zentivě věříme, že má být zdravotní péče právem, nikoli výsadou. Jsme hrdí na to, že naše portfolio podporuje každodenní potřeby lidí v oblasti zdravotní péče.

Nabízíme možnost stáží, a to jak pro studenty středních, tak vysokých škol. Máme speciální doktorandský program v rámci centra The Parc (www.theparc.eu). Otevřeni jsme i čerstvým absolventům, kteří u nás najdou uplatnění a přátelský kolektiv ve všech odděleních.

Naše firemní kultura

Šance pro absolventy

V Zentivě jsme jeden vítězný tým, nehledě na pracovní náplň či postavení v organizaci. Navzájem si pomáháme, abychom dosáhli společného cíle: zlepšovat přístup k cenově dostupným lékům a být první volbou pro pacienty v Evropě i mimo ni.

Naše hodnoty

Respektujeme osobní hodnoty každého z nás, a tak v Zentivě používáme k dosažení našich cílů Superschopnosti: jsme rychlí (fast), efektivní (lean), propojení (connected), odpovědní (responsible), komplexní (inclusive) a kreativní (creative). A především jsme jeden tým.

Možnosti profesního rozvoje

Zentiva má mimořádné postavení mezi nadnárodními společnostmi, jelikož ČR, má nejen výrobní závod, ale i vysoce odborné vývojové centrum, česko-slovenskou obchodní jednotku a centrálu pro všech 30 zemí. Aktivně podporujeme rozvoj talentů napříč všemi částmi firmy.

Zentiva je sice tradiční společnost s dlouhodobou historií, ale uvědomujeme si rychlost a potřebu změn. Rádi proto do našich řad přivítáme čerstvé absolventy s novými názory.

Proč se k nám přidat... V Zentivě najdete různorodé, přátelské a otevřené pracovní prostředí, ve kterém se rozhodně nebudete nudit. Možnosti osobního rozvoje jsou velmi široké a každý si najde svůj směr. V neposlední řadě Zentiva nabízí nadprůměrné finanční ohodnocení. INES WINDISCH

Ředitelka Corporate Affairs & HR

Zentiva U kabelovny 130 102 00 Dolní Měcholupy SOŇA PORUBSKÁ Generální ředitelka Zentiva CZ & SK

138

+420 267 241 111 zentiva.cz@zentiva.com www.zentiva.cz

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

Zentiva Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!


V ZENTIV V ÍME,, E ZDRAVOTNÍ PÉ E JEE PRÁVEM, NIKOLI V SADOU

ZNA KA ZENTIVA Postavení spole nosti Zentiva v Evrop má pevné základy a ve svém sektoru zaujímá 3. místo. Zentiva se nachází v srdci Evropy a v sou asnosti je aktivní na 30 trzích. Spole nost Zentiva zam stnává více ne 4 500 zam stnanc a pravideln se umis uje na p edních p í kách ankety TOP zam stnavatelé.

TR NÍ V KONNOST SPOLE NOSTI ZENTIVA V eské republice, Slovensku a Rumunsku zaujímá spole nost Zentiva 1. místo na trhu. V západní Evrop se pohybuje na 5. p í ce.

HLAVNÍ TERAPEUTICKÉ OBLASTI SPOLE NOSTI ZENTIVA Kardiovaskulární onemocn ní Centrální nervov systém Gastrointestiální a metabolické poruchy Protizán tlivé léky a léky proti bolesti Onemocn ní krve Antiinfektiva

Urologie Respira ní onemocn ní Endokrinologie Onkologie Dermatologie e ení pro nemocnice

HISTORIE SPOLE NOSTI ZENTIVA Ko eny Zentivy sahají 530 let zp t do lékárny U erného orla, malé firmy, která slou ila obyvatel m Prahy. Jsme velmi hrdí na své ko eny a d dictví a t íme se na roz í ení a vybudování na í stopy v generick ch a voln prodejn ch lécích v celé Evrop i mimo ni. Toto d dictví nejen posiluje na e odhodlání z stat spole ností zam enou na zákazníka, ale také ídí na e budoucí priority pro zlep ení zdravotní pé e s individuálním p ístupem. V na em v robním závod v Praze, kde sídlí sou asná centrála, se od otev ení v roce 1930 nikdy nep estalo vyráb t.

www.zentiva.cz

139


ZDRAVOTNICTVÍ & FARMACIE

„ JSME LEADER VE VÝVOJI INOVATIVNÍ LÉČBY, DIAGNOSTIKY NÁDORŮ A V PÉČI O DIABETIKY.

ROCHE O společnosti

Víme, že každá pracovní zkušenost je pro kariérní rozvoj velmi cenná. V průběhu roku vypisujeme několik stáží. Můžete se podílet na realizaci konkrétních projektů s vlastními zodpovědnostmi. Během stáží máte možnost pracovat s odborníky, kteří se vám budou věnovat.

Naše firemní kultura

Šance pro absolventy

V Roche sdílíme všichni stejné hodnoty: otevřenost, respekt, důvěru a férovost. Podporujeme každého v realizaci vlastních nápadů. Vytváříme pracovní prostředí, ve kterém má každý možnost se vyjádřit. Staráme se o zdraví, bezpečnost a pohodu našich zaměstnanců.

K našim hodnotám patří: • integrita, protože chceme být transparentní, upřímní a opravdoví, • odvaha, protože se nebojíme experimentovat a přinášet revoluční inovace, • a nadšení, kterým motivujeme a inspirujeme ostatní.

Možnosti profesního rozvoje

Máme propracovaný systém vzdělávání, který zahrnuje lokální i regionální školení, e-learningy, stínování kolegů nebo rotace. Podle potřeb a možností vytváříme vzdělávání šité na míru každému zaměstnanci.

ROCHE s.r.o. Sokolovská 685/136f 186 00 Praha 8 RADKA PEKELSKÁ People and Culture Director

Absolventi mají šanci uplatnit se ve farmaceutické, diagnostické nebo diabetes care divizi a pracovat pro firmu, jejímž posláním je zlepšování a záchrana lidských životů.

Proč se k nám přidat...

Naše hodnoty

140

Příležitosti pro studenty

Jsme největší biotechnologická společnost na světě zaměřená na výrobu originálních léčivých přípravků pro onkologii, imunologii, oftalmologii a onemocnění centrálního nervového systému. Jsme světová jednička v in vitro diagnostice a tkáňové diagnostice nádorů.

220 382 111 prague.info@roche.com www.roche.cz

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021

• Jsme leader v oblasti personalizované medicíny. • Poskytujeme unikátní řešení pro lékaře a pacienty. • Podporujeme rozvoj a vzdělávání našich lidí. • Každý nápad nebo názor nás zajímá. • Práce v Roche vám bude dávat smysl.

mojemedicina

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy

roche-czech-republic Roche Česká republika MojeMedicina

Aktuální kariérní příležitosti u TOP Zaměstnavatele si zobrazíš v aplikaci ABSOLVENTI.cz!


Jsem v každodenním kontaktu s pacientskými organizacemi. Díky spolupráci s pacienty v Roche víme, co skutečně potřebují, a můžeme co nejlépe reagovat na jejich potřeby. Tereza Patient Relations Partner, ROCHE, s. r. o.

V Roche má tvoje práce skutečný dopad. Každý z nás může zlepšovat životy milionů lidí. Jsme největší biotechnologická společnost na světě. Jsme leader ve vývoji inovativní léčby, diagnostiky nádorových onemocnění a v péči o diabetiky. Jsme Roche.

www.roche.cz 141


TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021 Pozorujete u studentů trend stěhování za prací, nebo studenti spíše hledají pracovní příležitosti v okolí svého bydliště? V Brně zůstává téměř polovina absolventů VUT, z Brna přitom pochází cca 12 % našich studentů. Nejčastěji zde zůstávají absolventi Fakulty informačních technologií, kteří mají v Brně dobré pracovní příležitosti v oblasti IT, nadprůměrně také absolventi Fakulty podnikatelské a Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií. Jejich zaměstnavatelem je velmi často některá z nadnárodních společností sídlících v Brně. Ing. RENATA HERRMANNOVÁ Vedoucí Kariérního centra VUT

Nesledujeme tento aspekt. Vzhledem k téměř stoprocentnímu uplatnění absolventů UJAK v praxi předpokládáme kombinaci obou přístupů.

JAN ČERVENKA Tiskový mluvčí UJAK Praha

Přes ¾ studentů naší školy, a vesměs se podobný podíl týká všech pražských VŠ, zůstává minimálně rok po absolvování v Praze. Na mobilitu absolventů působí hodně vlivů – kromě práce také zakládání rodiny a podobně. V rámci kariérního centra a naší poradenské praxe nedokážeme učinit žádný konkrétní závěr. LUKÁŠ GÁBOR & PŘEMYSL GUBANI Karierní centrum ČZU

Vzhledem k tomu, že jsme jediná technická vysoká škola v regionu, kde soustředíme portfolio odborníků, po kterých je velká poptávka napříč obory, což si studenti velmi dobře uvědomují, a proto zůstávají pracovat v regionu. Primárně se ale dá říci, že většina vyhledává jako první možnost v okolí svého bydliště. BC. NIKOLA KARASOVÁ Referentka Kariérního centra VŠTE

142

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021


JAK TO VIDÍ KARIÉRNÍ CENTRA

Hodně záleží na osobní situaci studenta, někteří z nich už během studia zakládají rodiny a je tak komplikovanější se za prací přestěhovat. V průměru je to asi 1/2 studentů, kteří by v případě relevantní nabídky změnili bydliště. Data vyplývají z průzkumu absolventů 2019.

Mgr. MICHAELA ODEHNALOVÁ Manažerka kariérového poradenství, Kariérní centrum MU

Míra ochoty cestovat a stěhovat se za prací je nízká. Absolventi/absolventky UHK po absolvování spíše zůstávají v místě bydliště a hledají si pracovní uplatnění v Královéhradeckém a Pardubickém kraji či poblíž svého trvalého bydliště.

ZDEŇKA KULHÁNKOVÁ Vedoucí Informačně-poradenského a kariérního centra UHK

Co se týče stěhování za prací a hledání pracovních příležitostí v okolí bydliště, jedná se o individuální volbu každého studenta/absolventa. V tomto případě neshledáváme žádný převažující trend. Velkou výhodou VŠEM je flexibilita studia, kdy mohou studenti studovat téměř odkudkoliv, a to hlavně díky uzpůsobení výuky online a dostupným studijním materiálům. Pokud se tedy musí kvůli své kariéře přestěhovat do jiného města či státu, VŠEM jim dokáže vyjít maximálně vstříc. BARBORA VALÁŠKOVÁ Marketingový specialista, Manažerské centrum VŠEM

Místo výkonu práce je významným aspektem při hledání práce. Ochota stěhovat se za prací není pro naše studenty příznačná, ovšem máme i takové klienty, kteří otázku lokality vůbec nepovažují za důležitou a bez problémů reagují na nabídky z celé České republiky i zahraničí. Ze strany našeho kariérního centra je stěhování za prací podporováno, doporučujeme klientům orientovat se v první řadě na obor, který vystudovali (nebo který je zajímá), a lokalitu řešit až v dalších krocích. Mgr. MAREK PROKOP Kariérní poradce, Job Centrum UTB ve Zlíně

143


PARTNEŘI

KARIÉRNÍ CENTRA KARIÉRNÍ CENTRUM

144

ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2021

Vysoká škola podnikání a práva


BIG 5 PRACUJTE U

www.generaliceska.jobs.cz

mcdonalds.jobs.cz

www.kdejinde.cz

prestižních zaměstnavatelů v ČR

www.unipetrol.jobs.cz

www.valeo.cz

145


KARIÉRA DO KAPSY,

ANEB APPKA, KTERÁ DÁVÁ SMYSL

STÁHNI SI APPKU, KTERÁ S TEBOU POROSTE!

Profile for ABSOLVENTI.cz

Almanach TOP Zaměstnavatelé 2021  

Publikace přináší přehled TOP zaměstnavatelů a jejich kariérních příležitostí dle hodnocení studentů vysokých škol v ČR. Publikace vychází n...

Almanach TOP Zaměstnavatelé 2021  

Publikace přináší přehled TOP zaměstnavatelů a jejich kariérních příležitostí dle hodnocení studentů vysokých škol v ČR. Publikace vychází n...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded