Page 1

ALMANACH

TOP ZAMĚSTNAVATELÉ

2016 na měst vatelé Za 2

6 01

TO P

Nejprestižnější žebříček TOP zaměstnavatelů v ČR podle hodnocení 10 360 studentů VŠ


ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016 Vážení studenti, je mi velkou ctí, že vás mohu uvítat u čtení nového Almanachu TOP Zaměstnavatelů. Toto právo jste mi dali vy, studenti, protože díky vašim hlasům se Skupina ČEZ stala vítězem v kategorii Jasná volba. Skupina ČEZ se pravidelně umisťuje na předních příčkách mezi nejžádanějšími zaměstnavateli v České republice. To, že jste nám pro rok 2016 přisoudili první příčku mezi dalšími skvělými společnostmi, je pro nás jedním z největších ocenění. Pro nás jde o jasný signál, že jsme pro mladé talenty atraktivní a máme jim z jejich pohledu co nabídnout. Je to pro nás i závazek do budoucna a samozřejmě i motivace, abychom dělali vše pro to si tuto skvělou pozici, a tím i váš zájem, udržet. Jsem přesvědčena, že jsme stabilním zaměstnavatelem a nabízíme zajímavou kariérní perspektivu. Nepřeberným množstvím zaměstnaneckých výhod a benefitů se v tuto chvíli není třeba zabývat. Vše o nich zjistíte na našem webu či na případném pohovoru u nás. Daleko atraktivnější je možnost být u velké přeměny celého oboru energetiky. Jako jedna z klíčových energetických společností v Evropě stojíme a budeme stát v centru transformace k decentralizované výrobě elektřiny. S rozvojem moderních technologií se jako všichni musíme přizpůsobovat budoucím výzvám. Na tom velmi intenzivně pracujeme a pro vás, schopné a cílevědomé absolventy vysokých škol, je to skvělá příležitost u toho být společně s námi. Skupina ČEZ neustále hledá talenty nejen s technickými znalostmi či zkušenostmi, ale kariéru u nás může nastartovat kdokoli, kdo má zájem a chuť na sobě pracovat a aktivně přispívat k co nejlepšímu fungování firmy na všech úrovních. Potřebujeme ekonomy, právníky a absolventy všech škol. Ceníme si zaměstnanců, kteří chodí do práce rádi a chtějí se zlepšovat, jsou proaktivní a přichází s novými nápady a inovacemi. My se jim k tomu snažíme vytvářet ty nejvhodnější podmínky. Dělá mi velkou radost, když vidím vzrůstající trend, kdy se mladí lidé a studenti vysokých škol čím dál více zajímají o své vzdělání, profesní rozvoj a pozdější uplatnění na trhu práce. Stejně jako firmy musejí myslet na svou budoucnost a podle ní činit rozhodnutí, měli by tak konat i vysokoškoláci. Dnes už zdaleka nejde jen o vysokoškolský titul z té které školy. Při výběru zaměstnanců takřka

všichni personalisté kladou důraz na jazykovou vybavenost, počítačovou gramotnost, komunikační schopnosti, ale také na jakékoli mimoškolní aktivity nebo na praktické zkušenosti nabyté během studia. Každý, kdo na tyto věci myslí, má nezanedbatelný náskok před ostatními. Tím, že volíte oblíbené zaměstnavatele a listujete si tímto almanachem, dáváte najevo, že vám vaše budoucnost není lhostejná. Byla bych ráda, aby vám tato publikace byla inspirací k vašemu kariérnímu postupu, ať už si vyberete zaměstnavatele v ní přítomného či nikoli. Přeji vám také v pracovním i osobním životě mnoho štěstí. JUDr. Michaela Chaloupková, MBA členka představenstva ČEZ, a. s.


obsah P  ředstavení průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2016 . . . . . . . 2 4  důležité oblasti almanachu . . . .

4

Pojišťovnictví . . . . . . . . . . . 46 Česká pojišťovna . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Allianz pojišťovna . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Kooperativa (Vienna Insurance Group) . . . . . . 52

Speciální kategorie top zaměstnavatelů . . . . . . . . . 5

VZP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Advokátní kanceláře . . . . . . . . 6

Deloitte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Havel, Holásek & Partners . . . . . . . . . . . . . . 8

PwC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Brož & Sokol & Novák . . . . . . . . . . . . . . . 10

Automobilový & Strojírenský průmysl . . . . . . .

Poradenství & Audit & Daně . . . . . 56

Spotřebitelský průmysl . . . . . .

62

Plzeňský Prazdroj . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

12

ŠKODA AUTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Hyundai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 ABB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Bankovnictví & Investice . . . . . . 20 Komerční banka . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Raiffeisenbank . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Heineken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Stavebnictví . . . . . . . . . . . . 68 STRABAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 EUROVIA CS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 HOCHTIEF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Telekomunikace . . . . . . . . . . 76 T-Mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Energetika & Plynárenství & Petrochemický průmysl . . . . . . 26

O2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Skupina ČEZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

České Radiokomunikace . . . . . . . . . . . . . 84

Vodafone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

UNIPETROL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Informační technologie . . . . . .

Zdravotnictví & Farmacie . . . . . . 86

32

Sanofi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Microsoft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Red Hat Czech . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Fakultní nemocnice v Motole . . . . . . . . . . . 92

O  bchod . . . . . . . . . . . . . . 38 IKEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 AHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

AGEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Závěrečné slovo ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka . . . . . . . 96

Lidl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Pod záštitou

Odborný garant

Mediální Partner

TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016 | 1


TO P

na měst vatelé Za 2

6 01

Advokátní kanceláře | Automobilový & Strojírenský průmysl | Bankovnictví & Investice | Energetika & Plynárenství & Petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství & Audit & Daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Zdravotnictví & Farmacie

Představení průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2016

Projekt TOP Zaměstnavatelé 2016 je průzkumem Asociace studentů a absolventů, který probíhá mezi studenty českých vysokých škol již pátým rokem. Je realizován ve spolupráci s prestižní výzkumnou agenturou GFK, univerzitami, studentskými organizacemi a firemními partnery. Je realizován pod záštitami Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu. Cílem projektu je poskytnout jedinečné údaje celému vysokoškolskému světu, kdo jsou TOP zaměstnavatelé a kde by se studenti, budoucí absolventi, měli ucházet o práci. Projekt má zároveň naznačit firmám, jak se stát preferovaným zaměstnavatelem.

10 360 respondentů TOP Zaměstnavatelé

2016

„NEJPRESTIŽNĚJŠÍ PRŮZKUM ZAMĚSTNAVATELSKÉ ATRAKTIVITY MEZI ČESKÝMI VYSOKOŠKOLÁKY S JIŽ 5LETOU HISTORIÍ.“

Přínosy projektu Objektivní informace Průzkum poskytuje studentům, univerzitám i firmám aktuální, reálný a detailní pohled na TOP Zaměstnavatele pro rok 2016 v České republice.

Užitečný nástroj Výstupy průzkumu mohou sloužit firmám jako zdroj informací pro akční plány ve vztahu k cílové skupině vysokoškoláků. V dlouhodobém horizontu získávají všechny zainteresované skupiny soustavnou zpětnou vazbu o vývoji a trendech.

Důvěryhodné poměření s trhem Žebříček byl před pěti lety založen s vizí objektivní metodologie, která umožňuje identifikovat nejlepší zaměstnavatele bez ohledu na velikost, známost či sektor.

Metodika průzkumu Dotazník byl připraven výzkumnou agenturou GFK ve spolupráci s organizátory průzkumu. Při přípravě dotazníku byly využity profesionální zkušenosti sociologů GFK a know-how z předchozích 4 ročníků. Studenti vysokých škol vyplňují odpovědi na otázky průzkumu v online dotazníku za použití profesionálního dotazníkového nástroje – SurveyMonkey (www.surveymonkey.com).

2 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016

Pořadí společností v jednotlivých kategoriích je stanoveno dle výsledků vyplněných dotazníků. Každý rok probíhá revize otázek v průzkumu, která reflektuje trendy v oblasti zaměstnávání studentů a absolventů vysokých škol.


Demografické údaje

PhD.

5,9 %

pohlaví Mgr.

39,7 %

Ročník studia

Bc.

54,4 %

39,1 % 60,9 % Ekonomické zaměření (účetnictví, finance, marketing, obchod, management, bankovnictví, podnikání, lidské zdroje, daně, cestovní ruch, mezinárodní vztahy atd.)

Technické zaměření

22,2 %

(automobilový průmysl, strojírenství, stavebnictví, IT a informační management, elektrotechnika, elektromechanika apod.)

Právo

6,5 %

Zdravotnické vědy (medicína, ošetřovatelství, farmacie, atd.) a veterina Humanitní a sociální vědy, pedagogika Umění (herectví, výtvarné umění, design, atd.) Přírodní vědy (biologie, geologie, chemie, fyzika atd.) Zemědělství / lesnictví Jiné

34,6 %

11,7 %

studijní zaměření

15,6 % 2,8 % 16,0 % 2,3 % 5,4 %

studenti mohli zaškrtnout více než jedno studijní zaměření

Partnerské školy

TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016 | 3


Advokátní kanceláře | Automobilový & Strojírenský průmysl | Bankovnictví & Investice | Energetiky & Plynárenství & Petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství & Audit & Daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Zdravotnictví & Farmacie

Obsah Almanachu a jak ho maximálně využít – 4 důležité oblasti 1.

seznam TOP Zaměstnavatelů 2016 ve 12 odvětvích

2.

detailní výsledky průzkumu TOP zaměstnavatelé 2016

3.

odpovědi od profesionálů na stejné otázky, jako odpovídali studenti vysokých škol

4.

detailní profily TOP Zaměstnavatelů 2016 1. TOP 5 zaměs

tnavatelů

ionálů 3.

Odpovědi profes 12 odvětví

2. Detailní výsledky průzkumu

nosti

poleč Profil s

Zástupce sp olečnosti

Nabídky zaměstnavatele

Konta k

ty a so

4 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016

ciální

sítě

4.


Speciální kategorie Top Zaměstnavatelů Jasná volba

Skokan Roku

Energie českého studentstva

Absolutně nejvíce hlasů bez ohledu na obor studia a studijní zaměření.

Za největší posun v hodnocení, výsledky hlasování všech 10 360 respondentů bez ohledu na studijní zaměření a studijní výsledky.

hlasování studentů s nejlepšími studijními výsledky dle studijního zaměření

Ekonom

technik

Energie českého studentstva

Volba studentů ekonomie s nejlepšími studijními výsledky.

Volba studentů techniky s nejlepšími studijními výsledky.

právník

farmaceut & lékař

Volba studentů práv s nejlepšími studijními výsledky.

Volba studentů farmacie & lékařství s nejlepšími studijními výsledky. TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016 | 5


Advokátní kanceláře Advokátní kanceláře | Automobilový & Strojírenský průmysl | Bankovnictví & Investice | Energetika & Plynárenství & Petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství & Audit & Daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Zdravotnictví & Farmacie

Advokátní kanceláře TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016

Havel, Holásek & Partners

1.

4. Baker & McKenzie

2. Brož & Sokol & Novák

5. PwC Legal

3. Allen & Overy Průměrné

Jak byste zhodnotil(a) své dosavadní studijní výsledky?

52,1 %

Vysoce nadprůměrné

svými výsledky patřím mezi nejlepších 20 % studentů

Nadprůměrné

30,6 %

Nadprůměrné

svými výsledky patřím mezi nejlepších 40 % studentů

Průměrné

Vysoce nadprůměrné

Spíše podprůměrné

Spíše podprůměrné

11,1 %

5,1 % 1,1 % Slabé

svými výsledky patřím mezi spodních 40 % studentů

Slabé

svými výsledky patřím mezi spodních 20 % studentů

Na jaké úrovni hovoříte anglicky? Výborná úroveň

Dobrá úroveň

40,7 %

Velmi dobrá úroveň

hovořím téměř jako rodilý mluvčí Dostatečná úroveň

Velmi dobrá úroveň

hovořím plynně, mám dostatečnou slovní zásobu a nedělám gramatické chyby

30,9 %

Dobrá úroveň

hovořím plynně, mám dostatečnou slovní zásobu a dělám málo gramatických chyb

19,7 %

Výborná úroveň

6,1 %

Dostatečná úroveň Nedostatečná úroveň

2,6 %

nedokáži rychle reagovat v cizím jazyce, nemám tak velkou slovní zásobu a dělám gramatické chyby

Nedostatečná úroveň v cizím jazyce se nedomluvím

Závěry z diskuse s profesionály: 1. 2. 3. 4. 5.

Dokončit vysokou školu je důležité. Praxe při škole je velmi důležitá pro budoucí start kariéry. Angličtina je nutnost. Studium v zahraničí je obrovská výhoda. Známky nejsou všechno. Ne každý premiant se v praxi uplatní lépe než člověk, který má průměrné známky.

6 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016


odpovědi profesionálů z praxe na otázky: 1.

J ak byste zhodnotil/a svoje studijní výsledky během studia na vysoké škole?

2.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořil/a anglicky?

Anna Hlaváčová Advokátní koncipient (od roku 2015) Havel, Holásek & Partners ABSOLVENTKA Univerzita Karlova Praha, Právnická fakulta ODPOVĚĎ 1

Studium mě povětšinou bavilo, ale rozhodně jsem nebyla premiantka. Všechny zkoušky jsem sice složila napoprvé, ale známky byly vcelku rovnoměrně rozloženy po celé škále. Vzhledem k tomu, že jsem během školy měla relativně náročnou práci v advokátní kanceláři, samé jedničky pro mě nebyly priorita. Učinila jsem rozhodnutí, že praktické zkušenosti pro mě budou v budoucnosti přínosnější než červený diplom, a zatím tohoto rozhodnutí nelituji. ODPOVĚĎ 2

Měla jsem to štěstí, že jsem na střední škole studovala rok ve Spojených státech, kde jsem si vybudovala velmi dobrý základ angličtiny. Hodně mi také pomohla účast na debatních soutěžích a mezinárodních moot courtech. Poslední semestr jsem studovala v Dánsku, kde výuka probíhala v angličtině a kde mi nečinilo potíže číst i relativně složité odborné texty, komunikovat s vyučujícími i spolužáky, kteří byli rodilí mluvčí. Řekla bych tedy, že moje angličtina byla na konci vysoké školy na velmi pokročilé úrovni.

Zuzana Lovíšková Advokátní koncipient, Brož & Sokol & Novák ABSOLVENTKA Univerzita Karlova Praha, Právnická fakulta

ODPOVĚĎ 1

Pokud bych měla ohodnotit sama sebe jako studentku, myslím, že jsem ke studiu přistupovala celkem zodpovědně a s potřebnou pečlivostí. ODPOVĚĎ 2

Anglicky jsem v posledním ročníku mluvila velmi dobře; rok předtím jsem absolvovala roční studijní pobyt v zahraniční s anglickým programem. Anglicky jsem se však naučila již na střední škole.

Eva Kubíčková HR Business partner, Sanofi ABSOLVENTKA Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

ODPOVĚĎ 1

Lepší průměr, hodně mi pomáhala schopnost aktivně reagovat na otázky či zapojit se do diskuse a mít netradiční, kreativní nápady. To mi „pozlatilo“ nálepku „výsledkově průměrný student”.

Pod QR kódem naleznete kompletní rozhovor s daným profesionálem TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016 | 7


Advokátní kanceláře Advokátní kanceláře | Automobilový & Strojírenský průmysl | Bankovnictví & Investice | Energetika & Plynárenství & Petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství & Audit & Daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Zdravotnictví & Farmacie

TOP Zaměstnavatel Havel, Holásek & Partners s kancelářemi v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě je s týmem více než 180 právníků, několika desítkami studentů právnických fakult a s více než 500 spolupracovníky, včetně 130 zaměstnanců spolupracující inkasní agentury Cash Collectors, největší česko-slovenskou právnickou firmou. Za 15 let své existence se Havel, Holásek & Partners zároveň stala největší nezávislou advokátní kanceláří ve střední Evropě. Mezi naše klienty patří zejména velké mezinárodní společnosti, nejvýznamnější české a slovenské firmy, včetně strategických státních podniků a orgánů veřejné správy, ale i střední podniky, individuální podnikatelé a investoři.

Jaroslav Havel Řídící partner

NABÍZÍME PRO STUDENTY Pokud se chceš stát skutečným specialistou, začni se co nejdříve učit v praxi, nejen z knih. Od začátku tě zapojíme do týmu. Dáme ti příležitost učit se od zkušených kolegů a hlavně pracovat na skutečných případech. Brzy si najdeš svou specializaci a v té se budeš den za dnem zdokonalovat. U nás můžeš dělat opravdovou advokacii již ve velmi mladém věku.

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY Hledáme lidi, ve kterých něco je! Nemusíš mít zrovna červený diplom. Mnohem důležitější je pro nás tvoje chuť pracovat, učit se, růst a nést odpovědnost. Hledáme studenty všech ročníků i absolventy pro dlouhodobou spolupráci – příjemné parťáky do týmu, kteří dobře vycházejí s ostatními, umí jednat a prezentovat své myšlenky v češtině, angličtině případně i jiném dalším jazyce.

Naší vizí je být vedoucí česko-slovenskou právnickou firmou trvale poskytující služby odpovídající nejvyšším mezinárodním standardům právnické profese. Naším cílem je v souladu s tímto přístupem k poskytování právních služeb dále posilovat nadstandardní vztahy s klienty a obchodními partnery kanceláře, které jim umožní maximalizovat efekt našich právních služeb pro jejich podnikatelské či jiné záměry. Usilujeme o vytvoření skutečného, oboustranně výhodného obchodního partnerství s klienty. Jsme komerčně orientovaná právnická firma s aktivním přístupem a kvalitním týmem právníků, pro kterou jsou nadstandardní péče o klienta a mimořádná časová flexibilita nejvyššími prioritami. Máme individuální a osobní přístup ke každému klientovi a k řešení jeho. Usilujeme o poskytování služeb s vysokou přidanou hodnotou, stoprocentně splňujících či překračujících očekávání klientů, a o budování dlouhodobých vztahů s klienty. Kancelář je vyhledávána klienty pro naši schopnost poskytovat komplexní právní služby, strategické uvažování, vysokou úroveň pracovního nasazení, schopnost úspěšného uzavření transakcí a prosazování zájmů klienta v podnikatelské praxi.

Havel, Holásek & Partners Florentinum, Na Florenci 15 Praha 1

Tel.: 255 000 111 dita.vackova@havelholasek.cz

JAK SE PŘIHLÁSIT Kontaktovat nás můžete buď prostřednictvím našich webových stránek www.havelholasek.cz nebo na e-mailové adrese kariera@havelholasek.cz

www.havelholasek.cz

www.linkedin.com/company/havel-holasek-&-partners-s-r-o-

8 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016


PRAHA | BRNO | OSTRAVA | BRATISLAVA

Největší česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem

| | | |

Strategické uvažování Individuální přístup Špičkový právní tým Dlouhodobé partnerství

1. místo TOP Zaměstnavatelé v kategorii Advokátní kancelář (2015, 2016)

www.havelholasek.cz

Nejúspěšnější kancelář v ČR a na Slovensku dle počtu nominací a titulů dosavadních ročníků soutěže

Klienty nejlépe hodnocená právnická rma v České republice (2010, 2013, 2015)

Právnická rma roku v České republice (2011, 2012, 2014, 2015)

Florentinum, recepce A, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město


Advokátní kanceláře Advokátní kanceláře | Automobilový & Strojírenský průmysl | Bankovnictví & Investice | Energetika & Plynárenství & Petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství & Audit & Daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Zdravotnictví & Farmacie

TOP Zaměstnavatel Advokátní kancelář Brož & Sokol& Novák (AK BSN) poskytuje právní služby ve většině oborů platného práva. Veřejností, včetně veřejnosti odborné je vnímána jako kancelář zaměřená na tzv. spornou agendu. Pětkrát za sebou byla vyhlášena právnickou firmou roku v oblasti trestního práva a opakovaně je hodnocena jako doporučovaná firma v oblasti soudního řízení a arbitráží. Fakticky záběr kanceláře ale pokrývá celou oblast civilního práva, tedy nejen soudní či arbitrážní řízení. Právní služby poskytujeme například ve věcech ochrany osobnosti, smluvní agendy, náhrady škod, včetně škod způsobených při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a škod způsobených na zdraví. Právní služby poskytujeme fyzický i právnickým osobám

Tomáš Sokol Společník

NABÍZÍME PRO STUDENTY Advokátní praxe je poměrně náročná na kvalifikaci ale i na dodržování řady specifických podmínek a omezení včetně zákonné mlčenlivosti o všem, co se advokát v souvislosti s poskytováním právní služby dozví. To vše velmi ztěžuje možnost zapojení studentů do činnosti advokátní kanceláře. Právní praxi proto studentům umožňujeme velmi výjimečně.

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY • především získání všech znalostí potřebných pro složení advokátní zkoušky • praxi prakticky ve všech oborech platného práva • praxi v poskytování právní služby ve všech druzích soudních a správních řízení včetně samostatného zastupování klienta • týmové i individuální poskytování právní služby • odborné zázemí • přátelské prostředí • odpovídající finanční ohodnocení • možnost pracovat v AK i po zapsání do seznamu advokátů

JAK SE PŘIHLÁSIT Na e-mailové adrese advokati@akbsn.eu.

10 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016

Tradičně nejsilnější, a jak výše uvedeno i nejvíce vnímaná je agenda AK BSN při zastupování a obhajování klientů v soudním řízení. V civilních věcech jde o právní služby ve všech možných oblastech práva. Spory plynoucí ze přijatých závazků či z deliktů , dědické spory, spory mezi manžely, exmanžely a rodiči a mnoho jiného. Nepochybně nejznámější je AK BSN díky své trestněprávní agendě. Přesněji díky té její části, která z nějakého důvodu vzbudí zájem veřejnosti. Zatímco těchto mediálně známých případů není v průběhu roku mnoho, za nimi zůstávají skryty stovky trestních kauz, o nichž kromě účastníků a těch, kteří jsou na nich nějak osobně zainteresováni, nikdo jiný neví. Patří sem především trestní případy, které nějakým způsobem souvisí s podnikáním, výkonem řídících činností a správou cizího majetku včetně činnosti obecních či městských zastupitelů. Další podrobnosti se můžete dozvědět na naší webové stránce http://akbsn.eu/cs

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák s.r.o. Sokolská 60 120 00 Praha 2 http://akbsn.eu www.facebook.com/akbsn2015

Tel.: 224 941 946 Fax: 224 941 940 advokati@akbsn.eu


Sokolská 60 Doporučovaná právnická firma v ČR (Chambers & Partners Europe) Právnická firma roku 2010–2015 obor trestní právo (e-právo) Doporučovaná a velmi doporučovaná právnická firma roku 2012–2015 obor řešení sporů a arbitráže (e-právo) TOP 100 IDEAL Employers (Universum) – TOP FIVE v oboru právo (2014–2015) TOP ZAMĚSTNAVATELÉ (ASA) Jasná volba studentů práv s nejlepšími studijními výsledky (2013, 2014, 2015) Druhá nejžádanější advokátní kancelář (2016)


Automobilový průmysl Advokátní kanceláře | Automobilový&& Strojírenský Strojírenský průmysl | Bankovnictví & Investice | Energetika & Plynárenství & Petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství & Audit & Daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Zdravotnictví & Farmacie

Automobilový & Strojírenský průmysl TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016

ŠKODA AUTO

1.

4. ABB        

2. Siemens

5. Honeywell

3. Hyundai Chtěli byste po dostudování pracovat ve stejném oboru, který nyní studujete?

spíše ne nevím

5,0 %

určitě ne

1,2 %

6,2 %

určitě ano

51,2 %

spíše ano

36,4 %

obor zaměstnání Závěry z diskuse s profesionály: 1. 2. 3. 4.

Výběr studijního oboru by měl být pečlivý - ještě před nástupem na vysokou školu. Studijní obor musí studenta bavit, v opačném případě je ho nutné rychle změnit. Student by měl při výběru oboru myslet i na budoucí uplatnění a příjmy po ukončení školy. Nejlepší je studovat obor, který je zároveň studentův koníček.

12 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016


odpovědi profesionálů z praxe na otázku:

Chtěl/a jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval/a?

Adam Brabec Koordinátor technologie zpracování kovů, ŠKODA AUTO ABSOLVENT České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, obor: Technika a technologie v dopravě a spojích Motor českého studentstva

ODPOVĚĎ

Rozhodně, proto jsem ho studoval. :-)

Petr Jirotka Specialista oddělení kontroly kvality, Hyundai ABSOLVENT Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, obor: Materiálové inženýrství ODPOVĚĎ

Rozhodně ano, automobily jsou mé hobby a podle toho jsem si vybíral i vysokou školu.

Martin Březina Communication Coordinator, Bayer ABSOLVENT Univerzita Tomáš Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací ODPOVĚĎ

Ano, protože i školu jsem si vybíral podle zaměření, kterému se chci dále profesně věnovat.

Jakub Čech Advokátní koncipient, Allen & Overy ABSOLVENT Univerzita Karlova Praha, Právnická fakulta

ODPOVĚĎ

Ano, od začátku studií jsem věděl, že se chci zaměřit na výkon advokacie, a měl jsem i poměrně konkrétní představu, že chci pracovat pro zahraniční advokátní kancelář, a to z důvodu využití znalosti angličtiny.

Pod QR kódem naleznete kompletní rozhovor s daným profesionálem TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016 | 13


Automobilový průmysl Advokátní kanceláře | Automobilový&& Strojírenský Strojírenský průmysl | Bankovnictví & Investice | Energetika & Plynárenství & Petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství & Audit & Daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Zdravotnictví & Farmacie

TOP Zaměstnavatel

Motor českého studentstva

Bohdan Wojnar Člen představenstva za oblast Řízení lidských zdrojů

NABÍZÍME PRO STUDENTY Studentům vysokých škol nabízíme propracovaný systém odborných stáží ve všech oblastech společnosti již během studia. Studenti si mohou vybírat z projektů v rámci oddělení vývoje, plánování, výroby, ekonomie či například IT a logistiky. Získané znalosti a dovednosti mohou studenti uplatnit i při psaní závěrečných prací za podpory našich odborníků.

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY Pro absolventy magisterského stupně vysokých škol je připraven roční rozvojový a adaptační ŠKODA Trainee program. Ten nabízí unikátní možnost, jak během jednoho roku poznat chod společnosti prostřednictvím rotací, zahraniční stáže a řady dalších aktivit. Za dobu více jak 20leté existence pomohl vychovat nespočet talentovaných zaměstnanců v širokém spektru oborů.

Jsme jediná automobilka, která v České republice nejenom vyrábí, ale i vyvíjí! ŠKODA AUTO patří mezi tři nejstarší výrobce automobilů na světě. Její historie sahá až do roku 1895. V Mladé Boleslavi máme moderní vývojové centrum, které umožňuje provádět široké portfolio testů. Využívá ho například i ŠKODA Motorsport. Nespočet vítězství soutěžních vozů ŠKODA je důkazem orientace na technické inovace, jenž pro nás byly, jsou a budou aktuálním tématem. V současné době se naše pozornost více a více zaměřuje také na elektromobilitu a konektivitu. Vyrobit více než milion vozů ročně – to je možné pouze díky těm nejlepším zaměstnancům, kterých si velmi vážíme. Naše péče o zaměstnance se odráží i ve výsledcích prestižních průzkumů, kde se pravidelně umisťujeme na předních příčkách jako TOP zaměstnavatel. V České republice máme tři výrobní závody. Kromě Mladé Boleslavi to jsou závody v Kvasinách a Vrchlabí. Vozy značky ŠKODA se vyrábí také v Číně, Rusku, Indii, na Slovensku, Ukrajině a v Kazachstánu. Tato mezinárodní základna vytváří předpoklad pro plánovaný růst ŠKODA AUTO v příštích několika letech. Podmínky k tomu již existují, totiž skvělé vozy, silná značka, motivovaný a schopný tým a schopnost přeměnit inovace v takový přínos pro zákazníky, který odpovídá heslu „Simply Clever“. Společnost ŠKODA AUTO si uvědomuje své mimořádné postavení a to ji zavazuje k velké odpovědnosti vůči regionům, v nichž působí, vůči jejím zákazníkům, zaměstnancům, jedinému akcionáři, obchodním partnerům a široké veřejnosti. Společenská odpovědnost hrála mezi zájmy společnosti ŠKODA AUTO vždy klíčovou roli. Naše společnost také udržuje dobré vztahy s dodavateli a pokračuje v odkazu svých zakladatelů, pánů Laurina a Klementa, kteří prohlašovali, že „…jen to nejlepší, co můžeme udělat, jest pro naše zákazníky dosti dobré.“

ŠKODA AUTO a.s. tř. Václava Klementa 869 293 01 Mladá Boleslav II

JAK SE PŘIHLÁSIT Veškeré informace a možnosti přihlášení naleznou uchazeči na našich kariérních webových stránkách www.skoda-kariera.cz, kde je možné se skrze on-line databázový registrační systém přihlásit na konkrétní pozice, praktikantské projekty i na Trainee program. A pokud si nevyberete z aktuálních nabídek, můžete svůj životopis ponechat v naší databázi.

www.skoda-kariera.cz www.facebook.com/skodaautokariera www.linkedin.com – ŠKODA AUTO www.yotube.com/skodautocareer

14 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016


Za každým zdokonalením stojí lidé, kteří se dokážou na svět dívat jinak. Vizionáři, kteří hledají stále nové cesty a neustále přicházejí s novým, inovativním řešením. A právě takové hledáme. A jaký bude váš nápad? Buďte i vy součástí týmu odborníků v nadnárodní společnosti a podílejte se na rozvoji automobilového průmyslu. https://www.facebook.com/skodaautokariera

www.skoda-kariera.cz


Automobilový průmysl Advokátní kanceláře | Automobilový&& Strojírenský Strojírenský průmysl | Bankovnictví & Investice | Energetika & Plynárenství & Petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství & Audit & Daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Zdravotnictví & Farmacie

TOP Zaměstnavatel Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s r.o. (HMMC), se sídlem v průmyslové zóně v Nošovicích, Moravskoslezský kraj, byla založena 7. 7. 2006. Jedná se o první výrobní závod automobilky Hyundai v Evropě. Všechny modely, vyráběné v závodě HMMC (Hyundai i30, Hyundai i30 kombi, Hyundai i30 třídveřový, Hyundai ix20 a Hyundai Tucson), byly vyvinuty speciálně pro evropský trh a odpovídají vysokým požadavkům zákazníků na kvalitu, bezpečnost a atraktivní design. Pro rok 2016 je náš výrobní plán stanoven na 350 000 aut. Kromě výroby automobilů se v našem areálu nachází také hala na výrobu převodovek.

Jiří Havlín Vedoucí oddělení lidských zdrojů

NABÍZÍME PRO STUDENTY Všem studentům středních i vysokých škol nabízíme exkurze v našem výrobním areálu. Organizujeme odborná setkání, kde naši specialisté a manažeři sdílí se studenty své zkušenosti z praxe. Podpora studentů a jejich vzdělávání je pro nás důležitá. Darujeme proto pravidelně plně funkční vozy a díly technickým školám ke studijním účelům. Nabízíme odborné stáže studentům vybraných oborů.

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY Ihned po ukončení studia u nás můžete najít uplatnění na pozicích ve výrobě i administrativě. Maximálně podpoříme váš profesní i osobní rozvoj. Nabízíme práci, která vám bude přinášet nové výzvy. Dáme vám prostor uplatnit své nápady a zavádět je do praxe. U nás budete moci pracovat s nejmodernějšími technologiemi automobilového průmyslu. Dobrou práci umíme ocenit – nabízíme atraktivní mzdu, řadu bonusů a zaměstnaneckých výhod.

JAK SE PŘIHLÁSIT Navštivte naše stránky na www.kariera-hyundai.cz. Zde naleznete nejen aktuální nabídku volných pracovních pozic, ale také spoustu dalších zajímavých informací týkajícíh se zaměstnávání v naší společnosti.

Vysoká kvalita a spokojenost zákazníků je pro nás vždy na prvním místě. Proto jsou u nás veškeré výrobní procesy, již od nákupu dílů, mnohonásobně kontrolovány, aby nebyla přehlédnuta ani ta nejmenší výrobní chyba. Důkladnými testy, a to jak za pomoci té nejpřesnější techniky, tak přísného lidského úsudku, prochází každý u nás vyrobený vůz. Abychom mohli veřejně deklarovat, že HMMC dosahuje požadované kvality svých produktů a procesů, bylo rozhodnuto vybudovat systém managementu kvality, jehož nedílnou součástí je také intenzivní péče o bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Zaměstnáváme na 3 300 zaměstnanců z toho více než 400 na pozicích junior specialistů, specialistů a výše. V loňském roce jsme se již potřetí stali vítězem celostátní soutěže Zaměstnavatel roku v kategorii do 5 000 zaměstnanců. HMMC má za cíl nejen vyrábět kvalitní vozidla, ale také společně s dalšími organizacemi přispívat ke zlepšování kvality života v Moravskoslezském kraji. Chceme být dobrým sousedem, který kromě finanční podpory nejrůznějších akcí pomáhá rozvíjet mladé talenty, chrání životní prostředí a rozdává radost. Proto každoročně podporujeme mnoho kulturních a společenských akcí.

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Hyundai 700/1 739 51 Nižní Lhoty

Tel.: 844 111 157 kariera@hyundai-motor.cz

www.kariera-hyundai.cz www.facebook.com/HyundaiNosovice www.linkedin.com/company/hyundai-motor-manufacturing-czech-sro www.youtube.com/c/HyundaiNosovice

16 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016


Automobilový průmysl Advokátní kanceláře | Automobilový&& Strojírenský Strojírenský průmysl | Bankovnictví & Investice | Energetika & Plynárenství & Petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství & Audit & Daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Zdravotnictví & Farmacie

TOP Zaměstnavatel Mnohé z moderních vymožeností, tak samozřejmých jako možnost ovládat elektrickou energii pouhým stisknutím spínače, ale i potřebných, jako zvyšovat produktivitu průmyslových závodů, umožňují technologie ABB. Na nich pracuje 140 000 lidí ve 100 zemích světa, z toho více než 3 400 v ČR. ABB je přední světovou společností působící v oblasti energetiky a automatizace. Umožňuje zákazníkům z oblasti průmyslu a distribuce energií zlepšit jejich výkonnost a současně snížit dopad jejich činností na životní prostředí. ABB má více než 120letou tradici a její úspěch je dán zejména silným zaměřením na výzkum a vývoj podpořený sedmi výzkumnými centry po celém světě. Organizačně je ABB rozčleněno do 4 divizí: • Elektrotechnické výrobky • Energetika

Jana Vašíčková Personální ředitelka ABB Česká republika

NABÍZÍME PRO STUDENTY • témata bakalářských a diplomových prací spolu s možností získat konzultanta z řad našich zkušených odborníků • brigády a stáže v průběhu studia • možnost přihlásit svou bakalářskou, diplomovou nebo disertační práci do soutěže ABB University Award a získat tak zajímavé ceny a příležitost prezentovat svou práci zástupcům ABB i akademické obce

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY Absolventům a absolventkám oborů elektro, strojní, mechatronika, automatizace, pohony, elektroenergetika, chemicko-technologických oborů a dalších nabízíme široké spektrum pracovních příležitostí např. na těchto pozicích: • Junior Project Manager • Commissioning Engineer • Junior projektant • Konstruktér elektro • Automation Engineer • Technolog • Inženýr řídicích systémů aj.

JAK SE PŘIHLÁSIT Aktuální přehled volných pozic je k dispozici na www.abb.cz/kariera, dále na portálech www.abb.jobs.cz a www.profesia.cz. Stačí vybrat si vhodnou pozici a odeslat svůj životopis. Kontaktovat nás můžete rovněž prostřednictvím e-mailové adresy abb.prace@cz.abb.com. 18 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016

• Automatizace výroby a pohony • Procesní automatizace V ČR působí ABB prostřednictvím svých výrobků a služeb již od roku 1970, nicméně formální vznik společnosti se datuje od roku 1992, kdy byla založena první společnost s názvem ABB. V průběhu 90. let se skupina firem ABB v ČR postupně rozrůstala o další společnosti až do dnešní podoby ABB s.r.o. V současné době naleznete ABB v ČR v 8 lokalitách. Svá nejvýznamnější inženýrská a výzkumná centra a 6 výrobních závodů včetně výroby polovodičů má v Praze, Brně, Ostravě, Trutnově, Jablonci nad Nisou a Plzni. Přibližně 80 % produkce míří na export, což svědčí o vysoké kvalitě výrobků ABB z ČR. Např. brněnský závod pro výrobu rozváděčů, transformátorů a senzorů vysokého napětí je největší výrobní závod na přístrojové transformátory vysokého a velmi vysokého napětí na světě.

ABB s.r.o. Štětkova 1638/18 140 00 Praha 4

www.abb.cz/kariera www.facebook.com/abb.kariera

youtube.com/ABBCzech

Tel.: 800 312 222 abb.prace@cz.abb.com


Chuť objevovat začíná u vás V ABB se podílíme na řešení největších globálních problémů současnosti. Připojte se k nám a staňte se součástí mezinárodního multikulturního týmu. Budete mít příležitost pracovat s technologiemi, které pozitivně ovlivňují svět kolem nás. Základem našeho úspěchu je spolupráce. Lepší svět začíná s vámi.

www.abb.cz/kariera


Investice Advokátní kanceláře | Automobilový & Strojírenský průmyslBankovnictví | Bankovnictví & & Investice | Energetika & Plynárenství & Petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství & Audit & Daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Zdravotnictví & Farmacie

Bankovnictví & Investice TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016

Komerční banka

1.

4. Air Bank

2. ČSOB

5. Raiffeisenbank

3. Česká spořitelna Jaký typ pracovního zařazení po skončení školy budete upřednostňovat? Nevím

Samostatné podnikání

9,9 %

ještě nejsem zcela rozhodnut(a)

20,0 %

Zaměstnanecký poměr

70,1 %

zaměstnání podnikání

Závěry z diskuse s profesionály: 1. 2. 3. 4. 5.

Zaměstnanecký poměr je „nejbezpečnější“ cesta, jak nasbírat zkušenosti. Začít podnikat může člověk kdykoliv. Jak zaměstnanecký poměr, tak podnikání mají své klady a zápory. Realizovat se člověk může jak v podnikání, tak zaměstnaneckém poměru. Nejdůležitější je pracovat v dobrém kolektivu.

20 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016


odpovědi profesionálů z praxe na otázky:

Věděl/a jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat, jestli budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl/a pro budování kariéry v zaměstnaneckém poměru? Adam Brabec Koordinátor technologie zpracování kovů, ŠKODA AUTO ABSOLVENT České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, obor: Technika a technologie v dopravě a spojích Motor českého studentstva

ODPOVĚĎ

Nejspíš je to oborem, ve kterém pracuji a který jsem vystudoval, protože podnikat v automotive v oblasti vývoje chce spoustu zkušeností – a ty se při škole získávají jen těžko.

Markéta Květoňová HR Manažer, Česká pojišťovna ABSOLVENTKA Univerzita Karlova Praha, Filozofická fakulta, obor: Andragogika a personální řízení a Teorie kultury

Pojišťovna českého studentstva

ODPOVĚĎ

Na začátku studia jsem neměla jasnou představu. Postupně jsem se rozhodla pro zaměstnanecký poměr, protože nabízí na začátku kariéry dobrý prostor pro postupný sběr zkušeností.

Tatiana Polonyankina Controller, ČSOB Pojišťovna ABSOLVENTKA Vysoká škola ekonomická v Praze

ODPOVĚĎ

Na vysoké škole jsem vůbec nebyla rozhodnutá, co chci dělat. Moje cíle vyplynuly postupně z okolností, a také při získávání pracovních zkušeností, kdy jsem poznávala, co mi jde a kde mám nedostatky, co mě baví a co ne.

Pod QR kódem naleznete kompletní rozhovor s daným profesionálem TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016 | 21


Investice Advokátní kanceláře | Automobilový & Strojírenský průmyslBankovnictví | Bankovnictví & & Investice | Energetika & Plynárenství & Petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství & Audit & Daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Zdravotnictví & Farmacie

TOP Zaměstnavatel Komerční banka je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Na 8 600 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje 1 638 000 klientů. KB je součástí skupiny Société Générale.

Banka českého studentstva

Pavel Jirák Výkonný ředitel pro lidské zdroje

NABÍZÍME PRO STUDENTY • spolupráci na tvorbě nabízených témat bakalářských a diplomových prací • studentské stáže • trainee program • prostor pro své nápady

V letošním roce Komerční banka obhájila ocenění Top zaměstnavatel v odvětví Bankovnictví a investic. V uplynulých letech se stala Bankou roku 2005, 2007, 2011 a 2012. Také v roce 2012 se Komerční banka stala nejžádanějším zaměstnavatelem desetiletí „The Most Desired Company desetiletí 2003–2012“. Je tedy považována za jednoho z nejperspektivnějších zaměstnavatelů pro studenty vysokých škol po ukončení studia. Hledáme uchazeče a studenty, pro které jsou důležité stejné hodnoty, jako pro nás. Tedy profesionalita, týmový duch, inovativní myšlení, komunikativnost, odpovědnost, svědomitost, čestné a slušné chování, osobní přístup. Dále oceňujeme znalosti cizího (především anglického) jazyka. Nabízíme práci v přátelském prostředí stabilní a dynamické společnosti. Možnost účasti v rozvojových programech ConnectinG a ConnectinG +. Prostor pro své nápady. Možnosti osobního rozvoje a kariérního růstu. Zaměstnanecké benefity a bankovní výhody. Díky široké síti možnost práce po celé České republice. Vzdělávací programy. Dynamické programy (např. diverzita týmů – spolupráce s kolegy různých národností, věku, hendikepu atp.).

• možnosti osobního rozvoje a kariérního růstu • brigády a zkrácené pracovní úvazky u stabilní a dynamické společnosti

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY • možnost účasti v rozvojových programech ConnectinG a ConnectinG + • prostor pro své nápady • možnosti osobního rozvoje a kariérního růstu • práci u stabilní a dynamické společnosti

Na Příkopě 33 114 07 Praha 1

volna_mista@kb.cz

JAK SE PŘIHLÁSIT Seznam aktuálně nabízených pozic naleznete na www.kb.cz.

www.kb.cz

Vytvořte si vlastní profil a sledujte nabídku veškerých pozic skupiny Société Générale na http://careers.socgen.com.

www.facebook.com/komercni.banka www.linkedin.com/company/komercni-banka

22 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016


Investice Advokátní kanceláře | Automobilový & Strojírenský průmyslBankovnictví | Bankovnictví & & Investice | Energetika & Plynárenství & Petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství & Audit & Daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Zdravotnictví & Farmacie

TOP Zaměstnavatel Historie skupiny Raiffeisen sahá do roku 1862, kdy Friedrich W. Raiffeisen vybudoval první družstevní bankovní asociaci. To byl základ pro dnešní finanční skupinu. Raiffeisenbank v České republice poskytuje široké spektrum služeb od roku 1993 v síti více než 120 poboček a klientských center. Naším majoritním akcionářem je rakouská Raiffeisen Bank International AG, působící již více než 25 let v řadě zemí regionu střední a východní Evropy, kde obsluhuje 14,8 mil. klientů v přibližně 2 800 pobočkách. Klademe velký důraz na budování vztahu s klienty a zachování dobrého jména profesionální a důvěryhodné banky. Že se to daří, o tom svědčí mnohá naše ocenění – zejména Klientsky nejpřívětivější banka roku 2015.

Filip Šanda Personální ředitel

NABÍZÍME PRO STUDENTY Začít získávat zkušenosti ve správné firmě a se správným týmem. Máme každý rok mnoho brigádnických míst, které realizujeme formou dohody o provedení práce, nebo dohody o pracovní činnosti. Takže není proč čekat, stačí si vybrat pracovní místo a poslat životopis. Je to ideální způsob, jak získat praxi a později být na pracovním trhu pro zaměstnavatele více zajímavý.

Víme, že jenom spokojení zaměstnanci mohou dělat i naše klienty spokojené. Proto se snažíme, aby naši zaměstnanci nechodili do banky jako do práce, ale aby se profesně rozvíjeli v tom, co je baví. V rámci interního budování kariéry tak mohou zaměstnanci rotovat po různých odděleních a každý člověk se může „najít“. Ačkoliv se ke klientům chováme vždy 100% profesionálně, v týmech máme uvolněnou a přátelskou atmosféru. Důležitý je pro nás splněný úkol, nikoliv počet hodin, které zaměstnanec v práci odsedí. Samozřejmě záleží na konkrétní pracovní pozici, ale máme pravidlo, že na pracovišti musíte být jen od 9 do 15 hodin a zbytek pracovní doby je na vás. Navíc všichni zaměstnanci, kteří potřebují svůj čas rozdělit mezi rodinu, studium, koníček či jinou práci, u nás mohou pracovat na částečný úvazek. Tuto možnost využívají často studenti, kteří během svého studia získávají cennou praxi do budoucího profesního života.

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY Juniorská místa s férovým přístupem, kamarádské kolegy, široké spektrum bankovních oblastí, ve kterých se můžete najít. Na našich kariérních stránkách máme speciální část, která je věnována volným místům pro absolventy. Samozřejmostí je i nabídka do Trainiee programu.

Raiffeisenbank a.s. Hězdova 1716/2b 140 78 Praha 4

Tel.: 234 401 529 alexandra.filipova@rb.cz

JAK SE PŘIHLÁSIT Přihlaste se velmi jednoduše, a to na našich kariérních stránkách http://rb.jobs.cz.

www.rb.cz

Najdete zde 4 sekce – STUDENT/ABSOLVENT, OBCHODNÍK/PORADCE, MANAŽER, EXPERT/SPECIALISTA. Sekce Student je ta správná volba pro vás, tak už neváhejte a zkuste to.

www.facebook.com/RaiffeisenbankCZ www.linkedin.com/company/raiffeisenbank-cz www.youtube.com/user/RaiffeisenBankCz

24 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016


Vaše kariéra poroste s námi


Energetika & Plynárenství Petrochemický průmysl Advokátní kanceláře | Automobilový & Strojírenský průmysl | Bankovnictví & Investice | Energetika & Plynárenství &&Petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství & Audit & Daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Zdravotnictví & Farmacie

Energetika & Plynárenství & Petrochemický průmysl TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016

Skupina ČEZ

1.

4. RWE

2. E.ON

5. Pražská energetika (PRE)

3. UNIPETROL Jaké máte zkušenosti při studiu? (respondenti mohli vybrat více možností) Pracovní zkušenost mimo obor mého studia v ČR

60,0 %

Pracovní zkušenost v oboru mého studia v ČR

55,0 %

Jiná dobrovolná (neplacená) činnost mimo vysokou školu

24,3 %

Jiné vzdělávací programy nabízené zaměstnavateli (např. workshopy, případové studie, apod.)

15,1 %

Pracovní zkušenost mimo obor mého studia v zahraničí

12,9 %

Členství ve studentské organizaci / studentském projektu na vysoké škole

12,2 %

Samostatná výdělečná činnost (OSVČ)

11,6 %

Program studentských zahraničních pobytů (např. Erasmus)

10,8 %

Zahraniční praxe, studium v zahraničí

10,5 %

Pracovní zkušenost v oboru mého studia v zahraničí

7,1 %

Studentská samospráva na vysoké škole (akademický senát)

2,0 %

Jiné

2,6 %

zkušenosti Závěry z diskuse s profesionály: 1. 2. 3. 4. 5.

Čím více zkušeností z brigád a stáží během studia, tím lépe. I manuální brigády mají smysl. Studenti si často uvědomí, proč je důležité dostudovat vysokou školu. Skloubit studium a brigádu často naučí člověka dobrému time managementu. Během školní praxe si studenti mohou ověřit, jak blízko či daleko je teorie od praxe. Praxe je často způsob, jak najít svého prvního zaměstnavatele po ukončení vysoké školy.

26 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016


odpovědi profesionálů z praxe na otázky:

Jaké zkušenosti s prací jste získal/a již při studiu? Jak náročné toto bylo v kombinaci se studiem?

Petr Toman Specialista strategie Skupina, ČEZ ABSOLVENT University of Texas at El Paso a České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní ODPOVĚĎ

Zkušenosti jsem nezískal prakticky žádné. Pokud hovořím o těch, které by se daly počítat jako praxe. Měl jsem nějaké klasické studentské brigády ve skladu či na výrobní lince ve fabrice, tyto mě ovšem naučily dost a především mi umožnily vážit si toho, co mohu dělat nyní.

Energie českého studentstva

Adam Hurta Projektový specialista, UNIPETROL ABSOLVENT Masarykova univerzita

ODPOVĚĎ

Celé studium jsem měl víkendovou brigádu. Tenkrát mě zajímalo jen najít práci, která mi pokryje část nákladů, a to bez ohledu na typ práce. Daná manuální práce mi sice nepomohla zvýšit odbornost v oboru, na druhou stranu jsem ale posílil svůj smysl pro disciplínu a trpělivost. Časově se to dalo zvládat, musel jsem pouze omezit své volnočasové aktivity a lépe si svůj týden rozvrhnout, především pak ve zkouškovém období.

Miroslav Kos Personální ředitel, HOCHTIEF

ODPOVĚĎ

První pracovní zkušenosti jsem získával v době mého studia na učňovské škole. Návazně také v době letních prázdnin a o zkouškovém období, kdy jsem pracoval v různých stavebních podnicích. Vždy jsem se ale snažil o propojení získaných zkušeností s teorií a naopak. Kombinace studia s praxí je dle mého názoru skvělá šance pro studenta, ale i pro společnost k tomu, aby se vzájemně poznali, získali dostatečné informace o možnostech spolupráce a v neposlední řadě úspěšně pracovali na budování pracovní kariéry.

Pod QR kódem naleznete kompletní rozhovor s daným profesionálem TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016 | 27


Energetika & Plynárenství Petrochemický průmysl Advokátní kanceláře | Automobilový & Strojírenský průmysl | Bankovnictví & Investice | Energetika & Plynárenství &&Petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství & Audit & Daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Zdravotnictví & Farmacie

TOP Zaměstnavatel Skupina ČEZ je největším energetickým uskupením v České republice i v celé střední a jihovýchodní Evropě. Kromě výroby a prodeje elektřiny patří k jejím aktivitám i výroba a prodej tepla, prodej plynu, oblast telekomunikací, informatiky, jaderného výzkumu, projektování, výstavby a údržby energetických zařízení, těžby surovin nebo zpracování vedlejších energetických produktů.

Energie českého studentstva

Michaela Chaloupková Členka představenstva a ředitelka divize správa

NABÍZÍME PRO STUDENTY Všem žákům a studentům středních i vysokých škol nabízíme exkurze do našich provozů. Pro žáky partnerských středních škol pak máme připravené stáže – Jaderné nebo Energetické maturity. Studentům vysokých škol je určena stáž Letní univerzita na našich jaderných elektrárnách vč. možnosti získání stipendia. V naší nabídce také najdou témata závěrečných studentských prací. Šanci poznat fungování firmy zevnitř nabízí vysokoškolským studentům ČEZ Inovační maraton.

Skupina ČEZ reaguje na nové trendy v energetice a vstupuje do nových oblastí podnikání, aby svým zákazníkům mohla stále nabízet inovativní produkty odpovídající jejich poptávce. Při tom všem se řídí etickými zásadami a standardy zahrnujícími i odpovědné chování k zaměstnancům, společnosti a životnímu prostředí. Energetika je dynamickým oborem, na němž je závislá celá civilizace. Díky novým technologiím se navíc stále vyvíjí a současným trendem jsou obnovitelné zdroje a decentralizace výroby elektřiny. Aby Skupina ČEZ těmto trendům stačila, zaměstnává schopné a cílevědomé mladé lidi, kterým tak umožňuje být v centru přeměny evropské energetiky. V současné době Skupina ČEZ zaměstnává téměř 30 tisíc zaměstnanců a je vnímána jako prestižní zaměstnavatel. Svým zaměstnancům nabízí stabilní zázemí silné společnosti, odpovídající finanční ohodnocení i širokou škálu benefitů, ale především práci, která má smysl. Díky nadstandardní péči o zaměstnance získala Skupina ČEZ několik ocenění, jako The Most Desired Company (Zaměstnavatel roku) 2010 a 2011 a Jasná volba (TOP zaměstnavatel) roku 2012, 2013, 2014 a 2016.

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY Absolventům středních škol s elektrotechnickým zaměřením nabízíme dvouletý absolventský program, během kterého získají pod dohledem zkušených odborníků potřebnou kvalifikaci. Pro vybrané absolventy vysokých škol pak máme trainee program ČEZ Potentials, který rozvíjí jejich talent.

Skupina ČEZ Duhová 1 140 00 Praha 4

JAK SE PŘIHLÁSIT Pro zájemce o uplatnění ve Skupině ČEZ máme připravenou kariérní sekci v rámci webu kdejinde.cz. Zde si může uchazeč vybírat z řady aktuálně otevřených pozic různých oborů – od technických, ekonomických, IT až po právnické. Pokud si uchazeč nevybere z uvedené nabídky, je možné poslat svůj životopis do naší databáze.

www.kdejinde.cz www.facebook.com/PracevCEZu http://bitly.com/CEZIN www.youtube.com/user/SkupinaCEZ

28 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016

Tel.: 211 041 111 Fax: 211 042 001 kdejinde@cez.cz


KDE JINDE MÁTE TAKOVÝ PŘÍSTUP K MODERNÍM TECHNOLOGIÍM Díky pečlivému sledování aktuálních trendů v energetice, a dostupnosti moderního vybavení, se snažíme poskytovat služby na nejvyšší úrovni. Společná energie našich zaměstnanců se vždy může spolehnout nejen na kvalitní, ale také bezpečné prostředí pro svou práci. Kde jinde najdete takové zázemí?

www.kdejinde.cz


Energetika & Plynárenství Petrochemický průmysl Advokátní kanceláře | Automobilový & Strojírenský průmysl | Bankovnictví & Investice | Energetika & Plynárenství &&Petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství & Audit & Daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Zdravotnictví & Farmacie

TOP Zaměstnavatel Unipetrol je vedoucí skupinou v oblasti zpracování ropy a petrochemie v České republice a je jedním z hlavních hráčů ve střední a východní Evropě. V roce 2005 se stal součástí největší rafinérské a petrochemické skupiny ve střední Evropě – PKN Orlen. Skupina Unipetrol se zaměřuje na dva strategické segmenty: • downstream (rafinérská a  petrochemická výroba a prodej) • maloobchodní prodej motorových paliv (prostřednictvím největší tuzemské sítě čerpacích stanic Benzina)

Michał Chmiel Personální ředitel

NABÍZÍME PRO STUDENTY Studenti chemických oborů mají možnost v unikátním Unipetrol výzkumně vzdělávacím centru (UniCRE) v Záluží u Litvínova pracovat v nejmodernějších laboratořích a poznat tak, jak vypadá špičkové středisko pro výzkum a vývoj v oblasti průmyslové chemie a enviromentálních technologií. S vybranými studenty spolupracujeme při psaní BP a DP.

Unipetrol zaměstnává téměř 3800 osob, patří mezi největší zaměstnavatele Ústeckého kraje, ale působí i v Praze, Kralupech nad Vltavou, Pardubicích, Kolíně a Brně. Zakládá si na dlouhodobé spolupráci se svými zaměstnanci a vztah s nimi buduje již na samém počátku. Nováčkům nabízí tréninkové centrum i školicí programy, které jim pomohou zapracovat se v bezpečném prostředí a následně je do ostrého provozu pošlou již připravené. Unipetrol usiluje o plnění vysokých standardů, které se pojí se zodpovědným, trvale udržitelným podnikáním. Od roku 1999 se hlásí k celosvětovému programu Odpovědné podnikání v chemii – Responsible Care. Strategickou prioritou celé skupiny je společenská odpovědnost. Spolupracuje s obcemi, městy i kraji a podporuje řadu projektů a institucí z oblasti životního prostředí, sociální oblasti či vzdělávání. Do těchto aktivit se finančními dary či dobrovolnickou prací zapojují také zaměstnanci skupiny Unipetrol.

Dle momentálních interních potřeb aktualizujeme nabídku zkrácených úvazků. Školám po dohodě nabízíme možnost exkurzí.

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY Zejména pro studenty chemických a technických oborů je určen dvouletý program Absolvent, který prostřednictvím tréninkového centra absolventům rozšíří a propojí jejich nabyté vzdělání s praxí.

UNIPETROL, a.s. Na Pankráci 127 140 00 Praha 4

zdenka.jurcakova@unipetrol.cz

JAK SE PŘIHLÁSIT V průběhu roku obsazujeme nejrůznější pracovní pozice napříč jednotlivými společnostmi skupiny Unipetrol. Aktuálně otevřené pozice naleznou zájemci na našich kariérních stránkách http://unipetrol.jobs.cz.

http://unipetrol.jobs.cz www.facebook.com/volnamistavunipetrolu www.linkedin.com/company/unipetrol-a-swww.youtube.com/user/BenzinaCZ

30 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016


ODSTA S UNIP RTUJ SVOU ETROL KARIÉR EM U


Informační Advokátní kanceláře | Automobilový & Strojírenský průmysl | Bankovnictví & Investice | Energetika & Plynárenství & Petrochemický průmysl | Informačnítechnologie technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství & Audit & Daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Zdravotnictví & Farmacie

Informační technologie TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016

Microsoft

1.

2. IBM

4. Tieto Czech 5. Red Hat Czech

3. Google Jaký je Váš očekávaný hrubý nástupní plat do budoucího (absolventského) zaměstnání za měsíc? méně než 15 000 Kč

2,4 %

15 001–17 500 Kč

9,1 %

17 501–20 000 Kč

14,3 %

20 001–22 500 Kč

14,9 %

22 501–25 000 Kč

16,2 %

25 001–27 500 Kč

13,9 %

27 501–30 000 Kč

9,5 %

30 001–32 500 Kč

6,6 %

32 501–35 000 Kč

3,7 %

35 001–37 500 Kč

2,7 %

37 501–40 000 Kč

1,6 %

40 001–42 500 Kč

1,6 %

42 501–45 000 Kč

0,6 %

45 001–47 500 Kč

0,5 %

47 501–50 000 Kč

0,4 %

více než 50 000 Kč

2,0 %

očekávaný

plat

Závěry z diskuse s profesionály: 1.

Výši nástupního platu v různých firmách je možné zjistit od starších kamarádů.

2.

Další zdroj výše platů absolventů jsou různé statistiky, průzkumy a média.

3.

Zaměstnavatelé většinou mají pro absolventské pozice stanovenou výši mzdy, se kterou nehýbají ani nahoru, ani dolů.

4.

Výše nástupního platu absolventa vysoké školy by u prestižních zaměstnavatelů neměla být nižší, než je průměrný plat v České republice.

32 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016


odpovědi profesionálů z praxe na otázky:

Jaký byl Váš očekávaný hrubý nástupní plat do absolventského zaměstnání za měsíc během posledního ročníku vysoké školy?

Michal Horáček Enteprise Marketing Lead, Microsoft ABSOLVENT Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, obor: Ekonomická a sociální geografie ODPOVĚĎ

Na tuto otázku se mě ptala už paní reportérka v Ekonomika ČT24. Odpověděl jsem, že očekávám alespoň 30 tisíc měsíčně. Mám v tom trochu zkreslenou představu, ale to číslo jsem odvodil na základě zkušeností z konzultantské praxe.

Jan Šťastný Quality Engineer, Red Hat Czech ABSOLVENT Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

ODPOVĚĎ

30 000 Kč. Odvozoval jsem z nabídek pracovních příležitostí zveřejněných na internetu a také ze statistických údajů za poslední roky.

Vojtěch Kulík Relationship Manager TOP SB (pro podnikatele), Komerční banka ABSOLVENT Vysoká škola obchodní o.p.s. – obor: Mezinárodní teritoriální studia (cestovní ruch) Banka českého studentstva ODPOVĚĎ

Můj očekáváný nástupní plat se ztotožňoval s nabídnutým platem. Bylo to 25 tis. Kč hrubého.

Petr Toman Specialista strategie, Skupina ČEZ ABSOLVENT University of Texas at El Paso a České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní ODPOVĚĎ

Očekával jsem zhruba 25-30 tis. Kč hrubého. Toto rozmezí jsem odvozoval od toho, co jsem se různě dočetl v novinách, od kamarádů, atd.

Energie českého studentstva

Pod QR kódem naleznete kompletní rozhovor s daným profesionálem TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016 | 33


Informační Advokátní kanceláře | Automobilový & Strojírenský průmysl | Bankovnictví & Investice | Energetika & Plynárenství & Petrochemický průmysl | Informačnítechnologie technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství & Audit & Daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Zdravotnictví & Farmacie

TOP Zaměstnavatel Microsoft Corporation vznikla před více než 40 lety – v dubnu roku 1975. Tehdy bylo naší vizí „dostat počítač na každý stůl“ a málokdo věřil, že je to možné. Dnes mám každý z nás na stole a po kapsách několik počítačů či podobných zařízení a my si dáváme nové odvážné cíle. Díky cloudu a mobilitě dnes měníme pojetí produktivity, tedy to, jak lidi žijí, pracují, komunikují, učí se i odpočívají. Být produktivní pro nás znamená dělat lépe a snadněji to, co chceme a potřebujeme, co nás baví a naplňuje – v práci, doma, ve škole, kdekoli. Pokračujeme tak v realizaci vize našich zakladatelů: technologie Microsoftu pomáhají lidem i podnikům na celém světě uskutečnit jejich sny a potenciál.

Biljana Weber General Manager, Microsoft Czech Republic

Česká pobočka společnosti zahájila svoji činnost v roce 1992. V ČR máme 450 zaměstnanců (Microsoft a Skype). Od července roku 2013 vede českou pobočku Biljana Weber. Sídlíme ve Vyskočilově ulici v Praze 4. V říjnu 2015 se budeme stěhovat do nové budovy (na téže ulici), která představuje zcela nové pojetí kanceláře naplňující vizi práce odkudkoli. Nechoďte do práce, pracujte!

NABÍZÍME PRO STUDENTY Studentům 4. a 5. ročníků vysokých škol nabízíme propracovaný Internship program. Jako student v Microsoftu vždy najdeš prostředí, ve kterém se můžeš plně vyjádřit a učit se od skutečných odborníků a profesionálů a zdokonalovat se po jejich boku. Reálné projekty a úkoly hned od prvního dne, široká nabídka tréninků, vlastní mentor a možnost přihlásit se následně do MACH programu!

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY MACH program je vytvořen právě pro absolventy, jakým jsi Ty! Přijď, jaký jsi. Dělej, co máš rád. Vždy uznáváme hodnoty, které lidé s různými životními zkušenostmi a odlišnými názory přináší. Vidíme v nich velikou sílu; sílu inovovat. Přijď a staň se součástí velmi talentované komunity s vášní pro technologie, oddaností našim zákazníkům a společnými hodnotami.

Práce stále více přestává být činností, které se věnujeme na určitém místě. Respektujeme, že každý potřebuje jiné prostředí pro maximální produktivitu, že tyto podmínky záleží i na typu práce, který člověk potřebuje udělat. Pokud využijeme moderní technologie k tomu, aby si každý mohl flexibilně zorganizovat čas a místo práce, budou lidé moci lépe propojit osobní a pracovní život, budou produktivnější, motivovanější i kreativnější a celkově to pomůže zlepšit i obchodní výsledky společnosti. Kancelář je pro nás prostorem pro setkávání, sdílení a společnou tvorbu. Vykročte s námi do nového světa práce, který je založen na vzájemné důvěře a spolupráci, osobní odpovědnosti a hodnocení lidí podle výsledků, ne podle počtu hodin odpracovaných u stolu. www.microsoft.cz/odkudkoli

Microsoft, s. r. o. Vyskočilova 1561/4a 140 00 Praha 4

JAK SE PŘIHLÁSIT Navštivte naše kariérní webové stránky https://careers.microsoft.com/students, případně www.aka.ms/opportunitiesatmicrosoft, kde najdete všechny relevantní informace a aktuálně otevřené pozice, Internshipy a pozice v rámci MACH programu.

https://careers.microsoft.com/students www.facebook.com/MicrosoftCareersCEE http://aka.ms/linkedinCEE www.youtube.com/user/Microsoft

34 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016


Zveme vás do nového světa práce!


Informační Advokátní kanceláře | Automobilový & Strojírenský průmysl | Bankovnictví & Investice | Energetika & Plynárenství & Petrochemický průmysl | Informačnítechnologie technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství & Audit & Daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Zdravotnictví & Farmacie

TOP Zaměstnavatel Společnost Red Hat je přední světový poskytovatel open source softwarových řešení, který s využitím komunitního přístupu poskytuje spolehlivé a vysoce výkonné cloudové, virtualizační, úložné, linuxové a middlewarové technologie. Brněnské centrum společnosti Red Hat je největší světové výzkumné a vývojové centrum a pracuje zde největší tým inženýrů na světě, kteří se podílejí na vývoji a ověřování kvality prakticky všech Red Hat technologií a produktů. Z Brna také Red Hat poskytuje podporu zákazníkům v rámci regionu EMEA, je zde jedna z laboratoří a třeba i skupina, která se zabývá bezpečností softwaru. Více informací o aktivitách společnosti Red Hat naleznete na stránkách www.redhat.cz.

Radovan Musil Ředitel vývojového centra

NABÍZÍME PRO STUDENTY • dlouhodobé stáže pro studenty vysokých škol • krátkodobé praxe pro studenty středních škol • možnost zapojit se do univerzitních výzkumných projektů • plnohodnotné začlenení do mezinárodních týmů • vedení bakalářských a diplomových prací • získání praxe, která umožní plnohodnotné zaměstnání kdekoliv v oboru

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY • práce v mezinárodních týmech s nejnovějšími technologiemi • příležitost vyvážit osobní a profesní život prostřednictvím širokého spektra firemních benefitů a společných firemních aktivit (sportovních, kulturních, či enviromentálních) • možnost dalšího vzdělávaní skrze interní akademii nebo externí kurzy

Red Hat Czech s.r.o. Purkyňova 71/99 612 00 Brno

JAK SE PŘIHLÁSIT Seznam nabízených pracovních pozic naleznete na: http://jobs.redhat.com

www.redhat.com/en

Seznam nabízených témat bakalářských a diplomových prací naleznete na: https://diplomky.redhat.com

www.facebook.com/RedHatCzech www.linkedin.com/company/red-hat www.youtube.com/user/redhatjobs

36 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016

Tel.: 532 294 111 brno@redhat.com


Obchod Advokátní kanceláře | Automobilový & Strojírenský průmysl | Bankovnictví & Investice | Energetika & Plynárenství & Petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství & Audit & Daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Zdravotnictví & Farmacie

Obchod TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016

IKEA

1.

4. MAKRO Cash&Carry

2. AHOLD

5. Alza.cz

3. Lidl Chtěli byste mít možnost kontaktovat zaměstnavatele přes sociální sítě?

Spíše ano

32,5 % Ani ano, ani ne

21,7 %

Rozhodně ano

16,8 %

Spíše ne

22,9 % Rozhodně ne

6,1 %

sociální sítě Závěry z diskuse s profesionály: 1.

Sociální sítě jsou budoucnost hledání práce.

2.

Mít účet na profesní síti LinkedIN již na vysoké škole není na škodu, naopak.

3.

Aktivní kontaktování zaměstnavatelů ukazuje proaktivitu uchazeče a zvyšuje šanci na přijetí.

4.

Kariérní stránky zaměstnavatele by měly podávat úplný obraz o zaměstnavateli, včetně virtuálních prohlídek a příběhů současných zaměstnanců.

38 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016


odpovědi profesionálů z praxe na otázky:

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Hana Manová HR Assistant, IKEA Česká republika ABSOLVENTKA Univerzita Palackého v Olomouci, obor: Psychologie ODPOVĚĎ

Ne, nekontaktovala. Možnost asi byla, ale dávala jsem přednost klasické inzerci a referencím od známých.

Aneta Jiroutová Category Manager, Ahold Czech Republic ABSOLVENTKA Vysoká škola ekonomická v Praze

ODPOVĚĎ

Současného zaměstnavatele jsem nekontaktovala přes sociální síť, ale věřím, že to je v současné době jedna z nejlepších a efektivních možností.

Michal Horáček Enteprise Marketing Lead, Microsoft ABSOLVENT Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, obor: Ekonomická a sociální geografie ODPOVĚĎ

Se svým současným zaměstnavatelem jsme se setkali nejprve napřímo, ale životopis jsem následně zasílal přes LinkedIN, stejně jako jsem si zjistil, s kým půjdu dělat interview. Tuto možnost bych určitě uvítal.

Adam Hurta Projektový specialista, UNIPETROL ABSOLVENT Masarykova univerzita

ODPOVĚĎ

Zaměstnavatele jsem kontaktoval prostřednictvím jeho webových stránek. Tím, že jsem použil standardní životopis, musel jsem prezentovat a potvrdit své schopnosti především během pohovoru. Využití sociální sítě jako LinkedIn bych ocenil. Umožňuje budovat osobní brand, image, lépe a šířeji prezentovat dovednosti a schopnosti, které lze navíc doplnit o reference. Cítil bych se pak na pohovoru pravděpodobně sebejistěji. Pod QR kódem naleznete kompletní rozhovor s daným profesionálem TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016 | 39


Obchod Advokátní kanceláře | Automobilový & Strojírenský průmysl | Bankovnictví & Investice | Energetika & Plynárenství & Petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství & Audit & Daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Zdravotnictví & Farmacie

TOP Zaměstnavatel IKEA je společnost vyrábějící bytové zařízení, která je založená na pevných hodnotách. Své kořeny máme ve Švédsku, odkud pochází i zakladatel IKEA Ingvar Kamprad. Naše hodnoty se od skromných začátků v roce 1943, kdy byla společnost založena v oblasti jižního Švédska zvané Småland, nezměnily. Naopak prostupují vším, co děláme, a pomáhají nám růst. Koncept IKEA je založen na myšlence nabízet široký sortiment výrobků pro zařízení domácnosti, které si může dovolit co nejvíce lidí. Dosahujeme toho tak, že nabízíme nábytek s dobrou funkcí, kvalitou, designem a hodnotou. Nikdy při tom nezapomínáme ani na udržitelnost. Koncept IKEA zasahuje všechny části společnosti, od designu, přes vyhledávání zdrojů, obaly až po distribuci. Naším cílem je vytvářet lepší každodenní život pro většinu lidí.

Alessandro Lagazio IKEA Česká republika, HR manager pro region CZHUSK

Jsme rozmanitá skupina lidí, kteří stojí nohama pevně na zemi, jedná přímo a sdílí vášeň pro zařizování domácnosti inspirování lidí. IKEA má více než 360 obchodních domů ve 43 státech/oblastech, z nichž 328 obchodních domů vlastní a provozuje IKEA Group. Obchodní domy IKEA Group v loňském roce přivítaly celkem 771 milionů návštěvníků. Více informací naleznete na www.IKEA.cz.

NABÍZÍME PRO STUDENTY Studenti mají příležitost vyzkoušet si v praxi, co se skrývá za silným retailovým konceptem, a získat zkušenosti už během studia. Pracovní doba je přizpůsobena potřebám a časovým možnostem studentů tak, aby se dala vždy skloubit s rozvrhem. V IKEA vládne neformální prostředí, naše firemní kultura je založená na pospolitosti, nadšení a humoru. Rádi mezi sebou přivítáme kohokoliv, kdo sdílí stejné hodnoty a má stejně pozitivní náhled na život a práci jako my.

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY IKEA nabízí zahájit možnosti uplatnění. Absolventi se mohou rozhodnout začít svou kariéru přímo v obchodním domě, servisní organizaci, nebo se mohou podílet na práci s dodavateli či na vývoji produktů. Nehledě na to, kde svou cestu v IKEA začnou, každá pozice je pro každenní fungování a růst IKEA podstatná. Vzdělání je jen vstupním údajem. Hlavní je sdílet naše hodnoty, mít chuť pracovat s kolegy i na sobě, mít chuť učit se novým věcem a nebát se dělat chyby.

IKEA Česká republika, s.r.o. Skandinávská 1 155 00 Praha 5

JAK SE PŘIHLÁSIT Ti, kteří se chtějí stát součástí týmu IKEA, mohou navštívit webové stránky www.ikea.jobs.cz nebo se podívat na náš facebookový profil.

40 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016

www.ikea.cz www.facebook.com/IKEAceska

Tel.: 234 567 890 ikea.info@ikea.com


Buďte sami sebou! V IKEA podporujeme kulturu, kde každý může být sám sebou. Respektujeme jeden druhého i naše odlišnosti. Máme odvahu být jiní a zkoušet nové věci. Pracuješ-li s námi, pracujeme i my s tebou, poskytneme ti možnost najít si svou vlastní cestu a kariéru v IKEA. Kariéra každého zaměstnance IKEA je jiná, a proto mnohem zajímavější. V IKEA není nic jako typická kariéra. Rozhodnutí, jakou cestou se vydáš, je jen na tobě, tvých schopnostech a nadání. Když se naučíš maximum z jedné oblasti, svět IKEA nabízí spoustu možností, co vyzkoušet nového. Práci na jiné pozici nebo v jiné zemi. Věříme, že každý má schopnost se dál rozvíjet a my jsme otevřeni všem nápadům a vlastní inciativě. Když rosteš ty, roste i IKEA. Chceš se s námi podělit o svůj talent a zkusit ve tvé kariéře novou výzvu? Kde začít? Podívej se, jaké volné pozice nabízíme na www.IKEA.cz


Obchod Advokátní kanceláře | Automobilový & Strojírenský průmysl | Bankovnictví & Investice | Energetika & Plynárenství & Petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství & Audit & Daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Zdravotnictví & Farmacie

TOP Zaměstnavatel Mateřská společnost Ahold sídlí v Nizozemsku, ale působí na dvou kontinentech – Americe a Evropě. Na českém trhu jsme více než 20 let, kde provozujeme obchodní řetězec Albert. Díky akvizici se společností SPAR ČOS jsme se stali jedním z lídrů tuzemského maloobchodního trhu. V současné době provozujeme více než 330 prodejen a s více než 17.000 zaměstnanci patříme k největším zaměstnavatelům v zemi. Sídlíme v Praze a distribuční centra máme v Olomouci a Klecanech.

Kateřina Ullmannová Manažer lidských zdrojů pro centrálu společnosti

NABÍZÍME PRO STUDENTY Studenti se mohou hlásit do programu Part-time. Ten probíhá v různých odděleních napříč centrálou a je ideálním způsobem k zahájení profesní kariéry ve velké mezinárodní společnosti. Dalším programem pro talentované studenty je letní stáž Summer Internship, kdy studenti VŠ pod vedením zkušeného manažera pracují na aktuálních projektech na centrále či v distribučním centru.

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY Absolventům nabízíme pracovní příležitosti napříč celou společností. Na prodejnách se mohou stát zástupci nebo samotnými manažery. V centrále hledáme talentované kolegy do různých oddělení jako je marketing, nákup, finance, právo, lidské zdroje, IT, real estate, management logistiky a mnoho dalších.

V souladu se strategií klademe důraz na garanci kvality, čerstvost potravin a spolupráci s regionálními dodavateli. V roce 2015 jsme již potřetí získali Národní cenu kvality. Lidé nás znají díky unikátním marketingovým kampaním. Oblíbený magazín Albert plný zajímavých tipů a receptů vydáváme zdarma v téměř milionovém nákladu. Se zákazníky aktivně komunikujeme na Facebooku a Twitteru. Svých zaměstnanců si velmi vážíme. V zázemí silné mezinárodní společnosti jim umožňujeme vzdělávání a rozvoj prostřednictvím individuálních školení a rozvojových plánů. Zaměstnance podporujeme v budování kariéry pomocí propracovaného systému ročního hodnocení. Zajímáme se o jejich názory, proto každý rok pořádáme celofiremní průzkum spokojenosti. Díky němu získáváme velmi cennou zpětnou vazbu. Široká nabídka poskytovaných firemních benefitů je k dispozici na www.albert.cz. O dění ve společnosti pravidelně informujeme prostřednictvím intranetu, čtrnáctideníku Albertoviny a časopisu Úsměv. Naše tiskoviny sbírají ocenění v prestižních PR soutěžích. Jsme společensky odpovědná firma. Spolupracujeme s potravinovou bankou, třídíme odpady, šetříme energie a neustále rozšiřujeme portfolio produktů označených UTZ certifikátem. Na totéž dbáme u našich dodavatelů. Charitativní aktivity zastřešuje Nadační fond Albert, jehož nejúspěšnějším projektem je Zdravá 5 pro základní i mateřské školy.

Ahold Czech Republic a.s. Radlická 117 158 00 Praha 5

katerina.ullmannova@ahold.com

JAK SE PŘIHLÁSIT Více informací o studentských programech a stážích, průběhu výběrového řízení, možnostech kariérního růstu a volných pozicích je k dispozici na webových stránkách www.albert.cz v sekci Kariéra.

42 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016

www.albert.cz/kariera www.facebook.com/albertceskarepublika


NAŠI ZAMĚSTNANCI JSOU HRDINOVÉ KAŽDODENNÍHO CHODU FIRMY. Staňte se součástí Albert týmu.


Obchod Advokátní kanceláře | Automobilový & Strojírenský průmysl | Bankovnictví & Investice | Energetika & Plynárenství & Petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství & Audit & Daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Zdravotnictví & Farmacie

TOP Zaměstnavatel Lidl je stabilní společnost a stabilní zaměstnavatel, který nabízí velmi dynamické pracovní prostředí. Hledáme lidi, kteří s námi budou chtít navázat dlouhodobou spolupráci a kteří se nebojí přiložit ruce k dílu. Nabízíme zevrubné zapracování, férové pracovní podmínky, otevřené a přímé jednání a kromě pravidelného navyšování mzdy i školení a rozvojové programy. Každý náš nový kolega a každá naše nová kolegyně prochází pečlivým zapracováním. Nejen naši prodavači a prodavačky, manažeři prodejen a regionální manažeři si vyzkoušejí práci na prodejně. Vybalování a doplňování zboží, rozpékání pečiva, třídění vrácených skleněných lahví nebo úklid prodejní plochy potká na začátku kariéry v Lidlu skutečně každého – od asistentek přes grafiky a právníky až po manažery. Poznají tak činnosti, které tvoří základ úspěchu společnosti Lidl.

Vít Pravda Jednatel společnosti

NABÍZÍME PRO STUDENTY Každé léto oživuje skupinka stážistů naše oddělení nákupu, poznává jeho práci a současně sbírá první profesní zkušenosti. Studentům a studentkám se zájmem o obchod, marketing nebo reklamu, kteří mluví německy a chtějí nabrat první pracovní zkušenosti, nabízíme vždy od července do září letní stáže na naší centrále. Během stáže poznáte chod firmy s více než 6500 zaměstnanci a osvojíte si řadu dovedností, které využijete ve svém profesním životě.

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY Absolventi a absolventky, kteří se domluví německy, u nás mohou najít uplatnění i v dalších odděleních napříč celou firmou: od logistiky přes controlling a oddělení výstavby až po HR nebo marketing. Pro ty, které více láká práce v provozu, je určen dvouletý Trainee program zaměřený na pozici Regionálního manažera/ky, během kterého mají možnost seznámit se s fungováním mezinárodní obchodní společnosti úplně od začátku.

Důkladným zapracováním na prodejně provází nové zaměstnance školitel, na centrále a na logistických centrech pak zkušenější kolegové. Kromě toho má každý svého kmotra, na kterého se může obrátit v případě jakýchkoliv otázek týkajících se nejen práce, ale třeba i firemní kultury, zvyklostí atd. Šikovným a motivovaným se nabízí celá řada možností rozvoje a kariérního růstu jak v České republice, tak v rámci celého koncernu Lidl. Řada lidí, kteří dnes pracují na vedoucích pozicích, u nás začínala na prodejně. Postupně se díky svojí píli vypracovali přes pozice prodavačů, zástupců a manažerů prodejen až na pozice regionálních manažerů nebo specialistů na logistickém centru nebo na centrále. Jazykově vybavení kolegové a kolegyně se v interním výběrovém řízení mohou ucházet o volná místa jak na naší centrále v německém Neckarsulmu, tak v jednotlivých zemích, kde Lidl působí – od Anglie přes Rakousko až po Rumunsko a nově i ve Spojených státech.

Lidl Česká republika v.o.s Nárožní 1359/11 158 00 Praha 5

Tel.: 257 086 113 nabor@lidl.cz

JAK SE PŘIHLÁSIT Navštivte naše kariérní stránky kariera.lidl.cz, kde naleznete podrobné informace k Trainee programu, letním stážím i aktuálně všechny otevřené pozice.

kariera.lidl.cz www.facebook.com/lidlcesko www.linkedin.com/company/lidl-esk-republika-v-o-swww.youtube.com/user/LIDLCeskaRepublika

44 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016


SÁZÍME NA SPRÁVNÝ MIX!

Trainee program společnosti Lidl


Advokátní kanceláře | Automobilový & Strojírenský průmysl | Bankovnictví & Investice | Energetika & Plynárenství & Petrochemický průmysl | Informační technologie | ObchodPojišťovnictví | Pojišťovnictví | Poradenství & Audit & Daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Zdravotnictví & Farmacie

Pojišťovnictví TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016

1.

Česká pojišťovna

2. Allianz pojišťovna

4. VZP 5. ČSOB Pojišťovna

3. Kooperativa (Vienna Insurance Group) Jak/kde získáváte tipy na nabídky zaměstnání? (respondenti mohli vybrat více možností) Rady od přátel, spolužáků nebo známých

56,9 %

Pracovní servery (webové portály pracovních příležitostí)

56,1 %

Webové stránky firmy

50,1 %

Tisk: studentské časopisy

44,9 %

Facebook

39,6 %

Plakáty na nástěnkách na vysokých školách

31,6 %

Emailem (od vysoké školy, studentské organizace, firmy)

26,4 %

Předchozí pracovní zkušenost s firmou (např. stáž)

26,2 %

Veletrhy pracovních příležitostí (jobfairy) na univerzitě

24,5 %

LinkedIN

21,6 %

Personální agentury

20,2 %

Webové stránky univerzity

19,6 %

Studentské servery

18,1 %

Úřady práce

18,1 %

Přednášky / případové studie na vysoké škole

15,2 %

Individuální prezentace firmy (náborová akce) na univerzitě

14,5 %

Tisk: brožury, které rozdávají firmy

13,5 %

Den otevřených dveří nebo exkurse ve firmě

13,0 %

Tisk: katalogy na veletrzích pracovních příležitostí

10,5 %

Google+

7,1 %

Poradenské / studentské centrum na vysoké škole

6,4 %

Školení (např. softskills) / semináře organizované zaměstnavateli na vysoké škole

6,2 %

Tisk: speciální přílohy denního tisku o absolventech

5,8 %

Tisk: publikace univerzit

5,6 %

Twitter Youtube.com

2,1 % 2,0 %

tipy

Závěry z diskuse s profesionály: Je mnoho způsobů, jak se dozvědět o nabídce pracovních příležitostí pro absolventy. Nejčastěji fungující jsou: • Pracovní portály • Internetové stránky firem • Osobní kontakty a doporučení • Sociální sítě (LinkedIN, Facebook)

46 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016


odpovědi profesionálů z praxe na otázky:

Jak/kde jste získával/a tipy na nabídky zaměstnání? Z jakých zdrojů? A z jakého zdroje jste se dozvěděl o současném zaměstnavateli?

Markéta Květoňová HR Manažer, Česká pojišťovna ABSOLVENTKA Univerzita Karlova Praha, Filozofická fakulta , obor: Andragogika a personální řízení a Teorie kultury

Pojišťovna českého studentstva

ODPOVĚĎ

Zejména přes pracovní portály a Facebookovou skupinu našeho studijního oboru.

Nelly Talášková HR ředitelka, Allianz pojišťovna ABSOLVENTKA Univerzita Karlova Praha, Filozofická fakulta

ODPOVĚĎ

Všechno se dělo přes osobní kontakty.

Mgr. Taťána Stárková Vedoucí odboru vývoje produktu a podpory prodeje na Úseku pojištění hospodářských rizik, Kooperativa ABSOLVENTKA Univerzita Karlova Praha, Právnická fakulta ODPOVĚĎ

Tipy jsem získávala zejména z internetu. K mé práci jsem se dostala přes server jobs.cz.

Ing. Jiří Štěrba Specialista pro oblast cen a úhrad léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, VZP ABSOLVENT Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ODPOVĚĎ

Tipy na zaměstnání jsem získával během veletrhů práce, které byly pořádány v rámci mé vysoké školy. Dále jsem průběžně sledoval inzeráty jednotlivých zaměstnavatelů apod. O nabídce zaměstnání u mého zaměstnavatele jsem se dozvěděl přímo z jeho internetových stránek.

Pod QR kódem naleznete kompletní rozhovor s daným profesionálem TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016 | 47


Advokátní kanceláře | Automobilový & Strojírenský průmysl | Bankovnictví & Investice | Energetika & Plynárenství & Petrochemický průmysl | Informační technologie | ObchodPojišťovnictví | Pojišťovnictví | Poradenství & Audit & Daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Zdravotnictví & Farmacie

TOP Zaměstnavatel Česká pojišťovna je největší tuzemskou pojišťovnou s tržním podílem 23,1 % (k 31. 12. 2015). Česká pojišťovna je univerzální pojišťovnou poskytující celé spektrum služeb, pokrývající jak individuální životní a neživotní pojištění, tak i pojištění pro malé, střední a velké klienty v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik a také v zemědělství. Je součástí skupiny Generali, jednoho z největších poskytovatelů pojištění v Evropě.

Pojišťovna českého studentstva

Marek Jankovič Generální ředitel

NABÍZÍME PRO STUDENTY Pro studenty nabízíme například možnost získání stáží nebo spolupráci formou krátkodobých, ale hlavně dlouhodobých brigád. Stáže jsou unikátní tím, že jsou šité na míru požadavkům studentů – studenti jsou umisťovaní v rámci celé společnosti dle svých oblastí zájmu. Jedná se o stáže na jeden měsíc s možností prodloužení na částečný úvazek a jsou určené pro studenty všech ročníků.

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY Absolventům VŠ nabízíme uplatnění teoretických znalostí v praxi napříč celou společností. Juniorní pozice k tomu určené umožňují dále se vzdělávat a získávat know-how našich expertů. Příležitost pro nahlédnutí pod pokličku pojišťovnictví pro absolventy všech oborů umožňuje například i naše Pojišťovácká akademie a další aktivity.

Česká pojišťovna má dlouhou a bohatou historii. Je nejstarším pojišťovacím ústavem v českých zemích a její tradice se odvíjí od 27. října 1827, kdy byly schváleny stanovy instituce nazvané Císařsko-královský, privilegovaný, český, společný náhradu škody ohněm svedené pojišťující ústav. Patrně nejznámější a největší historickou pojistnou událostí byl požár Národního divadla v roce 1881. Na jeho obnovu vyplatila Česká pojišťovna 297 869 zlatých, což pro ni znamenalo velkou finanční ztrátu, zároveň však získala v očích českého národa značnou prestiž. Česká pojišťovna dlouhodobě zaujímá pozici lídra českého pojistného trhu. Obdobně si vedou i společnosti ze skupiny. Důkazem toho jsou mnohá ocenění klientů, široké veřejnosti i odborníků. Česká pojišťovna se i v roce 2015 umístila v prestižní soutěži Hospodářských novin Nejlepší pojišťovna. Oceněna byla ve dvou kategoriích – Nejlepší životní pojišťovna roku, kde získala 2. místo a Klientsky nejpřívětivější neživotní pojišťovna roku, kde se umístila na 3. místě. Dvojnásobný úspěch zaznamenala Česká pojišťovna v České ceně za PR. V roce 2015 byl vyhlášen jubilejní desátý ročník prestižní oborové soutěže, kde Česká pojišťovna se svým projektem „ČP krimi aneb pojistné podvody“ získala hned dvě první místa – v kategorii Komunikační nástroje – tiskové konference a v jedné z hlavních kategorií Oborová kategorie Finanční trh a finanční služby.

Česká pojišťovna, a.s. Na Pankráci 123 140 00 Praha 4

recruitment@ceskapojistovna.cz

JAK SE PŘIHLÁSIT Zájemci o stáž se mohou přihlásit v průběhu celého roku zasláním životopisu na e-mail recruitment@ceskapojistovna.cz. Výběrové řízení probíhá formou Assessment Centra. Všechny pozice vhodné pro absolventy jsou inzerovány na karierních stránkách České pojišťovny s příslušným označením a výběrový proces se liší dle jednotlivých pozic.

http://ceskapojistovna.jobs.cz www.facebook.com/ceskapojistovna www.linkedin.com/company/ceska-pojistovna www.youtube.com/user/ceskapojistovna

48 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016


Hledáme chytré hlavy STAŇTE SE ČLENEM NAŠEHO TÝMU! Myslíte si, že v pojišťovně pracují jen samí „pojišťováci“? Omyl! U nás najdete spoustu atraktivních oborů: Marketing, PR, Komunikace a HR Likvidace, Kontaktní centrum, Správa smluv Finance, Analýzy, Pojistná matematika Produktový management a Risk management IT – vývoj i správa a mnoho dalších…

www.jobs-ceskapojistovna.cz


Advokátní kanceláře | Automobilový & Strojírenský průmysl | Bankovnictví & Investice | Energetika & Plynárenství & Petrochemický průmysl | Informační technologie | ObchodPojišťovnictví | Pojišťovnictví | Poradenství & Audit & Daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Zdravotnictví & Farmacie

TOP Zaměstnavatel Staňte se součástí týmu, který dělá velké věci! Jsme silným, stabilním a vyhledávaným zaměstnavatelem. Jsme největší pojišťovnou na světě již déle než 125 let, naše značka patří mezi globálně 55 nejhodnotnějších. Našich 144 tisíc zaměstnanců z více než 70 zemí se stará o 83 milionů klientů. Určujeme trendy pojistného trhu v nabídce moderních produktů, kvalitě servisu i vztahů s klientem. Nastartujte svoji úspěšnou kariéru s Allianz! Úspěch naší společnosti je v rukou našich lidí. Chceme spolupracovat s těmi, kteří mají zájem aktivně se podílet na svém vlastním růstu i dalším rozvoji světoznámé značky. Stavíme na profesionalitě a vysoké kvalitě talentovaných lidí.

Nelly Talášková Head of HR

Naše firemní kultura je založena na výkonu, osobní odpovědnosti, týmové spolupráci, vzájemné důvěře a radosti z toho, co děláme. Paříž, New York, Kuala Lumpur, Mnichov...i tam můžete mít svůj pracovní stůl v barvách Allianz. Dejte nám o sobě vědět!

NABÍZÍME PRO STUDENTY Začínají v Allianz obvykle jako brigádníci a velká část z nich přechází do trvalého pracovního poměru. To je i příběh Moniky, která ve 4. ročníku VŠ nastoupila na brigádu do úseku pojistné matematiky. V Allianz zůstala a v roce 2006 se stala specialistkou poj. matematiky. Během tří let povýšila na senior pojistného matematika. Dnes pracuje jako manažerka pricingu životního pojištění.

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY Za poslední dva roky našlo uplatnění v barvách Allianz 56 čerstvých absolventů nejrůznějších vysokých škol. Před sedmi lety to byl i Petr. Začínal jako likvidátor pojistných událostí, ale protože jej to „táhlo“ k výpočetní technice, propojil svoji původní profesi s IT a stal se analytikem řízení změn. Nyní je vedoucím týmu vývoje software v IT.

Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici 656/8 186 00 Praha 8-Karlín

job@allianz.cz

JAK SE PŘIHLÁSIT Z brigádníka zaměstnancem, nebo ze studenta manažerem? Nic není nemožné – můžete jím být třeba Vy! Dejte nám o sobě vědět na www.allianz.jobs.cz.

www.allianz.jobs.cz www.facebook.com/AllianzPojistovnaCZ www.linkedin.com/company/allianz-česká-republika www.youtube.com/c/AllianzTvCzechRepublic

50 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016


Staňte se součástí týmu, který dělá velké věci. Uhodnete, co vše jsme pojistili?

Pojistili jsme již například: Největší budovu světa Petronas Towers v Kuala Lumpur v Malajsii, leteckou společnost Lufthansa, 80 % všech amerických lmů – třeba i „bondovky“, největší závěsný most Tsing Ma Bridge v Hongkongu či rychlovlaky Eurostar.

www.allianz.jobs.cz S vámi od A do Z


Advokátní kanceláře | Automobilový & Strojírenský průmysl | Bankovnictví & Investice | Energetika & Plynárenství & Petrochemický průmysl | Informační technologie | ObchodPojišťovnictví | Pojišťovnictví | Poradenství & Audit & Daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Zdravotnictví & Farmacie

TOP Zaměstnavatel Říkáme o sobě, že jsme pojišťovna pro život, jaký je. Někdy smutný, někdy veselý, často vrtkavý. Abychom dokázali své klienty proti všem životním vrtochům správně pojistit, musíme životu a lidem správně rozumět. Zkrátka život a lidé jsou pro nás nesmírně důležití a za vším, co děláme, vždy vidíme tváře a životní příběhy. Máte to podobně? Pak si určitě budeme rozumět. Jsme univerzální pojišťovna, která nabízí plný sortiment služeb a všechny standardní druhy pojištění pro občany, drobné firmy i velké podniky. Jsme česká firma se stabilním zázemím skupiny Vienna Insurance Group.

Jan Března Ředitel Personálního úseku

NABÍZÍME PRO STUDENTY Nabízíme vám spolupráci při psaní semestrálních, bakalářských a diplomových prací. Zapojíme i studenty středních a vyšších odborných škol. Nemusíte se bát, jedná se o administrativní výpomoc krátkodobého charakteru.

Kvalita poskytovaného servisu je pro nás stejně důležitá jako porozumění každodennímu životu. Důvěru stavíme na rychlém a osobním řešení nejen u pojistných událostí, ale také při sjednání smlouvy nebo běžném kontaktu.

Kooperativa je součástí Vienna Insurance Group (VIG). Jde o předního specialistu na pojištění v Rakousku a ve střední a východní Evropě. Kolem 50 společností ve 25 zemích tvoří koncern s dlouhou tradicí, silnými značkami a velkou blízkostí klientům. Na burze kótovaná Vienna Insurance Group je podnikem s nejvyšším ratingem v rámci hlavního indexu Vídeňské burzy ATX; akcie jsou kótovány i na Burze cenných papírů Praha.

Při stážích seznámíme studenty vysokých škol, jak to u nás chodí a reálně poznáte, jak se pracuje ve vybraném oddělení. Při brigádách získáte pracovní zkušenosti v rámci dlouhodobější spolupráce.

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY Trainee program Jedná se o program pro absolventy vysokých škol. Chceme si tak vychovat budoucí kolegy, kteří se připraví na dráhu specialisty či manažera. Výhodou je, že se seznámíte s jednotlivými odděleními společnosti a jejich aktivitami. Získáte pracovní smlouvu na dobu určitou (jednoho roku) s možností prodloužení. Stáváte se klasickým zaměstnancem společnosti včetně všech výhod a benefitů. Po roce vám pomůžeme vybrat pozici, která vám nejvíc sedne.

JAK SE PŘIHLÁSIT

Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group Pobřežní 665/21 186 00 Praha 8

Zašlete nám svůj životopis v českém a anglickém jazyce, společně s motivačním dopisem na trainee@koop.cz.

www.koop.cz/trainee

Do předmětu e-mailu uveďte, v jakém regionu chcete Trainee program absolvovat (Praha, Brno, České Budějovice, Plzeň, Olomouc, Ostrava, Liberec, Pardubice)

www.facebook.com/KOOPCZ www.linkedin.com/company/kooperativa www.youtube.com/user/KOOPERATIVACZ

52 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016

Tel.: 956 420 934 Fax: 956 449 008 trainee@koop.cz


Advokátní kanceláře | Automobilový & Strojírenský průmysl | Bankovnictví & Investice | Energetika & Plynárenství & Petrochemický průmysl | Informační technologie | ObchodPojišťovnictví | Pojišťovnictví | Poradenství & Audit & Daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Zdravotnictví & Farmacie

TOP Zaměstnavatel VZP ČR je největší zdravotní pojišťovnou v České republice, kde působí již 24 let. Pečujeme o zdraví téměř 6 milionů klientů, ročně za jejich léčbu vyplatíme téměř 153 miliard korun. Všem zaručujeme jistotu léčby v rámci největší sítě poskytovatelů ambulantních i lůžkových zdravotních služeb včetně lázní, čímž garantujeme dostupnost péče kdekoli v zemi. To je velký závazek, a proto stále hledáme cesty jak zlepšovat naše služby. I když zaměstnáváme téměř 3600 zaměstnanců, věříme, že i vy nám můžete pomoci. Jsme si vědomi obtížné situace studentů, absolventů a handicapovaných na trhu práce. Víme, jak důležité pro vás je získat praxi. Současně potřebujeme nezaujatý a nový pohled na problémy a projekty, které se denně objevují ve všech oblastech, jimž se věnujeme.

Zdeněk Šimek Personální náměstek ředitele VZP ČR

Proto jsme spustili speciální projekt Trainee, který má pomoci s úspěšným startem do pracovního života. V rámci tohoto projektu nabízíme různě dlouhé stáže a v různě zaměřených programech: • Trainee 90 nabízí stáž na 3 měsíce • Trainee 365 nabízí stáž až na 1 rok

NABÍZÍME PRO STUDENTY Proč jít na zkušenou právě k nám? Jsme největší hráč na trhu zdravotního pojištění a v rámci Trainee programu nabízíme nahlédnutí do široké škály odborností. Baví vás právo, ekonomie, účetnictví, HR nebo IT? V tom všem vás umíme zaškolit a pomoci vám získat velmi jasnou představu, co chcete v budoucnu doopravdy dělat, a ideálně u nás! Je jen na vás, co všechno dokážete; my vám pouze ukážeme cestu. Vykročte! www.vzp.cz/kariera

• T rainee student nabízí práci i na několik let během školy • T rainee projekt vás zapojí do konkrétního projektu, za který budete mít zodpovědnost Spolupráce je realizována na základě DPČ nebo DPP a absolventi programu mají výhledově možnost pokračovat i v pracovním poměru, například jako náhrada za mateřskou. A co ještě vám nabízíme? • p  raxi v  mnoha různých oblastech (zdravotní péče, ekonomie, účetnictví, právo, HR, IT…)

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY Znáte to, točíte se v kruhu. Hledáte po ukončení studia práci, ale zaměstnavatelé již požadují praxi. Jak ji ale získat, pokud vás nechce nikdo zaměstnat? Program Trainee je připraven právě pro vás. Místo krátkých stáží po různých útvarech vám nabízíme zapracování na konkrétní pozici. Pokud se ukáže, že ve vás něco je, může přijít i nabídka dlouhodobé spolupráce. Čekáme na váš životopis! www.vzp.cz/kariera

JAK SE PŘIHLÁSIT Je to jednoduché. Podívejte se na naši nabídku práce na www.vzp.cz/kariera a v přehledu volných pozic hledejte heslo TRAINEE. Pokud vás podrobný popis některé nabízené pozice zaujme, stačí jen kliknout na tlačítko „Odpovědět“, poslat životopis a motivační dopis a už jen čekat na pozvání k pohovoru. Představte se nám!

54 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016

• práci se systémy a daty, které jinde nenajdete • z kušenost z výběrového řízení, kde intenzivně otestujete své znalosti a dovednosti

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Orlická 4/2020 130 00 Praha www.zdravakariera.cz www.facebook.com/vzpcr

ustredi.prace@vzp.cz


TRAINEE

365

roční smlouva na plný úvazek možnost poznat firmu díky systému „rotace“ v odděleních podle vašeho zaměření účast na školeních další benefity ke mzdě příležitost na sobě pracovat VOLNÁ 4 MÍSTA PO CELÉ REPUBLICE

TRAINEE

PROJEKT

TRAINEE

90

stáž na 3 měsíce konkrétní odborné úkoly flexibilní využití pracovní doby, ať máte čas i na školu ŽE NEMÁTE PRAXI? NEVADÍ, ZÍSKÁTE JI U NÁS! VOLNÝCH AŽ 30 MÍST PO CELÉ REPUBLICE VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ PROBÍHAJÍ PRŮBĚŽNĚ

TRAINEE

STUDENT

budete mít zodpovědnost za konkrétní projekt získáte reference od lídra na trhu ve svém oboru nabízíme cenné rady špiček v oboru

úkoly, které dávají smysl složitost zadaných úkolů je závislá na stupni studia práce i několik let během školy věříme, že se budete postupně rozvíjet

VOLNÁ 4 MÍSTA PO CELÉ REPUBLICE

POMŮŽEME VÁM SE ZORIENTOVAT, ALE CO BUDE DÁL, JE NA VÁS. VOLNÝCH AŽ 19 MÍST PO CELÉ REPUBLICE VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ PROBÍHAJÍ PRŮBĚŽNĚ

Proč jít na zkušenou právě k nám?  Jsme největší hráč na trhu zdravotního pojištění a v rámci Trainee programu nabízíme nahlédnutí do široké škály odborností. Baví vás právo, ekonomie, účetnictví, HR nebo IT? V tom všem vás umíme zaškolit a pomoci vám získat velmi jasnou představu, co chcete v budoucnu doopravdy dělat, a ideálně u nás! Je jen na vás, co všechno dokážete; my vám pouze ukážeme cestu. Vykročte!

www.vzp.cz/kariera


Poradenství & Audit Advokátní kanceláře | Automobilový & Strojírenský průmysl | Bankovnictví & Investice | Energetika & Plynárenství & Petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství & Audit & Daně&| Daně Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Zdravotnictví & Farmacie

Poradenství & Audit & Daně TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016

Deloitte

1.

4. BCG

2. McKinsey & Company

5. EY

3. PwC     Jaké aktivity/akce pořádané společnostmi pro studenty by Vás zajímaly a zúčastnil/a byste se jich?

64,1 %

Studentské stáže

(respondenti mohli vybrat více možností)

54,0 %

Den otevřených dveří ve firmě/exkurse

50,7 %

Spolupráce na bakalářské/diplomové práci

50,5 %

Odborné přednášky

46,1 %

Setkání se zaměstnanci, debata o jejich práci

42,8 %

Workshopy související s přípravou na hledání práce

akce

37,7 %

Společenská akce (párty)

35,6 %

Sportovní akce/teambuilding

27,2 %

On-line soutěže (zasílání zadání prostřednictvím internetu)

17,6 %

Online odborné přednášky (např. OnlineDays.cz, TechnicDays.cz)

16,3 %

Soutěž typu business game ve firmě

7,1 %

Soutěž typu „nejlepší esej“ Jiné

0,5 % Závěry z diskuse s profesionály: 1. 2. 3.

Akce pro studenty dělají „chytří“ zaměstnavatelé, kteří tak potkají aktivní studenty. Na neaktivní zbývají nezajímavá pracovní místa. Studentské stáže jsou jednoznačně nejlepší forma, jak se student seznámí s budoucím zaměstnavatelem a naopak. Studenti by se měli účastnit akcí ve firmách. Když tam půjdou jednou na pohovor, nebudou už tolik nervózní, protože budou prostředí ve firmě znát.

56 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016


odpovědi profesionálů z praxe na otázky:

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly a jakých jste se účastnil/a? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Eliška Papoušková Consultant v oddělení Tax & Legal, Deloitte ABSOLVENTKA Masarykova univerzita, Právnická fakulta a Ekonomicko-správní fakulta ODPOVĚĎ

Uvažovala jsem o TOPSECu, ale bohužel mi ve výsledku kvůli rozvrhu nevyšel. Podle mě tyto organizace jsou přínosné, protože propojí lidi.

Jiří Schwarz Asistent auditora, PwC ABSOLVENT Vysoká škola ekonomická v Praze

ODPOVĚĎ

Tímto způsobem jsem se poprvé setkal se svým zaměstnavatelem. Myslím si, že akce typu pracovní veletrhy Šance a různé tematické workshopy s firmami z trhu jsou v současné době na velmi vysoké úrovni. Určitě doporučuji každému, kdo chce mít jasný přehled o aktuálním dění na trhu, aby se zúčastnil.

Poradce českého studentstva

Jan Šťastný Quality Engineer, Red Hat Czech ABSOLVENT Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

ODPOVĚĎ

Prezentace. Ano, jsou přínosné, ale musí existovat navazující spolupráce, například v podobě ročníkových nebo závěrečných prací.

Jiří Urban Global Finance Trainee v Londýně, v mateřské společnosti SabMiller, Plzeňský Prazdroj ABSOLVENT Vysoká škola ekonomická v Praze, CEMS – International Management ODPOVĚĎ

V rámci studia programu CEMS jsem měl možnost zúčastnit se mnoha formálních i neformálních akcí s různými firmami (spolupráce na projektech, workshopy, večeře, apod.). Hlavní přínos vidím v navázání neformálního kontaktu s firmami a odbourání potenciálních bariér. Pod QR kódem naleznete kompletní rozhovor s daným profesionálem TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016 | 57


Poradenství & Audit Advokátní kanceláře | Automobilový & Strojírenský průmysl | Bankovnictví & Investice | Energetika & Plynárenství & Petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství & Audit & Daně&| Daně Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Zdravotnictví & Farmacie

TOP Zaměstnavatel Společnost Deloitte poskytuje prvotřídní služby v oblastech auditu, daňového, právního a finančního poradenství a strategického podnikového managementu řadě velkých společností, rychle se rozvíjejících firem a veřejných institucí. V České republice zaměstnává společnost Deloitte více než 850 místních i zahraničních odborníků, které řídí 28 partnerů. Má kanceláře v Praze, Brně, Ostravě a Plzni. Historie společnosti Deloitte

Josef Kotrba Vedoucí partner Deloitte Česká republika

NABÍZÍME PRO STUDENTY • stáže, práci na zkrácený úvazek • rozmanitou práci, která Tě bude bavit • dobrý kolektiv, kde si všichni tykáme • kolegy, kteří s Tebou budou táhnout za jeden provaz • kariéru, kterou můžeš ovlivnit svým výkonem

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY • komplexní a průběžné vzdělávání • rozmanitou práci, která Tě bude bavit

Naše společnost je ve světě známa především pod názvem Deloitte. Za oficiální název firmy Deloitte Touche Tohmatsu vděčíme jejím třem zakladatelům. Jedním z nich byl otec účetnictví, Angličan William W. Deloitte, který si svou první kancelář otevřel v roce 1845 a stal se vůbec prvním nezávislým auditorem v historii. V roce 1883 odstartoval svou kariéru Skot George Touche, který začal poskytovat spolehlivé informace o finanční situaci obchodních společností. V roce 1900 založil v New Yorku společně s Johnem Nivenem firmu Touche Niven, která později rozšířila svou působnost na celé Spojené státy, Kanadu a Francii. O vznik japonské firmy Tohmatsu se zasloužil admirál Nobuzo Tohmatsu. V roce 1968 se společnost Tohmatsu vyhoupla na špičku ve svém oboru a k jejím klientům se řadily nejvýznamnější japonské nadnárodní firmy, jako např. Mitsubishi nebo Nissan. Jednotlivé společnosti prošly různými přeměnami, až se v roce 1989 firma Deloitte Haskins & Sells sloučila s firmou Touche Ross and Tohmatsu & Co. Nově vzniklá společnost se pak stala předním světovým poskytovatelem účetních, auditorských, poradenských, daňových a právních služeb. Společnost Deloitte Česká republika působí na českém trhu od září 1990, kdy byla otevřena první kancelář v Praze s pěti zaměstnanci.

• dobrý kolektiv, kde si všichni tykáme • kolegy, kteří s Tebou budou táhnout za jeden provaz • kariéru, kterou můžeš ovlivnit svým výkonem • mezinárodní stáže

Deloitte Karolinská 654/2 186 00 Praha 8

Tel.: 246 042 500 ceczrecruitment@deloitte.com

JAK SE PŘIHLÁSIT • Zašleš nám strukturovaný životopis.

www.jsmedeloitte.cz

• Napíšeš testy z analyticko-logických schopností a anglického jazyka.

www.facebook.com/deloitte.cz

• Půjdeš na pohovor se zástupci HR. • Účastníš se assessment centra nebo případové studie za přítomnosti manažerů.

www.linkedin.com/company/deloitte-czech-republic

• Půjdeš na pohovor s jedním z partnerů příslušného oddělení.

www.youtube.com/user/DeloitteCZ

58 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016


JSME DELOITTE

A BAVÍ NÁS TO TEČKA


Poradenství & Audit Advokátní kanceláře | Automobilový & Strojírenský průmysl | Bankovnictví & Investice | Energetika & Plynárenství & Petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství & Audit & Daně&| Daně Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Zdravotnictví & Farmacie

TOP Zaměstnavatel Řešíme hlavolamy byznysu. PwC poskytuje auditorské, daňové a poradenské služby veřejným i soukromým organizacím v různých průmyslových odvětvích. Spojení znalostí, zkušeností a nápadů více než 195 000 pracovníků ve 157 zemích nám umožňuje získávat důvěru veřejnosti a zvyšovat hodnotu podnikání pro naše klienty. • Zaměřujeme se na to, co je pro klienty důležité • Spolupracujeme a sdílíme informace a zkušenosti • Vytváříme a rozvíjíme dlouhodobé vztahy

Poradce českého studentstva

Jiří Moser Řídící partner PwC Česká republika

• Snažíme se vžít do situace našich klientů Více než dvě desítky let působení PwC na českém trhu neznamenají jen každodenní snahu 700 profesionálů v Praze, Brně a Ostravě nalézt nejlepší řešení pro naše klienty. Představují především závazek v podobě pevných vztahů s našimi klienty a důvěry, že pro ně budeme spolehlivým partnerem. Ať už jste na začátku své kariéry, nebo jste zkušený odborník, máme vám co nabídnout. Odhalte kariérní možnosti, které vám PwC poskytuje. Zažijte tu nejlepší příležitost učit se, růst a vyniknout!

NABÍZÍME PRO STUDENTY Odborná stáž v PwC – tvůj první krok do světa byznysu! Studentům nabízíme možnost získat relevantní placenou praxi už během studia ve všech našich odděleních – audit, daně, poradenství. Jako stážista: • uplatníš své vědomosti v praxi, doplníš znalosti o zkušenosti • děláš odbornou práci a jsi plnohodnotným členem týmu • pracuješ na částečný úvazek

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY Začni svou kariéru u nejžádanější poradenské společnosti! Absolventům nabízíme možnost nastartovat kariéru u prestižní a stabilní společnosti – bez ohledu na tvůj oboru studia! Jako čerstvý absolvent: • projdeš důkladným úvodním zaškolením • ihned se zapojíš do klientských projektů • začneš studovat odborné kvalifikace (ACCA aj.)

JAK SE PŘIHLÁSIT

Daniela Čapková Graduate Recruitment Specialist daniela.capkova@cz.pwc.com

Veškeré aktuálně otevřené pozice najdeš na www.JeToNaTobe.com nebo našem Facebooku.

www.JeToNaTobe.com

1) Vyber si pozici a přihlaš se na ni. 2) Vytvoř si svůj profil, přilož CV. 3) Vyplň 2 online testy – logický a numerický. 4) Čekej na pozvání na assessment centrum :-).

www.facebook.com/pwccr www.pwc.com/cz/linkedin www.youtube.com/user/pwcceskarepublika

60 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016


Je to na tobě. „Práce v poradenství je skvělá. Momentálně mám projekty v 5 zemích, takže se tu opravdu nenudím. Nejlepší ale je, že mám mezi projekty čas zajet si zasurfovat.“

„Účastnila jsem se PwC daňové soutěže, přišla na výherní workshop a vlastně už neodešla. Nyní jsem na stáži v daňovém oddělení a získávám jedinečnou zkušenost při studiu.“ Tereza, stážistka, oddělení Daní a právních služeb

Jan, ředitel, oddělení Poradenství „V PwC jsem dostal příležitost ponořit se do toho, co mě opravdu baví, a učit se od chytrých a zkušených lidí.“ „V oddělení Řízení IT rizik jsem našel mnohem víc než jsem čekal. Nejen zajímavou práci, každodenní výzvy, různorodé projekty, ale i spoustu zábavy a partu skvělých lidí.“

Jakub, stážista, oddělení Poradenství

Roman, asistent auditora, oddělení Řízení IT rizik

„Jako stážista jsem od prvního dne pracoval na konkrétních projektech a díky podpoře kolegů jsem ze stáže vytěžil maximum. Díky tomu vím, že v PwC chci pokračovat i po skončení studia na vysoké škole.“ Michal, stážista, oddělení Poradenství

„Po dvou stážích v auditu jsem se ujistil, že mě tato práce skutečně baví a chtěl bych v ní pokračovat i po ukončení studia. V současné době se věnuji auditu i energetických společností, čímž využívám také specifické znalosti získané studiem na ČVUT.“ Vojta, asistent auditora, oddělení Auditu

„Líbí se mi přátelská atmosféra v týmu a otevřená komunikace napříč všemi úrovněmi seniority – je zcela běžné, že právě nastoupivší konzultant jde v polední pauze na oběd s partnerem či senior manažerem.“  Markéta, konzultantka, oddělení Poradenství

www.JeToNaTobe.com © 2016 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. V tomto dokumentu, název „PwC“ označuje společnost PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., která je členem sítě společností PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem.


průmysl Advokátní kanceláře | Automobilový & Strojírenský průmysl | Bankovnictví & Investice | Energetika & Plynárenství & Petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství & Audit & Daně |Spotřebitelský Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Zdravotnictví & Farmacie

Spotřebitelský průmysl TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016

Plzeňský Prazdroj

1.

4. Kofola

2. Coca-Cola HBC

5. Nestlé

3. Heineken Čemu dáváte přednost ve svém budoucím zaměstnání?

77,0 % 71,1 % 7,6 % 52,9 % 6,6 % 63,2 %

Jistota, stabilita

Tvůrčí přístup

Změna

Používání známých, předem daných postupů

Soutěživé prostředí

Přátelské prostředí

Práce na jednom místě

Časté cestování

Teoretické vzdělávání

Získávání zkušeností z praxe

Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení

Nižší fixní složka platu +

23,0 % 28,9 % 92,4 % 47,1 % 93,4 % 36,8 %

neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

17,9 % 49,9 % 37,8 % 50,4 % 37,3 %

Náročná pracovní pozice

Rovnováha mezi prací a volným časem

Strategické, dlouhodobé úkoly

Úzká specializace

Sdílení odpovědnosti v týmu

Samostatná práce

Operativní, krátkodobé úkoly

Získávání obecných dovedností

Přijetí vedoucí role

Spolupráce v týmu

82,1 % 50,1 % 62,2 % 49,6 % 62,7 %

vs.

Závěry z diskuse s profesionály: 1. 2. 3.

Každému vyhovuje něco jiného. Svá očekávání by si měli budoucí absolventi porovnat s tím, co jim zaměstnavatel dokáže nabídnout – jakou má firemní kulturu a pracovní prostředí. Přátelské prostředí by mělo být jedním z nejdůležitějších kritérií pro rozhodnutí, jakého zaměstnavatele si zvolit. Nejlépe lze zjistit, jaký zaměstnavatel je, když si studenti pohovoří s několika zaměstnanci. Rozhovor zpravidla velmi pomůže vytvořit si představu.

62 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016


odpovědi profesionálů z praxe na otázku:

Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost?

Jiří Urban Global Finance Trainee v Londýně, v mateřské společnosti SabMiller, Plzeňský Prazdroj ABSOLVENT Vysoká škola ekonomická v Praze, CEMS – International Management ODPOVĚDI

Jistota, stabilita vs. Změna Tvůrčí přístup vs. Používání známých, předem daných postupů Soutěživé vs. Přátelské prostředí Práce na jednom místě vs. Časté cestování Teoretické vzdělávání vs. Získávání zkušeností z praxe Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu Náročná pracovní pozice vs. Rovnováha mezi prací a volným časem Strategické, dlouhodobé úkoly vs. Operativní, krátkodobé úkoly Úzká specializace vs. Získávání obecných dovedností Sdílení odpovědnosti v týmu vs. Přijetí vedoucí role Samostatná práce vs. Spolupráce v týmu

Tomáš Vlčan Asistent auditora, PwC ABSOLVENT Vysoká škola ekonomická v Praze

ODPOVĚĎ

Jistota, stabilita vs. Změna Tvůrčí přístup vs. Používání známých, předem daných postupů Soutěživé vs. Přátelské prostředí Práce na jednom místě vs. Časté cestování – Přiměřená kombinace obou Teoretické vzdělávání vs. Získávání zkušeností z praxe Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu Náročná pracovní pozice vs. Rovnováha mezi prací a volným časem Strategické, dlouhodobé úkoly vs. Operativní, krátkodobé úkoly Úzká specializace vs. Získávání obecných dovedností Sdílení odpovědnosti v týmu vs. Přijetí vedoucí role Samostatná práce vs. Spolupráce v týmu

Poradce českého studentstva

Pod QR kódem naleznete kompletní rozhovor s daným profesionálem TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016 | 63


průmysl Advokátní kanceláře | Automobilový & Strojírenský průmysl | Bankovnictví & Investice | Energetika & Plynárenství & Petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství & Audit & Daně |Spotřebitelský Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Zdravotnictví & Farmacie

TOP Zaměstnavatel KDO JSME? • Jsme jedničkou na českém trhu s  téměř 50% podílem. • Jsme součástí úspěšné nadnárodní skupiny, což nám dává silné zázemí a možnost rozvíjet naše lidi nejen u nás, ale i v zahraničí. • Naše značky budujeme a opečováváme v lokálním prostředí pomocí nejmodernějšího technického vybavení. • Náš úspěch stojí na  vysoké profesionalitě a  cílevědomé práci našich lidí. Jsou to nejcennější, co máme. Podporujeme jejich rozvoj a kariéru. • Jsme zodpovědnou společností, staráme se o  to, aby naše práce byla v souladu s ochranou životního prostředí.

Paolo Lanzarotti Generální ředitel

NABÍZÍME PRO STUDENTY LETNÍ PLACENÉ STÁŽE aneb nauč se, jak funguje největší česká pivovarnická společnost a otevři si cestu k excelentní kariéře!

KOHO HLEDÁME? Šikovné a cílevědomé studenty všech komerčních i technických oborů, kteří na sobě chtějí pracovat, vzdělávat se a chtějí si v reálné společnosti vyzkoušet své teoretické vědomosti.

STAŇTE SE ČLENEM NAŠEHO TÝMU A NASTARTUJTE SVOU KARIÉRU A PROFESNÍ RŮST!

• 10 týdnů v průběhu prázdnin (placené, full-time) • reálný projekt • trénink prezentačních dovedností a konzultace • společná teambuildingová akce všech stážistů • závěrečná prezentace pro nejvyšší vedení firmy

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY TRAINEE PROGRAMY pro nejúspěšnější stážisty, kteří budou mít možnost stát se jedním z našich vrcholových manažerů! • 24 měsíců (placené, full-time) • Future Leaders Programme pro komerční obory • dva speciální Technical Graduate Programme pro technické obory – Brewing a Packaging Engineering • reálné mezinárodní projekty • tréninky soft-skills Kromě Trainee programů nabízíme i mnoho pracovních pozic vhodných pro čerstvé absolventy.

JAK SE PŘIHLÁSIT Více info o nabízených možnostech se dozvíš na www.prazdroj.jobs.cz, kde se také můžeš na jakoukoliv stáž či pozici přihlásit!

64 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016

Plzeňský Prazdroj, a.s. Ovocný trh 8 110 00 Praha 1

Tel.: 739 620 868 eva.puhlovska@pilsner.sabmiller.com

www.prazdroj.cz www.facebook.com/plzen.prazdroj www.linkedin.com/company/plzensky-prazdroj


Začni svou kariéru

v Plzeňském Prazdroji! www.prazdroj.jobs.cz


průmysl Advokátní kanceláře | Automobilový & Strojírenský průmysl | Bankovnictví & Investice | Energetika & Plynárenství & Petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství & Audit & Daně |Spotřebitelský Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Zdravotnictví & Farmacie

TOP Zaměstnavatel HEINEKEN je třetí největší pivovarnickou skupinou na světě a evropskou jedničkou mezi výrobci piva. Skupina HEINEKEN zaměstnává přibližně 81 tisíc lidí ve více než 70 zemích po celém světě. Ve 160 pivovarech ročně produkuje přes 180 milionů hektolitrů těch nejlepších piv. Do portfolia skupiny patří více než 250 mezinárodních, regionálních, lokálních a speciálních značek piv a cidrů. Mezi nejznámější patří: Heineken (Nizozemsko), Amstel (Nizozemsko), Sol (Mexico), Strongbow Apple Ciders, Foster’s (Velká Británie), Cruzcampo (Španělsko), Tiger (Asie), Zywiec (Polsko), Birra Moretti (Itálie), Sagres (Portugalsko), Ohota (Rusko), Murphy’s (Irsko), Star (Nigérie) a další. HEINEKEN v České republice

Zuzana Železníková General Manager

NABÍZÍME PRO STUDENTY Pro studenty středních a vysokých škol nabízíme příležitostné krátkodobé i dlouhodobé zaměstnání především v administrativních pozicích, letní brigády, spolupráce na diplomových a bakalářských pracích.

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY Pro absolventy technických a potravinářských oborů nabízíme Supply Chain Trainee program v pivovarech Starobrno, Krušovice a Velké Březno. Pro absolventy ekonomických oborů se zájmem o obchod nabízíme možnost uplatnění jako Sales trainee s minimálně jednoletým působením na pozici obchodního zástupce s následnými rozvojovými aktivitami cílenými k dosažení pozice Area Sales Manager. Další možností je mezinárodní trainee program INTERNATIONAL GRADUATE PROGRAMME.

Společnost HEINEKEN vlastní v České republice tři tuzemské pivovary: • od roku 2003 pivovar Starobrno v Brně, • od roku 2007 Královský pivovar Krušovice ve středních Čechách • a od roku 2008 pivovar Velké Březno v severních Čechách. V současnosti je HEINEKEN Česká republika třetím nejvýznamnějším hráčem na domácím trhu s pivem. A v exportu se rovněž řadí mezi nejdůležitější vývozce. Do jeho portfolia patří značky Heineken, Krušovice, Zlatopramen 11, Starobrno, Březňák, Desperados, Zlatopramen Radlery,Strongbow Cider, nealkoholický Zlatopramen NA, Hostan a regionální značky Dačický a Louny. Řada z nich pravidelně vyhrává ceny na různých domácích i zahraničních degustačních soutěžích. Nedílnou součástí strategie společnosti v České republice je projekt Brewing a Better World. K jeho cílům patří zejména snižování dopadu výroby (tzn. spotřeba vody, energií a emise CO2) a distribuce na životní prostředí,prosazování zodpovědného přístupu ke konzumaci piva a udržitelnost zdrojů Největší ambicí HEINEKENU do budoucna je stát se nejzodpovědnějším výrobcem piva v České republice.

HEINEKEN Česká republika, a.s. Antala Staška 38 140 00 Praha 4, Krč

JAK SE PŘIHLÁSIT Veškeré informace o otevřených pozicích, náborovém procesu a možnosti přihlásit se naleznou zájemci na našich kariérních stránkách: https://heineken.jobs.cz www.theheinekencompany.com/careers/graduates

https://heineken.jobs.cz

www.linkedin.com – HEINEKEN www.youtube.com – THE CANDIDATE

66 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016

personalni@heineken.com


PŘÍBĚHY ÚSPĚŠNÝCH ABSOLVENTŮ KATEŘINA REŽŇÁKOVÁ, HR Manager Jakou jsi studovala střední a vysokou školu? Jaký obor, program, co bylo tématem Tvé závěrečné práce? Po všeobecném gymnáziu jsem absolvovala tříleté bakalářské studium, obor Sociologie a Andragogika na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Na magisterské studium jsem nastoupila do Brna a studovala jsem dva magisterské obory zároveň. Jednalo se o obor Personální management a organizační rozvoj na Fakultě sociálních studií a obor Andragogika na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity. Moje závěrečné magisterské práce byly obě věnovány konkrétním projektům v reálných firmách. V jedné jsem se zaměřila na evaluaci systému rozvoje zaměstnanců, ve druhé jsem řešila návrh implementace e-learningového systému pro rozvoj zaměstnanců. Všechny obory jsem dokončila úspěšně. Jakých mimoškolních aktivit jsi se účastnila během studia na VŠ? Byla jsi na nějaké zahraniční stáži? Nikdy jsem nebyla úplně ten typ předsedkyně školní rady a spíš jsem se snažila si studium užít. Mojí hlavní prioritou bylo naučit se během studia na vysoké škole perfektně anglicky. Chodila jsem na předměty v angličtině nad rámec svého standardního studia, v tom stan-

dardním jsem pak absolvovala mnoho formálních lekcí angličtiny, využívala jsem univerzitní e-learningové výuky, četla jsem povinnou literaturu v anglickém jazyce, i když byla dostupná i v tom českém, a samozřejmě si platila i individuální anglické konverzace. V předposledním ročníku svého studia jsem absolvovala i zahraniční stáž na univerzitě v Tilburgu (Holandsko). Zbytek mého volného času byl vyplněn různými akcemi a setkáními s kamarády, příležitostnými brigádami, cestováním, sportem a výukou tance. Co Ti Tvé studium dalo pro nastartování kariéry? Myslím, že mi studium dalo hlavně čas si uvědomit, co chci v životě dělat a jak si jít za svými cíli. Setkáváš se ve své práci stále s věcmi, kdy si řekneš „To si pamatuji, to jsme se učili ve škole…“? Můžeš uvést nějaký příklad? Určitě ano, i když asi ne úplně tak věcně, jak je tato otázka myšlena. Studium sociologie mi dalo trochu jiný pohled na to, jak se lidé chovají a co je k tomu vede. A protože jsem ve své práci v denní interakci s lidmi a navíc se přímo zabývám jejich rozvojem, pomáhá mi to dodnes – umím si spoustu věcí vysvětlit a umím na ně reagovat. Našla bych ale i některé konkrétní teorie a nástroje, které se v praktické personalistice a psychologii stále vyskytují a znám je již ze školy. Co bys doporučila současným studentům vysoké školy? Na co se mají zaměřit během studia a jak najít tu správnou práci? Zaměřte se na sebe a poznání sebe sama. Otestujte si,

co vám jde, v čem vynikáte a v čem se lišíte od ostatních. To jednou může být vaší výhodou na trhu práce. Uvědomte si, co chcete dělat. Většina oborů již není jednoznačně zaměřena do jedné konkrétní profese. Musíte si umět správně vybrat a k tomu vám pomůže právě sebepoznání a znalost trhu práce. To, co se ve škole naučíte, je čím dál rychleji v praxi nepoužitelné. Zaměřte se na to, jak se učit, jak si nastavovat správné cíle, jak překonávat překážky a neúspěchy, jak pracovat pod stresem či jak efektivně komunikovat. To jsou zkušenosti, které vedou k úspěchu. Na jaké pozici jsi začala ve společnosti Heineken Česká republika pracovat. Jaký je Tvůj kariérní růst? Do společnosti Heineken Česká republika jsem nastoupila v posledním ročníku svého studia, a to na pozici personalista junior. Moji náplň práce tvořila v té době zejména administrativa a recruitment. Později jsem měla na starosti různé projekty pro zaměstnance, které byly zaměřené na jejich rozvoj, zdraví a spokojenost v zaměstnání. Přes pozici “specialista rozvoje zaměstnanců” jsem se dostala až k agendě HR business partnera pro výrobu, logistiku a později i obchod. Před rokem jsem využila nabídky získat mezinárodní zkušenost na pozici regionálního HR manažera pro Afriku a země Středního a Blízkého východu se sídlem v Amsterdamu. Nyní se budu přesouvat do Londýna na pozici “performance manager” pro Heineken United Kingdom. To vše se mi povedlo během posledních pěti let.

JAN CHLÁDEK, Business Controller Commerce, Finance Jakou jsi studoval střední a vysokou školu? Jaký obor, program, co bylo tématem Tvé závěrečné práce? Vystudoval jsem gymnázium v Kolíně a Vysokou školu ekonomickou v Praze, konkrétně Fakultu financí a účetnictví, obor Zdanění a daňová politika. Tématem mé závěrečné práce byla „Rovná daň a dopad jejího zavedení na redistribuci příjmů v České republice“. Jakých mimoškolních aktivit jsi se účastnil během studia na VŠ? Byl jsi na nějaké zahraniční stáži? Občas jsem navštěvoval debatní kroužky a semináře zajímavých hostů na VŠE. Rád jsem zde navštěvoval i místní knihovnu, která měla velmi zajímavé tituly ze všech oblastí ekonomie. Na zahraniční stáži jsem nebyl, neměl jsem úplně nejlepší průměr známek, ale třikrát jsem o prázdninách vycestoval do USA v rámci programu WAT (Work and Travel).

Co Ti Tvé studium dalo pro nastartování kariéry? Když pominu základy typu „jak funguje účetnictví apod.“, byl to především širší rozhled ekonomie a ekonomické historie národů, stejně tak důraz na přemýšlení v souvislostech. Dodnes nezapomenu na svoji první hodinu Hospodářských dějin, kdy jsem absolutně nesouhlasil s výrokem přednášejícího, což mě ale donutilo si dané téma do hloubky prostudovat, abych mu příště mohl oponovat. Ukázalo se však, že přednášející měl naprostou pravdu a já se zcela mýlil. Bonusem pro mě byly nabyté znalosti v dané oblasti a ponaučení, že pokud chci o něčem v budoucnu debatovat a někoho o něčem přesvědčit, musím znát perfektně fakta. Tímto děkuji Ladislavu Tajovskému za skvělé vedení hodin Hospodářských dějin. Co bys doporučil současným studentům vysoké školy? Na co se mají zaměřit během studia a jak mají najít tu správnou práci? Čtěte, čtěte, čtěte! Už nikdy v životě nebudete mít tolik volného času na čtení zajímavých odborných prací a knih, kolik ho máte na VŠ. Vycestujte do zahraničí! Ať už v rámci Erasmu či WAT během prázdnin. Prezentace od člověka

s perfektní angličtinou a přízvukem se vždy “prodává” lépe, než od člověka, který má pouze školní jazykové znalosti. A konečně… více než konkrétní pozice vybírejte podle firmy jako takové. Jste-li schopní, pak není důležité, na jaké pracovní pozici ve firmě začínáte. Firma si vás brzy všimne a pomůže vám rozvíjet talent i kariéru. Na jaké pozici jsi začal ve společnosti Heineken Česká republika pracovat? Jaký je Tvůj kariérní růst? Začal jsem jako řadový controller se zaměřením na off-trade business (nadnárodní řetězce typu Tesco, Kaufland...). Po zhruba roce a půl mi byla nabídnuta pozice „Business Controller Supply Chain“, se svým týmem jsem měl tehdy na starost kompletní správu, kalkulace a plánování výrobních nákladů pivovarů. Po dalším roce a půl jsem se vrátil do oblasti commerce controllingu, kde jsem jako „Business Controller Commerce“ měl na starosti všechny finanční toky související s obchodem, marketingem, PR a exportem. V současné době jsem ve fázi realokace do naší ruské pobočky, kde budu zodpovědný za vedení commerce controlling týmu pro celou Ruskou federaci.


Advokátní kanceláře | Automobilový & Strojírenský průmysl | Bankovnictví & Investice | Energetika & Plynárenství & Petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství & Audit & Daně | Spotřebitelský průmyslStavebnictví | Stavebnictví | Telekomunikace | Zdravotnictví & Farmacie

Stavebnictví TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016

STRABAG

1.

4. Skanska

2. EUROVIA CS

5. HOCHTIEF

3. Metrostav Jste ochotni přestěhovat se do jiného města v Čr za zajímavou pracovní nabídkou?

Kolik času jste ochotni za prací dojíždět denně v jednom směru? více než 90 minut méně než 15 minut

Určitě ne

4,3 %

Spíše ne

18,1 %

Určitě ano

max. 90 minut

25,2 %

1,9 % 1,4 %

7,6 %

max. 30 minut

23,7 %

max. 60 minut

35,2 %

Nevím

15,7 % max. 45 minut

30,2 %

Spíše ano

36,7 %

&

Ochota stěhovat se

dojíždění

Závěry z diskuse s profesionály: 1. 2. 3. 4.

Stěhování za prací je v zahraničí zcela normální, v ČR není stěhování tak časté. V malých městech se kariéra buduje mnohem obtížněji. Nejlepší místo pro budování kariéry je Praha, kde má své hlavní sídlo většina mezinárodních firem. Dojíždění do práce dokáže samotnou práci dlouhodobě znepříjemnit, lepší je si najít ubytování blízko práce.

68 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016


odpovědi profesionálů z praxe na otázky: 1.

Musel/a jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodl/a přestěhovat?

2.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Karel Veselý Technik – Lean zmocněnec, STRABAG ABSOLVENT České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, obor: Konstrukce a dopravní stavby ODPOVĚĎ 1

Ne, nemusel, stále pracuji v rámci města Prahy. ODPOVĚĎ 2

Cesta do práce mi trvá ca. 15 min. Maximálně bych akceptoval dojíždění do jedné hodiny.

Adam Kanta Stavbyvedoucí, EUROVIA CS ABSOLVENT České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, obor: Konstrukce a dopravní stavby se zaměřením na silniční stavitelství ODPOVĚĎ 1

Ano, musel jsem se přestěhovat asi 100 km od rodného města. Motivací bylo získání pozice, o kterou jsem usiloval. Obecně si myslím, že práci je potřeba si hledat a stěhovat se za ní. V zahraničí je toto běžné, na rozdíl od naší republiky. ODPOVĚĎ 2

Bydlím v blízkosti sídla závodu, kde máme kanceláře. Na stavbu jsem dojížděl asi 30 minut. Byl bych ochotný dojíždět 60 minut, ve výjimečných případech i déle.

Eliška Papoušková Consultant v oddělení Tax & Legal, Deloitte ABSOLVENTKA Masarykova univerzita, Právnická fakulta a Ekonomicko-správní fakulta ODPOVĚĎ 1

Ano, musela jsem se přestěhovat. Ale jelikož jsem se „stěhovala“ už na kolej, tak jsem to nebrala ani jako velkou změnu. Chtěla jsem do Prahy z důvodu nových možností, poznat nové lidi a plno mých kamarádů se sem přestěhovalo také. Plus aktuálně to mám do rodného města blíž než z Brna. ODPOVĚĎ 2

Jezdím dveře-dveře cca 30 minut MHD a 35-40 minut na kole. Maximum asi tak hodina.

Pod QR kódem naleznete kompletní rozhovor s daným profesionálem TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016 | 69


Advokátní kanceláře | Automobilový & Strojírenský průmysl | Bankovnictví & Investice | Energetika & Plynárenství & Petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství & Audit & Daně | Spotřebitelský průmyslStavebnictví | Stavebnictví | Telekomunikace | Zdravotnictví & Farmacie

TOP Zaměstnavatel Společnost STRABAG a.s. je součástí stavebního koncernu STRABAG SE a patří k předním stavebním společnostem v České republice. Portfolio našich činností zahrnuje všechny druhy stavebních výkonů v odvětvích dopravního, pozemního, inženýrského stavitelství. Široké spektrum služeb a mnoho poboček rozmístěných po celém území České republiky jsou výhodami, které nás přibližují našim zákazníkům a umožňují nám souběžnou realizaci zakázek pro velký okruh zadavatelů. Našimi základními prioritami jsou vytváření vysoké přidané hodnoty pro zákazníky, schopnost být atraktivním zaměstnavatelem. Naše hodnoty chceme sdílet jak s našimi zaměstnanci, tak s partnery na straně zákazníků. Věříme, že společné sdílení důvěry a odpovědnosti se všemi zainteresovanými stranami je nejlepší cestou ke společnému úspěchu. Pečlivé plánování celého procesu, od zodpovědné a kvalifikované nabídky pro konkrétního objednatele a jeho konkrétní potřeby až po ten nejmenší detail stavby, vnímáme jako základní předpoklad pro zachování naší dobré pověsti a spojenost zákazníka.

NABÍZÍME PRO STUDENTY Pro studenty nabízíme možnost dlouhodobé spolupráce při studiu, díky níž si mohou udělat reálnou představu o stavební praxi a najít vhodný směr pro svou budoucí kariéru. Nabízíme také možnost odborného vedení při vypracování diplomových nebo bakalářských prací.

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY Absolventům vysokých škol nabízíme možnost nastartovat kariéru a poznat fungování společnosti v našem programu Trainee, který má formu mezinárodních stáží.

Příslušnost ke koncernu STRABAG SE, jenž působí na mnoha zahraničních trzích a stojí za mnoha zajímavými projekty na celém světě, nám navíc dává možnost opřít se o zkušenosti všech koncernových společností a využívat ekonomickém zázemí celé stavební skupiny. Kompetence, motivace a výkonnost našich zaměstnanců společně s jejich schopností spolupráce jsou základními stavebními kameny našeho úspěchu. Dokážeme soustředit správné lidi, stavební materiál a stroje ve správný čas na správné místo. To vše by nebylo možné bez fungující týmové souhry a právě proto ji považujeme za základní podmínku úspěchu každého našeho projektu. Chcete-li být součástí našeho týmu, dejte nám o sobě vědět!

Další vzdělávání zaměstnanců zajišťuje Akademie STRABAG, díky níž může každý průběžně rozvíjet své kompetence a doplňovat si vzdělání. Speciální program rozvoje řídících pracovníků.

STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5

JAK SE PŘIHLÁSIT Hledáme angažované, kvalifikované a inovativní zaměstnance se sociální kompetencí. Jako atraktivní zaměstnavatel nabízí skupina STRABAG rozmanité oblasti uplatnění. Těšíme se na to, že vás budeme mít možnost poznat. Vzbudili jsme váš zájem? Potom nám prosím zašlete motivační dopis se strukturovaným životopisem. Kontaktovat nás můžete i prostřednictvím našich webových stránek – www.strabag.cz – sekce Kariéra.

70 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016

www.strabag.cz

Tel.: 222 868 220 pr@strabag.com


Protože jen týmová práce vede k úspěchu. Věříme, že klíčovým faktorem úspěchu je vysoká profesionalita našich pracovníků, jejich nadšení pro společný cíl a schopnost spolupráce. Skupina STRABAG zaměstnává po celém světě na 73.000 zaměstnanců a působí ve všech oborech stavitelství. Motivace našich zaměstnanců a jejich další osobní a odborný rozvoj patří k základním pilířům, o něž se opírá celá společnost. Dynamická práce, náročná zadání, nové technologie, vysoká míra odpovědnosti a výsledky, které jsou vidět – takový je náš obor. Naše cesta může být i Vaše. www.strabag.cz

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, Tel. + 420 222 868 111, pr@strabag.com


Advokátní kanceláře | Automobilový & Strojírenský průmysl | Bankovnictví & Investice | Energetika & Plynárenství & Petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství & Audit & Daně | Spotřebitelský průmyslStavebnictví | Stavebnictví | Telekomunikace | Zdravotnictví & Farmacie

TOP Zaměstnavatel EUROVIA CS je největší stavební Skupinou v České republice a jedničkou v oblasti dopravně-inženýrského stavitelství. Působí rovněž na Slovenském stavebním trhu. Součástí Skupiny je silná surovinová základna. Největším bohatstvím společnosti jsou její zaměstnanci, na jejichž zkušenostech, odborných znalostech a svědomitém přístupu staví. Skupina EUROVIA CS se zaměřuje na výstavbu, rekonstrukce a modernizace silničních a železničních projektů, staví mosty, revitalizuje památková centra a městské komunikace, buduje sportovní centra, čistírny odpadních vod, či protipovodňová opatření.

Martin Borovka Předseda představenstva

NABÍZÍME PRO STUDENTY • zázemí dynamické společnosti s dlouholetou tradicí, působící v oblasti dopravně-inženýrského stavitelství, v obalovnách a v lomech • možnost dalšího vzdělávání a zahraničních stáží • možnost podílet se na významných stavebních projektech • prázdninové praxe • brigády a praxe během školního roku • bakalářské a diplomové práce • exkurze na stavbách, v lomech a obalovnách

V roce 2015 se portfolio služeb Skupiny EUROVIA CS rozrostlo o cementobetonové technologie. Firma tak dokáže realizovat obnovu velkých cementobetonových vozovek, což dokázala na projektu Rekonstrukce CB vozovky D2 km 28,4 – 42,7 vpravo. Mezi další projekty roku 2015 patří PPO v Táboře, R6 Lubenec-Bošov, I/11 Mokré Lazce, Propojení Strahovského tunelu a tunelu Blanka, které je součástí tunelového komplexu Blanka, Park Maxe van der Stoela v Praze, Centrum zdraví a bezpečí v KV, RTT Střešovická. Na Slovensku pak Skupina EUROVIA CS realizovala technologicky náročnou rekonstrukci Starého mostu v Bratislavě, a to včetně tramvajových tratí v okolních komunikacích, dokončila úsek D1 Jánovce – Jabloňov, II. část, modernizovala tramvajové uzly v Košicích.

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY • zázemí dynamické společnosti s dlouholetou tradicí v dopravním stavitelství, v lomech a v obalovnách • možnost seznámit se s chodem lomů, obaloven a zapojit se do významných stavebních projektů • možnost kariérního postupu

EUROVIA CS, a.s. Národní 138/10 110 00 Praha 1

Tel.: 224 952 495 talenty@eurovia.cz

JAK SE PŘIHLÁSIT • zašlete životopis v češtině (slovenštině) a angličtině a motivační dopis • testy z excelu, angličtiny • dotazníky • v závěrečném kole pohovory se členy vedení

72 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016

www.eurovia.cz www.facebook.com/StavebniSkupinaEUROVIACS


NA SPOLEČNÉ CESTĚ Pracujeme s moderní technikou, máme zkušené pracovníky, nikdy nepřekročíme pravidla bezpečnosti při práci. Známe každý region v ČR, jsme vaši sousedé. Jsme jedničkou v dopravním stavitelství, ke  každému projektu přistupujeme s  odpovědností a  pokorou. Pracujeme na  tom, aby jméno EUROVIA CS bylo zárukou kvalitní, včasné a  spolehlivě odvedené práce. Přesvědčit se můžete osobně nebo na  našem Facebooku. Skupina EUROVIA CS si je vědoma, že spokojenost zaměstnanců je důležitým krokem k úspěchu společnosti. Jejich zodpovědnost k  práci, dlouholeté zkušenosti a  odborné dovednosti jsou hodnotami, na  kterých si zakládáme a  které jsou zárukou spokojenosti zákazníka. Naše zaměstnance podporujeme i v dalším vzdělávání. V rámci mezinárodní skupiny Eurovia pořádáme výměnné stáže, spolupracujeme s  technickými středními, vyššími odbornými i  renomovanými vysokými školami.

www.eurovia.cz


Advokátní kanceláře | Automobilový & Strojírenský průmysl | Bankovnictví & Investice | Energetika & Plynárenství & Petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství & Audit & Daně | Spotřebitelský průmyslStavebnictví | Stavebnictví | Telekomunikace | Zdravotnictví & Farmacie

TOP Zaměstnavatel

HOCHTIEF CZ dlouhodobě patří ke špičce ve svém oboru. • Jsme společnost s  dlouhou tradicí, jsme stabilní a ekonomicky ve velmi dobré kondici. • Jsme součástí čtvrté největší stavební firmy na světě, skupiny HOCHTIEF. •Z  aměstnáváme více než 1000 zaměstnanců, kteří realizují stavby ve všech významných segmentech stavebního trhu celé České republiky. Péči o kolegyně a kolegy považujeme za nedílnou součást naší firemní kultury. •M  áme propracovaný systém vzdělávání. Mohou se do něj zapojit všichni naši zaměstnanci, neboť jen tak je možné dlouhodobě zajistit vysokou kvalitu odváděné práce. Víme, že pouze systematický rozvoj znalostí a dovedností může z našich zaměstnanců udělat ty nejlepší odborníky na trhu.

Tomáš Bílek Předseda představenstva

NABÍZÍME PRO STUDENTY • rádi se studenty navazujeme dlouhodobou spolupráci, například formou řízených stáží • získané poznatky mohou studenti zhodnotit při psaní závěrečných prací, kde nabízíme součinnost a možnost odborného vedení • v případě pracovního úvazku vycházíme studentům vstříc tak, aby mohli úspěšně dokončit studium • je zde také možnost exkurzí na naše projekty

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY • absolventům nabízíme možnost rychlého nastartování pracovní kariéry, podpořenou okamžitým zařazením do praxe • přirozeně dohlížíme na kontinuální rozvoj odborných a osobnostních kompetencí, který podporujeme individuálním přístupem k identifikaci vzdělávacích potřeb • ti nejnadějnější mohou vstoupit do programu Talent Management, který se soustředí na další rozvoj odborných i manažerských dovedností

• Svým zaměstnancům dáváme pravidelně zpětnou vazbu. Hodnotící systém v naší společnosti je zaměřený na kvalitu plnění svěřených úkolů, podporuje otevřenou komunikaci a napomáhá k efektivní práci. Usilujeme o to, aby práce u nás měla smysl i výsledky. • Našich lidí si ceníme. Každoročně vyhlašujeme ty nejlepší, oceňujeme úspěch a kvalitně odvedenou práci. Chceme tak vyjádřit dík společnosti za dosahování vynikajících úspěchů. • S taráme se o bezpečí našich kolegů a kolegyň. Prostřednictvím propracovaného systému BOZP se nám dlouhodobě daří držet pracovní úrazy na minimální úrovni. Zajištění kvalitního a bezpečného pracovního prostředí je jednou z našich nejvyšších priorit. • Rádi se společně bavíme. Pro zaměstnance organizujeme celoročně řadu společenských a sportovních akcí, do kterých zapojujeme i rodinné příslušníky. Přispíváme na dětské tábory, lázeňskou péči či kulturně vzdělávací a sportovní aktivity. Oceňujeme poctivou práci zaměstnanců a snažíme se je v jejich úsilí podporovat a náležitě odměňovat. Naše lidi považujeme za to nejdůležitější, co máme. Snažíme se, aby u nás zaměstnání nebylo rutinou, ale výzvou.

HOCHTIEF CZ a. s. Plzeňská 16/3217 150 00 Praha 5

JAK SE PŘIHLÁSIT Na našich webových stránkách www.hochtief.cz najdete v sekci Kariéra informace o volných pracovních místech. Pokud v aktuálně nabízených pozicích nenajdete tu pravou pro vás, nevadí. Pošlete nám svůj životopis – věříme, že si cestu k sobě najdeme.

74 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016

www.hochtief.cz

Tel.: 257 406 031 kariera@hochtief.cz


Advokátní kanceláře | Automobilový & Strojírenský průmysl | Bankovnictví & Investice | Energetika & Plynárenství & Petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství & Audit & Daně | Spotřebitelský průmysl | StavebnictvíTelekomunikace | Telekomunikace | Zdravotnictví & Farmacie

Telekomunikace TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016

T-Mobile

1.

4. České Radiokomunikace

2. O2    

5. CISCO

3. Vodafone Chtěl/a byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? jiné nemám zájem

1,1 %

ano jen několika měsíční praxe

14,5 %

26,2 %

ano v případě zajímavé nabídky jsem ochotný/á se i odstěhovat do zahraniční natrvalo

ano

33,0 %

rok či dva

19,3 % ano

kariéra v zahraničí dva až tři roky

5,9 %

Závěry z diskuse s profesionály: 1. 2. 3. 4.

Pro posun v kariéře na řídící pozice je zahraniční zkušenost nutností. Práce v zahraničí rozvíjí osobnost a manažerské schopnosti daleko rychleji než práce v ČR. Vliv na odcestování do zahraničí má často i partner/ka. Někdy bývá těžké rozhodnout, kdo z páru dočasně upozadí svoji kariéru. Nejčastěji vyhledávané stáže v zahraničí jsou na několik měsíců.

76 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016


odpovědi profesionálů z praxe na otázku:

Chtěl/a byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí?

Marek Hurt Senior test designer, T-Mobile Czech Republic ABSOLVENT Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, obor: Mechatronika ODPOVĚĎ

Ano. Člověku získá větší rozhled.

Ondřej Franek Projektový specialista, O2 Czech Republic ABSOLVENT Vysoká škola ekonomická v Praze

ODPOVĚĎ

Zatím nevím, záleží, jestli by pro to byla nakloněna i moje slečna.

Lucie Kožová Learning & Development Specialist, Vodafone Czech Republic ABSOLVENTKA Univerzita Palackého v Olomouci

ODPOVĚĎ

Zatím to nezavrhuji, je to cenná zkušenost, která může vaši kariéru zásadně ovlivnit a posunout dopředu. Ve Vodafonu tuto možnost máme. V rámci globálního programu můžou talentování absolventi odjet na 2 roky do Vodafonu v zahraničí.

Michal Kopecký Technik vysílacích služeb, České Radiokomunikace ABSOLVENT České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, obor: Komunikace, multimédia a elektronika ODPOVĚĎ

Zahraničí znamená výzvu, větší peníze, ale také odloučení od rodiny či přátel. Chvilku mě lákal bývalý spolužák do Švýcarska k mobilnímu operátorovi Orange, nicméně mám v tuto chvíli práci, která mě baví.

Pod QR kódem naleznete kompletní rozhovor s daným profesionálem TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016 | 77


Advokátní kanceláře | Automobilový & Strojírenský průmysl | Bankovnictví & Investice | Energetika & Plynárenství & Petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství & Audit & Daně | Spotřebitelský průmysl | StavebnictvíTelekomunikace | Telekomunikace | Zdravotnictví & Farmacie

TOP Zaměstnavatel Voláte, píšete nebo brouzdáte s námi po internetu už od roku 1996. Začínali jsme jako Paegas a roku 2002 vystoupili na mezinárodní úroveň coby T-Mobile. Dnes je s námi 6 milionů zákazníků a díky nim jsme jedničkou na českém mobilním trhu se silnou pozici integrovaného ICT operátora. Věříme, že technologie má lidem hlavně zjednodušovat a zpříjemňovat život. A že s „našimi lidmi“ se toho dá dosáhnout.

Milan Vašina Generální ředitel

NABÍZÍME PRO STUDENTY Chceš se rozvíjet? Přidej se k nám na www.t-mobile.cz/campus. Své vědomosti a know-how si nenecháváme jenom pro sebe. Organizujeme rozvojové workshopy, pořádáme odborné přednášky, exkurze a pomáháme s psaním diplomových prací. Spolupracujeme s předními univerzitami v ČR, podporujeme výzkumné projekty, účastníme se veletrhů pracovních příležitostí. Jsme členem Aliance pro mladé, která podporuje a propaguje programy pro mladé lidi.

Proto o své zaměstnance neustále pečujeme, což nám jako zaměstnavateli vyneslo i spoustu ocenění jako například Zaměstnavatel roku i desetiletí, Firma roku: Rovné příležitosti, ceny Via Bona za zapojování zaměstnanců do dárcovství a dobrovolnictví. Získali jsme také řadu odborných ocenění za inovativní ICT řešení – například v anketě IT projekt roku. V roce 2012 časopis World Finance vyhlásil T-Mobile Czech Republic Nejlepším mobilním operátorem ve východní Evropě. Navíc jsme hrdým organizátorem projektu Rozjezdy roku, celorepublikového programu podpory začínajících podnikatelů. Součástí naši firemní DNA je odvaha ke změnám, proaktivný přístup k zákazníkům a fakt, že nás to spolu v našem týmu baví. Jestli ti je naše firemní kultura blízká a myslíš, že bys k nám zapadnul/a, neváhej a dej nám o sobě vědět. Získáš tak nejen skvělý tým kolegů, ale i mnoho dalších výhod, které práce ve firmě posedlé novými technologiemi přináší. A nejen takových těch klasických (5 týdnů dovolené, stravenky, pravidelné bonusy…). Když totiž budeš chtít, můžeš u nás klidně pracovat z domova, vybrat si benefity podle svého gusta nebo pořídit pro rodinu a přátele volání i internet za lepší cenu. A samozřejmě podporujeme i zdravý životní styl a rozvoj našich kolegů. Nejlepší ale bude se o tom přesvědčit na vlastní kůži :)

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY Neboj se vykročit tou správnou nohou. Hledáme nové kolegy/ně z řad profesionálů i absolventů škol, kteří se chtějí dále rozvíjet. Ročně nabízíme několik volných pozic vhodných pro absolventy/ky, na kterých můžeš nasbírat zajímavé zkušenosti. Tak neváhej a přidej se k nám.

T-Mobile Czech Republic Tomíčkova 2144/1 149 00 Praha 4

JAK SE PŘIHLÁSIT Dej nám o sobě vědět online na www.t-mobile.jobs.cz nebo www.t-mobile.cz/zamestnani

www.t-mobile.cz www.facebook.com/TmobileCz www.t-mobile.cz/linkedin www.youtube.com/tmobilecz

78 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016

Tel.: 603 601 111 student@t-mobile.cz


MÁŠ ZÁJEM SE ROZVÍJET? ˇ POJ SE K NÁM NA PRI WWW.T-MOBILE.CZ/CAMPUS.


Advokátní kanceláře | Automobilový & Strojírenský průmysl | Bankovnictví & Investice | Energetika & Plynárenství & Petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství & Audit & Daně | Spotřebitelský průmysl | StavebnictvíTelekomunikace | Telekomunikace | Zdravotnictví & Farmacie

TOP Zaměstnavatel KDO JSME? Jsme největší telekomunikační operátor v Česku. Od doby, kdy nás koupila finanční skupina PPF, jsme prošli velkou proměnou. A to nejen uvnitř firmy, ale i navenek. Pracujeme totiž na velkých věcech. Od základů jsme postavili vlastní televizní stanici O2 Sport, postupně zjednodušujeme nepřehledné tarify a velkou pozornost věnujeme také oblasti ICT. To vše by ale nešlo bez našich zaměstnanců. K téměř 4 tisícům v Česku i na Slovensku brzy přibydou další. Otevřeli jsme třeba vlastní vývojové centrum v Pardubicích, kam stále hledáme šikovné kolegy. Pořád nabíráme ale i na různých pozicích v Praze i v regionech.

Ctirad Lolek Ředitel Lidských zdrojů

NABÍZÍME PRO STUDENTY Studenti se u nás mohou blýsknout v Internship programu. Startuje 1. 9. 2016, nábory do něj však probíhají již nyní. Kromě práce na poloviční úvazek je čeká i rozvojový program. Ty nejlepší si navíc necháváme na stálo! Pozice pro studenty otevíráme napříč celou firmou – v marketingu, financích a dalších divizích.

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY

CO DĚLÁME? Máme radost, že naše mobilní služby využívá téměř 5 milionů zákazníků, dalších 800 tisíc pak volá z pevné linky nebo surfuje na našem pevném internetu. Našim zákazníkům přinášíme stále něco nového – před třemi lety jsme představili neomezené tarify FREE, které zásadně proměnily český trh. Neomezené volání si mohou od ledna užívat také majitelé pevných linek. Nejen pro milovníky sportu jsme připravili multidimenzi – úplně nové možnosti, jak sledovat televizi a sportovní přenosy. A to je jen zlomek toho, co našim zákazníkům přinášíme. PROČ NÁS TO BAVÍ? Telekomunikace jsou natolik dynamické odvětví, že se v něm pořád něco děje. V O2 se tedy rozhodně nenudíme. Jsme otevření všem novým nápadům, ať už s nimi přijde kdokoli. Dáváme příležitost lidem růst. Těm ve firmě prostřednictvím nejrůznějších školení, workshopů a akcí, těm zvenku přes náš start-upový akcelerátor BOLT nebo program pro aktivní, mladé lidi SmartUp . Práce v O2 nás prostě baví – i proto opakovaně získáváme titul Zaměstnavatel roku.

Absolventům nabízíme mnoho volných pozic napříč různými divizemi. Dbáme na jejich kariérní růst, vzdělávání a rozvoj. Absolventi se k nám mohou hlásit kdykoliv v průběhu roku, stačí se přihlásit na vybranou pozici na www.chcidoo2.cz.

O2 Czech Republic Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha

JAK SE PŘIHLÁSIT Sledujte náš web www.chcidoo2.cz, kde stačí reagovat na volnou pozici a zaslat na ní svůj životopis a motivační dopis.

www.chcidoo2.cz Kariéra v O2 O2 Czech Republic O2 CZ

80 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016

chcidoo2@o2.cz


Advokátní kanceláře | Automobilový & Strojírenský průmysl | Bankovnictví & Investice | Energetika & Plynárenství & Petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství & Audit & Daně | Spotřebitelský průmysl | StavebnictvíTelekomunikace | Telekomunikace | Zdravotnictví & Farmacie

TOP Zaměstnavatel O Vodafone Czech Republic Vodafone Czech Republic je mobilní operátor, který je od roku 2005 součástí Vodafone Group, jedné z největších telekomunikačních skupin na světě. V České republice má více než tři miliony zákazníků. Od roku 2007 přináší mimo jiné také řešení Vodafone OneNet komplexní telekomunikační služby pro firemní zákazníky a provozuje pro ně již více než milion firemních SIM karet. V roce 2013 představil rychlý mobilní internet Vodafone Turbo Internet a začal jím pokrývat také venkov a menší města. Momentálně je síť Vodafonu nejrychlejší a nejrozšířenější sítí mobilního internetu u nás. Své síly aktuálně směřuje i na rozšiřování LTE do všech koutů České republiky.

Veronika Ivanović Director People and Property

NABÍZÍME PRO STUDENTY

Počátkem roku 2015 se Vodafone přestěhoval do své nové ekologické centrály ve Stodůlkách, a poskytl tak moderní pracovní prostředí svým zaměstnancům, kteří pracují ve Flexi Office. Jeho Nadace Vodafone již rozdělila více než 160 milionů korun. Letos nově udělovala cenu Rafael pro neziskové organizace, které příkladně využívají IT ke zlepšení kvality života handicapovaných. Více informaci na www.vodafone.cz.

Pracovní zkušenost u nás mohou studenti získat například prostřednictvím stáže, která trvá až 6 měsíců. Je to výborná příležitost, jak pochopit fungování velké společnosti, získat potřebné zkušenosti a odstartovat svoji kariéru. Ve spolupráci s Alianci pro mladé pořádáme různé workshopy a interaktivní akce, kde se můžete dozvědět spousty užitečných informací, podívat se na naši centrálu či call centrum, nebo si třeba zkusit vyřešit úkoly, se kterými se potkávají naši manažeři. O novinkách a o tom, co aktuálně chystáme, se dozvíte na FB stránce Vodafone CZ.

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY Discover Vodafone je náš globální talentový program pro absolventy vysokých škol. Umožňuje mladým lidem nejen seznámit se s korporátním prostředím v rámci práce na projektech v různých odděleních, ale také řadu specifických školení. Ti nejúspěšnější mohou na 2 roky vycestovat v rámci Vodafone Columbus programu do jiné země. Více informací na: www.vodafone.cz/kariera/studenti-a-absolventi

JAK SE PŘIHLÁSIT Podmínky přijetí do Discoveru: • bakalářský nebo magisterský diplom • max. 3 roky praxe na plný pracovní úvazek, ne více • aktivní angličtina a čeština Ideální kandidát je inovativní, odolný, přizpůsobivý, dokáže vést a rychle se učí.

82 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016

Vodafone Czech Republic a. s. náměstí Junkových 2 155 00 Praha 5

www.vodafone.cz www.facebook.com/vodafoneCZ vodafone.cz/linkedin www.youtube.com/user/vodafoneczech

Tel.: 271 171 111


Vodafone Discover Talent Program Přidej se k misi Vodafonu! Ať jste ostřílení experti, nebo čerství absolventi, podívejte se, jaká pracovní místa právě nabízíme. Možná má některá posádka volné místo přímo pro vás.

Projdeš běžným výběrovým řízením a nastoupíš na některou z volných pozic podle svého vzdělání anebo zkušeností.

Krátce po nástupu tě nominujeme do programu a pokud splníš všechny globální požadavky, místo je tvoje.

Seznámíš se s ostatními DISCOVERy a začneme společně pracovat na tvém osobním i kariérním rozvoji.

Trénovat budeš soft-skills i hard-skills, společně se svým manažerem si nastavíš rozvojový plán.

Čas ti budou věnovat i lidé z našeho managementu, od kterých se můžeš dost naučit.

Staneš se součástí mezinárodní komunity Vodafone DISCOVER a získáš možnost odjet na dva roky do zahraničí.

Co musíš splnit?

Mít v kapse bakalářský nebo magisterský diplom ne déle než tři roky.

Nemít víc než 36 měsíců praxe na plný pracovní úvazek (klidně žádnou).

Mluvit dobře česky a anglicky.

Úspěšně projít výběrem.

Expedice Columbus m 2017

Jak bude výcvik probíhat


Advokátní kanceláře | Automobilový & Strojírenský průmysl | Bankovnictví & Investice | Energetika & Plynárenství & Petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství & Audit & Daně | Spotřebitelský průmysl | StavebnictvíTelekomunikace | Telekomunikace | Zdravotnictví & Farmacie

TOP Zaměstnavatel Jsme moderní a otevřená společnost s perspektivním oborem podnikání. Spolurozhodujeme o budoucnosti vysílacího a ICT prostředí v České republice. Nabízíme příležitost pracovat se špičkovými a v mnoha ohledech jedinečnými technologiemi z oblasti nových médií a cloud computingu. 100% vlastníkem akcií Českých Radiokomunikací je skupina infrastrukturních fondů Macquarie Infrastructure Funds. Působí v 16 zemích a spravuje fondy s aktivy v hodnotě €69 miliard včetně 100 společností podnikajících v oblasti infrastruktury.

Dagmar Krátká

Našim zaměstnancům poskytujeme motivující zázemí pro úspěšné vykonávání jejich práce. Podporujeme je v odborném a v osobním růstu a klademe důraz na jejich další odborné vzdělávání. Máme zájem jak o zkušené odborníky, tak i o absolventy, kteří nás mohou obohatit o nové nápady. Nabízíme příjemné pracovní prostředí utvářené přátelskou atmosférou a vysoce kvalifikovanými týmy odborníků.

Personální ředitelka

NABÍZÍME PRO STUDENTY Studenti mohou získat jedinečnou praxi v oblasti televizního, rozhlasového vysílání a ICT služeb. Dostanou příležitost podílet se na zajímavých projektech v oblastech cloud computingu a služeb IoT (Internet of Things). Po úspěšném absolvování VŠ jim může být nabídnuta pracovní pozice na hlavní pracovní poměr.

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY Absolventům vysokých škol (především technického zaměření) nabízíme příležitost podílet se na vývoji nových technologií v oblasti médií a infrastruktury potřebné pro její bezproblémový provoz.

České Radiokomunikace, a. s. Skokanská 2117/1 169 00 Praha 6

Tel.: 242 411 111 zamestnani@cra.cz

JAK SE PŘIHLÁSIT Sledujte naše webové stránky cra.jobs.cz a najděte si zde vhodnou pozici pro vás. V případě, že není aktuálně žádná volná pozice, zašlete nám svůj životopis na emailovou adresu zamestnani@cra.cz a uveďte svou představu ohledně pracovní pozice, kterou byste u nás rádi vykonávali. Spojte se s námi!

www.radiokomunikace.cz

www.linkedin.com/company/ceske-radiokomunikace-a.-s. www.youtube.com/user/CeskeRadiokomunikace

84 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016


Spojte se s nรกmi

www.radiokomunikace.cz


Zdravotnictví & Farmacie Advokátní kanceláře | Automobilový & Strojírenský průmysl | Bankovnictví & Investice | Energetika & Plynárenství & Petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství & Audit & Daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Zdravotnictví & Farmacie

Zdravotnictví & Farmacie TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016

ZENTIVA společnost skupiny Sanofi

1.

4. AGEL

2. Bayer

5. IKEM

3. Fakultní nemocnice v Motole Označte, nakolik důležité jsou pro Vás tyto oblasti

lidé a kultura ve firmě

25,2 %

pracovní náplň

odměňování a možnost růstu ve firmě

28,1 %

pověst a image firmy

14,7 %

32,0 %

důležité oblasti Závěry z diskuse s profesionály: 1.

Pracovní náplň a lidé ve firmě jsou nejčastější důvody, proč si lidé zaměstnavatele vybírají, ale také nejčastější důvody, proč lidé zaměstnání mění.

2.

Po čase mohou zaměstnanci zjistit, že práce ani kolektiv nejsou takové, jak si to představovali.

86 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016


odpovědi profesionálů z praxe na otázku:

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité, a uveďte proč.

Martin Březina Communication Coordinator, Bayer ABSOLVENT Univerzita Tomáš Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací ODPOVĚĎ

Odměňování a možnost růstu ve firmě – 30 % – umožnuje mi to plnit sny Pověst a image firmy – 20 % – pomáhá to k profesnímu rozvoji a dalšímu uplatnění Pracovní náplň – 30 % – protože v práci strávím většinu dne Lidé a kultura ve firmě 20 % – atmosféra ve firmě má vliv na práci a motivaci

Petra Hřebcová Lékařka Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol ABSOLVENTKA Univerzita Karlova Praha, 3. lékařská fakulta ODPOVĚĎ

Odměňování a možnost růstu ve firmě – 15 % Pověst a image firmy – 15 % Pracovní náplň – 40 % Lidé a kultura ve firmě – 30 %

Pavlína Korkešová Lékařka na dětském oddělení Nemocnice Prostějov, Středomoravská nemocniční, člen skupiny AGEL

ODPOVĚĎ

Odměňování a možnost růstu ve firmě – 40 % Pověst a image firmy – 5 % Pracovní náplň – 50 % Lidé a kultura ve firmě – 5 %

Pod QR kódem naleznete kompletní rozhovor s daným profesionálem TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016 | 87


Zdravotnictví & Farmacie Advokátní kanceláře | Automobilový & Strojírenský průmysl | Bankovnictví & Investice | Energetika & Plynárenství & Petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství & Audit & Daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Zdravotnictví & Farmacie

TOP Zaměstnavatel Skupina Sanofi, jejíž součástí je i společnost Zentiva, spolupracuje s celou řadou českých a moravských univerzit. Podporuje vybrané projekty také na středních a základních školách. Je to jeden ze způsobů, jak se udržet na špici vývoje a výzkumu a zároveň si zajistit kvalitní odborníky do dalších let. V Sanofi jsme si vědomi, že investice do vzdělávání studentů nám pomůže zůstat úspěšnými i v budoucnosti.

Anna Hudáková HR Director Sanofi Group CZ&SK

NABÍZÍME PRO STUDENTY Pokud zvažuješ, kde získat zajímavou praxi v rámci studií, zkus štěstí u nás! Studentům vysokých škol nabízíme: neplacené praxe, spolupráci při psaní závěrečných prací (bakalářské, diplomové, rigorózní práce), Trainee programy

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců je součástí naší společenské odpovědnosti. Jeho důležitost dokládá fakt, že do vzdělávání investujeme nejen nemalé finanční prostředky, ale zejména čas a erudici našich předních odborníků. Příkladem, jak společnost podporuje výzkum a vývoj na půdě akademické obce a zároveň utužuje i spolupráci mezi praxí a akademickým výzkumem, je její plán zrekonstruovat, zmodernizovat a dodat nové vybavení pro laboratoře určené pro výuku a vývoj v oblasti pevných lékových forem právě na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Zde zároveň podporujeme celkem čtyři odborné předměty a semináře. Například pro posluchače čtvrtého ročníku, kteří se mohou zapsat na předměty „Průmyslová výroba farmaceutických přípravků I a II, „Úvod do industriální farmacie“ a seminář „Farmaceutická technologie“. Již druhým rokem se podílíme na realizaci povinně volitelného předmětu pro studenty vyšších ročníků 1. Lékařské fakulty UK v Praze s názvem „Lék: výzkum – farmaceutický průmysl – terapie – úhrada“, který má za cíl studentům přiblížit vznik léků, jakou roli při jeho vývoji mají farmaceutické firmy a regulační úhrady. Zentiva spolupracuje s vybranými vysokými školami i na praktické výchově doktorandů. Vytváříme skvělé pracovní podmínky a nadstandardně pečujeme o naše zaměstnance. Podporujeme řadu společensky prospěšných projektů, vč. programu Diversita. Jsme hrdí na to, že jsme součástí skupiny Sanofi.

Jsi čerstvým absolventem a zajímáš se o farmaceutický průmysl? Láká Tě získání zkušeností v mezinárodní společnosti s bohatou historií a multikulturním prostředí? Nabízíme uplatnění v mnoha oborech: Vývoj; Výroba; Jištění jakosti a kontrola kvality; Farmakovigilance Léková regulace; Logistika; Marketing a obchod; Rozvoj portfolia

sanofi-aventis, s. r.o. Evropská 846/176a 160 00 Praha 6

JAK SE PŘIHLÁSIT V případě Tvého zájmu nám prosím zašli profesní životopis společně s motivačním dopisem. Nezapomeň v něm zmínit své úspěšné projekty v rámci studií na vysoké škole. Kontakty naleznete na našich kariérních stránkách: www.sanofi.cz www.zentiva.cz

88 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016

www.sanofi.cz

Tel.: 233 086 111 Fax: 233 086 222 cz-zamestnani@sanofi.com


YOUR CHOICE AFTER THE GRADUATION


Zdravotnictví & Farmacie Advokátní kanceláře | Automobilový & Strojírenský průmysl | Bankovnictví & Investice | Energetika & Plynárenství & Petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství & Audit & Daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Zdravotnictví & Farmacie

TOP Zaměstnavatel Bayer: Věda pro lepší život Bayer je globální „Life Science“ společností s působností v oblastech péče o zdraví a zemědělství. Svým úsilím se firma Bayer neustále snaží zlepšovat kvalitu života na Zemi. Produkty a služby společnosti jsou vytvářeny tak, aby sloužily lidem a zlepšovaly kvalitu jejich života. Bayer si zároveň klade za cíl tvořit hodnoty prostřednictvím inovací a růstu. Společnost se také zavazuje k dodržování zásad trvale udržitelného rozvoje, sociálních a etických hodnot.

Silvie Konaré Head of Human Resources CZ/SK

Náš úspěch nepřichází sám od sebe, musíme se o něj přičinit sami – u nás ho vytvářejí zaměstnanci, profesionálové, vědci, ale i studenti, kteří chtějí pracovat na dlouhodobém zlepšování kvality života jiných lidí. Bayer nabízí všem takovýmto potenciálním členům našich pracovních týmů nové výzvy a perspektivy, nové kroky na cestě jejich osobní kariéry, aktivní pracovní místa v inovativní společnosti, která je právě díky svým lidem všeobecně považovaná za jednu z nejvýznamnějších firem ve svém odvětví.

NABÍZÍME PRO STUDENTY • studentům středních škol nabízíme exkurze – Den v životě firmy a HR blok v rámci projektu Věda má budoucnost • krátkodobé zaměstnávání (letní stáže) • dlouhodobou spolupráci s talentovanými studenty • zajímavé projekty a práci v mezinárodních týmech • relizace diplomových prací • mentoring pro studenty

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY • možnost získání pracovních zkušeností v inovativní firmě • osobní a kariérní rozvoj v rámci Talent Managementu • flexibilní pracovní čas • atraktivní ohodnocení, zaměstnanecké benefity a možnost podílet se na CSR aktivitách firmy (volné dny pro charitu, apod.)

Bayer s.r.o. Siemensova 4 155 00 Praha 5

JAK SE PŘIHLÁSIT Seznam aktuálně nabízených pozic naleznete na:

www.bayer.cz

www.career.bayer.com/en/career www.facebook.com/BayerKarriere www.linkedin.com/company/bayer

90 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016

Tel.: 266 101 111 recruitment.cz@bayer.com


Zdravotnictví & Farmacie Advokátní kanceláře | Automobilový & Strojírenský průmysl | Bankovnictví & Investice | Energetika & Plynárenství & Petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství & Audit & Daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Zdravotnictví & Farmacie

TOP Zaměstnavatel Fakultní nemocnice v Motole je největší zdravotnické zařízení v České republice a jedno z největších v Evropě. Je rovněž hlavní výukovou základnou studentů 2. lékařské fakulty UK a rovněž zde sídlí i některá pracoviště 1. lékařské fakulty UK. FN Motol poskytuje základní, specializovanou a superspecializovanou zdravotní péči a služby v lékařských oborech formou ambulantní a lůžkové péče pro děti, dospělé a seniory. Stavebně ji tvoří dva propojené monobloky (dětská a dospělá část) a několik samostatných pavilonů. Ve FN Motol je ročně na 52 klinikách ošetřeno více než 750 tisíc pacientů.

Miloslav Ludvík Ředitel

NABÍZÍME PRO STUDENTY Studentům nabízíme účast na vzdělávacích programech, stážích, konferencích a seminářích. Podporujeme studium nelékařských zdravotnických pracovníků v navazujících bakalářských a v magisterských studijních programech souvisejících s vykonávanou profesí.

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY Absolventům můžeme nabídnout jistotu zaměstnání ve velké, moderní a prosperující nemocnici.

Posláním FN Motol je léčit nemocné na podkladě současných poznatků lékařské vědy a zajišťovat svým klientům komplexní a kvalitní vysoce specializovanou péči pro všechny fáze lidského života. V naší nemocnici usilujeme zejména o co nejrychlejší a nejpřesnější určení diagnózy pomocí moderních metod a přístrojů. Jedině pak lze nasadit účinnou a efektivní léčbu. Moderní léčiva a léčebné postupy zavádíme do běžné praxe nejen po vzoru nejúspěšnějších nemocničních pracovišť na světě, ale jsme i jejími iniciátory. Vzdělávání je nezbytnou součástí profesionální péče o naše zaměstnance, neboť medicína je rychle se rozvíjející obor a profese lékařů a zdravotních specialistů i ošetřovatelů si vyžaduje adekvátní kvalifikaci a celoživotní studium. Velký důraz klademe na lidský přístup k pacientům a na týmovou práci, aby všechna rozhodnutí přinášela to nejlepší pro naše pacienty. Našim zaměstnancům nabízíme řadu zvýhodnění a příspěvků a to nejen v oblasti zdravotní péče, stravování, možnosti ubytování pro mimopražské pracovníky, ale i kulturního a sportovního vyžití, penzijního připojištění, finančního poradenství apod. Od konce roku 2015 mohou všichni pracovníci nemocnice rovněž využívat výhod zaměstnaneckého slevového portálu Motol Bonus.

Podporujeme další formy celoživotního vzdělávání lékařů i nelékařských zdravotnických pracovníků (účast na konferencích, kongresech, sympóziích, seminářích, certifikovaných a odborných kurzech apod.) Více informací na www.fnmotol.cz/kariera

Fakultní nemocnice v Motole V Úvalu 84 150 06 Praha 5

Tel.: 224 431 111 Fax: 224 431 005 reditelstvi@fnmotol.cz

JAK SE PŘIHLÁSIT Všechny volné pozice najdete na www.fnmotol.cz/kariera.

www.fnmotol.cz

Přihlásit se můžete také přes sekretariát personálního náměstka (email: danuse.chroustovska@fnmotol.cz, tel.: 224 431 100) nebo přímo na klinice/oddělení/odborném pracovišti.

www.facebook.com/FakultninemocnicevMotole

Všeobecné sestry se mohou přihlásit také přes sekretariát náměstkyně pro ošetřovatelskou péči (email: lucie.krapkova@fnmotol.cz, tel.: 224 431 050).

92 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016

www.linkedin.com/company/fakultni-nemocnice-v-motole www.youtube.com/user/FNMOTOLVIDEO


Pomáháme generacím Fakultní nemocnice v Motole


Zdravotnictví & Farmacie Advokátní kanceláře | Automobilový & Strojírenský průmysl | Bankovnictví & Investice | Energetika & Plynárenství & Petrochemický průmysl | Informační technologie | Obchod | Pojišťovnictví | Poradenství & Audit & Daně | Spotřebitelský průmysl | Stavebnictví | Telekomunikace | Zdravotnictví & Farmacie

TOP Zaměstnavatel O SPOLEČNOSTI AGEL • patří mezi velmi úspěšné české společnosti v oblasti zdravotnictví a je největším soukromým poskytovatelem zdravotní péče ve střední Evropě, • zdravotnická zařízení skupiny se svými výsledky řadí mezi špičková pracoviště v poskytování kvalitní léčebné i ošetřovatelské péče, • zaměstnává mnoho předních odborníků a specialistů, disponuje moderním přístrojovým vybavením a sítí specializovaných pracovišť, • ve zdravotnictví je již od roku 1990, • spravuje nemocnice, polikliniky, lékárny, distribuční a další společnosti v České republice a na Slovensku. • zaměstnáváme více než 10 tisíc zaměstnanců. • investujeme do  technologií (více než 3 miliardy korun za posledních 5 let).

Kateřina Saparová Personální ředitelka

Ročně je u nás • ambulantně ošetřeno přes 2,5 milionů pacientů, • hospitalizováno více než 170 tisíc pacientů, • provedeno přes 42 tisíc operačních zákroků, • v našich porodnicích se narodí přes 9,5 tisíce dětí. AKREDITACE PRO VZDĚLÁVÁNÍ • lékařské i nelékařské profese

NABÍZÍME PRO STUDENTY • stipendijní program AGEL • praxe, brigády a odborné stáže přímo na odborných pracovištích • spolupráci na SVOČ a závěrečných pracích studentů • exkurze a ukázky odborných pracovišť • přednášky, workshopy a odborné akce • letní stáže a brigády • informační linku pro studenty

NABÍZÍME PRO ABSOLVENTY • zázemí silné a dynamicky se rozvíjející společnosti • profesionalitu a prostředí pro kvalitní a odbornou práci • propracovaný systém vzdělávání, možnost zvyšování své odbornosti, účast na výzkumných a vzdělávacích akcích • systém firemních benefitů • pracovní uplatnění napříč Českou republikou i na Slovensku. • nabídku sociálních, sportovních a společenských akcí pro zaměstnance

CENTRA AKREDITOVANÁ MZ ČR • Iktové centrum ve Vítkovické nemocnici v Ostravě • Kardiocentrum v Nemocnici Podlesí v Třinci •K  ardiologické centrum AGEL v Pardubicích •K  omplexní onkologické centrum v Novém Jičíně SPECIALIZOVANÁ CENTRA • Vítkovická nemocnice a.s. – Vaskulární centrum, Centrum péče o zažívací trakt, Centrum péče o matku a dítě, Centrum mamologické péče a Bariatrické centrum. • Nemocnice Podlesí a.s. – Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie, Oddělení intervenční radiologie, Aortální centrum. •O  ční centrum AGEL s.r.o. • Středomoravská nemocniční a.s. – Nemocnice Prostějov o.z. – Iktové centrum, Centrum léčebné rehabilitace a ergonomie. •A  GEL Sport Clinic.

AGEL a.s. Jungmannova 28/17 110 00 Praha 1, Nové Město

JAK SE PŘIHLÁSIT V případě zájmu o spolupráci se společnostmi v rámci skupiny AGEL kontaktujte prosím personální oddělení AGEL a.s. nebo zasílejte své životopisy s žádostí o uplatnění na e-mail: personalni@agel.cz. Tel.: +420 582 315 926 Mobil: +420 725 888 907 www.agel.cz

94 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016

www.agel.cz www.facebook.com/spolecnostagel

Tel.: 7 25 888 907 582 315 926 personalni@agel.cz


Od základní preventivní péče po vysoce specializované zákroky jsme Vaším partnerem na cestě ke zdraví.

VY A VAŠE KARIÉRA

Investujeme do svých zaměstnanců, do svých nemocnic a do moderního vybavení. JSME PŘIPRAVENI INVESTOVAT I DO VÁS!

PŘIDEJTE SE K NÁM! Nymburk

Louny

Pardubice Praha

Plzeň

Šumperk

Jeseník

Bruntál Rýmařov Česká Ostrava Šternberk Třebová Nový Český Olomouc Těšín Třinec Jičín Prostějov Přerov Valašské Meziříčí Brno Levoča Krompachy

Handlová Kočovce

Bánovce nad Bebravou Krupina

Bratislava Komárno

www.agel.cz

Banská Bystrica Zvolen

Košice


ALMANACH TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016 Vážení studenti, budoucí absolventi, být „TOP Zaměstnavatelem“ v sobě spojuje úspěch minulý s potenciálem úspěchu budoucího. Úspěšné firmy lákají kvalitní odborníky a bez kvalitních odborníků jsou úspěch, obliba či sláva společnosti stejně pomíjivé jako zisky jejích akcionářů. Proto je třeba se starat o studenty a absolventy a jejich růst. Ministerstvo průmyslu a obchodu v oblasti vzdělávání dlouhodobě akcentuje několik hlavních témat a jedním z nejdůležitějších je spolupráce škol a zaměstnavatelů. V současné době zažíváme období konjunktury, kdy se zaměstnavatelé o absolventy doslova přetahují. To, že se ankety TOP Zaměstnavatelé zúčastnilo přes 10 000 respondentů, názorně ukazuje, že se studenti zajímají o to, kam povedou jejich další kroky. Myslím, že oceněné společnosti mohou oprávněně slavit, protože jejich HR oddělení budou zavalena stohy životopisů a budou si moci vybírat ty nekvalitnější uchazeče. Být tím, kdo z ankety mezi deseti tisíci vysokoškolskými studenty a absolventy vyšel jako nejžádanější zaměstnavatel, je totiž pozice, kterou může závidět každý personalista v zemi. Firmám, které nepatří mezi zavedené nadnárodní korporace nebo nejznámější české firmy, bych rád vzkázal, aby v co největší míře spolupracovaly s místními středními a vysokými školami. Dnešní průmysl má mladým lidem co nabídnout, nicméně někdy je třeba překonat po generace zakořeněné mylné představy a tyto příležitosti mladým ukázat. Mezi zaměstnavateli umístěnými v anketě nejsou jen ti tradiční, jejichž jména hlasující znají od malička, ale i několik vcelku mladých progresivních společností. Vzhledem k tomu, že více než kdy dřív mladí lidé své zkušenosti sdílejí se svými známými a jejich známými, domnívám se, že prostor dalších firem budovat si pověst zaměstnavatele atraktivního pro mladé lidi je značný. Ten, kdo se dnes chopí

96 | TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2016

příležitosti a bude pracovat se studenty a absolventy na jejich karierním rozvoji, může nastartovat trend, který jej za pár let mimoděk vynese i na přední příčky ankety „TOP Zaměstnavatelé“. Ing. Jan Mládek, CSc. ministr průmyslu a obchodu


prestižních zaměstnavatelů v ČR

Pojišťovna českého studentstva

Banka českého studentstva

Poradce českého studentstva

www.jobs-ceskapojistovna.cz

www.kb.cz

www.jetonatobe.com

Energie českého studentstva

www.kdejinde.cz

Motor českého studentstva

www.zivotniprilezitost.cz


Pojišťovna českého studentstva

Banka českého studentstva

Poradce českého studentstva

Energie českého studentstva

Motor českého studentstva

Almanach TOP Zaměstnavatelé 2016  

Nejprestižnější žebříček TOP zaměstnavatelů v ČR podle hodnocení 10 360 studentů VŠ

Advertisement