Page 1

TO

15

ěstnavatel am 20 Pz Á

Í

PRÁVNÍK

ALMANACH

TOP ZAMĚSTNAVATELÉ

2015


Milí studenti, je mi velkým potěšením, že jste spolu s námi u zrození Almanachu TOP zaměstnavatelů. Vydání Almanachu 2015 je pouze začátkem dlouhé tradice, a tak jste sice první, komu almanach možná napoví směr budoucí kariéry, ale jistě ne poslední.

S první radou si dovolím začít já: Založte si profil na LinkedInu, pokud ho ještě nemáte. Na internetu najdete desítky článků s návody, jak takový kvalitní profil vytvořit, nebo se stačí podívat na již existující profily odborníků a načerpat trochu inspirace. Vyplňte ho dopodrobna relevantními informacemi a nezapomeňte na profesionální fotku, kterou si dnes už můžete nechat zdarma vyfotit téměř na každém studentském veletrhu pracovních příležitostí. Díky LinkedInu nebudete ztrácet cenné kontakty a vaše „online CV“ vám může přinést pracovní nabídky, o kterých byste se jinak ani nedozvěděli. Prvními „spojeními“ ve vaší síti mohou být třeba jen spolužáci. Kdo říká, že z nich nebudou za pár let vysoce postavení manažeři nebo právě personalisté, kteří vás povedou výběrovým řízením na novou pracovní pozici. Ale teď už zpět k Almanachu…

Ráda bych poděkovala všem společnostem, které s námi na Almanachu spolupracovaly a prokázaly tak, že mladí lidé jim nejsou lhostejní a že mají chuť pro vás dělat něco navíc. Je vidět, že tyto firmy mají o dění na trhu práce přehled, a stejně jako mně i mnohým HR odborníkům jim je jasné, že do dvou let se budou zaměstnavatelé prát o mladé talenty stejně jako v době před ekonomickou krizí. Teď udělejte něco navíc vy! Pozorně si Almanach pročtěte, rozmyslete si, kde chcete začít budovat svoji kariéru, a poučte se z rad personalistů, protože pokud neprojdete výběrovým řízením, žádný hvězdný start se konat nebude… Přeji vám obohacující čtení. Hana Petříková šéfredaktorka časopisu EkonTech.cz

stnavate amě l2 Pz

5 01

TO

Tato koncentrace nejatraktivnějších zaměstnavatelů na několika desítkách stran vzešla z každoročního průzkumu TOP zaměstnavatelé, kde vy sami, na základě svých zkušeností a pocitů, pravidelně hlasujete pro ty nejlepší společnosti. A kde jinde by měl chtít začínat absolvent vysoké školy, který je plný energie, než u těch nejlepších? TOP zaměstnavatel vám pomůže nastartovat TOP kariéru, proto byste jeho výběr neměli podcenit. Právě proto jsme pro vás připravili následující strany. Dozvíte se na nich, kdo jsou nejlepší zaměstnavatelé jednotlivých odvětví, a především vám personalisté těchto firem udělí spoustu cenných rad o celém procesu výběrového řízení.


ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015 Vážení studenti, jsem rád, že vás jménem ŠKODA AUTO mohu přivítat u historicky prvního vydání Almanachu TOP zaměstnavatelů pro studenty – budoucí absolventy – vysokých škol. Za možnost ujmout se úvodního slova vděčím tomu, že se v průzkumu TOP zaměstnavatelé 2015 stala ŠKODA AUTO pro studenty Jasnou volbou, tedy absolutně nejatraktivnějším zaměstnavatelem napříč všemi obory. Tohoto ocenění ze strany studentů si velmi vážíme. Rostoucí obliba společnosti ŠKODA AUTO u studentů a absolventů je dle mého názoru ovlivněna výbornými výsledky, kterých firma v posledním období dosahuje. Značka ŠKODA zažívá nejlepší období ve své 120leté historii, což potvrzuje i překročení magické hranice jednoho milionu vyrobených a prodaných vozů v loňském roce. Tohoto důležitého a přelomového milníku bychom nedosáhli bez téměř 26 000 zaměstnanců, kteří jsou hnacím motorem naší společnosti a pomáhají nám dosahovat vytyčených cílů. Jsme největší výrobní firma ve střední Evropě a největší soukromý zaměstnavatel. To nás také zavazuje k velké odpovědnosti vůči regionům, v nichž působíme, vůči našim zákazníkům, zaměstnancům, vlastníkům, obchodním partnerům a široké veřejnosti. Proto pro nás společenská odpovědnost hraje klíčovou roli a silně si také zakládáme na kvalitním sociálním dialogu s odbory KOVO. Už tím, že právě držíte Almanach ve své ruce, prokazujete zájem o svou budoucí kariéru, a to je dobře! Doporučuji vám si následující stránky pozorně přečíst a neponechávat nic náhodě. Firmy vnímají jakoukoliv iniciativu během studia velmi pozitivně. Veškeré zkrácené úvazky, brigády, stáže a praxe jsou velkou výhodou. Absolvent se zkušenostmi z praxe a základními pracovními návyky je zaměstnavatelem vnímán jako zajímavý kandidát s velkým potenciálem, který se nebojí nových výzev, umí si dobře organizovat čas, je flexibilní a samostatný. Mladí lidé by měli využívat možností, které jim současná doba nabízí. Zejména by se neměli bát svého působení v zahraničí, a to i kvůli jejich jazykové výbavě. Komunikační znalost anglického nebo německého jazyka v dnešní době již není výhodou, ale nutností. Velkou výhodou je naopak technické vzdělání. S výrazným nedostatkem kvalifikovaných technických pracovníků se potýkají téměř všechny výrobní, a mnohdy i nevýrobní, podniky. Ani

jako studenti techniky ale nemáte vyhráno. I na vás budou ze strany zaměstnavatelů kladeny jazykové nároky a bude požadována ochota cestovat, pracovat v kolektivu, komunikovat,… Personalistům ovšem nezáleží pouze na tom, jestli praxi máte. Důležitou roli může hrát i skutečnost, kde jste ji získali. Proto je klíčové si svého zaměstnavatele vybrat pečlivě, stejně jako zaměstnavatel vybírá pečlivě své zaměstnance. Doufám, že právě s tím vám Almanach TOP zaměstnavatelů 2015 pomůže a přeji si, aby se tento projekt stal tradicí a pomáhal studentům a absolventům s výběrem ideálního zaměstnavatele i v dalších letech. Ing. Bohdan Wojnar Člen představenstva ŠKODA AUTO za oblast Řízení lidských zdrojů

TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015 | 1


Představení průzkumu ČeSU TOP zaměstnavatelé Pod záštitou

Pod záštitou

stnavate amě l2 Pz

5 01

TO

Odborný garant

Nejprestižnější průzkum mezi českými vysokoškoláky o zaměstnavatelích s 4letou historií.

Projekt ČeSU TOP zaměstnavatelé je projektem Asociace studentů a absolventů, který probíhá mezi studenty českých vysokých škol. Je realizován ve spolupráci s prestižní výzkumnou agenturou GFK, univerzitami, studentskými organizacemi a firemními partnery. Je realizován pod záštitou nejvýznamnější studentské instituce v ČR – České studentské unie, která je titulárním partnerem průzkumu, a zároveň pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu. Cílem projektu je poskytnout jedinečné údaje celému studentskému vysokoškolskému světu, kdo jsou TOP zaměstnavatelé a kde by se studenti, budoucí absolventi, měli ucházet o práci. Projekt má zároveň naznačit firmám, jak se stát preferovaným zaměstnavatelem.

TOP zaměstnavatelé 2012: TOP zaměstnavatelé 2013: TOP zaměstnavatelé 2014: TOP zaměstnavatelé 2015:

7 955 respondentů 10 479 respondentů 8 811 respondentů 8 530 respondentů

Přínosy projektu

Metodika průzkumu

Objektivní informace Průzkum poskytuje studentům, univerzitám i firmám aktuální, reálný a detailní pohled na TOP zaměstnavatele.

Dotazník byl připraven výzkumnou agenturou GFK ve spolupráci s organizátory průzkumu. Při přípravě dotazníku byly využity profesionální zkušenosti sociologů GFK a know-how z předchozích 3 ročníků.

Užitečný nástroj Výstupy průzkumu mohou sloužit firmám jako zdroj informací pro akční plány ve vztahu k cílové skupině vysokoškoláků. V dlouhodobém horizontu mohou všechny zainteresované skupiny získávat soustavnou zpětnou vazbu o vývoji a trendech. Důvěryhodné poměření s trhem Žebříček byl založen s vizí objektivní metodologie, která umožňuje identifikovat nejlepší zaměstnavatele bez ohledu na velikost, známost či sektor. 2 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015

Studenti vysokých škol vyplňují odpovědi na otázky průzkumu v online dotazníku za použití profesionálního dotazníkového nástroje – SurveyMonkey (www.surveymonkey.com). Pořadí společností v jednotlivých kategoriích je stanoveno dle výsledků vyplněných dotazníků. Každý rok probíhá revize otázek v průzkumu, která reflektuje trendy v oblasti zaměstnávání studentů a absolventů vysokých škol.


Demografické údaje Z demografických dat je zřejmé, že se snažíme mít průzkum co nejvíce vyvážený, aby data byla mezi ročníky průzkumu porovnatelná. Tato snaha je zřejmá z výsledků rozložení pohlaví mezi ročníky průzkumu i ročníkem studia a taktéž ze studijního zaměření. 100

80

Pohlaví (v %)

90

Ročník studia (v %)

80

60

70 56,9

60 50

Bc.

Mgr.

PhD.

70

43,1

43,7

58,3

56,1

50

57,3

56,3

60,3

56,9

48,1

51,9

42,7

40

39,7

38,5

40

36,2

35,4

30

30 20

20

10

10 0

2012

2013

2014

2015

4,6

0

2012

4,2

6,3

3,5

2013

2014

2015

Studijní zaměření (v %) 2012

2013

2014

2015

Ekonomické zaměření (účetnictví, finance, marketing, obchod, management, bankovnictví, podnikání, lidské zdroje, daně, cestovní ruch, mezinárodní vztahy atd.)

42,4

40,8

30,4

35,4

Technické zaměření (automobilový průmysl, strojírenství, stavebnictví, IT a informační management, elektrotechnika, elektromechanika apod.)

17,6

28,1

31,3

37,8

Právo

3,6

4,0

4,1

5,4

Zdravotnické vědy (medicína, ošetřovatelství, farmacie, atd.) a veterina

9,4

6,6

4,9

5,5

17,3

16,7

24,6

12,3

Humanitní a sociální vědy, pedagogika Umění (herectví, výtvarné umění, design, atd.)

6,3

3,1

3,7

2,2

Přírodní vědy (biologie, geologie, atd.)

9,9

7,6

6,2

6,6

Zemědělství / lesnictví

3,0

3,1

1,7

2,8

Jiné

6,8

4,6

5,5

6,7

Kontaktování zaměstnavatelů přes sociální sítě Odpovědi na otázku, zda studenti chtějí mít možnost kontaktovat zaměstnavatele přes sociální sítě, jsou stále ještě překvapivě negativní. Sociální sítě jsou velmi moderním nástrojem komunikace, ale stále existuje cca třetina studentů, která kontaktování zaměstnavatelů přes sociální sítě jako možnost mít nechce. Chtěli by studenti mít možnost kontaktovat zaměstnavatele přes sociální sítě? (v %) 2012

2013

2014

2015

Rozhodně ano

10,0

13,7

15,0

14,1

Spíše ano

25,6

30,4

30,0

29,4

Ani ano, ani ne

19,8

17,2

21,5

22,3

Spíše ne

32,5

29,1

24,1

25,7

Rozhodně ne

12,1

9,6

9,4

8,5

TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015 | 3


Advokátní kancelář | Automobilový a strojírenský průmysl | Bankovnictví a investice | Energetika, plynárenství a petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství, audit, daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Doprava a logistika

Obsah Almanachu a jak ho maximálně využít – 4 důležité oblasti: 1. 2. 3. 4.

seznam TOP pěti zaměstnavatelů ve 12 odvětvích detailní výsledky průzkumu s komentářem k čtyřletému trendu rady TOP zaměstnavatelů budoucím absolventům, jak postupovat v různých fázích hledání zaměstnání detailní profily TOP zaměstnavatelů s kontakty

1. T OP 5

zaměs

tnava telů

Odvětví

mu 2. Komentář k průzku

Partnerské školy

4 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015

tnavatelů 3.

Rady TOP zaměs


čnosti

ole Profil sp

4.

Umístěn í a zástu pce spole čnosti

Nabídky zaměstnavatele

Kon t

akt

y a

soci

áln

í sít ě

TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015 | 5


Advokátní kanceláře Advokátní kancelář | Automobilový a strojírenský průmysl | Bankovnictví a investice | Energetika, plynárenství a petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství, audit, daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Doprava a logistika

Advokátní kanceláře TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015

1.

Havel, Holásek & Partners

2. Allen & Overy 3. Brož & Sokol & Novák 4. PwC Legal 5. Čermák a spol.

Jaké zkušenosti získáváte při studiu? Každá praxe se při hledání práce po absolvování vysoké školy počítá. To si studenti uvědomují a během studia se snaží získat jakoukoliv pracovní zkušenost. Sehnat praxi ve svém oboru ale není úplně jednoduché, proto mnoho studentů nejdříve získá jakoukoliv zkušenost mimo obor studia, aby se poté mohli soustředit na získání praxe v oboru v ČR nebo dokonce v zahraničí. Získání praxe v oboru studia v ČR je samozřejmě nesrovnatelně snazší, než v zahraničí, nicméně ani v zahraničí to není nemožné. A snaha je vidět i na číslech v tabulce níže.

Co rozhodně potěší zaměstnavatele, je fakt, že jejich akce pro studenty - workshopy a případové studie - jsou poměrně vysoko v hodnocení studentů. Informace, že stále větší procento studentů si nevyzkouší podnikatelskou praxi (OSVČ), už ale tolik nepotěší. Toto procento pomalu, ale jistě klesá. Stejně tak i zapojení do studentského projektu či organizace na vysoké škole, a to i přesto, že zaměstnavatelé tuto formu získávání zkušeností doporučují.

Jaké zkušenosti získáváte při studiu? (v %) 2012

2013

2014

2015

Pracovní zkušenost mimo obor mého studia v ČR

56,8

57,1

57,5

57,8

Pracovní zkušenost v oboru mého studia v ČR

42,3

46,7

49,9

52,1

Jiná dobrovolná (neplacená) činnost mimo vysokou školu

25,9

25,6

25,0

21,4

Jiné vzdělávací programy nabízené zaměstnavateli (např. workshopy, případové studie, apod.)

16,8

16,4

13,9

13,8

Samostatná výdělečná činnost (OSVČ)

24,0

12,6

12,0

11,9

Pracovní zkušenost mimo obor mého studia v zahraničí

12,0

11,6

10,5

11,4

Program studentských zahraničních pobytů (např. Erasmus)

11,3

11,6

9,4

9,3

Členství ve studentské organizaci / studentském projektu na vysoké škole

11,3

11,5

9,5

9,0

Zahraniční praxe, studium v zahraničí

9,8

10,1

8,6

8,2

Pracovní zkušenost v oboru mého studia v zahraničí

5,1

5,4

5,2

6,0

Studentská samospráva na vysoké škole (akademický senát)

2,6

1,8

1,6

1,6

Jiné

4,4

4,3

3,8

3,0

Poznámka: respondenti mohli vybrat více možností 6 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015


Rada studentům na téma

?

Jak zvýšit svoji hodnotu na trhu práce již při studiu? Zde se dozvíte Jak si zaměstnavatelé myslí, že mohou studenti zvyšovat hodnotu na trhu práce již při studiu, a co by zaměstnavatelé studentům doporučili - studium na prestižní škole nebo dobrou znalost anglického jazyka? Nebo postačí kombinace praxe při škole a trocha štěstí?

Martin Hruška, Havel, Holásek & Partners „Podstatné je demonstrovat aktivní zájem o vlastní rozvoj a cílevědomý přístup k budování kariéry už během doby studia,“ říká Martin Hruška, HR ředitel, Havel, Holásek & Partners a dodává: „Určitě bych se snažil strávit nějaký čas studiem v zahraničí (zapojení do programu jako Erasmus apod.) – vedle zlepšení znalosti cizího jazyka a poznání cizí kultury je to i výborná zkušenost pro ověření/posílení schopnosti „umět se postarat sám o sebe“, a v budoucnu mohou být také velmi prospěšné získané osobní kontakty.“

Marcela Hogenová, Allen & Overy „Já bych doporučila zapojit se již během středoškolského nebo vysokoškolského studia do projektů, brigád, sportovních aktivit a stejně jako Martin také využít případné možnosti studia v zahraničí. To studenty obohatí o nové dovednosti – např. v oblasti interpersonální komunikace, vedení projektů, zdravé sebevědomí, zvýší jejich jazykovou vybavenost a naučí je týmové spolupráci. Tato zkušenost člověku také poodhalí, v jaké roli v týmu je nejprospěšnější, říká Marcela Hogenová, Office manager, Allen & Overy.

Daniela Čapková, PwC ČR Daniela Čapková, senior specialistka v HR oddělení PwC ČR říká, že se počítá každá brigáda či pracovní zkušenost, třeba i práce ve studentské organizaci či dobrovolnická činnost. Daniela Čapková se shoduje s Martinem Hruškou a Marcelou Hogenovou a potvrzuje, že nejideálnější je zahraniční pracovní stáž, nejlépe v oboru, jemuž se chce student dále věnovat: „Na uchazečích, kteří absolvovali zahraniční stáž, je to znát. Zpravidla mají širší rozhled a umí se na věci dívat s nadhledem. Angličtina je naprostou nutností, bez ní má dnes uchazeč jen malou šanci na dobré místo.“

2. Allen & Overy (Czech Republic) LLP V Celnici 4 110 00 Praha 1 Tel.: +420 222 107 111 www.allenovery.com

3. Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák s.r.o. Sokolská třída 60 120 00 Praha 2 Tel.: +420 224 941 946 E-mail: advokati@akbsn.eu www.akbsn.eu

4.

5.

PwC Legal

Čermák a spol.

City Green Court Hvězdova 1734/2c 140 00 Praha 4 Tel.: + 420 251 151 111 www.pwc.com/cz/cs/pwclegal

Elišky Peškové 15 150 00 Praha 5 Tel.: +420 296 167 111 E-mail: info@apk.cz www.apk.cz

TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015 | 7


Advokátní kanceláře Advokátní kancelář | Automobilový a strojírenský průmysl | Bankovnictví a investice | Energetika, plynárenství a petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství, audit, daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Doprava a logistika

Havel, Holásek & Partners s kancelářemi v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě je s týmem více než 180 právníků, několika desítkami studentů právnických fakult a s více než 500 spolupracovníky, včetně 130 zaměstnanců spolupracující inkasní agentury Cash Collectors, největší česko-slovenskou právnickou firmou. Za 14 let své existence se Havel, Holásek & Partners zároveň stala největší nezávislou advokátní kanceláří ve střední Evropě. Mezi naše klienty patří zejména velké mezinárodní společnosti, nejvýznamnější české a slovenské firmy, včetně strategických státních podniků a orgánů veřejné správy, ale i střední podniky, individuální podnikatelé a investoři.

1. místo Jaroslav Havel řídící partner

NABÍZÍME PRO STUDENTY • zajímavou pracovní příležitost v přátelském kolektivu trvale rostoucí advokátní kanceláře • dlouhodobou úzkou spolupráci na komplexních projektech s předními českými a zahraničními poradenskými firmami • uplatnění na pozici koncipient/-ka po ukončení studia • účast na interních školeních a využití profesionálního zázemí a know-how kanceláře

Naší vizí je být vedoucí česko-slovenskou právnickou firmou trvale poskytující služby odpovídající nejvyšším mezinárodním standardům právnické profese. Naším cílem je v souladu s tímto přístupem k poskytování právních služeb dále posilovat nadstandardní vztahy s klienty a obchodními partnery kanceláře, které jim umožní maximalizovat efekt našich právních služeb pro jejich podnikatelské či jiné záměry. Usilujeme o vytvoření skutečného, oboustranně výhodného obchodního partnerství s klienty. Jsme komerčně orientovaná právnická firma s aktivním přístupem a kvalitním týmem právníků, pro kterou jsou nadstandardní péče o klienta a mimořádná časová flexibilita nejvyššími prioritami. Máme individuální a osobní přístup ke každému klientovi a k řešení jeho záležitostí. Usilujeme o poskytování služeb s vysokou přidanou hodnotou, stoprocentně splňujících či překračujících očekávání klientů, a o budování dlouhodobých vztahů s klienty. Kancelář je vyhledávána klienty pro naši schopnost poskytovat komplexní právní služby, strategické uvažování, vysokou úroveň pracovního nasazení, schopnost úspěšného uzavření transakcí a prosazování zájmů klienta v podnikatelské praxi.

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY • zajímavou pracovní příležitost v přátelském kolektivu trvale rostoucí advokátní kanceláře • úzkou spolupráci na komplexních tuzemských i mezinárodních projektech našich významných klientů • výjimečnou možnost dalšího profesního růstu • výborné finanční ohodnocení a propracovaný systém firemních benefitů • podporu dalšího profesního i osobního vzdělávání

JAK SE PŘIHLÁSIT Kontaktovat nás můžete buď prostřednictvím našich webových stránek www.havelholasek.cz nebo na e-mailové adrese kariera@havelholasek.cz

Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář Na Florenci 2116/15 110 00 Praha 1-Nové Město

Tel.: +420 255 000 111 Fax: +420 255 000 110 kariera@havelholasek.cz

www.havelholasek.cz

www.linkedin.com/company/havel-holasek-&-partners-s-r-o-

8 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015


Největší česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem

1. místo TOP Zaměstnavatelé 2015 v kategorii Advokátní kancelář

Nejúspěšnější kancelář podle počtu nominací a titulů všech sedmi ročníků soutěže

PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA www.havelholasek.cz

| | | |

Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice (2010, 2013, 2015)

Právnická firma roku v České republice (2011, 2012, 2014)

Strategické uvažování Individuální přístup Špičkový právní tým Dlouhodobé partnerství Florentinum, recepce A, Na Florenci 2116/15, Praha 1 - Nové město


Automobilový průmysl Advokátní kancelář | Automobilový a strojírenský a strojírenský průmysl | Bankovnictví a investice | Energetika, plynárenství a petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství, audit, daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Doprava a logistika

Automobilový a strojírenský průmysl TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015

1.

ŠKODA AUTO

2. Hyundai 3. Siemens 4. ABB 5. Honeywell

Kde získávají studenti tipy na nabídky zaměstnání? (v %) 2012

2013

2014

2015

Pracovní servery (webové portály pracovních příležitostí)

67,0

67,5

60,2

58,0

Rady od přátel, spolužáků nebo známých

69,6

65,6

60,6

56,2

Email (od vysoké školy, studentské organizace, firmy)

42,3

53,6

51,6

53,6

Webové stránky firmy

52,8

52,7

49,6

50,9

Tisk: studentské časopisy

23,5

31,8

38,8

39,2

Facebook

21,0

26,1

34,7

38,9

Plakáty na nástěnkách na vysokých školách

42,0

43,8

36,4

35,2

Veletrhy pracovních příležitostí (jobfairy) na univerzitě

22,7

28,5

20,1

22,7

Předchozí pracovní zkušenost s firmou (např. stáž)

23,5

25,8

21,8

22,1

Tisk: katalogy na veletrzích pracovních příležitostí

15,9

24,4

20,4

20,7

Webové stránky univerzity

18,4

18,4

14,3

18,6

Úřady práce

0,0

0,0

22,4

18,4

LinkedIn

6,1

10,8

13,6

18,0

Studentské servery

18,7

19,9

16,9

17,6

Tisk: brožury, které rozdávají firmy

16,6

22,7

18,0

17,4

Personální agentury

0,0

0,0

18,6

17,4

Individuální prezentace firmy (náborová akce) na univerzitě

20,6

11,3

11,5

13,7

Den otevřených dveří nebo exkurse ve firmě

10,4

11,3

11,1

13,0

Tisk: speciální přílohy denního tisku o absolventech

12,1

14,2

12,6

11,1

Google+

0,0

0,0

7,9

5,6

Poradenské / studentské centrum na vysoké škole

6,6

5,9

3,5

4,1

Twitter

1,5

1,5

1,8

1,6

Youtube.com

0,8

0,7

1,2

1,5

Poznámka: respondenti mohli vybrat více možností; řazeno sestupně podle roku 2015 10 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015


Rada studentům na téma

?

Kde hledat vysněného zaměstnavatele? Zde se dozvíte Kde byste měli hledat vysněné zaměstnavatele, jakými kanály se s nimi spojit a na jakých akcích vám zaměstnavatelé doporučují účast.

Roman Hříbek, HR Manager, Hyundai Motor Czech Kde by podle Vás měli studenti hledat vysněné zaměstnavatele? • Webové stránky zaměstnavatele • Jobs.cz • LinkedIn.com • Pracovní veletrhy Jaké komunikační kanály a akce Vám fungují při komunikaci se studenty? • Webové stránky zaměstnavatele • Jobs.cz Kdybyste byl nyní student, co byste dělal? • poznal své silné a slabé stránky • stanovil si osobní kariérní plán – co chci v životě dělat a jak toho dosáhnout • v ytvořil si dokonalý životopis, opatřený fotografií, který zaměstnavateli řekne, co jsem se naučil ve škole, v čem jsem dobrý a jaké mám zkušenosti. Stejně tak profily na jobs.cz a LinkedIn • prohlížel si webové stránky zaměstnavatelů, Jobs.cz a LinkedIn • přihlašoval se do výběrových řízení, které odpovídají mému profilu, a motivačním dopisem výstižně vysvětlil, proč mě pozice zaujala, co mohu nabídnout – mimo uvedené v životopisu

Kde hledat a jak komunikovat s vysněným zaměstnavatelem? Studenti mají jasno, stejně jako celá populace. Nejvíce pracovních nabídek mohou najít na pracovních serverech. Ty slouží jako agregátory pracovních nabídek pro uchazeče a zároveň jako agregátor životopisů pro firmy. Udržovat si kontakty

s přáteli a kamarády se nejspíš také vyplatí, je to hned druhý nejlépe hodnocený kanál k získání tipů na práci. Více naleznete v tabulce, ze které si můžete vytvořit vlastní závěr, zda komunikujete s vaším vysněným zaměstnavatelem správně.

Naše doporučení Čím vice kanálů chytře použijete k navázání kontaktů se zaměstnavateli, tím máte větší šanci, že se s vámi bude vysněný zaměstnavatel bavit. Sedět a čekat v dnešní době nestačí.

4.

5.

ABB s.r.o.

Honeywell spol. s r.o.

Štětkova 1638/18 140 00 Praha 4 Tel.: +420 234 322 110 E-mail: kontakt@cz.abb.com www.abb.cz

V Parku 2325/18 148 00 Praha 4-Chodov www.honeywell.cz

TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015 | 11


Automobilový průmysl Advokátní kancelář | Automobilový a strojírenský a strojírenský průmysl | Bankovnictví a investice | Energetika, plynárenství a petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství, audit, daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Doprava a logistika

Inovace, dynamika, moderní technologie, největší výrobní podnik v ČR, největší český exportér, více než 1 000 000 prodaných vozidel za rok 2014 a více jak 24 500 zaměstnanců v České republice – to jsou fakta reprezentující společnost ŠKODA AUTO. Předmětem podnikatelské činnosti společnosti je zejména vývoj, výroba a prodej automobilů, komponentů, originálních dílů a příslušenství značky ŠKODA a poskytování servisních služeb.

Motor českého studentstva

1. místo Bohdan Wojnar člen představenstva za oblast Řízení lidských zdrojů

NABÍZÍME PRO STUDENTY Studentům vysokých škol nabízíme propracovaný systém odborných stáží ve všech oblastech společnosti již během studia. Studenti si mohou vybírat z projektů v rámci oddělení vývoje, plánování, výroby, ekonomie či například IT a logistiky. Získané znalosti a dovednosti mohou studenti spolu s našimi odborníky uplatnit i při psaní závěrečných prací.

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY Pro absolventy magisterského stupně studia vysokých škol je připraven roční rozvojový a adaptační ŠKODA Trainee program. Každý Trainee absolvuje zahraniční stáž v rámci koncernu VW, seznámí se s fungováním distribuční sítě ŠKODA formou pobytu v dealerské síti a získá praxi ve výrobě. V rámci rotací, které jsou přizpůsobeny cílové pozici, bude Trainee pracovat na svěřených projektech jako plnohodnotný člen týmu.

JAK SE PŘIHLÁSIT Veškeré informace a možnosti přihlášení naleznou uchazeči na našich kariérních webových stránkách www.zivotniprilezitost.cz, kde je možné se skrze on-line databázový registrační systém přihlásit na konkrétní pozice, praktikantské projekty a Trainee program. A pokud si nevyberete z aktuálních nabídek, můžete svůj životopis ponechat v naší databázi.

ŠKODA AUTO patří mezi nejvýznamnější průmyslové podniky v ČR. V letošním roce oslaví 120 let od založení a to ji řadí mezi jednu z nejstarších automobilek na světě. Vstup do koncernu Volkswagen znamenal pro rozvoj automobilky důležitý milník, jež pomohl zvýšit objem zakázek a rozšířit produktové portfolio značky ŠKODA na současných sedm modelových řad. Sídlo společnosti i vývoj automobilů stále zůstávají v jejím domovském městě – Mladé Boleslavi. Další české závody jsou v Kvasinách a Vrchlabí. Vozy značky ŠKODA se vyrábějí také v Číně, Rusku, Indii, na Slovensku, Ukrajině a v Kazachstánu. Tato mezinárodní základna vytváří předpoklad pro plánovaný růst ŠKODA AUTO v příštích několika letech. Podmínky k tomu již existují, totiž skvělé vozy, silná značka, motivovaný a schopný tým a schopnost přeměnit inovace v takový přínos pro zákazníky, který odpovídá heslu„Simply Clever“. Společnost ŠKODA AUTO si uvědomuje své mimořádné postavení a to ji zavazuje k velké odpovědnosti vůči regionům, v nichž působí, vůči jejím zákazníkům, zaměstnancům, jedinému akcionáři, obchodním partnerům a široké veřejnosti. Společenská odpovědnost hrála mezi zájmy společnosti ŠKODA AUTO vždy klíčovou roli. Společnost také udržuje dobré vztahy s dodavateli a pokračuje v odkazu svých zakladatelů, pánů Laurina a Klementa, kteří prohlašovali, že „…jen to nejlepší, co můžeme udělat, jest pro naše zákazníky dosti dobré.“

ŠKODA AUTO a. s. Tř. V. Klementa 869 293 60 Mladá Boleslav www.zivotniprilezitost.cz www.facebook.com/zivotniprilezitost www.linkedin.com – ŠKODA AUTO www.youtube.com/skodaautocareer

12 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015


VÁŠ ŽIVOTOPIS PROMĚNÍME V PŘÍLEŽITOST Dynamická, perspektivní a inovativní; více než 1 000 000 prodaných vozů ročně, tradice, jedna z největších a nejůspěšnějších firem v České republice, téměř 26 000 zaměstnanců a importéři po celém světě - to jsou fakta reprezentující společnost ŠKODA AUTO. ŠANCE pro studenty ŠKODA AUTO umožňuje studentům vysokých škol již během studia aplikovat získané znalosti do podnikové praxe prostřednictvím odborných stáží, v jejichž rámci mohou za podpory našich odborníků vypracovat i svou závěrečnou práci. ŠANCE pro absolventy Pro absolventy magisterského stupně studia je připraven ŠKODA Trainee program, jednoroční adaptační a rozvojový program. Trainee program společnosti ŠKODA AUTO po dobu své více jak 20-leté existence pomohl vychovat nespočet talentovaných absolventů a pomohl je integrovat do fungování společnosti v širokém spektru oborů. ŠANCE pro doktorandy Doktorandský program je čtyřletý rozvojový a motivační program pro studenty doktorského stupně studia vysoké školy technického nebo ekonomického zaměření, kteří píší svou dizertační práci ve spolupráci s odborným oddělením ve ŠKODA AUTO. Kompletní nabídku pracovních příležitostí ve ŠKODA AUTO naleznete na www.zivotniprilezitost.cz. Práce ve ŠKODA AUTO – životní příležitost


Automobilový průmysl Advokátní kancelář | Automobilový a strojírenský a strojírenský průmysl | Bankovnictví a investice | Energetika, plynárenství a petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství, audit, daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Doprava a logistika

Hyundai v České republice Společnost Hyundai Motor Company, založená v roce 1967, je součástí skupiny Hyundai Motor Group, která je pátým největším výrobcem automobilů na světě. V roce 2014 prodala 4,9 milionu vozidel po celém světě.

2. místo Byung Kwon Sir President

NABÍZÍME PRO STUDENTY • krátkodobé zaměstnání (letní brigády) • dlouhodobé zaměstnání při studiu (praxe) • stáže • možnost realizace diplomových prací

V České republice je Hyundai Motor Company zastoupena dvěma dceřinými společnostmi. Hyundai Motor Czech je výhradním dovozcem automobilů, originálních dílů a příslušenství značky Hyundai do České republiky. Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech vyrábí více než 300 000 automobilů Hyundai ročně, které se vyváží do celého světa. Sídlí ve slezských Nošovicích a zaměstnává více než 3 000 pracovníků. Prodeje vozů Hyundai v ČR neustále rostou a v roce 2014 zaznamenala značka nejúspěšnější rok v její historii. V České republice se loni prodalo 18 741 vozů, značka dosáhla 10% podílu na českém trhu a je dlouhodobě druhou nejprodávanější automobilovou značkou v ČR. Nejprodávanějšími modely Hyundai jsou v České republice modely i30, ix20, i20 a ix35. Značka Hyundai uvedla v roce 2014 na český trh také luxusní prémiový vůz Genesis, vyspělý prémiový sedan segmentu E, který nově v Evropě v této třídě demonstruje know-how značky Hyundai v oblasti techniky, designu a komfortu. V roce 2014 byla v České republice také zahájena modernizace stávajících prodejních míst dle nového korporátního designu a zákazníkům tak značka Hyundai nabízí v současnosti komfortní prostředí pro nákup vozů na více než 60 prodejních místech. V roce 2015 uvádí Hyundai na český trh řadu novinek, z nichž nejvýznamnější bude Hyundai Tucson, nástupce úspěšného SUV ix35. Dále nové modely i30, i40, ix20, a Santa Fe. Nově začne Hyundai na českém trhu také nabízet lehký užitkový vůz H350. Hyundai je také první automobilkou na světě, která sériově vyrábí ekologické vodíkové vozy Fuel Cell.

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY • zaměstnání na hlavní pracovní poměr • náročnou práci v motivujícím prostředí úspěšné mezinárodní společnosti • atraktivní ohodnocení a zaměstnanecké benefity

JAK SE PŘIHLÁSIT

Hyundai Motor Czech s.r.o. Siemensova 2717/4 Praha 5

• strukturovaný životopis v českém a anglickém jazyce, formát PDF: Popište Vaše silné stránky, znalosti a kompetence!

www.hyundai.cz

• motivační dopis v českém a anglickém jazyce, formát PDF: Co Vás zaujalo na Hyundai? Proč se chcete stát součástí našeho týmu?

www.facebook.com/hyundaicz cz.linkedin.com/pub/roman-hříbek/55/a7b/ab4/cs youtube.com/user/HyundaiMotorCzech

14 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015

Human Resources Department lidskezdroje@hyundai.cz


Automobilový průmysl Advokátní kancelář | Automobilový a strojírenský a strojírenský průmysl | Bankovnictví a investice | Energetika, plynárenství a petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství, audit, daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Doprava a logistika

Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v České republice. Již 125 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou moderních a inovativních technologií. S počtem 9,2 tisíce zaměstnanců se řadí mezi největší zaměstnavatele v České republice. Své technologie, produkty a služby dodává zákazníkům ze soukromého i státního sektoru v oblasti energetiky, zdravotnictví a průmyslové a veřejné infrastruktury a informačních technologií. Zastoupení má v lokalitách Praha, Plzeň, Mělník, Mladá Boleslav, České Budějovice, Trutnov, Hradec Králové, Letohrad, Žďár nad Sázavou, Mohelnice, Drásov, Frenštát pod Radhoštěm, Brno a Ostrava. Skupina podniků Siemens v České republice vykázala v obchodním roce 2014 obrat 34,9 miliardy Kč.

3. místo Eduard Palíšek CEO Siemens Česká republika

NABÍZÍME PRO STUDENTY • start Vaší kariéry pod záštitou silné značky • inspirativní pracovní prostředí a příležitost získat praxi po boku špičkových odborníků • možnost pracovat formou částečného úvazku při studiu • perspektivu získat zaměstnání po ukončení studia • spolupráci při tvorbě absolventských prací • prestižní soutěž Cena Wernera von Siemens za nejlepší diplomové, doktorské a vědecké práce

Siemens podporuje studenty i čerstvé absolventy. Zaměstnanci technických profesí mají u nás rovněž unikátní příležitost zvyšovat svoji kvalifikaci a konkurenceschopnost nad rámec svých pracovních povinností díky systému ExpertCareer@Siemens. Tento koncept umožňuje lidem, kteří žijí svojí odbornou profesí, budovat dále kariéru technického profesionála s veškerou prestiží a expertízou, jež k tomuto titulu patří. Jedná se například o aktivity v oblasti vývoje a výzkumu, účasti na odborných konferencích, spolupráci s univerzitami, aj. Program Start@Siemens zase usnadňuje talentovaným absolventům vstup do prvního zaměstnání. Díky nejrůznějším stážím poznávají hlouběji firmu a vytváří si bohatou síť kontaktů. To jim pomáhá při budování budoucí kariéry. Součástí tohoto programu jsou i příležitosti setkat se s nejvyšším vedením nebo se spolupodílet na utváření firemních programů, a ovlivňovat tak dění ve společnosti. Více informací najdete v naší studentské zóně na www.siemens.cz/student.

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY • inspirativní práci v oblasti špičkových technologií a spolupráci s předními odborníky, zázemí jedné z nejvýznamnějších mezinárodních elektrotechnických společností • atraktivní ohodnocení Vaší práce a širokou škálu zaměstnaneckých výhod, flexibilní formy zaměstnávání • podporu individuálního rozvoje v manažerské či expertní rovině, • rychlou adaptaci a navázání kontaktů napříč společností prostřednictvím programu Start@Siemens 

JAK SE PŘIHLÁSIT Máte-li zájem o pozici v naší společnosti, přihlaste se prostřednictvím internetových stránek www.siemens.cz, sekce Kariéra. Zde najdete všechny aktuálně otevřené pozice v rámci České republiky i celého světa.

Siemens Recruitment Centre Siemens, s.r.o. Siemensova 1 Recruitment.ssc.cz@siemens.com 155 00 Praha 13 www.siemens.cz www.facebook.com/SiemensCZ www.linkedin.com/company/siemens www.youtube.com/siemens

16 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015


Připojte se k nám a my vám pomůžeme růst.

siemens.cz/student


Bankovnictví a investice Advokátní kancelář | Automobilový a strojírenský průmysl | Bankovnictví a investice | Energetika, plynárenství a petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství, audit, daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Doprava a logistika

Bankovnictví a investice TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015

1.

Komerční banka

2. Česká spořitelna 3. ČSOB 4. Air Bank 5. Česká národní banka

Jaký je Váš očekávaný hrubý nástupní plat do budoucího (absolventského) zaměstnání za měsíc? Peníze jsou vždy až na prvním místě. I to je jedno z podstatných rozhodovacích kritérií pro budoucí absolventy vysokých škol. Ale jak zjistit, kolik mi který zaměstnavatel je ochotný nabídnout? Těžká otázka. Ale není nemožné na ní najít odpověď.

Jaký je Váš očekávaný hrubý nástupní plat do budoucího (absolventského) zaměstnání za měsíc? (v procentech) 2013

2014

2015

méně než 15 000 Kč

3,2

4,0

2,6

15 001–17 500 Kč

11,0

13,2

11,3

17 501–20 000 Kč

14,9

16,7

15,8

20 001–22 500 Kč

15,7

17,3

16,9

22 501–25 000 Kč

16,3

15,8

16,7

25 001–27 500 Kč

12,5

11,6

12,9

27 501–30 000 Kč

8,1

6,8

7,8

30 001–32 500 Kč

6,7

5,8

6,1

32 501–35 000 Kč

3,8

2,7

3,2

35 001–37 500 Kč

2,4

1,8

2,1

37 501–40 000 Kč

1,1

1,0

1,2

40 001–42 500 Kč

1,6

1,1

1,2

42 501–45 000 Kč

0,4

0,3

0,3

45 001–47 500 Kč

0,2

0,2

0,2

47 501–50 000 Kč

0,4

0,1

0,2

více než 50 000 Kč

1,7

1,6

1,5

18 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015

Pokud budete chtít mít „klídek a pohodičku“, asi bychom doporučili státní správu. Anglický jazyk téměř nepotřebujete, jen je potřeba mít titul, abyste zapadli do správné platové třídy. Naopak největší finanční ohodnocení dokáží nabídnout budoucím absolventům zpravidla ty společnosti, které se účastní různých veletrhů pracovních příležitostí. To je signál, že firma má o studenty opravdový zájem a je ochotna zaplatit za účast na tomto veletrhu pár desítek tisíc korun, aby se s budoucími absolventy mohla bavit.

Naše doporučení Pokud si chcete vytvořit dobrý přehled o tom, která společnost dokáže nabídnout velmi zajímavé finanční ohodnocení, choďte na veletrhy pracovních příležitostí, bavte se s lidmi na stáncích, tvořte si hrubý přehled o tom, kde se pohybují platy absolventů v jednotlivých oborech. Přidejte pro vás důležitá kritéria (potenciál kariérního růstu, firemní kultura, atraktivita práce atd.) a máte jasno. Pozor: je třeba počítat s tím, že ne všechny významné společnosti chodí na veletrhy!


Rada studentům na téma

?

Zaměstnavatele si vybíráte i vy, nejen on vás! Zde se dozvíte Jak byste si měli vybrat svého vysněného zaměstnavatele, jak zjistit, zda vysněný zaměstnavatel je opravdu ten pravý, co byste si měli o zaměstnavateli zjistit, co sledovat, abyste nenastoupili do nevhodné firmy.

Martin Grau, Česká spořitelna Martin Grau, vedoucí týmu Nábor zaměstnanců České spořitelny říká, že je nutná shoda oboru podnikání potenciálního zaměstnavatele s oblastí zájmu studenta a vůbec vztah studenta k produktu, nebo službě, který daná společnost generuje.

Martin Vejplacha, Československá obchodní banka S tím souhlasí i Martin Vejplacha, Manažer náboru a HR marketingu Československé obchodní banky: „Studenti by si měli v první řadě ujasnit, kterým směrem se chtějí profilovat. Pro zaměstnavatele je naprosto nezbytné, aby měli absolventi jasnou představu, o jakou konkrétní oblast se absolventi zajímají a chtějí v ní najít uplatnění.“ Co dále? „Když se ale podíváme na věc, která možná není všem studentům zcela zřejmá, tak je potřeba zmínit zásadní vliv tzv. firemní kultury. Jednoduše řečeno: každý z nás se bude lépe cítit a prosperovat v jiném prostředí. Někdo upřednostní např. firmu českou a někdo bude preferovat společnost se zahraničním vedením a vyšším podílem zahraničních pracovníků. Firemní kultura třeba ve francouzské společnosti bude úplně jiná, než např. v japonské. Pochopitelně jsou zásadní rozdíly i v kulturách českých firmem. Je potřeba podotknout, že seznámení se s kulturou společnosti je při pohledu „zvenku“ velmi obtížné,“ říká Martin Grau. Martin Vejplacha má radu: „Nejlepší pro orientaci mezi zaměstnavateli jsou osobní reference od stávajících zaměstnanců. Doporučuji tedy udržovat síť kontaktů, ať už osobně nebo prostřednictvím sociálních sítí.“ Ano, to ostatně doporučuje i Martin Grau: „Snažte se získat co nejvíce referencí od stávajících nebo bývalých zaměstnanců, ideálně vstoupit do kontaktu s firmou i jiným způsobem (např. formou stáže, nebo brigády atd.), nebo také si danou společnost „zažít“ z pohledu zákazníka, než učiním finální rozhodnutí. Nelze také pominout, že důležitým faktorem je i tržní síla a postavení společnosti a s tím související možnosti a perspektivy.“ Co byste dělali, kdybyste byli znova studenti? „Kdybych byl já sám studentem, rozhodně bych se snažil vstupovat do kontaktu přímo se stávajícími zaměstnanci společností v oboru, o který bych měl zájem. Dále bych sledovat aktuální situaci na trhu a hledal společnost, která mi díky své síle nebo pozici na trhu umožní realizovat mé kariérní záměry, a kde budu vidět potenciál pro to, abych dělal práci, která má skutečný dopad,“ radí budoucím absolventům Martin Grau. Martin Vejplacha dodává: „Snažil bych se s firmami setkat, na přednáškách, veletrzích, stážích nebo prostřednictvím studentských organizací. Osobní zkušenost je nenahraditelná a nezastoupí ji sebelepší znalost pracovního trhu.“

2.

4.

5.

Česká spořitelna, a.s.

Air Bank a.s.

Česká národní banka

Olbrachtova 1929/62 140 00 Praha 4 E-mail: csas@csas.cz www.csas.cz

Hráského 2231/25 148 00 Praha 11 E-mail: info@airbank.cz www.airbank.cz

Na Příkopě 28 115 03 Praha 1 Tel.: +420 224 411 111 www.cnb.cz

TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015 | 19


Bankovnictví a investice Advokátní kancelář | Automobilový a strojírenský průmysl | Bankovnictví a investice | Energetika, plynárenství a petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství, audit, daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Doprava a logistika

Komerční banka je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Na 8 600 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje 1 638 000 klientů. KB je součástí skupiny Société Générale.

Banka českého studentstva

1. místo Pavel Jirák Výkonný ředitel pro lidské zdroje

NABÍZÍME PRO STUDENTY • spolupráci na tvorbě nabízených témat bakalářských a diplomových prací • studentské stáže • prostor pro své nápady • možnosti osobního rozvoje a kariérního růstu • brigády a zkrácené pracovní úvazky u stabilní a dynamické společnosti

V letošním roce Komerční banka získala ocenění Top zaměstnavatel v odvětví Bankovnictví a investic. V uplynulých letech se stala Bankou roku 2005, 2007, 2011 a 2012. Také v roce 2012 se Komerční banka stala nejžádanějším zaměstnavatelem desetiletí „The Most Desired Company desetiletí 2003–2012“. Je tedy považována za jednoho z nejperspektivnějších zaměstnavatelů pro studenty vysokých škol po ukončení studia. Hledáme uchazeče a studenty, pro které jsou důležité stejné hodnoty, jako pro nás. Tedy profesionalita, týmový duch, inovativní myšlení, komunikativnost, odpovědnost, svědomitost, čestné a slušné chování, osobní přístup. Dále oceňujeme znalosti cizího (především anglického) jazyka. Nabízíme práci v přátelském prostředí stabilní a dynamické společnosti. Možnost účasti v rozvojových programech ConnectinG a ConnectinG +. Prostor pro své nápady. Možnosti osobního rozvoje a kariérního růstu. Zaměstnanecké benefity a bankovní výhody. Díky široké síti možnost práce po celé České republice. Vzdělávací programy. Dynamické programy (např. diverzita týmů – spolupráce s kolegy různých národností, věku, hendikepu atp.).

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY • možnost účasti v rozvojových programech ConnectinG a ConnectinG + • prostor pro své nápady • možnosti osobního rozvoje a kariérního růstu • práci u stabilní a dynamické společnosti

Na Příkopě 22 114 07 Praha 1

volna_mista@kb.cz www.kb.cz

JAK SE PŘIHLÁSIT Seznam aktuálně nabízených pozic naleznete na www.kb.cz. Vytvořte si vlastni profil a sledujte nabídku veškerých pozic skupiny Societe Generale na https://careers.societegenerale.com.

www.kb.cz www.facebook.com/komercni.banka www.linkedin.com/company/komercni-banka/careers

20 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015


Bankovnictví a investice Advokátní kancelář | Automobilový a strojírenský průmysl | Bankovnictví a investice | Energetika, plynárenství a petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství, audit, daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Doprava a logistika

ČSOB patří dlouhodobě mezi nejlepší v klíčových segmentech finančního trhu. Zaměstnáváme téměř 7 000 zaměstnanců a patříme tak k největším společnostem v České republice. Dlouhodobě patříme mezi nejatraktivnější zaměstnavatele, v posledních 5 letech se stabilně umisťujeme mezi TOP 5 nejžádanějšími zaměstnavateli. Zaměstnanci jsou pro nás jednou z nejvyšších priorit, proto investujeme do jejich osobního rozvoje a vytváříme příležitosti pro uplatnění získaných znalostí a zkušeností nejen v rámci ČR, ale také v zahraničí.

3. místo Martin Vejplacha

Do týmu ČSOB se snažíme hledat především kandidáty, kteří mají smysl pro týmovou spolupráci, kreativitu a mají zájem o profesní i osobní rozvoj. Pracovní doba by neměla být jen osmihodinové sezení u počítače, a proto podporujeme jakoukoli vaší kreativitu a aktivitu. Cenný zdroj potencionálních zaměstnanců pro nás znamenají také talentovaní studenti a absolventi, proto jim věnujeme stále větší pozornost.

Manažer náboru a HR marketingu

NABÍZÍME PRO STUDENTY Podílíme se na spolupráci se středními a vysokými školami, v rámci které se snažíme pro studenty pořádat přednášky a workshopy. Zároveň se účastníme veletrhů po České republice. Studenti tak mají možnost se s námi přímo setkat a získat informace, které jsou pro jejich rozvoj důležité. Možnosti spolupráce během studia: stáže, brigády, spolupráce při zpracovávání BP/DP

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY Absolventům SŠ, VOŠ a VŠ nabízíme zajímavé juniorní pozice a pro čerstvé absolventy VŠ otevíráme každý rok prestižní trainee programy.

Radlická 333/150 150 57 Praha 5

JAK SE PŘIHLÁSIT Aktuální výběrová řízení naleznete na našich internetových stránkách www.csob.cz sekce Kariéra u nás.

www.csob.cz

www.linkedin.com/company/csob

22 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015

kariera@csob.cz www.prostoriprotebe.cz


a k d í b a n pro studenty

chyťte

se svojí šance Hned na začátku !

STÁŽE

• seznámení se s konkrétním útvarem a prostředím banky • možnost získat reálnou představu o budoucím zaměstnání

BRIGÁDY

• získání pracovních zkušeností během studia

TRAINEE

Pozice vhodné pro absolventy

• nabídka juniorních pozic vhodných pro čerstvé absolventy bez praxe nebo s krátkou pracovní zkušeností

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

• programy určené pro čerstvé absolventy nebo do 1 roku od ukončení studia • trainee programy nabízíme pro různá oddělení banky

• příležitost spolupracovat s ČSOB při zpracovávání bakalářské/ diplomové práce

www.prostoriprotebe.cz | www.csob.cz | www.linkedin.com/company/csob | kariera@csob.cz


Energetika, plynárenství a petrochemický průmysl Advokátní kancelář | Automobilový a strojírenský průmysl | Bankovnictví a investice | Energetika, plynárenství a petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství, audit, daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Doprava a logistika

ENERGETIKA, PLYNÁRENSTVÍ A PETROCHEMICKÝ PRŮMYSL TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015

1.

ČEZ

2. RWE 3. E.ON 4. Shell 5. Unipetrol

Jak dlouho studenti očekávají, že zůstanou u svého prvního zaměstnavatele? Trend je jasný: studenti chtějí u svého prvního zaměstnavatele nasbírat co nejvíce zkušeností, a proto počítají, že u něho zůstanou mezi 3 a 5 roky. Za dobu do tří let se většinou absolventi naučí na své pozici vše, co je třeba, a zvládají práci natolik dobře, že čekají kariérní posun (pokud již nepřišel dříve) nebo se sami začnou poohlížet po jiných příležitostech na trhu. Toto poohlížení nejdříve nemusí být intenzivní, ale jakmile si člověk ve firmě řekne, že už se nerozvíjí, že se nic nového neučí, odchod z vůle zaměstnance bývá poměrně rychlou záležitostí. Stále bude platit, že svůj životopis nepřipravujete jen pro prvního zaměstnavatele, ale měli byste si životopis vždy po čase „oprášit“, aby byl aktuální pro případ, že objevíte inzerát s nějakou zajímavou pracovní nabídkou. A když už zde píšeme o životopise, neměli bychom opomenout elektronický životopis – profesní síť LinkedIn.com, kde je dnes téměř každý profesionál. Nabízí velmi snadné budování vlastní sítě kontaktů a začít můžete už na vysoké škole.

Jak dlouho studenti očekávají, že zůstanou u svého prvního zaměstnavatele? (myšleno první skutečná práce po škole) (v %) 2012

2013

2014

2015

do 1 roku

2,7

1,6

3,7

3,7

do 2 let

14,1

11,8

16,2

17,1

do 3 let

25,4

20,6

23,6

23,6

do 5 let

21,3

27,4

28,5

28,0

do 7 let

0,0

3,2

2,9

3,1

do 10 let

3,0

5,1

4,8

5,0

více než 10 let

3,0

3,0

3,2

3,5

ideálně celý život

16,6

17,4

13,3

12,6

Jiné

13,9

9,9

3,8

3,4

Naše doporučení Mějte připravené své papírové CV, ale zároveň buďte na LinkedIn.com, kde si vás může všimnout nejeden headhunter. Myslíte si, že headhunteři studenty neloví? Omyl, studenti s potenciálem jsou loveni neustále. 24 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015


Rada studentům na téma

?

Jak napsat efektivní CV? Zde se dozvíte Jak by mělo vypadat CV, aby mělo efekt – tedy aby vzbudilo pozornost personalisty; jaké sekce by v životopisu neměly chybět, zda je fotografie v životopise důležitá a jestli dokáže personalista z životopisu poznat, zda jste kvalitní kandidát.

Mgr. Lenka Kalužíková, Konzultantka lidských zdrojů, ČEZ, a.s. Jak by mělo vypadat CV, aby mělo efekt – tedy aby vzbudilo pozornost personalisty? CV by mělo být hlavně přehledné. Jednotlivé sekce je vhodné zřetelně oddělit a u každé pracovní zkušenosti by mělo být na první pohled patrné, kdo byl zaměstnavatel, jakou pozici zde kandidát zastával a v jakém období se tak stalo. Pracovní zkušenosti doporučujeme vždy psát od nejnovější k nejstarší. CV by mělo výt vypracováno ideálně ve formátu pdf nebo doc. Jiné formáty, jako např. xls nebo odt nejsou příliš vhodné a často se může stát, že ani nejdou otevřít. Kandidát by si měl také dát pozor na přehnanou grafiku a používat seriózní emailovou adresu. Celkový rozsah CV by neměl být delší než 2 strany A4. Pokud má kandidát mnoho pracovních zkušeností, doporučujeme zmínit opravdu jen ty nejdůležitější. Jaké sekce by v životopisu neměly chybět? V CV rozhodně nesmí chybět kontakt. Přestože se to může zdát neuvěřitelné, tak i s takovými případy se někdy setkáváme. Dále je nutné uvést osobní údaje, nejvyšší dosažené vzdělání a samozřejmě pracovní zkušenosti seřazené chronologicky a v bodech (nikoli souvislý text). Určitě se hodí i seznam certifikátů nebo školení, kterými uchazeč prošel, ale to vše až nakonec.

Petr Florián, HR Manager, Unipetrol Fotka pro většinu výběrových řízení v CV důležitá není. Zvážit její přidání můžete, pokud se hlásíte třeba na pozici recepční nebo na jiné pozice, které jsou svým způsobem reprezentativní. Ale ani tak rozhodně není fotka důvodem k zamítnutí/přijmutí kandidáta. Pokud již fotku přidáváte, myslete na to, že by to měla být profesionální fotografie určená právě pro podobné použití. Nesnažte se sami „vystřihnout“ fotku například ze svatby nebo z dovolené, nevypadá to nikdy dobře a pak je lepší variantou žádnou fotku do CV nevkládat.

Mgr. Jana Kořínková, MBA, vedoucí útvaru personálního marketingu, Metrostav a.s. Zda je kandidát na pracovní pozici vhodný, poznáme až na základě osobního pohovoru doplněného např. testy požadovaných schopností či dovedností. Nicméně dobře napsaný životopis výrazně zvyšuje šanci, že bude kandidát na osobní pohovor pozván, a bude tak moci osobně dokázat svoje kvality. CV bych navíc doplnila o vhodný motivační dopis, který bych pokaždé upravila podle toho, na jakou pozici a do jaké společnosti se hlásím.

2.

3.

4.

RWE Česká republika a.s.

E.ON Česká republika, s.r.o.

Shell Czech Republic a.s.

Limuzská 12/3135 108 00 Praha 10 - Strašnice www.rwe.cz

F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice info@eon.cz www.eon.cz

Antala Staška 2027/77 140 00 Praha 4 - Krč Tel.: +420 244 025 111 www.shell.cz TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015 | 25


Energetika, plynárenství a petrochemický průmysl Advokátní kancelář | Automobilový a strojírenský průmysl | Bankovnictví a investice | Energetika, plynárenství a petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství, audit, daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Doprava a logistika

Skupina ČEZ je silný energetický koncern působící v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku, který je centrálně řízen z České republiky. Hlavní předmět podnikání koncernu tvoří výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti elektřiny a tepla, obchod a prodej v oblasti zemního plynu a těžba uhlí. Ve své strategii Skupina ČEZ reaguje na nové trendy v energetice. Vstupuje do nových oblastí podnikání a nabízí zákazníkům inovativní produkty a služby šité na míru jejich potřebám.

Energie českého studentstva

1. místo Michaela Chaloupková členka představenstva ČEZ, a.s.

Skupina zaměstnává 26 tisíc zaměstnanců a je vnímána jako prestižní a vyhledávaný zaměstnavatel, který nadstandardně pečuje o své zaměstnance. Zájemcům o zaměstnání nabízí zázemí silné české společnosti a práci, která má smysl – práci, na kterou spoléhají miliony lidí v každodenním životě a bez které by ostatním chyběla energie. Jsme držiteli několika ocenění, jako například The most desired company (Zaměstnavatel roku) 2010 a 2011 a Jasná volba (TOP zaměstnavatel) roku 2011, 2012 a 2013. Více o kariéře u nás najdete na: www.kdejinde.cz Při svém podnikání se Skupina ČEZ současně řídí přísnými etickými standardy zahrnujícími i odpovědné chování ke svým zaměstnancům, společnosti a životnímu prostředí. Jednou z dlouhodobých významných priorit Skupiny ČEZ je firemní dárcovství, které je zastřešováno Nadací ČEZ.

NABÍZÍME PRO STUDENTY Všem žákům a studentům středních i vysokých škol nabízíme exkurze do našich provozů. Pro žáky partnerských středních škol pak máme připravené stáže – Jaderné nebo Energetické maturity. Studentům vysokých škol je určena stáž Letní univerzita na našich jaderných elektrárnách vč. možnosti získání stipendia. V naší nabídce také najdou témata závěrečných studentských prací.

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY Absolventům středních škol oboru silnoproud nabízíme dvouletý program umožňující získat potřebnou praxi. Pro vybrané absolventy vysokých škol máme připravený trainee program ČEZ Potentials. Mimo tuto nabídku otevíráme v průběhu roku řadu pozic v různých oborech, téměř po celém území ČR, vhodných i pro uchazeče bez praxe.

JAK SE PŘIHLÁSIT Pro zájemce o uplatnění ve Skupině ČEZ máme připravenou kariérní sekci v rámci webu kdejinde.cz. Zde si může uchazeč vybírat z řady aktuálně otevřených pozic různých oborů – od technických, ekonomických, IT až po právnické. Pokud si uchazeč nevybere z uvedené nabídky je možné poslat svůj životopis do naší databáze.

Centrála Skupiny ČEZ Duhová 1/425 140 53 Praha 4 www.kdejinde.cz www.facebook.com/PracevCEZu bitly.com/CEZIN www.youtube.com/user/SkupinaCEZ

26 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015

info@cez.cz


KDE JINDE MŮŽE DÁT VAŠE ENERGIE VĚCI DO POHYBU Chtěli byste vědět jaké to je, když vám důvěřují tisíce lidí? Společnou energii zaměstnanců Skupiny ČEZ nabíjí právě to, že se na ně mohou zákazníci spolehnout, a díky jejich práci třeba uvařit večeři pro přátele, zatelefonovat příbuzným nebo svým dětem přečíst pod lampičkou pohádku. Kde jinde se můžete cítit takhle užiteční?

www.kdejinde.cz


Energetika, plynárenství a petrochemický průmysl Advokátní kancelář | Automobilový a strojírenský průmysl | Bankovnictví a investice | Energetika, plynárenství a petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství, audit, daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Doprava a logistika

Společnost Unipetrol je nejvýznamnější rafinérskou a petrochemickou skupinou v České republice. Zaměstnává více než 3 600 pracovníků a od roku 2005 je součástí největší středoevropské rafinérské skupiny Orlen. V České republice Unipetrol kromě jiného provozuje 2 rafinerie a největší tuzemskou síť čerpacích stanic pod značkou Benzina. Skupina Unipetrol se zaměřuje na tři strategické segmenty: • Zpracování surové ropy a velkoobchod • Petrochemická výroba a prodej • Maloobchodní prodej motorových paliv

5. místo Michał Chmiel personální ředitel skupiny Unipetrol

NABÍZÍME PRO STUDENTY Vybraným studentům nabízíme možnost spolupráce při psaní bakalářské nebo diplomové práce. Dle našich interních potřeb aktualizujeme také nabídku krátkodobých i dlouhodobých brigád, jejichž seznam naleznete na našich kariérních stránkách.

V unikátním výzkumném centru UniCRE v Záluží u Litvínova mají absolventi a studenti chemických oborů možnost pracovat v nejmodernějších laboratořích, poznat, jak vypadá špičkové centrum pro výzkum a vývoj v oblasti průmyslové chemie a environmentálních technologií. Unipetrol si zakládá na dlouhodobé spolupráci se svými zaměstnanci a vztah s nimi buduje již na samém počátku. Nováčkům nabízí tréninkové centrum a programy, které jim pomohou zapracovat se v bezpečném prostředí a následně je do ostrého provozu pošlou již připravené. Unipetrol usiluje o plnění vysokých standardů, které se pojí se zodpovědným, trvale udržitelným podnikáním. Od roku 1999 se hlásí k celosvětovému programu Odpovědné podnikání v chemii – Responsible Care. Strategickou prioritou skupiny Unipetrol je společenská odpovědnost. Skrze rozmanité programy přispívá ke zlepšení podmínek v regionech kde působí. Spolupracuje s obcemi, městy i kraji a podporuje řadu projektů a institucí z oblasti životního prostředí, sociální oblasti či vzdělávání. Do společensky odpovědných aktivit se finančními dary či dobrovolnickou prací zapojují také zaměstnanci skupiny Unipetrol.

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY Pro absolventy (a také i pro zkušenější kandidáty) můžeme nabídnout širokou škálu pozic od chemické výroby, vývoje a výzkumu přes kontrolu kvality, logistiku nákupu až po zaměstnání v ekonomické nebo IT oblasti. Přihlaste se do Junior programu a ukažte nám, že můžete být posilou našich týmů.

V případě dotazů se na nás obracejte e-mailem na adresu petr.florian@unipetrol.cz

JAK SE PŘIHLÁSIT Průběžně obsazujeme nejrůznější pracovní pozice v jednotlivých společnostech skupiny Unipetrol. Více informací o aktuálně nabízených pozicích můžete nalézt na našich webových stránkách www.unipetrol.cz v sekci kariéra, kde naleznete i bližší informace o Junior programu. Pro žádost o spolupráci při BP a DP můžete kontaktovat Petra Floriána – petr.florian@unipetrol.cz

28 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015

www.unipetrol.cz


Skupina Unipetrol spolehlivý zaměstnavatel hledá talentované kolegy do společností Unipetrol, Benzina – lokalita Praha Paramo – lokality: Pardubice, Kolín Unipetrol RPA, Unipetrol Doprava, Unipetrol Services – lokality: Litvínov, Praha, Kralupy n. Vltavou

www.unipetrol.cz


Informační Advokátní kancelář | Automobilový a strojírenský průmysl | Bankovnictví a investice | Energetika, plynárenství a petrochemický průmysl | Informační technologie technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství, audit, daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Doprava a logistika

Informační technologie TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015

1.

Google

2. Microsoft 3. IBM 4. HP 5. Tieto

Úroveň anglického jazyka mezi českými vysokoškoláky Většina firem studentům říká, jak je důležitá znalost anglického jazyka. Už to neříkají jen mezinárodní firmy, ale i české, neboť hodně českých firem považuje trh v České republice za „malý rybník“ a chce expandovat do zahraničí. Expanze ale není možná, pokud se zaměstnanci v cizině nedomluví. Pozitivní je, že zhruba 60 % studentů se hodnotí minimálně tak (dohromady s lepším hodnocením), že hovoří anglicky plynně, mají dostatečnou slovní zásobu a dělají málo gramatických chyb.

Jak firma zjistí, že anglicky neumíte? Ze životopisu to zjistí těžko. Tam si můžete napsat, že jste rodilý mluvčí, ale firma nic nepozná. Tedy dokud vám někdo z firmy (většinou personalista) nezavolá a nezačne s vámi po telefonu domlouvat pohovor v angličtině. I to se dá „uhrát“, ale těžko v průběhu výběrového řízení uhrajete dobrý výsledek z anglického testu a ještě hůře pořídíte při skupinovém cvičení v anglickém jazyce.

Na jaké úrovni hovoříte anglicky? (v %) 2012

2013

2014

2015

Výborná úroveň (hovořím téměř jako rodilý mluvčí)

9,0

10,3

3,9

3,9

Velmi dobrá úroveň (hovořím plynně, mám dostatečnou slovní zásobu a nedělám gramatické chyby)

15,4

16,2

15,5

15,5

Dobrá úroveň (hovořím plynně, mám dostatečnou slovní zásobu a dělám málo gramatických chyb)

33,0

32,6

38,2

39,3

Dostatečná úroveň (nedokáži rychle reagovat v cizím jazyce, nemám tak velkou slovní zásobu a dělám gramatické chyby)

33,4

32,3

37,4

37,3

Nedostatečná úroveň (v cizím jazyce se nedomluvím)

9,2

8,6

5,0

4,0

Naše doporučení Pokud ještě nejste v posledním ročníku, vyjeďte do zahraničí a snažte se mluvit v angličtině. Dělejte cokoliv, sbírejte maliny, umývejte nádobí, dělejte číšníka – ideální stav je na konci takového pracovního pobytu v zahraničí v angličtině i přemýšlet. Pokud jste v posledním ročníku, je to horší, ale ne neřešitelné – co nejdříve si zaplaťte intenzivní jazykový kurz, ať doženete, co se dá. 30 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015


Rada studentům na téma

?

Assessment centrum – co to je? Zde se dozvíte Co je to Assessment centrum, kdy se používá a z čeho se obvykle skládá; kdo se tzv. ACčka účastní, jak probíhá hodnocení účastníků a jak dlouho celé trvá, včetně toho, zda je AC v českém nebo cizím jazyce.

Daniela Čapková senior specialistka v HR oddělení PwC ČR Assessment centrum je moderní forma výběrového řízení nejen ve velkých mezinárodních společnostech, ale i v malých českých firmách. Pomáhá personalistům a manažerům z cílového oddělení vytvořit si o kandidátovi ucelený obrázek v různých situacích, pracovních i nepracovních. Obvykle se skládá z různých individuálních testů, např. angličtiny, matematiky či různých psychotestů a týmových aktivit. Ty jsou zaměřené jak na uchazečovo analytické myšlení, tak i na schopnost týmové spolupráce či práce pod stresem. Tyto aktivity mohou probíhat jak v češtině, tak i v angličtině. Závěrečnou částí je obvykle individuální pohovor. Hodnocení účastníků probíhá na základě individuálních testů, týmových aktivit a pohovorů. Assessment center se většinou účastní personalista, zástupce oddělení, kam se uchazeč hlásí, a někdy i psycholog. Celé assessment centrum probíhá většinou několik hodin až celý den, po kterém by měl uchazeč dostat zpětnou vazbu, jak byl úspěšný. Uchazečům vždy doporučujeme, aby zůstali sami sebou, nebrali ostatní účastníky jako konkurenty a nepodléhali stresu.

Ze zkušeností redakce Almanachu: Častou součástí Assessment center jsou případové studie. Společnosti je většinou po roce či dvou mění z důvodu aktuálnosti i bezpečnosti (co kdyby náhodou někdo vynesl případovou studii mimo firmu – stejně jako zadání zkoušky, což všichni studenti jistě znají). V zahraničí dokonce existují firmy, které za peníze školí studenty, kteří chtějí být na případové studie ve firmách dobře připraveni. I v Čechách se již objevily první vlaštovky podobného druhu.

1.

3.

4.

Google Prague

IBM Česká republika, spol. s r.o.

Hewlett-Packard s.r.o.

Stroupežnického 3191/17 150 00 Prague 5 Czech Republic

V Parku 2294/4 148 00 Praha 4 Tel.: +420 272 131 111 www.ibm.com/cz/cs

Vyskočilova 1/1410 140 21 Praha 4 www.hp.cz

TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015 | 31


Informační Advokátní kancelář | Automobilový a strojírenský průmysl | Bankovnictví a investice | Energetika, plynárenství a petrochemický průmysl | Informační technologie technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství, audit, daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Doprava a logistika

Microsoft Corporation vznikla před 40 lety – v dubnu roku 1975. Tehdy bylo naší vizí „dostat počítač na každý stůl“ a málokdo věřil, že je to možné. Dnes mám každý z nás na stole a po kapsách několik počítačů či podobných zařízení a my si dáváme nové odvážné cíle. Díky cloudu a mobilitě dnes měníme pojetí produktivity, tedy to, jak lidi žijí, pracují, komunikují, učí se i odpočívají. Být produktivní pro nás znamená dělat lépe a snadněji to, co chceme a potřebujeme, co nás baví a naplňuje – v práci, doma, ve škole, kdekoli. Pokračujeme tak v realizaci vize našich zakladatelů: technologie Microsoftu pomáhají lidem i podnikům na celém světě uskutečnit jejich sny a potenciál.

2. místo Biljana Weber General Manager, Microsoft Czech Republic

NABÍZÍME PRO STUDENTY Studentům 4. a 5. ročníků vysokých škol nabízíme propracovaný Internship program. Jako student v Microsoftu vždy najdeš prostředí, ve kterém se můžeš plně vyjádřit a učit se od skutečných odborníků a profesionálů a zdokonalovat se po jejich boku. Reálné projekty a úkoly hned od prvního dne, široká nabídka tréninků, vlastní mentor a možnost přihlásit se následně do MACH programu!

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY

Česká pobočka společnosti zahájila svoji činnost v roce 1992. V ČR máme 450 zaměstnanců (Microsoft a Skype). Od července roku 2013 vede českou pobočku Biljana Weber. Sídlíme ve Vyskočilově ulici v Praze 4. V říjnu 2015 se budeme stěhovat do nové budovy (na téže ulici), která představuje zcela nové pojetí kanceláře naplňující vizi práce odkudkoli. Nechoďte do práce, pracujte! Práce stále více přestává být činností, které se věnujeme na určitém místě. Respektujeme, že každý potřebuje jiné prostředí pro maximální produktivitu, že tyto podmínky záleží i na typu práce, který člověk potřebuje udělat. Pokud využijeme moderní technologie k tomu, aby si každý mohl flexibilně zorganizovat čas a místo práce, budou lidé moci lépe propojit osobní a pracovní život, budou produktivnější, motivovanější i kreativnější a celkově to pomůže zlepšit i obchodní výsledky společnosti. Kancelář je pro nás prostorem pro setkávání, sdílení a společnou tvorbu. Vykročte s námi do nového světa práce, který je založen na vzájemné důvěře a spolupráci, osobní odpovědnosti a hodnocení lidí podle výsledků, ne podle počtu hodin odpracovaných u stolu. www.microsoft.cz/odkudkoli

MACH program je vytvořen právě pro absolventy, jakým jsi Ty! Přijď, jaký jsi. Dělej, co máš rád. Vždy uznáváme hodnoty, které lidé s různými životními zkušenostmi a odlišnými názory přináší. Vidíme v nich velikou sílu; sílu inovovat. Přijď a staň se součástí velmi talentované komunity s vášní pro technologie, oddaností našim zákazníkům a společnými hodnotami.

JAK SE PŘIHLÁSIT Navštivte naše kariérní webové stránky aka.ms/kariera, případně aka.ms/mach-cee, kde najdete všechny relevantní informace a aktuálně otevřené pozice, Internshipy a pozice v rámci MACH programu.

Microsoft, s. r. o. Vyskočilova 1461/2a 140 00 Praha 4 aka.ms/kariera • aka.ms/mach-cee www.facebook.com/MicrosoftCareersCEE www.linkedin.com/company/microsoft/careers https://www.youtube.com/user/Microsoft

32 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015


Nechoďte do práce, pracujte!


Informační Advokátní kancelář | Automobilový a strojírenský průmysl | Bankovnictví a investice | Energetika, plynárenství a petrochemický průmysl | Informační technologie technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství, audit, daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Doprava a logistika

Společnost Tieto je největším dodavatelem IT služeb pro soukromý i veřejný sektor ve Skandinávii. Jako důvěryhodný partner v transformaci IT pomáháme našim zákazníkům přizpůsobit jejich procesy a podnikání požadavkům trhu. V Ostravě působíme přes 10 let a s více než 2 000 zaměstnanci jsme jedním z největších zaměstnavatelů v oblasti IT služeb v České republice a největším v Moravskoslezském kraji. Během relativně krátké doby se nám podařilo vybudovat stabilní zázemí pro lidi různých věkových kategorií z různých koutů nejen České republiky, ale i celého světa. Naše služby:

5. místo

• konzultace a tvorba nových IT řešení • outsourcing a správa aplikací, péče o každodenní provoz ICT • testování aplikací a software

Petr Lukasík Generální ředitel společnosti Tieto Czech s.r.o.

NABÍZÍME PRO STUDENTY • odborné praxe a studentské stáže (zkracený úvazek) • tutora po celou dobu praxe/stáže • možnost naučit se různé technologie • spolupráci při tvorbě diplomových a bakalářských prací • odborné přednášky, kurzy, prezentace, workshopy • přátelské prostředí • možnost zapojení se do Tieto studentské komunity

• vývoj software dle požadavků zákazníka • vývoj a nasazení produktů pro řízení procesů velkých průmyslových podniků • tvorba nástrojů pro efektivní tok podnikových informací, správa podnikových dokumentů a podpora týmové práce Našimi zákazníky jsou společnosti působící v těchto odvětvích: • výrobní průmysl • telekomunikace • veřejná správa • bankovní a pojišťovací sektor • energetický, ropný a plynárenský průmysl • zdravotní a sociální služby • strojírenský a dřevozpracující průmysl

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY • práci na zajímavých mezinárodních projektech s využitím moderních IT technologií v týmu se špičkovými specialisty • příležitost k dalšímu odbornému růstu a profesnímu vzdělávání • odborná školení, technické kurzy, certifikace, kurzy angličtiny • týmovou práci a podporu od zkušených kolegů v přátelské a neformální atmosféře • flexibilní úvazky, možnost home-office

JAK SE PŘIHLÁSIT Máte-li zájem o práci v naší společnosti, zašlete svůj životopis v českém a anglickém jazyce na email: cz.jobs@tieto.com.

Tieto Czech s.r.o. 28. října 3346/91 702 00 Ostrava www.tieto.cz www.facebook.com/TietoCorporation www.linkedin.com/company/tieto www.youtube.com/user/TietoCorporation

34 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015

cz.jobs@tieto.com +420 724 478 675 +420 724 478 674


s, Windows 2013 server, Forefront server,

t, Forefront server, Cobol,

l, Databáze,

GUI,

Oracle,

e, Solaris, SAP BI/PI, Terminal server,

n,Cloud, MS Application,

r, SAN,

ASP.NET, Vaadin, MS SQL server, n, IBM Domino/Notes, Virtualisation,

n, ActiveDirectory, Unix, BMC Patrol, BSD,

PI,

Network, MS Application, Terminal server,

r,VMWare ESX server, Windows 2013 server, JSF, Forefront server, Cobol, r, MS Exchange 2013, Stonegate, BlueCoat, AIX, Solaris, SAP BI/PI, GUI, Oracle,

L MS Exchange 2010, .NET, CheckPoint, Android, n, Mainframe, Hiback, Virtualisation, Windows, TFS, ActiveDirectory,

MS Application, Termin Windows 2013 se

SAP basis, Networker, McAfee, Mainframe, Hiback, Virtualisation, Cobol, Stonegate, BlueCo n, DNS, Netapp, Hudson, Juniper, JavaME, HP Unix, Linux, JSF, Cisco, Java, Extreme e, Windows 2008 server, Cisco, Sharepoint server, BlueCoat,Cloud, MS Lync server, SAP EP

r,

IBM Domino/Notes,

, Qt, MS Application, MS Application, IBM Domino/Notes,

Mainframe, Windows 2008 server, B Mainframe, Mainframe, Forefront server, Networker, aadin, MS Exchange 2010, MS Applica Qt, Vaadin, MS SQL server, MS Application, Terminal server, Wind Windows 2013 server, JSF, egate, BlueCoat, AIX, rame, Hiback, Virtualisation,

C#,

Databáze,

Uplatni svůj talent v IT!

C#

Forefront server, Cob

Virtualisation, SAP BI/PI, G Stonegate, BlueCoat, AIX, MS S MS Applicatio Zajímavé pracovní úkoly, inspirace zkušenými kolegy, práce s nejnovejšími Windows technologiemi a zázemí nadnárodní společnosti se silným potenciálem Stonega kariérního růstu – to vše a mnohem více nabízíme našim zaměstnancům. Networker, McAfee, Mainframe, Hiback,

Vaa

Pracovní nabídka je široká a uplatnění u nás najde zájemce o programátorskou či administrátorskou pozici se zaměřením na: • • • •

administraci Windows, SAP, Network, Unix vývoj a údržbu softwarových řešení se znalostí Java, C++, C#, PL/SQL databáze a Business Intelligence skriptování a automatizaci procesů

tieto.cz


Advokátní kancelář | Automobilový a strojírenský průmysl | Bankovnictví a investice | Energetika, plynárenství a petrochemický průmysl | Informační technologie |Obchod Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství, audit, daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Doprava a logistika

Obchod TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015

1.

IKEA

2. Ahold 3. Lidl 4. Globus 5. MAKRO Cash & Carry

Dojíždění do práce Pokud nejste milovník cestování, tak vás, jako zaměstnance, dříve nebo později začne trápit čas, který strávíte dojížděním do práce. Samozřejmě pokud nebydlíte hned vedle budovy vašeho zaměstnavatele. Pokud si spočítáte, že každý den strávíte na cestě hodinu do práce a hodinu z práce – tedy 2 hodiny denně, včetně přestupů v hromadné dopravě, nebo v kolonách při jízdě autem, je to dost. A určitě

byste tento čas dokázali strávit lépe. Proto studenti uvádí maximální hranici pro dojíždění do práce 1 hodinu v jednom směru. I pro personalisty je ochota dojíždět do práce velmi důležitým ukazatelem, neboť dojíždějící zaměstnanci jsou často první skupinou, která po nějaké době po nástupu do práce hledá nové pracovní místo.

Kolik minut denně jste ochotni dojíždět za prací v jednom směru? (v %) 2014

2015

méně než 15 minut

1,2

1,5

max. 30 minut

22,8

22,8

max. 45 minut

28,0

28,4

max. 60 minut

37,1

36,7

max. 90 minut

8,7

8,5

více než 90 minut

2,2

2,1

Naše doporučení Zjistěte si, kde je místo pracoviště vašeho zaměstnavatele a také to, kdy se firma do tohoto místa přistěhovala a zda (nebo v jakém horizontu) se plánuje/neplánuje přestěhovat. Pokud nejste mobilní, doporučujeme najít si ubytování co nejblíže místu pracoviště. To vám ušetří brzké ranní vstávání a ušetřený čas můžete strávit něčím příjemnějším, než mačkáním se v dopravních zácpách. Pokud se nedá nic dělat a vy musíte dojíždět, je dobré vytipovat si trasu s co nejmenšími změnami způsobu dopravy (teď máme na mysli samozřejmě tu hromadnou), abyste čas využili efektivně: buď si mohli číst, nebo se dívat na filmy (ideálně v angličtině a tak se zlepšovat v jazyce) apod.

36 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015


Rada studentům na téma

?

Jak se připravit na testy během výběrového řízení? Zde se dozvíte Zda a jaké testy používají zaměstnavatelé během výběrových řízení a co je jimi testováno; zda si personalisté vytváří testy sami, nebo si je kupují od specializovaných agentur.

Kateřina Ullmannova, Manažerka lidských zdrojů, AHOLD Czech Republic a.s. Testy zařazujeme do našeho výběrového řízení na některé pozice vždy podle toho, jaké konkrétní schopnosti potřebujeme u kandidáta prověřit. Ve většině případů si je vytváříme sami tak, aby byly opravdu šité na míru dané pozici. Mohou být zaměřené např. na finanční analýzu a početní úlohy, pokud se zajímáte o pozici na oddělení controllingu. Při obsazování pozic na oddělení nákupu ověřujeme znalosti MS Excelu, u seniornějších pozic čeká na uchazeče případová studie zaměřená na maloobchod. V některých případech využíváme také online testy. Ty prověří nejen analytické schopnosti kandidátů, ale také osobnostní diagnostiku. Základním předpokladem k úspěšnému absolvování výběrového řízení je důkladná příprava. Pokud dopředu znáte požadavky na danou pozici, můžete odhadnout, co bude testováno. Pokud je výborná znalost anglického jazyka jasným kritériem k přijetí uchazeče, tak vás zcela určitě bude čekat jazykový test. Reagujete-li na pozici s výbornou znalostí MS Excel, znalost základních funkcí vám s největší pravděpodobností nepostačí. Naopak bude potřeba oprášit učebnici IT. Obtížnější je příprava na analytické testy. Zde doporučuji trénink – existuje mnoho publikací nebo online testů, kde si můžete jednotlivé typologicky podobné příklady vyzkoušet a procvičit.

Sandra Kipeťová, personální manažerka Globus ČR Cílem našeho testování je zjistit nejen úroveň kandidátových odborných a jazykových znalostí, ale zajímá nás také například, zda je uchazeč v případě, kdy nezná přesnou odpověď na otázky, schopný logického úsudku a navrhne alespoň nejlepší možné řešení. Pokud pozice vyžaduje výbornou znalost jazyka a MS Office, tak bych přezkoušení v podobě testu od společnosti očekávala a v tomto duchu bych se na pohovor také připravila. Záleželo by také, jestli bych šla na pohovor jako student s praxí, nebo by se jednalo o mou první pracovní zkušenost. Pokud by se jednalo o pozici v HR oddělení se zaměřením na pracovní právo, tak bych si předem určitě prolistovala zákoník práce.

3.

4.

5.

Lidl Česká republika v.o.s.

Globus ČR, k.s.

MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.

Nárožní 1359/11 158 00 Praha 5 Tel.: +420 257 086 111 www.lidl.cz

Kostelecká 822/75 196 00 Praha 9 Čakovice Tel.: +420 283 066 111 www.globus.cz

Jeremiášova 1249/7 150 00 Praha 5 Tel.: +420 220 389 112 www.makro.cz

TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015 | 37


Advokátní kancelář | Automobilový a strojírenský průmysl | Bankovnictví a investice | Energetika, plynárenství a petrochemický průmysl | Informační technologie |Obchod Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství, audit, daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Doprava a logistika

IKEA Group has 315 IKEA stores in 27 countries and more than 147,000 co-workers. Our products are made by 1,046 different suppliers in 52 countries, with two thirds of production taking place in Europe. In our region (CZ/HU/SK) IKEA is growing. Today we operate 7 stores, Trading Office, Production units, IKEA Industry and Shopping Centers with 5000 co-workers. We are company based on strong values rooted in Sweden, where our founder Ingvar Kamprad comes from and in 1943 he founded our company.

1. místo Marek Feltl Retail Manager IKEA Czech Republic, Slovakia and Hungary

NABÍZÍME PRO STUDENTY At IKEA we offer variety of part time jobs that are easy to combine with your studies and that can start up your carrier development in our company. There is no typical IKEA career. We’re offering many exciting career opportunities within the stores in our region (Czech Republic, Slovakia and Hungary) as well as internationally.

Our values haven‘t changed since our humble beginnings in Småland. Instead, they‘ve helped us grow, by guiding us in everything we do. Our vision – To create a better everyday life for the many people – is also at the centre of our unique approach to doing business, which we call the integrated value chain. We’re a  diverse group of down-to-earth, straightforward people with a passion for home furnishing and sharing the inspiring vision. Working with us is like working with your friends. Our culture is based on the spirit of togetherness, enthusiasm and fun. And we’re always looking for people who share our positive attitude, values and their ideas of how we can do things better. No matter what position we hold at IKEA, everyone is  important for our continued growth.

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY IKEA worldwide has ambitious expansion plans. To support our growth, we recruit for many of our key positions people with small experience, but with great talent and passion for customers. We provide them with structured on the job development program to make them ready when the carrier opportunity appears.

JAK SE PŘIHLÁSIT Do you like CHALLENGING CARRIER OPPORTUNITY? Apply on-line and develop your talent together with IKEA! www.ikea.cz

38 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015

IKEA Česká republika, s.r.o. Skandinávská 15a 155 00 Praha 5 www.ikea.cz www.facebook.com/IKEAceska

tel.: 234 567 890 e-mail: ikea.info@ikea.com


Advokátní kancelář | Automobilový a strojírenský průmysl | Bankovnictví a investice | Energetika, plynárenství a petrochemický průmysl | Informační technologie |Obchod Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství, audit, daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Doprava a logistika

Mateřská společnost Ahold sídlí v Nizozemsku, ale působí na dvou kontinentech – Americe a Evropě. Na českém trhu jsme více než 20 let, kde provozujeme obchodní řetězec Albert. Díky akvizici se společností SPAR ČOS jsme se stali jedním z lídrů tuzemského maloobchodního trhu. V současné době provozujeme více než 330 prodejen a s více než 17.000 zaměstnanci patříme k největším zaměstnavatelům v zemi. Sídlíme v Praze a distribuční centra máme v Olomouci a Klecanech.

2. místo Kateřina Ullmannová Manažer lidských zdrojů pro centrálu společnosti

NABÍZÍME PRO STUDENTY Programem pro talentované studenty je letní stáž Summer Internship, kdy studenti pod vedením zkušeného manažera pracují na aktuálních projektech na centrále či v distribučním centru. Studenti se také mohou hlásit do programu Part-time. Ten probíhá v různých odděleních napříč centrálou a je ideálním způsobem k zahájení profesní kariéry ve velké mezinárodní společnosti.

V souladu se strategií klademe důraz na garanci kvality, čerstvost potravin a spolupráci s regionálními dodavateli. V roce 2014 jsme již podruhé získali Národní cenu kvality. Lidé nás znají díky unikátním marketingovým kampaním. Oblíbený magazín Albert plný zajímavých tipů a receptů vydáváme zdarma v téměř milionovém nákladu. Se zákazníky aktivně komunikujeme na Facebooku a Twitteru. Svých zaměstnanců si velmi vážíme. V zázemí silné mezinárodní společnosti jim umožňujeme vzdělávání a rozvoj prostřednictvím individuálních školení a rozvojových plánů. Zaměstnance podporujeme v budování kariéry pomocí propracovaného systému ročního hodnocení. Zajímáme se o jejich názory, proto každý rok pořádáme celofiremní průzkum spokojenosti. Díky němu získáváme velmi cennou zpětnou vazbu. Široká nabídka poskytovaných firemních benefitů je k dispozici na www.albert.cz. O dění ve společnosti pravidelně informujeme prostřednictvím intranetu, čtrnáctideníku Albertoviny a časopisu Úsměv. Naše tiskoviny sbírají ocenění v prestižních PR soutěžích. Jsme společensky odpovědná firma. Spolupracujeme s potravinovou bankou, třídíme odpady, šetříme energie a neustále rozšiřujeme portfolio produktů označených UTZ certifikátem. Na totéž dbáme u našich dodavatelů. Charitativní aktivity zastřešuje Nadační fond Albert, jehož nejúspěšnějším projektem je Zdravá 5 pro základní i mateřské školy.

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY Absolventům nabízíme pracovní příležitosti napříč celou společností. Na prodejnách se mohou stát zástupci nebo samotnými manažery. V centrále hledáme talentované kolegy do různých oddělení jako je marketing, nákup, finance, právo, lidské zdroje, IT, real estate, management logistiky a mnoho dalších.

katerina.ullmannova@ahold.com

JAK SE PŘIHLÁSIT Více informací o studentských programech a stážích, průběhu výběrového řízení, možnostech kariérního růstu a volných pozicích je k dispozici na webových stránkách www.albert.cz v sekci Kariéra.

40 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015

www.albert.cz www.facebook.com/albertceskarepublika


JSI ZAPÁLENÝ PRO VĚC? Stále hledáme nové nadšené kolegy.


Advokátní kancelář | Automobilový a strojírenský průmysl | Bankovnictví a investice | Energetika, plynárenství a petrochemický průmysl | Informační technologie | ObchodPojišťovnictví | Pojišťovnictví | Poradenství, audit, daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Doprava a logistika

Pojišťovnictví TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015

1.

Česká pojišťovna

2. Allianz 3. Kooperativa (Vienna Insurance Group) 4. ČSOB Pojišťovna 5. Všeobecná zdravotní pojišťovna

Práce v zahraničí – stáž nebo několik let Pokud si připravíte už na pohovor s personalistou odpověď na otázku, zda byste chtěli strávit část své budoucí kariéry v zahraničí, chybu určitě neuděláte. Pokud má firma možnost vyslat zaměstnance na pracovní cestu, tak se jej zpravidla vysílat snaží. Jeden důležitý důvod je, že firma chce, aby zaměstnanec získal nové zkušenosti (nebo někomu v zahraničí zkušenosti předal), nebo je výjezd do zahraničí považován jako nástroj k otestování si zaměstnance např. před povýšením do vyšší funkce.

Z dat z průzkumu je patrné, že zhruba 30 % respondentů má zájem se do zahraničí i odstěhovat, pokud dostane zajímavou pracovní nabídku. Naopak zhruba stejně veliká skupina lidí by měla zájem jen o několika měsíční praxi. Zcela nepochybně bude záležet na podmínkách finančních, ale často se stává, že nejsou až tak důležité finanční podmínky pro výjezd do zahraničí jako rodinné podmínky (např. pokud by musel zaměstnanec rodinu nechat v ČR a odjet na delší dobu do zahraničí).

Chtěl/a byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? 2012

2013

2014

2015

ano – v případě zajímavé nabídky jsem ochotný/á se i odstěhovat do zahraniční natrvalo

35,3

39,4

30,0

31,3

ano – jen několika měsíční praxe

27,6

25,8

28,4

27,3

ano – rok či dva

21,5

21,0

19,4

19,6

nemám zájem

13,8

12,4

15,7

15,0

ano – dva až tři roky

0,0

0,0

5,2

5,5

jiné

1,8

1,4

1,3

1,3

Naše doporučení Zjistěte si, zda firma, do které se hlásíte, funguje jen v rámci ČR, nebo EU nebo operuje po celém světě. Na pohovoru se pak personalistky ptejte, jaké procento času byste cestoval. Pokud zjistíte, že cestování je velmi časté, doporučujeme toto probrat s rodinou, popřípadě přítelkyní, neboť tím můžete riskovat dlouho budovaný vztah. 42 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015


Rada studentům na téma

?

Případové studie Zde se dozvíte Zda je běžné, že firmy používají při výběrovém řízení případové studie, proč se tato metoda používá a jak by se měli studenti připravit. Dále se dozvíte, zda si personalisté myslí, že studenti, kteří studovali v zahraničí, jsou na případové studie lépe připraveni, než ti, kteří v zahraničí nestudovali, a zda se dá na tyto studie nějak připravit.

Zdeněk Salcman, Česká pojišťovna

Lucie Vaňková, VZP ČR

David Janík, Kooperativa pojišťovna

Používáte během výběrového řízení nějaké případové studie?

problému), nevnímáme, že by studenti se zahraniční zkušeností dosahovali lepších výsledků než studenti bez nich.“

Zdeněk Salcman, manažer týmu náboru a rozvoje, Česká pojišťovna: „ Pouze u pozic, kde použití případových studií dává smysl.“ David Janík, firemní psycholog a kouč, Kooperativa pojišťovna: „Případové studie zařazujeme do některých výběrových řízení samostatně (většinou ve druhém kole po osobním pohovoru), většinou však jako součást Assessment centra.“

Lucie Vaňková: „Každá zkušenost člověku pomůže v lepší orientaci i v řešení různých situací. Zahraniční zkušenost může být pro studenty devizou z pohledu získání většího nadhledu a samostatnosti, což se projevuje především při obhajování/prezentaci případových studií. Ale není to vždy pravidlem.“

Lucie Vaňková, personalistka, VZP ČR: „Případové studie jsou ve VZP součástí většiny výběrových řízení na pozice manažerů a specialistů.“

Kdybyste byl/a nyní student/ka, co byste dělal/a Vy, jak byste se připravil/a na případovou studii?

Proč se tato metoda používá? Zdeněk Salcman: „Používáme případové studie zejména pro zjišťování orientace kandidáta v určité problematice, jeho přístup k řešení problémů a přemýšlení nad nimi, analytické myšlení, kreativní myšlení, případně i prezentační dovednosti.“ David Janík: „Případové studie nám dávají informace především o znalostech a zkušenostech kandidáta, o tom, co o daném oboru, problematice nebo tématu ví a jak by danou situaci řešil.“ Myslíte, že studenti, kteří již studovali v zahraničí, jsou na řešení případových studií lépe připraveni než studenti, kteří nikdy v zahraničí nestudovali? Zdeněk Salcman: „Tím, že u kandidátů sledujeme spíše jejich dovednosti a osobnostní nastavení (logické myšlení, řešení

3.

Zdeněk Salcman: „Zaměřil bych se na danou oblast/pozici, doptal bych se při pohovoru na podrobnosti – rozsah, očekávání, zaměření, čas na zpracování. Také bych si rozložil čas – je vždy poznat, pokud je důležitá část případové studie dělaná na poslední chvíli.“ Lucie Vaňková: „Snažila bych se získat co nejvíce informací z dané oblasti a rovněž bych požádala známé (zkušenější) o zpětnou vazbu na zpracovanou PS. V neposlední řadě bych se zaměřila na formu prezentace. Písemné zpracování by bylo komplexnější, doplněné například o grafy nebo jinou vizualizaci a případná osobní prezentace studie před komisí by měla být postavena více na dialogu.“ David Janík: „Kdybych byl znovu studentem, tak bych se snažil ve škole využívat co nejvíce příležitostí k účasti na různých praktických seminářích, stážích, praxích, cvičeních apod.“

4.

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Pobřežní 665/21 186 00 Praha 8 Tel.: +420 956 421 111 E-mail: info@koop.cz www.koop.cz

Masarykovo náměstí čp. 1458 532 18 Pardubice-Zelené Předměstí E-mail: info@csobpoj.cz

TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015 | 43


Advokátní kancelář | Automobilový a strojírenský průmysl | Bankovnictví a investice | Energetika, plynárenství a petrochemický průmysl | Informační technologie | ObchodPojišťovnictví | Pojišťovnictví | Poradenství, audit, daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Doprava a logistika

Česká pojišťovna je největší tuzemskou pojišťovnou s tržním podílem 23,9 % (k 31. 12. 2014). Spravuje na 8 milionů pojistných smluv. Kromě individuálního pojištění nabízí pojistná řešení pro malé, střední a velké firmy v oblasti podnikatelských, průmyslových, technických a zemědělských rizik.

Pojišťovna českého studentstva 1. místo Petr Bielik Head of HR

NABÍZÍME PRO STUDENTY Pro studenty nabízíme například možnost získání stáže. Stáže jsou unikátní tím, že jsou šité na míru požadavkům studentů – studenti jsou umisťovaní v rámci celé společnosti dle svých oblastí zájmu. Jedná se o stáže na jeden měsíc s možností prodloužení na částečný úvazek a je určena pro studenty všech ročníků.

Je součástí skupiny Generali, jednoho z největších poskytovatelů pojištění v Evropě a největší evropské životní pojišťovny s předepsaným pojistným ve výši 70 miliard EUR (v roce 2014). Se 78 tisíci zaměstnanci po celém světě a se 65 miliony klientů ve více než 60 zemích zaujímá skupina Generali vedoucí postavení na trzích západní Evropy. Stále významnější pozici získává v Asii a v regionu střední a východní Evropy. Česká pojišťovna je univerzální pojišťovnou s dlouholetou tradicí v životním i neživotním pojištění pro občany i firmy. Je oceňována nejen klienty, ale také odborníky v prestižních soutěžích. Jsme dlouhodobě nejúspěšnější pojišťovnou v prestižní soutěži Fincentrum Banka roku. I letos jsme bodovali a počtvrté za sebou zvítězili v hlavní kategorii Pojišťovna roku. Zároveň letos Česká pojišťovna ovládla se svým pojištěním Můj život kategorii Životní pojištění a v kategorii Autopojištění získala s povinným ručením ve variantě Premium bronzovou medaili. Rok 2014 přinesl České pojišťovně i další důležitá vítězství, a to v prestižní soutěži Hospodářských novin Nejlepší pojišťovna. Získali jsme nejen titul Nejlepší neživotní pojišťovna 2014, ale také Klientsky nejpřívětivější neživotní pojišťovna. Další získaná ocenění v roce 2014: 1. místo v soutěži IT projekt roku 2013 – aplikace Pojišťovna 2. místo v soutěži WEBTOP100 – webové stránky ČP v kategorii pojišťovny

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY Absolventům VŠ nabízíme uplatnění teoretických znalostí v praxi napříč celou společností. Juniorní pozice k tomu určené umožňují dále se vzdělávat a získávat know-how našich expertů. Příležitost pro nahlédnutí pod pokličku pojišťovnictví pro absolventy všech oborů umožňuje například i naše Pojišťovácká akademie a další aktivity.

3. místo v soutěži WEBTOP100 – kategorie emailingová kampaň Tyto a další úspěchy řadí Českou pojišťovnu mezi nejlepší finanční instituce na českém trhu.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete obracet pomocí e-mailu na adresu recruitment@ceskapojistovna.cz.

JAK SE PŘIHLÁSIT Zájemci o stáž se mohou přihlásit v průběhu celého roku zasláním životopisu na e-mail recruitment@ceskapojistovna.cz. Výběrové řízení je formou Assessment Centre. Všechny juniorní pozice jsou inzerovány na karierních stránkách České pojišťovny s příslušným označením a výběrový proces se liší dle jednotlivých pozic.

44 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015

www.jobs-ceskapojistovna.cz www.facebook.com/ceskapojistovna www.linkedin.com/company/ceska-pojistovna


HLEDÁME CHYTRÉ HLAVY

STAŇTE SE ČLENEM NAŠEHO TÝMU! Myslíte si, že v pojišťovně pracují jen samí „pojišťováci“? Omyl! U nás najdete spoustu atraktivních oborů: Finance, Analýzy, Pojistná matematika Produktový management a Risk management Likvidace, Kontaktní centrum, Správa smluv Marketing, PR, Komunikace IT – vývoj i správa a mnoho dalších…

www.jobs-ceskapojistovna.cz


Advokátní kancelář | Automobilový a strojírenský průmysl | Bankovnictví a investice | Energetika, plynárenství a petrochemický průmysl | Informační technologie | ObchodPojišťovnictví | Pojišťovnictví | Poradenství, audit, daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Doprava a logistika

Nastartujte svoji úspěšnou kariéru s Allianz! Proč? Jsme silným, stabilním a vyhledávaným zaměstnavatelem. Jsme největší pojišťovnou na světě již 125 let, naše značka patří mezi globálně 55 nehodnotnějších. Ve více než 70 zemích se našich 144 tisíc zaměstnanců stará o 83 milionů klientů. Určujeme trendy pojistného trhu v nabídce moderních produktů, kvalitě servisu a vztahů s klientem. Staňte se součástí týmu, který dělá velké věci! Úspěch naší společnosti je v rukou našich lidí. Chceme spolupracovat s těmi, kteří mají zájem aktivně se podílet na svém vlastním růstu i dalším rozvoji světoznámé značky.

2. místo Nelly Talášková Head of HR

Stavíme na profesionalitě a vysoké kvalitě talentovaných lidí. Díky našim lidem roste atraktivita značky Allianz. Naše firemní kultura je založena na výkonu, osobní odpovědnosti, vzájemné týmové spolupráci, důvěře a radosti z toho, co děláme. Paříž, New York, Kuala Lumpur, Mnichov…i tam můžete mít svůj pracovní stůl v barvách Allianz. Zamlouvá se Vám naše nabídka? V tom případě neváhejte ani minutu a dejte nám o sobě vědět!

NABÍZÍME PRO STUDENTY Začínají v Allianz obvykle jako brigádníci a velká část z nich přechází do trvalého pracovního poměru. To je i příběh Moniky, která ve 4. ročníku VŠ nastoupila na brigádu do úseku pojistné matematiky. V Allianz zůstala a v roce 2006 se stala specialistkou poj. matematiky. Během tří let povýšila na senior pojistného matematika. Dodnes pracuje jako manažerka pricingu životního pojištění.

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY Za poslední dva roky našlo uplatnění v barvách Allianz 56 čerstvých absolventů nejrůznějších vysokých škol. Před šesti lety to byl i Petr. Začínal jako likvidátor pojistných událostí, ale protože jej to „táhlo“ k výpočetní technice, propojil svoji původní profesi s IT a stal se analytikem řízení změn. Nyní je vedoucím týmu vývoje software v IT.

JAK SE PŘIHLÁSIT Z brigádníka zaměstnancem, nebo ze studenta manažerem?

Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici 656/8 186 00 Praha 8-Karlín www.allianz.jobs.cz

Nic není nemožné – můžete jím být třeba Vy! www.allianz.jobs.cz www.linkedin.com/company/allianz www.youtube.com/user/allianz 46 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015

job@allianz.cz


Staňte se součástí týmu, který dělá velké věci. Uhodnete, co vše jsme pojistili?

Pojistili jsme již například: Největší budovu světa Petronas Towers v Kuala Lumpur v Malajsii, leteckou společnost Lufthansa, 80 % všech amerických lmů – třeba i „bondovky“, největší závěsný most Tsing Ma Bridge v Hongkongu či rychlovlaky Eurostar.

www.allianz.jobs.cz S vámi od A do Z


Advokátní kancelář | Automobilový a strojírenský průmysl | Bankovnictví a investice | Energetika, plynárenství a petrochemický průmysl | Informační technologie | ObchodPojišťovnictví | Pojišťovnictví | Poradenství, audit, daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Doprava a logistika

VZP ČR je na českém trhu již od roku 1992 a je tak nejstarší zdravotní pojišťovnou v České republice. I po 23 letech od svého vzniku je největší tuzemskou pojišťovnou, která pečuje o téměř 6 milionů klientů. Těm nabízí své služby na 189 pobočkách, prostřednictvím svého Call centra nebo nově zřízeného profilu na Facebooku. Velkým benefitem pro pojištěnce VZP je také největší síť zdravotnických zařízení, nemocnic a lékařů, čímž VZP každému svému klientovi zaručuje dostupnost zdravotní péče kdekoli v zemi.

5. místo Ing. Zdeněk Šimek, Ph.D, MSc., MBA Personální náměstek ředitele VZP ČR

NABÍZÍME PRO STUDENTY Studentům VZP nabízí v Trainee programu stáže v délce od 1 do 3 měsíců, pro handicapované studenty od 6 do 19 měsíců. Spolupráce je realizována prostřednictvím DPČ nebo DPP. Absolventi programu mají výhledově možnost pokračovat i v pracovním poměru například jako náhrada za mateřskou. S těmi, kteří na uvolnění pozice čekají, VZP spolupracuje prostřednictvím www.praxevzp.cz.

VZP také spolupracuje s podnikateli, velkými společnosti nebo státními institucemi. Veškeré své služby zajišťuje díky 3 600 zaměstnancům, mezi nimiž jsou i studenti, čerství absolventi nebo handicapovaní. VZP má zájem na rozvoji svých zaměstnanců, a proto všem nabízí širokou škálu benefitů zejména ve formě různých školicích a vzdělávacích programů. Vedle toho mají zaměstnanci nárok na příspěvky na stravování, pět dnů dovolené navíc nebo sociální a zdravotní volno. I proto byla VZP několika studiemi prohlášena za jednoho z nejlepších zaměstnavatelů v oblasti poskytování benefitů. VZP si je také vědoma obtížné situace studentů, absolventů a handicapovaných na trhu práce. Proto v roce 2013 spustila speciální projekt Trainee, který má pomoci s úspěšným startem do pracovního života. Pro samotnou VZP je to příležitost najít talentované a vysoce motivované budoucí zaměstnance pro velmi specifickou práci pojišťovny. Pokud máte chuť učit se novým věcem, máte elán pracovat, jste týmoví a odpovědní, přidejte se k VZP a poznejte práci u významného a stabilního zaměstnavatele.

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY Zaměstnavatelé čím dál více preferují zkušené uchazeče. Kde tedy získat požadovanou praxi? Program Trainee je zaměřen právě i na absolventy, kterým tak VZP oproti jiným společnostem nabízí zapracování na konkrétní pozici místo kratších stáží po různých útvarech s různou problematikou. Při pozitivní zkušenosti pak VZP těmto absolventům nabízí i možnost dlouhodobé spolupráce.

JAK SE PŘIHLÁSIT Podrobné informace jak se přihlásit do Trainee programu naleznete na www.zdravakariera.cz. Platí však, že je třeba zaslat své CV a motivační dopis do regionu, ve kterém chcete pracovat. Výběr kandidátů do Trainee programu probíhá vždy formou assessment centra nebo pomocí behaviorálních pohovorů, na které budete v případě zájmu pojišťovny pozváni.

48 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015

Máte-li zájem o práci ve VZP, můžete svá CV a motivační dopisy zasílat na e-mailovou adresu ve formátu nazevkraje.prace@vzp.cz (například stredoceskykraj.prace@vzp.cz). Výjimku tvoří pouze praha.prace@vzp.cz a vysocina.prace@vzp.cz. Případně se můžete rovnou obrátit na paní Lucii Vaňkovou – lucie.vankova@vzp.cz. www.zdravakariera.cz www.facebook.com/vzpcr


CHCETE ZÍSKAT PRAXI? POTŘEBUJETE STÁŽ PŘI ŠKOLE? Zapojte se do trainee programu a získejte praxi ve velké organizaci reference od významného zaměstnavatele možnost zaměstnání ve všech regionech v ČR spolupráci se zkušenými odborníky. www.zdravakariera.cz

VZP je se 6 miliony klientů největší zdravotní pojišťovnou v České republice, existuje od roku 1992 a dlouhodobě patří k základním pilířům systému zdravotnictví v ČR. www.vzp.cz


audit, Advokátní kancelář | Automobilový a strojírenský průmysl | Bankovnictví a investice | Energetika, plynárenství a petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | PojišťovnictvíPoradenství, | Poradenství, audit, danědaně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Doprava a logistika

PORADENSTVÍ, AUDIT, DANĚ TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015

1.

McKinsey & Company

2. Deloitte 3. PwC ČR 4. The Boston Consulting Group (BCG) 5. EY

Jsou studenti ochotni přestěhovat se do jiného města v České republice za zajímavou pracovní nabídkou? Na pohovoru můžete dostat spoustu různých otázek. Na vedlejší straně se můžete dočíst tipy, jak se na pohovor co nejlépe připravit. Jedna z důležitých otázek na pohovoru může zaznít ohledně ochoty přestěhovat se za zajímavou pracovní nabídkou. Protože se pro ročník 2014 změnily možnosti odpovědí, podívejme se pouze na ročník 2014 a 2015. V obou letech

respondenti říkají, že jsou ochotni se přestěhovat za zajímavou pracovní nabídkou. Snižuje se poměr těch, kteří nevědí, nebo spíše stěhování zamítají. Do této skupiny patří ti studenti, kteří buď žijí ve větších městech, kde dané firmy mají sídlo, nebo skupina těch studentů, kteří si při vysoké škole založili svůj vlastní business a stěhování nikam neplánují (tuto kategorii tvoří studenti IT, kteří mohou pracovat z domova).

Jste ochotni přestěhovat se do jiného města v České republice za zajímavou pracovní nabídkou? (v %)

Ano

2012

2013

44,7

44,4

Ne

11,0

10,9

Možná

40,6

40,6

Nevím

3,7

4,1

2014

2015

Určitě ano

23,7

27,4

Spíše ano

37,2

37,4

Nevím

16,3

14,4

Spíše ne

20,3

17,0

Určitě ne

2,5

3,8

Poznámka: pro rok 2014 došlo ke změně možností odpovědi

Naše doporučení Ještě před pohovorem si zjistěte, kde je případné místo výkonu práce a ujasněte si, zda vůbec nebo za jakých podmínek se chcete stěhovat. Pokud se stěhovat nechcete, raději se z pohovoru omluvte a neplýtvejte tak čas personalistů. 50 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015


Rada studentům na téma

?

Jak udělat dobrý dojem na pohovoru? Zde se dozvíte Tipy, jak udělat dobrý dojem na pohovoru, čemu se vyvarovat, jak přijít na pohovor připraven, co si s sebou přinést a jaké otázky mohou zaznít.

Tereza Houštecká, Deloitte Na pohovor jste byli pozváni proto, aby vás personalista více poznal a zjistil o vás co nejvíce informací. Proto je více než žádoucí, abyste s ní/ním komunikovali a odpovídali více než dvěma slovy. Je nutné odpovídat na otázku, na kterou se vás ptá, držet se tématu a v rámci možností mluvit spisovně (a je jedno, jestli je pohovor v češtině nebo v angličtině). Verbální komunikace je důležitá, ta neverbální však mnohdy hraje roli ještě větší. Podání ruky, úsměv na tváři, oční kontakt, ale také oblečení, které na pohovor zvolíte, mluví ve váš prospěch či neprospěch, říká Tereza Houštecká, HR Coordinator, Deloitte.

Daniela Čapková, PwC ČR Daniela Čapková, senior specialistka v HR oddělení PwC ČR k tomu dodává: Zaměstnavatel určitě ocení, pokud si kandidát zjistí informace o společnosti a připraví si konkrétní otázky vztahující se k pozici. Uchazeč by se měl určitě vyvarovat lžím a stylizace do profilu, o kterém si myslí, že zaměstnavatele zaujme. Nejlepší je zůstat sám sebou a zaměřit se na konkrétní fakta a ne na obecná „klišé“.

Andrea Svobodová, EY A jaké typy otázek můžete očekávat, prozrazuje Andrea Svobodová, Senior Recruitment Specialist, EY, která říká, že můžete očekávat otázky související: • se vzděláním – jakou školu a proč se student rozhodl studovat a zda v rámci svých studií absolvoval nějaký zahraniční pobyt; • s  praxí – má-li student již nějaké pracovní zkušenosti. Pokud ano, týkají se otázky především náplně práce na dané pozici; • s  představami studenta o budoucí práci – jaká kritéria by měla pracovní pozice splňovat, aby pro něj byla dlouhodobě zajímavá; • s jeho motivací; • s jeho sebehodnocením; • s jeho znalostmi a dovednostmi.

4.

5.

The Boston Consulting Group, s.r.o.

EY Česká republika

Václavské náměstí 19 110 00 Praha 1 Tel.: +420 227 060 111 E-mail: BCG.Prague@bcg.com www.bcg.cz

Na Florenci 2116/15 110 00 Praha 1-Nové Město Tel.: +420 225 335 111 Fax: +420 225 335 222 E-mail: ey@cz.ey.com www.ey.cz

TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015 | 51


audit, Advokátní kancelář | Automobilový a strojírenský průmysl | Bankovnictví a investice | Energetika, plynárenství a petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | PojišťovnictvíPoradenství, | Poradenství, audit, danědaně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Doprava a logistika

McKinsey & Company je globální firma se 107 kancelářemi v 61 zemích. Svým klientům – manažerům nejvýznamnějších organizací z řady odvětví, např. bankovnictví, maloobchod, doprava, spotřební zboží, výroba, energetika, e-business nebo telekomunikace – pomáháme dosahovat výrazného a trvalého zlepšení. K tomu disponujeme špičkovou expertizou, neustále rozšiřovanou o výsledky vlastního výzkumu. Výsledky naší práce jsou jasně viditelné zejména v rychle se měnících ekonomikách střední a východní Evropy, kde naše doporučení pro jednoho klienta mají velmi často velký vliv na vývoj celé ekonomiky.

1. místo Martin Nepraš Location Manager

NABÍZÍME PRO STUDENTY Pro studenty všech oborů nabízíme stáže. Ty jsou ideální možností, jak si vyzkoušet, zda by se jim management consulting zamlouval. Nic neriskují, hodně se naučí, a pokud se spolupráce oběma stranám zamlouvá, dostane stážista nabídku na plný úvazek po skončení studia. Pro ty, kdo nemají volné 2 měsíce, pořádáme prezentace, večeře s konzultanty a praktické workshopy.

Abychom ve svém poslání byli úspěšní, vybíráme si za kolegy uchazeče, kteří svého studia nebo případné předchozí praxe využili k tomu, aby co nejvíce rozvinuli všechny své dovednosti. U kandidátů zkoumáme především schopnost řešit problémy, motivaci a vůdčí schopnosti. Uplatnění u nás nacházejí absolventi nejen ekonomických nebo technických oborů, ale i právníci, chemici nebo historici. Jedinou podmínkou je výborné analytické myšlení a vyvinutý smysl pro potřeby klienta. Zejména studenti technických oborů se někdy rozhodnou hned na začátku kariéry specializovat na práci s technologiemi. V pražské kanceláři McKinsey mají tuto možnost v rámci tzv. Business Technology Office. V BTO pomáháme s rozvojem nových odvětví, ale také vychováváme novou generaci IT manažerů, kteří rozumí byznysu, a tradičních manažerů, kteří rozumějí IT. BTO je ideálním místem pro uchazeče, kteří chtějí využívat a prohlubovat své znalosti IT a současně svou expertizu rozšířit o byznysové a strategické přemýšlení. Pokud vás naše krátká prezentace zaujala, rádi se s vámi setkáme osobně na některé z našich akcí organizovaných pro studenty nebo se budeme těšit přímo na vaši přihlášku.

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY Absolventi u nás najdou různorodou práci s inspirativními kolegy v mezinárodním prostředí bez nutnosti stěhovat se z České republiky, možnost rychlého kariérního růstu a studia MBA na prestižní škole (např. Harvard, Columbia, INSEAD). V neposlední řadě zaměstnancům nabízíme nadstandardní ohodnocení a řadu velmi zajímavých benefitů.

JAK SE PŘIHLÁSIT Kandidáti se na stáže nebo pracovní pozice mohou hlásit kdykoli během celého roku. Všechny informace naleznou na webu www.mckinsey.cz. Tam také mohou podat online přihlášku. Kandidáti procházejí několika koly, od screeningu přihlášky přes test až po finální pohovory. Studenti posledního ročníku nemusí čekat, až dostudují, i když samozřejmě pracovat začnou až po ukončení studia.

52 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015

McKinsey & Company Na Rybníčku 5 120 00 Prague 2 Czech Republic

Voice: +420 221 414 111 Fax: +420 221 414 100 pr_recruit@mckinsey.com

www.mckinsey.cz www.facebook.com/reallifeatmckinsey www.linkedin.com/company/mckinsey-&-company

www.youtube.com/user/mckinsey


Quite unlike the rest Pushing limits, not paper. Solving the toughest problems imaginable. With impact. Helping you grow. Fast.

Don´t just come to work. Come to change.

www.mckinsey.cz


audit, Advokátní kancelář | Automobilový a strojírenský průmysl | Bankovnictví a investice | Energetika, plynárenství a petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | PojišťovnictvíPoradenství, | Poradenství, audit, danědaně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Doprava a logistika

Společnost Deloitte poskytuje prvotřídní služby v oblastech auditu, daňového, právního a finančního poradenství a strategického podnikového managementu řadě velkých společností, rychle se rozvíjejících firem a veřejných institucí. V České republice zaměstnává společnost Deloitte více než 850 místních i zahraničních odborníků, které řídí 28 partnerů. Má kanceláře v Praze, Brně, Ostravě a Plzni. Historie společnosti Deloitte

2. místo Josef Kotrba Vedoucí partner Deloitte Česká republika

NABÍZÍME PRO STUDENTY • stáže, práci na zkrácený úvazek • komplexní a průběžné vzdělávání • kariérní růst • motivační ohodnocení • přátelské prostředí

Naše společnost je ve světě známa především pod názvem Deloitte. Za oficiální název firmy Deloitte Touche Tohmatsu vděčíme jejím třem zakladatelům. Jedním z nich byl otec účetnictví, Angličan William W. Deloitte, který si svou první kancelář otevřel v roce 1845 a stal se vůbec prvním nezávislým auditorem v historii. V roce 1883 odstartoval svou kariéru Skot George Touche, který začal poskytovat spolehlivé informace o finanční situaci obchodních společností. V roce 1900 založil v New Yorku společně s Johnem Nivenem firmu Touche Niven, která později rozšířila svou působnost na celé Spojené státy, Kanadu a Francii. O vznik japonské firmy Tohmatsu se zasloužil admirál Nobuzo Tohmatsu. V roce 1968 se společnost Tohmatsu vyhoupla na špičku ve svém oboru a k jejím klientům se řadily nejvýznamnější japonské nadnárodní firmy, jako např. Mitsubishi nebo Nissan. Jednotlivé společnosti prošly různými přeměnami, až se v roce 1989 firma Deloitte Haskins & Sells sloučila s firmou Touche Ross and Tohmatsu & Co. Nově vzniklá společnost se pak stala předním světovým poskytovatelem účetních, auditorských, poradenských, daňových a právních služeb.

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY • komplexní a průběžné vzdělávání • kariérní růst • motivační ohodnocení • přátelské prostředí • mezinárodní stáže

JAK SE PŘIHLÁSIT • Zaslat strukturovaný životopis.

Deloitte Nile House Karolinská 654/2 186 00 Praha 8-Karlín

Tel.: +420 246 042 500 Fax: +420 246 042 555 recruitmentCZ@deloittece.com

www.deloitte.cz

• Testy z analyticko-logických schopností a anglického jazyka. • Pohovor se zástupci HR.

www.facebook.com/deloitte.cz

• Účast v assessment centru nebo případová studie za přítomnosti manažerů.

www.linkedin.com/company/deloitte-czech-republic

• Pohovor s jedním z partnerů příslušného oddělení.

54 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015

www.youtube.com/user/DeloitteCZ


Dělámevěcijinak Hledáme nové kolegy! Výběrová řízení jsou v plném proudu! Více informací na www.deloittekariera.cz

Audit a řízení rizik • Daně a právo • Poradenské služby • Finanční poradenství © 2015 Deloitte Česká republika


audit, Advokátní kancelář | Automobilový a strojírenský průmysl | Bankovnictví a investice | Energetika, plynárenství a petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | PojišťovnictvíPoradenství, | Poradenství, audit, danědaně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Doprava a logistika

Řešíme hlavolamy byznysu. PwC poskytuje auditorské, daňové a poradenské služby veřejným i soukromým organizacím v různých průmyslových odvětvích. Spojení znalostí, zkušeností a nápadů více než 195 000 pracovníků ve 157 zemích nám umožňuje získávat důvěru veřejnosti a zvyšovat hodnotu podnikání pro naše klienty. • Zaměřujeme se na to, co je pro klienty důležité

Poradce českého studentstva

• Spolupracujeme a sdílíme informace a zkušenosti • Vytváříme a rozvíjíme dlouhodobé vztahy • Snažíme se vžít do situace našich klientů

3. místo Jiří Moser Řídící partner PwC Česká republika

Více než dvě desítky let působení PwC na českém trhu neznamenají jen každodenní snahu 700 profesionálů v Praze, Brně a Ostravě nalézt nejlepší řešení pro naše klienty. Představují především závazek v podobě pevných vztahů s našimi klienty a důvěry, že pro ně budeme spolehlivým partnerem. Ať už jste na začátku své kariéry, nebo jste zkušený odborník, máme vám co nabídnout. Odhalte kariérní možnosti, které vám PwC poskytuje. Zažijte tu nejlepší příležitost učit se, růst a vyniknout!

NABÍZÍME PRO STUDENTY Odborná stáž v PwC – tvůj první krok do světa byznysu! Studentům nabízíme možnost získat relevantní placenou praxi už během studia ve všech našich odděleních – audit, daně, poradenství. Jako stážista: • uplatníš své vědomosti v praxi, doplníš znalosti o zkušenosti • děláš odbornou práci a jsi plnohodnotným členem týmu • pracuješ na částečný úvazek a tak hravě zvládáš i studium

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY Začni svou kariéru u nejžádanější poradenské společnosti! Absolventům nabízíme možnost nastartovat kariéru u prestižní a stabilní společnosti – bez ohledu na tvůj oboru studia! Jako čerstvý absolvent: • projdeš důkladným úvodním zaškolením • ihned se zapojíš do klientských projektů • začneš studovat odborné kvalifikace (ACCA aj.)

JAK SE PŘIHLÁSIT Veškeré aktuálně otevřené pozice najdeš na www.JeToNaTobe.com nebo našem Facebooku. 1) Vyber si pozici a přihlaš se na ni. 2) Vytvoř si svůj profil, přilož CV. 3) Vyplň 2 online testy – logický a numerický.

Daniela Čapková Graduate Recruitment Specialist daniela.capkova@cz.pwc.com www.JeToNaTobe.com www.facebook.com/pwccr www.linkedin.com/groups?gid=4729171

4) Čekej na pozvání na assessment centrum :-). www.youtube.com/user/pwcceskarepublika 56 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015


Víš, že si to v PwC poskládáš, jak chceš? „Práce v poradenství je skvělá. Momentálně mám projekty v 5 zemích, takže se tu opravdu nenudím. Nejlepší ale je, že mám mezi projekty čas zajet si zasurfovat.“ Jan, ředitel, oddělení Poradenství

„Účastnila jsem se PwC daňové soutěže, přišla na výherní workshop a vlastně už neodešla. Nyní jsem na stáži v daňovém oddělení a získávám jedinečnou zkušenost při studiu.“

Tereza, stážistka, oddělení Daní a právních služeb

„Za předpokladu, že respektuji důležité termíny, si mohu práci flexibilně naplánovat a přizpůsobit ji tak mým volnočasovým aktivitám.“

Jitka, manažerka, oddělení Auditu

“V PwC jsem dostal příležitost ponořit se do toho, co mně opravdu baví, a učit se od chytrých a zkušených lidí.”

Jakub, stážista, oddělení Poradenství

www.JeToNaTobe.com © 2015 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. V tomto dokumentu, název „PwC“ označuje společnost PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., která je členem sítě společností PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem.


průmysl Advokátní kancelář | Automobilový a strojírenský průmysl | Bankovnictví a investice | Energetika, plynárenství a petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství, audit, daněSpotřebitelský | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Doprava a logistika

Spotřebitelský průmysl TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015

1.

Kofola

2. Plzeňský Prazdroj 3. Coca-Cola HBC 4. L‘Oreal 5. Heineken

Studijní výsledky – co když se na ně někdo zeptá? Můžeme vás uklidnit, na studijní výsledky se skoro nikdo neptá. Firmám jde o to, co umíte, jaké jste dokázali během školy nasbírat praktické zkušenosti, nikoliv o to, zda jste byl jedničkářem nebo jste sotva dokončil vysokou školu. Je totiž spousta úspěšných lidí, co právě „sotva dokončili“ vysokou školu, ale důvod horšího hodnocení u zkoušek nebylo to, že by se špatně učili, ale to, že na učení měli

během školy méně času právě proto, že se snažili získat cennou praxi. Asi to znáte z vlastní zkušenosti: firmy si radši vyberou trojkaře se „selským“ rozumem než jedničkáře, který se vše dokázal naučit nazpaměť, ale nic z toho nedokáže v praktickém životě použít.

Jak byste zhodnotil(a) svoje dosavadní studijní výsledky? (v %) 2012

2013

2014

2015

Vysoce nadprůměrné (svými výsledky patřím mezi nejlepších 20% studentů)

11,0

11,7

10,4

10,1

Nadprůměrné (svými výsledky patřím mezi nejlepších 40% studentů)

29,9

29,7

29,5

29,8

Průměrné

53,3

52,9

53,6

54,3

Spíše podprůměrné svými výsledky patřím mezi spodních 40% studentů)

5,0

4,7

5,4

4,7

Slabé (svými výsledky patřím mezi spodních 20% studentů)

0,8

1,0

1,1

1,1

Naše doporučení I přes všechny zmíněné informace o tom, že se na studijní výsledky nikdo neptá (tedy kromě toho, že většina firem chce vidět doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání, kde studijní výsledky jsou napsané), doporučujeme mít studijní výsledky „rozumné“. Často se totiž stává, že firmy úzce spolupracují s nějakým profesorem, který vás učí, a pokud máte nejhorší výsledky v ročníku, těžko vás doporučí nějaké firmě na stáž. A firmy se ptají profesorů poměrně často! 58 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015


Rada studentům na téma

?

Záludné otázky při pohovorech Zde se dozvíte Zda kladou personalisté během pohovorů nějaké záludné otázky a pokud ano, můžete uvést příklad? Pokud ne, jak si ověřujete například deklarované studijní výsledky u kandidátů? Na co by se personalista neměl ptát?

Milada Skalická, HR manažerka, Kofola ČeskoSlovensko Záludné otázky? Nejen za sebe, ale i za kolegyně z HR týmu říkám NE, jen žádné záludnosti. Rozhovor s uchazečem je profesionální záležitost, žádná hra na slepou bábu. Tak, jak nám ukládá legislativa, samozřejmě neklademe otázky, které nesouvisí s výkonem práce. Zároveň jsme lidsky etičtí - tzn. neptáme se zásadně na to, co by mohlo být pro uchazeče stresující, ponižující, nepříjemné nebo příliš osobní. Je potřeba si utříbit, proč mě právě tato společnost zajímá, zda mě nabízená práce bude bavit, co se tam naučím a co naopak firmě mohu dát já? Pokud bude má práce zároveň koníčkem, budu-li ji dělat srdcem, bude cesta k úspěchu minimálně o polovinu snazší.

Jana Gregorová, Senior Talent Acquisition Specialist, Plzeňský Prazdroj, a.s. Obecně nejsem zastáncem záludných otázek při pohovorech, ale ráda pokládám takový typ dotazů, při jejichž zodpovídání se musí kandidát zamyslet nad odpovědí. Není pro mě důležitá ani tak správnost odpovědí (na některé otázky ani jednoznačně správná odpověď neexistuje nebo ji kandidát nemůže znát), ale ráda slyším, jakým způsobem kandidát přemýšlí, jak o dané problematice uvažuje nebo jak se v této relativně stresové situaci zachová. Ráda se ptám například na představu o našem byznysu, na výhody a rizika našeho podnikání nebo vztah ke konkurenci. Bohužel se v praxi často setkávám s tím, že studenti nebo absolventi nemají jasnější představu o budoucím směřování, což na pohovoru nepůsobí nikdy dobře. Žádný personalista asi neočekává, že mladí lidé budou v době studia jasně nasměřováni k jedné jediné profesi, ale představu o oboru by měl mít každý, kdo se vypraví na jakýkoli pohovor. Studentům bych také poradila, aby byli připraveni odpovídat na otázky co nejkonkrétněji – umět popsat školní projekt, na kterém v rámci studia participovali, strukturovaně popsat náplň práce v předchozím zaměstnání apod.

Milan Souček, Talent Acquisition Specialist, Coca-Cola HBC Česká republika Personalista by neměl nikdy klást otázky týkající se např. věku, rasy, zdravotního či rodinného stavu, náboženství nebo sex. orientace. Během výběrového řízení s absolventy se zaměřujeme při prvním kole výběrového řízení na 3 základní oblasti. První oblastí je představení nabízené pozice kandidátovi. Ve druhé oblasti se zaměřujeme na informace o kandidátovi spojené s jeho kvalifikačními předpoklady, praktické zkušenosti a kompetence nutné pro zvládnutí práce na pozici. V poslední oblasti pak personalista pokládá otázky týkající se očekávání kandidáta, jeho kariérních preferencí atd. Na studijní výsledky absolventů se při pohovoru personalista většinou neinformuje, očekává, že absolvent zmíní své studentské aktivity ve formě projektů či účastí na nich. Větší detail na kandidátův profil – znalosti a dovednosti je kladen při Assesment Centru, které je dalším kolem výběrového řízení.

1.

4.

5.

Kofola ČeskoSlovensko a.s.

L‘ORÉAL Česká republika s.r.o.

Heineken Česká republika, a.s.

Nad Porubkou 2278/31a 708 00 Ostrava – Poruba Tel.: +420 595 601 030 www.kofola.cz

Plzeňská 213/11 155 00 Praha 5 Tel.: +420 222 777 111 www.loreal.cz

U Pivovaru 1 270 53 Krušovice Tel.: +420 313 569 202 www.heinekenceskarepublika.cz

TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015 | 59


průmysl Advokátní kancelář | Automobilový a strojírenský průmysl | Bankovnictví a investice | Energetika, plynárenství a petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství, audit, daněSpotřebitelský | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Doprava a logistika

Plzeňský Prazdroj volbou vysokoškoláků Společnost Plzeňský Prazdroj zvítězila v loňském roce v průzkumu mezi českými vysokoškoláky o nejžádanějšího zaměstnavatele. Dlouhodobě patříme mezi nejúspěšnější zaměstnavatele ve spotřebitelském průmyslu. Tohoto ocenění si v Prazdroji považujeme; aktivně spolupracujeme s těmi nejtalentovanějšími z budoucích absolventů mnoha fakult, chceme aby zahájili kariéru tam, kde před 172 lety vzniklo plzeňské pivo, jež proslavilo českou zemi po celém světě. O nás

2. místo Paolo Lanzarotti Generální ředitel

NABÍZÍME PRO STUDENTY STÁŽE Plzeňský Prazdroj navazuje dlouhodobou spolupráci s nadanými studenty vybraných vysokých škol. Ti mají možnost absolvovat pracovní stáže. Nabízíme: • Dlouhodobou spolupráci s nadanými studenty vybraných VŠ • Šanci podílet se na realizaci náročných projektů • Příležitost prezentovat výsledky projektu nejvyššímu vedení firmy • Ty nejlepší vybíráme do Trainee programu

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY TRAINEE PROGRAM Vybraným stážistům garantujeme příležitost v Trainee programu a získání plnohodnotné pracovní smlouvy po ukončení studia podle jejich zaměření • „Bianco“ kontrakt – možnost odkladu nástupu o rok • Rotace v rámci firmy • Pozornost nejvyššího vedení firmy • U technického Trainee programu možnost stáže v zahraničí

Plzeňský Prazdroj založili a postavili společnými silami právováreční měšťané města Plzně v roce 1842. V tehdejším Měšťanském pivovaru Plzni byla uvařena první várka spodně kvašeného ležáku, který následně dobyl celý svět pod jménem Pilsner Urquell, a který dal název celému jednomu druhu piv – Pils. Plzeňský Prazdroj je významným výrobcem a exportérem českého piva, které vaří ve čtyřech pivovarech, v Plzeňském Prazdroji a Gambrinusu v Plzni, v Radegastu v Nošovicích a pivovaru Velké Popovice ve středních Čechách. Plzeňský Prazdroj vyváží pivo do více než padesáti zemí po celém světě. Sládkové Plzeňského Prazdroje vaří tradiční česká piva Pilsner Urquell, Gambrinus, Radegast, Velkopopovický Kozel a do portfolia patří také Primus a Klasik. Mezi nejoblíbenější nealko piva patří pivo Birell, pivní nabídku dále obohacují pivní speciály Master, svrchně kvašené pšeničné pivo Fénix a perlivý nápoj Frisco. Do portfolia patří také osvěžující míchané nápoje z piva a ovocné šťávy Gambrinus Řízný citron nebo Gambrinus Limetka&Bezinka. Plzeňský Prazdroj, a. s., je členem SABMiller plc., jedné z největších pivovarnických společností na světě s aktivitami na šesti kontinentech.

Jana Gregorová Senior Talent Acquisition Specialist

JAK SE PŘIHLÁSIT Jděte na stránku www.prazdroj.jobs.cz, vyberte stáž, o kterou máte zájem, a přes webový formulář nám pošlete životopis a motivační dopis. Registrace do výběrového řízení pro letošní léto je již uzavřena, znovu otevřena bude na podzim 2015. Koncept stáží a navazujících Trainee programů opakujeme i příští rok.

60 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015

www.prazdroj.cz www.facebook.com/plzen.prazdroj www.linkedin.com/company/plzensky-prazdroj


průmysl Advokátní kancelář | Automobilový a strojírenský průmysl | Bankovnictví a investice | Energetika, plynárenství a petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství, audit, daněSpotřebitelský | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Doprava a logistika

Coca-Cola HBC Česká republika je dynamická společnost, která působí v rychle se měnícím sektoru FMCG (rychloobrátkové spotřební zboží) na českém trhu již od roku 1991. Jsme členem skupiny Coca-Cola Hellenic, největšího evropského výrobce nealkoholických nápojů společnosti The Coca-Cola Company, který operuje ve 28 zemích Evropy, Asie a Afriky a nabízí nápoje více než 589 milionům spotřebitelů.

3. místo

V ČR spolupracujeme s více než 40 000 zákazníky. Provozujeme dva výrobní závody (v Praze a v Lúce u Piešťan) a čtrnáct obchodních a distribučních center, jejichž prostřednictvím dovážíme naše výrobky obchodním partnerům a díky nim i konečným spotřebitelům. Zaměstnáváme zhruba 1000 zaměstnanců a na každé pracovní místo navazuje několik dalších v rámci našich dodavatelsko-odběratelských vztahů.

NABÍZÍME PRO STUDENTY

Abychom se udrželi na pozici jedničky na trhu, musíme se stále aktivně rozvíjet a nacházet nové způsoby, jak být úspěšní v neustále se měnícím prostředí relativně malého trhu. To charakterizuje jak způsob našeho podnikání, tak kulturu společnosti a aktivity jednotlivých oddělení. Jedním z mnoha takových inovativních projektů je objednávání nápojů přes internet pro naše zákazníky, který naše společnost spustila jako první na trhu mezi výrobci nealkoholických nápojů v roce 2014. Nakupování prostřednictvím e-shopu je primárně určeno pro hotely, restaurace, kavárny, čerpací stanice a malé obchody s potravinami.

EXKURZE V průběhu školního roku připravujeme program exkurzí výrobním podníkem pro SŠ a VŠ. Cílem tohoto programu je seznámit případné zájemce nejen s historií samotného nápoje a výrobní společnosti, ale také s naší každodenní praxí.

Pro zajištění dlouhodobého úspěchu, jsme se zavázali minimalizovat dopady naší činnosti na životní prostředí a podporovat život v místních komunitách. Soustředíme se na ty otázky, které jsou klíčové pro naše podnikání a pro všechny zainteresované strany:

Tomáš Kadlec Generální ředitel ČR/SR

STÁŽE Možnost absolvování odborných stáží v rámci studia na VŠ na různých odděleních – finance, marketing, výroba, HR, nákup a další.

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY TRAINEE PROGRAMY „Trainee“ ve společnosti Coca-Cola HBC je čerstvý absolvent VŠ nebo absolvent VŠ s maximální praxí 2 let od ukončení studia, který nastoupí do tzv. trainee programu. V rámci tohoto programu projde postupně různými vybranými odděleními, kde bude získávat zkušenosti a bude moci ukázat svůj potenciál. Cílem programu je příprava na pozice specialistů a manažerů.

JAK SE PŘIHLÁSIT Pokud seš absolvent VŠ s max. 2 letou praxí zašli nám prosím svůj životopis v českém a anglickém jazyce a motivačním dopisem na níže uvedenou emailovou adresu nebo se přihlaš přímo do výběrového řízení na konkrétní pozici vypsanou na našich webových stránkách v sekci Kariéra.

• Péče o vodní zdroje • Energie a ochrana klimatu • Obaly a recyklace • Dravý životní styl • Rozvoj zaměstnanců • Zapojení dodavatelů • Podpora komunit Staň se i ty členem našeho týmu!

Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o. Českobrodská 1329 198 21 Praha 9 www.coca-colahellenic.cz

www.facebook.com/cocacolaczechrepublic

www.youtube.com/user/cocacola 62 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015

Milan Souček Talent Acquisition Specialist milan.soucek@cchellenic.com


Advokátní kancelář | Automobilový a strojírenský průmysl | Bankovnictví a investice | Energetika, plynárenství a petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství, audit, daně | Spotřebitelský průmyslStavebnictví | Stavebnictví | Telekomunikace | Doprava a logistika

Stavebnictví TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015

1.

STRABAG

2. Metrostav 3. Skanska 4. EUROVIA 5. HOCHTIEF

Chtějí být studenti zaměstnanci nebo podnikatelé? A chtějí pracovat ve stejném oboru, který studují? Jak byste na tyto otázky odpověděli vy? Je mnoho lidí, kteří dnes studují nějaký obor a už v prvním ročníku, případně druhém, vědí, že to není to správné studijní zaměření. Ale když mají tolik zkoušek za sebou, školu dokončí, i když vědí, že v tomto studovaném oboru pracovat nechtějí. Stejné je to i s touhou pracovat na vlastní noze, když jste v nižším ročníku, ale čím jste ve vyšším ročníku, tím více si uvědomujete, jak je trh drsné prostředí. Vymyslet produkt či službu, se kterou prorazíte do světa (a zároveň se tím uživíte), je dnes velmi náročné.

V průzkumu mnoho respondentů odpovědělo, že po dostudování chtějí pracovat ve stejném oboru, který nyní studují (určitě ano a spíše ano dohromady je celkem 89,7 % v roce 2015), ale velmi zajímavý by byl průzkum na stejném vzorku respondentů například po třech letech, zda se jim toto přání opravdu vyplnilo. Stejné by to bylo u druhé otázky, co si studenti myslí, že budou po ukončení školy upřednostňovat.

Jste ochotni přestěhovat se do jiného města v České republice za zajímavou pracovní nabídkou? (v %)

Jaký typ pracovního zařazení po skončení školy myslíte, že budete upřednostňovat? (v %)

2014

2015

2014

2015

Určitě ano

51,0

51,9

Spíše ano

37,8

37,8

Samostatné podnikání

8,5

9,0

Nevím

5,8

5,7

Zaměstnanecký poměr

74,2

74,2

Spíše ne Určitě ne

4,5

3,8

0,9

0,8

Nevím, ještě nejsem zcela rozhodnut(a)

17,3

16,8

Poznámka: odpovědi u obou tabulek jsou uvedené v %; otázky byly přidány do průzkumu poprvé v roce 2014

Naše doporučení Doporučujeme si vyzkoušet už během školy jak podnikání, tak stáž/zaměstnanecký poměr, abyste mohli porovnat, která z těchto dvou variant se vám líbí více. Nikdy nebudete mít více času, než na vysoké škole, kdy vás většinou při studiích podporuje rodina.

64 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015


Rada studentům na téma

?

Porovnání nabídek Zde se dozvíte Jak se na porovnávání pracovních nabídek dívají zaměstnavatelé; o kterých kritériích si myslí, že jsou pro budoucí absolventy důležitá a zda si zaměstnavatelé myslí, že v korporaci mohou pracovat lidé s podnikavým duchem, nebo zda si tito studenti založí vlastní podnikání

Mgr. Karin Bílková, HR Director, Strabag V případě platových podmínek je pro absolventy rozhodujícím kritériem to, zda jim nabízený plat umožní pokrýt jejich životní náklady - bydlení, dopravu apod. Člověk s podnikatelským duchem může zcela jistě najít uplatnění v korporaci. Kdybych byla nyní studentka, a byla bych jí docela ráda, porovnávala bych pracovní nabídky podle toho, zda nabízené pracovní místo je pro mě zajímavé, výzvou. Chtěla bych vědět, zda mne práce na konkrétní pozici může posunout o krok dále a co vše se mohu naučit.

Mgr. Lenka Zachová, personální ředitelka Skupiny EUROVIA CS Podle naší zkušenosti v porovnávání nabídek nehraje hlavní roli měsíční mzda. Studenti brzy pochopí, že u největších stavebních firem je rozhodujícím kritériem roční výdělek, protože roční nenároková pohyblivá složky mzdy činí i několik násobků aktuální základní měsíční mzdy. Studenti se rovněž velmi často zajímají o investice zaměstnavatele do dalšího vzdělávání. Zaznamenáváme také větší důraz na podmínky pro vyvážení pracovního a soukromého života. Mnoho studentů dává přednost práci, kde mohou pracovat z domova. Na druhou stranu bohužel klesá ochota studentů a absolventů za prací cestovat a stěhovat se. Co se týče poměru studentů pracujících v korporaci v poměru k těm, kteří podnikají, odhaduji, že tyto skupiny budou vyrovnané. Studenti s podnikatelským duchem se mohou velmi dobře uplatnit i v korporaci. Musejí být ale připraveni podřídit se korporátním pravidlům. Velmi často se setkáváme s tím, že studenti podnikají již v době studia, a to jak v oboru, který studují, tak mimo něj. Zcela jistě bych ale na nabídky nahlížela z dlouhodobé perspektivy. Navíc bych si shromažďovala informace již během studia, vyptávala bych se starších spolužáků z fakulty na jejich zkušenosti, možná také členů rodiny. Ne zřídka se stává, že studenti studují obor, který v rodině někdo v minulosti rovněž vystudoval.

2.

3.

5.

Metrostav a.s.

Skanska a.s.

HOCHTIEF CZ a.s.

Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8 Tel.: +420 266 019 000 www.metrostav.cz

Líbalova 1/2348 149 00 Praha 4 - Chodov Tel.: +420 267 095 111 E-mail: skanska@skanska.cz www.skanska.cz

Plzeňská 16/3217 150 00 Praha 5 Tel.: +420 257 406 000 E-mail: info@hochtief.cz www.hochtief.cz

TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015 | 65


Advokátní kancelář | Automobilový a strojírenský průmysl | Bankovnictví a investice | Energetika, plynárenství a petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství, audit, daně | Spotřebitelský průmyslStavebnictví | Stavebnictví | Telekomunikace | Doprava a logistika

STRABAG a.s. je součástí evropského stavebního koncernu STRABAG SE a patří k předním stavebním společnostem v České republice. Portfolio našich činností zahrnuje všechny druhy stavebních výkonů v odvětvích dopravního, pozemního, inženýrského stavitelství. Široké spektrum služeb a mnoho poboček rozmístěných po celém území České republiky jsou výhodami, které nás přibližují našim zákazníkům a umožňují nám souběžnou realizaci zakázek pro velký okruh zadavatelů.

1. místo

NABÍZÍME PRO STUDENTY Pro studenty nabízíme možnost dlouhodobé spolupráce při studiu, díky níž si mohou udělat reálnou představu o stavební praxi a najít vhodný směr pro svou budoucí kariéru. Nabízíme také možnost odborného vedení při vypracování diplomových nebo bakalářských prací.

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY

Našimi základními prioritami jsou vytváření vysoké přidané hodnoty pro zákazníky, schopnost být atraktivním zaměstnavatelem pro naše pracovníky. Naše hodnoty chceme sdílet jak s našimi zaměstnanci, tak s partnery na straně zákazníků. Věříme, že společné sdílení důvěry a odpovědnosti se všemi zainteresovanými stranami je nejlepší cestou ke společnému úspěchu. Pečlivé plánování celého procesu, od zodpovědné a kvalifikované nabídky pro konkrétního objednatele a jeho konkrétní potřeby až po ten nejmenší detail stavby, vnímáme jako základní předpoklad pro zachování naší dobré pověsti a spojenost zákazníka. Příslušnost ke koncernu STRABAG SE, jenž působí na mnoha zahraničních trzích a stojí za mnoha zajímavými projekty na celém světě, nám navíc dává možnost opřít se o zkušenosti všech koncernových společností a využívat ekonomickém zázemí celé stavební skupiny. Kompetence, motivace a výkonnost našich zaměstnanců společně s jejich schopností týmové práce jsou základními stavebními kameny našeho úspěchu. Dokážeme soustředit správné lidi, stavební materiál a stroje ve správný čas na správné místo. Bez týmové spolupráce – napříč geografickými hranicemi a oblastmi – by to nebylo možné. Když naši zaměstnanci převezmou iniciativu a odpovědnost, a přitom všichni táhnou za jeden konec pomyslného provazu, pak jsou možnosti nekonečné – i vzhledem k osobní kariéře.

Absolventům vysokých škol nabízíme možnost nastartovat kariéru a poznat fungování společnosti v našem programu Trainee, který má formu mezinárodních stáží. Další vzdělávání zaměstnanců zajišťuje Akademie STRABAG, díky níž může každý průběžně rozvíjet své kompetence a doplňovat si vzdělání. Speciální program rozvoje řídících pracovníků pak směřuje k rozvíjení manažerských dovedností.

JAK SE PŘIHLÁSIT Hledáme angažované, kvalifikované a inovativní zaměstnance se sociální kompetencí. Jako atraktivní zaměstnavatel nabízí skupina STRABAG rozmanité oblasti uplatnění. Těšíme se na to, že vás budeme mít možnost poznat. Vzbudili jsme Váš zájem? Potom nám prosím zašlete motivační dopis se strukturovaným životopisem.

66 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015

K odeslání podkladů použijte on-line formulář do koncernové databáze nacházející se na adrese: www.strabag.cz – kariéra – burza práce – nabídka volných pracovních míst – iniciativní formulář nebo konkrétní pracovní pozice www.strabag.cz


Protože jen týmová práce vede k úspěchu. Věříme, že klíčovým faktorem úspěchu je vysoká profesionalita našich pracovníků, jejich nadšení pro společný cíl a schopnost spolupráce. Skupina STRABAG zaměstnává po celém světě na 73.000 zaměstnanců a působí ve všech oborech stavitelství. Motivace našich zaměstnanců a jejich další osobní a odborný rozvoj patří k základním pilířům, o něž se opírá celá společnost. Dynamická práce, náročná zadání, nové technologie, vysoká míra odpovědnosti a výsledky, které jsou vidět – takový je náš obor. Naše cesta může být i Vaše. www.strabag.cz

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, Tel. + 420 222 868 111, pr@strabag.com


Advokátní kancelář | Automobilový a strojírenský průmysl | Bankovnictví a investice | Energetika, plynárenství a petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství, audit, daně | Spotřebitelský průmyslStavebnictví | Stavebnictví | Telekomunikace | Doprava a logistika

Stavební Skupina EUROVIA CS je jedničkou v oblasti dopravního stavitelství v České republice. Základem tohoto úspěchu jsou její zaměstnanci. Firma může stavět na jejich zkušenostech, odborných znalostech a svědomitém přístupu. Výstavbu a rekonstrukce silničních a železničních staveb doplňuje v jejím širokém portfoliu také výstavba mostů, revitalizace památkových center a městských komunikací, budování sportovních areálů nebo čistíren odpadních vod.

5. místo Ing. Martin Borovka předseda představenstva

V česko-slovenském regionu Skupina EUROVIA CS jako jediná společnost realizovala PPP projekt dopravní infrastruktury, který zahrnuje výstavbu 52 km nové rychlostní silnice R1 na Slovensku. V minulém roce EUROVIA CS dokončila například stavbu Modernizace dálnice D1, úsek Šternov – Psáře nebo Vodní dílo Husinec – rekonstrukce hráze. Na Slovensku v rámci stavby dálnice D1, Jánovce-Jablonov, II. úsek staví nejvyšší dálniční most na území Slovenska – most na dálnici nad potokem Lodina a silnicí I/18 v km 14,182.

NABÍZÍME PRO STUDENTY • zázemí dynamické společnosti s dlouholetou tradicí v dopravním stavitelství, v lomech a v obalovnách • možnost dalšího vzdělávání a zahraničních stáží • možnost podílet se na zajímavých stavebních projektech • prázdninové praxe • brigády a praxe během školního roku • bakalářské a diplomové práce • exkurze na stavbách, v lomech a v obalovnách

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY • zázemí dynamické společnosti s dlouholetou tradicí v dopravním stavitelství, v lomech a v obalovnách • možnost seznámit se s chodem lomů, obaloven a zapojit se do významných stavebních projektů • možnost kariérního postupu

talenty@eurovia.cz

JAK SE PŘIHLÁSIT • zašlete životopis v češtině (slovenštině) a angličtině a motivační dopis • testy z excelu, angličtiny • dotazníky • v závěrečném kole pohovory s členy vedení

68 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015

www.eurovia.cz


www.eurovia.cz

Na společné cestě Stavební Skupina EUROVIA CS staví úspěch na  svých zaměstnancích. Naši lidé mají dlouholeté zkušenosti a odborné dovednosti, ke své práci přistupují vždy svědomitě. Ve  společnosti se neustále snažíme zlepšovat standardy bezpečnosti a  ochrany zdraví při práci, aby každý na  konci pracovního dne odešel v  pořádku domů. Cílem EUROVIA  CS je nulová úrazovost. Prioritou je rovněž podpora dalšího vzdělávání našich zaměstnanců. V  rámci mezinárodní Skupiny EUROVIA pořádáme výměnné stáže. Komunikujeme a spolupracujeme také s technickými středními, vyššími odbornými i vysokými školami.


Advokátní kancelář | Automobilový a strojírenský průmysl | Bankovnictví a investice | Energetika, plynárenství a petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství, audit, daně | Spotřebitelský průmysl | StavebnictvíTelekomunikace | Telekomunikace | Doprava a logistika

Telekomunikace TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015

1.

02

2. T-Mobile 3. Vodafone 4. CISCO 5. České Radiokomunikace

Čemu dávají studenti přednost u svého budoucího zaměstnavatele? Pokud se podíváme na data v průzkumu, budoucí absolventi chtějí zaměstnavatele, který jim zejména nabídne jistotu a stabilitu, dá jim prostor pro tvůrčí přístup v přátelském pracovním prostředí a zároveň jim umožní získávat praxi/zkušenosti. Budoucí absolventi dále preferují stálý

plat, i když toto se v čase postupně mění. Trendem se již stalo, že mladí lidé chtějí rovnováhu mezi volným časem. Pro takového zaměstnavatele bude budoucí generace absolventů ráda a s motivací pracovat.

Čemu dáváte přednost ve svém budoucím zaměstnání? (v %) 2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

1) Jistota, stabilita vs. 2) Změna

88,7

11,3

88,4

11,6

80,0

20,0

80,1

19,9

1) Tvůrčí přístup vs. 2) Používání známých, předem daných postupů

64,8

35,2

65,5

34,5

73,2

26,8

70,1

29,9

1) Soutěživé vs. 2) Přátelské prostředí

9,3

90,7

8,4

91,6

7,1

92,9

7,0

93,0

1) Práce na jednom místě vs. 2) Časté cestování

56,2

43,8

52,9

47,1

58,5

41,5

56,5

43,5

1) Teoretické vzdělávání vs. 2) Získávání zkušeností z praxe

18,0

82,0

16,4

83,6

7,3

92,7

6,2

93,8

1) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

77,9

22,1

79,3

20,7

64,1

35,9

63,4

36,6

1) Náročná pracovní pozice vs. 2) Rovnováha mezi prací a volným časem

21,3

78,7

19,3

80,7

17,6

82,4

16,4

83,6

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. 2) Operativní, krátkodobé úkoly

56,0

44,0

55,2

44,8

49,3

50,7

49,8

50,2

1) Úzká specializace vs. 2) Získávání obecných dovedností

69,4

30,6

67,9

32,1

38,0

62,0

37,6

62,4

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. 2) Přijetí vedoucí role

54,3

45,7

52,6

47,4

53,8

46,2

52,1

47,9

1) Samostatná práce vs. 2) Spolupráce v týmu

0,0

0,0

0,0

0,0

39,3

60,7

37,3

62,7

Poznámka: odpovědi u obou tabulek jsou uvedené v %; poslední otázka byly přidány do průzkumu poprvé v roce 2013 70 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015


Rada studentům na téma

?

Nástup do zaměstnání Zde se dozvíte Jak probíhá nástup do zaměstnání ve velkých firmách, jaké existují uváděcí procesy do nové práce a jak probíhají. Také na koho se obrátit s dotazy, když jste ve firmě nový.

Ctirad Lolek, O2

Uršula Králová, T-Mobile

Jak u vás vypadá nástup nového zaměstnance k vám do firmy? Ctirad Lolek, HR ředitel, O2 Czech Republic Nové zaměstnance nechceme první den v práci otrávit nekonečným množstvím slidů. Za necelé tři hodiny jim řekneme, odkud a kam naše společnost jde, co zákazníkům nabízíme a proč je fajn u nás pracovat. Krátce, stručně, výstižně a hlavně pomocí chytrých technologií. Uršula Králová, výkonná ředitelka lidských zdrojů, T-Mobile Czech Republic Při nástupu do naší společnosti každý ze zaměstnanců absolvuje 2denní úvodní školení, jehož cílem je blíže se seznámit s historií a strategií společnosti, činnostmi jednotlivých divizí a v neposlední řadě seznámit se s novými kolegy. Každý zaměstnanec si po zaškolení sestavuje adaptační program se svým nadřízeným tak, aby po zkušební době byl zorientován ve společnosti, znal náplň své práce, dokázal pracovat s potřebnými aplikacemi a věděl, na koho může obrátit s prosbou o pomoc nebo získaní potřebných informací. Novým kolegům může manažer přidělit i tzv. „buddyho“ – kolegu z týmu, na kterého se nový zaměstnanec může obracet se svými dotazy. Dagmar Krátká, personální ředitelka, České Radiokomunikace Víme, že nástup do nového zaměstnání je velká změna pro každého člověka. Snažíme se proto maximálně o to, aby první dny a měsíce byly pro nové zaměstnance co nejvíce příjemné v novém prostředí. Noví zaměstnanci se první den ráno setkávají se zástupci HR oddělení, se kterými podepisují pracovní

4. CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o. V Celnici 10 110 00 Praha 1 www.cisco.com

Dagmar Krátká, České Radiokomunikace

smlouvu a vyřizují další nezbytné nástupní formality. Poté následuje adaptační trénink. Jeho součástí je seznámení se se základními informacemi o naší společnosti, jejich produktech, organizační struktuře, firemních zvyklostech a v neposlední řadě také o aktuální firemní strategii. Nezapomínáme ani na praktické rady a tipy pro první dny, kam například zajít na oběd apod. Kdybyste byl/a nyní student/ka, jak byste chtěl/a, aby vypadal Váš první den v práci? Ctirad Lolek, HR ředitel, O2 Czech Republic První pracovní den by pro mě měl být jednoduše silnou emocí. Důležitý je pro mě pocit, že nastupuju do firmy, která něco znamená a uznává stejné hodnoty jako já. Zároveň je pro mě důležité si od začátku připadat jako součást týmu. Nejen v kanceláři jsem rád obklopen lidmi, kteří jsou zapáleni pro věc a věří tomu, co dělají. Uršula Králová, výkonná ředitelka lidských zdrojů, T-Mobile Czech Republic Chtěla bych, aby mě ráno někdo přivítal a ukázal mi mé pracovní místo. Aby si na mě manažer našel čas a řekl mi, co mě čeká a nemine. Skvělé by bylo seznámit se s kolegy z týmu a zajít společně na oběd, abych měla pocit, že mě přijali mezi sebe. Dagmar Krátká, personální ředitelka, České Radiokomunikace S prvním dnem je to jako s prvním dojmem, určitě bych byla ráda, kdyby byl v příjemném duchu a kromě veškerého technického zabezpečení a potřebných informací přinesl dobrý kolektiv pozitivních lidí.

5. České Radiokomunikace a.s. Skokanská 2117/1 169 00 Praha 6 Tel.: +420 242 411 111 E-mail: info@radiokomunikace.cz www.radiokomunikace.cz

TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015 | 71


Advokátní kancelář | Automobilový a strojírenský průmysl | Bankovnictví a investice | Energetika, plynárenství a petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství, audit, daně | Spotřebitelský průmysl | StavebnictvíTelekomunikace | Telekomunikace | Doprava a logistika

O2 je největším integrovaným telekomunikačním operátorem na českém trhu. V současnosti provozuje téměř osm milionů mobilních a pevných linek, což z něj činí jednoho z vedoucích poskytovatelů plně konvergentních služeb v Evropě. Zákazníkům mobilních služeb v Česku nabízí O2 nejmodernější technologie HSPA+ a LTE. V průběhu let 2012 a 2013 O2 změnilo od základu český telekomunikační trh, když například jako první operátor v zemi umožnil vstup do své sítě virtuálním operátorům a na jaře 2013 představil revoluční neomezené tarify FREE.

1. místo Ctirad Lolek

Operátor disponuje nejucelenější nabídkou hlasových a datových služeb v České republice, přičemž mimořádnou pozornost věnuje využití růstového potenciálu především v oblasti ICT. Se svou službou O2 TV je operátor zároveň největším provozovatelem internetového televizního vysílání v Česku. Od ledna 2014 je O2 součástí české investiční skupiny PPF. Všechny informace naleznete na www.o2.cz.

personální ředitel

NABÍZÍME PRO STUDENTY Studenti se u nás mohou blýsknout v Internship programu. Startuje 1. 9. 2015, nábory do něj probíhají již nyní. Kromě práce na poloviční úvazek je čeká i rozvojový program. Ty nejlepší si navíc necháváme na stálo! Pozice pro studenty otevíráme napříč celou firmou. Podobný program s názvem First Experience spouštíme v květnu i v Ústí nad Labem a v Ostravě.

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY Absolventi vysokých škol mohou zkusit náš Graduate program. K práci na plný úvazek získají i rozvoj navíc. Naučíme je řídit vlastní projekt a taky ho atraktivně a sebejistě prezentovat. Setkají se s top managementem, posnídají s generálním ředitelem. Jednoduše budou oproti konkurentům na přeplněném trhu práce o krok napřed. Do Graduate programu se mohou absolventi přihlásit kdykoliv v průběhu roku. Stačí reagovat na jakékoli volné místo, které nabízíme, do programu pak budou automaticky zařazeni.

Hlaste se k nám na webových stránkách www.chcidoo2.cz

JAK SE PŘIHLÁSIT Stačí sledovat náš web chcidoo2.cz, kde stačí reagovat na volnou pozici a zaslat na ní svůj životopis a motivační dopis.

www.chcidoo2.cz www.facebook.com/KarieravO2 www.linkedin.com/company/o2-czech-republic

72 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015


Advokátní kancelář | Automobilový a strojírenský průmysl | Bankovnictví a investice | Energetika, plynárenství a petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství, audit, daně | Spotřebitelský průmysl | StavebnictvíTelekomunikace | Telekomunikace | Doprava a logistika

My v T-Mobile Czech Republic chceme zákazníkům poskytovat skvělé služby a stoprocentní péči. Pracujeme na tom již od roku 1996. Jsme součástí mezinárodní telekomunikační skupiny Deutsche Telekom. Díky inovativním službám trvale rosteme na trhu rezidenčních i firemních zákazníků a obsluhujeme téměř 6 milionů zákazníků. Zůstáváme tak jedničkou na českém mobilním trhu.

2. místo Milan Vašina Generální ředitel

NABÍZÍME PRO STUDENTY Spolupracujeme s předními univerzitami v ČR, podporujeme výzkumné projekty, účastníme se veletrhů pracovních příležitostí, pořádáme odborné přednášky a exkurze, pomáháme s psaním diplomových prací. Jsme členem Aliance pro mladé, která podporuje a propaguje programy pro mladé lidi. Pomáhá studentům rozvíjet se a poskytovat jim relevantní pracovní zkušenosti.

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY Neboj se vykročit tou správnou nohou. Hledáme nové kolegy z řad profesionálů i absolventů škol, kteří se chtějí dále rozvíjet. Ročně nabízíme několik volných pozic pro absolventy, na kterých můžeš i ty nasbírat zajímavé zkušenosti. Tak neváhej a přidej se k nám.

JAK SE PŘIHLÁSIT Stačí se přihlásit do výběrového řízení vyplněním on-line dotazníku a přiložením životopisu spolu s motivačním dopisem na adrese www.t-mobile.cz/kariera-v-t-mobile nebo http://t-mobile.jobs.cz

T-Mobile je v současnosti plně integrovaným operátorem: vedle mobilních a fixních telekomunikačních služeb nabízíme i široké portfolio IT služeb a řešení systémové integrace pod značkou T-Systems pro firemní zákazníky a veřejnou správu. Dlouhodobě se zaměřujeme na kvalitu svých služeb. Nezávislé testy opakovaně potvrzují, že jsme leaderem v kvalitě jak v oblasti 2G, 3G (UMTS FDD) a LTE dat, tak i v případě hlasových služeb v síti GSM. Jsme držiteli spousty cen jako například Zaměstnavatel roku i desetiletí, Firma roku: Rovné příležitosti, ceny Via Bona za zapojování zaměstnanců do dárcovství a dobrovolnictví. Získali jsme také řadu odborných ocenění za inovativní ICT řešení - například v anketě IT projekt roku. V roce 2012 časopis World Finance vyhlásil T-Mobile Czech Republic Nejlepším mobilním operátorem ve východní Evropě. Navíc jsme hrdým organizátorem projektu Rozjezdy roku, celorepublikového programu podpory začínajících podnikatelů. Kdo u nás pracuje? • Je nás celkem téměř 3 600. • Náš průměrný věk je 36 let. • Pracuje u nás přibližně stejný počet mužů jako žen. • V našich značkových prodejnách máme téměř 370 kolegů. • Více než 600 kolegů pracuje v zákaznickém centru. Součástí naši firemní DNA je odvaha ke změnám, proaktivní přístup k zákazníkům a fakt, že nás to spolu v našem týmu baví. Jestli ti je naše firemní kultura blízká a myslíš, že bys k nám zapadnul/a, neváhej a dej nám o sobě vědět. Získáš tak nejen skvělý tým kolegů, ale i mnoho dalších výhod.

T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 2144/1 148 00 Praha 4

Tel. recepce: +420 603 601 111 student@t-mobile.cz zamestnani@t-mobile.cz

www.t-mobile.cz/kariera-v-t-mobile www.facebook.com/TmobileCz www.linkedin.com/company/t-mobile-czech-republic-a.s. www.youtube.com/tmobilecz

74 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015


společně ve vašich službÁch

staň se součÁstÍ našeho tÝmu Baví tě práce s lidmi, prodej nebo by ses chtěl podílet na vývoji nejmodernějších technologií? I takhle může vypadat kariéra u nás. Získaná ocenění potvrzují, že T-Mobile jako zaměstnavatel patří mezi významné firmy v ČR a je tou správnou volbou pro kariéru v ICT oboru. Každý rok přijmeme několik stovek nových kolegů. Jedním z nich můžeš být i ty.


Advokátní kancelář | Automobilový a strojírenský průmysl | Bankovnictví a investice | Energetika, plynárenství a petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství, audit, daně | Spotřebitelský průmysl | StavebnictvíTelekomunikace | Telekomunikace | Doprava a logistika

O Vodafone Czech Republic Mobilní operátor Vodafone Czech Republic je od roku 2005 součástí jedné z největších telekomunikačních skupin na světě Vodafone Group. V České republice poskytuje služby více než třem milionům zákazníků. Od roku 2007 přináší Vodafone komplexní telekomunikační služby pro firemní zákazníky prostřednictvím řešení Vodafone OneNet a nyní provozuje více než milion firemních SIM karet.

3. místo Balesh Sharma Chief Executive Officer at Vodafone Czech Republic

V roce 2012 byl Vodafone prvním operátorem na českém trhu, který začal účtovat hovory po sekundách. O rok později Vodafone představil Turbo Internet a začal rychlým mobilním internetem pokrývat venkov a menší města. V současnosti nabízí nejrychlejší a nejrozšířenější síť mobilního internetu na tuzemském trhu. Aktuálně se Vodafone soustředí na rozšiřování LTE do všech koutů České republiky. V souladu se svými CSR aktivitami se Vodafone začátkem roku 2014 přestěhoval do nové, ekologické centrály ve Stodůlkách. Jeho Nadace Vodafone již rozdělila více než 160 milionů korun a letos nově udělovala cenu Rafael pro neziskové organizace, které příkladně využívají IT ke zlepšení kvality života handicapovaných. Více informaci na www.vodafone.cz

NABÍZÍME PRO STUDENTY Ve Vodafone přijímáme absolventy široké škály oborů od ekonomických přes technické až po finanční a to buď v rámci programů, které jsou pro ně přímo určené nebo na jiné juniorské pozice. Školy, ze kterých k nám přicházejí, jsou různého zaměření i vlastnictví. Všeobecně je pro nás nejdůležitější přístup a motivace každého jedince.

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY Discover Vodafone Discover Vodafone je náš globální talentový program pro absolventy vysokých škol. Umožňuje mladým lidem nejen seznámit se s korporátním prostředím v rámci práce na projektech v různých odděleních, ale také řadu specifických školení. Více informací na: www.vodafone.cz/discover/o-programu-discover-vodafone

Přihlášky do programu je možné zasílat přes: www.vodafone.cz/kariera

JAK SE PŘIHLÁSIT Podmínky přijetí do programu: • Ukončené bakalářské studium na VŠ a/nebo ukončené nebo stále probíhající stadium magisterské • 1–3 roky praxe (full time) • Aktivní znalost anglického jazyka

www.vodafone.cz www.facebook.com/vodafoneCZ www.linkedin.com/company/vodafone-czech-republic www.youtube.com/user/vodafoneczech

76 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015


Doprava a logistika Advokátní kancelář | Automobilový a strojírenský průmysl | Bankovnictví a investice | Energetika, plynárenství a petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství, audit, daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Doprava a logistika

Doprava a logistika TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015

1.

STUDENT AGENCY

2. PPL 3. DHL 4. České aerolinie 5. České dráhy

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty by Vás zajímaly a zúčastnil/a byste se jich? Studentské stáže – o to má velmi mnoho studentů zájem. Bohužel, často není možné, aby firma tyto stáže realizovala, protože buď nemá dostatek kapacit, nebo jednoduše studentské stáže neumí zorganizovat. Pak vstupují do diskuse omezení studentů pracovat více jak 2 nebo 3 dny v kuse a obě strany, i když chtějí, neprotnou jejich vzájemné cesty. Proto je důležité, že toto si firmy uvědomily a začaly pro stu-

denty dělat jiné akce, které nejsou tak náročné, ale zároveň dají studentům možnost nahlédnout do fungování firmy, podívat se na její firemní kulturu atd. Jedná se o dny otevřených dveří, diskuse se zaměstnanci o jejich práci, vedení bakalářských či diplomových prací nebo přednášky na vysokých školách.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty by Vás zajímaly a zúčastnil/a byste se jich? (v %) 2012 Studentské stáže

2013

2014

2015

65,7

63,4

65,0

Den otevřených dveří ve firmě/exkurse

69,2

57,9

57,7

57,4

Setkání se zaměstnanci, debata o jejich práci

62,8

52,5

53,4

54,8

59,8

56,2

54,7

Spolupráce na bakalářské/diplomové práci Odborné přednášky

56,6

53,1

51,5

52,6

Workshopy související s přípravou na hledání práce

51,9

44,4

42,8

42,1

Sportovní akce/teambuilding

37,0

33,3

31,6

32,9

Společenská akce (párty)

41,1

37,3

35,9

32,3

On-line soutěže (zasílání zadání prostřednictvím internetu)

30,6

32,3

27,4

26,7

Soutěž typu business game ve firmě

21,7

18,7

15,6

15,8

Soutěž typu „nejlepší esej“

7,6

7,4

7,3

5,8

jiné

1,0

0,4

0,4

0,4

Poznámka: respondenti mohli zaškrtnout více možností; dvě odpovědi byly přidány až od roku 2013

Naše doporučení Studenti, účastněte se všech možných aktivit, které pro vás firmy organizují. Něco nového se dozvíte a naučíte a zjistíte, zda daná firma je pro vás pravá, nebo ne. 78 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015


Rada studentům na téma

?

Potkejte se se zaměstnavateli! Zde se dozvíte Na jaké akce pořádané zaměstnavateli by měli studenti chodit, aby je to obohatilo o zkušenosti a zároveň se něco naučili.

Radim Jančura, majitel Holdingu STUDENT AGENCY Z vlastní zkušenosti vím, že největší přínos pro mě jako studenta byla možnost setkat se s někým z praxe, kdo přišel přednášet a školní teorii mi obohatil o vlastní praktické postupy. To mi pomohlo nejvíce, když jsem se sám pustil už během studia na VŠ do podnikání. Proto se i já tímto řídím, a pokud dělám přednášky, tak pouze pro studenty, kde si s nimi povídám o svých podnikatelských začátcích, zkušenostech a postupech. Sami aspoň říkají, že je to zajímá nejvíc - jak jsme začínali, proč jsme se rozhodli pro to či ono, jaké těžkosti jsme řešili na začátku a čeho by se například měli vyvarovat. Studenty často překvapím, když jim nakonec řeknu, že ideální pomůckou je stejně vlastní selský rozum, který je tím nejlepším, na co se dá spolehnout.

Dagmar Vacková, VP Human Resources CEU/CZ, DHL Studenti by měli chodit na akce, které pro ně firmy pořádají, ať už o konkrétní firmu zájem mají nebo ne. Zaměstnavatelé je pořádají pro studenty právě proto, aby jim své firmy na job fairech představili nebo jim dali na kariérních dnech nahlédnout do toho, jak u nich probíhá výběrové řízení a co mohou očekávat, když dostanou pozvání na pohovory či Assessment Centra. Jen tak je možné udělat si reálnou představu, jak to ve firmách funguje. Myslím, že mnohé firmy mohou své potenciální zaměstnance překvapit tím, co nabízejí v oblasti firemní kultury, profesního růstu, včetně uplatnění v zahraničí či flexibilních forem práce. Ze zkušenosti v naší firmě mohu konstatovat, že největší úspěch mají studentské praxe. Je to výhodné pro obě strany. Student zjistí, zda práce naplňuje jeho očekávání a zaměstnavatel při obsazování volného místa rád upřednostní studenta, kterého si již vyzkoušel a který se v práci osvědčil. Kdybych byla studentem, asi by mě zajímaly akce pořádané personálními agenturami, které mají o trhu práce přehled a znají očekávání zaměstnavatelů. Určitě bych si nechala poradit s napsáním životopisu a zkusila pohovory „ nanečisto“. Taky bych zašla na akce, které firmy pořádají přímo na školách, protože tehdy cílí na studenty bez praxe a je to velmi reálná šance získat první zaměstnání.

1.

2.

STUDENT AGENCY

PPL CZ s.r.o.

nám. Svobody 86/17 602 00 Brno www.studentagency.cz

K Borovému 99 251 01 Říčany-Jažlovice www.ppl.cz

3.

4.

5.

DHL Express (Czech Republic) s.r.o.

České aerolinie a.s.

České dráhy, a.s.

Nádražní 2967/93 702 00 Moravská Ostrava www.dhl.cz

Jana Kašpara 1069/1 160 08 Praha 6 Tel.: +420 239 007 007 www.csa.cz

Nábřeží Ludvíka Svobody 12 110 15 Praha 1 Tel.: +420 972 111 111 E-mail: info@cd.cz www.cd.cz TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015 | 79


Vážení studenti, budoucí absolventi, Došli jste až na konec Almanachu ČeSU TOP zaměstnavatelé 2015. Uvnitř jste si přečetli rady od HR manažerů, prohlédli si profily nejprestižnějších zaměstnavatelů v ČR a také si mohli porovnat to, jak odpovídaly tisíce respondentů na otázky týkající se budoucího pracovního uplatnění. Osobně jsem velmi rád, že právě Česká studentská unie (ČeSU), jediná organizace v ČR hájící zájmy všech studentů od základních až po vysoké školy, mohla projektu TOP zaměstnavatelé propůjčit záštitu a stát se tak titulárním partnerem průzkumu. Čtyřletá historie tohoto průzkumu, tisíce respondentů a záštity a partnerství významných firem a institucí podtrhují prestiž tohoto projektu. Zároveň výstupy, které jsou formou tohoto almanachu komunikovány studentům a veřejnosti, nebo které přejímají nejprestižnější celorepubliková média, považuji za relevantní a ztotožňuji se s nimi.

stnavate amě l2 Pz

5 01

TO

Osobně nevěřím zprávám, které jsou publikovány různými firmami o tom, že studenti chtějí pracovat pro stát. Sám jsem student, momentálně na stáži u jedné prestižní společnosti, denně se pohybuji ve studentském prostředí a neznám jediného chytrého studenta, který by chtěl pracovat pro stát s vědomím toho, že jeho nástupní plat a další povyšování se bude řídit platovými tabulkami, že nikdy nedostane žádný bonus za výkon, nebo že na povýšení bude muset čekat do té doby, dokud jeho nadřízený neodejde do důchodu.

80 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2015

Proto všem radím, zvažte, kde začnete svoji kariéru. Doporučuji buď nastoupit do nějaké prestižní společnosti, nebo menší firmy s potenciálem růstu, popřípadě si založte vlastní byznys. Měnit mezi státní sférou a byznysem totiž není tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. S těmito slovy se s vámi loučím a věřím, že se zúčastníte i dalšího ročníku průzkumu pod záštitou naší organizace.

ASA (Asociace studentů a absolventů), z.s. Vítězné náměstí 576/1 160 00 Praha 6-Dejvice E-mail: info@asacr.cz

Jan Dvořák předseda Česká studentská unie (ČeSU)


prestižních zaměstnavatelů v ČR

Pojišťovna českého studentstva

Banka českého studentstva

Poradce českého studentstva

www.jobs-ceskapojistovna.cz

www.kb.cz

www.jetonatobe.com

Energie českého studentstva

www.kdejinde.cz

Motor českého studentstva

www.zivotniprilezitost.cz


Pojišťovna českého studentstva

Banka českého studentstva

Poradce českého studentstva

Energie českého studentstva

Motor českého studentstva

Profile for ABSOLVENTI.cz

Almanach TOP zaměstnavatelé 2015  

Unikátní přehled nejprestižnějších zaměstnavatelů studentů/absolventů vysokých škol v ČR

Almanach TOP zaměstnavatelé 2015  

Unikátní přehled nejprestižnějších zaměstnavatelů studentů/absolventů vysokých škol v ČR

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded